Fremtiden er installert. Slik skal vi bruke den. Slik sikrer Orbion Norges Nødnett. Han gir Sverige. Telenors nye fremtidsfokus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtiden er installert. Slik skal vi bruke den. Slik sikrer Orbion Norges Nødnett. Han gir Sverige. Telenors nye fremtidsfokus."

Transkript

1 Slik sikrer Orbion Norges Nødnett Han gir Sverige fiber via bilen Telenors nye fremtidsfokus Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Fremtiden er installert. Slik skal vi bruke den.

2 Relacom is a leading technology company offering market leading competence and services in the areas of telecommunications, power and M2M.

3 Start Contents Agenda 7. Nytt fra Orbion: Dette er et senter for innovasjon 8. Min drivkraft: Slik blir fremtidens hverdag for våre konsulenter 11. Hos Telenor Sverige: Effektivisering gjennom outsourcing 12. Management: En hjelpende hånd fra lovens lange arm 13. Telekom: Skyen får Afrika til å skinne 14. Sverigereisen: Derfor fotograferte Fredrik dører 16. Orbions fremtid: Slik ble fulfillment et stikkord Eksempel 22. Skanova: Nå bytter vi skinnende kobber mot lysende fiber 32. Motorola Solutions: Bedre dekning i Norges nye nødnett Innovasjon 18. Telekom: Mobilen i sentrum for smart framtid 36. Kraft: De bygger fremtidens bolig Karrière 28.Management: Glem ikke å bygge ditt menneskelige nettverk Prat 40. Etter jobben: Lengter tilbake til vinteren og skuteren Combining Skills & Attitude 2014 er gitt ut av Orbion Consulting AB orbionconsulting.se Produksjon Content Innovation Sweden contentinnovation.se Redaktører Lars Frank Anna Navier orbionconsulting.se Kreativ leder Johan Blomgren Oversettelse SDL Repro Turbin Trykk Åtta.45, Solna Ansvarlig utgiver Erik Oldmark orbionconsulting.se 3. Combining Skills & Attitude 2014

4 Start Editor s letter By Erik Oldmark Photo Henric Lindsten Vi er stolte men ikke tilfredse HErik Oldmark CEO Orbion Consulting Group vis vi ikke hele tiden prøver å forbedre oss, vil vi heller ikke utvikle oss. Og hvis vi ikke utvikler oss, så vil vi som selskap ikke overleve på lang sikt. Det spiller ingen rolle hvor gode vi er i dag blir vi for komfortable, vil konkurrentene ta oss igjen og overgå oss. Derfor er det helt avgjørende at vi aldri blir tilfreds, men i stedet hele tiden prøver å utvikle og forbedre vår virksomhet. I 2013 begynte Orbion Consulting en omfattende transformasjon mot Orbion Consulting 2.0. Det har ført til at Orbion Consulting i dag er et bedre strukturert og mer modent selskap enn for et år siden. Med den nye strukturen på plass har vi tatt et stort skritt mot å kunne levere betydelig høyere verdi til våre kunder enn før. I dag bygger Orbion Consulting på en organisasjonsstruktur der kundens behov er i fokus. For å sikre kvalitet og kundetilfredshet i våre leveranser har vi innført en rekke felles nøkkelprosesser som støtte. Den nye organisasjonsstrukturen, sammen med våre dyktige konsulenter, gjør at vi nå kan engasjere oss i dypere dialog med kundene, slik at vi mer proaktivt kan hjelpe kundene med å utvikle og finpusse sin virksomhet. Vi er stolte over at vi har implementert en endring som gjør Orbion Consulting til en sterk og troverdig partner, men vi skal ikke slå oss til ro med det. Vi skal selvsagt først og fremst alltid sikre kundetilfredshet i alle våre leveranser, og samtidig skal vi fortsette å utvikle virksomheten slik at vi er sikre på at Orbion Consulting fortsetter å fremstå som en engasjert partner som alltid skaper verdier. Jeg håper du er enig i at Orbion Consulting har utviklet seg det siste året, og at du ser på oss som en verdifull partner som kontinuerlig streber mot utvikling ved å være proaktive og innovative i samarbeid med dere. Jeg ser frem til et langt og stadig tettere samarbeid! 4. Combining Skills & Attitude 2014

5 tele2.no

6 IAESTEs exchange program expand your global potential, let us do the practicalities iaeste.no

7 Antall reisende om dagen når nye Länsimetro står klar Antall kilometer undergrunnsbane som bygges akkurat nå Antall nye stasjoner på den finske undergrunnsbanen Antall kubikkmeter gråberg Orbion har funnet tonen i tunnelen Tunnelprosjektet er det største infrastrukturprosjektet i Finland akkurat nå, og Orbion har vært med på utbyggingen av en vesentlig del, nemlig antennesystemet. Tunnelen, som inngår i Länsimetro (den vestre undergrunnsbanen), skal ha dekning for Virve, Finlands svar på det svenske Rakel og det norske Nødnett. Det er et mobilt radionett som kun kan brukes av redningstjenesten og undergrunnsbaneselskapets egen kommunikasjon. Dessuten har Orbion også designet nettet for offentlig mobiltrafikk. I det kommer operatørene DNA, Elisa og TeliaSonera til å være tilgjengelig for reisende. Agenda In short Fremtidens konsulent Målet om å skaffe seg flere funksjonsoppdrag kommer med større krav til bredere kunnskap. Derfor har Orbion skapt «Innovation Center» spisskompetanse når det kommer til helhetsløsninger. Eksperter med lang erfaring er hard valuta på telekommarkedet i dag. Marginene har dessuten blitt mindre og konkurransen har i hovedsak blitt tøffere. Man må være smart, utrolig smart, sier Olle Johansson fra Orbions nye Innovation Center. Det å skape en ny intern organisasjon innenfor Orbion med en gruppe eksperter med lang erfaring innenfor både operative og strategiske spørsmål fra ulike operatører og markeder har ført til en kompetanse som er vanskelig å finne andre steder. Derfor kan vi engasjere oss ekstra i tekniske og operative spørsmål og alltid komme med bredere perspektiv på problemer og problemstillinger enn det en enkelt operatør kan, sier adm. dir. Erik Oldmark. Akkurat nå består Orbion Innovation Center (OIC) av et mindre antall senioreksperter, alle med mer enn 25 års erfaring. Olle Johansson er eksperten med omfattende kunnskaper innenfor utrulling og drift av mobilnett, og andre er meritterte når det gjelder organisasjon. Flere eksperter rekrutteres fortløpende, men allerede i dag legger kundene merke til gruppens unike mulighet til å tenke bredere. Selv for Orbions del handler det om å forsøke å skaffe større prosjekter i stedet for å bare selge dagsverk, sier Olle Johansson. Finlands kanal for nødsamtaler, Virve, skal kunne kommunisere i tunneler. Den er sikret av Orbion. Uansett ferdigheter trenger du god support. Erfarne og skikkelige teleteknikere fra ulike entreprenører som Skanova bruker, utgjør ikke noe unntak fra den regelen. Når det oppstår spørsmål på det området, svarer Skanovas Teknikersupport, som bemannes av Orbion Consulting i Karlstad. En normal dag tar vi imot mellom 400 og 500 oppringninger. Dette er samtaler fra alle Skanovas entreprenører, uansett hvilken sluttkunde eller operatør i kobbernettet det dreier seg om, sier Sofia Lundqvist fra supportgruppen. Samtalene kommer inn via to telefonkøer; Leveranse eller Drift. Akkurat det tekniske i fälten kan vi ikke hjelpe til med, men alt det praktiske i systemet og registeret har vi greie på, sier Sofia Lundqvist. 7. Combining Skills & Attitude 2014

8 Agenda By Lars Frank Photo Joel Nilsson Min re kog noseri ng Tre Orbion-ansatte om hvordan jobben deres vil forandres i fremtiden. Jessica Helgesson: «At vi i dag blir stadig mer oppkoblet og krever raskere og mer stabil tilkobling gjør at prosjektlederens rolle blir viktigere når fibernettet skal utvides. Det er viktig at vi som installerer, kan møte kravene fra brukere og beslutningstakere. Tradisjonelt sett er det min rolle som prosjektleder å kunne planlegge, organisere og kontrollere utviklingen av prosjektet og være i stand til å sette inn tiltak hvis noe går galt. Det krever teknisk kunnskap, men fremfor alt å holde sammen og lede personene som deltar i prosjektet. Med flere elementer som krever prosjektledelse må flere besitte kunnskap om teknologi og samtidig kunne få alle prosjektmedarbeiderne til å jobbe mot samme mål, idet flere ulike fagmiljøer vil arbeide på en helt annen måte enn de gjorde før. Da skaper vi et kreativt arbeidsmiljø blant prosjektmedarbeiderne og stimulerer til nytenkning, slik at alle føler seg involvert.» Alder: 49 år Yrke: Prosjektleder innenfor telekom og sentralløsninger Bor: Karlstad Fritidsinteresser: Familie, venner, reiser. 8. Combining Skills & Attitude 2014

9 Jan Emcken: «Som teamleder innenfor R AN radio access network må jeg være oppdatert på teknologien som gjør oss i stand til å bygge ut mobilnettverket mest effektivt. Vi ser mye av dette allerede nå, der vi jobber med et startprosjekt, et såkalt MO CN (Multi O perator Core Network) der Telia og Telenor er i en prosess som handler om å dele på mobilnettet. Vi må nå sette mastene tettere og tettere, slik at ingen mister dekning. Kjører du ti kilometer, bør det ikke påvirke dekningen på noen måte. Dertil kommer maskinvare for å gjøre dette veldig mye bedre i fremtiden, noe som vil gi oss bedre forutsetninger for alltid å ha rask oppkobling med 3G og 4G. De utplasserte mastene vil se like ut der tror jeg ikke det vil være mye forskjell. Antallet aktører vil trolig ikke endres, så vi trenger ikke mer kapasitet i mastene, bare tettere avstand mellom dem.» Alder: 43 Yrke: Teamleder og R ANingeniør. Bor: Ishøj, København Fritidsinteresser: Familien, løping, spiller fotball. 9. Combining Skills & Attitude 2014

10 Agenda Talk Bing Lu R unesson: «Mye har skjedd siden jeg startet i telekombransjen i Den mobile teknologien har utviklet seg fra den første generasjonen enkel stemmetjenester i begynnelsen av 1990-tallet til dagens fjerde generasjon. Vår store utfordring nå er at den høye bruken av datatrafikk krever høyere kapasitet og stabilitet i mobilnettet. Det kreve en mer avansert standard og teknologi som må levere stadig mer komplekse og raskere tjenester, mens det også skal være robust, med færre brutte tilkoblinger når man beveger seg mellom ulike celler. Jeg er sikker på at det fremtidige mobilkommunikasjonsnettet vil ha bedre kompresjonsmetoder, som gjør det mulig å sende mer data i samme frekvensspektrum, slik at vi bedre kan utnytte flerantennesystemer, basestasjoner og celler for å gi bedre dekning. Det er viktig at vi stadig lærer nye ting for å takle den raske utviklingen og være i stand til å utarbeide kreative løsninger, som igjen gjør oss bedre i stand til å betjene kundene våre.» Alder: 45 Yrke: R adionettplanleggingsog optimeringskonsulent Bor: Sollentuna, Stockholm Fritidsinteresser: Skigåing, matlaging, reiser, musikk, hage, badminton. 10. Combining Skills & Attitude 2014

11 Telenor Sverige er i ferd med å tegne nytt kart over hva som utgjør en telefonoperatørs kjernevirksomhet. Operativt ansvar kan settes bort når man har pålitelige partnere. Agenda Case By Henrik Ek Photo Henric Lindsten & Joel Nilsson Fremtiden er outsourcet Pl an l eg g ing, in ge n iør a rb e id o g d r if t e r ikke nødvendigvis interne oppgaver, selv om mange mener noe annet. På et høyt nivå tilhører slike oppgaver absolutt en kjernevirksomhet. Vi skal kunne gi en overordnet beskrivelse av hvordan ting skal designes og vi skal kunne gi teknisk support, sier E mil Hansen, T elenor Sveriges sjef for infrastruktur og drift. Men eksakt hvordan noe skal konstrueres, kaller vi low level design og det tror vi at andre kan detaljplanlegge og implementere ut fra vår tegning. Dere får frie hender til å hjelpe oss T elenor Sverige har gått lenger enn noen annen operatør når det gjelder partnerstrategi, som ifølge Hansen bygger på «skalerbarhet» og «fleksibilitet». Årsaken er den bølgen som bærer telekombransjen fremover. I 2008 og 2009 ble det nesten ikke investert i nettutbygging. I årene , derimot, har vi byttet ut alt av mobildatanett, mobilnett, hele radionettet på 2G og 3G og så har vi bygd ut et 4G -nett. På fastnettsiden har vi også modernisert veldig store deler, sier Hansen. O rbion er en av operatørens partnere, og de har et funksjonelt ansvar for å skaffe til veie og etablere installasjonssteder (SA /CW). Slik har det vært i nesten to år, og i løpet av den tiden har mye hendt. D et er et stort ansvar med en praktisk forpliktelse. Vi sier «D ere får frie hender til å hjelpe oss». N år man gir fra seg mer av det operative ansvaret for virksom- Les på neste side om hvordan Orbions juridiske avdeling har hjulpet Telenor Sverige! heten, vil man ha en partner som man stoler på og som virkelig tar ansvar, sier E mil Hansen, og legger til: O rbion har brukt mye tid på å bygge opp en stab som klarer å oppfylle T elenor Sveriges forventninger. I begynnelsen var det svært individorientert. N å har vi begynt å merke at det finnes en grunnleggende struktur, en rapporteringsmodell og et testregime som gjør at vi begynner å få samlet kontroll. D et fører til en helt annen trygghet både i ledelsesstrukturen og i leveranseorganisasjonen, sier Hansen, og avslører at samarbeidet skal utvides ytterligere. Vi skal finne mekanismer som gjør at O rbion har mer å vinne på å gjøre gode ting for T elenor Sverige, sier E mil Hansen. 11. Combining Skills & Attitude 2014

12 Agenda Management Få retten på din side En huseier med en basestasjon på eiendommen sin krever i gjennomsnitt en leieøkning på 77,5 prosent når tiden er inne for å forlenge avtalen. Løsningen for operatøren å kalle inn Orbion Legal Group. Telenor i Sverige har samarbeide t med O rbion og deres L egal G roup siden R iktignok har man forstått at juridisk kompetanse er viktig, men det har ikke alltid vært helt tydelig hvilken lønnsomhet O rbions jurister faktisk har skapt for de operatørene de arbeider for. Først når G hader Mehravaran kunne vise at han selv hadde sørget for at de gjennomsnittlige kravene på 77,5 prosent leieøkning for eksisterende leie- og festeavtaler bare ble ni prosent, ble det åpenbart. O rbion har hatt juridisk kompetanse siden starten i 2010, men vi har ikke helt og holdent vært en egen gruppe på samme måte som nå, sier Mehravaran, O r- bion L egal G roups team leader. E tter hvert har vanskeligere juridiske spørsmål begynt å dukke opp i ulike sammenhenger mellom telekomoperatørene og deres motparter i eiendomsbran- sjen eller kommunene. D et er en annerledes situasjon sammenlignet med for ti år siden, etter den første boomen i telekombransjen. D et kan handle om byggetillatelse for en ny mast, en misfornøyd bonde som vil bli kvitt basestasjonen på eiendommen, eller det kan være en jurist hos en eiendomsforvalter som ganske enkelt vil ha mer betalt. V i har tidligere tatt på oss frittstående juridiske oppdrag, men siden i fjor har vi vært fem personer og kan nå inngå i og delta i hele prosjekter, legger G hader Mehravaran til. Telenor i Sverige er et slikt eksempel. Tidligere var det slik at fikk man avslag på en byggesøknad teknikerne hadde søkt om, så lot man de t bare ligge og gikk videre. I dag anker vi og driver på med stor fremgang. V i som sitter her, er alle utdannede jurister med spesialkompetanse i avtalerett og eiendomsrett. V i skiller oss fra tradisjonelle byråer, ettersom vi i tillegg til det juridiske området også er vel bevandret i det tekniske og er med på stedet, sier han. Målet er at juristgruppen skal vokse og omfatte ti tjenester innen to år. Tanken er å vokse særlig i kraftbransjen. V i arbeider allerede med I dag anker vi og driver på med stor fremgang. Telia og Telenor i Sverige og har hatt oppdrag for så å si alle operatører. For kraftleverandørene har vi imidlertid kun hatt noen små enkeltoppdrag, med unntak av Svenska Kraftnät, der oppdragene har vært mer omfattende. D en juridiske hjelpen telekomoperatørene får av O rbion L egal G roup i dag, er minst like viktig for kraftleverandørene, og det er der vi kommer til å legge større fokus fremover. V år juridiske kompetanse i kombinasjon med vår tekniske erfaring gjør det mulig for oss å være lett tilgjengelige og effektive i det markedet vi opererer i. Med den fremgangen vi har hatt innenfor juristgruppen hittil, der vi kan vise til tall som overstiger kundenes forventninger, har jeg vanskelig for å se at kraftleverandørene ikke skulle være interessert i juridisk sikre avtaler, effektive forhandlinger og fremdrift i sakene de fører, sier G hader Mehravaran. Foto: Lonnie Busch / Theispot 12. Combining Skills & Attitude 2014

13 Agenda Innovation By Henrik Ek Illustration Owain Thomas Jeffrey Sachs tror at skyen kan hjelpe Afrika. Foto: Wade Martzall Hjelp fra oven Det finnes en løsning på problemet med Afrikas ekstreme fattigdom. I alle fall ifølge den berømte økonomen Jeffrey Sachs. Alt som trengs, er en internettilkobling og nye skytjenester. Bil det a v ET sa mfunn i DE fa TTIgste delene av Uganda eller Kenya består ikke akkurat av fine skoler med klasserom med høyteknologisk utstyr, ikke engang elektrisitet. Men der dette finnes der informasjonsteknologien har blitt innført gjennom veldedighetsaksjoner der ser man også en enorm forskjell. Det sier Jeffrey Sachs, professor og leder for The Earth Institute ved Columbia University i New York. Dette er løsningen på den ekstreme fattigdommen i verden. Jeg tror det er mulig å utrydde den i vår levetid dersom informasjonsteknologien blir brukt riktig. Sachs leder The Earth Institutes prosjekt «Connect to learn», et prosjekt som sponses av det svenske selskapet Ericsson, og som har engasjert deres direktør Hans Vestberg. Jeg er sikker på at vi er inne i en femte teknologisk revolusjon akkurat nå. Vi skal bruke teknologien som vi har bygget de siste 20 årene, på en helt ny måte, sier han om prosjektet Connect to learn. I bunn og grunn handler det egentlig om jentene i kriseområdene. Studier viser at dersom jenter får fortsette å studere etter grunnskolen, så får de ikke barn like tidlig. Og får de ikke barn så tidlig i livet, blir de en del av arbeidsmarkedet og kan bidra med kunnskap. Problemet var til å begynne med at lærerne ikke visste hvordan de skulle bruke teknologien. Problemet i trinn to er elektrisiteten, oppkoblingen, enhetene og læreplanen, sier Jeffrey Sachs. Han kaller en nylig gjennomført utredning som The Earth Institute har gjort på Connect to learn-skoler i nettopp Uganda og Kenya, «ekstremt oppmuntrende». Prosjektet har ikke pågått i mer enn tre år, men det er allerede merkbar forskjell når det gjelder klasserommene og lærerkompetansen. Ericssons rolle i dette samarbeidet er å bygge ut teknologien i de byene prosjektet rettes inn mot. Siden, når teknologien er på plass, handler det om å la ulike former for innovasjon finne sted. Vi sørger for at det finnes skytjenester, slik at de applikasjonene som utvikles, blir billige og enkle å bruke for alle, sier Hans Vestberg. Både Vestberg og Sachs brukes av FN som rådgivere i ulike spørsmål men det er tydelig at det ikke er FN eller andre nasjoner som utgjør den store forskjellen, det er det private initiativer som gjør. Vi (menneskeheten) bruker omtrent 1,5 trillioner dollar på de ulike konfliktene i verden, mens vi kun bruker 130 milliarder på utviklingen etterpå. Det er riv ruskende galt, sier Sachs. 13. Combining Skills & Attitude 2014

14 Agenda Telecom Tidsreisen gjennom Sverige De har sett mer av Sverige på to år enn de fleste av oss rekker over i et helt liv. Fredrik Bergh har ledet deler av prosjektet med utskifting av samtlige låser i Telias såkalte telefonsentraler. Vi begynte i 2010, og planen er å være ferdig høsten 2014, sier han. Enk el t e a v t el efons entral en e er stor e som høyblokker. Der har hundrevis av mennesker en gang arbeidet, inntil arbeidsoppgavene ble automatisert. Det skjedde mellom 1980 og 1990 og tidig på 2000-tallet. N år man går inn i bygningene, ligger det aviser igjen fra den dagen de gikk hjem. S elv kaffekoppen står igjen. F olk har bare reist seg og gått hjem, sier F redrik Bergh. Han og kollegaen Camilla Berg har gjennomgått 800 sentraler av i alt 8 000, og merket opp samtlige dører i forkant av det store låsbyttet hos T elias onera T eknikfastigheter. De gamle nøklene skal byttes ut med transpondere, som teknikerne med adgang til lokalene, skal ta i bruk. Det er et viktig prosjekt for T elia ettersom flere tusen teknikere er avhengig av å komme seg inn i lokalene når sluttkundene trenger hjelp. N økkelsystemet som eksisterer i dag, er foreldet og sikkerheten ikke den beste. Med de nye låsene kan man sperre en transponder hvis den forsvinner eller blir stjålet, sier F redrik Bergh, som har ledet selve gjennomgangen og jobbet sammen med prosjektlederen Mats Johansson på O rbion i Malmö. Bare gjennomgangen alene har medført mil i bil, fra K aresuando i nord til T relleborg i sør, og har tatt Camilla og F redrik totalt to år å gjennomføre. Det har vært en fantastisk reise, vi har sett alle værtyper vi har i S verige, sier Bergh. Fredrik og Camilla har dokumentert reisen med mange herlige bilder fra alle Sveriges hjørner. 14. Combining Skills & Attitude 2014

15 8 000 Antall telefonsentraler Telia er spredt utover landet. De minste er på bare fem kvadratmeter, de største er på fem etasjer og totalt kvadratmeter Antall nye låser som skal installeres. De nye låsene er digitale og åpnes med en såkalt transponder. SEKS Antall er før batteriene i de nye digitale låsene må skiftes Höga kusten Malmö 15. Combining Skills & Attitude 2014

16 Agenda In short Nytt fokus for en ny start Orbion 2.0 er et rakere, tydeligere og helhetstenkende konsulentbyrå som kunden kan stole på. Nå er det implementert og verdsatt. Det var som et blankt ark, som å få mulighet til å gjøre noe helt nytt, sier den nyrekrutterte Alexander Pigall, Orbions avdelingssjef for Telenor Sverige. Fulfillment: Dette er et ord som forklarer et konsept. Og for Orbion er det et konsept som innebærer en ny arbeidsmåte. Det er rammeverket som Orbion har manglet, men som er en nødvendighet når kundene stadig oftere etterspør funksjonsovertakelser. Orbion 2.0 innebar startskuddet for hvordan vi skal endre våre arbeidsmetoder, og der kommer fulfillment inn. I dette inngår å ha strukturerte prosesser, rutiner og verktøy som skal støtte opp under de ulike leveransene, sier Alexander Pigall, ansvarlig for fulfillmentkonseptet. Bakgrunnen er en streben etter å gjøre forretninger ut fra et helhetsansvar skalte funksjonsovertakelser der Telenor er den første kunden som bruker Orbion i hele deler av sin virksomhet. Alexander Pigall forteller at han i løpet av sin andre dag på jobben, under et eskaleringsmøte, fikk høre at kunden ikke visste hva Orbion leverte og at de «knapt så ut til å vite det selv». Alexander Pigall har selv en imponerende bakgrunn fra drift og operasjoner, ofte med såkalte «managed service»-tiltak, der kunder har lagt ut hele driftsoperasjoner på anbud. Det er lignende rammer som Orbion nå har implementert. Disse rammene er uunnværlige, og er de riktig oppbygd, gir de resultater. Du skal ha en standardisert leveransemodell. Du skal vite hva slags styringsstruktur du har, du skal ha KPI-er (key performance indicators) og SLA-er (service level agreements). Du må ha en eskaleringsmatrise og så videre. Det er det vi kaller fulfillment å ha verktøy for å kunne implementere forutsigbarhet i alle leveranser. Kunder som har gitt en leverandør nøkkelen til eget nettverk, liker ikke overraskelser. Det er en stadig pågående jobb. Det er slik man bygger opp og kan vise kundene troverdighet. Å alltid vite hvordan vi jobber og hva vi snakker om. Selg: Den andre delen av Orbion 2.0 er den nye salgsorganisasjonen som ledes av Roger Marminge. Orbion har gått fra å ha sju sjefskonsulenter med sine respektive geografiske ansvarsområder, til i stedet å ha key account managers for de store forretningsområdene. Vi kaller dem Customer Unit Managers. Vi har én for Telia, én for Skanova, én for Telenor, én for segmentet «Power» (som omfatter alle oppdrag for kraftleverandører) og én sjef for «Telekom». I sistnevnte inngår både operatører og bedrifter, men oppdragene er dog ikke like store. Men når et oppdrag vokser over en viss størrelse, dannes en egen enhet, sier Marminge. Han understreker at sjefskonsulentene kommer til å fortsette å ha lokal kundekontakt og tilby Orbions tjenester. Salgsorganisasjonen på sin side har som eneste ansvar å dra inn nye oppdrag til Orbion. Så fort det er gjort, er det avdelingssjefenes oppdrag å sørge for å beholde dem. Men Roger Marminge forklarer også, akkurat som Alexander Pigall, at det nå finnes et tankesett som kretser rundt store funksjonsovertakelser, selv i selgernes bevissthet. Vi har også en ny gruppe som vi kaller OIC, et akronym for Orbion Innovation Center (se side 7), der vi har samlet en gruppe seniorer og tunge navn innenfor telekom, dels gjennom ansettelser, og dels personer som vi leier inn for enkeltoppdrag. De går inn og skaper nye konsepter og gjør funksjonsovertakelser for kunden. Orbion har ikke sluttet å selge dagsverk, men OIC er gruppen som konseptualiserer og gir bredde til Orbions portefølje. For meg er dette et lite firma. Vi er 250 personer og vi sitter vegg i vegg. Det føles selvfølgelig at vi alle her drar i samme retning. 16. Combining Skills & Attitude 2014

17 17. Combining Skills & Attitude 2014

18 Innovation Telecom By Henrik Ek Illustration Matt W. Moore Smartest i fremtiden Sannsynligvis bruker du telefonen i mindre enn sju prosent av tiden til telefonsamtaler men i timevis til alt annet. Sammen med utvalgte bransjeeksperter kartlegger vi her mobilbruken i dag og i fremtiden. En v anlig d a g i San Franci sco kan starte med en frokostbestilling gjennom mobil-appen «Seamless». Etter noen minutter står et bud utenfor døren med de rykende varme pannekakene i hånden. Ingen penger skifter hender summen for maten, inklusive tips til budet, ble trukket direkte fra mobil-appen der kunden har lagret kredittkortinformasjonen sin. K anskje mistet han eller hun trikken til jobben og bestiller en drosje ved hjelp a v mobil-appen «Uber». Ikke engang her overleveres kontanter til sjåføren, ettersom ja visst personen det gjelder, har lagret kredittkortopplysningene sine i appen og betalingen således foregår automatisk i samme sekund som vedkommende stiger ut av bilen. Til middag vil den teknologisk bevisste personen by en spesiell person på noe spesielt. Hvor vender man seg så i San Francisco, om ikke til mobil-appen «Yelp!» for å få informasjon om restauranter i nærheten, om hva som er best på menyen, og om hva det kommer til å koste. N år denne personen tar seg en løpetur, måler han eller hun tiden, kaloriforbrenningen og strekningen og sammenligner senere alle disse dataene med tidligere løperunder gjennom apper som «R unk eeper» eller «N ike+». N år han eller hun reiser, trenger de ikke noe boardingkort, da det holder med en QR - kode på mobilskjermen gjennom flyselskapets egen app. D u forstår kanskje også hvor denne San Francisco-innbyggeren henter sin daglige dose nyheter og TV -underholdning? Enkelte lever allerede i fremtiden. For dem er teknologien allerede integrer t i hverdagslivet, sier K ristina Höök, professor i interaksjonsdesign ved K TH og sjef for forskningssenteret Mobile L ife C enter, som inngår i konsernet Swedish IC T. O g den utviklingen styres av mennesker i Silicon V alley som faktisk lever akkurat slik, legger hun til. I føl ge en ny studie om smarttelefonbrukere fra Ericsson C onsumerl ab, gjennomført i USA, Brasil og Indonesia, er en betydelig majoritet av respondentene aktive på 18. Combining Skills & Attitude 2014

19 Internett i mer enn tre timer per dag. Men undersøkelsen viser også at mange av dem som er mest på nett, føler frustrasjon. D et handler i s tor grad om det komplekse nettverket av app-butikker og tjenesteleverandører som har dukket opp i det siste. A ltså tjenester for mobil underholdning og sosiale medier og alt dette krever et virvar av ulike passord som ikke skal ligne hverandre. Men det handler også, fremfor alt, om en frustrasjon over at nettet ikke holder samme høye tempo som brukerne. Jeg vil ha alt på en gang. Jeg får panikk hvis jeg ikke har umiddelbar tilgang til Internett, sier en person som Ericsson siterer i sin undersøkelse. Jeg kan gi et personlig eksempel, sier R ebecka C edering Ångström ved Ericsson C onsumerl ab, som har vært med på å skrive rapporten C onnected L ifestyles. Man kan stå inne på Filippa K, se en kjempefin cardigan og ville kjøpe den. Men i motsetning til tidligere har jeg i dag ikke oversikt over hvor mye penger jeg har på kontoen. Før visste man eksakt, men nå er man avhengig av bank-appen sin. Mens man står i køen, sjekker man kontoen og foretar en direkteoverføring hvis nødvendig, sier hun. D et vi ser, er at folk venner seg til å ha en oppkoblet livsstil og har et stort behov for å ha tilgang til nettet. Tomas A hls tröm er sjef for integrerte steds- og IT-løsninger på R elacom. Han husker selv sommeren 2010, en dag da han satte seg for å jobbe lit i ferien på den nyinnkjøpte sommerhytten på det sørlige G otland. Han hadde 3G -dongel, og, etter alt å dømme, god dekning. Men jeg kom ikke ut på ne ttet. Hele G otland stod bom stille det var under A l- medalsveckan og det var den sommeren da ALL E hadde fått iphone, sier han. I fjor var tredje sommeren han forsøkte å småjobbe, denne gangen med et 4G -modem i datamaskinen i stedet, og det fungerte sånn passe. Men nå har jeg fått fiber og har ikke samme behov for mobilnettet. Men Telias første 4G -master ble satt opp i O slo, i Stockholm og i V isby. D et kan kanskje ha noe å gjøre med iphone-problematikken og A lmedalsveckan. Han sier at ingen i bransjen kunne ha forestilt seg iphones innvirkning på de svenske mobilnettverkene da telefonen kom. D ette til tross for at den var lansert på bred front i USA flere år tidligere og hadde gitt operatøren A T&T enorme problemer. D et har skjedd en dramatisk økning på svært kort tid. Til tross for at vi har nesten full mobildekning i Sverige, har de som surfer og tvitrer og streamer, utviklet en overdreven tro på at tilgjengeligheten er uendelig. D e kan ikke for alt i verden forstå at mobilnettverk ikke alltid har høy båndbredde og at de kan havne i en radioskygge, sier A hlström. I takt med at datanettet har krevd mer av Vi har for eksempel gjort en studie på jegere. Det er slike mer ekstreme løsninger vi jobber med. kapasiteten, har stemmesamtaler måttet vike og for eksempel blitt flyttet ned i 2G -nettet, noe som fører til flere brutte samtaler. D et var et mindre problem for ti år siden, sier Tomas A hlström. D a talte man brutte samtaler og gjorde alt for at det ikke skulle skje. I dag er det ikke mange som bryr seg om akkurat det. Hvis de derimot mister datadekning Behovet for gode nettverk kommer bare til å øke i tiden fremover det er få som vil motsette seg den teorien. Jo mer digitalt innhold vi f yller mobilskjermen med, desto viktigere blir det med raske nettverk. Men alt må ikke bli som i San Francisco. K ristina Höök og hennes team på Mobile L ife C enter forsker på og tester helt andre ting for helt andre målgrupper. Paraplyorganisasjonen Swedish IC T har som mål å fremme teknologisk utvikling basert på svenske forhold. V i har for eksempel gjort en studie på jegere. D et er slike mer ekstreme løsninger vi jobber med. V i så at de bruker webkameraer i skogen og G PS-enheter på hundene sine, sier hun. V isse deler av forskningen som pågår i regi av Swedish IC T, kan også virke ulogiske akkurat nå, men kommer til å virke helt naturlig om fem år, sier K ristina Höök. For hennes gruppe er hovedsaken at teknologien skal være morsom. D et handler om innovasjon, ikke om effektivisering, og selv om forskningen deres og produktene de prøver ut, har et forbrukerorientert formål, så gjør organisasjonen ingenting som kommersialiseres. Jeg har kjøpt et internettermometer, sier Barry Brown, K ristina Hööks kollega på Mobile L ife C enter og professor i menneskelig datainteraksjon ved Stockholms universitet. Han nevner det som et godt eksempel på hvordan de ser på teknologi. Jeg bruker det til å lære datteren min om været og naturen. D et er et leketøy og det handler ikke om produktivitet, det handler om mitt forhold til datteren min, sier han. Blant prosjektene de fokuserer på akkurat nå, finnes dataspill som spilles i den fysiske virkeligheten, som for eksempel tes ter av sensorer innebygd i klær. V i skal lage interaktive underbukser sammen med Björn Borg. V i får se hva det fører til, men man skal blant annet kunne få rede på hvor materialet er fra og hva fargestoffene består av, gjennom å skanne en QR - kode i linningen, sier K ristina Höök. Men det ligger i K ristina Hööks og Barry Browns natur å ikke rette oppmerksomhet utelukkende mot machine-to-machine-tanken alene, ikke bare på det robotmessige og praktiske, som så mange andre prioriterer. For dem handler det like mye om koblingen mellom kroppen din og mottakeren i et K inect-kamera (bevegelsesstyringssystemet i spillkonsollen Xbox). V i snakker om sensoren, aktivatoren og skyen, gjentar K ristina Höök flere ganger som et mantra. A ktivatoren er viktig huden som gir sensoren data å sende videre, eller snøen som får termometeret til å reagere. V i tenker mer på menneskene som bruker teknologien. V i har gjort en studie der vi spør oss om teknologi gjør oss ensomme, sier Barry Brown som et apropos til at befolkningen i en visjon av fremtiden ikke engang trenger å gå og kjøpe melk selv. Han sier at de som har s tørst problem med ensomhet, er den mest oppkoblede gruppen mennesker tenåringene. Men samtidig er Facebook en arena for sosial interaksjon, til og med offline, slår Barry Brown fast. A v de dataene vi har samlet inn, framgår det at vi i sosiale sammenhenger ofte prater om ting vi har sett på Facebook. D et vi lurer på nå, er hvordan vi kan fortsette å løfte frem alle positive sider ved Facebook og ta bort mer av det negative. Teknologi kan både bryte ned og åpne opp, sier han. Et skrekkeksempel er, ifølge ham, restaurantkjeden A pplebees i USA, som planlegger å innføre digitale menyer på hvert bord. Man bruker et nettbrett til å bestille og betale. Etter det jeg forsto, skulle hver gjest bruke ti minutter mindre tid på restauranten, slik at kjeden raskere kan få inn flere gjester. Hæ!? På en restaurant skulle man kanskje heller ville sitte ned ti minutter lenger, og ha mer menneskelig interaksjon. V i er midt inne i denne utviklingen, me- ner Ericssons R ebecka C edering Ångström, og forklarer at behovet for nye og bedre tjenester til de mobile skjermene er åpenbart. V idere fremgår det i rapporten C onnected L ifestyles også at mennesker selv vil at appene skal hjelp dem til å bli mer sosiale. Tjenester for videosamtaler, som for eksempel Skype og Facetime, er noen eksempler på dette (som også krever gode datanettverk). Samtlige av de vi prater med, går ut fra at det er nettopp den mobile skjermen som kommer til å fortsette å vokse som et nav i hverdagslivet. Muligens kan man tenke seg en fremtid der man projiserer det visuelle mer. Å kunne projisere informasjon og kanskje til og med navigering på bilvinduet, er snart blitt en virkelighet. For våre teknikere ville det for eksempel være lettere å projisere bilder på et egnet underlag der og da, i stedet for å bære rundt på en klumpete skjerm, sier Tomas A hlström. 19. Combining Skills & Attitude 2014

20 Innovation Telecom 20. Combining Skills & Attitude 2014

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

forever young Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle

forever young Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle forever young Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle inneholder en oppsummering av if-året 2011 2 torbjörn magnusson fornyelse gir fremgang If ble dannet for drøyt ti år siden gjennom en sammenslåing

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

LYSE SIDER. Mer enn et selskap. Lyse har fått ny visjon og nytt navn.

LYSE SIDER. Mer enn et selskap. Lyse har fått ny visjon og nytt navn. LYSE SIDER INTERNMAGASIN FOR LYSE NR. 2 2015 Mer enn et selskap Lyse har fått ny visjon og nytt navn. VANN PÅ HJERNEN Hun leder vannkraftarven med stø hånd og bidrar med det til nye innovative løsninger

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Vær raus mot deg selv

Vær raus mot deg selv BALANSE finans karriere rekruttering nummer 1 2006 Fire ledere om avkobling Møt Norges finanskometer Mor & datter i finans Futuraprojektet skal få jentene opp og frem Kristin Halvorsen: Vær raus mot deg

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer Foros, Øystein, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard, 2001: Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørenes strategiske utfordringer. Kapittel i Svein Ulset (red.): Fra summetone til informasjonsportal.

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje.

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Et magasin fra Securitas Årgang 19 2012 02 SIDE 06 Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. SIDE 10 Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Bli med på Handelsdagen 5. desember

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer