TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon"

Transkript

1 TILPASNINGSAVTALEN Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilaget. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i den overordnede kravtabellen i bilag 1 som Kunden har fylt ut. 1

2 Dette bilaget inneholder Leverandørs Svar på Kravspesifikasjon ifm anskaffelse av Nettstedet data.norge.no for levering til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Saksnummer i DocuLive Generelt om fri programvare Ved bruk av fri programvare (åpen kildekode) vil Kunde få betydelig større rett til å disponere over resultatet av oppdraget (programvaren) enn ved bruk av bundet (proprietær) programvare. Retten vil i stor grad gå utover det som følger av Statens standardavtale for IT-anskaffelser. Blant annet vil dere som kunde kunne endre programvaren fritt og videreutvikle den ved bruk av valgfri leverandør, bruke programvaren et ubegrenset antall ganger og i ubegrenset omfang, til valgfritt formål og hvor dere måtte ønske. Herunder kan dere uten begrensning kopiere den frie programvaren og videreformidle denne til hvem dere måtte ønske. Denne betydelige friheten forutsetter imidlertid at Kunde etterlever de frie programvarelisensene. Mange av disse er liberale og pålegger kunden (som lisenstager) få forpliktelser. Andre forplikter kunden eller dennes leverandør til å gi fellesskapet tilgang til endringer og forbedringer i programvaren. På samme måte får kunden del i andres forbedringer. Dermed oppstår en gunstig dynamikk som dere vil nyte godt av. Siden Kunde ikke er et programvarehus som skal kommersialisere resultatet av oppdraget, bør dette uansett ikke ha noe negativ praktisk betydning. Parametersetting og dataene i programvaren er ikke omfattet av delingsforpliktelsene. 2

3 Innhold GENERELT...4 Ramme for løsningsspesifikasjon...4 KVALIFIKASJONSKRAV...6 TILDELINGSKRITERIER...8 ANNEN INFORMASJON...9 UNDERSKRIFT...9 LEVERANDØRENS SJEKKLISTE...10 TILPASNINGSAVTALEN (SSA-T)...10 KRAVSPESIFIKASJON

4 GENERELT Dette dokumentet dekker svar på Kundes kravspesifikasjon i Bilag 1 i form av en Løsningsspesifikasjon for nettstedet data.norge.no. Ramme for løsningsspesifikasjon Løsningsspesifikasjonen tar utgangspunkt i portal- og publiseringsløsningen ez Publish.. Kort beskrevet dekker standardløsningen etterfølgende. ez Publish er et prisbelønt, enterprise Content Management System og rammeverk for utvikling med funksjonalitet for web publisering, media portaler, intranett, e-handel og ekstranett. Plattformen er basert på åpen kildekode, utviklet i PHP og inneholder funksjonalitet som figuren under viser: ez Publish standradløsninge er tilrettelagt for å kunne publisere digitalt innhold - i flere formater - på flere enheter - i flere områder - på tvers av flere installasjoner 4

5 Innholdsmotor / content repository Publisering av artikler eller nyheter er hva de fleste Content Management Systems kan gjøre. Men bedrifter har ofte mer komplekse innholdstrukturer og definisjoner som vanligvis trenger å bli publisert på tvers av flere ulike løsninger. Det unike ved ez Publish innholdsmotor (content engine) er at den er kraftig og fleksibel nok til å møte disse behovene. Denne motoren kan bli sett på som en database abstraksjon, der brukerne kan definere innholdsstrukturer uten programmering. Noen applikasjoner i store organisasjoner kan allerede ha egne front-end publikasjons prosesser. ez Publish kan brukes som et innhold oppbevaringssted for rent og strukturert innholdslagring; eksisterende applikasjoner kan da hente innholdet som er lagret i ez Publish. Et vanlig eksempel er å bygge rike Flash eller Flex front-end applikasjoner der innholdet styres, lagres, og levert fra ez Publish. Innholdsmotoren gjør at man kan konsentrere seg om «innhold» istedet for å tenke «sider». Dette er den sentrale delen av ez Publish styrer all funksjonalitet som feks. versjonskontroll, revisjons spor, tillatelser, oversettelser og arbeidsflyt. ez Publish integrerer godt med mange web-tjenester. Innhold kan utveksles via XML standarder, SOAP-protokollen, RSS, REST metoder, og AJAX. Siden ez Publish lagrer innhold som XML, kan innholdet enkelt bli publisert i flere formater gjennom ulike kanaler, inkludert mobil, RSS, PDF, e-post, og print. Dokumenter utgjør bare én type innhold fra ez Publish's perspektiv. Med et godt adgangskontroll system, kan man dele og administrere dokumenter i og utenfor organisasjonen. Den smidige import / eksport integrasjonen med Microsoft Word og Open Office gjør brukerne i stand til å bearbeide innholdet direkte i tekstbehandlere. Ved å definere og sette opp arbeidsflyter kan man samarbeide og derved gjøre mer enn kun publisere og redigere dokumenter. Versjon kontroll og editerings «låser» er en del av funksjonaliteten for å gjøre ez publish til et fullstendig dokumentstyringssystem. 5

6 KVALIFIKASJONSKRAV Krav til leverandøren for deltakelse i konkurransen. Informasjon til leverandør: Fra kapittel 3, 4 og 5 skal det fylles inn direkte i dette dokumentet. Samlet innfylling og vedlegg vil da utgjøre leverandørens tilbud. Husk å fylle inn med blå skrift. Obligatoriske og ufravikelige krav Krav Dokumentasjonskrav Vedlegg nr: Det kreves at leverandøren har ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og momsinnbetaling. Det kreves at leverandøren har et fungerende HMSsystem. Skatteattest (Skatteattest for skatt utstedes av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 2a 6 måneder gammel. Merverdiavgiftsattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av 2b skattefogden (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel. HMS -egenerklæring (Se bilag 1 til konkurransegrunnlaget) 3 6

7 Leverandørens tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner Krav Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg nr: Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten Velg en av disse to: Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 1 år, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon 4 Årsregnskap inkl. styrets årsberetning og revisorerklæring. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stiling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Leverandøren skal ha erfaring Beskrivelse av leverandørens fra minimum 3 tilsvarende 3 mest relevante oppdrag i oppdrag i løpet av de 3 siste løpet av de siste 3 årene. årene. (Man bør utdype hva Beskrivelsen må inkludere man legger i "tilsvarende angivelse av oppdragets verdi, oppdrag".) tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Referanser blir kontaktet ved behov for klargjøring av oppdragets relevans. Det er likevel slik at det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren skal ha Redegjørelse for de verktøy, tilstrekkelig materiell eller teknisk utstyr gjennomføringsevne og som leverandøren disponerer kapasitet. over til gjennomføring av kontrakten/oppdraget. 5 Beskrivelse av 6a 7

8 Krav Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg nr: gjennomføringen (Nevn eksempler fra tidligere prosjekt) CV til nøkkelpersonene 6b Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikrings-system for ytelsene som skal leveres. Redegjørelse vedrørende leverandørens kvalitetssikringssystem/- styringssystem 7 eller Kopi av systemsertifikat utstedt av akkrediterte sertifiseringsorganer eller tilsvarende dokumentasjon. TILDELINGSKRITERIER Kriterier Vekt Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg Samlet pris Løsningsforståelse 20 % Tilbudet bør gi en oversikt over prissettingen for de enkelte delelementer, samt en samlet pris for hele leveransen. 50 % Løsningsforståelse vil bli vurdert ut ifra tilbudet i sin helhet. Fordi løsningen ligner mye på nettsteder satt opp i andre land (data.gov, data.gov.uk, etc.) og i andre byer (datasf.org, data.octo.dc.gov, Ssa-t-Bilag 7 Samlet Pris og prisbestemmelse etc.), vil det være et viktig poeng ref Og pkt 21. i i hvilken grad løsningen inneværende Bilag gjenbruker åpen kildekode fra andre, lignende nettsteder. Leveringsdyktighet 30 % I tillegg til tilbudet i sin helhet og planlagt gjenbruk av åpen kildekode, vil leveringsdyktighet bli vurdert ut ifra leverandørens referanser. Tilbudet skal derfor Løsningen baseres på åpenkildekode ez Publish, Det er tilgang til Community vedrørende en lang rekke moduler og komponenter som er utviklet. Communitiet er en sterk bidragsyter til virdereutvikling av løsningen Se Dokumentasjonsvedlagg nummer 05 og 06 nr:

9 Kriterier Vekt Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg nr: inneholde kontaktpersoner hos minst tre tidligere kunder. ANNEN INFORMASJON Informasjon fra oppdragsgiver Svar/informasjon fra leverandøren Evt. vedlegg nr: Det forventes at leverandør drifter løsningen i utviklingsfasen og verifikasjonsfasen. Løsningen vil være Leverandør kan drifte løsningen i utviklingsfasen. Opsjon er angitt i Ssa-toffentlig tilgjengelig som en betatjeneste i utviklingsfasen, Bilag 7 Samlet Pris og prisbestemmelse. gjennom domenet data.norge.no. Det forutsettes at en interimsavatele vedrørende drift signeres mellom partene. Ansvaret for dette nettstedet vil etter hvert overføres fra Leverandør er en ledende aktør FAD til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). FAD/Difi vil vedrørende drifting av i utgangspunktet drifte denne løsningen selv. Dersom det publiseringsløsninger i Norge basert på blir aktuelt å sette ut videre drift av løsningen vil det bli lagt åpen kildekode og drifter allerede opp til en separat anbudskonkurranse om drift av nettstedet. enkelløsninger for difi. Leverandør kan også inngå driftsavtale vedr data.norge.no UNDERSKRIFT Firmaopplysninger Fyll inn Leverandør: Redpill Linpro AS Adresse: Vitaminvn 1A Storo, 0409 Oslo Kontaktperson: Svein Wøhni Telefonnummer: Telefaks: E-postadresse: Foretaksnummer: Oslo, den 23. aug 2010 sign Svein Wøhni Leverandørs underskrift ved innlevering av tilbudet 9

10 LEVERANDØRENS SJEKKLISTE Med ref til kravtabell er dokumentasjon iht konkurrensegreunnlaget vedlagt tilbudet TILPASNINGSAVTALEN (SSA-T) Tilpasningsavtalen (SSA-T) fdanner grunnlag for tilbudet. Alle bilag er utfylt og vedlagt.i 10

11 KRAVSPESIFIKASJON data.norge.no skal være et nettsted som informerer, promoterer og stimulerer initiativ som publiserer eller tar i bruk datasett som er gjort offentlig tilgjengelig i maskinlesbare formater. Nettsiden skal være sosialt rettet og legge til rette for at sluttbruker skal kunne bidra med informasjon og meninger relatert til emnet. Den tekniske løsning skal være modulær og åpen, på en slik måte at framtidige endringer kan skje på en smidig måte med lavest mulige kostnader. Løsningen skal i første omgang bestå av følgende moduler: Publiseringsløsning for å vedlikeholde sider med informasjon relatert til emnet Blogg for deling og diskusjon av informasjon og meninger relatert til emnet Katalog med metadata om offentlig tilgjengelige datasett Katalog med metadata om applikasjoner som utnytter offentlig tilgjengelige datasett Applikasjon for å visualisere eksempeldata fra datasett på utvalgte kjente format Tabellen under inneholder minstekrav til løsningen. Det er obligatorisk å svare på alle punktene. Indikér om kravet er oppfylt i løsningen ved å sette Ja eller Nei i tredje kolonne. Dersom svaret inneholder referanser til annen dokumentasjon så skal dette fremkomme i siste kolonne og dokumentasjonen skal leggest ved (og gjerne med kryssreferanse tilbake til kravet). Løsningens kildekode blir tilgjengeliggjort gjennom en åpen lisens som bestemmes av oppdragsgiver i etterkant av leveransen. Begreper Følgende begreper er benyttet i kravspesifikasjonen: Applikasjon: Applikasjon eller komponent som benytter ett eller flere datasett Datasett: Sett med data gjort tilgjengelig i filer eller på standardisert maskinlesbart format via ett eller flere kjente grensesnitt (API). Datasettene skal lagres hos dataeierne, ikke på data.norge.no. På data.norge.no skal det kun være metadata om datasett. Data: Innholdet i et datasett Metadata: Informasjon som beskriver datasett, grensesnitt mot datasettet, vilkår for bruk av datasettet og data i datasettet Informasjon: Innhold på nettstedet data.norge.no Innhold: Informasjon på nettstedet data.norge.no 11

12 1. Funksjonelle krav til løsning Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav Løsningen skal bestå av et rammeverk som Vi vil basere løsningen vår på ivaretar design og navigasjon mellom de ez publish (heretter bare kalt ez), som er et open source forskjellige modulene i løsningen slik at løsningen rammeverk for applikasjoner fremstår som enhetlig og på web. sammenhengende.rammeverket skal omfatte følgende innholdskategorier: Nettstedets logo, navn, etc., som skal vises på ez er bygget over LAMP (PHP), er modulært, støtter de alle sider nyeste web-teknologiene og kan integreres med andre Språkvalg løsninger. Faner e.l. som hjelper brukeren å navigere mellom datakatalogen, blogg, andre dokumenter og ressurser Innlogging for brukere Løsningen skal kunne fremstå på flere språk, med mulighet for å gjøre innhold tilgjengelig på flere språk Løsningen skal ha minst ett unikt navn, det vil si et navn som ikke er direkte knyttet til løsningen eller leverandøren av løsningen. For eksempel data.norge.no Løsningen skal aktivt hjelpe brukeren til å følge referansekatalogens krav til IT-standarder der det er relevant. (http://standard.difi.no/). Et konkret eksempel på dette er at løsningen skal sørge for at dokumenter blir publisert i rett format Løsningen skal utformes i tråd med statens IKTarkitekturprinsipper: kturprinsipper Løsningen skal tilfredsstille kravene i W3C WAI WCAG 2.0 AA (alle kriterier merket A og AA i standarden - quickref/overview.php). Ved leveranse skal dette dokumenteres Løsningen skal benytte RDF/Linked Open Dataattributter til å annotere innhold på nettstedet. ez støtter oversettelse av alle objekter (for eksempel sider og bloggposter). Tilbudet inkluderer oppsett av to språk, norsk og et til. Akseptert. En enkel løsning er å opplyse bruker om hvilke format som er akseptable ved opplasting av filer i ulike kontekst. Alternativt (inngår ikke i tilbudet) kan det tilpasses en mer avansert løsning der filending eller mime type sjekkes, og brukeren blir advart dersom en uønsket filtype er lastet opp. Akseptert. Akseptert. Tagging av innhold med RDFa vil baseres på metadata lagret i CKAN Datakatalog-delen av løsningen bør bygge på Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) eller Tagging av andre artikler vil baseres på attributter som må fylles ut manuelt. CKANs Python server kommer som en naturlig del av LAMP- 12

13 bedre. Beskriv hvordan dere ønsker å bruke CKAN. Dersom løsningen ikke bygger på CKAN, begrunn hvorfor og hva dere vil bruke istedet. stacken, og vil bli benyttet til lagring av innholdet i datakatalogen, og til å tilgjengeliggjøre innholdet for omverdenen i maskinlesbart format. ez vil tilby en strukturert presentasjon av informasjonen i form av RDFa annoterte websider, i tillegg til søkemotor for innholdet. Både CKAN og ez benytter SolR i sine søkemotorer, og dermed kan felles indeksering av innholdet benyttes og gjøres tilgjengelig både for mennesker og i maskinlesbar form. 1.2 Administrasjon av nettstedet Løsningen skal kunne håndtere et større antall brukere med ulike roller og rettigheter. Det skal registreres kontaktinformasjon relatert til hver bruker. ez legger ingen begrensning på antall brukere eller brukergrupper. (Begge deler er objekter i systemet på linje med alt annet innhold.) Roller og rettighter i systemet kan tildeles både på gruppenivå og individuelt nivå Innholdet på nettstedet skal kunne administreres gjennom et webbasert grensesnitt kryptert med SSL Løsningen må legge til rette for en enkel autentisering av brukere. Det må være mulig å verifisere enkelte brukere som representanter for departement, etater og kommuner Det skal være støtte for å tildele rettigheter til brukere på en enkel måte Alt innhold skal eies av én eller flere brukere i systemet. Sidene brukere er objekter på linje med annet innhold, kan disse også inneholde annen innformasjon, slik som kontaktinformasjon. Akseptert ez støtter vanlig passordautentisering og organisering av brukere i forskjellige grupper. Kreves autentisering utover dette (inngår ikke i tilbudet) så støttes andre autentiseringshåndterere, f.eks mot LDAP eller AD, eventuellt egenutviklet løsning. Å gi en bruker rettigheter gjøres enkelt ved å opprette brukeren i ønsket gruppe, der gruppen har ønskede tilganger. Brukere kan lett flyttes mellom brukergrupper. Alle objekter (sider, brukere osv.) i ez har en versjonshistorikk. For hver 13

14 versjon lagres hvilken bruker som har gjort endringer. Det lagres også hvilken bruker som har opprettet objektet Administrator skal kunne administrere alt innhold. Alt innhold i CKAN vil i utgangspunktet administreres via ez, og eierskap til data vil baseres på eierskap av relaterte objekter i ez. Administrator i ez har tilgang til alt innhold, og en rekke andre konfigurasjonsmuligheter og informasjon i et eget administrasjonsgrensesnitt. Administrator og andre med rettighter til det kan også redigere innhold i et front-end grensesnitt Løsningen skal kunne håndtere flere versjoner av metadata, der hver av versjonene korresponderer med ulike versjoner av datasettet metadataene beskriver. Det skal komme klart frem hvilke versjoner av det beskrevne datasettet som er tilgjengelige til enhver tid, og hvilke versjoner som er historiske Løsningen skal ha en rutine for håndtering av metadata for relaterte datasett. Det skal være mulig å se metadata for relaterte datasett i sammenheng Løsningen skal ha en rutine for utfasing av beskrivelser av spesifikke datasett Løsningen skal kunne håndtere import av metadata fra andre kilder. Slik import skal kunne automatiseres. Vi vil tilby grensenitt mot CKAN fra ez, slik at også dette innholdet kan administreres med samme applikasjon. Dette administreres fra ez ved å opprette et fellesobjekt for alle versjoner, og et underobjekt tilknyttet de konkrete metadataene per versjon. Dette presenteres dermed som en enhet som inneholder alle versjonene. ez organiserer alt innhold i en trestruktur, og relaterte data kan på denne måten organiseres og presenteres som grupper basert på relevanse. Den integrerte SolR-baserte søkemotoren kan indeksere innholdet både i ez og CKAN, og tilby oversikter basert på relasjoner og fasetter. Tilbudet inkluderer at datasett (og metadata) kan manuelt markeres som utfaset. Behov utover dette må speisifiseres. Importfunksjonalitet vil tilsvare periodevis nedlasting av data fra angitte kilder format som tilsvarer de fromat som benyttes ved manuell opplasting av metadata. 14

15 Datakatalogen skal inneholde metadata som kreves for å kunne gjøre en tjeneste tilgjengelig, eksempelvis informasjon, relevante adresser, formater, dokumenter, standarder, lisenser og kontaktinformasjon for feilmeldinger meldt på nettstedet. Beskriv hvordan disse metadatadefinisjonene kan vedlikeholdes Alle innholdselement skal ha en unik permanent URI. URI-en må være lesbar ( human readable ), være hierarkisk oppbygget, og være utformet slik at man skal kunne tolke hva den representerer. Beskriv hvordan disse URI-ene kan vedlikeholdes. Behov utover dette må spesifiseres. Eget objekt i ez med relevante attributter kan benyttes til å lagre denne informasjonen. Disse objektene vedlikeholdes (redigeres) på linje med annen informasjon i systemet. ez tilbyr human readable URI'er til alt innhold som standard. I tillegg kan alt innholdet nåes direkte ved hjelp av unik addresse basert på objektenes interne ID. URI'ene opprettes med enkle regler på bakgrunn av attributter i objekter. Objekter i ez organiseres i en hierarkisk trestruktur, og den ferdige URI'en reflekterer objektets plass i systemet. Dette oppdaters automatisk når objektet redigeres Det skal være mulig å navigere i metadataene på flere måter, f.eks. etter eier, forvaltningsnivå, eiers geografiske plassering, type data og lisenstype. I tillegge er det mulg å manuelt gi spesielle sider/objekt et eget URL-alias. ezs søkemotor, ez Find, er basert på Lucene/SolR, som kan indeksere innhold basert på ulike kriterier. Denne kan i tillegg til søk tilby fasettbasert navigasjon på bakgrunn av ulike felter. Etter nærmere avtale er det ved behov mulig å lage helt egne tilpassede grensesnitt til dataene ved behov Det skal være mulig å gi tilbakemelding på alle datasett som er beskrevet i datakatalogen. Beskriv hvordan dette løses og administreres. ez inkluderer mulighet for å la besøkende kommentere innhold. Kommentarene vises sammen med det aktuelle innholdet, slik som eksempelvis hos nettaviser. Administratorer kan fjerne upassende kommentarer. Utover dette finnes det innebygd en ratingfunksjon som lar besøkende evaluere innhold ved å tildele et antall stjerner. Gjennomsnittsverdien presenteres så for øvrige besøkende. 15

16 Det skal være mulig å følge en RSS/Atom-feed med nyheter om hvert datasett som er beskrevet i datakatalogen. Disse nyhetene skal kunne lages direkte på nettstedet. Løsningen skal også kunne videreformidle nyheter fra dataeier. Alternativt kan det tilbys et skjema hvor man gir tilbakemelding direkte til systemetes adminisratorer. Felles for alle funksjoner er at de kan slås på individuelt for de elementer der det er ønskelig. Dette er integrert i ez Alt innhold skal være synlig datert. Dato opprettet og dato for alle endringer lagres automatisk, sammen med brukeren som har gjort endringene. Denne informasjonen kan vises der det er ønskelig Hvert datasett som er beskrevet i datakatalogen skal presenteres med nøkkeltall relatert til visningen av datasettet. Et eksempel på nøkkeltall er antall visninger i en gitt periode. Det skal være mulig å navigere etter slike nøkkeltall Det skal være mulig å registrere informasjon om applikasjoner. Det skal være mulig å registrere metadata om applikasjonen, i tillegg til at det skal være mulig å knytte metadata om applikasjonen til metadata om de datasettene applikasjonen benytter. 1.3 Krav til nettstedet Nettstedet skal ha en innbydende utforming hvor alt innhold redigeres i samme grensesnitt som visningen. En populær måte å navigere i hyppig besøkt innhold er tagclouds, som på standardisert grafisk form synliggjør populært innhold. Dette er innebygd i ez. Ved hjelp av ez Find kan det defineres søk basert på lagrede data for å realisere forskjellige navigasjons- og oversiktsmuligheter. Hvilke behov som er aktuelle avklares i utviklingsfasen. Akseptert. ez tilbyr som standard et front end redigeringsgrensesnitt i tillegg til et back end administrasjonsgrensesnitt. Dette støttes ved bruk av SolR, som er integrert med ez Løsningen skal ha en søkemekanisme som lar bruker søke i fritekst på alt innhold i løsningen Det skal være mulig å karakterisere noen av de SolR støtter boosting og beskrevne datasettene som populære eller annen prioritering av søkeresultater. hotte. Disse skal kunne profileres på fremsiden og/eller i sidekolonner. 1.4 Krav til bloggen Det skal være mulig å importere alt innhold fra Akseptert. den nåværende bloggen på data.norge.no inn i den nye bloggen. 1.5 Presentasjon av datasett Eier av datasett skal kunne laste opp ett eller ez støtter opplasting av filer. 16

17 flere eksempel på datasettet. Disse skal både kunne lastes ned og kunne visualiseres i nettleseren av besøkende. Minimum støtte er JSON og XML. 1.6 Tilgjengelighet av rådata Katalogen over offentlige datasett skal beskrives som et eget datasett i løsningen, og gjøres tilgjengelig i standardiserte, strukturerte, maskinlesbare formater. Katalogen skal som et minimum gjøres tilgjengelig på veldokumentert JSON- og XML-format (Dette er det eneste datasettet som skal gjøres tilgjengelig på data.norge.no). Parsing av opplastede filer i definerte format, og forskjellig presentering/visualisering av innholdet krever en tilleggsmodul, som vi vil utvikle basert på nærmere spesifikasjon. Akseptert Beskriv forslag til format og programmeringsgrensesnitt for dette datasettet. 2. Skisse til løsning Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 2.1 Leverandøren må gi en skisse til løsningsforslag. Løsningsforslaget skal minst omfatte: En modell for løsningen som synliggjør hvilke funksjoner som inngår i løsningen En spesifikasjon av hvilke programvarekomponenter nettsted og database baseres på Se egen beskrivelse under tabell Oppgi hvilke deler av løsningen som baserer seg på hyllevare, egenutviklete standardløsninger og skreddersøm, og hvilke lisenser som gjelder for hver komponent. 2.2 Dersom løsningen bygger på programvare som leverandøren ikke selv står ansvarlig for, bes det om opplysninger om forhold mellom leverandør og rettighetshaver, og om planer for videreutvikling av programvaren og løsningen. 2.3 Leverandøren bes beskrive ansvarsforhold, ressurser og rutiner for utvikling, feilretting, kvalitetskontroll og support for tilbudt tredjeparts programvare. Leverandør er nordisk implementering og driftspartner ez systems vedrørende løsningen ez publish. EZ publish er et open source produkst som blir videreutviklet i et egtet Community, der både utviklere og kunder er medvirkende i viderutviklingen av produktet. Ref ssa-t_bilag 5 Test og godkjenning. Tilsvarende kan også inngås med leverandør i en vedlikeholdsfase ved ssa-v (lille) samt dekning ved å inngå subscrition avtale ez Publish premium. Gnu General Public License (GPL) v

18 d-licenses/gpl-2.0.html 18

19 Ref pkt 2, pkt 2.1 Skisse til løsning Generell beskrivelse Vi forstår løsningens hovedformål å være å fremme bruk av offentlige data, fremme god bruk av slike data, inkludert riktig bruk av vedtatte offentlige standarder. For å oppnå formålet skal løsningen gi informasjon om, tilgang til og veiledning i bruk av offentlige data og standarder. Løsningen skal fungere som en støtte for å finne og bruke denne typen data. Løsningen vil tilby et todelt grensesnitt mot brukerne. Det ene i form av websider på data.norge.no, med blogg, informasjon om innholdet, strukturert tilgang til tilgjengelige metadata, eksempeldatasett og en søkemotor. Det andre i form av direkte tilgang tilgang til metadata i maskinlesbar form. Systemet vil bestå av: en blogg for nyheter om emnet og nettstedet sider med nyttig informasjon en strukturert oversikt over innholdet (tilgjengelig metadata og relevante applikasjoner) søkemotor metadata med informasjon om hvilke datasett de beskriver (metadata og metadata til metadata) datasetteksempel Løsningen Løsningen vi tilbyr består av to applikasjoner, ez Publish (heretter bare kalt ez, se beskrivelse i «Ramme for løsningsspesifikasjon») og CKANs Python-baserte applikasjon. Webgrensesnittet mot omverden vil implementeres med ez, mens CKAN vil ta vare på metadataene og tilby disse direkte i maskinlesbar form. CKAN vil integreres med ez slik at metadataene også er tilgjengelig på web'en. All presentasjon av data og organsering av innhold på websider og innhold i CKAN vil foregå via ez. ez vil også kommunisere med CKAN for å hente ut relevant informasjon ved behov. ez vil også tilby søk i dataene. CKAN vil tilby metadata i maskinlesbar form. Siden CKAN også inneholder søkemotor, så vil det være mulig å foreta automatiserte søk mot innholdet direkte, uten å gå via websidene. Oppdatering av data i CKAN vil skje via ez, som har kontroll på brukere, rettighter og autentisering. 19

20 ez Publish CKAN Metadata Redaksjonelt innhold Blogg Informasjon Publikum Semantisk innhold Registrerte brukere Administratorer Metadataene i systemet skal være i to hovedkategorier, der det ene er beskrivelse av diverse offentlige datasett, og det andre er beskrivelse av relevante applikasjoner for bruk mot de nevnte datasett. Innholdet beskrives på en strukturert måte som gir meningsfulle relasjoner mellom forskjellige typer datasett, både internt i systemet og eksternt til andre datasett gjennom bruk av standard ontologier. Dette gjør innholdet søkbart og navigerbart basert på ulike kriterier/fasetter (som nevnt i Funksjonelle krav ) og relasjoner til andre data og metadata. All metadata tilgjengelig via web vil også annoteres med RDFa, slik at sidene blir gjenkjent av applikasjoner som leser RDF, og direkte tilgang til CKAN fasiliteres. Funksjonsoversikt Følgende funksjonalitet inngår i løsningen: Publiseringssystem ez publiseringssystem støtter mange former for innhold på web'en (se eget kapittel). Dette inkluderer bl.a informasjonssider og blogg. Alle websider vil ha egen «human readable» URI. Vi ser for oss at administratorer på sidene publiserer relevant informasjon om sidene, og lager oversiktlige sider om innholdet. Eiere av metadata legger inn informasjon om disse på egne sider, men lager ikke noe struktur utover dette. Det blir dermed mulig for websidenes redaktør(er) å lage en manuelt vedlikeholdt oversikt. Dette kommer i tillegg til mulighetene gitt av søkesystemet. Se eget avsnitt. Systemet vil støtte W3C WAI WCAG 2.0 AA og være i samsvar med statens IKTarkitekturprinsipper. 20

21 Blogg Blogg med redigeringsverktøy som støtter bilder, formatering av tekst, vedlegg av filer osv. Bloggen har et kommentarsystem der brukere (dersom de har rettigheter) kan delta i diksusjon om innholdet. Alle kommentarer kan modereres. Brukeradministrasjon Systemet legger ikke noen kunstige begrensninger på antall brukere og brukergrupper. Hver bruker får roller basert på tilhørighet til brukergrupper. Brukere kan også tildeles roller i systemet individuelt. Autentisering av brukere foregår ved brukernavn og passord (men andre løsninger, f.eks login basert på LDAP eller AD, kan tilbys). All tilgang til ez og endringer i CKAN vil foregå via ez. ez har dermed full kontroll på hvilke brukere og grupper som kan gjøre hva. Enkeltbrukere har eierskap til eget innhold i ez, og i forlengelse av dette, eget innhold i CKAN. Tilgang til metadata Systemet vil lagre metadata om datasett og applikasjoner i CKAN. Dette vil være åpent og direkte tilgjengelig for lesing i CKAN, og presentert i strukturert form via informasjonssider publisert på weben og via ez. Informasjonssidene vil assosieres direkte med gjeldende metadata i CKAN, slik at informasjonen på sidene kan annoteres med RDFa. Informasjonssidene vil også tillate kommentering av innholdet, med samme mekanismer som brukes for kommentarer til bloggen. Innlegging av metadata Enkeltbrukere har eierskap til egne metadata, og kan oppdatere og endre disse ved behov, samt oppdatere metadata om metadata. All metadata og informasjon derom, vil være versjonert slik at brukere og applikasjoner vet at de jobber med datasett som er kompatible. Det vil være mulig å legge til egne informasjonssider, og laste opp vedlegg. Automatisk import av metadata Detaljene i dette behovet må utredes. Men vi kan tilby scripting av import fra eksterne kilder. Slike script må som regel tilpasses forskjellige typer kilder som presenterer data i forskjellige format. Dette er funksjonalitet som i første rekke tilbys eierne av systemet, og ikke vanlige brukere. Behov utover dette kan også tilpasses, men da må slike først klargjøres. 21

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur.

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur. edlegg 1 data.norge.no spesifikasjon for en ny allmenn tjeneste for publisering av informasjon om offentlige datasett som er gjort tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette er en foreløpig skisse til

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren Anskaffelsens nummer: 2014/00380 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi

Detaljer

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish er et system for enkel og effektiv publisering på web. Brukervennlighet og kostnadseffektivitet står

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

BIT Reiseliv Nett-test

BIT Reiseliv Nett-test Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 1/2004 BIT Reiseliv Nett-test Kvalitetsindikatorer for reiselivsbaserte nett-tjenester Svein Ølnes og

Detaljer

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155 Saksnr Utarbeidet av: Lisbeth Pedersen Direkte tlf: 23302770 lpe@udir.no Deres dato: 2006/2155 Deres referanse: 200604599/MHE Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kopi til: Dag Johnsen

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

GEODATAPLAN 2014-2017

GEODATAPLAN 2014-2017 GEODATAPLAN 2014-2017 SAMMENDRAG Sentral geodataforvaltning for Kystverket ble vedtatt på ledermøte 03/2009. Geodataplanen er et detaljert plan- og styringsdokument for Kystverkets geodataforvaltning og

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer