TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon"

Transkript

1 TILPASNINGSAVTALEN Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilaget. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i den overordnede kravtabellen i bilag 1 som Kunden har fylt ut. 1

2 Dette bilaget inneholder Leverandørs Svar på Kravspesifikasjon ifm anskaffelse av Nettstedet data.norge.no for levering til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Saksnummer i DocuLive Generelt om fri programvare Ved bruk av fri programvare (åpen kildekode) vil Kunde få betydelig større rett til å disponere over resultatet av oppdraget (programvaren) enn ved bruk av bundet (proprietær) programvare. Retten vil i stor grad gå utover det som følger av Statens standardavtale for IT-anskaffelser. Blant annet vil dere som kunde kunne endre programvaren fritt og videreutvikle den ved bruk av valgfri leverandør, bruke programvaren et ubegrenset antall ganger og i ubegrenset omfang, til valgfritt formål og hvor dere måtte ønske. Herunder kan dere uten begrensning kopiere den frie programvaren og videreformidle denne til hvem dere måtte ønske. Denne betydelige friheten forutsetter imidlertid at Kunde etterlever de frie programvarelisensene. Mange av disse er liberale og pålegger kunden (som lisenstager) få forpliktelser. Andre forplikter kunden eller dennes leverandør til å gi fellesskapet tilgang til endringer og forbedringer i programvaren. På samme måte får kunden del i andres forbedringer. Dermed oppstår en gunstig dynamikk som dere vil nyte godt av. Siden Kunde ikke er et programvarehus som skal kommersialisere resultatet av oppdraget, bør dette uansett ikke ha noe negativ praktisk betydning. Parametersetting og dataene i programvaren er ikke omfattet av delingsforpliktelsene. 2

3 Innhold GENERELT...4 Ramme for løsningsspesifikasjon...4 KVALIFIKASJONSKRAV...6 TILDELINGSKRITERIER...8 ANNEN INFORMASJON...9 UNDERSKRIFT...9 LEVERANDØRENS SJEKKLISTE...10 TILPASNINGSAVTALEN (SSA-T)...10 KRAVSPESIFIKASJON

4 GENERELT Dette dokumentet dekker svar på Kundes kravspesifikasjon i Bilag 1 i form av en Løsningsspesifikasjon for nettstedet data.norge.no. Ramme for løsningsspesifikasjon Løsningsspesifikasjonen tar utgangspunkt i portal- og publiseringsløsningen ez Publish.. Kort beskrevet dekker standardløsningen etterfølgende. ez Publish er et prisbelønt, enterprise Content Management System og rammeverk for utvikling med funksjonalitet for web publisering, media portaler, intranett, e-handel og ekstranett. Plattformen er basert på åpen kildekode, utviklet i PHP og inneholder funksjonalitet som figuren under viser: ez Publish standradløsninge er tilrettelagt for å kunne publisere digitalt innhold - i flere formater - på flere enheter - i flere områder - på tvers av flere installasjoner 4

5 Innholdsmotor / content repository Publisering av artikler eller nyheter er hva de fleste Content Management Systems kan gjøre. Men bedrifter har ofte mer komplekse innholdstrukturer og definisjoner som vanligvis trenger å bli publisert på tvers av flere ulike løsninger. Det unike ved ez Publish innholdsmotor (content engine) er at den er kraftig og fleksibel nok til å møte disse behovene. Denne motoren kan bli sett på som en database abstraksjon, der brukerne kan definere innholdsstrukturer uten programmering. Noen applikasjoner i store organisasjoner kan allerede ha egne front-end publikasjons prosesser. ez Publish kan brukes som et innhold oppbevaringssted for rent og strukturert innholdslagring; eksisterende applikasjoner kan da hente innholdet som er lagret i ez Publish. Et vanlig eksempel er å bygge rike Flash eller Flex front-end applikasjoner der innholdet styres, lagres, og levert fra ez Publish. Innholdsmotoren gjør at man kan konsentrere seg om «innhold» istedet for å tenke «sider». Dette er den sentrale delen av ez Publish styrer all funksjonalitet som feks. versjonskontroll, revisjons spor, tillatelser, oversettelser og arbeidsflyt. ez Publish integrerer godt med mange web-tjenester. Innhold kan utveksles via XML standarder, SOAP-protokollen, RSS, REST metoder, og AJAX. Siden ez Publish lagrer innhold som XML, kan innholdet enkelt bli publisert i flere formater gjennom ulike kanaler, inkludert mobil, RSS, PDF, e-post, og print. Dokumenter utgjør bare én type innhold fra ez Publish's perspektiv. Med et godt adgangskontroll system, kan man dele og administrere dokumenter i og utenfor organisasjonen. Den smidige import / eksport integrasjonen med Microsoft Word og Open Office gjør brukerne i stand til å bearbeide innholdet direkte i tekstbehandlere. Ved å definere og sette opp arbeidsflyter kan man samarbeide og derved gjøre mer enn kun publisere og redigere dokumenter. Versjon kontroll og editerings «låser» er en del av funksjonaliteten for å gjøre ez publish til et fullstendig dokumentstyringssystem. 5

6 KVALIFIKASJONSKRAV Krav til leverandøren for deltakelse i konkurransen. Informasjon til leverandør: Fra kapittel 3, 4 og 5 skal det fylles inn direkte i dette dokumentet. Samlet innfylling og vedlegg vil da utgjøre leverandørens tilbud. Husk å fylle inn med blå skrift. Obligatoriske og ufravikelige krav Krav Dokumentasjonskrav Vedlegg nr: Det kreves at leverandøren har ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og momsinnbetaling. Det kreves at leverandøren har et fungerende HMSsystem. Skatteattest (Skatteattest for skatt utstedes av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 2a 6 måneder gammel. Merverdiavgiftsattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av 2b skattefogden (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel. HMS -egenerklæring (Se bilag 1 til konkurransegrunnlaget) 3 6

7 Leverandørens tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner Krav Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg nr: Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten Velg en av disse to: Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 1 år, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon 4 Årsregnskap inkl. styrets årsberetning og revisorerklæring. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stiling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Leverandøren skal ha erfaring Beskrivelse av leverandørens fra minimum 3 tilsvarende 3 mest relevante oppdrag i oppdrag i løpet av de 3 siste løpet av de siste 3 årene. årene. (Man bør utdype hva Beskrivelsen må inkludere man legger i "tilsvarende angivelse av oppdragets verdi, oppdrag".) tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Referanser blir kontaktet ved behov for klargjøring av oppdragets relevans. Det er likevel slik at det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren skal ha Redegjørelse for de verktøy, tilstrekkelig materiell eller teknisk utstyr gjennomføringsevne og som leverandøren disponerer kapasitet. over til gjennomføring av kontrakten/oppdraget. 5 Beskrivelse av 6a 7

8 Krav Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg nr: gjennomføringen (Nevn eksempler fra tidligere prosjekt) CV til nøkkelpersonene 6b Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikrings-system for ytelsene som skal leveres. Redegjørelse vedrørende leverandørens kvalitetssikringssystem/- styringssystem 7 eller Kopi av systemsertifikat utstedt av akkrediterte sertifiseringsorganer eller tilsvarende dokumentasjon. TILDELINGSKRITERIER Kriterier Vekt Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg Samlet pris Løsningsforståelse 20 % Tilbudet bør gi en oversikt over prissettingen for de enkelte delelementer, samt en samlet pris for hele leveransen. 50 % Løsningsforståelse vil bli vurdert ut ifra tilbudet i sin helhet. Fordi løsningen ligner mye på nettsteder satt opp i andre land (data.gov, data.gov.uk, etc.) og i andre byer (datasf.org, data.octo.dc.gov, Ssa-t-Bilag 7 Samlet Pris og prisbestemmelse etc.), vil det være et viktig poeng ref Og pkt 21. i i hvilken grad løsningen inneværende Bilag gjenbruker åpen kildekode fra andre, lignende nettsteder. Leveringsdyktighet 30 % I tillegg til tilbudet i sin helhet og planlagt gjenbruk av åpen kildekode, vil leveringsdyktighet bli vurdert ut ifra leverandørens referanser. Tilbudet skal derfor Løsningen baseres på åpenkildekode ez Publish, Det er tilgang til Community vedrørende en lang rekke moduler og komponenter som er utviklet. Communitiet er en sterk bidragsyter til virdereutvikling av løsningen Se Dokumentasjonsvedlagg nummer 05 og 06 nr:

9 Kriterier Vekt Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg nr: inneholde kontaktpersoner hos minst tre tidligere kunder. ANNEN INFORMASJON Informasjon fra oppdragsgiver Svar/informasjon fra leverandøren Evt. vedlegg nr: Det forventes at leverandør drifter løsningen i utviklingsfasen og verifikasjonsfasen. Løsningen vil være Leverandør kan drifte løsningen i utviklingsfasen. Opsjon er angitt i Ssa-toffentlig tilgjengelig som en betatjeneste i utviklingsfasen, Bilag 7 Samlet Pris og prisbestemmelse. gjennom domenet data.norge.no. Det forutsettes at en interimsavatele vedrørende drift signeres mellom partene. Ansvaret for dette nettstedet vil etter hvert overføres fra Leverandør er en ledende aktør FAD til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). FAD/Difi vil vedrørende drifting av i utgangspunktet drifte denne løsningen selv. Dersom det publiseringsløsninger i Norge basert på blir aktuelt å sette ut videre drift av løsningen vil det bli lagt åpen kildekode og drifter allerede opp til en separat anbudskonkurranse om drift av nettstedet. enkelløsninger for difi. Leverandør kan også inngå driftsavtale vedr data.norge.no UNDERSKRIFT Firmaopplysninger Fyll inn Leverandør: Redpill Linpro AS Adresse: Vitaminvn 1A Storo, 0409 Oslo Kontaktperson: Svein Wøhni Telefonnummer: Telefaks: E-postadresse: Foretaksnummer: Oslo, den 23. aug 2010 sign Svein Wøhni Leverandørs underskrift ved innlevering av tilbudet 9

10 LEVERANDØRENS SJEKKLISTE Med ref til kravtabell er dokumentasjon iht konkurrensegreunnlaget vedlagt tilbudet TILPASNINGSAVTALEN (SSA-T) Tilpasningsavtalen (SSA-T) fdanner grunnlag for tilbudet. Alle bilag er utfylt og vedlagt.i 10

11 KRAVSPESIFIKASJON data.norge.no skal være et nettsted som informerer, promoterer og stimulerer initiativ som publiserer eller tar i bruk datasett som er gjort offentlig tilgjengelig i maskinlesbare formater. Nettsiden skal være sosialt rettet og legge til rette for at sluttbruker skal kunne bidra med informasjon og meninger relatert til emnet. Den tekniske løsning skal være modulær og åpen, på en slik måte at framtidige endringer kan skje på en smidig måte med lavest mulige kostnader. Løsningen skal i første omgang bestå av følgende moduler: Publiseringsløsning for å vedlikeholde sider med informasjon relatert til emnet Blogg for deling og diskusjon av informasjon og meninger relatert til emnet Katalog med metadata om offentlig tilgjengelige datasett Katalog med metadata om applikasjoner som utnytter offentlig tilgjengelige datasett Applikasjon for å visualisere eksempeldata fra datasett på utvalgte kjente format Tabellen under inneholder minstekrav til løsningen. Det er obligatorisk å svare på alle punktene. Indikér om kravet er oppfylt i løsningen ved å sette Ja eller Nei i tredje kolonne. Dersom svaret inneholder referanser til annen dokumentasjon så skal dette fremkomme i siste kolonne og dokumentasjonen skal leggest ved (og gjerne med kryssreferanse tilbake til kravet). Løsningens kildekode blir tilgjengeliggjort gjennom en åpen lisens som bestemmes av oppdragsgiver i etterkant av leveransen. Begreper Følgende begreper er benyttet i kravspesifikasjonen: Applikasjon: Applikasjon eller komponent som benytter ett eller flere datasett Datasett: Sett med data gjort tilgjengelig i filer eller på standardisert maskinlesbart format via ett eller flere kjente grensesnitt (API). Datasettene skal lagres hos dataeierne, ikke på data.norge.no. På data.norge.no skal det kun være metadata om datasett. Data: Innholdet i et datasett Metadata: Informasjon som beskriver datasett, grensesnitt mot datasettet, vilkår for bruk av datasettet og data i datasettet Informasjon: Innhold på nettstedet data.norge.no Innhold: Informasjon på nettstedet data.norge.no 11

12 1. Funksjonelle krav til løsning Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav Løsningen skal bestå av et rammeverk som Vi vil basere løsningen vår på ivaretar design og navigasjon mellom de ez publish (heretter bare kalt ez), som er et open source forskjellige modulene i løsningen slik at løsningen rammeverk for applikasjoner fremstår som enhetlig og på web. sammenhengende.rammeverket skal omfatte følgende innholdskategorier: Nettstedets logo, navn, etc., som skal vises på ez er bygget over LAMP (PHP), er modulært, støtter de alle sider nyeste web-teknologiene og kan integreres med andre Språkvalg løsninger. Faner e.l. som hjelper brukeren å navigere mellom datakatalogen, blogg, andre dokumenter og ressurser Innlogging for brukere Løsningen skal kunne fremstå på flere språk, med mulighet for å gjøre innhold tilgjengelig på flere språk Løsningen skal ha minst ett unikt navn, det vil si et navn som ikke er direkte knyttet til løsningen eller leverandøren av løsningen. For eksempel data.norge.no Løsningen skal aktivt hjelpe brukeren til å følge referansekatalogens krav til IT-standarder der det er relevant. (http://standard.difi.no/). Et konkret eksempel på dette er at løsningen skal sørge for at dokumenter blir publisert i rett format Løsningen skal utformes i tråd med statens IKTarkitekturprinsipper: kturprinsipper Løsningen skal tilfredsstille kravene i W3C WAI WCAG 2.0 AA (alle kriterier merket A og AA i standarden - quickref/overview.php). Ved leveranse skal dette dokumenteres Løsningen skal benytte RDF/Linked Open Dataattributter til å annotere innhold på nettstedet. ez støtter oversettelse av alle objekter (for eksempel sider og bloggposter). Tilbudet inkluderer oppsett av to språk, norsk og et til. Akseptert. En enkel løsning er å opplyse bruker om hvilke format som er akseptable ved opplasting av filer i ulike kontekst. Alternativt (inngår ikke i tilbudet) kan det tilpasses en mer avansert løsning der filending eller mime type sjekkes, og brukeren blir advart dersom en uønsket filtype er lastet opp. Akseptert. Akseptert. Tagging av innhold med RDFa vil baseres på metadata lagret i CKAN Datakatalog-delen av løsningen bør bygge på Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) eller Tagging av andre artikler vil baseres på attributter som må fylles ut manuelt. CKANs Python server kommer som en naturlig del av LAMP- 12

13 bedre. Beskriv hvordan dere ønsker å bruke CKAN. Dersom løsningen ikke bygger på CKAN, begrunn hvorfor og hva dere vil bruke istedet. stacken, og vil bli benyttet til lagring av innholdet i datakatalogen, og til å tilgjengeliggjøre innholdet for omverdenen i maskinlesbart format. ez vil tilby en strukturert presentasjon av informasjonen i form av RDFa annoterte websider, i tillegg til søkemotor for innholdet. Både CKAN og ez benytter SolR i sine søkemotorer, og dermed kan felles indeksering av innholdet benyttes og gjøres tilgjengelig både for mennesker og i maskinlesbar form. 1.2 Administrasjon av nettstedet Løsningen skal kunne håndtere et større antall brukere med ulike roller og rettigheter. Det skal registreres kontaktinformasjon relatert til hver bruker. ez legger ingen begrensning på antall brukere eller brukergrupper. (Begge deler er objekter i systemet på linje med alt annet innhold.) Roller og rettighter i systemet kan tildeles både på gruppenivå og individuelt nivå Innholdet på nettstedet skal kunne administreres gjennom et webbasert grensesnitt kryptert med SSL Løsningen må legge til rette for en enkel autentisering av brukere. Det må være mulig å verifisere enkelte brukere som representanter for departement, etater og kommuner Det skal være støtte for å tildele rettigheter til brukere på en enkel måte Alt innhold skal eies av én eller flere brukere i systemet. Sidene brukere er objekter på linje med annet innhold, kan disse også inneholde annen innformasjon, slik som kontaktinformasjon. Akseptert ez støtter vanlig passordautentisering og organisering av brukere i forskjellige grupper. Kreves autentisering utover dette (inngår ikke i tilbudet) så støttes andre autentiseringshåndterere, f.eks mot LDAP eller AD, eventuellt egenutviklet løsning. Å gi en bruker rettigheter gjøres enkelt ved å opprette brukeren i ønsket gruppe, der gruppen har ønskede tilganger. Brukere kan lett flyttes mellom brukergrupper. Alle objekter (sider, brukere osv.) i ez har en versjonshistorikk. For hver 13

14 versjon lagres hvilken bruker som har gjort endringer. Det lagres også hvilken bruker som har opprettet objektet Administrator skal kunne administrere alt innhold. Alt innhold i CKAN vil i utgangspunktet administreres via ez, og eierskap til data vil baseres på eierskap av relaterte objekter i ez. Administrator i ez har tilgang til alt innhold, og en rekke andre konfigurasjonsmuligheter og informasjon i et eget administrasjonsgrensesnitt. Administrator og andre med rettighter til det kan også redigere innhold i et front-end grensesnitt Løsningen skal kunne håndtere flere versjoner av metadata, der hver av versjonene korresponderer med ulike versjoner av datasettet metadataene beskriver. Det skal komme klart frem hvilke versjoner av det beskrevne datasettet som er tilgjengelige til enhver tid, og hvilke versjoner som er historiske Løsningen skal ha en rutine for håndtering av metadata for relaterte datasett. Det skal være mulig å se metadata for relaterte datasett i sammenheng Løsningen skal ha en rutine for utfasing av beskrivelser av spesifikke datasett Løsningen skal kunne håndtere import av metadata fra andre kilder. Slik import skal kunne automatiseres. Vi vil tilby grensenitt mot CKAN fra ez, slik at også dette innholdet kan administreres med samme applikasjon. Dette administreres fra ez ved å opprette et fellesobjekt for alle versjoner, og et underobjekt tilknyttet de konkrete metadataene per versjon. Dette presenteres dermed som en enhet som inneholder alle versjonene. ez organiserer alt innhold i en trestruktur, og relaterte data kan på denne måten organiseres og presenteres som grupper basert på relevanse. Den integrerte SolR-baserte søkemotoren kan indeksere innholdet både i ez og CKAN, og tilby oversikter basert på relasjoner og fasetter. Tilbudet inkluderer at datasett (og metadata) kan manuelt markeres som utfaset. Behov utover dette må speisifiseres. Importfunksjonalitet vil tilsvare periodevis nedlasting av data fra angitte kilder format som tilsvarer de fromat som benyttes ved manuell opplasting av metadata. 14

15 Datakatalogen skal inneholde metadata som kreves for å kunne gjøre en tjeneste tilgjengelig, eksempelvis informasjon, relevante adresser, formater, dokumenter, standarder, lisenser og kontaktinformasjon for feilmeldinger meldt på nettstedet. Beskriv hvordan disse metadatadefinisjonene kan vedlikeholdes Alle innholdselement skal ha en unik permanent URI. URI-en må være lesbar ( human readable ), være hierarkisk oppbygget, og være utformet slik at man skal kunne tolke hva den representerer. Beskriv hvordan disse URI-ene kan vedlikeholdes. Behov utover dette må spesifiseres. Eget objekt i ez med relevante attributter kan benyttes til å lagre denne informasjonen. Disse objektene vedlikeholdes (redigeres) på linje med annen informasjon i systemet. ez tilbyr human readable URI'er til alt innhold som standard. I tillegg kan alt innholdet nåes direkte ved hjelp av unik addresse basert på objektenes interne ID. URI'ene opprettes med enkle regler på bakgrunn av attributter i objekter. Objekter i ez organiseres i en hierarkisk trestruktur, og den ferdige URI'en reflekterer objektets plass i systemet. Dette oppdaters automatisk når objektet redigeres Det skal være mulig å navigere i metadataene på flere måter, f.eks. etter eier, forvaltningsnivå, eiers geografiske plassering, type data og lisenstype. I tillegge er det mulg å manuelt gi spesielle sider/objekt et eget URL-alias. ezs søkemotor, ez Find, er basert på Lucene/SolR, som kan indeksere innhold basert på ulike kriterier. Denne kan i tillegg til søk tilby fasettbasert navigasjon på bakgrunn av ulike felter. Etter nærmere avtale er det ved behov mulig å lage helt egne tilpassede grensesnitt til dataene ved behov Det skal være mulig å gi tilbakemelding på alle datasett som er beskrevet i datakatalogen. Beskriv hvordan dette løses og administreres. ez inkluderer mulighet for å la besøkende kommentere innhold. Kommentarene vises sammen med det aktuelle innholdet, slik som eksempelvis hos nettaviser. Administratorer kan fjerne upassende kommentarer. Utover dette finnes det innebygd en ratingfunksjon som lar besøkende evaluere innhold ved å tildele et antall stjerner. Gjennomsnittsverdien presenteres så for øvrige besøkende. 15

16 Det skal være mulig å følge en RSS/Atom-feed med nyheter om hvert datasett som er beskrevet i datakatalogen. Disse nyhetene skal kunne lages direkte på nettstedet. Løsningen skal også kunne videreformidle nyheter fra dataeier. Alternativt kan det tilbys et skjema hvor man gir tilbakemelding direkte til systemetes adminisratorer. Felles for alle funksjoner er at de kan slås på individuelt for de elementer der det er ønskelig. Dette er integrert i ez Alt innhold skal være synlig datert. Dato opprettet og dato for alle endringer lagres automatisk, sammen med brukeren som har gjort endringene. Denne informasjonen kan vises der det er ønskelig Hvert datasett som er beskrevet i datakatalogen skal presenteres med nøkkeltall relatert til visningen av datasettet. Et eksempel på nøkkeltall er antall visninger i en gitt periode. Det skal være mulig å navigere etter slike nøkkeltall Det skal være mulig å registrere informasjon om applikasjoner. Det skal være mulig å registrere metadata om applikasjonen, i tillegg til at det skal være mulig å knytte metadata om applikasjonen til metadata om de datasettene applikasjonen benytter. 1.3 Krav til nettstedet Nettstedet skal ha en innbydende utforming hvor alt innhold redigeres i samme grensesnitt som visningen. En populær måte å navigere i hyppig besøkt innhold er tagclouds, som på standardisert grafisk form synliggjør populært innhold. Dette er innebygd i ez. Ved hjelp av ez Find kan det defineres søk basert på lagrede data for å realisere forskjellige navigasjons- og oversiktsmuligheter. Hvilke behov som er aktuelle avklares i utviklingsfasen. Akseptert. ez tilbyr som standard et front end redigeringsgrensesnitt i tillegg til et back end administrasjonsgrensesnitt. Dette støttes ved bruk av SolR, som er integrert med ez Løsningen skal ha en søkemekanisme som lar bruker søke i fritekst på alt innhold i løsningen Det skal være mulig å karakterisere noen av de SolR støtter boosting og beskrevne datasettene som populære eller annen prioritering av søkeresultater. hotte. Disse skal kunne profileres på fremsiden og/eller i sidekolonner. 1.4 Krav til bloggen Det skal være mulig å importere alt innhold fra Akseptert. den nåværende bloggen på data.norge.no inn i den nye bloggen. 1.5 Presentasjon av datasett Eier av datasett skal kunne laste opp ett eller ez støtter opplasting av filer. 16

17 flere eksempel på datasettet. Disse skal både kunne lastes ned og kunne visualiseres i nettleseren av besøkende. Minimum støtte er JSON og XML. 1.6 Tilgjengelighet av rådata Katalogen over offentlige datasett skal beskrives som et eget datasett i løsningen, og gjøres tilgjengelig i standardiserte, strukturerte, maskinlesbare formater. Katalogen skal som et minimum gjøres tilgjengelig på veldokumentert JSON- og XML-format (Dette er det eneste datasettet som skal gjøres tilgjengelig på data.norge.no). Parsing av opplastede filer i definerte format, og forskjellig presentering/visualisering av innholdet krever en tilleggsmodul, som vi vil utvikle basert på nærmere spesifikasjon. Akseptert Beskriv forslag til format og programmeringsgrensesnitt for dette datasettet. 2. Skisse til løsning Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 2.1 Leverandøren må gi en skisse til løsningsforslag. Løsningsforslaget skal minst omfatte: En modell for løsningen som synliggjør hvilke funksjoner som inngår i løsningen En spesifikasjon av hvilke programvarekomponenter nettsted og database baseres på Se egen beskrivelse under tabell Oppgi hvilke deler av løsningen som baserer seg på hyllevare, egenutviklete standardløsninger og skreddersøm, og hvilke lisenser som gjelder for hver komponent. 2.2 Dersom løsningen bygger på programvare som leverandøren ikke selv står ansvarlig for, bes det om opplysninger om forhold mellom leverandør og rettighetshaver, og om planer for videreutvikling av programvaren og løsningen. 2.3 Leverandøren bes beskrive ansvarsforhold, ressurser og rutiner for utvikling, feilretting, kvalitetskontroll og support for tilbudt tredjeparts programvare. Leverandør er nordisk implementering og driftspartner ez systems vedrørende løsningen ez publish. EZ publish er et open source produkst som blir videreutviklet i et egtet Community, der både utviklere og kunder er medvirkende i viderutviklingen av produktet. Ref ssa-t_bilag 5 Test og godkjenning. Tilsvarende kan også inngås med leverandør i en vedlikeholdsfase ved ssa-v (lille) samt dekning ved å inngå subscrition avtale ez Publish premium. Gnu General Public License (GPL) v

18 d-licenses/gpl-2.0.html 18

19 Ref pkt 2, pkt 2.1 Skisse til løsning Generell beskrivelse Vi forstår løsningens hovedformål å være å fremme bruk av offentlige data, fremme god bruk av slike data, inkludert riktig bruk av vedtatte offentlige standarder. For å oppnå formålet skal løsningen gi informasjon om, tilgang til og veiledning i bruk av offentlige data og standarder. Løsningen skal fungere som en støtte for å finne og bruke denne typen data. Løsningen vil tilby et todelt grensesnitt mot brukerne. Det ene i form av websider på data.norge.no, med blogg, informasjon om innholdet, strukturert tilgang til tilgjengelige metadata, eksempeldatasett og en søkemotor. Det andre i form av direkte tilgang tilgang til metadata i maskinlesbar form. Systemet vil bestå av: en blogg for nyheter om emnet og nettstedet sider med nyttig informasjon en strukturert oversikt over innholdet (tilgjengelig metadata og relevante applikasjoner) søkemotor metadata med informasjon om hvilke datasett de beskriver (metadata og metadata til metadata) datasetteksempel Løsningen Løsningen vi tilbyr består av to applikasjoner, ez Publish (heretter bare kalt ez, se beskrivelse i «Ramme for løsningsspesifikasjon») og CKANs Python-baserte applikasjon. Webgrensesnittet mot omverden vil implementeres med ez, mens CKAN vil ta vare på metadataene og tilby disse direkte i maskinlesbar form. CKAN vil integreres med ez slik at metadataene også er tilgjengelig på web'en. All presentasjon av data og organsering av innhold på websider og innhold i CKAN vil foregå via ez. ez vil også kommunisere med CKAN for å hente ut relevant informasjon ved behov. ez vil også tilby søk i dataene. CKAN vil tilby metadata i maskinlesbar form. Siden CKAN også inneholder søkemotor, så vil det være mulig å foreta automatiserte søk mot innholdet direkte, uten å gå via websidene. Oppdatering av data i CKAN vil skje via ez, som har kontroll på brukere, rettighter og autentisering. 19

20 ez Publish CKAN Metadata Redaksjonelt innhold Blogg Informasjon Publikum Semantisk innhold Registrerte brukere Administratorer Metadataene i systemet skal være i to hovedkategorier, der det ene er beskrivelse av diverse offentlige datasett, og det andre er beskrivelse av relevante applikasjoner for bruk mot de nevnte datasett. Innholdet beskrives på en strukturert måte som gir meningsfulle relasjoner mellom forskjellige typer datasett, både internt i systemet og eksternt til andre datasett gjennom bruk av standard ontologier. Dette gjør innholdet søkbart og navigerbart basert på ulike kriterier/fasetter (som nevnt i Funksjonelle krav ) og relasjoner til andre data og metadata. All metadata tilgjengelig via web vil også annoteres med RDFa, slik at sidene blir gjenkjent av applikasjoner som leser RDF, og direkte tilgang til CKAN fasiliteres. Funksjonsoversikt Følgende funksjonalitet inngår i løsningen: Publiseringssystem ez publiseringssystem støtter mange former for innhold på web'en (se eget kapittel). Dette inkluderer bl.a informasjonssider og blogg. Alle websider vil ha egen «human readable» URI. Vi ser for oss at administratorer på sidene publiserer relevant informasjon om sidene, og lager oversiktlige sider om innholdet. Eiere av metadata legger inn informasjon om disse på egne sider, men lager ikke noe struktur utover dette. Det blir dermed mulig for websidenes redaktør(er) å lage en manuelt vedlikeholdt oversikt. Dette kommer i tillegg til mulighetene gitt av søkesystemet. Se eget avsnitt. Systemet vil støtte W3C WAI WCAG 2.0 AA og være i samsvar med statens IKTarkitekturprinsipper. 20

21 Blogg Blogg med redigeringsverktøy som støtter bilder, formatering av tekst, vedlegg av filer osv. Bloggen har et kommentarsystem der brukere (dersom de har rettigheter) kan delta i diksusjon om innholdet. Alle kommentarer kan modereres. Brukeradministrasjon Systemet legger ikke noen kunstige begrensninger på antall brukere og brukergrupper. Hver bruker får roller basert på tilhørighet til brukergrupper. Brukere kan også tildeles roller i systemet individuelt. Autentisering av brukere foregår ved brukernavn og passord (men andre løsninger, f.eks login basert på LDAP eller AD, kan tilbys). All tilgang til ez og endringer i CKAN vil foregå via ez. ez har dermed full kontroll på hvilke brukere og grupper som kan gjøre hva. Enkeltbrukere har eierskap til eget innhold i ez, og i forlengelse av dette, eget innhold i CKAN. Tilgang til metadata Systemet vil lagre metadata om datasett og applikasjoner i CKAN. Dette vil være åpent og direkte tilgjengelig for lesing i CKAN, og presentert i strukturert form via informasjonssider publisert på weben og via ez. Informasjonssidene vil assosieres direkte med gjeldende metadata i CKAN, slik at informasjonen på sidene kan annoteres med RDFa. Informasjonssidene vil også tillate kommentering av innholdet, med samme mekanismer som brukes for kommentarer til bloggen. Innlegging av metadata Enkeltbrukere har eierskap til egne metadata, og kan oppdatere og endre disse ved behov, samt oppdatere metadata om metadata. All metadata og informasjon derom, vil være versjonert slik at brukere og applikasjoner vet at de jobber med datasett som er kompatible. Det vil være mulig å legge til egne informasjonssider, og laste opp vedlegg. Automatisk import av metadata Detaljene i dette behovet må utredes. Men vi kan tilby scripting av import fra eksterne kilder. Slike script må som regel tilpasses forskjellige typer kilder som presenterer data i forskjellige format. Dette er funksjonalitet som i første rekke tilbys eierne av systemet, og ikke vanlige brukere. Behov utover dette kan også tilpasses, men da må slike først klargjøres. 21

Nettstedet data.norge.no

Nettstedet data.norge.no Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Utredning av markedspotensialet knyttet

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Nettstedet data.norge.no

Nettstedet data.norge.no Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/46912234.aspx Ekstern udbuds ID 2014-113477 Ajour nummer 14/05117 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Systemdiagram... 3 Use case definisjoner... 4 1. Funksjonelle krav til løsning... 5 2. Skisse til løsning... 11 3. Generelt... 13 4. Test... 15 5. Fremdriftsplan...

Detaljer

Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter

Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47039939.aspx Ekstern anbuds ID 2014-030321 Saksnummer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

4 Tildelingskriteriene

4 Tildelingskriteriene 4 Tildelingskriteriene 4.1 Pris FJE RN E T F R A D E NN E SL A DD E D E V E RSJO N E N 4.2 Løsningsforståelse I det følgende kommer en beskrivelse av løsningen som tilbudt. Vi håper at dette samsvarer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Systemdiagram... 3 Use case definisjoner... 5 1. Funksjonelle krav til løsning... 6 2. Skisse til løsning... 14 3. Generelt... 16 4. Test... 19 5. Fremdriftsplan...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

Innkjøp av sirkulasjons- og minnemynt

Innkjøp av sirkulasjons- og minnemynt Innkjøp av sirkulasjons- og minnemynt Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43286137.aspx External tender id 2014-204221 Ajour number 5 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement

Detaljer

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur.

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur. edlegg 1 data.norge.no spesifikasjon for en ny allmenn tjeneste for publisering av informasjon om offentlige datasett som er gjort tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette er en foreløpig skisse til

Detaljer

RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER

RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43433483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-044736 Saksnummer 2014/102332

Detaljer

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43753251.aspx External tender id 2014-512642 Ajour number Sak 14/3467

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Blatt Gruppen AS Blakerveien 109 1920 SØRUMSAND Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0075-8 30.09.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44707942.aspx Ekstern anbuds ID 2014-867459 Saksnummer 14/402 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Kort om anskaffelsesgrunnlag for nytt fagsystem for digital

Kort om anskaffelsesgrunnlag for nytt fagsystem for digital Kort om anskaffelsesgrunnlag for nytt fagsystem for digital cm byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Dokumenthistorikk

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer For levering til Difi Saksnummer: 13/0110 Konkurransegrunnlag Sak 13/0110 Kurs til statsforvaltningen

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

Kravspesifikasjon for

Kravspesifikasjon for for ANSKAFFELSE AV Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner Luftambulansetjenesten ANS 21. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORORD... 3 2. KRAVSPESIFIKASJONENS OMFANG... 3 2.1

Detaljer

Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system

Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system Mars 2013 Astrid Øksenvåg Om EKOR Konsulenthus spesialisert på informasjonsforvaltning Bistår kunder med: Behovskartlegging Kravspesifisering

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet.

Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet. Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet. Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46525813.aspx External tender id 2014-256853

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Innføring i. av Bent J. Syversen. - seniorrådgiver i Difi

Innføring i. av Bent J. Syversen. - seniorrådgiver i Difi Innføring i av Bent J. Syversen - seniorrådgiver i Difi Fagdag IKT-anskaffelser - Gardermoen 16. januar 2014 «Hvilke avtaler finnes, oppbygning og bruksområder. For deg som vet lite eller ingenting om

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurranse med ett trinns forhandling

Konkurranse med ett trinns forhandling Konkurranse med ett trinns forhandling Identifikasjon av energieffektiviseringsmuligheter og utvikling av CDM metodikk i kinesisk ferrolegeringsindustri Forstudie April-Juni 2009 Konkurransegrunnlag For

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo Pasientreiser Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44098483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-802335 Saksnummer 2014/4831 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Elektronisk personal- og lederhåndbok. Saksnummer: 2012/02023. Side 1 av 12

KONKURRANSEGRUNNLAG. Elektronisk personal- og lederhåndbok. Saksnummer: 2012/02023. Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG Elektronisk personal- og lederhåndbok Saksnummer: 2012/02023 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KONTAKTPERSON 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Å anskaffe et CMS (publiseringsverktøy), brukeropplevelse/design og implementering på valgte plattform. Løsningen skal driftes internt, og det skal derfor ikke

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører OwnCloud / Owncloud Enterprise Owncloud er en open-source løsning, der det også finnes en enterprise-løsning. Owncloud støtter stort sett alle mulige bakenforliggende

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes

Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42831168.aspx Ekstern anbuds ID 2014-878294 Saksnummer 14/493 Konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 1 Dokumentering av tekniske og faglige kvalifikasjoner... 2 2 Standardisering og europeisk samarbeid... 2 3 Pris og

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører FG-KONTROLL Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører Oslo, 05.12.2013 Innlogging Alle brukere må logge inn med egen, unik e-postadresse E-postadressen må ligge i systemet før man kan logge inn (legges

Detaljer

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling KF Avviksbehandling effektiviserer og automatiserer flyten av avviksskjema i kommuner og fylkeskommuner. Elektronisk innmelding

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 Samfunnsutvikling Kommune- og arealplanlegging Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 For levering til Alta kommune Saksnummer: 12/4958 Telefon:

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer