Hvem vant kjønnskampen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem vant kjønnskampen?"

Transkript

1 KUNNSKAPSMAGASINET FRA UNIVERSITETET I TROMSØ NR kulde: Å overleve ekstrem nedkjøling snøskuter: Risikerer liv og lemmer? ernæring: Sjørøya mot fedme Hvem vant kjønnskampen? For hundre år siden var kvinner stemmeløse og lavt utdannet. I dag dominerer de nesten alle fag i høyere utdanning.

2 KUNSKAPSMAGASINET FRA UNIVERSITETET I TROMSØ Innhold NR kulde : Å overleve ekstrem nedkjøling Risikerer liv og lemmer? ernæring : Sjørøya mot fedme snøskuter : Hvem vant kjønnskampen? FASTE SIDER 08 Hvem vant kjønnskampen? 04 bildet : Hval i fjorden 13 Forsvinner hunkjønnet? En reiseskildringens pioner 20 fra museumssamlinga : Skatter fra en svunnen tid 17 Når størrelsen teller For hundre år siden var kvinner stemmeløse og lavt utdannet. I dag dominerer de nesten alle fag i høyere utdanning Labyrint-21-korrigering.indd 1 TEMA 38 19/04/ :37 AKTUELT kunnskapsmagasin utgitt av universitetet i tromsø Nummer 1/2013, 6. årgang uit.no/labyrint ansvarlig redaktør: Asbjørn Bartnes redaktør: Mona Solbakk Tlf: verdt å vite forskning pågår : Helsedugnad 24 Vi pøbler kjører ikke i løypa 40 er det sant? Blir man født som morgenfugl? 28 Elever bør slite med matematikken 42 hvorfor valgte du : 30 Ekstremslankeren 44 spørsmål 34 Hvordan overleve ekstrem nedkjøling? 51 våren i tall : Vannlopper svar : Klima Trekkfugler redaksjonen: Maja Sojtaric Linn Sollied Madsen Cecilie Thoresen Krog var Norges første kvinnelige student. I dag er over 60 prosent av studentene ved norske universitet kvinner. bidragsytere: Elisabeth Øvreberg Renate Alsén Øvergård Per Nordgård Næss Omslagsillustrasjon: Bengt Olsson, Concorde Design adresse: Labyrint, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø design: Concorde Design trykk: Lundblad Media AS issn: X opplag: abonnere? Det er gratis åbonnere på Labyrint Send e-post til ring , eller skriv til Labyrint, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Labyrint trykkes på miljøvennlig papir 08 suffragetter betegnelse på de mest radikale forkjemperne for kvinnenes stemmerett i Storbritannia. Deres viktigste organisasjon var Women s Social and Political Union (WSPU), stiftet av Emmeline Pankhurst og hennes døtre i WSPU forstod å benytte seg av massemedia og skapte stor blest om kampen langt utenfor Storbritannia. De arrangerte en rekke dramatiske demonstrasjoner i gatene og gjorde utallige forsøk på å komme inn i Parlamentet for å få politikerne i tale. De knuste ruter og satte fyr på tomme hus og fabrikkbygninger, men den mest dramatiske hendelsen fant sted under Derby-løpene i 1913 da Emily Davison kastet seg foran kongens hest og ble drept. I de siste par årene før den første verdenskrig tok enkelte grupper suffragettene i økende grad i bruk alvorlig terror i kampen. Da kvinner over 30 fikk stemmerett i Storbritannia i 1918, opphørte bevegelsen å eksistere. Kilde: Store norske leksikon anadrom ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på matjakt, og tilbake til ferskvann for gyting. Eksempler på norske anadrome fiskearter er laks, ørret, røye og stingsild. Kilde: Store norske leksikon. katadrom betegnelse på fiskeart som fødes i saltvann og deretter vandrer opp i ferskvann. Her lever den mesteparten av sitt liv, for så å vandre ut i saltvann igjen for å gyte. I Norge gjelder det ål og skrubbeflyndre. Disse artene kan også vokse opp i saltvann uten noe ferskvannsstadium. Kilde: Store norske leksikon. 30 Foto: Nasjonalbiblioteket. hypotermi e n tilstand der kroppstemperaturen faller under 35 grader celsius. Hypotermi kan oppstå når en person er eksponert for kulde over tid eller ved raskt nedkjøling som ved fall i kaldt vann. Tidlige symptomer på hypotermi er skjelvinger, ukoordinerte bevegelser med armer og bein, irrasjonell oppførsel, blek og kald hud. Deretter opphører skjelvingen og pasienten blir stille, desorientert, tilbaketrukken og svarer tregt på tiltale. I verste fall blir den nedkjølte dypt bevisstløs med iskald, blålig hud. Pustemønsteret endrer seg drastisk med 2-3 åndedrag i minuttet. Faller temperaturen under 30 grader celsius, stanser hjertet. Kilde: Røde Kors. 34 vannlopper er svært vanlige, både i ferskvann og sjøvann. De fleste beveger seg gjennom vannet med hopp og sprett, noe som har gitt opphavet til navnet vannlopper. De aller vanligste vannloppene er ferskvannsformer av slekten Daphnia og slekten Bosmina. I sjøvann er det to slekter Evadne og Podon. Karakteristisk for vannloppene er et skall som dekker kroppen. Hodet er bare litt adskilt fra resten av kroppen. Beina, fem eller seks par, er utflatet og bladlignende og tjener som respirasjonsorgan. Bevegelsene til beina forårsaker en vannstrøm gjennom dyret og ut mellom skallhalvdelene. Denne strømmen hjelper dyrene til å puste, og den fører også med seg næringspartikler, ofte planktonalger, som er filtrert av beina og ført til munnåpningen. Kilde: planktonweb.no. 42 klima typisk værmønster på et sted, som f.eks. middel-, maksimums- og minimumsverdier og hyppighet. Ekstremvær hører også innunder klima, men er definert som værsituasjoner med lav hyppighet. For å fange opp mer tilfeldige variasjoner i været fra år til år, bygger beskrivelsen av et steds klima på lengre observasjonsrekker som strekker seg over 30 år. Lengden 30 år er valgt som et kompromiss mellom kravet om lengst mulig tid for å utjevne tilfeldige variasjoner og kortest mulig tid for å fange opp endringer i den midlere tilstand. Kilde: Store norske leksikon. 44 trekkfugl er en fugl som etter at hekketiden er slutt flytter seg fra nordlige eller sydlige breddegrader mot ekvator. Fugler som bor samme sted hele året kalles standfugl. Kilde: Store norske leksikon. 51 3

3 Kaldfjorden, 5. desember 2012 På høsten starter knølhvalen den opptil km lange vandringen fra Barentshavet til parrings- og fødeområdene i Karibia. I år har store mengder hval kommet langt inn i fjordene i Troms og Vesterålen til stor forlystelse for hvalentusiaster på land. Det nye kystnære vandringsmønsteret henger sammen med at silda de to siste årene har valgt å tilbringe mørketida nært land, noe som er et fristende matfat for knølhvaler som vil fylle opp fettdepotene før den lange reisen. Foto: Audun Rikardsen Knølhvalens hjerte kan veie opp mot 200 kg.

4 Samer ønsker ikke å prate om sykdom, heller ikke med legen sin ifølge fersk forskning. Tanken er at man ikke skal belaste andre med sine problemer. Hvis en samisk person er syk, vil omsorg bli gitt av familiemedlemmer uten at de blir bedt om det, og uten at man snakker om sykdommen. Forsker Berit A. Bongo ved UiT mener at helsepersonell må ha observasjons evnen på topp overfor denne pasientgruppen. De sier ting indirekte og aldri direkte. Derfor må de nesten se på pasienten med røntgenblikk, høre godt etter og observere. Bruk tid selv om det er akutt. Ellers kan det i verste fall bli stilt gal diagnose. Kilde: uit.no Samer snakker ikke om helse og sykdom VERDT Å VITE Vitenskap uten samvittighet er intet annet enn sjelens ruin. FRANÇOIS RABELAIS Fantasifull evolusjon skaper noen ganger hodebry for forskerne. Den hailignende Helicoprion levde før dinosaurene og hadde et lettoppløselig skjelett av brusk. Forskerne har faktisk kun hatt et formidabelt tannsett å jobbe ut ifra. Helicoprion hadde en spiral av tenner som mest av alt så ut som bladet på en sirkelsag. De siste hundre årene, før forskere skjønte at det var snakk om tenner, ble det foreslått at spiralen kunne være alt fra en krøll på halen til en piggete snabel. Nå har man ved hjelp av CT-skanning funnet ut at tennene har vært plassert langt bak i munnen, like ved kjeveleddet. Kilde: Forskning.no Fossil rovfisk med bisarr tanngard Mildere vintre gjør livet vanskeligere for dyr i Arktis. I stedet for snø kommer regn, som fryser til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen dyrene lever av. Svalbards tre overvintrende planteetere rypa, reinen og markmusa får en knekk i bestanden umiddelbart etter slike isperioder. Fjell reven merker en nedgang i bestanden året etter. Isperiodene fører nemlig til stor dødelighet blant svake reinsdyr, noe som gjør at færre bukker under den påfølgende vinteren. Dermed blir det lite mat til reven som er avhengig av reinkadaver. Kilde: Framsenteret.no Dyrelivet på Svalbard under klimapisken Nordmenn er ikke mer aktive enn amerikanere. Selv om vi liker å se på oss selv som en nasjon av friskuser, så stemmer det dårlig med sannheten. Ny forskning viser at bare én av fem lever opp til helsemyndighetenes anbefaling om minimum 30 minutter moderat fysisk aktivitet per dag. Dette er relativt likt funn fra blant annet USA. Studien tilbakeviser også myten om at menn er mer aktive enn kvinner. Norske menn og kvinner stiller rimelig likt når det gjelder aktivitetsnivå. Kilde: ScienceNordic.com Norwegians are not as active as they think Foto: Colourbox Foto: Jason Roberts Foto: Colourbox Foto: Colourbox Vikingene var glade i machoaktiviteter også på fritida. Nye studier viser at vikingenes fritidsaktiviteter ofte var brutale og blodige, og kunne ende med alvorlig skade eller dødsfall. Målet var å demonstrere maskuline ferdigheter som smidighet, styrke og taktikk. Sagaene forteller om bryting og steinløfting, men også ballspillet knattleikr en slags voldelig form for dødball som kunne utarte seg til en kamp på liv og død. Kvinnene var oftest observatører til disse aktivitetene, men deltok gjerne i drikkeleker. Kilde: ScienceNordic.com How vikings killed time Etter en søvnløs natt har man større appetitt enn dersom man har sovet godt. Man har også mer lyst på kaloririk mat. Forskere tror dette skyldes at kroppen forbruker mer energi på å holde seg våken, enn om man sover. En person som er våken i 24 timer bruker om lag sju prosent mer kalorier enn en som har sovet i åtte timer. Det tyder på at den økte sulten en ren biologisk kompenseringsmekanisme for det ekstra forbruket. Er man trøtt er det også en del belønningssentre i hjernen som reagerer sterkere på kaloririk og smakfull mat. Kilde: Forskning.no Trøtte spiser med både magen og øynene Foto: Colourbox VERDT Å VITE Svenskene har blitt mer hjelpsomme de siste 20 årene. Med en stadig eldre skandinavisk befolkning, spår forskerne at vi blir langt mer avhengig av ubetalt hjelp og omsorg fra familie, venner og naboer. Svenskene har allerede tatt på seg mer omsorgsansvar. På 90-tallet opplyste 30 prosent at de regelmessig hjalp og viste omsorg for andre med aktiviteter som transport, hagearbeid, husarbeid, barnepass og pleie av syke personer. På 2000-tallet hadde det økt til cirka 50 prosent. Også timeantallet hadde økt fra 12 til 14 timer per måned i snitt. Kilde: ScienceNordic.com In Sweden, helping and caring are on the rise Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie. PLATON 6 7

5 Hvem vant kjønns kampen? I år er det hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Norske kvinner var tidlig ute med å tilkjempe seg like rettigheter som menn. Nå dominerer kvinner nesten alle fag i høyere utdanning og utkonkurrerer menn i videre gående skole. Likevel ser vi at det er på langt nær så mange kvinnelige som mannlige forskere. Kvinner er mer sykemeldt enn menn, har lavere lønn enn menn, og jobber mer deltid. Mye koker ned til den skjeve kjønnsfordelinga innenfor husets fire vegger. Men kan og bør vi regulere likestilling inn i familiene? Tekst: Maja Sojtarić 8 9

6 TEMA: LIKESTILLING Klokka er åtte på morgenen, men summingen av stemmer er allerede intens da jeg kommer inn i Auditorium 1 på Det helsevitenskapelige fakultet. De morgentrøtte studentene sitter i klynger, mange har av uforklarlige grunner beholdt luene sine på. I dag skal de lære om det bankende hjertet. Det skal ikke jeg, selv om det høres herlig poetisk ut. Jeg er her for å observere 2012-kullet av medisinstudenter. Et kull som består av 63 prosent kvinner. Det er menn der, selvsagt. De sitter spredt på auditoriets fremste rader, stille, stirrende på dataskjermer. Én mannlig sjel har forvillet seg midt i mylderet av de lyse kvinnestemmene på femte rad. Han holder rundt en lyslugget jente. Professor Kirsti Ytrehus har erfart den store endringa i studentmassen på nært hold. Da hun ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 1980, det året jeg ble født, var kun hver fjerde medisinstudent kvinne. Ytrehus mener at det er åpenbare grunner til at kvinner velger legeutdanningen i dag. For eksempel er det en utdanning hvor man kommer seg ut i trygg og godt betalt jobb. De unge legene i dag har en mye bedre regulert arbeidstid enn da jeg var ferdig utdanna. De rå vaktene som knapt lot seg kombinere med et familieliv er borte. Det er også en utdanning som appellerer til folk som har lyst å drive på med omsorgsarbeid. Kvinner har nå utklasset menn på alle nivå i det amerikanske utdanningssystemet. vi har kommet langt, kjære. Men hvorfor er jeg egentlig i auditoriet til medisinstudentene? På tannlegestudiet er kvinnedominansen mer påfallende. Kun 18 prosent av studentene der er menn! Jeg er på medisinstudiet fordi det tidlig utmerket seg som en mannsbastion. I 1881 sendte Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo et brev til regjeringa, der de var sterkt kritiske til opptak av kvinner til høyere utdanning: «Regelen er vel den, at Kvinder, der kommer ind paa disse Aandslivets felter, der ligesom af Naturen ikke er anviste dem, taber sin Kvindelighet, at deres Intelligens udvikles på Bekostning af deres Gemytsliv.» Synet på kvinners og menns naturlige tilstand er påvirket av ideene til Aristoteles, forteller professor i antikkens kultur og litteratur Synnøve des Bouvrie. Aristoteles definerte kvinnen som en defekt mann. Han mente også at forplantningen og besjelingen av fosteret kun skjedde via mannens sæd en ubestridt sannhet frem til Karl Ernst von Bahr observerte eggcellen i Des Bouvrie går så langt som å si at antikkens medisinske teorier opp gjennom tidene har vært en medvirkende årsak til den skjeve kjønnsfordelinga i den vestlige verden. Da Aristoteles ble gjenoppdaget i middelalderen, ble hans ideer spredd av kirketeoretikeren Thomas Aquinas, som tolket dem slik at de passet inn i den kirkelige ideologien. Aquinas videreførte tanken om kvinnen som en mislykket mann, uegnet til å være leder. Høyere utdanning har i hundrevis av år vært likelydende med kirkelig utdanning, understreker des Bouvrie. Studenter var fortrolige med Aristoteles ideer og andre medisinske teorier helt frem til for 150 år siden. Så å forstå antikkens tankeverden er et nødvendig supplement Platon og hans elev Aristoteles i diskusjon. Aristoteles ideer om kvinnen var en respons på Platons ideer. I Staten skriver Platon at individuelle ferdigheter og ikke kjønn skulle bestemme menneskets plass i samfunnet. Likestilling, altså. Foto: Skolen i Athen av Rafael. Wikimedia Commons. til vår selvforståelse. Des Bouvrie hørte så sent som på 80-tallet ytringer om kvinners fysiologiske uskikkethet til å forske. På et seminar kunne man overvære en forelesning der en mannlig professor fra Det medisinske fakultet i fullt alvor påsto at kvinner ikke egnet seg til å være forskere. Han begrunnet det med statistisk materiale om kjønnsforskjeller fra en mengde fagfelt. At kvinner oftere smiler og oftere legger hodet på skakke enn menn var blant de tingene som gjorde dem uegnet. menn klarer ikke å holde tritt På den korte tiden fra jeg var en snørrete unge i en sandkasse, til jeg nå sitter ferdigutdannet og betrakter glade medisinstudenter, har verden tross alt forandret seg betraktelig. Her i Auditorium 1 ser det ut som om en revolusjon har funnet sted. Allerede i 1986 ble det nesten like mange kvinner som menn i høyere utdanning. Kvinneandelen har siden 2009 holdt seg på omtrent 61 prosent. World Economic Forum i Davos utarbeider årlig Global Gender Gap indeksen. Den plasserer Norge og de nordiske landene på toppen av likestillingslista år etter år. «Fordi kvinner står for halvparten av et lands potensielle talentbase, er en nasjons langsiktige konkurranseevne betydelig avhengig av hvorvidt og hvordan den utdanner og bruker sine kvinner.» står det i rapporten for Hanna Rosin, redaktør i magasinet The Atlantic, skrev i 2010 artikkelen The End of Men. Der påsto hun at kvinner nå har utklasset menn på alle nivå i det amerikanske utdanningssystemet. Amerikanske menn klarer rett og slett ikke å tilpasse seg den skiftende økonomien, påstod hun. De ble hardest rammet av finanskrisen, og klarer ikke å motivere seg til skolearbeid. Artikkelen debatteres fortsatt heftig i et 12 Synnøve des Bouvrie. Professor i antikkens kultur og litteratur. Foto: Torbein Kvil Gamst 10 11

7 TEMA: LIKESTILLING Cecilie Thoresen Krog var Norges første kvinnelige student. Hun kjempet for retten til å ta examen artium i 1881 og fikk tillatelse til å studere gjennom et privat lovforslag i Stortinget i Først i 1884 kom en lov som ga kvinner full adgang til universitetet. Foto: Nasjonalbiblioteket samfunn hvor kvinner på langt nær er så likestilt som i Norge, igjen ifølge World Economic Forum. diskriminerer skoleverket guttene? Er Rosins argumenter overførbare til en norsk virkelighet? Delvis. Man kan spørre seg hva som har endret seg fra den tiden da menn dominerte medisinstudiet. Lite, i følge Kirsti Ytrehus opptakskravene til medisin har stått ganske uendret i flere tiår. Det er mange årsaker til kvinnedominansen i Auditorum 1. Men den mest umiddelbare grunnen er at opptaket til studiet er utelukkende basert på karakterer fra videregående skole. Og der gjør jentene det bedre enn guttene. Gjennomstrømningen i videregående skole holder seg stabil på 70 prosent i 2012, skriver Statistisk sentralbyrå. Det vil si at 30 prosent faller fra. Og guttene dominerer frafallsstatistikken. Betyr dette at skoleverket i dag bevisst tilrettelegger bedre for jenter enn for gutter? Det finnes ikke en bevisst pedagogisk strategi til fordel for jenter i norsk skole. En stund var det stor fokus på jenter som underpresterte i skolefag, og tiltak ble gjort for å rette på dette. Og vi er kanskje fortsatt ikke vant til å tenke at guttene mestrer skolen dårligst. Men nå har det snudd, forteller professor Unn-Doris Bæck som for tiden forsker på frafall i videregående skole. Det kan virke som om ting har forandret seg kolossalt til kvinners fordel på tretti år. Men Bæck forteller at de tradisjonelle kjønnsstrukturene fortsatt står veldig sterkt. Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Ni av ti elever på helse- og sosialfag er jenter, mens nesten alle elevene på studieretning for byggfag er gutter. Og de aller fleste kampanjer som har prøvd å få jenter og gutter til å velge utradisjonelle yrker har hatt liten effekt. Så man kommer ikke utenom kjønnsroller. Eller sosial bakgrunn. Disse to er tett knyttet til hverandre. Bæck skrev sin doktorgradsavhandling om unges utdanningsvalg. Og der hører man et kjent omkved: Det er viktigere for jenter enn for gutter at et yrke kan kombineres med familieliv. Jenters utdanningsvalg er også mer preget av et ønske om å hjelpe andre mennesker. Guttene legger svært liten vekt på omsorg. Unge kvinner skal tjene penger, samtidig som de skal tilegne seg kompetanse de kan bruke som mødre og hustruer, oppsummerer Bæck i avhandlinga. De skal kort sagt ha en dobbel identitet. hvor var det glasstaket igjen? au. der, ja. I mars ble det stor oppstandelse da det ble kjent at det er en kvinne som står bak den populære facebooksiden, I fucking love science. Mange av de over 4 millioner følgere var så overrasket, at opphavskvinnen Elise Andrew tvitret: «EVERY COMMENT on that thread is about how shocking it is that I m a woman! Is this really 2013?» Denne anekdoten forteller at balasten fra Aristoteles fortsatt henger igjen. Holdninger om at det er unaturlig for kvinner å holde på med forskning eksisterer fortsatt. I mars meldte det anerkjente tidsskriftet Nature i sitt Women at Work-nummer at: «Til tross for noe fremskritt, er kvinnelige forskere mindre betalt, blir sjeldnere forfremmet, får færre stipend og det er større sannsynlighet for at de forlater forskninga enn likt kvalifiserte menn.» I Tromsø er det heldigvis ikke så ille. Ved UiT er hver tredje professor eller dosent kvinne (30 prosent). Nasjonalt og internasjonalt er dette oppsiktsvekkende bra. Er ikke kjønnskampen vunnet? Det spørs om vi ønsker å omtale streben etter kjønnsbalanse som kamp. Selv om litt tautrekning kan være stimulerende, smiler professor Gerd Bjørhovde. Hun er leder for Komiteen for kjønnsbalanse i forskningen (Kif). Det er kun de siste ti år at andelen av kvinner i toppstillinger har begynt å komme på et akseptabelt nivå i Tromsø og Norge. I 1974 var det to kvinnelige professorer her. På nittitallet var det under 10 prosent kvinner i toppstillinger. Bjørhovde sier at 30 prosent er en skjør seier og man må passe seg for å tenke at det er nok. Det må opprettholdes med målretta tiltak. Man har hatt suksess med opprykks- og mentorprosjekter rettet mot kvinner og bevisstgjøring rundt diskriminering. Men så lenge det ikke er en 50 prosent fordeling, er det ikke likestilling, sier hun. Det er fortsatt slik at skulle en av de i Auditorium 1 satse på en forskerkarriere i toppsjiktet, så er det sannsynligvis han som kliner med den lysluggete kvinnen. la oss snakke om k-ordet Hvordan kan man få flere kvinner til å satse på forskerkarriere? Kvotering ved øremerking av stillinger for kvinner kunne løst dette problemet. Men gitt motstanden, og ulovligheten, tror ikke prorektor for forskning Curt Rice at det er aktuelt. Han har reist verden rundt for å fortelle om UiTs gode resultater med å få kvinner til å oppnå toppstillinger som forskere. Så langt har man hatt suksess med å få kvinner selv til å 14 Forsvinner hunkjønnet? Hunkjønns-, hankjønns- og intetkjønnsord har alltid eksistert i det norske språket. Men i noen nordnorske dialekter har hunkjønn vanskelige kår. D a jeg for mange år siden lærte norsk, fikk jeg klar beskjed fra min norsklærer: «Ikke bry deg om hunkjønnet. Du klarer deg fint om du bare lærer deg intetkjønn og hankjønn.» Du gikk på skole i Finnmark, ikke sant? smiler språkforsker Philipp Conzett da jeg forteller denne anekdoten. Det er jo for så vidt rett, språket er fortsatt funksjonelt om du fjerner hunkjønnet. Han har sammen med Hilde Sollid og Åse Mette Johansen forsket på dialektene i Manndalen i Kåfjord og Sappen i Nordreisa. det er komplisert En forenkling i bruken av kjønn er forventet i områder hvor det er utstrakt kontakt mellom norsk og språk uten kjønn, som samisk og kvensk. For Philipp Conzett var det derfor ikke vanskelig å gjette at jeg gikk på skole i Finnmark. Bortfall av femininum blir ansett som et tegn på slik forenkling, forteller Conzett. Altså, hunkjønnet kan forsvinne slik det allerede har gjort i for eksempel dansk. Hvorfor? I norsk har det alltid vært mindre forskjeller i markeringen av hankjønns- og hunkjønnsord enn det har vært mellom intetkjønn og resten. Som regel bruker vi samme form på adjektivet for hankjønn og hunkjønn: gammel stol/lampe. Derimot er intetkjønn markert med -t: gammelt bord. Det kan være en av grunnene til at det er hunkjønn som er mest utsatt, all den tid hankjønnsordene utgjør den største gruppen i norsk. Men i romanske språk er det intetkjønnet som forsvant og ble absorbert i hankjønnskategorien, sier Conzett. Tekst: Maja Sojtarić I nordnorske dialekter er kjønnsforholdene litt annerledes. Det vi har oppdaget i de områdene vi har forsket på, er at kjønnsbruken blir mer komplisert, forteller Hilde Sollid. kjønnsforvirring Et ord, la oss si lampe, som i mange dialekter er et hunkjønnsord ei lampe, behandles i enkelte nordnorske dialekter som et hankjønnsord en lampe. Men når man bøyer det i flertall, så har det beholdt trekk fra sitt opprinnelige kjønn: Som hankjønnsord burde det hete flere lampa, men man sier flere lampe, som er tradisjonell hunkjønnsbøying. Det blir ingen forenkling av språket. Faktisk så blir språket mer komplisert når flertallsbøyingen ikke lenger er entydig koblet til kjønn lenger. For den enkle definisjonen av kjønn er at de har en kjønnsmarkør ei, en, et. Men hva med de tilfellene hvor man sier en lampe, men lampa mi? Og det er mange slike tilfeller i nordnorske dialekter, sier Conzett. Conzett, Johansen og Sollid oppdaget faktisk noe som aldri har blitt beskrevet i norsk språk før: I Manndalen kan man faktisk ha hunkjønnsendelsen -a i bestemt form på selve substantivet, mens possessivet er bøyd i hankjønn. Kan man si klokka min? Ifølge norske grammatikkbøker er dette ugrammatisk. Men for folk fra Kåfjord er det den vanlige måten å uttrykke eiendomsforhold på, sier Sollid. Kilde: Philipp Conzett, Åse Mette Johansen og Hilde Sollid, Genus og substantivbøying i nordnorske språkkontaktområder (2011) Nordand Nordisk tidsskrift for andrespråkforskning

8 TEMA: LIKESTILLING En reiseskildringens pionér Kvinnelige leger velger gjerne å bli barnepsykiatere, mens menn gjerne blir kirurger Selv hevdet hun å være den første kvinne på Svalbard. Det som i hvert fall stemmer, er at hun skrev en eksepsjonell reiseskildring fra 1800-tallets Nord-Norge. Tekst: Linn Sollied Madsen oppgradere sine kvalifikasjoner og tro på dem. Men det er ikke bare kvinnene det skal stå på. Han oppsummerer: Kvinners kvalifikasjoner bedømmes strengere og de tilbys lavere lønn. Og dette gjelder uansett om det er menn eller kvinner som bedømmer kvalifikasjonene. For eksempel viste en studie at kvinner må ha 2,5 ganger så mange publikasjoner som menn for å bli vurdert som like godt kvalifiserte av komiteen på Swedish Medical Research Council, sier Rice. Det er et viktig steg på veien å innrømme at diskriminering eksisterer. Bevisstgjøring alene har vist seg som effektiv middel da dette ofte er ubeviste prosesser. Men det mest effektive tiltaket mot diskriminering er kvotering. Dessverre så møter man sterk motstand med en gang man snakker om kvotering. Særlig blant yngre kvinnelige studenter, som ønsker å bli vurdert på bakgrunn av sine kvalifikasjoner. Men problemet er at de blir vurdert etter andre standarder enn menn. Hvis man tenker seg at intelligensen er noenlunde likt fordelt mellom menn og kvinner, og et arbeidsmiljø består av 90 prosent menn så har ærlig talt kvoteringa pågått i mange år, forteller Curt Rice. På mange måter handler det også om valgene kvinnene tar, og som systemet ikke verdsetter. På Det helsevitenskaplige fakultet er det oftere kvinner som tar ansvar for undervisninga, forteller professor Kirsti Ytrehus. Og undervisninga gir ikke like stor uttelling som forskningsresultater når man søker om opprykk til høyere stilling, mener Rice. I tillegg er det forskjeller på hvilke felt kvinner og menn er interesserte i. Kvinner velger spesialisering i samfunnsmedisin. Menn velger eksperimentell forskning. Akkurat som at barnepsykiatere gjerne er kvinner. Kirurger er gjerne menn. mammafellen Samtidig har det blitt argumentert for at kvinner ikke er villige til å investere like mye tid i forskning etter at de får barn. Mammafellen kaller man det. Rice kjøper ikke helt argumentet om at morsrollen spiller så stor rolle for kvinners vilje eller evne til å gjøre karriere i forskning. Det som spiller en rolle er at mødre dømmes strengere enn kvinner som ikke har barn. De blir rett og slett straffet. Om de blir borte, syk eller med syke barn, så skylder man på morsrollen, selv om de ikke har flere fraværsdager enn sine barnløse kolleger, forteller han. I forskningsgruppa som Kirsti Ytrehus leder er kjønnsfordelinga ganske jevn, med tre menn og to kvinner. Hun mener kjønn ikke nødvendigvis er til hinder. Skal man hevde seg som forsker må 16 Curt Rice. Professor i lingvistikk. Prorektor for forskning og utvikling. Foto: Torbein Kvil Gamst I en tid da kvinner ikke hadde adgang til franske marinefartøyer, brukte den 19 år gamle pariserinnen Léonie d Aunet all sin sjarme og list til å sikre seg en plass på et eventyr av de sjeldne. På betingelse av at også samboeren hennes, kunstneren François Biard ble med, fikk hun lov til å være en del av en forskningsekspedisjon La Recherche til et av datidens mest utilgjengelige og eksotiske reisemål, nemlig Svalbard. Året var 1839 og Paris var verdens sentrum. Bestyrtelsen var stor da Léonie bekjentgjorde sine planer i de finere sirkler hun tilhørte. Aldri kunne vel en kvinne klare en slik besværlig og farefull ferd! Siden hun offisielt ikke fikk være om bord, måtte hun og mannen reise landeveien store deler av turen opp til Hammerfest. Men d Aunet ikke bare overlevde, hun skrev også en svært underholdende reiseskildring om turen gjennom Nordens land. Hun er en interessant dame og kokett selvsikker i sin skrivestil, ler professor i nordisk litteratur, Nils Magne Knutsen ved UiT. Han har skrevet bok om den franske ekspedisjonen. I motsetning til datidens andre reiseskildringer har hun det kvinnelige blikket, og beskriver med stor innlevelse de kulinariske opplevelsene langs veien, skandinaviske kvinners (manglende) motesans og landenes kultur og arkitektur. kritisk blikk 19 åringen har en skarp penn og sparer ikke på kruttet i møte med andre kulturer. Samene får det glatte lag, og hun legger heller ikke noe i mellom i sin beskrivelse av skandinaviske kvinner. Vel var de høye og lyse med pen hud, men svenskene slet med dårlige tenner og «stygge, store føtter». Leonie d Aunet, her malt av sin ektemann François Biard, var en av de første «turistene» i Nord-Norge og på Svalbard. Foto: RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet Norske kvinner skjemtes også av sine dårlige tenner samt sine «store ører». Naturen i Lofoten betegnes som Djevelens verk, men hun var også tidvis vilt begeistret for ting hun så. Hun finner knapt ord til å beskrive sin beundring for nordlyset. d Aunet hadde sansen for det dramatiske og smurte nok tjukt på i noen tilfeller. Blant annet skriver hun at hovedgata i Tromsø «begynner ved sjøen og ender ved foten av en enorm blågrønn isbre», humrer Knutsen. Til tross for en god porsjon klaging er det tydelig at 19-åringen er ei tøff dame. På veien hjem rir hun tvers over Finnmarksvidda fra Kåfjord via Kautokeino til Karesuando, gjennom myggbefengt myr og over fjell i damesal. En som derimot ikke lot seg imponere, var pastor Læstadius. Følget fikk aller nådigst overnatte i prestegården da de kom fram til Karesuando, og d Aunet beskriver den kjente predikanten som en overlegen, gjerrig dust. skandaløs affære Vel hjemme i Frankrike mottar kunstnerkjæresten mye ros for sine dramatiske malerier fra verdens utpost (blant annet et bilde der selve Læstadius preker for noen samer ved en to meter høy snøskavl), og de to elskende gifter seg året etter. d Aunet var imidlertid ikke fornøyd med en skarve kunstner og ble kort tid etter elskerinnen til Frankrikes største dalevende kjendis, Victor Hugo. Resultatet var en megaskandale, og d Aunet havnet sågar i fengsel et par måneder for utroskap, etter at mannen tok henne og Hugo på fersken. 15 år etter sin eventyrlige reise, og svært kjent etter skandalen, skrev hun sin reiseskildring som ble svært populær. Hun fulgte opp med romaner og skuespill og livnærte seg som forfatter frem til sin død i Man vet jo ikke med sikkerhet om hun var den første kvinnen på Svalbard, men det gikk lang tid før Nord-Norge opplevde en lignende turist, sier Knutsen. Vil du vite mer? Leonie d Aunet (1968). En pariserinnes reise gjennom Norge til Spitsbergen anno Nils M. Knutsen og Per Posti (2002). La Recherche: En ekspedisjon mot nord

Hvem vant kjønnskampen?

Hvem vant kjønnskampen? KUNNSKAPSMAGASINET FRA UNIVERSITETET I TROMSØ NR 1 2013 kulde: Å overleve ekstrem nedkjøling snøskuter: Risikerer liv og lemmer? ernæring: Sjørøya mot fedme Hvem vant kjønnskampen? For hundre år siden

Detaljer

Hvem vant kjønnskampen?

Hvem vant kjønnskampen? NR 1 2013 KULDE : Å overleve ekstrem nedkjøling Risikerer liv og lemmer? ERNÆRING : Sjørøya mot fedme SNØSKUTER : Hvem vant kjønnskampen? For hundre år siden var kvinner stemmeløse og lavt utdannet. I

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU

Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU Barndommens tid og foreldres arbeidsliv Brita Bungum NTNU Forskning om familie og arbeid har hatt hovedfokus på hvordan foreldre opplever å kombinere

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Notater. Marit Lorentzen og Trude Lappegård. Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn 2009/42. Notater

Notater. Marit Lorentzen og Trude Lappegård. Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn 2009/42. Notater 2009/42 Notater Marit Lorentzen og Trude Lappegård Notater Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn Forskningsavdelingen/Gruppe for demografi og levekårsforskning Innhold 1 Innledning... 2 2

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE FORNUFT OPPLYSNINGSTID FRIHET FORANDRING NYTT VERDENSBILDE-HELIOSENTRISK HUMANISME NATURVITENSKAP DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN (1776) ERKLÆRER RETTEN TIL LIV,

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Introduksjon En kan spørre seg om det å lese eller høre om andres læring kan bidra på en gunstig måte til egen læring. Kan en lære om brøk ved å leke at en er en annen person

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Hei, I dette utdraget får du 3 av 15 tips. La oss begynne...

Hei, I dette utdraget får du 3 av 15 tips. La oss begynne... Om Vegard Jeg er lidenskapelig opptatt av god helse. Jeg tenker ikke bare på kosthold, men hvordan man kan trene, hvordan man kan holde seg skadefri, og hvordan man kan leve på en best mulig måte slik

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre ALEX Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han har i mange år undervist i litteratur før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. ALEX

Detaljer

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE INTRO HVA ER CYSTISK FIBROSE? Informasjon for foreldre, pårørende og de som selv har fått diagnosen Har barnet ditt eller du fått diagnosen

Detaljer

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris?

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris? . SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole Vil alderen påvirke hvordan en endres når man spiller Tetris? Forfatter: Amalie Sivertsen, Vardafjell vgs Er Tetris et

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Presentasjon på Forskerforbundets landsmøte 14. oktober 2008 Seniorforsker Taran Thune, NIFU STEP Prosjektets formål I følge lov om likestilling skal begge

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

KoiKoi: Barnekompendiet

KoiKoi: Barnekompendiet KoiKoi: Barnekompendiet 1. Om kjønn hos Ankoi Opptakstprøvene Den første natten av KoiKoi samles alle av hvert kjønn for å holde MannRit, NukRit og KvinnRit. Din rolles kjønn ble avgjort på en av disse

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Et liv på startstreken...

Et liv på startstreken... VOL sommerutgave VOL sommerutgave VOL sommerutgave vern om livet m e n n e s keve r d somm e r 2012 Etter 21 dager slår hjertet side 2 HVORFOR VELGER SÅ MANGE Å TA ABORT? side 4 Et liv på startstreken...

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no 7 EFFEKTIVE TIPS FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG SELV Cecilie Flo www.cecilieflo.no ARBEIDSHEFTE FOR AUTISME- OG ADHD-MAMMAER 2 av 13 Velkommen! Du har nå et arbeidshefte i hånden med 7 effektive tips for å

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer