F r a m t i d s h u s e t. H o v e t P o r s g r u n n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F r a m t i d s h u s e t. H o v e t P o r s g r u n n"

Transkript

1 F r a m t i d s h u s e t H o v e t P o r s g r u n n

2 Du er opptatt av å ha det godt og vil ta vare på kroppen din. Ditt hjem vil du innrede på samme måte med system og kjærlighet. Du legger vekt på at det er funksjonelt, praktisk og miljøvennlig, men det aller viktigste er at nettopp dine behov blir dekket. F r a m t i d s h u s e t H o v e t P o r s g r u n n

3 FRAMTIDSHUSET: Arkitektens ord Til grunn for utviklingen av framtidshuset ligger en studie av hvilke bygningsmessige forhold som er avgjørende for å oppnå redusert energiforbruk og reduserte miljøbelastninger ved bygging og bruk av boligene. Utforming av boligene I utformingen av boligene er det lagt til rette for stor grad av tilpasningsdyktighet. Konseptet gir mange variasjonsmuligheter i funksjon og størrelse, og det er tatt hensyn til at ulike behov i et livsløp skal kunne tilfredsstilles. Ved at boligene tilfredsstiller ulike behov over tid, vil behovet for nybygg og ombygging reduseres, noe som gir vesentlige energibesparelser. Bygningsmessige konstruksjoner og tekniske anlegg Følgende forhold er vektlagt: - Ekstra god isolasjon og tetting av ytter, og tak. - Vinduer med tre lags glass og isolerte karmer (U-verdi ca. 0,7). Dette er i dag markedets beste vinduer. - Mest mulig bruk av tre i alle bygningskonstruksjoner. - Vedlikeholdsfrie utvendige materialer, med god miljøprofil. - Balansert, mekanisk luftbehandlingsanlegg med varmegjenvinning. - Mulighet for to alternative varmekilder (el.kraft og biomasse). Produksjon Boligene inngår i et byggesystem som egner seg for fabrikkproduksjon i elementer og/eller seksjoner. Ved at det vesentligste av produksjonen foregår innendørs, minimaliseres fuktskader (mugg, sopp og lignende.) som er forårsaket av produksjon under åpen himmel. Leiligheter Hovet- energibruk Snittet av eksisterende boliger i dag har et oppvarmingsbehov på 130 kwh/m 2 år. Boliger bygget etter dagens forskrift har et oppvarmingsbehov på 75 kwh/m 2 år. Boliger bygget etter nye forbedrede forskriftskrav har et oppvarmingsbehov på 55 kwh/m 2 år. Lelighetene på Hovet vil ha et estimert oppvarmingsbehov på 25 kwh/m 2 år! Er en i tillegg nøye med å bruke energisparende lyskilder, energisparende hvitevarer og utsyr, sparedusj og lignende, vil en kunne komme ned i et energiforbruk som samlet ligger under 100 kwh/m 2 år. Lavenergiboliger som leilighetene på Hovet må bygges med høy håndverksmessig kvalitet for å møte strenge krav til detaljering, lufttethet og lignende. Dette gir leilighetene en generelt høy standard på alle bygningstekniske løsninger.

4 Ekeli Borettslag Framtidens hus Hva er framtidens hus? Framtidens hus bygges med et vesentlig mindre energibehov enn boliger bygget etter gjeldende byggeforskrifter. For å sikre dette må husene bygges med bedre isolasjon, bedre vinduer, mindre luftlekkasje og ha et balansert ventilasjonsanlegg. Resultatet er et hus med nær halverte energikostnader, bedre inneklima og hvor den bygningsmessige kvaliteten i utførelsen er bedre enn for en standard bolig. Beliggenhet Ekeli Borettslag vil ligge i det populære boligområde i Stridsklev Ring på Hovet. Området er stille og rolig med nydelig skog og turterreng rett utenfor døra. Barneskole og butikk i umiddelbar nærhet. Det er kun 5 km til Porsgrunn sentrum og kun 1,5 km til Eidangerfjorden med sine flotte strender og svaberg. Her vil man kunne bo sentralt og samtidig i trygge og rolige omgivelser. Leilighetene Prosjektet vil bestå av 18 leiligheter fordelt over 4 framtidshus, i 2 eller 3 etasjer. Leilighetene vil gå over et plan og leveres nøkkelferdig med moderne kvaliteter. Boligene har praktiske planløsninger med utgang til terrasse fra kjøkken eller stue. Det er lagt vekt på å gjøre boligene så lyse som mulig med store vinduer. Se for øvrig rombehandligsskjema og teknisk beskrivelse. Tilvalgsmuligheter Sett ditt eget preg på boligen. Det vil være anledning til å endre på detaljer, innenfor en viss ramme, for å skape sitt eget preg på boligen. Tilvalg kan bestilles av entreprenør i kundemøte. Mulighetene til endring vil være tidsbegrenset i forhold til byggearbeidenes fremdrift. Carport - sportsbod Det vil bli mulighet for kjøp av carport til alle leilighetene. For å kunne skape mest mulig utvendig arealer er carportene samlet nord og syd for framtidshusene. Gjesteparkering vil være på anviste plasser. Sportsbod følger med enten frittliggende eller i tilknytning til carporten. Utearealer Alle utenomhusarealer opparbeides. Felles adkomstveier, gangveier og gjesteparkeringer asfalteres, mens øvrig arealer opparbeides som plen. 7

5 Prosjektets fremdrift Antatt byggestart er høsten De første boligene vil ferdigstilles ca mnd. etter byggestart forutsatt tilstrekkelig forhåndssalg og endelig godkjenning fra offentlige myndigheter. Organisering Engasjerte beboere er den beste garanti for et godt bomiljø. Ekeli Borettslag vil bli organisert som et borettslag med de fordelene det innebærer. Beboerne velger selv sitt eget styre som tar seg av den daglige driften. Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag spiller på lag som forretningsfører og tar seg av alle inn- og utbetalinger på vegne av laget, regnskapsførsel og ikke minst råd og tips til styret. Finansiering Borettslaget vil bli finansiert ved låneopptak som blir borettslagets fellesgjeld og ved innbetaling av kjøpesum (innskudd) fra kjøperne. Kjøpesummen innbetales med kr ,- ved kontraktinngåelse og resterende ved overtagelse. Når det gjelder kabel-tv vil det bli bestilt et felles abonnement for borettslaget. Engangskostnad for kabel-tv oppkobling må betales av den enkelte beboer ved innflytting. Den årlige avgiften kommer i tillegg til felleskostnadene. De månedlige felleskostnadene er den enkelte andelseiers ansvar. Boligsamvirket opprettet i 1994 et fond som har fjernet risikoen for at de andre andelseierne må øke sin andel av felleskostnadene dersom en eller flere ikke betaler. Dette er spesielt for borettslag og skaper trygghet og sikrer verdiutviklingen på boligene. Viktig Salgsprospektet er av orienterende art og er ikke endelig bestemmende for byggenes utforming. Feil kan forekomme og utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer og justeringer. Når det gjelder standard henvises det til teknisk beskrivelse. Fremdriften i prosjektet er avhengig av endelige godkjenning fra offentlige myndigheter samt at salget går som forventet. Felleskostnader Til dekning av løpende fellesutgifter innbetaler den enkelte en månedlig felleskostnad. Denne inkluderer bl.a. renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring, strøm til fellesarealer, utvendig vedlikehold, teknisk forvaltning, forretningsførsel m.v. Telefonabonnement, NRK lisens, strøm og innboforsikring må ordnes og bekostes av den enkelte beboer. 8

6 Leilighet 1-70 m 2 BRA: 70 m 2 Boligene er tilpasningsdyktige, og kan utvides hvis behovet melder seg. Se leilighet 2 for planløsning ved utvidelse. Forutsetningen er at utvidelsen er gjort også i underliggende leiligheter. Leilighet 2-90 m 2 BRA: 90 m 2 Arealdefinisjoner Areal angis med bruksareal (BRA). Bruksareal er boligens areal innvendig målt fra yttervegg til yttervegg. I tillegg til boligens oppgitte bruksareal kommer terrasser og bod ute. 11

7 FRAMTIDSHUSET: rombehandlingsskjema ROM FLATE PRODUKT OG BEHANDLING ROM FLATE PRODUKT OG BEHANDLING Stue Himlinger massiv treelement i gran beiset 2 strøk 21*34 skyggelist beiset i samme farge som tak 14mm Eik natur parkett av prosjektkvalitet lister 8*15*45 parkettlist i eik Gang Himlinger sparklet og malt gips 21*34 skyggelist sparklede spikerhull og malt 14mm Eik natur parkett av prosjektkvalitet lister 8*15*45 parkettlist i eik Soverom Himlinger massiv treelement i gran beiset 2 strøk 21*34 skyggelist beiset i samme farge som tak belegg (prosjekt) lister 8*15*45 parkettlist i eik Bod/vask Himlinger sparklet og malt gips 21*34 skyggelist sparklede spikerhull og malt vinylbelegg inkl oppkant lister oppkant Soverom Himlinger massiv treelement i gran beiset 2 strøk 21*34 skyggelist beiset i samme farge som tak belegg (prosjekt) lister 8*15*45 parkettlist i eik Bad Himlinger sparklet og malt gips 20*20 flis av prosjektkvalitet 21*34 skyggelist sparklede spikerhull og malt 20*20 flis av prosjektkvalitet lister fram tid el. frem~ 1: tid som følger nåtiden, kommende tid fortid, nåtid og f- / i f-en / for f-en heretter / f-en ligger åpen foran deg / en gang i f-en / f-en vil vise / det er ingen f- i det ingenting å satse på / det er ingen f- for ham der / gå en dyster, lys f- i møte / skape seg en f- / se lyst på f-en 2 språkv: f- kan uttrykkes ved presens el. futurum av verb el. ved adverbialer - 3 språkv: futurum ferdig f- andre futurum 13

8 FRAMTIDSHUSET: Situasjonsplan og kart FRAMTIDSHUSET: Teknisk beskrivelse Vann og avløpsanlegg Takvann og overflatevann føres til kommunalt ledningsnett. Takvann ledes vekk. Vegg og parkering Adkomstveger og parkeringsområder blir asfaltert. Uteområder blir opparbeidet ihht godkjent uteomhusplan. Tomtearbeider Tomtearealer opparbeides ihht situasjonsplan. Arealer som ikke blir asfaltert blir opparbeidet med gressplen. Det blir opparbeidet 1 stk lekeplass med 1 stk sandkasse og 1 stk lekeapparat Bærekonstruksjoner og fasader Huset bygges i bærende trekonstruksjon og med bærende massivtre elementer som etasjeskille og takverk. Fasader er av vedlikeholdsfrie matrialer. Det benyttes Kebony kledning i kombinasjon med Steni plater. Vinduer utføres som malte trevinduer med de nye Passiv glassene. Balkonger Balkonger utføres i limtrekonstruksjon med impregnert terrassebord. Rekkverk på terrasse blir i Kebony. Gulv Gulv belegges med 14 mm parkett eik natur i prosjektkvalitet i stue, kjøkken og gang. Gulv i sov og bod/vaskerom utføres med belegg. Bad flislegges med 20*20 flis av prosjektkvalitet. Vegger Vegger leveres med overflate av sparklet gips som males i en lys farge. Bad levers med hvit 20*20 flis av prosjektkvalitet. Dører Innerdører leveres i hvite slette formpressede dører. Ytterdører leveres i hvit slett uten glass. Himlinger Himlinger i stue/kjøkken og sov leveres i hvitlassert treoverflate i gran. Nedforede himlinger i bad, bod/vaskerom og entre leveres med overflate av sparklet gips som males hvit. Nødvendige nedforinger/ innkassinger for tekniske installasjoner kan forekomme. Kjøkken / bad / garderobe Kjøkkeninnredning av type Norema hvit Form eller tilsvarende inkl kum. Garderobeskap av typen hvit Melamin fra Norema eller tilsvarende. Leveransen inkluderer 1m garderobeskap pr. sengeplass. På bad blir det levert 90 cm baderomsinnredning av type Hvit Rondo fra Norema eller tilsvarende. Bad leveres med 80*80 dusjkabinett hvit styren. Bad levers med 1 stk sluk. Bod/vaskerom leveres med 1 stk sluk. Ventilasjon Leilighetene leveres med balansert ventilasjonanlegg med varmegjennvining. Kjøkkenventilator koblet til via ventilasjonsanlegget. Blikkenslager Beslag leveres i alusink og plastbelagt beslag i lysgrå farge. Rørleggerarbeid Det installeres varmtvannsberedere 120 liter i bod/vaskerom. 1 stk 90 cm baderomsinnredning med heldekkende servant. 1 stk klosett i hvit porselen. Blandebatteri leveres som ett greps armatur. Dusjkabinett 80*80 hvit styren inkl batteri og garnityr. Blandebatteri til kjøkken.1 stk kran og avløp for vaskemaskin. Det avsettes armatur på kaldtvann for oppvaskmaskin. Elektriske anlegg Anlegget omfatter 38 punkter pr leilighet (70 m 2 ). Sikringskap med nødvendige kurser plassert i entre. Varmekabel på bad. Utelampe ved inngangsdør. Lys i tak på bad og bod/vaskerom. Seriekoblede røykvarsler monteres i leilighet. Lyspunkt og stikk i utvendig bod (1 punkt pr 2 leiligheter). 1 stk punkt for telefon (kjøper må betale tilkobling). 1 stk punkt til tv ( kjøper må betale tilkobling). Energi Leiligheten levers med 2 stk panelovner i stue/kjøkken og 1 stk i bod/vaskerom. Utvendig pipe leveres. Påkobling og ovn kan bestilles via tillvalg. Egen strømmåler i hver leilighet. Avfallshåndtering I henhold til utenomhusplan og i henhold til kommunale bestemmelser. Fellesutgifter Utvendig vedlikehold av hus og fellesareal er borettslagets ansvar. Det samme gjelder forsikring av bygningene, kommunale avgifter, snørydding og andre driftsutgifter. Fellesutgiftene dekker alle borettslagets felleskostnader. Tilvalg Tilvalg kan bestilles til entreprenøren i kundemøtene. Endringene vil foregå i regi av våre valgte underentreprenører og samarbeidspartnere. Mulighet til endringer vil være tidsbegrenset i forhold til byggearbeidenes fremdrift

9 Kjøp av bolig Når du kjøper bolig i borettslag som er tilknyttet Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag, må du samtidig melde deg inn som medlem av boligbyggelaget. Medlemmer har forkjøpsrett til bolig i prosjektet fram til en bestemt frist. Ønsker du å benytte forkjøpsretten må medlemskapet være i orden før fristen løper ut. Prinfo Porsgrunn_06.07 Interessert? Ta kontakt med oss i megleravdelingen i Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag, tlf Vi hjelper deg med : - nærmere informasjon - tegninger - søknadsskjema - innredninger og fargevalg - salg av egen bolig - gratis verdivurdering

Trollstien. Arkitekttegnede eneboliger. borettslag

Trollstien. Arkitekttegnede eneboliger. borettslag Trollstien Arkitekttegnede eneboliger borettslag Beliggenhet Trollstien Borettslag vil ligge i det populære boligområde i Trollvegen på Skrukkerød. Området er stille og rolig med nydelig skog og turterreng

Detaljer

Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga

Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga Landlig idyll ved byen Arkitektur Boligene er tegnet av Letting arkitektkontor og fremstår som moderne og gode familieboliger. Boligene blir liggende forskjøvet

Detaljer

Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn

Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn 2 Alle hovedfunskjoner på inngangsplanet. Velkommen til Ekelihagen Vil du bo sentralt men allikevel ikke i byen? Hovet er et attraktivt område både for

Detaljer

LAVENERGILEILIGHETER SENTRALT PÅ BØVERBRU. Parken Borettslag. Salg gjennom: Besøksadresse: Tlf: 61 18 13 00 Storgata 10, Gjøvik Telefaks: 61 17 00 33

LAVENERGILEILIGHETER SENTRALT PÅ BØVERBRU. Parken Borettslag. Salg gjennom: Besøksadresse: Tlf: 61 18 13 00 Storgata 10, Gjøvik Telefaks: 61 17 00 33 LAVENERGILEILIGHETER SENTRALT PÅ BØVERBRU 10 lettstelte og praktiske lavenergileiligheter Parken Borettslag 3-roms leiligheter, 71,1 og 73,1 m 2 Godt inneklima med lave fyringsutgifter Livsløpsstandard

Detaljer

Velkommen til Bratsberglia

Velkommen til Bratsberglia 2 Velkommen til Bratsberglia Vil du bo landlig, men samtidig sentralt og med gangavstand til sentrum? Nå har du muligheten. Her slipper du hagearbeid og snømåking. Bruk tiden på det som gir deg livskvalitet

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Fritidsleiligheter. Uvatn i Rauland

Fritidsleiligheter. Uvatn i Rauland Fritidsleiligheter Uvatn i Rauland Uvatn Prosjektet Vi har gleden av å presentere et nytt og spennende prosjekt med fritidsleiligheter på Uvatn i Rauland. Her skal det bygges 36 innholdsrike boliger, med

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Velkommen til Borgelunden II

Velkommen til Borgelunden II S O F I E B o r g e l u n d e n I I B O R E T T S L A G 1 2 E N E B O L I G E R OT TO Velkommen til Borgelunden II Borgelunden II er et nytt byggetrinn i Borgelunden-prosjektet. JM oppfører her 12 nye

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

Med fasade mot vest og øst er det gode lysforhold i bolighene hele dagen.

Med fasade mot vest og øst er det gode lysforhold i bolighene hele dagen. NÆRHET TIL naturen KOMFORT og fleksibiltet Moderne INTERIØR FAMILIE vennlig Miljø UTE OG INNE Trollskogen ligger i enden av et etablert boligområde på Køfta, vegg i vegg med skog. I Trollskogen er det

Detaljer

-Et nytt boligprosjekt på Gimlekollen

-Et nytt boligprosjekt på Gimlekollen -Et nytt boligprosjekt på imlekollen -Attraktive leiligheter med Jegersberg som nærmeste nabo Forretningsførsel ved: www.bergtorasveiborettslag.no Innholdsfortegnelse Side 2. Innholdsfortegnelse og faktaopplysninger

Detaljer

SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no

SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no SALGSINFORMASJON neskilenterrasse.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Eiendomsmeglers kjøpsinformasjon side 3 splan side 10 Etasjeplan side 27 Situasjonsplan side 30 Romsskjema side 31 Byggebeskrivelse side 34 IN-ordning

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

Nye, trivelige familieboliger

Nye, trivelige familieboliger Nypansletta Nye, trivelige familieboliger Nå blir tidligere Nypan Leir på Leinstrand nye, trivelige familieboliger. Nypansletta ligger i Trondheim kommune. Her er det landlig, men likevel sentralt og med

Detaljer

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT KNAPSTAD VESTRE BYGGETRINN 1 SALGSTRINN 1 og 2 Utbygger/ Selger: Knapstad Vestre AS org.no 989 288 644 Utførende entreprenør: Ove Skår AS Arkitekt: Meinich Arkitekter

Detaljer

Stenbråtlia. Grønt og levende bomiljø på Stenbråten. stenbråtlia 1

Stenbråtlia. Grønt og levende bomiljø på Stenbråten. stenbråtlia 1 Stenbråtlia REKKEHUS MED flotte takterrasser Grønt og levende bomiljø på Stenbråten A stenbråtlia 1 Sentrumsnær idyll 2 stenbråtlia Rekkehus på øverste hylle Nå starter byggingen av Stenbråtlia borettslag

Detaljer

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 18.11.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå VIKENSTRANDA GJØVIK bo i det grønne ved det blå FØRSTE BYGGETRINN Teltet til Gausdal Landhandleri blir fjernet innen 01.01.2017. 2 Alle illustrasjoner benyttet i prospektet er kun ment som en veiledning

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

Lars Lossius Eiendomsmegler MNEF Telefon: 997 27 292 lars.lossius@eiendomsmegler1.no

Lars Lossius Eiendomsmegler MNEF Telefon: 997 27 292 lars.lossius@eiendomsmegler1.no Velkommen til Breverudtunet 2 Velkommen til Breverudtunet Det er ikke med så lite stolthet vi nå kan presentere Breverudtunet et boligområde for den aktive familie. Breverudområdet fremstår i dag som et

Detaljer

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm PROSJEKT TOPPETUA! 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur Prosjekt ToppeTua Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm Moderne sleveiende eneboliger

Detaljer