FAKTA 4 UNIKE LEILIGHETER MED FANTASTISK BELIGGENHET OG HØY STANDARD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAKTA 4 UNIKE LEILIGHETER MED FANTASTISK BELIGGENHET OG HØY STANDARD"

Transkript

1 FAKTA 4 UNIKE LEILIGHETER MED FANTASTISK BELIGGENHET OG HØY STANDARD

2 Fakta om Holmestrandfjellet Panorama FELLESUTGIFTER: Fellesutgifter er foreløpig beregnet til å utgjøre ca kr 30,- pr. kvm, dvs. kr 4.200,- pr mnd pr seksjon.. Sameiet vil i fellesskap løpende vurdere beløpet på fellesutgiftene opp mot løpende regnskapsførsel, og justere disse ved behov. Se forøvrig forslag til budsjett. OMKOSTNINGER: Ved kjøp av nyoppført bolig som ikke enda er tatt i bruk jf. Bustadoppføringsloven., beregnes dokumentavgiften ut ifra tomteverdien (2,5 % av andel tomteverdi. Tomteverdi er kr ,-). Se forøvrig vedlagt prisliste. Tinglysningsgebyr for skjøte er pt. kr 1 060,- Tinglysningsgebyr for panteobligasjon er pt. kr 1 060,- Gebyr for grunnboksutskrift er pt. kr 250,- Det skal innbetales til sameiet som startkapital pr. seksjon kr ,-. Denne skal brukes som en buffer for eventuelle ekstraordinære vedlikeholdskostnader på fellesområder/fellesinnretninger i sameiet. BETALINGSPLAN: Det forutsettes et forskudd på 10 % av kjøpesummen som innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto, dog ikke før selger har tegnet garantier iht. Bustadoppføringsloven, se pkt. ang garantier. Renter av innbetalt beløp tilfaller alltid de som har tilbakeholdsrett ved innbetalte beløp. Den resterende del av kjøpesummen innbetales ved overtagelse sammen med omkostninger og sameiets startkapital. GARANTIER: Leilighetene selges i hht. Lov om bustadoppføring, og selger plikter til å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighet til kjøper. Overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt (egen) garanti i henhold til Bustadoppføringsloven 47. AREALANGIVELSER: Arealene det refereres til i salgsoppgaven er oppgitt i bruksareal (BRA). Dette er areal som tilsvarer leilighetenes areal innvendig, medregnet innvendig bod, disp.rom og vegger, men ikke yttervegger. Megler har fått arealene direkte fra utbygger, og har ingen ansvar iht. dette. LIGNINGSVERDI: Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt, men vil normalt tilsvare ca 30 % førstegangs kjøpesum avhengig av om det skal være primærbolig eller ikke. Ved sekundærbolig vil ligningsverdien bli høyere. Megler har intet ansvar i forbindelse med fastsettelsen av ligningsverdien. SAMEIET: Sameiet vil utgjøre 4 eierseksjoner inklusive garasjer og fellesarealer. Seksjonsnummer og eierbrøk fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil i fellesskap forvalte fellesarealene innenfor eiendommen. Så snart alle enheter er solgt vil det bli innkalt til etableringsmøte i sameie. Eventuelle drøftelser om endring av eller forespørsel om tilleggsinstallasjoner i og på fellesarealene vil da kunne bli gjennomført. FORRETNINGSFØRER: Det vil ved sameiets første ordinære generalforsamling bestemmes hvem som skal stå for forretningsførsel av sameiets midler, og godkjennes vedtekter for sameiet. FORSIKRING: Bygget og eiendommen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter må det tegnes fullverdiforsikring via sameiet. Hver seksjonseier må selv stå for egen innbo- og løsøreforsikring. MATRIKKEL: Gnr. 80, bnr. 26 i Holmestrand Kommune. Seksjonsnummer for hver leilighet fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Ved underskrift av kjøpstilbud, gir kjøper EiendomsMegler1 fullmakt til å påtegne riktig matrikkel på nødvendige dokumenter ifb. tinglysning. REGULERING: Tomten er regulert til boligformål. Det skal etableres togstasjon og togtunell i fjellet under eiendommen, med heis opp til Roveveien ca 100 meter nord for eiendommen. Ta kontakt med megler for mer info. ENERGIMERKING: Det foreligger energiattest for prosjektet. Denne viser energikarakter B og oppvarmingskarakter GUL. PRISER: Pris per leilighet fremkommer av vedlagt prisliste, og kan ikke endres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å endre eller regulere prisene på usolgte enheter. FORBEHOLD: Selger tar forbehold om endringer i offentlige pålegg 3

3 4

4 som ikke var kjent på salgstidspunktet. Leilighetene og arealene er målt på tegninger, og mindre avvik kan forekomme. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler, funksjon og kvaliteter. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid beskrivelsen som er retningsgivende. Endringer kan forekomme. Tegningene viser møbler og annet som ikke inngår i leveransen, fasader og annet kan også avvike i forhold til tegning. Sjakter og føringer for kabler og rør er bare delvis inntegnet. Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjusteringer at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og boder på den måten som anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt anleggseiendom. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmegler er underlagt Lov om hvitvasking. Kjøper forplikter seg til å fremskaffe finansieringsbekreftelse før bud blir akseptert av selger. RAMMETILLATELSE: Prosjektet er byggeanmeldt iht. teknisk forskrift av Rammetillatelse er gitt. TILVALGSMULIGHETER: Det vil bli holdt et møte med tilvalgsmuligheter som tema sammen med OKK Entreprenør før igangsettelse. OVERTAGELSE/FERDIGSTILLING: Forventet byggestart er beregnet til vinter Alle 4 seksjoner skal selges før byggestart igangsettes. Forventet overtagelse vil være høst/vinter Ved en anslått overtagelse så presiseres det at en kjøper ikke har krav på dagmulkt om overtagelsen blir utsatt. Kjøper skal få beskjed om endelig overtagelsesdato 2 måneder før overtagelsen. Utomhusarealene vil bli ferdigstilt så snart årstiden tillater det. Dette vil si at disse nødvendigvis ikke er ferdigstilte til overtagelsen. Det vil foreligge brukstillatelse ved overtagelsen, og selger vil innhente ferdigattest så snart det lar seg gjøre. Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanene er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen. Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpstilbud på fritt grunnlag. Eventuelle bud foresettes inngitt på EiendomsMegler 1 sitt standard budskjerma som vil bli benyttet ved alle salg. Se eget dokument som forutsettes gjennomgått før kjøpstilbud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justering i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg, anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud. Ved eventuell endring i eierskap/ navnendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr til megler på kr ,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto. Eventuelle endring krever utbyggers samtykke. 5

5 Leveransebeskrivelse: GANG/SOVEROMS-GANG Eik parkett fra Boen el. tilsvarende parkett trestav eik, lakkert utførelse. Lister i eik mot vegg. tidsriktig utførelse Tak leveres sparklet, hvitmalt i enkel og tidsriktig utførelse. STUE/KJØKKEN Eik parkett fra Boen el. tilsvarende parkett trestav eik, lakkert utførelse. Lister i eik mot vegg. Vannbåren varme i gulv. tidsriktig utførelse Tak leveres sparklet, hvitmalt i enkel og tidsriktig utførelse. Huseby kjøkkeninnredning, type Pinje, front Skagen eller 6 andre farger. Kjøper står fritt til å velge kjøkken fra annen leverandør i tilsvarende prisklasse. Spesifisert på egen kjøkkentegning og tilhørende beskrivelse pr. leilighet. Miele hvitevarer, kjøleskap, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, stekeovn, og avtrekksvifte. I tillegg er det satt av fire strømpunkter med doble stikkontakter i kjøkkenseksjonen. Downlight -belysning i tak, reguler t med dimmer. Alle elektriske ledninger legges i trekkerør, og stuen får ca.12 doble stikkontakter. Stue/ kjøkken blir levert med punkt for kabel tilkoblinger for bredbånd/ Tv/ telefon.kjøper må selv inngå avtale med leverandør. HOVEDBAD Flislagte flater. Vannbåren varme Flislagte flater. Malte flater. Innredning med «Picto» dusjhjørne 90x90 cm, rette innfellbare dører, alternativt IFØ badekar, Oramix blandebatteri, hvit høyglans servant i 60/130 cm bredde, «Milano» speil med Skin ledbelysning, «Ecco» vegghengt toalett. Se for øvrig for produktbeskrivelse. Downlight -belysning i tak, regulert med dimmer. GJESTEBAD Flislagte flater. Vannbåren varme. Flislagte flater. Malte flater. Innredning med servant og speil, dusjhjørne, vegghengt wc, blandebatterier, opplegg for vaskemaskin/ tørketrommel Downlight -belysning i tak, regulert med dimmer. HOVEDSOVEROM Eik parkett fra Boen el. tilsvarende parkett trestav eik, lakkert utførelse. Lister i eik mot vegg. tidsriktig utførelse. Tak leveres sparklet, hvitmalt i enkel og tidsriktig utførelse. Se pkt. garderobe. Leveres med løse garderobeskap. Downlight belysning med dimmer, bredbånd / t v / telefon tilkobling. Rommene leveres med tre doble stikkontakter. SOVEROM Eik parkett fra Boen el. tilsvarende parkett trestav eik, lakkert utførelse. Lister i eik mot vegg. tidsriktig utførelse. 6

6 Tak leveres sparklet, hvitmalt i enkel og tidsriktig utførelse. Leveres med enkel garderobeløsning. Garderobeskapene har standard innredning, 1 m pr sengeplass. Downlight belysning med dimmer. BARNEROM Eik parkett fra Boen el. tilsvarende parkett trestav eik, lakkert utførelse. Lister i eik mot vegg. tidsriktig utførelse Tak leveres sparklet, hvitmalt i enkel og tidsriktig utførelse. Leveres med enkel garderobeløsning. Garderobeskapene har standard innredning, 1 m pr sengeplass. Downlight belysning med dimmer. GARDEROBE Eik parkett fra Boen el. tilsvarende parkett trestav eik, lakkert utførelse. Lister i eik mot vegg. Lister i eik mot vegg. Vannbåren varme i gulv. Utendørsbelysning pr leilighet. Produkter fra Glamox, ikke spesifisert type. Der det er behov for rekkverk er det planlagt å benytte glass med polerte metall-stendere. GARASJE Støpt betonggulv. Hvitmalte og sparklede mur/gips vegger. Garasjeport med 2 el.åpnere til hver leilighet. Bevegelses-sensor betjent belysning. Eksos- og fuktfølerbetjent ventilasjonsvifte. Brannvarslings-anlegg og brannslange på trommel. BOD (GARASJE) Støpt betonggulv. Hvitmalte og sparklede mur/gips vegger. Hvitmalt gips tak. Bevegelsesensor-styrt belysning. BOD (TERRASSE) tidsriktig utførelse Tak leveres sparklet, hvitmalt i enkel og tidsriktig utførelse. Det vil bli utarbeidet egne tegninger på hver garderobeløsning. Downlight belysning med dimmer. TERRASSE Terrassene ut føres i 40x 40 cm betong heller (markterrasse) eller tilfarer gulv av royal imprignert virke. 7

7 Beskrivelse av prosjektet: Prosjektet omfatter oppføring av et frittliggende bygg med fire eierleiligheter med felles romslig innendørs garasjeanlegg med plass til 10 biler. Det er tatt høyde for i prosjektet at det skal følge 2 parkeringsplasser pr. leilighet. Bygget er planlagt utført i betong og tre med dekker basert på elementer som isoleres og på støpes. Prefabrikkerte hulldekker over garasje (betong), Tre konstruksjonen prefabrikkeres for å få optimal nedtørking på materialer. Tre i etasjeskillet mellom 1 og 2 etasje, med lyd bøyler og dobbel gips. Bygget vil bli utstyrt med felles varmepumpeanlegg, vannbåren varme og ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Gjennomgående takhøyde i leilighetene er prosjekter til netto 2,55 meter. Nedforinger / kasser for rør føringer vil i varierende grad bli montert etter behov. Vinduer og dører leveres med gerikter. Utvendig vil byggets vegger delvis kles med pusset overflate, og noen felter kledd med trekledning. Generelt legges det vekt på til dels vedlikeholdsfrie overflater. Det vil bli installert heis fra garasjeanlegget med direkte tilknytning til hallen i hver av leilighetene. Trapper vil bli anlagt utendørs i terreng, delvis integrer t i bygningskroppen. Det monteres rekkverk der det er behov. Det vil bli installer t calling/ringeapparat fra por t ved trappeoppgang tilkoblet hver leilighet. Det er mulighet for å gjøre tilvalg eller foreta andre endringer til hver enkelt leilighet etter avtale med utbygger. HEIS, BODER OG KJELLER HEIS Det vil bli montert heis som skal betjene alle tre etasjene. Pga. brannkrav må alle etasjene utstyres med en mellomgang mellom leilighetene og heisen, det samme gjelder i P-anlegg. Det monteres kommunikasjonssystem i heisen som er tilknyttet alarmsentral. Det vil bli montert bevegelsessensorstyrt belysning i alle ganger. BODER P-ANLEGG Hver leilighet vil få en bod beliggende i P-anlegg nivå. Det følger IKKE innredninger til disse bodene, og det planlegges ingen oppvarming i denne delen av P-anlegget. PARKERINGSANLEGG Det medfølger to faste parkeringsplasser innendørs til hver leilighet. Hver plass vil bli merket opp og nummerert. Parkeringsanlegget vil bli naturlig oppvarmet, det vil ikke bli montert varmeanlegg. Vegger og tak hvitmales før tekniske installasjoner foretas. Det vil bli synlige tekniske installasjoner i P-anlegget. Totalstørrelse på P-anlegget er ca 290 k vm. Parkeringsanlegget får direkte tilknytning til leilighetene med heis via hall, og vil ha en bred og god innkjøring. Nødvendige installasjoner for å tilfredsstille offentlige brannkrav blir ivaretatt, det skal monteres brannvarslingsanlegg og brannslange på trommel. Takhøyden i P-anlegget er beregnet for kjøretøy med max høyde 2,1m. Avstand mellom søyler inn til enkelte av p -plassene er minimum 2,8 m. Parkeringsplassene har en bredde på 3 m. Det vil bli tilrettelagt for gjesteparkering utendørs på eiendommen. UTOMHUSAREAL Tomten består stort sett av fjell og fjellgrunn, det planlegges ikke plener eller grøntarealer, men enkelte steder vil det bli plantet helårsgrønne planter i organisert form. Det tillates ikke at plantene blir så store at de tar utsikt eller sol eller er til sjenanse for beboerne. Husreglene og beskrivelsen i informasjonshefte for Holmestrandfjellet panorama skal regulere dette spesifikt, herunder også hvilke områder på tomten som er til disposisjon for den enkelte leilighetseier. Trappeanlegget vil bli terrasser t naturlig i terrenget og skal fungere som alternativ kommunikasjonsvei mellom innkjøringen til eiendommen og leilighetene. Det gjøres oppmerksom på at trappene ikke vil få universell ut forming, innvendig heis må alternativ t benyttes. Alle gang- og kjørebaner vil få fast dekke bestående av belegningsstein, asfalt eller betongheller, og bygges slik at over vann dreneres vekk. Alle dekker avsluttes mot eller med hugget granittkantstein satt i betong. Det vil bli lagt vekt på at utomhusarealene skal fremstå med relativt eksklusiv standard og i solid utførelse. Det monteres utendørskran ved inngangen til hver leilighet, samt ved port til p -anlegg. Det legges opp til at det settes av et område ved innkjøringen som skal benyttes til varemottak og av og påstigning ift. taxi osv. Samt at dette området benyttes til bilvask og annet. 8

8 Det monteres eget kildesorteringssystem for sortering av avfall ved parkeringsanlegget. Uteanlegg blir ferdigstilt så snart årstiden tillater det. Dette kan bli etter overtakelse. TERRASSER Terrassene som etableres på mark ut føres hovedsakelig i 40x40 cm betongheller med slitesterk overflate. Nøyaktig beskrivelse og teknisk avklaring kommer i forbindelse med endelig utendørsplan. Terrasser som er inkorporert i bygningsmassen utføres kombinert med tekking av isolasjon og belegges. De vil også bli utstyrt med nødvendig rekkverk i en kombinasjon av glass og polerte stendere. Egen overvannsdrenering blir etablert, prosjekteringsarbeider for dette vil bli utført før igangsetting. Det kan bli behov for installering av varmekabler, dette vil komme som tillegg i prisen på hver leilighet. Nøyaktige detaljer utarbeides i samsvar med utomhusplanen. TEKNISK Det tekniske anlegget(vannbåren varme, bad og ventilasjon og VVS Installasjon) installeres av Strand og Teksle. Det blir benytter gulvvarme fra Roth, Nilan Compact P og Nilair på ventilasjon. Bosch veske/vann varmepumpe. Vann til vann varmepumpe med måler til hver leilighet med akonto innbetaling, avlesning 1 gang i året. VENTILASJON Leilighetene utstyres med eget balansert ventilasjonsanlegg med godkjent varmegjenvinning. Ventilasjonen vil tilfredsstille det generelle kravet til luftskifte av luftmengde og i henhold til TEK. Systemet vil også inneha en sval-løsning. Leilighetseier vil selv være ansvarlig for vedlikehold av anlegget og utskiftning av filter osv. TEKNISK ROM Rommet utrustes med sensorbelysning, ventilasjon, tappested for varmt og kaldt vann og skal inneholde alle nødvendige tekniske installasjoner og sentraler som er felles for anlegget og leilighetene. Herunder strøm og vanninntak, vannmåler, varmtvannsproduksjon og sentral for vannbåren varme. Vegger og tak sparkles og hvitmales før det innmonteres tekniske installasjoner. Rommets størrelse er oppgitt til ca. 17 k vm. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt. 9

9 Notater: 10

10 11

11 DESIGN: lemon.no KONTAKT Truls Romdahl, Eiendomsmegler / Avd. Leder, Storgata 28, 3181 Horten Mobil: E-post:

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT KNAPSTAD VESTRE BYGGETRINN 1 SALGSTRINN 1 og 2 Utbygger/ Selger: Knapstad Vestre AS org.no 989 288 644 Utførende entreprenør: Ove Skår AS Arkitekt: Meinich Arkitekter

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, salgstrinn 2, bygg C Bygg C Leil. nr: C101 4-roms BRA 110 m 2 P-ROM 106 m 2 Areal balkong 24 m 2 4 Bygg C Leil.

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Lune leiligheter midt på Flekkerøy

Lune leiligheter midt på Flekkerøy Lune leiligheter midt på Flekkerøy Folk som allerede bor på Flekkerøy ynder å kalle hjemstedet sitt Kristiansands best bevarte friluftshemmelighet. Her finnes rundt 4000 mål med tur- og friluftsområder

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga 8 romslige leiligheter og mindre studioleiligheter Illistrasjonen KAALBRYGGA KAALBRYGGA Omgivelsene SETRALT BELIGGEDE

Detaljer

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt BYGGETRINN Bo sentralt lev enkelt ILLUSTRASJON PROSJEKTET BO SENTRALT OG LEV ENKELT I MANDAL AMFI Prosjektet ligger midt i Mandal sentrum, ved bredden av idylliske Mandalselva, og består av totalt leiligheter

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av

Detaljer

Consept. Eiendom. Haakon VII s gate 25. Haakon VII s gate 25

Consept. Eiendom. Haakon VII s gate 25. Haakon VII s gate 25 Consept Eiendom Haakon VII s gate 25 Haakon VII s gate 25 Selger: VestlandsHus Troms Kontakt: Geir M Olsen Tlf: 45 24 84 36 Web: www.consepteiendom.no Topp beliggenhet Haakon VII s gate 25 ligger på høydedraget

Detaljer