BioVerdi. Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje. Rapportlansering. 20. mai Ole Petter Ottersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BioVerdi. Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje. Rapportlansering. 20. mai 2014. Ole Petter Ottersen"

Transkript

1 Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje Rapportlansering. 20. mai Ole Petter Ottersen

2

3 Bioøkonomien på den nasjonale og globale agenda

4 Prosjektet kort fortalt Industriell biotek Marin sektor Landbruk Helse 50 ledere fra forskning, utdanning, bedrifter, finans og nettverk Partnerskapet Workshops og analyser Konkrete forslag til tiltak for å utløse potensialet Bedre vilkår for biobasert virksomhet Et felles fremtidsscenario som aktørene kan jobbe mot Neste steg: Realisering av tiltak

5

6

7 De fire sektorene bioteknologi i sentrum Biotekintensive næringer har felles kunnskapskjerne Mangfold av muligheter på tvers av sektorer Spennende muligheter i grensesnittene Felles utfordringer kan løses med forente krefter Rifkin: Den tredje industrielle revolusjon

8

9

10 Muligheter Biotek = muliggjørende teknologi Stort globalt vekstpotensial Norges unike ressurser Sterk forskningsinnsats

11

12 FoU investeringer i biotek

13

14

15 Anbefalingene Innovasjonssentre og klyngepolitikk 1. Etablering av et bioøkonomisk innovasjonssystem Collaborative Innovation Centres (CIC) Alle viktige intellektuelle, teknologiske, materielle, og økonomiske ressurser gjøres attraktivt tilgjengelig for selskaper som driver utvikling av biobaserte produkter og tjenester Sentrene er koblet sammen i nettverk og kompletterer hverandre TTOer og inkubatorer integrerer sin virksomhet i sentrene for å skape optimale forhold for innovasjon og vekst. 2. Fokuset i utviklingen av klyngene våre må styrkes på to områder: Bevisst satsing på innovasjon i grenseflatene mellom ulike næringssektorer og kunnskapsområder. Samarbeidet mellom forskning og bedrifter må ha fokus på både forskning og bedriftsutvikling.

16 Anbefalingene Finansiell kapital Eksisterende offentlige virkemidler må optimaliseres slik at de gir større risiko-avlastning og virkelig evner å utløse investeringer fra private investorer. En sammensatt pakke av optimaliseringstiltak foreslås: Øke kunnskapen blant investorer, bygge nettverk og synliggjøre vekstpotensialet i bionæringene Skatteincentiver for investeringer i pre-kommersielle forskningsbaserte bedrifter (uavhengig av sektor) Innføring av et eget tiltak innenfor Skattefunn der forskningsbaserte tidligfase-bedrifter tilbys en refusjonsramme (skattefradrag) på 35 % Den generelle timesats for SkatteFUNN økes til det som er normal timeprissats for brukerstyrt forskning Avgiftslettelser for oppstartsselskaper (uavhengig av sektor) Etablering av «Biomyggordningen» en låneinsentivordning etter mønster fra Oljemyggordningen

17 Anbefalingene Human kapital Øke bionæringenes attraktivitet og rekruttere flere talenter mot livsvitenskap og biosektorene Fremtidspotensialet i bioøkonomien må markedsføres overfor ungdom, studenter og arbeidstakere. Samarbeid mellom næringsliv, innovasjonssentere og skolen. Økt støtte til internasjonal hospitering av studenter, forskere og arbeidstakere som får opphold i ledende høyproduktive miljøer ute og tar med seg verdifull kompetanse hjem. Stimulere til forskningssamarbeid via rammeprogrammet Horisont 2020 hvor forskning og innovasjon sees i sammenheng.

18 Human kapital Rekruttering!

19 Anbefalingene Markedsinnovasjon Dannelse av et nasjonalt kompetansesystem for bionæringene innen markedsforskning og innovasjon Heve markedskompetansen innen bionæringene Øke kunnskapen om: Markedenes behov Markedsføringsmetoder Markedsinnovasjon Skape mer konkurransedyktige norske produkter og tjenester!

20 Utfordringen Bioøkonomi - Norges uforløste potensial Utfordringene: Svake klynger Lite samarbeid forskning næringsliv Ikke attraktivt å eie/investere i biotekintensive bedrifter Svak vekst av oppstartselskaper Kobling til andre initiativer: HelseOmsorg 21 Langtidsplanen Ekspertutvalget for finansiering Livsvitenskapssatsing og konvergens Horisont 2020

21 Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje Rapportlansering. 20. mai Ole Petter Ottersen

22 Analysearbeidet Tid: 3kv2012 4kv2014 Deltakere: Nøkkelpersoner fra de fire sektorene Oppgave: Hvordan skal vi øke attraktivitetsfaktorene i bionæringene? Metodikk: Smaragdmodellen

23 analyse Helsesektoren Utnytte paradigmeskiftet i legemiddelindustrien Insentiver må iverksettes for vekstbedrifter HelseOmsorg21

24 analyse Marin sektor Verdensledende i akvakultur/sjømat og marin ingrediensindustri Ny kunnskap om havressursene, marin genomikk og økosystemstudier oppgraders Mulighet for å skape ny, voksende bioteknoligbasert leverandørindustri

25 analyse Industrisektoren Stort potensiale i prosess- og raffineringsteknologi Kartlegge nye råvarekilder og teknologier Samarbeid akademia-industri, bruk av virkemidler til omstilling

26 analyse Landbrukssektoren Stort bioteknologisk potensiale i næringsmiddelindustrien Innovasjonssentra på Ås og Hamar Styrke samarbeidet på Østlandet

27 Anbefalingene Nasjonalt bioøkonomisk innovasjonssystem Styrking av både human og finansiell kapital Kompetansesystem for markedsinnovasjon

28 - Videre arbeid Det biotekintensive næringsliv i 2020 Endringer i rammevilkår og virkemidler Partnerne implementer tiltak

29 Støtteslides

30 Børsen dokumenterer bioøkonomien

31 Bioøkonomien på den nasjonale og globale agenda

32 Den bioteknologiske historie viser vei Pionérer forandret verdenshistorien

33 Oppstarterne skaper jobber

34 Innovasjonssentre og klyngepolitikk Etablere et bioøkonomisk innovasjonssystem Fokuset i utviklingen av klyngene våre må styrkes

35 Collaborative Innovation Centres Dagens innovasjonssystem produserer lite vekst i norske bionæringer Universitetene er ikke utnyttet som plattform for etablering og vekst av biotekselskaper FoU-miljøenes kunnskap, utstyr, laboratorier og mennesker må inngå i et helhetlig tilbud til bedriftene Collaborative Innovation Centres er samarbeidsarenaer designet for å skape optimale forhold for vekstbedrifter Næringsliv oppstår der det finnes særskilte konkurransefortrinn

36 Finansiell kapital Eksisterende offentlige virkemidler må optimaliseres Øke kunnskapen Skatteincentiver for investeringer Skattefunn Avgiftslettelser

37 Finansiell kapital Bioteknæringene trenger økt tilgang på risikokapital To typer tiltak: Etablere offentlig risikoavlastning som fungerer Stimulere investeringer av privat kapital foreslår en optimal pakke av konkrete virkemiddeltiltak: Pre-såkorn fasen Såkorn fasen Venture fasen Alle faser Gründerstipender Studentstipender (EXIST) Styrke FORNY Proof-of-concept fond for valtet av TTO ene Styrke BIA Innovation Vouchers forvaltet av IN Øremerkede såkornmidler Gaveforsterning knyttet til veldedige midler Skatteincentiver for investeringer i tidligfase biotekselskaper Investinor: Bygge egen biotek-satsing Argentum: Bygge egen biotek-satsing Privat VC kapital: skatteincentiver for investeringer i tidligfase biotekselskaper Skatteincentiver for private investorer «Biomyggordning» = skatteutsettelse lik Oljmyggordningen Etablering av nytt evergreenfond for biosektorene

38 Human kapital Øke bionæringenes attraktivitet og rekruttere flere talenter mot livsvitenskap og biosektorene Markedsføres bioøkonomien Samarbeid mellom næringsliv, innovasjonssentere og skolen. Internasjonalisering Horisont 2020

39 Markedsinnovasjon Nasjonalt kompetansesystem for bionæringene innen markedsforskning og innovasjon Heve markedskompetansen Øke kunnskapen om markedenes behov, markedsføringsmetoder, markedsinnovasjon Skape mer konkurransedyktige norske produkter og tjenester.

40 Markedsinnovasjon Bedrifter i bionæringene trenger økt kompetanse på markedsinnovasjon Doblin s ten types of innovation Etablere sentere for markedsinnovasjon for bionæringene Etablere nasjonalt senter for markedsforskning og innovasjon innen bioøkonomi Knyttes tett til næringslivet

41 Utfordringer Prosessering, Produksjon, Lagring, Konsum, Resirkulering, håndtering av biologiske ressurser, Eskalerende helsebudsjetter

42

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye om sjømat, men mener egentlig oppdrett. 60 "Norsk Fiskerinæring"

Detaljer

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Innovasjon gjennom samhandling VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon DEL XX / seksjonstittel Norges forskningsråd er en sentral institusjon i norsk forskning og forvalter årlig om lag 7 milliarder

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere. Summary in Norvegian. Sammendrag på norsk

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere. Summary in Norvegian. Sammendrag på norsk Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Norvegian Yrkesveiledning: En håndbok for beslutningstakere Sammendrag på norsk Godt organiserte yrkesveiledningstilbud er stadig viktigere. Medlemsland

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics [ Næringsklynger hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1 Januar 2008 Av Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer