Eget nummer Butikken vil heller bruke en annen nummerering, f.eks. postens kollinr som referens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eget nummer Butikken vil heller bruke en annen nummerering, f.eks. postens kollinr som referens"

Transkript

1 Hurtigguide del 1 Registreringen omfatter 1 side (trinn) der produkt, salgsinfo, kundeopplysninger samt verkstedsvalg angis. Hele registreringen tar normalt ca sek avhengig av internetoppkoppling samt vanen. De fleste felt er styrt av kun mulige valg noe som gjør at kvalitéten blir høy på de data som senere skal sendes til verkstedet som skal reparere produktet. Start med å logge inn og velg ny ordre i menyen til venstre på skjermen. Butikensordrenummer Autonummer Hver butikk har en egen unik nummerserie i ServiceConnection som returnerer neste nummer automatisk Eget nummer Butikken vil heller bruke en annen nummerering, f.eks. postens kollinr som referens Apparatinfo I ServiceConnection finnes de fleste merkenes komplette modellregister, noe som gjør systemet direkte kompatibelt med SRL standarden samt de ulike elektroniske redovisningssystem som Mobil/Telekom leverandørene tillemper. Angi modellkoden direkte

2 Angi/Søk modell Om du vet den eksakte modellkoden kan du angi den her så returnerer serveren resterende information og du kan gå videre til feilangivelsen, du kan også ved å angi 1. bokstav eller siffer få velge fra et popup formular. Bruk Guide for å bestemme modell Fabrikat Når du velger fabrikat på produktet fra listen så lastes de produktkategorier som finnes for fabrikatet. De fleste fabrikat finnes og utvalget i listen kan styres via butikens profiltilhørighet, f.eks. for telekom butikker vises kun de merker som produserer disse produkt. Objektkategori Velg i listen den produkttyp som passar best for produktet, produkttypene er grupper bestående av ulike apparater, f.eks. så kan gruppen være Hifi og tilhørende apparater forsterkere, kassetspiller etc. Modell Velg blant mulige modeller som tilhører produktgruppen du anga i forrige steg. Om aktuell modell savnes, velg øvrige og gi beskjed til ServiceConnection hvilken modell det gjelder. Apparattyp Returneres automatisk fra modellkoden og kan ikke endres, kan f.eks. være videokamera digital Imei /Serienr Her angir du apparatets imei eller serienummer, for å bruke begge sett / mellom dem Tilbehør Skriv inn det tilbehør som medfølger apparatet i fri text Synlige skader Om synlige skader finnes, kryss her og gi en beskrivelse av skaden i tekstboksen som åpnes Låneapparat Har kunden fått et låneapparat, skriv inn info om denne i tekstboksen som åpnes

3 Feilbeskrivelse Hver produktgruppe har et eget oppsett med feilkoder for å beskrive feilen på produktet, dette gjør att statistikk senere kan leses ut for å vise feilfrekvens, koppling finnes til IRIS og andre standarder for feilkoder. Annen feilbeskrivelse Utover den standardiserte feilkoden kan du her angi i klartekst for å tydliggjøre feilen, maks 500 tegn. Garanti og Forsikring For att ServiceConnection skal kunne henvise riktigt verksted må man velge reparasjontype samt avhengig av angitt valg, gi et antall ekstra opplysninger. Til slutt skal dette resultere i et korrekt verksted Type Reparasjon Velg fra listen om du anser att dette er en garantireparasjon etc, utifra kundens utgangspunkt. Etter att du har gjort ditt valg så uppdateres siden avhengig av valget. Garanti Kunden har ett garantikrav til butiken for denne reparasjon. Innkjøpsdato Angi innkjøpsdato for produktet, så returnerer ServiceConnection om produkten til og med har en registrert leverandørsgaranti. Denna info er obligatorisk idag for de fleste produkter hos verkstedet Forsikringsselskap Om forsikring finnes utover garanti, angi type her så kan verksteden bruke denne om garanti ikke dekker feilen (f.eks. fallskade) Kvitteringsnummer Om kunden har et kvitteringsnummer angi det her.

4 Ikke garanti Kostnadstak Verkstedene vil gjerne att et kostnadstak settes for reparasjonen Prisoverslag Man kan også be om et prisoverslag, til og med kombinert med kostnadstak, f.eks PO om reparasjonen overstiger 600,- Forsikring 1-5 år Forsikringsselskap Velg type forsikring fra listen Kvitteringsnummer Om kvittering eller forsikringsnummer finnes skal dette angis her Returbesøk/Goodwill Gå direkt til foreslått verksted etter valget, telefonen har vært inne for service tidligere. Valg av verksted Utifra de apparat samt garantiopplysninger du har gitt, samt ev.underliggende avtale så lages en liste med et eller flere verksteder å velge imellom. Du kan selvklart manuellt velge et annet verksted i formularet. Vise verksted med avtale Her vises den eller de verksteder som butikken har avtale med for produktet. Øvrige Sc verksteder som utfører service på produktet Klikk her for å se samtlige autoriserte verksteder for det aktuelle produktet Vise alle tilknyttede verksteder Last ned samtlige direkttilknyttede ServiceConnection verksteder til å velge mellom. Vise ikke tilknyttede verksteder Du kan til og med sende til ikke tilknyttede verksteder ved å velge fra den komplette verkstedslisten som oppdateres regelmessig, ingen oppdatering kan desverre skje fra disse, men en til verkstedet gjør dem oppmerksom på at din service er på vei. Gjøre egen service Visse gjøremål eller produkter kan butikken bytte ut eller gjøre selv, da er dette et korrekt valg. Plasserer ordren direkt som pågående serviceordre. Kunde / Eierinfo Her skriver man inn kundens adresseopplysninger eller velger eget eks for å få butikken som eier til Produktet Navn Her skriver man inn kundens navn

5 Referens Angi ev C/o adress eller avdelning/bestillningsnr for firma Adresse Leveranseadresse Postnr Ange postnummer i detta felt Sted Returneres automatiskt for kjente postnummer, om ikke angi i klartekst Telnr Kundens telefonnummer til bosted eller arbeid Mobilnr Mobiltelefon blir brukt til sms meldingen til kunde E-post Angi kundens e-postadresse om funktioner nedenfor skal kunne benyttes Kunde vil ha orderbekreftelse pr e-post En e-post sendes til kunden som bekreftelse på innlevering/bestilling av service Beskjed til kunde via e-post når service er tilbake i butikken Sender beskjed til kunde når butiken bekrefter produktet som tilbake i butikk Beskjed til butikken ved statusendringer Butiken får utover vanlige oppdateringer en e-post for hver statusendring som skjer Noen som gir øket overvåkningsfunktioner for denne ordre om alternativet er markert. Innleveringsmåte Avhengig av produkt og verksted lastes de ulike muligheter som finnes for å sende inn eller få produktet håntert som da er mulig. Butikkens notater Dette felt er internt for butiken og vises ikke for verkstedet, brukes fritt til kommentarer maks 500 tegn Innleveringskvittering Signatur For hver butikk finnes en brukerliste hvor man velger hvem som registrerer aktuelle ordre Lage Ordre En utskrift av innleveringskvittering skjer til skjermen, og kan skrives ut i ønsket antall til skriver. Nå kan det tildelte verkstedet umiddelbart se att en ordre er på vei inn.

6 Hurtigguide del 2 Rapportering, vedlikehold og søking Søk ordre Det finnes tre ulike måter å søke frem en serviceordre: kombinert søk, Eksakt søk på butikens ordrenummer og Eksakt søk på serviceordrens jobbnummer. Du angir så månge søkekriterier du anser nødvendig og klikka på Søk. Du kan søke ved hjelp av følgende tegn * Brukes om man vil se alt. % Brukes om man bare kjenner til begynnelsen på ett ord.? Brukes for å erstatte ukjent tegn. Resultatet av ditt søk vises i en liste der du ved hjelp av fargekoder kan avlese dine serviceordrers status. Du har mulighet til å sortere søkeresultatet ved å klikke på resultatlistens rubriker. Maksimalt vises 250 servicerordrer ved et søk. Kombinert søk Eksakt søk på butikensordrenummer Butikensordrenummer er unikt for din butik og det ordrenummer som vises på hver serviceordre.

7 Serviceordrens første side Når serviceordren blir mottatt av et verksted endres ditt skjermbilde utseende, de fleste av de felt som tidigere kunne skrives i er nå låst. Eierinfo samt informasjon om låneapparat er fortsatt mulig å redigere. I første kolonne finner du informasjon om eier (redigerbar) og opplysninger om i hvilken butik serviceordren ble registert. Den andre kolonnen inneholder information om serviceobjektets modell, type reparasjon, feilbeskrivelse mm. I den tredje kolonnen finner du bl.a annet ordrens status og når den sist har blitt oppdatert. Her finnes til og med mulighet å legge til et låneapparat, eller om låneapparat allerede finnes så kan disse opplysninger redigeres. Lengst ned på siden finnes fire knapper, disse har følgende funksjoner. Tilbake i butik - Når apparatet kommer tillbake fra verkstedet klikker man på denne knapp, serviceordrens status endres da til Tilbake fra verksted. E-post melding sendes til kunden om att apparatet er klar for henting om dette alternativet krysses ved registreringen. Mulighet finnes nå å redigere kostnader på side to. Hentet av kunde - Når kunden kommer for å hente sitt apparat klikkes på denne knapp, serviceordrens status settes da til Hentet av kunde og serviceordren er dermed avsluttet. Gjør til eget eks. - Setter butiken som eier til apparatet. Skriv ut - Skiver ut en ordrekopi

8 Den første kolonnen på siden inneholder serviceordrens hendelselogg - en liste på hva som har hendt med serviceordren. Klikker du på en hendelse åpnes et vindu med eventuell informasjon om hva som har hendt ved nettopp denne hendelse. Om du selv vil legge til en hendelse, klikk på Legge til ny kundekontakt. I vinduet som dukker opp skriver du siden inn informasjonen, velger din signatur og trykk Legg til. Informasjonen lagres og kommer opp i hendelseloggen. I den andre kolonnen finnes Utført arbeid og kostnader, disse opplysninger er redigerbare når apparatets status har blitt satt som Tilbake i butik. For å redigere disse opplysningene klikk på den lille pennen som finnes ved siden av rubrikene. I vinduet som dukker opp kan utført arbeide og eventuelle kostnader fylles inn eller redigeres. Disse opplysningene er kun mulig å endre så lenge apparatets status er Tilbake i butik, når apparatet har blitt utlevert til kunden er opplysningene igjen låst. Tilbake i butik Når apparatet kommer tilbake fra verkstedet klikker du på Tilbake i butik,serviceordrens status endres da til Tilbake fra verksted, dermed stoppes også all oppdatering fra verkstedet. Har kunden valgt å bli informert om dette via en e-post beskjed sendes det nå. Eventuelle kostnader er nå mulig å redigere på side to.

9 Serviceordrens andre side Redigere kostnader og utført arbeide I den andre kolonnen på side to finnes Utført arbeide og kostnader, denne info er redigerbar når apparatets status er blitt satt som Tilbake i butik. For å rediger disse opplysninger klikker du på den lille pennen som finnes ved siden av rubrikene. I vinduet som dukker opp kan utført arbeide og eventuelle kostnader fylles inn eller redigeres. Når eventuelle endringer er gjort, velg signatur og klikk på Lagre endringer. Denne info er kun mulig å endre så lenge apparatets status er Tilbake i butik, når apparatet er blitt utlevert til kunden er opplysningene igjen låst. Hentet av kunde

10 Kopiere ordre For å forenkle ved f.eks. gjentatt rep så finnes en funksjon for raskt og enkelt gjøre en kopi av en serviceordre. Gjør følgende: Klikk på Lag kopi av servicordre klikk ok i popoppruten, en kopi lages. For å gjøre serviceordren komplett må du nå gå til side 1, så velger du type feil og fyller i eventuelle øvrige feilbeskrivelse. Gå så til side 2, velg din signatur i dropplisten. Gå så til side 4 for å lage en ny serviceordre ved å klikke Lage ordre. Når kunden kommer for å hente sin serviceordre klikker man på Hente av kunde knappen, slik markere man serviceordren som avsluttet. Finnes et låneapparat tilknyttet serviceordren, så kommer et spørsmål om denne er tilbake levert. Legge til / redigere låneapparat Du kan legge til et låneapparat til en pågående serviceordre så lenge den ikke er utlevert til kunde. Dette gjør du ved å klikke på Legger til låneapparat. Om din butik har lagt inn egne låneapparater i systemet dukker disse opp for valg i en droppliste, ellers skriver du inn opplysningene i det store feltet i vinduet, velg siden din signatur og klikk på Oppdatere. Leveranselister Du har her mulighet å skrive ut leveranselister med de serviceordrer som enda ikke er mottatt på noen verksted. Leveranselistene er sortert etter verksted og leveransemåte. Når leveranselisten er utskrevt markeres de serviceordrer den inneholder med et leveranseliste nummer. Gamle leveranselister kan søkes på leveranselistenummret

11 Vedlikhold For å kunne logge inn i serviceconnections vedlikeholdsdel må du ha et spesielt passord. I vedlikeholdsdelen finnes en mengde ulike funksjoner. Under fliken brukere administrerer du butikspersonalets signaturer. Du kan legge til, aktivere og deaktivere brukere. Du kan også endre brukeres rettigheter. Brukere Under vedlikehold kan du endre dine butiksopplysninger, du ser til og med aktuelle ordernummer. Butikopplysninger Under neste flik bytter du butikens passord. Tenk på att systemet gjør forskjell på versaler og gemener. Velg gjerne et passord bestående av både siffer og bokstaver. Under vedlikehold legger du inn tekst som skrives ut lengst nede på innleveringskvittkvitteringen og ordrekopien.

12 Om butiken har et lager av lånepparater så kan disse legges inn i systemet for på den måten enkelt kunne følge hvilke som er utlånt og hvilke som er ledig til å låne ut. Låneapparater Når du legger til et nytt låneapparat angir du apparatets Emei/serienummer og modell eller den betegnelsen butiken har på apparatet. Vanligvis settes låneapparaten som returnert, når kunden kommer til butiken for å kvittere ut sin service, men om dette ikke skjer så går det å markere låneapparater som returnert her i vedlikeholdsdelen. Vanlige spørsmål Apparatet kommer tilbake til butiken, men ved rapportering som Tilbake i butik så er den fortsatt i samma status som når den ble innskrevet. Løsning: Bytt verksted ved å klikke på den lille pennen til høyre ved verkstedsrubriken i ordersammanstillingen. I ruten som dukker opp velg egen service i menyen, klikka Sett apparat til egen service. Gjør etterpå en bemerkning i f.eks. butikens notater feltet om hvor apparatet har blitt reparert. Gå så til side fire og klikk Oppdatere, Velg enten Flytte ordre nå eller Vente, la systemet gjøre flyttningen. Velger du det siste alternativet flyttes Serviceordren automatiskt kommende natt. Jeg kan ikke logge inn. Løsning: Kontrollere ditt brukernavn og passord, systemet gjør forskjell på versaler og gemener. Mitt brukernavn og passord er allerede utfyllt, men jeg kan allikevel ikke logge inn. Løsning: Klikk på linken Logge inn som annen butik på inloggnings siden, fyll så i innloggningsopplysningene på nytt. Du har vært i kontakt med kunden f.eks. angående et prisoverslag,hvor noterer jeg

13 dette? Løsning: Søk frem serviceordren og gå til side to. Klikk på Registrere ny kundekontakt, skriv inn informasjonen, angi din signatur og klikk på Legg til. En ny hendelse dukker nå opp i Hendelseloggen.

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 Brukermanual for kunder Norge Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 3. STARTSIDE OG MENYER...4 4. BESTILLING...6 5. SENDE ORDRE...9 6. HURTIG-BESTILLING AV

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukermanual Visma TendSign Pro

Brukermanual Visma TendSign Pro Brukermanual Visma TendSign Pro VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Innholdsfortegnelse 1. Visma TendSign Anskaffelse... 2 2. Innloggning til Visma TendSign... 3 3.

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

CarCare - Dokumentasjon

CarCare - Dokumentasjon CarCare - Dokumentasjon Introduksjon CarCare er et skybasert system for bilpleiebransjen. Systemet gir bilpleiesentre muligheten til å holde oversikt over ansatte, produkter, avtaler m.m. i ett og samme

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter Bli kjent med Prosjektmodulen På veien mot lønnsomme prosjekter Generelt Denne manualen tar for seg hvordan man bruker prosjektmodulen i Tidsbanken, samt enkelte prosjektrelaterte rapporter. Prosjektmodulen

Detaljer