INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND"

Transkript

1 INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Er dette sommerens liggestilling? Slik Fri I eksperten Kjell Hvamb demonstrerte på Meheia for lenge, lenge siden. SILHUETTEN NR NR. 1 - APRIL ÅRG. 1

2 SILHUETTEN INFORMASJONSORGAN FOR NMF. STYRET NORGES METALLSILHUETT FORBUND 2004 President: Egil J. Helgheim Olavs gate 21, 3612 KONGSBERG Tlf. Priv Tlf. Jobb Visepresident: John Flatby Odins vei 2, 3300 HOKKSUND Tlf. Priv Styremedlem: Trond Bunes Lensmann Kleivs vei 119A 2019 SKEDSMOKORSET Tlf. Priv Styremedlem: Birger Glosimot Hitterdalsvn. 16, 3675 NOTODDEN Tlf. Priv Styremedlem: Gunnar Torsdalen Selboes vei 5, 3430 SPIKKESTAD Tlf. Priv Varamann: Rune Ø. Andersen Fetveien 171 leil. 12, 2007 KJELLER Tlf. Priv Varamann: Bjørn-Erik Tønnesen Grinibråten 45, 1313 VØYENENGA Tlf. Priv NMFs hjemmeside på Internett: 2 SILHUETTEN NR

3 SILHUETTEN! Medlemsblad for NMF (Norges Metallsilhuett Forbund). Bladet kommer ut 3-4 ganger i året, og sendes alle medlemmer som har betalt forbundskontigent til NMF. Silhuetten skal virke som et informasjonsorgan for skyttere som gjennom sin klubb står som medlem i NMF. Kontigenten i 2003 er på Kr , og dekker medlemskap i NMF, AETSM (Det Europeiske Metallsilhuett Forbudet), og IMSSU (som er det Internasjonale Metallsilhuett Forbundet). Disse kontigenter viderebetales hvert år av NMF. Skyttere som deltar i konkurranser approbert av NMF, skal inneha et klassefikasjonskort. Dette er gratis, og mottas på skytterens første stevne hver sesong. Ved ønske om mer informasjon, ta gjerne kontakt med NMF`s styre - se side 2. På nest siste side finnes en oversikt over klubber med medlemskap i NMF. Innholdsfortegnelse: Presidenten har ordet. Av Egil Helgheim Årsberetning 2003 Protokoll fra generalforsamling Regnskap 2003 Resultater for NMF Cup'er 2003 Nordisk klassifisering Kjøp og Salg Norgesrekorder Bestenoteringer (40 av 40) Endringer i teknisk regelverk 2004 Metallsilhuett og Elgbane. Av E. Langseth Terminliste 2004 Stevner i Sverige 2004 SILHUETTEN NR Kontaktpersoner for klubber med Metallsilhuett på programmet. Side Silhuetten utgis av Norges Metallsilhuett Forbund. Ansvavarlig redaktør Egil Helgheim. Trykkes i 500 eksemplarer. NB! Kontigenten for 2004 er Kr hvorav 100,- tilbakeføres medlemets klubb til støtte av lokale aktiviteter NB! Husk det skal sendes inn kr. 7,50 pr. start for samtlige stevner som er approbert av NMF og følger NMFs program. Postgirokonto for NMF: Adresse som Presidenten i NMF. (Se side 2.) SILHUETTEN NR

4 Presidenten har ordet Så står vi atter fremfor en ny metallsilhuettsesong. Jeg håper alle har benyttet den mørke og kalde årstiden til å pusse på messingen og lade opp ny ammo før det hele braker løs, slik mine storstilte planer i fjor høst tilsa. Det må dessverre sies at mine planer gikk i vasken i år også, så påskeferien blir redningen... De siste årene har vi kun hatt små endringer i det tekniske regelverket. Nå står vi fremfor en revisjon av det internasjonale tekniske regelverket (det skjer vært fjerde år). På et møte under VM i Sør-Afrika blir et 20 talls punkter diskutert. Vi kan bare håpe på at det ikke skjer for mange vedtak som går i møt våre interesser, da vi ikke er representert på møtet. Jeg kommer tilbake med informasjon om dette i senere nummer av bladet. Nå på siste generalforsamling ble det vedtatt tre nye nasjonale skyteøvelser: Fin Konvensjonell, Grov Konvensjonell og Field Fri. Disse står beskrevet lengre bak i bladet. Tanken med de nye Konvensjonell øvelsene er å få noen av de gamle traverne tilbake på banen (bl a de som ikke fulgte med på våpenkappløpet som ble startet da IMSSU tillot bolt-action i Produksjon). Forhåpentligvis vil disse øvelsene også være en fin innfallsport for nybegynnere, da det finnes godt om brukte T/C er på markedet. I denne sammenhengen så har jeg også stor tro på at nyskapningen Field Fri vil kunne bedre rekrutteringen til sporten vår. I denne nye øvelsen kan man bruke det aller meste av kommersielt tilgjengelig revolvere. Den kan skytes på baner på 100 meter (vi vet jo alle hvor få 200metere det er) og man slipper å stå! Noen av oss hadde en forsmak på øvelsen i Alta i fjor sommer. Det var der øvelsen fikk sitt navn når den ble skutt uapprobert på et stevne. Når generalforsamlingen fikk fremlagt reglene for øvelsen ble det i løpet av diskusjonen forut for vedtaket pekt på at det kunne bli et sikkerhetsproblem med noen av de kortløpte revolverne og den tradisjonelle Creedmore-skytestillingen. Ingen ønsker jo at folk skal treffe seg selv i leggen når de ligger på ryggen å skyter, så det ble i praksis vedtatt at øvelsen skulle skytes i misjonærstilling liggende på magen. Hva stevnearrangørene kommer til å tilby av de nye øvelsene denne sesongen er fortsatt noe uvisst, så er du i tvil ta en telefon til kontaktpersonene på terminlista før du legger turen til banen, slik at du unngår overraskelser. God stålfigurjakt! 4 SILHUETTEN NR

5 Styret har i 2003 bestått av: President Egil J. Helgheim Visepresident John Flatby Styremedlem Rune Ø. Andersen Styremedlem Birger Glosimot Styremedlem Gunnar Torsdalen Varamedlem Trond Bunes Varamedlem Bjørn-Erik Tønnesen Årsberetning for 2003 John Flatby har virket som referent på styremøter, mens Egil Helgheim har vært utenlandskontakt og regnskapsfører. Gunnar Rølandet har virket som revisor og Terje Mathiesen har vært vararevisor. Valgkomiteen har bestått av Per Olaf Tjelflaat, Terje Mathiesen og Gunnar Rølandet. Egil Helgheim har vært redaktør for «Silhuetten». Det har vært avholdt 4 styremøter (alle i Hokksund). Styret har vært beslutningsdyktig på alle møter. NMF styre ga sine uttalelser til foreslåtte endringer i våpenlovforskriften Ellers har det i 2003 vært liten aktivitet mot Politidirektoratet i forbindelse med. våpenlov og forskrift. Den nye rutinen for kontingentinnbetaling og det sentrale registret har som forventet krevd endel mer innsats en tidligere år. Når de siste innbetalingene av kontingent for 2002 ble telt opp, var det totale antallet metallsilhuettskytende klubbmedlemmer 260 (mot 239 i 2001). De fleste har nå betalt sin kontingent for år Så langt har det kommet inn kontingent for 439 personer. Når man ser 2002 og 2003 under ett har vi 27 klubber med medlemmer tilknyttet forbundet. Det ble i 2003 trykket fire nummer av «Silhuetten». Økonomisk sett var 2003 et godt år. Det budsjetterte resultatet var på minus 3000 kr, mens det realiserte resultatet ble omtrent pluss kr. Den viktigste årsaken til at resultatet ble så mye bedre enn budsjettert var den store økningen i medlemmer. NM i luft/co2 pistol ble arrangert av Lillestrøm og Omegn PK, MS-gruppa. Nordisk Mesterskap for rifle ble arrangert av Kongsberg Metallsilhuettskyttere. KMS var også vertskap for NM. Totalt ble det avholdt 9 approbert stevner. I tillegg ble avholdt et uapproberte metallsilhuettstevne i grov rifle. Til sammen ble det skutt 274 starter på de approberte stevnene (186 i 2002). Nordisk Mesterskap for pistol ble avholdt i Fredriksberg, Sverige. 8 norske skyttere deltok. Et norsk lag bestående av Per Grytten, Birger Glosimot, og Per O. Tjelflaat tok gull i grovpistol for lag. I tillegg tok Per Grytten to individuelle gullmedaljer (i fin og grov Conventional ) og Birger Glosimot tok gull i grov revolver og grovpistol sammenlagt. EM ble avholdt i Ungarn. Der deltok ingen norske skyttere. Egil J. Helgheim President SILHUETTEN NR

6 PROTOKOLL FRA NMF s 7. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Sted:Lierkroa. Tid: Lørdag kl Godkjenne Generalforsamling og dagsorden. - Presidenten ønsket de fremmøtte delegater velkommen. - Det var ingen bemerkning til innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder og referent, samt to til undertegne protokoll. - Møteleder: Egil Helgheim - Referent: John Flatby - Protokoll: Per Eidtang og Per Olaf Tjelflaat 3. Godkjenne de fremmøtte delegater. - Det var totalt 12 stemmeberettigede. NMF styre. 5 stk. KMS. 1 stk. Hurum (HSSK). 1 stk. LOP 4 stk. Storm 1 stk 4. Årsberetningen for Presidenten leste. - Ingen kommentar. Årsberetning Godkjent. 5. Regnskap for Presidenten gikk gjennom regnskapet. - Ingen kommentar. Regnskap Godkjent. 6. Kontingent for år Forslag fremmet om redusert kontingent for medlemmer under fylte 18 år. - Vedtak: Ungdom under fylte 13 år (rekrutt): Gratis. Ungdom mellom 13 og 18 år (junior) kr. 100,- Ordinær kontingent forblir uendret på kr. 250,- Støtte fra forbund til klubb 100,- pr. betalende klubbmedlem over fylte 18 år 7. Innkomne forslag. - Forslag fra Notodden Pistolklubb. Metallsilhuett gruppe. Birger Glosimot (forslagstiller) orienterte om forslaget - Forslag 1: Innføre øvelse Conventional i Fin og Grovpistol kategoriene. Dvs. øvelsen følger produksjonsreglene med et unntak: Det er ikke tillatt med boltmekanisme. Presisering til opprinnelig forslag ble fremmet. Øvelsen skytes med Klasseføring som normalt i hht Nordisk Produksjon. Godkjent av forslagstiller. Avstemming ved håndsopprekking. 11 stk. For. 1 stk. Mot. Godkjent. 6 SILHUETTEN NR

7 - Forslag 2. Innføre en nasjonal øvelse. Field Fristil Her var det stor uenighet om forslagets pkt. c: Våpen, og pkt. f : Skytestilling. Det fremkom at flertallet blant deltagerne var uenig i forslagets ordlyd i de to nevne punkter. Følgende presisering av forslaget ble fremmet av forslagstiller. c) Våpen: Skal være i henhold til NMF s regler for øvelsen Grov Revolver, med følgende unntak: maksimal løpslengde 216mm (8,5 ). I tillegg kan våpen godkjent i hht NFS regelverk for Revolverfelt benyttes. For alle våpen gjelder NMF regler for sikkert avtrekk uten begrensning på avtrekksvekt. f) Skytestilling: Fri skytestilling, med følgende unntak: Dersom liggende skytestilling benyttes er det kun tillatt å ligge på magen. Avstemming ved håndsopprekking. Enstemmig Godkjent. 8. Budsjett for Presidenten gjennomgikk Budsjett for Godkjent. 9. Cup for MS. Cup for 2004 går i Fin Produksjon. - I tillegg går «Revolver-cup» i Grov Revolver. (John Flatby har sponset ny pokal som har går fra 2001etter de samme retningslinjer som tidligere) 10. Premiering Cup Egil Helgheim foretok premieutdeling for årets Cup er. (Se resultatliste) 11. Valg. Valgkomiteen forslag for styre President: Egil Helgheim - Styremedlem: Trond Bunes - Styremedlem: Gunnar Torsdalen - 1. Varamedlem: Rune Andersen Det fremkom ingen «benkeforslag». Enstemmig Godkjent. Det nye styret for 2004 består av: - President: Egil Helgheim Gjenvalg. (1 år) - Visepresident: John Flatby Ikke på valg. (1 år igjen) - Styremedlem: Birger Glosimot Ikke på valg. (1 år igjen) - Styremedlem: Gunnar Torsdalen Gjenvalg. (2 år) - Styremedlem: Trond Bunes Nyvalg. 2 år Varamedlem: Rune Andersen Nyvalg. 2 år - 2. Varamedlem: Bjørn-Erik Tønnesen Ikke på valg. (1 år igjen) Valgt for 2004.(1 år) - Revisor: Gunnar Rølandet. Vararevisor: Terje Mathisen - Valgkomité for 2004: Per O. Tjelflaat - Terje Mathisen - Gunnar Rølandet SILHUETTEN NR

8 12. Diskusjon. Hvordan skal Norge kunne overholde sine forpliktelser ovenfor de andre nordiske land om å avholde Nordisk Mesterskap hvert tredje år? Mange enkeltklubber anser at et arrangement av en slik størrelse er for omfattende og ressurs-krevende, og er derfor ikke villig til å påta seg dette alene. Eneste baneanlegg som i dag har kapasitet for et Nordisk Mesterskap er banen til Kongsberg Metallsilhuett Skyttere på Meheia utenfor Kongsberg, men KMS har ikke vært villig til være vert for Nordisk i MSpistol. Konklusjon ble at dagens situasjon med manglende oppslutning fra aktuelle klubber tilsier at eneste mulighet er at flere klubber går sammen om et Nordisk Mesterskap. Aktuelle klubber i Østlands-område er KMS, LOP og HSSK. Det nye styret får i oppgave å gå i dialog med de nevnte klubber for å forsøke å få til et samarbeid for Nordisk i Generalforsamling avsluttet kl Referent: John Flatby Per Olaf Tjelflaat (Sign.) Per Eidtang (Sign.) 8 SILHUETTEN NR

9 DRIFTSOVERSIKT Norges Metallsilhuett Forbund Pr Sesong : 2003 KONTO BESKRIVELSE DRIFT 2003 DRIFT 2002 BUDS BUDS INNTEKTER: 3010 Medlemskontingent , , , , Stevneavgift 1.370,00 930, , , Startlisens 0,00 0, Offentlig tilskudd 0,00 0, Reklame/annonser 0,00 0, Sponsor/samarbeide 0,00 0, Div. inntekter 5.575,00 0,00 800, Renter inntekter 574,07 940, ,00 500,00 SUM INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: 4211 Støtte til klubber , , , , Medaljer og gaver 0, , Utenlandsrepresentasjon 0,00 0, , Honorarer , , , , Møter/reieutgifter 900, , , , Generalforsamling 1.710,00 930, , , Administrasjon 2.147, , , , Telefon 0,00 0, Porto/trykksaker 5.308, , , , Trykking Silhuetten 9.125, , , , Porto Silhuetten 4.805, , , , Div. utgifter 8.881,80 0, , Kontigent IMSSU 688,80 739, , , Kontigent AETSM 378,00 293,00 500,00 500, Overf. til andre idrettsorg. 0,00 0, Merker, CUP-premier ol ,60 0, , ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 RESULTAT FØR FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER , , , ,00 FINANSIELLE INN./UTBETALINGER : 1280 Utestående Fordring , , , Gjeld 0,00 0,00 0,00 TILGJENGELIG ETTER FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER , , , ,00 FOND : 2800 Avsetning til fond -125,00 465,00 500,00 500,00 DISPONIBLE MIDLER TILFØRT VED PERIODESLUTT , , , ,00 SILHUETTEN NR

10 DRIFTSOVERSIKT Norges Metallsilhuett Forbund Pr Sesong : 2003 KONTO BESKRIVELSE DRIFT 2003 DRIFT 2002 OMLØPSMIDLER : 1010 Kasse 0,00 0, Bank 0,00 0, Postgiro , ,32 SUM OMLØPSMIDLER FØR FOND , ,32 FOND : 2800 Fond 6.486, ,17 SUM OMLØPSMIDLER TILGJENGELIG , ,15 (Sign.) Egil J. Helgheim Regnskapsfører (Sign.) Gunnar Rølandet Revisor 10 SILHUETTEN NR

11 NMF Grov Produksjon CUP 2003 Kl. INT Navn Stevne K G K B Sum Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Birger Glosimot Meheia Meheia NM Bjørn-E. Tønnesen NM Meheia Meheia Meheia Martin Ringereide Meheia NM Meheia Meheia Egil J. Helgheim Meheia Meheia NM John Flatby Meheia Per O. Tjelflaat Meheia Kl. A Stevne K G K B Sum Plass Poeng 3Poeng 3Sum 1. Knut Mosand Meheia Meheia Meheia Tor Olav Borge NM Meheia Helge Nedremo Meheia NM Trond Bunes NM NMF Grov Revolver CUP 2003 Navn Stevne K G K B Sum SO 3Sum 1. Per Olaf Tjelflaat Meheia NM Meheia Birger Glosimot NM Meheia Meheia Bjørn-Erik Tønnesen NM Trond Bunes NM Egil J. Helgheim NM SILHUETTEN NR

12 JAKTFELT KONGSBERG SKYTESENTER Kongsberg Jeger og Fiskerforening i samarbeid med Kongsberg Skytterlag og Kongsberg Metallsilhuett Skyttere har den glede å invitere til jaktfelt stevne på Kongsberg Skytesenter den 8 mai Det konkurreres i henhold til Norges Jeger og Fisker Forbunds regelverk. Påmelding fra Startkontingent kr UTLODDNING Vi har utlodding av premier gitt av lokale firmaer på startkontingenten. Toppremien i år er ei Yildiz over under hagle med utbyttbare choker gitt av Jarles Jakt & Våpen. Ytterligere Info: Svein Erik Bakken Kongsberg Jeger og Fisk. Kjell Hvamb Kongsberg Metallsilhuett Skyttere. Terje Nesset Kongsberg Skytterlag. 12 SILHUETTEN NR

13 NORDISK KLASSIFISERING PR Mnr Navn BR BP BS BU SR SP SS SU FP FS BRS BRP SRS SRP 2128 Andersen, Rune Øygard A INT A INT B 7056 Andreassen, R. B 2366 Arnesen, Tor Ole B B 1995 Aslaksen, Olav Erlend A A B 1421 Bakke, Ola INT 1397 Bakkerud, Jørgen A A 7035 Bekkelund, Roar B 1441 Berntsen, Cato INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT B A 1433 Berntsen, Roger INT A A 1962 Borge, Tor Olav A INT A A A 1042 Bottegaard, Ole A A 7033 Bratbakken, Johnny B 7054 Breivik, Harald B 1009 Broklev, Ove A A INT INT A A A B 7041 Bryne, Rolf A 1438 Bunes, Trond A A A A A A A 1765 Dalen, Bård B A B B B 1575 Dalen, Vidar INT 7055 Darjes, Ronny A 7037 De Flon, Rune B 2090 Edland, Einar A 1400 Eidtang, Per A A B INT 1702 Elnes, Magne INT A 1077 Etterstad, Knut A A A 7040 Fagerheim, Erling B 1709 Fjeldahl, Arild INT A INT INT INT INT INT B 1654 Fjeldheim, Terje Bye B 1612 Fjellhammer, Arne Kr. A A A 1001 Flatby, John INT INT A INT INT A INT A A B B B 1008 Glosimot, Birger INT INT INT INT A A INT INT INT INT A A A MAS 1916 Hansen, Ronny Hilding B B 2154 Haug, Vidar A A 1648 Helgheim, Egil J. A INT B A B INT B INT B B 1130 Hornli, Finn B B B B 1134 Hvamb, Kjell Robert MAS MAS 1136 Hynne, Steinar INT INT INT INT 1997 Høibraathen, Thor-Arne B B 1712 Jakobsen, Tore (KMS) B 2373 Jakobsen, Tore B A B B B 7043 Johnsen, Arnt R. B B B B 1805 Johnsen, Sten B B 2378 Karlsen, J. Tommy B B 7049 Kjellmann, Ola B B 1446 Knudsen, Arne A A A A B 1573 Knudsen, Herulf B B MAS A 7046 Kroken, Bertel B B B 1653 Kvestad, Terje B B A A 1002 Landsgård, Øystein A 1180 Langseth, Erling A A A 1181 Langseth, Kai INT B SILHUETTEN NR

14 Mnr Navn BR BP BS BU SR SP SS SU FP FS BRS BRP SRS SRP 7045 Larsen, Torgeir B B B 7020 Lesteberg, Hans B 1554 Lund, Anders Egil B 1204 Lund, Erik B 1748 Lund, Ole Wilhelm A B 1762 Lyby, Jan Anders A A A B A 7034 Magnussen, Vidar B 7039 Martin, Vidar B 1219 Mathiesen, Terje A A A A B 7000 Milec, Åvrar B 1829 Mo, Knut A A 1703 Moen, Kai Olav A B A 1232 Mosand, Knut A A B 2215 Mustaparta, Ingrid B 1515 Nedremo, Arild A A A A A B 1516 Nedremo, Arne B 2195 Nedremo, Even A 1541 Nedremo, Helge A B A A A B 1742 Nerby, Walter B B A 1591 Nilsen, David B 1676 Novi, Mariano B B 7044 Olsen, Bjørn T. B B B A B 1643 Olsen, Børre W. B 1921 Olsen, Jeanette A A A B 1936 Olsen, Jon W. B B B 1764 Olsen, Roger INT A A INT B 1855 Onsager, Jan-Gunnar B 1267 Onsager, Ole-Hilmar A B 1738 Ovrid, Mads A. A INT A A A 7024 Owe, Geir B 1716 Pareliussen, Benny A B INT 1692 Paulsen, Kurth Selmer B A B B B 1695 Paulsen, Nikolay M. A B A B A B B A 1694 Paulsen, Sigfrid M. B B B B 1628 Pedersen, Odd A A A B B 1635 Poortman, Rune INT 1740 Ringereide, Martin INT A A INT INT INT INT INT 7002 Romberg, Egil A 2163 Romsdal, Frank B A A 1687 Rosvoll, Tor Inge A A A B 1718 Runhovde, Gert B B A B 1288 Rustand, Dagfinn INT INT 7021 Ryan, Roy B 7050 Rydningen, Odd K. B B B 7042 Røen, Nils Kåre B 1668 Rølandet, Gunnar A A INT A A INT A A 2083 Schneider, Gregg B B 1664 Sivertsen, Asbjørn B A 1941 Skarning, Geir Håvard A B A 1744 Solberg, Steinar A A A A B 14 SILHUETTEN NR

15 Mnr Navn BR BP BS BU SR SP SS SU FP FS BRS BRP SRS SRP 7053 Soutokorva, Päivi B B 1883 Stenødegård, Egil B 2156 Sønvisen, Bjørn Even A 1422 Søyseth, Terje A B B 2186 Tiller, Thomas B B 1987 Tingsrud, Roar B A 1658 Tjelflaat, Per Olaf INT INT INT INT INT A A A INT INT B B 1652 Toppe, Jan B B 1901 Torsdalen, Gunnar A A INT INT A A A 2164 Trondhjem, Harry B 7031 Tved, Eirk B 1357 Tønnesen, Bjørn-Erik INT INT INT INT INT B INT 7013 Underland, Jan B 1006 Vallery, Lawson E. INT INT INT INT INT INT INT A A 1689 Vogt, Harry Ragnar A A A A A A A A A 7036 Wallin, Paul B Tegnforklaring BR Grov Revolver BP Grov Produksjon BS Grov Stående BU Grov Fri II SR Fin Revolver SP Fin Produksjon SS Fin Stående SU Fin Fri II FP Field Produksjon FS Field Alle Sikter BRS Grov Rifle Silhuett BRP Grov Rifle Produksjon SRS Fin Rifle Silhuett SRP Fin Rifle Produksjon KLASSEOPPRYKK ETTER 2003 SESSONG Mnr Navn Øvelse Gml Ny 1134 Hvamb, Kjell Robert Fin Rifle Silhuett A Mas 1658 Tjelflaat, Per Olaf Grov Fri II A Int 1962 Borge, Tor Olav Grov Fri II A Int 1180 Langseth, Erling Fin Rifle Silhuett B A Grov Rifle Produksjon B A Grov Rifle Silhuett B A 1653 Kvestad, Terje Fin Rifle Produksjon B A KJØP OG SALG Selges: T/C Contender m. 14'' løp i 6,5mm TCU. Die sett og 150 hylser 3.500,- Fast 4x Leopould EER (pistol) kikkert med T/C montasje 1.500,- T/C riflestokk (tre) 500,- Kontakt Gunnar på tlf eller mobil SILHUETTEN NR

16 NORGESREKORDER PR: Øvelse Poeng Dato Navn Våpen Stevne Fin Revolver Vallery, Lawson E. Manhurin Åpent stevne Røyken Fin Produksjon Vallery, Lawson E. Manhurin Åpent stevne Røyken Fin Stående Lindberg, Håkon Ruger Åpent stevne Røyken Fin Fri II Grytten, Per Jostein T/C ØM Heistadmoen Fin Sammenlagt Glosimot, Birger NM Lynga Fin Rifle Prod Paulsen, Nikolay M. Anschütz Åpent stevne Meheia Fin Rifle Silh Hvamb, Kjell Robert Anschütz Nordisk Meheia Fin Rifle Sammelagt Kvestad, Terje Nordisk Fredriksberg Field Prod Vallery, Lawson E. T/C.30 US Åpent stevne Røyken Field Alle Sikter Berntsen, Cato T/C.30 US NM Meheia Field Sammenlagt Berntsen, Cato EM Meheia Grov Revolver Vallery, Lawson E. Manhurin.357M Åpent stevne Røyken Grov Produksjon Vallery, Liv Randi MOA 7,62x39 Åpent stevne Røyken Grov Stående Vallery, Lawson E. T/C.30US Åpent stevne Røyken Grov Fri II Vallery, Lawson E. Vallery.30 Åpent stevne Løvenskiold Grov Sammenlagt Berntsen, Cato EM Tsjekkia Grov Rifle Prod Glosimot, Birger Nordisk Finland Grov Rifle Silh Glosimot, Birger Nordisk Finland Grov Rifle Sammelagt Glosimot, Birger Nordisk Finland 16 SILHUETTEN NR

17 BESTENOTERINGER (40 av 40) PR: Fin Revolver 2003 Totalt Grov Revolver 2003 Totalt Tjelflaat Per Olaf 2 Tønnesen Bjørn-Erik 5 Vallery Lawson E. 2 Glosimot Birger 1 3 Sum 4 Grytten Per Jostein 2 Tjelflaat Per Olaf 2 Vallery Lawson E. 2 Berntsen Cato 1 Fjeldahl Arild 1 Flatby John 1 Myhre Morten Alex 1 Vallery Liv Randi 1 Sum 1 19 Fin Produksjon 2003 Totalt Tønnesen Bjørn-Erik 13 Grov Produksjon 2003 Totalt Broklev Ove 5 Tønnesen Bjørn-Erik 1 17 Fjeldahl Arild 5 Flatby John 12 Berntsen Cato 4 Glosimot Birger 1 8 Grytten Per Jostein 3 Grytten Per Jostein 7 Dalen Vidar 2 Vallery Lawson E. 7 Vallery Liv Randi 2 Berntsen Cato 5 Andersen Rune Øygard 1 Broklev Ove 4 Torsdalen Gunnar 1 1 Vallery Liv Randi 3 Vallery Lawson E. 1 Tjelflaat Per Olaf 1 Sum 1 37 Sum 2 64 Grov Fri II 2003 Totalt Fin Fri II 2003 Totalt Flatby John 1 25 Tønnesen Bjørn-Erik 12 Vallery Lawson E. 23 Rustand Dagfinn 7 Berntsen Cato 15 Broklev Ove 6 Fjeldahl Arild 14 Grytten Per Jostein 6 Glosimot Birger 3 11 Flatby John 5 Tønnesen Bjørn-Erik 1 11 Fjeldahl Arild 4 Broklev Ove 9 Andreassen Svein 3 Rustand Dagfinn 8 Glosimot Birger 3 Rølandet Gunnar 8 Hammarsnes Jarle 3 Vallery Liv Randi 6 Myhra Per Olav 3 Grytten Per Jostein 1 4 Berntsen Cato 2 Kvestad Terje 4 Helgheim Egil J. 1 2 Langseth Kai 4 Hilstad Jan Tore 2 Pedersen Odd 4 Bergsletten Jan-Olav 1 Andreassen Svein 2 Broklev Bent 1 Husby Per 2 Bruun Dag Fredrik 1 Langseth Erling 2 Langseth Heidi C. 1 Myhre Morten Alex 2 Myhre Morten Alex 1 Poortman Rune 2 Olsen Børre W. 1 Bergsletten Jan-Olav 1 Pareliussen Benny 1 Borge Tor Olav 1 1 Pedersen Odd 1 Bruun Dag Fredrik 1 Rosvoll Tor Inge 1 Eriksen Jan Henrik 1 Rølandet Gunnar 1 Helgheim Egil J. 1 Strand Bjørn 1 Smelvær Tor Rune 1 Sæter Tommy 1 Strand Bjørn 1 Vannebo Målfrid 1 Vogt Harry Ragnar 1 Sum 1 71 Sum SILHUETTEN NR

18 Endringer i teknisk regelverk 2004 NASJONALE TEKNISKE REGLER Ny: SEKSJON J: Fin og Grov Konvensjonell a) Figurspesifikasjoner: For Fin Konvensjonell skal figurene skal være i 3/8 av «full skala» etter NMFs offisielle maler. For Grov Konvensjonell skal figurene skal være i «full skala» b) Våpen: Skal være i henhold til Produksjonsreglene (se «Generelle tekniske regler for Håndvåpen». Seksjon II: Produksjon pkt. A. Produksjonsvåpen), med følgende unntak: Det er ikke tillatt med boltmekanisme c) Klassifisering: Konvensjonell skytes i henhold til klassen Nordisk produksjon dvs: Klasse Konvensjonell B 0-25 A INT e) Skytestilling: Det tillates Fri skytestilling. Se «Generelle tekniske regler for Håndvåpen» Seksjon I: Skytestilling. Pkt. A. f) Rekkefølge av øvelser dersom flere øvelser blir skutt med samme våpen Øvelsene er rangert slik: Revolver, Konvensjonell, Produksjon og Fri II, med Fri II som den høyeste. Ethvert produksjonsvåpen kan brukes i en «høyere» øvelse, etter først å ha vært bruk i sin egen øvelse. (Eks.: dersom Konvensjonell skal skytes med en revolver, må man skyte Revolverøvelsen før Konvensjonell). g) Konvensjonell i Sammelagt øvelser Poengsummen skutt i Konvensjonell regnes i Sammenlagt i stedet for øvelsen Produksjon dersom Konvensjonell blir skutt før Produksjon eller isteden for Produksjon. Dersom Konvensjonell skytes etter Produksjon tas ikke poengsummen med i Sammenlagt. 18 SILHUETTEN NR

19 Ny: SEKSJON K: Field Fristil a) Figurspesifikasjon Figurene skal være i henhold til reglene i Spesielle tekniske regler for Field-pistol b) Figuroppsett Skal være i henhold til reglene i Spesielle tekniske regler for Field-pistol c) Våpen Skal være i henhold til reglene for øvelsen grov revolver, med følgende unntak: Maksimal løpslengde 216 mm (8,5 ) I tillegg kan våpen godkjent i henhold til NFS regelverk for Revolverfelt benyttes. For alle våpen gjelder NMF regler for sikkert avtrekk uten begrensning på avtrekksvekt. d) Patroner Enhver patron med maksimal hylselengde inntil 32,8mm (1,29 ) er tillatt. Dvs patroner med samme eller mindre hylselengde som.357 mag. og.44 mag. e) Klassifisering Field Fri skytes i henhold til klassen Nordisk produksjon dvs: Klasse Field Fri B 0-25 A INT f) Skytestilling Det tillates fri skytestilling med følgende unntak: Dersom liggende skytestilling benyttes er det kun tillatt å ligge på magen. Når skytter har inntatt skytestilling, skal ingen del av skytterens kropp være i «faresonen», dvs i et traktformet område fra våpenmunningen mot figurene i en 45 graders vinkel over, under, høyre og venstre fra senterlinjen av løpet. SILHUETTEN NR

20 Metallsilhuett og Elgbane. Tekst og Foto: Erling Langseth. Søndag 8 juni 2003 hadde Kongsberg Metallsilhuett Skyttere invitert til åpent stevne i metallsilhuett med rifle samme dag som Kongsberg Jeger og Fiske Forening hadde løpende elg. Det ble konkurrert i metallsilhuett grov og fin rifle. Samarbeide. Samarbeide på tvers av forbundsgrensene har etter hvert blitt en åreviss foreteelse. Dette er fjerde året vi samarbeider med Kongsberg Jeger og Fisk. Vi skyter metallsilhuett samme dag som de har stevne på løpende elg, noe som gir et økt tilbud til de tilreisende. Flere elgbaneskyttere tok turen nedom metallsilhuettbanen for å svinge rifla på jerndyra. Dette var et samarbeide jeg tror begge klubbene profitterte på. Elgbane. Problemene sto i kø for våre venner på Jeger og Fisk den morgenen stevnet startet. Signalgangen på Jeger og Fisks nyervervelse, den elektroniske elgen, spilte ikke på lag med guttene. Arrangøren greide ikke å løse problemet å måtte ty til elgbane på gamle måten med pappelg og anvisning. Noe som viste seg å fungere atter en gang. Selv om det var en del irriterte sjeler på standplass, på grunn av lang ventetid, synes jeg vi skal arrangøren honnør for tålmodighet og stå på vilje. Problemer kan man aldri sikre seg helt mot. De dukker som regel opp når man minst ønsker det. Riflesilhuett. Med grov rifle må vi avvike fra regelverket fordi vi ikke har bane med internasjonale mål. Det ble skutt på 3/5 (60%) størrelse figurer på 100, 200, 235 og 262 meter. Dette er nesten i henhold til norsk regelverk av Det vil si at 262 meter skulle ha vært 300 meter. I klassen for silhuett rifle fravik fra vektkravet på 4.6 kg ved å tillate våpen av såkalt sportertype. I jegerklasse så vi også stort på vektkravet. Vi tillot kun våpen av jaktrifletype, etter skjønn, og skjøt de to lengste avstandene sittende for å legge til rette for jegere/jaktfeltskyttere. Vi skjøt fin rifle i henhold til IMSSU regelverk. Stødige Karer. På metallsilhuettbanen fikk vi besøk av flere jaktfeltskyttere som ønsket å prøve seg på stålfigurene. Når disse gir uttrykk for at dette var moro og ser frem til neste metallsilhuettstevne må jeg innrømme det gleder et gammelt skytterhjerte. Også i år fikk vi besøk av den eldre garde, noe vi setter umåtelig pris på. I en godt moden alder svingte Gudbrand Skuggedal rifla både på jerndyra og den løpende elgen slik at vi andre blir stumme av beundring. Kjell Hvamb var i en særklasse, med 34 treff, foran nestemann Gudbrand Skuggedal som i sitt 76 år smelte til med stevnets nest høyeste poengsum. Hyggelig synes vi at så mange fra Krødsherad valgte å avlegge stevnet et besøk. De skjøt så godt at vi må sende flere premier oppover til Krødsherad. Eli Enerstvedt fra Nore og Uvdal, eneste kvinnelige deltager i metallsilhuett, viste styrke når hun stående feide ned 9 av ti bukker på langholdet. 20 SILHUETTEN NR

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

Muskedunderen Et tidsskrift for Norsk svartkruttunion

Muskedunderen Et tidsskrift for Norsk svartkruttunion Muskedunderen Et tidsskrift for Norsk svartkruttunion Nr. 2 2013 Årgang 29 Fra redaktøren Sesongen er godt i gang, og de første norgesmesterskapene er allerede avviklet. Dere kan lese en liten rapport

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 1 Jan. 2015 41. årg.

BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 1 Jan. 2015 41. årg. BUESTIKKA Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund BUESTIKKA Nr. 1 Jan. 2015 41. årg. 2 Innhold: Redaksjonelt: Redaksjonelt... s. 2 Presidenten har ordet... s. 3 Vi har snakket med: Fløya IL... s. 4 Tanker

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 STYRETS SAMMENSETNING 2013 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn

Detaljer

Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7.

Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7. Årgang 101 nummer 1 2014 Organ for Norges Brevdueforbund Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7. Fra innholdet: Utstilling Haugesund januar 2014, referat NBF representatsskapmøte, årsberetning

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Et tidsskrift for Norsk Svartkruttunion

Et tidsskrift for Norsk Svartkruttunion Et tidsskrift for Norsk Svartkruttunion Nr. 2-2015 Årgang 31 Fra redaktøren Årets andre Muskedunder bringer bl. a. informasjon om kommende generalforsamling og forslag til denne. Nord & Sør forsøker igjen

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer