INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 19-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 15.01.96 21020.1"

Transkript

1 INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) Telex: nutec n. Telefax: (05) Rapport nr: Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av :,/9 TRYKKENDRINGER - EKSKUR.SJONER Einar Thorsen Metode for gjentatt og langvarig bestemmelse av sirkulatoriske gassbobler hos frittgående rotte i trykkammer. Godkjent av : Brit K. Kambestad Kiientloppdragsgiver: Statoil, Norsk Hydro, Saga Petroleum Kiients/kontaktpersons referanse: C. Hordnes Arbeidet utført av: R Arvid Hope, Kåre Segadal, Harald Sundland Sammendrag: - Fornålet med hovedprosjektet er å fremskaffe ny viten om dykking og gassbobledannelse, og som kan muliggjøre romsligere ekskursjonsgrenser på en måte som ikke medfører risiko for helseskader. Dette oppnås gjennom eksperimentelle, operasjonelle og teoretiske studier hvor dekompresjonsrelaterte problemstillinger og hypoteser testes ved trykkvandringer på forskjellig dybde. Tilegnet kunnskap vil utgjøre et viktig redskap ved utarbeidelse av nye og sikrere prosedyrer. Et sentralt element i den hyperbar-fysiologiske forskningen ved NTJTEC/Universitetet i Bergen er en eksperimentell modell med våkne rotter, og hvor boblemengden kan bestemmes etter dekompresjon fra eksponering til forhøyet trykk. Forsøkene vil ofte være langvarige, og denne rapporten omhandler en videreutvikling av eksisterende modell slik at sirkulatoriske bobler nå kan registreres fra implantert Dopplerprobe over lang tid i fritt bevegelige dyr under trykk. Dyrene kan benyttes til gjentatte forsøk/eksponeringer. Samtykke til å utføre forsøk med levende dyr er klarert med ForsØksdyrutvalget ved Universitetet i Bergen. Emneord på engelsk : excursion decompression rat Doppler ultrasound gas bubbles Emneord på norsk: trykkvandring dekompresj on rotte Doppler ultralyd gassbobler ERKLÆRING VED FORDELING I I X Fri Distribusjon Graderingen gjelder til : Fri gitt av oppdragsgiver Frigitt pr ISBN: Antall Sider: U ibifflig tilllæ h NU1 må rpmi issnnst asi i sin inl&t

2 TRYKKENDRINGER - EKSKURSJONER Metode for gjentatt og langvarig bestemmelse av sirkulatoriske gassbobler hos frittgående rotte i trykkammer Arvid Hope, Kåre Segadal og Harald Sundland INNHOLD side i INNLEDNING 3 2 METODE ForsØksdyr - operasjoner Trykkammeret Registrering av intravenøse gassbobler 7 3 RESULTATER OG DISKUSJON 8 4 REFERANSER 12

3 3 INNLEDNING Formålet med hovedprosjektet er å fremskaffe ny viten om dykking og gassbobledannelse, og som kan muliggjøre romsligere ekskursjonsgrenser på en måte som ikke medfører risiko for helseskader. Dette oppnås gjennom eksperimentelle, operasjonelle og teoretiske studier hvor dekompresjonsrelaterte problemstillinger og hypoteser testes ved trykkvandringer på forskjellig dybde. Tilegnet kunnskap vil utgjøre et viktig redskap ved utarbeidelse av nye og sikrere prosedyrer. (Se Hope et al 1995 for en mer omfattende introduksjon til denne problemstilhingen). Som i annen basalfysiologisk forskning er det også innenfor området dekompresjon og gassbobledannelse vanlig å benytte matematiske modeller. Disse kan så benyttes til å beregne og forutsi forekomst av gassbobler under forskjellige gitte betingelser. Forutsetningen for at en slik modellbruk skal bli vellykket er at det foreligger gode eksperimentelle data som modellen kan kalibreres og/eller testes mot. For dekompresjon og gassboble-dannelse er denne problemstillingen særdeles gyldig, noe som ble sterkt understreket under et nylig arrangert symposium i Skottland ( Decompression Studies - Theoretical and Experimental. Getting the two together, Ballater, Skottland, november 1995). Behovet for flere, og bedre, eksperimentelle data ble understreket av flere deltakere. Denne rapporten omhandler en videreutvikhing av en etablert eksperimentell modell med våkne rotter (Bergø et al 1988, Hope og Sundland 1991, Hope et al 1994, Stuhr 1994) hvor sirkulatoriske bobler nå kan registreres fra implantert Dopplerprobe etter dekompresjon fra langvarig eksponering til forhøyet trykk i fritt bevegelige dyr. Resultater oppnådd med denne modellen vil kunne gi nyttig informasjon om bobledannelse ved trykkendringer; informasjon som også kan brukes i eksisterende matematiske modeller. Dyrene kan benyttes til gjentatte forsøk/eksponeringer, og forsøkene er idarert og godkjent av ForsØksdyrutvalget ved Universitetet i Bergen.

4 hentet fra dette arbeidet. detaljinformasjonen gitt i dette og neste kapittel (kap. 2.2 Trykkammeret) er derfor ForsØksoppsettet er tidligere beskrevet av Plahte (1995). Svært mye av 2.1 Forsøksdyr - operasjoner 2 METODE i slangeveggen. av en bit silikonslange som er snittet opp og hvor selve krystallen er innsydd Figur 1. Tegningen viser en rotte plassert i en plastsylinder med diameter 25 cm og høyde 30 cm. Probekabelens opphengningsmetode er skissert. Proben består Doppler-instiument Kabel til DØgnsyklus var 12 timer lys og 12 timer mørke. Det operative mngrepet ble foretatt operasjon ble dyrene holdt i bur med opp til 6 rotter i hvert; deretter i enkeitbur. Wistar hann-rotter, gjennomsnittsvekt ca. 280 gr, ble benyttet i alle forsøk. Før under anestesi gitt subcutant (Hypnorm-Dormicum, 1 mg/kg). Via et flankesnitt (under brystkassen mot ryggen på dyrets høyre sidj ble en ultralyd Dopplerprobe (DBF-120- krystallen er plassert i veggen på en kort bit av en tynnvegget silikonslange. Denne A-XS, 20MHz, Chrystal Biotec, USA) implantert på vena cava distalt for nyrene. Selve slangebiten utgjør selve proben som plasseres rundt vena cava og festes med to suturer for å lukke spalten i slangebiten (Figur 1). 4

5 De to tynne kablene fra proben ble ført fram under huden og loddet til en 9-pins hunnkjønn RS232 plugg som deretter ble festet med dentalsement (Paladur, Kultzer &Co GmbH) på toppen av kraniet. Skalletaket var først blottiagt med et 2,5 cm langt snitt og deretter vasket med fysiologisk saltvann. 5 På forsøksdagen ble den våkne rotten koblet til en hannkjønn RS232 plugg med fleksibel kabel til en svivelkontakt (Type Lehigh, Valley electronics, USA). Svivelen var festet silk at den hang sentrert over dyrets oppholdsbur (Figur 1). Doppler ultralydsignalene ble overført fra svivel-kontakten til en egen penetrator i kammerveggen. 2.2 Trvkkammeret Trykkammeret som ble benyttet har et innvendig volum på 130 liter og har et maksimalt arbeidstrykk på 150 bar. Kammeret ble konstruert av Christian Michelsens Institutt, Bergen og bygget ved Bergen Mekaniske Verksteder, Bergen i En detaljert teknisk beskrivelse av kammeret foreligger ved NUTEC i Rapport om Trykkammer Som det fremgår av Figur 2 er det 2 vinduer i kammeret; et lite på toppen (diameter 50 mm) og et større (120 mm) i kammerets ene ende. Vinduene benyttes til lyssetting, visuell observasjon og/eller videoovervåking. Gass til trykksetting overføres gjennom rør fra gassflasker som er plassert på utsiden av bygningen, og inn i trykkammeret via et gassblandingspanel med trykkreduksjons ventiler. Selve trykksettingen og reguleringen av trykk og oksygentensjonen styres av et egetutviklet dataprogram via ventiler i panelet. Dette styre-programmet er nærmere beskrevet tidligere (Værnes og Jellestad 1993). Inne i kammeret var det installert en trykktransducer (HAENNI Type EDR 411/314/211, 100 bar), en oksygencelle (Type C3 Middlesbrough, Cleveland, UK), en standard fuktighetssensor (HM2O, Vaisala, Finland) og en termistor for registrering av gasstemperaturen (Type 33AR LH35 CZ). Verdier for trykk, p0 relativ fuktighet og temperatur ble overført til en PC og lagret i denne (Værnes og Jellestad 1993). En ekstern paramagnetisk oksygenmåler (Servomex, SYBRON/Taylor, Cybron corp., England) ble benyttet i noen forsøk i tillegg til oksygencellen inne i kammeret for å kontrollere verdien avlest fra oksygencellen. Overensstemmelsen var god i disse forsøkene. 2, God blanding av kammeratmosfæren ble oppnådd ved hjelp av en børsteløs vifte

6 (Sprofona SJ-80Y12A, Seicoelectronics, Japan) montert inne i kammeret. Urinen ble samlet opp i sagmugg under buret og kammeratmosfæren ble renset for forurensinger ved at det var satt inn et begergiass med Sofnofil 613 (Molecular Products United Drug Co Ltd, Essex, UK). Det var ikke sjenerende lukt når kammeret ble åpnet etter 20 timer. To begergiass med CO2 absorbent (Sodasorb, Molecular Products United Drug Co Ltd, Essex, UK) var plassert i kammeret for absorpsjon av CO2 produsert av rotten. 6 Figur 2. Figuren viser et fotografi av kammeret med bl. a. kobberrør-vildingene (venstre side) og en prinsipptegning med med noen mål i mm (høyre side). Trykkammerets atmosfære ble oppvarmet ved hjelp av et vannbad med tilhørende pumpe (Hetrofrig CB7 og 03PF623, Hetro Lab. Equipment, Danmark) som leverte varmt vann (50 C) til kobberrør viklet tett rundt kammerets utside og innenfor et isolasj onslag. For å få ut nitrogenet i kammerluften ble en helioks gassblanding (79% helium og 21% oksygen) tilført forsiktig på toppen av kammeret samtidig som eksosrøret fra bunnen av kammeret var åpen. Prøver fra denne eksosgassen ble kontinuerlig målt på et massespektrometer (Centromc 200 MGA, Croydon, UK) til mtrogeninnholdet var mindre enn 0,1%. Trykkøkningen under denne gassutskiftningen ble begrenset til 5 kpa. Deretter ble kammeret trykksatt med den ønskelige gassblandingen som i våre forsøk var den samme 79/21% helioks-blandingen.

7 7 2.3 Registrering av intravense gassbobler IntravenØs bobleforekomst registreres ved hjelp av et ultralyd Doppler instrument (Alfred, Vingmed Sound). Dette instrumentet, og hvordan det kan benyttes til bobledetektering, er beskrevet i detalj tidligere (Brubakk et al 1982). Lydsignalene ble tatt opp på kassettspiller for evt. senere avspilling, og i tillegg skrevet ut i sann tid på en skriver (ORP 1200, Oscillographic recorder, Yokogawa, Japan). Figur 3 viser effekten av å filtrere ( 10w pass filter ) og kvadrere et typisk råsignal fra bobler registrert med dopplerproben på vena cava. Lydsignalene ble tatt opp på en høykvalitets kassettspiller og avspilt etter forsøk. Bearbeidingen av signalene er foretatt med en signalanalysator (Hewlett Packard, Dynamic Analyzer 3562A). Registreringen av bobleforekomst gjengitt i Figur 5 er også frenicommet etter en slik signalfiltrering og kvadrering. EE *,I+w 0 4 Sekunder 0 0,2 0,4 Sekunder 0 0,2 0,4 Sekunder Figur 3. Figuren viser hvordan et Doppler råsignal (Øverst til venstre) kan bearbeides ved hjelp av flitrering (Øverst til høyre) og kvadrering (nederst til venstre) med signal analysatoren til et signal som er lettere å tolke.

8 Det har vist seg at pluggen festet til kraniet (Figur 1) kan resultere i infeksjoner i dette og Sundland 1991, Hope et al 1994, Stuhr 1994, Bergø et al 1988). i detalj tidligere (Brubakk et al 1982, Butler et al 1991, Lm 1981, Lm et al 1984, Hope Selve teknikken og teorien for detektering av bevegelige gassbobler i blodstrømmen med Doppler ultralyd samt den eksperimentelle modellen med våkne rotter er beskrevet 3 RESULTATER OG DISKUSJON Typiske Doppler ukralyd-signaler slik de fremkommer på skriver etter filtrering og kvadrering er vist i Figur 5. Relativ fuktighet steg raskt de første 2-3 timene til 75% og flatet deretter noe av til en endelig verdi på 87%. I det aktuelle forsøket var kammeret forvarmet til 28 C. Den forutbestemte kammertemperaturen på 30 C ble nådd etter 3 timer og holdt seg konstant fuktighet falt de andre verdiene raskt tilbake til utgangsverdier etter dekompresjonen (Figur 4). på denne verdien under resten av den hyperbare perioden. Med unntak av relativ og eksosutslipp hvor trykket kunne endres til 181 kpa (8,1 meter) og 179 kpa. Som et samme gjelder for kammertemperaturen; Figur 4, Øverste panel). Også i de svært grunne i figuren, men er et resultat av at p02 ble angitt uten desimal i programmeringen. Det Data gjengitt i Figur 4 er fra et metningsdykk til 8 meter og viser at trykket var konstant lik 180 kpa med unntak av noen korte perioder med automatisk gassinjeksjon oksygen mellom 37 og 38 kpa (Figur 4). (Partialtrykket Økte ikke trinnvis som antydet resultat av forbruk og derpå følgende automatisk injeksjon varierte partialtrykket av eksponeringene på 3 meter var trykk og p02 tilnærmet konstant i hele perioden. gassene. Som det fremgår av Figur 4 var både trykk, partialtrykket av oksygen og Nitrogen- og karbondioksid-konsentrasjonen ble målt like etter dekompresjonen; d.v.s. etter 16 timers eksponering, og ved slutten av forsøket etter 20 timer i helioks temperatur tilnærmet konstant under den hyperbare eksponeringen. atmosfære. Kammeratmosfæren inneholdt fortsatt i underkant av 0,2% av begge disse forøvrig er hentet fra The Harvard Bioscience Whole Rat Catalog fra området slik at pluggen løsner og dyret må avlives. Vi vurderer derfor en enklere, og på mange måter sikrere løsning som vist i Figur C i Appendix. Figuren og informasjon 8

9 ,. I I $ I I Temp j30 *fr**-*_*- 4 * -*.*. * *. 31 Ç) 32 RH % -. 9 ( Prober og Dopplerinstrumentet ble testet i egne in vitro forsøk med luftbobler i vann Oppristing av springvann resulterte i dannelse av Ørsmå bobler som ga klare som sirkulerte gjennom en tynn plastsiange (Figur A i Appendix; fra Hope et al 1994). kpa; d.v.s et 8 meters dykk. Endringer i kammertemperatur og relativ fuktighet er gjengitt i Øverste panel, mens trykket (angitt som dybde i meter sjøvann) og partialtrykket av oksygen er vist i nederste panel. Figur 4. Resultatene i denne figuren er hentet fra et forsøk med trykkøkning til 180 Tki. tfmer Å 2 25 j4 E I. Trykk p E *

10 AogB). 1991). Figurer fra disse to arbeidene er tatt med som dokumentasjon i Appendix (Figur av boblekjerner for at større og skadelige bobler skal kunne utvikles. Det ble også Dopplersignaler når dette vannet sirkulerte i plastslangen. Oppristing av destifiert, ionebyttet vann ga imidlertid ikke opphav til slike detekterbare mikrobobler. Denne observasjonen kan være av interesse med tanke på diskusjonen omkring tilstedeværelse injisert gass i en femoralvene i flere dyr for å få bekreftet at Dopplersignalene fra proben på vena cava virkelig skyldes gassbobler som passerer denne (Hope og Sundland modell i dekompresjonsforskning. Til det er å si følgende: For det første er opptak og fjerning av løst inertgass i perifere og bobledannende vev som muskulatur, hud, fettvev, bindevev o.a kvalitativt sammenlignbare med det vi finner hos mennesket og andre I forskjellige fora blir det fra tid til annen diskutert om rotte er en relevant og brukbar Metoden beskrevet ovenfor ble deretter benyttet til forsøk med 8 dyr som, i randomisert rekkefølge, ble lrykksatt på helioks pustegass til 130, 150 og 180 kpa i 16 timer (Figur nærmere beskrevet i Hope et al 1995). D i Appendix). Deretter ble hurtig dekompresjon foretatt (ca. 30 sek) og registrering av evt. venøse gassbobler ble gjennomført i de følgende 4 timene. (Disse forsøkene er bobler. I nederste panel er vist en periode (2 timer og 15 min etter øverste registrering er fra en periode hvor rotten ligger i ro uten forekomst av Figur 5. Doppler-registrering etter dekompresjon fra helioks metning til 180 kpa. dekompresjonen) med mye bobler og hvor rotten også ligger helt i ro. Enkeitsignalet merket med B er sannsynligvis fra en stor enkeltboble. 10 B j 10 sekunder I i I. i li Ii I,ihJi lii, L Ji

11 landlevende pattedyr som gris, hund, katt, kanin, geit etc. For det andre gir litteraturen holdepunkter for at mekanismene og betingelsene for bobledannelse i slike vev og perifere blodkar er de samme i disse forskjellige pattedyrene; inkludert mennesket. For det tredje er rotte et svært mye benyttet forsøksdyr til studier av sirkulasjonssystemet, både under normale forhold men også under eksperimentelle betingelser som ved forhøyet trykk. Vi tar dessuten ikke sikte på å bestemme symptomer på trykkfallsyke i våre forsøk. (Rotte, og for den saks skyld andre forsøksdyr, er ganske sikkert ikke noen god modell når det gjelder forekomst av slike symptomer). 11 Det konkluderes med at dyremodellen med implantert Doppler-probe på vena cava hos rotte nå er videreutvildet slik at gjentatte og langvarige forsøk under Økt trykk og med forskjellige pustegassblandinger kan foretaes i fritt bevegelige dyr. Vi har fått mye god hjelp i planleggingen og gjennomføringen av forsøkene. Spesielt vil vi få takke Finn Jellestad, Gerd Solvesen og Ragnar Værnes for praktisk hjelp og gode råd på laboratoriet; Knut A ukland for hans interesse og faglige råd; Ingvald Tyssebotn og hans medarbeidereforgodfaglig støtte og for aldri å si nei i denne viktige innledende fasen av prosjektet, og Brit K. Kam bestod og Einar Thorsen for hjelp til den statistiske evalueringen av resultatene. Det har også vært flere nyttige tips og kommentarer å hente på fagmøtene i OMEGA -prosjektet med representanter fra bidragsytere og andre prosjekimedarbeidere fra SINTEF UNIMED, UNIT, UiB og NUTEC.

12 Bergø GW, Risberg J, Tyssebom I. Effect of 5 bar oxygen on cardiac output and organ blood flow in conscious rats. Undersea Biomed Res 1988; 15: Brubakk AO, Grip A, Holand B, Dawson R, TØnjum S. Ultrasound doppler measurement of circulatory changes and circulating bubbies during Deep Ex II. Butler BD, Robinson R, Fife C, Sutton C. Doppler detection of decompression bubbles NUTEC Report No , REFERANSER Værnes RJ, Jellestad FK. Årsak til høytrykksnervesyndromet. Årsrapport NUTEC Rapport nr , Stuhr LEB. Deteksjon av intravaskulære gassbobler med ultralyd i våkne roller etter ekskursjoner fra metningsdykk. Rapport Universitetet i Bergen, Fysiologisk institutt, til 0,2 atm abs. Hovedfagsoppgave, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen Plahte FM. En vurdering av effekten på HPNS symptomer ved å redusere p0 2 fra 0,6 Lin YC, Mack GW, Watanabe DK, Shida KK. Experimental attempts to influence the bubbie threshold from saturation dives in animals. In: AJ Bachrach and MM Matzen Maryland, 1984; pp (eds.) Proceedings of the eighth symposium on underwater physiology. Bethesda, symposium on underwater physiology. Bethesda, Maryland, 1981; pp699-7o6. Lin YC. Species independent maximum no-bubbie pressure reduction from saturation dive. In: AJ Bachrach and MM Matzen (eds.) Proceedings on the seventh Registrering av gassbobler i våkne, fritt bevegelige rotter etter hurtig dekompresjon fra 16 timers grunn metning i helioks-atmosfære. NUTEC Rapport nr , Hope A, Segadal K, Sundland H. TRYKKENDRINGER - EKSKURSJONER. Registrering av intravaskulære gassbobler i fritt bevegelige rotter. NUTEC Rapport Hope A, Segadal K, Sundland H. TRYKKENDRINGER - Nr , EKSKURSJONER. hos rotte. NUTEC Rapport Nr , Hope A, Sundland HA. Etablering av metoder for måling av intravaskulære gassbobler 62: , with computer assisted digitization of ultrasonic signals. Aviat Space Environ Med 12

13 APPENDIX

14 Figurene A og B i dette Appendix viser Dopplersignaler fra in vitro forsøk og etter intravenøs injeksjon av gassbobler. Målingene utgjør en viktig dokumentasjon på at de registrerte dopplersignalene observert under dekompresjonsforsøk skyldes forekomst av gassbobler. Doppler instrument Tzykkluft Boblestein Figur A. Tegningen viser et oppsett for produksjon og registrering av bevegelige gassbobler i vann. Gassboblene, som produseres i karet til høyre og beveger seg med vannstrømmen i slangen til det venstre karet, registreres med henholdsvis probe rundt slangen ( ekstravaskulær plassering; jfr. Figur 1) eller med krystallen i selve vannstrømmen ( intravaskulær plassering). (Figuren er fra Hope et al. 1994).

15 f i sek -j A c D E F Figur B. Registrering av bobler avspilt fra båndspiller etter forsøk. øverste panel viser signaler fra in vitro-produserte bobler (jfr. Figur A i dette Appendix). De 2 signalene ved A og B stammer fra små bobler (visuelt observert), mens C er dopplersignal fra en stor boble m fylte hele tverrsnittet av plastslangen. I midire panel er vist flere in vivo-produserte bobler registrert i vena cava. Signalene i nederste panel fremkom etter infusjon av henholdsvis to små (D og E) og en stor boble (F) i lårvenen. Dopplerregistreringen var fortsatt fra vena cava.

16 I tether I Som figuren også viser ble det foretatt bobledetektering med doppler ultralyd Figur D. ifiustrasjon av trykk/tid proffier for tre metningsdykk av 16 timers varighet. Tid (timer) tekst side 4 og Figur 1). Figuren og informasjon om denne løsningen er Figur C. Figuren viser en antatt bedre metode for festing av den fleksible kabelen (jfr. hentet fra The Harvard Bioscience Whole Rat Catalog fra swivel i 30 minutter før trykksetting, i 30 minutter før start dekompresjon og deretter i 4 timer ved normalt atmosfærisk trykk (fra Hope et al 1995) A B G I I I I I I I Bobledete1c1ring - kpa

I Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 50-91 Dato: Prosjekt nr: 17.03.1992 11120.1. Rapportens tittel: Kontrollert av:

I Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 50-91 Dato: Prosjekt nr: 17.03.1992 11120.1. Rapportens tittel: Kontrollert av: 17.03.1992 11120.1 Antall Sider: 9 C ERKLÆRING 7& T. Syversen I. Etablering av metoder for måling av intravaskulære J.0. Hjelle DEKOMPRESJON - LOKAL SIRKULASJON OG GASSBOBLER 0.1. Molvær Rapport nr: 50-91

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN. Rapport: Deteksjon av intravaskulære gassbobler med uttralyd i våkne rotter etter ekskursjoner fra metningsdykk.

UNIVERSITETET I BERGEN. Rapport: Deteksjon av intravaskulære gassbobler med uttralyd i våkne rotter etter ekskursjoner fra metningsdykk. UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITY OF BERGEN FYSIOLOGISK INSTITUTT Årstadveien 19 59 BERGEN Tlf.: 55 2 6 Fax:552641 DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY Årstadveien 19 N-59 BERGEN, NORWAY Phone: 47 55 26 Fax: 47552641

Detaljer

OLJ1JW. Dekompresjon og omgivelses temperatur. Effekten av blod gjennomstrømning under dekompresjon på bobledannelse UNIMED

OLJ1JW. Dekompresjon og omgivelses temperatur. Effekten av blod gjennomstrømning under dekompresjon på bobledannelse UNIMED STF23 A959 Gradering: Åpen Dekompresjon og omgivelses temperatur. Effekten av blod gjennomstrømning under dekompresjon på bobledannelse 1995-6-3 OLJ1JW UNIMED Reinertsen, R.E., Koteng, S., Holmen, I.M.,

Detaljer

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92 .-. Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 46-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert

Detaljer

Nutec //, _ NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94 11311

Nutec //, _ NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94 11311 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94

Detaljer

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk Einar Svendsen Tom Smith Einar Lura Arvid Påsche Tjøstolv Lund Leif Aanderud Biblioteket Svein Eidsvik S. Shepard I. Haugland Norsk Hydro Haukeland Sykehus NUTEC Rockwater NUTEC Statoil Saga Stolt Comex

Detaljer

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 I- NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 Organisasjons kom ité A.Brakstad, NUTEC Finansiering Redaktører Sekretariat 0. Lie, Oljedirektoratet,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ARBEIDSMILJØ NUTEC RAPPORTER NUTEC Rapport 17-94 NUTEC Rapport 23-94 Djurhuus, R., I. Roseth og H.A. Sundland: Rensemidler for pustegass-rør. Foreløpig

Detaljer

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 rwa ÅRsRAPP0wr 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 NUI as NORSOK U-100 Manned underwater operations Presentert i Dykkenytt nr.2 1999. NUI as NORSOK U-1O1 Diving Respiratory

Detaljer

DYKKESEMINARET 2000 III, - et møtested for. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e

DYKKESEMINARET 2000 III, - et møtested for. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e 0 III, DYKKESEMINARET 2000 - et møtested for innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e Bergen Kongressenter, Bergen 28. og 29. november 2000 09.10 09.25 10.10 10.20 10.35 10.45 11.30 11.45 12.00 PROGRAM FOR

Detaljer

I Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

I Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S I Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Pogtboks 6, 5034 Ytre Lksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 2-92 Dato: Prosjekt nr: 25.03.92 P111205 Rapportens

Detaljer

OL&rt. Dekompresjon og omgivelses temperatur. Utvikling av metode for å kontrollere blodgjennom strømming til et perifert område av kroppen UNIMED

OL&rt. Dekompresjon og omgivelses temperatur. Utvikling av metode for å kontrollere blodgjennom strømming til et perifert område av kroppen UNIMED STF23 A9451 Gradering: Åpen Dekompresjon og omgivelses temperatur. Utvikling av metode for å kontrollere blodgjennom strømming til et perifert område av kroppen 1994-12-21 OL&rt c I1 SINTEF Ekstreme arbeidsmiljø

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Volden, G.; Aarseth, EL: Diver s hand: a. skin disorder common in occupational. Vol. 55, No. 2, p. 141-143, 1998. Ahlén,

Volden, G.; Aarseth, EL: Diver s hand: a. skin disorder common in occupational. Vol. 55, No. 2, p. 141-143, 1998. Ahlén, Ahlén, NUI AS Dykkeseminaret 1998. IMPLEMENTERING Iversen, O.J.: R&D Environmental Control Pseudomonas NUI AS Gravdalsveien 245 Pb. 23 Ytre Laksevåg, NO-58 48 Bergen TIf.+ 47 55 94 28 00 Fax + 47 55 94

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge Fase II. Anbudsgrupper. Utvalg Ansvar: UR-Utstyrsrådgiver Prioritet: 1-Kjøpes Anbudsgruppe: 120B-Utstyr til dyrestall II

Helsebygg Midt-Norge Fase II. Anbudsgrupper. Utvalg Ansvar: UR-Utstyrsrådgiver Prioritet: 1-Kjøpes Anbudsgruppe: 120B-Utstyr til dyrestall II Utvalg Ansvar: UR-Utstyrsrådgiver Prioritet: 1-Kjøpes Anbudsgruppe: 120B-Utstyr til dyrestall II Overvåknings/registreringssystemer for dyr (mus/rotte/kanin/gris) i avdeling for dyreforskning. Rullebånd

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 47-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:l1110 revidert 24.02.91

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 47-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:l1110 revidert 24.02.91 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 47-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:l1110 revidert

Detaljer

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco Flamcovent Flamcovent mikroboble luftutskiller 4-24-189//2002, Flamco 18503871 N Montering og bruksanvisning Montering og bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Maksimalt arbeidstrykk Maksimal arbeidstemperatur

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Nutec. Rapport nr: 37-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 30.09.93 11310

Nutec. Rapport nr: 37-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 30.09.93 11310 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 37-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 30.09.93

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput.

Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput. Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput. (e.g fravær av gass fra gassdannende bakterier). GRETHE KARIN MADSEN* *Konsulentfirma, medisinsk forskning og utvikling. Tillegg til

Detaljer

Feilsøking. AOS og Oxybox

Feilsøking. AOS og Oxybox Feilsøking AOS og Oxybox Dette er et kort dokument som dekker våre erfaringer med typiske problemområder og forslag til test eller løsning. Vennligst gå gjennom stegene før du kontakter Nortek på support@nortek.no

Detaljer

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da denne boken gikk i trykken, hadde vi ikke mottatt sammendrag for følgende innlegg:

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da denne boken gikk i trykken, hadde vi ikke mottatt sammendrag for følgende innlegg: SAMMENDRAG AV FOREDRAGENE Da denne boken gikk i trykken, hadde vi ikke mottatt sammendrag for følgende innlegg: Sesjon 1: Kjemisk arbeidsmiljø Rune Djurhuus, NUTEC Personlig dykkeutstyr Arvid Påsche, SINTEF

Detaljer

EFFEKTIVITETEN TIL FLAMCOVENT LUFTUTSKILLERE

EFFEKTIVITETEN TIL FLAMCOVENT LUFTUTSKILLERE EFFEKTIVITETEN TIL FLAMCOVENT LUFTUTSKILLERE Referat av: EVALUERING AV LUFTUTSKILLERE FOR SENTRALVARMEANLEGG Forskningsrapport basert på MSc Thesis av E.D. Vis van Heemst, TU Delft, Nov. 1995 Utført for

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass IFEA On-Line Analyse September 2011 Sesjon 2: Målemetoder Prøvetaking og Prøvebehandling Gass Sampling og Sample handling GAS Hva er viktig for en vellykket Prøvebehandling? Hvorfor? Hvordan? Alle har

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

Dekompresj onsforskning i Trondheim - Oppsummering

Dekompresj onsforskning i Trondheim - Oppsummering 19920728 STF23 A92034 Dekompresj onsforskning i Trondheim Oppsummering UNIMED N 7034 Egenvalgte Ekstrakt :orfatter Dekompresjonsforskning i Trondheim Antall sider og bilag Oppsummering 19920728 Telefon:

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer

Detaljer

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M.

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M. Cim 790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning CYTOX AS Nedre Nøttveit 58 N- 5238 Rådal Telefon: 55 99 86 00/02 Telefax: 55 99 86 01 E- post: paal@cytox.no Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012 Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB, v/morten Bjordal

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. oppsurnrnering

INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. oppsurnrnering INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Posiboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 39-93 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 15.11.93

Detaljer

Dekompresjon og omgivelses. temperatur. Effekten av ulik grad av perifer blodgjennomstrømning og

Dekompresjon og omgivelses. temperatur. Effekten av ulik grad av perifer blodgjennomstrømning og 1995-12-29 Gradering: Åpen STF23 A9568 temperatur. Effekten av ulik grad av perifer blodgjennomstrømning og Dekompresjon og omgivelses bruk av helium eller nitrogen under dekompresjon på bobledannelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER Always Alltid med with deg you 2 Lasteutstyr Kombiner etter eget ønske Endre når du trenger det Instrumentsett og kurver

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Oppgave 1 Komponenter i en målesløyfe: 5 2 4 3 1 Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Figuren under viser signalet fra en trykktransmitter. Signalet er preget av støy og vi mistenker at

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2006

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2006 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 26 LBMS-Rapport 2-27 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 26 Trondheim 1.3.27 Anders Lamberg Lamberg Bio Marin Service 1 Videoovervåking av laks

Detaljer

Historikk Gustaf Fagerberg AB 1980 Fagerberg Norge AS 2001 Indutrade som eier

Historikk Gustaf Fagerberg AB 1980 Fagerberg Norge AS 2001 Indutrade som eier Historikk 1927 Ingeniørfirma Sigurd Sørum AS 2011 Sigum AS 2007 Indutrade som eier 1897 Gustaf Fagerberg AB 1980 Fagerberg Norge AS 2001 Indutrade som eier 2015 Sigum Fagerberg AS Hovedkontor og lager

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Oppgave 3. Fordampningsentalpi av ren væske

Oppgave 3. Fordampningsentalpi av ren væske Oppgave 3 Fordampningsentalpi av ren væske KJ1042 Rom C2-107 Gruppe 45 Anders Leirpoll & Kasper Linnestad andersty@stud.ntnu.no kasperjo@stud.ntnu.no 29.02.2012 i Sammendrag I forsøket ble damptrykket

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt. sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var

I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt. sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var tilleggstudier. U u formålene var soiii den gang å verifisere kvalitet på prosedyrer som trengs hvis det skulle bli nødvendig å ble anledningen benyttet for å verifisere kompetanse og oksmetniiigsdykk

Detaljer

Maksimalt arbeidstrykk på 16 bar (232 psi) Automatisk ventilasjonshette med Auto stengeventil - 12 bar (174 psi)

Maksimalt arbeidstrykk på 16 bar (232 psi) Automatisk ventilasjonshette med Auto stengeventil - 12 bar (174 psi) TF DELTA FILTER Utviklet for større lavtemperatur oppvarmingssystemer og kjølesystemer for å beskytte viktige komponenter fra magnetiske og ikke-magnetiske partikler og innfanget luft i systemvannet. Den

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

CYTOX AS. Alvøen skole, CO2- målinger feb Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning

CYTOX AS. Alvøen skole, CO2- målinger feb Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning CYTOX AS Nedre Nøttveit 58 N- 5238 Rådal Alvøen skole, CO2- målinger feb. 2012 Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB, v/morten Bjordal Sted: Alvøen skole, rom 07, 15, 23, 113, 115 og 123 Telefon: 55 99 86

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Jose Rainuzzo (SINTEF Fiskeri og havbruk AS, 7465

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

KJ1042 Termodynamikk laboratoriekurs Oppgave 3. Fordampningsentalpi av ren væske Aceton

KJ1042 Termodynamikk laboratoriekurs Oppgave 3. Fordampningsentalpi av ren væske Aceton KJ1042 Termodynamikk laboratoriekurs Oppgave 3. Fordampningsentalpi av ren væske Aceton Kjetil F. Veium kjetilve@stud.ntnu.no Audun F. Buene audunfor@stud.ntnu.no Gruppe 21 Lab C2-107 Utført 21. februar

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund Instrumentering for ph turbiditet klorrest Prosess Styring As Rune Heggelund Universaltransmitter SC200 Kan tilkobles et antall forskjellige sensorer. Har 1 eller 2 innganger, analoge eller digitale. Kan

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen Jan Martin Nordbotten og Kristin Rygg Universitetet i Bergen Konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren har steget fra 280 ppm til 370 ppm siden den industrielle

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift?

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Zsolt

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Mindstorm, robot- og reguleringskurs

Mindstorm, robot- og reguleringskurs Mindstorm, robot- og reguleringskurs Kursets mål: Sett seg inn i reguleringsteknikk og deretter planlegge, bygge og programmere en robot for å løse et gitt problem. 1 Reguleringsteknikken Reguleringsteknikken

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft

Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft Seniorforsker Øistein Johansen SINTEF Marin miljøteknologi 1 Undervannsutblåsning av gass og olje Noen viktige teoretiske og eksperimentelle

Detaljer

Brukermanual BM 5.D.16

Brukermanual BM 5.D.16 Måleinstrument 1. Måleuttak. Rød = positiv, blå = negativ 2. QVGA-skjerm (240x320 pixler) med blacklight 3. Tastatur 4. Mini-USB utgang for kommunikasjon med PC og opplading Skjerm 5. Menyvalg 6. Målt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

FORSØK MED ROTERENDE SYSTEMER

FORSØK MED ROTERENDE SYSTEMER FORSØK MED ROTERENDE SYSTEMER Laboratorieøvelsen består av 3 forsøk. Forsøk 1: Bestemmelse av treghetsmomentet til roterende punktmasser Hensikt Hensikt med dette forsøket er å bestemme treghetsmomentet

Detaljer

Innhold. Hva er TFS? Målorganer. Målorgan ved TFS. Risiko for TFS. Bobler blod og vev Patogenesen ved trykkfallssyke

Innhold. Hva er TFS? Målorganer. Målorgan ved TFS. Risiko for TFS. Bobler blod og vev Patogenesen ved trykkfallssyke Innhold Bobler blod og vev Patogenesen ved trykkfallssyke Jan Risberg Historie Klassifisering Histopatologiske studier TFS Lokalisering av fri gass Biologiske effekter av gassbobler Hva er TFS? Sykdom

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 4500 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer