Dok.dato: Klassering: ***** Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 27.04.2015. Klassering: ***** Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 27.04.2015. Klassering: ***** Dok.dato: 27.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,U, Status: J,A,f nnhold: Salsopplysningar gnr. bnr. Salsopplysningar gnr. bnr. U 2015/ /2015 Oddny Grete Gangstad nnhold: Fakturagrunnlag Salsopplysningar gnr. bnr. U 2015/ /2015 Oddny Grete Gangstad nnhold: Sal av Sal av U 2015/ /2015 Oddny Grete Gangstad Side: 1 av 24

2 nnhold: Fakturagrunnlag Sal av U 2015/ /2015 Møre Eiendomsmegling AS avd. Molde Oddny Grete Gangstad nnhold: Registreringsskjema Gnr. 63 bnr / / Svanaug Lillebø Rakvåg nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Gjerdet barnehage Barnehagesøknader - samordna opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO Side: 2 av 24

3 nnhold: Søknad - vidareutdanning for lærarar 2015/2016 Vidareutdanning for lærarar studieåret 2015/ / /2015 RÅD/LAST 433 Fylkesmannen i Møre og Romsdal RÅD/LAST nnhold: Molde og Romsdal Havn KS - møtebok Molde og Romsdal Havn KS / /2015 RÅD/KEUG 026 Molde og Romsdal Havn RÅD/KEUG nnhold: Registreringsskjema Gnr. 59 bnr / / Ove Edgar Gran nnhold: Søknad om montering av vassmålar Søknad om montering av vassmålar Gnr. 59 bnr / / /28 Ove Edgar Gran Side: 3 av 24

4 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 63 bnr / / Helga Klauset Berge nnhold: Registreringsskjema Gnr. 58 bnr / / Sissel Henriksen nnhold: Registreringsskjema Gnr. 63 bnr / / Finn Sandnes nnhold: Registreringsskjema Gnr. 58 bnr / / Odd Harry Ræstad Side: 4 av 24

5 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 61 bnr / /2015 Kjell Bjørnerem nnhold: Registreringsskjema Gnr. 60 bnr / /2015 Rolf Brodmann nnhold: Registreringsskjema Gnr. 58 bnr / /2015 Thor Holm nnhold: Registreringsskjema Gnr. 60 bnr / /2015 Malla Randi K. Raknes Side: 5 av 24

6 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 62 bnr / /2015 ngvar Hole nnhold: Registreringsskjema Gnr. 59 bnr / /2015 Stein Ove Tangen nnhold: Registreringsskjema Gnr. 59 bnr / /2015 Stein Ove Tangen nnhold: Viktig kartlegging Kartlegging av personar i alderen innskriven for langtidsopphald i instutisjon 2015/ /2015 HEL/LELA H10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HEL/LELA Side: 6 av 24

7 nnhold: nspeksjonsrapport nspeksjon ved Ocean Products Sales AS 2015/ / TEK/NRA K24 Fylkesmannen i Møre og Romsdal TEK/NRA nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak utan ansvarsrett - Utvidelse av 2 stk veranda på bustadhus Utvidelse av 2 stk veranda på bustadhus Gnr. 48 bnr var Bjørnerem 2015/ /2015 TEK/HEOP 48/125 var Bjørnerem TEK/HEOP nnhold: Tilbakemelding etter tilsynet ved Midsund alders- og sjukeheim Brannsyn 2015 U 2015/ / TEK/NRA M71 Molde kommune Brann- og redningstjenesten Leif Arne Lagesen HEL/LELA nnhold: Tenestebevis Kristian Lervik U 2007/ /2015 PERS/ANHO Personalmappe Kristian Lervik Ann Kristin Høgset PERS/ANHO Side: 7 av 24

8 nnhold: Tenestebevis Lasse Alexander Strømme U 2013/ /2015 PERS/ANHO Personalmappe Lasse Alexander Strømme Ann Kristin Høgset PERS/ANHO nnhold: Tenestebevis Susann Blø Risvik U 2011/ /2015 PERS/ANHO UP Personalmappe Susann Risvik Ann Kristin Høgset PERS/ANHO nnhold: Søknad Søknad om startlån/tilskot til etablering 2015/ / SOS/AEHO 252 SOS/AEHO Side: 8 av 24

9 nnhold: Søknad Søknad om startlån 2015/ / SOS/AEHO 252 SOS/AEHO nnhold: Visit Nordmøre & Romsdal sakspapirer Visit Nordmøre og Romsdal AS / /2015 RÅD/KEUG 026 Visit Nordmøre og Romsdal AS RÅD/KEUG nnhold: Registreringsskjema Gnr. 60 bnr / / var. Raknes nnhold: Registreringsskjema Gnr. 60 bnr / / Paul Raknes Side: 9 av 24

10 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 60 bnr / / Paul Raknes nnhold: Registreringsskjema Gnr. 58 bnr / / Helge Mikael Tangen nnhold: Registreringsskjema Gnr. 60 bnr / / Kjellaug Johnsen nnhold: Registreringsskjema Gnr. 60 bnr / /2015 Terje Tangen Side: 10 av 24

11 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 59 bnr / /2015 ngvar Orvik nnhold: Faste reinhaldsstillingar ved Midsund skule, Midsund sjukeheim og kommunehuset - ntern utlysing Faste reinhaldsstillingar ved Midsund skule, Midsund sjukeheim og kommunehuset - ntern utlysing U 2015/ / Vikarar innan reinhald Kommunehuset Raknes skule Vedlikehald Midsund skule Gjerdet barnehage Kommunehuset Helsesenteret Midsund barnehage Oddny Grete Gangstad nnhold: Registreringsskjema Gnr. 58 bnr / /2015 Kjell Kvalstad Side: 11 av 24

12 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 60 bnr / /2015 gor Seminov nnhold: Registreringsskjema Gnr. 59 bnr / /2015 Palmar Orvik nnhold: Kontantstøtterapportering for april 2015 frå Kontantstøtterapportering 2015 U 2015/ /2015 GJ/BHO Nav forvaltning Møre og Romsdal Birgitta Hole GJ/BHO nnhold: Registreringsskjema Gnr. 58 bnr / /2015 Vatnehol Side: 12 av 24

13 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 59 bnr / /2015 Finn Ove Hansen nnhold: Vedr. faste reinhaldsstillingar ved Midsund skule, Midsund sjukeheim og kommunehuset - ntern utlysing Faste reinhaldsstillingar ved Midsund skule, Midsund sjukeheim og kommunehuset - ntern utlysing U 2015/ / szabela Tulik-Chojeta Marianne Håbet Agnieszka Pierzakowska Annette Kanestrøm Romnalin Charoenwong Jill Beate Stormyr Nelly Anne Agnetli Porntiwa Lertlafakong Ruta Dugniene Lamai Solemsjø Rundorn Phuphaphud Oddny Grete Gangstad nnhold: Søknad om jobb innan reinhald Generelle søknader / /2015 PERS/ANHO 410 da Beate Ræstad PERS/ANHO Side: 13 av 24

14 nnhold: Henvendelse vedr. fartsgrense Fartsgrense Buråsvegen - manglande skilting 2015/ /2015 TEK/NRA Q81 Odd Kjell Kirkeland TEK/NRA nnhold: Frådeling av våningshus Gnr 112 bnr. 5 - dispensasjon frå kommuneplan Frådeling av tunet på Gnr. 115 bnr. 5 - Kjellfrid Løseth og Paul Gangstad 2015/ /2015 TEK/NSA 112/5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal TEK/NSA nnhold: Retur av tinglyst dokument Samanslåing av Gnr. 60 bnr. 1 og gnr. 59 bnr Palmar Raknes 2015/ /2015 TEK/HEOP 60/1 Kartverket TEK/HEOP nnhold: Henv. vedr. årets TV-aksjon TV-aksjon Regnskogfondet 2015/ /2015 SER/ASAB X03 TV-aksjonen NRK Regnskogsfondet SER/ASAB Side: 14 av 24

15 nnhold: Stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning Stipend til kvalifisering av tilsette i undervisningsstillinger utan godkjent lærarutdanning 2015/ /2015 RÅD/KEUG 505 Utdanningsdirektoratet RÅD/KEUG nnhold: Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Hovedprosjekt for interkommunalt samarbeid i ROR - orientering om status og videre fremdrift i det interkommunale utredningsarbeidet 2014/ /2015 RÅD/KEUG 026 Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement RÅD/KEUG nnhold: Ulovlig brenning av avfall Tilsyn med verneområdet på Tautra 2015/ /2015 TEK/NRA M71 Statens naturoppsyn Miljødirektoratet TEK/NRA Side: 15 av 24

16 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 58 bnr / / Anne Karin Tangen Olsen nnhold: Registreringsskjema Gnr. 60 bnr / / Paul Orten nnhold: Registreringsskjema Gnr. 59 bnr / /2015 Marit Kristengård nnhold: Registreringsskjema Gnr. 63 bnr / /2015 Mantas Knystaustas Side: 16 av 24

17 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 63 bnr / /2015 Rolf Rakvåg nnhold: Registreringsskjema Gnr. 58 bnr / /2015 Tor Tangen nnhold: Registreringsskjema Gnr. 59 bnr / /2015 Leif Birger Raknes Jørgen Raknes nnhold: Registreringsskjema Gnr. 59 Bnr / /2015 Andre Vølen Side: 17 av 24

18 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 60 bnr / /2015 Eli Bakke nnhold: Registreringsskjema Gnr. 63 bnr / / Åsmund Drønnesund nnhold: Registreringsskjema Gnr. 61 bnr / /2015 Karle Lervik nnhold: Registreringsskjema Gnr. 58 bnr / /2015 Atle Tangen Side: 18 av 24

19 nnhold: Registreringsskjema Gnr. 63 bnr / /2015 Peder Raknes nnhold: nnsending av kommunale rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap / /2015 RÅD/KEUG 004 Fyleksmannen i Møre og Romsdal RÅD/KEUG nnhold: Referat frå møte Planprosessar i samferdselssektoren / /2015 TEK/NRA N00 Møre og Romsdal fylkeskommune TEK/NRA nnhold: Bestilling av informasjon om eiendom som skal selges Salsopplysningar 2015/ /2015 EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Side: 19 av 24

20 nnhold: Fra Hvaler til Russer-grensen bli med på tidenes rotur og kommunestafett Søknad om tilskot / /2015 RÅD/GUHO 223 Hvaler kommune RÅD/GUHO nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Midsund barnehage Barnehagesøknader - samordna opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Midsund barnehage Barnehagesøknader - samordna opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Gjerdet barnehage Barnehagesøknader - samordna opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO Side: 20 av 24

21 nnhold: Klage på vedtak om barnehageplass Barnehagesøknader - samordna opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Gjerdet barnehage Barnehagesøknader - samordna opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Midsund barnehage Barnehagesøknader - samordna opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Midsund barnehage Barnehagesøknader - samordna opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO Side: 21 av 24

22 nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Midsund barnehage Barnehagesøknader - samordna opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Gjerdet barnehage Barnehagesøknader - samordna opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO nnhold: 2013/ / GJ/BHO Elevmappe GJ/BHO nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Gjerdet barnehage Barnehagesøknadar - supplerande opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO Side: 22 av 24

23 nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Gjerdet barnehage Barnehagesøknadar - supplerande opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO nnhold: Søknad om endring/overføring av plass Barnehagesøknadar - supplerande opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO nnhold: Søknad om endring/overføring av plass Barnehagesøknadar - supplerande opptak barnehageåret 2015/ / / GJ/BHO GJ/BHO nnhold: Takkar ja til barnehageplass i Gjerdet barnehage Barnehagesøknadar - supplerande opptak barnehageåret 2015/ / /2015 GJ/BHO GJ/BHO Side: 23 av 24

24 nnhold: Vidareutdanning og refusjonskrav - påminning Vidareutdanning for lærarar studieåret 2015/ / /2015 RÅD/LAST 433 Fylkesmannen i Møre og Romsdal RÅD/KEUG Side: 24 av 24

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011.

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 06.09.2011 nnhold: Ber om kartlegging av grensepunktene Gnr. 501 bnr. 448, Kastellveien 10 - Grensepåvisning -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok.

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2013 -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 07.01.2014 PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Journaldato: 11.03.2011-11.03.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2011. Dok.dato: 10.03.

Journaldato: 11.03.2011-11.03.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2011. Dok.dato: 10.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE E 2009/7514-34 9277/2011 Offl. 13 / Fvl. 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.4.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2007 Oppsigelse ***** ***** - ersonalsak 2007/335-2 1164/2007 04.04.2007 Mottaker Erling Holmen Referat fra møte

Detaljer

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok.

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Oppdragsavtale fosterhjem ST-personalmappe - 2012/4028-3 41118/2012 08.11.2012

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopier - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2011/297-2 1679/2011 21.03.2011 15.03.

Offentlig journal. Journalkopier - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2011/297-2 1679/2011 21.03.2011 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2011 Journalkopier - ***** ***** ***** ***** 2011/297-2 1679/2011 ***** ***** 2011/189-4 1684/2011 10.03.2011

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. purring, deres ref. 79198726,2/AE. Erstatning etter vannskade 14.04.10 2010/5298-4 859/2012 12.01.2012 SKTEKN/YV 06.01.

Offentlig journal. Vedr. purring, deres ref. 79198726,2/AE. Erstatning etter vannskade 14.04.10 2010/5298-4 859/2012 12.01.2012 SKTEKN/YV 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2012, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.01.2012 nnhold: Vedr. purring, deres ref. 79198726,2/A rstatning etter vannskade 14.04.10 2010/5298-4

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012 Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig journal Periode: 14-11-01-17-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Offentlig journal. Innmelding elev Thea Samuelsen. Innmelding av elever til 1. klasse skoleåret 2012/2013 ved Oksvik skole 2012/287-3 1915/2012

Offentlig journal. Innmelding elev Thea Samuelsen. Innmelding av elever til 1. klasse skoleåret 2012/2013 ved Oksvik skole 2012/287-3 1915/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 19.01.2012 nnhold: nnmelding elev Thea Samuelsen nnmelding av elever til 1. klasse

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer