Protokoll Styremøte 03. Juli 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Styremøte 03. Juli 2013"

Transkript

1 Protokoll Styremøte 03. Juli

2 Protokoll fra Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag onsdag 3. juli 2013 på kontoret i Ålesund. Følgende møtte: Styreleder Per Jan Kvalsvik, Leif Egil Grytten, Leif Midtflø, Stig Arne Sævik, Stian Teistklubb (vara for Tormund Grimstad) og Ronny Groven (vara for John Bjørnholm). Fra administrasjonen møtte daglig leder Ole Morten Sorthe. Forfall: Arnstein Næss (vara ikke tilgjengelig) Styreleder ønsket velkommen og møte satt kl Følgende saksliste ble godkjent: SAKSLISTE: 1. SAK 6/ 13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 2. SAK 7 /13 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 3. SAK 8/13 ADMINISTRASJONENS ORIENTERING 4. SAK 9/13 FISKERNES HUS AS DIVERSE FORHOLD 5. SAK 10/13 REGNSKAP FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG PR SAK 11/13 OPPUSSING OG OMBYGGING AV KONTORENE 7. SAK 12/13 ÅRSMØTET 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 8. SAK 13/13 VALGKAMPSAKER STRATEGI 9. SAK 14/13 HABILITETSVURDERINGER AV KONTROLLNEMNDA 10. SAK 15/13 ADMINISTRATIVE UTTALELSER 11. SAK 16/13 DISPONERING AV ØKONOMISKE MIDLER TIL «NEDLAGTE» LOKAL LAG OG LAG SOM IKKE HAR GYLDIG STYRE. a) VARTDAL FISKARLAG- OVERFØRING GJENSTÅENDE MIDLER TIL VARTDAL FISKERIMUSEUM b) SANDSØY FISKARLAG - DONASJON MIDLER TIL LOKALE FORMÅL 12. SAK 17/13 SØKNAD OM SPONSORSTØTTE FRA DEN NORSKE MATFESTIVALEN 13. SAK 18/13 REGULERING AV FISKET 14. SAK 19/13 TILDELING FRA NORGES RÅFISKLAG TIL UTADRETTEDE TILTAK 15. SAK 20/13 MAKRELLFESTIVALEN I FOSNAVÅG 16. SAK 21/13 MARKERING AV MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG S 100 ÅRS JUBILEUM SAK 22/13 MØTEPLAN FOR STYRET HØSTEN

3 SAK 6/ 13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag godkjenner innkalling og saksliste. SAK 7/13 PROTOKOLLER Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag godkjenner protokollene fra styremøtene 19.februar 2013 og 18.april 2013, samt AU-møtene 05.februar 2013, 1.mars 2013 og 2.april SAK 8/13 ADMINISTRASJONENS ORIENTERING Lokallag som ikke fungerer-status Årsmøte i Sogn og Fjordane Fiskarlag Årsmøte i Norges Råfisklag Årsmøte i Norges Sildesalgslag Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar redegjørelsen til orientering. SAK 9/13 FISKERNES HUS AS DIVERSE FORHOLD Daglig leder Ole Morten Sorthe orienterte om saker vedrørende Fiskernes Hus AS. Det blir også gitt en muntlig orientering og gjennomgang av årsregnskap. Styret tar redegjørelsen i saken til orientering. SAK 10/13 REGNSKAP FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG PR Regnskapsstatus pr ble gjennomgått. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar regnskapsstatus pr. 30/6-13 til orientering. 3

4 SAK 11/13 OPPUSSING OG OMBYGGING AV KONTORENE Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag godkjenner ombyggings- og oppussingsplanene slik det framkommer i saksfremlegget. SAK 12/13 ÅRSMØTET 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag setter opp slik saksliste til lagets årsmøte den 29. og 30. november, utenom de faste sakene; 1. Ressurs og regulering av fisket i Organisasjonssak 3. Kvalitet omsetning - salgslag SAK 13/13 VALGKAMPSAKER STRATEGI Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag setter opp følgende fiskeripolitiske tema; - Eget fiskeri og kystdepartement? - Lønnsomhet/ struktur? - Rettssikkerhet straffes fiskerne for hardt ved overtredelse av fiskerilovgivningen? - deltakerlova - skattemessige avsetning - arveavgift - fiskarfradraget - eksportfinansiering fiskefartøy - strukturordninger - geografisk diskriminering SAK 14/13 HABILITETSVURDERINGER AV KONTROLLNEMNDA Refererer til sakens dokumenter og spesielt til den juridiske vurderingen som er foretatt av Norges Fiskarlag. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar til etterretning at det fra ett av lagets medlemmer er stilt spørsmål med om kontrollnemndas leder er habil i dette vervet. Styret er enig med konklusjonen i den juridiske utredningen at kontrollnemdas leder ikke er inhabil til å bekle vervet. 4

5 Styret vil anmode lagets valgnemnd om å innstille på en ny leder i valgnemnda, all den grunn at det er noen av medlemmene som tar opp denne problemstillingen. Styret mener videre at kontrollnemnda bør reduseres til 3 personer. SAK 15/13 ADMINISTRATIVE UTTALELSER Høringsuttalelse NOU 2012:18 Rett om bord (brev av ) Høringssuttalelse - Konsekvensutredning Havvind (brev av ) Oppnevning av Rådsmedlem (brev av ) Sikkerhetsopplæring for fiskere - ny fagplan/finansiering (brev av ) Kystverket- innspill til pågående utbedringsarbeid for farledsmerking (brev av ) Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar de administrative uttalelsene til orientering. SAK 16/13 DISPONERING AV ØKONOMISKE MIDLER TIL «NEDLAGTE» LOKAL LAG OG LAG SOM IKKE HAR GYLDIG STYRE. Saken utsettes og styret ber administrasjonen om å komme med forslag til retningslinjer til bruka av lokallagene sine midler. a. VARTDAL FISKARLAG- OVERFØRING GJENSTÅENDE MIDLER TIL VARTDAL FISKERIMUSEUM Saken utsettes. b. SANDSØY FISKARLAG - DONASJON MIDLER TIL LOKALE FORMÅL Saken utsettes SAK 17/13 SØKNAD OM SPONSORSTØTTE FRA DEN NORSKE MATFESTIVALEN Søknad fra Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS, datert Styret finner det som viktig å støtte opp om Matfestivalen og nødvendigheten av at sjømatnæringen blir profilert, og beslutter å videreføre sponsoravtalen også i 2013 på kr

6 SAK 18/13 REGULERING AV FISKET Situasjonen og fiskeristatestikk i de ulike fiskeriene ble gjennomgått. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag at det gis adgang til å ha inntil 25% bifangst av hyse i fiske etter andre arter for fartøy meter. SAK 19/13 TILDELING FRA NORGES RÅFISKLAG TIL UTADRETTEDE TILTAK Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tilslutter seg innstillingen fra den rådgivende nemnda for Norges Råfisklags fond for utadrettede tiltak av 31/ , slik: Averøy Fiskarlag Kr ,- Svanengruppa i Aure Kr 8.000,- Kvitholmens Venner Kr 5.000,- Styret forutsetter at søkere som får bevilgning fra Norges Råfisklags fond for utadrettede tiltak søker å gi best mulig profilering av Møre og Romsdal Fiskarlag og Norges Råfisklag i forbindelse med omsøkte tiltak. Beløpet utbetales mot kostnadsdokumentasjon. Krav om utbetaling må skje innen et år etter bevilgningsdato. SAK 20/13 MAKRELLFESTIVALEN I FOSNAVÅG Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag beslutter å delta på Makrellfestivalen i Fosnavåg den 31. august 2013 med en forholdsvis stor stand. Kostnadene med arrangementet dekkes av avsetningen kurs og opplysning. SAK 21/13 MARKERING AV MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG S 100 ÅRS JUBILEUM I 2015 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag beslutter å markere Møre og Romsdal Fiskarlags 100 år jubileum med å gi ut et jubileumshefte. Styret ber daglig leder og styreleder om og inngår nærmere avtaler med forfatter. Referansegruppen oppnevnes på neste fysiske styremøte. 6

7 SAK 22/13 MØTEPLAN Styret setter opp slik møteplan 22. august oktober 2013 Møtet hevet kl Protokoll signert 23.august 2013: Martin Leinebø /s Stig Arne Sævik /s Arnstein Næss /s John Bjørnholm /s Tormund Grimstad /s Per Jan Kvalsvik /s 7

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA P P O R T 2 0 1 4 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1 ESTERÅL NORDKAP SHETLAN RÆNA S JELMSØY 2 SKOLPEN D FRØYA TOREGGA Surofi EN RØST innkreving av offentlige avgifter.

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT.

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT. Styremøte 01/01 19.-21. januar 2001 REFERAT FRA STYREMØTE 19. 21. januar 2001 Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Svein Aage Jensen, Gerd Marit Harding, Inger Hjellemarken, Einar Andreassen, Halvor Kalberg,

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 31. oktober kl. 16:30 i Trafo. Dag Herrem, Linn Haugen, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Øyvind Lunke.

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 31. oktober kl. 16:30 i Trafo. Dag Herrem, Linn Haugen, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Øyvind Lunke. FINANSSTYREMØTE Torsdag 31. oktober kl. 16:30 i Trafo Protokollutskrift Tilstede: Finansstyret: Administrasjonen: Observatører: Forfall: Referat: Innkalling: Dag Herrem, Linn Haugen, Tormod Gjestland,

Detaljer

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 Sted: Aaslk s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 11. mars 2015 Ålesund Tid: 19.00-21.00 Oppmøte: FM IFM Navn Funksjon Espen Remme Styreleder Christin

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Rådhuset, møterommet 1.etg, Lyngseidet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Liv

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Felles Utviklingstiltak 40%

Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Felles Utviklingstiltak 40% Sør-Trøndelag Fylkeskommune Enhet for regional utvikling Postuttak 7004 Trondheim Deres ref: Lovise Landsem Kyrksæterøra 15.03.05 Viser til e-post datert 16.02.05 med vedlegg om Næringsrettede utviklingsmidler

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer