Leder Nytt styre EØS-veto? Regionkonferanse Sommeraksjon Verving Bildesanking NtEUs spørsmål til Sejersted- utvalget Larvik og Lardal rører på seg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder Nytt styre EØS-veto? Regionkonferanse Sommeraksjon Verving Bildesanking NtEUs spørsmål til Sejersted- utvalget Larvik og Lardal rører på seg"

Transkript

1 Leder Nytt styre EØS-veto? Regionkonferanse Sommeraksjon Verving Bildesanking NtEUs spørsmål til Sejerstedutvalget Foto: Wikimedia J.P. Fagerback, Kaupang. Larvik og Lardal rører på seg Vestfold Nei til EUs medlemsblad Juni 2010

2 Anna Marie Frost Denne gang forsøker vi å få ut Kommunekontakten sammen med Standpunkt som kommer til alle Vestfoldmedlemmene våre som raskt nærmer seg 900 betalende for i år. Målet er å øke medlemstallet til 1200, da tallet for i fjor var Ellers skjer det stadig ting ute i verden og Europa som gir oss grunnlag for å befeste vårt standpunkt : å arbeide mot at Norge noen gang innlemmes i den Europeiske Unionen, som består av 27 meget ulike land, hvorav kun 16 land er i den ulykkelige situasjon å være bundet i Euro-samarbeidet. Siste ukers hendelser med finansene i Hellas har vist oss hvor flott EU og IMF har taklet tilbudet til grekerne det blir den vanlige kvinne og mann på gata som må bære byrdene at EU har fungert slik at det er mulig å opparbeide så store gjeldsbyrder for en stat, viser oss jo hvor dårlig systemet fungerer! I Sverige er mange nå lykkelige over at de har beholdt sin svenske krone og unngikk EUROmarerittet

3 Siden sist har vi hatt årsmøte, med nytt styre men vi har vært uten sekretær fra januar- Fra 1. april har vi fått Marielle Minutella fra Nei til EU-staben i Oslo i 20 % sekretærstilling og vi ønsker henne hjertelig velkommen. Det har også vært en re-vitalisering av både Larvik-laget og Sandefjord-laget, og vi ønsker dem lykke til! På årsmøtet 4. februar sa vi at vi går inn i et hvile-år Dvs det er ingen valgkamp eller store kampanjer på gang, men vi har en del aktiviteter likevel,- vi bisto Forum for Systemdebatt i å holde møte om Datalagringsdirektivet(DLD) på Villa Møllebakke i Tønsberg, den 5. mai. Georg Apenes var foredragsholder. Også Vestfold Nei til EU sendte inn sin høringsuttalelse om DLD innen fristen. På Nei til EUs nettsider kan man se en samling av alle høringsuttalelsene som er kommet. Høyres Landsmøte valgte jo en noe diffus holdning til Datalagringsdirektivet, men motstanden mot å vedta dette direktivet bare vokser, så her må vi bare følge med. I år fikk ikke Vestfold tildelt UD-midler, men Telemark har fått. På denne måten henger vi oss på deres konferanse om EØS til høsten slik fylka har samarbeidet om regionkonferansen hvert år. Det kommer også til å bli holdt en del stands rundt om i Vestfold i løpet av sommeren, det kommer nytt materiell, og vår nye sekretær skal få jobbet en del med dette. Fylkeslederne samles fortsatt til telefonkonferanse en gang pr mnd, og det skal være fylkesledersamling den 28. mai i Oslo. Styret 2010: (Fra toppen av forrige side): Anna Marie Frost, Våle Henrik Berg, Tønsberg Eli Grinde, Tønsberg Olav Nordheim, Hedrum Helge Rognerud (uten foto), Borgheim Varm takk til Janne Marit Lein, som flytter og forlater styret i juli! Vara: Kåre Larsen, Stokke Tove Ødeskaug, Sande Randi Semb, Borgheim Anne-Marit Kapstad, Sande Fylkesekretær: Marielle Minutella, Oslo

4 In my view, the EU elites overstepped the line by ignoring the rejection of the European Constitution by French and Dutch voters, then pushing it through under the guise of the Lisbon Treaty without a popular vote, except in Ireland, and when Ireland voted No, to ignore that too. The enterprise has become illegitimate it is starting to exhibit the reflexes of tyranny. (Embrose Evans- Pritchard, næringslivsredaktør i The Daily Telegraph) Sekretær-ordningen står igjen på dagsorden, og vi i Vestfold er tilhenger av en fylkessekretærordning for vårt lokale behov, da vi fortsatt er så heldige å ha tilgang på kontorlokale, regnskap, pc, nett, kopimaskin etc hos Bondelaget på Gjennstad. Så er det Bok-prosjektet! Vestfold har forpliktet seg til å garantere for 200 bøker av den formidable flotte historieboka med bilder som skal lages og være ferdig innen Jubileet for nemlig i Da har vi innbetalt kr i år, og skal betale kr både i 2011 og 2012: Gaver mottas med takk! Denne boka vil beskrive historien som bør skrives av seierherrene nemlig Nei-siden - fra og om Nei-kampen fra før 1993 og gjennom 1994 og videre. Det samles inn bildemateriell og anekdoter, presseklipp og historier fra hele landet til denne boka, -har dere noe spennende, så kontakt vår sekretær. Fylkeslaget i Vestfold har allerede satt 4 hyllemeter med historisk materiell på fylkesarkivet i Sandefjord, hvor historieskriveren kan hente ut det han finner interessant. Videre er det igjen viktig at det blir vervet nye medlemmer, både fordi en del gamle faller fra, og fordi vi har som mål å øke

5 medlemsmassen til i 2010, ettersom vi optimistisk rundet medlemmer i desember i fjor, som målet var. Selv om vi nå i 5 år sammenhengende har hatt flertall i folkemeningen, jobber ikke de politiske myndigheter i tråd med dette, -dette betyr at vi hele tiden må være vaktbikkjer og holde oss oppdaterte på hva som skjer i EU - Det sies at den norske befolkning er mest opplyst og kan mye mer om EU enn den vanlige borger i hvert av EUlandene; Vi tror det har noe med vår folkebevegelse å gjøre, at Nei til EU er en kunnskapsbasert organisasjon og trengs hele veien fremover. Det vil trolig avtegne seg mer uro i eurolandene. Spanias statsminister foreslo nettopp store kutt i offentlige lønninger og pensjoner. Portugal, Irland, Romania- hva står de overfor? Og selv Storbritannia som ikke har euro, men pund, har ca 12 prosent underskudd i sine statsfinanser. Arbeidsledigheten stiger i EU-land, ca 20 prosent i Spania, 15 prosent i Italia, og det vil etter alle solemerker øke veldig i Hellas. Hva har vi så i utenforlandet og blant nisseluefolket Norge? Mellom 3 og 4 prosent ledighet, noe vi synes er altfor mye! Det forekommer meg underlig at folk som er motstander av skatter og avgifter ønsker det norske folk inn i et system, som nettopp griper til skarp lut av denne kategori. En medisin som land etter land i EU nå ser seg nødtvungne til å innføre Takke meg til at Norge er en fri stemme i verden! Ha en god sommer, og følg med på alt som skjer i EU, på Island og ellers i verden!

6 Datalagringsdirektivet, og møte med Georg Apenes. Norges første EØS-veto? Marielle Minutella Forum for systemdebatt, i samarbeid med Vestfold Nei til EU, arrangerte 5. mai møte om Datalagringsdirektivet (DLD) den på Villa Møllebakken i Tønsberg. DLD er innført i EUs medlemsland, men ettersom Norge er ein sjølvstendig stat vil Stortinget truleg behandle og ta stilling til dette direktivet hausten 2010, eller seinast våren Direktivet pliktar medlemslanda å lagre trafikk- og lokaliseringsdata frå borgarar sin bruk av telefon, mobiltelefon, IP-telefoni, e-post og internett. Desse opplysningane vil også vere tilgjengelege for andre enn politi og påtalemynde. I skrivande stund kan det sitte langt inne for tilhengjarane Ap og eit delt Høgre å skulle gå på eit nederlag i Stortinget, så dette kan bli alt frå ein thriller om Norges eventuelle første EØS-veto, eller eit unnvikande byråkratisk krumspring der direktivet blir omdefinert til ikkje EØS-relevant. Møtet starta med to unge talent frå Tønsberg Kommunale Musikkskole som på fiolin og klaver inspirerte oss med Liebeslied og virtuose sigøynervariasjonar. Så innleidde Georg Apenes, tidlegare direktør i Datatilsynet, med fleire argument mot innføring av DLD. Til slutt svarte og reflekterte han over spørsmål frå salen. Skal vi vere skuldige inntil det motsette er bevist? Han skildra det prinsipielle problemet med det reverserte skuldprinsippet, han skildra faren i å gi overvåkingssamfunnet veslefingeren, han kom inn på problemet med kontroll av data, tjuveri av data, dei små

7 teleselskapa sine ressursproblem ved eit slikt pålegg, og han problematiserte sjølve premisset for problemstillinga: Kor kriminalitetsforebyggjande er dette direktivet,- eigentleg,- når det er så enkelt å unngå det? Og som eit stikk til politiet, Kripos og PST: -Dersom innhaldet i dette direktivet er så klokt, korfor har ingen av desse institusjonane kome med dette forslaget før? Eit viktig tilleggsmoment frå innleiaren er, at heile direktivet bør vurderast som tillegg til andre kontroll- og overvåkingstiltak som allereie er i norsk lov. Samla sett kan det totale kontrollbildet ved innføring av enda breiare overvåking føre til eit uakseptabelt åtak på det norske folk. Georg Apenes vitna om sitt politiske grunnsyn: Det er borgarane som skal halde auge med staten, -ikkje motsett. Han deler ikkje frykten som leiinga i Høgre uttrykker, at eit EØS-veto vil øydelegge Norges forhold til EU, -tvert i mot meiner Apenes at eit veto kan styrke unionssida. Den gamle høgremannen og tidlegare stortingsrepresentanten uttrykte også, -i kjent polemisk stil og utanom tema for møtet-, sterk misnøye med vestleg deltaking i den afghanske borgarkrigen.

8 Regionkonferansen 2010, Hovedarrangør med UD-støtte er Telemark Nei til EU. Lørdag 9.oktober, Dag Bondeheim, Skien. Kl Tema: EØS-utvalgets mandat og arbeid. Bakgrunn for, og innhold i EØS-avtalen. Alternativer til EØS? Lokale erfaringer der EØS har influert den politiske hverdagen. Paneldebatt med mer... følg med på nettsidene våre! Sommeraksjoner, informasjons-og salgsstands: Onsdag 9. juni, kl , Carl E. Paulsens Plass utenfor Farmandstredet, Tønsberg Lørdag 12. juni, kl , Larvik torg Lørdag 19. juni, kl , Sande torg Hyggelig om nettopp du kommer innom og hilser på! Bildesanking til bokprosjektet, Har du bilder fra EF/EU-kampen i perioden ? Kanskje fra lokale oppstartmøter, demonstrasjoner, gode portrett, gode motiv fra massemønstringa 19. november, -hva skjedde forresten i Vestfold? Velg ut, scann, eller be noen om hjelp til å scanne, og send til eller kontakt sekretæren for videre hjelp. Kommer bildet ditt med i historieboka (2014), blir du kreditert i boka, og du får ei gratis praktbok.

9 Verv og vinn 2010! Tross i gode gallup-tall, er et sterkt Nei til EU den beste garantien mot at unionstilhengerne noen gang skal lykkes. Vi oppfordrer medlemmer til å verve samboer/ektefelle (50 kr i året), til å verve familiemedlemmer og naboer. Et høyt medlemstall er sterk politisk kapital! Registrer vervingen din, og du får premier. Mail no eller ring Remi Moen Leserbrev mottas, Helst ikke over 1500 tegn, (med mellomrom.) Politiske synspunkt? Synspunkt og engasjement i Vestfold Nei til EU? Kontaktinformasjon på siste side. Du får 2 vervepoeng for hver kvinne du verver, og 1 vervepoeng for hver mann. 4 poeng gir to artikler fra NtEUs butikk 6 poeng gir minipledd, Røros 10 poeng gir bokgavekort 750 kr 15 poeng gir bokgavekort 1000 kr 20 poeng gir sport/fritid/interiørgavekort, 1500 kr 40 poeng gir sport/fritid/interiørgavekort, 3000 kr Vervevinneren får hotellweekend for 2 på Langesund Bad. Verveperioden varer til 1. oktober. Foto: Wikimedia Commons Foto av Skien kirke: Kore Nordmann.de, Wikimedia

10 Årsmøtet i Larvik og Lardal Nei til EU 24. Mars 2010 Steinar Henden Etter prisverdig innsats fra fylkesstyremedlem Olav Nordheim og valgkomiteen ble det trommet sammen til årsmøte i lokallaget for Larvik og Lardal i år også. Laget har ligget nede og ikke hatt noen aktivitet det siste året, mye på grunn av at det ikke var mulig å finne noen som ville påta seg vervet som leder. Men etter en del telefoner og rådslagning var det benket for årsmøte på Folkets Hus i Larvik. Vi hadde også vært så heldig å få leder Heming Olaussen til å innlede på åpent møte før selve årsmøtet. Det var et meget interessant fordrag om hva som skjer i EU om dagen og om organisasjonen Nei til EU sitt virke og status. Etter innledningen, ble det holdt vanlig årsmøte og valg. Valgnemdas innstilling ble fulgt og styret består av følgende medlemmer: Mathias Gjone, Terje Haugen, Steinar Henden, Kari Anne Helgevold, nytt medlem Varamedlemmer: Kristian Gudem, Bergljot Styrvoll og Astrid Kjær. Revisor: Yngve Bordøy. Valgkomite : Olav Nordheim, Hannemor Grue Schøyen og Raymond Marthinsen.

11 Sejersted-utvalet: Marielle Minutella Regjeringa har sett ned eit utval som skal greie ut EØS-avtalen. Mandatet deira er å vurdere politiske, rettslege, forvaltningsmessige, økonomiske og andre samfunnsmessige konsekvensar av EØS-avtalen. Eksempel på område det kan vere naturleg å greie ut om, er mellom anna distrikspolitikk, demokrati på alle styringsnivå, nærings- og arbeidsliv samt forvaltning av naturressursar og miljø. Arbeidet skal inkludere Schengen-erfaringer, overvakingsorganet ESA og øvrig samarbeid med EU. Rapporten er ferdig hausten 2011, og blir ei stortingsmelding. Nei til EU har offisielt spelt inn fleire problemstilingar og tjue konkrete spørsmål til utvalet. Eit lite utval av desse spørsmåla er: Hvor stor andel av EUs nye og endrete lover, direktiver og forordninger i perioden er også innført i Norge gjennom EØS og Schengenavtelen? Har overvåkningsorganet ESA, relativt sett [...] større ressurser og mer aktivistisk praksis enn EU-kommisjonen har i forhold til EU-landene? Hva er den økonomisk målbare gevinsten ved EØS-avtalen sammenlignet med den tidligere handelsavtalen?[...]. Foto: Gorm Kallestad Nationen

12 Hvordan har import fra- og eksport til EØS-området på ulike varer og tjenester utviklet seg fra 1994 til i dag, sammenlignet med tilsvarende tall forhandle med land utenfor EØS-området? Hva har vært de politiske og økonomiske fordelene, og eventuelt ulempene, for Norge ved å stå utenfor EUs pengeunion og fellesvalutaen euro? [...] Hvor mye betaler Sverige og Danmark i sammenlignbare tall til EU som unionsmedlemmer [sammenlignet med hvor mye Norge betaler for å delta i EØS-avtalen?] Hvordan har EØS-avtalen grepet inn i norsk arbeidsliv og faglige rettigheter? I hvilken grad har avviklingen av nasjonal grensekontroll gjort det vanskeligere å bekjempe krininalitet? Les meir om Sejersted-utvalet her: Kontaktinformasjon: Nei til EU, Storgata 32, 0184 OSLO (sentralbord). Vestfold NtEU, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke. Kontaktinformasjon til hele styret: Gåvekonto Vestfold Nei til EU: Redaktør: Anna Marie Frost (mobil) Redigering og utforming: Marielle Minutella, (kontor) (mobil).

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte! Velkommen til årsmøte! Vi kaller med dette inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 12. februar kl. 11-15 på Havly hotell i Stavanger. Politisk punkt på årsmøtet: EUs landbrukspolitikk hva nå? Den

Detaljer

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget standpunkt Tips: www.neitileu.no Første mai 2006: kamp mot tjenestedirektivet Fagbevegelsen og neisida sammen mot sosial dumping. Side 3, 6 og 7 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

Hva er ditt alternativ?

Hva er ditt alternativ? Standpunkt 2 2012 neitileu.no dag seierstad: Hvordan kan vi hjelpe et Europa i krise? Kommentar, side 3 vikarbyrådirektiv: Ap trassar ei samla fagrørsle! Side 4 og 5 nytt, gratis vett-hefte: 25 eksempler

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 LANDSMØTET: Et moderne og framtidsretta parti SIDE 4 OG 5 OLAF THOMMESSEN: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 KOSOVO: Utålmodige etter frihet SIDE 10 TERJE BREIVIK: Lokalval er ikkje ei meiningsmåling

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Liljekonvallen: Medlemsblad for Nei til EU Østfold Tema nummer. nr. 1-2012 SEPTEMBER Eurokrisen ruller videre et drama i vår tid

Liljekonvallen: Medlemsblad for Nei til EU Østfold Tema nummer. nr. 1-2012 SEPTEMBER Eurokrisen ruller videre et drama i vår tid Liljekonvallen: Medlemsblad for Nei til EU Østfold Tema nummer. nr. 1-2012 SEPTEMBER Eurokrisen ruller videre et drama i vår tid Denne utgaven av Liljekonvallen vil ta for seg krisa i EU. Gjennom flere

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets landsmøte ble gjennomført med gode forhandlinger knyttet til politiske temaer og valg av nytt styre. Vår politiske

Detaljer

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7 VALGET 2009: REVIDERT NASJONALBUDSJETT: DEBATT: VÅRENS VÅTESTE EVENTYR: Slik Krever Olja er ikke Venstre slo går det SIDE 4 OG 5 utdanningsløft SIDE 7 framtida i nord SIDE 12-13 statsministerens kontor

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere?

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? Bibliotekaren 11 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Reformen møtte biblioteklederne Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? En epoke er over i YS Paradoksal bibliotekutredning?

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Kan EU bli. Side 5. 1. mai parolene og EU-motstanden: side 4. Side 3. Leder side 2: er!

Kan EU bli. Side 5. 1. mai parolene og EU-motstanden: side 4. Side 3. Leder side 2: er! Leder side 2: Kjære e leser! er! Nr 02/02 mai Kan EU bli miljøvennlig? Side 5 NtEU arrangerer 4. og 5. mai en stor konferanse om EUs miljøpolitikk. Les mer og meld deg på på side 5. 1. mai parolene og

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer