Fokus på effektivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fokus på effektivitet"

Transkript

1 1 15 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT Januar 2015 Fokus på effektivitet Løsninger for sikker bygningsteknikk som utnytter energien effektivt

2 02 Redaksjonelt UPDATE 1 15 Redaksjonelt 02 Henning Grorud Intervju 03 Dr. Peter Hug, VDMA Teknologi Effektiv bruk av energi Made by Phoenix Contact Kjære lesere, effektiv bruk av energi er en drivende kraft for nyskapninger i dagens bygningsteknikk. Likevel, hvordan kan vi omsette ambisiøse mål i praksis? Vi hos Phoenix Contact er sikre på at vi kan være til hjelp ved å utvikle nyskapende og pålitelige teknologier på tvers av disipliner. For oss er effektiv bruk av energi ikke bare en trend i tiden. De viktigste utfordringene for et vellykket energimanagement er å gjøre energiforbruket transparent og tilordne det de enkelte forbrukerne. For kun dersom du som energikunde har en klar oversikt over forbruket, vil du kunne optimalisere prosessene og spare energi. For å iverksette tiltak for energisparing innen industrien og i forretningsbygg på en hensiktsmessig måte tilbyr Phoenix Contact en sømløs innovativ løsning. Fra innsamling av energidata og evaluering via energimåleutstyr og helt til logging av data. Ved hjelp av et standardisert grensesnitt som OPC er det mulig å implementere et energimanagementsystem som er sertifisert i henhold til DIN EN ISO 50001, på en fleksibel måte. På denne måten foreligger nøyaktige data om energiforbruket som igjen kan brukes til å optimalisere energiflyten. De neste artiklene vil med sikkerhet gi deg ytterligere inspirasjon når du skal omsette energibesparende tiltak i praksis. God lesefornøyelse Henning Grorud Administrerende Direktør Henning Grorud Administrerende direktør Power supplies 11 Kompakte strømforsyninger Uno Power for bygningsautomasjon Rekkeklemmer 12 Installeringsklemmer med skru tilkobling i serien UTI Housings 16 Modulære hussystemer for bygningsautomatisering På stedet Lynmåling 04 Lynmålesystemet LM S på Burj Khalifa i 828 meters høyde Effektiv bruk av energi 06 Redundant styreløsning for klimatisering av serverrom Styreteknikk 08 Nytt belysningssystem til hule, styrt av Phoenix Contact Styreteknikk 14 Tilgangskontroll og fjernkontroll av dørsystemer med småkontroller Inline Nye produkter 17 Enpolet printmodul for LED M23- hybridpluggforbinder Ny datapluggforbinder Høyytelsesklemme SPT 35 Aktuelt 18 Frank Stührenberg blir administrerende direktør i forretningsledelsen 18 Phoenix Contact USA får ny bygning for engineering og produksjon 19 KW Software blir Phoenix Contact Software GmbH 20 Plasto - Konkurransekraft gjennom innovasjon

3 UPDATE 1 15 Intervju 03 Det neste store Automatisering av boligbygninger og funksjonelle bygg Dr. Peter Hug er administrerende direktør for fagforbundet Automation + Management für Haus + Gebäude (AMG, automasjon + management for hus og bygning) i VDMA og European Building Automation and Controls Manufacturers Association eu.bac. UPDATE-redaksjonen spurte ham hva bransjen i fremtiden bør fokusere på. UPDATE: Herr Hug, for kort tid siden sørget Google over hele verden for oppsikt i bransjen etter oppkjøp av et Home Automation-foretak i milliardklassen. Apple viste også interesse en lang stund. Er Home Automation det neste store fremover? Dr. Hug: Alle de nye tilbudene med teknologier som sørger for komfort og effektivitet og som retter seg mot både eiere av boliger og leiligheter, peker i den retning. Det som gjør det hele spesielt interessant, er at løsningene for optimalisering ofte åpner for innsparing av mye mer energi enn med konservative investeringer i bygningsmassen. UPDATE: Hvor ser du de viktigste forskjellene mellom automasjon for boliger og automasjon for industribygg? Dr. Hug: Den energien man konsumerer hjemme, må man betale for selv. På arbeidsplassen er det vanligvis ingen slike impulser som bidrar til sparing. Her kan bygningsautomasjon gjøre sitt for å redusere energiutgiftene, uten at det går på bekostning av komfort. Med et slikt økonomisk perspektiv er rentabiliteten til bygningsautomasjon i funksjonelle bygg i så måte ett trinn høyere opp. UPDATE: Retter de store IT konsernene øynene hovedsakelig mot eiere av privatboliger, eller også mot ansvarlige for næringsbygg? Dr. Hug: Bygninger som ikke benyttes som boliger er med sikkerhet også innenfor radaren. Men her er det straks mer sammensatt, og ren kunnskap fra den digitale verden har, i det minste tidligere, vist seg å ikke være tilstrekkelig for å styre meget komplekse og individuelt planlagte eiendommer for slik også å gjøre forretninger. Det kan selvsagt endre seg. UPDATE: Fremtidens bygninger skal ikke bare forbruke energi, men også kunne lagre og til og med produsere den. Hvordan kan produsenter av automatiseringssystemer som allerede i dag integrerer løsninger for energimanagement i produksjonsprosesser, også støtte kundene ved drift av energioptimaliserte bygninger? Dr. Hug: Implementeringen av regenerative energier i konseptene for bygningsautomasjon er allerede i full gang. Man kan også formulere det slik: Jo mer effektivt komplekse bygninger skal driftes, desto større rolle spiller nettopp bygningsautomasjonen. Dette gjelder også for lagring og generering av energi. Produsenter av bygningsautomasjon har jo allerede helt fra start vært nettopp spesialistene når det gjelder integrering av forskjellige teknologier. UPDATE: Mange takk for samtalen, Herr Hug. Dr. Peter Hug, VDMA automation + management for home + buildings, Frankfurt Implementeringen av regenerative energier i bygningsautomasjon er allerede i full gang.

4 04 Hovedtema UPDATE 4 14 På Burj Khalifa registreres nå alle lynnedslag Lynmåling på Burj Khalifa Lynstrømmålesystemet LM-S gir informasjon om lynnedslag på verdens høyeste bygning Jo høyere en bygning er, desto mer er den utsatt for lynnedslag. Phoenix Contact har utviklet Lightning Monitoring System LM-S som registrerer og evaluerer lynnedslag. Nå leverer den sine data også fra verdens høyeste bygning, Burj Khalifa i Dubai.. Denne superlativenes skyskraper ble satt opp av Emaar Properties, en globalt aktiv entreprenør i Dubai i De forente arabiske emirater. Firmaet setter opp og bistår utallige store prosjekter. Når det blåser, flytter de øverste etasjene i denne bygningen, som ble ferdigstilt i 2010, seg med rundt 1,5 meter. Den kvadratmeter store flaten rommer hotelldrift, restauranter, kontorer og private leiligheter. To underjordiske etasjer fungerer som bilparkeringsplass. 57 heiser danner forbindelsen mellom de 160 etasjene. Her finner vi også verdens høyestliggende heisendestasjon, i en høyde på 638 meter. Lynstrømmålesystemet LM S består av en analyseenhet, en forbindelsesledning og opptil tre sensorer. Hvis lynet slår ned i en lynoppfangingsstang som er installert på Burj Khalifa, oppstår det et magnetfelt i avlederen som leder lynstøtstrømmen. LM S benytter seg av faradayeffekten for å måle disse støtstrømmene i lynavledere. Hvis sensorens måleavsnitt registrerer et magnetfelt som ble generert av et lynnedslag, roteres det tidligere polariserte lyset på en måte som kan måles. Lynnedslagets karakteristiske egenskaper amplitude, maksimale steilhet, spesifikk energi, ladning registreres og lagres med lynnedslagets dato og klokkeslett. Fra sensoren overføres lyssignalet til analyseenheten via optiske fibre. Lær av vindkraft Lynstrømmålesystemet i Dubai ble installert under de mest ekstreme forhold, og også selve driften setter nye rekorder. I vindkraftverk er kabellengder opptil ti meter tilstrekkelig for å etablere forbindelse mellom sensoren i skovelens base og analyseenheten i navet, men i Burj Khalifa er kabellengden på hele 200 meter. LM S-systemet ble opprinnelig utviklet for å bedre kunne analysere skader som følge

5 LM-S-C-3LS Order-No.: UPDATE 1 15 Hovedtema 05 av lynnedslag i vindanlegg. I slike tilfeller utgjør uventede servicetiltak og reparasjoner stadig høye kostnader. 828 m Maksimumverdier på over 50 ka I I mellomtiden har verdens høyeste bygningsintegrerte lynmålesystem allerede registrert lyn som har slått ned i spissen samtlige med verdier på over 50 ka. Operatøren av bygningen benytter informasjonen til å foreta statistiske evalueringer, ettersom bygningen er utstyrt med et omfattende ytre og indre lynbeskyttelsessystem. Eventuelle avvik i el og driftsteknikken i Burj Khalifa avstemmes med de oppdaterte måleverdiene i lynstrømmålesystemet. Hvis lynnedslag måles i bygningen og også i vindanlegg, kan man trekke konklusjoner ut ifra forholdet mellom anleggets lynparametere og driftsparametere med hensyn til relaterte ødeleggelser. En evaluering av konkrete hendelser gir også indikasjoner på lynbeskyttelsessystemets effektivitet. Systemer som gir informasjon om lyn kan også benyttes i forbindelse med erstatningsoppgjør, de kan likevel kun lokalisere et lynnedslag med en nøyaktighet på 200 m. Om, og på hvilket sted, lynet har truffet bygningen, kan kun fastsettes ved hjelp av et lynstrømmålesystem som LM S fra Phoenix Contact. Alexa Broer, Arno Kiefer 680 m Sensor FO Analyzer 24 V Ethernet Lynsensoren på bygningens spiss er koblet til analyseenheten i serverskapet via optiske fibre. Hvordan måleverdier implementeres For at operatører av LM S skal kunne få tilgang til dataene i forbindelse med en permanent overvåkning, har analyseenheten et Ethernetgrensesnitt som brukes til å implementere utstyret i et standard nettverk. Hvis et mobilnett er tilgjengelig, foregår kommunikasjonen også uavhengig av eksisterende nettverksstruktur. Systemet kan konfigureres og data hentes opp via en intern nettserver. Slik får man fjerntilgang til anlegget til enhver tid, for eksempel med en smarttelefon. I tillegg er et koblingsrelé med remotekontakt integrert i analyseenheten. Denne N/Ckontakten sender ut en kort impuls for hver hendelse, som igjen evalueres av en måler. Dermed kan også antall lynnedslag registreres. Relekontakten går i hvilestilling først etter at systemet har startet opp. Ved feil vil releet utløse. På den måten oppkalles også systemets driftsklarhet via remotekontakten. Når signalet er tilkoblet en styring kan planleggerne fastsette tiltak i forbindelse med lynnedslag.

6 06 På stedet UPDATE 4 14 Effektivitet i kjølige maskiner Redundant styreløsning for klimatisering av serverrom Inline-styringen ILC 370 PN fra Phoenix Contact fungerer som sentralenhet i kjølesystemet I et modernisert datasenter i BT Germany GmbH & Co. ohg benyttes det forskjellige komponenter fra Phoenix Contact, som styringer, switcher, displayer og energimåleutstyr. Sammen gir de en effektiv og redundant styring av klimasystemet. Etter at ombyggingsarbeidet ble avsluttet kan datasenteret i Frankfurt -Bonames nå konkurrere med nye applikasjoner med hensyn til effektiv energibruk. Som en del av moderniseringen ble de vanlige split-klimaanleggene, som hadde et høyere energiforbruk, skiftet ut med et mye mer effektivt system som består av høyst effektive kjølemaskiner og frikjøling, forteller Michael Botzem, programmerer hos Bit GmbH. Som Phoenix Contact solution partner på området for datasentra benyttet Bit utstyr fra produsenten i Blomberg for å omsette prosjektet til BT Germany i praksis. Det nye klimakonseptet reduserer energi - forbruket for klimatisering om sommeren med 50 prosent, og om vinteren med hele 85 prosent. I absolutte tall betyr dette en årlig innsparing på 2,8 millioner kwh, noe som tilsvarer et sekssifret beløp i euro. I denne beregningen legges en konstant IT -last til grunn. For prosjektet lette Bit etter en fleksibel og redundant styringsløsning med forskjellige muligheter for kommunikasjon og visualisering. Dessuten ble enhetenes redundansmuligheter tillagt stor vekt, ettersom sviktsikkerheten, i tillegg til effektiv energibruk, er den viktigste faktoren for periferien til et datasenter. Redundant design innenfor alle kjølesystemer I det moderniserte datasenteret benyttes det forskjellige komponenter fra Phoenix Contact som styringer, switcher og utstyr for betjening og overvåking samt for måling av energi. Sammen muliggjør de en effektiv og of the regulation redundant design av klimasystemet. De høye kravene til tilgjengelighet forutsetter en redundant oppbygging ikke bare av kjølemaskinene, men også av pumpene og frem

7 UPDATE 1 15 På stedet 07 til sensorene. Svikt i klimasystemet som Single Point of Failure (SPoF) må utelukkes helt for å sikre driften av serverne til enhver tid. Derfor er kjøleanleggene installert i to identiske rom med identisk utstyr. Muligheten til å koble Inline- Controller ILC 370 PN redundant ved hjelp av applikativ systemredundans gir her en høy tilgjengelighet, forteller Botzem. I nødstilfeller kobler systemet umiddelbart fra det ene til det andre kjøleanlegget, som deretter overtar ytelsen komplett. Samtlige anleggsverdier samles sentralt i styringen og behandles. Reguleringen av klimatiseringen mellom frikjøling og kjølemaskiner spiller en helt spesiell rolle. Jo lenger begge varianter kjører i blandet drift, desto mer energi spares inn. En mest mulig nøyaktig regulering avgjør her hvor effektivt og dermed økonomisk kjølingen fungerer. For denne prosessen benyttes Inline kontroller ILC 370 PN med selvoptimaliserende PDPI regulatorer. Tilhørende funksjonsblokker integreres som predefinert bibliotek i engineering programmet PC Worx fra Phoenix Contact. Innsamling av alle relevante driftsdata og videreføring til bygningens styreteknikk Kontinuerlig samles det inn og behandles rundt 250 digitale og analoge signaler på anlegget. Datasenteret ble modernisert under løpende drift, uten faser med stillstand. Ettersom styringen rundt I/O modulene kan utvides fra Inlineautomatiseringsmodulen, kunne oppbyggingen fleksibelt tilpasses de nødvendige inn- og utgangssignalene. Systemet kan også utvides ytterligere helt til endelig kjølekapasitet er nådd. Kommunikasjonen via Profinet og Modbus TCP/RTU samt et egnet redundanskonsept var i tillegg ytterligere faktorer som gjorde at Bit valgte ILC 370 PN fra Phoenix Contact. Takket være fleksibiliteten, den enkle diagnostikken og bruk av redundansmekanismer er styringen spesielt godt egnet for bruk i datasentra. I tillegg til å foreta reguleringen, omfatter oppgavene innsamling av driftstimer, signalisering av feil og innsamling av data fra kjølemengdemåleren, styring av pumpene samt registrering av effekt til enhver tid og måling av generert energi, forteller Michael Botzem. Driftsdataene klargjøres deretter for bygningens styreteknikk, og vises på et betjenings- og observasjonspanel. Datautvekslingen med kjølemaskinene foregår via Modbus TCP, mens energiemåleutstyret i produktserien EMpro fra Phoenix Contact registrerer ytelsen og overfører dataene til ILC 370 PN via Modbus RTU. Benjamin Homuth Kjølemaskiner gir en effektiv kjøling

8 08 På stedet UPDATE 4 14 Styreløsningen fra Phoenix Contact kaster optimalt lys på dragehulen i Syrau, Tyskland Dragen i sitt beste lys Nytt belysningssystem til huler som er åpne for publikum styres ved hjelp av teknikk fra Phoenix Contact Styringen av LED-belysningen i dragehulen i Syrau, Tyskland, skaper nye muligheter som kaster optimalt lys på fjellformasjonene, sparer mye energi og hjelper til med å lede de besøkende ut i det fri ved eventuelle feil. Teknikk fra Phoenix Contact sørger for pålitelig og effektiv drift. Et redundant oppbygget fiberoptisk nettverk og avbruddsfrie strømforsyninger bidrar til å gjøre hulevandringen sikker Det hele startet med et lite uhell: 14. mars 1928 mistet steinbruddansvarlig Ludwig Undeutsch boremeiselet sitt ned i en fjellsprekk da han skulle klargjøre en sprengladning i et kalksteinsbrudd i Syrau i tyske Sachsen. For å redde det dyre verktøyet klatret sønnen hans ned i sprekken. Han oppdaget 15 meter lenger ned en hall med imponerende sinterformasjoner. Kommunen så umiddelbart mulighetene for å benytte hulen til turismen som var i ferd med å oppstå i Vogtland-området i Sachsen. Allerede noen få måneder senere ble hulen åpnet for et forbløffet publikum, og har siden den gang, som den eneste hulen i Sachsen for besøkende, tiltrukket seg enda flere. I dag går rundt personer hvert år ned de 81 trinnene for å beundre de bisarre dryppsteinsformasjonene og sjøen inne i hulen med sitt krystallklare vann. Under de guidede vandringene, som varer rundt 40 minutter og som strekker seg over 350 meter, kan de besøkende la seg imponere av sinterformasjoner, der de mest spektakulære har fått navn som elefantøre og gardin. Barn lytter spent når legenden om den menneskespisende dragen Justus, som hulen har fått sitt navn etter, fortelles. Overgang til LED-belysning gir fordeler For at hulen skal kunne vise seg fra sin beste side og de besøkende til enhver tid skal kunne bevege seg trygt, er belysningen av avgjørende betydning. For å tilpasse disse etter dagens krav med hensyn til energibesparelse og the safety of visitors, and

9 UPDATE 1 15 På stedet 09 Berøringspaneler på billettkontor Kontrollere i underfordeling 1 forhall, stor sjø Tasteoppsett Kontroller i lavspenningens hovedfordeling Lyskretser Tasteoppsett Kontroller i underfordeling 2 utgangstrapp Lyskretser Hulebelysningen styres av kontrollere av typen ILC 151 ETH, som er koblet innbyrdes via Ethernet-grensesnitt (skjematisk visning uten switcher) sikkerhet for de besøkende, samt benytte seg av muligheten for nye belysningsteknikker, ble belysningssystemet i en ombyggingsfase over ti uker mellom desember 2013 og februar 2014 omstilt til LED. Vi benytter belysningen til vandringsområdene samt spotbelysning for spesielle detaljer, sier Heidrun Bauer, leder for driften av Drachenhöhle og Windmühle (dragehule og vindmølle) i kommunen Syrau. Det skaper en ny romfølelse og atmosfære. Hulebelysning krever eksperter Installeringen av 200 LED lamper, et arbeid som ble ledet av byggeleder Michael Brust, gjorde at mange detaljer kom mer effektivt frem, samtidig som energiforbruket ble redusert med omtrent 90 prosent. Omgivelsesforholdene gjør en slik installering krevende, for inne i hulen ligger temperaturene på 9 11 C hele året, og det med en luftfuktighet på 100 %. Medarbeiderne i firmaet Germtec, som er lokalisert i den tyske byen Herborn, er eksperter I denne type lyssettinger. Som huleforskere var de aldri fornøyd med lyset i underjordiske verdener som er åpne for publikum, og grunnla derfor et eget firma i 2005 som i 2008 installerte det første belysningsanlegget til en hule. Dette anlegget har fungert feilfritt i seks år, forteller Alexander Chrapko stolt, administrerende direktør i det tyske firmaet og prosjektleder for Cave Lighting. Siden den gang har Germtec blitt markedsledende på området for belysning av huler. Pr. dato har vi installert belysningen i 48 huler. Allerede i 2010 fullførte vi et prosjekt i Georgia med løsninger fra Phoenix Contact, sier Chrapko. Her ble i all hovedsak strømforsyninger Quint Power inkludert UPS-moduler tatt i bruk, og i en hule i Sveits ble i 2011/2012 et komplett fiberoptisk nettverk med komponenter fra Phoenix Contact installert. Inline styringer og nettverksswitcher ble også benyttet. Belysningsanlegget i dragehulen i Syrau ble planlagt i samarbeid med ingeniørbyrået HESA i Sondershausen. Også dette firmaet har lang erfaring med styringer, strømforsyninger, releer og overspenningsbeskyttelse fra Phoenix Contact. Først og fremst hadde vi behov for en løsning som gjør det mulig for operatøren å slå veibelysningen enkelt av og på, avsnitt for avsnitt, sier Matthias Kircheis, planleggingsansvarlig hos HESA. Valget falt på magnetbrytere som er enkle å betjene og som tåler klimabetingelsene. Koblingssignalene bearbeides av kontrollerne ILC 151 ETH. Totalt skulle 80 digitale signaler implementeres i styreprogrammet

10 10 På stedet De enkelte avsnittene kobles ut og inn ved hjelp av magnetbrytere Gjennonmtenkt plassering: LED -lampene viser hulen for første gang i hele sin fargeprakt UPDATE 1 15 Sikkerhet hvor enn man står og går Sikkerheten for de besøkende i hulen er også viktig. Blant annet må det ved driftsfeil, inkludert strømsvikt, være sikret at hulen kan forlates helt uten farer. Også disse oppgavene overtar kontrolleren ILC, som er programmert med PC Worx. Kontrollerne har Ethernet grensesnitt og kan derfor nettkobles. I den sammenheng benyttes Lean Managed Switches FL Switch LM 4TX/2FX, som er utstyrt med henholdsvis fire RJ 45 og to FX porter. Ringstrukturen til det fiberoptiske nettverket reduserer risikoen for svikt. Utover dette gir den nettverksbaserte løsningen også en mulighet til å foreta eventuelle utvidelser i ettertid, sier Matthias Kircheis, som dermed nevner en ytterligere fordel. På billettkontoret informerer en berøringsskjerm WP06T personellet om sikkerhetsbelysningens driftsstatus, og sender ut en advarsel dersom det har oppstått svikt i strømkretsene for belysning. Når omvisningene er avsluttet kan hulebelysningen kobles ut fra et sentralt sted. For å unngå utlading av batteriene ved eventuelle spenningssvikt om natten blokkeres sikkerhetsbelysningen ved hjelp av en nøkkelbryter. I mellomtiden har HESA og Germtec fortsatt sitt samarbeid ved teknisk utforming av ytterligere huler. Også ved moderniseringen av lysanlegget i en annen hule, Erdmannshöhle i Hasel i Tyskland, og i Lurgrotte i Semriach i Østerrike, var deres kunnskaper etterspurt, og nok en gang valgte de løsninger fra Phoenix Contact. Ulf Krüger/Christoph Manegold

11 UPDATE 4 14 Teknologi 11 Kompakt med høy effekttetthet Strømforsyninger Uno Power for bygningsautomasjon God pålitelighet, kompakte mål og effektiv energibruk det er kravene som strømforsyninger innen bygningsautomasjon må imøtekomme. Phoenix Contact utvider nå produktserien Uno Power, som ble utviklet spesielt for dette formålet, med to moduler med 150 W og 240 W utgangseffekt. Kun minimale tap ved bruk uten last og høy effektivitet sørger for optimal bruk av energien i denne ytelsesklassen. Ved bruk uten last ligger tapene inntil under 0,3 W, noe som er meget lavt. Det er viktig dersom strømforsyningen er online 24 timer i døgnet, men belastes kun sjelden eksempelvis ved forsyning av persiennemotorer eller døråpnere. Virkningsgraden er opptil 94 prosent og dermed betydelig høyere enn ved tilsvarende enheter. Strømforsyningene Uno Power omformer mindre av den elektriske energien til uønsket varmeenergi. Det holder ikke bare strømforbruket nede, men forlenger også levetiden til samtlige komponenter. Basisfunksjoner opptil 240 W Takket være den store effekttettheten er Uno Power etterspurt overalt der det er knapt med plass på monteringsskinnen. To nye moduler med dimensjonene 37 og 45 x 130 x 125 mm supplerer produktserien, som tidligere bestod av tre hus med dimensjonene 22,5/35/55 x 90 x 84 mm. Det betyr at det nå finnes totalt 17 strømforsyninger Uno Power med utgangsspenningene 5, 12, 15, 24 og 48 V DC og med en utgangsstrøm fra 1,25 A til 10 A i effektklasser fra 25 til 240 W. En diodemodul for 2 x 10 A og utgangsspenninger fra 5 til 24 V DC benyttes dersom last skal dekobles fra hverandre. Pålitelig forsyning over hele verden De primærtaktede strømforsyningene gir inngangsspenninger fra 85 til 264 V AC og fungerer dermed pålitelig også ved spenningssvingninger i forsyningsnettet. Ved høyere inngangsspenninger fra 264 til 575 V AC kan enheten 2AC med 24 V og 90 W benyttes. Strømforsyningene lasker svikt opptil 140 millisekunder ved full belastning, slik at tilkoblede forbrukere forblir uavbrutt i drift. Uno Power har godkjennelsene UL 508 og UL for det amerikanske og kanadiske markedet. For applikasjoner som krever sertifisering I henhold til UL 1310/508 Listed Class 2 er to moduler med 90 W utgangseffekt velegnet Anja Moldehn Uno Power er spesielt godt egnet for kompakte automatikkskap

12 12 Teknologi UPDATE 4 14 Hver kontakt kan testes enkeltvis med standard målespisser Praktisk til underfordelingen Installasjonsklemmer med skrutilkobling fra serien UTI I installasjonsfordelere har det alltid vært trangt om plassen. Fordi beskyttelsen mot feilstrøm bør kombineres, og installasjonen ofte er plassert i en fordelerboks med den digitale bygningsautomasjonen, må installasjonskomponentene flyttes enda nærmere hverandre. Av denne grunn valgte man å utvikle etasjeinstallasjonsklemmer med skrutilkobling. Det å kombinere flere feilstrømvernebrytere innebærer at samtlige stikkontakter på det innvendige området som installeres en- eller flerpolet med en avsikret strøm I < 20 A må beskyttes med en feilstrømbeskyttelse 30 ma. Fordi installasjonene vanligvis utføres av personer uten fagbakgrunn på området, gjelder også DIN : Electrical installations in residential buildings, Part 1: Planning Principles. I henhold til denne må tilkoblingspunkter for komponenter i en krets være tilordnet på en slik måte at en automatisk nedstengning av sikkerhetsinnretningen ved feil eller manuell utkobling kun kobler ut minst mulig av anlegget. Selv om dette øker tilgjengeligheten til den elektriske forsyningen, blir plassen i installasjonsfordeleren redusert. Intelligente nettverk går hånd i hånd med økt plassbehov Tiltagende bruk av digitale styringer og bussystemer i forbindelse med bygningsinstallasjoner fører til nye utfordringer. På den ene siden må også I/O-modulene og kontrollerne få plass inne i fordelerskapene. På den Optimalisert skrutilkoblingsteknikk med flerledertilkobling med godkjennelse etter standard, integrert beskyttelse mot feilkoblinger og vedlikeholdsfritt Reakdyn-prinsipp

13 UPDATE 1 15 Teknologi 13 andre siden kan mange stikkontakt eller lastkretser i fremtiden styres enkeltvis, noe som gjør at de legges som enkeltledninger frem til fordelingen. Dette kravet gjelder også for Smart Grid, der det må være mulig å koble strømforbrukere til eller fra, avhengig av lastprofil. Ved bruk av I/O-moduler og styringer innen bygningsautomasjon må de enkelte kretsene eller gruppene også kombineres på en egnet måte på området for feilstrømvernebrytere Velorganisert kabling av I/O-koblingskanaler i felten For kabling i medisinske rom For kablinger I henhold til DIN VDE ved installasjoner I medisinske rom eller offentlige bygninger må det være mulig å avbryte nøytrallederen for hver enkelt strømkrets i forbindelse med tester og ved feil. Spesielt for slike applikasjoner fines det installasjonsklemmer der N -potensialet til hver enkelt strømkrets åpnes eller lukkes enkeltvis ved at en tapsfri skillekniv aktiveres. Med denne serien kan fordelerbokser installeres på en enkel måte i samsvar med standarder for klinikker og offentlige bygninger med lederstrøm opptil 24 A. Ikke rent sjelden ligger antall tilkoblingsledninger i fordelerboksen på 50 til 100. Disse skal ikke legges direkte på I/O-modulene i installasjonsfordeleren, ettersom arbeidet i forbindelse med feilsøk, anleggsutvidelser eller omkoblinger ellers ville ha blitt uforholdsmessig omfattende. Det er derfor hensiktsmessig å koble samtlige ledninger i installasjonsfordelerens inngangsområde på treetasjes installasjonsklemmer. Samtlige potensialer kan ettermåles ved hjelp av 2,3 mm plugger eller vanlige testspisser via de integrerte testkontaktene. På grunn av strømbelastningen på 30 A og 500 V nominell spenning i henhold til IEC er systemet meget godt egnet for praktiske applikasjoner. Ettersom treetasjesklemmene kan koble tre faser N og PE til forbrukerne i to rekkeklemmer, hvis de er tilsvarende konstruert, kan maksimalt fem ledere kobles til med en bredde på 10,4 mm. Dermed kan rekkeklemmene ikke bare benyttes i applikasjoner med en fase, men med tre faser. Beskyttelse mot feilplassering forhindrer feiloppkoblinger Ved utformingen av skruklemmen av type UTI ble det lagt vekt på at en klemhylse også skulle kunne ta opp to entrådede ledere med 1,5 mm². Hvis skrutilkoblingspunktet allerede skulle være lukket uten leder, forhindrer en beskyttelse mot feilplassering at feiloppkoblinger oppstår. Fordi klemhylse, strømbjelke og skrue består av kobber med sammenlignbare temperaturekspansjonskoeffisienter, er systemet mekanisk vedlikeholdsfritt. Den integrerte skruesikringen etter Reakdyn prinsippet forhinder at skruen løsnes utilsiktet. Større tverrsnitt opptil 50 mm² forsynes og kobles til via egnede, vanlige installasjonsklemmer i serien UTI. Fordi den er så enkel å håndtere, gir skilleskyveren også en ergonomisk fordel. En enkel svingbevegelse fører til lineær åpning eller lukking av samleskinnekontakten. I tillegg kan skyverstillingen kontrolleres optisk via en kunststoffhake som stikker ut av klemmehuset.. Torsten Schloo Når det gjelder kliniske klemmer kan enkeltpotensialer kobles pålitelig ved hjelp av en skillekniv

14 14 På stedet UPDATE 4 14 Komponenter fra Phoenix Contact automatiserer tilgangskontrollen for dørsystemene til Dorma Pålitelig og sikker tilgang Tilgangskontroll og fjernvedlikehold av dørsystemer Automatiske dørsystemer fra Dorma er globalt helt i toppsjiktet. Det er takket være både designen og den nyskapende teknikken. Styringer og komponenter for telekommunikasjon fra Phoenix Contact sørger her for en pålitelig tilgangskontroll og gjør at feil kan utbedres raskt. Visualiseringen gir god oversikt over situasjonen på stedet Over hele verden utstyrer Dorma Holding GmbH & Co. KGaA hoteller, kontorbygninger, flyplasser og kjøpesentra med moderne dørsystemer. I den sammenheng tilbyr familiebedriften et bredspektret sortiment med automatiske dører, der komponenter fra Phoenix Contact tas i bruk. På grunn av den høye fleksibiliteten til Dorma kan fasader utformes etter design på en imponerende måte, og innganger som benyttes ofte kan installeres pålitelig. For enhver bygning fungerer inngangsområdet alltid som et visittkort. I tillegg til et godt førsteinntrykk er et feilfritt persontilgangsområde også viktig. Av denne grunn utstyrer Dorma de automatiske systemene for tilgangskontroll KTV Secure med lesesystemer. Hvis tilgangen godkjennes for en medarbeider eller besøkende, åpner en impuls for tilgangen. Etter at vedkommende har gått igjennom døren, blokkkerer anlegget tilgangen igjen helt til en ny impuls følger. Småkontrollere Inline ILC 1xx fra Phoenix Contact danner selve hjertet i karusselldørene KTV Secure med systemer for tilgangskontroll. Enhetene har alle relevante funksjoner og grensesnitt som kreves for å oppnå jevne bevegelsesforløp og høy grad av pålitelighet. Sikker dataoverføring via mobilnett og Internett Hver enkelt av de automatiske dørene trenger ikke å overvåkes kontinuerlig. Derfor utstyrer Dorma sine serviceteknikere med en mobil fjernvedlikeholdsboks som ved behov kan installeres på kort tid. Boksen, som inneholder

Desentral energiproduksjon

Desentral energiproduksjon 3 14 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT September 2014 Desentral energiproduksjon Produkter og løsninger for en bærekraftig energiforsyning 02 Redaksjonelt UPDATE 3 14 Lederen 02 Henning Grorud Intervju

Detaljer

Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013

Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 2 13 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 Temaer i denne utgaven: Løsninger for bymessig infrastruktur Godt miljø i byer 04 Tunnelen Diabolo i Belgia Trygg passasje under 06 Systemer for belysning

Detaljer

Raske fremskritt NEWSLETTER 01.2014. Leder FEGIME

Raske fremskritt NEWSLETTER 01.2014. Leder FEGIME NEWSLETTER 01.2014 Leder Etter generalforsamlingen i Dublin i mai vil jeg det kommende året være president i FEGIME. Systemet vårt med rotasjon i styret har vist seg å være vellykket, siden hver enkelt

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV.

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7 Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Framework

Detaljer

Industry@pps. Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4. Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18

Industry@pps. Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4. Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18 Industry@pps nr. 1/2013 www.siemens.no Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4 Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18 Mondolez

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS

Detaljer

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard.

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Intelligent Energi Mars 2012 Smarte og effektive energiløsninger Energihåndtering i verdensklasse Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Se side 4 TMCY-8KDR3Z_NO Lær om energisparing av ekspertene

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Industry@pps. Effektiv trafikkflyt med WinCC OA side 8-9. Spar tid og kostnader med COMOS side 14-15 Hurtigruten stoler på NAVILUS-gir side 18-19

Industry@pps. Effektiv trafikkflyt med WinCC OA side 8-9. Spar tid og kostnader med COMOS side 14-15 Hurtigruten stoler på NAVILUS-gir side 18-19 Industry@pps 01 2015 Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Effektiv trafikkflyt med WinCC OA side 8-9 Spar tid og kostnader med COMOS side 14-15 Hurtigruten stoler

Detaljer

FOKUS: VERDI FOR KUNDEN

FOKUS: VERDI FOR KUNDEN 14 H A R T I N G - Te k n o l o g i s k n y h e t s b u l l e t i n FOKUS: VERDI FOR KUNDEN Vindenergi Gjestebidrag fra ENERCON-gründer Aloys Wobben IT for automatisering Ett nettverk for alt Mikroteknologi

Detaljer

INFO. -alle gode ting er tre. Nye overspenningsvern. Multi-touch teknologi. PREfabrikerte løsninger. BBP-33 merkemaskin

INFO. -alle gode ting er tre. Nye overspenningsvern. Multi-touch teknologi. PREfabrikerte løsninger. BBP-33 merkemaskin JFK INFO Nr. 02 / 2012 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 02 / 2012 JFK INFO INFO Nye overspenningsvern Side 6 Multi-touch teknologi Side 22 PREfabrikerte løsninger Side 24 BBP-33 merkemaskin Foto:

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Kvalitet servert, nytelse garantert. illy caffè: perfekt espresso. PROFINET utviklet sammen med deg. 100 000 hestekrefter under kontroll

Kvalitet servert, nytelse garantert. illy caffè: perfekt espresso. PROFINET utviklet sammen med deg. 100 000 hestekrefter under kontroll Magasin - 2008 Kvalitet servert, nytelse garantert illy caffè: perfekt espresso Lufttette kaffebokser av høy kvalitet bevarer smaken tre år lenger På side 8 kan du lese om hvordan Illy gjorde det PROFINET

Detaljer

INFO. Hva kan vi gjøre for deg? Din partner for raskere og mer lønnsom produksjon. Kurs og kompetanseheving

INFO. Hva kan vi gjøre for deg? Din partner for raskere og mer lønnsom produksjon. Kurs og kompetanseheving JFK INFO Nr. 01 / 2011 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2011 JFK INFO INFO Hva kan vi gjøre for deg? Side 6 Din partner for raskere og mer lønnsom produksjon Side 8 Kurs og kompetanseheving

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON PROSJEKTERING IMPLEMENTERING DRIFT ØKONOMI INNOVASJON DESEMBER 2005 TENK FØR DU DRIFTER Du finner sjelden et nøkkelferdig automasjonsanlegg.

Detaljer

fulle Potensiale utnytt ditt Investere eller ikke investere i Fibre channel over Ethernet (FcoE)? Veksten av ssd * Bransjenytt og mye annet

fulle Potensiale utnytt ditt Investere eller ikke investere i Fibre channel over Ethernet (FcoE)? Veksten av ssd * Bransjenytt og mye annet Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1025/2010 www.proact.no utnytt ditt fulle Potensiale Investere eller ikke investere i Fibre channel over

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1026/2011 www.proact.no Innovative løsninger Robust filvirtualisering Intervju med Brian Pawlowski CTO i

Detaljer

Automatos. I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7

Automatos. I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7 Automatos www.siemens.no/iadt Siemens INDUSTRY AUTOMATION & DRIVE TECHNOLOGIES Nr. 2-2011 I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7 Årets SPS-messe

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner JFK INFO Nr. 02 / 2011 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 02 / 2011 JFK INFO INFO Halvleder relèer for spesielle applikasjoner Side 8 BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner Side

Detaljer

INFO. Gunn-Rita Dahle Flesjå. Klar for nye utfordringer Perfection in Automation www.br-automation.com SIVILINGENIØR

INFO. Gunn-Rita Dahle Flesjå. Klar for nye utfordringer Perfection in Automation www.br-automation.com SIVILINGENIØR INFO SIVILINGENIØR Ny leverandør - signalutstyr Werma - side 6 Gunn-Rita Dahle Flesjå Ny BLZP konnektor i 5.00 og 5.08 rasteravstand - side 16 TermOpto optokobler - side 18 Kan Du Merke Det - side 26 X20

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll Side 1 4 8 Nødvendig fornyelse Får bedre kontroll En enklere hverdag Innføringen av smart strømmåler med mulighet for tilleggstjenester har gitt familien Gundersen et enklere liv. side 10 Side 2 Smart

Detaljer