FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE"

Transkript

1 FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE 1Kor 9,24-26: Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den! Enhver som deltar i idrettstevling, er avholdende i alt de altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. Idrettsleker var veldig kjent i Hellas på Paulus sin tid, og de Isthmitiske idrettsleker var ved Korint. Der var det idrettsleker i år 51 e.kr. på den tiden Pauls antakelig var der. Da kom det opptil tilreisende for å se på konkurransene, og de bodde i telt. Priskilla og Akvilas var sammen med Paulus teltmakere, så de var nok der. I.) Gud har en plan (tanker) for vårt liv Vi sier at Gud har en plan med våre liv, har han virkelig det? Da vil jeg svare både ja og nei. JA, Gud har en plan, i det at han ser vårt potensiale, har tanker for vårt liv og har lagt gjerningene klar for oss. NEI, Gud har ikke en plan i den forstand at alt er bestemt på forhånd, og det skjer om vi vil eller ikke. Ef 2,10: For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vi kan velge om vi vil vandre i de ferdiglagte gjerningene. Den enkelte må løpe sitt løp, og gjøre sine personlige valg. Vi konkurrerer ikke mot hverandre, og det handler ikke om å være bedre enn andre, tilfredsstille Gud, oppnå frelse. Når det er snakk om å vinne eller fullføre, så handler det om å fullføre vår gjerning, den plan (de tanker og gjerninger) Gud har for våre liv. II.) Ikke fullføre, men fullende Så er det ordet fullføre da, som kan gi en litt feil oppfatning. En sier ofte at det viktigste er ikke å vinne, men å delta (eller fullføre). Når vi tenker på "å fullføre er det å fullføre på en eller annen måte, om du så må krype til mål langt bak alle de andre. Men det tror jeg ikke Paulus mente, for han sier løp slik at dere kan vinne. 2Tim 4:7 (Norske King James): Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen. 2Tim 4:7 (Norsk Bibel 88-oversettelse): Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. ikke FULLFØRE, men FULLENDE Teleio = fullbrakt = Til det fulle, fullt ut. Paulus snakker om å fullende løpet Han har gjort fullt ut det Gud hadde kalt han til. Det å fullende løpet er i denne sammenheng å vinne. At vi fullt ut kan gjøre det vi er kalt til. Så fortsetter Paulus med å si: 2Tim 4,8: Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. III.) Seiersprisen Paulus så fram til seiersprisen. Fil 3,13-14:..Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Derfor sier Paulus også Løp slik at dere vinner seiersprisen! Den uforgjengelige krans. i 1Kor 9. Det kommer en Seiersseremoni/Seierspris for alle oss også. Det er ikke galt å se fram til seiersprisen. Alle idrettsutøvere drømmer om å stå på seierspallen. Vi kan se fra til seiersprisen/seiersseremonien i himmelen. Det motiverte Paulus og det kan motivere oss. Paulus så også frem til seiersprisen Mange synes det er feil at lønna i himmelen (seiersprisen) skal motivere oss, men Bibelen sier at vi skal se fram til det.

2 IV.) Vi må gjøre det rette for å vinne. Utfordringen er da: Løp da slik at dere kan vinne! Det er viktig at vi gjør det rette for å vinne. Det er mange viktige momenter for å kunne vinne, og mange av disse går også inni hverandre. 1. Trene Du kan ikke vinne uten at du har trent, du må ha trent på forhånd. I Olympia måtte det avlegges ed på at de hadde trent i minst 10.mnd. A) Hvorfor er det viktig å trene? - Det er snakk om å være i bevegelse, uten bevegelse stivner vi til. - Det er snakk om å trene opp styrke og utholdenhet - Det er snakk om at du øver på dine oppgaver så du kjenner dem, og det kan være viktig til når du er under stort press. B) Øve oss i Gudsfrykt (Guds relasjon) 1Tim 4,7-8: Øv deg i gudsfrykt.. - Gudsfrykt handler om å trene oss i Guds relasjonen - Trene oss opp i å være til ære for Gud. At vårt liv blir en lovsang til Gud. (HELLIGGJØRELSE) - Arvid Myreng snakket ofte om å trene hjemme som en forberedelse til møtene. C) Øve oss i å skille mellom godt og vondt Hebr 5,14: dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. - Lære å kjenne Guds tale og hans vilje. - Det er snakk om å lære å kjenne Guds stemme og handle på den. D) Rettledning (Tukt) i treningen Hebr 12,11: All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt. - Tukt er ikke straff, men rettledning/veiledning. - Vi kan trene feil. 2Pet 2,14 snakker om "å øve seg i grådighet. - Vi trenger noen til å rettlede oss i vår trening, vi trenger en trener. E) Trener En trener er veldig viktig. Skal du bli god må du trene sammen med din personlige trener, som kjenner deg, og ta i mot hans veiledning og råd. Den Hellige Ånd er vår trener, han skal veilede, lære, hjelpe. Joh 16,13-14: Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. F) Derfor er det viktig som Bibelen sier at vi må bli fylt av Ånden. At Ånden får gjennomsyre og prege oss slik at han kan virke i oss. For det er DHÅ som skal virke fram Guds liv og gjerning i våre liv. G) Overtrening, Hvile og Restitusjon - En idrettsutøver må passe på i forhold til overtrening, så en ikke bli utslitt/utbrent - Atle Kvålsvoll sa mye klokt under Tor de France: - "For mye intensiv trening, og for stort antall timer, kan føre til at man blir syk av treningen." - "Kjører man et svært intensivt opplegg trenger kroppen mye restitusjon mellom hver økt. Utfordringen blir da å hente seg inn igjen." - "Nybegynnere kan gjøre den feilen at de starter for brått. Hard trening kan gå bra i en periode, men så kappes overskuddet." - "Ofte skyldes overtrening at man trener feil."

3 - Landslagstrener Djupvik i langrenn: En trener må også holde igjen en utøver slik at han ikke trener for mye, og brenner seg ut. - Per Elofsson: Du må tørre å hvile H) Blant kristne er det mange som blir utslitt eller møter veggen. Dette er også viktige elementer for oss. Mange i Guds tjeneste møter også veggen eller blir utbrent. Dette kan være på grunn av for stor belastning over tid uten nødvendig hvile. Noen føler kanskje det er uåndelig å hvile. En tjener kanskje i egen kraft eller tjener feil. Det skyldes at vi ofte ikke lytter til trenerens hjelp (råd og veiledning). Vi tjener ut i fra andres forventninger eller andre motiv og ikke hva vi kjenner i hjertet (motiv). Viktig at vi lærer oss å hvile i Kristus, slik at han får virke i oss. Men også fysisk. Jesus sa også til sine disipler. Mark 6,31: Han sier da til dem: Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt! For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. - Viktig å ta seg tid til å spise: 2. Ta til seg næring/føde A) Føden er noe du ikke må slurve med. - Viktig å ta til seg føde både før, under og etter konkurranser. B) Føden/Maten er energien din. - Uten energien som maten gir kan du aldri klare å vinne. Mer og mer fokus på kosthold i idretten. - Atle Kvålsvoll sier at "om du får for lite energi kan du havne i en negativ spiral som kan føre til at du blir overtrent." Det er hva vi kristne vil kalle "å gå i egen kraft". C) Vi må være bevisst på at vi tar til oss føde, og hva vi fyller oss med. - Hva er din energi, og hvor henter du energien fra? - Jesus sa at hans mat var å gjøre faderens vilje. Joh 4,34: Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. - Guds ord er vår mat og det å høre og gjøre etter den (Guds vilje). Det å ta til oss og handle etter hans vilje. - Må avstå fra visse ting. 1Kor 9,25: Enhver som deltar i idrettstevling, er avholdende i alt Northugs alkohol nekt. VIDEOKLIPP: Fokus 3. Mental innstilling og Fokusering Fokus er veldig viktig i idretten. Og fokus har med din mentale innstilling å gjøre. Du styres mot det du ser (du styres mot ditt fokus). A) Ha sine øyner/oppmerksomhet vendt mot Sal.Ord 4,25-27: La dine øyne se bent fram og la dine øyelokk vende rett fram for deg. Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette. Bøy ikke av til høyre eller til venstre, vend din fot fra det onde! - Astrid Uhrenholdt Jacobsen: "Dette var mer en mental seier enn en fysisk seier. Jeg har vært i form under hele NM, men mye sitter mellom ørene, også. Jeg fikk høre at Marthe var 30 meter bak meg, og da bestemte jeg meg bare for å låse meg inne i min egen boble og gå mitt eget løp." - Det sies ofte om idrettsutøvere: Problemet sitter mellom ørene. - Ta et steg om gangen. Ta et løp om gangen.

4 B) Konsentrere seg om sin arbeidsoppgave, og det en er trent til. Være fokusert på sine egne arbeidsoppgaver og ikke se på alle andre Joh 21,19-22: Peter spurte Jesus hva som skulle skje med Johannes. Jesus sier til Peter: hva angår det deg, følg du meg Vi må konsentrere oss om våre egne arbeidsoppgaver. Vi ser ofte på alle andre hva de kan eller ikke kan, og så får det stor så innvirkning på vårt eget løp at vi ikke fullender dette. Det er ikke snakk om å være egosentrisk, men å fokusere på ditt eget forhold til Gud og det kall Gud har gitt deg. C) Gi ikke djevelen (motstanderen) rom (Ef 4,27) Se ikke på motstanderen. (100m start, se framover) Viktig å forstå fiendens taktikk, men gi ikke rom for bekymring for fienden Gi ikke rom for negative tanker. D) Mentale sperrer - Frykt (Menneskefrykt eller annen frykt) - Frykt for å mislykkes Du må ikke bli så redd for å gjøre feil, at du ikke tør å prøve. - Mindreverd, er ikke god nok eller åndelig nok. - Usikkerhet og tvile på om du vil klare det Å sette nye rekorder i idrett handler om å bevege seg inn på områder en ikke har vært før. - Har prøvd før, Tidligere feiltrinn Fil 3,14: Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. E) Sinnets fornyelse (hva former ditt sinn) Rom 12,2: Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. - "Bli ikke formet sammen med og på samme måte som verden, men bli formet sammen med at dere fornyer deres sinn". - "Form" er snakk om ytre form som kan formes enten etter ytre eller indre påvirkning. Hva er det som former og styrer oss? Ytre eller indre påvirkning? - Sinnets fornyelse handler om at vi bytter ut våre tanker med Guds tanker. F) Målrettet og Disiplinert - Vi må være målrettet i det vi gjør. (visjon) - Mange idrettsutøvere har et mål langt fram som de jobber mot. - Viktig å være disiplinert i det en gjør. G) Ikke la noen røve seiersprisen fra deg, ved å få endret fokuset ditt Kol 2,18: La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn. - Derfor er det også viktig å være våken, edruelig og klar i "toppen", slik at en gjør det rette. H) Jesus er vårt fokus (vårt mål) Heb 12,1-2: Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender - Som Jesu disipler har vi fokus på vår mester. - Å se bakover i et løp er aldri et godt tegn. (Begynner en å henge med hodet og se nedover, så er som regel heller ikke dette et godt tegn.) Kol 3,1-2: Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.

5 4. Du har kapasitet til å vinne A) Jes 40,31: Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. - Ordet for vente kan bety: vente, se, forvente. Men det kan også kan bety: binde/knytte/tvinne sammen, samle sammen (1Mos 1,9: Og Gud sa: La vannet under himmelen samles på ett sted.). - Ordet for ny karakteriserer en bevegelse eller handling, å bytte ut noe med noe annet. Dette er fornyelse. - Ordet kraft i dette verset kan bety kapasitet. B) Min oversettelse av Jes 40,31 Når vi har vårt blikk vent mot (ser på) Herren, og knyttes til ham, bytter vi ut vårt eget med Guds. Da vil vi oppleve at vi får en annen (ny) kapasitet. Da kan vi løfte vingene som ørnen, og løpe og ikke bli utmattet. C) Jeg har hørt det er blitt sagt om idrettsutøvere. Han/hun/de har kapasitet (eller hadde) til å vinne, men problemet var det mentale. - Fil 4,13 - Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk - Vi skal ikke ha fokus på oss selv, men på den iboende Kristus. - Vi har del i Guds kapasitet. D) Optimale deg - Under ski-vm sa Martin Jonsrud Sundby: Det å vinne handler om å finne den optimale deg. - Din optimale deg er å se deg selv i Kristus. VIDEOKLIPP: 25.mai 2005 (Istanbul) En spesiell pause. 5. Ha tro på det en gjør A) Liverpool i CL-finalen - Put belief into the players - Keep your head up - Han løftet dem opp og gav dem tro istedenfor å trykke dem ned. - De satt også stille for å hørte fansen synge, og det skapte tro Så det var ikke bare treneren som gav dem tro. - Når Liverpool spillerne gikk til pause trodde de nok som mange andre at dette var umulig å vinne. Men når de kom ut til 2 omgang hadde de tro på at de kunne klare det. B) Vi må ha tro på det vi gjør, vi må ha tro på Gud. - Hvis en idrettsutøver ikke har tro på det han gjør, vil han aldri vinne. - Et uttrykk i idretten å ha en indre tro - Vi må også ha Tro. - Ha tro til Gud, og ha tro på det vi gjør, at det er Guds verk. - Alt er mulig for den som tror (Mark 9,23). - Har vi virkelig tro på det arbeidet vi gjør? - Jeg snakket en gang med en person som ikke var kristen og han lurte på hvorfor vi kristne ikke var mer aktive og synlige hvis vi virkelig trodde på at vi hadde evig liv. C) Vi kan ikke være til behag uten tro. Heb 11,6: Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. 1Joh 5,4-5: Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro. Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn? D) Troen har også med fokus å gjøre. Jeg har opplevd å se på alle omstendigheter og kjenne på egne følelser og da kan ting se helt umulig ut. Men når jeg begynner å tilber og bare fokusere på Jesus og hans storhet, da kommer troen og jeg kjenner bare i mitt indre at jo det er mulig med Guds hjelp.

6 E) Tro=tillit / Tillit til Trener og treningsmetodene Tro handler også om å ha tillit til noe. - En idrettsutøver må også ha tro på det han gjør av trening og forberedelser. - Morten Gamst Pedersen: "Drillo er en fantastisk leder, han får oss til å tro og gir oss trygghet." - DHÅ er vår trener, han skal veilede, lære, hjelpe, produsere resultat i oss. G) Troen kommer av forkynnelsen (hørelsen) av Guds ord. Gud vil virke/vekke tro i deg. Tro er en gave, ikke en prestasjon. Troen kommer av fokus og det du hører, men det har sammenheng med din åpenhet for det du hører, ellers faller det på veien. Hag 1,13-14: Da sa Haggai, Herrens sendebud, i Herrens ærend til folket: Jeg er med dere, sier Herren. Og Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og hos resten av folket, at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud, hærskarenes Gud. - Israel folket hadde gitt opp å bygge templet, for det så så dårlig ut. Men da kommer profeten og forkynner Guds Ord, og når de tar imot ordet skaper det noe i dem. - Israel folket hadde «mistet» troen, som måtte bygges opp på nytt. - Hvis du virkelig har tro på noe, gir du heller ikke opp, du har vinnervilje. VIDEOKLIPP: For tidlig jubel B) Vinnervilje handler om at du er villig til å gi alt du har - Vinnervilje handler om at du vil vinne så mye at du gi alt. - Du må gi alt du har for å vinne. C) Har du vinnervilje? - Under ski-vm sa Eldrar Rønning "Du vinner hvis du vil." - Noen andre sa at "Du må tørre å tenke på at du kan vinne." - Mini før Danmark-kampen i mars: Det er viktig å ha vinnervilje, først og fremst for å vinne sin egen kamp, fullføre sin oppgave D) Vi er skapt med fri vilje Menneskene er skapt med fri vilje. Denne viljen er en sterk drivkraft i våre liv. Jesus ønsker å aktivisere vår vilje. At vår vilje kan smelte sammen med Guds vilje. E) Mission impossible. Noen ganger kan ting se umulig ut. Gud ber oss noen ganger om å gjøre det umulige. Jesus sa til den lamme "Reis deg å gå". Hva gjør du da? Har vi viljen og troen da? Det å gjøre det umulige kan koste mye, det kan gjøre vondt. VIDEOKLIPP: Bjørn Dæhlie 6. Vinnervilje (ikke gi opp) A) Vinnervilje handler om å ikke gi opp, kjemp helt til slutt. - Bjørn Dælie gav ikke opp. - Når Liverpool lå under var det lett å gi opp. - Når ting ser umulig eller vanskelig ut er det lett å gi opp. - Ikke gi opp, kjemp helt til slutt. - Mye er avgjort i siste innspurt eller i siste sekund. 7. Tåle smerte A) Under ski-vm var det mye snakk om smerte. - I mange intervjuer ble det sagt at du må tåle smerte for å vinne. - Det å vinne kan gjøre vondt. - Det kan være vondt å presse seg selv. - Det å tåle smerte har også sammenheng med vinnerviljen.

7 B) Det er viktig at det du trives med det du gjør, og at det gir deg glede. Men det betyr ikke at du ikke opplever smerte. Vi kan i vår løp og vår tjeneste oppleve smerte på flere plan. For å komme igjennom dette er det viktig hva som er ditt fokus og hvilken tro du har. For vår del er det nok ofte ikke snakk om en fysisk smerte (men mange opplever fysisk forfølgelse også i verden i dag), men en indre smerte. Det kan være smerte i forhold til ditt eget liv, og i forhold til andre (valg som må tas, hjelpe andre, tilgi) Ting kan koste å gjøre og være vanskelig. Men gjennom vanskelige ting og igjennom smerte blir vår tro styrket. Skal du tåle smerte må du også ha den rette motivasjon og drivkraft. 8. Motivasjon og drivkraft A) Idrettsutøvere legger opp når de ikke kjenner at motivasjonen er der lenger. Hvis de ikke har motivasjonen for å vinne slutter de. Noen gjør comback når motivasjonen er tilbake. B) Under ski-vm ble det også uttalt: "Du må ha en indre motivasjon". Dette henger nøye sammen med ditt "indre fokus", "din indre tro" og "den indre vinnerviljen". Therese Johaug sa etter sin seier på 30 km: Hvis du trives med det du gjør kommer resultatene. Det må være en motivasjon som driver deg. Det må være din egen motivasjon. C) Hjerte må være drivkraften. Vi tjener ikke ut i fra andres forventninger men hva vi kjenner i hjertet. Hjerte må være drivkraften, må gjøre det av hjerte. Gud påpeker flere ganger viktigheten av å tjene av hjerte. Kol 3,23: Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. Bibelen sier bl.a. om givertjenesten "Det du setter deg fore i ditt hjerte". Givertjenesten og arbeidet på bygging av tabernaklet D) Kjærlighet må også være drivkraften Hjerte har også med kjærlighet å gjøre. Kjernen i tjenesten må være kjærligheten til Gud og dine medmennesker. Rom 12,7-8: La den som har en tjeneste, ta vare på tjenesten. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen, den som formaner, på formaningen. Den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander, må være det med iver. Den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede. 9. Sekundering og supporterstøtte A) Å få hjelp/inspirasjon utenfra også. Men selv om du har all den rette drivkraften og rette motivasjon, kan det likevel noen ganger være fint å få hjelp utenfra også. Viktig å få sekundering i løpet. Av trener, medspillere eller andre i støtteapparatet. Atle Kvålsvoll sa i forbindelse med Tour de France at det er viktig å gi meldinger som løfter og inspirerer og ikke gjør at en blir motløs, og det kan være en utfordring å gi de rette ord når det går imot. Det at vi som medspillere kan sekundere hverandre. Det er også med å skape et godt miljø i gruppen vi er en del av. 10. Rett miljø/godt miljø og Fungere som lag (Lagspill) A) Er det et inviduelt løp, eller er det et lag? Det er begge deler!

8 Du må fullende ditt eget løp, men vi er også et lag, og vi må hjelpe hverandre til å fullende løpet- Ja vi trenger faktisk hverandre for å klare det, B) Det er viktig at vi er i et godt miljø. Å være en del av et godt miljø er også en av forutsetningene for å vinne. Hva slags miljø er du en del av? Et miljø der en kan løfte hverandre fram. Gjøre hverandre gode. Kommer det fram en toppidrettsutøver i et slikt miljø, kommer det ofte flere etter hvert. Marit Bjørgen: "Laget har betydd utrolig mye for min del. Både for mine prestasjoner og det jeg har gjort i sporet. Jeg hadde aldri kommet så langt uten de jentene jeg har rundt meg." C) Å hjelpe andre til å fullføre sin oppgave. I sykkelsporten brukes uttrykket «hjelperytter». Vi kan være en hjelperytter for hverandre. D) Skal et lag vinne, må de fungere sammen som et lag. Det finnes f.eks. mange fotball lag med store stjerner, men de klarer likevel ikke å vinne for de klarer ikke spille sammen som et lag. På et lag har den enkelte forskjellige roller, vi må respektere dette. LØP DA SLIK AT DERE KAN VINNE, FULLENDE LØPET!

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av

Detaljer

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE?

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? A.O.Halås 2014 www.nri-imf.no Vi møter engler gjennom hele Bibelen og i mange ulike situasjoner. Av Bibelens 66 bøker er det bare 5 hvor englene ikke er nevnt (Rut og

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag.

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Kroppen vår, utseendet og seksualiteten, er ofte viktigere for oss enn vi tror. Det at vi er trygge i rollen

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer