50 OBOS BOLIGER TAR FORM. INSPIRASJON Ullerud bofellesskap Arkitektens eget tilbygg. BYGGGING Nytt gulv i 90 år gammelt bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "50 OBOS BOLIGER TAR FORM. INSPIRASJON Ullerud bofellesskap Arkitektens eget tilbygg. BYGGGING Nytt gulv i 90 år gammelt bygg"

Transkript

1 BYGG BEDRE NR INSPIRASJON Ullerud bofellesskap Arkitektens eget tilbygg BYGGGING Nytt gulv i 90 år gammelt bygg REHABILITERING Landets største barnehage kvm fasade, UiO +Teknisk hjørne Våtromssystem ARKITEKTENS HJØRNE Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design as 50 OBOS BOLIGER TAR FORM Nærmere 30 arbeidere er i sving fra Mjøndalen Mur & Puss AS med byggingen av de 14 murhusgruppene med i alt 50 boenheter.

2 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Good old days, og en god del modern times ARKITEKTENS hjørne Alt var bedre før, sies det. Ikke minst byggeri. Og vi er vel mange som registrerer at mye av det gamle tåler tidens tann oppsiktsvekkende godt i forhold til nyere byggverk. Men også gode, gamle bygg skal rehabiliteres, og dette krever helt spesielle tiltak dersom ikke gammel, ærverdig historie skal ødelegges. To slike bygg omtales i dette Bygg Bedre, nærmere bestemt Universitetet i Oslo og Barneslottet Barnehage, også den i Oslo. Dette er flotte klassiske byggverk i gammel stil og ikke minst med gamle fasadeprodukter. Universitetsbyggene er fra perioden , Barneslottet er et tidligere sinnssykeasyl fra Det ville vært en katastrofe å behandle disse med moderne mørtler. Her må de klassiske materialene respekteres for at de skal ivareta sin skjønnhet og funksjon - også i dette århundret. Slike bygg er et satsingsområde for Weber, og de to artiklene viser hvordan vi jobber med dette, med noen vi tror er bransjens mest engasjerte eksperter. I motsatt ytterlighet, rent tidsmessig, finner du presentasjonen av vårt nye pipe/peis-konsept; Odin, som vi lanserer sammen med Nordpeis. Dette er løsningen for moderne boliger, den er plassbesparende, elegant og tilpasset moderne boliger og de nye tetthetskravene i byggeforskriftene. God lesning! Bygg Bedre Informasjon fra Weber til det norske byggemarkedet Utgitt av: Saint-Gobain Byggevarer AS, postboks 216, Alnabru, 0614 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: / Redaktør: Morten Müller Redaksjon og journalistisk arbeid: Informasjonspartner as, Trond Opstad Har du tips, idéer eller kommentarer tilknyttet Bygg Bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr. telefon, telefaks eller Trykk og grafisk formgivning: Merkur-Trykk AS Fremtiden er lys og handler om energi 2 BYGG BEDRE NR

3 Vi jobber med små og store prosjekter, men med sterkt fokus på arkitektonisk utforming og lavt energiforbruk. Arkitektkontoret Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design as Regnvåte blader dekker bakken. Selv om det bare er lunsjtid, har høstmørket allerede lagt seg over Østlandet. Men det er ute. Inne får vi være med å se lyset. (F.v.) Per Marlow, Rune Ramfelt og Jan Petter Svendsen fra Weber. Marlow Ramfelt. Navnet står i bokstaver av børstet rustfritt stål på den gamle fasaden. Det store, ærverdige gamle sveitserhuset rommer et hektisk arkitektkontor med en stab på 16 medarbeidere. Rune Ramfelt/ A38 arkitekter har holdt til i huset fra 1972, og den andre halvparten kom med Per Marlow/ Eriksen & Marlow for tre år siden. Lenge før det var Per og Rune på studietur, som representanter for hvert sitt arkitektkontor. De kjente hverandre ikke, men det falt seg slik som det ofte gjør at de utvekslet vennskap. Etter sigende, over en øl eller flere, ble følgende utbasunert i de sene nattestimer: Om det en vakker dag skulle bli aktuelt å slå seg sammen med noen, da skal vi tenke på hverandre. Om de samtidig omfavnet hverandre den natten, vites ikke På et tidspunkt innså vi begge, hver for oss, at å drive et lite arkitektkontor etter hvert vil være kjempekrevende med stadig flere myndighetspålagte regler og kontrolloppgaver som tar en stor del av vår arbeidstid. Så aktualiserte det seg å vurdere å bli et større og en mer slagkraftig organisasjon for begge arkitektkontorene. Da flyttet Per Marlow med LES MER stab inn i det 125 år PÅ NESTE SIDE gamle huset de også. BYGG BEDRE NR

4 ARKITEKTENS hjørne Dermed fikk vi til sammen 70 års arkitekterfaring samlet under ett tak. Nå har vi en egen kontrollansvarlig arkitekt på kontoret. Det forteller mye om arkitektenes nye hverdag, sier Rune Ramfelt. Rundt bordet sitter også Jan Petter Svendsen fra Weber. Han er nysgjerrig på hvordan Rune og Per ser på dagens byggeskikk og hvilke forventninger de har fremover. Lavenergi og passivhus Vi opplevde oljekrisen i Da var det stort fokus på energieffektivisering. Alle var skjønt enige i at nå måtte man etablere tiltak som fikk ned bruken av fossilt brennstoff og satse på energisparing generelt. Svært lite skjedde, kun små skritt ble tatt. Ikke før nå, nesten 40 år senere skjer det noe. Grunnen er kanskje at ingen har vært villige til å betale merkostnadene for nødvendige energireduserende tiltak. Men nå har myndighetene stilt høye krav og regningen kommer så det suser, fastslår Per. Han og Rune redegjør for prosjektene de nå holder på med og andre som nylige er ferdigstilte. Vi jobber med små og store prosjekter, men med sterkt fokus på arkitektonisk utforming og lavt energiforbruk. Lover og regler skjerpes inn mot ett mål; passivhusstandard. Vi må kunne og mestre de nye kravene sammen med alle de øvrige utfordringene vi har som arkitekter. Vegg på vegg på vegg på... Kostnadene for en lavenergi enebolig med varmepumpe, vannbåren varme og balansert ventilasjon med 80% gjenvinningsgrad vil i dag koste et sted mellom og kroner mer enn for en vanlig bolig for bare noen få år siden. Vi har i tillegg hatt en kraftig prisstigning på håndverkstjenester, og en høykvalitets lavenergi enebolig i Oslo området koster i dag mellom 30 og kroner pr. kvadratmeter i totalkost eksklusiv tomt. Vi må samtidig jobbe ut fra gamle regler for arealberegning og utnyttelsesgrad, så tykke vegger stjeler boligareal. Alt i alt blir regningen som nå sendes boligbyggeren høy, sier Rune. Det må gjøres enklere Arkitektkontorets boligprosjekter som vises frem har betydelige innslag av mur, mange er gjennomført i Leca. Det er færre operasjoner med murvegger i Leca og dermed enklere når det gjelder utførelse. Men Lecablokken bør kunne utvikles videre, og vi har et ønske overfor Weber og Leca, sier Rune og smiler : Gi oss en isoblokk som gir ferdig vegg med passivhusstandard. Da blir mange problemstillinger løst og kostnadene på murhus forhåpentligvis redusert. Vi er jo enige om at veggtykkelsen i lavenergiprosjekter helst ikke bør øke. Derfor er det bedre å forbedre isolasjonsevnen i eksisterende blokker. Weber jobber med utvikling av et forbedret Isoblokksystem for å kunne levere produkter med enda bedre isolasjonsevne enn vi gjør i dag. Vårt ønske til arkitektstanden er derfor; bygg mer i mur, så følger vi gjerne opp, repliserer Jan Petter og smiler tilbake. Arkitektkontoret Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design as er fornøyd med tingenes tilstand. De er mange nok til å møte store utfordringer. De har fokus på energieffektivisering, og er nøye på å hele tiden oppgradere sin kunnskap innenfor lavenergi - implementert i gode arkitektoniske løsninger. Og nå skal de på studietur igjen, til Wien. For å se nærmere på lavenergiboliger og passivhus, store og små prosjekter. Mon tro hva de enes om over en øl denne gangen. Bilder og illustrasjoner over: Fra arkitektkontoret. 4 BYGG BEDRE NR

5 REHAB OSLO Fase 1: innvendig ombygging og restaurering av Domus Medias midtfløy (Aulafløyen) og vestfløy, refundamentering av Domus biblioteca, Professorboligen og Gymnastikkbygningen. Ved Universitetet i Oslo skal kvm fasade rehabiliteres. Historisk rehabilitering for Weber Statsbygg har igangsatt rehabilitering av Universitetet i Oslo: Domus kvm fasade med historie tilbake til 1841 skal utbedres - med Weber mørtler. Tekst og foto: Trond Opstad I tillegg til innvendig istandsetting av Universitetet i Oslos sentrumsbygninger, har Statsbygg igangsatt utvendig renovering av fasader og tak for Domus Media, Domus Biblioteca, Domus Academica, Gymnastikkbygningen og Professorbygningen. Sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo (UiO) ble planlagt og bygget i perioden 1841 til 1852 og representerer det fremste av sin tids arkitektur. Utvidelsen med Universitetets Aula ble utført i I 2001 ble sentrumsbygningene med tilhørende hage og plass i sin helhet fredet av Riksantikvaren. Bygningsmassen skal nå føres tilbake til sin opprinnelige stil. De skal også oppgraderes til et moderne, funksjonelt undervisnings- og kulturbygg, i tillegg til å fylle dagens krav til bl.a. inneklima. Rehabiliteringen skal videre gjøres på en slik måte at byggene bevares for kommende generasjoner som en av de viktigste symbolene på landets statsdannelse. Det har vært et tett samarbeid mellom UiO, Riksantikvaren og Statsbygg for å finne løsninger som alle parter kan akseptere og som sikrer en hensiktsmessig bruk av bygningen i fremtiden. Fire års forberedelse Valget av mørtler fra Weber er et resultat av samarbeid og en god dialog, forteller Margrethe Moe, teknisk konservator hos A.L. Høyer som er rådgivende ingeniørfirma i byggeteknikk. Moe har bred praktisk erfa LES MER PÅ NESTE SIDE BYGG BEDRE NR

6 REHAB OSLO Weberprodukter Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning Weber.cal 158 Hydraulisk Kalkmørtel grov Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel Weber.cal Hydraulisk Kalkmørtel Fin Rehabiliteringen er meget krevende. Fra venstre prosjektleder Anne Bolneset og teknisk konservator Margrethe Moe fra A.L. Høyer sammen med siv.ing. Camilla Sandem Dhelie fra Weber. (Foto: G.B. Iversen) ring innenfor fagområdet murmaterialer. Hun er på et av sine utallige besøk på byggeplassen. I dag møtes hun og siv.ing. Camilla Sandem Dhelie fra Weber. Det skjer ofte. Hvor lang tid brukte du på dette prosjektet før valg av mørtelleverandør ble gjort, spør Sandem Dhelie, som arbeider med små og store rehabiliteringsoppdrag. Det har vært en rekke rådgivere involvert. Dette er et langsiktig og meget stort prosjekt. Vi har arbeidet i fire år før den praktiske jobben starter. Murmester Terje Bergerud har sydd sammen en komplett beskrivelse fra alle rådgiverne. I prosjektet er den daglige oppfølgingen av arbeidet er todelt. Prosjektleder er Sivilarkitekt Anne Bolneset, Terje Bergerud har ansvaret for endringsmeldinger og jeg er ute og følger opp det praktiske arbeidet. På det meste har 10 personer fra A.L. Høyer vært involvert. I forarbeidet fjernes først malingen, så tar vi mange prøver som analyseres ned til mikronivå. Da avsløres den tekniske tilstanden til pussen- og hva den består av. Etter dette starter prøveprosjektfasen - et trinn som dessverre mange hopper over, sier Moe. Hun forklarer at da prøves ulike pussoppbygginger og produkter, for å finne riktig overflatestruktur og farge og metoder for utbedring. I denne fasen tester man også vedheft. På et så stort prosjekt er dette omfattende og tar lang tid. I disse dager starter vi testingen av fintrekk som skal benyttes på Aulaen, i tillegg til ulike kalkmalinger. 6 BYGG BEDRE NR

7 Fase 2: innvendig ombygging og restaurering av Professorboligen og deler av Gymnastikkbygningen, utvendig tak- og fasadearbeid for alle områdets fem bygninger. Brutto bygningsareal m 2 Kostnadsramme fase 1: 526 mill. kroner Kostnadsramme fase 2: 371,8 mill. kroner Gjennom fire år er rehabiliteringsarbeidet forberedt gjennom utallige prøver og analyser. Fasaden pigges ned, ødelagte veggpartier bygges opp på nytt før ny puss påføres. Uheldige rehabiliteringer Problemet her og ved de fleste restaureringer, er at underlaget ikke er ensartet. Vedheft mellom tegl og puss er den svake sonen. Eksempelvis faller pussen fra 1844 ned, det samme gjør dessverre også pussen fra Veggene er i en sørgelig forfatning etter flere uheldige rehabiliteringer. Derfor må alle slike ødelagt steder kartlegges, eksponeres og mekanisk bearbeides, forklarer hun. Og likevel må hun gå varsomt frem. Bare nødvendige utbedringer skal gjøres. Dette er bygninger som er fredet. Utgangspunktet er å ta vare på mest mulig. Jeg må ta valg jeg mener er riktige. Min og vår lojalitet ligger i å velge riktige løsninger og materialer i forhold til det opprinnelige utgangspunktet som et kulturminne, påpeker Moe. Tilbake til kalk Du er nå inne i ditt femte arbeidsår med UiO som prosjekt. Weber er valgt som leverandør av mørtler til et av norgeshistoriens største rehabiliteringsprosjekter. Hva fikk deg til å velge våre fremfor konkurrerende produkter? Sandem Dhelie er opplagt nysgjerrig på dette. Jeg kan kun beskrive hvilke egenskaper produktet skal ha og vurdere de produkter som utførende entreprenør ønsker å benytte. At de valgte Weber skyldtes nok en rekke grunner. Dere har riktige produkter, men er også villige til å endre på resepter når det er ønsker om det. Dessuten er dere fleksible. Spesielt vil jeg fremheve svært god oppfølging. Det er uvurderlig ved prosjekter som dette, sier teknisk konservator Margrethe Moe. BYGG BEDRE NR

8 TEKNOLOGI Nyhet Utviklet for moderne boliger Odin - et moderne design-ildsted. Laget for husbyggere og moderne boliger. Foto: Nordpeis 8 BYGG BEDRE NR

9 Selve pipekonstruksjonen er den velkjente Leca Venti Pipe, vår nyeste og mest moderne pipe. Leca Venti Pipe er et lukket system for vedfyring og er spesielt egnet for lavenergiboliger hvor en ønsker kontroll med all lufttilførsel til huset. Sivilingeniør Geir Wold-Hansen, Weber. Weber Norge har i samarbeid med Nordpeis utviklet et peis-med-pipe konsept for produsenter av moderne boliger. I tillegg til et selgende design spares gulvplass og arbeidstimer. TEKST OG FOTO: Trond Opstad I november startet salget av Odin, et helt nytt konsept hva gjelder god byggeskikk i kombinasjon med et fleksibelt og moderne ildsted. Her er nemlig pipe integrert med ildstedet. Eller se det like gjerne omvendt; her får man en peis med integrert pipe. For å imøtekomme ønsker fra norske husprodusenter, slo byggevareprodusenten Weber og peisleverandøren Nordpeis hodene sammen for å tenke nytt. Resultatet ble Odin, i følge produsentene en løsning det er vanskelig å takke nei til - både når gjelder enkelhet i oppføring og en utførelse som vil tekke store kjøpegrupper. Tilpasset nye byggeforskrifter Bakgrunnen for at Weber tok tak i dette, er markedets og dermed husprodusentenes ønsker om bedre arealutnyttelse og plassbesparende løsninger. Svaret på dette ble et ildsted med integrert pipe, som tar mindre plass. I tillegg er dette nye ildstedet tilpasset moderne boliger og de nye tetthetskravene i byggeforskriftene. Selve pipekonstruksjonen er den velkjente Leca Venti Pipe, vår nyeste og mest moderne pipe. Leca Venti Pipe er et lukket system for vedfyring og er spesielt egnet for lavenergi boliger hvor en ønsker kontroll med all lufttilførsel til huset. Pipa er tilpasset tette hus etter TEK10 med balansert ventilasjon ettersom forbrenningsluften tas ned i pipa og direkte inn i ildstedet, forteller sivilingeniør Geir Wold-Hansen i Weber. Innebygget brannvegg I tillegg byr Odin på en rekke praktiske fordeler for husbyggeren. Enheten har innebygget brannvegg og kan plasseres direkte mot stendervegger og treverk. Det sparer mye arbeid. Nordpeis, som har hatt ansvaret for selve ildstedet, har levert en gjennomtenkt løsning i et attraktivt design. Vi mener vi her har en god konstruksjon levert i et ultramoderne design. Dette tror vi tilfredsstiller de som oppfører og selger boliger, men også der etablerte boligeiere ser seg om etter etter et nytt og moderne fyringssystem. Odin er produsert i varmebestandig betong og er selvfølgelig rentbrennende og varmelagrende. Konseptet består av en basismodell som kan utvides med vedhylle, og det kan velges mellom fem forskjellige fronter i glass, stål og betong, med tilhørende gulvplater, forklarer regionssjef Rune Andresen i Nordpeis. Ni av ti vil ha pipe og ildsted I en undersøkelse fra Norsk Statistikk, utført for Bransjeforeningen Norsk Varme, svarer nesten halvparten at pipe og ildsted er et absolutt krav. Like mange mener det bør installeres pipe og ildsted, selv om det ikke er nødvendig med et absolutt krav. Kun fire prosent av de spurte mener det ikke er nødvendig med pipe og ildsted i moderne boliger. Når det gjelder vedfyring har myndighetene og befolkningen lenge vært i utakt. At det er så massiv oppslutning om pipe og ildsted gjør at vi oppfordrer både miljø- og energimyndigheter til å lytte til befolkningen når de nå jobber med krav og standarder i moderne boliger, sier leder i Norsk Varme, Grethe Bachmann. Kald forbrenningsluft til ildstedet tas inn utenfra og trekkes ned i pipens luftkanal. Røyk kommer ut. Varm luft ut i rommet. Romluft inn til innsatsen. Her er alt gjennomtenkt; innebygget brannvegg, egen forbrenningsluft og et lekkert design. (F.v.) Regionssjef Rune Andresen i Nordpeis, sivilingeniør Geir Wold Hansen og produktsjef pipe, Helge Huser, i Weber. (foto: Trond Opstad) Ildstedet sørger selv for inntak av luft til forbrenningen. I tillegg er det varmelagrende og suger via spalter inn romluft for ytterligere oppvarming. BYGG BEDRE NR

10 INSPIRASJON KRISTIANSAND Arkitekt: SolHus Arkitekten, Ole Petter Falck Johansen Murarbeid: Murmesterfirma Høiåsen AS Idé og design: Byggherre Weberprodukter Leca Isoblokk 30 cm Weber Fiberpuss-system med silikatmaling Alle vegger innvendig er pusset og malt. Absolutt tøft Utvendig Leca. Innvendig Leca. Vannbåren varme. Boareal 360 kvm. Ferdigstilt Mer trenger vi ikke si. TEKST OG FOTO: Trond Opstad 10 BYGG BEDRE NR

11 Muring med Leca Isoblokker gir fuktsikre vegger med god isolasjon. Leca murvegger er brannsikre, fleksible og varmelagrende. En plass i solen. Fra 2.etg. Fantastisk utsikt og utgang til terrasse. Stilrent. To etasjer og dobbel garasje. BYGG BEDRE NR

12 BYGGING VOKSENHAGEN Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS ved sivilarkitekt Kari Nissen Brodtkorb, faglig ansvarlig og sivilarkitekt Jeanette Wikström, saksbehandler BYGGHERRE: OBOS Nye Hjem AS Totalentreprenør: Skanska Norge AS Murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss AS Rådgivende ingeniør: Sivilingeniørene Haug og Blom-Bakke AS v/ Richad Kjenslie Aas Krevende logistikk Nehad Abdulahoviq fra Mjøndalen Mur & Puss AS har sammen med kolleger murt de 50 boenhetene som er bygget delvis i Leca Isoblokk BYGG BEDRE NR

13 Vi har hatt stor hjelp i utføringen ved at Weber har vært så tett på i prosjekteringsfasen og sørget for at tegninger og løsninger er i henhold til materialenes egenskaper. Stein Terje Nesheim, Mjøndalen Mur & Puss AS En av utfordringene for murerne som jobber for Mjøndalen Mur & Puss AS er den trange byggeplassen og den interne logistikken på Obos sitt prosjekt i landingsveien i Oslo. TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen Byggingen av de 14 murhusgruppene med 50 boenheter på Voksenhagen i Oslo begynner å nærme seg slutten. Allerede er flere av husene ferdig murt og pusset på utsiden. Vi jobber på mange hus samtidig. På ett hus kan vi fortsatt jobbe med blokkmuring mens vi er i sluttfasen på både utvendig puss og innvendige murarbeider på et annet hus, forteller Stein Terje Nesheim i Mjøndalen Mur & Puss AS. Han har opp mot 30 arbeidere i sving på prosjektet. Pumper pussen Med 50 murhus som skal fullføres i løpet av en relativt kort byggeperiode har produksjonen vært stor og komplisert. Fordi vi jobber med så mange mørtler samtidig må vi også ha blandere og siloer til alle typene. På en trang byggeplass med mange fag og stor aktivitet i hele byggeperioden er det en utfordring, sier han. All utvendig og noe puss innvendig blir påført med pumper. Mesteparten av veggene innvendig blir imidlertid pusset for hånd. I løpet av desember skal all blokk muringen Ved Obos utbyggingsprosjekt på Voksenhagen i Oslo mures det 50 hus i mur og betong. være ferdig. Husene skal være ferdig pusset utvendig i januar neste år. En annen utfordring vi har hatt i høst er de store nedbørsmengdene. Det påvirker herdingen og dermed framdriften på muring og pussingen, forteller Nesheim. Han berømmer samarbeidet med de andre fagene, byggherren og totalentreprenør Skanska sett i relasjon til de utfordringer prosjektet har hatt. Selve byggeplassen er trang, men prosjektet er stort med mange fag som skal gjøre sitt før og etter at vi har gjort våre oppgaver. Derfor er samarbeidet og kommunikasjonen mellom fagene veldig viktig for å holde framdriften, sier Nesheim, Mjøndalen Mur & Puss. Store mengder De 50 murhusene innebærer store mengder blokker og puss. Den interne logistikken blir spesielt utfordrende på en trang byggeplass hvor mange fag trenger lagringsplass for sine materialer og sitt utstyr. Vi skal mure 8500 kvadratmeter Leca Isoblokk 35. Utvendig er det hele kvadratmeter som skal sluttpusses i tillegg til Nehad Abdulahoviq, Nehat Sabani og Svein Sterje Nesheim i Mjøndalen Mur & Puss AS har travle dager på prosjektet i Landingsveien i Oslo kvadratmeter innvendig puss, forteller Nesheim. I tillegg er det montert 50 Leca Venti etasjehøye piper og 1800 kvadratmeter bærevegger med Leca Finblokk. Selskapet sørger også for kvadratmeter stillaser på byggeplassen. Vi har hatt stor hjelp i utføringen ved at Weber har vært så tett på i prosjekteringsfasen og sørget for at tegninger og løsninger er i henhold til materialenes egenskaper, sier han. Han berømmer prosjekteringen på Voksenhagen. Detaljer er beskrevet i større grad enn vanlig. Arbeidet blir enklere og mer effektivt. Vi har fått redusert kapp/ svinn fordi det er tatt hensyn til materialene vi skal bruke i prosjekteringen, sier Stein Terje Nesheim i Mjøndalen Mur & Puss AS. Voksenhagen 50 hus i rekke bygget i mur og betong. Prosjektet ble solgt i to salgstrinn; ett i juni og ett i september Etter siste salgsmøte var alle boligene solgt. De første beboerne flytter inn i første halvdel av BYGG BEDRE NR

14 BYGGING HORTEN Byggherre: Horten kommune Totalentreprenør: Raaen Entreprenør AS GULVARBEIDER Trinnlyd og Varme AS og Vestfold Gulvavretting As Weberprodukter Løs Leca Weber. floor 4310 FibreFlow 14 BYGG BEDRE NR

15 På Sentrum skole var det egentlig prosjektert en annen løsning, men utbyggeren valgte vår løsning da vi kunne love et bedre gulv på kortere tid. Bengt Storvik, daglig leder i Vestfold Gulvavretting AS Ingen gulv kan legges raskere Bengt Storvik i Vestfold Gulvavretting as har sparklet nesten 3000 kvadratmeter gulv på Sentrum skole i Horten. Sentrum skole i Horten var i så elendig forfatning at den måtte totalrenoveres. Gulvene er bygget opp på nytt med løs Leca og sparklede gulv. Tekst og foto: Gaute B. Iversen Skolebygget i Horten sentrum hadde over lang blitt i en dårlig forfatning. Bygget er snart 90 år gammelt og trengte total rehabilitering. Innvendig er skolen nesten revet helt ned. Det gamle bjelkelaget besto av betongdragere og trebjelker. Mellom bjelkene var det sand for å dempe lyden. På toppen av dette var det tregulv igjen, forteller Bengt Storvik, daglig leder i Vestfold Gulvavretting AS. Gulvjobben er et samarbeid mellom Trinnlyd og Varme AS som har sørget for å blåse og avrette den løse Lecaen, mens det er Vestfold Gulvavretting AS som har sparklet gulvene. Samme nivå I alt er nærmere 3000 kvadratmeter gulv revet opp og sparklet i løpet av rehabiliteringen. Etter at gulvene var revet opp måtte de bygges opp på nytt. Det ble valgt å blåse inn løs Leca mellom etasjeskillene for å bygge opp til samme nivå som det gamle gulvet. Gulvet i gangene på skolen er en helt annen type og på et annet nivå etter at tregulvet ble revet. I klasserommene måtte det derfor blåses inn mellom 60 og 80 millimeter løs Leca for å komme på samme nivå, forteller Storvik. På løs-lecaen er det lagt en 25 millimeter tykk trinnlydsmatte som igjen er sparklet med omtrent 40 millimeter Weber.floor. Hele skolen er sparklet med et 35 millimeter tykt lag med Weber.floor. Det er en hurtig og effektiv måte å legge slike gulv på. På sparkelen er det klart til å legge eventuelt belegg på toppen, sier han. Blir vanligere Storvik forteller at det blir vanligere å bruke løs Leca og sparkling i rehabiliteringer av gamle bygg. På Sentrum skole var det egentlig prosjektert en annen løsning, men utbyggeren valgte vår løsning da vi kunne love et bedre gulv på kortere tid, sier han. Han mener det er ingen andre gulvløsninger som kan legges så fort og som gir et så godt resultat. Det er mange fordeler med dette gulvet. I den løse Lecaen kan det legges tekniske installasjoner som dermed blir skjult. Samtidig er det en rask og god måte å legge mange kvadratmeter på kort tid, sier salgsingeniør Roger Estensen i Weber. BYGG BEDRE NR

16 INSPIRASJON BERGEN Arkitekt: En til En arkitekter as Murarbeid: Murmester Eirik Hansen AS Weberprodukter Leca Isoblokk 35 cm Weber Fiberpussystem med silikonharpiksmaling Utfordrende hjørner 16 BYGG BEDRE NR

17 Weber Fiberpusssystem med egnet sluttbehandling er dokumentert slagregntett, utført iht. anvisninger. Med utsikt over Bjørnafjorden sør for Bergen har dette murhuset sett dagens lys. Herfra kan du se helt til Folgefonna - når det ikke regner, humrer murmester Eirik Hansen. Han har tatt turen tilbake til prosjektet han nylig ferdigstilte, for å vise oss utsikt og bolig. Kombinasjon av mur og tre har etter hvert blitt en klassiker. Det spesielle for oss her, er spesielle vinkler. Her er det to 90-graders vinkler. I tillegg tre andre butte og spisse hjørner. Disse var ikke direkte krevende, men utfordrende. Her er det forøvrig Fiberpuss med silikonharpiksmaling ute og vanlig Fiberpuss inne. Vi er fornøyde, det har blitt et bra og ikke minst varig resultat, og det er viktig her nærmest på toppen av Vestlandet, sier Eirik Hansen. Nok et vellykket resultat. (F.v.) Murersvenn Arild Polden, salgssjef Truls Valentin Vallentinsen i Weber og murmester Eirik Hansen. Herfra kan du se utover Bjørnafjorden og Folgefonna. Et spennende uttrykk i mur og tre. BYGG BEDRE NR

18 REHAB OSLO Arkitekt: NAV Arkitekter AS BYGGHERRE: Omsorgsbygg Oslo KF Totalentreprenør: Wegger & Kvalsvik AS Murarbeider: Wegger & Kvalsvik AS Weberprodukter Leca blokker/ Leca Fasadeblokk/ Leca Isoblokk Weber murmørtel og reparasjonsmørtler Weber Fiberpussystem Weber Floor De forskjellige basene i barnehagen er lyse og moderne. Barna har god plass å boltre seg på. 18 BYGG BEDRE NR

19 Det gamle bygget har fått moderne, praktiske og morsomme løsninger som barna og de ansatte trives godt i. Enhetsleder Line Bjørnskau Brandt, Oslo kommune. Bygget hadde store skader. Innvendig ble nesten all puss pigget ned. Det samme ble gjort på deler av fasaden. Enhetsleder Line Bjørnskau Brandt sier de er veldig godt fornøyd med rehabiliteringen av den gamle fabrikken. I barnehagen er det et eget vannlekerom. Ett år etter åpningen er Margarinfabrikken barnehage i Oslo blitt barnas favoritt. Vi er veldig godt fornøyd med bygget, sier enhetsleder Line Bjørnskau Brandt. Tekst og foto: Gaute B. Iversen Margarinfabrikken barnehage er landets største barnehage med til sammen 480 barn og 130 ansatte. Barnehagen består av to bygg, ett rehabilitert bygg fra 1927 og ett nybygg som åpnet i høst. Vi er veldig godt fornøyd med begge byggene. Det gamle bygget har fått moderne, praktiske og morsomme løsninger som barna og de ansatte trives godt i, forteller enhetsleder Line Bjørnskau Brandt i Oslo kommune. Store skader Da Wegger & Kvalsvik AS begynte arbeidene på barnehagen hadde det ærverdige bygget til Margarinfabrikken Norge på Sagene i Oslo stått tomt og uoppvarmet i flere år. Det var derfor store skader på bygget. Innvendig ble nesten all puss pigget ned. Det samme ble gjort på de delene av fasaden som var dårlige. Bygningen er på Byantikvarens gule liste. Fasaden ble i all hovedsak bragt tilbake til det uttrykket den hadde opprinnelig. Innvendig er det imidlertid lite som minner om tidligere tiders næringsmiddelindustri. Vannlekerom I det gamle bygget har barna fått mange spesialrom. Mest populært er vannlekerommet i tredje etasje hvor barna kan leke under et fossefall. Dette er det mest populære rommet i hele barnehagen. Her er det full aktivitet hver dag, forteller Brandt. I tillegg er det egne rom for teaterframføringer og en stor gymsal. Barna kan også boltre seg i et eget klatrerom, på et forskningsrom og i et mediatek. BYGG BEDRE NR

20 INSPIRASJON BERGEN Arkitekt: Sivilarkitekt Tor Helge Valen AS Murarbeid: Murmester Geir Kalland AS Weberprodukter Leca Isoblokk 25 cm For 16 år siden oppførte arkitekt Tor Helge Valen tilbygget i forbindelse med ombygging av eget hus til en generasjonsbolig. Raskt ble det familiens yndlingssted for adspredelse og hygge. Tekst og foto: Trond Opstad I forbindelse med ombyggingen trengtes det mer plass og løsningen ble da å legge til en ny stue i et tilbygg som ble hektet sammen med hovedhuset med et lite vindfang i glassbyggerstein. Tilbygget skulle da både harmonere med huset fra 1969, tegnet av arkitekt Victor Ogann, som i hovedsak var forblendet med gråstein og samtidig stå på egne ben. Løsningen ble da Leca Isoblokk med tradisjonell puss og noe innslag av treverk. Stuen i tilbyggets hovedplan har flott sjøutsikt og gode lysforhold fra de store vinduene og overlyset. Dette og rommets be grensede størrelse på 34 kvm og romslige takhøyde på over tre meter, har gjort dette til et godt rom å være i, sier Tor Helge Valen. Hovedetasje og flott utsikt. Innslaget av treverk av sentvoksende fjellfuru er også benyttet på tilbygget. 20 BYGG BEDRE NR

21 Arkitektens eget tilbygg Grunnflaten er snaut 40 kvm over to plan. BYGG BEDRE NR

22 INSPIRASJON JESSHEIM Hedmark Murmesterforretning AS er lokalisert i Kongsvinger. Selskapet har 11 ansatte og utfører alt innen mur og puss. Medlem av Håndverksmur. Weberprodukter Leca Isoblokk 30 cm leca Standard blokk 15 cm Weber Fiberpussystem Weber Silikatpuss Villa Granli på Jessheim Fra kjøkkenet kommer man rett ut i hagen. Det aller beste ved en byggeprosess er når husbyggeren er kjempefornøyd. Og utførende likeså. Tekst og foto: Trond Opstad Ikke alle byggeprosesser er like enkle og vellykkede som denne. Hør bare: Kristin Granli og samboer ønsker seg et murhus. De ser i ferdighuskatalogen til Håndverksmur og der... akkurat der, ser de huset som treffer hjertet. På grunn av tomtens beskaffenhet må det justeres litt på målene, og det ordnes lett. Så tas kontakt med Hedmark Murmesterforretning AS. Prisen er grei og aksepteres. Det bygges. Ikke en krone over budsjett. Strålende resultat. Husbygger er kjempefornøyd og berømmer resultat og utførende. Og utførende er strålende fornøyd med såvel sluttprodukt som byggherre. Det kan knapt bli bedre. Jeg har alltid likt Lecahus. Helt siden jeg en gang for mange år siden så et borettslag på Rjukan i Leca, har jeg drømt om en dag å bo i et murhus. Nå gjør jeg det. Å bo her er slik jeg forestilte meg; lunt og stille. Kristin Granli smiler fornøyd. Murhuset har et BRA på 130 kvm. I tillegg garasje på 37 kvm. På denne ligger en flott og solrik terrasse. Yttervegger er i Leca Isoblokk 30 cm med farget Fiberpuss og silikatpuss. Innvendige vegger er oppført i Leca 15 cm og standardpuss med fintrekk i KC35/65. Her er ingen delevegger i tre. Selv under vintermuring i sterk kulde hadde vi ingen problemer innvendig. Det holdt lenge med tre vifteovner, forteller byggeleder Erik Larsen. Kristin Granli og samboer har fått murhuset de har drømt om. 22 BYGG BEDRE NR

Unngå brannspredning. Vanntette Spa-anlegg Hotell Skal holde varmen Skolegulv Tøffe og tidsriktige Fasade Rehabilitering av store bygninger

Unngå brannspredning. Vanntette Spa-anlegg Hotell Skal holde varmen Skolegulv Tøffe og tidsriktige Fasade Rehabilitering av store bygninger byggbedre informasjon og ideer fra maxit 4/2009 Unngå brannspredning.... Vanntette Spa-anlegg Hotell Skal holde varmen Skolegulv Tøffe og tidsriktige Fasade Rehabilitering av store bygninger Brannvegger

Detaljer

+Teknisk hjørne VANN- TETTE VÅTROM

+Teknisk hjørne VANN- TETTE VÅTROM BYGG BEDRE NR 2 2010 inspirasjon Flotte murhus Villa med luftet kledning Rehabilitering Bad business Bygging Løs Leca til værs Mest miljøvennlige skolebygg VANN- TETTE VÅTROM En KJEDE ER IKKE STERKERE

Detaljer

Vi besøker. i Nord-Norge. 25 prosjekter. INSPIRASJON Mye spennende. i Nord-Norge. Minimalistisk i Bergen

Vi besøker. i Nord-Norge. 25 prosjekter. INSPIRASJON Mye spennende. i Nord-Norge. Minimalistisk i Bergen BYGG BEDRE NR 1 2012 INSPIRASJON Mye spennende i Nord-Norge Minimalistisk i Bergen BYGGGING Aktivitet i nord OBOS Nye gulvavrettings produkter Vi besøker i Nord-Norge 25 prosjekter Vår nordlige landsdel

Detaljer

Ny Leca Byggeplank. Leca Byggeplank Sterkere og stivere Varme bygg Ny Leca Isoblokk 35 cm Svømmebasseng Tette løsninger Pipe Ny generasjon

Ny Leca Byggeplank. Leca Byggeplank Sterkere og stivere Varme bygg Ny Leca Isoblokk 35 cm Svømmebasseng Tette løsninger Pipe Ny generasjon byggbedre informasjon og ideer fra maxit 2/2009 Ny Leca Byggeplank.... Leca Byggeplank Sterkere og stivere Varme bygg Ny Leca Isoblokk 35 cm Svømmebasseng Tette løsninger Pipe Ny generasjon Mange nyheter

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2009 Ny Leca Isoblokk 35 cm.puss på isolasjon.luftet kledning på Vestlandet.Europas største Designgulv 1 bygg bedre 1-2007.Rehabilitering av svømmebasseng Ny

Detaljer

bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007

bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007 bedre bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007 Moderne gulv.maxit Designgulv Tidens mest trendy gulv.maxit Lydgulv Den beste lydløsningen.st. Olavs hospital Største landbaserte utbygging nå 1 bygg bedre

Detaljer

.Operaen Leca og flytende sparkel fra maxit. .Nye husleverandører Satser på mur. .maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge

.Operaen Leca og flytende sparkel fra maxit. .Nye husleverandører Satser på mur. .maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2006 Bygg i mur.operaen Leca og flytende sparkel fra maxit.nye husleverandører Satser på mur.maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge 1.Murhus Varmt i mur på

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS:

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: Proffnytt Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: SPARER MYE PÅ Å JOBBE MED Byggeriet Heimdal Sag DØRER TIL NY STORSTUE SIDE 3 // RESSURSBESPARENDE TOTALLEVERANSE SIDE

Detaljer

Ser lysning i boligmarkedet Side 6

Ser lysning i boligmarkedet Side 6 Nr. 1 2009 13. årgang Ser lysning i boligmarkedet Side 6 HMS- og KS-leder ønsker innspill og engasjement Side 20 Storslagent kranselag på Schous Side 8 PROFILEN Hekta på fysiske utfordringer Side 28-29

Detaljer

BETONGNr. 5 / Juni 2009

BETONGNr. 5 / Juni 2009 5TIPS Konstruksjon Følg standardverket for betongproduksjon DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Samferdsel Svenskene satser på veier med ulikt dekke BETONGNr. 5 / Juni 2009 FOR SMARTERE BRUK

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Bærekraftig byliv. Hege Njaa Rygh. Sjømennenes minnehall i Stavern. Tett på Lars Løvold, Regnskogsfondet. Tema: Miljø Pilestredet park

Bærekraftig byliv. Hege Njaa Rygh. Sjømennenes minnehall i Stavern. Tett på Lars Løvold, Regnskogsfondet. Tema: Miljø Pilestredet park Tema: Miljø Pilestredet park Bærekraftig byliv Bergen ungdomssenter Skreddersydd for ny behandlingsmetode Tett på Lars Løvold, Regnskogsfondet ET MAGASIN FRA STATS BYGG 1/2 0 0 6 PROFIL Hege Njaa Rygh

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Soningskøen skal bøtes med moduler 30 ÅR 30 ÅR. Reitans bot og bedring side 36. Fornebuporten=2,5 milliarder side 50. Områdevise nullutslipp side 18

Soningskøen skal bøtes med moduler 30 ÅR 30 ÅR. Reitans bot og bedring side 36. Fornebuporten=2,5 milliarder side 50. Områdevise nullutslipp side 18 B NORGES STØRSTE UAVHENGIGE BYGGEMAGASIN NR. 6-2015 GFAKTA YG 30 ÅR B 1 5 19 85 20 GFAKTA YG 30 ÅR 1 5 19 85 20 «Byggfa kta vise r vei for å løfte all e bygg i N orge.» Ida Spje lkavik, politisk rådgiver

Detaljer

Internmagasin for. Stoltz EIENDOM AS. Julen 2009. pyttane. Lifjellet på Sotra. Oseana. Pyttane. Barkaleitet. Kunst & Kultursenter.

Internmagasin for. Stoltz EIENDOM AS. Julen 2009. pyttane. Lifjellet på Sotra. Oseana. Pyttane. Barkaleitet. Kunst & Kultursenter. Stoltz EIENDOM AS Entreprenør as bolig as Julen 2009 pyttane Lifjellet på Sotra 12 Pyttane Radarstasjon 16 Oseana Kunst & Kultursenter Barkaleitet 24Borettslag Stoltz3 Vi skal være der det skjer og være

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

Informasjonsavis fra Rosfjord-Gruppen, juni 2011 - nr. 1-29. årgang

Informasjonsavis fra Rosfjord-Gruppen, juni 2011 - nr. 1-29. årgang SIDE 1 Informasjonsavis fra Rosfjord-Gruppen, juni 2011 - nr. 1-29. årgang Lyngdal s. 6 Uteplass og sommerkos, vi har mange forskjellige ideer og ønsker for hvordan vi skal få mest mulig ut av den norske

Detaljer

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2013 Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul SMånytt Forsiden: Espen «Shampo»

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOLIGVENTILASJON KULTURELLE BARRIERER FILTER I KRIGEN -en viktig investering! Side 28-29 i byggebransjen. Side 25 mot luftforurensning. Side 8-9 INNEKLIMA /2013 For et bedre

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer