Fjernmåling av akutt oljeforurensning - i dag og i fremtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernmåling av akutt oljeforurensning - i dag og i fremtiden"

Transkript

1 Fjernmåling av akutt oljeforurensning - i dag og i fremtiden NOFO Molde - 1. september 2011 Jørn Harald S. Andersen siv.ing NOFO

2 Dagens program Pause Pause Introduksjon, mål, begreper Fjernmålingsparagrafen Visuell vurdering - Appearance Code De enkelte fjernmålingsverktøyene i dag, og tolking av data De enkelte fjernmålingsverktøyene i dag og i framtiden

3 Fjernmåling hjelper oss med å oppdage olje samt å skille mellom bekjempbar og ikke bekjempbar olje

4 ... slik at forurensningen kan: 1. Samles opp mekanisk, 2. Behandles med dispergeringsmidler, eller 3. Overvåkes mens den brytes ned som følge av naturlige prosesser.

5 Dagens mål Å gi en grunnleggende introduksjon til fjernmåling av akutt oljeforurensning med tilhørende verktøy og metoder, samt deres muligheter og begrensninger. Hovedfokus er lagt på fjernmåling under en aksjon, men kunnskapen vil også kunne være aktuell i forbindelse med etablering av planverk etter 57 i aktivitetsforskriften.

6 Fjernmåling Med fjernmåling menes et system som uavhengig av sikt, lys og værforhold kan oppdage og bestemme posisjon, areal og mengde av forurensning på havoverflaten. Ved fjernmåling er det ikke fysisk kontakt mellom sensorer og forurensningen. Fjernmåling innebærer datainnsamling og tolking, ikke beregninger og prognoser frem i tid. Fjernmåling kan utføres fra satellitt, fly, helikopter, aerostat, drone, innretning, skip eller land. Sensorene kan være aktive (sende ut & motta energi), eller passive (kùn motta energi).

7 Formålet med overvåking 1: Å oppdage akutt oljeforurensning. 2: Å bidra til at de riktige tiltakene blir satt i verk for å stanse, avgrense og kartlegge forurensningen. Overvåkingen skal kunne: 1. Oppdage akutt oljeforurensning under alle sikt og lysforhold. 2. Sikre en rask, grov oversikt over mengde olje på overflaten. 3. Kartlegge bekjempbar olje, og gi operative råd slik at aksjonens effektivitet blir mest mulig optimal. 4. Dokumentere tiltakenes effektivitet, forurensningens miljøeffekter og aksjonens utvikling over tid. Det norske overvåkingsflyet LN-TRG ( Sundt Air )

8 Miljøhensyn i sentrum = å sette inn de tiltak som total sett gir minst skade ( med rimelig hensyn til kostnadseffektivitet ) Det operative systemet forutsetter: At vi til enhver tid har god oversikt over oljeforurensningens utbredelse, egenskaper og oljebudsjett. Dette krever: God kjennskap til den spesifikke oljens forvitring på sjøen. God forståelse og tolkning av tilgjengelige fjernmålingsdata.

9 Forkortelser UV UltraViolet IR InfraRed SLAR Side Looking Airborne Radar SAR Synthetic Aperture Radar betyr også: Search And Rescue FLIR Forward Looking InfraRed AIS Automatic Identification System GIS Geographical Information System IFR VFR UTC Instrument Flight Rules (instrumentflyvning) Visual Flight Rules (visuell flyvning) Universal Time (Coordinated) UTC = Norsk tid minus 1 time / Norsk sommertid minus 2 timer

10 Det elektromagnetiske spektrum Det ultraviolette spektrum ligger mellom synlig lys og røntgen. Det infrarøde spektrum ligger mellom synlig lys og radarbølger. Radarenes spektrum ligger mellom infrarødt spektrum og kringkasting (TV/radio) Det er disse tre spektra som blir benyttet av fjernmålingssensorene. * 1000 mm = 1 mm Laser eller reflektert sol-lys Spesielt 8-14 mm* Spesielt 9-10 GHz, X-band

11 Fjernmålingsparagrafen Krav til overvåking av akutt forurensning rundt innretninger på sokkelen

12 57 i aktivitetsforskriften Fjernmåling av akutt forurensning Operatøren skal etablere fjernmålingssystem som gir tilstrekkelig informasjon til å sikre at akutt forurensning fra innretningen raskt blir oppdaget og kartlagt slik at utslippsmengde og spredning kan fastslås. Fjernmålingssystemet skal ses i sammenheng med regionale fjernmålingsplaner som nevnt i denne forskriften 78. Med akutt forurensning menes (Forurensningsloven 36): Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i, eller i medhold av, denne lov.

13 57 i Aktivitetsforskriften - veiledningsteksten Med fjernmåling menes et system som uavhengig av sikt, lys og værforhold kan oppdage og kartlegge posisjon, areal, mengde og egenskaper til akutt forurensning. Et slikt system kan bestå av sensorer og utstyr plassert i satellitt, fly og helikopter, eller på fartøy og innretninger med tilhørende tjenester og prosedyrer. Formålet med fjernmålingen er å sikre at informasjonen om forurensningen er tilstrekkelig til at de riktige tiltakene blir satt i verk for å oppdage, stanse, avgrense og kartlegge forurensningen. Fjernmålingssystemet kan bestå av a) Prosedyrer for varsling av observasjoner utført av personell på innretning, fartøy og luftfartøy, b) Kompetanse for tolking av overvåkingsdata fra de ulike tilgjengelige sensorene, c) Modellverktøy for prediksjon av transport og spredning av akutt forurensning, d) Kompetanse for visuell kvantifisering av olje og kjemikalier ved hjelp av arealmåling og fargetykkelseskart for den aktuelle olje og kjemikalietypen, e) Meteorologiske tjenester som er nødvendige for å understøtte fjernmålingen, f) Systemer for å oppdage og kartlegge akutt forurensning i resipientene. For at fjernmålingssystemet skal oppdage akutt forurensning av betydning, bør området rundt innretningen fjernmåles regelmessig. Dette innebærer at responstid for fjernmåling ikke bør overstige minste drivtid til sårbare ressurser ved kysten, på havoverflaten eller i vannsøylen. Det bør tas stilling til behov for kontinuerlig fjernmåling. Det bør foreligge en plan for fjernmålingen basert på en miljørettet risikoanalyse, jf. styringsforskriften 17

14 Visuell vurdering Bonn Agreement Appearance Code

15 Rainbow Sheen Metallic True color

16 Bonn Agreement Appearance Code 25% - 09:30

17 B = 2 km L = 4 km Arealvurdering: - Sheen - 15% - Rainbow - 10% - Metallic - 40% - True Color - 35%

18

19 De enkelte fjernmålingsverktøyene - Når trengs de? - Hvor kan de skaffes? - Hva slags informasjon gir de oss? Hva er begrensningene?

20 Når trenger vi fjernmåling? Fakta om lys og sikt i norsk farvann To utfordringer innen fjernmåling: - Mangel på lys - Mangel på sikt Mangel på lys alene håndteres ganske bra i dag, men mangel på sikt (i dagslys eller mørke) er en større utfordring. Tåke og flat sjø = håpløst. Kategorisering av lys og sikt: (0 Dagslys, høyt skydekke, god sikt)

21 Fakta om lys og sikt Hvor mye mørke? NB! Samlet sett over året er det mer operasjonslys i nord enn sør! Operasjonslys = solen står høyere enn 6 grader under horisont

22 Fakta om lys og sikt Samlet vurdering av dagens situasjon Utfordringene knytter seg til:

23 Plattformer for overvåkingssensorer

24 Bærere av sensorer Helikopter AS332 (hav) Radarsatellitter Aerostat: OceanEye Helikopter AS350 (kyst) Skip: (NOFO) Fly: Beech 350ER - LN-KYV

25 LN-TRG LN-KYV

26 GIS AIS Laser skudd & FLIR styring RADAR IR/UV FLIR +VIDEO +FOTO Overvåkingsfly - systemoperatør

27 LN-TRG

28 LN-TRG MSS6000 GIS system, kart med AIS, Target liste, SLAR-bilde & funksjonsstyring

29 Svenske kustbevakningens 3 nye fly Bombardier Dash-8 Q300 MSA m/apu Rekkevidde: 4100 km max, typisk 7 timer Kan slippe redningsflåter, bøyer mv. IR/UV FLIR Foto/video ELA EL/M 2022 (V)3 SAR, ISAR & SLAR Film!

30 Satellitt European Remote Sensing Satellite 2 (ERS-2). Environmental Satellite - ENVISAT (VV). RADARSAT 1 (HH) & 2 (multi) IKONOS, IRS m.fl. ENVISAT Satellitter gir lys- og siktuavhengig deteksjon og dekker store områder med 1-2 dagers intervall. Egnet for 50 oppfyllelse når den kombineres med supplerende overvåkingstiltak. NOFO kjøper nå en løpende satellittjeneste for hele sokkelen fra KSAT.

31 Satellittvarsel fra KSAT - metode

32 Satellittbaner og dekning Solsynkrone polbaner innebærer at satellittene passerer over et område på om lag samme lokaltid hver dag. Typisk omløpstid rundt jorden er 100 minutter ( hastigheten er ca km/t ), høyde 750 km. Jo nærmere polene et havområde ligger, jo bedre blir dekningen gunstig for Norge! Etter typisk 35 døgn, gjentar satellitten sitt radarspor på jordoverflaten, men det er mange overlappende områder innenfor denne tidsperioden. RADARSAT 2 (fra mai 08) kan bruke sin antenne i 2 ulike spor - samme posisjon kan dekkes oftere. I 2008 kan ERS-2, RADARSAT 1 & 2 og ENVISAT dekke hele sokkelen så godt som daglig. Illustrasjon:

33 Hva er maksimal dekningsgrad? Eksempel fra en nasjonal prøveperiode mars scener i løpet av 14 døgn (5,2 pr. døgn) - 34 fra Radarsat, 39 fra Envisat - 6,5 millioner km 2 akkumulert En tilsvarende akkumulert dekning med SLAR i fly ville krevd 440 flytimer!

34 NOFOs satellittjeneste i bilder ble levert ( = 2600 flytimer). Fokus på områder med aktivitet. 50% -10:30

35 En ukes dekning med RADARSAT 1 Èn passering

36 Satellitt-dekningen kan styres!

37 De enkelte sensorene

38 Karakteristiske egenskaper for radar (X-bånd) Radar er en aktiv sensor, dvs. at den sender ut energi. Den opererer uavhengig av lys, skyer og sikt, og er derfor en viktig sensor for deteksjon. Radar kan detektere olje gjennom oljens demping av krusninger på sjøoverflaten. Den kan posisjons- og arealbestemme olje på sjø. Vertikal polarisasjon (VV) er best. Indikasjoner i grov sjø øker sannsynlighet for at det kan være en større oljemengde. Radar er følsom for krusninger på sjøoverflaten som er 2-4 cm lange. Oljen behøver derfor ikke påvirke de store bølgene, det er krusningene (variasjon i ruhet) som blir målt.

39 Radar - begrensninger Radar kan ikke beregne oljemengde på sjø. Den blir påvirket av kraftig nedbør enten direkte ved at radarstrålene hindres, eller ved at nedbør påvirker krusninger på sjøoverflaten. Andre stoffer enn olje kan også gi bølgedemping, en indikasjon på radar er ingen garanti for at det er olje. Ved grov sjø vil oljens evne til å danne en kontinuerlig overflatefilm avgjøre om radardeteksjon er mulig. Ved helt "flat sjø" vil radar ikke gi informasjon (sort bilde). Ved lite vind kan stillebelter gi feiltolking. Fly- og satellittbasert radar - mindre egnet i kystfarvann

40 I fly: Side Looking Airborne Radar (SLAR V V) SLAR er en sensor spesialutviklet for olje (gammel, enkel militær teknologi). Kortvarige fenomen blir midlet ut slik at bare permanent demping synes. Maksimal rekkevidde er ca. 40 km ut til hver side for flyet. Sender ut signaler sideveis mens flyets bevegelse forover utnyttes. Gir et to-delt bilde, ett for hver side av flyet. Enten posisjonert overfor hverandre på skjermen, eller i bredden.

41 Flybasert SLAR begrensninger Blindsone under flyet lik 2X flyhøyde. Grov oppløsning, men stor arealdekning. Radarskygge bak plattformer og øyer kan gi feiltolking. Strømskjær, lite vind, og observasjon i kystnært farvann gir fare for feiltolking. SLAR bilde lagt inn i flyets GIS system med AIS informasjon (Barents Rescue) Kilde: Kystverket/Helitrans AS

42 SLAR tolking ny radar LN-TRG & KYV Dato Flyets posisjon Flyets kurs - opp i bildet Flyets posisjon i bildet Tid UTC Flyets hastighet bølgedempet areal 10 km Blindsone under flyet Babord side Styrbord side

43 SLAR tolking gammel radar Flyets posisjon. 2. Operatørens target (TGT). 3. Kystlinje med øyer. 4. Flyets bevegelsesretning. 5. Bølgedempet område. 6. Distansemerker, 10 km. 7. Blindsone under flyet. 8. Dato, tid, flyets kurs. 9. Flyets posisjon, tokt nr. 10. Posisjon for TGT og flyets høyde i fot

44 SLAR eksempel?

45 Satellittbasert SAR - virkemåte En rekke radarpulser sendes ned mot samme område mens satellitten forflytter seg mellom hver puls. Vertikal polarisasjon (VV) er best. Refleksene fra hver puls sendes til jordstasjon der kraftig databehandling genererer ett radarbilde av alle pulsene. Resultatet blir som om en svært lang antenne ble benyttet det gir meget god oppløsning. Satellittene befinner seg i km høyde, radaren virker innenfor et spor litt til side for satellittens bane over jordoverflaten. Tilgang på data avhenger av hvordan andre kunder i verden benytter samme baneomløp. SAR-bildene er kvalitativt nokså lik SLAR mhp. tolking, men de gir ikke radarskygge bak objekter.

46 Foto: KSAT/Radarsat Radarsat Zoom Envisat dagen etter 09:39 UTC Radarsat, 4. APRIL 08, 05:35:34 UTC, Posisjon: N69 57,04 E015 04,10

47 KV Harstad Fjernmålingstest April 2008

48 Sattellittbasert SAR - eksempel Kilde: KYD/KSAT

49 SAR - eksempel Produsert vann eller akutt oljeforurensning? Kilde: KYD/KSAT

50 SAR - eksempel Olje? Kilde: KYD/KSAT

51 Troll C testutslipp - 5 desember 2008 kl. 18:15 sett fra Radarsat 2, 8 meter oppløsning SAR Kilde: StatoilHydro ASA Troll C testutslipp - 5 desember 2008 kl. 15:30

52 Stasjonære og skipsbaserte navigasjonsradarer HH Flere titalls bilder hentes inn fra skipets ordinære navigasjonsradar ( Short Pulse, 3 cm radar, HH polarisasjon ) Bildene databehandles kraftig slik at endring i sjøens ruhet blir synlig. På skip: Rekkevidde 1-3 nm, hjelpemiddel for å samle olje i lensesystemer i mørke/redusert sikt når andre fjernmålingssystem ikke er tilgjengelig. På innretning: Automatisk deteksjon og potensial for rekkevidde inntil 8 km fra skip, kanskje 15 km fra plattform m/ VV polarisasjon...? ( Medium Pulse )

53 NOFO & KYD Olje på vann forsøk April 2008 Flyfoto & skipsbasert radar, samme tidspunkt

54 NOFO Olje på vann 2005 MIROS OSD Radar 75% - 11:30

55 NOFO olje på vann m 3 olje, automatisk deteksjon og beregning av oljens forflytting Utslippet sett fra Stril Poseidon

56 Medium puls forsøk i 2004 max rekkevidde for antennehøyde 15 m 3500 meter

57 Fremtiden: Portabel FMCW* radar (15+ GHz) * FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave

58 Infrarøde (IR) sensorer Forsøk viser at de IR-sensorer som er mest effektive for oljeovervåking dekker bølgelengde området 8-14 mm. IR-sensorene er passive, de registrerer stråling i infrarødt område. Vann og olje fremstår med ulik temperatur under de aller fleste forhold. Svært tynne oljefilmer ("shine") vil normalt ikke gi utslag på IR. IR-sensorer kan angi en grov, relativ tykkelsesfordeling av olje, og kan skille bekjempar fra ikke bekjempbar olje. Uavhengig av lys. Gir godt "nattsyn", og kan i noe grad trenge igjennom dis og nedbør.

59 I fly: IR scanner Hovedsakelig et hjelpemiddel for systemoperatør om bord i flyet for å dirigere skip inn i tykk olje. Liten dekning, m bredde. Virker vertikalt ned fra flyet. Et hjelpemiddel som supplement til visuell fargevurdering. I mørke (men god sikt) kan opptaksfartøy dirigeres med oppdatert informasjon hvert 3. til 5. minutt. Krever fri vertikal sikt til sjø, helst mer enn 800 m skyhøyde.

60 Fartøy: Håndholdt IR-utstyr Håndholdte, ikke nedkjølte, infrarøde sensorer benyttet i f.eks. brannvern og sikkerhetsovervåking. De er såpass følsomme at de kan detektere olje i mange situasjoner ut til om lag 500 m fra skipsbro. Forsøk tyder på at ytelsen er bedre i mørket enn dagslys, noe som kan skyldes at det i dagslys er noe mer reflektert stråling. De enkleste systemene koster i størrelsesorden kr, men de er om lag 50 ganger mindre følsomme enn de kostbare FLIR Bilder tatt fra skipsbro med håndholdt IR-kamera OLJE OLJE Olje-på-vann øvelsen, Frigg, 2003

61 Håndholdt IR

62 Helikopter, fly og aerostat: Forward Looking Infrared - FLIR Downlink gir kontinuerlig bilde på supplyskipets bro. Sjøen er grå, olje fremstår som sort og hvit. Tolking utføres på skipet, ikke i helikopteret. Bruk av helikopter kan gi periodisk oversikt med varighet 2-3 timer. Bruk av FLIR i aerostat gir kontinuerlig dekning innen skipets nærområder. ir-hvit emulsjon Metallic eller true color

63 FLIR eksempler Foto: NOFO (Olje På vann 2006) Foto: Kustbevakningen, Sverige

64 SECurus Skipsmontert, stabilisert IR kamera Kartlegging av utslippets dimensjoner, lokalisering og relative tykkelse. Skrå IR bilde av oljeutslipp transformeres over på et 2D sjøkart For Goliat vil man kombinere SECurus med Miros eller Rutter OSD Utvikles av Apto Maritime i Trondheim i samarbeid med NOFO, Statoil og Simon Møkster Shipping Fra 3D til D

65

66 TCMS - sammensmelting av fjernmålingsdata

67 Heliumfylt aerostat med fjernmålingssensorer Slide 16

68 Film!

69 Aerostat ( Maritime Robotics AS) Under utprøving, forsøkstjeneste i 2012

70 Ubemannet dronefly (UAS) FILM -

71

72 Film!

73 SAR i fly?

74 UV Laserfluorescensor (LFS) og Mikrobølgeradiometer (MWR) Foto: Tyske marine

75 Mobil HF radar for måling av overflate havstrømninger ( CodarNor) met.no

76 Overføring av fjernmålingsdata Satellittdata gjøres tilgjengelig via Web grensesnitt. Data fra fly kan både sendes live via downlink og via e-post i etterkant av tokt. Helikopter benytter downlink og kan sende til flere skip. Skipsbasert oljeradar kan kobles til downlink for overføring mellom skip.

77 FLIR med downlink fra helikopter

78

79 Oppsummering sensorer & operasjonsvindu I mørke: Radar, IR, MWR, LFS Gjennom skyer: Radar Gjennom dis: Radar, IR I dagslys: Visuelt, IR, UV, Radar, MWR, LFS Fly, satellitt og helikopter gir periodisk dekning. Skipsbaserte system inkl. aerostat gir kontinuerlig dekning i nærsone.

Norsk oljevernforening for operatørselskap - NOFO. Fjernmåling av akutt oljeforurensning på sjøoverflaten. - Evaluering av teknologi med tilrådninger

Norsk oljevernforening for operatørselskap - NOFO. Fjernmåling av akutt oljeforurensning på sjøoverflaten. - Evaluering av teknologi med tilrådninger Norsk oljevernforening for operatørselskap - NOFO Fjernmåling av akutt oljeforurensning på sjøoverflaten - Evaluering av teknologi med tilrådninger 19. januar 2009 Side: 2 av 44 RAPPORT SAMMENDRAG NOFO

Detaljer

Oil Spill Detection status 2011. Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS

Oil Spill Detection status 2011. Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS Oil Spill Detection status 2011 Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS OSD anvendelser OSD-R (recovery) Radarbasert hjelpemiddel for bruk under oljeoppsamlings-operasjoner

Detaljer

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 16. - 22. juni 2014 OPV 2014 1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Operativ organisasjon... 6 2.2 Deltagende enheter... 7 3 PLANLAGTE AKTIVITETER...

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport (Bilder: APN) Innhold Innledning... 2 Delprosjekt 1 Status... 3 Delprosjekt 2 Rasurer... 4 Delprosjekt 3 Strømforhold... 7 Strømmålinger... 7

Detaljer

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport Eirik Marthinsen Geir-Arne Fuglstad Jørn Skogsrud Magnus Botnan Sindre Hansen 5. mai 2010 TODO: Bør skrive noe her Sammendrag

Detaljer

unba/h:\data\hovedoppgaver 2005\espenes\espenes.doc

unba/h:\data\hovedoppgaver 2005\espenes\espenes.doc 1 Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Ladar som sensor i Nettverksbasert Forsvar Andreas Espenes Kull 54 Luftkrigsskolen April 2005 unba/h:\data\hovedoppgaver 2005\espenes\espenes.doc 2 Forord Arbeidet er

Detaljer

FFI RAPPORT. LANGTREKKENDE PRESISJONSSTYRTE VÅPEN - Teknologiske betraktninger. HENNUM Alf Christian, JOHANSSON Greger, MALERUD Stein

FFI RAPPORT. LANGTREKKENDE PRESISJONSSTYRTE VÅPEN - Teknologiske betraktninger. HENNUM Alf Christian, JOHANSSON Greger, MALERUD Stein FFI RAPPORT LANGTREKKENDE PRESISJONSSTYRTE VÅPEN - Teknologiske betraktninger HENNUM Alf Christian, JOHANSSON Greger, MALERUD Stein FFI/RAPPORT-2004/00659 FFI-I/858/044 Godkjent Kjeller 2. april 2004

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 EK Visjon 2020 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN) KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1 Virkeområde... 4 2 Ansvar... 4 3 Definisjoner... 4 KAP II ORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN...

Detaljer

Nye kampfly og egenbeskyttelse -En analyse av stealth og EK

Nye kampfly og egenbeskyttelse -En analyse av stealth og EK 3 Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI We killed 33 F-15Cs and didn t suffer a single loss, he said. "They didn t see us at all Nye kampfly og egenbeskyttelse -En analyse av stealth og EK Skrevet

Detaljer

FFI RAPPORT. BRUK AV SIVIL SATELLITTKOMMUNIKASJON I NETTVERKSBASERT FORSVAR - Innledende betraktninger. PÅLHAUGEN Lene FFI/RAPPORT-2003/00332

FFI RAPPORT. BRUK AV SIVIL SATELLITTKOMMUNIKASJON I NETTVERKSBASERT FORSVAR - Innledende betraktninger. PÅLHAUGEN Lene FFI/RAPPORT-2003/00332 FFI RAPPORT BRUK AV SIVIL SATELLITTKOMMUNIKASJON I NETTVERKSBASERT FORSVAR - Innledende betraktninger PÅLHAUGEN Lene FFI/RAPPORT-2003/00332 FFISYS/879/044 Godkjent Kjeller 6. oktober 2003 Jan Erik Torp

Detaljer

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 4 Overvåking og varsling. Overvåking ved akutte skredhendelser

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 4 Overvåking og varsling. Overvåking ved akutte skredhendelser Naturfareprosjektet: Delprosjekt 4 Overvåking og varsling Overvåking ved akutte skredhendelser 31 2013 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt 4 - Overvåking og varsling Overvåking ved akutte skredhendelser

Detaljer

Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN

Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN Gerhard Christoffer Wiese Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Biveileder(e): Thomas Jelle,

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sikker informasjonsoverføring over trådløse nettverk i NbF Christine Huseby Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-5-01 Innledning 1 Hovedoppgave 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2

Detaljer

Været til sjøs. MET info. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester. no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015

Været til sjøs. MET info. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester. no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015 MET info no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015 Været til sjøs Brukerundersøkelse om maritime værtjenester Kristine Gjesdal, Kristin Goa, Anne Mette Olsen, Thomas Olsen Tittel: Været

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri (utarbeidet

Detaljer

Trafikkovervåking Pilotprosjekt Oslo/Akershus

Trafikkovervåking Pilotprosjekt Oslo/Akershus HØRINGSUTGAVE Trafikkovervåking Pilotprosjekt Oslo/Akershus Transport og trafikksikkerhetsavdelingen Kontor for drift og trafikkteknikk TTS 8 1998 RAPPORT Tittel Trafikkovervåking Pilotprosjekt Oslo-Akerhsus

Detaljer

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Viktige marine dataserier rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Rapport nr. 3 Viktige marine dataserier Det er utarbeidet tre

Detaljer

S L U T T R A P P O R T

S L U T T R A P P O R T S L U T T R A P P O R T Arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet angående problemstillinger knyttet til innsamling av seismikk, herunder elektromagnetiske undersøkelser 1. april 2008

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Prosjekt/Sak met.no Årsrapport 2011 Ansvarlig divisjon Dirstab Dato/versjon Versjon 20120206 Filnavn Arsberetning_3 Status Godkjent av direktøren Meteorologisk institutt Årsrapport m/regnskap 2011 Godkjent

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 DEL 1... 3 Sammendrag... 4 Styrets kommentarer... 6

ÅRSRAPPORT 2009 DEL 1... 3 Sammendrag... 4 Styrets kommentarer... 6 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2009 DEL 1... 3 Sammendrag... 4 Styrets kommentarer... 6 1. Meteorologisk institutt i 2009: Vedtekter, Organisasjon og hovedtall... 7 1.1 Instituttets vedtekter... 7 1.2 Om instituttet...

Detaljer

Bredbånd. Dekningsanalyse 2008. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008. www.teleplan.no

Bredbånd. Dekningsanalyse 2008. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008. www.teleplan.no Bredbånd Dekningsanalyse 2008 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokumentinformasjon: Dokumentets tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks:

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Oppsummering av arbeid og tiltak ved U-864 frem til 2007... 4 2.2 Anbefaling fra Kystverket i 2006 om miljøtiltak for U-864... 7 3 Oppdrag fra Fiskeri- og

Detaljer

Visualisering av vannføringsendringer

Visualisering av vannføringsendringer Visualisering av vannføringsendringer Einar Berg, Inter Pares Kjetil Sandsbråten, SWECO Grøner Finn R. Gravem, SWECO Grøner 12 2006 Fø r Etter RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING FoU-programmet Miljøbasert

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer