Les selv om matematikkens spennende verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les selv om matematikkens spennende verden"

Transkript

1 Erik Bjerre og Pernille Pind Lærerveiledning til Les selv om matematikkens spennende verden Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Kari Haukås Lunde og Olav Lunde Info Vest Forlag, 2011

2 Om de fem heftene i boks 1 (med løsningsforslag) Målgruppe: 5-13 trinn Heftene kan også brukes i spesialpedagogisk sammenheng på ungdomstrinnet og i videregående skole. Formål: Formålet med Les selv om matematikkens spennende verden er å gi en annerledes og supplerende innfallsvinkel til matematikkundervisningen. Med Les selv- heftene vil elevene oppleve at Matematikken kan leses og være noe annet enn oppgaveløsninger og matematiske undersøkelser De selv kan sette seg inn i nytt matematikkstoff Matematikken inngår i sammenhenger med historie og samfunn Med Les selv- heftene vil læreren Få et alternativ til oppgaveark Gi elevene nye utfordringer og hvor det faglige er sentralt Få materiale til verkstedsaktiviteter Kunne gi nye bidrag til tverrfaglig samarbeid Matematikk kan leses For de aller fleste menneskene er matematikk det samme som å løse matematiske oppgaver. I de senere årene er dette blitt supplert med matematiske undersøkelser, hvor elevene selv definerer undersøkelsesområdene og selv utfører slike undersøkelser. Oppgaver og undersøkelser er en viktig del av det å arbeide med matematikk, men det gir ikke et helt bilde av matematikken. Matematikk er også kunnskap som kan leses, og denne kunnskapen kan være viktig for forståelsen og er ofte spennende. Dette kan elevene oppleve med Les selv- heftene : Eleven kan selv sette seg inn i ny matematikk De fleste elevene vet godt at hvis de vil vite mer om Titanics forlis eller H. C. Andersens liv enn det læreren har fortalt, kan de selv finne fram til det. En av måtene å gjøre det på, er å låne bøker om emnet. Men det er veldig få elever

3 som tenker på at de selv kan finne fram til mer matematisk viten enn den læreren har gitt dem. Matematikken er typisk gjennomtygget av læreren først. Les selv- heftene er et skritt i retning av å gi elevene følelsen av at de selv kan sette seg inn i matematikk uten hjelp av læreren! Matematikk i sammenheng Matematikkundervisningen i skolen er ofte uten noen kontekst og fylles av rene talloppgaver eller rene geometrioppgaver. I de siste årene er det heldigvis blitt større fokus på bruken av matematikk i hverdagen, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Les selv heftene følger denne tendensen. I materialet er det fokus på andre sammenhenger enn de rent bruksorienterte, nemlig historiske, kulturelle eller personlige sammenhenger. Vi kan kalle dette for deler av den matematiske kulturarven med små historier og fakta som er felles bakgrunnskunnskap for en stor gruppe matematikere. Flere av historiene beskriver også startskuddet til et nytt område innen matematikken. For eksempel var Eulers løsning på problemet med de sju bruene starten på grafteori 1 (heftet De sju bruene ), og diskusjonen mellom Laplace og d Alambert var med på å etablere sannsynlighetsteori som matematisk gren (heftet Mynt og krone ). Elevene klarer seg selv Det er viktig at elevene selv skal kunne lese heftene. De er ikke tenkt som lekser eller som del av et pensum. Elevene skal ikke høres i emnet, og de skal ikke få rettet de oppgavene som finnes bak i heftene. Elevene skal selv hente løsningsforslag (finnes i denne veiledningen, og kan kopieres fritt), og rette oppgavene selv. Det skal være elevens frie valg om han eller hun vil løse oppgavene eller om de bare vil lese dem og så se på løsningene. 1 Grafteori er en gren i matematikk og informatikk der man studerer egenskapene til grafer. Grafer er matematiske strukturer som brukes til å lage modeller for parvise relasjoner mellom objekter. I informatikken regnes graf som en abstrakt datastruktur, en teoretisk struktur som kan implementeres på ulike måter. Studier av algoritmer som behandler grafer er en viktig disiplin med mange praktiske anvendelser. I dag er dette i stor grad knyttet mot moderne datateknikk, men slike algoritmer var også utviklet før den digitale tidsalderen. Grafer og behandling av grafer er viktige verktøy i mange hverdagslige problemstillinger som f.eks. ruteplanlegging, datanettverk og design av mikrobrikker. (Wikipedia)

4 Bruksmuligheter Et alternativ til ekstra oppgaveark for elever som ønsker utfordringer. Heftene skal ligge framme i klasserommet, og når en elev er ferdig med dagens arbeidsoppgaver, kan han eller hun ta et hefte fra Les selv. En pause fra dagens oppgaver Heftene kan være en mulighet for elever som er blitt trøtte av den daglige rutine med arbeidsoppgaver. Kanskje svikter konsentrasjonen i forhold til mengden av oppgaver i matematikkboken. Les selv- heftene kan være et friminutt hvor elevene får ny energi samtidig som det faglige er i orden! En verkstedsaktivitet med individuell fordypelse Sammen med andre faglige bøker, kan Les selv- heftene være en av stasjonene i en stasjonsorientert undervisning. Stasjonsundervisning i matematikk har en tendens til å få en overvekt av arbeidsoppgaver som krever samarbeid, kommunikasjon og fingerferdighet. Et verksted med faglig frilesing kan utnytte og stimulere ferdigheter som konsentrasjon, fordypelse og selvstendig tilegnelse av kunnskap. Faglig samarbeid Les selv - konseptet er hentet fra samme didaktiske tenking som en finner i norskfaget. Der inngår også lesing av fagstoff som del av undervisningen. De enkelte heftene kan også inngå i temaer i for eksempel historie og samfunnsfag.

5 De enkelte heftene 1. Mynt og krone Å få oppleve og erfare at sannsynlighet er noe vi gjerne kan regne ut Innledende sannsynlighet: kunne telle antall muligheter. Begrepet dobbelt. Begrepet ca. 2. Når VI er et tall Å få oppleve et annet tallsystem enn vårt eget. Det bygger i tillegg på et helt annet matematisk prinsipp. Leseretningen. Addisjon. Subtraksjon. Multiplikasjon med 10. Halvdel av 10- er potenser. Hele tall fra 1 til f. eks Tegne stjerner Å gjøre oppmerksom på den symbolverdien som ligger i mye av geometrien. Å knytte matematikken til disse symbolene. Sirkler. Trekanter. Firkanter. Strek / linje mellom to punkter. 4. De sju bruene Det klassiske problemet med å tegne figurer i en strek blir her presentert knyttet til en historie. Det blir presentert en løsning som er forbløffende enkel! Partall og oddetall. 5. Tankeleseren Å få en opplevelse av at matematikk kan forklare det som tilsynelatende kan være tankelesning. Addisjon. Subtraksjon. Siffer. Gammeldags loddrett oppstilling av addisjons- og subtraksjonsalgoritmene. Tallområdet hele tall

6 Løsningsforslag til oppgavene 1. Mynt og krone Oppgave 1 Ja, det passer med Laplaces teori. Mette får 1 mynt og 1 krone ca. dobbelt så mange ganger som både 2 mynt og 2 krone. Hvis det skulle vært helt nøyaktig, hadde hun fått 25 kast med 2 mynt, 50 kast med 1 mynt og 1 krone og 25 kast med 2 kroner. Men når vi kaster med mynter eller terninger, kan vi ikke regne med å få helt nøyaktig det teorien sier. Oppgave 2 Mette har rett. Vi kan f. eks. få 7 på mange flere måter enn vi kan få 2: 1+6=7, 2+5=7, 3+4=7, 4+3=7, 5+2=7, 6+1=7, men bare 1+1=2. Det er faktisk 7 som er det beste tallet å satse på fordi det kan vi få på flest mulige kombinasjoner. Vi kan få 7 på seks ulike måter (se ovenfor), men vi kan bare få 6 eller 8 på fem forskjellige måter: 1+5=6, 2+4=6, 4+2=6, 5+1=6 2+6=8, 3+5=8, 4+4=8, 5+3=8, 6+2=8 (1+7 og 7+1 fungerer ikke, da vi jo ikke kan slå en 7- er!) Tallene 3, 4, 5, 9, 10, 11 og 12 får vi bare på enda færre måter. 2. Når IV er et tall Oppgave 1 Huset er fra Oppgave kan for eksempel skrives på følgende måter når vi trekker fra: CMXCIX IM Hvis vi ikke vil trekke fra, må vi skrive slik: DCCCCLXXXXVIIII

7 Oppgave 3 Du kan kanskje finne fødselsåret ditt i løsningen til oppgave 4. Oppgave 4 3. Tegne stjerner Oppgave 1 Det er to forskjellige sju- taggede stjerner som vi kan tegne med en strek: Hoppe over 1 prikk Hoppe over 2 prikker

8 Oppgave 2 Åtte- tagget stjerne tegnet av to firkanter Oppgave 3 Ni- tagget stjerne tegnet av tre trekanter 4. De sju bruene Oppgave 1 Antall streker til hvert punkt skal være et partall. Da kan en følge en strek bort fra punktet og en annen tilbake til punktet. En meget enkel løsning er denne hvor det er to streker til hvert punkt. Hvis du vil ha noen flere streker, kan du godt lage det. Her er f. eks. en løsning hvor det er seks streker til to av punktene og fire streker til det tredje punktet.

9 Oppgave 2 Antall linjer til minst ett av punktene må være et oddetall. Her er et eksempel hvor det ikke er mulig å gå en tur som tilfredsstiller kravene. Her er det tre streker til to av punktene og to streker til det tredje punktet. Oppgave 3 Ja! Hvis vi for eksempel starter i det øverste punktet, kan vi følge alle tre strekene og og slutte i det nederste punktet. Oppgave 4 Nei! I Königsberg var det tre punkter som hver hadde tre streker og et punkt med fem streker. Da kan en ikke gå en tur hvor en starter et sted og slutter et annet sted. Det kan vi bare hvis det er to punkter hvor antall streker er et oddetall, dvs. det punktet som vi starter i og det vi slutter i. 5. Tankeleseren Oppgave speilvendes til 532. Da 235 er mindre enn 532, skal vi regne 532 minus 235: = 297 Så skal 297 speilvendes til 792 og 297 og 792 skal legges sammen: = 1089 Oppgave 2 Når vi speilvender 610 er det viktig å huske 0- en. Det første regnestykket blir slik: = 594

10 OBS! Pass på at du ikke regner slik: 610 speilvendes til 160! Og deretter gjør du som før: = 1089 Oppgave = 99 Her dukker det egentlig opp en null som vi må huske på! Den korrekte fortsettelsen av regnestykket blir da: = 1089 Oppgave 4 Når 151 blir speilvendt, blir det jo det samme tallet. Og når vi trekker to like tall fra hverandre, blir det ikke noe tilbake. - Slutt på det regnestykket! Men hva blir det hvis de like tallene står ved siden av hverandre, f.eks. 115? = = 1089 Dette gikk jo bra! Men trikset er nok lettere å forklare hvis vi holder fast på regelen om at alle tallene skal være forskjellige.

11 Om de seks heftene i boks 2 (Løsningsforslag i heftene) Formålet med disse seks heftene er å gi mulighet for å lese om interessante matematiske emner uten å bruke avansert matematikk og i et lett språk med færrest mulig matematiske begreper. Med Les selv- heftene vil elevene oppleve at Matematikken kan leses og være noe annet enn oppgaver De selv kan sette seg inn i nytt matematikkstoff Matematikken inngår i sammenhenger med historie og samfunn Med Les selv- heftene vil læreren Få mulighet til å gi interesserte elever nye utfordringer et godt alternativ til flere oppgaveark Få materiale til verkstedsaktiviteter Kunne gi nye bidrag til tverrfaglig samarbeid Matematikk kan leses For de aller fleste menneskene er matematikk det samme som å løse matematiske oppgaver. I de senere årene er dette blitt supplert med matematiske undersøkelser, hvor elevene selv definerer undersøkelsesområdene og matematikkprosjekter hvor elevene selv utfører slike undersøkelser. Oppgaver, undersøkelser og prosjekter er en viktig del av det å arbeide med matematikk, men det gir ikke et helt bilde av matematikken. Matematikk er også kunnskap som kan leses, og denne kunnskapen kan være viktig for forståelsen og er ofte spennende. Dette kan elevene oppleve med Les selv- heftene : Eleven kan selv sette seg inn i ny matematikk De fleste elevene vet godt at hvis de vil vite mer om Titanics forlis eller H. C. Andersens liv enn det læreren har fortalt, kan de selv finne fram til det. Og en av måtene å gjøre det på, er å låne bøker om emnet. Men det er veldig få elever som tenker på at de selv kan finne fram til mer matematisk viten enn den læreren har gitt dem. Matematikken er typisk gjennomtygget av læreren først. Les selv- heftene er et skritt i retning av å gi elevene følelsen av at de selv kan sette seg inn i matematikk uten hjelp av læreren! Matematikk i sammenheng

12 Matematikkundervisningen i skolen er ofte uten noen kontekst og fylles av rene talloppgaver eller rene geometrioppgaver. I de siste årene er det heldigvis blitt større fokus på bruken av matematikk i hverdagen, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Les selv heftene følger denne tendensen. I materialet er det fokus på andre sammenhenger enn de rent bruksorienterte, nemlig historiske, kulturelle eller personlige sammenhenger. Vi kan kalle dette for deler av den matematiske kulturarven med små historier og fakta som er felles bakgrunnskunnskap for en stor gruppe matematikere. Elevene klarer seg selv Det er viktig at elevene selv skal kunne lese heftene. De er ikke tenkt som lekser eller som del av et pensum. Elevene skal ikke høres i emnene, og de skal ikke få rettet de oppgavene som finnes bak i heftene. Elevene kan selv se på løsningsforslagene som står bakerst i hvert hefte, og rette svarene selv. Det skal være elevens frie valg om han eller hun vil løse oppgavene, eller om de bare vil lese dem og så se på løsningene som står bakerst i hvert hefte.

13 Bruksmuligheter Et alternativ til ekstra oppgaveark for elever som ønsker utfordringer. Heftene skal ligge framme i klasserommet og når en elev er ferdig med dagens arbeidsoppgaver, kan han eller hun ta et hefte fra Les selv. Alternativt kan læreren henvise eleven til biblioteket hvor Les selv- heftene står. En pause fra dagens oppgaver Heftene kan være en mulighet for elever som er blitt trøtte av den daglige rutine med arbeidsoppgaver. Kanskje svikter konsentrasjonen i forhold til mengden av oppgaver i matematikkboken. Les selv- heftene kan være et friminutt hvor elevene får ny energi samtidig som det faglige er i orden! En verkstedsaktivitet med individuelle fordypelse Sammen med andre faglige bøker, kan Les selv- heftene være en av stasjonene i en stasjonsorientert undervisning. Stasjonsundervisning i matematikk har en tendens til å få en overvekt av arbeidsoppgaver som krever samarbeid, kommunikasjon og fingerferdighet. Et verksted med faglig frilesing kan utnytte og stimulere ferdigheter som konsentrasjon, fordypelse og selvstendig tilegnelse av kunnskap. Faglig samarbeid Les selv - konseptet er hentet fra samme didaktiske tenking som en finner i norskfaget. Der inngår også lesing av fagstoff som del av undervisningen. De enkelte heftene kan også inngå i temaer i for eksempel de naturvitenskapelige fagene, historie, samfunnsfag og norsk.

14 De enkelte heftene Tverrfaglig samarbeid med 6 Les selv om MÅL Å stifte bekjentskap med mål som ikke er basert på 10- talls systemet (gamle norske mål og nåværende amerikanske mål). På den måten kan elevene se fordelene i metersystemet. Desimaltall og potenser Norsk, historie, natur og teknikk, geografi Tverrfaglig samarbeid med 7 Les selv om KART Å stifte bekjentskap med det fundamentale problemet at jorden er en kule, mens kartene er flate. Fokus på hvordan matematikken kan hjelpe til med å håndtere dette problemet. Kule, sylinder, vinkelmål i grader, omkretsen av sirkel Natur og teknikk, geografi, fysikk Tverrfaglig samarbeid med 8. Les selv om LABYRINTER Å gjøre oppmerksom på geometrien i forskjellige labyrinter Sirkelbue, kvadrat, rektangel Historie, religion, livssyn og etikk. Tverrfaglig samarbeid med 9. Les selv om KORTTRIKS Å få en opplevelse av at matematikken kan forklare noe som mange betrakter som magi. Parenteser, bruk av bokstaver i regneuttrykk. Begrepet annenhver. Ingen

15 Tverrfaglig samarbeid med 10. Les selv om LOGIKK Er Morlille virkelig en stein? Hvordan logikk kan brukes og misbrukes. Ingen Norsk, historie Tverrfaglig samarbeid med 11. Les selv om UENDELIGHET Å få en første opplevelse av hva uendelighet er, og forsøk på å regne med uendelighet! Kjennskap til de naturlige tallene og brøkene (de rasjonelle tallene). Tabellene. Norsk.

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter,

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter, Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som har fokus på matematikkundervisning på småskoletrinnet. Årene på småskolen legger grunnlaget for kunnskaper i og oppfatninger av faget, som ofte

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Kartlegging av matematikkforståelse Gard Brekke Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer