INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND"

Transkript

1 INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Er dette sommerens liggestilling? Slik Fri I eksperten Kjell Hvamb demonstrerte på Meheia for lenge, lenge siden. SILHUETTEN NR NR. 1 - APRIL ÅRG. 1

2 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF. STYRET NORGES METALLSILHUETT FORBUND 2004 President: Egil J. Helgheim Olavs gate 21, 3612 KONGSBERG Tlf. Priv Tlf. Jobb Visepresident: John Flatby Odins vei 2, 3300 HOKKSUND Tlf. Priv Styremedlem: Trond Bunes Lensmann Kleivs vei 119A 2019 SKEDSMOKORSET Tlf. Priv Styremedlem: Birger Glosimot Hitterdalsvn. 16, 3675 NOTODDEN Tlf. Priv Styremedlem: Gunnar Torsdalen Selboes vei 5, 3430 SPIKKESTAD Tlf. Priv Varamann: Rune Ø. Andersen Fetveien 171 leil. 12, 2007 KJELLER Tlf. Priv Varamann: Bjørn-Erik Tønnesen Grinibråten 45, 1313 VØYENENGA Tlf. Priv NMFs hjemmeside på Internett: 2 SILHUETTEN NR

3 SILHUETTEN! Medlemsblad for NMF (Norges Metallsilhuett Forbund). Bladet kommer ut 3-4 ganger i året, og sendes alle medlemmer som har betalt forbundskontigent til NMF. Silhuetten skal virke som et informasjonsorgan for skyttere som gjennom sin klubb står som medlem i NMF. Kontigenten i 2003 er på Kr , og dekker medlemskap i NMF, AETSM (Det Europeiske Metallsilhuett Forbudet), og IMSSU (som er det Internasjonale Metallsilhuett Forbundet). Disse kontigenter viderebetales hvert år av NMF. Skyttere som deltar i konkurranser approbert av NMF, skal inneha et klassefikasjonskort. Dette er gratis, og mottas på skytterens første stevne hver sesong. Ved ønske om mer informasjon, ta gjerne kontakt med NMF`s styre - se side 2. På nest siste side finnes en oversikt over klubber med medlemskap i NMF. Innholdsfortegnelse: Presidenten har ordet. Av Egil Helgheim Årsberetning 2003 Protokoll fra generalforsamling Regnskap 2003 Resultater for NMF Cup'er 2003 Nordisk klassifisering Kjøp og Salg Norgesrekorder Bestenoteringer (40 av 40) Endringer i teknisk regelverk 2004 Metallsilhuett og Elgbane. Av E. Langseth Terminliste 2004 Stevner i Sverige 2004 SILHUETTEN NR Kontaktpersoner for klubber med Metallsilhuett på programmet. Side Silhuetten utgis av Norges Metallsilhuett Forbund. Ansvavarlig redaktør Egil Helgheim. Trykkes i 500 eksemplarer. NB! Kontigenten for 2004 er Kr hvorav 100,- tilbakeføres medlemets klubb til støtte av lokale aktiviteter NB! Husk det skal sendes inn kr. 7,50 pr. start for samtlige stevner som er approbert av NMF og følger NMFs program. Postgirokonto for NMF: Adresse som Presidenten i NMF. (Se side 2.) SILHUETTEN NR

4 Presidenten har ordet Så står vi atter fremfor en ny metallsilhuettsesong. Jeg håper alle har benyttet den mørke og kalde årstiden til å pusse på messingen og lade opp ny ammo før det hele braker løs, slik mine storstilte planer i fjor høst tilsa. Det må dessverre sies at mine planer gikk i vasken i år også, så påskeferien blir redningen... De siste årene har vi kun hatt små endringer i det tekniske regelverket. Nå står vi fremfor en revisjon av det internasjonale tekniske regelverket (det skjer vært fjerde år). På et møte under VM i Sør-Afrika blir et 20 talls punkter diskutert. Vi kan bare håpe på at det ikke skjer for mange vedtak som går i møt våre interesser, da vi ikke er representert på møtet. Jeg kommer tilbake med informasjon om dette i senere nummer av bladet. Nå på siste generalforsamling ble det vedtatt tre nye nasjonale skyteøvelser: Fin Konvensjonell, Grov Konvensjonell og Field Fri. Disse står beskrevet lengre bak i bladet. Tanken med de nye Konvensjonell øvelsene er å få noen av de gamle traverne tilbake på banen (bl a de som ikke fulgte med på våpenkappløpet som ble startet da IMSSU tillot bolt-action i Produksjon). Forhåpentligvis vil disse øvelsene også være en fin innfallsport for nybegynnere, da det finnes godt om brukte T/C er på markedet. I denne sammenhengen så har jeg også stor tro på at nyskapningen Field Fri vil kunne bedre rekrutteringen til sporten vår. I denne nye øvelsen kan man bruke det aller meste av kommersielt tilgjengelig revolvere. Den kan skytes på baner på 100 meter (vi vet jo alle hvor få 200metere det er) og man slipper å stå! Noen av oss hadde en forsmak på øvelsen i Alta i fjor sommer. Det var der øvelsen fikk sitt navn når den ble skutt uapprobert på et stevne. Når generalforsamlingen fikk fremlagt reglene for øvelsen ble det i løpet av diskusjonen forut for vedtaket pekt på at det kunne bli et sikkerhetsproblem med noen av de kortløpte revolverne og den tradisjonelle Creedmore-skytestillingen. Ingen ønsker jo at folk skal treffe seg selv i leggen når de ligger på ryggen å skyter, så det ble i praksis vedtatt at øvelsen skulle skytes i misjonærstilling liggende på magen. Hva stevnearrangørene kommer til å tilby av de nye øvelsene denne sesongen er fortsatt noe uvisst, så er du i tvil ta en telefon til kontaktpersonene på terminlista før du legger turen til banen, slik at du unngår overraskelser. God stålfigurjakt! 4 SILHUETTEN NR

5 Styret har i 2003 bestått av: President Egil J. Helgheim Visepresident John Flatby Styremedlem Rune Ø. Andersen Styremedlem Birger Glosimot Styremedlem Gunnar Torsdalen Varamedlem Trond Bunes Varamedlem Bjørn-Erik Tønnesen Årsberetning for 2003 John Flatby har virket som referent på styremøter, mens Egil Helgheim har vært utenlandskontakt og regnskapsfører. Gunnar Rølandet har virket som revisor og Terje Mathiesen har vært vararevisor. Valgkomiteen har bestått av Per Olaf Tjelflaat, Terje Mathiesen og Gunnar Rølandet. Egil Helgheim har vært redaktør for «Silhuetten». Det har vært avholdt 4 styremøter (alle i Hokksund). Styret har vært beslutningsdyktig på alle møter. NMF styre ga sine uttalelser til foreslåtte endringer i våpenlovforskriften Ellers har det i 2003 vært liten aktivitet mot Politidirektoratet i forbindelse med. våpenlov og forskrift. Den nye rutinen for kontingentinnbetaling og det sentrale registret har som forventet krevd endel mer innsats en tidligere år. Når de siste innbetalingene av kontingent for 2002 ble telt opp, var det totale antallet metallsilhuettskytende klubbmedlemmer 260 (mot 239 i 2001). De fleste har nå betalt sin kontingent for år Så langt har det kommet inn kontingent for 439 personer. Når man ser 2002 og 2003 under ett har vi 27 klubber med medlemmer tilknyttet forbundet. Det ble i 2003 trykket fire nummer av «Silhuetten». Økonomisk sett var 2003 et godt år. Det budsjetterte resultatet var på minus 3000 kr, mens det realiserte resultatet ble omtrent pluss kr. Den viktigste årsaken til at resultatet ble så mye bedre enn budsjettert var den store økningen i medlemmer. NM i luft/co2 pistol ble arrangert av Lillestrøm og Omegn PK, MS-gruppa. Nordisk Mesterskap for rifle ble arrangert av Kongsberg Metallsilhuettskyttere. KMS var også vertskap for NM. Totalt ble det avholdt 9 approbert stevner. I tillegg ble avholdt et uapproberte metallsilhuettstevne i grov rifle. Til sammen ble det skutt 274 starter på de approberte stevnene (186 i 2002). Nordisk Mesterskap for pistol ble avholdt i Fredriksberg, Sverige. 8 norske skyttere deltok. Et norsk lag bestående av Per Grytten, Birger Glosimot, og Per O. Tjelflaat tok gull i grovpistol for lag. I tillegg tok Per Grytten to individuelle gullmedaljer (i fin og grov Conventional ) og Birger Glosimot tok gull i grov revolver og grovpistol sammenlagt. EM ble avholdt i Ungarn. Der deltok ingen norske skyttere. Egil J. Helgheim President SILHUETTEN NR

6 PROTOKOLL FRA NMF s 7. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Sted:Lierkroa. Tid: Lørdag kl Godkjenne Generalforsamling og dagsorden. - Presidenten ønsket de fremmøtte delegater velkommen. - Det var ingen bemerkning til innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder og referent, samt to til undertegne protokoll. - Møteleder: Egil Helgheim - Referent: John Flatby - Protokoll: Per Eidtang og Per Olaf Tjelflaat 3. Godkjenne de fremmøtte delegater. - Det var totalt 12 stemmeberettigede. NMF styre. 5 stk. KMS. 1 stk. Hurum (HSSK). 1 stk. LOP 4 stk. Storm 1 stk 4. Årsberetningen for Presidenten leste. - Ingen kommentar. Årsberetning Godkjent. 5. Regnskap for Presidenten gikk gjennom regnskapet. - Ingen kommentar. Regnskap Godkjent. 6. Kontingent for år Forslag fremmet om redusert kontingent for medlemmer under fylte 18 år. - Vedtak: Ungdom under fylte 13 år (rekrutt): Gratis. Ungdom mellom 13 og 18 år (junior) kr. 100,- Ordinær kontingent forblir uendret på kr. 250,- Støtte fra forbund til klubb 100,- pr. betalende klubbmedlem over fylte 18 år 7. Innkomne forslag. - Forslag fra Notodden Pistolklubb. Metallsilhuett gruppe. Birger Glosimot (forslagstiller) orienterte om forslaget - Forslag 1: Innføre øvelse Conventional i Fin og Grovpistol kategoriene. Dvs. øvelsen følger produksjonsreglene med et unntak: Det er ikke tillatt med boltmekanisme. Presisering til opprinnelig forslag ble fremmet. Øvelsen skytes med Klasseføring som normalt i hht Nordisk Produksjon. Godkjent av forslagstiller. Avstemming ved håndsopprekking. 11 stk. For. 1 stk. Mot. Godkjent. 6 SILHUETTEN NR

7 - Forslag 2. Innføre en nasjonal øvelse. Field Fristil Her var det stor uenighet om forslagets pkt. c: Våpen, og pkt. f : Skytestilling. Det fremkom at flertallet blant deltagerne var uenig i forslagets ordlyd i de to nevne punkter. Følgende presisering av forslaget ble fremmet av forslagstiller. c) Våpen: Skal være i henhold til NMF s regler for øvelsen Grov Revolver, med følgende unntak: maksimal løpslengde 216mm (8,5 ). I tillegg kan våpen godkjent i hht NFS regelverk for Revolverfelt benyttes. For alle våpen gjelder NMF regler for sikkert avtrekk uten begrensning på avtrekksvekt. f) Skytestilling: Fri skytestilling, med følgende unntak: Dersom liggende skytestilling benyttes er det kun tillatt å ligge på magen. Avstemming ved håndsopprekking. Enstemmig Godkjent. 8. Budsjett for Presidenten gjennomgikk Budsjett for Godkjent. 9. Cup for MS. Cup for 2004 går i Fin Produksjon. - I tillegg går «Revolver-cup» i Grov Revolver. (John Flatby har sponset ny pokal som har går fra 2001etter de samme retningslinjer som tidligere) 10. Premiering Cup Egil Helgheim foretok premieutdeling for årets Cup er. (Se resultatliste) 11. Valg. Valgkomiteen forslag for styre President: Egil Helgheim - Styremedlem: Trond Bunes - Styremedlem: Gunnar Torsdalen - 1. Varamedlem: Rune Andersen Det fremkom ingen «benkeforslag». Enstemmig Godkjent. Det nye styret for 2004 består av: - President: Egil Helgheim Gjenvalg. (1 år) - Visepresident: John Flatby Ikke på valg. (1 år igjen) - Styremedlem: Birger Glosimot Ikke på valg. (1 år igjen) - Styremedlem: Gunnar Torsdalen Gjenvalg. (2 år) - Styremedlem: Trond Bunes Nyvalg. 2 år Varamedlem: Rune Andersen Nyvalg. 2 år - 2. Varamedlem: Bjørn-Erik Tønnesen Ikke på valg. (1 år igjen) Valgt for 2004.(1 år) - Revisor: Gunnar Rølandet. Vararevisor: Terje Mathisen - Valgkomité for 2004: Per O. Tjelflaat - Terje Mathisen - Gunnar Rølandet SILHUETTEN NR

8 12. Diskusjon. Hvordan skal Norge kunne overholde sine forpliktelser ovenfor de andre nordiske land om å avholde Nordisk Mesterskap hvert tredje år? Mange enkeltklubber anser at et arrangement av en slik størrelse er for omfattende og ressurs-krevende, og er derfor ikke villig til å påta seg dette alene. Eneste baneanlegg som i dag har kapasitet for et Nordisk Mesterskap er banen til Kongsberg Metallsilhuett Skyttere på Meheia utenfor Kongsberg, men KMS har ikke vært villig til være vert for Nordisk i MSpistol. Konklusjon ble at dagens situasjon med manglende oppslutning fra aktuelle klubber tilsier at eneste mulighet er at flere klubber går sammen om et Nordisk Mesterskap. Aktuelle klubber i Østlands-område er KMS, LOP og HSSK. Det nye styret får i oppgave å gå i dialog med de nevnte klubber for å forsøke å få til et samarbeid for Nordisk i Generalforsamling avsluttet kl Referent: John Flatby Per Olaf Tjelflaat (Sign.) Per Eidtang (Sign.) 8 SILHUETTEN NR

9 DRIFTSOVERSIKT Norges Metallsilhuett Forbund Pr Sesong : 2003 KONTO BESKRIVELSE DRIFT 2003 DRIFT 2002 BUDS BUDS INNTEKTER: 3010 Medlemskontingent , , , , Stevneavgift 1.370,00 930, , , Startlisens 0,00 0, Offentlig tilskudd 0,00 0, Reklame/annonser 0,00 0, Sponsor/samarbeide 0,00 0, Div. inntekter 5.575,00 0,00 800, Renter inntekter 574,07 940, ,00 500,00 SUM INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: 4211 Støtte til klubber , , , , Medaljer og gaver 0, , Utenlandsrepresentasjon 0,00 0, , Honorarer , , , , Møter/reieutgifter 900, , , , Generalforsamling 1.710,00 930, , , Administrasjon 2.147, , , , Telefon 0,00 0, Porto/trykksaker 5.308, , , , Trykking Silhuetten 9.125, , , , Porto Silhuetten 4.805, , , , Div. utgifter 8.881,80 0, , Kontigent IMSSU 688,80 739, , , Kontigent AETSM 378,00 293,00 500,00 500, Overf. til andre idrettsorg. 0,00 0, Merker, CUP-premier ol ,60 0, , ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 RESULTAT FØR FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER , , , ,00 FINANSIELLE INN./UTBETALINGER : 1280 Utestående Fordring , , , Gjeld 0,00 0,00 0,00 TILGJENGELIG ETTER FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER , , , ,00 FOND : 2800 Avsetning til fond -125,00 465,00 500,00 500,00 DISPONIBLE MIDLER TILFØRT VED PERIODESLUTT , , , ,00 SILHUETTEN NR

10 DRIFTSOVERSIKT Norges Metallsilhuett Forbund Pr Sesong : 2003 KONTO BESKRIVELSE DRIFT 2003 DRIFT 2002 OMLØPSMIDLER : 1010 Kasse 0,00 0, Bank 0,00 0, Postgiro , ,32 SUM OMLØPSMIDLER FØR FOND , ,32 FOND : 2800 Fond 6.486, ,17 SUM OMLØPSMIDLER TILGJENGELIG , ,15 (Sign.) Egil J. Helgheim Regnskapsfører (Sign.) Gunnar Rølandet Revisor 10 SILHUETTEN NR

11 NMF Grov Produksjon CUP 2003 Kl. INT Navn Stevne K G K B Sum Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Birger Glosimot Meheia Meheia NM Bjørn-E. Tønnesen NM Meheia Meheia Meheia Martin Ringereide Meheia NM Meheia Meheia Egil J. Helgheim Meheia Meheia NM John Flatby Meheia Per O. Tjelflaat Meheia Kl. A Stevne K G K B Sum Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Knut Mosand Meheia Meheia Meheia Tor Olav Borge NM Meheia Helge Nedremo Meheia NM Trond Bunes NM NMF Grov Revolver CUP 2003 Navn Stevne K G K B Sum SO 3Sum 1. Per Olaf Tjelflaat Meheia NM Meheia Birger Glosimot NM Meheia Meheia Bjørn-Erik Tønnesen NM Trond Bunes NM Egil J. Helgheim NM SILHUETTEN NR

12 JAKTFELT KONGSBERG SKYTESENTER Kongsberg Jeger og Fiskerforening i samarbeid med Kongsberg Skytterlag og Kongsberg Metallsilhuett Skyttere har den glede å invitere til jaktfelt stevne på Kongsberg Skytesenter den 8 mai Det konkurreres i henhold til Norges Jeger og Fisker Forbunds regelverk. Påmelding fra Startkontingent kr UTLODDNING Vi har utlodding av premier gitt av lokale firmaer på startkontingenten. Toppremien i år er ei Yildiz over under hagle med utbyttbare choker gitt av Jarles Jakt & Våpen. Ytterligere Info: Svein Erik Bakken Kongsberg Jeger og Fisk. Kjell Hvamb Kongsberg Metallsilhuett Skyttere. Terje Nesset Kongsberg Skytterlag. 12 SILHUETTEN NR

13 NORDISK KLASSIFISERING PR Mnr Navn BR BP BS BU SR SP SS SU FP FS BRS BRP SRS SRP 2128 Andersen, Rune Øygard A INT A INT B 7056 Andreassen, R. B 2366 Arnesen, Tor Ole B B 1995 Aslaksen, Olav Erlend A A B 1421 Bakke, Ola INT 1397 Bakkerud, Jørgen A A 7035 Bekkelund, Roar B 1441 Berntsen, Cato INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT B A 1433 Berntsen, Roger INT A A 1962 Borge, Tor Olav A INT A A A 1042 Bottegaard, Ole A A 7033 Bratbakken, Johnny B 7054 Breivik, Harald B 1009 Broklev, Ove A A INT INT A A A B 7041 Bryne, Rolf A 1438 Bunes, Trond A A A A A A A 1765 Dalen, Bård B A B B B 1575 Dalen, Vidar INT 7055 Darjes, Ronny A 7037 De Flon, Rune B 2090 Edland, Einar A 1400 Eidtang, Per A A B INT 1702 Elnes, Magne INT A 1077 Etterstad, Knut A A A 7040 Fagerheim, Erling B 1709 Fjeldahl, Arild INT A INT INT INT INT INT B 1654 Fjeldheim, Terje Bye B 1612 Fjellhammer, Arne Kr. A A A 1001 Flatby, John INT INT A INT INT A INT A A B B B 1008 Glosimot, Birger INT INT INT INT A A INT INT INT INT A A A MAS 1916 Hansen, Ronny Hilding B B 2154 Haug, Vidar A A 1648 Helgheim, Egil J. A INT B A B INT B INT B B 1130 Hornli, Finn B B B B 1134 Hvamb, Kjell Robert MAS MAS 1136 Hynne, Steinar INT INT INT INT 1997 Høibraathen, Thor-Arne B B 1712 Jakobsen, Tore (KMS) B 2373 Jakobsen, Tore B A B B B 7043 Johnsen, Arnt R. B B B B 1805 Johnsen, Sten B B 2378 Karlsen, J. Tommy B B 7049 Kjellmann, Ola B B 1446 Knudsen, Arne A A A A B 1573 Knudsen, Herulf B B MAS A 7046 Kroken, Bertel B B B 1653 Kvestad, Terje B B A A 1002 Landsgård, Øystein A 1180 Langseth, Erling A A A 1181 Langseth, Kai INT B SILHUETTEN NR

14 Mnr Navn BR BP BS BU SR SP SS SU FP FS BRS BRP SRS SRP 7045 Larsen, Torgeir B B B 7020 Lesteberg, Hans B 1554 Lund, Anders Egil B 1204 Lund, Erik B 1748 Lund, Ole Wilhelm A B 1762 Lyby, Jan Anders A A A B A 7034 Magnussen, Vidar B 7039 Martin, Vidar B 1219 Mathiesen, Terje A A A A B 7000 Milec, Åvrar B 1829 Mo, Knut A A 1703 Moen, Kai Olav A B A 1232 Mosand, Knut A A B 2215 Mustaparta, Ingrid B 1515 Nedremo, Arild A A A A A B 1516 Nedremo, Arne B 2195 Nedremo, Even A 1541 Nedremo, Helge A B A A A B 1742 Nerby, Walter B B A 1591 Nilsen, David B 1676 Novi, Mariano B B 7044 Olsen, Bjørn T. B B B A B 1643 Olsen, Børre W. B 1921 Olsen, Jeanette A A A B 1936 Olsen, Jon W. B B B 1764 Olsen, Roger INT A A INT B 1855 Onsager, Jan-Gunnar B 1267 Onsager, Ole-Hilmar A B 1738 Ovrid, Mads A. A INT A A A 7024 Owe, Geir B 1716 Pareliussen, Benny A B INT 1692 Paulsen, Kurth Selmer B A B B B 1695 Paulsen, Nikolay M. A B A B A B B A 1694 Paulsen, Sigfrid M. B B B B 1628 Pedersen, Odd A A A B B 1635 Poortman, Rune INT 1740 Ringereide, Martin INT A A INT INT INT INT INT 7002 Romberg, Egil A 2163 Romsdal, Frank B A A 1687 Rosvoll, Tor Inge A A A B 1718 Runhovde, Gert B B A B 1288 Rustand, Dagfinn INT INT 7021 Ryan, Roy B 7050 Rydningen, Odd K. B B B 7042 Røen, Nils Kåre B 1668 Rølandet, Gunnar A A INT A A INT A A 2083 Schneider, Gregg B B 1664 Sivertsen, Asbjørn B A 1941 Skarning, Geir Håvard A B A 1744 Solberg, Steinar A A A A B 14 SILHUETTEN NR

15 Mnr Navn BR BP BS BU SR SP SS SU FP FS BRS BRP SRS SRP 7053 Soutokorva, Päivi B B 1883 Stenødegård, Egil B 2156 Sønvisen, Bjørn Even A 1422 Søyseth, Terje A B B 2186 Tiller, Thomas B B 1987 Tingsrud, Roar B A 1658 Tjelflaat, Per Olaf INT INT INT INT INT A A A INT INT B B 1652 Toppe, Jan B B 1901 Torsdalen, Gunnar A A INT INT A A A 2164 Trondhjem, Harry B 7031 Tved, Eirk B 1357 Tønnesen, Bjørn-Erik INT INT INT INT INT B INT 7013 Underland, Jan B 1006 Vallery, Lawson E. INT INT INT INT INT INT INT A A 1689 Vogt, Harry Ragnar A A A A A A A A A 7036 Wallin, Paul B Tegnforklaring BR Grov Revolver BP Grov Produksjon BS Grov Stående BU Grov Fri II SR Fin Revolver SP Fin Produksjon SS Fin Stående SU Fin Fri II FP Field Produksjon FS Field Alle Sikter BRS Grov Rifle Silhuett BRP Grov Rifle Produksjon SRS Fin Rifle Silhuett SRP Fin Rifle Produksjon KLASSEOPPRYKK ETTER 2003 SESSONG Mnr Navn Øvelse Gml Ny 1134 Hvamb, Kjell Robert Fin Rifle Silhuett A Mas 1658 Tjelflaat, Per Olaf Grov Fri II A Int 1962 Borge, Tor Olav Grov Fri II A Int 1180 Langseth, Erling Fin Rifle Silhuett B A Grov Rifle Produksjon B A Grov Rifle Silhuett B A 1653 Kvestad, Terje Fin Rifle Produksjon B A KJØP OG SALG Selges: T/C Contender m. 14'' løp i 6,5mm TCU. Die sett og 150 hylser 3.500,- Fast 4x Leopould EER (pistol) kikkert med T/C montasje 1.500,- T/C riflestokk (tre) 500,- Kontakt Gunnar på tlf eller mobil SILHUETTEN NR

16 NORGESREKORDER PR: Øvelse Poeng Dato Navn Våpen Stevne Fin Revolver Vallery, Lawson E. Manhurin Åpent stevne Røyken Fin Produksjon Vallery, Lawson E. Manhurin Åpent stevne Røyken Fin Stående Lindberg, Håkon Ruger Åpent stevne Røyken Fin Fri II Grytten, Per Jostein T/C ØM Heistadmoen Fin Sammenlagt Glosimot, Birger NM Lynga Fin Rifle Prod Paulsen, Nikolay M. Anschütz Åpent stevne Meheia Fin Rifle Silh Hvamb, Kjell Robert Anschütz Nordisk Meheia Fin Rifle Sammelagt Kvestad, Terje Nordisk Fredriksberg Field Prod Vallery, Lawson E. T/C.30 US Åpent stevne Røyken Field Alle Sikter Berntsen, Cato T/C.30 US NM Meheia Field Sammenlagt Berntsen, Cato EM Meheia Grov Revolver Vallery, Lawson E. Manhurin.357M Åpent stevne Røyken Grov Produksjon Vallery, Liv Randi MOA 7,62x39 Åpent stevne Røyken Grov Stående Vallery, Lawson E. T/C.30US Åpent stevne Røyken Grov Fri II Vallery, Lawson E. Vallery.30 Åpent stevne Løvenskiold Grov Sammenlagt Berntsen, Cato EM Tsjekkia Grov Rifle Prod Glosimot, Birger Nordisk Finland Grov Rifle Silh Glosimot, Birger Nordisk Finland Grov Rifle Sammelagt Glosimot, Birger Nordisk Finland 16 SILHUETTEN NR

17 BESTENOTERINGER (40 av 40) PR: Fin Revolver 2003 Totalt Grov Revolver 2003 Totalt Tjelflaat Per Olaf 2 Tønnesen Bjørn-Erik 5 Vallery Lawson E. 2 Glosimot Birger 1 3 Sum 4 Grytten Per Jostein 2 Tjelflaat Per Olaf 2 Vallery Lawson E. 2 Berntsen Cato 1 Fjeldahl Arild 1 Flatby John 1 Myhre Morten Alex 1 Vallery Liv Randi 1 Sum 1 19 Fin Produksjon 2003 Totalt Tønnesen Bjørn-Erik 13 Grov Produksjon 2003 Totalt Broklev Ove 5 Tønnesen Bjørn-Erik 1 17 Fjeldahl Arild 5 Flatby John 12 Berntsen Cato 4 Glosimot Birger 1 8 Grytten Per Jostein 3 Grytten Per Jostein 7 Dalen Vidar 2 Vallery Lawson E. 7 Vallery Liv Randi 2 Berntsen Cato 5 Andersen Rune Øygard 1 Broklev Ove 4 Torsdalen Gunnar 1 1 Vallery Liv Randi 3 Vallery Lawson E. 1 Tjelflaat Per Olaf 1 Sum 1 37 Sum 2 64 Grov Fri II 2003 Totalt Fin Fri II 2003 Totalt Flatby John 1 25 Tønnesen Bjørn-Erik 12 Vallery Lawson E. 23 Rustand Dagfinn 7 Berntsen Cato 15 Broklev Ove 6 Fjeldahl Arild 14 Grytten Per Jostein 6 Glosimot Birger 3 11 Flatby John 5 Tønnesen Bjørn-Erik 1 11 Fjeldahl Arild 4 Broklev Ove 9 Andreassen Svein 3 Rustand Dagfinn 8 Glosimot Birger 3 Rølandet Gunnar 8 Hammarsnes Jarle 3 Vallery Liv Randi 6 Myhra Per Olav 3 Grytten Per Jostein 1 4 Berntsen Cato 2 Kvestad Terje 4 Helgheim Egil J. 1 2 Langseth Kai 4 Hilstad Jan Tore 2 Pedersen Odd 4 Bergsletten Jan-Olav 1 Andreassen Svein 2 Broklev Bent 1 Husby Per 2 Bruun Dag Fredrik 1 Langseth Erling 2 Langseth Heidi C. 1 Myhre Morten Alex 2 Myhre Morten Alex 1 Poortman Rune 2 Olsen Børre W. 1 Bergsletten Jan-Olav 1 Pareliussen Benny 1 Borge Tor Olav 1 1 Pedersen Odd 1 Bruun Dag Fredrik 1 Rosvoll Tor Inge 1 Eriksen Jan Henrik 1 Rølandet Gunnar 1 Helgheim Egil J. 1 Strand Bjørn 1 Smelvær Tor Rune 1 Sæter Tommy 1 Strand Bjørn 1 Vannebo Målfrid 1 Vogt Harry Ragnar 1 Sum 1 71 Sum SILHUETTEN NR

18 Endringer i teknisk regelverk 2004 NASJONALE TEKNISKE REGLER Ny: SEKSJON J: Fin og Grov Konvensjonell a) Figurspesifikasjoner: For Fin Konvensjonell skal figurene skal være i 3/8 av «full skala» etter NMFs offisielle maler. For Grov Konvensjonell skal figurene skal være i «full skala» b) Våpen: Skal være i henhold til Produksjonsreglene (se «Generelle tekniske regler for Håndvåpen». Seksjon II: Produksjon pkt. A. Produksjonsvåpen), med følgende unntak: Det er ikke tillatt med boltmekanisme c) Klassifisering: Konvensjonell skytes i henhold til klassen Nordisk produksjon dvs: Klasse Konvensjonell B 0-25 A INT e) Skytestilling: Det tillates Fri skytestilling. Se «Generelle tekniske regler for Håndvåpen» Seksjon I: Skytestilling. Pkt. A. f) Rekkefølge av øvelser dersom flere øvelser blir skutt med samme våpen Øvelsene er rangert slik: Revolver, Konvensjonell, Produksjon og Fri II, med Fri II som den høyeste. Ethvert produksjonsvåpen kan brukes i en «høyere» øvelse, etter først å ha vært bruk i sin egen øvelse. (Eks.: dersom Konvensjonell skal skytes med en revolver, må man skyte Revolverøvelsen før Konvensjonell). g) Konvensjonell i Sammelagt øvelser Poengsummen skutt i Konvensjonell regnes i Sammenlagt i stedet for øvelsen Produksjon dersom Konvensjonell blir skutt før Produksjon eller isteden for Produksjon. Dersom Konvensjonell skytes etter Produksjon tas ikke poengsummen med i Sammenlagt. 18 SILHUETTEN NR

19 Ny: SEKSJON K: Field Fristil a) Figurspesifikasjon Figurene skal være i henhold til reglene i Spesielle tekniske regler for Field-pistol b) Figuroppsett Skal være i henhold til reglene i Spesielle tekniske regler for Field-pistol c) Våpen Skal være i henhold til reglene for øvelsen grov revolver, med følgende unntak: Maksimal løpslengde 216 mm (8,5 ) I tillegg kan våpen godkjent i henhold til NFS regelverk for Revolverfelt benyttes. For alle våpen gjelder NMF regler for sikkert avtrekk uten begrensning på avtrekksvekt. d) Patroner Enhver patron med maksimal hylselengde inntil 32,8mm (1,29 ) er tillatt. Dvs patroner med samme eller mindre hylselengde som.357 mag. og.44 mag. e) Klassifisering Field Fri skytes i henhold til klassen Nordisk produksjon dvs: Klasse Field Fri B 0-25 A INT f) Skytestilling Det tillates fri skytestilling med følgende unntak: Dersom liggende skytestilling benyttes er det kun tillatt å ligge på magen. Når skytter har inntatt skytestilling, skal ingen del av skytterens kropp være i «faresonen», dvs i et traktformet område fra våpenmunningen mot figurene i en 45 graders vinkel over, under, høyre og venstre fra senterlinjen av løpet. SILHUETTEN NR

20 Metallsilhuett og Elgbane. Tekst og Foto: Erling Langseth. Søndag 8 juni 2003 hadde Kongsberg Metallsilhuett Skyttere invitert til åpent stevne i metallsilhuett med rifle samme dag som Kongsberg Jeger og Fiske Forening hadde løpende elg. Det ble konkurrert i metallsilhuett grov og fin rifle. Samarbeide. Samarbeide på tvers av forbundsgrensene har etter hvert blitt en åreviss foreteelse. Dette er fjerde året vi samarbeider med Kongsberg Jeger og Fisk. Vi skyter metallsilhuett samme dag som de har stevne på løpende elg, noe som gir et økt tilbud til de tilreisende. Flere elgbaneskyttere tok turen nedom metallsilhuettbanen for å svinge rifla på jerndyra. Dette var et samarbeide jeg tror begge klubbene profitterte på. Elgbane. Problemene sto i kø for våre venner på Jeger og Fisk den morgenen stevnet startet. Signalgangen på Jeger og Fisks nyervervelse, den elektroniske elgen, spilte ikke på lag med guttene. Arrangøren greide ikke å løse problemet å måtte ty til elgbane på gamle måten med pappelg og anvisning. Noe som viste seg å fungere atter en gang. Selv om det var en del irriterte sjeler på standplass, på grunn av lang ventetid, synes jeg vi skal arrangøren honnør for tålmodighet og stå på vilje. Problemer kan man aldri sikre seg helt mot. De dukker som regel opp når man minst ønsker det. Riflesilhuett. Med grov rifle må vi avvike fra regelverket fordi vi ikke har bane med internasjonale mål. Det ble skutt på 3/5 (60%) størrelse figurer på 100, 200, 235 og 262 meter. Dette er nesten i henhold til norsk regelverk av Det vil si at 262 meter skulle ha vært 300 meter. I klassen for silhuett rifle fravik fra vektkravet på 4.6 kg ved å tillate våpen av såkalt sportertype. I jegerklasse så vi også stort på vektkravet. Vi tillot kun våpen av jaktrifletype, etter skjønn, og skjøt de to lengste avstandene sittende for å legge til rette for jegere/jaktfeltskyttere. Vi skjøt fin rifle i henhold til IMSSU regelverk. Stødige Karer. På metallsilhuettbanen fikk vi besøk av flere jaktfeltskyttere som ønsket å prøve seg på stålfigurene. Når disse gir uttrykk for at dette var moro og ser frem til neste metallsilhuettstevne må jeg innrømme det gleder et gammelt skytterhjerte. Også i år fikk vi besøk av den eldre garde, noe vi setter umåtelig pris på. I en godt moden alder svingte Gudbrand Skuggedal rifla både på jerndyra og den løpende elgen slik at vi andre blir stumme av beundring. Kjell Hvamb var i en særklasse, med 34 treff, foran nestemann Gudbrand Skuggedal som i sitt 76 år smelte til med stevnets nest høyeste poengsum. Hyggelig synes vi at så mange fra Krødsherad valgte å avlegge stevnet et besøk. De skjøt så godt at vi må sende flere premier oppover til Krødsherad. Eli Enerstvedt fra Nore og Uvdal, eneste kvinnelige deltager i metallsilhuett, viste styrke når hun stående feide ned 9 av ti bukker på langholdet. 20 SILHUETTEN NR

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND Påtroppende president Birger Glosimot (tv) overrekkes sjekken på kr 2.500 som han vant i fbm NMF Revolver CUP av avtroppende president Egil Helgheim SILHUETTEN

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Brorparten av medalje-erobrerne under NM i Luftpistol. Fra venstre: Nikolay M. Paulsen, Are Fosjord, Egil J. Helgheim og Rune Ø. Andersen Thomas Tiller

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Bjørn-Erik Tønnesen og Birger Glosimot i finaleskyting om en skinke på Bolkesjø 19/2 SILHUETTEN NR. 1 2005 NR. 1 - APRIL 2005-22. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND To av medaljevinnerne fra NM i Luft 2004 Martin Ringereide (th) og Kurth Selmer Paulsen SILHUETTEN NR. 2 2004 NR. 2 - JULI 2004-21. ÅRG. 1 SILHUETTEN

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND SILHUETTEN NR. 4 2002 NR. 4 - DESEMBER 2002-19. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF. STYRET NORGES METALLSILHUETT FORBUND 2002 President: Egil

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND De fleste av medaljevinnerne under Nordisk-2007 for MS-pistol. SILHUETTEN NR. 2 2007 NR. 2 - DES 2007-24. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND Forbundets nyevalgte visepresident Gunnar Rølandet gjør seg klar for skyting på årets første utendørsstevne. SILHUETTEN NR. 1 2007 NR. 1 - APRIL 2007-24.

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Hoveddelen av medaljevinnerne på NM-2003 SILHUETTEN NR. 3 2003 NR. 3 - OKTOBER 2003-20. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF. STYRET NORGES METALLSILHUETT

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Noe av utstyret presidenten har dratt med seg på banen i sommer SILHUETTEN NR. 3 2004 NR. 3 - SEPT. / OKT. 2004-21. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Nå er det endelig her. Norsk europeisk våpenpass. SILHUETTEN NR. 4 2004 NR. 4 - DESEMBER 2004-21. ÅRG. 1 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF STYRET

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Er det dette enhver MS-skytter ønsker å finne under juletreet - Smith & Wessons nye Modell 500 (i.500 Magnum)? SILHUETTEN NR. 4 2003 NR. 4 - DESEMBER

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND INFORMSJONSORGN FOR NORGES METLLSILHUETTFORUND Medaljevinnere under NM Grovpistol. ak (fv):.e.tønnesen, K.S.Paulsen, P.O.Tjelflaat,.Glosimot og.g.isaksen Foran (fv): G.Rølandet og E.Helgheim. (J.T.Hilstad

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND INFORMSJONSORGN FOR NORGES METLLSILHUETTFORBUND Det stod igjen tre figurer etter at det ble satt nye norske rekorder i øvelsene metallsilhuett luftpistol stående og sammenlagt 14. desember 2008 SILHUETTEN

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 11.05.2014 Stevne nr: 1406008

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 11.05.2014 Stevne nr: 1406008 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 11.05.2014 Stevne nr: 1406008 1. Spesialpistol 1 Knut Skotterud NOP/Dal 8 8 10 10 10 10 9 9 (10) 74 2 Jan A. Lyshaugen Lena SS 8 8 10 10 8 10 9 9

Detaljer

Løvenskiold Open 2005

Løvenskiold Open 2005 file://c:\temp\2005_06_19_02020 Loevenskiold_Open.htm Stevnerapport Løvenskiold Open 2005 Side 1 av 8 / Løvenskiold Open 2005, 19-06-2004 Stevnenr: 02020 Arrangør : Oslo PK, Bærum PK, Oslo Sportsskyttere

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Resultater 2014. Miniatyr

Resultater 2014. Miniatyr Resultater 2014 Miniatyr Karusell 15 m Kl 5 1. Terje Svarteberg Geilo 973 Kl 4 1. Anne Guri Hodnungseth Ødegården 966 Kl 3 1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 937 Kl 2 1. Henrik Sjøthun Uppheim 974 Kl V65

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1G Grovfelt Dato: 04.10.2015 Stevnenummer: 1508013 Bane:

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

LOV FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

LOV FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND Revisjon 2.0 Godkjent på årsmøte for 1996 den 01.02.97 8.5 endret på Generalforsamling 07.02.98 1 (Innledning) 1.1 Norges Metallsilhuettforbund (NMF) er en sammenslutning av norske pistolklubber/skytterlag,

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn Arrangør: Dokka pistolklubb Stevne: Felt Dato: 27.06.2010 Stevne nr: 10060 DM Militær Kvinner DM Militær V50 1 Knut Skotterud Nop Dal 9 10 11 10 9 10 10 9 6 12 (0) 96 2 Rune Finstad OKTS 9 10 11 4 9 10

Detaljer

Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside:

Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside: Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside: Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1516160 Bane: Oppdal Pistolklubb Stevneleder: Arvid Øiamo Dommer(e):

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Moss Pistolklubb PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no

Moss Pistolklubb PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no 1 av 5 26.02.2014 00:14 Moss PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1401054 Bane: Stevneleder: Dommer(e):

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Resultatliste. Dato : 27.08.2011 Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037

Resultatliste. Dato : 27.08.2011 Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037 Resultatliste Stevne : Stevne +mesterskap Program : Feltpistol Arrangør : Tingvoll pistolklubb Dato : 27.08.2011 Sted: Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037 Stevneleder: Arnfinn Sponås Antall deltakere

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Resultatliste Hitrafelten

Resultatliste Hitrafelten Resultatliste Hitrafelten Program Feltpistol Stevnedato 03.05.2014 Arrangør Hitra Pistolklubb Sted Stevnenummer Asmundvåg 1416069 Stevneleder/dommere Roy Aune, Jørgen Olsen, Frode Haugen Antall deltagere

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp? 1 av 20 Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?id=65004 Stevne: 1F Finfelt Dato: 21.07.2013 Stevnenummer:

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Tid (dato, klokkeslett): 07.12.2008 kl. 12.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Jan Engen Deltakere: Andebu: Knut Skjelland,

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Stevnenavn: Hstfelt-05 25.09.2005 rrangr: Oppegrd Skytterlag Stevnenr: 02030 Sted: Kurud Stevneleder: Frank R. Haugland Plass Navn Klubb Poeng elp Fin 1 Hans Knigge ron Skytterklubb

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting Høststevne 2008 Stevne nr. 08017 02.11.2008 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Runar Aas Aron 111 2 Ludvig Chr. Laheld Aron 111 3 Jon Landvik Oscarsborg 110 4 Tormod

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique)

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Landsmøtereferat fra NSFF 53. Landsmøte i Bergen 2012 Dagsorden: Åpning av Leder. Sak 1: Godkjenning av innkalling til Landsmøtet. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Presentasjon av deltakerne.

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting 1. maifelten 01.05.2007 St.nr: 08005 Plass Navn Klubb Poeng Finfelt A 1 Ludvig Christian Laheld Aron Skytterklubb 108 2 Asmund Broks V60 Hedrum Sportsskyttere 108 3 Svein

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne nr. 08016 04.11.2007 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Geir Kristiansen 113 2 Per Olov Andersson Ørebro SSK 111 3 Ludvig Chr. Laheld Aron 109 4 Aud E. Fjellvang Zero 107 5 Hans Knigge

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2014 NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 Årsrapport 2014... 1 Styret og organisasjon... 2 NRF styret... 2 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer