Gi meg verktøy, lærer slik at jeg kan utvikle meg skriftlig!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gi meg verktøy, lærer slik at jeg kan utvikle meg skriftlig!"

Transkript

1 Gi meg verktøy, lærer slik at jeg kan utvikle meg skriftlig! Harald Morten Iversen, HiST Hildegunn Otnes, PLU/NTNU LNU-konferansen, mars 2013

2 Gi meg verktøy, lærer slik at jeg kan utvikle meg skriftlig! Harald Morten Iversen, HiST Hildegunn Otnes, PLU/NTNU

3 (Fra Brenner, 2011: «Om å skrive»)

4 SYN PÅ GRAMMATIKK OG GRAMMATIKKUNDERVISNING

5 Michael Halliday Eva Maagerø Halliday, Berge, Coppock, Maagerø Bjørn Vigeland

6 Dikotomi eller kontinuum..? Systemgrammatikk < > funksjonell grammatikk Langue < > Parole (Saussures) Logisk-filosofisk < > etnografisk (Halliday) Formell < > funksjonell Strukturell < > Semantisk/pragmatisk Deklarativ < > prosedural «Språk» < > «språking» Figurativ kunnskap < > Operativ kunnskap

7 Funksjonelt grammatikksyn Funksjonell grammatikkundervisning Går utover setningsnivået Fokus på kontekst, funksjon, formål, semantikk LK06: Fagterminologi som sier noe om funksjon, ikke bare om system Språk er handling Tekstbasert undervisning; grammatikken i bruk i hele tekster Fokus på kontekst, funksjon, formål, semantikk Bruke funksjonelt metaspråk i respons på elevers tekster Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk i en rekke eldre og nyere tekstformer (Språk & kultur, generelt) Elevene skal kunne forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap (etter 7. trinn) Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. (etter 10.trinn)

8 Evaluering, analyse, kreativitet Anvendelse Forståelse Kunnskap (Anderson og Krathwool)

9

10 Systemgrammatisk vs. funksjonell respons Systemgram. respons: Funksjonell respons:

11 Fagterminologi; metaspråk Eks. på systemgrammatisk fagterminologi Eks. på funksjonsgrammatisk fagterminologi

12 SYN PÅ SKRIVING OG SKRIVEUNDERVISNING

13 Skrivetrekanten

14 Skrivehandlinger Å samhandle, informere Framheving av funksjonelle sider ved skriving Å overbevise, uttrykke meninger, argumentere, drøfte, tilrå og overtale Å forestille seg, se for seg, fortelle, skape, underholde og teoretisere Påvirkning Konstruksjon av tekstverdener (fantasiverdener el. andre virtuelle verdener, f.eks. teorier) Utveksling av informasjon, holde kontakt Skriftlig mediering Kunnskapsutvikling Identitetsdanning og selvrefleksjon, metakommunikasjon og egenvurdering Å reflektere over egne erfaringer, tanker og følelser; vurdere og reflektere over eget arbeid Kunnskapsorganisering og lagring Å beskrive, organisere og strukturere stoff Formål med skrivinga Å utforske, drøfte, diskutere, analysere, forklare, tolke, resonnere Figuren er utviklet i forbindelse med Normprosjektet og utvalgsprøvene i skriving.

15 HVORDAN UNDERVISE I FUNKSJONELL GRAMMATIKK KNYTTET TIL SKRIVING?

16 Prinsipper for funksjonell undervisning (funksjonell grammatikk/funksjonell skriving) Form og funksjon hånd i hånd Utgangspunkt i systemkategorier? Utgangspunkt i funksjonskategorier? Gi elevene eksempeltekster Profesjonelle tekster (sakprosa, skjønnlitteratur), fritidstekster, medietekster m. fl. Elevtekster Kriteriebasert respons Dele et metaspråk (i undervisning, respons og vurdering) Gjerne fokus på visse aspekt (deltrening)

17 Ta utgangspunkt i systemkategorier eller funksjonskategorier? Setningsforbinder Dessuten er han alltid sen Derfor er han alltid sen Modale adverb muligens, sikkert, kanskje, vel, nok ++ Holdnings -markør Jeg er heldigvis i tide. Modale hjelpeverb kunne, burde, måtte, skulle Tids- og stedsmarkør Jeg kommer sent i kveld Prefiks kjempestor, ørliten, bitteliten, Demper Det er visst sent. Gradsadverb ganske liten, veldig liten, relativt liten,

18 Et par eksempeltekster Tekstmelding Nyttårstale «Kommer snart.» «Fint» «På kino i kveld?» «Veldig gjerne»

19 Noen eksempler på funksjonelle spørsmål: Hvordan uttrykke holdning og nyansering? Hvordan skape sammenheng? Hvordan skape tempo (evt. ro) i en tekst? Hvordan skape variasjon i teksten? Hvordan uttrykke et tenkt tilfelle? Hvordan abstrahere, skape distanse? Hvordan oppfordre, anmode, appellere? Hvordan framheve noe? Hvordan gi en instruksjon? +++ Vi trenger grammatiske kunnskaper (både om system og funksjon!) for å besvare disse spørsmålene.

20 Funksjon: Å uttrykke et tenkt tilfelle Å uttrykke ønskedrømmer, fantasier, det hypotetiske Om visse betingelser var til stede Hvis jeg hadde (preteritum) penger, ville jeg ha kjøpt (preteritum futurum perfektum) bil. Hvis jeg hadde hatt (preteritum perfektum) penger, ville jeg ha kjøpt (preteritum futurum perfektum) bil. Hadde jeg hatt (preteritum perfektum) penger, hadde jeg kjøpt (preteritum perfektum) bil. Bruk av tempus for å distansere fra virkeligheten.. Modal bruk av tempus Forslag til skriveoppgave; Hvis jeg hadde vunnet 1 million, ville jeg Forslag til skriveoppgave; Hvis vegger kunne tale, ville de fortalt om/at 20

21 Flere tenkte tilfeller Om jeg f. eks har hatt en hard dag på skolen og er sint og sur kan jeg skru på noe rocka og sint musikk, rive bøkene ut av bokhylla og kaste litt klær og skrot rundt meg. Da har jeg på en måte gjort meg ferdig med å være sint, så da kan jeg rolig og behersket putte bøkene tilbake i bokhylla. ( ) Om jeg et trist kan det være greit å høre på noe mer rolig musikk. Da setter jeg kanskje på en trist og småmelankolsk cd, og legger meg til å sove litt. ( ) Om jeg er i godt humør kan jeg tåle det meste, men om jeg er skikkelig morragretten og det første jeg hører om morgenen er hit me baby one more time kan du banne på at dagen er ødelagt. Utdrag fra «Thank you for the music», ungdomsskoleeksamen (KAL-prosjektet; Berge mfl 2005)

22 Funksjon: Å skape sammenheng Setningskopling Referentkopling (Illustrasjoner fra Zeppelin, 6.trinn, Aschehoug)

23 Oversikt over de vanligste forbinderne og deres funksjon FUNKSJON TYPE FORBINDER GRAMMATISK KATEGORI EKSEMPEL Å knytte fakta til fakta Additive forbindere Konjunksjoner: Adverb: Adverbiale uttrykk: Og, samt Også, videre, dessuten Til og med, for eksempel Å organisere etter tid Temporale forbindere Subjunksjoner: Adverb: Adverbiale uttrykk: Då, når, mens, siden Så, etterpå, då, når Etter ei stund, på den tid Å uttrykke motsetninger Adversative forbindere Konjunksjoner: Subjunksjoner: Adverb: Men Enda, selv om Derimot, likevel Til tross for, tvert imot Adverbiale uttrykk: Å uttrykke alternativ Alternative forbindere Konjunksjoner: Adverb: Eller, enten eller Alternativt Å markere årsak virkningsrelasjoner Kausale forbindere Konjunksjoner: Subjunksjoner: Adverb: For, så Fordi, da, slik at, hvis Derfor, altså, dermed På grunn av, grunnen til Adverbiale uttrykk:

24 Setningsbindere i «Thank you for the music» 2. Avsnitt Musikken har blitt en viktig del av ungdomskulturen, men også av alle folks liv generelt. Vi hører på musikk mens vi trener, på fest og hjemme. Dessuten spilles det musikk i butikker og ellers i det offentlige rom. Men hva vi hører på når vi får velge selv, er vidt forskjellig fra person til person. 7. avsnitt Jeg liker veldig godt å høre på musikk når jeg er i bevegelse. Når jeg sykler, for eksempel, eller når jeg er på sjøen. Når du sykler og hører på musikk er det nesten som å fly, og når båten gynger i takt med musikken er det kjempedeilig..

25 Leksikalsk referentkopling kompenserer for mangel på setningskoplinger «Musikk er på mange måter som mat for meg. Jeg er nødt til å ha det for å overleve. Det går ikke en dag uten at cd-spilleren står på full guffe mens jeg skråler med. Med en gang jeg står opp, kommer hjem fra skolen eller skal vaske, er musikken et must.» Musikk det cd-spilleren skråler med musikken som mat nødt ikke en dag must

26 Struktur/komposisjon Avsnitt Sammenhengsmarkører

27 Hvordan skrive en fagtekst? Hvilke funksjoner og hvilke grammatiske redskaper..? 1) Hvordan dannes fagbegrep/abstraksjoner? 2) Skal man være personlig eller upersonlig? 3) Hvilke relevante funksjoner kan passivkonstruksjoner ha i en fagtekst? Vi ser også på noen eksempler fra et leserbrev skrevet ev en elev på VGS.

28 Hvordan skrive en fagtekst? 1) Hvordan dannes fagbegrep/abstraksjoner? Ved hjelp av sammensetninger, for eksempel: a) Substantiv+substantiv b) Substantiv+adjektiv c) Substantiv + verb d) Preposisjon+verb e) Prefiks+verb Ved hjelp av nominaliseringerav adjektiv og verb: -het, -skap, -itet -else, -ing, -sjon Ved hjelp av innpakninger Eksempler fra elevteksten: a) Tilsetningsstoffer b) sukkerholdig c) helsefremmende d) overvurdere e) prefabrikkert Eksempler fra elevteksten: undersøkelse, virkning, utvinning, forgiftning, konsentrasjon Eksempler fra elevteksten: gelatinbaserte søtsaker = søtsaker som er basert på gelatin sukkerholdige leskedrikker = leskedrikker som inneholder sukker Hjerterytmeforstyrrelse = når rytmen i

29 Hvordan skrive en fagtekst? 2) Å være personlig eller upersonlig.. Vurder om det passer å bruke de personlige pronomenene jeg og du i den teksten du skal skrive. Vurder om det er naturlig å hente fra ditt repertoar av upersonlige pronomen i denne teksten (man, en, noen, enkelte, mange, flere ) Hvis du bruker vi i teksten, sjekk hva pronomenet egentlig viser til.

30 Hvordan skrive en fagtekst? 3) Passivkonstruksjoner Vurder hvordan du vil variere mellom aktiv og passiv verbbruk. Det er vanlig å bruke passiv. når den handlende (agens) er ukjent: Han ble drept i krigen når den handlende er uinteressant, unødvendig, selvsagt og det er noe annet som er viktig å framheve: Publikum ble oppfordret til å skru av mobiltelefonene. Barn som skal reise alene bes henvende seg ved skranken. for å skjule/underslå den handlende: Rommet må ryddes! (skjult kommando) Flere barnehager skal bygges! (diffuse løfter)

31 Evaluering, analyse, kreativitet Anvendelse Forståelse Kunnskap Avsluttende tanker

32 Vi har i dette foredraget både via teori og praktiske eksempler prøvd å vise hvordan et funksjonelt syn på grammatikk og skriving er en egen måte å tenke på, både i forskning og undervisning. Har man kunnskap om og forståelse for det brukspotensialet som ligger i språket som system og klarer å anvende dette på en bevisst, funksjonell og hensiktsmessig måte DA kan grammatikk fungere som et verktøy i skriveundervisninga. LK06 har dette synet som en grunnpilar, men vi mener at planen ikke klarer å følge dette systematisk opp i kompetansemålene hverken i den nåværende planen eller høringsutkastet. Dette har vi gitt beskjed om til UDIR i høringsutkast som er sendt fra HiST og PLU/NTNU. (På videregående skoletrinn kan det snarere virke som det har blitt større fokus på formverk, siden det stadig oppfordres til sammenlikning mellom formverk på bokmål og nynorsk). Når det grammatiske er såpass tilfeldig plassert og formulert i kompetansemålene på ulike trinn, MÅ LÆRERNE TENKE SELV De må sørge for at de funksjonelle målsettingene som blir signalisert andre steder i norskplanen, følges opp kontinuerlig i det 13-årige skoleløpet.

33 Fra matriser til mening! Fra form til funksjon! Fra regler til repertoar! Fra språkkunnskap til skrivekompetanse!

34 Referanser i presentasjonen Anderson, L. & D. Krathwohl (red.) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Pearson Education. Berge, K. L., P. Coppock & E. Maagerø: Å skape mening med språk. En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan & J. Martin. Oslo: LNU/Cappelen Akademisk forlag. Berge, K.L., Evensen, L.S., Hertzberg, F. & Vagle, W. (2005). Ungdommers skrivekompetanse (Bind 1 & 2). Oslo: Universitetsforlaget. Brenner, Hans Olav Om å skrive. Samtaler med norske forfattere. Oslo: Kurér forlag. Halliday, M.A.K. & Matthiessen, C. (2004). An introduction to functional grammar (3.utg.). London: Arnold. Maagerø, E. (2005). Språket som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget. Vigeland, B Funksjonell grammatikk og tekstanalyse. Oslo: Unipubforlag

35 Annen aktuell litteratur om funksjonell grammatikk og skriving Hertzberg, F. (1998). Funksjonell grammatikkundervisning hva kan det være? Norsklæreren, nr. 5. Hertzberg, F. (2008). Grammatikk? I Nergård, M. E. & I. Tonne (red.): Språkdidaktikk for norsklærere mangfold av språk og tekster i undervisningen. Oslo: Universitetslaget. Nergård, M. E. & I. Tonne (red.): Språkdidaktikk for norsklærere mangfold av språk og tekster i undervisningen. Oslo: Universitetslaget. Skjelbred, D. (2006 ). Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

36 Egne publikasjoner om funksjonell grammatikk og skriving Iversen, H. M., H. Otnes & M. S. Solem (2004/2011). Grammatikken i bruk. Oslo: Cappelen Akademisk. Iversen, H. M. (2008). En multimodal fortelling fra et fjerdeklasserom i Lorentzen, R. T. og Smidt, J. (red): Å skrive i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. Iversen, H. M. (2009). Funksjonell grammatikk noen didaktiske og pragmatiske tilnærminger. I Smidt, Jon (red.): Norskdidaktikk ei grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. Iversen, H. M. (2011). La det svinge en analyse og vurdering av en tiendeklassetekst. I Solheim, R., J. Smidt, & A. J. Aasen (red.): På sporet av god skriveopplæring. Ei bok for lærere i alle fag. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Iversen, H.M. & H. Otnes. (2011). Grammatikken i bruk i arbeid med tekster. Norsklæreren 3/2011. Iversen, H.M. & H. Otnes. (2012). Tekstkohesjon i lærerutdanning og skole. En begrepsdiskusjon. I Smidt, Jon, E. S. Tønnessen, B. Aamotsbakken (red.): Tekst og Tegn. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Iversen, H.M. & H. Otnes. (2012). Skriv en tekst! Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet. Norsklæreren 2/2012. Otnes, Hildegunn (2011). På oppdagelsesferd i forfeltet i norske setninger. I Guldal og Otnes (red.): Grammatikkundervisning. Idéhefter for lærere. Trondheim: Tapir.

Om gråræin, bebifugler og ufoer

Om gråræin, bebifugler og ufoer Om gråræin, bebifugler og ufoer Barn lager sammensatte tekster Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Innledning Barn lærer tidlig å gi uttrykk for tanker og ideer gjennom visuell kommunikasjon 1. I muntlig dialog

Detaljer

Fem prinsipper for god skriveopplæring

Fem prinsipper for god skriveopplæring Skriving på ungdomstrinnet Fem prinsipper for god skriveopplæring Foto: Rido/Fotolia.com av trude kringstad og trygve kvithyld Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise kunnskap og kompetanse

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier

Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier Berge: Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve 1 Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier Kjell Lars Berge, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap,

Detaljer

60 Nummer 15 marts 2014

60 Nummer 15 marts 2014 Fem prinsipper for god skriveopplæring Trude Kringstad og Trygve Kvithyld, rådgivere ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

Fem teser om. på elevtekster

Fem teser om. på elevtekster Fem teser om funksjonell respons på elevtekster Af Trygve Kvithyld, Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, og Arne Johannes Aasen,

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

av skriving som grunnleggende ferdighet i skole og i nasjonale prøver fire år etter innføringen av Kunnskapsløftet (K06) hvor står vi nå?

av skriving som grunnleggende ferdighet i skole og i nasjonale prøver fire år etter innføringen av Kunnskapsløftet (K06) hvor står vi nå? Skriving som grunnleggende ferdighet i skole og i nasjonale prøver fire år etter innføringen av Kunnskapsløftet (K06) hvor står vi nå? Av Kjell Lars Berge I artikkelen Skriving som grunnleggende ferdighet

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Multimodalitet og multimodale tekster

Multimodalitet og multimodale tekster Multimodalitet og multimodale tekster AF ANNE LØVLAND, FØRSTEAMANUENSIS OG DR. ART. VED UNIVERSITETET I AGDER Multimodale tekster er vår tids kommunikasjonsform. Ulike medier som aviser, tv og bøker har

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter,

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter, Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som har fokus på matematikkundervisning på småskoletrinnet. Årene på småskolen legger grunnlaget for kunnskaper i og oppfatninger av faget, som ofte

Detaljer

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL «Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole Tidligere har skoleelevers tilgang til ulike kilder vært relativt begrenset, da kildevalget

Detaljer

Følge med og følge opp

Følge med og følge opp Avhandling for graden doctor artium Hildegunn Otnes Følge med og følge opp Verbalspråklig lyttemarkering i synkrone nettsamtaler Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER INNBLIKK ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER 2 Informasjon This PDF is registered for copyright under

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer