Fokus på effektivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fokus på effektivitet"

Transkript

1 1 15 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT Januar 2015 Fokus på effektivitet Løsninger for sikker bygningsteknikk som utnytter energien effektivt

2 02 Redaksjonelt UPDATE 1 15 Redaksjonelt 02 Henning Grorud Intervju 03 Dr. Peter Hug, VDMA Teknologi Effektiv bruk av energi Made by Phoenix Contact Kjære lesere, effektiv bruk av energi er en drivende kraft for nyskapninger i dagens bygningsteknikk. Likevel, hvordan kan vi omsette ambisiøse mål i praksis? Vi hos Phoenix Contact er sikre på at vi kan være til hjelp ved å utvikle nyskapende og pålitelige teknologier på tvers av disipliner. For oss er effektiv bruk av energi ikke bare en trend i tiden. De viktigste utfordringene for et vellykket energimanagement er å gjøre energiforbruket transparent og tilordne det de enkelte forbrukerne. For kun dersom du som energikunde har en klar oversikt over forbruket, vil du kunne optimalisere prosessene og spare energi. For å iverksette tiltak for energisparing innen industrien og i forretningsbygg på en hensiktsmessig måte tilbyr Phoenix Contact en sømløs innovativ løsning. Fra innsamling av energidata og evaluering via energimåleutstyr og helt til logging av data. Ved hjelp av et standardisert grensesnitt som OPC er det mulig å implementere et energimanagementsystem som er sertifisert i henhold til DIN EN ISO 50001, på en fleksibel måte. På denne måten foreligger nøyaktige data om energiforbruket som igjen kan brukes til å optimalisere energiflyten. De neste artiklene vil med sikkerhet gi deg ytterligere inspirasjon når du skal omsette energibesparende tiltak i praksis. God lesefornøyelse Henning Grorud Administrerende Direktør Henning Grorud Administrerende direktør Power supplies 11 Kompakte strømforsyninger Uno Power for bygningsautomasjon Rekkeklemmer 12 Installeringsklemmer med skru tilkobling i serien UTI Housings 16 Modulære hussystemer for bygningsautomatisering På stedet Lynmåling 04 Lynmålesystemet LM S på Burj Khalifa i 828 meters høyde Effektiv bruk av energi 06 Redundant styreløsning for klimatisering av serverrom Styreteknikk 08 Nytt belysningssystem til hule, styrt av Phoenix Contact Styreteknikk 14 Tilgangskontroll og fjernkontroll av dørsystemer med småkontroller Inline Nye produkter 17 Enpolet printmodul for LED M23- hybridpluggforbinder Ny datapluggforbinder Høyytelsesklemme SPT 35 Aktuelt 18 Frank Stührenberg blir administrerende direktør i forretningsledelsen 18 Phoenix Contact USA får ny bygning for engineering og produksjon 19 KW Software blir Phoenix Contact Software GmbH 20 Plasto - Konkurransekraft gjennom innovasjon

3 UPDATE 1 15 Intervju 03 Det neste store Automatisering av boligbygninger og funksjonelle bygg Dr. Peter Hug er administrerende direktør for fagforbundet Automation + Management für Haus + Gebäude (AMG, automasjon + management for hus og bygning) i VDMA og European Building Automation and Controls Manufacturers Association eu.bac. UPDATE-redaksjonen spurte ham hva bransjen i fremtiden bør fokusere på. UPDATE: Herr Hug, for kort tid siden sørget Google over hele verden for oppsikt i bransjen etter oppkjøp av et Home Automation-foretak i milliardklassen. Apple viste også interesse en lang stund. Er Home Automation det neste store fremover? Dr. Hug: Alle de nye tilbudene med teknologier som sørger for komfort og effektivitet og som retter seg mot både eiere av boliger og leiligheter, peker i den retning. Det som gjør det hele spesielt interessant, er at løsningene for optimalisering ofte åpner for innsparing av mye mer energi enn med konservative investeringer i bygningsmassen. UPDATE: Hvor ser du de viktigste forskjellene mellom automasjon for boliger og automasjon for industribygg? Dr. Hug: Den energien man konsumerer hjemme, må man betale for selv. På arbeidsplassen er det vanligvis ingen slike impulser som bidrar til sparing. Her kan bygningsautomasjon gjøre sitt for å redusere energiutgiftene, uten at det går på bekostning av komfort. Med et slikt økonomisk perspektiv er rentabiliteten til bygningsautomasjon i funksjonelle bygg i så måte ett trinn høyere opp. UPDATE: Retter de store IT konsernene øynene hovedsakelig mot eiere av privatboliger, eller også mot ansvarlige for næringsbygg? Dr. Hug: Bygninger som ikke benyttes som boliger er med sikkerhet også innenfor radaren. Men her er det straks mer sammensatt, og ren kunnskap fra den digitale verden har, i det minste tidligere, vist seg å ikke være tilstrekkelig for å styre meget komplekse og individuelt planlagte eiendommer for slik også å gjøre forretninger. Det kan selvsagt endre seg. UPDATE: Fremtidens bygninger skal ikke bare forbruke energi, men også kunne lagre og til og med produsere den. Hvordan kan produsenter av automatiseringssystemer som allerede i dag integrerer løsninger for energimanagement i produksjonsprosesser, også støtte kundene ved drift av energioptimaliserte bygninger? Dr. Hug: Implementeringen av regenerative energier i konseptene for bygningsautomasjon er allerede i full gang. Man kan også formulere det slik: Jo mer effektivt komplekse bygninger skal driftes, desto større rolle spiller nettopp bygningsautomasjonen. Dette gjelder også for lagring og generering av energi. Produsenter av bygningsautomasjon har jo allerede helt fra start vært nettopp spesialistene når det gjelder integrering av forskjellige teknologier. UPDATE: Mange takk for samtalen, Herr Hug. Dr. Peter Hug, VDMA automation + management for home + buildings, Frankfurt Implementeringen av regenerative energier i bygningsautomasjon er allerede i full gang.

4 04 Hovedtema UPDATE 4 14 På Burj Khalifa registreres nå alle lynnedslag Lynmåling på Burj Khalifa Lynstrømmålesystemet LM-S gir informasjon om lynnedslag på verdens høyeste bygning Jo høyere en bygning er, desto mer er den utsatt for lynnedslag. Phoenix Contact har utviklet Lightning Monitoring System LM-S som registrerer og evaluerer lynnedslag. Nå leverer den sine data også fra verdens høyeste bygning, Burj Khalifa i Dubai.. Denne superlativenes skyskraper ble satt opp av Emaar Properties, en globalt aktiv entreprenør i Dubai i De forente arabiske emirater. Firmaet setter opp og bistår utallige store prosjekter. Når det blåser, flytter de øverste etasjene i denne bygningen, som ble ferdigstilt i 2010, seg med rundt 1,5 meter. Den kvadratmeter store flaten rommer hotelldrift, restauranter, kontorer og private leiligheter. To underjordiske etasjer fungerer som bilparkeringsplass. 57 heiser danner forbindelsen mellom de 160 etasjene. Her finner vi også verdens høyestliggende heisendestasjon, i en høyde på 638 meter. Lynstrømmålesystemet LM S består av en analyseenhet, en forbindelsesledning og opptil tre sensorer. Hvis lynet slår ned i en lynoppfangingsstang som er installert på Burj Khalifa, oppstår det et magnetfelt i avlederen som leder lynstøtstrømmen. LM S benytter seg av faradayeffekten for å måle disse støtstrømmene i lynavledere. Hvis sensorens måleavsnitt registrerer et magnetfelt som ble generert av et lynnedslag, roteres det tidligere polariserte lyset på en måte som kan måles. Lynnedslagets karakteristiske egenskaper amplitude, maksimale steilhet, spesifikk energi, ladning registreres og lagres med lynnedslagets dato og klokkeslett. Fra sensoren overføres lyssignalet til analyseenheten via optiske fibre. Lær av vindkraft Lynstrømmålesystemet i Dubai ble installert under de mest ekstreme forhold, og også selve driften setter nye rekorder. I vindkraftverk er kabellengder opptil ti meter tilstrekkelig for å etablere forbindelse mellom sensoren i skovelens base og analyseenheten i navet, men i Burj Khalifa er kabellengden på hele 200 meter. LM S-systemet ble opprinnelig utviklet for å bedre kunne analysere skader som følge

5 LM-S-C-3LS Order-No.: UPDATE 1 15 Hovedtema 05 av lynnedslag i vindanlegg. I slike tilfeller utgjør uventede servicetiltak og reparasjoner stadig høye kostnader. 828 m Maksimumverdier på over 50 ka I I mellomtiden har verdens høyeste bygningsintegrerte lynmålesystem allerede registrert lyn som har slått ned i spissen samtlige med verdier på over 50 ka. Operatøren av bygningen benytter informasjonen til å foreta statistiske evalueringer, ettersom bygningen er utstyrt med et omfattende ytre og indre lynbeskyttelsessystem. Eventuelle avvik i el og driftsteknikken i Burj Khalifa avstemmes med de oppdaterte måleverdiene i lynstrømmålesystemet. Hvis lynnedslag måles i bygningen og også i vindanlegg, kan man trekke konklusjoner ut ifra forholdet mellom anleggets lynparametere og driftsparametere med hensyn til relaterte ødeleggelser. En evaluering av konkrete hendelser gir også indikasjoner på lynbeskyttelsessystemets effektivitet. Systemer som gir informasjon om lyn kan også benyttes i forbindelse med erstatningsoppgjør, de kan likevel kun lokalisere et lynnedslag med en nøyaktighet på 200 m. Om, og på hvilket sted, lynet har truffet bygningen, kan kun fastsettes ved hjelp av et lynstrømmålesystem som LM S fra Phoenix Contact. Alexa Broer, Arno Kiefer 680 m Sensor FO Analyzer 24 V Ethernet Lynsensoren på bygningens spiss er koblet til analyseenheten i serverskapet via optiske fibre. Hvordan måleverdier implementeres For at operatører av LM S skal kunne få tilgang til dataene i forbindelse med en permanent overvåkning, har analyseenheten et Ethernetgrensesnitt som brukes til å implementere utstyret i et standard nettverk. Hvis et mobilnett er tilgjengelig, foregår kommunikasjonen også uavhengig av eksisterende nettverksstruktur. Systemet kan konfigureres og data hentes opp via en intern nettserver. Slik får man fjerntilgang til anlegget til enhver tid, for eksempel med en smarttelefon. I tillegg er et koblingsrelé med remotekontakt integrert i analyseenheten. Denne N/Ckontakten sender ut en kort impuls for hver hendelse, som igjen evalueres av en måler. Dermed kan også antall lynnedslag registreres. Relekontakten går i hvilestilling først etter at systemet har startet opp. Ved feil vil releet utløse. På den måten oppkalles også systemets driftsklarhet via remotekontakten. Når signalet er tilkoblet en styring kan planleggerne fastsette tiltak i forbindelse med lynnedslag.

6 06 På stedet UPDATE 4 14 Effektivitet i kjølige maskiner Redundant styreløsning for klimatisering av serverrom Inline-styringen ILC 370 PN fra Phoenix Contact fungerer som sentralenhet i kjølesystemet I et modernisert datasenter i BT Germany GmbH & Co. ohg benyttes det forskjellige komponenter fra Phoenix Contact, som styringer, switcher, displayer og energimåleutstyr. Sammen gir de en effektiv og redundant styring av klimasystemet. Etter at ombyggingsarbeidet ble avsluttet kan datasenteret i Frankfurt -Bonames nå konkurrere med nye applikasjoner med hensyn til effektiv energibruk. Som en del av moderniseringen ble de vanlige split-klimaanleggene, som hadde et høyere energiforbruk, skiftet ut med et mye mer effektivt system som består av høyst effektive kjølemaskiner og frikjøling, forteller Michael Botzem, programmerer hos Bit GmbH. Som Phoenix Contact solution partner på området for datasentra benyttet Bit utstyr fra produsenten i Blomberg for å omsette prosjektet til BT Germany i praksis. Det nye klimakonseptet reduserer energi - forbruket for klimatisering om sommeren med 50 prosent, og om vinteren med hele 85 prosent. I absolutte tall betyr dette en årlig innsparing på 2,8 millioner kwh, noe som tilsvarer et sekssifret beløp i euro. I denne beregningen legges en konstant IT -last til grunn. For prosjektet lette Bit etter en fleksibel og redundant styringsløsning med forskjellige muligheter for kommunikasjon og visualisering. Dessuten ble enhetenes redundansmuligheter tillagt stor vekt, ettersom sviktsikkerheten, i tillegg til effektiv energibruk, er den viktigste faktoren for periferien til et datasenter. Redundant design innenfor alle kjølesystemer I det moderniserte datasenteret benyttes det forskjellige komponenter fra Phoenix Contact som styringer, switcher og utstyr for betjening og overvåking samt for måling av energi. Sammen muliggjør de en effektiv og of the regulation redundant design av klimasystemet. De høye kravene til tilgjengelighet forutsetter en redundant oppbygging ikke bare av kjølemaskinene, men også av pumpene og frem

7 UPDATE 1 15 På stedet 07 til sensorene. Svikt i klimasystemet som Single Point of Failure (SPoF) må utelukkes helt for å sikre driften av serverne til enhver tid. Derfor er kjøleanleggene installert i to identiske rom med identisk utstyr. Muligheten til å koble Inline- Controller ILC 370 PN redundant ved hjelp av applikativ systemredundans gir her en høy tilgjengelighet, forteller Botzem. I nødstilfeller kobler systemet umiddelbart fra det ene til det andre kjøleanlegget, som deretter overtar ytelsen komplett. Samtlige anleggsverdier samles sentralt i styringen og behandles. Reguleringen av klimatiseringen mellom frikjøling og kjølemaskiner spiller en helt spesiell rolle. Jo lenger begge varianter kjører i blandet drift, desto mer energi spares inn. En mest mulig nøyaktig regulering avgjør her hvor effektivt og dermed økonomisk kjølingen fungerer. For denne prosessen benyttes Inline kontroller ILC 370 PN med selvoptimaliserende PDPI regulatorer. Tilhørende funksjonsblokker integreres som predefinert bibliotek i engineering programmet PC Worx fra Phoenix Contact. Innsamling av alle relevante driftsdata og videreføring til bygningens styreteknikk Kontinuerlig samles det inn og behandles rundt 250 digitale og analoge signaler på anlegget. Datasenteret ble modernisert under løpende drift, uten faser med stillstand. Ettersom styringen rundt I/O modulene kan utvides fra Inlineautomatiseringsmodulen, kunne oppbyggingen fleksibelt tilpasses de nødvendige inn- og utgangssignalene. Systemet kan også utvides ytterligere helt til endelig kjølekapasitet er nådd. Kommunikasjonen via Profinet og Modbus TCP/RTU samt et egnet redundanskonsept var i tillegg ytterligere faktorer som gjorde at Bit valgte ILC 370 PN fra Phoenix Contact. Takket være fleksibiliteten, den enkle diagnostikken og bruk av redundansmekanismer er styringen spesielt godt egnet for bruk i datasentra. I tillegg til å foreta reguleringen, omfatter oppgavene innsamling av driftstimer, signalisering av feil og innsamling av data fra kjølemengdemåleren, styring av pumpene samt registrering av effekt til enhver tid og måling av generert energi, forteller Michael Botzem. Driftsdataene klargjøres deretter for bygningens styreteknikk, og vises på et betjenings- og observasjonspanel. Datautvekslingen med kjølemaskinene foregår via Modbus TCP, mens energiemåleutstyret i produktserien EMpro fra Phoenix Contact registrerer ytelsen og overfører dataene til ILC 370 PN via Modbus RTU. Benjamin Homuth Kjølemaskiner gir en effektiv kjøling

8 08 På stedet UPDATE 4 14 Styreløsningen fra Phoenix Contact kaster optimalt lys på dragehulen i Syrau, Tyskland Dragen i sitt beste lys Nytt belysningssystem til huler som er åpne for publikum styres ved hjelp av teknikk fra Phoenix Contact Styringen av LED-belysningen i dragehulen i Syrau, Tyskland, skaper nye muligheter som kaster optimalt lys på fjellformasjonene, sparer mye energi og hjelper til med å lede de besøkende ut i det fri ved eventuelle feil. Teknikk fra Phoenix Contact sørger for pålitelig og effektiv drift. Et redundant oppbygget fiberoptisk nettverk og avbruddsfrie strømforsyninger bidrar til å gjøre hulevandringen sikker Det hele startet med et lite uhell: 14. mars 1928 mistet steinbruddansvarlig Ludwig Undeutsch boremeiselet sitt ned i en fjellsprekk da han skulle klargjøre en sprengladning i et kalksteinsbrudd i Syrau i tyske Sachsen. For å redde det dyre verktøyet klatret sønnen hans ned i sprekken. Han oppdaget 15 meter lenger ned en hall med imponerende sinterformasjoner. Kommunen så umiddelbart mulighetene for å benytte hulen til turismen som var i ferd med å oppstå i Vogtland-området i Sachsen. Allerede noen få måneder senere ble hulen åpnet for et forbløffet publikum, og har siden den gang, som den eneste hulen i Sachsen for besøkende, tiltrukket seg enda flere. I dag går rundt personer hvert år ned de 81 trinnene for å beundre de bisarre dryppsteinsformasjonene og sjøen inne i hulen med sitt krystallklare vann. Under de guidede vandringene, som varer rundt 40 minutter og som strekker seg over 350 meter, kan de besøkende la seg imponere av sinterformasjoner, der de mest spektakulære har fått navn som elefantøre og gardin. Barn lytter spent når legenden om den menneskespisende dragen Justus, som hulen har fått sitt navn etter, fortelles. Overgang til LED-belysning gir fordeler For at hulen skal kunne vise seg fra sin beste side og de besøkende til enhver tid skal kunne bevege seg trygt, er belysningen av avgjørende betydning. For å tilpasse disse etter dagens krav med hensyn til energibesparelse og the safety of visitors, and

9 UPDATE 1 15 På stedet 09 Berøringspaneler på billettkontor Kontrollere i underfordeling 1 forhall, stor sjø Tasteoppsett Kontroller i lavspenningens hovedfordeling Lyskretser Tasteoppsett Kontroller i underfordeling 2 utgangstrapp Lyskretser Hulebelysningen styres av kontrollere av typen ILC 151 ETH, som er koblet innbyrdes via Ethernet-grensesnitt (skjematisk visning uten switcher) sikkerhet for de besøkende, samt benytte seg av muligheten for nye belysningsteknikker, ble belysningssystemet i en ombyggingsfase over ti uker mellom desember 2013 og februar 2014 omstilt til LED. Vi benytter belysningen til vandringsområdene samt spotbelysning for spesielle detaljer, sier Heidrun Bauer, leder for driften av Drachenhöhle og Windmühle (dragehule og vindmølle) i kommunen Syrau. Det skaper en ny romfølelse og atmosfære. Hulebelysning krever eksperter Installeringen av 200 LED lamper, et arbeid som ble ledet av byggeleder Michael Brust, gjorde at mange detaljer kom mer effektivt frem, samtidig som energiforbruket ble redusert med omtrent 90 prosent. Omgivelsesforholdene gjør en slik installering krevende, for inne i hulen ligger temperaturene på 9 11 C hele året, og det med en luftfuktighet på 100 %. Medarbeiderne i firmaet Germtec, som er lokalisert i den tyske byen Herborn, er eksperter I denne type lyssettinger. Som huleforskere var de aldri fornøyd med lyset i underjordiske verdener som er åpne for publikum, og grunnla derfor et eget firma i 2005 som i 2008 installerte det første belysningsanlegget til en hule. Dette anlegget har fungert feilfritt i seks år, forteller Alexander Chrapko stolt, administrerende direktør i det tyske firmaet og prosjektleder for Cave Lighting. Siden den gang har Germtec blitt markedsledende på området for belysning av huler. Pr. dato har vi installert belysningen i 48 huler. Allerede i 2010 fullførte vi et prosjekt i Georgia med løsninger fra Phoenix Contact, sier Chrapko. Her ble i all hovedsak strømforsyninger Quint Power inkludert UPS-moduler tatt i bruk, og i en hule i Sveits ble i 2011/2012 et komplett fiberoptisk nettverk med komponenter fra Phoenix Contact installert. Inline styringer og nettverksswitcher ble også benyttet. Belysningsanlegget i dragehulen i Syrau ble planlagt i samarbeid med ingeniørbyrået HESA i Sondershausen. Også dette firmaet har lang erfaring med styringer, strømforsyninger, releer og overspenningsbeskyttelse fra Phoenix Contact. Først og fremst hadde vi behov for en løsning som gjør det mulig for operatøren å slå veibelysningen enkelt av og på, avsnitt for avsnitt, sier Matthias Kircheis, planleggingsansvarlig hos HESA. Valget falt på magnetbrytere som er enkle å betjene og som tåler klimabetingelsene. Koblingssignalene bearbeides av kontrollerne ILC 151 ETH. Totalt skulle 80 digitale signaler implementeres i styreprogrammet

10 10 På stedet De enkelte avsnittene kobles ut og inn ved hjelp av magnetbrytere Gjennonmtenkt plassering: LED -lampene viser hulen for første gang i hele sin fargeprakt UPDATE 1 15 Sikkerhet hvor enn man står og går Sikkerheten for de besøkende i hulen er også viktig. Blant annet må det ved driftsfeil, inkludert strømsvikt, være sikret at hulen kan forlates helt uten farer. Også disse oppgavene overtar kontrolleren ILC, som er programmert med PC Worx. Kontrollerne har Ethernet grensesnitt og kan derfor nettkobles. I den sammenheng benyttes Lean Managed Switches FL Switch LM 4TX/2FX, som er utstyrt med henholdsvis fire RJ 45 og to FX porter. Ringstrukturen til det fiberoptiske nettverket reduserer risikoen for svikt. Utover dette gir den nettverksbaserte løsningen også en mulighet til å foreta eventuelle utvidelser i ettertid, sier Matthias Kircheis, som dermed nevner en ytterligere fordel. På billettkontoret informerer en berøringsskjerm WP06T personellet om sikkerhetsbelysningens driftsstatus, og sender ut en advarsel dersom det har oppstått svikt i strømkretsene for belysning. Når omvisningene er avsluttet kan hulebelysningen kobles ut fra et sentralt sted. For å unngå utlading av batteriene ved eventuelle spenningssvikt om natten blokkeres sikkerhetsbelysningen ved hjelp av en nøkkelbryter. I mellomtiden har HESA og Germtec fortsatt sitt samarbeid ved teknisk utforming av ytterligere huler. Også ved moderniseringen av lysanlegget i en annen hule, Erdmannshöhle i Hasel i Tyskland, og i Lurgrotte i Semriach i Østerrike, var deres kunnskaper etterspurt, og nok en gang valgte de løsninger fra Phoenix Contact. Ulf Krüger/Christoph Manegold

11 UPDATE 4 14 Teknologi 11 Kompakt med høy effekttetthet Strømforsyninger Uno Power for bygningsautomasjon God pålitelighet, kompakte mål og effektiv energibruk det er kravene som strømforsyninger innen bygningsautomasjon må imøtekomme. Phoenix Contact utvider nå produktserien Uno Power, som ble utviklet spesielt for dette formålet, med to moduler med 150 W og 240 W utgangseffekt. Kun minimale tap ved bruk uten last og høy effektivitet sørger for optimal bruk av energien i denne ytelsesklassen. Ved bruk uten last ligger tapene inntil under 0,3 W, noe som er meget lavt. Det er viktig dersom strømforsyningen er online 24 timer i døgnet, men belastes kun sjelden eksempelvis ved forsyning av persiennemotorer eller døråpnere. Virkningsgraden er opptil 94 prosent og dermed betydelig høyere enn ved tilsvarende enheter. Strømforsyningene Uno Power omformer mindre av den elektriske energien til uønsket varmeenergi. Det holder ikke bare strømforbruket nede, men forlenger også levetiden til samtlige komponenter. Basisfunksjoner opptil 240 W Takket være den store effekttettheten er Uno Power etterspurt overalt der det er knapt med plass på monteringsskinnen. To nye moduler med dimensjonene 37 og 45 x 130 x 125 mm supplerer produktserien, som tidligere bestod av tre hus med dimensjonene 22,5/35/55 x 90 x 84 mm. Det betyr at det nå finnes totalt 17 strømforsyninger Uno Power med utgangsspenningene 5, 12, 15, 24 og 48 V DC og med en utgangsstrøm fra 1,25 A til 10 A i effektklasser fra 25 til 240 W. En diodemodul for 2 x 10 A og utgangsspenninger fra 5 til 24 V DC benyttes dersom last skal dekobles fra hverandre. Pålitelig forsyning over hele verden De primærtaktede strømforsyningene gir inngangsspenninger fra 85 til 264 V AC og fungerer dermed pålitelig også ved spenningssvingninger i forsyningsnettet. Ved høyere inngangsspenninger fra 264 til 575 V AC kan enheten 2AC med 24 V og 90 W benyttes. Strømforsyningene lasker svikt opptil 140 millisekunder ved full belastning, slik at tilkoblede forbrukere forblir uavbrutt i drift. Uno Power har godkjennelsene UL 508 og UL for det amerikanske og kanadiske markedet. For applikasjoner som krever sertifisering I henhold til UL 1310/508 Listed Class 2 er to moduler med 90 W utgangseffekt velegnet Anja Moldehn Uno Power er spesielt godt egnet for kompakte automatikkskap

12 12 Teknologi UPDATE 4 14 Hver kontakt kan testes enkeltvis med standard målespisser Praktisk til underfordelingen Installasjonsklemmer med skrutilkobling fra serien UTI I installasjonsfordelere har det alltid vært trangt om plassen. Fordi beskyttelsen mot feilstrøm bør kombineres, og installasjonen ofte er plassert i en fordelerboks med den digitale bygningsautomasjonen, må installasjonskomponentene flyttes enda nærmere hverandre. Av denne grunn valgte man å utvikle etasjeinstallasjonsklemmer med skrutilkobling. Det å kombinere flere feilstrømvernebrytere innebærer at samtlige stikkontakter på det innvendige området som installeres en- eller flerpolet med en avsikret strøm I < 20 A må beskyttes med en feilstrømbeskyttelse 30 ma. Fordi installasjonene vanligvis utføres av personer uten fagbakgrunn på området, gjelder også DIN : Electrical installations in residential buildings, Part 1: Planning Principles. I henhold til denne må tilkoblingspunkter for komponenter i en krets være tilordnet på en slik måte at en automatisk nedstengning av sikkerhetsinnretningen ved feil eller manuell utkobling kun kobler ut minst mulig av anlegget. Selv om dette øker tilgjengeligheten til den elektriske forsyningen, blir plassen i installasjonsfordeleren redusert. Intelligente nettverk går hånd i hånd med økt plassbehov Tiltagende bruk av digitale styringer og bussystemer i forbindelse med bygningsinstallasjoner fører til nye utfordringer. På den ene siden må også I/O-modulene og kontrollerne få plass inne i fordelerskapene. På den Optimalisert skrutilkoblingsteknikk med flerledertilkobling med godkjennelse etter standard, integrert beskyttelse mot feilkoblinger og vedlikeholdsfritt Reakdyn-prinsipp

13 UPDATE 1 15 Teknologi 13 andre siden kan mange stikkontakt eller lastkretser i fremtiden styres enkeltvis, noe som gjør at de legges som enkeltledninger frem til fordelingen. Dette kravet gjelder også for Smart Grid, der det må være mulig å koble strømforbrukere til eller fra, avhengig av lastprofil. Ved bruk av I/O-moduler og styringer innen bygningsautomasjon må de enkelte kretsene eller gruppene også kombineres på en egnet måte på området for feilstrømvernebrytere Velorganisert kabling av I/O-koblingskanaler i felten For kabling i medisinske rom For kablinger I henhold til DIN VDE ved installasjoner I medisinske rom eller offentlige bygninger må det være mulig å avbryte nøytrallederen for hver enkelt strømkrets i forbindelse med tester og ved feil. Spesielt for slike applikasjoner fines det installasjonsklemmer der N -potensialet til hver enkelt strømkrets åpnes eller lukkes enkeltvis ved at en tapsfri skillekniv aktiveres. Med denne serien kan fordelerbokser installeres på en enkel måte i samsvar med standarder for klinikker og offentlige bygninger med lederstrøm opptil 24 A. Ikke rent sjelden ligger antall tilkoblingsledninger i fordelerboksen på 50 til 100. Disse skal ikke legges direkte på I/O-modulene i installasjonsfordeleren, ettersom arbeidet i forbindelse med feilsøk, anleggsutvidelser eller omkoblinger ellers ville ha blitt uforholdsmessig omfattende. Det er derfor hensiktsmessig å koble samtlige ledninger i installasjonsfordelerens inngangsområde på treetasjes installasjonsklemmer. Samtlige potensialer kan ettermåles ved hjelp av 2,3 mm plugger eller vanlige testspisser via de integrerte testkontaktene. På grunn av strømbelastningen på 30 A og 500 V nominell spenning i henhold til IEC er systemet meget godt egnet for praktiske applikasjoner. Ettersom treetasjesklemmene kan koble tre faser N og PE til forbrukerne i to rekkeklemmer, hvis de er tilsvarende konstruert, kan maksimalt fem ledere kobles til med en bredde på 10,4 mm. Dermed kan rekkeklemmene ikke bare benyttes i applikasjoner med en fase, men med tre faser. Beskyttelse mot feilplassering forhindrer feiloppkoblinger Ved utformingen av skruklemmen av type UTI ble det lagt vekt på at en klemhylse også skulle kunne ta opp to entrådede ledere med 1,5 mm². Hvis skrutilkoblingspunktet allerede skulle være lukket uten leder, forhindrer en beskyttelse mot feilplassering at feiloppkoblinger oppstår. Fordi klemhylse, strømbjelke og skrue består av kobber med sammenlignbare temperaturekspansjonskoeffisienter, er systemet mekanisk vedlikeholdsfritt. Den integrerte skruesikringen etter Reakdyn prinsippet forhinder at skruen løsnes utilsiktet. Større tverrsnitt opptil 50 mm² forsynes og kobles til via egnede, vanlige installasjonsklemmer i serien UTI. Fordi den er så enkel å håndtere, gir skilleskyveren også en ergonomisk fordel. En enkel svingbevegelse fører til lineær åpning eller lukking av samleskinnekontakten. I tillegg kan skyverstillingen kontrolleres optisk via en kunststoffhake som stikker ut av klemmehuset.. Torsten Schloo Når det gjelder kliniske klemmer kan enkeltpotensialer kobles pålitelig ved hjelp av en skillekniv

14 14 På stedet UPDATE 4 14 Komponenter fra Phoenix Contact automatiserer tilgangskontrollen for dørsystemene til Dorma Pålitelig og sikker tilgang Tilgangskontroll og fjernvedlikehold av dørsystemer Automatiske dørsystemer fra Dorma er globalt helt i toppsjiktet. Det er takket være både designen og den nyskapende teknikken. Styringer og komponenter for telekommunikasjon fra Phoenix Contact sørger her for en pålitelig tilgangskontroll og gjør at feil kan utbedres raskt. Visualiseringen gir god oversikt over situasjonen på stedet Over hele verden utstyrer Dorma Holding GmbH & Co. KGaA hoteller, kontorbygninger, flyplasser og kjøpesentra med moderne dørsystemer. I den sammenheng tilbyr familiebedriften et bredspektret sortiment med automatiske dører, der komponenter fra Phoenix Contact tas i bruk. På grunn av den høye fleksibiliteten til Dorma kan fasader utformes etter design på en imponerende måte, og innganger som benyttes ofte kan installeres pålitelig. For enhver bygning fungerer inngangsområdet alltid som et visittkort. I tillegg til et godt førsteinntrykk er et feilfritt persontilgangsområde også viktig. Av denne grunn utstyrer Dorma de automatiske systemene for tilgangskontroll KTV Secure med lesesystemer. Hvis tilgangen godkjennes for en medarbeider eller besøkende, åpner en impuls for tilgangen. Etter at vedkommende har gått igjennom døren, blokkkerer anlegget tilgangen igjen helt til en ny impuls følger. Småkontrollere Inline ILC 1xx fra Phoenix Contact danner selve hjertet i karusselldørene KTV Secure med systemer for tilgangskontroll. Enhetene har alle relevante funksjoner og grensesnitt som kreves for å oppnå jevne bevegelsesforløp og høy grad av pålitelighet. Sikker dataoverføring via mobilnett og Internett Hver enkelt av de automatiske dørene trenger ikke å overvåkes kontinuerlig. Derfor utstyrer Dorma sine serviceteknikere med en mobil fjernvedlikeholdsboks som ved behov kan installeres på kort tid. Boksen, som inneholder

15 UPDATE 1 15 På stedet 15 en mobilradioruter, kan enkelt kobles til småkontrollerne Inline ILC 1xx som er installert på stedet. Hvis teknikeren ikke klarer å utbedre feilen, etablerer en serviceekspert i foretakets hovedkvarter i Ennepetal i Nordrhein-Westfalen kontakt med småkontrolleren via en kryptert VPNforbindelse. I den forbindelse er Inline-controlleren utstyrt med en webserver som muliggjør en kostnadsgunstig visualisering. Den opprettes ved hjelp av det enkle programmet Webvisit, og lagres på ILC 1xx Sømløs kommunikasjon helt til hovedkvarteret I dørsystemene fungerer småkontrollerne ILC 1xx som et sentralt bindeledd mellom sensorene og drivkomponentene. Blant PLS-ens spesielle egenskaper er de fleksible utvidelsesmulighetene med standard og funksjonsmoduler i Inline automatiseringsmodulen, slik at Dorma kan imøtekomme samtlige krav for hver enkelt anvendelse helt nøyaktig. Controllerne, som programmeres ved hjelp av det enkle programmet PC Worx Express, støtter i tillegg alle relevante automatiserings- og IT protokoller. Dermed er en konsekvent dataoverføring fra sensor og helt til Dorma hovedkvarteret i Ennepetal sikret. Kombinert med programmet Webvisit gjør den integrerte webserveren det mulig å opprette egne nettsider som deretter legges over på styringen. På denne måten kan Dorma fjernbetjene og fjernovervåke dørsystemene via standard nettlesere. Via FTP serveren (File Transfer Protocol), som også er integrert, kan for eksempel data overføres til styringen via nettverk, og protokollførte applikasjoner kan leses inn. Enhetlige programmeringsomgivelser for alle styringsklasser Samtlige styringer fra Phoenix Contact programmeres med engineeringverktøyet PC Worx i henhold til IEC Programmet fungerer med programmeringsspråkene structured text, function block diagram, ladder diagram, instruction list og sequential function chart. PC Worx utmerker seg med en workflow som er enkel å lære seg og som forenkler innføringen i programmeringsomgivelsene for brukeren slik at vedkommende blir produktiv så raskt som mulig. For mindre til middels applikasjoner er gratisversjonen PC Worx Express tilgjengelig. Den er spesielt utviklet for småkontrollerne ILC 1xx. Med sin reduserte kompleksitet gjør den utformingen av programmene enda enklere. En ytterligere særegenhet ved styreteknikken fra Phoenix Contact er den konsekvente migreringen av alle kontrollerklasser i ett engineeringsystem. Det betyr at samtlige enheter, fra småkontrollere til High End PLS, kan programmeres enhetlig. Det er spesielt viktig i tider med knappe personellressurser. Hvis endringer i applikasjonene krever en sterkere kontroller, trenger brukeren nå kun å skifte ut PLS-en, mens workflow og programmering forblir uforandret. Det øker effektiviteten allerede under opprettingen av programmet. Andreas H. Schmidt Den mobile fjerntilgangsboksen er montert i nærheten av dørsystemet

16 16 Teknologi UPDATE 4 14 Husoverdelen i serien 161,6 mm åpner for tre forskjellige plasseringer av sideveggen Individuelle installasjoner Modulære hussystemer for bygningsautomatisering Innen bygningsautomatisering er installasjonsutstyr standardisert i henhold til DIN I denne standarden er monteringsmålene for husene og dimensjonene til komponentene som skal monteres i fordelerskapene i forbindelse med installering, definert. Utstyrsprodusenter er derfor avhengige av elektronikkhus med disse standardmålene. Bygningsautomatisering omfatter overvåking, styring og regulering i bygninger. Dette inkluderer underområder som styring av rullesjalusier eller markiser, styreteknikk til bygninger, systemer for tilgangskontroll eller lysstyringer. I stedet for å arbeide med løsninger med én enhet, deles de enkelte oppgavene opp i henholdsvis egne enheter. Derfor spiller fleksible totalløsninger en viktig rolle og dermed også selve oppbyggingen av hussystemet. T-konnektorer letter kommunikasjonen mellom modulene. Tverrforbindelsen av de enkelte modulene etableres plassbesparende på monteringsskinnen. De enkelte modulene plugges på tverrforbinderen uten ekstra oppkoblinger. Samtlige moduler kan fjernes fra systemet uavhengig av hverandre, og føyes til igjen. Det sparer tid ved installasjon og vedlikehold og forhindrer feil ved kablingen. Også i ettertid kan tilleggsmoduler monteres både raskt og ukomplisert Den 16 polede forbinderen er egnet for både overføring av bus og styresignaler og for energiforsyning. Parallelle kontakter og seriekontakter åpner for oppbygging av parallell og seriekoblinger og kan benyttes for forskjellige protokoller. Enda mer fleksibel med BC modular Den nye husoverdelen BC 161,6 modular gjør det mulig å benytte kretskortflaten enda mer individuelt og forenkler installeringen av kretskorttilkoblingsteknikken. Husenes sidevegger kan plasseres på forskjellige måter, takket være et nyskapende verktøykonsept. Det innebærer at tre sideveggutforminger kan velges i segmenter. Hvis veggen posisjoneres slik at den flukter med husunderdelens ytterkant, kan kretskortets maksimale flate innvendig benyttes for å montere komponenter. Sideveggen på den innerste posisjonen gir derimot god plass for montering av tilkoblingsteknikk som etasjeprintmoduler eller RJ45 hunnkontakter. Sideveggens midtre posisjon integrerer begge funksjoner: Tilkoblingsteknikk utvendig og flate for montering av utstyr på kretskortet innvendig. Marta Ciesielski

17 UPDATE 1 15 Nye produkter 17 M23-hybridpluggforbinder Enpolet printmodul for LED Phoenix Contact utvider sin PTSM -serie med en enpolet variant. Den lille SMD -printmodulen med horisontal ledertilkoblingsretning leveres, på samme måte som varianter med høyere poltall, i belte, og er dermed egnet for automatiserte loddeprosesser. På grunn av den lille og flate designen er hele PTSM -serien spesielt godt egnet for bruk i LED-applikasjoner. Sortimentet omfatter plugger og printmoduler samt board to board forbindere. Modulen i delingsmål 2,5 mm er konstruert for ledere opptil 0,75 mm². Med den nye rundpluggforbinderen M23 Hybrid kan signaler, data og effekt overføres samtidig. Rundpluggforbinderen i byggform M23 er designet for strøm opptil 30 A og spenning opptil 850 V DC henholdsvis 630 V AC. I tillegg til PE-jordlederne som er plassert i midten inneholder pluggprofilene fire effektkontakter samt fire signalkontakter. Fire ytterligere kontakter med diameter på henholdsvis 0,8 mm er designet for sikker dataoverføring iht. CAT5og kan etter behov skiftes ut med fire signalkontakter med hhv. 1 mm diameter. Nye datapluggforbindere De nye Push- Pull -datapluggforbinderne Advance leder High -Speed- kabling rett til felten. IP65/67- pluggforbinderne er konstruert for hastigheter opptil ti Gigabit/s og er beskyttet mot smuss, støv eller fuktighet. Takket være en skjerming på 360 grader er de også uømfintlige mot elektromagnetiske påvirkninger. Push- Pull -teknologien gjør plugging og uttrekking til en enkel sak. En mekanisk låsemekanisme forhindrer samtidig på en pålitelig måte at forbindelsen løses utilsiktet. Høyytelsesklemme SPT 35 Den nye SPT 35 er verdens mest ytelsessterke printmodul med hurtigkoblingsteknikk. Takket være integrert Push- in- fjær med programmerte kontaktkrefter kan ledere med tverrsnitt opptil 35 mm² kobles til både raskt og pålitelig. Klemmen er ubegrenset godkjent for 600 V i henhold til UL 1059 (Usegroup C), og i henhold til IEC er den konstruert for en merkespenning på maksimalt 1000 V. For anvendelser med et høyere antall poler kan enkeltklemmer også plasseres ved siden av hverandre, noe som gir en fargekoding fra pol til pol.

18 18 Aktuelt UPDATE 1 15 Stafettpinnen gis videre 1. januar 2015 ble Frank Stührenberg administrerende direktør i forretningsledelsen 1. januar 2015 overlot Klaus Eisert (venstre) sitt ansvar i forretningsledelsen til Frank Stührenberg 1. januar 2015 ble Frank Stührenberg, også administrerende direktør for salg, administrerende direktør i ledelsen hos Phoenix Contact GmbH & Co KG. Med dette har han overtatt oppgavene som tidligere ble ivaretatt av Klaus Eisert som administrerende direktør og medeier. Stührenberg beholder ansvaret for forretningsområdet salg. Foretaket vil likevel fortsatt dra nytte av kunnskapene og erfaringen til Klaus Eisert, som siden 2006 ikke har hatt en fast posisjon. Han vil nå rette sin oppmerksomhet mot å etablere en rådgivende gruppe, satt sammen av eiere og eksterne personer. Denne gruppen vil i fremtiden danne bindeleddet mellom den ansatte forretningsledelsen og familieaksjonærene. Dipl. Kfm. Frank Stührenberg, født 1963, studerte økonomi med hovedfokus på informatikk ved universitetet i Paderborn. Siden 1991 har han arbeidet for Phoenix Contact. I 2001 gikk han inn i styret, og i 2005 ble han, sammen med de fire administrerende direktørene, som fremdeles innehar denne funksjonen, valgt inn i forretningsledelsen. Vi betrakter dette som et tegn på kontinuitet med hensyn til fremtiden og ytterligere vekst for Phoenix Contact. Det er et organisatorisk grep som ikke kommer til å endre vesentlige områder av det gode samarbeidet i firmaets styre. I over ti år har dette utvalget bestemt bedriftens utvikling og strategi, forteller Klaus Eisert. I 1962, etter at han var ferdig med studiene i elektroteknikk på det tekniske universitetet i Karlsruhe, ble Dipl.-Ing. Klaus Eisert en del av firmaet, som hans far, Josef Eisert, hadde ledet etter at firmaets grunnlegger Hugo Knümann gikk bort i Klaus Eisert var først ansvarlig for produktutvikling og markedsføring av salg før han i 1975 overtok som forretningsleder for teknikk. Frem til ledet han forretningen som administrerende direktør og medeier. Vekst i USA Lokalt produksjonsselskap har ytterligere kvadrat- meter Phoenix Contact USA har foretatt betydelige utvidelser av sitt hovedkvarter i Harrisburg, med en ekstra bygning. På de rundt kvadratmeterne har blant annet kontorer for utvikling, laboratorier og en del av produksjonen nå større plass. I den nye bygningen ble det i tillegg installert en kombinasjon av varme- og kraftstasjon, som gjør datterselskapet nærmest uavhengig med hensyn til energi. Utvidelsen er en reaksjon på den kraftig voksende etterspørselen etter skreddersydde produkter som produseres etter amerikanske standarder. Jack Nehlig, administrerende direktør i Phoenix Contact USA, forteller: Siden Phoenix Contact USA ble grunnlagt for ti år siden har vi tilpasset produktene våre fortløpende etter de lokale kravene, forbedret responstidene og kontinuerlig utformet serviceytelsen til kunder i Nord og Sør- Amerika mer personlig.

19 Aktuelt UPDATE 1 15 Samlet programvarekompetanse KW-Software blir Phoenix Contact Software GmbH KW Software GmbH i Lemgo, som er ledende tilbyder av programvareteknologi for auto matisering, inngikk 1. januar 2015 som en del av forretningsområdet Control Systems hos Phoenix Contact. Dagens administrerende direktør i KW Software, Andreas Orzelski, samt Detlev Kuschke, leder for utvikling på forretningsområdet Control Systems hos Phoenix Contact, overtar ledelsen i det nye selskapet. De ansatte i KW Software vil bli en del av programutviklingsteamet hos Phoenix Contact, som i fire år også har arbeidet under taket til Centrum Industrial IT (CIIT) i Lemgo. Andreas Orzelski, administrerende direktør i KW -Software, sier følgende: Med dette tiltaket slår vi sammen krefter for å styrke vår strategiske posisjon med tanke på de teknologiske utfordringene og kravene ved Industrie 4.0. Den eksisterende forretningen til KW Software med eksterne kunder videreføres under det nye navnet. Kunder vil dermed dra nytte av et større tilbud med programvareteknologier fra Phoenix Contact gruppen. KW -Software GmbH ble grunnlagt i Lemgo i 1982, og har siden 2001 vært en del av Phoenix Contact gruppen Centrum Industrial IT (CIIT) i Lemgo forblir hovedkvarteret til det fremtidige Phoenix Contact Software GmbH UPDATE: redaksjonen Leserservise UPDATE Kundeprofil fra norske anlegg Har du en historie fra din arbeidsplass om nyttige løsninger og erfaringer fra Phoenix Contact som kan deles med våre lesere? Ta kontakt med redaksjonen for mer info og avtale om et innlegg i vår neste UPDATE Phoenix Contact AS Grethe Røsnes Informasjonsansvarlig Telefon: Phoenix Contact GmbH & Co. KG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christoph Manegold Copyright 2014 by Phoenix Contact 19

20 20 Kundeprofil UPDATE1 15 Plasto - effektiv og lønnsom automatisering Konkurransekraft gjennom innovasjon Plasto AS ble etablert i 1955 med produksjon av plastkomponenter som formål, og har siden 1969 vært lokalisert i Åndalsnes i Møre og Romsdal. De er i dag en ledende norsk bedrift innen sprøytestøping, og utvikler og produserer alle typer termoplast til kunder innen mange ulike næringsområder. Plastos anlegg har en moderne og effektiv produksjon som går 24 timer i døgnet, 5 dager i uken med 20 robotiserte sprøytestøpemaskiner. Fabrikken fremstår som svært moderne med god prosesskontroll, avanserte maskiner og høy grad av automasjon. For å kunne vokse i et konkurranseutsatt internasjonalt marked har de satset mye på innovasjon både i produkt og produksjonsutvikling, og har tett kontakt spesielt med Sintefs fagmiljøer. Som en viktig del av denne prosessen har de med egen teknisk avdeling gjennomført et omfattende arbeid for å automatisere og effektivisere alle deler av produksjonsprosessen. Dette gjelder både oppgradering av eksisterende produksjonslinjer og integrering av nye linjer. Som en del av dette har Phoenix Contact bidratt både med komponentleveranser, men også samarbeidet tett for å utvikle et enhetlig system for produksjonsovervåkning. Ved å dekke en stor bredde innen koblingsteknikk- og automatisering har de bidratt til å finne effektive løsninger fra trådløs kommunikasjon med roboter via tavle til visualisering og alarmdistribusjon til hjemmevakter når produksjon går ubemannet på kveld og og helg. Bedriften har godt kvalifiserte medarbeidere, avansert produksjonsutstyr og datastyrte produksjonslinjer med roboter som sikrer en jevn og god kvalitet. Kvalitetssikringssystemet er sertifisert etter ISO 9001:2008. Innen miljøstyring er bedriften sertifisert etter ISO 14001:2004. Doblet omsetning med effektivisering Automatiker Thomas Malones har ledet arbeidet med å realisere praktiske løsninger og teknologisjef Knut Johan Stenerud mener dette ansvaret både gir effektive løsninger og ikke minst er med på å bygge intern kompetanse som sikrer optimal drift og fleksibilitet i årene som kommer. Man kan selvsagt nytte kompetente systemintegratorer og maskinleverandører til det meste, men ved å gjøre det selv bygger man nøkkelkompetanse som utvikles videre når neste utfordring dukker opp. Og utfordringer dukker alltid opp når man kontinuerlig produserer, installerer og tilpasser produksjonslinjer om hverandre. Etter at Plasto intensiverte produksjonseffektiviseringen for tre år siden har vi mer enn doblet omsetningen med nesten samme bemanning som tidligere, sier Stenerud. En av suksessfaktorene i Plasto har vært moderne og automatisert produksjon av produkter basert på kunnskap og forskningsbasert innovasjon. Dette har gitt dem konkurransefortrinn som har satt Plasto øverst på pallen i konkurransen med Kina om produksjon av produkter til fiskeoppdrett..

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

i prosessindustrien SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler VI SKAPER MERVERDI

i prosessindustrien SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler VI SKAPER MERVERDI SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon i prosessindustrien Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler Effektiv krysskobling og distribusjon av signaler i prosessindustrien Spar penger og

Detaljer

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse Fleksib Home Motion by Somfy og ditt hjem settes i bevegelse! Somfy produserer motorer og styringer for alle vinduer, dører og porter i hjemmet

Detaljer

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere Med briljante, innovative og brukervennlige løsninger, introduserer vi smarthus for alle! Smart Hub Liten, anonym og lett å installere. Dette er kjernen i Future Home. Den sørger for at all husets elektronikk

Detaljer

ABB i-bus KNX Room Master

ABB i-bus KNX Room Master Produktinformasjon ABB i-bus KNX Room Master Smarthus og intelligent bygningskontroll for hotellrom og leiligheter 2 Smarthus og intelligent bygningskontroll for hotellrom og leiligheter Moderne bygninger

Detaljer

Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet ved avgang og landing

Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet ved avgang og landing Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet ved avgang og landing PHOENIX CONTACT AS Strømsveien 344 N-1081 Oslo +47 22 07 68 00 01.03.2016 http://phoenixcontact.no Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet

Detaljer

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde Intek Engineering Møt fremtiden Presentasjon med ny teknologi og et tilgjengelig kompetansemiljø av INTEK v/erling Hovde Visjon INTEK skal være et ledende kunnskapssenter innen industriell automasjon og

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Distribuert I/O, u-remote

Distribuert I/O, u-remote Distribuert I/O, u-remote fra Weidmüller DISTRIBUERT I/O, U-REMOTE fra Weidmüller Weidmüller u-remote, vårt mest innovative konsept for distribuert I/O med fokus på en rekke brukerfordeler: Enkel planlegging,

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER KONE ReNova Økt sikkerhet og tilgjengelighet begynner med døren Mange av problemene med upålitelige heiser kommer av utdaterte eller sviktende dørsystemer.

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt www.instell.no 1 / INNHOLD enet Trådløs styring Helt enkelt Informasjon enet er et trådløst system fra den tyske kvalitetsprodusenten JUNG. Dette innebærer at en topp

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

Integrasjon og nettverk

Integrasjon og nettverk Integrasjon og nettverk 1 Kommunikasjon 2 Driver - oversettelsesmaskin "Ånden er villig men kjødet er skrøpelig" "Spøkelset er parat, men kjøttet er seigt" 3 Standard protokoller 4 Buss systemer : Overføringsmedium

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt.

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. Energieffektiv Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. De betaler jo tross alt for rommet. Derfor forventer de varmt vann, et godt

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Welcome to PHOENIX CONTACT. Leverandøren en teknologipartner. Henning Grorud. Administrerende direktør

Welcome to PHOENIX CONTACT. Leverandøren en teknologipartner. Henning Grorud. Administrerende direktør Welcome to PHOENIX CONTACT Leverandøren en teknologipartner Henning Grorud Administrerende direktør 2004 nå Administrerende direktør i Phoenix Contact AS Markedsleder av produkter, systemer og løsninger

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene.

Generatorkompetanse til minste detalj. Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Oversikt over alle generatorene. Generatorer Disse argumentene taler for generatorer fra Wacker Neuson. Generatorkompetanse til minste detalj. 1. Alltid full av energi. En energiforsyning du kan stole på er uunnværlig på byggeplassen.

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Modbus. ... Mange standarder... mange systemer. Byggautomatisering. Brand Y DDE KNX/EIB. xx drivere Brand X

Modbus. ... Mange standarder... mange systemer. Byggautomatisering. Brand Y DDE KNX/EIB. xx drivere Brand X Byggautomatisering... Mange standarder... mange systemer. BUS kommunikasjon eller trådløs kommunikasjon.. Brand Y DDE Modbus KNX/EIB xx drivere Brand X Behovet Å integrere alle typer av progammerbare enheter

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

Slapp alltid av i riktig lys. Med WAREMA terrassemarkiser. Forlengelse av utesesongen med allsidig tilbehør

Slapp alltid av i riktig lys. Med WAREMA terrassemarkiser. Forlengelse av utesesongen med allsidig tilbehør Slapp alltid av i riktig lys. Med WAREMA terrassemarkiser Forlengelse av utesesongen med allsidig tilbehør 1 WAREMA terrassemarkiser for individuell solskjerming WAREMA-markiser er et blikkfang på hvert

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

cronotec digitale kontaktur Styringer

cronotec digitale kontaktur Styringer cronotec digitale kontaktur Styringer Utforsk den smarte metoden for ur-programmering De digitale cronotec tidsurene kombinerer moderne teknikk med enkelt bruk. For eksempel kan man med et PC program og

Detaljer

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Slik skal roboter være Enkle Fleksible Rimelige

Slik skal roboter være Enkle Fleksible Rimelige Slik skal roboter være Enkle Fleksible Rimelige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.com/no/produkter 195 INNTJENINGSTID DAGER GJENNOMSNITTLIG Roboter endelig innen rekkevidde Med Universal Robots

Detaljer

Fremtidens SD-anlegg SIEMENS

Fremtidens SD-anlegg SIEMENS SIEMENS Fremtidens SD-anlegg Arild Fossbakk Siemens Ltd 2009. All rights reserved. 5-10-15 år tilbake 90-tallet: personsøkere mye brukt 1990: Internet tilgjengelig kommersielt 1995: Windows 95 released

Detaljer

Advanced Networking Solutions (ANS)

Advanced Networking Solutions (ANS) Advanced Networking Solutions (ANS) Nexans ANS har utviklet, produsert og solgt aktiv systemteknologi i mer enn 25 år Del av det globale Nexans-konsernet Hard- og softwareutvikling i Tyskland Produktene

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt PoolManager PoolManager PRO Veldig bra kan være så enkelt Innovativ teknologi i smart design Produsert i Tyskland Nyt krystallklart vann til enhver tid PoolManager avanserer i den nyeste versjonen fra

Detaljer

Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken

Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken Elmålere med bustilkobling, ferdig konfigurerte operatørpaneler med logging og trend- funksjon Kan enkelt installeres av en elektriker

Detaljer

Kaba evolo Grunnlaget for en sikker fremtid. Kaba evolo åpner en fleksibel verden innenfor elektroniske låsesystemer.

Kaba evolo Grunnlaget for en sikker fremtid. Kaba evolo åpner en fleksibel verden innenfor elektroniske låsesystemer. Kaba evolo Grunnlaget for en sikker fremtid Kaba evolo åpner en fleksibel verden innenfor elektroniske låsesystemer. Adgangskontroll med en fremtid Fleksibilitet i organisasjonen Dagens samfunn er preget

Detaljer

ED 100 ED 250. Modulbasert slagdørsautomatikk

ED 100 ED 250. Modulbasert slagdørsautomatikk ED 100 ED 250 Modulbasert slagdørsautomatikk ED 100 og ED 250 innhold ED 100 og ED 250 konfigurasjoner for ulike bruksområder til dører 4 5 Det modulbaserte systemet 6 7 For lett tilgjengelighet i inngangspartier

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten nøk Bes 31.1 t i l l f ø r 2.20 09 o kelr alt ing so lys m av o i huse slår t gp å. g få Lysstyring til fast pris inklusiv montering Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-2

Grensesnitt iht. IEC 61439-2 -sikringsskap NY Grensesnitt iht. IEC 61439-2 Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 65 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 6 skapstørrelser, rasteravstand 150 mm EMC-godkjent

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Svartediket 22.06.2010 Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Driftskontrollanlegg Thomas Frydenberg Hva omfatter begrepet driftskontroll I ROS sammenheng er det prosesskontroll funksjonen i driftskontrollanlegget

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Dynalite Smarthus. Det handler om å lette hverdagen ikke komplisere den.

Dynalite Smarthus. Det handler om å lette hverdagen ikke komplisere den. Dynalite Smarthus Innhold Innhold Dynalite Smarthus Det grunnleggende Lysstyring Ro i sjelen sikkerhet Spar strøm på en enkel måte Lys. Kamera. Action! Hva kan vi gjøre? Hvordan gjør vi det? Hva betyr

Detaljer

EIB introduksjon Fra Stork AS

EIB introduksjon Fra Stork AS EIB introduksjon Fra Stork AS Stork AS, Brynsveien 00, N-5 Kolsås Tel: +7 67 7 6 00, Fax: +7 67 7 6 0, E-mail: stork@stork.no, www.stork.no EIB INTRODUKSJON. European Installation Bus EIB er et komplett

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Intelligente løsninger for integrasjon av tekniske tjenester på sykehus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligente løsninger for integrasjon av tekniske tjenester på sykehus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligente løsninger for I Europa står bygninger for 40 prosent av det samlede energiforbruket. Sykehus har et spesielt stort

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

Produktsjef: Jan Helge Rød. Datasenter kostnadseffektiv fysisk IT sikring

Produktsjef: Jan Helge Rød. Datasenter kostnadseffektiv fysisk IT sikring Produktsjef: Jan Helge Rød Datasenter kostnadseffektiv fysisk IT sikring Om Ventelo Ventelo er et ledende tele- og datakomselskap med et komplett tilbud innen bredbånd, datakom, colocation, mobil- og fastelefoni.

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Automatiske swingdørsystemer

Automatiske swingdørsystemer Automatiske swingdørsystemer Kvalitet er vår drivkraft Sammen med gode partnere realiserer TORMAX swingdørløsninger for ulike behov over hele verden. Kjernen i systemet er drivet, som er designet, utviklet

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp

Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp er en kraftig 19 fordeler for el kraft med topolet automatsikringer. PDUèn er konstruert for plassering i 19 dataskap og bygger 3U. Med Lanse Sikret

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET.

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. 2 ledere overalt. 128 brukere pr. stiger. 2 dørtablå pr. stiger. 32 stigere. 4.096 brukere. 4 felles

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

Potetplantemaskin i GB-serien

Potetplantemaskin i GB-serien POTETTEKNIKK BETETEKNIKK GRØNNSAKSTEKNIKK Potetplantemaskin i GB-serien Profesjonell setteteknikk for spesielle krav Beltesetteteknikk fra Grimme: 2-, 3- og 4-raders GB-serien (Grimme Beltplanter) står

Detaljer

Produktpanorama Automasjon

Produktpanorama Automasjon Produktpanorama Automasjon 2 3 4 5 6 7 Modicon TSX Nano Modicon TSX Micro Modicon TSX Premium Modicon TSX Quantum Modicon TSX Momentum Operatørterminaler og industri-pc Telefast 2, et tilkoblingssystem

Detaljer

DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO DETEKTORER FOR AUTOMASJON FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER

DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO DETEKTORER FOR AUTOMASJON FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO UC-enheter (12 36 V) DETEKTORER FOR AUTOMASJON UC-enheter FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER ALT DU TRENGER UC-SENSORER FRA ESYLUX SMART DETEKTORTEKNOLOGI FRA SPESIALISTEN Bærekraftige

Detaljer

Presentasjon av smarthus bus system. 011011

Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Smarthus gir deg kontroll Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner,

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Eltako Det Trådløse Hjemmet Mer fleksibilitet og større sikkerhet for deg og din familie 24/7! En ny følelse! Switching on the future

Eltako Det Trådløse Hjemmet Mer fleksibilitet og større sikkerhet for deg og din familie 24/7! En ny følelse! Switching on the future Eltako Det Trådløse Hjemmet Mer fleksibilitet og større sikkerhet for deg og din familie 24/7! En ny følelse! PÅLITELIG PRISGUNSTIG TRYGT KOMFORTABEL Det er ingen bedre måte å starte dagen på Du finner

Detaljer

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi «RIKTIG MED EN GANG» - konferansen - Grand Hotell Oslo 11. juni 2015 Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi Tom Christiansen, forretningsutvikler i Siemens AS Urbanisering Byer = bygninger

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker Jungheinrich JungSTARs 4-stjerners brukttrucker Er du på jakt etter en profesjonelt oppusset truck? Vi utfører presisjonsarbeid ned til minste detalj! Jungheinrich JungSTARs står for presisjonsarbeid.

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

KONE RePlace full utskifting av heisen

KONE RePlace full utskifting av heisen EN INVESTERING I BYGNINGSVERDIEN KONE RePlace full utskifting av heisen Tre moderniseringsnivåer KONE RePlace KONE RePlace er en enkel løsning for fornying av heisen og montering av nyeste heisteknologi

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Radiosignalbasert byggmåleteknikk i sluseanlegget Kiel-Holtenau

Radiosignalbasert byggmåleteknikk i sluseanlegget Kiel-Holtenau Radiosignalbasert byggmåleteknikk i sluseanlegget Kiel-Holtenau PHOENIX CONTACT AS Strømsveien 344 N-1081 Oslo +47 22 07 68 00 01.03.2016 http://phoenixcontact.no Radiosignalbasert byggmåleteknikk i sluseanlegget

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system 1 fitting - 2 systemer Innhold TECElogo - neste generasjons installasjonsystem Side 3 Hva er TECElogo? Side 4 Hvorfor TECElogo? Side

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Generelt

Ofte stilte spørsmål. Generelt Ofte stilte spørsmål GENERELT OPPSETT INSTALLASJON KOMPATIBILITET TEKNISK BETALING FRAKT OG RETUR FUNKSJONALITET HELP CENTER Generelt HVORDAN FUNGERERER RING VIDEO DOORBELL PÅ JOBB? Ring Video Doorbell

Detaljer

Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner Internett Bevelsessensor PC Interface Monitor/TV Elektronisk ballast for lysarmatur Kontroll-nettverk Dimmer/Switch Termostat VVS-spjeld Telefon Standardisering

Detaljer

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette?

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette? Trådløse Systemer Arild Trobe Engineering Manager 1 Trådløse Systemer for å løse.. dette? 2 Trådløse systemer Hvorfor? 3 3. DELT TOPOLOGI 4 6 LAN WLAN (802.11X) ZigBee Bluetooth PAN WMAN (802.16) (802.20)

Detaljer