Nok ei kontrakt til Kleven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nok ei kontrakt til Kleven"

Transkript

1 Tlf. Hvor komalle disse kvinnene ifra? Side Laurdag KAKEFESTANE STÅR I KØ: HAREID VIL HA POL Side 8 veke juni årg. nr.66 Laussal kr 20,- ITOBIAS- TÅRNET HAR TRENT GODT Side 19 Side 10 ULSHAV- SATSING Side 5 Nok ei kontrakt til Kleven Skal bygge Olympicfarty for 600 mill. Side 4 VI ER PÅ FLYTTEFOT! Mandag 18/6 --> RESTEFEST! Tysdag 19/6, onsdag 20/6, torsdag 21/6 Stengt pga av flytting Fredag 22/6 --> Nyopning! Følg med i lokalavisa for meir informasjon Blåhuset Ulsteinvik Tlf Sentralbord SEND OSS NYHEITSTIPS PÅ: Helgevakt Denne veka: Anne Gry Eilertsen

2 Redaktør AsleGeir Widnes Johansen ønskjer å arbeide etter dei presseetiske reglane slik desse er nedfelteiver Varsam-plakaten. Vi oppmodar dei som kjenner seg råka av urettmessig avisomtale, om å ta kontakt med redaktøren. PFU er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. Organet handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Rådhusgt. 17, 0158 Oslo, tel , faks Fleireingeniørar er eit absolutt must Idag er det eit underskot på ingeniørar i Norge, og snart 500 av desse er stillingar som vi meiner må komepå plasshos ossi Rolls-Royce dei neste åra. AsleGeir Widnes Johansen Anders Almestad er konsernsjef for offshoredelen i Rolls-Royce. Under Fosnavågkonferansen torsdag var han krystallklar: Fleire ingeniørar er eit must. Det marine utgjer 20 prosent av Rolls-Royce, og Almestad kan skilte med ei ordrebok på 25 milliardar kroner og ei omsetjing på 21 milliardar iåret. Av dette er 12 milliardar nysal og 9 milliardar service. Klyngeenergi Utfordringa til Almestad og dei andre innleiarane under konferansen var dette: Kva må den maritime industrien iregionen gjere for å vere leiande også i framtida? Almestad tok utgangspunkt i omgrepet klyngeenergi i analysen sin og stilte spørsmålet: Kvaervi gode på og kvaervimindre gode på? På området risikokapital gjer vi det skarpt, fordi innteningahar vore god, og her er vilje til åtarisikoogbrukehan på nyeprosjekt. Så har vi finansinstitusjonar som kjenner shipping, som veit at der er bølgjetoppar og bølgjedalar, og som er med både igode og dårlege tider. Skeptisk til utdanninga i Norge Når det gjeld utdanning, er situasjonen annleis: På området utdanning er eg meir skeptisk til Norge: utvikling av leiarskap, marin utdanning og ikkje minst ingeniørutdanning. Det er ikkje slik at vi ligg langt bak når det gjeld sjølve tilbodet, men viss vi skal halde takta og halde oppe konkurranseevna vår, er vi nøydde til åutdanne fleire ingeniørar enn det vi gjer idag. Almestad understreka også det viktige i at den maritime klyngja samarbeider og utvekslar kunnskap og informasjon. Det er også Det hjelper ikkje ossomvitar 10 ingeniørar frå Ulstein og 15 frå STX; det er ein kortsiktig tankegang. Vi er nøydde til å få inn meir folk i klyngja, få opp kapasiteten, insisterer Anders Almestad i Rolls-Royce. nødvendig å delta i andre klyngjer for å gi og få kunnskap og kompetanse Kva må til? Med dette utgangspunktet stilte Almestad spørsmålet: Kva må til for at veksten på Sunnmøre skal halde fram? Då må regionen halde på posisjonen sin innan oljeteknologi og maritime løysingar,oghalde fram med åvere eit sentrum for marine ingeniørar: Igjen vende han tilbake til mangelen på ingeniørar: Vimåhapåplass fleire ingeniørar; det er eit absolutt must, eller så blir vi tvingatil åflytte ut ein del av det vi gjer.idag har vi i Rolls-Royce ingeniørtimar på skipsdesign,men berre av dei er utførte inorge. Vi er nøydde til ådra ut for åfinne dette andre stader.vihar ikkje kapasiteten her. Ikkje leike stolleiken Rolls-Royce-sjefen meiner bedriftene i klyngja ikkje skal vere redde for at tilsette skifter jobb og flyttar litt fram og tilbakemellom bedriftene. Han meiner det tvert imot er ein styrkeatder er ei viss vandring iarbeidsstyrken. Imotsett fall er han redd det blir silobygging: Kompetansen kan forvitreom vi ikkje har ein viss dynamikk i klyngja. Men å leike stolleiken og flytte ingeniørar frå den eine bedrifta til den andre, løyser ikkje det grunnleggjande problemet. Det er som åpisse ibuksa for å halde varmen. Vi må aukevår felles kapasitet når det gjeld ingeniørar.det hjelper ikkje oss om vi tek 10 ingeniørar frå Ulstein og 15 frå STX; det er ein kortsiktig tankegang. Vi er nøydde til å få inn meir folk i klyngja, få opp kapasiteten, elles risikerer vi å konkurrere oss ut endå meir på kostnader enn det vi alt gjer. Akademisk og industriell kompetanse Fleire av innleiarane var inne på balansen mellom akademisk og industriell kompetanse. Med sitt blikk inn i framtida var Rolls- Royce-direktøren klar også på dette punktet: Vimåhalde fram med åutvikle samhandlinga mellom akademisk og industriell kompetanse. Det er derfor Rolls-Royce ønskjer å ligge i nærleiken av ingeniørhøgskulen. Vi trur det vil bli ein kunnskapsbasert konkurranse, og vi ønskjer åvere i det miljøet. Vi hadde andre val, men vi valde å etablere oss der kunnskapen vil vere. Hafasterheilt grunnleggjande Så må vi byggje regionane tettare saman gjennom betre infrastruktur.vi må slutte å seie at vi håper på Hafast. Vi skal ha Hafast. Det er heilt grunnleggjande, men då må alle dra isame retning, slo Almestad fast, før han til slutt retta merksemda mot innovasjonstakt og internasjonal merksemd: Aukeinnovasjonstaktaog merksemda rundt klyngja For den maritime klyngja på Sunnmøre må auke innovasjonstakta om ho skal halde posisjonen sin iåra som kjem. Det må gjerast gjennom auka ingeniørkapasitet og meir spesialkompetanse. Spesialkompetansen kan du auke gjennom å delta andre stader i verda. I Rolls-Royce har vi eit stortnettverk globalt, der vi kan gå inn på ulike universitet og ta ut kompetanse. Det må heile klyngja gjere. Så må vi skape global merksemd og auke det positive omdømmet til klyngja vår. Vi må marknadsføre klyngja som eit omgrep, insisterte Almestad, som gjennom eit par googlesøk kunne slå fast at den norske maritime klyngja var verdskjend inorge. Til slutt mana Rolls-Roycesjefen bedriftene om å delta i samanhengar ute: Vimåikkje vere redde for å delta i ei anna klyngje; gi informasjon og få informasjon. Det er på den måten vi kan utvikle oss. Det er betre å få 20 prosent av noko enn 100 prosent av ingenting. 2 laurdag 16. juni 2012

3 Vimåvereopne og toleranteomvi skal lykkast Fosnavågkonferansen Arrangør: Herøy Næringsforum Tid og stad: Herøy frikyrkje, Fosnavåg, torsdag 14. juni Innleiarar: Torger Reve,professor BI Gunvor Ulstein, Ulstein Group Geir J. Bakke, HavyardGroup RoyReite, STX StåleRasmussen, Kleven Maritime AndersAlmestad, Rolls-Royce LAURDAGSDIKTET TYTEBÆRET Tytebæret oppå tuva voks utav ei liti von. Skogen med si grøne huva fostrar mang ein raudleitt son. Eingong seint om hausten lagde liten svein til bærskogs ut: «Raudt eg lyser,» bæret sagde, «kom åt meg du veslegut! Her ifrå du må meg taka, moge bær er utan ro. Mal meg sund, at du kan smaka svaledrykken av mitt blod! Mognar du, so vil du beda justden same bøn som eg. Mogen mann det mest vil gleda bort for folk å gjeva seg.» Aasmund Olavsson Vinje Paneldebatten under Fosnavågkonferansen komtil ådreie seg mykje om rekruttering ogutfordringa med å skaffenok ingeniørar: AsleGeir Widnes Johansen Herøyreiar Stig Remøy,som også er styreleiar for konferansearrangøren, Herøy Næringsforum, tok tak idette då han stilte sitt spørsmål til panelet: Hadde det vore ein ide åutvikle eit program for åhente ingeniørar frå Sverige? Konsernsjef Ståle Rasmussen i KlevenMaritime kunne fortelje at bedriftene hans hadde tilsett fleire svenskeingeniørar: Der er god tilgang på slike folk isverige etter at ein del av industrien der borte har blitt lagd ned, særlegivest-sverige. Adm.dir Geir Johan Bakke i Havyard Group hadde gode erfaringar med åhente folk frå Polen og Kroatia. Korleis snakkar vi om innvandrarane? Der er ein del utfordringar i Europa som vi kan gjere oss nytte av. Men vi må byrje tenkje over korleis vi snakkar om innvandrarane våre. Om du flyttar til USA, tek det eit par år før du blir rekna som amerikanar; kormange generasjonar skal det gå for ågjere ein innvandrar til nordmann? spurde GunvorUlstein oglatil: Vimåopne oss opp, vere tolerante og integrere dei som kjem hit. Dei samfunna som lykkast best, er dei mest tolerante. Ulstein peikte også på at unge menneskefrå heile verda kjem til Norge for å ta doktorgrad, men vi sender dei ut igjen så fort dei er ferdige. Vimåtak ifolk som vil flytte hit, og vi må ut på bana for åfåfatt i dei største talenta, insisterte ho. Storarbeidsløyse I Norge klarer vi ikkje å levere nok ingeniørar.såvimåskaffe dei frå ein annan stad. No er det stor Vi må byrje tenkje over korleis vi snakkar om innvandrarane våre. Dei samfunna som lykkast best, er dei mest tolerante, forklarte Gunvor Ulstein under Fosnavågkonferansen Professor Torger Reve under Fosnavågkonferansen denne veka. arbeidsløyse i mange land, så det burde ikkje vere vanskeleg og få utlendingar til å flytte hit. Vi har dessutan det høgste lønnsnivået i verda, poengterte professor Torger Reve,som spissa problemstillingatil Gunvor Ulstein: Kor lenge tek det åbli sunnmøring? Ikkje berre eit husvære og ein nøkkel Som bedrift må vi legge forholda til rette for dei vi hentar hit; vi kan ikkje berre gi dei eit husvære og ein nøkkel, og så ordnar resten seg sjølv,insisterte Anders Almestad i Rolls-Royce, og forklarte: Vi har henta heile grupper av folk, mellom anna 10 kroatiskefamiliar. Då har dei eit miljø rundt seg. Itillegg har vi gitt dei ein mentor og eit støtteapparat til praktiske ting. Skal vi få til dette, må bedriftene her konsentrere seg om to-tre geografiske område og hente derifrå. Talentattraktivitet For åfådei beste hovuda til å busetje segher,snakkar vi om talentattraktivitet. Folk vil bu i byar, men det er ein ny type byar vi snakkar om, til dømes Agderbyen, altså regionar med eit tett og bymessig preg. Derfor er det så viktig at de får på plass Hafast, forklarte Torger Reve. Vêret kan vi ikkje gjere noko med, men vi kan byggje urbane samanhengar og satse på kultur og infrastruktur, kommenterte Ståle Rasmussen, som viste til kulturhuset i Ulsteinvik og det planlagde konserthuset i Fosnavåg. Fangarmar inn i andre klyngjer Anders Almestad understreka igjen kor nødvendig det er gå inn i andre klyngjer: Egersikker på at dersom strategien din er at du skal verne om alt du har og halde det for deg sjølv,såvil butikken din forvitre. Dei beste klyngjene er dei som har fangarmane sine i andre klyngjer rundt om i verda, slo Torger Reve fast. Eg synest miljøet i regionen har heva seg mykje etter at her kom utanlandske eigarar inn i klyngja, konkluderte GunvorUlstein.! Sjå videoinnslag frå konferansen på Vi har sommar no og ikkje «seint om hausten», men eg synest bodskapen i dette diktet, er verdt å markera verdien av til alle tider.det heiter så fint idag at ein må få realisere seg sjølv. Ogdet skal vi. Men gløymer vi då, det vere segmann eller kvinne, kor sentralt det er i den samanheng å vere til for medmenneske, «bort for folk ågjeva seg», då kan sjølvrealiseringafort gå over i rein egoisme. Aasmund Olavson Vinje ( ) frå Telemark var friskusen mellom dei som var med og kjempa fram nynorsken. Han var utdanna advokat, men det vardikting, bladarbeid og elles aktivinnsats i samfunnsdebatten som vart livsgjerninga hans. Her kunne han nok terge på seg ein og annan, men at han hadde hjarte for land og folk og språket burde ingen tvile på. Leiv Havåg 3 moderne og funksjonelle boliger bygges for salg Moderne boliger i Dimna kr ,- pr. stk. KONTAKT: Kåre Solhjem tlf: Selges først til mølla Kjøper av bolig 1 får innvendig oppgradering, verdi kr Kjøper av bolig 2 får innvendig oppgradering, verdi kr laurdag 16. juni

4 Ny kontrakt mellom KlevenogOlympic Ved Kleven Verft ligg det frå før to skip under bygging for Olympic Shipping. Olympic Taurus vart sjøsett sist laurdag og skal leverast i november.olympic Orion skal døypasti Geirangerfjorden neste laurdag, men reiar Stig Remøy varslaratdeter ikkje sjølvsagt at neste kontrakt går til Kleven. Ingvild Aursøy Måseide Fredag føremiddag var kantina ved KlevenVerft full av arbeidarar som benka seg rundt borda. Konsernsjef Ståle Rasmussen ønskte forsamlingavelkomen. Noerdet ei flott summing her, de har vellyst på kake, sa han innleiingsvis. Han rekna med at dei skjøna at det hadde tikka inn ei ny kontrakt til verftet, sidan dei fekk kake denne dagen. Kleven Maritime har lang tradisjon med å feire kontraktar med kake til alle tilsette. Førre veke feira Kleventokontraktar med kakeeting. Då var Rasmussen på reise, så han fekk ikkje vore med på seansen, såleis passa det bra med ny kontrakt no, meinte bakarsonen Rasmussen. Reiar Stig Remøy i Olympic Shipping og konsernsjef Ståle Rasmussen i Kleven Maritime åt fredag kake i lag for å feire den nye kontrakten. Skal vere klart neste år KlevenMaritime har inngått kontrakt med Olympic Shipping om bygging av eit subsea support- og konstruksjonsskip av typen MT 6022 MK II. Utrustinga vil skje med KlevenVerft. Kontrakten har ein verdi på om lag 600 millionar kroner,oginneheld også ein opsjon på ytterlegare eit fartøy. Skipet skal leverast tredje kvartal neste år,så det blir travelt. Me kan ikkje halde på lenge åete kake, spøkte Rasmussen. Verftet er midt inne i eit intensivt byggjeprogram for Olympic. Dei er glade for at reiarlaget no vel åutvide dette med eit stort og avansert subseafartøy.rasmussen takka dei tilsette for den gode jobben dei gjer og han takka reiarlaget for tillita til å byggje fleire båtar. Det enkle er å skrive kontraktar åete kake, den tunge jobben er åbyggje båtane. De må bu dykk på å stå opp tidleg og leggje dykk seint, varsla konsernsjefen. Femtekontrakten på kort tid Dei siste åra har Olympic Shipping kontrahert fartøy for rundt to milliardar kroner hjå Kleven Maritime. Men sjølv om dette er den Reinhaldarane Bozena Ropelewska, Anne Lise Tjervåg og Gerd Knardal er glad for alle kontraktene ved verftet. femte kontrakten mellom reiarlaget og verftet på kort tid, er det ikkje sjølvsagt at reiarlaget vel same verft neste gong. Reiar Stig Remøy rosa verftet for fleksibiliteten dei viser.han meiner Kleven er konkurransedyktige både på kvalitet og pris. Ved Klevenfår dei den beste løysinga til den beste prisen. Verftet tilpassar seg det reiarlaget etterspør. Det er mogleg å skrive kontrakt med lokale verft når dei er konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt. Det må dei vere for at me skal skrive kontrakt med dei, for me tevlar internasjonalt, uttalte Remøy. Når det er sagt er det ein fordel åsamarbeide med eit lokalt verft. Det er kortare kommunikasjonsveg og dei forstår kulturen. Til seier han at Olympic Shipping køyrer hardt på miljøvennlege løysingar. Den nyebåten med nytt design vil redusere Nox-utsleppa med 90 prosent. Reiarlaget er også oppteken av tryggleiken for sjøfolka sine. Me har eit stort byggjeprogram for åsikre at me framleis skal ha ei av dei aller mest framtidsretta og miljøvennlege flåtane av offshorefartøy i Noreg, seier Remøy. Stort skip med to kraner Det nye fartyet er designa av Marin Teknikk i Herøy. Det blir 115 meter langt og 22 meter breitt. Fartøyet har innreiing for 110 personar,ogblir mellom anna utstyrt med ei 250-tonns kran som kan utføre operasjonar på store havdjup. Remøy fortel at skipet skal ha to Ingeborg Liaset og Regine Ertesvåg tenkjer dei må vere flinke ved Kleven Maritime som får så mykje arbeid. kraner,det gjer skipet meir fleksibelt. Han seier at varemerket til Olympic er at dei legg kunnskap og smarte løysingar ibåtane sine. Det nyeskipet vil ha ein del gode tekniskedetaljar. Fartøyet vil innehalde leveransar frå mange lokale leverandørar, mellom anna Marint Teknikk, Rolls-Royce, Hareid Elektriskeog ABB. Kleven har no 13 fartøy i ordreboka, til ein samla verdi av om lag 6,6 milliardar. Kjekk arbeidsplass Vedeit bord sit dei to unge kvinnene Ingeborg Liaset (22) og Regine Ertesvåg (20). Dei har sommarjobb vedverftet som reingjeringspersonale. Ingen av sommarhjelpene har planar om å arbeide i den maritime næringa. Liaset vil bli ergoterapeut og Ertesvåg vil jobbe innan helse. Dei synest det er bra at det går så godt vedverftet. Dei må vere flinkesom får så mykje arbeid, meiner Liaset og Ertesvåg. På andre sida av bordet sit ein del reingjeringspersonell som har lenger fartstid vedverftet. Kva betyr det at verftet får så mange nyekontraktar? Kjempemykje! Det held oss alle saman iarbeid. Dette er ein utruleg god arbeidsplass. Det er sant. Og dei løner oss godt for jobben, seier Anne Lise Tjervåg som har arbeidd ved verftet i fem og eit halvt år. Kvinnene rundt henne seier segsamde. 4 lørdag 16. juni 2012

5 Ulshav ønskjer åutvide Den kommunalevekstbedriftaulshav as har storeplanar.dei vil både byggje ut i Saunesmarka og få plasstil ein frisklivssentral, og etablereei sentrumsavdeling med kaffibar og bakeri. Anne Gry Eilertsen Sentrumsavdelingaertenkt plassert i lokalet der BiBo (Princess) til no har hatt tilhald. Sentrumsavdelingaer tenkt å bli i samarbeid med Ulstein kommune sitt behov for venterom og toalett for reisande. Det vil bli veggogdør mellom kaffibaren og venterommet. Dagleg leiar Håvard Ringstad ved Ulshav as meiner dette er ei løysing som vil vere ein fordel både for kommunen og Ulshav: Kommunen får stetta eit behov for venterom og toalett, og det vil bli trivelegare i sentrum. Og Ulshav får tilgang på kundar som kjem innom venterommet. Skisseforslag til utbygging ved Ulshav i Saunesmarka. Bygget skal blant anna få ein Frisklivssentral. Synlege praksisplassar Avdelinga i sentrum vil gje praksisplassar innanfor eit område som ikkje eksisterer i dag, men som NAV lokalt har uttrykt at det er behov for.nav Ulstein har støtta Ulshav sin søknad om å få vere tiltaksarrangør for ytterlegare fem APS-plassar. I tillegg er avdelinga svært relevant for lærlingar og lærekandidatar. Ulshav skal ha to lærekandidtar komande semester, innanfor høvesvis matfaget og industrisnekkarfaget, opplyser Ringstad Ringstad peikar på at det også er eit poeng for Ulshav å bli meir synlege og integrerte i samfunnet. Ulshav har allereie ei fruktavdeling som går godt, og han meiner ein kaffibar i sentrum kan gjere potensialetfor fruktavdelingaendå større. Ulshavhar i dag 22 personar på arbeidspraksis i lokala sine i Smårisevadet, Saunesmarka. I tillegg har vi 20 personar dom får oppfølgjing ute i andre bedrifter.saman med resten av dei tilsette er vi ein arbeidsplass som til saman administrerer omlag 50 tilsette, fortel Ringstad For å skape eit tenleg tilbod meiner styret i Ulshav at det om forholdsvis store omleggingar til. Bygningsmassen er pr. i dag ei støyande og støvande treavdeling imidten av bygget, og dette set Vedtok God helse grenser for utnyttinga av lokala. Ved å flytte treavdelinga i bakkant av bygningsmassen, kan dagens treavdeling brukast til andre føremål. VedUlshav ser dei at det er behov for å setje større fokus på kosthald og helse, og for åfådette til må det byggjast både større pauserom og ein treningshall. Utvidingavil også omfatte undervisningslokale, møterom og ein auke ikontorkapasiteten. Styreleiar Hannelore Måseide ser ein tendens til at arbeidsmarknadsbedrifter som Ulshav blir møtt med meir komplekse og samansette utfordringar.både overfor kundane og brukarane blir det viktig å ha allsidige tilbod, også innan førebyggjande arbeid. Vi ønskjer å tilby eit konsept som tek høgde for åvere både arbeids- og helseretta, og som kan gi Ulstein kommune går inn i ein partnerskapavtalemed Møreog Romsdal fylkeskommune for å gjennomføreeit såkalla God Helse-program i perioden Dei ekstra kostnadane på kroner vert dekt inn gjennom tiltak i økonomiplanen for 2013, omdisponeringar innan eige budsjett og eventuelt andre prosjektmidlar.rådmannen si tilråding vart vedteke med seks mot null røyster(formannskapet består normalt sett av sju personar, men berreéin av Arbeidarpartiet sine to representantar møtte). Styreleiar Hannelore Måseide og dagleg leiar Håvard Ringstadved vekstbedriftaulshav studerer skissene til utviding av lokalet i Smårisevadet, Saunesmarka. synergieffektiv i forhold til andre kundar enn NAV, seier styreleiaren. Fleire av dei som er på oppfølgjing gjennom Ulshav har behov for å kunne nytte seg av eit tilbod innan fysisk aktivitet, skyt Ringstad inn. Treningsareal Sporstøl Arkitekter er hyra inn til å skissere ei utviding ved bygget i Smårisevadet. Dei har blant anna teikna inn eit trenings- og klatrevegglokale, som er tenkt nytta i attføringsarbeidet og tilbodet opp mot NAV. I tillegg har Ulshav gitt Ulstein kommune tilbod om å kjøpe tenester frå Frisklivssentralen. Pådenne måten får ein ei synergieffekt i bruken av lokala. Vi ser også at andre kommunar, åleine eller i samarbeid med Ulstein, kan gjere seg nytte av dette tilbodet, seier Håvard Ringstad. Han meiner lokala for fysisk aktivitet vil vere ein stor ressurs i attføringsarbeidet. Ved å legge frisklivssentralen til dei samme lokala, vil vi kunne nå dei einskilde brukargruppene på fleire arenaer,seier han. Styret ser føre segatdet itillegg kan opnast for å selje treningstimar til private eller bedrifter i området, men Ringstad understrekar Ulshav vil startekaffibar og bakeri i tilknyting til eit kommunalt venterom med toalett i dettebygget. at det ikkje skal konkurrere med eksisterande treningstilbod. Det vert snarare eit tilbod som gjer at nye grupper etter kvart vil etterspørre tenestene til dei noverande treningssentera, trur Ringstad som forklarer at Ulshav sitt treningstilbod i all hovudsak vil vere eit tilbod som skal nå grupper som ikkje trenar i dag. 15 millionar i Smårisevadet Dei førebelse kostnadsutrekninga for ombygging/utviding i Smårisevadet er sett til om lag 15 millionar kroner, inklusiv meirverdiavgift. Med dagens rente og lånegaranti vil dei årlege låneutgiftene stige med ca kroner. Utvikling av ei sentrumsavdeling med maskinar og utstyr til bakeriet er kostnadsrekna til om lag ein million kroner. I tillegg kjem utgifter til ombygging og månadlegleige. Ein ressursfor heile YtreSøre Styret meiner Ulshav med si plassering og potensial kan bli ein ressurs for heileytre Søre Sunnmøre, og at det er mogleg åbyggje opp lokalitetar og kompetanse for åyte eit godt tilbod inn mot kommunane, NAV og fylket. Styret ser dei skisserte planane for utvikling som ein stor fordel både for attføringsarbeidet i regionen og for kommunane opp mot førebyggjande arbeid, samhandlingsreforma og opp mot fylket og ordninga for lærlingar og lærekandidatar. FRISKLIVS- SENTRALEN Frisklivssentralen er eit kommunalt kompetansesenter for rettleiing og oppfølging til å endrelevevanar. Hovudfokus er innanfor områda fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. Målet med tilbodet er å fremje helse og førebyggje sjukdom. På frisklivssentralane får deltakarane ein vennleg dytt på vegen til å endrelevevanar. Tilbodet er ein del av kommunehelsetenesta og skal tilby individuell rettleiing og motivasjonssamtale og gruppetilbod for fysisk aktivitet, kosthald og røykeslutt. Om lag 130 av kommunane i landet har etablert frisklivssentral. lørdag 16. juni

6 Jazz, Big Spender, Hareid. Jazz, gruppe 3 og 4,BugleBoy. frå Ulstein. Elevar i nybyjar og småballetten, Ulstein. Jazz, gruppe 2 frå Ulstein. Jazz, gruppe 2 frå Hareid. Tåspissdebutantar.. Grasiøstoggroovy Det vargodt publikumsframmøteunder begge framsyningane på Open dag ihareidhallensistlaurdag. Begge framsyningane baud publikum på eit nærare kjennskap til undervisningskvardagen for dansarane. Her vardet innøvd små, grasiøse handbevegelsar til raskt og hardt fotarbeidet på ein gong. Dei aller eldste imponerte som grasiøse debutantar på tåspissane, til kjappare, synkroniserte bevegelsar til raskejazzrytme. Artig og sjarmerande vardet også åsjå dei yngste med sineallerførste innlærte trinn og bevegelsar,og seinare i fridans. Når ein ser nivåhevinga frå desse aller yngste til dei eldste, so får ein eit klart inntrykk av det gode arbeidet som vert nedlagt overår. SynnøveKleiven frå Ulstein fortalte at ho har vore så heldig åfått vore «ballerinamor» i snart 20 år. Eg gler megfortsatt like mykje kvart år, uttalar ho. Alle dei tre jenter hennar har gått med PennyJackson Indreflø frå dei var5årgamle, så ho har etterkvart sett ein del piruettar og tyllskjørt. Meir enn rosa tyll Balletten er også så mykje meir enn det sarte og rosa, og på desse årlege framsyningane får vi sjå dei forskjellige danseuttrykka og progresjonen til elevane på ein flott måte. Synnøveerheilt klar på at Penny har gjort ein fantastisk jobb frå ho starta eigen ballettskule for rundt 25 år sidan, og til idag når balletten har funne sin plass i kulturskulen. Det er Penny som må ha æra for at ein kunstart som krev så mykje disiplin, kroppskontrollogterping, etterkvart er blitt stor både ihareid og Ulstein. Ho har ei perfeksjonistisk haldning til faget sitt, og det merkast! I tillegg er ho dyktig pedagog og koreograf,seier Kleiven og held fram: Det er kjekt og sjå at også iein kunstart der det ikkje er «utveljing til fyrstelaget» eller kamp om gullmedaljar, så blir innsats og trening likevel tatt på alvor og fører elevane framover. Dottera Vilde var 10 år då kulturskulen starta med danseundervisning, den same jenta vart seinare også lærar for den yngste jazzballettgruppa ved Ulstein kulturskule nokre år før ho flytta frå kommunen. Egskulle gjerne sagt noko om at eg no er glad for at drama også er kome inn i kulturskulen -endelig er det blitt som namnet tilseier, for kultur er ikkje berre musikk. Og vil vi ha mangfald av menneske i byen vår, mådet vise igjen også på kulturfronten. Og idei åra eg hadde fotballspelarar i hus var det «førestilling» mange gongar per veke, mens balletten stort sett har denne eine gongen i året så eg må berre begynne ågle megtil danseshow på Sjøborg neste år, avsluttar Synnøve Kleiven. Og det er vel heller ikkje utan grunn at Penny fekk overrekt ein blomsterbukett og takk frå dansarane sine! Blomsterbukett og takk vanka det også frå Penny til Andrea Nedrelid. Sistnemnde har vore lærar for dei to yngste jazzgruppene ved Hareid musikk- og kulturskule dei siste 2 åra. 6 lørdag 16. juni 2012

7 Vinn GRATIS straum Illustrasjon: Mikael Vegdal Tabutiaux SMS faktura Open dag ved kulturskuledansarane BRUK ELEKTRONISK FAKTURA! Andrea starta sjølv tidleg å danse klassisk, men var på den tida "litt aktiv" av seg, så ho slutta og gjekk over på jazz. Etter å ha dansa der ei stund "såg ho etter kvart lyset" for klassisk ballett - starta opp igjen som elev også på denne disiplinen. Etter ungdomsskuletida søkte ho seg til Fagerlia vidaregåande på danselinja ei linje ho meina er veldig bra. No skal den unge dama vidare ut iverda og turen går til Frekhaug folkehøgskule vedbergen. Her har ho søkt seg inn på "Livstilslinja". Men Andrea er heilt klar på at ho ikkje legg dansen på hylla av den grunn, for som valfag står dansen prioritert. Penny sine elevane ved kulturskulane får undervisning til pensum frå The Royal Academy of Dancing. På Open dag viser dei fram ein liten del av øvingane med teknikkbygging, progresjon og utvikling av ferdigheiter etter fleire års trening. Dei minste viser også fri dans, der det vert lagt vekt på åstimuleremusikalitetenogborna får vise eigne uttrykk, kreativitet og følelsar til forskjellig musikk. Danseinnslag Turning tables, Beautiful og alle jazzdansane varkoreografert spesielt til Open dag Kvar av dei to framsyningane ihareidhallen varte vel ein times tid. Ulstein kulturskule Alle kundane våre som brukar elektronisk faktura innan vert med i trekninga om gratis straum i heile Med elektronisk faktura frå Tussa får du fakturaen på e-post eller som SMS med direkte link til Di side. Enkelt, papirlaust og miljøvenleg Bestill på tussa.no lørdag 16. juni

8 Ulsteinvik -landets tredje friskaste by Av dei 93 byane inorge kjem Ulsteinvik på 3.- plassieimåling av sjukefråværet, forstått slik at Ulsteinvik er den byen som har 3. minstsjukefråvær. Norges friskaste by er Stavanger med eit sjukefråvær på 4,30. Deretter kjem Sandvika på 2.-plass med 4,40 prosent. Ulsteinvik er nr. 3 med 4,55 prosent. Landets sjukaste by er Narvik der sjukefråværet er 8,68 prosent. Det er fagladet Arbeidsgiver som har undersøkt tilstanden rundt om i landet. Den rangerte lista over sjukefråværet er slik: 1 Stavanger 4,30 prosent sjukefråvær 2 Sandvika 4,40 3 Ulsteinvik 4,55 4 Jørpeland 4,65 5 Sandnes 4,88 6 Bryne 4,95 6 Førde 4,95 8Oslo4,98 9 Karmøy 5,00 9 Odda 5,00 11 Egersund 5,03 11 Sauda 5,03 13 Risør 5,13 14 Lillesand 5,20 15 Brønnøysund 5,23 16 Sandefjord5,28 16 Florø5,28 18 Levanger 5,30 18 Åndalsnes 5,30 20 Bamble5,33 21 Tønsberg5,40 22 Haugesund 5,45 23 Larvik 5,53 24 Lillestrøm 5,55 25 Ski 5,58 25 Ålesund 5,58 27 Trondheim 5,60 27 Honningsvåg 5,60 29 Horten 5,63 30 Kongsberg5,65 31 Grimstad5,68 31 Brekstad5,68 33 Holmestrand 5,73 33 Mosjøen 5,73 35 Lillehammer 5,75 35 Bergen 5,75 37 Kristiansand 5,80 37 Farsund 5,80 39 Molde 5,83 39 Flekkefjord5,83 39 Hamar 5,83 42 Porsgrunn 5,85 42 Vardø5,85 44 Måløy 5,88 44 Kirkenes 5,88 46 Kragerø5,93 47 Stord5,95 48 Skien 5,98 49 Bodø 6,05 50 Lyngdal 6,08 51 Drøbak 6,10 52 Mandal 6,15 52 Arendal 6,15 54 Tvedestrand 6,18 54 Sandnessjøen 6,18 56 Drammen 6,23 57 Otta6,33 58 Moss6,35 59 Hokksund 6,40 60 Mysen 6,43 61 Hønefoss6,45 61 Tromsø 6,45 63 Svolvær6,48 64 Steinkjer 6,50 64 Verdal 6,50 66 Halden 6,53 66 Fosnavåg 6,53 66 Mo irana 6,53 66 Vadsø 6,53 70 Stjørdal 6,63 71 Fauske6,68 72 Elverum 6,70 73 Kristiansund 6,78 73 Leknes 6,78 75 Kolvereid 6,80 76 Askim 6,83 77 Fredrikstad6,85 78 Stokmarknes 6,90 79 Fagernes 6,93 80 Kongsvinger 6,95 81 Raufoss6,98 82 Harstad 7,00 83 Sarpsborg7,03 84 Gjøvik 7,08 85 Ringsaker 7,13 85 Svelvik 7,13 87 Notodden 7,30 88 Namsos 7,40 88 Hammerfest7,40 90 Alta7,55 91 Sortland 7,58 92 Finnsnes 7,93 93 Narvik 8,68 (Tala gjeld for sjukefråvær som er innrapportert av lege -i prosent av arbeidstakarane - og er eit snitt av fire kvartalstal for 2011) Lesarane av harulikeforklaringar på det låge sjukefråværet ikommunen: Vedståande artikkel vart lagt ut på Facebook-sida til med høve til å kommentere kvifor sjukefråværet er så lågt. Her er svara som kom inn: André Johansen: -Hær e fykje offshore. IngebjørnRøren: -Her er fornuftige folk som stiller opp for arbeidsgjevaren sin sjølv om lækjarstanden stundom skrivutsjukemeldingar som om ein skulle tru det var provisjonsbasert? Magnus Ottosen: -Været! Ingen grunn til å bli "syk" når man uansett ikkekan gå ut av døra :-) Inge Eidem: ARBEID, arbeid arbeid! Uten arbeid ingen glede. Turid Mette Dimmen:... og 7 av dei 15 første er rogalandskommunar interessant men tala i denne statistikken gjeld berre legemelde sjukefråvær og fortel ikkje om tala på korttidsfråværet. Hareid vil også ha Vinmonopol -oggolfklubben får skjenke brennevin Hareid formannskap gjekk isiste møteinn foråsøkje om snarleg oppretting av Vinmonopol ikommunen. Formannskapet vil også la golfklubbenskjenke brennevin ihovdemyra. Itillegg skal Ishavsmuseet ibrandal få permanent skjenkeløyve. Leiv Arne Grimstad Vinmonopol-utspelet kom frå levekårsutvalet, som hadde møte to dagar før formannskapet. Der foreslo leiaren Ottar Røyset (H) å søkje -og fekk medhald av fire representantar.togjekk imot. IMøre og Romsdal er det idag 17 Vinmonopol-utsal: Brattvåg, Elnesvågen, Fosnavåg, Kristiansund, Molde, Stranda, Sunndalsøra, Surnadal, Sykkylven, Ulsteinvik, Fiskåbygd, Vestnes, Volda, Ålesund (2 stk.), Åndalsnes og Ørsta. Golfarane får skjenke brennevin I same møte gjekk formannskapet også inn for åtildele Sunnmøre Golfklubb skjenkeløyve for øl, vin og brennevin. Men vi merkar oss at søknaden om brennevinsløyve fekk motbør i levekårsutvalet der Ingunn Pettersen frå Folkelista foreslo at løyvet berre skulle omfatte øl og vin. Ved avrøysting fekk dette forslaget 3 røyster.dei tre andre i utvalet gjekk inn for brennevinsløyve-og sidan leiaren i levekårsutvalet var mellom desse, vart dobbeltstemma hans utslagsgjevande. Hareid formannskap går også inn for at Ishavsmuseet i Brandal skal få permanent skjenkeløyve. Trekker godkjenninga av Overå hjortevald Nærings- og miljøutvalet i Hareid har vedtekeåtrekkje godkjenninga av Overå hjortevald. Grunngjevinga er at valdet ikkje har fylt vilkåra om innsending av nyeunderskrifter. Hjortevaldet Pilskog-Overå vart oppdelt etter eige ønskje i 2000 og godkjende som vald Pilskog og vald Overå. Seinarevart Pilskog ein del av Hjørungavåg hjortevald. Overå heldt fram som eige vald, men på vilkår.men vilkåra har ikkje vorteoppfylte. Det har likevel voretildelt fellingsløyve fram til og med jaktai2012. Siste gong det vart skotehjort i valdet var i Dei seinare åra har der ikkje vore jakta. Vilt- og innlandsfiskenemnda i Hareid har tidlegare sett det som uheldig at valdet Pilskog-Overå vart splitta, fordidei nye valda vart forsmå. Det vart derfor uttrykt som ei målsetjing å få opprettaeit nytt og størrevald der det teljande arealetpåoverå vart med. Vil sjå på tiltak istrandsona langs ferskvatna Nærings- og miljøutvalet i Hareid har bede administrasjonen førebu ei sak til hausten-vedrørande tiltak i strandsona langs ferskvatn i kommunen. 8 lørdag 16. juni 2012 Går imot frådeling ialmestranda Nærings- og miljøutvalet i Hareid har med 4mot 3røysteravvist ein søknad frå Frid Haugen Vedde om å få frådele600 dekar med skog og utmark frå bruk nr.1 på garden Haugen i Almestranda. Søkjaren skriv at ho har ein nabo som vil kjøpe arealet som tilleggsjord/ beite. Restarealet på bruket er på om lag 98 dekar med tun, dyrka mark, skog, utmarksareal og eit regulert hyttefelt. Eit framlegg frå FrPv/Kjartan Grimstadomåimøtekome søkanden, fall. Eigedomen er friteken forbu- og driveplikt og er derfor ikkje i drift og har såleis inga avkasting. Fleirtalet si grunngjeving for å avvise frådelinga er at resteigedomen på om lag 98 dekar vert ei urasjonell driftseining knytt til landbruket. Grønt-/utelager til 3,7 mill. Nærings- og miljøutvalet i Hareid har tilrådd at Rise Bygg får bygge nytt grønt-/utelager i Hareidsmyrane innafor ei totalramme på 3,7 mill. kroner. Tilskot til Ward1 Nærings- og miljøutvalet i Hareid vil ytefirmaet Ward1eit tilskot på inntil ,- kroner frå næringsfondet til firmaet sine vidareaktivitetar - bl. a. kjøp av stillas og ny varebil. Ny kyrkjeverje og ny diakon i Ulstein sokn På møtet i Ulstein kyrkjelege fellesråd sist onsdag vart Anders Myrene, 41 år og opphavleg frå Ulsteinvik, tilsett som ny kyrkjeverje etter Olav Sæter. Samtidig vart Ranveig Kaldhol, 60 år frå Ulsteinvik, ny diakon etter Eli Leine Sæter. Leiv Arne Grimstad Anders Myrene er tilsett som ny kyrkjeverje i Ulstein. Eit rekneskapsoversyn for Hareid kommune etter fire månader av 2012 viser eit meirforbuk på 8,5 mill. kroner i høvetil periodisert budsjett, men driftsresultatet er likevel 1,3 mill. kroner betre enn pr.april Økonomileiar Svein Elde opplyser at ein førebels rekneskap for mai viser ei positiv utvikling -noko som har ågjere med at kommunen får ekstra store rammeoverføringar i perioden maijuli. Dei 8,5 millionane i meirforbruk -saman med eit meirforbruk på 15 millionar frå tidlegare år -ereistor likviditetsmessig utfordring. Når Kommunalbanken ikkje lenger gir likviditetslån, er kommunen avhengig av private bankar der renta for likviditetslån for tida er aukande. I Elde sin gjennomgang av dei ulikeområda ikommunen er det ikkje uventa området Omsorg har det mest alvorlege avviket i høve til budsjetterte rammer. Som mange veit har dette området fått redusert rammene sine med 4,3 mill. kroner. Men stort press med overbelegg på sjukeheimen har Ranveig Kaldhol er tilsett som ny diakon i Ulstein. Meirforbruk, men likevelbetre enn i fjor ført til ekstrainnleige og overtid. Det har dessutan vore fleire sjukemeldingar på natt enn det som er vanleg. Også på Hjellebakken er det store økonomiske og mannskapsmessige utfordringar. Kommunen registrerer også eit negativt avvik på frie inntekter. På den andre sida har kommunen spart seg brøyteutgifter i vinter på grunn av lite snø. Dette gir høve til å oppgradere sommarvedlikehaldet av kommunale vegar.

9 sport Friidrettsfolket førebur seg til årets storstemne Friidrettskubbane førebur seg no til Veidekkelekene på Lillehammer juni. Dette stemnet blir rekna som det verkeleg store stemnet isesongen. Mange har sett solide persar på Lillehammer -ogslik blir det nok iårogså. Både Hareid IL og Dimna IL har deltakartropper. Slo Sykkylven 7-0 Ein halvomgang med festspel av Hødd-damene varnok til å knuse gjestande Sykkylvenmed 7-0 i 2.- div.-kampen på Høddvoll onsdag. Leiv Arne Grimstad Kampens store spelar var Angelica Vattøy, nyleg utteken på J16- landslaget. Angelica skora tre av Hødd sine mål, og med si ekstreme fart var ho eit stort uromoment for gjesteforsvaret gjennom heile kampen. Sykkylven hang godt med det første kvarteret. Hødd tok likevel leiinga 1-0 ved Marita Vågeskar på ei heading, for så åauketil 2-0 ved Caroline Overvåg frå kort hald. I det 30. minutt stakk Ragnhild Ertesvåggjennom imidten og sette inn 3-0 -oglike før pause fekk dei 44 på tribunen sjå to utsøkte vinkelskot. Først la Angelica Vattøy på til 4-0 etter fint veggspel, deretter sende Andrea Sævik ein susar ivinkelen frå 20 meters hald. Iandre halvdel av 1. omgang leverte Hødd rett og slett festfotball og kunne godt ha leia med meir enn 5-0 ved pause. I tillegg til nemnde Vattøy var også Ragnhild Ertesvåg svært god i denne omgangen. I 2.omgang auka Angelica Vattøy til 6-0 og 7-0. Vedbegge desse måla fossa ho gjennom sykkylvsforsvaret som ein propell - som det vart sagt på tribunen -igod maritim sjargong. Sykkylven var spelemessig på høgde med Hødd i 2.omgang, men kom seg aldri til dei heilt store sjansane. Hødd fekk utvist Marita Vågeskar for ettersleng etter 60 minutts Her avsluttar Angelica Vattøy ei forsering på høgresida og legg ut framfor mål. spel. Frykteleg firkanta av dommaren. Det hadde rukke lange vegar med eit gult kort. No må Marita stå over den eine av to Hødd-kampar i Trøndelag til helga. Det var fine speleforhold på Høddvoll denne kvelden, men i følgje speaker Bjarne Wærdal var der ikkje meir enn 8,4 grader. - Plussgrader,lahan til. KAMPFAKTA 2.-div., kvinner, Høddvoll Hødd-Sykkylven 7-0 (5-0) MÅL: Angelica Vattøy (3), Marita Vågeskar, Caroline Overvåg, Ragnhild Ertesvåg, Andrea Sævik. HØDD: Aina Kvamme, BenedikteNevstad, Gunhild Feiring, Kristin Haddal, Ingeborg Ørsal Garen, Thea Vattøy Kristensen, MaritaVågeskar, Ragnhild Ertesvåg, Angelica Vattøy, Caroline Overvåg, Andrea Sævik. *** AngelicaVattøy ** Ragnhild Ertesvåg *Kristin Haddal 2.-div., kvinner Volda-Byåsen 0-6, Tynset-Tr.Ørn2 3-1, Sunndal-Egge 6-4, Kattem2-Træff 2-2, Hødd-Sykkylven7-0, Freidig-Malvik 3-2. Tabell: Freidig Kattem Byåsen Over: Ragnhild Ertesvåg set inn 3-0 til Hødd. Til høgre: Andrea Sævik. Tynset Egge Træff Hødd Sunndal Tr.-Ørn Volda Sykkylven Malvik *Til helga skal Hødd til Trøndelag og møte Kattem2 laurdag og Malvik søndag. Angelica Vattøy set inn 4-0 til Hødd. Ballen går rett inn i vinkelen. Uttak til talentleir i Ulsteinvik august SunnmøreFotballkrets har teke ut følgjande jenter og gutar av og 1998-årgangen til ein talentleir i Ulsteinvik august: Jenter: 1. Katrine Voldsund, Hødd Tonje Sjølseth Smisethjell, Volda Silje Slinning, Hessa Ruth Mari Steinsvik, Langevåg Vilde Hasund, Åheim Oda Sperre Tennfjord, Ravn Ingrid Alnes, FK Sykkylven Mette Muri, Skarbøvik Tuva Eikås Hagen, Ørsta Karine Koppen, Volda Ragnild Reite, Volda Katarina Sunde, Langevåg Ingrid Halskjesvik Folkestad, Volda Marie WangbergOlsen, Skarbøvik IF Stine Reite, Blindheim SunnivaBreteig, Herd Ida Skar Kroken, Langevåg Ella Vassbotn, Volda Inga Marie W. Skjong, Guard Oda Håbakk Djupvik, Hareid Johanne Ø. Leite, Skodje Benedikte Nevstad, Hødd -97 Gutar: 1. Olav Rekdal, Larsnes IL Vegard Mauren, Aafk Sivert Pieroth, Hødd Lage Hoel, Aafk Eirik Kristiansen, Hødd Joakim Barstad, Ravn IL Kristian Karlsbakk, Aafk Lars Austnes, Langevåg Martin Ove Roset, Volda Henrik Bjørdal, Aafk Aleksander Rekdal, Larsnes IL Kristian Halvorsen, Herd Bendik Rise, Hødd Sondre Fet, FK Sykkylven Eirik Sandvik, Langevåg Daniel Rongved Østrem, Aafk Eirik Saunes, Hødd Sander Rotevatn, Volda Preben Olsen, Ørsta Karl Bringsvor, Larsnes/Gursken Jørgen Hatlehol, Ravn IL Nicolas Hai, Aafk Marcus Aarø, Herd-98 Brandal vurderer sjuarlag Brandal IL vurderer come back ifotballseriesystemet iform av eit sjuarlag for menn, går det fram av eit styrereferat. Påmelding til neste sesong er målet. Alle minnest dei høge hyla frå skuleplassen for nokre år sidan. Styret gler seg alt til neste år! heiter det i styrereferatet. Styre for Brandal IL er no: Leiar Kari Britt Løset, nestleiar Yvonne Røyset, sekretær Knut Olav Naustenget, kasserer Odd Arild Brandal, styremedlem Jørn Kleppe og varamedlemmar Sindre Moltu Riisøen og Vendel Snipsøyr. Styret melder frå møtet at det første dei har tekefatt på er gjenreising av ballbingen etter Dagmar sine herjingar. Styret har også veldig lyst til å starte noko dei kallar «fysisk aktivitet» for dei minste og nest minste borna i bygda. Denne aktiviteten vil føregå anten inne eller ute, alt etter vêret. Aktiviteten vil bli tilpassa deretter. lørdag 16. juni

10 Retrostemning på Høddvoll Under Hødd si torsdagstrening var to tidlegare spelarar i aksjon. * Vagn Scheide Mork var Høddkeeper på siste del av 90-talet. Sidan verken Jan Lennart Urke eller Ørjan Håskjold Nyland kunne trene vart Mork henta over frå moderklubben Hareid, der han står imål på 10. strake sesongen. Lars Arne Nilsen sa spøkefullt at Mork varpåhøddvoll foråsjå seg etter endå eit lag å trene. Fråfør av er Vagn Scheide Mork i trenarapparata til både Hareid og Hovdebygda. Under torsdagstreninga vakta forresten gutespelaren Ole Monrad Alme det andremålet. Han er frå Brandal og har spelt aldersbestemt fotball for Hareid, men gjekk til Hødd foreit par sesongar sidan. * Morten Moldskred fekk eit slags gjennombrot for Hødd rundt årtusenskiftet, men gjekk til Moss i Seinare har han vore iaafk, Haugesund, Tromsø og Rosenborg. No spelar Moldskred i danske AGF, men vårsesongen har gått fløyten Mange hargjort ein godjobbiferien Hødd er i gang igjen etter ein kort sommarpause. Testresultataviser at fleireavspelarane har trena godt iferien. Einar Orten Trovåg var til stades under treningatorsdag kveld. Det var Hødds andre etter ein pause på ni dagar. Onsdag vart spelarane kondisjonstesta etter den såkalla Nordlie-metoden. Dette er ein test som noverande Kongsvinger-trenar Tom Nordlie har pønska ut. Ein skal springe så fort ein kan isju minutt mellom to kjegler som står 30 meter frå kvarandre. Den norske rekorden er det Start som har,med eit snitt på 29.5 rundar under leiing av TomNordlie for nokre år sidan. Trio itet Då Hødd vart testa onsdag vardet ein ung trio som gjorde det best. Sivert Heltne Nilsen, Christian Mork og Espen Standal sprang alle 28 1/2 rundar.nilsen var best av trioen med nokre meters forsprang. Grodås endeleg tilbake Einar Orten Trovåg Victor Grodås kom til Hødd før 2011-sesongen, men fekk store delar av han spolert med skadar.då venstrebacken endeleg vart skadefri var vegen lang tilbake på laget, sidan Ruben-Kenneth Morten Moldskred i trening med Hødd. grunna skadar.morten Moldskred er på vegtilbake, og får med seg nokrehødd-treningar før han reiser til Danmark igjen. På spørsmål frå lokalavisa om det kan bli aktuelt åmelde seg inn i Hødd svarte Moldskred at han er medlem i klubben, trur han. Men det er forskjell på å vere medlem iein klubb og å kunne spele for han... (Morten har ni kampar og eitt mål fornorge) Gjennomsnittleg gjorde vi det godt. Utan at vi har sjekka det nøyaktig er det truleg bestenotering. Det verkar som at spelarane har gjort ein god jobb iferien, seier trenarane Lars Arne Nilsen og Sindre Eid. Nokremangla Men det høyrer med ånemne at ein del av spelarane verken var i vanleg trening onsdag eller torsdag. *Ørjan Håskjold Nyland fekk fri desse to dagane sidan han var på landslagsoppdrag då Hødd hadde fellesferie. *Michael Karlsen og Bendik Torset er skadde. * Kazeem Ahmed og Elias Nonso Lala fekk nokre dagar ekstra ferie grunna lang reisetid til Nigeria. *Ørjan Engen Grimstad skulle vere på plass torsdag etter ei veke isyden, men rakk ikkje båten frå Valderøy til Hareid. *Vegard Heltne slit med ein liten skade. Bærum viktigast Onsdag spelar Hødd heimekamp i NM mot Sarpsborg 08. Lars Arne Nilsen reknar med at dei fleste er kampklare til då. Karlsen og Torset er dei som er mest Brandal hadde levert varene og vel så det. Det gjekk lenge bra for Grodås i denne oppkøyringa, men rundt 1. mars sleit han eit leddband i kneet. Sidan har ingen sett han på ei fotballbane. Då Hødd starta opp treningane denne veka var derimot Victor Grodås i full trening igjen. Det er veldig herleg åveretilbakeigjen. Eg har trena sånn halvvegs ei stund, men no er eg med forfullt. På Nordlie-testenonsdag sprang eg 27 rundar, og det må velvere godkjent etter å ha vore ute lenge, seier Grodås til Vikebladet Vestposten. Når Hødd2 tek imot Brattvåg måndag er det etter alt ådøme med 20-åringen i startoppstillinga. Nye og gamle Hødd-keeperar - frå v.: Vagn Scheide Mork, Ronny Osnes og Ole Monrad Alme. Espen Standal fekk eit godt resultat under Hødd sin kondisjonstest onsdag. Her under torsdagstreninga på Høddvoll. usikre. Men alt fire dagar etter cupkampen ventar ein svært viktig hengekamp i serien heime mot tabellnabo Bærum. Trenar Nilsen legg ikkje skjul på kvakamp som er viktigast. For meg er møtet med Bærum den viktigaste kampen. Men det er jo kjekt med cupen. Og imitt hovud er det den kampen eg tenkjer på no. Vi skal gi bånn gass mot Sarpsborg 08. Det er jo ein viktig kamp med tanke på økonomi og entusiasme. Itillegg er det ei god gjennomkøyring før Bærum-kampen. Dei er jo slått ut av cupen og får ikkje spele ein viktig kamp før vi møter dei. Men får eg velje, så vil eg jo helst slå Bærum, seier Nilsen. Hjelptepå Hødd-trenaren innrømmer at det varein stor opptur åslå HamKam 5-0 i den siste vårkampen. Men han var ikkje nøgd med vårsesongen totalt sett. Det hjelpte litt på åslå Ham- Kam. Ekstra kjekt var det at vi vann på ein skikkeleg måte. Men sjølvsagt er eg ikkje nøgd med vårsesongen sett under eitt, meiner Lars Arne Nilsen. Han ønskjer likevel å trekke fram at det har skjedd ein del positivt for laget. Spesielt at Espen Standal, FredrikAursnes og Eirik Heltne har slått til denne våren. Standal var vårens beste utespelar på sin børs. FAKTA: *Hødd ligg nest sist i Adeccoligaen før haustsesongen tek til. Men dei har ein hengekamp til gode mot Bærum. Kampen blir spelt på Høddvoll søndag om åtte dagar. *Før den tid skal Hødd speleheimekamp i NM mot Sarpsborg 08 onsdag. *Haustsesongen inkluderer heile 21 seriekampar for Hødd. Etter Bærumkampen ventar ei rekkje tøffe kampar før juli er slutt; Ranheim (B), Start (H), Notodden (B), S08 (H) og Sandefjord(B). 5.-divisjonsrunden Kampfakta Vigra Hasundgot 5-2 (2-2) Rotagras Ca. 25 tilskodarar Mål Hasundgot: Kurt Søvik, Erik Hasund Dommar: Oddbjørn Hatlehol, Brattvåg IL Middels Hasundgot (4-3-3): Joakim Rødven Robin Vågeskar, Terje Longva, Kurt Søvik, LarsTore Garshol Ruben Muren, OleMagnus Melchior, Markus Skeide Erik Hasund, Sveinar Øvrelid, Trond Haugland Inn: Steffen Gjerde, Tore Romestrand *** Ole Magnus Melchior ** Ruben Muren *Markus Skeide Kampen: Etter ei spelefri veke ynskte Hasundgot å ta årets andre siger i 5.-divisjon bort mot Vigra, men det tokikkje lang tid før vertane gjekk opp i leiinga. Berre nokre minutt ut i førsteomgangen fekk Vigra eit hjørnespark som enda hos ein Vigra-angripar som fekk gå relativt upressa opp og heade inn kampens første mål. Målet vekte bortelaget som utlikna like etter.på forsøk nummer to frå eit hjørnespark fann Trond Haugland ein umarkert Kurt Søvik på bakarste stolpe som sette ballen i mål. Litt seinare kunne Haugland setje opp nok eit mål. Denne gongen spelte han gjennom Erik Hasund på motsett kant, og Hasund blåste den forbi ein sjanselaus Vigra-keeper.Gjestene kunne ha auka leiinga både ein og to gongar, men stolpen var ikkje på lag med Hasundgot onsdag kveld. Det straffa seg hardt då uheldig forsvarsspel sørgja for balanse i rekneskapen mot slutten av omgangen. Då laga kom ut i andreomgangen såg det ut til at heimelaget hadde gått i seg sjølve,og ville mest av dei to laga. Eit skot utanfor sekstenmeteren til Hasundgot sneik seg inn tidleg i omgangen, og vertane var tilbake i føringa for andre gang i kampen. Utover i kampen la Vigra på til både 4-2 og 5-2, som også vart sluttresultatet. Begge dei to måla kom etter ei kontring på høgresida der markeringane glapp framfor målet til bortelaget. 6.-div.-runden Kurt Søvik skora det eine målet for Hasundgot. Kampfakta Sæbø - Flø 6-1 (4-0) Sæbø stadion Ca. 30 tilskodarar Dommar: Richard Olsen, Åmdal IL Mål Flø: Arve Vestnes (straffe) Flø: Kevin Aarvik Hestholm - Akilleswaran Thuraisingam, Jørn Rune Skeide, Roger Ulstein, Runar Pedersen - Kristoffer Holm, Arve Vestnes, Jon Erik Skeide, Ådne Seljeset - Marco Dimmen, Sebastian Eide *** ArveVestnes ** Kevin Aarvik Hestholm *Kristoffer Holm Kampen: Berre to dagar etter måndagens 3-2- tap mot Haddal reiste Flø til Sæbø med eit redusert lag. Om lag ti spelarar mangla, fleire av dei sentrale. Dermed var Sæbø store favorittar -og dei vann då også komfortabelt. Sæbø leia 2-0 etter eit kvarter og vidare4-0 til pause. Etter kvilen reduserte Arve Vestnes frå straffemerket. Men spennande vart det aldri. Sæbø plussa på med ytterlegare to mål. Keeper Kevin Aarvik Hestholm hindra at tapet var større. Men dagens bestemann for Flø var midtbanespelaren Arve Vestnes. Flø-leiren melder om at ein del nyinnmeldingar kan vere på veg, og dei ser positivt på resten av sesongen. Sisteskanse Hestholm kan vere på veg vekk grunna studiar til hausten, men det er ikkje avklara. * Flø spelar sin neste kamp borte mot Sunnylven måndag. Kampen er sett opp på Mona kunstgras i Stranda. Hareid 2 spelar borte mot Moltu/Gjerdsvika idag. Haddal får det tøft når dei spelar borte mot suverene Åmdal måndag. Men Haddal er faktisk det einaste laget som har slått Åmdal. Det skjedde i første serierunde. 10 lørdag 16. juni 2012

11 Idrettsdag på Hareid JENTER 5. KLASSE GUTAR 5. KLASSE 60m SunnivaSeljeset 10,5 Hareid AugustBrandal 9,37 Hareid Natalie Øvrelid 11,13 Hareid Andreas Nesset Jr 9,66 Bigset Maja Bjørnstad 11,22 Hareid Kevin WSvarstad 9,82 Bigset Liten ball Gunhild Seljebotn 19 m Hj.våg Kevin WSvarstad 31 m Bigset Sarah Hodge 17 m Hj.våg August Brandal 30,5 m Hareid Maja Bjørnstad 17m Hareid Andreas Nesset Jr 29 m Bigset Andrine Østrem 17 m Bigset Linn Dimmen 17 m Bigset Lengde Sunniva Seljeset 2,70 m Hareid Kevin WSvarstad 3,47 m Bigset Linn HDimmen 2,55 m Bigset Henrik Thorseth 3,45 m Bigset Sarah Hodge 2,40 m Hj.våg Andreas Nesset Jr 3,40 m Bigset Ragnhild Holstad 2,40 m Hareid August Brandal 3,40 m Hareid Terr.-løp Sarah Hodge 4,08 Hj.våg Kevin WSvarstad 3,01 Bigset Natalie Øvrelid 4,13 Hareid Andreas Nesset Jr 3,15 Bigset Sunniva Seljeset 4,35 Hareid Bendik Engen 3,15 Hareid JENTER 6. KLASSE GUTAR 6. KLASSE 60 m Anne Liv Holstad 9,6 Hareid Martinus Almli 8,8 Hareid Rajida 9,85 Hareid William Valde Bigset 8,97 Hareid Jenny Holstad 10,19 Hareid Peter Bjåstad 9,08 Bigset Liten ball Rajida 23 m Hareid Martinus Almli 34 m Hareid Ida Kristin Røyset 21,5 m Brandal William Valde Bigset 30,5 m Hareid Sofie G Tonev 18,5 m Hareid Adrian B Indreflø 30 m Hareid Michal Grzybowski (6.-klassen Bigset skule) i farta før han landar i lengdegropa. Lengde Anne Liv Holstad 3,70 m Hareid Martinus Almli 3,90 m Hareid Rajida 2,95 m Hareid Peter Bjåstad 3,30 m Bigset Jenny Holstad 2,76 m Hareid Elliot Hodge 3,12 m Hj.våg Terr.-løp Anne Liv Holstad 3,16 Hareid William Valde Bigset 3,07 Hareid GayaSivapalan 3,2 Hareid PeterBjåstad 3,11 Bigset Lovise Hj.-dal Yri 3,23 Bigset Martinus Almli 3,18 Hareid JENTER 7. KLASSE GUTAR 7. KLASSE Simon Grimstad(7.-klasse, Hareid skule) var heilt overlegen i terrengløpet.her ved målområdet på Pålhaugane. Tysdag varstor skuleelevane i Hareid samla til idrettsdag. Einar Orten Trovåg Elevarfrå 5. til 7. klasse ved Hareid skule, Hjørungavåg skule, Bigset skule og Brandal friskule var gjennom fleire ulikeøvingar; lengdehopp, 60-meter, sykling, gateløp (Pålhaugane), liten Svenning Veiseth frå 5.-klassen ved Hareid skule demonstrertelokalavisa velvillig korleis ein hoppar med tau. ball, hesteskokasting og hoppetau. I tillegg vart det spelt fotballkampar med blandalag mellom skulane, samt halde straffesparkkonkurranse. 60 m Sofie Bakkej. Mork 9,3 Hj.våg Isak Kristoffersen 8,1 Bigset Pornvilai 9,8 Hareid Jan Erik Bjåstad 8,4 Hareid Victoria Rise Erdal 9,94 Hj.våg Jakob Hallmann 8,5 Hjørungavåg Liten ball Runa MRøyset 31 m Bigset Isak Kristoffersen 53 m Bigset Martine ADyrhol 28 m Bigset Håvard Øvrelid 46,5 m Hjørungavåg Therese Holstad 27m Bigset Jacob Almli 45 m Hareid Lngde Sofie Bakkej. Mork 3,65 m Hj.våg Isak Kristoffersen 4,25 m Bigset Therese Holstad 3,10 m Bigset Jan Erik Bjåstad 4,25 m Hareid Pornvilai 3,05 m Hareid Jacob Almli 4,18 m Hareid Terr.-løp Sofie Bakkej. Mork 3,16 Hj.våg Simon H. Grimstad 2,38 Hareid Therese Holstad 3,16 Bigset Jan Erik Bjåstad 3,01 Hareid Stine M. Thomassen 3,48 Hj.våg Jakob Hallmann 3,19 Hjørungavåg Talentpris til Malene Breivik Nesse I 2012 går Tussa talentpris til Malene Breivik Nesse (bildet) frå Ulsteinvik og Malene Aambakk frå Åmdalen, Ørsta. Tussa har dei siste åra også delt ut talentprisar til unge personar som har utmerkt segmed eit unikt talent, og som har ambisjonar om å utvikle talentet sitt vidare. I pressemeldinga frå Tussa heiter det slik om Malene Breivik Nesse: Malene Breivik Nesse er eit stort talent innan rytmisk gymnastikk (RG). RG går ut på åframføre eit program til musikk med mange kroppstekniske og reiskapstekniskevanskegradar.reiskapar brukt i RG kan vere ball, ring, kølle, vimpel og tau. Malene Breivik Nesse er 13 år gammal, og hevdar segallereie heilt i Noregstoppen innan sporten sin. Ho har vunne alle krinskonkurransar dei siste åra og blitt krinsmeister i fleire år,både som rekrutt og junior.i år har ho vunne Noregscupen samanlagt individuelt for nasjonal klasse, i konkurranse med over 103 gymnastar frå heile landet! 16. juni er det NM for junior i Skjeberg i nasjonal klasse, og Malene stiller med mål om åta gull. Ho er ein storfavoritt for NM-tittelen. EM-blikk del IV: Då dei trudde alt håp varute... Svakeinnleiingskampar i eit meisterskap kan bety alt anna enn fiaskotil slutt. Dessverre for Italia kan dei denne sommaren blir råka av ein ny 2-2-kamp som dei sjølve ikkje spelar. Andrea Pirlo har vore svært god for Italia dei to første kampane, men må reise heim måndag dersom Kroatia og Spania spelar 2-2. I 1982 spelte Italia uavgjort iallesine gruppekampar i VM. Motstandarar var Polen, Kamerun og Peru. Heldigvis for italienarane spelteogså Kamerun uavgjort i allekampar, og Azzurri sneik seg forbi afrikanarane på fleire scora måla. Men så tokdet av.imellomspelet slo Italia ut sjølvastebrasil. 82-utgåva av Brasil blir forresten rekna som det beste laget som aldri har vunne eit meisterskap. Italia slo også ut Argentina, med ein up and coming Maradona i rekkjene. VidarePolen i semifinalen og Vest-Tyskland i finalen. Historia er full av andre døme på lag som har slite tungt tidleg, forderetter å vinne heile greia. Eit døme er jo Danmark, som ikkje ein gong var kvalifiserte til 92-EM. Men då dei først fekk pakka koffertane og stilt opp på kort varsel (for Jugoslavia, som var diskvalifiserte) vann dei heilegreia vinnarane Hellas gjekk vidarefrå gruppespelet med fleire Hødd -Sarpsborg0-3 Nei, det er ikkje vårt resultattips for onsdagens cupkamp men taletpåspelarar laga har fått med på Vårens lag iaddecoligaen. Det er TV 2 sin nettstad som står bak kåringa. Medan Hødd ikkje har fått med ein einaste spelar, ei heller på reservebenken, har Sarpsborg 08inne tre mann i11-aren; forsvarsspelaren Magnar Ødegård, kantspelaren Nicolai Solberg ogspissen Øyvind Hoås. Austfoldingane ligg på 3.-plass i Adeccoligaen etter vårsesongen. scora mål enn Spania. I 2006 hadde Italia fortent å tape åttandedelsfinalen mot Australia. Seks år tidlegare var det eit seint mål i ekstraomgangane frå dåverande midtstoppar og noverande landslagssjef Laurent Blanc som sende Frankrike til kvartfinalen i staden forparaguay.argentina var ille ute i 78-VM. Dei måtteslå Peru med minst fem mål foråavansere. Og vann 6-0. MEN: Innbyrdes oppgjer gjeld før målskilnad idenne europameisterskapen. Også målforskjell og scora mål i innbyrdes oppgjer går før total målskilnad. Det betyr at dersom Spania og Kroatia spelar 2-2 måndag, så hjelp det ikkje om Italia slår Irland 5-0 eller Det blir eventuelt eit kjedeleg deja vu for Azzurri: Dei slo Bulgaria 2-1 i siste kamp i gruppespelet i Dersom Sverige og Danmark parallelt spelte 2-2, villeitalia rykeutuansett utfall mellom Italia og Bulgaria. Det skjedde sjølvsagt. Ironisk nok er det italiensk fotball som støtt og stadig blir råka av kampfiksingsskandalar. PS. Vår EM-favoritt Nederland har tapt to av to kampar, men kan framleis gå vidare til kvartfinalen. Då må dei slå Portugal med eit par mål samtidig som Danmark går på ein smell mot Tyskland. Vi må innrømme at Nederland så langt har skuffa stort, men alt håper ikkje ute. Einar Orten Trovåg, EM-matematikar Ringstad eller Mork? Kampen om åbli lokal toppscorar i6.-divisjon ser ut til åstå mellom Hareid2-spissen Christer Adrian Mork og Haddal sin offensive midtbanespelar Gunnar Johann Ringstad. Etter at dei tre lokale laga i6.-divisjon har spelt åtte kampar er Mork itet med åtte scoringar, medan Ringstad har sju. Felles for begge er at dei har scora iseks kampar så langt. Iein av kampane Mork ikkje scora var han keeper.nummer tre påscoringsoversikta erhiwa Alipoor (HIL 2) med fem mål. Vidare har Per Ståle Nykrem (HIL2) og Torstein Vattøy (Flø) firenettkjenningar kvar. lørdag 16. juni

12 kyrkjesida Kollektbøna Miskunnsame Gud, vi takkar deg fordidubed oss syndige menneske inn til samfunn med deg og til fellesskap iden kristne kyrkjelyden. Hjelp osssåviikkje letnoko hindra oss iåfølgje ditt kall, men tekimot det med glede, og med takk og tru samlasther på jorda og ein gong iditt evige rike, vedson din Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Heilage Ande lever ogråder frå æve ogtil æve. GUDSTENESTER 17.juni Ulstein kyrkje kl 1100 Gudsteneste v/ Margit Lovise Holte. Nattverd. Dåp. Takkoffer til diakoniarbeidet. SommerfestpåKjeldsund med middag og familieaktivitetar 24. juni Ulstein kyrkje kl 1100 Gudsteneste v/helge Schistad Dåp. Nattverd. Takkoffer til Norges kristelige student og skuleungdomslag. Hareid kyrkje. Gudsteneste ved Jens Terje Johnsen. Dåp, nattverd.offer til Himal Partner. Hareid kyrkje Gudsteneste ved Jens Terje Johnsen. Dåp, nattverd, minning. Offer til KRIK. PREIKETEKSTA for3.søndag i treeiningstida Joh. 1, Dagen etter stod igjen Johannes der med to av læresveinane sine. Då Jesus komgåande, såg Johannes på han og sa: «Sjå, Guds lam!» Dei to læresveinane høyrde kva han sa og følgde etterjesus. Jesus snudde seg, og då han såg at dei følgde etter,sahan: «Kvaleitar de etter?» Dei spurde: «Rabbi», det tyder «lærar» «kvar bur du?» «Kom og sjå», svara Jesus.Sågjekk dei med han og såg kvar han budde, og dei vart verande hos han den dagen. Det var omkring den tiande timen. Andreas, bror til Simon Peter,var ein av dei to som hadde høyrt det Johannes sa, og hadde følgt etter Jesus. Han finn først bror sin, Simon, og seier til han: «Vi har møtt Messias» Messias tyder «Han som er salva». Så tok han Simon med segtil Jesus. Jesus såg fast på han og sa: «Du er Simon, son til Johannes. Du skal heita Kefas» det er det same som Peter. NYTT frå Ulstein kyrkjelyd Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Han fann då Filipogsatil han: «Følg meg!» Filip var frå Betsaida, same byen som Andreas og Peter var frå. Filip møtte Natanael og sa til han: «Vihar møtt han som Moses har skrive om ilova, og som profetane har skrive om: Det er Jesus frå Nasaret, son til Josef.» «Kan det koma noko godt frå Nasaret?» spurde Natanael. «Kom og sjå!» svara Filip. Jesus såg Natanael koma gåande mot seg ogsa: «Sjå, der er ein ekte israelitt, ein som er utan svik.» «Kvar kjenner du megfrå?» spurde Natanael. Jesus svara: «Eg såg degdådu var under fikentreet, før Filip ropa på deg.» Då sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Son, du er Israels konge.» «Trur du fordi eg sa at eg såg deg under fikentreet?» spurde Jesus. «Du skalfåsjå større tingenn det.» Og han sa: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: De skal sjå himmelen opna og Guds englar gå opp og gå ned over Menneskesonen.» Lesetekstar: Jesaias 50,4-5, Rom.8,28-30 Miljødrypp frå Miljøkontakten Vissteduat: Som grøn kyrkjelyd vil Ulstein sokn delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha ein KN-kontakt i kykrjelyden? Diverse Salme fordagen (S97 nr.109) TEKST VED VIDAR KRISTENSEN Der det nyelivet lever, der tar ingen veier slutt. Alle hindringar og grenser har et nysatt fotspor brutt. /: Hvor det fører, det vetingen, men en vandring har tatt til. Med heleverden som sitt mål kan ingen gå seg vill :/ Sjølvomlandskapet kan skifte mellom sletter, fjell og skog, så er såkornet det same, men det brukes ulik plog. /: Den som er et lysiverden, den som kalles jordens salt, og den som fisker mennesker, har arbeid overalt:/ Slik som PeterogJohannes og Maria gjorde før, da de delteutsin glede, skal vi gå frå død til dør. /: Og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn. :/ Der det nyelivet lever, der må planter sette frø, slik som dettelivet startet ved at Jesus måttedø. /: Det er han som eier livet, det er ham vi hører til. Med Jesus som vår hyrde kan vi aldri gå ossvill. :/ Rullesteinsgudstenesta på Roppesanden. Sommarfest Bli med på kyrkjelydstur i morgon søndag 17. juni Etter gudstenesta dregvialle til Kjeldsund. Der kan vi kjøpe middag,lapskaus eller pølser,ogder vert det aktivitetar for store og små. Det vert sporlaup, hoppepute, hårfletting, hesteskokasting, kanopadling, karikaturteikning og enda meir.viskal og ha ei samling til slutt der polske born syng, det vert appell og amerikansk auksjon. Ta gjerne med litt kjeks eller kake til felles kaffipause. Lapskausen kostar kr 130 pr. porsjon, nokre av aktivitetane kostar litt og det er flotte ting på auksjonen, så ta med kontantar! Feire skaparverket med folketonar Ulstein gamle kyrkjestad var ei vakker ramme for feiring av Skaparverkets dag, trass i kald nordavind. Ulstein sokn er grøn kyrkjelyd og difor forplikta til minst ei feiring i året. Det gjorde vi med stor glede, for Ulstein har vakker natur som vi ønskjer å verne om og takke for.tekstar og preikehandla om at vern om skaparverket også er kristen tru i praksis. Iord og tonar takka vi for at alt vi har fått er gjeve oss frå himmelen. Tilskaparverkets dag høver folketonane godt. Dei er forankra i norsk natur og folkelynne, og gjev gjenklang ifolkedjupna. Folketonane gjekk igjen under heile messa, og den liturgiske musikken som blei valt var folketonemessa av Jo Asgeir Lie. Den blei også brukt ifjor på same stad, og byrjar å bli innarbeid på desse friluftsmessene. Takk til Einfrid Grindheim, Ingfrid Grimstad, Øyvin Sønnesyn, Ståle Helvig, Nadia Demirova og Linda Nygård som leia oss gjennom musikken, og til sokneprest Margit Lovise Holte som hadde hovudansvaret for gudstenesta. Storsamling forkyrkjeleg tilsette Skal du samle alle kyrkjeleg tilsette i Møre bispedøme, kor legg du samlinga? Jau, i Noregs mest attraktive tettstad, Ulsteinvik, og nærare bestemt Sunnmøre folkehøgskule (SUFH). 6. og 7. juni fekk meir enn 200 klokkarar,kyrkjetenarar, diakonar, sekretærar, prestar, kateketar og kyrkjeverjer, trusopplærarar og meir til, oppleve Ulstein kommune på sitt beste. Fint ver, flotte og tenlege lokale på SUFH og gudsteneste både i Ulstein kyrkje og i friluft på Roppesanden var noko av det dei tilreisande fekk med seg. Vi er glade og takksame for dagar med inspirasjon til det vidare arbeidet. Nytt konfirmantår! Planlegginga for komande konfirmantår er godt i gang! Invitasjonsbrev ersendt ut, innskrivinga har funne stad, MEN: Om du som er 14 år av ein eller annan grunn ikkje har fått invitasjon til konfirmasjon i Ulstein kyrkje, så er det berre å ta kontakt på telefon eller Velkomen som konfirmant! Gudsteneste med universell utforming. Tysdag den klokka 18 vert det gudsteneste iulstein kyrkje, tilrettelagt for psykiskutvik- lingshemma. Det vert ei gudsteneste der Guds skaparverk er tema, og det er laga ulike stasjonar der ein kan undrast over Guds skapning. Etter gudstenesta et vi saman. Alle er hjarteleg velkomne. Ny kyrkjeverje og diakon i Ulstein sokn På møtet iulstein kyrkjelege fellesråd sist onsdag vart Anders Myrene, 41 år og opphavleg frå Haddal, tilsett som ny kyrkjeverje etter OlavSæter,og Ranveig Kaldhol, 60 år frå Ulsteinvik, som ny diakon etter Eli Leine Sæter. Kyrkjesida kjem attende med nærare omtale av dei to seinare 12 lørdag 16. juni 2012

13 Sommarkonsert med Drøymestipend Olav Håberg Dimmen, gitar, spelte Proud Mary. Fiolinist Linn Dimmen vart akkompagnert på piano av Andrine Østrem. Melodi: My heart will go on. Sanja Thuraisamy spelte Kjærlighetsvisa på klarinett. Olav Egge Brandal takkar fordrømmestipendet på kroner. Men først speltehan Hjemve av Edvard Grieg. Leiv Arne Grimstad Svenning Veisethspelte Tir na noir på althorn i tillegg til Til Elise på piano. Sunniva Seljeset: The rose på tverrfløyte. Hareid musikk- og kulturskule avsluttasemesteret med Sommarkonsert i aulaen på Hareid skuleonsdag. Midt i programparaden vart pianoelevenolav Egge Brandal (19) overrekt Drømmestipendet Både ordførar AmdersRiise, musikkskulerektor Torgeir Hauge og Edvin Eriksen frå Norsk musikkskuleråd kom med godord til stipendvinnaren og streka under rolla hans som inspirator for andre elevar. Eriksen gav også Egge Brandal tips om at musikkhøgskulen gjerne tek imot norsketalent. Olav sa sjølvatdei 11 åra i musikkskulen hadde vore utruleg spennande og lærerike. Han takka spesielt for at han alltid hadde fått sjansar til å sprenge eigne grenser, blant anna ved å få opptrepåmange ulike scener. Olav takka også med ei kjenslevar tolking av EdvardGriegs Hjemve. Dei fire jentene - frå v.: Louise Yri, Emilia Eriksen Liaset, Severine Brandal og MonicaTeige -framførte Createin me a clean heart. Boybandet er frå v.: Bendik Engen, Jon Arne Apelseth, lærar Jan, Thomas Welle, OleBjørn Riise og Eirik Grimstad. Dei framførte The final countdown. Lærar Jan m/ gitaristane Kristoffer Johansen (t.v.) og Jørgen Tranvåg spelte We are the world. Fredrik Grimstad: Flickan i Havanna på gitar. Ei trommegruppe deltok også -frå v.:jon Arne Apelseth, Even BjåstadÅrsbog, August Brandal og Håvard Mork Breivik. Ein noko amputert Hareid-avdeling av Ytre Strøk spelte Våren av Vivaldi og Mary widow walz av Lehar.Frå v.: GauteKarlsen Wiik, Tommy Karlsen Wiik, Abinaya Thuraisamy, Ole Bjørn Riise og Linn Dimmen. lørdag 16. juni

14 TROLLOGEVENTYR ihele Norges Eventyrpark FAMILIEPARK ERFARNE HANDVERKARAR Vi utfører alt av innvendig og utvendig snikkararbeid. Itillegg utfører vi tak, betong, mur, puss og flisarbeid. Øvstegård Bygg T: RIMELIG ARBEIDSKRAFT. Maling, tapetsering, snikring, renovasjon og skifting avtak m.m. Dyktige arbeidere med GODE REFERANSER. Tlf Brandal Bygg. HUSVEDLIKEHOLD. Vi utfører utvendig maling, snekring, pussing mur, flislegging. Gode referanser. Personlift 19 meter,faststillas og rullestillas. Tar på oss murpussing og maling av murhus og trehus ialle størelser. God erfaring der det er mye avflassing av maling/murpuss. Oppdrag utføres i: Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, Volda og Ålesund. Ward1 AS Hareid. Tlf Gunards Bygg Dyktige snekkere med lang erfaringfor nybygg og rehabilitering av hus, bordkledning, tak, terrasse, båthus og garasjer. Gravemaskin 8tonn til utleide med sjåfør. Tlf: eller NYHET! Trollnatt EVENTYRPAKKE 2NETTER 2v+2 bfra 857,-pr.pers. Inkluderer: Overnattingm/frokost, 2dager ifamilieparken, Barnas Gård oggondolen hunderfossen.no Eventyrferie for hele familien 400 meter fra Familieparken! Godef frahotellet. HOTELL &RESORT Tlf.: Franzefoss Gjenvinning AS er eit heileigd dotterselskap av Franzefoss AS. Våre hovudaktivitetar er innsamling, sortering og behandling av næringsavfall samt innsamling og behandling av farlig avfall, boreavfall frå Nordsjøen, pressing av bilvrak og mottak av skrapjern. Selskapet omsette i 2011 for NOK 665 millionar og har 214 tilsette.hovudkontoret ligg på Rud i Bærum. Region Nordvest er ein av fire regionar i Franzefoss Gjenvinning AS, sysselset omlag 40 personar.anlegget på Hareid er sertifisert etter ISO9001 og ISO14001 standarden. Til anlegget på Hareid søker vi etter: Sjåfør klasse CE Arbeidsoppgåver/Ansvarsområde : Sjåfør påcontainerbil. Generelt vedlikehold av bil Ønska kvalifikasjonar: Førarkort klasse CE Kranførerbevis G8 Må kunne arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner. Utadvendt og serviceinnstilt Gode haldningar til sikkerheit og HMS arbeid Vi kan tilby: Hyggelig arbeidsmiljø. Gode personalforsikringar og pensjonsordning. Lønn etter avtale Spørsmål om stillinga kan rettast til anleggssjef Johan Ole Brandal, tlf: Søknadsfrist: Søknad med CV merkast sjåfør og sendast til: Reis sammen -opplev mer! OPPLEV EUROPA! Noen plasser ledig: Bussturer: KRAKOW -PRAHA 16/7 &11/9 11 dager BUDAPEST MED BRATISLAVA 4/7 &27/9 12 dager PORTOROZ ISLOVENIA 9/7 &4/9 13 dager Med fly: ISLAND -rundreise 30/8 6dager LØNNINGSSJEF Søknadsfrist 05. juli Send søknad og CV til Kleven Verft AS, 6065 Ulsteinvik eller på e-post: DIN LEVERANDØR AV BYGGEVARER HUS-HYTTER GARASJER BOINDUSTRI AS Saunesmarka, 6065 Ulsteinvik Fagbutikken i Ditt Distrikt DIN LOKALE TUROPERATØR Stockholm 9/8 6dager 6690,- Hamburg 13/8 8dager 9500,- Kiel Dans med Lasse Stefanz 26/8 3dager 1390,- Inkludert iprisen: Buss og båt iinnv. dbl. lugar Spania, Roses 9/9 17 dager ,- Inkludert iprisene: Reise, opphold, frokost og middag alle dager, utflukter og egen reiseleder. Tlf Kleven Maritime er eit teknologifokusert skipsindustriselskap med hovudverksemd innan utrusting og levering av spesialskip. Vi skal dei neste åra utruste og levere fleire avanserte farty, hovudsakeleg offshore, for norske reiarar. Konsernet har ca 480 tilsette og har avdeling Kleven iulsteinvik og Myklebust igursken. Kleven Maritime er eit konsern ispennande utvikling og vil styrke lønsfunksjonen med nyoppretta stilling: Vi søkjer ein operativ lønningssjef som er ansvarleg for lønnsområdet ved Kleven Verft og som får ei sentral rolle i å vidareutvikle lønnsfunksjonen i konsernet. Ønska kvalifikasjonar er høgare utdanning og erfaring frå lønnsarbeid. Kjennskap til tidsregistreringssystemet Tempus og lønnssystemet Multi+ er ein fordel. Lønningssjef vil ha arbeidsstad ved Kleven Verft iulsteinvik og rapporterer til HR-direktør. For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med HR-direktør Kathrine Holstad på tlf: For fullstendig utlysingstekst, sjå Design: 14 Lørdag 16. juni 2012

15 UTEMILJØ Våre dyktige fagfolk tek oppdrag med belegningstein, kantstein, murar, trapper, planting, treskjæring, trefelling, vedlikehald m.m. Øvstegård Utemiljø Isamarbeid med Åmås Maskin Daivis Bygg til utleie GRAVEMASKIN Gravemaskin 8ton 8tonn m/ m/fører HAREID KOMMUNE Snekker ledig for nye oppdrag. Tak-arb, snekkerarb, maler-arb inne/ute. Hurtig og fagmesig m/gratis befaring og fast forhåndspris, ingen jobb for liten eller stor. Tlf Snekkere ledig for nybygg og rehabilitering av hus, hytte, garasje og naust og for bordkledning, terrasser, maling, flislegging, muring og takarbeid, kjøkkenmontering, dører og vinduer ispesialstørrelse. Gravmaskin 7,5T til utleie. Tlf Tlf: Minigraver utleige m/u fører! Natursteinsmuring! Båtpleie! Tlf: Miljøterapeut 2012/1023 Vi har ledig eit vikariat i 80% stilling i perioden Stillinga er for tida ved bu- og habiliteringstenesta (Hjellebakken). Kommunen er IA-bedrift og har avtale med bedriftshelsetenesta. Krav til stillinga: Tre års høgare utdanning i helse- eller sosialfag eller anna relevant høgskuleutdanning. Den som vert tilsett må legge fram politiattest. Søknadsfrist 22. juni For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Inger Anne Moltu tlf.: Sjå for annonse og søknadsskjema. Tlf.: E-post: Enøk-senteret AS søkjer etter: ENØK-RÅDGJEVAR Sterkare energi- og klimafokus gir ein aukande marknad for tenestene våre, og vi har behov for 1 til 2 nye medarbeidarar. Viktige oppgåver vil m.a. vere prosjektleiing, tiltaksanalyse, energimerking og opplæring. Oppmøtestad i Ålesund eller Ørsta. Søknadsfrist 29.juni Sjå full utlysing på Kleven Maritime er eit teknologifokusert skipsindustriselskap med hovudverksemd innan utrusting og levering av spesialskip. Vi skal dei neste åra utruste og leverefleireavanserte farty,hovudsakeleg offshore, for norske reiarar.konsernet har ca. 480 tilsette og har avdeling Kleven iulsteinvik og Myklebust igursken. VedKleven Verft iulsteinvik har vi eit langsiktig byggeprogram framføre oss og treng no ARBEIDSLEIAR RØR Vi søkjer arbeidsleiar ved røravdelinga som er ansvarleg for at den daglege produksjonen vert gjennomført påein mest mogleg effektiv måte. Ønska kvalifikasjonar er fagbrev og solid fagleg bakgrunn og erfaring frå rørarbeid ved verft, hos utstyrsprodusent eller tilsvarande. Teknisk fagskule eller anna relevant teknisk utdanning er ein fordel. Arbeidsstad er Kleven Verft i Ulsteinvik. For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med assisterande produksjonssjef Sindre Moldskred på tlf.: For fullstendig utlysingstekst, sjå Søknadsfrist 05.juli Send søknad og CV til Kleven Verft AS, 6065 Ulsteinvik eller på e-post: Design: ULSTEIN VERFT AS har den sistetida inngått nye kontraktar, ogvisøker difor etter fleire medarbeidarar til teknisk avdeling. ULSTEIN er ein internasjonalt anerkjent leverandør av skipsdesign, skipsbygging og systemløysingar for skip. Isnart århar vi utvikla framtidsretta produkt og tenester for det maritime miljøet, og vår visjon er åskape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar. ULSTEIN har om lag tilsette isju land, og hovudkontoret ligg i Ulsteinvik på Sunnmøre. Ulstein Verft bygger avanserte offshore spesialfartøy, som forsynings-, ankerhandterings-, offshore konstruksjonsog seismikkskip. Vitilbyr også tenester innan kranløft og lektertransport, oppgradering, ombygging og reparasjon. Selskapet er ein del av forretningsområdet Shipbuilding iulstein. ENGINEER/SENIOR ENGINEER HULL ENGINEER/SENIOR ENGINEER STEEL OUTFITTING ENGINEER/SENIOR ENGINEER MACHINERY&PIPING ENGINEER/SENIOR ENGINEER ELECTRO Avdelingahar om lag medarbeidarar med høg kompetansesom, i nært samarbeid med andredelar av selskapet, er involvert ialle fasar av prosjekta. Kontaktpersonar: Jonn Gunnar Bjørkedal, Dept. Manager Hull Nils JørgenSundal, Dept. Manager Steel Outfitting Petter Dimmen, Dept. Manager Machinery &Piping Geir Øvrelid, Dept. Manager Electro SØKNADSFRIST:. JULI Formeir informasjon og for åsøke: Lørdag 16. juni

16 Hareid/Ulstein Hytter/feriehus Bli en del av vår suksess! Lei ut hytten din. Henvendelse: DanCenter Vestlandet Nord og Midt Norge AsbjørnRæstad Toyota Rav mod Fargr Blå. Km stand Vurderes solgt. Nylig skiftet dynamo/vannpumpe /registerreim. Tlf / Leilighet til leie sentralt i Ulsteinvik.2soverom, ledig fra 1/8-12. Tlf Ung mann trenger leilighet såraskt som mulig. Rolig, mye vekk ijobb, ikke røyk. Sikker betaler. Tlf HiAce, hiclass, Dyna 100/300, HiLux, MitsubishL300/Cantr, MB 1113/1319 gjerne rust eller def. Tlf , Bjørn. ATV til salgs 2009 mod, gått 119 timer, merke CAN-AN 500 XT. Mye utstyr. Registrert for to personer og kvite skilt. Tlf Nøkler funnet i Hjørungavåg. Ring tlf Herøy/Sande Snekkarar/tømrar ledig for nybygg av hus, garasje, og rehabilitering av bl.a. bordkledning. Muring, maling, takarbeid, terrasser og legging av flis. Kjøkenmontering, dører, og vindu ispesialstørrelsar. Gravemaskin 7,5 ttil utleige. Tlf Gravemaskin, 8tonn til leige med førar. Tlf Jente på 17 år søkjer sommarjobb som vaskehjelp på Bergsøya. Tlf / Sokkel-leilegheit ledig på Eggesbønes. Nyoppussa, 2-3 soverom, ca. 75 kv.m., ledig frå juli. Visning etter avtale. Tlf Kontor-/forretningsareal ledig iulsteinvik sentrum. DRAGE EIENDOM tlf Myrvågsenteret AS er lokalisert imyrvåg serviceområde iherøy kommune. Lokala ligg sentralt plassert, 10 minutt frå Ulsteinvik, 20 minutt frå Fosnavåg og Hareid. Oppført som næringseigedom og ferdigstilt i2007. Den aktuelle utleigdelen er lokalisert i 2. etasje av Myrvågsenteret. Arealet er innreidd med kontor, møterom, resepsjon, kantine og toalett. Detaljar: Utleigeareal ca. 440 m2 Antal kontor 15 stk Resepsjon 1stk. Tilkomst Trapp +heis Parkering 70 plassar knytte til bygninga Ledig frå hausten Etter avtale kan det også vere muleg åleige delar av arealet. Kontakt: Volda Ung, roleg mann på 40 år ynskjer å flytte tilbake til Ørsta/Volda. Ser etter ei lita leilegheit. Kan du vere til hjelp? Tlf.: ZODIAC GUMMIBÅT, 2X1,15 m m/årar rimleg til sals.step fender, 2stk. fenderar, Polyform 18 cm diameter, heilt nye til sals.tlf.: E. Kvammen. Ørsta Måling bygardar, fasader og hus. Tlf / Myrvågsenteret AS, 6080 Gurskøy e-post: Telefon Maling. Vaksen mann med fagbrev driver maling, lakkeringog beising billeg iørsta/volda. Båt til sals Silver Viking 15 fot- 8hkmotor, open båt, uten motor 7000,- med ,- Tlf MODERNE KONTORLOKALE TIL LEIGE SENTRALT I MYRVÅG Søkerjobb iørsta/voldaområdet. Har kursbevis for truck og klasse M2. Tlf juni 1.juli 2012 Volda og Ørsta Torsdag 28. juni Hamneparken, Ørsta Hellbillies Kr 350 /250 /200 /fam. 900 Billettpris ved inngangen: Kr 380 Fredag 29. juni Ørsta kyrkje Matias Orheim Kr 250 /200 /150 (også i Dalsfjord kyrkje laurdag kl ) Romsleg leilegheit til leige, 1soverom, 2. etasje, Haugevegen 20. Tlf Fredag 29. juni Utescena, Aasen-tunet Stein Torleif Bjella Kr 300 /200 Laurdag 30. juni Møre Folkehøgskule, Ørsta Litteratur med Landro: Ragnar Hovland Kr 100 /50 Laurdag 30. juni Volda Bygdetun Tunkatten Lurivar på Haualeite Kr 50 /fam. 150 Laurdag 30. juni Salen, Aasen-tunet Elin Furubotn og Karl Seglem Kr 250 /150 Laurdag 30. juni Salen, Aasen-tunet Poesikonsert med Edvard Hoem Kr 200 /150 Laurdag 30. juni Utescena, Aasen-tunet Mellville Song inatta Kr 200 /150 Søndag 1. juli Utescena, Aasen-tunet Aasen-stemnet: Jorun Marie og Ola Kvernberg Kr 200 /150 /100 /fam. 500 Billettar og meir info på aasentunet.no Furubotn og Seglem Aina Basso Hellbillies Arne Moslåtten Stein Torleif Bjella Edvard Hoem 16 Lørdag 16. juni 2012

17 GRAUTABASAR på HADDAL GRENDAHUS laurdag 16. juni kl Sal av rjomegraut Åresalg og tombola Reguleringsplanar til offentleg ettersyn VEL MØTT! Teknisk utval har i møte gjort vedtak i medhald av plan- og bygningslova (PBL) om å leggje ut til offentleg ettersyn framlegg til detaljregulering for desse bustadfelta: HOVSETMARKA II, Ulsteinvik Planområdet femner i hovudsak om gnr. 9, bnr. 338, - skogteigen mellom Hovsetmarka og Varleitet. I tillegg er snuplassen for Årskogsteinen, enden av Klovningen med tilliggjande friområde, noverande gangveg mellom Klovningen og Øvrevegen og gangsamband til Varleiteråsa med i arealet. Arealet er utlagt til bustadfelt for frittliggjande småhus og konsentret småhusutbygging, med tilhøyrande veganlegg og leikeareal. MYRANE, Haddal Planområdet femner om gnr. 17, bnr. 12 og vidare om lag 15 dekar av gnr. 17, bnr.1 oppover langs vegen Ringstaddalen, søraust for Haddal skule. Arealet er utlagt til bustadfelt for frittliggjande småhus og eit område for meir konsentrert utnytting. Areal er også utlag til leikeareal, trafikkformål og friområde. Framlegg til plankart med føresegner, saman med planomtalar, er utlagde til offentleg ettersyn i Informasjonen i Ulstein rådhus, og på kommunen si heimeside Grunneigarar innanfor planområda, og naboar til planområda får melding i eige brev. Moglege merknader til planframlegga vert å sende til Ulstein kommune, Teknisk utval som brev eller som e-post til innan UTDELING AV VITNEMÅL For årets 10. klassingar Ulstein ungdomsskule inviterer 10. klassingane med foreldre til utdeling av vitnemål i aulaen på ungdomsskulen torsdag 21. juni kl Vel møtt! Rektor Ikkje møte søndag 17. juni. Vi støttar opp om Indre Sjømannsmisjon sitt møte på Kjeldsund. kraftlaget.com Søndag kl : Møte. Besøk av misjonær Svend Svendsen. Søndagsskule. Torsdag kl : Møte. Cliff Msioki talar i møta. Alle velkomne! Møte MØTE f.k. søndag kl på Aktivitetshuset Roy Sivertstøl Lovsong Søndagsskule Alle velkomne! Holesanden Matsal Søndag kl Andakt kl Vel møtt! Hareid KFUK/KFUM HVORDAN HAR DU DET egentlig? HADDAL SANITET Kommunestyret held møte på kommunestyresalen, Ulstein rådhus torsdag kl Sakliste Saksnr Tittel Spørjetime/open talarstol PS 12/54 Godkj. av innkalling og sakliste PS 12/55 Godkj. av protokoll frå siste møte PS 12/56 Meldingssaker PS 12/57 Finansforvaltning tertial PS 12/58 Ulstein kommune - sta tusrapport 1. tertial 2012 PS 12/59 Val av styre, leiar og nestleiar i UEKF PS 12/60 Val av styrekandidatar til Høddvoll Stadion AS PS 12/61 Partnerskapsavtale-God Helse programmet PS 12/62 Oppstart av frisklivsentral i Ulstein kommune PS 12/63 Samhandling i helsesek toren: resterende vedlegg til samhandlingsavtaler PS 12/64 Avtale om øyeblikkleg hjelp døgntilbod i medh. av vedl. 2 til samh.avtale med Helse Møre og Romsdal PS 12/65 Selskapsavtale - Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS PS 12/66 Drift av infrastruktur i Ulsteinvik fjernvarme as PS 12/67 Nye Ulsteinhallen PS 12/68 Arena Ulstein - finanisering av meirforbruk PS 12/69 Osnes kyrkjegard - ak tuelle areal for utviding PS 12/70 Rusmiddelpolitisk handlingsplan- reaksjon på brot etter 6.1 PS 12/71Løyve til sal av alkohol haldig drikke - Straumane Mat as - fornying PS 12/72 Fornying-løyve til sal av alkoholhaldig drikke NG Kiwi Møre AS PS 12/73 Fornying-løyve til sal av alkoholhaldig drikke Vi-To as PS 12/74 Fornying-løyve til sal av alkoholhaldig drikke Coop Vest SA PS 12/75 Fornying - sal av alkoholhaldig drikkebevilgning for sal Dagligvare a/s (Bunnpris Ulsteinvik) PS 12/76 Fornying-løyve til sal av alkoholhaldig drikke Jonny Mork as PS 12/77 Fornya løyve for sal av brennevin, vin og øl as Vinmonopolet PS 12/78 Fornying - skjenkeløyve Hotel Ulstein as PS 12/79 Fornying av skjenkeløyve - Kokk n Roll PS 12/80 Fornying av skjenkeløyve - Cafe Nova PS 12/81 Fornying -søknad om skjenkeløyve - Hareid pizzarestau rant - Verona PS 12/82 Fornying - søknad om skjenkeløyve - Alex as (Den Gode nabo) PS 12/83 Fornying skjenkeløyve Ulsteinvik Bowling as PS 12/84 Fornying - skjenkeløyve - Kaffikari as PS 12/85 Skjenkeløyve - fornying - Kaffebaren Ulsteinvik as PS 12/86 Etiske krav til kommunale innkjøp - Skatteparadisfri sone Oppdatert sidan 1929 Eventuelt Innkallinga er tilgjengeleg på kommunen si nettside og Rådhuset. Gruppemøter vert på Rådhuset tysdag frå kl Ordføraren Nær Nyttig Engasjerande Lørdag 16. juni

18 debatt Hvis Dess lenger ut i bibelen vi kommer, blir dettebaremer og mer krongleteog vanskelig, forikkeå si umulig åtaalvorlig. Eg kan anbefaledei to bøkene «Matematisk historie 1 og 2», av Audun Holme. Dette trur eg er det vanskelegaste eg nokon gong har lagt megbort i. Eg kjenner dykk alle tre, meir eller mindre godt, men konklusjonen er at de alle tre er helst ioverkant av det eg vil kalle dyktige og vetige menneske på mange og ulike område. Ein ting har de felles, de rører ved, eller har rørt ved, den offentlege styringaihareid. Det vareit trist syn som møtte meg då eg våga meg ned isentrum, med rullatoren, etter kronprinsbesøket. Då varden vesle oasen vår vekk. I staden for ein koselege vassdam, midt idet grøne arealet, -med eit gjerde rundt, av enkle, solide trestolpar og netting, oppsett for å hindre barn iåfalle uti; -ibeste fall, frå å bli våte, i verste fall frå alvorlege ulukker. No fekk eg sjå eit kolsvart rektangel, omkransa av ein ring av visne grastorver og grå grus. Her fekk kronprinsparet sitt første møte med Hareidsbygda. Her vart Hareid kommune presentert. Til all lukke var heile sentrum omgitt av fargerikeog festglade folk som tok imot dei og hylla dei. Det flotte flagget mitt, på stongaisundå, fekk også vere med på det. Eg trur nok at kronprinsparet følte Debattinnlegg står for innsendars synspunkt. Redaksjonen tek seg retten til å korte lange innlegg. Send innlegga som epost. Svar til Harald Vilnes Holstad jegskulle svart på alle de tingene du her er inne på, så hadde nok et helt nummer av Vikebladet V. gått med. Men i stedet skal jegbruke noen bibelsitater,tatt rett fra Nettbibelen. Husk nå, at Kain og Abel, vargenerasjon nr.2.påhele den nyskapte jorden, og (Herren) var fortsatt til stede, etter bibelen. Det første lyder: 13: Da sa Kain til Herren: «Min skyld er for tung å bære.14: Se, i dag driver du meg bort fra landet. Jegmåskjule megfor deg. Fredløs og flyktning blir jeg påjorden, og den som finner meg, kan drepe meg.»15: Men Herren sa til ham: «Nei! Hvis noen dreper Kain, skal det hevnes sju ganger.»?var det ikkenok med en da! Og Herren satte et merkepåkain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham ihjel?16: Så drokain bort fra Herren og slo segned ilandet Nod, øst for Eden. Hvem hadde opprettet det landet,( Nod, øst for Eden) og hvem hersket der? Kain og Abel vargenerasjon nr 2. på jorden, Abel varslått ihjel av sin bror.hvemskulle Kain møte på sinvei, som skulle slå ham ihjel? Husk, dette vari steinalderen. Hvordan ble dette merket som Kain 1+1=2 Om det som står ibibelen er sant eller ikkje skal eg ikkje meine noko om. Men Holstad hevder at matematikken kan hjelpe oss på veg isvaret på dette og introduserer Ivan Panin i likningaisitt svar til Øvrelid. Det er dessverre fånyttes. Slike matematiske samanhengar kan bli funne i ei kvarbok (dersom ein legg høvelige premissar til grunn)og er såleis korkje sensasjon eller bevis. Dessverre. Matematisk «bevis» som måtte bli generert av Panin og andre er ikkje nok til å validisere innhaldet iboka som Holstad omtalar, eller iandre bøker for den saks skuld. Med andre ord: 1pluss 1erfortsatt lik 2. Og nokoanna hadde tatt segut. at dei fekk ei verdig og varm mottaking av kommunen og folket vårt. Og vi på Hadartun, som vel kan seieast å representere toppen av befolkninga, vart spesielt æra med deira nærleik. Takk for det! Men til dei som har stått bak endringaavparken: Eg trur nok at ingen av dykk ville at det skulletaseg så ille ut! Alle ville vi vel by på eit vakkert Hareid? De har hatt eit heilt år til åførebu kronprinsparet sitt besøk. De måtte vite at eit slikt inngrep ville trenge tid til å gro naturleg til. Dette vart berre ei skam. Eg har fått vite at den forrige ordføraren veldig gjerne såg at vassdammen vart fjerna. Eg har nyleg snakka med Oddbjørn, som er samd med Hans Gisle. Og at området må leggast tilrette for ei scene med meir kulturelle aktivitetar, som til dømes konsertar?! Trur de på Julenissen? Ingen kan vel på alvor planlegge utandørs arrangement midt ned på Hareid, midt oppi austingeneller nordavinden og regnelingane, utan atterhaldet I FALL DÅRLEG VER!? Og kvadå? - naturlegvis, - vimåhaeit kulturhus. Det er der plass til enno -på Pålhaugane. Eg har av og til ærend over Eidet, hadde, publisert, så alle visste at Kain varfredet? Dess lenger ut i bibelen vi kommer,blir dette bare mer og mer kronglete og vanskelig, for ikke åsi umulig åtaalvorlig. Jeg skal prøve åforholde meg til Red, sitt ønske! HUSK NÅ! 1: Ibegynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2: Jorden varøde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3: Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4: Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5:Gud kalte lyset dag, og mørket kaltehan natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.??? Kains slekt: 17: Kain var sammen med sin kvinne, og hun ble med barn og fødte Henok. Så bygde han en by og ga den navn etter sin sønn Henok.18: Henokfikk sønnen Irad, og Irad ble far til Mehujael. Mehujael ble far til Metusjael, og Metusjael ble far til Lamek. 19: (Lamek tok segtokoner.den ene het Ada, den andre het Silla). Hun fødtejabal. Han ble stamfar til dem som bor itelt og holder buskap. 21: Hans bror Panin har forresten ikkje doktorgrad imatematikk slik ein kan tru når ein les innlegget til Holstad, faktisk har eg ikkje funne ut at han har matematisk utdanning idet heile bortsett frå nokre kurs 1. året på Harvard der han forøvrig ikkje utmerka seg. (Kjelde: Wikipedia). Kanskje Holstad veit meir og kan opplyse lesarane om kjeldene sine. Innlegget til Holstad er dessutan meir eller mindre direkte kopiert ut frå websidene til ein religiøs nettstad som absolutt vil eg skal reise til Israel det er vel nærliggande å spørje dei, kanskje. For dei som derimot er interessert i matematikk som kan bevisast og historia bak kan eg anbefale dei Ope brev til ordførar,eksordførar og kultursjef ihareid eg reiser med bussen, og serden trivsels-pris-belønte bygda. Gratulerer Ulsteinvik!! Der har dei bygt ut, -til trengsel, - alt tilgjengelege areal i sentrum. No lagar dei også parkar, - der det finns att ei bot. Ære vere dei for det! Frå Eidet ser eg eit fabelaktigt panorama, ein trivselsfaktor, med grøderike øyar, idylliske holmar og vikar, så vakkert, - for å sitere Vinje, - at det kan meggrøta! Så reiser eg attende med bussen, over Eidet og møter ei bygd som opnar segmed den vide, rommelege Hareidsdalen, som enno har potensiale iseg til ågjere det vakkert isentrum. Eg ser det flotte, vide terrenget ut mot hamnebassenget, den breie Sulafjorden, og som bakteppe fjellheimen på andre sida. Og når reisande folk kjem til bygda, møter dei ein velregulert trafikkterminal med buss- og drosjetilbod. Men attende til parken og vassdammen som var der. Ein oase for trivsel og avslapping i kvardagen. Ragnhild med dyra sine, gjorde den til ein opplevingspark.kvifor fann ho åmåtte gi opp? Eg forstår at det måtte vere masse arbeid og utgifter forbunde med å halde endene der. Dagleg mating, og ofte tøming og reingjering avdamen. Eg trur ikkje at der var nokon økonomiske gevinst å hente. Men du verden kor mange ungar som hadde glede av åmate fuglane! Marka der varturr og flat og fin, takka vere tonnevis av drenerande salt fjøresand som vart pumpa opp dit frå hamna. Takka vere gamleordførar Gunn Berit sin idé om ein kunstig dam som midtpunkt, fekk vi eit nøkternt fleirbruks parkanlegg for meir robuste festtiltak som til dømes Hareidsdagane. Vatn er livgjevande for alt som gror og pustar, -for etiske ogestetiske opplevingar. Vi hadde ein oase, -nohar vi ein ørken, bygd på fjøresand. Ein gulbrun og grå ørken med ein svart firkant i. Ein slags Kaaba imekka. Eg undrast overeit folkestyre og ein administrasjon som overrumplar Hareidsfolket på eit vis vi vel ikkje har sett maken til. Ei hastesak som utnytta ein spesiell situasjon til ågjen- nomføre eit lenge (?) planlagt tiltak. Hadde dette vore kjent for ålmenta ville der nok blitt kamp om saka. Eg trur vi då hadde mobilisert, og berga oasen ikrokdalen. Hareidsbygda fekk tidleg gode retningsliner for utbygging, takka vere ordførar ikrigsåra, Asbjørn Rise, hetjubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på lyre og fløyte.22: Også Silla fødte en sønn, Tubalkain.Han smidde alle slags redskaper av bronse. Kain varsammen med sin kvinne, og hun ble med barn og fødte Henoko. Og Tubalkains søster var Naama! I rettferdighetens navn, Harald Vilnes Holstad, hvor kom alle disse kvinnene ifra? Evolusjonært, så er dette en total umulighet, 7-tall eller ikke syvtall. Kan dette ha handlet om tropisk regning? Der er ikke en gang 2+2=4, fordi det er ikkebevist at det er riktig, sies det? NEI, ingen fleip, det er fakta. Jeg kan ikke strekke det lenger! Dette holder ikke logisk vann, Harald Vilnes Holstad, kanskje for steinaldersfolk, eller for troende, der duger ikke logikk, men ikke i år 6 milliarder 8 millioner, og 2012 år ca. Ingen vetsikkert! Gunnar Øvrelid Red. Jeg klarer ikke ågjøre det kortere, og likevel meningsfylt, og klart! Det er nettopp på disse felt jeg har fått de positive tilbakemeldinger. Jeg sviker ikke mine lesere. Da lar jegheller være å skrive. to bøkene «Matematisk historie 1 og 2», av Audun Holme. Den tek føreseg matematikken frå den spede start for år sidan i Babylonia, via monumentale framskritt hjå arabarane og til nyare tid. Pass på, høg nerdefaktor. Men kjekt er det å konstatere at Norge har gjortvårt også her: Store namn som Sophus Lie, Atle Selberg (som vann Fieldsmedaljen i 1950) og sjølvsagt den formidable Niels Henrik Abel kan vi skilte med. Abel er udødeleggjort i form av den årlege Abelprisen som vert omtalt som Matematikkens Nobels pris, ikkje verst når han døydde kun 26 år gamal. mvh. Knut Kleiven som hyra professor Pedersen itrondheim til å regulere Hareidsdalen. Professoren tok utgangspunkt iaksen Hovdenakken-Kyrkjespiret og teikna så inn ei Honnørbrygge midt på Hareidsvikja. Folkeparken la han til Krokdalen med alle sine naturskapte buktningar og bratte juv, og med Daleelvaibotnen. (Dei første borna våre kalla dette området for Bestemorland, sonen min Gaute fiska si første krede der, og bestemor Pål-Sina steikte.) Riksvegen slukte Krokdalen tidleg på 60-talet. Men enno er utløpet av dalen intakt, med sitt karakteristiske, ujamne lende. Dalelvaligg irør langt under.men kunstigt tilført vatn er bra erstatning, og ei fontene med rislande, levande vatn ned i dammen er frydefult, både for augo åsjå og for øyro å høyre. Kort sagt, - ei estetisk nyting for store og små. Er det realistisk å håpe at Hareidsfolket kan få att vassdammen sin og oasen i Parken? Hareid 14 juni Gudrun Vik Hareide Bygderadio Vest Frekvensar: Volda: 105,5 Mhz, 103,7 Mhz, 107,5Mhz og 106,5 Mhz -Ørsta: 103,7 Mhz og 104,9 Mhz -Åmdal og Follesdal: 107,5 Mhz -Vartdal og Hareid: 107,8 Mhz Ulsteinvik:104,9 Mhz og 105,8 Mhz -Gurskøy og Rovde: 104,9 Mhz -YtreHerøy: 104,9 Mhz og 105,8 -Mhz Sande: 102,0 Mhz -Vanylven: 106,7 Mhz og 102,0 Mhz Laurdag 16/6/ :00 Nattsendinga frå fredags kveld Paul og Olav 21:00 Radio Sentrum Sundag 17/6/ :45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad 10:00 Norrøna Radio 11:00 Møteopptak frå Betel Volda 13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad 13:15 Helgatonar 17:00 Søndagstimen 18:00 Helgatonar 20:00 Møteopptak frå Betel Volda 20:30 Helgatonar 21:30 VKS-sending v/ Bøneringen Måndag 18/6/ :00 Tankar itida 08:10 Menneskeegmøtte 08:15 Morgontonar 09:00 Ny dag (RS) 09:40 Minitreff (RS) 10:00 Norrøna Radio 11:00 Reprise av nattsendinga frå førre fredag Paul og Olav 12:00 Middagstimen 13:00 Tankar itida og Menneske eg møtte 16:00 Reprise av nattsendinga frå førre fredag Paul og Olav 17:00 Ettermiddagstimen (RS) 18:00 Reprise av nattsendinga frå førre fredag Paul og Olav 19:30 Radiobingo 21:00 Kveldstimen (RS) 22:00 Norrøna Radio 18 lørdag 16. juni 2012

19 sidelengs Ordet: Det vil allesnu vænaste Sida fram. FråNorskeOrdsprog av Ivar Aasen Kardemomme By på Teigane Jubel og fagning etter framsyninga. Leiv Arne Grimstad Onsdag hadde Hareid barnehage på Teigane utandørs premiere på skodespelet Kardemomme By med barnehageborna som skodespelarar. Solveig Ertesvåg las teksta, medan ho som hadde tilpassa Egner si forteljing til barnehagenivå - Trude Gurskevik - sprang rundt på scena og heldt mikrofonen for dei som skulle synge og snakke. Det vart ei triveleg stund, trass i det kjølige vêrlaget. Eit av høgdepunkta var då Martinus Overå Nordstrand med eit breitt glis kunne forkynne at dei tre røvarane skulle få 46 dagar ifengsel. Då lo publikum, for det såg ikkje ut som om politimeisteren meinte det han sa. Styrar Solveig Ertesvåg fortel at dei har arbeidt med framsyninga sidan ifebruar -ogatdet er ein del av ei større Torbjørn Egner-satsing. - Det blir meir utover hausten, lovar ho. - Saman med borna har vi laga kostymer og kulisser -og vi har øvd inn songar og replikkar. Det har teke tid, men det er noko vi har gjort innimellom alt det andre. -Det har vore gode læreprosessar. Borna har blant anna lært segåvente på tur og åstå på ei scene. Etter framsyninga var det pølse, brennsnut og god drikkeåfå-og barnehagen kunne glede seg over full opplutning. språkleg tala Kvifor heiter det Rolls-Royce? Sidan Rolls-Royce er bitt eit sentralt industriselskap her i distriktet kan det høve å minne om bakgrunnen: Henry Royce(f. 1863) varson av ein fattig engelsk møllar.men han var flittig og idérik. I 1884 registrerte han selskapet F. H. Royce& Co med produksjon av dynamoar og elektriske heisekraner som spesialitet. Tidleg på 1900-talet begynte Henry å bygge bilar på fritida. Desse bilane vart kimen til eit samarbeid med den rike adelsmannen Charles Stewart Rolls, som ville kjøpe alle bilane Henry laga. Eit vilkår var at dei bar namnet Rolls- Royce. Etter ei tid vart bilproduksjonen skild ut frå Royce&Coogfusjonert med C. S. Rolls &Co til Rolls-Royce Limited. Så derifrå har vi det. LAG Til v.:martinus Overå Nordstrand er politimeister Bastian og forkynner dei tre røvarane 46 dagar i fengselet. Under -frå v.:amelia Knop, Yahaya Kadir og Ravn Skrede Hareide som dei tre røvarane. Til h.: Musab Mohammud og Eivind Bjåstad Hovlid itobiastårnet. Trude Gurskevik med mikrofonen. Frøya Grimstad Worren som Kamomilla. lørdag 16. juni

20 LØRDAG 16. JUNI 20.45: EM fotball: Hellas Russland 19.05: Kval. håndball-vm: Norge Ungarn Solens mat Doktoren på hjørnet Norge rundt Lovesikh Debatten Polarguiden Aung San Suu Kyi i Oslo Aung San Suu Kyis Nobelforedrag Aung San Suu Kyi i Oslo Folk Blomstershow i Chelsea Den store reisen Norsk militær tattoo Verda vi skaper (7) Br. naturserie. ILaos, Kenya ogottawa får vi se eksempler påhvordan folk og dyr lever av, med og på elvene der de bor Lørdagsrevyen Lotto-trekning Hurtigruten ett år etter Hvordan har det gått med mannskapet om bord på MS «Nordnorge»? Og hva skjedde med folk langs leia som gjorde turen til en uforglemmelig opplevelse, minutt for minutt? EM-studio Norske og internasjonale gjester vil sammen med programleder Carina Olset servere deg alt du trenger før dagens kamp EMfotball Hellas Russland. Direkte fra Warszawa EM-studio Kveldsnytt Aktuelt spesial -NRK intervjuer Nobel-prisvinner Aung San Suu Kyi King of California Am. komedie fra En far og hans frigjorte tenåringsdatter setter ut på jakt etter en gammel spansk skatt som er begravet under det lokale supermarkedet. I rollene: Michael Douglas, Evan Rachel Wood, Willis Burks II. Regi: Mike Cahill. (11 år) spørsmål Dansefot jukeboks m/chat EM fotball Hellas Russland. Fra Warszawa, Polen TV 2 Junior Nyhetsmorgen Bonanza Heder og Hammer Heder og Hammer Sport & Spill V Verdens sterkeste mann Ekstrem lidenskap The Voice Norges beste stemme Vinneren Nyhetene Været Håndball: Før kampen Kvalifisering håndball-vm Norge Ungarn, 1. omgang. Direkte fra Oslo Spektrum og andre kamp i kvalifiseringen til håndball-vm for menn i Kommentatorer: Harald Bredeli og Bent Svele Håndball: I pausen Kvalifisering håndball-vm Norge Ungarn, 2. omgang. Direkte Håndball: Etter kampen Nyhetene Været Sportsnyhetene Trude (2) Norsk talkshow Eventyrlige nordmenn (2) Norsk reiseprogram. I kveld møter Øyvind Fjeldheim Rachel Trovi, som har satset alt for å hjelpe barna i Manilas slumområder EM-kveld UEFA EURO 2012: FC Football speçiale Speed 2 Am. romantisk actionthriller fra I rollene: Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe. Regi: Jan debont. (15 år) Safe Harbour Am. drama fra Irollene: Melissa Gilbert, Rebecca Staab, Brad Johnson. Regi: Bill Corcoran. (11 år) Nattsending Oddasat nyheter på samisk Distriktsnyheter Hovedscenen Hovedscenen ser tilbake Arkitektens hjem Når hjelpen er over Dagens barn om de harde 30-åra Kunnskapskanalen Thåström -Du ska va president Landeplage Hvem tror du at du er? The Beatles: Den første Amerika-reisen Am. dokumentarfilm fra Paul McCartney -The Love We Make Paul McCartney -god aften New York Aung San Suu Kyi -uten frykt Festen er over Vesten er blakk Flight of the Conchords (8) Am.komiserie. Medlemmene i bandet vil gjerne se flotte ut på den store NewZealand-festen i New York Hotellet (7) Br.doku-komedieserie.Hotellet er inntattavpar som enten holderpåågåfra hverandre, eller som feirer kjærligheten Partydronninger (6) Br.dokumentarserie Mama's Boy Am. komedie fra Irollene:Diane Keaton,Jon Heder, Jeff Daniels, Anna Faris, Eli Wallach. Regi: TimHamilton X-Fighters Istanbul Nattsending Fantorangen Ståopp! Monstermas Diverse sendinger Legenden om Enyo Ponniskolen Superstreker Mánáid-tv Monstermas Fanboy og Chum Chum icarly Madagaskarpingvinene Ville dyr Helt hekta Supernytt miks Øisteins blyant Uki Leirklumpene Timmy-tid Bernt og Erling Gisle Wink Underbuksepiratene Danseakademiet Ooglies Bill &co Steg for steg What ILike About You Will & Grace Happy Endings Happy Endings So You Think You Can Dance So YouThink YouCan Dance So You Think You Can Dance America's Funniest Home Videos America's Funniest Home Videos America's Funniest Home Videos America's Funniest Home Videos Undercover Boss Ullared Wipeout America- 's Funniest Home Videos America's Funniest Home Videos Marriage Ref The Big Bounce Am. thrillerkomedie fra The Walking Dead Castle Body of Proof The Quiet Am. thriller fra CSI: NY Steg for steg What I Like About You Morgensending Hus til salgs Australia Hus til salgs Australia Hus til salgs Australia Hus til salgs Australia Judge Glass Judge Glass Judge Judy Judge Judy Judge Judy år yngre: Duellen Hus til salgs Gossip Girl Switched at Birth Fra shabbytil chic bruktbutikk Skal vi danse? Am. romantiskkomedie fra 2004.(11 år) Spiseforstyrrelser Face Off Cold Case Nattsending Coach Lassie Tvins Nanny Dr. Phil Er du smartere enn en tiåring? Finding Buck McHenry Am. drama fra Fangene på fortet My Boys Top Model New Zealand Top Model Australia Top Model Hot in Cleveland Mike &Molly How I Met Your Mother Catch and Release Am. dramakomedie fra Du har Am. romantisk komedie fra I seng med fienden Am. thriller fra Bones Hotell Syden Hotell Syden Charterfeber kjentfolk på tur Monty Python's Meaning of Life Br. komedie fra Morgensending South Park South Park Fotball: EMkvalifisering Norge Bulgaria, kvinner,1.omgang Fotball: Ipausen Høydepunkterfra 1. omgang Fotball:EMkvalifisering Norge Bulgaria, kvinner,2.omgang Vinner V75 Dagens V That '70s Show That '70s Show 19.00That '70sShow That '70s Show 20.00Enmoderne familie 20.30Enmoderne familie Harry Potter og halvblodsprinsen Br. eventyr fra (11 år) Tekken Nattsending Morgensending Tvins Stargate Atlantis Eureka Royal Pains Community Seinfeld Seinfeld Fra vrak tilglis Gumball 3000 med Tommy ogmorten Gumball 3000 med Tommy ogmorten Ice Road Truckers The A-Team Simpsons Simpsons Simpsons 20.00Cops 20.30NCIS Sniper 3 Am. actiondrama fra (15 år) Politistasjonen Danmark: Spesial MADtv Pink Cadillac Nattsending Universum SØNDAG 17. JUNI 20.45: EM fotball: Portugal Nederland 19.00: Villdyrlegen Historiske hager Spanske fristelser Pionertida i NRK Fjernsynet Munter mat Wellkåmm til Verona Niklas' gourmetreise Angela Merkel kansleren fra Øst-Berlin Norsk militær tattoo Vi ville sprengje Vasa Aung San Suu Kyis Nobelforedrag Hurtigruten ett år etter Mesternes mester Grønn glede Bondeknølen (7) Da. livstilsserie spørsmål (5) Spørrekonkurranse for de munnrappe Søndagsrevyen Sportsrevyen EM-studio Norske og internasjonale gjester vil sammen med programleder Carina Olset servere deg alt du trenger før dagens kamp: profiler, analyser, stemingsrapporter, og tilbakeblikk på noen av EM-historiens magiske øyeblikk EMfotball Portugal Nederland. Direkte fra Kharkiv, Ukraina EM-studio Vi ser på høydepunkter og analyser, ogretter blikket mot de neste kampene Kveldsnytt Legendariske kvinner (3) Wallis Simpson. Br. dokumentarserie. Den amerikanske sosietetskvinnen Wallis Simpson møtte prins Edward av Wales i Lyngbø og Hærlands Big Bang Der ingen skulle tru at nokon kunne bu EM fotball Portugal Nederland. Fra Kharkiv, Ukraina Munter mat TV 2 Junior Toppen sykehus Koalabrødrene Sivert og gjengen Boblins Byggmester Bob Familien Stor Elias Oktonautene Tatonka Vennebyen Pokemon Nyhetsmorgen Bonanza Bonanza America's Got Talent Eventyrlige nordmenn Trude Pusur Verdens sterkeste mann Allsang på grensen Høydepunkter Klovn for livet Nyhetene og Sporten Været Villdyrlegen (2) Norsk dokumentarserie. Silje Hvarnes og Gaute Grøtta Grav drar til Sør-Afrika for å jobbe sammen med en profesjonell fangstmann og teamet hans UEFA EURO 2012: Fotballfest UEFA EURO 2012: Før kampen UEFA EURO 2012 Danmark Tyskland, 1. omgang. Direkte fra Arena Lviv i Lviv og gruppe B-oppgjøret i UEFA EURO UEFA EURO 2012: I pausen UEFA EURO 2012 Damark Tyskland, 2. omgang. Direkte fra Arena Lviv i Lviv og gruppe B-oppgjøret i UEFA EURO Nyhetene og Været EM-kveld UEFA EURO 2012: FC Football speciale Jenta som lekte med ilden Sv. thriller fra Regi: Daniel Alfredson Hack Minutes Været Sonen Hvem tror du at du er? Festen er over Vesten er blakk Landeplage Omringet Norsk drama fra The Beatles: Den første Amerika-reisen Am. dokumentarfilm fra Paul McCartney The Love We Make Paul McCartney god aften New York Historier om økonomisk krise Norge rundt og rundt Hvem tror du at du er? Dagens barn om de harde 30-åra Ei reise i arkitektur Korrespondentane Nyheter Hovedscenen Shooting Dogs Br./ty. drama fra Festen er over Vesten er blakk Ta en Tattoo (6) Norsk underholdningsserie. Ikveld avsluttesjakten Prinsesser på sjekker'n (1) Dokumentarserie Flight of the Conchords (8) Am.komiserie. Medlemmene ibandet vil gjerne se flotte ut på den storenew Zealand-festen inew York. Så blir de hekta på hårgelé King of California Am. komedie fra Irollene: Michael Douglas, Evan RachelWood, Willis Burks II. Regi: Mike Cahill. (11 år) Lov og orden: New York (13)Am. krimserie Planet Terror Nattsending Fantorangen Stå opp! Diverse sendinger Mánáid-tv Samisk barne-tv Vennergidagen FanboyogChum Chum icarly icarly Madagaskarpingvinene Danseakademiet Danseakademiet Supernytt miks Øisteins blyant Uki Leirklumpene Timmy-tid Fugleveien Med bestefar i lomma KatjaKaj og Bente- Bent Scouts Safari Sigve og Haifinn Leonardo Bill &co Bill & co Steg for steg Steg for steg What ILike About You Will &Grace Will & Grace Happy Endings Happy Endings Cougar Town Cougar Town Cougar Town Cougar Town Cougar Town Ungkaren America's Funniest Home Videos America's Funniest Home Videos America's Funniest Home Videos Sinnasnekker'n Sverige Et lite stykke Thailand Tangerudbakken borettslag Den store overraskelsen Byggebransjens cowboyer Castle Body of Proof The Walking Dead CSI: NY Outlaw Biker Woman Galaxy Quest Am. komedie fra Annapolis Am. drama fra Nattsending Morgensending Verdens strengeste foreldre The LyingGame Smother Am. komedie fra Judge Glass Judge Glass Judge Glass Judge Judy Judge Judy På flukt fra sekten Project Runway Beauty and the Briefcase Am. romantiskkomedie fra 2010.(11 år) Marley og jeg Am. komedie fra Ya-Ya jentenes hemmelige nedtegnelser Am. dramakomedie fra (15 år) Nattsending Coach Lassie Tvins Nanny Dr. Phil Er du smartere enn en tiåring? Paris Hilton BFF jakten på en bestevenn The Fashion Show Dirty Dancing: The Time of Your Life Kampen mot kiloene Vaskehjelp i New York Ekstreme samlere Psyk forandring Gordon Ramsay rydder opp Hellstrøm rydder opp Ekstrem oppussing USA Love Actually Br./am. romantisk komedie fra How IMet Your Mother The Firm In Plain Sight Blues Brothers 2000 Am. komedie fra Eastwick The Loop Coach Morgensending M*A*S*H M*A*S*H 14.00M*A*S*H 14.30M*A*S*H 15.00M*A*S*H M*A*S*H USAs verste sjåfør Sveriges verste bilfører Sveriges verste bilfører Med livet som innsats Vinnpåminuttet Dusinet fullt Am. komedie fra (7 år) Klovn Klovn Klovn En moderne familie En moderne familie Nattsending Morgensending Tower Prep Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community Glory Daze How Imet Your Mother Simpsons Community Grimm Most Daring Walking Tall 3 Lone Justice Am. actionfilm fra (15 år) Verdens villeste politivideoer Most Daring Nattsending Universum 20 lørdag 16. juni 2012

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Hareid IL-friidrett. Aldersrekordar per Nye rekordar i 2009 er utheva

Hareid IL-friidrett. Aldersrekordar per Nye rekordar i 2009 er utheva Hareid IL-friidrett. Aldersrekordar per 31.12.2009. Nye rekordar i 2009 er utheva ALDERSREKORDAR JENTER 18 år 100m Ingvild G Selvåg 1985 13,20 Lillehammer 290603 200m Trine Pilskog 1972 27,4 Ørsta 100690

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Hareid IL- friidrett, aldersrekordar pr , utheva: rekordar sett i 2011

Hareid IL- friidrett, aldersrekordar pr , utheva: rekordar sett i 2011 Hareid IL- friidrett, aldersrekordar pr 31.12.2011, utheva: rekordar sett i 2011 ALDERSREKORDAR JENTER 18 år 100m Ingvild G Selvåg 1985 13,20 Lillehammer 290603 200m Trine Pilskog 1972 27,4 Ørsta 100690

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste:

Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 60 m - G-10 58 Henrik Overvåg IL Hødd Friidrett 59 Jørgen Sætrenes IL Hødd Friidrett 72 Aksel Røyset Bakken Hareid IL 83 Ådne Andersen Hareid IL Lengde - G-10 58 Henrik Overvåg IL Hødd Friidrett 59 Jørgen

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Rolls-Royce stemne og Kretscup I og II

Rolls-Royce stemne og Kretscup I og II Bodø Friidrettsklubb 1 Leif Sægrov MS 79-3000 m Dimna IL 2 Anders Egge Brandal MS 91 3 Andreas Lillerovde MS 95-3000 m 4 Astri-Louise Nevstad KS 90 5 August Oksavik MS 96 6 Elin Skavnes Våge J-8 03 7 Elisabeth

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Det er no opna for elektronisk registrering av sett hjort og felte dyr med slaktevekter gjennom www.settogskutt.no (På smarttelefon: app frå Norges

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Ådne Andersen 00.05,54 G 17 Sykkylven Simon Holstad Grimstad 00.06,30 G12 Sykkylven

Ådne Andersen 00.05,54 G 17 Sykkylven Simon Holstad Grimstad 00.06,30 G12 Sykkylven 10 beste gjennom tidene oppdatert etter sesongen 2013 Øvelse Namn Lengde Tid KlasseStemnestad Dato 40 m MENN Ådne Andersen 00.05,54 G 17 Sykkylven 19.02.2011 Simon Holstad Grimstad 00.06,30 G12 Sykkylven

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

KAMPOVERSIKT HØDDVOLL 2014.

KAMPOVERSIKT HØDDVOLL 2014. KAMPOVERSIKT HØDDVOLL 2014. Turnering Dag Dato Tid Hjemmelag Bortelag Anlegg 1.divisjon Søndag 13.04.2014 18:00 Hødd Tromsdalen 2.div Kvinner avd 06 Mandag 21.04.2014 15:00 Hødd Træff G16 NM Mandag 21.04.2014

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer