Fjernmåling av akutt oljeforurensning - i dag og i fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernmåling av akutt oljeforurensning - i dag og i fremtiden"

Transkript

1 Fjernmåling av akutt oljeforurensning - i dag og i fremtiden NOFO Molde - 1. september 2011 Jørn Harald S. Andersen siv.ing NOFO

2 Dagens program Pause Pause Introduksjon, mål, begreper Fjernmålingsparagrafen Visuell vurdering - Appearance Code De enkelte fjernmålingsverktøyene i dag, og tolking av data De enkelte fjernmålingsverktøyene i dag og i framtiden

3 Fjernmåling hjelper oss med å oppdage olje samt å skille mellom bekjempbar og ikke bekjempbar olje

4 ... slik at forurensningen kan: 1. Samles opp mekanisk, 2. Behandles med dispergeringsmidler, eller 3. Overvåkes mens den brytes ned som følge av naturlige prosesser.

5 Dagens mål Å gi en grunnleggende introduksjon til fjernmåling av akutt oljeforurensning med tilhørende verktøy og metoder, samt deres muligheter og begrensninger. Hovedfokus er lagt på fjernmåling under en aksjon, men kunnskapen vil også kunne være aktuell i forbindelse med etablering av planverk etter 57 i aktivitetsforskriften.

6 Fjernmåling Med fjernmåling menes et system som uavhengig av sikt, lys og værforhold kan oppdage og bestemme posisjon, areal og mengde av forurensning på havoverflaten. Ved fjernmåling er det ikke fysisk kontakt mellom sensorer og forurensningen. Fjernmåling innebærer datainnsamling og tolking, ikke beregninger og prognoser frem i tid. Fjernmåling kan utføres fra satellitt, fly, helikopter, aerostat, drone, innretning, skip eller land. Sensorene kan være aktive (sende ut & motta energi), eller passive (kùn motta energi).

7 Formålet med overvåking 1: Å oppdage akutt oljeforurensning. 2: Å bidra til at de riktige tiltakene blir satt i verk for å stanse, avgrense og kartlegge forurensningen. Overvåkingen skal kunne: 1. Oppdage akutt oljeforurensning under alle sikt og lysforhold. 2. Sikre en rask, grov oversikt over mengde olje på overflaten. 3. Kartlegge bekjempbar olje, og gi operative råd slik at aksjonens effektivitet blir mest mulig optimal. 4. Dokumentere tiltakenes effektivitet, forurensningens miljøeffekter og aksjonens utvikling over tid. Det norske overvåkingsflyet LN-TRG ( Sundt Air )

8 Miljøhensyn i sentrum = å sette inn de tiltak som total sett gir minst skade ( med rimelig hensyn til kostnadseffektivitet ) Det operative systemet forutsetter: At vi til enhver tid har god oversikt over oljeforurensningens utbredelse, egenskaper og oljebudsjett. Dette krever: God kjennskap til den spesifikke oljens forvitring på sjøen. God forståelse og tolkning av tilgjengelige fjernmålingsdata.

9 Forkortelser UV UltraViolet IR InfraRed SLAR Side Looking Airborne Radar SAR Synthetic Aperture Radar betyr også: Search And Rescue FLIR Forward Looking InfraRed AIS Automatic Identification System GIS Geographical Information System IFR VFR UTC Instrument Flight Rules (instrumentflyvning) Visual Flight Rules (visuell flyvning) Universal Time (Coordinated) UTC = Norsk tid minus 1 time / Norsk sommertid minus 2 timer

10 Det elektromagnetiske spektrum Det ultraviolette spektrum ligger mellom synlig lys og røntgen. Det infrarøde spektrum ligger mellom synlig lys og radarbølger. Radarenes spektrum ligger mellom infrarødt spektrum og kringkasting (TV/radio) Det er disse tre spektra som blir benyttet av fjernmålingssensorene. * 1000 mm = 1 mm Laser eller reflektert sol-lys Spesielt 8-14 mm* Spesielt 9-10 GHz, X-band

11 Fjernmålingsparagrafen Krav til overvåking av akutt forurensning rundt innretninger på sokkelen

12 57 i aktivitetsforskriften Fjernmåling av akutt forurensning Operatøren skal etablere fjernmålingssystem som gir tilstrekkelig informasjon til å sikre at akutt forurensning fra innretningen raskt blir oppdaget og kartlagt slik at utslippsmengde og spredning kan fastslås. Fjernmålingssystemet skal ses i sammenheng med regionale fjernmålingsplaner som nevnt i denne forskriften 78. Med akutt forurensning menes (Forurensningsloven 36): Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i, eller i medhold av, denne lov.

13 57 i Aktivitetsforskriften - veiledningsteksten Med fjernmåling menes et system som uavhengig av sikt, lys og værforhold kan oppdage og kartlegge posisjon, areal, mengde og egenskaper til akutt forurensning. Et slikt system kan bestå av sensorer og utstyr plassert i satellitt, fly og helikopter, eller på fartøy og innretninger med tilhørende tjenester og prosedyrer. Formålet med fjernmålingen er å sikre at informasjonen om forurensningen er tilstrekkelig til at de riktige tiltakene blir satt i verk for å oppdage, stanse, avgrense og kartlegge forurensningen. Fjernmålingssystemet kan bestå av a) Prosedyrer for varsling av observasjoner utført av personell på innretning, fartøy og luftfartøy, b) Kompetanse for tolking av overvåkingsdata fra de ulike tilgjengelige sensorene, c) Modellverktøy for prediksjon av transport og spredning av akutt forurensning, d) Kompetanse for visuell kvantifisering av olje og kjemikalier ved hjelp av arealmåling og fargetykkelseskart for den aktuelle olje og kjemikalietypen, e) Meteorologiske tjenester som er nødvendige for å understøtte fjernmålingen, f) Systemer for å oppdage og kartlegge akutt forurensning i resipientene. For at fjernmålingssystemet skal oppdage akutt forurensning av betydning, bør området rundt innretningen fjernmåles regelmessig. Dette innebærer at responstid for fjernmåling ikke bør overstige minste drivtid til sårbare ressurser ved kysten, på havoverflaten eller i vannsøylen. Det bør tas stilling til behov for kontinuerlig fjernmåling. Det bør foreligge en plan for fjernmålingen basert på en miljørettet risikoanalyse, jf. styringsforskriften 17

14 Visuell vurdering Bonn Agreement Appearance Code

15 Rainbow Sheen Metallic True color

16 Bonn Agreement Appearance Code 25% - 09:30

17 B = 2 km L = 4 km Arealvurdering: - Sheen - 15% - Rainbow - 10% - Metallic - 40% - True Color - 35%

18

19 De enkelte fjernmålingsverktøyene - Når trengs de? - Hvor kan de skaffes? - Hva slags informasjon gir de oss? Hva er begrensningene?

20 Når trenger vi fjernmåling? Fakta om lys og sikt i norsk farvann To utfordringer innen fjernmåling: - Mangel på lys - Mangel på sikt Mangel på lys alene håndteres ganske bra i dag, men mangel på sikt (i dagslys eller mørke) er en større utfordring. Tåke og flat sjø = håpløst. Kategorisering av lys og sikt: (0 Dagslys, høyt skydekke, god sikt)

21 Fakta om lys og sikt Hvor mye mørke? NB! Samlet sett over året er det mer operasjonslys i nord enn sør! Operasjonslys = solen står høyere enn 6 grader under horisont

22 Fakta om lys og sikt Samlet vurdering av dagens situasjon Utfordringene knytter seg til:

23 Plattformer for overvåkingssensorer

24 Bærere av sensorer Helikopter AS332 (hav) Radarsatellitter Aerostat: OceanEye Helikopter AS350 (kyst) Skip: (NOFO) Fly: Beech 350ER - LN-KYV

25 LN-TRG LN-KYV

26 GIS AIS Laser skudd & FLIR styring RADAR IR/UV FLIR +VIDEO +FOTO Overvåkingsfly - systemoperatør

27 LN-TRG

28 LN-TRG MSS6000 GIS system, kart med AIS, Target liste, SLAR-bilde & funksjonsstyring

29 Svenske kustbevakningens 3 nye fly Bombardier Dash-8 Q300 MSA m/apu Rekkevidde: 4100 km max, typisk 7 timer Kan slippe redningsflåter, bøyer mv. IR/UV FLIR Foto/video ELA EL/M 2022 (V)3 SAR, ISAR & SLAR Film!

30 Satellitt European Remote Sensing Satellite 2 (ERS-2). Environmental Satellite - ENVISAT (VV). RADARSAT 1 (HH) & 2 (multi) IKONOS, IRS m.fl. ENVISAT Satellitter gir lys- og siktuavhengig deteksjon og dekker store områder med 1-2 dagers intervall. Egnet for 50 oppfyllelse når den kombineres med supplerende overvåkingstiltak. NOFO kjøper nå en løpende satellittjeneste for hele sokkelen fra KSAT.

31 Satellittvarsel fra KSAT - metode

32 Satellittbaner og dekning Solsynkrone polbaner innebærer at satellittene passerer over et område på om lag samme lokaltid hver dag. Typisk omløpstid rundt jorden er 100 minutter ( hastigheten er ca km/t ), høyde 750 km. Jo nærmere polene et havområde ligger, jo bedre blir dekningen gunstig for Norge! Etter typisk 35 døgn, gjentar satellitten sitt radarspor på jordoverflaten, men det er mange overlappende områder innenfor denne tidsperioden. RADARSAT 2 (fra mai 08) kan bruke sin antenne i 2 ulike spor - samme posisjon kan dekkes oftere. I 2008 kan ERS-2, RADARSAT 1 & 2 og ENVISAT dekke hele sokkelen så godt som daglig. Illustrasjon:

33 Hva er maksimal dekningsgrad? Eksempel fra en nasjonal prøveperiode mars scener i løpet av 14 døgn (5,2 pr. døgn) - 34 fra Radarsat, 39 fra Envisat - 6,5 millioner km 2 akkumulert En tilsvarende akkumulert dekning med SLAR i fly ville krevd 440 flytimer!

34 NOFOs satellittjeneste i bilder ble levert ( = 2600 flytimer). Fokus på områder med aktivitet. 50% -10:30

35 En ukes dekning med RADARSAT 1 Èn passering

36 Satellitt-dekningen kan styres!

37 De enkelte sensorene

38 Karakteristiske egenskaper for radar (X-bånd) Radar er en aktiv sensor, dvs. at den sender ut energi. Den opererer uavhengig av lys, skyer og sikt, og er derfor en viktig sensor for deteksjon. Radar kan detektere olje gjennom oljens demping av krusninger på sjøoverflaten. Den kan posisjons- og arealbestemme olje på sjø. Vertikal polarisasjon (VV) er best. Indikasjoner i grov sjø øker sannsynlighet for at det kan være en større oljemengde. Radar er følsom for krusninger på sjøoverflaten som er 2-4 cm lange. Oljen behøver derfor ikke påvirke de store bølgene, det er krusningene (variasjon i ruhet) som blir målt.

39 Radar - begrensninger Radar kan ikke beregne oljemengde på sjø. Den blir påvirket av kraftig nedbør enten direkte ved at radarstrålene hindres, eller ved at nedbør påvirker krusninger på sjøoverflaten. Andre stoffer enn olje kan også gi bølgedemping, en indikasjon på radar er ingen garanti for at det er olje. Ved grov sjø vil oljens evne til å danne en kontinuerlig overflatefilm avgjøre om radardeteksjon er mulig. Ved helt "flat sjø" vil radar ikke gi informasjon (sort bilde). Ved lite vind kan stillebelter gi feiltolking. Fly- og satellittbasert radar - mindre egnet i kystfarvann

40 I fly: Side Looking Airborne Radar (SLAR V V) SLAR er en sensor spesialutviklet for olje (gammel, enkel militær teknologi). Kortvarige fenomen blir midlet ut slik at bare permanent demping synes. Maksimal rekkevidde er ca. 40 km ut til hver side for flyet. Sender ut signaler sideveis mens flyets bevegelse forover utnyttes. Gir et to-delt bilde, ett for hver side av flyet. Enten posisjonert overfor hverandre på skjermen, eller i bredden.

41 Flybasert SLAR begrensninger Blindsone under flyet lik 2X flyhøyde. Grov oppløsning, men stor arealdekning. Radarskygge bak plattformer og øyer kan gi feiltolking. Strømskjær, lite vind, og observasjon i kystnært farvann gir fare for feiltolking. SLAR bilde lagt inn i flyets GIS system med AIS informasjon (Barents Rescue) Kilde: Kystverket/Helitrans AS

42 SLAR tolking ny radar LN-TRG & KYV Dato Flyets posisjon Flyets kurs - opp i bildet Flyets posisjon i bildet Tid UTC Flyets hastighet bølgedempet areal 10 km Blindsone under flyet Babord side Styrbord side

43 SLAR tolking gammel radar Flyets posisjon. 2. Operatørens target (TGT). 3. Kystlinje med øyer. 4. Flyets bevegelsesretning. 5. Bølgedempet område. 6. Distansemerker, 10 km. 7. Blindsone under flyet. 8. Dato, tid, flyets kurs. 9. Flyets posisjon, tokt nr. 10. Posisjon for TGT og flyets høyde i fot

44 SLAR eksempel?

45 Satellittbasert SAR - virkemåte En rekke radarpulser sendes ned mot samme område mens satellitten forflytter seg mellom hver puls. Vertikal polarisasjon (VV) er best. Refleksene fra hver puls sendes til jordstasjon der kraftig databehandling genererer ett radarbilde av alle pulsene. Resultatet blir som om en svært lang antenne ble benyttet det gir meget god oppløsning. Satellittene befinner seg i km høyde, radaren virker innenfor et spor litt til side for satellittens bane over jordoverflaten. Tilgang på data avhenger av hvordan andre kunder i verden benytter samme baneomløp. SAR-bildene er kvalitativt nokså lik SLAR mhp. tolking, men de gir ikke radarskygge bak objekter.

46 Foto: KSAT/Radarsat Radarsat Zoom Envisat dagen etter 09:39 UTC Radarsat, 4. APRIL 08, 05:35:34 UTC, Posisjon: N69 57,04 E015 04,10

47 KV Harstad Fjernmålingstest April 2008

48 Sattellittbasert SAR - eksempel Kilde: KYD/KSAT

49 SAR - eksempel Produsert vann eller akutt oljeforurensning? Kilde: KYD/KSAT

50 SAR - eksempel Olje? Kilde: KYD/KSAT

51 Troll C testutslipp - 5 desember 2008 kl. 18:15 sett fra Radarsat 2, 8 meter oppløsning SAR Kilde: StatoilHydro ASA Troll C testutslipp - 5 desember 2008 kl. 15:30

52 Stasjonære og skipsbaserte navigasjonsradarer HH Flere titalls bilder hentes inn fra skipets ordinære navigasjonsradar ( Short Pulse, 3 cm radar, HH polarisasjon ) Bildene databehandles kraftig slik at endring i sjøens ruhet blir synlig. På skip: Rekkevidde 1-3 nm, hjelpemiddel for å samle olje i lensesystemer i mørke/redusert sikt når andre fjernmålingssystem ikke er tilgjengelig. På innretning: Automatisk deteksjon og potensial for rekkevidde inntil 8 km fra skip, kanskje 15 km fra plattform m/ VV polarisasjon...? ( Medium Pulse )

53 NOFO & KYD Olje på vann forsøk April 2008 Flyfoto & skipsbasert radar, samme tidspunkt

54 NOFO Olje på vann 2005 MIROS OSD Radar 75% - 11:30

55 NOFO olje på vann m 3 olje, automatisk deteksjon og beregning av oljens forflytting Utslippet sett fra Stril Poseidon

56 Medium puls forsøk i 2004 max rekkevidde for antennehøyde 15 m 3500 meter

57 Fremtiden: Portabel FMCW* radar (15+ GHz) * FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave

58 Infrarøde (IR) sensorer Forsøk viser at de IR-sensorer som er mest effektive for oljeovervåking dekker bølgelengde området 8-14 mm. IR-sensorene er passive, de registrerer stråling i infrarødt område. Vann og olje fremstår med ulik temperatur under de aller fleste forhold. Svært tynne oljefilmer ("shine") vil normalt ikke gi utslag på IR. IR-sensorer kan angi en grov, relativ tykkelsesfordeling av olje, og kan skille bekjempar fra ikke bekjempbar olje. Uavhengig av lys. Gir godt "nattsyn", og kan i noe grad trenge igjennom dis og nedbør.

59 I fly: IR scanner Hovedsakelig et hjelpemiddel for systemoperatør om bord i flyet for å dirigere skip inn i tykk olje. Liten dekning, m bredde. Virker vertikalt ned fra flyet. Et hjelpemiddel som supplement til visuell fargevurdering. I mørke (men god sikt) kan opptaksfartøy dirigeres med oppdatert informasjon hvert 3. til 5. minutt. Krever fri vertikal sikt til sjø, helst mer enn 800 m skyhøyde.

60 Fartøy: Håndholdt IR-utstyr Håndholdte, ikke nedkjølte, infrarøde sensorer benyttet i f.eks. brannvern og sikkerhetsovervåking. De er såpass følsomme at de kan detektere olje i mange situasjoner ut til om lag 500 m fra skipsbro. Forsøk tyder på at ytelsen er bedre i mørket enn dagslys, noe som kan skyldes at det i dagslys er noe mer reflektert stråling. De enkleste systemene koster i størrelsesorden kr, men de er om lag 50 ganger mindre følsomme enn de kostbare FLIR Bilder tatt fra skipsbro med håndholdt IR-kamera OLJE OLJE Olje-på-vann øvelsen, Frigg, 2003

61 Håndholdt IR

62 Helikopter, fly og aerostat: Forward Looking Infrared - FLIR Downlink gir kontinuerlig bilde på supplyskipets bro. Sjøen er grå, olje fremstår som sort og hvit. Tolking utføres på skipet, ikke i helikopteret. Bruk av helikopter kan gi periodisk oversikt med varighet 2-3 timer. Bruk av FLIR i aerostat gir kontinuerlig dekning innen skipets nærområder. ir-hvit emulsjon Metallic eller true color

63 FLIR eksempler Foto: NOFO (Olje På vann 2006) Foto: Kustbevakningen, Sverige

64 SECurus Skipsmontert, stabilisert IR kamera Kartlegging av utslippets dimensjoner, lokalisering og relative tykkelse. Skrå IR bilde av oljeutslipp transformeres over på et 2D sjøkart For Goliat vil man kombinere SECurus med Miros eller Rutter OSD Utvikles av Apto Maritime i Trondheim i samarbeid med NOFO, Statoil og Simon Møkster Shipping Fra 3D til D

65

66 TCMS - sammensmelting av fjernmålingsdata

67 Heliumfylt aerostat med fjernmålingssensorer Slide 16

68 Film!

69 Aerostat ( Maritime Robotics AS) Under utprøving, forsøkstjeneste i 2012

70 Ubemannet dronefly (UAS) FILM -

71

72 Film!

73 SAR i fly?

74 UV Laserfluorescensor (LFS) og Mikrobølgeradiometer (MWR) Foto: Tyske marine

75 Mobil HF radar for måling av overflate havstrømninger ( CodarNor) met.no

76 Overføring av fjernmålingsdata Satellittdata gjøres tilgjengelig via Web grensesnitt. Data fra fly kan både sendes live via downlink og via e-post i etterkant av tokt. Helikopter benytter downlink og kan sende til flere skip. Skipsbasert oljeradar kan kobles til downlink for overføring mellom skip.

77 FLIR med downlink fra helikopter

78

79 Oppsummering sensorer & operasjonsvindu I mørke: Radar, IR, MWR, LFS Gjennom skyer: Radar Gjennom dis: Radar, IR I dagslys: Visuelt, IR, UV, Radar, MWR, LFS Fly, satellitt og helikopter gir periodisk dekning. Skipsbaserte system inkl. aerostat gir kontinuerlig dekning i nærsone.

Prosedyre for fjernmåling under aksjoner

Prosedyre for fjernmåling under aksjoner for fjernmåling under aksjoner Innholdsfortegnelse 1. Hensikt og omfang... 2 2. Generelt... 2 3. Arbeidsprosess... 3 4. Vedlegg... 6 Vedlegg A NOFOs fjernmålingssystem... 7 Vedlegg B Standard Operasjonsprosedyre

Detaljer

Miljødirektoratets krav til fjernmåling. Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017

Miljødirektoratets krav til fjernmåling. Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017 Miljødirektoratets krav til fjernmåling Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017 Kravstilling før, nå og fremover Dagens krav Forurensningsloven 40 Beredskapsplikt Den som

Detaljer

Overvåkningsfly Beredskapsforum 2011

Overvåkningsfly Beredskapsforum 2011 Overvåkningsfly Beredskapsforum 2011 Ove Njøten Overingeniør Kystverket Beredskapsavdelingen Helsfyr 2.februar 2011 Området overvåkningen skal dekke. Norsk Økonomisk sone. Svalbard (Fiskerivernsonen) Europa

Detaljer

Fjernmåling Deteksjon på havoverflate

Fjernmåling Deteksjon på havoverflate Fjernmåling Deteksjon på havoverflate Stavanger 04.05.2017 Ove Njøten, Senioringeniør Kystverkets fjernmåling Deteksjon og tilsyn Innen deteksjon skiller vi mellom kontinuerlig fjernmåling av aktiviteter

Detaljer

Oil Spill Detection status 2011. Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS

Oil Spill Detection status 2011. Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS Oil Spill Detection status 2011 Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS OSD anvendelser OSD-R (recovery) Radarbasert hjelpemiddel for bruk under oljeoppsamlings-operasjoner

Detaljer

Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler AU-HVF Nina Skjegstad Deres dato Deres referanse Statoil Petroleum AS

Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler AU-HVF Nina Skjegstad Deres dato Deres referanse Statoil Petroleum AS 1 av 5 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Statoil Veslefrikk - Oppdatert søknad om endrede krav til fjernmåling Det vises til e-post fra Miljødirektoratet datert 13.12.2016, der det

Detaljer

VEDLEGG 1: SENSORER FOR FJERNMÅLING AV OVERFLATEOLJE

VEDLEGG 1: SENSORER FOR FJERNMÅLING AV OVERFLATEOLJE Visuelle observasjoner deteksjon og omfangsvurdering Ad hoc visuell spotting fra plattformer/ båter/ helikoptre Systematisk visuell observasjon fra fly/helikoptre Manuell observasjon ift planlagt rutiner

Detaljer

Deteksjon av akutt forurensning på Troll og Fram

Deteksjon av akutt forurensning på Troll og Fram Statoil ASA 4035 STAVANGER Trondheim, 29.03.2016 Deres ref.: AU-DPN OE TRO-00227 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/325 Saksbehandler: Reidunn Stokke/Kirsti Natvig Deteksjon av akutt forurensning på

Detaljer

Goliat lekkasjedeteksjon - utforming og erfaringer med fokus på havbunnsdeteksjon

Goliat lekkasjedeteksjon - utforming og erfaringer med fokus på havbunnsdeteksjon Trust Respect Openness Goliat lekkasjedeteksjon - utforming og erfaringer med fokus på havbunnsdeteksjon Excellence Ptil og Miljødirektoratet - seminar om lekkasjedeteksjon 4. mai 2017. wwweninorge.com

Detaljer

Norsk oljevernforening for operatørselskap - NOFO. Fjernmåling av akutt oljeforurensning på sjøoverflaten. - Evaluering av teknologi med tilrådninger

Norsk oljevernforening for operatørselskap - NOFO. Fjernmåling av akutt oljeforurensning på sjøoverflaten. - Evaluering av teknologi med tilrådninger Norsk oljevernforening for operatørselskap - NOFO Fjernmåling av akutt oljeforurensning på sjøoverflaten - Evaluering av teknologi med tilrådninger 19. januar 2009 Side: 2 av 44 RAPPORT SAMMENDRAG NOFO

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Deteksjon av is og olje fra satellitt, muligheter og begrensninger

Deteksjon av is og olje fra satellitt, muligheter og begrensninger KONGSBERG SATELLITE SERVICES Marte Indregard, VP Energy, Environment and Security Hugo Isaksen, Project Manager Deteksjon av is og olje fra satellitt, muligheter og begrensninger Innhold Kongsberg Satellite

Detaljer

OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT

OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT Olje På Vann 2013 ble gjennomført i Frigg området 10. 14. juni Alle forsøkene ble gjennomført uten skader på personell og utstyr. OPV 2013 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Vale, Centrica Resources (Norge) AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Goliat Lekkasjedeteksjon og fjernmåling fra bunnramme til satellitt

Goliat Lekkasjedeteksjon og fjernmåling fra bunnramme til satellitt Goliat Lekkasjedeteksjon og fjernmåling fra bunnramme til satellitt Ptil/Klif-seminar - Når ulykker truer miljøet, 17. februar 2011 Erik Bjørnbom Environmental Team Leader DM no. 955060 www.goliatinfo.no

Detaljer

Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015

Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015 Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015 Asker - 28. oktober 2015 Jørn Harald S. Andersen siv.ing - jsa@norconsult.no Rådgiver til NOFO ( for Frode Engen, F&U leder NOFO) Et samarbeid mellom Kystverket

Detaljer

Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen

Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen Samarbeid mellom NOFO og Kystverket Annonsert 14. september 2014 Programmet planlagt å gå i perioden 2015-18 Mottatt 120 white papers,

Detaljer

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER Att: Morten A. Torgersen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

Dagens tema. Geomatikk. Spektralreflektans - trær. Repetisjon. Datainnsamling og tolking. Datainnsamling og tolking

Dagens tema. Geomatikk. Spektralreflektans - trær. Repetisjon. Datainnsamling og tolking. Datainnsamling og tolking Dagens tema Geomatikk Fjernmåling andre bolken Ørlite repetisjon Opptaksmetoder og -teknikker (Kamera) Scannere virkemåte, egenskaper, tolkningsprinsipper Satellittsystemer Tolking av fjernmålingsdata

Detaljer

Oversikt. Miljøovervåkning av havet Hvordan lære datamaskinen å se oljesøl. Bakgrunn - oljesøl. Eksempler på radarbilder

Oversikt. Miljøovervåkning av havet Hvordan lære datamaskinen å se oljesøl. Bakgrunn - oljesøl. Eksempler på radarbilder Oversikt Miljøovervåkning av havet Hvordan lære datamaskinen å se oljesøl Anne H. Schistad Solberg Insitutt for informatikk, Universitetet i Oslo E-mail: anne@ifi.uio.no Radaravbildning Eksempler på radarbilder

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Atla. Total E & P Norge

Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Atla. Total E & P Norge Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Atla Total E & P Norge Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier?

Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier? Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier? Kan metoder og teknologi fra generell overvåking brukes i oppdrettsnæringen? Tom Kavli SINTEF 1 Kameraer ser ut til å være

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Klifs søknadsveileder

Klifs søknadsveileder Klifs søknadsveileder Resultater av det pågående arbeidet med hovedfokus på kravene om miljørisiko- og beredskapsanalyse Ingeborg Rønning Lokasjon og tidsperiode Analysene bør normalt gjennomføres slik

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap OPV 2013

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap OPV 2013 OPV 2013 Olje På Vann 2013 ble gjennomført i Frigg området 10. 14. juni. Alle forsøkene ble gjennomført uten tilløp til eller skader på personell, unødig belastning på miljøet eller alvorlig skader på

Detaljer

Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012

Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012 Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012 Ann Mari Vik Green, Klif Innhold Regelverk og veiledninger fra Klif Grunnprinsipper bak krav til dimensjonering Spesielle problemstillinger

Detaljer

Resultater pr. februar 2011 for utvalgte prosjekter

Resultater pr. februar 2011 for utvalgte prosjekter NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern2010 Resultater pr. februar 2011 for utvalgte prosjekter Jørn Harald S. Andersen siv.ing Rådgiver for NOFO jsa@norconsult.no Oslo KSAT/ESA (ENVISAT

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Laserdata for dummies. Ivar Oveland 19 oktober 2015

Laserdata for dummies. Ivar Oveland 19 oktober 2015 Laserdata for dummies Ivar Oveland 19 oktober 2015 Laserdata for dummies Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 INTRODUKSJON LiDAR LiDAR: Light Detection And Ranging Hva er laserdata? INTRODUKSJON

Detaljer

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje og gass 2 08.04.2014 - PRESENTATION TITLE. INSERT FROM

Detaljer

Lekkasjedeteksjon. Torleiv Stien Grimsrud. Det Norske Veritas Environmental Risk Assessment and Technology

Lekkasjedeteksjon.  Torleiv Stien Grimsrud. Det Norske Veritas Environmental Risk Assessment and Technology Lekkasjedeteksjon Torleiv Stien Grimsrud Det Norske Veritas Environmental Risk Assessment and Technology torleiv.stien.grimsrud@dnv.com www.og21.no Agenda Bakgrunn, trender og regler Undervannsteknologier

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

Valg og bruk av deteksjonssystemer for undervannslekkasjer

Valg og bruk av deteksjonssystemer for undervannslekkasjer Valg og bruk av deteksjonssystemer for undervannslekkasjer Når ulykker truer miljøet februar 2012 Torleiv Stien Grimsrud torleiv.stien.grimsrud@dnv.com Agenda Bakgrunn Hvorfor lekkasjedeteksjon Undervannsteknologier

Detaljer

I N N H O L D. 1 Hensikt Referanser Myndighetskrav Miljørisikovurdering... 6

I N N H O L D. 1 Hensikt Referanser Myndighetskrav Miljørisikovurdering... 6 Vurdering av fjernmålingssystemet for Gyda - feltet I N N H O L D 1 Hensikt............ 2 Referanser............ 4 Myndighetskrav............ 5.1 Utslippstillatelse Gyda......... 5.2 Plikt til fjernmåling............

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR. v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange.

Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR. v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange. Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange.no Hvorfor studere den øvre atmosfæren? ALOMAR forskningsinfrastruktur til

Detaljer

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsforum, 4. april 2017 Norsk Russisk samarbeidsavtale om bekjempning oljeforurensning i Barentshavet

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Oljevern Prosjekter for nordområdene

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Oljevern Prosjekter for nordområdene Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Oljevern 2015 Prosjekter for nordområdene 04.04.17 Generelt Samarbeid mellom Kystverket og NOFO, annonsert 14. september 2014 Tredelt finansiering gjennom egeninnsats

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Olje på vann Reell øvelse med olje på havet Gjennomført på Frigg feltet 7. 9.

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Olje på vann Reell øvelse med olje på havet Gjennomført på Frigg feltet 7. 9. Olje på vann 2010 Reell øvelse med olje på havet Gjennomført på Frigg feltet 7. 9. juni Formål OPV 2010 Følgende forsøk ble gjennomført under OPV 2010: Fjernmåling, herunder Securus (for tykke filmer).

Detaljer

KONGSBERG. WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology and dedication

KONGSBERG. WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology and dedication FoU utfordringer og muligheter innen satellittbasert miljøteknologi i Nordområdene av Jan Petter

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning i nordområdene Rune Bergstrøm. Forebygging, utstyrsoppbygging og forbedring, forskning, samarbeid

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning i nordområdene Rune Bergstrøm. Forebygging, utstyrsoppbygging og forbedring, forskning, samarbeid Nasjonal beredskap mot akutt forurensning i nordområdene Rune Bergstrøm Forebygging, utstyrsoppbygging og forbedring, forskning, samarbeid Ansvar ; utenfor grunnlinja, hele kysten Nært sammen med vaktlaget

Detaljer

Miljødirektoratets forventninger til bransjen. Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen

Miljødirektoratets forventninger til bransjen. Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen Miljødirektoratets forventninger til bransjen Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen Om Miljødirektoratet Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA (NOFO) offisielt navnet fra NOFO PERTRA Satsningsområder Informasjon Varslings- og inforutiner Fond for styrking av oljevernet Mekanisk oppsamling Høyviskøse oljer NOFO standard Simuleringsverktøy/modell

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Tokt- / Observasjonsrapport FORFATTER(E) Per S. Daling, Frode Leirvik, OPPDRAGSGIVER(E) NOFO

Tokt- / Observasjonsrapport FORFATTER(E) Per S. Daling, Frode Leirvik, OPPDRAGSGIVER(E) NOFO SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Brattørkaia 17B, 4.etg Telefon: 4000 3730 Telefaks: 930 70 730 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA NOFO olje-på-vann,

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr BG Norge AS Postboks 780 4004 STAVANGER Oslo, 6.07.2016 Deres ref.: BGN-2016-017-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse for

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 2/9-5S og 2/9-5A Heimdalshø - PL 494 Det norske oljeseskap ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 26.5.2015 Definerte baser i barriere 2 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest

Detaljer

WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG December 17, 2003 1

WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG December 17, 2003 1 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG December 17, 2003 1 Kongsberg Satellite Services Bruk av radarsatellitter til havmiljøovervåkning

Detaljer

NOFO OLJE PÅ VANN 2009

NOFO OLJE PÅ VANN 2009 OPPSUMMERING NOFO OLJE PÅ VANN 2009 Olje på vann 2009 1 Tid og sted Når OPV 2009: Uke 24, 8-12 juni 2009 Hvor OPV 2009: Som tidligere, området FRIGG, begrenset av 10 NM fra 59 0 59 N 002 0 27 Ø Området

Detaljer

Utslippstillatelse av: Tidsrom for revisjonen: mai 2009

Utslippstillatelse av: Tidsrom for revisjonen: mai 2009 1 Rapport nr.: 2009.032.R.SFT Virksomhet: Talisman Energy Norge AS Organisasjonsnummer: 893258272 Virksomhetens adresse: Verven 4 4014 Stavanger SFTs saksnr.: Anleggsnummer: 0000.017.02 Utslippstillatelse

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Utvikling av WPS for forsvaret

Utvikling av WPS for forsvaret Utvikling av WPS for forsvaret Gardermoen, 27/10-2015 Teknologiforum 2015 - Norge digitalt Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Espen Messel og Knut Landmark Nettverksbasert forsvar (NbF) Samhandling

Detaljer

Veileder 100: Anbefalte retningslinjer for vurdering av fjernmålingstiltak HJELMSTAD AS

Veileder 100: Anbefalte retningslinjer for vurdering av fjernmålingstiltak HJELMSTAD AS Veileder 100: Anbefalte retningslinjer for vurdering av fjernmålingstiltak HJELMSTAD AS Valg av fjernmålesystem VEILEDER 100: VEDLEGG 1 OG 2 Forhold som er gitt: installasjon utslipps-scenarier Ytelseskrav

Detaljer

21.09.2015. Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Bilder kommer fra mange kilder

21.09.2015. Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Bilder kommer fra mange kilder Bilder kommer fra mange kilder Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Torbjørn Skauli og Trym Haavardsholm Optisk avbildning - et felt i forandring Hva kan et kamera

Detaljer

Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen

Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen Innholdsfortegnelse Side 1 / 6 Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen Publisert 14.12.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet)

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7324/2-1, Apollo, PL615 Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Europas nye kosmologiske verktøykasse Bo Andersen Norsk Romsenter

Europas nye kosmologiske verktøykasse Bo Andersen Norsk Romsenter Europas nye kosmologiske verktøykasse Bo Andersen Norsk Romsenter Hvordan er Universet dannet og hva er dets skjebne? Hvilke lover styrer de forskjellige skalaene? Hvorfor og hvordan utviklet universet

Detaljer

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 1.2 DET NORSKE OLJESELSKAP... 2 2 OM JETTEFELTET... 2 2.1 EN BESKRIVELSE... 3 2.2

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6406/6-4 Tvillingen Sør, PL510 Mærsk Oil Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

SARiNOR GAP analyse. WP 1 GAP analyse av søk og redningsberedskapen i Nordområdene. Øyvind Roland Persson MARITIME

SARiNOR GAP analyse. WP 1 GAP analyse av søk og redningsberedskapen i Nordområdene. Øyvind Roland Persson MARITIME MARITIME SARiNOR GAP analyse WP 1 GAP analyse av søk og redningsberedskapen i Nordområdene Øyvind Roland Persson 24.02.2014 1 DNV GL 2013 24.02.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Agenda 1. Agenda 2. Arbeidsmetode

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7222/11-2 Langlitinden, PL659 Det norske oljeselskap ASA

Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7222/11-2 Langlitinden, PL659 Det norske oljeselskap ASA Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7222/11-2 Langlitinden, PL659 Det norske oljeselskap ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

SOLSKJERMING SPARER ENERGI

SOLSKJERMING SPARER ENERGI 2010 SOLSKJERMING SPARER ENERGI energi sparing miljø SIDE 2 SOLSKJERMING SPARER ENERGI HVEM BRUKER MEST ENERGI? ENERGIDIREKTIVET BAKGRUNN! EU vedtak i 2002 (Kyotoavtalen)! Bygninger står for ca. 40% av

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Beredskapsdagen Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO Strategi Effektivt og robust oljevern Samarbeid Utvikling Oppdrag

Detaljer

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Miljødirektoratet

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

* Utseilt distanse er en avgjørende inngangsverdi for analyse av sannsynlighet for akutt hendelse (sannsynlighetsanalyser)

* Utseilt distanse er en avgjørende inngangsverdi for analyse av sannsynlighet for akutt hendelse (sannsynlighetsanalyser) Havbase Havbase inneholder posisjonsdata fra AIS. Disse posisjonsangivelsene berikes så med tall på utslippskoeffisienter og estimat på utseilt distanse. Utslippstallene er estimert på grunnlag av skipets

Detaljer

"Oljevern 2010" - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering. Hans V. Jensen NOFO KSAT/ESA (ENVISAT SAR)

Oljevern 2010 - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering. Hans V. Jensen NOFO KSAT/ESA (ENVISAT SAR) "Oljevern 2010" - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering Hans V. Jensen NOFO "Oljevern 2010" NOFO og Kystverket initierte utviklingsprogrammet i 2009 med fire hovedtema: A - Mekanisk oppsamling

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av produksjonsbrønn 16/7-A-4, Sigynfeltet, PL 072 ExxonMobil Exploration & Production Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 3 og

Beredskapskapasiteter barriere 3 og Beredskapskapasiteter barriere 3 og 4 01.04.2014 Definerte baser i barriere 3 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest Disse er valgt med bakgrunn i strategisk

Detaljer

North Cape Simulators

North Cape Simulators North Cape Simulators Etablering av et nasjonalt arktisk test-, kompetanseog treningssenter innen beredskap, sikkerhet og krisehåndtering Rustet for framtiden! 22.04.2016 1 NORTH CAPE SIMULATORS og MARITIME

Detaljer

Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet

Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 6 Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet Publisert 16.12.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet)

Detaljer

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser Teknologidagene 6-10 oktober 2014, ITS Gunne Håland TMT, Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn for dronetestene som er gjort i Statens vegvesen Problemstilling

Detaljer

Værvarslingsutfordringer i Barentshavet

Værvarslingsutfordringer i Barentshavet Værvarslingsutfordringer i Barentshavet Oslo 8. april 2014 Statsmeteorolog Sjur Wergeland 08.04.2014 sjurw@met.no Værvarslingsutfordringer i Barentshavet Geografi Værvarsling - Prinsippet Vintervær: Snøbyger.

Detaljer

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Miljøutfordringer i nord Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler Art no 401195 BRUKSANVISNING FORBEREDELSER INSTALLASJON AV BATTERIER Avstandsmåleren drives av 9V-batterier (følger ikke med). For best ytelse og levetid, anbefaler

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven boring av avgrensningsbrønn og produksjonsbrønner på Goliatfeltet, PL 229 og 229B Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1)

Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1) Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1) Norsk olje&gass Arbeidsseminar 2 - HMS-utfordringer i nordområdene Rune Sandbakken Seksjonssjef - Satellittkommunikasjon Rune.sandbakken@spacecentre.no

Detaljer

RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123

RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123 Forsand RAPPORT Skanning med Georadar Prosjekt nr. 13123 INNHOLD: Side 1. Innledning 2 2. Sammenfatning 2 3. Måleprogram 2 4. Feltarbeid 2 5. Utstyr 2 6. Nøyaktighet 3 7. Prosessering og tolkning av data

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 25/5-8, Trell i PL 102 C Total E&P Norge AS

Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 25/5-8, Trell i PL 102 C Total E&P Norge AS Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 25/5-8, Trell i PL 102 C Total E&P Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 25/10-14 S, PL 571 Suncor Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7319/12-1 Pingvin PL 731 Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL090B Statoil ASA

Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL090B Statoil ASA Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL090B Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. for nedstengingsaktivteter på Glitne

Tillatelse etter forurensningsloven. for nedstengingsaktivteter på Glitne Tillatelse etter forurensningsloven for nedstengingsaktivteter på Glitne Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7122/10-1S, Goliat Eye, PL 697 ENI Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Beredskap i nordområdene

Beredskap i nordområdene Beredskap i nordområdene Erfaringer fra beredskapsøvelse på Svalbard Hans Petter Mortensholm Storøvelse i Grenland, uke 39, 2017 Fakta, fokus på kjemikalihendelse, evakuering av befolkning, oljevernøvelse,

Detaljer