BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON LOCUS AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON LOCUS AS

2

3 INNHOLD: 1 Introduksjon Brukerveiledningens oppbygging Skjermbildet Toppmeny Navigasjonslinje Hoveddel Sammendrag Hurtigtaster Startsiden Registrering av rekvisisjoner Steg 1: Rekvirent - Behandlingssted Rekvirent Bytt passord Ny rekvirent Bytt rekvirent Behandlingssted Bytt behandlingssted søkemuligheter Steg 2: Pasient Søk pasient Fonetisk søk ved søk på pasient Treffliste ved søk på pasient Registrerte mobiltelefonnumre og SMS utsending Rediger pasient Ny pasient Egenandel Rediger egenandel Steg 3: Reise Behandlingsdato Etterregistrering Hentested og leveringssted Spesielle behov og spesiell transporttype Valg av trafikal/medisinsk årsak til transport Melding til transportør Legg til ny reise (delreise) Steg 4: Ferdigstill Ansvarlig rekvirent Oversikt rekvisisjon bekreft Hent rekvisisjon Reisemåte Endring av rekvisisjoner Endring av bekreftede rekvisisjoner Endre reisetidspunkt på en bekreftet rekvisisjon Endring av rekvisisjoner som er bestilt Transportstatus Ensides rekvisisjon Rekvisisjonsmal Ditt behandlingssted

4 11 Generelt om feltvalidering

5 1 Introduksjon Pasienttransport skal ivareta hele kjeden fra en rekvisisjon lages, bekreftes, behandles på kjørekontoret, til bestilling av transporten hos transportør. Årlig utføres det 4 millioner pasienttransporter i Norge. For å kunne effektivisere og kvalitetsforbedre disse transportene er det behov for en løsning som kan gi den nødvendige oversikten. Videre er det sentralt å sikre en effektiv drift av pasienttransport, sikre riktige utbetalinger og gi nødvendige styringsdata for virksomheten. Brukerne av systemet vil være personell ved kjørekontorene, bestillere/rekvirenter og administrativt personell ved oppgjørsenhetene. Pasienttransport er en webapplikasjon som krever tilgang til PC med nettleser (Internet Explorer eller FireFox) og tilgang til Helsenett. 1.1 Brukerveiledningens oppbygging Hvert steg i veiviseren er forklart med relevant skjermbilde og hvilke muligheter som finnes. Systemet består av følgende moduler: Modul for registrering av rekvisisjoner Modul for planlegging - effektuering og gjennomføring Modul for systemadministrasjon Statusmodul Rapporter og statistikker Modul for Registrering av rekvisisjoner omtales i denne brukerveiledingen. Brukere av modulen har en rolle som kalles rekvirenter

6 2 Skjermbildet Toppmeny Navigasjonslinje Hoveddel Sammendrag Brukervennlighet, effektivitet og fleksibilitet for operatørene er vektlagt. Minimalt behov for bruk av mus funksjoner styres ved bruk av tastatur Bruk av veiviser med funksjonell navigering Forrige/Neste Registrering av rekvisisjon følger en arbeidsflyt hvor man trinnvis går gjennom fastsatte steg Et sammendrag av registrert informasjon vises i eget vindu (mørk blå rute til høyre) I visse tilfeller når noe går galt på serversiden i systemet, vil følgende feilmelding vises: Referanseid for eventuell henvendelse til brukerstøtte: 32baf20f- 15a8-418f-b143-c044749dfe0e Dette er en feilmelding som kan kopieres og sendes til ptsupport sammen med en beskrivelse av hvordan den ble provosert frem. Dette vil forenkle feilsøkingen for NHN og Locus. 2.1 Toppmeny Toppemenyen viser følgende valg: Startsiden Fører bruker tilbake til oppstartssiden med informasjon. Ny rekvisisjon Starter veiviser for innleggelse av en ny rekvisisjon. Bruker kan bevege seg frem og tilbake i veiviseren. Hent rekvisisjon Henter frem en tidligere rekvisisjon som ikke er effektuert. Personnummer eller rekvisisjonsnummer må oppgis, eller pasienten må søkes fram med navn og fødselsdato eller kommune. Transportstatus - 5 -

7 Starter Statusmodulen der brukeren kan søke frem turer og sjekke status på disse. Ensides rekvisisjon Denne versjonen for innlegging av rekvisisjoner er samlet på en side og brukes av alle kobler seg opp via eksterne systemer (EPJ systemer). Rekvisisjonsmal For å legge inn rekvisisjoner som skal gjentas regelmessig, og som genereres fortløpende. Ditt behandlingssted Alle rekvisisjoner som enten starter fra ditt behandlingssted eller ditt behandlingssteds postnummer vil bli listet opp. 2.2 Navigasjonslinje Viser de ulike stegene i prosessen med å registrere en ny rekvisisjon. Det kan navigeres dirkete i denne linjen ved å klikke på ønsket steg. Alternativt kan hurtigtast benyttes, Alt + understreket tegn, i dette tilfellet tallet foran steget. I Firefox vil brukeren gå direkte til valgt steg. I Internet Explorer vil Alt + understreket tegn fører til at link blir valgt, Enter må trykkes for å utføre valget. 2.3 Hoveddel Innholdet i denne delen avhenger av hvilket steg brukeren befinner seg på. Rekvisisjonens innhold vil legges inn i skjemafelter i denne delen. 2.4 Sammendrag Når innhold er registrert for de ulike stegene, vil et utvalg av teksten vises under hvert punkt. 2.5 Hurtigtaster I applikasjonen er det mulig å bruke hurtigtaster for å navigere rundt. Dette er identifisert med en understreket bokstav eller tall. I Internet Explorer må man bruke Alt + understreket og deretter trykke Enter. I FireFox må man bruke Alt + understreket. Alle hurtigtaster er ikke beskrevet her, men det er også mulig å bruke Enter på de fleste stedene man skal trykke på en OK knapp eller tilsvarende. For å forebygge museskader er det viktig å innarbeide gode arbeidsrutiner fra begynnelsen av når et nytt IT-system skal tas i bruk. Derfor er det lurt å lære seg hurtigtaster så raskt som mulig! Se vedlegg 1 til dette dokumentet for en oversikt

8 3 Startsiden Velkommen til Pasienttransport. Inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon, Transportstatus og Ditt behandlingssted vises i toppmenyen. NB! Dersom brukeren jobber med en rekvisisjon, vil det stå Rekvisisjon i stedet for Ny rekvisisjon. For å få tilbake Ny rekvisisjon, må aktiv rekvisisjon enten bekreftes eller avbrytes i Steg

9 4 Registrering av rekvisisjoner Registrering av rekvisisjoner følger en arbeidsflyt hvor man går trinnvis gjennom fastsatte steg. Hvilket steg man er på, vises i navigasjonslinjen og man flytter seg stegvis ved å trykke Forrige / Neste. Et sammendrag av rekvisisjonen oppdateres fortløpende og vises på siden av redigeringsvinduet. Velg Ny rekvisisjon i toppmenyen. Alle rekvirenter som ikke har registrert en e-post adresse vil få opp følgende bilde: Ved å legge inn e-postadresse og passord i dette skjermbildet, vil rekvirenten kunne benytte seg av funksjonaliteten for å få tilsendt nytt passord på e-post. Dersom rekvirenten velger å hoppe over innlegging av e-postadressen, vil rekvirenten bli spurt hver gang Hent rekvirent benyttes. Dette gjelder både 4-stegs og ensides rekvisisjonsbilde. 4.1 Steg 1: Rekvirent - Behandlingssted Rekvirent Rekvirent er ikke knyttet til en eventuell innlogget bruker, men rekvirentens passord må oppgis for å generere rekvisisjoner i steg 4, Ferdigstill, som en signatur

10 Brukerne skal kunne registrere seg selv som rekvirent ( Ny rekvirent ) Rekvirent ID er enten helsepersonellnummer eller systemgenerert. Regler rundt dette vil bli definert når brukermodul blir tilkoplet brukerdatabasen. Dersom man allerede har lagt inn rekvisisjoner tidligere og nettleseren ikke har blitt lukket, vil man automatisk gå til steg 2. Tast inn rekvirent ID som er ditt helsepersonellnummer eller en ID gitt av systemet når du registrerte deg. Trykk Hent rekvirent, Alt + H, for å hente frem din rekvirentinformasjon. Rekvirent ID og navn vil vises i feltene, samt behandlingssted man er knyttet mot. Dersom man ikke er knyttet mot et behandlingssted, får man opp søkefunksjonen for behandlingssteder. Det gjøres en sjekk på rekvirenten når rekvirent legges inn i steg 1. Feilmeldingene vises øverst på siden som vanlig: Bytt passord Passord må byttes etter gitte regler. Dersom man får opp en rosa boks i toppen av skjermbildet som sier at man har x dager igjen før passordet utløper, må man bytte passord

11 Skriv inn det gamle passordet og det nye passordet to ganger. Passordet må være minst 5 tegn langt, inneholde tall og bokstaver. Det er ikke lov å bruke de tre siste brukte passordene på nytt igjen Ny rekvirent Trykk Ny rekvirent for å registrere deg som rekvirent første gang du benytter systemet. Benyttes for å opprette en ny rekvirent. Fyll inn informasjon i feltene. Felt merket med * er obligatorisk å fylle inn. Registrer din rekvirentinformasjon. Skriv inn ditt helsepersonellnummer som Rekvirent ID, eller kryss av Generer ID, og systemet vil tildele en ID til deg. Passordet brukes for å signere rekvisisjoner. Vennligst husk passordet ditt! Det finnes en mulighet for å fjerne valget Ny rekvirent fra steg 1 i rekvisisjonsmodulen. Dette valget vil i så fall gjelde per applikasjonsserver. Systemadministrator skal i så fall ta denne avgjørelsen samt kontakte teknikere som kan utføre denne innstillingen Bytt rekvirent

12 Benyttes for å bytte til en annen rekvirent for denne revisjonen. Skriv inn aktuell rekvirent Id. Passordet blir først forespurt når rekvisisjon genereres i steg 4, Ferdigstill. Bytt rekvirent benyttes også ved redigering av rekvisisjoner som er lagt inn av en annen rekvirent. Endringer i en rekvisisjon vil først bli lagret når steget 4, Ferdigstill, velges. I dette steget må rekvirentens passord oppgis Behandlingssted Behandlingssted vil inneholde behandlingsstedet som er satt som standard for rekvirenten. Dette kommer automatisk opp når man legger in rekvirent ID Bytt behandlingssted søkemuligheter Søk etter behandlingssted. Oppgi søkekriterier. Dersom det krysses av for Sett som standard behandlingssted for rekvirent, vil dette behandlingsstedet bli ny standard for denne rekvirenten. Velg region og Navn(merket med *). Søkestrengen må være minimum 3 tegn. Jokertegnene * (mange tegn) og? (ett tegn) kan benyttes. * kan kun benyttes etter bokstaver. For eksempel vil syk* gi et resultat med alle behandlingssteder som starter med syk. Se neste figur. Du kan også velge å søke på HER nummeret som i så fall skrives inn i feltet Navn. Informasjon om offentlig/privat sektor vil vises som en egen kolonne i søkeresultat listen slik som vist i neste bildet

13 Listen med søkeresultatene kan vises som en trestruktur, dvs. du kan åpne et behandlingssted ved å klikke på pil-ned bildet. Nå vises adresse informasjon og eventuelt e-post adresse samt eksisterende underavdelinger. Du kan fritt velge underavdeling på ønsket nivå i behandlingsstedsregisteret Avansert søk For et avansert søk, er det følgende felt tilgjengelig: Da kan det filtreres på sektor, profesjon og kjørekontor. Feltene i profesjon er konfigurerbart og vil gjelde for hele landet

14 4.2 Steg 2: Pasient Skriv inn pasientens personnummer dersom dette er kjent. Trykk Hent pasient. Informasjon om egenandel vises i samme skjermbilde som pasientinformasjon. Det er her mulig å endre dette. Det er også mulig å krysse av for papirrekvisisjon dersom pasienten har en papirrekvisisjon som skal hentes inn av transportøren. Dette er kun tilgjengelig for påloggede brukere. Det listes også opp eksisterende rekvisisjoner for pasienten. Sjekk at det ikke allerede eksisterer en rekvisisjon på denne pasienten til samme behandling. Dersom det gjør det, kan man bare klikke på rekvisisjonsnummeret, og denne rekvisisjonen blir fylt inn, og man kan gå direkte til Steg 4 Ferdigstill

15 4.2.1 Søk pasient Dersom ikke personnummeret er kjent, må Søk pasient benyttes. Klikk Søk pasient. Søk opp pasient. Felt med * er påkrevde. Trykk Avbryt for å gå tilbake. Pasient kan søkes fram med en kombinasjon av navn og fødselsdato eller navn og kommune. Her er det ikke mulig å bruke jokertegn * eller %! Fonetisk søk ved søk på pasient I folkeregisteroppslaget er det nå laget en løsning for fonetisk søk. Det er laget en egen brukerveiledning for dette som ligger på forumet (søk på fonetisk) Treffliste ved søk på pasient Det er mulig å få en treffliste som viser flere pasienter ved bruk av søk på pasient. Dette betyr at et søk på - navn og fødselsdato - eller navn og kommune kan resultere i en liste med flere pasienter. Dette vil se slik ut: Dersom det oppleves feil eller mangler ved søk på pasient så skal dette sendes inn på normal feilmeldingsmåte!

16 4.2.4 Registrerte mobiltelefonnumre og SMS utsending I forbindelse med SMS utsending vil det gå automatiske SMS er dersom det er satt opp regler for dette. En typisk regel er: dersom behandlingstidspunktet endres så sendes det en SMS til pasienten om dette. SMS utsending vil kun være tilgjengelig for de som har mobiltelefonnummeret registrert og aktivert. Gyldige mobilnummer må være i eller serien (Norges mobilnummerserier). Det kan angis flere telefonnumre i feltet; disse må da skilles med komma(,). MEN vær klar over at det er kun det første gyldige mobilnummeret som vil bli benyttet ved SMS utsending! Dersom nummeret ikke skal være aktivt, settes det en stjerne* foran telefonnummer. Et eksempel på gyldig innhold i feltet: * , , Her er vil det sendes en SMS til dersom øvrige krav i en definert regel er oppfylt. E-post adresse er også lagt inn slik at det kan sendes bekreftelser på flybestillinger og lignende

17 4.2.5 Rediger pasient Klikk Rediger pasient. Rediger pasientinformasjonen og trykk Lagre. Trykk Avbryt for å forkaste endringene. Endringene som lagres, gjelder inntil informasjon om denne pasienten lastes inn på nytt fra Folkeregisteret. Det betyr at informasjon lagret gjelder kun for denne bestillingen. Informasjon må legges inn på nytt for hver gang med unntak av telefonnummer. Telefonnummer på pasienten blir lagret slik at man slipper å skrive dette inn for hver gang. Det vil automatisk bli lagt på +47 dersom telefonnummeret inneholder 8 siffer Ny pasient Klikk Ny pasient Legg inn pasientinformasjonen og trykk Lagre. Trykk Avbryt for å gå tilbake. Når Postnr felt er fylt inn vil sted bli fylt ut automatisk. Det er ikke validering av personnummerfeltet. Det skal være mulig å legge inn utenlandske personnumre og midlertidige numre. Dersom et godkjent personnummer legges inn, vil oppslag mot Folkeregisteret overstyre det som er lagt inn

18 4.2.7 Egenandel Informasjonen som vises her er knyttet til pasienten og frikortregisteret. Dersom personnummeret finnes i frikortregisteret og der er registrert med gyldig frikort for gjeldende år vises: Har frikort: Ja Dersom personnummer ikke finnes i frikortregisteret, eller dersom personnummeret finnes i frikortregisteret og det er registrert med ugyldig frikort for gjeldende år vises: Har frikort: Nei Når det er en feilmelding fra NAV: "Feil i personnummeret, ikke funnet hos NAV" Når det er systemfeil (timeout, el.lign.): "Får ikke kontakt med ekstern tjeneste." Dersom en pasient er under 16 år, vil egenandelen bli satt til 0 kroner. Dette gjelder også dersom Fakturer eget HF eller Annen fritaksgrunn benyttes. Dersom Fritt sykehusvalg er valgt, blir egenandelen satt til 400 kroner. Egenandel kan ikke redigeres manuelt av bruker Rediger egenandel Velg Rediger egenandel i bildet med pasientinformasjon

19 Velg om person har eller ikke har frikort Velg om eget HF (helseforetak) skal faktureres Velg om Fritt sykehusvalg skal benyttes Velg om Annen fritaksgrunn skal benyttes Egenandel vil vise 0 dersom person har frikort, annen sats kan legges inn. Dersom behandlingssted tilhører eget Helseforetak, skal Fakturering eget HF velges, da settes egenandelen til kr 0,-. Det kan legges inn en begrunnelse for hvert av feltene, men den blir kun sendt ut til transportør dersom Fakturering eget HF er valgt. Dersom systemadministrator har registrert og aktivert frikort begrunnelser i Administrator modulen, vil disse vises i Egenandel bildet for en rekvisisjon: Valgt begrunnelse og eventuell kommentar(her Afghanistan ) vises i steg 2 for rekvisisjonen

20 4.3 Steg 3: Reise Velg Neste (Reise) eller 3. Reise Behandlingsdato En reise kan bestå av en eller flere delreiser. Hver delreise blir en egen rekvisisjon. Registrer først Behandlingsdato og deretter Reisevei (til / fra behandling). Dato skrives inn i formatet ddmmåå, punktum kan også brukes. Eksempel eller Et alternativ for å velge dato er å klikke på knappen som viser kalender, klikk deretter på ønsket dato. Tid skrives inn i formatet tt:mm, kolon kan brukes. Eksempel 1000 eller 10:00. Klikk OK Etterregistrering Det sperres for hentetid på rekvisisjoner tilbake i tid for ikke-innloggede brukere. Dette er satt til 15 minutter (konfigurerbart). Det betyr at det kommer opp feilmelding dersom rekvirenten forsøker å legge inn en rekvisisjon med hentetid tidligere enn 15 minutter. For innlogget bruker vil følgende melding vises dersom tidspunkt for behandling angis tilbake i tid samme dag:

21 Dersom tid for behandling angis tilbake i tid tidligere enn i dag, vil følgende skjermbilde vises til innlogget bruker: Da vil rekvisisjonen bli etterregistrert og tilordnet til en fiktiv avtale, og automatisk satt til Fremme. Denne turen vil aldri bli vist i planlegging, kun i Administrasjonsmodulen. I Steg 4 Ferdigstill er det lagt inn en avkrysningsboks for retur. Det som skjer er at det blir laget en retur med samme tidspunkter som allerede lagt inn på turen. Hentetiden settes lik behandlingstidspunkt, også på returen. Hente- og leveringssted bytter retning

22 4.3.3 Hentested og leveringssted Hentested og leveringssted vil være ferdig utfylt etter følgende regler: Dersom reisevei er Til behandling kommer følgende opp automatisk: Hentested = pasientens hjemmeadresse Leveringssted = Behandlingsstedets adresse Ved reisevei lik Fra behandling, er det motsatt. Dersom det er ønskelig å snu rekvisisjonen, kan man klikke på Til behandling/fra behandling. Da vil hentested og leveringssted bytte plass. Dersom personen ikke skal hentes eller leveres på hjemmeadresse er det viktig å korrigere hele adressen på angitt sted for henting/levering! Dersom personen skal hentes på et behandlingssted og leveres på et annet behandlingssted, er det mulig å søke i behandlingsstedsregisteret. Trykk Søk hentested / Søk leveringssted for å søke frem nytt behandlingssted, og velg deretter ønsket behandlingssted

23 Dersom nytt behandlingssted velges i hente- eller leveringssted, blir rekvirenten spurt om rekvirentens behandlingssted også skal endres (default behandlingssted for rekvirent). Endringer på adressene, kan også gjøres ved å trykke på Rediger. Her har man også mulighet til å blanke ut alle feltene eller legge inn gårds- og bruksnummer skal benyttes. Ikke fyll inn pasientens navn i noen fritekstfelt, mens navnet på organisasjon/behandlingssted bør fylles ut hvis mulig. Dersom adressen ikke finnes i GAB når man trykker OK, vil det komme opp en feilmeldingsdialog som sier at man kan fortsette, eller gå tilbake for å rette opp. Noen adresser med gatenavn blir ikke funnet i adresseregisteret (GAB), og dermed blir de ikke geokodet. Det er da mulighet for å registrere gårds- og bruksnummer som en adresse, og benytte dette for oppslag i GAB. Dersom det kun er benyttet postnummer og sted, vil geokodene angi det geografiske tyngdepunktet innenfor det oppgitte postnummerområdet Spesielle behov og spesiell transporttype Fyll inn eventuelle Spesielle behov ved å trykke på den øverste Det er viktig å merke seg at begrunnelsen på det enkelte behov ikke kommer ut til transportøren på noe måte. Dette er den medisinske grunnen til at kravet til spesielle behov settes. Reiseplanlegging: Dette er ment som en melding fra rekvirent til Pasientreisekontoret om at dette er en kombinasjonstur som må planlegges. Sammensatt reise: Brukes av rekvirent som skal angi start- og hentested. Pasientreisekontoret må da foreta en oppsplitting av reisen. Behovet for Alenebil må begrunnes særskilt. Fyll inn eventuelle Spesiell transporttype ved å trykke på den nederste Klikk OK for å registrere reiseinformasjon Valg av trafikal/medisinsk årsak til transport I det 3.steget i rekvisisjonsmodulen er valg av enten trafikal eller medisinsk årsak til transport lagt til

24 Det er kun påloggede brukere som skal ha tilgang til dette feltet. Dersom brukeren ikke er pålogget, vil årsaken lagres som medisinsk som standard verdi. Årsak vil ikke vises i bildet for brukere som ikke er logget på. Trafikal eller medisinsk årsak til transport kan endres av påloggende brukere frem til rekvisisjonen er bekreftet. Ved valg av trafikal årsak vises valget: Skal sende innkallingsbekreftelse. Denne skal hukes av i forbindelse med utsteding av rekvisisjoner på trafikalt grunnlag hvor det er behov for å kontrollere at pasienten er innkalt til behandling. Dette betyr at pasienten skal få beskjed om at innkallingsbekreftelse skal sendes inn per post Melding til transportør Det er mulig å legge inn melding til transportør. Dette er samme melding som vil vises i forbindelse med bekreftelse av rekvisisjonen Legg til ny reise (delreise) Velg Legg til ny reise for å legge til delreiser. Tabell med oversikt over delreiser vil vises:

25 Valg i reisetabell, kolonne til høyre [R] [N] [O] [S] Rediger delreise Flytt delreise ned Flytt delreise opp Slett delreise 4.4 Steg 4: Ferdigstill Velg Neste (Ferdigstill) eller 4. Ferdigstill Kryss av dersom Returrekvisisjon ønskes. Da genereres det en rekvisisjon for returreisen der hentested og leveringssted er byttet om. Skal pasienten ha flere behandlinger med samme reise, kan Serierekvisisjon krysses av. Ansvarlig rekvirent må fylles ut av ikke-pålogget bruker, og kan fylles ut av pålogget bruker. Følgende skjermbilde vil da vises:

26 Her kan man skrive inn datoer og klokkeslett for de forskjellige reisene. Det er mulig å bruke kalender funksjonen ved å trykke på kalender ikonet. Klikker man på retur for man også opp retur tidspunkt, slik at returene også kan genereres samtidig. Det er også mulig å generere samt bestille alle turene i dette steget, slik at man slipper å bestille tur for tur. Dersom man skal opprette og bestille, må transporttype velges. Det kan også legges inn en melding til transportør og tilleggsinformasjon. Dette vil da bli lagt til på alle rekvisisjonene. Det er mulig å huke av for om rekvisisjonen skal sendes ut automatisk. Default avkrysningen er basert på den opprinnelige rekvisisjonens autoassign status. Da bestemmer rekvirent om turen skal bli tatt av autoassign prosessen eller ikke. Klikk Opprett: en eller flere rekvisisjoner opprettes (en per delreise, ganger 2 hvis returrekvisisjon, og ganget med antall serierekvisisjoner). Klikk Opprett og bestill: for å opprette og bestille alle rekvisisjonene i et steg. NB! Følgende feilmelding vises dersom passord ikke skrives inn: Som rekvirent (både ikke innlogget og innlogget) vil det nå gis et varsel når en rekvisisjon oppretter og det eksisterer en rekvisisjon på samme pasient innenfor samme tidsrom. Dette for å minske risiko for å legge inn samme rekvisisjon flere ganger. Det sjekkes mot behandlingstidspunktet som legges inn, og det sjekkes innenfor intervallet +/- 15 minutter (konfigurerbart). Dersom det finnes rekvisisjoner innenfor intervallet, vil det bli vist en advarsel når rekvisisjonen ferdigstilles i Steg 4:

27 4.4.1 Ansvarlig rekvirent Dersom man ikke er innlogget bruker, må ansvarlig rekvirent fylles inn før rekvisisjonen kan bli ferdigstilt. Dette er ikke obligatorisk dersom man er innlogget bruker

28 4.4.2 Oversikt rekvisisjon bekreft Følgende oversikt vises når rekvisisjoner er generert Trykk Bestill for å bestille rekvisisjonen. Trykk [R] for å redigere rekvisisjonen. Trykk [P] for å lage en møteplass. Trykk [S] for å slette rekvisisjonen. Trykk [T] for å generere en retur rekvisisjon. Trykk [U] for å vise rekvisisjonen i et utskriftsvennlig format. Dersom man er innlogget bruker, får man slettet rekvisisjoner som er bekreftet, og rekvisisjoner som er lagt på ressurs med ressurs status tildelt. Man får ikke slettet rekvisisjoner som har status bestilt eller høyere. Dersom man ikke er innlogget bruker får man slettet rekvisisjoner som er bekreftet. Man får ikke slettet rekvisisjoner som er tildelt til en ressurs. Det vil si at man får ikke slettet rekvisisjoner som blir tatt av autodispatch, da disse blir tildelt ressurs når de bekreftes. Ikke bekreftede rekvisisjoner vil ikke vises i planleggingsmodulen! Rekvisisjon Behandlingsdato Pasient klar fra Fra Til Spesielle behov Status Bestill [R] [P] [S] [T] [U] Nummer genereres av systemet Dato registrert for behandling Fylles inn av kjørekontoret Henteadresse Leveringsadresse Viser hvilke spesielle behov som er registrert for reisen Ny eller bekreftet Velges for å bestille rekvisisjon. Rekvisisjonen må bestilles for å bli effektuert. Rediger (ikke tilgjengelig dersom turen er tilordnet) MøtePlass kan opprettes Slett (ikke tilgjengelig dersom turen er tilordnet) Retur rekvisisjon genereres Viser rekvisisjonen i et utskriftsvennlig format Dersom man lager en tur/retur samtidig og trykker på Opprett og bestill, og transporttypen er RFLY (konfigurerbart), vil tur og retur bestilles samtidig. Rekvisisjoner basert på rekvisisjonsmal vil også få denne funksjonaliteten. Bestillingen vil umiddelbart bli oversendt til VIAs bestillingssystem (forutsatt at det er laget en avtale som passer for rekvisisjonen). NB! Denne funksjonaliteten vil ikke bli aktivert før VIA Travel er klar til å motta doble bestillinger på sin side

29 5 Hent rekvisisjon Hent rekvisisjon brukes for å søke fram rekvisisjoner basert på rekvisisjonsnummer, personnummer eller etternavn/fornavn. VIKTIG: Dersom rekvirent er logget inn får rekvirenten søke frem og vist pasienter på turer som starter eller stopper i tilknytning til sitt kjørekontor(postnumre). Dersom rekvirent ikke er logget inn vises felt for brukerid og passord(slik som ved ferdigstilling av rekvisisjon). Basert på den brukerid som oppgis (og verifiseres med passord) får man vist pasienter på turer som starter eller stopper i tilknytning til sitt behandlingssted. Dersom rekvirent er pålogget, er det disse feltene som vises: Trykk Hent rekvisisjon for å finne rekvisisjonen basert på rekvisisjonsnummer og/eller personnummer og/eller etternavn/fornavn. Når man peker på en rad i resultatlisten vil denne få grønn bakgrunnsfarge, og rekvisisjonsmaler vil bli vist i kursiv (se eget kapittel om dette)

30 5.1 Reisemåte Klikk Bestill i resultatlisten som viser rekvisisjoner for å bestille rekvisisjonen. Legg inn tidspunktet når pasienten er klar. Default dato er satt lik behandlingsdatoen, og formatet er ddmmåå, punktum kan brukes. Eksempel eller Et alternativ for å velge dato er å klikke på kalenderknappen, klikk deretter på ønsket dato. Tid skrives inn i formatet tt:mm, kolon kan brukes. Eksempel 1000 eller 10:00. Velg deretter reisemåte. Legg inn tilleggsinformasjon. Dette er informasjon som kun vil vises i Planleggingsmodulen. Legg inn melding til transportør. Denne meldingen vil bli sendt til transportør/avtale sammen med bestillingen. Denne meldingen vil kunne vises på taksameter i bilene, det er derfor viktig at man ikke legger inn sensitiv informasjon her! Rekvisisjonen er nå registrert og vil vises i Planleggingsmodulen i henhold til gjeldende regler. Vanligvis vil rekvisisjonen vises den dagen reisen skal foregå (pasient klar fra). Videre behandling vil foregå på kjørekontorene, det betyr i Planleggingsmodulen

31 6 Endring av rekvisisjoner For å kunne endre på en rekvisisjon, må man være pålogget som transportkoordinator. Dette gjøres enklest dersom man åpner planleggingsmodulen og logger seg på denne med brukernavn og passord, for deretter å åpne rekvisisjonsmodulen ved å trykke på helse-logoen. Man vil da se at pålogget bruker vises i Rekvisisjonsmodulen. 6.1 Endring av bekreftede rekvisisjoner Det er mulig å endre på en rekvisisjon etter at den er bekreftet, gjelder både ikke innlogget og innlogget rekvirenter. Ikke innlogget rekvirent må angi rekvirent id og passord. Dette for at systemet skal kunne logge hvem som gjør endringene, slik at dette vises i administrasjonsmodulen i etterkant. Vær klar over at dere i loggen i administrasjonsmodulen ikke kan se hva som er endret! 6.2 Endre reisetidspunkt på en bekreftet rekvisisjon For å endre reisetidspunktet/starttidspunktet på en rekvisisjon, trykk på ikonet i listen Ventende oppdrag i Planleggingsmodulen. Da åpnes rekvisisjonen i Rekvisisjonsmodulen for redigering. Velg nå å avbryte registreringen ved å gå til Steg 4 Ferdigstill. Nå vises rekvisisjonen i en liste hvor det helt til høyre er mulig å trykke på linken [M] for Rediger reisemåte :

32 Legg inn nytt reisetidspunkt og bekreft via OK knappen. Gå tilbake til Planleggingsmodulen. Her vil reisetidspunktet nå oppdateres for rekvisisjonen i løpet av kort tid. 6.3 Endring av rekvisisjoner som er bestilt Dersom en tur er bestilt vil Innloggede brukere kunne endre på rekvisisjonen. Man kan ikke endre på turer som er startet. I Steg 4 kan man da velge Endre status til oppdrag ferdig. Oppdraget vil da ikke vises i oversikten på Kjørekontoret

33 7 Transportstatus Når man velger Transportstatus i rekvisisjonsmodulen, får man opp statusmodulen i et eget vindu. VIKTIG: Dersom rekvirent er logget inn får rekvirenten søke frem og vist pasienter på turer som starter eller stopper i tilknytning til sitt kjørekontor(postnumre). Dersom rekvirent ikke er logget inn vises felt for brukerid og passord(slik som ved ferdigstilling av rekvisisjon). Basert på den brukerid som oppgis (og verifiseres med passord) får man vist pasienter på turer som starter eller stopper i tilknytning til sitt behandlingssted. Her kan man søke opp rekvisisjoner. Følgende søkefelt er tilgjengelige: eller eller og Rekvisisjonsnummer: eksakt rekvisisjonsnummer må fylles ut Personnummer: eksakt personnummer må fylles Etternavn/Fornavn: eksakt etternavn og fornavn må fylles ut Kommune: velg en kommune i nedtrekkmenyen Både: Rekvirent ID og Passord MÅ uansett fylles ut! Dersom behandlingsdato(dd.mm.åå) er kjent, kan dette også fylles inn for å begrense søkeresultatet. Dersom det skal søkes på navn eller kommune, må begge disse feltene fylles ut. Feilmeldinger vil bli vist med rosa bakgrunn på toppen slik:

34 Søkeresultatet vil bli vist under søkefeltene for enkelt å kunne endre på søket:

35 Dersom man markerer en rekvisisjon, kan man se på detaljene til rekvisisjonen nederst i skjermbildet. Her vises detaljer om transporten: hvilken transportør pasienten skal med, hvilket løyve som henter denne pasienten, bookingnummeret (hvis mottatt på SUTI tur), status for rekvisisjonen, status for transportøren. Det siste er informasjon som blir oppdatert etter hvert som kjørekontoret endrer status på turen. Rekvisisjonene kan ha følgende statuser: Ny = Rekvisisjonen er bestilt av rekvirent, men ikke bekreftet Bekreftet = Rekvisisjonen er bekreftet av rekvirent Tildelt = Rekvisisjonen er tildelt til transportør Akseptert = Rekvisisjonen er akseptert av transportør Avvist = Rekvisisjonen er avvist av transportør Kansellert = Rekvisisjonen er kansellert av kjørekontoret Startet = Bilen har startet på turen Passasjer fremme = Passasjeren er kommet frem Oppdrag ferdig = Rekvisisjonen er fullført (samkjøring) Ikke møtt = Passasjeren har ikke møtt Transporten kan ha følgende statuser: Opptatt, venter på svar = Venter på svar fra transportør Tildelt = Kjørekontoret har tildelt turen til en transportør Bestilt = Bestilling er sendt til transportør Bekreftet = Bestillingen er bekreftet av transportør Avvist = Turen er avvist av kjørekontoret Avvist av transportør = Turen er avvist av transportøren Feil = En feil har oppstått, vurder å ta kontakt med en systemadministrator Avbrutt = Turen er blitt avbrutt av transportør Startet = Bilen har startet på turen Bomtur = Turen ble en bomtur (passasjer ikke møtt) Tidsavbrudd = transportør besvarte ikke bestillingen innen tidsfristen Framme = Turen er ferdig Disse statusene blir mest reelle når transportørene har koblet seg til automatisk

36 8 Ensides rekvisisjon Denne modulen gir mulighet for å registrere hele rekvisisjonen i ett og samme bilde. Alle som benytter seg av URL oppkobling fra eksterne systemer, blir sendt til denne siden (Profdoc, Infodoc, og lignende applikasjoner). For disse vil default transporttype være satt til Taxi. Brukerstedsnummer og brukerstedspassordet vil valideres i tillegg til rekvirenten og passordet. Dette må stemme i forhold til hva som er registrert i Administrasjonsmodulen på behandlingsstedet rekvirenten er tilknyttet. NB! Viktig at rekvirenten er tilknyttet til et behandlingssted! Her vil informasjon fylles inn avhengig av valg brukeren foretar underveis: Funksjonsvalg: Hent rekvirent Ansvarlig rekvirent Ny rekvirent Bytt rekvirentpassord Beskrivelse: Fyll inn rekvirent ID og velg Hent rekvirent. Behandlingssted for valgt rekvirent vises og avhengig av om til eller fra behandling er valgt, vil henholdsvis Leveringssted eller Hentested fylles ut. ID til ansvarlig rekvirent valideres (kun obligatorisk for ikke innlogget bruker). Bildet for å registrere ny rekvirent (tilsvarende steg 1 i rekvisisjonsmodulen) vises. Når ny rekvirent bekreftes, vises den nye IDen i bildet for ensides rekvisisjon, og feltene for behandlingssted er blanket ut. Brukeren må benytte Bytt behandlingssted for å knytte et behandlingssted til sin nye rekvirent. Passordet kan endres ved å skrive inn nytt og gammelt passord i skjermbildet som kommer opp hvis linken trykkes: Bytt behandlingssted Hent pasient Bildet for å søke frem ønsket behandlingssted (tilsvarende steg 1 i rekvisisjonsmodulen) vises. Valget Sett som standard behandlingssted for rekvirent er huket av, og når behandlingsstedet velges, vil bildet for oppdateres med valgt adresse (øverst til høyre). Fyll inn personnummer på pasient. Velg Hent pasient. Dersom reisevei er TIL behandlingssted, oppdateres hentestedet med pasientens adresse. Dersom reisevei er FRA behandlingssted, oppdateres leveringsstedet med pasientens adresse

37 Søk pasient Ny pasient Pasienten har papirrekvisisjon Bildet for å søke frem pasient (tilsvarende steg 2 i rekvisisjonsmodulen) vises. Fyll inn enten (navn og fødselsdato) eller (navn og kommune; husk å søke frem kommunenavnet!) og velg Søk. Nå oppdateres ensides rekvisisjon med personnummer og frikort/egenandel opplysninger. Tilsvarende som for Hent pasient gjelder oppdatering av hentested/leveringssted. Bildet for å registrere ny pasient (tilsvarende steg 2 i rekvisisjonsmodulen) vises. Fyll inn pasientdata og velg Bekreft. Nå oppdateres ensides rekvisisjon med personnummer og frikort/egenandelsopplysninger. Tilsvarende som for Hent pasient gjelder oppdatering av hentested/leveringssted. Dersom denne hukes av vil denne informasjonen vises i feltet for merknad til transportør(planleggingsmodulen). Innhent papirrekvisisjon vil kun vises for påloggede brukere. Rediger egenandel Behandlingsdato / Bildet for endring av egenandel(tilsvarende steg 2 i rekvisisjonsmodulen) vises. Endre og bekreft endringene. Nå oppdateres egenandel opplysningene i ensides rekvisisjon. Viser kalender hvor brukeren velger aktuell dato. Det valideres at behandlingsdato er fremover i tid. Grønne felt må fylles ut: Pasient klar fra Returrekvisisjon Dersom man huker av for returrekvisisjon, vil feltene Pasient klar fra og Forventet fremmetid vises: Beregn Dersom denne knappen trykkes, vil Hentetid beregnes. Dersom det er huket av for returrekvisisjon, vil også Forventet leveringstid beregnes: Det forutsettes at Behandlingstid er fylt ut og Pasient klar fra på retur er fylt, samt at hente- og leveringsadressene er gyldig (korrekt oppslag i GAB). Dersom bruker ikke trykker Beregn eller beregning ikke kan gjennomføres, settes Forventet fremmetid til 1 time etter Pasient klar fra, dette som en default verdi

38 Reisevei Videre legges på et antall minutter ved beregning som sikkerhetsmargin. Dette legges foreløpig som en global, konfigurerbar parameter, og som nå settes til 15 minutter. Det betyr at dersom man beregner tiden så legges 15 minutter på som tillegg. Ved endring av reisevei, byttes adressene for hentestedet og leveringsstedet. Dersom TIL behandlingssted er valgt skal pasientens adresse vises som hentestedet og behandlingsstedet vises som leveringsstedet. Dersom FRA behandlingssted er valgt som reisevei, vil det være motsatt. Spesielle behov Transporttype Melding til transportøren Melding til pasientreisekontor Fyll inn antall ledsagere og huk av aktuelle spesialbehov. Dersom Alenebil velges kreves det at begrunnelse fylles inn. Valg av Spesielle behov vises i feltet for merknad til transportør (Planleggingsmodulen). Velg transporttype. Det valideres at transporttype er valgt. Meldingen vil vises i feltet for merknad til transportør (Planleggingsmodulen). Melding vises i feltet for kommentar til planlegger (Planleggingsmodulen). Rekvisisjon kan automatisk tildeles Det er mulig å huke av for om rekvisisjonen skal sendes ut automatisk. Default avkrysning er basert på den opprinnelige rekvisisjonens autoassign status. Da bestemmer rekvirent om turen skal bli tatt av autoassign prosessen eller ikke. Kun synlig for pålogget bruker. Passord Passordet til rekvirenten valideres

39 Alle felter som må fylles ut, er markert med grønt og alle felter vil valideres når Opprett eller Opprett og bestill trykkes. Som rekvirent vil det gis et varsel når en rekvisisjon opprettes og det eksisterer en rekvisisjon på samme pasient innenfor samme tidsrom. Dette for å minske risiko for å legge inn samme rekvisisjon flere ganger

40 Det sjekkes mot behandlingstidspunktet som legges inn, og det sjekkes innenfor intervallet +/- 15 minutter (konfigurerbart). Dersom det finnes rekvisisjoner innenfor intervallet, vil det bli vist en advarsel når knappen Opprettes trykkes:

41 9 Rekvisisjonsmal På bakgrunn av at Datatilsynet ikke aksepterte at det ligger bekreftede rekvisisjoner i systemet langt frem i tid, er det laget funksjonalitet for å legge inn gjentagende/ repeterende rekvisisjoner på inntil 30 dager. Frekvensen bestemmes i dette skjermbildet, og endringer kan gjøres underveis. Rekvisisjonene vil bestilles et gitt antall timer før hentetidspunktet per bestilling. Generering og bekrefting av rekvisisjoner kan settes opp. I tillegg kan malen gjenbrukes/aktiveres på nytt

42 - 41 -

43 Rekvirent: Her legger man inn rekvirent ID på vanlig måte og trykker Hent rekvirent. Dersom man ikke er innlogget bruker, må også Ansvarlig rekvirent fylles ut. Rekvirentens behandlingssted fylles ut på høyere side. Det er muligheter for å bytte behandlingssted og koststed. Passordet kan endres fra dette skjermbildet ved å klikke på linken for dette, og følgende skjermbilde kommer opp: Aktivert: Denne er standard satt som valgt når man lager en ny mal. Dette betyr at man kan deaktivere en mal dersom systemet ikke skal generer flere rekvisisjoner av forskjellige årsaker. Det vil da være mulig å aktivere en mal igjen etter et opphold. Person: Her legger man inn personnummer til pasienten og trykker Enter. Det er mulig å søke en pasient via fødselsdato/kommune dersom man bruker linken Søk pasient. Videre er det mulig å legge inn en ny pasient dersom man benytter Ny pasient linken. Behandlingstid: Her legges det inn behandlingstid og reisetid, eventuelt returtid. NB! Dette er klokkeslettene, og ikke datoene som skal legges inn! Datoene legges inn der man bestemmer regelmessighet (se lenger ned i samme skjermbilde). Man kan også velge om man skal til eller fra behandling på vanlig måte

44 Dersom man fyller ut feltene, og eventuelt huker av for retur, kommer det opp et felt til: I feltet for returtidspunktet kan det legges inn timer og minutter etter behandlingstiden. Dersom man legger inn 00:15, betyr det 15 minutter etter behandlingstiden. 01:15 betyr 1 time og 15 minutter etter behandlingstiden. Mønster for regelmessighet og Område for regelmessighet: Mønster for regelmessighet: Her velger man Ukentlig eller Daglig. Dersom Daglig velges, kan man videre si at det skal være Alle dager, eventuelt sette opp at det skal være hver 2. dag, hver 3. dag, osv. Velger man ukentlig, så får man opp dette skjermbildet: Her velger man om aktiviteten skal skje hver 1. Uke, 2. uke, osv, samt hvilke dager det skal skje på. Område for regelmessighet: Her legger man inn dato når malen skal starte, hvor mange forekomster som man skal ha, eventuelt når malen skal avsluttes. NB! det er ikke mulig å ha startdato på gjeldene dag. Den må settes opp for påfølgende virkedag. Når man har lagt inn data for regelmessighet, trykker man på Vis Liste, og følgende liste vises:

45 Her ser man alle rekvisisjonene som vil bli laget basert på denne rekvisisjonsmalen. Dersom en av linjene er merket med rød tekst (se eksempelet over), betyr dette at datoen er lagt inn i helligdagskalenderen. For mer informasjon om helligdagskalenderen, se egen beskrivelse i administrasjonsdokumentasjonen. Denne listen kan man endre, og da vil feltet for regelmessighet bli borte. Dette er fordi man da ikke har en rettlinjet regelmessighet. Ønsker man seg tilbake til den oppgitte regelmessigheten så trykker man bare på Nullstill listen, og man er tilbake til den opprinnelige listen. NB! Vær spesielt observant på at systemet ikke tillater rekvisisjoner lengre enn 30 dager frem i tid. Etter denne perioden, må malen redigeres og aktiveres på nytt. Varsel om utløpte maler kan settes opp, se mailvarsling lenger ned. Adresser: Hentested og leveringssted feltene blir automatisk fylt ut når man legger inn rekvirent og pasient. Det er mulig å endre disse adressene ved å trykke Søke hentested/søk leveringssted eller trykke Rediger. Feltene som er grå inntil Rediger er valgt. Spesielle behov: Her vises alle de spesielle behovene som er satt i systemet. Det er ikke lagt inn støtte for fjerning av spesielle behov slik det er i 4 stegs rekvisisjon (satt opp per kjørekontor). Dette fordi vi ikke vet noe om adressene på hentested og leveringssted før man har lagt inn disse data lenger ned på siden. Transporttype og Årsak: Her legges det inn hvilken transporttype og eventuell årsak til transporten (årsak er kun tilgjengelig for påloggede brukere). Melding til transportør og Pasientreisekontor: Her legger man inn kommentarene man ønsker å sende med ut til transportøren, eller det som skal vises på pasientreisekontoret

46 Mailvarsling ved utløp og Malmerknad: Forutsatt at rekvirenten har registrert en mailadresse på sin bruker, vil denne mailadressen vises i dette feltet når man legger inn rekvirent på toppen i skjermbildet. Det er selvfølgelig mulig å endre denne mailadressen til hva man ønsker for denne rekvisisjonsmalen. Når en rekvisisjonsmal går ut på dato, det vil si at alle rekvisisjoner er ferdig, blir det sendt ut en melding til denne mailadressen med malens rekvisisjonsnummer. Denne kan da søkes opp via rekvisisjonsmodulen og endringer kan gjøres. Malmerknad er en merknad til malen, slik at andre som ikke kjenner all historikk på malen, kan få informasjon om hva denne malen brukes til. For eksempel kan en slik merknad være Dialyse, oddetallsuker osv. Bestilling automatisk: Dersom det krysses av i dette feltet, vil rekvisisjonene bli generert og bekreftet automatisk. Dersom det finnes avtaler som plukker opp rekvisisjonen, vil også turen bli automatisk tilordnet (autoassign). Passord: Ikke pålogget rekvirent må legge inn passordet sitt. Kopier mal: Når man har lagret en rekvisisjonsmal, kan den redigeres ved å søke den opp under Hent rekvisisjon. Da vil man også få mulighet til å kopiere en mal. Rekvisisjonsmaler vises i alle lister der man søker opp rekvisisjoner. Her ser man rekvisisjonsmalene i blått og kursiv. Rekvisisjoner som blir generert av en slik mal, vises på vanlig måte som en vanlig rekvisisjon. En rekvisisjonsmal kan man bare redigere og slette, men den kan kopieres dersom man går inn og redigerer på malen:

47 10 Ditt behandlingssted Når rekvirent velger Ditt behandlingssted i rekvisisjonsmodulen vises modulen i et eget vindu(tilsvarende som for Transportstatus). Ditt behandlingssted skal på en enkel måte gi oversikt over alle pasienter som skal reise fra ditt behandlingssted. Du må alltid fylle inn brukernavn og passord for å få vist oversikt over transporter. Modulen vil vise feilmeldinger i rosa felt ved manglende informasjon. Valget Vis transporter viser resultatliste avhengig av hva som er valgt i Ditt behandlingssted: Hvilke transporter som vises i resultatlisten og hvordan listen ser ut (farger, font, bredde etc.) settes opp av systemadministrator/ administrator. Resultatlisten kan for eksempel avhenge av bestemte statuser og hentetidspunkt på transportene (slikt oppsett utføres i Administrasjonsmodulen). Resultatlisten som vises via Ditt behandlingssted kalles også for Infoskjermmodul. Denne modulen kan også kjøres/vises på storskjerm f.eks. i en ventehall eller et resepsjonsområde. Detaljer rundt oppsettet og bruken av slike infoskjermer finnes i et eget dokument. Se Brukerveiledning for administrasjon og bruk av Infoskjerm

48 11 Generelt om feltvalidering Dersom det legges inn feil dataformat i de ulike feltene, vil en feilmelding med rosa bakgrunn vises i toppen av hovedfeltet. Dersom ikke alle obligatoriske felt er utfylt når steget Ferdigstill velges, vil steg som mangler obligatorisk innhold vises i listen

49 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Bruk av knappesnarveier i rekvirentmodulen Registrering av rekvisisjoner går svært mye raskere dersom man bruker knappesnarveier for å navigere i stede for å bruke mus. Bruk av mus krever at du fjerner hånden fra tastaturet, flytter musen riktig, trykker og deretter flytter hånden tilbake til tastaturet. Det er tre typer knappesnarveier som virker i NISSY: Standardknapper for et skjermbilde Hurtigknapper Navigeringsknapper Standardknapper for et skjermbilde Mange skjermbilder inneholder en standardknapp som blir aktivert ved å trykke ENTER /linjeskift. En STANDARDKNAPP er merket med en kraftigere, mørk ramme når skjermbilde først vise: Her er det Hent rekvirentknappen som er STANDARDKNAPPEN. Du kan når som helst trykke Enter i dette skjermbildet for å aktivere denne knappen i stede for å flytte musepekeren og klikke. For å registrere rekvirenten kan du nå kun skrive din rekvirent ID og trykke Enter. Rekvirenten vil nå bli søkt opp og neste side i rekvisisjonsmodulen vil vises. Samme funksjon kan brukes mange steder i applikasjonen. Siden for å søke frem pasienten ser slik ut:

50 Vedlegg 1 Hurtigknapper All tekst som er understreket markerer HURTIGKNAPPER. En HURTIGKNAPP aktiveres med å holde ALT-knappen nede og trykke den respektive knapp, etterfulgt av Enter. I skjermbildet under er det seks HURTIGKNAPPER, tallene 1-4, F og N. I tillegg er det en STANDARDKNAPP. For å navigere til Forrige skjermbilde trykker du ALT+F etterfulgt av Enter. HURTIGKNAPPER finnes hele veien igjennom rekvisisjonsmodulen. Navigeringsknapper I nettleseren er det en rekke NAVIGERINGSKNAPPER som kan brukes for å forflytte deg mellom felter på siden og mellom sider på en rask og effektiv måte uten bruk av mus. Tab (Tabulator) Shift-Tab Shift-Venstrepil Shift-Høyrepil Home End Ctrl-Venstrepil Ctrl-Høyrepil Ctrl-X Ctrl-V Shift-Home Shift-End Flytte markør til neste felt Flytte markør til forrige felt Hopp til forrige side Hopp tilbake til opprinnelig side etter en shift-venstrepil Flytt markør til begynnelsen av linjen/feltet Flytt markør til slutten av feltet Flytt markør ett ord til venstre Flytt markør ett ord til høyre Klipp ut valgt tekst Lim inn tekst som tidligere er klippet ut Velg tekst fra markør til begynnelsen av feltet Velg tekst fra markør til slutten av feltet

51 Vedlegg 1 Shift-Venstrepil Shift-Høyrepil Shift-Ctrl-Venstrepil Shift-Ctrl-Høyrepil Pil opp/pil ned i en radioknappliste Velg ett tegn mer (mot) venstre Velg ett tegn (mer) mot høyre Velg ordet til venstre for markøren Velg ordet til høyre for markøren Marker forrige/neste alternativ. Trykk Tab for å flytte markør til neste felt. Mellomrom i et avkrysningsfelt Velg eller fjern valg

NISSY BRUKERHÅNDBOK REKVISISJON VERSJON 4.9 2016 LOCUS PUBLIC SAFETY AS

NISSY BRUKERHÅNDBOK REKVISISJON VERSJON 4.9 2016 LOCUS PUBLIC SAFETY AS NISSY BRUKERHÅNDBOK REKVISISJON VERSJON 4.9 2016 LOCUS PUBLIC SAFETY AS INNHOLD: 1 Introduksjon...3 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 3 3 Startsiden...5 3.1 Hurtigtaster... 5 4 Ny rekvisisjon - introduksjon...6

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Endringsdokumentasjon NISSY versjon 4.7

Endringsdokumentasjon NISSY versjon 4.7 Endringsdokumentasjon NISSY versjon 4.7 Versjon 1.4, 24. april 2015 Bente Larsen, Locus Public Safety AS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Feilrettinger... 3 3. Rekvisisjonsmodulen... 4 Felles

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7

Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7 Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7 Versjon 1.0, 28. april 2015 Innhold Innledning... 2 Nye funksjoner i rekvisisjonsmodulen... 3 Felles for 4-stegs og ensides... 3 1. Pålogging... 3 2. Endringer

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Endringsdokumentasjon NISSY versjon 4.5

Endringsdokumentasjon NISSY versjon 4.5 Endringsdokumentasjon NISSY versjon 4.5 Versjon 1.5, 9.5.2014 Bente Larsen, Locus Public Safety AS 1. Innledning... 2 2. Feilrettinger... 2 3. Rekvisisjonsmodulen... 4 SMS utsending... 4 Rediger valgte...

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning til Grunnmur; elektronisk Melding om reindrift

Brukerveiledning til Grunnmur; elektronisk Melding om reindrift Brukerveiledning til Grunnmur; elektronisk Melding om reindrift Denne er utarbeidet for innehavere av siidaandeler og er en brukerveileder til den elektroniske melding om reindrift. Brukerveiledningen

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Innhold 1. Navigasjon/generelt Hovedmeny Infopanel Søkefeltet Tilbake-knapp 2. Hjem/forside 3. Innstillinger Logo Avtaleinnstillinger Behandlinger Brukerinnstillinger og

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

5. Brukerveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

5. Brukerveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 5. Experior - rich test editor for FitNesse - 5.1. Forord Denne brukerveiledningen gir en oversikt over Experiors funksjonalitet og hvordan denne kan benyttes. Den kan gjerne leses i sammenheng med produktdokumentasjonen.

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning www.eye-share.no Eye-share AS Maskinveien 15 4066 Stavanger eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning I N N H O L D 1. Innledning...3 2. Overordnet funksjonalitet...4 3. Hovedskjermbilder...5 3.1. Pålogging...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19.

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19. minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19. 2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: mari.floen@minfagplan.no

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET 2015... 2 KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer