Hvem vant kjønnskampen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem vant kjønnskampen?"

Transkript

1 KUNNSKAPSMAGASINET FRA UNIVERSITETET I TROMSØ NR kulde: Å overleve ekstrem nedkjøling snøskuter: Risikerer liv og lemmer? ernæring: Sjørøya mot fedme Hvem vant kjønnskampen? For hundre år siden var kvinner stemmeløse og lavt utdannet. I dag dominerer de nesten alle fag i høyere utdanning.

2 KUNSKAPSMAGASINET FRA UNIVERSITETET I TROMSØ Innhold NR kulde : Å overleve ekstrem nedkjøling Risikerer liv og lemmer? ernæring : Sjørøya mot fedme snøskuter : Hvem vant kjønnskampen? FASTE SIDER 08 Hvem vant kjønnskampen? 04 bildet : Hval i fjorden 13 Forsvinner hunkjønnet? En reiseskildringens pioner 20 fra museumssamlinga : Skatter fra en svunnen tid 17 Når størrelsen teller For hundre år siden var kvinner stemmeløse og lavt utdannet. I dag dominerer de nesten alle fag i høyere utdanning Labyrint-21-korrigering.indd 1 TEMA 38 19/04/ :37 AKTUELT kunnskapsmagasin utgitt av universitetet i tromsø Nummer 1/2013, 6. årgang uit.no/labyrint ansvarlig redaktør: Asbjørn Bartnes redaktør: Mona Solbakk Tlf: verdt å vite forskning pågår : Helsedugnad 24 Vi pøbler kjører ikke i løypa 40 er det sant? Blir man født som morgenfugl? 28 Elever bør slite med matematikken 42 hvorfor valgte du : 30 Ekstremslankeren 44 spørsmål 34 Hvordan overleve ekstrem nedkjøling? 51 våren i tall : Vannlopper svar : Klima Trekkfugler redaksjonen: Maja Sojtaric Linn Sollied Madsen Cecilie Thoresen Krog var Norges første kvinnelige student. I dag er over 60 prosent av studentene ved norske universitet kvinner. bidragsytere: Elisabeth Øvreberg Renate Alsén Øvergård Per Nordgård Næss Omslagsillustrasjon: Bengt Olsson, Concorde Design adresse: Labyrint, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø design: Concorde Design trykk: Lundblad Media AS issn: X opplag: abonnere? Det er gratis åbonnere på Labyrint Send e-post til ring , eller skriv til Labyrint, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Labyrint trykkes på miljøvennlig papir 08 suffragetter betegnelse på de mest radikale forkjemperne for kvinnenes stemmerett i Storbritannia. Deres viktigste organisasjon var Women s Social and Political Union (WSPU), stiftet av Emmeline Pankhurst og hennes døtre i WSPU forstod å benytte seg av massemedia og skapte stor blest om kampen langt utenfor Storbritannia. De arrangerte en rekke dramatiske demonstrasjoner i gatene og gjorde utallige forsøk på å komme inn i Parlamentet for å få politikerne i tale. De knuste ruter og satte fyr på tomme hus og fabrikkbygninger, men den mest dramatiske hendelsen fant sted under Derby-løpene i 1913 da Emily Davison kastet seg foran kongens hest og ble drept. I de siste par årene før den første verdenskrig tok enkelte grupper suffragettene i økende grad i bruk alvorlig terror i kampen. Da kvinner over 30 fikk stemmerett i Storbritannia i 1918, opphørte bevegelsen å eksistere. Kilde: Store norske leksikon anadrom ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på matjakt, og tilbake til ferskvann for gyting. Eksempler på norske anadrome fiskearter er laks, ørret, røye og stingsild. Kilde: Store norske leksikon. katadrom betegnelse på fiskeart som fødes i saltvann og deretter vandrer opp i ferskvann. Her lever den mesteparten av sitt liv, for så å vandre ut i saltvann igjen for å gyte. I Norge gjelder det ål og skrubbeflyndre. Disse artene kan også vokse opp i saltvann uten noe ferskvannsstadium. Kilde: Store norske leksikon. 30 Foto: Nasjonalbiblioteket. hypotermi e n tilstand der kroppstemperaturen faller under 35 grader celsius. Hypotermi kan oppstå når en person er eksponert for kulde over tid eller ved raskt nedkjøling som ved fall i kaldt vann. Tidlige symptomer på hypotermi er skjelvinger, ukoordinerte bevegelser med armer og bein, irrasjonell oppførsel, blek og kald hud. Deretter opphører skjelvingen og pasienten blir stille, desorientert, tilbaketrukken og svarer tregt på tiltale. I verste fall blir den nedkjølte dypt bevisstløs med iskald, blålig hud. Pustemønsteret endrer seg drastisk med 2-3 åndedrag i minuttet. Faller temperaturen under 30 grader celsius, stanser hjertet. Kilde: Røde Kors. 34 vannlopper er svært vanlige, både i ferskvann og sjøvann. De fleste beveger seg gjennom vannet med hopp og sprett, noe som har gitt opphavet til navnet vannlopper. De aller vanligste vannloppene er ferskvannsformer av slekten Daphnia og slekten Bosmina. I sjøvann er det to slekter Evadne og Podon. Karakteristisk for vannloppene er et skall som dekker kroppen. Hodet er bare litt adskilt fra resten av kroppen. Beina, fem eller seks par, er utflatet og bladlignende og tjener som respirasjonsorgan. Bevegelsene til beina forårsaker en vannstrøm gjennom dyret og ut mellom skallhalvdelene. Denne strømmen hjelper dyrene til å puste, og den fører også med seg næringspartikler, ofte planktonalger, som er filtrert av beina og ført til munnåpningen. Kilde: planktonweb.no. 42 klima typisk værmønster på et sted, som f.eks. middel-, maksimums- og minimumsverdier og hyppighet. Ekstremvær hører også innunder klima, men er definert som værsituasjoner med lav hyppighet. For å fange opp mer tilfeldige variasjoner i været fra år til år, bygger beskrivelsen av et steds klima på lengre observasjonsrekker som strekker seg over 30 år. Lengden 30 år er valgt som et kompromiss mellom kravet om lengst mulig tid for å utjevne tilfeldige variasjoner og kortest mulig tid for å fange opp endringer i den midlere tilstand. Kilde: Store norske leksikon. 44 trekkfugl er en fugl som etter at hekketiden er slutt flytter seg fra nordlige eller sydlige breddegrader mot ekvator. Fugler som bor samme sted hele året kalles standfugl. Kilde: Store norske leksikon. 51 3

3 Kaldfjorden, 5. desember 2012 På høsten starter knølhvalen den opptil km lange vandringen fra Barentshavet til parrings- og fødeområdene i Karibia. I år har store mengder hval kommet langt inn i fjordene i Troms og Vesterålen til stor forlystelse for hvalentusiaster på land. Det nye kystnære vandringsmønsteret henger sammen med at silda de to siste årene har valgt å tilbringe mørketida nært land, noe som er et fristende matfat for knølhvaler som vil fylle opp fettdepotene før den lange reisen. Foto: Audun Rikardsen Knølhvalens hjerte kan veie opp mot 200 kg.

4 Samer ønsker ikke å prate om sykdom, heller ikke med legen sin ifølge fersk forskning. Tanken er at man ikke skal belaste andre med sine problemer. Hvis en samisk person er syk, vil omsorg bli gitt av familiemedlemmer uten at de blir bedt om det, og uten at man snakker om sykdommen. Forsker Berit A. Bongo ved UiT mener at helsepersonell må ha observasjons evnen på topp overfor denne pasientgruppen. De sier ting indirekte og aldri direkte. Derfor må de nesten se på pasienten med røntgenblikk, høre godt etter og observere. Bruk tid selv om det er akutt. Ellers kan det i verste fall bli stilt gal diagnose. Kilde: uit.no Samer snakker ikke om helse og sykdom VERDT Å VITE Vitenskap uten samvittighet er intet annet enn sjelens ruin. FRANÇOIS RABELAIS Fantasifull evolusjon skaper noen ganger hodebry for forskerne. Den hailignende Helicoprion levde før dinosaurene og hadde et lettoppløselig skjelett av brusk. Forskerne har faktisk kun hatt et formidabelt tannsett å jobbe ut ifra. Helicoprion hadde en spiral av tenner som mest av alt så ut som bladet på en sirkelsag. De siste hundre årene, før forskere skjønte at det var snakk om tenner, ble det foreslått at spiralen kunne være alt fra en krøll på halen til en piggete snabel. Nå har man ved hjelp av CT-skanning funnet ut at tennene har vært plassert langt bak i munnen, like ved kjeveleddet. Kilde: Forskning.no Fossil rovfisk med bisarr tanngard Mildere vintre gjør livet vanskeligere for dyr i Arktis. I stedet for snø kommer regn, som fryser til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen dyrene lever av. Svalbards tre overvintrende planteetere rypa, reinen og markmusa får en knekk i bestanden umiddelbart etter slike isperioder. Fjell reven merker en nedgang i bestanden året etter. Isperiodene fører nemlig til stor dødelighet blant svake reinsdyr, noe som gjør at færre bukker under den påfølgende vinteren. Dermed blir det lite mat til reven som er avhengig av reinkadaver. Kilde: Framsenteret.no Dyrelivet på Svalbard under klimapisken Nordmenn er ikke mer aktive enn amerikanere. Selv om vi liker å se på oss selv som en nasjon av friskuser, så stemmer det dårlig med sannheten. Ny forskning viser at bare én av fem lever opp til helsemyndighetenes anbefaling om minimum 30 minutter moderat fysisk aktivitet per dag. Dette er relativt likt funn fra blant annet USA. Studien tilbakeviser også myten om at menn er mer aktive enn kvinner. Norske menn og kvinner stiller rimelig likt når det gjelder aktivitetsnivå. Kilde: ScienceNordic.com Norwegians are not as active as they think Foto: Colourbox Foto: Jason Roberts Foto: Colourbox Foto: Colourbox Vikingene var glade i machoaktiviteter også på fritida. Nye studier viser at vikingenes fritidsaktiviteter ofte var brutale og blodige, og kunne ende med alvorlig skade eller dødsfall. Målet var å demonstrere maskuline ferdigheter som smidighet, styrke og taktikk. Sagaene forteller om bryting og steinløfting, men også ballspillet knattleikr en slags voldelig form for dødball som kunne utarte seg til en kamp på liv og død. Kvinnene var oftest observatører til disse aktivitetene, men deltok gjerne i drikkeleker. Kilde: ScienceNordic.com How vikings killed time Etter en søvnløs natt har man større appetitt enn dersom man har sovet godt. Man har også mer lyst på kaloririk mat. Forskere tror dette skyldes at kroppen forbruker mer energi på å holde seg våken, enn om man sover. En person som er våken i 24 timer bruker om lag sju prosent mer kalorier enn en som har sovet i åtte timer. Det tyder på at den økte sulten en ren biologisk kompenseringsmekanisme for det ekstra forbruket. Er man trøtt er det også en del belønningssentre i hjernen som reagerer sterkere på kaloririk og smakfull mat. Kilde: Forskning.no Trøtte spiser med både magen og øynene Foto: Colourbox VERDT Å VITE Svenskene har blitt mer hjelpsomme de siste 20 årene. Med en stadig eldre skandinavisk befolkning, spår forskerne at vi blir langt mer avhengig av ubetalt hjelp og omsorg fra familie, venner og naboer. Svenskene har allerede tatt på seg mer omsorgsansvar. På 90-tallet opplyste 30 prosent at de regelmessig hjalp og viste omsorg for andre med aktiviteter som transport, hagearbeid, husarbeid, barnepass og pleie av syke personer. På 2000-tallet hadde det økt til cirka 50 prosent. Også timeantallet hadde økt fra 12 til 14 timer per måned i snitt. Kilde: ScienceNordic.com In Sweden, helping and caring are on the rise Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie. PLATON 6 7

5 Hvem vant kjønns kampen? I år er det hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Norske kvinner var tidlig ute med å tilkjempe seg like rettigheter som menn. Nå dominerer kvinner nesten alle fag i høyere utdanning og utkonkurrerer menn i videre gående skole. Likevel ser vi at det er på langt nær så mange kvinnelige som mannlige forskere. Kvinner er mer sykemeldt enn menn, har lavere lønn enn menn, og jobber mer deltid. Mye koker ned til den skjeve kjønnsfordelinga innenfor husets fire vegger. Men kan og bør vi regulere likestilling inn i familiene? Tekst: Maja Sojtarić 8 9

6 TEMA: LIKESTILLING Klokka er åtte på morgenen, men summingen av stemmer er allerede intens da jeg kommer inn i Auditorium 1 på Det helsevitenskapelige fakultet. De morgentrøtte studentene sitter i klynger, mange har av uforklarlige grunner beholdt luene sine på. I dag skal de lære om det bankende hjertet. Det skal ikke jeg, selv om det høres herlig poetisk ut. Jeg er her for å observere 2012-kullet av medisinstudenter. Et kull som består av 63 prosent kvinner. Det er menn der, selvsagt. De sitter spredt på auditoriets fremste rader, stille, stirrende på dataskjermer. Én mannlig sjel har forvillet seg midt i mylderet av de lyse kvinnestemmene på femte rad. Han holder rundt en lyslugget jente. Professor Kirsti Ytrehus har erfart den store endringa i studentmassen på nært hold. Da hun ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 1980, det året jeg ble født, var kun hver fjerde medisinstudent kvinne. Ytrehus mener at det er åpenbare grunner til at kvinner velger legeutdanningen i dag. For eksempel er det en utdanning hvor man kommer seg ut i trygg og godt betalt jobb. De unge legene i dag har en mye bedre regulert arbeidstid enn da jeg var ferdig utdanna. De rå vaktene som knapt lot seg kombinere med et familieliv er borte. Det er også en utdanning som appellerer til folk som har lyst å drive på med omsorgsarbeid. Kvinner har nå utklasset menn på alle nivå i det amerikanske utdanningssystemet. vi har kommet langt, kjære. Men hvorfor er jeg egentlig i auditoriet til medisinstudentene? På tannlegestudiet er kvinnedominansen mer påfallende. Kun 18 prosent av studentene der er menn! Jeg er på medisinstudiet fordi det tidlig utmerket seg som en mannsbastion. I 1881 sendte Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo et brev til regjeringa, der de var sterkt kritiske til opptak av kvinner til høyere utdanning: «Regelen er vel den, at Kvinder, der kommer ind paa disse Aandslivets felter, der ligesom af Naturen ikke er anviste dem, taber sin Kvindelighet, at deres Intelligens udvikles på Bekostning af deres Gemytsliv.» Synet på kvinners og menns naturlige tilstand er påvirket av ideene til Aristoteles, forteller professor i antikkens kultur og litteratur Synnøve des Bouvrie. Aristoteles definerte kvinnen som en defekt mann. Han mente også at forplantningen og besjelingen av fosteret kun skjedde via mannens sæd en ubestridt sannhet frem til Karl Ernst von Bahr observerte eggcellen i Des Bouvrie går så langt som å si at antikkens medisinske teorier opp gjennom tidene har vært en medvirkende årsak til den skjeve kjønnsfordelinga i den vestlige verden. Da Aristoteles ble gjenoppdaget i middelalderen, ble hans ideer spredd av kirketeoretikeren Thomas Aquinas, som tolket dem slik at de passet inn i den kirkelige ideologien. Aquinas videreførte tanken om kvinnen som en mislykket mann, uegnet til å være leder. Høyere utdanning har i hundrevis av år vært likelydende med kirkelig utdanning, understreker des Bouvrie. Studenter var fortrolige med Aristoteles ideer og andre medisinske teorier helt frem til for 150 år siden. Så å forstå antikkens tankeverden er et nødvendig supplement Platon og hans elev Aristoteles i diskusjon. Aristoteles ideer om kvinnen var en respons på Platons ideer. I Staten skriver Platon at individuelle ferdigheter og ikke kjønn skulle bestemme menneskets plass i samfunnet. Likestilling, altså. Foto: Skolen i Athen av Rafael. Wikimedia Commons. til vår selvforståelse. Des Bouvrie hørte så sent som på 80-tallet ytringer om kvinners fysiologiske uskikkethet til å forske. På et seminar kunne man overvære en forelesning der en mannlig professor fra Det medisinske fakultet i fullt alvor påsto at kvinner ikke egnet seg til å være forskere. Han begrunnet det med statistisk materiale om kjønnsforskjeller fra en mengde fagfelt. At kvinner oftere smiler og oftere legger hodet på skakke enn menn var blant de tingene som gjorde dem uegnet. menn klarer ikke å holde tritt På den korte tiden fra jeg var en snørrete unge i en sandkasse, til jeg nå sitter ferdigutdannet og betrakter glade medisinstudenter, har verden tross alt forandret seg betraktelig. Her i Auditorium 1 ser det ut som om en revolusjon har funnet sted. Allerede i 1986 ble det nesten like mange kvinner som menn i høyere utdanning. Kvinneandelen har siden 2009 holdt seg på omtrent 61 prosent. World Economic Forum i Davos utarbeider årlig Global Gender Gap indeksen. Den plasserer Norge og de nordiske landene på toppen av likestillingslista år etter år. «Fordi kvinner står for halvparten av et lands potensielle talentbase, er en nasjons langsiktige konkurranseevne betydelig avhengig av hvorvidt og hvordan den utdanner og bruker sine kvinner.» står det i rapporten for Hanna Rosin, redaktør i magasinet The Atlantic, skrev i 2010 artikkelen The End of Men. Der påsto hun at kvinner nå har utklasset menn på alle nivå i det amerikanske utdanningssystemet. Amerikanske menn klarer rett og slett ikke å tilpasse seg den skiftende økonomien, påstod hun. De ble hardest rammet av finanskrisen, og klarer ikke å motivere seg til skolearbeid. Artikkelen debatteres fortsatt heftig i et 12 Synnøve des Bouvrie. Professor i antikkens kultur og litteratur. Foto: Torbein Kvil Gamst 10 11

7 TEMA: LIKESTILLING Cecilie Thoresen Krog var Norges første kvinnelige student. Hun kjempet for retten til å ta examen artium i 1881 og fikk tillatelse til å studere gjennom et privat lovforslag i Stortinget i Først i 1884 kom en lov som ga kvinner full adgang til universitetet. Foto: Nasjonalbiblioteket samfunn hvor kvinner på langt nær er så likestilt som i Norge, igjen ifølge World Economic Forum. diskriminerer skoleverket guttene? Er Rosins argumenter overførbare til en norsk virkelighet? Delvis. Man kan spørre seg hva som har endret seg fra den tiden da menn dominerte medisinstudiet. Lite, i følge Kirsti Ytrehus opptakskravene til medisin har stått ganske uendret i flere tiår. Det er mange årsaker til kvinnedominansen i Auditorum 1. Men den mest umiddelbare grunnen er at opptaket til studiet er utelukkende basert på karakterer fra videregående skole. Og der gjør jentene det bedre enn guttene. Gjennomstrømningen i videregående skole holder seg stabil på 70 prosent i 2012, skriver Statistisk sentralbyrå. Det vil si at 30 prosent faller fra. Og guttene dominerer frafallsstatistikken. Betyr dette at skoleverket i dag bevisst tilrettelegger bedre for jenter enn for gutter? Det finnes ikke en bevisst pedagogisk strategi til fordel for jenter i norsk skole. En stund var det stor fokus på jenter som underpresterte i skolefag, og tiltak ble gjort for å rette på dette. Og vi er kanskje fortsatt ikke vant til å tenke at guttene mestrer skolen dårligst. Men nå har det snudd, forteller professor Unn-Doris Bæck som for tiden forsker på frafall i videregående skole. Det kan virke som om ting har forandret seg kolossalt til kvinners fordel på tretti år. Men Bæck forteller at de tradisjonelle kjønnsstrukturene fortsatt står veldig sterkt. Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Ni av ti elever på helse- og sosialfag er jenter, mens nesten alle elevene på studieretning for byggfag er gutter. Og de aller fleste kampanjer som har prøvd å få jenter og gutter til å velge utradisjonelle yrker har hatt liten effekt. Så man kommer ikke utenom kjønnsroller. Eller sosial bakgrunn. Disse to er tett knyttet til hverandre. Bæck skrev sin doktorgradsavhandling om unges utdanningsvalg. Og der hører man et kjent omkved: Det er viktigere for jenter enn for gutter at et yrke kan kombineres med familieliv. Jenters utdanningsvalg er også mer preget av et ønske om å hjelpe andre mennesker. Guttene legger svært liten vekt på omsorg. Unge kvinner skal tjene penger, samtidig som de skal tilegne seg kompetanse de kan bruke som mødre og hustruer, oppsummerer Bæck i avhandlinga. De skal kort sagt ha en dobbel identitet. hvor var det glasstaket igjen? au. der, ja. I mars ble det stor oppstandelse da det ble kjent at det er en kvinne som står bak den populære facebooksiden, I fucking love science. Mange av de over 4 millioner følgere var så overrasket, at opphavskvinnen Elise Andrew tvitret: «EVERY COMMENT on that thread is about how shocking it is that I m a woman! Is this really 2013?» Denne anekdoten forteller at balasten fra Aristoteles fortsatt henger igjen. Holdninger om at det er unaturlig for kvinner å holde på med forskning eksisterer fortsatt. I mars meldte det anerkjente tidsskriftet Nature i sitt Women at Work-nummer at: «Til tross for noe fremskritt, er kvinnelige forskere mindre betalt, blir sjeldnere forfremmet, får færre stipend og det er større sannsynlighet for at de forlater forskninga enn likt kvalifiserte menn.» I Tromsø er det heldigvis ikke så ille. Ved UiT er hver tredje professor eller dosent kvinne (30 prosent). Nasjonalt og internasjonalt er dette oppsiktsvekkende bra. Er ikke kjønnskampen vunnet? Det spørs om vi ønsker å omtale streben etter kjønnsbalanse som kamp. Selv om litt tautrekning kan være stimulerende, smiler professor Gerd Bjørhovde. Hun er leder for Komiteen for kjønnsbalanse i forskningen (Kif). Det er kun de siste ti år at andelen av kvinner i toppstillinger har begynt å komme på et akseptabelt nivå i Tromsø og Norge. I 1974 var det to kvinnelige professorer her. På nittitallet var det under 10 prosent kvinner i toppstillinger. Bjørhovde sier at 30 prosent er en skjør seier og man må passe seg for å tenke at det er nok. Det må opprettholdes med målretta tiltak. Man har hatt suksess med opprykks- og mentorprosjekter rettet mot kvinner og bevisstgjøring rundt diskriminering. Men så lenge det ikke er en 50 prosent fordeling, er det ikke likestilling, sier hun. Det er fortsatt slik at skulle en av de i Auditorium 1 satse på en forskerkarriere i toppsjiktet, så er det sannsynligvis han som kliner med den lysluggete kvinnen. la oss snakke om k-ordet Hvordan kan man få flere kvinner til å satse på forskerkarriere? Kvotering ved øremerking av stillinger for kvinner kunne løst dette problemet. Men gitt motstanden, og ulovligheten, tror ikke prorektor for forskning Curt Rice at det er aktuelt. Han har reist verden rundt for å fortelle om UiTs gode resultater med å få kvinner til å oppnå toppstillinger som forskere. Så langt har man hatt suksess med å få kvinner selv til å 14 Forsvinner hunkjønnet? Hunkjønns-, hankjønns- og intetkjønnsord har alltid eksistert i det norske språket. Men i noen nordnorske dialekter har hunkjønn vanskelige kår. D a jeg for mange år siden lærte norsk, fikk jeg klar beskjed fra min norsklærer: «Ikke bry deg om hunkjønnet. Du klarer deg fint om du bare lærer deg intetkjønn og hankjønn.» Du gikk på skole i Finnmark, ikke sant? smiler språkforsker Philipp Conzett da jeg forteller denne anekdoten. Det er jo for så vidt rett, språket er fortsatt funksjonelt om du fjerner hunkjønnet. Han har sammen med Hilde Sollid og Åse Mette Johansen forsket på dialektene i Manndalen i Kåfjord og Sappen i Nordreisa. det er komplisert En forenkling i bruken av kjønn er forventet i områder hvor det er utstrakt kontakt mellom norsk og språk uten kjønn, som samisk og kvensk. For Philipp Conzett var det derfor ikke vanskelig å gjette at jeg gikk på skole i Finnmark. Bortfall av femininum blir ansett som et tegn på slik forenkling, forteller Conzett. Altså, hunkjønnet kan forsvinne slik det allerede har gjort i for eksempel dansk. Hvorfor? I norsk har det alltid vært mindre forskjeller i markeringen av hankjønns- og hunkjønnsord enn det har vært mellom intetkjønn og resten. Som regel bruker vi samme form på adjektivet for hankjønn og hunkjønn: gammel stol/lampe. Derimot er intetkjønn markert med -t: gammelt bord. Det kan være en av grunnene til at det er hunkjønn som er mest utsatt, all den tid hankjønnsordene utgjør den største gruppen i norsk. Men i romanske språk er det intetkjønnet som forsvant og ble absorbert i hankjønnskategorien, sier Conzett. Tekst: Maja Sojtarić I nordnorske dialekter er kjønnsforholdene litt annerledes. Det vi har oppdaget i de områdene vi har forsket på, er at kjønnsbruken blir mer komplisert, forteller Hilde Sollid. kjønnsforvirring Et ord, la oss si lampe, som i mange dialekter er et hunkjønnsord ei lampe, behandles i enkelte nordnorske dialekter som et hankjønnsord en lampe. Men når man bøyer det i flertall, så har det beholdt trekk fra sitt opprinnelige kjønn: Som hankjønnsord burde det hete flere lampa, men man sier flere lampe, som er tradisjonell hunkjønnsbøying. Det blir ingen forenkling av språket. Faktisk så blir språket mer komplisert når flertallsbøyingen ikke lenger er entydig koblet til kjønn lenger. For den enkle definisjonen av kjønn er at de har en kjønnsmarkør ei, en, et. Men hva med de tilfellene hvor man sier en lampe, men lampa mi? Og det er mange slike tilfeller i nordnorske dialekter, sier Conzett. Conzett, Johansen og Sollid oppdaget faktisk noe som aldri har blitt beskrevet i norsk språk før: I Manndalen kan man faktisk ha hunkjønnsendelsen -a i bestemt form på selve substantivet, mens possessivet er bøyd i hankjønn. Kan man si klokka min? Ifølge norske grammatikkbøker er dette ugrammatisk. Men for folk fra Kåfjord er det den vanlige måten å uttrykke eiendomsforhold på, sier Sollid. Kilde: Philipp Conzett, Åse Mette Johansen og Hilde Sollid, Genus og substantivbøying i nordnorske språkkontaktområder (2011) Nordand Nordisk tidsskrift for andrespråkforskning

8 TEMA: LIKESTILLING En reiseskildringens pionér Kvinnelige leger velger gjerne å bli barnepsykiatere, mens menn gjerne blir kirurger Selv hevdet hun å være den første kvinne på Svalbard. Det som i hvert fall stemmer, er at hun skrev en eksepsjonell reiseskildring fra 1800-tallets Nord-Norge. Tekst: Linn Sollied Madsen oppgradere sine kvalifikasjoner og tro på dem. Men det er ikke bare kvinnene det skal stå på. Han oppsummerer: Kvinners kvalifikasjoner bedømmes strengere og de tilbys lavere lønn. Og dette gjelder uansett om det er menn eller kvinner som bedømmer kvalifikasjonene. For eksempel viste en studie at kvinner må ha 2,5 ganger så mange publikasjoner som menn for å bli vurdert som like godt kvalifiserte av komiteen på Swedish Medical Research Council, sier Rice. Det er et viktig steg på veien å innrømme at diskriminering eksisterer. Bevisstgjøring alene har vist seg som effektiv middel da dette ofte er ubeviste prosesser. Men det mest effektive tiltaket mot diskriminering er kvotering. Dessverre så møter man sterk motstand med en gang man snakker om kvotering. Særlig blant yngre kvinnelige studenter, som ønsker å bli vurdert på bakgrunn av sine kvalifikasjoner. Men problemet er at de blir vurdert etter andre standarder enn menn. Hvis man tenker seg at intelligensen er noenlunde likt fordelt mellom menn og kvinner, og et arbeidsmiljø består av 90 prosent menn så har ærlig talt kvoteringa pågått i mange år, forteller Curt Rice. På mange måter handler det også om valgene kvinnene tar, og som systemet ikke verdsetter. På Det helsevitenskaplige fakultet er det oftere kvinner som tar ansvar for undervisninga, forteller professor Kirsti Ytrehus. Og undervisninga gir ikke like stor uttelling som forskningsresultater når man søker om opprykk til høyere stilling, mener Rice. I tillegg er det forskjeller på hvilke felt kvinner og menn er interesserte i. Kvinner velger spesialisering i samfunnsmedisin. Menn velger eksperimentell forskning. Akkurat som at barnepsykiatere gjerne er kvinner. Kirurger er gjerne menn. mammafellen Samtidig har det blitt argumentert for at kvinner ikke er villige til å investere like mye tid i forskning etter at de får barn. Mammafellen kaller man det. Rice kjøper ikke helt argumentet om at morsrollen spiller så stor rolle for kvinners vilje eller evne til å gjøre karriere i forskning. Det som spiller en rolle er at mødre dømmes strengere enn kvinner som ikke har barn. De blir rett og slett straffet. Om de blir borte, syk eller med syke barn, så skylder man på morsrollen, selv om de ikke har flere fraværsdager enn sine barnløse kolleger, forteller han. I forskningsgruppa som Kirsti Ytrehus leder er kjønnsfordelinga ganske jevn, med tre menn og to kvinner. Hun mener kjønn ikke nødvendigvis er til hinder. Skal man hevde seg som forsker må 16 Curt Rice. Professor i lingvistikk. Prorektor for forskning og utvikling. Foto: Torbein Kvil Gamst I en tid da kvinner ikke hadde adgang til franske marinefartøyer, brukte den 19 år gamle pariserinnen Léonie d Aunet all sin sjarme og list til å sikre seg en plass på et eventyr av de sjeldne. På betingelse av at også samboeren hennes, kunstneren François Biard ble med, fikk hun lov til å være en del av en forskningsekspedisjon La Recherche til et av datidens mest utilgjengelige og eksotiske reisemål, nemlig Svalbard. Året var 1839 og Paris var verdens sentrum. Bestyrtelsen var stor da Léonie bekjentgjorde sine planer i de finere sirkler hun tilhørte. Aldri kunne vel en kvinne klare en slik besværlig og farefull ferd! Siden hun offisielt ikke fikk være om bord, måtte hun og mannen reise landeveien store deler av turen opp til Hammerfest. Men d Aunet ikke bare overlevde, hun skrev også en svært underholdende reiseskildring om turen gjennom Nordens land. Hun er en interessant dame og kokett selvsikker i sin skrivestil, ler professor i nordisk litteratur, Nils Magne Knutsen ved UiT. Han har skrevet bok om den franske ekspedisjonen. I motsetning til datidens andre reiseskildringer har hun det kvinnelige blikket, og beskriver med stor innlevelse de kulinariske opplevelsene langs veien, skandinaviske kvinners (manglende) motesans og landenes kultur og arkitektur. kritisk blikk 19 åringen har en skarp penn og sparer ikke på kruttet i møte med andre kulturer. Samene får det glatte lag, og hun legger heller ikke noe i mellom i sin beskrivelse av skandinaviske kvinner. Vel var de høye og lyse med pen hud, men svenskene slet med dårlige tenner og «stygge, store føtter». Leonie d Aunet, her malt av sin ektemann François Biard, var en av de første «turistene» i Nord-Norge og på Svalbard. Foto: RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet Norske kvinner skjemtes også av sine dårlige tenner samt sine «store ører». Naturen i Lofoten betegnes som Djevelens verk, men hun var også tidvis vilt begeistret for ting hun så. Hun finner knapt ord til å beskrive sin beundring for nordlyset. d Aunet hadde sansen for det dramatiske og smurte nok tjukt på i noen tilfeller. Blant annet skriver hun at hovedgata i Tromsø «begynner ved sjøen og ender ved foten av en enorm blågrønn isbre», humrer Knutsen. Til tross for en god porsjon klaging er det tydelig at 19-åringen er ei tøff dame. På veien hjem rir hun tvers over Finnmarksvidda fra Kåfjord via Kautokeino til Karesuando, gjennom myggbefengt myr og over fjell i damesal. En som derimot ikke lot seg imponere, var pastor Læstadius. Følget fikk aller nådigst overnatte i prestegården da de kom fram til Karesuando, og d Aunet beskriver den kjente predikanten som en overlegen, gjerrig dust. skandaløs affære Vel hjemme i Frankrike mottar kunstnerkjæresten mye ros for sine dramatiske malerier fra verdens utpost (blant annet et bilde der selve Læstadius preker for noen samer ved en to meter høy snøskavl), og de to elskende gifter seg året etter. d Aunet var imidlertid ikke fornøyd med en skarve kunstner og ble kort tid etter elskerinnen til Frankrikes største dalevende kjendis, Victor Hugo. Resultatet var en megaskandale, og d Aunet havnet sågar i fengsel et par måneder for utroskap, etter at mannen tok henne og Hugo på fersken. 15 år etter sin eventyrlige reise, og svært kjent etter skandalen, skrev hun sin reiseskildring som ble svært populær. Hun fulgte opp med romaner og skuespill og livnærte seg som forfatter frem til sin død i Man vet jo ikke med sikkerhet om hun var den første kvinnen på Svalbard, men det gikk lang tid før Nord-Norge opplevde en lignende turist, sier Knutsen. Vil du vite mer? Leonie d Aunet (1968). En pariserinnes reise gjennom Norge til Spitsbergen anno Nils M. Knutsen og Per Posti (2002). La Recherche: En ekspedisjon mot nord

Hvem vant kjønnskampen?

Hvem vant kjønnskampen? KUNNSKAPSMAGASINET FRA UNIVERSITETET I TROMSØ NR 1 2013 kulde: Å overleve ekstrem nedkjøling snøskuter: Risikerer liv og lemmer? ernæring: Sjørøya mot fedme Hvem vant kjønnskampen? For hundre år siden

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Kunnskapsmagasin fra Universitetet i Tromsø 2010 nr. 4 LIVSSTIL 34. NEW AGE: MALAWI: PORTRETT: Vidar Vang. Eit av ti born døyr. Da Märthas engler..

Kunnskapsmagasin fra Universitetet i Tromsø 2010 nr. 4 LIVSSTIL 34. NEW AGE: MALAWI: PORTRETT: Vidar Vang. Eit av ti born døyr. Da Märthas engler.. Kunnskapsmagasin fra Universitetet i Tromsø 2010 nr. 4 LIVSSTIL 16. MALAWI: 34. NEW AGE: PORTRETT: Vidar Vang 8. Eit av ti born døyr Da Märthas engler.. 4 Ny viten Leder 6Skal vi skylde på sola? 8Eit av

Detaljer

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2014 / årgang 104 Portrett HANNE KRISTIN xxxxxx gassnæringen ROHDE xxxxxx gassnæringen Olje- og gassnæringen Pluss! 6 TIPS TIL EFFEKTIVE MØTER Les også!

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Kunnskapsmagasin fra Universitetet i Tromsø 2011 nr. 2. Overvåking 34. 14. Samer stresser mer. Svein Spjelkavik. Multippel sklerose

Kunnskapsmagasin fra Universitetet i Tromsø 2011 nr. 2. Overvåking 34. 14. Samer stresser mer. Svein Spjelkavik. Multippel sklerose Kunnskapsmagasin fra Universitetet i Tromsø 2011 nr. 2 Overvåking 34. PORTRETT: 14. DISKRIMINERING: 40. Alternativ behandling: Svein Spjelkavik Samer stresser mer Multippel sklerose 4 Ny viten Leder 6Amundsen/

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

PINGVINEN. Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet.

PINGVINEN. Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet. HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 4 2010 årg. 7 Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet.

Detaljer

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE FEB/2015 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE OLe geir feste + MANGE FLERE Innhold GM KLAR FEBRUAR/2015: GLEDE 6-7 DEN STØRSTE GLEDEN - er å gjøre en forskjell, mener Kristin Kirkhusmo,

Detaljer

kommuniké. JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 01.2011 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29

kommuniké. JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 01.2011 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 01.2011 JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29 JENTENE

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby:

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 3 I SEPTEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Et godt sted for barn og unge Kvinnesterke i Malmø Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: Professor og hundekjører September

Detaljer

Fredrikke. Kathrine Sørland om egen fødselsdepresjon. Kvinnehelsedagene 2011: Krimsjekk på 500 000 kroner. N.K.S. en viktig forskningsaktør

Fredrikke. Kathrine Sørland om egen fødselsdepresjon. Kvinnehelsedagene 2011: Krimsjekk på 500 000 kroner. N.K.S. en viktig forskningsaktør Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I april 2011 I 96. årgang Flerkulturell markering av kvinnedagen Krimsjekk på 500 000 kroner N.K.S. en viktig forskningsaktør Kvinnehelsedagene 2011: Kathrine

Detaljer

VERDSATTE KVINNER. NettNå 01 / 2012

VERDSATTE KVINNER. NettNå 01 / 2012 NettNå Et nettverksmagasin fra Nordnorsk Lederutvikling 01 / 2012 VERDSATTE KVINNER Kvinnelige ledere er på kraftig fremmarsj i det offentlige, og ikke minst i politikken. Samtidig er virkemidlene i likestillingskampen

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene i Oslo TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål 08 Oktober 2007 Side 16 Døves Tidsskrift 8-2007 Side

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 4 - Desember 2014 - Årgang 28 God jul og godt nytt år Skifte etter ugift samliv Side 6 Godt familievern

Detaljer

Voksne kan trene opp kognitive funksjoner

Voksne kan trene opp kognitive funksjoner RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2014 - 33. ÅRGANG Voksne kan trene opp kognitive funksjoner Å sveve under vann En hobby med mening Vi har mye å lære innhold leder May-Heidi Sandvik Styreleder

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer