Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert"

Transkript

1 Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange her er det som vet hva dere skal neste år (håndsopprekning)? Og hvor mange vet hva dere skal om to år (håndsopprekning)? Er det noen som til og med ser for dere hva dere gjør om 10 år? I dag skal vi i alle fall se på mulighetene dere har, og noe av det som er viktig å vite om med tanke på de neste årene av livene deres.) Ut i verden - tankeprosessen Dere har nå bare noen måneder igjen som elever ved videregående skole, og skal snart ut og utforske verden! Innen russetiden er over og sommerferien står for døren skal dere gjennom en tankeprosess i forhold til deres egen fremtid som selvstendige mennesker, å finne ut hva og hvor dere vil til høsten. I den forbindelse må dere forholde dere til noen viktige datoer som markerer frister for opptak til de ulike utdanningsalternativene. De neste 30 minuttene skal vi prøve å få et overblikk over en del av disse. 2 Spørsmål til deg selv og spørsmål til andre Når du nå skal velge hvor veien går videre, er de viktigste spørsmålene de du stiller deg selv: Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva kan jeg? Enkle spørsmål som kanskje ikke er så enkle å svare på, spesielt ikke når man er ung. Om det ikke blir enklere med alderen, så håper vi det kan hjelpe å få noen svar på de spørsmålene man tross alt kan stille andre: Hva er høyere utdanning? Hvilke muligheter har jeg (i Norge og i utlandet)? Hvilke (økonomiske) rettigheter har jeg? Hvordan søker jeg? Vi håper å gjøre det lettere for deg å velge. 1

2 3 Høyere utdanning hva er det? (Tips: Hvor mange kjenner til Samordna opptak (håndsopprekning hjelper også å kartlegge hvilket nivå elevene er på)? Hvor mange vet hva en bachelor og master er (håndsopprekning)?) Etter tre år på videregående skole kan dere søke på høyere utdanning, dvs. utdanning ved universitet og høgskole. Kanskje har dere et konkret studium, et yrke eller kanskje det er et fag på videregående dere trives med og kunne tenke dere å studere videre. Om det er engelsk, norsk, matte eller kjemi, så vil dere se at det er mange måter å gå videre med faget på. 4 Eksempler: Engelsk (matte) og ingeniør Engelsk kan man for eksempel ta som lærerstudent, man kan studere oversettelse med tanke på forretningslivet, man kan bli språkforsker eller fordype seg i engelskspråklig litteratur. Liker du matte, er det mange måter å bruke dette på; du kan undervise, forske eller utvikle kunnskapen innen økonomi eller revisjon, for å nevne noen eksempler. Det fine med høyere utdanning er at du får sjansen til å fordype deg i den delen av faget som interesserer deg mest. De ulike institusjonstypene har forskjellige perspektiver på fagområdene, og til og med innenfor samme type utdanningsinstitusjon finner man et utall måter å nærme seg fagene på. Og om du alt nå skulle ha ett spesielt yrke i tankene, er det ikke nødvendigvis bare én vei som fører deg til målet. For å utdanne deg til ingeniør kan du f eks gå via både universitet, høgskole og fagskole. Det kan være en utfordring å finne frem til den utdanningsmåten som best ivaretar det faglige engasjementet ditt, som i seg selv er gull verdt! 5 Gradsystemet Litt om de ulike gradsnivåene: 2

3 Grader, emner, studiepoeng, karakterer All høyere utdanning nå tilbys på tre hovednivå: Bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad. Man kan også ta fag som årsstudium på ett år, og ellers velge enkeltemner, som de ulike studiene deles inn i, ganske fritt. Ett år med fulltidsstudier tilsvarer 60 studiepoeng, dvs. at man normalt tar 30 poeng i semesteret/halvåret. Enkeltemnene består oftest av poeng, noen mer og noen mindre. Resultater gis i bokstavkarakterer fra A til F, der F er strykkarakter. Studiene er altså bygd opp av enkeltemner, som tilsvarer det dere nå kaller «fag» - bare at det gjerne er flere bøker, og færre obligatoriske timer. Bachelorgrad: 3 år, fastere løp En bachelorgrad består vanligvis av tre år (Tips: Vis med tre fingre). Noen studieprogram følger en fast progresjon med fastlagte fag og få valgmuligheter mens andre igjen gir store valgmuligheter. Hvordan studiet du er interessert i er bygd opp kan du lese om på nettsidene til universitetet/høgskolen eller spørre en veileder ved institusjonene som tilbyr studiet, eller du kan spørre studentvertene våre etterpå. Etter at du har fullført en bachelorgrad har du oppnådd en grad. Nå kan du søke jobb innenfor området eller du kan velge å studere videre til mastergrad. Hvilken bachelorgrad du har avgjør hvilke mastergrader du kan søke. Mastergrad: 2 år, masteroppgave Mastergraden bygger på bachelorgraden og består vanligvis av to år (Tips: Vis med tommel og pekefinger). Man fullfører en mastergrad som regel ved å levere et produkt i form av en masteroppgave, en rapport eller lignende. På masternivå øker kravene til faglig selvstendighet, og man driver i realiteten med forskning. Noen studier gir bachelor og master i ett gjennom såkalt integrerte mastergrader og profesjonsutdanninger. (Tips: Vis da med de tre fingrene fra bacheloren, pluss de to fingrene fra master -> altså fem år. «Du kan altså ikke ta en toårig master uten å ha tatt en bachelor først». «Er det noen som husker hvor mange studiepoeng det er i et årsstudium? 60! Hvor mange studiepoeng er det i en bachelor? Og hvor mange studiepoeng har du hvis du har tatt en master?) Man trenger da ikke å søke om masterplass, men vær obs på at man ofte ikke kan hoppe av etter tre år og 3

4 ha en bachelorgrad. Man bør altså vite hva man vil innen man søker på et slikt program. Eksempler på utdanninger som kan følge et slikt løp er lærerutdanning, sivilingeniørutdanning, jus, medisin og psykologi. Doktorgrad: 3 år, doktoravhandling, forskerkarriere Dersom du ønsker deg en forskerkarriere, kan du gå videre å søke på en doktorgrad. Man skriver da en doktoravhandling over tre eller fire år. Doktorgrad tilbys normalt i alle fagområder ved utdanningsinstitusjonene. Som doktorgradskandidat er du som regel betalt av universitetet du er tilknyttet. Før lysbilde 6 Universitet eller høgskole? Disse står for mange som to av hovedalternativene etter videregående, uten at man nødvendigvis vet hvorfor man skulle velge det ene foran det andre. I dag finner man ofte de samme fagtilbudene både på universitet og høgskole. Dere har muligens en vag idé om ulike undervisningsformer og forskjellige grader og titler man kan utdanne seg til? Vi skal komme tilbake til dette når vi nå tar en titt på noen av de viktigste forskjellene mellom universitet og høgskole. 6 Universitetene Universiteter har vi åtte av i Norge: Universitetet i Oslo, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU i Trondheim), Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger, Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitetet (NMBU, tidligere UMB), Universitetet i Agder og Universitetet i Nordland. Forskningsbasert Generelt kan man si at universitetsutdanning er forskningsbasert og forskningsrettet. I dette ligger hovedsakelig at universitetene skal drive betydelig egen forskning, samt at lærerne underviser med utgangspunkt i den nyeste forskningen og gjerne også sin egen forskning. Tradisjonelt henger studier, undervisning og forskningen som foregår ved universitetene tett sammen. På universitetene er fagtilbudet delt inn i ulike 4

5 fakulteter, eksempelvis humanistisk fakultet, samfunnsvitenskapelig fakultet og matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Ex. Phil og Ex. Fac Ex.phil og Ex.fac er forberedende fag i filosofi og vitenskapsteori som inngår i de fleste utdanningene ved universitetene i Norge. Disse studiene inngår i selve utdanningsløpet og er ikke noe du trenger å søke på. Vær obs på at disse fagene kan variere litt i innhold og størrelse ved de enkelte universitetene. 7 Vitenskapelig høgskole Vi har 8 vitenskaplige høgskoler. Betegnelsen vitenskaplig høgskole betyr at en høgskole har ekstra vitenskapelig kompetanse på et område. For eksempel NHH i Bergen som fokuserer på utdanning innenfor bedriftsøkonomiske fag. 8 Høgskoler I tillegg til de 8 vitenskapelige høgskolene har vi 19 statlige høgskoler i Norge. I tillegg finnes det flere private høgskoler i Norge. Disse er alle godkjente, dvs. at studenter kan søke om støtte fra Lånekassen for å gå der. Yrkesrettet Hvis man sammenligner med de forskningsbaserte universitetene, kan man si at høgskolene ofte er mer yrkesrettet. I dette ligger at studiene leder frem til en bestemt yrkestittel, som ingeniør, sykepleier, lærer eller fysioterapeut. Utdanningene som tilbys ved høgskolene er som regel bachelorgrader og går over tre år, noen går også over fire år. Høgskolene tilbyr gjerne mastergrad i noen fag ved sin egen institusjon. Fullført bachelor gjør deg uansett kvalifisert til å søke relevant mastergrad ved alle institusjoner. Du kan altså ta bachelor i sykepleie ved én høgskole og så ta master ved en annen om det ikke tilbys der du er. 5

6 9 Litt Forskjell I dag kan det være vanskelig å si hva som er forskjellene mellom universiteter og høgskoler, og både undervisningsopplegg og studieområder overlapper. Et tradisjonelt universitetsstudium er gjerne mer teoretisk og forskningsmessig orientert, mens et tradisjonelt høgskolestudium gjerne er mer praktisk og yrkesrettet. Det beste rådet vil derfor være å vurdere hva du er interessert i og hvordan du er interessert i å studere dette. Og så oppsøke hjemmesidene til institusjonene som tilbyr studiet og lese om det der. I dag er det også slik at alle studier skal ha utarbeidet læringsmål som sier noe om hensikten med studieprogrammet, hva man skal kunne jobbe med eller bidra med i samfunnet etter at man har fullført studiet. De nyeste universitetene i Norge har for øvrig tidligere vært høgskoler, og derfor har disse universitetene gjerne også flere av disse typene, praktisk rettede utdanninger (f eks ingeniør-, sykepleie, lærer eller fysioterapeututdanning). De tydelige forskjellene mellom universiteter og høyskoler er derfor i ferd med å viskes litt ut. 10 Studiehverdagen I dag har universitetsundervisningen på mange måter nærmet seg høgskoleundervisning, med mer oppfølging i form av oppgaveskriving med tilbakemelding fra lærer, mappevurdering, hjemmeeksamen og seminarundervisning i mindre grupper. Det oppfordres i større grad enn før til aktiv deltakelse, og flere aktiviteter er nå gjort obligatoriske. Dette skaper tettere bånd mellom student og lærested, både i forhold til lærere og medstudenter. Det gir også studentene skrivetrening frem til endelige innleveringer og trening i å forholde seg til fagfeller i en fremtidig jobbsituasjon. Forhåpentligvis medfører dette økt motivasjon og innsats og bedre eksamensresultater. Ved å gi en klarere oversikt over hva som kreves for en god og effektiv 6

7 studiegjennomføring, er ønsket og i større grad enn før forberede studentene på hva som forventes av dem i arbeidslivet. 11 Eksempel: Media Det er viktig å tenke gjennom hvordan du ønsker å tilegne deg kunnskapen innen faget du lurer på å søke dersom valget står mellom universitet og høgskole. Det samme fagområdet kan studeres på vidt forskjellige måter innen de to institusjonstypene. Kanskje har du tenkt på å studere noe innen media. Tenk da gjennom hva det er i fagområdet media som interesserer deg og som du kunne tenke deg å gå videre med. Dersom du vil bli journalist, fotografere, lage film eller reklame eller gjøre noe annet praktisk/teknisk, kan høgskolen være den rette veien å gå. Om du er mer interessert i å analysere film, forstå sammenhengene i mediebildet og teoriene som ligger til grunn for vårt samfunns måter å kommunisere på, kan universitetsstudier som medievitenskap være mer aktuelt. 12 Fagskoler Norge har også flere fagskoler, som tilbyr yrkesrettede utdanninger med et halvt til to års varighet. Fagskoler er ikke høyere utdanning hvor man kan oppnå en grad. Derfor er det viktig å sjekke om utdanningen er godkjent av staten, se hjemmesidene til Nokut (som godkjenner norsk utdanning). Se nokut.no. Hvorfor fagskole? Fagskoleutdanning kan være aktuelt for deg som ønsker fordypning i fag før du begynner på høgskole eller universitet. Fagskole kan være et alternativ dersom man ikke finner studiet man ønsker seg ved de høyere utdanningsinstitusjonene. Teknisk utdanning, kunstutdanning og sekretærutdanning ved godkjente fagskoler er eksempler på utdanninger. Dette gjelder også spesialiserte reklamestudier, bibelstudier og IKT-utdanning. Man finner også studier som retter seg direkte mot yrker som frisør, hudpleier og grafisk designer. 7

8 13 Forsvaret Dere forbinder kanskje ikke Forsvaret med utdanningsmuligheter. Likevel representerer Forsvaret flere utdanningstilbud som retter seg mot karriere innen en av Forsvarets mange avdelinger. Alle utdanninger i Forsvaret er gratis, og de fleste er også lønnede. De består gjerne av en klasseromsbasert teoretisk del og en praktisk del. Utdanningene tilbys innen vidt forskjellige arbeidsområder, som bygg- og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon, teknikk og industriell produksjon og helse- og sosialfag, for å nevne noen. Man kan bli alt fra kokk, via bilmekaniker og ingeniør til flyger gjennom utdanning i Forsvaret. Flere av utdanningsalternativene som tilbys gir også gode muligheter for å studere og arbeide utenlands. 14 Folkehøgskole Flere av dere har kanskje vurdert folkehøgskole som neste stopp etter videregående. Et år på folkehøgskole er et annerledes år, uten eksamener og karakterer, og med gode muligheter for personlig utvikling i nær kontakt med både medelever og lærere. Det finnes mange forskjellige linjer å velge mellom. Se nettsidene til norske folkehøgskoler. Her får du informasjon om linjer, priser og søknadsfrist. 15 Studere i utlandet hvorfor? Noen av dere har kanskje alt vurdert å studere i utlandet? Da har dere sikkert også tenkt ut noen gode grunner til å gjøre det. Å studere i utlandet gir deg unike muligheter til å utforske et annet lands språk og kultur samtidig som du lærer masse om deg selv og dine evner utover det rent faglige. Spesielt som utvekslingsstudent kommer man lett inn i et miljø av likesinnede, altså studenter som også er nysgjerrige på verden og som er ute etter nye venner og en opplevelse for livet. Spørsmålene 8

9 Det er mange måter å reise ut på. Før du bestemmer deg for hvordan, bør du stille deg selv følgende spørsmål: Hvor ønsker jeg å dra? Hvilke fag har jeg lyst til å ta? Hvor mye ansvar ønsker jeg å ta selv før og under oppholdet mitt når det gjelder finansiering, bolig, faglig og sosialt nettverk? Andre kan så svare deg på hvilke fagtilbud du finner i de ulike landene og innen hvilke programmer, samt hvor det er lurt å reise mtp spesielle yrkesmuligheter. Dette kan f eks SiU hjelpe deg med, og de fleste universiteter og høgskoler har egne seksjoner som jobber med utveksling og internasjonalisering av utdanning. Utvekslingsprogrammer (frihet og trygghet) Den vanligste måten å reise ut på er gjennom etablerte utvekslingsprogrammer ved norske lærested, som Nordplus og Erasmus. Man må ha minst ett års heltidsstudier bak seg før man søker, og avtalene man inngår gjelder fra 3 til 12 måneder. Selve skoleplassen i utlandet er gratis, man betaler kun semesteravgift til det norske lærestedet man er tilknyttet. Mer informasjon om utvekslingsmuligheter finner du på beskrivelsen av studieprogrammene. En plass på etablerte utvekslingsprogrammer gir deg trygghet på flere måter: Utdanningen er godkjent av NOKUT, slik at du vet at studiepoengene du tar vil være gyldige i Norge, og at de gir rett til studiestøtte. I tillegg har du rukket å bli vant med å studere og forstår hva det innebærer, selv om utdanningskulturen i andre land kan være ulik den norske når det gjelder undervisningsformer og andre krav. Dette får du også muligheten til å lære mer om av andre utvekslingsstudenter som følger samme program som deg, enten fra Norge eller andre land. Som utvekslingsstudent blir man ofte raskt en del av et miljø av likesinnede som også er nysgjerrige på verden og ønsker et sosialt nettverk på det nye lærestedet. Tilknytningen til det norske lærestedet gir deg også et sosialt og faglig miljø å reise tilbake til når utvekslingsoppholdet er over. Hel grad ute stort ansvar Noen av dere har kanskje tenkt på å ta en hel grad ute? Det kan være flere gode grunner til det, f eks dersom utdanning du vil ta har begrenset antall studieplasser eller ikke tilbys i Norge. En hel grad i utlandet gir deg et langvarig og grundig 9

10 innblikk i et annet lands språk og kultur og samtidig en god øvelse i å bli selvstendig (og såkalt voksen). Denne øvelsen begynner alt før du drar, du må nemlig selv ta ansvaret for å organisere oppholdet ditt, blant annet er det svært viktig å sjekke om utdanningen du vil ta er godkjent av NOKUT. Dersom du vil bygge på utdanningen senere bør du høre med lærestedet du ønsker å gjøre dette ved om det er mulig. Studiefinansiering Lånekassen Tar du utenlandsk utdanning gjennom norsk institusjon får du lån og stipend fra Lånekassen. Tar du en hel grad i utlandet på må du sjekke med lånkassen om du får stipend og lån. Som student i utlandet vil du få stipend og lån samt reisestøtte og evt. lån til skolepenger. I tillegg til offentlig godkjenning, krever Lånekassen at du har generell studiekompetanse for å gi deg lån og stipend til utdanning i utlandet. Utdanningen må du ta som fulltidsstudent. Hvis du vil studere utenfor Norden må du også ha bodd her i minst 2 år før du søker. Generelt gis det ikke støtte til fjernundervisning, forkurs før fagutdanning, Freshman Year i USA og flygerutdanning, med unntak av offentlig godkjente trafikkflygerutdanninger i Norden. Dersom utenlandsoppholdet inngår i utdanningen du tar i Norge, må det norske lærestedet godkjenne dette, og det må ikke føre til forsinkelse i utdanningen din. En plass på et av de etablerte utvekslingsprogrammene gir i seg selv de nødvendige godkjenningene, slik at du slipper å selv sjekke at disse er i orden. Ved utdanning i utlandet blir den økonomiske støtten delt inn i basisstøtte, reisetillegg og ev. skolepengestøtte. (se lanekassen.no for konkrete beløp) 17 Støtte til utdanning i Norge Som norsk statsborger kan du få støtte til all offentlig godkjent høyere utdanning som gir studiepoeng, i tillegg kan du få støtte til å gå på folkehøgskole, fagskole, bibelskole, kunstskole, IT-skole og kortere yrkesrettede utdanninger ved private skoler. Militære skoler og etatsopplæring gir ikke rett til støtte. Fulltidsstudier 10

11 Som fulltidsstudent har du krav på både lån og stipend ( kr i basisstøtte for studieåret ) fordelt over ti måneder. Den største utbetalingen kommer den første måneden i hvert semester (et halvt studieår, da får du kr, mens 7080 kr overføres til kontoen din hver av de resterende månedene). Bor du hjemme hos foreldrene dine får du alt som lån, mens borteboere får 40 % av beløpet gjort om til stipend ved bestått eksamen. I tillegg til basisstøtten kan man også ha rett til reisestipend, forsørgerstipend og ekstra lån til skolepenger (se Lånekassens nettsider for reglement og konkrete beløp). Deltidsstudier For å få støtte til deltidsutdanning må studiebelastningen være minst 50 prosent. Uavhengig av hvor mye man søker om i støtte per semester/studieår, har man rett til støtte i maksimum åtte år. Ved langvarig sykdom kan man søke om å få støtteperioden forlenget. Om du av andre grunner, f. eks. stryk eller utsatt eksamen, ikke tar like mange studiepoeng som du har søkt om støtte til, blir du regnet som forsinket i utdanningen. Dersom du blir forsinket mer enn et år, mister du retten til mer støtte. Inntil ett års forsinkelse kan du ta igjen ved å ta utdanning uten støtte. Ved opphold i støtten vil rentene begynne å løpe på lånet ditt, om du planlegger å søke om støtte igjen senere eller ikke. Om du ikke ønsker å begynne å betale ned lånet, bør du da passe på å søke Lånekassen om betalingsutsettelse. Søk tidlig! Det er lurt å søke om lån en stund før man har fått bekreftet studieplass, da er sjansen stor for at du har pengene til studiestart. Ellers er søknadsfristen for høstsemesteret 15. november og for vårsemesteret 15. mars, så om du ikke er avhengig av å ha pengene i begynnelsen av semesteret har du god tid. Alle må søke på nett, du finner søknad og enkle instrukser på Lånekassens nettsider. Du kan følge behandlingen av søknaden din både her og via gratis oppdatering på mail eller mobil. 18 Mer informasjon studiesøk Mange av dere ønsker sikkert detaljerte svar på flere spørsmål som jeg ikke har kommet inn på nå. Og: Svarene finnes dere må bare være beredt på å lete litt aktivt 11

12 selv. Svarene på spørsmålene deres finnes der ute, det er bare et spørsmål om å vite hvor man skal gå, og også hvor man ikke bør gå. Som regel er det lurest å henvende seg til utdanningsinstitusjonenes egne nettsider (ev. andre informasjonskanaler ringe osv.) når man lurer på noe. Det er her man finner kvalitetssikret, oppdatert informasjon om studietilbud og hvordan dette er organisert ved de bestemte lærestedene. Offentlige sider om utdanning (utdanning.no, Kunnskapsdepartementets sider) er også sikre kilder til informasjon. Utdanning.no tilbyr f eks en god søketjeneste for utdanning i Norge (omformuler), og inneholder også lenker til andre pålitelige sider med utfyllende eller annen relevant informasjon. Fordelen med å søke via offentlige sider at de helt sikkert er oppdaterte mht hvilke studier som tilbys når og hvilken faglig inndeling de ulike lærestedene opererer med. Andre, kommersielle sider kan fungere ok som informasjonskilder bare inntil et visst punkt: Private aktører har ikke nødvendigvis tilgang til lærestedenes egen informasjon og hvordan de planlegger studietilbudet sitt. At det er penger inne i bildet kan også bety at enkelte studier kan kjøpes ekstra omtale og plass på de private sidene, og kommersielle aktører kan i utgangspunktet presentere studieprogrammer og fagområder i sin egen inndeling etter eget forgodtbefinnende. Man kan altså risikere å få presentert et ikke-representativt bilde av virkeligheten, i verste fall feilinformasjon. For å være sikker på at man søker en utdanning som faktisk finnes og som er godkjent som sådan (NOKUT) er det viktig å oppsøke de gode, pålitelige kildene. 19 Samordna Opptak: Hvordan søke? De aller fleste studiesteder i Norge søker du plass ved gjennom Samordna Opptak. Her må du også bruke nettsøknad (via koder fra MinID). Du finner en lettfattelig guide til utfylling av søknaden på nett sidene til Samordna Opptak. Søknaden er tilgjengelig f.o.m. 1. februar, dvs. at du fra da av kan fylle ut og også endre på søknaden så mange ganger du vil frem til leveringsfrist, som for de fleste av dere vil være 15. april. Merk imidlertid at dersom du vil søke Politihøgskolen eller luftfartsfag ved UiT, er fristen 1. mars. Denne fristen gjelder også om du har dokumentert grunn for 12

13 tidlig opptak eller særskilt vurdering, om du har IB eller videregående opplæring fra ikke-nordiske land, eller vil be om realkompetansevurdering. For alle andre er søknadsfristen 15. april. Det er viktig at du setter opp alle studiealternativene du vurderer, frem til 1. juli kan du omprioritere ønskelisten. I tilfelle datatrøbbel el.l., gjør ferdig søknaden og send den gjerne inn et par dager før den absolutte fristen, etter 15. april er det for sent! Du kan lagre og levere den 1. februar om du vil og likevel gjøre endringer fram til 15. april. Men etter 15. april kan du BARE GJØRE OM PÅ DE 10 STUDIENE DU HAR MED I SØKNADEN. Du vil få brev og oppfølging fra lærestedet du har på øverste plass. Husk at du ikke er garantert å få studieplassen du ønsker deg mest, så du bør sjekke om du har godt nok snitt til å komme inn dit du helst vil. Hør med lærestedet for å finne ut dette. 20. juli får du svar på søknaden din. Da vil du få et tilbud, som er det øverste studiet som du er kvalifisert for. Du bør imidlertid ha gjort deg tanker om det praktiske rundt en kommende studiesituasjon i forbindelse med bolig, lån osv. innen denne datoen. Uansett om du vet hvor du skal eller ikke er det lurt å sjekke boligmarkedet på de mest aktuelle lærestedene så tidlig som mulig. Da stiller du bedre forberedt om ikke alt går som planlagt. Innen seks dager/26. juli må du svare på om du vil ha studieplassen du har fått tilbud om. Fristen er absolutt, og det er ikke mulig å svare på forhånd. 20 Opptakskrav De fleste utdanninger som kan søkes gjennom Samordna Opptak krever generell studiekompetanse. Dere oppnår generell studiekompetanse ved blant annet å fullføre og bestå en 3-årig videregående opplæring. Noen utdanninger har i tillegg spesielle opptakskrav, som visse realfag. Noen læresteder har særegne opptakskrav (opptaksprøver), dette gjelder f. eks. enkelte vitenskapelige høgskoler og skoler for utdanning innen musikk og kunst. (En del private høgskoler (tar skolepenger og) har også det de vi kaller rullerende opptak, det vil si at man kan søke når man vil og ikke gjennom Samordna Opptak.) En liste over opptakskravene til de ulike utdanningene du kan søke finner du på Samordna Opptak. 13

14 Hvis du ikke finner svaret på det du lurer på her, f. eks. mer spesifikke/detaljerte opplysninger om opptakskrav for en bestemt utdanning, er det beste å ta kontakt direkte med lærestedet som tilbyr utdanningen. Noen høyskoler og universiteter tilbyr ulike måter å imøtekomme de spesielle opptakskravene til ingeniørutdanninger. Forkurs, realfagskurs, y-veien og tresordningen er ulike måter å komme inn på ingeniørstudier hvis man egentlig mangler studiekompetanse eller realfag for å komme inn. Om du mangler matematikk eller fysikk fra videregående skole, kan du altså ta dette på enkelte høyskoler/universitet før du begynner på ingeniørgraden. Ta kontakt med det aktuelle lærestedet om dette. 21 Studentsamskipnadene Når du har funnet studiet du vil ta og startet søknadsprosessen, bør du også begynne å tenke over det praktiske rundt en kommende studiesituasjon. For de fleste vil det være aktuelt å flytte når man begynner å studere, og mange lurer på hvordan de kommer til å bo ved det nye lærestedet. Også her er det viktig å være tidlig ute med å lete etter informasjon og undersøke boligtilbudet selv. Til dette er det god hjelp å hente i studentsamskipnadene. Vi har 25 studentsamskipnader i Norge, og de aller fleste læresteder er tilknyttet én av disse. Studentsamskipnadene skal legge til rette forhold i studenthverdagen som ikke har direkte med studiene å gjøre. De driver blant annet bokhandler, spisesteder, barnehager og treningsfasiliteter, og gir tilgang til helsestasjon, psykologtjeneste og studentrådgivning. Man får også refundert legeutgifter over en viss sum gjennom studentsamskipnadene. I tillegg driver de altså boligutleie til svært gode priser og med rimelige leiekontrakter sammenlignet med det private leiemarkedet. Du kan og bør søke en god stund før du har fått svar om studieplass, siden studentboligene oftest tildeles tidlig i sommerferien. Husk at det likevel ikke er noen selvfølge at du får tildelt studentbolig, da studentsamskipnadene ofte har ansvar for langt flere studenter enn de har boliger å tilby. Du bør derfor være minst like tidlig ute med å undersøke det private leiemarkedet for å finne et godt sted å bo. Uansett hvor man har tenkt seg som student, vil det være rift om de mest attraktive hyblene med hensyn til beliggenhet og standard. Tenk gjennom hvordan du har lyst til å bo og leve: Alene eller i kollektiv 14

15 sammen med andre? I sentrum eller litt utenfor? Å bo i kollektiv kan f eks gi deg et verdifullt sosialt nettverk og bedre plass enn man får for samme pris alene. Føler man seg mer klar for å bo alene kan det være lurt å lete utenfor de mest sentrumsnære områdene for å unngå blodpris på leien. Det viktigste er at du er ærlig med deg selv, og husk at du alltid kan flytte om det frister. Med en rimelig og redelig husleiekontrakt blir dette enklere. 22 Studentlivet Vær bevisst på at hvor du og ev. hvem du bor med i stor grad kan forme livet ditt som student, i forhold til avstand til kino, kafeer, utesteder og lignende, altså sosiale og kulturelle arenaer der studenter ofte møtes. Mange ønsker å bo nær slike arenaer, for å føle seg som del av studentlivet og studentkulturen ved sitt lærested. Flere kulturinstitusjoner gir studentrabatt på mat og drikke, inngangsbilletter til arrangementer, og lignende. Mange velger også å ta et lite steg lenger og bidra aktivt til utviklingen av denne kulturen. Dette er ofte et lurt valg. Om hjertet ditt brenner for en bestemt sak eller du bare lurer på hva de ulike studentorganisasjonene driver med og vil se det fra innsiden, kan det være nyttig og givende både sosialt og faglig å følge opp engasjementet ved å bli med i en form for organisert studentkultur. Det kan være alt fra studentradio og studentavis til frivillig arbeid ved kulturhus drevet av og for studenter, teatergrupper, idrettslag eller studentpolitikk. (Tilbudet varierer fra sted til sted, men det finnes alltid noe å engasjere seg i!) I tillegg til personlig utbytte vil det alltid lønne seg å ha engasjert seg i noe når du kommer så langt at du skal søke jobb. Om innsatsen din har vært direkte yrkesrelevant eller ikke, vil arbeidsgivere oftest sette pris på frivillig eller lønnet arbeid ved siden av studiene. Det viser bredde og fleksibilitet i dine interesser utenfor lesesalen, og gir deg verdifull erfaring. Å engasjere seg i lag med andre studenter gir deg en bevissthet om og innsikt i hva livet som student egentlig dreier seg om: Å utvikle og forberede seg til resten av livet, hva enn det måtte bringe. Å bli voksen, om du vil! 23 15

16 Avsluttende kommentarer/program for dagen Det er straks på tide å avrunde, og vi håper dere har fått en viss oversikt over mulighetene dere har om noen måneder, når russetid og eksamen er overstått. Husk de viktigste datoene fremover (repeter! 15. april, Samordna opptak, 10 valg, kan omprioritere disse 10, men umulig å legge til noen ekstra etter 15. april), tenk gjennom hva du aller helst vil, og gled deg! Dere har en spennende tid foran dere lykke til med valget, å ha en fin og informativ dag videre! (vis til program for resten av dagen) Kilder Liste over univeristeter og høgskoler i Norge: Om universitetet: Hyllseth, Berit (2001). Forskningsbasert undervisning. Norgesnettrådets undervisning. Om studiehverdagen: Michelsen, Svein og Aamodt, Per Olaf. Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport. ormen.%20sluttrapport.pdf Om søknadsprosessen: 16

17 Søkerhandboka Samordna Opptak. Om fagskole: Generell informasjon: Utdanning.no Samordnaopptak.no Lanekassen.no Kunnskapsdepartementet.no Siu.no Nokut.no Annet: Blom, Kari. Profesjonsutdanning i Bergen. Utdanningslinja. Klarere skille mellom yrkesbachelor og akademisk bachelor. 17

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 03 Oppbygging av engelsk bachelor.. s. 05 2. TIDLIGERE STUDENTERS ERFARINGER

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer... ...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...6 Internasjonale studenter...7 Kunnskapsbygg...8... Finansiering...8

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet LURT Å TENKE OVER: Hvor vil du reise? IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten Arbeidslivsdagen Bli kjent - gjør deg kjent Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008 Karrierevalget: Bachelor eller master? Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer