Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1400 mm Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1600 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1400 mm Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1600 mm"

Transkript

1 Monterngsanvsnng Energsøyle med fre tomme enheter, høyde 1400 mm /27/28 Energsøyle med fre tomme enheter, /27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, /27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, /27/28

2 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrvelse... 2 Overskt over apparatet... 3 Sette opp energsøyle... 3 Bestykke ledge apparatenheter... 4 Koble tl enegsøyle... 5 Montere/skfte lysklde... 6 Sette nn lameller... 6 Teknske data... 7 Garant... 7 Apparatbeskrvelse Energsøyle for utendørs bruk av pulverlakkert alumnum. De ledge tomme enhetene kan bestykkes etter behov, f.eks. med komponenter fra porttelefonssystemet fra bryterprogram TX_44, eller med andre funksjoner fra bryterprogrammet TX_44 eller System 55, som f.eks. automatkkbryter eller nøkkelbryter. Lyselementet brukes som orenterngslys og tl belysnng av flater, f.eks. nngangspartet. Gra energsøyle kan leveres ulke utformnger fargene ren hvt, antrastt og alu. For eksempel som: Energsøyle med fre tomme enheter, høyde 1400 mm Bestllngsnr /27/28 Energsøyle med fre tomme enheter, Bestllngsnr /27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, Bestllngsnr /27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, Bestllngsnr /27/28 2

3 Overskt over apparatet Som eksempel på energsøyle med lyselement,, vses den grunnleggende oppbygnngen: (1) Deksel (2) Lyselement med lykteglass (3) Ledg apparatenhet med TX_44-ramme (4) Søyle av alumnum (5) Søylefot av stål Sette opp energsøyle Advarsel Installerng og monterng av elektrske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk. Energsøylen festes drekte tl et fast underlag, som f.eks. på et fundament Borng av festehull Før monterng må du først bore ut tre festehull. På grunn av den store vektarmvrknngen må søylefoten monteres med de vedlagte tunglastpluggene. Da er det vktg at borehullene er nøyaktg vertkale og eksakt boret. Bruk derfor den vedlagte boresjablongen. 5 Anvsnnger for stell Rengjør energsøylen kun med såpevann eller et løsemddelfrtt rengjørngsmddel uten skuremddel. Tps for nøyaktg borng Unngå at borret skjærer ut ved at du først borer et festehull, og så fester boresjablongen med en skrue tl underlaget. 1. Bor først festehullene ved hjelp av boresjablongen med en lten dameter (ca. 8 mm). 2. Bor opp hullene tl 12 mm. 3. Fjern borestøvet fra hullene. 4. Skru nn sekskantskrue (M8 x 55) med underlagsskve, tl du har anslag tunglastpluggen. 3

4 Bestykke ledge apparatenheter 5. Slå pluggen nn hullet tl den lgger plant med overflaten. 6. Stram pluggen med sekskantskruen for å skre at pluggforbndelsen tåler belastnng. 7. Skru ut gjen sekskantskruen av pluggen. Sett på søylen Kondensvann-åpnng Før monterng av energsøylen åpnes kondensvannavløpet på nedre ende av søylens baksde. Bryt ut åpnngen og fjern gradene ved hjelp av en fl. 8. Før tlførselslednngene (f.eks. for spennngsforsynng) gjennom søylefoten. 9. Monter søylefoten ved hjelp av de vedlagte senkehodeskruene (M8 x 70). 10.Før tlførselslednngene nn de vedlagte forgrenngsboksene og koble de tl de solerte lednngene som går tl apparatenhetene. 11.Koble tl lyselementet (dersom montert) 12.Koble jordngslednngen energsøylen tl jordngsklemmen på søylefoten. 13.Sett energsøylen på søylefoten og fest den med seks nnvendge sekskantskruer (M8 x 14). 14.Ved energsøyle med lyselement setter du nn lysklden. 15.Sett på søyledekselet og fest det med de to dekselskruene (krysspor med senkehode, B3,5 x 9,5). Søyle uten lyselement Ved søyler uten lyselement må alle apprater og TX_44-dekkrammer monteres, før søyledekselet settes på. For å skre at søylen er skker mot vannsprut, må overkanten av TX_44-dekkrammen lgge jevnt an mot øvre kant av søylen. Monterngsanbefalng Forbered energsøylen verkstedet først: Installer apparatene og legg de nødvendge solerte lednngene forgrenngsboksene. Da er det bare nødvendg å kable forgrenngsboksene på monterngsstedet. De tomme enhetene kan bestykkes med komponenter fra bryterprogrammet TX_44 eller System 55. Integrasjon av System 55-nnsatser Innsatser fra System 55 må nstalleres ved hjelp av en TX_44-mellomplate med klapplokk. En overskt over hvlke nnsatser som kan kombneres med hvlke mellomplater, fnner du den aktuelle Gra-katalogen. Innfelte nnsatser monteres som følger: 1. Koble tl apparat-nnsatsene. 2. Legg tlkoblngslednngene forgrenngsboksene og fest lednngene ved hjelp av de vedlagte kabelklpsene. 3. Sett nn nnsatsene ved hjelp av de vedlagte tetnngspluggene. På søylen fnner du merker som bærerngen på apparatet kan rettes nn mot. Derved skres det at rammen senere kan settes nn slk at du er skret at den er tett mot vannsprut. Speselt for porttelefon Ikke monter den nnfelte nnsatsen fra Gra porttelefonssystem apparat-monterngsbokser og tetnngsplugger. 4. Legg på underdelen av TX_44-rammen og fest den ved hjelp av de vedlagte kryssporskruene (B3,5 x 16). 5. Sett nn sentralnnsatsene og skru eventuelt fast nnsatsene. 6. Sett eventuelt på mellomplater med klapplokk. 7. Klps av dekkplaten fra rammen og trykk nn torx-skruene. 4

5 Koble tl enegsøyle Skkert sklle I henhold tl VDE 0100 og VDE 0800 må lednnger og apparater som drves med beskyttelseslavspennng, legges/monteres adsklt fra lednnger og apparater som bruker nettspennng (230 V). La derfor solasjonen på tlførselslednngen være på så nært som mulg tl apparatene, og trekk om nødvendg den vedlagte slkonslangen over en av de to lednngene. Derved skres det forskrftsmessg sklle av lednngene. Bruk eventuelt de vedlagte apparat-monterngsboksene. Derved skres det forskrftsmessg sklle av apparatene som monteres. Speselt for porttelefon Ikke monter den nnfelte nnsatsen fra Gra porttelefonssystem apparat-monterngsbokser og tetnngsplugger. Jordng Energsøyler med lyselementer eller energsøyler der apparater med 230 V brukes, må jordes. Energsøylene har følgende jordngsklemmer: Tlkoblng av apparater På grunn av energsøylens fleksbltet kan alle nnfelte apparater fra bryterprogrammet TX_44 eller System 55 ntegreres. Se derfor etter bruksanvsnngen som følger de aktuelle appratene, for å se hvordan de enkelte apparatene skal tlkobles. Håndterng av lavspennngsklemmer Lednnger som fører lavspennng og har et lednngstverrsntt på < 0,9 mm, kan kables va de vedlagte lavspennngsklemmene. Du stkker da de solerte lednngstrådene nn klemmene og klemmer fast sammen med en tang. Tlkoblng av lyselement Tlkoblngslednngene for lyselementet rekker ned tl forgrenngsboksen. Koble tl lyselementet tl en forgrenngsboks ved hjelp av de vedlagte klemmene. Lyselementet jordes va klemmene forgrenngsboksen. I tllegg er lyselementet koblet tl søyleproflen. En jordngslednng går ned tl søylefoten. Koble denne lednngen tl søylefoten. Dersom det settes nn 230 V-apparater de tomme enhetene, må energsøylen ha ekstra jordng. For dette formålet fnnes det en ekstra jordngsklemme området ved apparatenheten. Koble denne tl jordngslednngen på 230 V-apparatet. 5

6 Montere/skfte lysklde Som lysklde for energsøylen brukes et kompaktlysrør med E27-sokkel. Nærmere angvelser om godkjente lysklder fnner du kaptlet "Teknske data" på Sde 7. For å montere eller skfte lysklde går du frem som følger: 1. Løsne de to dekselskruene (krysspor med senkehode, B3,5 x 9,5) og ta av søyledekselet. 2. Trekk lykteglasset oppover ut av førngen. 3. Sett nn lysklden. 4. Skyv nn gjen lykteglasset ovenfra (pass på teksten "TOP FRONT"). 5. Sett på søyledekselet og fest det med de to dekselskruene. Sette nn lameller Med lamellene som kan leveres som ekstrautstyr, kan lyselementet brukes som rettet lysklde for belysnng av gjenstander eller ve. For å sette nn lamell-elemeter og vedlagte gjennomsktge plate går du frem som følger: 1. Løsne de to dekselskruene og ta av søyledekselet. 2. Trekk lykteglasset oppover ut av førngen. 3. Skyv nn gjen den gjennomsktge platen ovenfra (pass på teksten "TOP FRONT"). 4. Sett nn lamell-element: Lameller rettet oppover, f.eks. for belysnng av gjenstander. Dameter lysklde Energsøylen kan bruke kompakt-lysrør med sokkeldameter på maks. 52 mm. Dersom det settes nn lamell-elementer, reduseres sokkeldameteren tl maks. 48 mm! Lameller rettet nedover, f.eks. for belysnng av ve. 5. Sett på søyledekselet og fest det med de to dekselskruene. Gjenomsktg plate/lykteglass Lamell-element kan brukes både med gjennomsktg plate og med matt lykteglass. 6

7 Teknske data Mål (B x H x D) Søylefot: 229 x 10 x 155 mm Søyle: 142 x 1400 x 75 mm eller 142 x 1600 x 75 mm Beskyttelsestype: IP 44 ved lukket apparatdeksel Tlkoblnger: skruklemmer 1 x 4 mm 2 eller 2 x 2,5 mm 2 Lysklde: kompakt-lysrør med E27-sokkel (TC-DSE, TC-TSE) Effekt: maks. 21 W Sokkeldameter: maks. 52 mm eller maks. 48 mm (ved bruk av lameller) f.eks. RADIUM Ralux RX-Q, RX-QS, RX-E OSRAM Dulux EL, PHILIPS PLE-L Ta hensyn tl nnkoblngs-toppstrøm Ved bruk av voktere eller automatkkbrytere må du ta hensyn tl den høye nnkoblngs-toppstrømmen for kompakt-lysrør. Garant V yter garant henhold tl jurdske bestemmelser. Send apparatet sammen med en beskrvelse av felen tl vår kundeservce. V betaler portoen. Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Tlf. +49 (0) 2195 / Fax +49 (0) 2195 / E-mal: Internett: Opplysnngsområde Energsøyle med lyselement,, matt lykteglass, lysklde 20 W m ,0 2,0 1,0 8 0,5 lx Leuchtmttel: TC-DSE 20 W/827 Lchtpunkthöhe über Boden: 1,52 m 7

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Dørstasjon, utenpåliggende, med enkel ringeknapp 1266 65/66/67 Dørstasjon, utenpåliggende, med 3-dobbel ringeknapp 1267 65/66/67 Dørstasjon, utenpåliggende, med 2 3-dobbel

Detaljer

Tectiv 220 Bruksanvisning

Tectiv 220 Bruksanvisning N Tectiv 220 Bruksanvisning Med Teach-in: Med ett tastetrykk bestemmer du når lyset skal slås på 1 SPå. Av. Helt av seg selv. Gira Tectiv 220 reagerer på bevegelse. Straks noen går inn i dekningsområdet

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Tips til installasjon

Tips til installasjon Tips til installasjon ADSL og VDSL leveres inn til huset på den samme telefonkabelen som tradisjonell telefoni. Faktisk på samme kobbertrådpar. Dette gjør at hvis man i dag har et aktivt telefonabonnement

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse... Generelle henvisninger... 2

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer