Fremtiden er installert. Slik skal vi bruke den. Slik sikrer Orbion Norges Nødnett. Han gir Sverige. Telenors nye fremtidsfokus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtiden er installert. Slik skal vi bruke den. Slik sikrer Orbion Norges Nødnett. Han gir Sverige. Telenors nye fremtidsfokus."

Transkript

1 Slik sikrer Orbion Norges Nødnett Han gir Sverige fiber via bilen Telenors nye fremtidsfokus Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Fremtiden er installert. Slik skal vi bruke den.

2 Relacom is a leading technology company offering market leading competence and services in the areas of telecommunications, power and M2M.

3 Start Contents Agenda 7. Nytt fra Orbion: Dette er et senter for innovasjon 8. Min drivkraft: Slik blir fremtidens hverdag for våre konsulenter 11. Hos Telenor Sverige: Effektivisering gjennom outsourcing 12. Management: En hjelpende hånd fra lovens lange arm 13. Telekom: Skyen får Afrika til å skinne 14. Sverigereisen: Derfor fotograferte Fredrik dører 16. Orbions fremtid: Slik ble fulfillment et stikkord Eksempel 22. Skanova: Nå bytter vi skinnende kobber mot lysende fiber 32. Motorola Solutions: Bedre dekning i Norges nye nødnett Innovasjon 18. Telekom: Mobilen i sentrum for smart framtid 36. Kraft: De bygger fremtidens bolig Karrière 28.Management: Glem ikke å bygge ditt menneskelige nettverk Prat 40. Etter jobben: Lengter tilbake til vinteren og skuteren Combining Skills & Attitude 2014 er gitt ut av Orbion Consulting AB orbionconsulting.se Produksjon Content Innovation Sweden contentinnovation.se Redaktører Lars Frank Anna Navier orbionconsulting.se Kreativ leder Johan Blomgren Oversettelse SDL Repro Turbin Trykk Åtta.45, Solna Ansvarlig utgiver Erik Oldmark orbionconsulting.se 3. Combining Skills & Attitude 2014

4 Start Editor s letter By Erik Oldmark Photo Henric Lindsten Vi er stolte men ikke tilfredse HErik Oldmark CEO Orbion Consulting Group vis vi ikke hele tiden prøver å forbedre oss, vil vi heller ikke utvikle oss. Og hvis vi ikke utvikler oss, så vil vi som selskap ikke overleve på lang sikt. Det spiller ingen rolle hvor gode vi er i dag blir vi for komfortable, vil konkurrentene ta oss igjen og overgå oss. Derfor er det helt avgjørende at vi aldri blir tilfreds, men i stedet hele tiden prøver å utvikle og forbedre vår virksomhet. I 2013 begynte Orbion Consulting en omfattende transformasjon mot Orbion Consulting 2.0. Det har ført til at Orbion Consulting i dag er et bedre strukturert og mer modent selskap enn for et år siden. Med den nye strukturen på plass har vi tatt et stort skritt mot å kunne levere betydelig høyere verdi til våre kunder enn før. I dag bygger Orbion Consulting på en organisasjonsstruktur der kundens behov er i fokus. For å sikre kvalitet og kundetilfredshet i våre leveranser har vi innført en rekke felles nøkkelprosesser som støtte. Den nye organisasjonsstrukturen, sammen med våre dyktige konsulenter, gjør at vi nå kan engasjere oss i dypere dialog med kundene, slik at vi mer proaktivt kan hjelpe kundene med å utvikle og finpusse sin virksomhet. Vi er stolte over at vi har implementert en endring som gjør Orbion Consulting til en sterk og troverdig partner, men vi skal ikke slå oss til ro med det. Vi skal selvsagt først og fremst alltid sikre kundetilfredshet i alle våre leveranser, og samtidig skal vi fortsette å utvikle virksomheten slik at vi er sikre på at Orbion Consulting fortsetter å fremstå som en engasjert partner som alltid skaper verdier. Jeg håper du er enig i at Orbion Consulting har utviklet seg det siste året, og at du ser på oss som en verdifull partner som kontinuerlig streber mot utvikling ved å være proaktive og innovative i samarbeid med dere. Jeg ser frem til et langt og stadig tettere samarbeid! 4. Combining Skills & Attitude 2014

5 tele2.no

6 IAESTEs exchange program expand your global potential, let us do the practicalities iaeste.no

7 Antall reisende om dagen når nye Länsimetro står klar Antall kilometer undergrunnsbane som bygges akkurat nå Antall nye stasjoner på den finske undergrunnsbanen Antall kubikkmeter gråberg Orbion har funnet tonen i tunnelen Tunnelprosjektet er det største infrastrukturprosjektet i Finland akkurat nå, og Orbion har vært med på utbyggingen av en vesentlig del, nemlig antennesystemet. Tunnelen, som inngår i Länsimetro (den vestre undergrunnsbanen), skal ha dekning for Virve, Finlands svar på det svenske Rakel og det norske Nødnett. Det er et mobilt radionett som kun kan brukes av redningstjenesten og undergrunnsbaneselskapets egen kommunikasjon. Dessuten har Orbion også designet nettet for offentlig mobiltrafikk. I det kommer operatørene DNA, Elisa og TeliaSonera til å være tilgjengelig for reisende. Agenda In short Fremtidens konsulent Målet om å skaffe seg flere funksjonsoppdrag kommer med større krav til bredere kunnskap. Derfor har Orbion skapt «Innovation Center» spisskompetanse når det kommer til helhetsløsninger. Eksperter med lang erfaring er hard valuta på telekommarkedet i dag. Marginene har dessuten blitt mindre og konkurransen har i hovedsak blitt tøffere. Man må være smart, utrolig smart, sier Olle Johansson fra Orbions nye Innovation Center. Det å skape en ny intern organisasjon innenfor Orbion med en gruppe eksperter med lang erfaring innenfor både operative og strategiske spørsmål fra ulike operatører og markeder har ført til en kompetanse som er vanskelig å finne andre steder. Derfor kan vi engasjere oss ekstra i tekniske og operative spørsmål og alltid komme med bredere perspektiv på problemer og problemstillinger enn det en enkelt operatør kan, sier adm. dir. Erik Oldmark. Akkurat nå består Orbion Innovation Center (OIC) av et mindre antall senioreksperter, alle med mer enn 25 års erfaring. Olle Johansson er eksperten med omfattende kunnskaper innenfor utrulling og drift av mobilnett, og andre er meritterte når det gjelder organisasjon. Flere eksperter rekrutteres fortløpende, men allerede i dag legger kundene merke til gruppens unike mulighet til å tenke bredere. Selv for Orbions del handler det om å forsøke å skaffe større prosjekter i stedet for å bare selge dagsverk, sier Olle Johansson. Finlands kanal for nødsamtaler, Virve, skal kunne kommunisere i tunneler. Den er sikret av Orbion. Uansett ferdigheter trenger du god support. Erfarne og skikkelige teleteknikere fra ulike entreprenører som Skanova bruker, utgjør ikke noe unntak fra den regelen. Når det oppstår spørsmål på det området, svarer Skanovas Teknikersupport, som bemannes av Orbion Consulting i Karlstad. En normal dag tar vi imot mellom 400 og 500 oppringninger. Dette er samtaler fra alle Skanovas entreprenører, uansett hvilken sluttkunde eller operatør i kobbernettet det dreier seg om, sier Sofia Lundqvist fra supportgruppen. Samtalene kommer inn via to telefonkøer; Leveranse eller Drift. Akkurat det tekniske i fälten kan vi ikke hjelpe til med, men alt det praktiske i systemet og registeret har vi greie på, sier Sofia Lundqvist. 7. Combining Skills & Attitude 2014

8 Agenda By Lars Frank Photo Joel Nilsson Min re kog noseri ng Tre Orbion-ansatte om hvordan jobben deres vil forandres i fremtiden. Jessica Helgesson: «At vi i dag blir stadig mer oppkoblet og krever raskere og mer stabil tilkobling gjør at prosjektlederens rolle blir viktigere når fibernettet skal utvides. Det er viktig at vi som installerer, kan møte kravene fra brukere og beslutningstakere. Tradisjonelt sett er det min rolle som prosjektleder å kunne planlegge, organisere og kontrollere utviklingen av prosjektet og være i stand til å sette inn tiltak hvis noe går galt. Det krever teknisk kunnskap, men fremfor alt å holde sammen og lede personene som deltar i prosjektet. Med flere elementer som krever prosjektledelse må flere besitte kunnskap om teknologi og samtidig kunne få alle prosjektmedarbeiderne til å jobbe mot samme mål, idet flere ulike fagmiljøer vil arbeide på en helt annen måte enn de gjorde før. Da skaper vi et kreativt arbeidsmiljø blant prosjektmedarbeiderne og stimulerer til nytenkning, slik at alle føler seg involvert.» Alder: 49 år Yrke: Prosjektleder innenfor telekom og sentralløsninger Bor: Karlstad Fritidsinteresser: Familie, venner, reiser. 8. Combining Skills & Attitude 2014

9 Jan Emcken: «Som teamleder innenfor R AN radio access network må jeg være oppdatert på teknologien som gjør oss i stand til å bygge ut mobilnettverket mest effektivt. Vi ser mye av dette allerede nå, der vi jobber med et startprosjekt, et såkalt MO CN (Multi O perator Core Network) der Telia og Telenor er i en prosess som handler om å dele på mobilnettet. Vi må nå sette mastene tettere og tettere, slik at ingen mister dekning. Kjører du ti kilometer, bør det ikke påvirke dekningen på noen måte. Dertil kommer maskinvare for å gjøre dette veldig mye bedre i fremtiden, noe som vil gi oss bedre forutsetninger for alltid å ha rask oppkobling med 3G og 4G. De utplasserte mastene vil se like ut der tror jeg ikke det vil være mye forskjell. Antallet aktører vil trolig ikke endres, så vi trenger ikke mer kapasitet i mastene, bare tettere avstand mellom dem.» Alder: 43 Yrke: Teamleder og R ANingeniør. Bor: Ishøj, København Fritidsinteresser: Familien, løping, spiller fotball. 9. Combining Skills & Attitude 2014

10 Agenda Talk Bing Lu R unesson: «Mye har skjedd siden jeg startet i telekombransjen i Den mobile teknologien har utviklet seg fra den første generasjonen enkel stemmetjenester i begynnelsen av 1990-tallet til dagens fjerde generasjon. Vår store utfordring nå er at den høye bruken av datatrafikk krever høyere kapasitet og stabilitet i mobilnettet. Det kreve en mer avansert standard og teknologi som må levere stadig mer komplekse og raskere tjenester, mens det også skal være robust, med færre brutte tilkoblinger når man beveger seg mellom ulike celler. Jeg er sikker på at det fremtidige mobilkommunikasjonsnettet vil ha bedre kompresjonsmetoder, som gjør det mulig å sende mer data i samme frekvensspektrum, slik at vi bedre kan utnytte flerantennesystemer, basestasjoner og celler for å gi bedre dekning. Det er viktig at vi stadig lærer nye ting for å takle den raske utviklingen og være i stand til å utarbeide kreative løsninger, som igjen gjør oss bedre i stand til å betjene kundene våre.» Alder: 45 Yrke: R adionettplanleggingsog optimeringskonsulent Bor: Sollentuna, Stockholm Fritidsinteresser: Skigåing, matlaging, reiser, musikk, hage, badminton. 10. Combining Skills & Attitude 2014

11 Telenor Sverige er i ferd med å tegne nytt kart over hva som utgjør en telefonoperatørs kjernevirksomhet. Operativt ansvar kan settes bort når man har pålitelige partnere. Agenda Case By Henrik Ek Photo Henric Lindsten & Joel Nilsson Fremtiden er outsourcet Pl an l eg g ing, in ge n iør a rb e id o g d r if t e r ikke nødvendigvis interne oppgaver, selv om mange mener noe annet. På et høyt nivå tilhører slike oppgaver absolutt en kjernevirksomhet. Vi skal kunne gi en overordnet beskrivelse av hvordan ting skal designes og vi skal kunne gi teknisk support, sier E mil Hansen, T elenor Sveriges sjef for infrastruktur og drift. Men eksakt hvordan noe skal konstrueres, kaller vi low level design og det tror vi at andre kan detaljplanlegge og implementere ut fra vår tegning. Dere får frie hender til å hjelpe oss T elenor Sverige har gått lenger enn noen annen operatør når det gjelder partnerstrategi, som ifølge Hansen bygger på «skalerbarhet» og «fleksibilitet». Årsaken er den bølgen som bærer telekombransjen fremover. I 2008 og 2009 ble det nesten ikke investert i nettutbygging. I årene , derimot, har vi byttet ut alt av mobildatanett, mobilnett, hele radionettet på 2G og 3G og så har vi bygd ut et 4G -nett. På fastnettsiden har vi også modernisert veldig store deler, sier Hansen. O rbion er en av operatørens partnere, og de har et funksjonelt ansvar for å skaffe til veie og etablere installasjonssteder (SA /CW). Slik har det vært i nesten to år, og i løpet av den tiden har mye hendt. D et er et stort ansvar med en praktisk forpliktelse. Vi sier «D ere får frie hender til å hjelpe oss». N år man gir fra seg mer av det operative ansvaret for virksom- Les på neste side om hvordan Orbions juridiske avdeling har hjulpet Telenor Sverige! heten, vil man ha en partner som man stoler på og som virkelig tar ansvar, sier E mil Hansen, og legger til: O rbion har brukt mye tid på å bygge opp en stab som klarer å oppfylle T elenor Sveriges forventninger. I begynnelsen var det svært individorientert. N å har vi begynt å merke at det finnes en grunnleggende struktur, en rapporteringsmodell og et testregime som gjør at vi begynner å få samlet kontroll. D et fører til en helt annen trygghet både i ledelsesstrukturen og i leveranseorganisasjonen, sier Hansen, og avslører at samarbeidet skal utvides ytterligere. Vi skal finne mekanismer som gjør at O rbion har mer å vinne på å gjøre gode ting for T elenor Sverige, sier E mil Hansen. 11. Combining Skills & Attitude 2014

12 Agenda Management Få retten på din side En huseier med en basestasjon på eiendommen sin krever i gjennomsnitt en leieøkning på 77,5 prosent når tiden er inne for å forlenge avtalen. Løsningen for operatøren å kalle inn Orbion Legal Group. Telenor i Sverige har samarbeide t med O rbion og deres L egal G roup siden R iktignok har man forstått at juridisk kompetanse er viktig, men det har ikke alltid vært helt tydelig hvilken lønnsomhet O rbions jurister faktisk har skapt for de operatørene de arbeider for. Først når G hader Mehravaran kunne vise at han selv hadde sørget for at de gjennomsnittlige kravene på 77,5 prosent leieøkning for eksisterende leie- og festeavtaler bare ble ni prosent, ble det åpenbart. O rbion har hatt juridisk kompetanse siden starten i 2010, men vi har ikke helt og holdent vært en egen gruppe på samme måte som nå, sier Mehravaran, O r- bion L egal G roups team leader. E tter hvert har vanskeligere juridiske spørsmål begynt å dukke opp i ulike sammenhenger mellom telekomoperatørene og deres motparter i eiendomsbran- sjen eller kommunene. D et er en annerledes situasjon sammenlignet med for ti år siden, etter den første boomen i telekombransjen. D et kan handle om byggetillatelse for en ny mast, en misfornøyd bonde som vil bli kvitt basestasjonen på eiendommen, eller det kan være en jurist hos en eiendomsforvalter som ganske enkelt vil ha mer betalt. V i har tidligere tatt på oss frittstående juridiske oppdrag, men siden i fjor har vi vært fem personer og kan nå inngå i og delta i hele prosjekter, legger G hader Mehravaran til. Telenor i Sverige er et slikt eksempel. Tidligere var det slik at fikk man avslag på en byggesøknad teknikerne hadde søkt om, så lot man de t bare ligge og gikk videre. I dag anker vi og driver på med stor fremgang. V i som sitter her, er alle utdannede jurister med spesialkompetanse i avtalerett og eiendomsrett. V i skiller oss fra tradisjonelle byråer, ettersom vi i tillegg til det juridiske området også er vel bevandret i det tekniske og er med på stedet, sier han. Målet er at juristgruppen skal vokse og omfatte ti tjenester innen to år. Tanken er å vokse særlig i kraftbransjen. V i arbeider allerede med I dag anker vi og driver på med stor fremgang. Telia og Telenor i Sverige og har hatt oppdrag for så å si alle operatører. For kraftleverandørene har vi imidlertid kun hatt noen små enkeltoppdrag, med unntak av Svenska Kraftnät, der oppdragene har vært mer omfattende. D en juridiske hjelpen telekomoperatørene får av O rbion L egal G roup i dag, er minst like viktig for kraftleverandørene, og det er der vi kommer til å legge større fokus fremover. V år juridiske kompetanse i kombinasjon med vår tekniske erfaring gjør det mulig for oss å være lett tilgjengelige og effektive i det markedet vi opererer i. Med den fremgangen vi har hatt innenfor juristgruppen hittil, der vi kan vise til tall som overstiger kundenes forventninger, har jeg vanskelig for å se at kraftleverandørene ikke skulle være interessert i juridisk sikre avtaler, effektive forhandlinger og fremdrift i sakene de fører, sier G hader Mehravaran. Foto: Lonnie Busch / Theispot 12. Combining Skills & Attitude 2014

13 Agenda Innovation By Henrik Ek Illustration Owain Thomas Jeffrey Sachs tror at skyen kan hjelpe Afrika. Foto: Wade Martzall Hjelp fra oven Det finnes en løsning på problemet med Afrikas ekstreme fattigdom. I alle fall ifølge den berømte økonomen Jeffrey Sachs. Alt som trengs, er en internettilkobling og nye skytjenester. Bil det a v ET sa mfunn i DE fa TTIgste delene av Uganda eller Kenya består ikke akkurat av fine skoler med klasserom med høyteknologisk utstyr, ikke engang elektrisitet. Men der dette finnes der informasjonsteknologien har blitt innført gjennom veldedighetsaksjoner der ser man også en enorm forskjell. Det sier Jeffrey Sachs, professor og leder for The Earth Institute ved Columbia University i New York. Dette er løsningen på den ekstreme fattigdommen i verden. Jeg tror det er mulig å utrydde den i vår levetid dersom informasjonsteknologien blir brukt riktig. Sachs leder The Earth Institutes prosjekt «Connect to learn», et prosjekt som sponses av det svenske selskapet Ericsson, og som har engasjert deres direktør Hans Vestberg. Jeg er sikker på at vi er inne i en femte teknologisk revolusjon akkurat nå. Vi skal bruke teknologien som vi har bygget de siste 20 årene, på en helt ny måte, sier han om prosjektet Connect to learn. I bunn og grunn handler det egentlig om jentene i kriseområdene. Studier viser at dersom jenter får fortsette å studere etter grunnskolen, så får de ikke barn like tidlig. Og får de ikke barn så tidlig i livet, blir de en del av arbeidsmarkedet og kan bidra med kunnskap. Problemet var til å begynne med at lærerne ikke visste hvordan de skulle bruke teknologien. Problemet i trinn to er elektrisiteten, oppkoblingen, enhetene og læreplanen, sier Jeffrey Sachs. Han kaller en nylig gjennomført utredning som The Earth Institute har gjort på Connect to learn-skoler i nettopp Uganda og Kenya, «ekstremt oppmuntrende». Prosjektet har ikke pågått i mer enn tre år, men det er allerede merkbar forskjell når det gjelder klasserommene og lærerkompetansen. Ericssons rolle i dette samarbeidet er å bygge ut teknologien i de byene prosjektet rettes inn mot. Siden, når teknologien er på plass, handler det om å la ulike former for innovasjon finne sted. Vi sørger for at det finnes skytjenester, slik at de applikasjonene som utvikles, blir billige og enkle å bruke for alle, sier Hans Vestberg. Både Vestberg og Sachs brukes av FN som rådgivere i ulike spørsmål men det er tydelig at det ikke er FN eller andre nasjoner som utgjør den store forskjellen, det er det private initiativer som gjør. Vi (menneskeheten) bruker omtrent 1,5 trillioner dollar på de ulike konfliktene i verden, mens vi kun bruker 130 milliarder på utviklingen etterpå. Det er riv ruskende galt, sier Sachs. 13. Combining Skills & Attitude 2014

14 Agenda Telecom Tidsreisen gjennom Sverige De har sett mer av Sverige på to år enn de fleste av oss rekker over i et helt liv. Fredrik Bergh har ledet deler av prosjektet med utskifting av samtlige låser i Telias såkalte telefonsentraler. Vi begynte i 2010, og planen er å være ferdig høsten 2014, sier han. Enk el t e a v t el efons entral en e er stor e som høyblokker. Der har hundrevis av mennesker en gang arbeidet, inntil arbeidsoppgavene ble automatisert. Det skjedde mellom 1980 og 1990 og tidig på 2000-tallet. N år man går inn i bygningene, ligger det aviser igjen fra den dagen de gikk hjem. S elv kaffekoppen står igjen. F olk har bare reist seg og gått hjem, sier F redrik Bergh. Han og kollegaen Camilla Berg har gjennomgått 800 sentraler av i alt 8 000, og merket opp samtlige dører i forkant av det store låsbyttet hos T elias onera T eknikfastigheter. De gamle nøklene skal byttes ut med transpondere, som teknikerne med adgang til lokalene, skal ta i bruk. Det er et viktig prosjekt for T elia ettersom flere tusen teknikere er avhengig av å komme seg inn i lokalene når sluttkundene trenger hjelp. N økkelsystemet som eksisterer i dag, er foreldet og sikkerheten ikke den beste. Med de nye låsene kan man sperre en transponder hvis den forsvinner eller blir stjålet, sier F redrik Bergh, som har ledet selve gjennomgangen og jobbet sammen med prosjektlederen Mats Johansson på O rbion i Malmö. Bare gjennomgangen alene har medført mil i bil, fra K aresuando i nord til T relleborg i sør, og har tatt Camilla og F redrik totalt to år å gjennomføre. Det har vært en fantastisk reise, vi har sett alle værtyper vi har i S verige, sier Bergh. Fredrik og Camilla har dokumentert reisen med mange herlige bilder fra alle Sveriges hjørner. 14. Combining Skills & Attitude 2014

15 8 000 Antall telefonsentraler Telia er spredt utover landet. De minste er på bare fem kvadratmeter, de største er på fem etasjer og totalt kvadratmeter Antall nye låser som skal installeres. De nye låsene er digitale og åpnes med en såkalt transponder. SEKS Antall er før batteriene i de nye digitale låsene må skiftes Höga kusten Malmö 15. Combining Skills & Attitude 2014

16 Agenda In short Nytt fokus for en ny start Orbion 2.0 er et rakere, tydeligere og helhetstenkende konsulentbyrå som kunden kan stole på. Nå er det implementert og verdsatt. Det var som et blankt ark, som å få mulighet til å gjøre noe helt nytt, sier den nyrekrutterte Alexander Pigall, Orbions avdelingssjef for Telenor Sverige. Fulfillment: Dette er et ord som forklarer et konsept. Og for Orbion er det et konsept som innebærer en ny arbeidsmåte. Det er rammeverket som Orbion har manglet, men som er en nødvendighet når kundene stadig oftere etterspør funksjonsovertakelser. Orbion 2.0 innebar startskuddet for hvordan vi skal endre våre arbeidsmetoder, og der kommer fulfillment inn. I dette inngår å ha strukturerte prosesser, rutiner og verktøy som skal støtte opp under de ulike leveransene, sier Alexander Pigall, ansvarlig for fulfillmentkonseptet. Bakgrunnen er en streben etter å gjøre forretninger ut fra et helhetsansvar skalte funksjonsovertakelser der Telenor er den første kunden som bruker Orbion i hele deler av sin virksomhet. Alexander Pigall forteller at han i løpet av sin andre dag på jobben, under et eskaleringsmøte, fikk høre at kunden ikke visste hva Orbion leverte og at de «knapt så ut til å vite det selv». Alexander Pigall har selv en imponerende bakgrunn fra drift og operasjoner, ofte med såkalte «managed service»-tiltak, der kunder har lagt ut hele driftsoperasjoner på anbud. Det er lignende rammer som Orbion nå har implementert. Disse rammene er uunnværlige, og er de riktig oppbygd, gir de resultater. Du skal ha en standardisert leveransemodell. Du skal vite hva slags styringsstruktur du har, du skal ha KPI-er (key performance indicators) og SLA-er (service level agreements). Du må ha en eskaleringsmatrise og så videre. Det er det vi kaller fulfillment å ha verktøy for å kunne implementere forutsigbarhet i alle leveranser. Kunder som har gitt en leverandør nøkkelen til eget nettverk, liker ikke overraskelser. Det er en stadig pågående jobb. Det er slik man bygger opp og kan vise kundene troverdighet. Å alltid vite hvordan vi jobber og hva vi snakker om. Selg: Den andre delen av Orbion 2.0 er den nye salgsorganisasjonen som ledes av Roger Marminge. Orbion har gått fra å ha sju sjefskonsulenter med sine respektive geografiske ansvarsområder, til i stedet å ha key account managers for de store forretningsområdene. Vi kaller dem Customer Unit Managers. Vi har én for Telia, én for Skanova, én for Telenor, én for segmentet «Power» (som omfatter alle oppdrag for kraftleverandører) og én sjef for «Telekom». I sistnevnte inngår både operatører og bedrifter, men oppdragene er dog ikke like store. Men når et oppdrag vokser over en viss størrelse, dannes en egen enhet, sier Marminge. Han understreker at sjefskonsulentene kommer til å fortsette å ha lokal kundekontakt og tilby Orbions tjenester. Salgsorganisasjonen på sin side har som eneste ansvar å dra inn nye oppdrag til Orbion. Så fort det er gjort, er det avdelingssjefenes oppdrag å sørge for å beholde dem. Men Roger Marminge forklarer også, akkurat som Alexander Pigall, at det nå finnes et tankesett som kretser rundt store funksjonsovertakelser, selv i selgernes bevissthet. Vi har også en ny gruppe som vi kaller OIC, et akronym for Orbion Innovation Center (se side 7), der vi har samlet en gruppe seniorer og tunge navn innenfor telekom, dels gjennom ansettelser, og dels personer som vi leier inn for enkeltoppdrag. De går inn og skaper nye konsepter og gjør funksjonsovertakelser for kunden. Orbion har ikke sluttet å selge dagsverk, men OIC er gruppen som konseptualiserer og gir bredde til Orbions portefølje. For meg er dette et lite firma. Vi er 250 personer og vi sitter vegg i vegg. Det føles selvfølgelig at vi alle her drar i samme retning. 16. Combining Skills & Attitude 2014

17 17. Combining Skills & Attitude 2014

18 Innovation Telecom By Henrik Ek Illustration Matt W. Moore Smartest i fremtiden Sannsynligvis bruker du telefonen i mindre enn sju prosent av tiden til telefonsamtaler men i timevis til alt annet. Sammen med utvalgte bransjeeksperter kartlegger vi her mobilbruken i dag og i fremtiden. En v anlig d a g i San Franci sco kan starte med en frokostbestilling gjennom mobil-appen «Seamless». Etter noen minutter står et bud utenfor døren med de rykende varme pannekakene i hånden. Ingen penger skifter hender summen for maten, inklusive tips til budet, ble trukket direkte fra mobil-appen der kunden har lagret kredittkortinformasjonen sin. K anskje mistet han eller hun trikken til jobben og bestiller en drosje ved hjelp a v mobil-appen «Uber». Ikke engang her overleveres kontanter til sjåføren, ettersom ja visst personen det gjelder, har lagret kredittkortopplysningene sine i appen og betalingen således foregår automatisk i samme sekund som vedkommende stiger ut av bilen. Til middag vil den teknologisk bevisste personen by en spesiell person på noe spesielt. Hvor vender man seg så i San Francisco, om ikke til mobil-appen «Yelp!» for å få informasjon om restauranter i nærheten, om hva som er best på menyen, og om hva det kommer til å koste. N år denne personen tar seg en løpetur, måler han eller hun tiden, kaloriforbrenningen og strekningen og sammenligner senere alle disse dataene med tidligere løperunder gjennom apper som «R unk eeper» eller «N ike+». N år han eller hun reiser, trenger de ikke noe boardingkort, da det holder med en QR - kode på mobilskjermen gjennom flyselskapets egen app. D u forstår kanskje også hvor denne San Francisco-innbyggeren henter sin daglige dose nyheter og TV -underholdning? Enkelte lever allerede i fremtiden. For dem er teknologien allerede integrer t i hverdagslivet, sier K ristina Höök, professor i interaksjonsdesign ved K TH og sjef for forskningssenteret Mobile L ife C enter, som inngår i konsernet Swedish IC T. O g den utviklingen styres av mennesker i Silicon V alley som faktisk lever akkurat slik, legger hun til. I føl ge en ny studie om smarttelefonbrukere fra Ericsson C onsumerl ab, gjennomført i USA, Brasil og Indonesia, er en betydelig majoritet av respondentene aktive på 18. Combining Skills & Attitude 2014

19 Internett i mer enn tre timer per dag. Men undersøkelsen viser også at mange av dem som er mest på nett, føler frustrasjon. D et handler i s tor grad om det komplekse nettverket av app-butikker og tjenesteleverandører som har dukket opp i det siste. A ltså tjenester for mobil underholdning og sosiale medier og alt dette krever et virvar av ulike passord som ikke skal ligne hverandre. Men det handler også, fremfor alt, om en frustrasjon over at nettet ikke holder samme høye tempo som brukerne. Jeg vil ha alt på en gang. Jeg får panikk hvis jeg ikke har umiddelbar tilgang til Internett, sier en person som Ericsson siterer i sin undersøkelse. Jeg kan gi et personlig eksempel, sier R ebecka C edering Ångström ved Ericsson C onsumerl ab, som har vært med på å skrive rapporten C onnected L ifestyles. Man kan stå inne på Filippa K, se en kjempefin cardigan og ville kjøpe den. Men i motsetning til tidligere har jeg i dag ikke oversikt over hvor mye penger jeg har på kontoen. Før visste man eksakt, men nå er man avhengig av bank-appen sin. Mens man står i køen, sjekker man kontoen og foretar en direkteoverføring hvis nødvendig, sier hun. D et vi ser, er at folk venner seg til å ha en oppkoblet livsstil og har et stort behov for å ha tilgang til nettet. Tomas A hls tröm er sjef for integrerte steds- og IT-løsninger på R elacom. Han husker selv sommeren 2010, en dag da han satte seg for å jobbe lit i ferien på den nyinnkjøpte sommerhytten på det sørlige G otland. Han hadde 3G -dongel, og, etter alt å dømme, god dekning. Men jeg kom ikke ut på ne ttet. Hele G otland stod bom stille det var under A l- medalsveckan og det var den sommeren da ALL E hadde fått iphone, sier han. I fjor var tredje sommeren han forsøkte å småjobbe, denne gangen med et 4G -modem i datamaskinen i stedet, og det fungerte sånn passe. Men nå har jeg fått fiber og har ikke samme behov for mobilnettet. Men Telias første 4G -master ble satt opp i O slo, i Stockholm og i V isby. D et kan kanskje ha noe å gjøre med iphone-problematikken og A lmedalsveckan. Han sier at ingen i bransjen kunne ha forestilt seg iphones innvirkning på de svenske mobilnettverkene da telefonen kom. D ette til tross for at den var lansert på bred front i USA flere år tidligere og hadde gitt operatøren A T&T enorme problemer. D et har skjedd en dramatisk økning på svært kort tid. Til tross for at vi har nesten full mobildekning i Sverige, har de som surfer og tvitrer og streamer, utviklet en overdreven tro på at tilgjengeligheten er uendelig. D e kan ikke for alt i verden forstå at mobilnettverk ikke alltid har høy båndbredde og at de kan havne i en radioskygge, sier A hlström. I takt med at datanettet har krevd mer av Vi har for eksempel gjort en studie på jegere. Det er slike mer ekstreme løsninger vi jobber med. kapasiteten, har stemmesamtaler måttet vike og for eksempel blitt flyttet ned i 2G -nettet, noe som fører til flere brutte samtaler. D et var et mindre problem for ti år siden, sier Tomas A hlström. D a talte man brutte samtaler og gjorde alt for at det ikke skulle skje. I dag er det ikke mange som bryr seg om akkurat det. Hvis de derimot mister datadekning Behovet for gode nettverk kommer bare til å øke i tiden fremover det er få som vil motsette seg den teorien. Jo mer digitalt innhold vi f yller mobilskjermen med, desto viktigere blir det med raske nettverk. Men alt må ikke bli som i San Francisco. K ristina Höök og hennes team på Mobile L ife C enter forsker på og tester helt andre ting for helt andre målgrupper. Paraplyorganisasjonen Swedish IC T har som mål å fremme teknologisk utvikling basert på svenske forhold. V i har for eksempel gjort en studie på jegere. D et er slike mer ekstreme løsninger vi jobber med. V i så at de bruker webkameraer i skogen og G PS-enheter på hundene sine, sier hun. V isse deler av forskningen som pågår i regi av Swedish IC T, kan også virke ulogiske akkurat nå, men kommer til å virke helt naturlig om fem år, sier K ristina Höök. For hennes gruppe er hovedsaken at teknologien skal være morsom. D et handler om innovasjon, ikke om effektivisering, og selv om forskningen deres og produktene de prøver ut, har et forbrukerorientert formål, så gjør organisasjonen ingenting som kommersialiseres. Jeg har kjøpt et internettermometer, sier Barry Brown, K ristina Hööks kollega på Mobile L ife C enter og professor i menneskelig datainteraksjon ved Stockholms universitet. Han nevner det som et godt eksempel på hvordan de ser på teknologi. Jeg bruker det til å lære datteren min om været og naturen. D et er et leketøy og det handler ikke om produktivitet, det handler om mitt forhold til datteren min, sier han. Blant prosjektene de fokuserer på akkurat nå, finnes dataspill som spilles i den fysiske virkeligheten, som for eksempel tes ter av sensorer innebygd i klær. V i skal lage interaktive underbukser sammen med Björn Borg. V i får se hva det fører til, men man skal blant annet kunne få rede på hvor materialet er fra og hva fargestoffene består av, gjennom å skanne en QR - kode i linningen, sier K ristina Höök. Men det ligger i K ristina Hööks og Barry Browns natur å ikke rette oppmerksomhet utelukkende mot machine-to-machine-tanken alene, ikke bare på det robotmessige og praktiske, som så mange andre prioriterer. For dem handler det like mye om koblingen mellom kroppen din og mottakeren i et K inect-kamera (bevegelsesstyringssystemet i spillkonsollen Xbox). V i snakker om sensoren, aktivatoren og skyen, gjentar K ristina Höök flere ganger som et mantra. A ktivatoren er viktig huden som gir sensoren data å sende videre, eller snøen som får termometeret til å reagere. V i tenker mer på menneskene som bruker teknologien. V i har gjort en studie der vi spør oss om teknologi gjør oss ensomme, sier Barry Brown som et apropos til at befolkningen i en visjon av fremtiden ikke engang trenger å gå og kjøpe melk selv. Han sier at de som har s tørst problem med ensomhet, er den mest oppkoblede gruppen mennesker tenåringene. Men samtidig er Facebook en arena for sosial interaksjon, til og med offline, slår Barry Brown fast. A v de dataene vi har samlet inn, framgår det at vi i sosiale sammenhenger ofte prater om ting vi har sett på Facebook. D et vi lurer på nå, er hvordan vi kan fortsette å løfte frem alle positive sider ved Facebook og ta bort mer av det negative. Teknologi kan både bryte ned og åpne opp, sier han. Et skrekkeksempel er, ifølge ham, restaurantkjeden A pplebees i USA, som planlegger å innføre digitale menyer på hvert bord. Man bruker et nettbrett til å bestille og betale. Etter det jeg forsto, skulle hver gjest bruke ti minutter mindre tid på restauranten, slik at kjeden raskere kan få inn flere gjester. Hæ!? På en restaurant skulle man kanskje heller ville sitte ned ti minutter lenger, og ha mer menneskelig interaksjon. V i er midt inne i denne utviklingen, me- ner Ericssons R ebecka C edering Ångström, og forklarer at behovet for nye og bedre tjenester til de mobile skjermene er åpenbart. V idere fremgår det i rapporten C onnected L ifestyles også at mennesker selv vil at appene skal hjelp dem til å bli mer sosiale. Tjenester for videosamtaler, som for eksempel Skype og Facetime, er noen eksempler på dette (som også krever gode datanettverk). Samtlige av de vi prater med, går ut fra at det er nettopp den mobile skjermen som kommer til å fortsette å vokse som et nav i hverdagslivet. Muligens kan man tenke seg en fremtid der man projiserer det visuelle mer. Å kunne projisere informasjon og kanskje til og med navigering på bilvinduet, er snart blitt en virkelighet. For våre teknikere ville det for eksempel være lettere å projisere bilder på et egnet underlag der og da, i stedet for å bære rundt på en klumpete skjerm, sier Tomas A hlström. 19. Combining Skills & Attitude 2014

20 Innovation Telecom 20. Combining Skills & Attitude 2014

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy Morgendagens mobile virkelighet Arne Joramo redaktør Telecom Revy Et nettsentrisk perspektiv Mobilnettene utvider og begrenser Nye nett betyr økte muligheter Terminalens funksjoner overgår ofte nettenes

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Tale-strategiene som endrer alt

Tale-strategiene som endrer alt Tale-strategiene som endrer alt STØRSTE FRYKT: Å ta ordet i forsamlinger. AV: TERJE NORDKVELLE, sertifisert coach, kursinstruktør og tidligere NRK-programleder. September, 2017. Denne boka tar deg omtrent

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim Hatten av for helsiden Trond Blindheim Trond Blindheim Hovedinntrykk fra i går 1 Det som skjer kan vi kalle en demassifisering av mediene. Nettaviser overtar nyhetsformidlingen, fordi den har den hurtigste

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i nye Silicon Valley-bedrifter.

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere For at du skal kunne ta deg selv ut av businessen og bygge opp en gjentagende og passiv inntekt trenger du å ha et system som alle kan jobbe etter, og som er enkelt for alle å gjøre/formidle videre. Basic

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer