BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON LOCUS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON LOCUS AS

2

3 INNHOLD: 1 Introduksjon Brukerveiledningens oppbygging Skjermbildet Toppmeny Navigasjonslinje Hoveddel Sammendrag Hurtigtaster Startsiden Registrering av rekvisisjoner Steg 1: Rekvirent - Behandlingssted Rekvirent Bytt passord Ny rekvirent Bytt rekvirent Behandlingssted Bytt behandlingssted søkemuligheter Steg 2: Pasient Søk pasient Fonetisk søk ved søk på pasient Treffliste ved søk på pasient Registrerte mobiltelefonnumre og SMS utsending Rediger pasient Ny pasient Egenandel Rediger egenandel Steg 3: Reise Behandlingsdato Etterregistrering Hentested og leveringssted Spesielle behov og spesiell transporttype Valg av trafikal/medisinsk årsak til transport Melding til transportør Legg til ny reise (delreise) Steg 4: Ferdigstill Ansvarlig rekvirent Oversikt rekvisisjon bekreft Hent rekvisisjon Reisemåte Endring av rekvisisjoner Endring av bekreftede rekvisisjoner Endre reisetidspunkt på en bekreftet rekvisisjon Endring av rekvisisjoner som er bestilt Transportstatus Ensides rekvisisjon Rekvisisjonsmal Ditt behandlingssted

4 11 Generelt om feltvalidering

5 1 Introduksjon Pasienttransport skal ivareta hele kjeden fra en rekvisisjon lages, bekreftes, behandles på kjørekontoret, til bestilling av transporten hos transportør. Årlig utføres det 4 millioner pasienttransporter i Norge. For å kunne effektivisere og kvalitetsforbedre disse transportene er det behov for en løsning som kan gi den nødvendige oversikten. Videre er det sentralt å sikre en effektiv drift av pasienttransport, sikre riktige utbetalinger og gi nødvendige styringsdata for virksomheten. Brukerne av systemet vil være personell ved kjørekontorene, bestillere/rekvirenter og administrativt personell ved oppgjørsenhetene. Pasienttransport er en webapplikasjon som krever tilgang til PC med nettleser (Internet Explorer eller FireFox) og tilgang til Helsenett. 1.1 Brukerveiledningens oppbygging Hvert steg i veiviseren er forklart med relevant skjermbilde og hvilke muligheter som finnes. Systemet består av følgende moduler: Modul for registrering av rekvisisjoner Modul for planlegging - effektuering og gjennomføring Modul for systemadministrasjon Statusmodul Rapporter og statistikker Modul for Registrering av rekvisisjoner omtales i denne brukerveiledingen. Brukere av modulen har en rolle som kalles rekvirenter

6 2 Skjermbildet Toppmeny Navigasjonslinje Hoveddel Sammendrag Brukervennlighet, effektivitet og fleksibilitet for operatørene er vektlagt. Minimalt behov for bruk av mus funksjoner styres ved bruk av tastatur Bruk av veiviser med funksjonell navigering Forrige/Neste Registrering av rekvisisjon følger en arbeidsflyt hvor man trinnvis går gjennom fastsatte steg Et sammendrag av registrert informasjon vises i eget vindu (mørk blå rute til høyre) I visse tilfeller når noe går galt på serversiden i systemet, vil følgende feilmelding vises: Referanseid for eventuell henvendelse til brukerstøtte: 32baf20f- 15a8-418f-b143-c044749dfe0e Dette er en feilmelding som kan kopieres og sendes til ptsupport sammen med en beskrivelse av hvordan den ble provosert frem. Dette vil forenkle feilsøkingen for NHN og Locus. 2.1 Toppmeny Toppemenyen viser følgende valg: Startsiden Fører bruker tilbake til oppstartssiden med informasjon. Ny rekvisisjon Starter veiviser for innleggelse av en ny rekvisisjon. Bruker kan bevege seg frem og tilbake i veiviseren. Hent rekvisisjon Henter frem en tidligere rekvisisjon som ikke er effektuert. Personnummer eller rekvisisjonsnummer må oppgis, eller pasienten må søkes fram med navn og fødselsdato eller kommune. Transportstatus - 5 -

7 Starter Statusmodulen der brukeren kan søke frem turer og sjekke status på disse. Ensides rekvisisjon Denne versjonen for innlegging av rekvisisjoner er samlet på en side og brukes av alle kobler seg opp via eksterne systemer (EPJ systemer). Rekvisisjonsmal For å legge inn rekvisisjoner som skal gjentas regelmessig, og som genereres fortløpende. Ditt behandlingssted Alle rekvisisjoner som enten starter fra ditt behandlingssted eller ditt behandlingssteds postnummer vil bli listet opp. 2.2 Navigasjonslinje Viser de ulike stegene i prosessen med å registrere en ny rekvisisjon. Det kan navigeres dirkete i denne linjen ved å klikke på ønsket steg. Alternativt kan hurtigtast benyttes, Alt + understreket tegn, i dette tilfellet tallet foran steget. I Firefox vil brukeren gå direkte til valgt steg. I Internet Explorer vil Alt + understreket tegn fører til at link blir valgt, Enter må trykkes for å utføre valget. 2.3 Hoveddel Innholdet i denne delen avhenger av hvilket steg brukeren befinner seg på. Rekvisisjonens innhold vil legges inn i skjemafelter i denne delen. 2.4 Sammendrag Når innhold er registrert for de ulike stegene, vil et utvalg av teksten vises under hvert punkt. 2.5 Hurtigtaster I applikasjonen er det mulig å bruke hurtigtaster for å navigere rundt. Dette er identifisert med en understreket bokstav eller tall. I Internet Explorer må man bruke Alt + understreket og deretter trykke Enter. I FireFox må man bruke Alt + understreket. Alle hurtigtaster er ikke beskrevet her, men det er også mulig å bruke Enter på de fleste stedene man skal trykke på en OK knapp eller tilsvarende. For å forebygge museskader er det viktig å innarbeide gode arbeidsrutiner fra begynnelsen av når et nytt IT-system skal tas i bruk. Derfor er det lurt å lære seg hurtigtaster så raskt som mulig! Se vedlegg 1 til dette dokumentet for en oversikt

8 3 Startsiden Velkommen til Pasienttransport. Inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon, Transportstatus og Ditt behandlingssted vises i toppmenyen. NB! Dersom brukeren jobber med en rekvisisjon, vil det stå Rekvisisjon i stedet for Ny rekvisisjon. For å få tilbake Ny rekvisisjon, må aktiv rekvisisjon enten bekreftes eller avbrytes i Steg

9 4 Registrering av rekvisisjoner Registrering av rekvisisjoner følger en arbeidsflyt hvor man går trinnvis gjennom fastsatte steg. Hvilket steg man er på, vises i navigasjonslinjen og man flytter seg stegvis ved å trykke Forrige / Neste. Et sammendrag av rekvisisjonen oppdateres fortløpende og vises på siden av redigeringsvinduet. Velg Ny rekvisisjon i toppmenyen. Alle rekvirenter som ikke har registrert en e-post adresse vil få opp følgende bilde: Ved å legge inn e-postadresse og passord i dette skjermbildet, vil rekvirenten kunne benytte seg av funksjonaliteten for å få tilsendt nytt passord på e-post. Dersom rekvirenten velger å hoppe over innlegging av e-postadressen, vil rekvirenten bli spurt hver gang Hent rekvirent benyttes. Dette gjelder både 4-stegs og ensides rekvisisjonsbilde. 4.1 Steg 1: Rekvirent - Behandlingssted Rekvirent Rekvirent er ikke knyttet til en eventuell innlogget bruker, men rekvirentens passord må oppgis for å generere rekvisisjoner i steg 4, Ferdigstill, som en signatur

10 Brukerne skal kunne registrere seg selv som rekvirent ( Ny rekvirent ) Rekvirent ID er enten helsepersonellnummer eller systemgenerert. Regler rundt dette vil bli definert når brukermodul blir tilkoplet brukerdatabasen. Dersom man allerede har lagt inn rekvisisjoner tidligere og nettleseren ikke har blitt lukket, vil man automatisk gå til steg 2. Tast inn rekvirent ID som er ditt helsepersonellnummer eller en ID gitt av systemet når du registrerte deg. Trykk Hent rekvirent, Alt + H, for å hente frem din rekvirentinformasjon. Rekvirent ID og navn vil vises i feltene, samt behandlingssted man er knyttet mot. Dersom man ikke er knyttet mot et behandlingssted, får man opp søkefunksjonen for behandlingssteder. Det gjøres en sjekk på rekvirenten når rekvirent legges inn i steg 1. Feilmeldingene vises øverst på siden som vanlig: Bytt passord Passord må byttes etter gitte regler. Dersom man får opp en rosa boks i toppen av skjermbildet som sier at man har x dager igjen før passordet utløper, må man bytte passord

11 Skriv inn det gamle passordet og det nye passordet to ganger. Passordet må være minst 5 tegn langt, inneholde tall og bokstaver. Det er ikke lov å bruke de tre siste brukte passordene på nytt igjen Ny rekvirent Trykk Ny rekvirent for å registrere deg som rekvirent første gang du benytter systemet. Benyttes for å opprette en ny rekvirent. Fyll inn informasjon i feltene. Felt merket med * er obligatorisk å fylle inn. Registrer din rekvirentinformasjon. Skriv inn ditt helsepersonellnummer som Rekvirent ID, eller kryss av Generer ID, og systemet vil tildele en ID til deg. Passordet brukes for å signere rekvisisjoner. Vennligst husk passordet ditt! Det finnes en mulighet for å fjerne valget Ny rekvirent fra steg 1 i rekvisisjonsmodulen. Dette valget vil i så fall gjelde per applikasjonsserver. Systemadministrator skal i så fall ta denne avgjørelsen samt kontakte teknikere som kan utføre denne innstillingen Bytt rekvirent

12 Benyttes for å bytte til en annen rekvirent for denne revisjonen. Skriv inn aktuell rekvirent Id. Passordet blir først forespurt når rekvisisjon genereres i steg 4, Ferdigstill. Bytt rekvirent benyttes også ved redigering av rekvisisjoner som er lagt inn av en annen rekvirent. Endringer i en rekvisisjon vil først bli lagret når steget 4, Ferdigstill, velges. I dette steget må rekvirentens passord oppgis Behandlingssted Behandlingssted vil inneholde behandlingsstedet som er satt som standard for rekvirenten. Dette kommer automatisk opp når man legger in rekvirent ID Bytt behandlingssted søkemuligheter Søk etter behandlingssted. Oppgi søkekriterier. Dersom det krysses av for Sett som standard behandlingssted for rekvirent, vil dette behandlingsstedet bli ny standard for denne rekvirenten. Velg region og Navn(merket med *). Søkestrengen må være minimum 3 tegn. Jokertegnene * (mange tegn) og? (ett tegn) kan benyttes. * kan kun benyttes etter bokstaver. For eksempel vil syk* gi et resultat med alle behandlingssteder som starter med syk. Se neste figur. Du kan også velge å søke på HER nummeret som i så fall skrives inn i feltet Navn. Informasjon om offentlig/privat sektor vil vises som en egen kolonne i søkeresultat listen slik som vist i neste bildet

13 Listen med søkeresultatene kan vises som en trestruktur, dvs. du kan åpne et behandlingssted ved å klikke på pil-ned bildet. Nå vises adresse informasjon og eventuelt e-post adresse samt eksisterende underavdelinger. Du kan fritt velge underavdeling på ønsket nivå i behandlingsstedsregisteret Avansert søk For et avansert søk, er det følgende felt tilgjengelig: Da kan det filtreres på sektor, profesjon og kjørekontor. Feltene i profesjon er konfigurerbart og vil gjelde for hele landet

14 4.2 Steg 2: Pasient Skriv inn pasientens personnummer dersom dette er kjent. Trykk Hent pasient. Informasjon om egenandel vises i samme skjermbilde som pasientinformasjon. Det er her mulig å endre dette. Det er også mulig å krysse av for papirrekvisisjon dersom pasienten har en papirrekvisisjon som skal hentes inn av transportøren. Dette er kun tilgjengelig for påloggede brukere. Det listes også opp eksisterende rekvisisjoner for pasienten. Sjekk at det ikke allerede eksisterer en rekvisisjon på denne pasienten til samme behandling. Dersom det gjør det, kan man bare klikke på rekvisisjonsnummeret, og denne rekvisisjonen blir fylt inn, og man kan gå direkte til Steg 4 Ferdigstill

15 4.2.1 Søk pasient Dersom ikke personnummeret er kjent, må Søk pasient benyttes. Klikk Søk pasient. Søk opp pasient. Felt med * er påkrevde. Trykk Avbryt for å gå tilbake. Pasient kan søkes fram med en kombinasjon av navn og fødselsdato eller navn og kommune. Her er det ikke mulig å bruke jokertegn * eller %! Fonetisk søk ved søk på pasient I folkeregisteroppslaget er det nå laget en løsning for fonetisk søk. Det er laget en egen brukerveiledning for dette som ligger på forumet (søk på fonetisk) Treffliste ved søk på pasient Det er mulig å få en treffliste som viser flere pasienter ved bruk av søk på pasient. Dette betyr at et søk på - navn og fødselsdato - eller navn og kommune kan resultere i en liste med flere pasienter. Dette vil se slik ut: Dersom det oppleves feil eller mangler ved søk på pasient så skal dette sendes inn på normal feilmeldingsmåte!

16 4.2.4 Registrerte mobiltelefonnumre og SMS utsending I forbindelse med SMS utsending vil det gå automatiske SMS er dersom det er satt opp regler for dette. En typisk regel er: dersom behandlingstidspunktet endres så sendes det en SMS til pasienten om dette. SMS utsending vil kun være tilgjengelig for de som har mobiltelefonnummeret registrert og aktivert. Gyldige mobilnummer må være i eller serien (Norges mobilnummerserier). Det kan angis flere telefonnumre i feltet; disse må da skilles med komma(,). MEN vær klar over at det er kun det første gyldige mobilnummeret som vil bli benyttet ved SMS utsending! Dersom nummeret ikke skal være aktivt, settes det en stjerne* foran telefonnummer. Et eksempel på gyldig innhold i feltet: * , , Her er vil det sendes en SMS til dersom øvrige krav i en definert regel er oppfylt. E-post adresse er også lagt inn slik at det kan sendes bekreftelser på flybestillinger og lignende

17 4.2.5 Rediger pasient Klikk Rediger pasient. Rediger pasientinformasjonen og trykk Lagre. Trykk Avbryt for å forkaste endringene. Endringene som lagres, gjelder inntil informasjon om denne pasienten lastes inn på nytt fra Folkeregisteret. Det betyr at informasjon lagret gjelder kun for denne bestillingen. Informasjon må legges inn på nytt for hver gang med unntak av telefonnummer. Telefonnummer på pasienten blir lagret slik at man slipper å skrive dette inn for hver gang. Det vil automatisk bli lagt på +47 dersom telefonnummeret inneholder 8 siffer Ny pasient Klikk Ny pasient Legg inn pasientinformasjonen og trykk Lagre. Trykk Avbryt for å gå tilbake. Når Postnr felt er fylt inn vil sted bli fylt ut automatisk. Det er ikke validering av personnummerfeltet. Det skal være mulig å legge inn utenlandske personnumre og midlertidige numre. Dersom et godkjent personnummer legges inn, vil oppslag mot Folkeregisteret overstyre det som er lagt inn

18 4.2.7 Egenandel Informasjonen som vises her er knyttet til pasienten og frikortregisteret. Dersom personnummeret finnes i frikortregisteret og der er registrert med gyldig frikort for gjeldende år vises: Har frikort: Ja Dersom personnummer ikke finnes i frikortregisteret, eller dersom personnummeret finnes i frikortregisteret og det er registrert med ugyldig frikort for gjeldende år vises: Har frikort: Nei Når det er en feilmelding fra NAV: "Feil i personnummeret, ikke funnet hos NAV" Når det er systemfeil (timeout, el.lign.): "Får ikke kontakt med ekstern tjeneste." Dersom en pasient er under 16 år, vil egenandelen bli satt til 0 kroner. Dette gjelder også dersom Fakturer eget HF eller Annen fritaksgrunn benyttes. Dersom Fritt sykehusvalg er valgt, blir egenandelen satt til 400 kroner. Egenandel kan ikke redigeres manuelt av bruker Rediger egenandel Velg Rediger egenandel i bildet med pasientinformasjon

19 Velg om person har eller ikke har frikort Velg om eget HF (helseforetak) skal faktureres Velg om Fritt sykehusvalg skal benyttes Velg om Annen fritaksgrunn skal benyttes Egenandel vil vise 0 dersom person har frikort, annen sats kan legges inn. Dersom behandlingssted tilhører eget Helseforetak, skal Fakturering eget HF velges, da settes egenandelen til kr 0,-. Det kan legges inn en begrunnelse for hvert av feltene, men den blir kun sendt ut til transportør dersom Fakturering eget HF er valgt. Dersom systemadministrator har registrert og aktivert frikort begrunnelser i Administrator modulen, vil disse vises i Egenandel bildet for en rekvisisjon: Valgt begrunnelse og eventuell kommentar(her Afghanistan ) vises i steg 2 for rekvisisjonen

20 4.3 Steg 3: Reise Velg Neste (Reise) eller 3. Reise Behandlingsdato En reise kan bestå av en eller flere delreiser. Hver delreise blir en egen rekvisisjon. Registrer først Behandlingsdato og deretter Reisevei (til / fra behandling). Dato skrives inn i formatet ddmmåå, punktum kan også brukes. Eksempel eller Et alternativ for å velge dato er å klikke på knappen som viser kalender, klikk deretter på ønsket dato. Tid skrives inn i formatet tt:mm, kolon kan brukes. Eksempel 1000 eller 10:00. Klikk OK Etterregistrering Det sperres for hentetid på rekvisisjoner tilbake i tid for ikke-innloggede brukere. Dette er satt til 15 minutter (konfigurerbart). Det betyr at det kommer opp feilmelding dersom rekvirenten forsøker å legge inn en rekvisisjon med hentetid tidligere enn 15 minutter. For innlogget bruker vil følgende melding vises dersom tidspunkt for behandling angis tilbake i tid samme dag:

21 Dersom tid for behandling angis tilbake i tid tidligere enn i dag, vil følgende skjermbilde vises til innlogget bruker: Da vil rekvisisjonen bli etterregistrert og tilordnet til en fiktiv avtale, og automatisk satt til Fremme. Denne turen vil aldri bli vist i planlegging, kun i Administrasjonsmodulen. I Steg 4 Ferdigstill er det lagt inn en avkrysningsboks for retur. Det som skjer er at det blir laget en retur med samme tidspunkter som allerede lagt inn på turen. Hentetiden settes lik behandlingstidspunkt, også på returen. Hente- og leveringssted bytter retning

22 4.3.3 Hentested og leveringssted Hentested og leveringssted vil være ferdig utfylt etter følgende regler: Dersom reisevei er Til behandling kommer følgende opp automatisk: Hentested = pasientens hjemmeadresse Leveringssted = Behandlingsstedets adresse Ved reisevei lik Fra behandling, er det motsatt. Dersom det er ønskelig å snu rekvisisjonen, kan man klikke på Til behandling/fra behandling. Da vil hentested og leveringssted bytte plass. Dersom personen ikke skal hentes eller leveres på hjemmeadresse er det viktig å korrigere hele adressen på angitt sted for henting/levering! Dersom personen skal hentes på et behandlingssted og leveres på et annet behandlingssted, er det mulig å søke i behandlingsstedsregisteret. Trykk Søk hentested / Søk leveringssted for å søke frem nytt behandlingssted, og velg deretter ønsket behandlingssted

23 Dersom nytt behandlingssted velges i hente- eller leveringssted, blir rekvirenten spurt om rekvirentens behandlingssted også skal endres (default behandlingssted for rekvirent). Endringer på adressene, kan også gjøres ved å trykke på Rediger. Her har man også mulighet til å blanke ut alle feltene eller legge inn gårds- og bruksnummer skal benyttes. Ikke fyll inn pasientens navn i noen fritekstfelt, mens navnet på organisasjon/behandlingssted bør fylles ut hvis mulig. Dersom adressen ikke finnes i GAB når man trykker OK, vil det komme opp en feilmeldingsdialog som sier at man kan fortsette, eller gå tilbake for å rette opp. Noen adresser med gatenavn blir ikke funnet i adresseregisteret (GAB), og dermed blir de ikke geokodet. Det er da mulighet for å registrere gårds- og bruksnummer som en adresse, og benytte dette for oppslag i GAB. Dersom det kun er benyttet postnummer og sted, vil geokodene angi det geografiske tyngdepunktet innenfor det oppgitte postnummerområdet Spesielle behov og spesiell transporttype Fyll inn eventuelle Spesielle behov ved å trykke på den øverste Det er viktig å merke seg at begrunnelsen på det enkelte behov ikke kommer ut til transportøren på noe måte. Dette er den medisinske grunnen til at kravet til spesielle behov settes. Reiseplanlegging: Dette er ment som en melding fra rekvirent til Pasientreisekontoret om at dette er en kombinasjonstur som må planlegges. Sammensatt reise: Brukes av rekvirent som skal angi start- og hentested. Pasientreisekontoret må da foreta en oppsplitting av reisen. Behovet for Alenebil må begrunnes særskilt. Fyll inn eventuelle Spesiell transporttype ved å trykke på den nederste Klikk OK for å registrere reiseinformasjon Valg av trafikal/medisinsk årsak til transport I det 3.steget i rekvisisjonsmodulen er valg av enten trafikal eller medisinsk årsak til transport lagt til

24 Det er kun påloggede brukere som skal ha tilgang til dette feltet. Dersom brukeren ikke er pålogget, vil årsaken lagres som medisinsk som standard verdi. Årsak vil ikke vises i bildet for brukere som ikke er logget på. Trafikal eller medisinsk årsak til transport kan endres av påloggende brukere frem til rekvisisjonen er bekreftet. Ved valg av trafikal årsak vises valget: Skal sende innkallingsbekreftelse. Denne skal hukes av i forbindelse med utsteding av rekvisisjoner på trafikalt grunnlag hvor det er behov for å kontrollere at pasienten er innkalt til behandling. Dette betyr at pasienten skal få beskjed om at innkallingsbekreftelse skal sendes inn per post Melding til transportør Det er mulig å legge inn melding til transportør. Dette er samme melding som vil vises i forbindelse med bekreftelse av rekvisisjonen Legg til ny reise (delreise) Velg Legg til ny reise for å legge til delreiser. Tabell med oversikt over delreiser vil vises:

25 Valg i reisetabell, kolonne til høyre [R] [N] [O] [S] Rediger delreise Flytt delreise ned Flytt delreise opp Slett delreise 4.4 Steg 4: Ferdigstill Velg Neste (Ferdigstill) eller 4. Ferdigstill Kryss av dersom Returrekvisisjon ønskes. Da genereres det en rekvisisjon for returreisen der hentested og leveringssted er byttet om. Skal pasienten ha flere behandlinger med samme reise, kan Serierekvisisjon krysses av. Ansvarlig rekvirent må fylles ut av ikke-pålogget bruker, og kan fylles ut av pålogget bruker. Følgende skjermbilde vil da vises:

26 Her kan man skrive inn datoer og klokkeslett for de forskjellige reisene. Det er mulig å bruke kalender funksjonen ved å trykke på kalender ikonet. Klikker man på retur for man også opp retur tidspunkt, slik at returene også kan genereres samtidig. Det er også mulig å generere samt bestille alle turene i dette steget, slik at man slipper å bestille tur for tur. Dersom man skal opprette og bestille, må transporttype velges. Det kan også legges inn en melding til transportør og tilleggsinformasjon. Dette vil da bli lagt til på alle rekvisisjonene. Det er mulig å huke av for om rekvisisjonen skal sendes ut automatisk. Default avkrysningen er basert på den opprinnelige rekvisisjonens autoassign status. Da bestemmer rekvirent om turen skal bli tatt av autoassign prosessen eller ikke. Klikk Opprett: en eller flere rekvisisjoner opprettes (en per delreise, ganger 2 hvis returrekvisisjon, og ganget med antall serierekvisisjoner). Klikk Opprett og bestill: for å opprette og bestille alle rekvisisjonene i et steg. NB! Følgende feilmelding vises dersom passord ikke skrives inn: Som rekvirent (både ikke innlogget og innlogget) vil det nå gis et varsel når en rekvisisjon oppretter og det eksisterer en rekvisisjon på samme pasient innenfor samme tidsrom. Dette for å minske risiko for å legge inn samme rekvisisjon flere ganger. Det sjekkes mot behandlingstidspunktet som legges inn, og det sjekkes innenfor intervallet +/- 15 minutter (konfigurerbart). Dersom det finnes rekvisisjoner innenfor intervallet, vil det bli vist en advarsel når rekvisisjonen ferdigstilles i Steg 4:

27 4.4.1 Ansvarlig rekvirent Dersom man ikke er innlogget bruker, må ansvarlig rekvirent fylles inn før rekvisisjonen kan bli ferdigstilt. Dette er ikke obligatorisk dersom man er innlogget bruker

28 4.4.2 Oversikt rekvisisjon bekreft Følgende oversikt vises når rekvisisjoner er generert Trykk Bestill for å bestille rekvisisjonen. Trykk [R] for å redigere rekvisisjonen. Trykk [P] for å lage en møteplass. Trykk [S] for å slette rekvisisjonen. Trykk [T] for å generere en retur rekvisisjon. Trykk [U] for å vise rekvisisjonen i et utskriftsvennlig format. Dersom man er innlogget bruker, får man slettet rekvisisjoner som er bekreftet, og rekvisisjoner som er lagt på ressurs med ressurs status tildelt. Man får ikke slettet rekvisisjoner som har status bestilt eller høyere. Dersom man ikke er innlogget bruker får man slettet rekvisisjoner som er bekreftet. Man får ikke slettet rekvisisjoner som er tildelt til en ressurs. Det vil si at man får ikke slettet rekvisisjoner som blir tatt av autodispatch, da disse blir tildelt ressurs når de bekreftes. Ikke bekreftede rekvisisjoner vil ikke vises i planleggingsmodulen! Rekvisisjon Behandlingsdato Pasient klar fra Fra Til Spesielle behov Status Bestill [R] [P] [S] [T] [U] Nummer genereres av systemet Dato registrert for behandling Fylles inn av kjørekontoret Henteadresse Leveringsadresse Viser hvilke spesielle behov som er registrert for reisen Ny eller bekreftet Velges for å bestille rekvisisjon. Rekvisisjonen må bestilles for å bli effektuert. Rediger (ikke tilgjengelig dersom turen er tilordnet) MøtePlass kan opprettes Slett (ikke tilgjengelig dersom turen er tilordnet) Retur rekvisisjon genereres Viser rekvisisjonen i et utskriftsvennlig format Dersom man lager en tur/retur samtidig og trykker på Opprett og bestill, og transporttypen er RFLY (konfigurerbart), vil tur og retur bestilles samtidig. Rekvisisjoner basert på rekvisisjonsmal vil også få denne funksjonaliteten. Bestillingen vil umiddelbart bli oversendt til VIAs bestillingssystem (forutsatt at det er laget en avtale som passer for rekvisisjonen). NB! Denne funksjonaliteten vil ikke bli aktivert før VIA Travel er klar til å motta doble bestillinger på sin side

29 5 Hent rekvisisjon Hent rekvisisjon brukes for å søke fram rekvisisjoner basert på rekvisisjonsnummer, personnummer eller etternavn/fornavn. VIKTIG: Dersom rekvirent er logget inn får rekvirenten søke frem og vist pasienter på turer som starter eller stopper i tilknytning til sitt kjørekontor(postnumre). Dersom rekvirent ikke er logget inn vises felt for brukerid og passord(slik som ved ferdigstilling av rekvisisjon). Basert på den brukerid som oppgis (og verifiseres med passord) får man vist pasienter på turer som starter eller stopper i tilknytning til sitt behandlingssted. Dersom rekvirent er pålogget, er det disse feltene som vises: Trykk Hent rekvisisjon for å finne rekvisisjonen basert på rekvisisjonsnummer og/eller personnummer og/eller etternavn/fornavn. Når man peker på en rad i resultatlisten vil denne få grønn bakgrunnsfarge, og rekvisisjonsmaler vil bli vist i kursiv (se eget kapittel om dette)

30 5.1 Reisemåte Klikk Bestill i resultatlisten som viser rekvisisjoner for å bestille rekvisisjonen. Legg inn tidspunktet når pasienten er klar. Default dato er satt lik behandlingsdatoen, og formatet er ddmmåå, punktum kan brukes. Eksempel eller Et alternativ for å velge dato er å klikke på kalenderknappen, klikk deretter på ønsket dato. Tid skrives inn i formatet tt:mm, kolon kan brukes. Eksempel 1000 eller 10:00. Velg deretter reisemåte. Legg inn tilleggsinformasjon. Dette er informasjon som kun vil vises i Planleggingsmodulen. Legg inn melding til transportør. Denne meldingen vil bli sendt til transportør/avtale sammen med bestillingen. Denne meldingen vil kunne vises på taksameter i bilene, det er derfor viktig at man ikke legger inn sensitiv informasjon her! Rekvisisjonen er nå registrert og vil vises i Planleggingsmodulen i henhold til gjeldende regler. Vanligvis vil rekvisisjonen vises den dagen reisen skal foregå (pasient klar fra). Videre behandling vil foregå på kjørekontorene, det betyr i Planleggingsmodulen

31 6 Endring av rekvisisjoner For å kunne endre på en rekvisisjon, må man være pålogget som transportkoordinator. Dette gjøres enklest dersom man åpner planleggingsmodulen og logger seg på denne med brukernavn og passord, for deretter å åpne rekvisisjonsmodulen ved å trykke på helse-logoen. Man vil da se at pålogget bruker vises i Rekvisisjonsmodulen. 6.1 Endring av bekreftede rekvisisjoner Det er mulig å endre på en rekvisisjon etter at den er bekreftet, gjelder både ikke innlogget og innlogget rekvirenter. Ikke innlogget rekvirent må angi rekvirent id og passord. Dette for at systemet skal kunne logge hvem som gjør endringene, slik at dette vises i administrasjonsmodulen i etterkant. Vær klar over at dere i loggen i administrasjonsmodulen ikke kan se hva som er endret! 6.2 Endre reisetidspunkt på en bekreftet rekvisisjon For å endre reisetidspunktet/starttidspunktet på en rekvisisjon, trykk på ikonet i listen Ventende oppdrag i Planleggingsmodulen. Da åpnes rekvisisjonen i Rekvisisjonsmodulen for redigering. Velg nå å avbryte registreringen ved å gå til Steg 4 Ferdigstill. Nå vises rekvisisjonen i en liste hvor det helt til høyre er mulig å trykke på linken [M] for Rediger reisemåte :

32 Legg inn nytt reisetidspunkt og bekreft via OK knappen. Gå tilbake til Planleggingsmodulen. Her vil reisetidspunktet nå oppdateres for rekvisisjonen i løpet av kort tid. 6.3 Endring av rekvisisjoner som er bestilt Dersom en tur er bestilt vil Innloggede brukere kunne endre på rekvisisjonen. Man kan ikke endre på turer som er startet. I Steg 4 kan man da velge Endre status til oppdrag ferdig. Oppdraget vil da ikke vises i oversikten på Kjørekontoret

33 7 Transportstatus Når man velger Transportstatus i rekvisisjonsmodulen, får man opp statusmodulen i et eget vindu. VIKTIG: Dersom rekvirent er logget inn får rekvirenten søke frem og vist pasienter på turer som starter eller stopper i tilknytning til sitt kjørekontor(postnumre). Dersom rekvirent ikke er logget inn vises felt for brukerid og passord(slik som ved ferdigstilling av rekvisisjon). Basert på den brukerid som oppgis (og verifiseres med passord) får man vist pasienter på turer som starter eller stopper i tilknytning til sitt behandlingssted. Her kan man søke opp rekvisisjoner. Følgende søkefelt er tilgjengelige: eller eller og Rekvisisjonsnummer: eksakt rekvisisjonsnummer må fylles ut Personnummer: eksakt personnummer må fylles Etternavn/Fornavn: eksakt etternavn og fornavn må fylles ut Kommune: velg en kommune i nedtrekkmenyen Både: Rekvirent ID og Passord MÅ uansett fylles ut! Dersom behandlingsdato(dd.mm.åå) er kjent, kan dette også fylles inn for å begrense søkeresultatet. Dersom det skal søkes på navn eller kommune, må begge disse feltene fylles ut. Feilmeldinger vil bli vist med rosa bakgrunn på toppen slik:

34 Søkeresultatet vil bli vist under søkefeltene for enkelt å kunne endre på søket:

35 Dersom man markerer en rekvisisjon, kan man se på detaljene til rekvisisjonen nederst i skjermbildet. Her vises detaljer om transporten: hvilken transportør pasienten skal med, hvilket løyve som henter denne pasienten, bookingnummeret (hvis mottatt på SUTI tur), status for rekvisisjonen, status for transportøren. Det siste er informasjon som blir oppdatert etter hvert som kjørekontoret endrer status på turen. Rekvisisjonene kan ha følgende statuser: Ny = Rekvisisjonen er bestilt av rekvirent, men ikke bekreftet Bekreftet = Rekvisisjonen er bekreftet av rekvirent Tildelt = Rekvisisjonen er tildelt til transportør Akseptert = Rekvisisjonen er akseptert av transportør Avvist = Rekvisisjonen er avvist av transportør Kansellert = Rekvisisjonen er kansellert av kjørekontoret Startet = Bilen har startet på turen Passasjer fremme = Passasjeren er kommet frem Oppdrag ferdig = Rekvisisjonen er fullført (samkjøring) Ikke møtt = Passasjeren har ikke møtt Transporten kan ha følgende statuser: Opptatt, venter på svar = Venter på svar fra transportør Tildelt = Kjørekontoret har tildelt turen til en transportør Bestilt = Bestilling er sendt til transportør Bekreftet = Bestillingen er bekreftet av transportør Avvist = Turen er avvist av kjørekontoret Avvist av transportør = Turen er avvist av transportøren Feil = En feil har oppstått, vurder å ta kontakt med en systemadministrator Avbrutt = Turen er blitt avbrutt av transportør Startet = Bilen har startet på turen Bomtur = Turen ble en bomtur (passasjer ikke møtt) Tidsavbrudd = transportør besvarte ikke bestillingen innen tidsfristen Framme = Turen er ferdig Disse statusene blir mest reelle når transportørene har koblet seg til automatisk

36 8 Ensides rekvisisjon Denne modulen gir mulighet for å registrere hele rekvisisjonen i ett og samme bilde. Alle som benytter seg av URL oppkobling fra eksterne systemer, blir sendt til denne siden (Profdoc, Infodoc, og lignende applikasjoner). For disse vil default transporttype være satt til Taxi. Brukerstedsnummer og brukerstedspassordet vil valideres i tillegg til rekvirenten og passordet. Dette må stemme i forhold til hva som er registrert i Administrasjonsmodulen på behandlingsstedet rekvirenten er tilknyttet. NB! Viktig at rekvirenten er tilknyttet til et behandlingssted! Her vil informasjon fylles inn avhengig av valg brukeren foretar underveis: Funksjonsvalg: Hent rekvirent Ansvarlig rekvirent Ny rekvirent Bytt rekvirentpassord Beskrivelse: Fyll inn rekvirent ID og velg Hent rekvirent. Behandlingssted for valgt rekvirent vises og avhengig av om til eller fra behandling er valgt, vil henholdsvis Leveringssted eller Hentested fylles ut. ID til ansvarlig rekvirent valideres (kun obligatorisk for ikke innlogget bruker). Bildet for å registrere ny rekvirent (tilsvarende steg 1 i rekvisisjonsmodulen) vises. Når ny rekvirent bekreftes, vises den nye IDen i bildet for ensides rekvisisjon, og feltene for behandlingssted er blanket ut. Brukeren må benytte Bytt behandlingssted for å knytte et behandlingssted til sin nye rekvirent. Passordet kan endres ved å skrive inn nytt og gammelt passord i skjermbildet som kommer opp hvis linken trykkes: Bytt behandlingssted Hent pasient Bildet for å søke frem ønsket behandlingssted (tilsvarende steg 1 i rekvisisjonsmodulen) vises. Valget Sett som standard behandlingssted for rekvirent er huket av, og når behandlingsstedet velges, vil bildet for oppdateres med valgt adresse (øverst til høyre). Fyll inn personnummer på pasient. Velg Hent pasient. Dersom reisevei er TIL behandlingssted, oppdateres hentestedet med pasientens adresse. Dersom reisevei er FRA behandlingssted, oppdateres leveringsstedet med pasientens adresse

37 Søk pasient Ny pasient Pasienten har papirrekvisisjon Bildet for å søke frem pasient (tilsvarende steg 2 i rekvisisjonsmodulen) vises. Fyll inn enten (navn og fødselsdato) eller (navn og kommune; husk å søke frem kommunenavnet!) og velg Søk. Nå oppdateres ensides rekvisisjon med personnummer og frikort/egenandel opplysninger. Tilsvarende som for Hent pasient gjelder oppdatering av hentested/leveringssted. Bildet for å registrere ny pasient (tilsvarende steg 2 i rekvisisjonsmodulen) vises. Fyll inn pasientdata og velg Bekreft. Nå oppdateres ensides rekvisisjon med personnummer og frikort/egenandelsopplysninger. Tilsvarende som for Hent pasient gjelder oppdatering av hentested/leveringssted. Dersom denne hukes av vil denne informasjonen vises i feltet for merknad til transportør(planleggingsmodulen). Innhent papirrekvisisjon vil kun vises for påloggede brukere. Rediger egenandel Behandlingsdato / Bildet for endring av egenandel(tilsvarende steg 2 i rekvisisjonsmodulen) vises. Endre og bekreft endringene. Nå oppdateres egenandel opplysningene i ensides rekvisisjon. Viser kalender hvor brukeren velger aktuell dato. Det valideres at behandlingsdato er fremover i tid. Grønne felt må fylles ut: Pasient klar fra Returrekvisisjon Dersom man huker av for returrekvisisjon, vil feltene Pasient klar fra og Forventet fremmetid vises: Beregn Dersom denne knappen trykkes, vil Hentetid beregnes. Dersom det er huket av for returrekvisisjon, vil også Forventet leveringstid beregnes: Det forutsettes at Behandlingstid er fylt ut og Pasient klar fra på retur er fylt, samt at hente- og leveringsadressene er gyldig (korrekt oppslag i GAB). Dersom bruker ikke trykker Beregn eller beregning ikke kan gjennomføres, settes Forventet fremmetid til 1 time etter Pasient klar fra, dette som en default verdi

38 Reisevei Videre legges på et antall minutter ved beregning som sikkerhetsmargin. Dette legges foreløpig som en global, konfigurerbar parameter, og som nå settes til 15 minutter. Det betyr at dersom man beregner tiden så legges 15 minutter på som tillegg. Ved endring av reisevei, byttes adressene for hentestedet og leveringsstedet. Dersom TIL behandlingssted er valgt skal pasientens adresse vises som hentestedet og behandlingsstedet vises som leveringsstedet. Dersom FRA behandlingssted er valgt som reisevei, vil det være motsatt. Spesielle behov Transporttype Melding til transportøren Melding til pasientreisekontor Fyll inn antall ledsagere og huk av aktuelle spesialbehov. Dersom Alenebil velges kreves det at begrunnelse fylles inn. Valg av Spesielle behov vises i feltet for merknad til transportør (Planleggingsmodulen). Velg transporttype. Det valideres at transporttype er valgt. Meldingen vil vises i feltet for merknad til transportør (Planleggingsmodulen). Melding vises i feltet for kommentar til planlegger (Planleggingsmodulen). Rekvisisjon kan automatisk tildeles Det er mulig å huke av for om rekvisisjonen skal sendes ut automatisk. Default avkrysning er basert på den opprinnelige rekvisisjonens autoassign status. Da bestemmer rekvirent om turen skal bli tatt av autoassign prosessen eller ikke. Kun synlig for pålogget bruker. Passord Passordet til rekvirenten valideres

39 Alle felter som må fylles ut, er markert med grønt og alle felter vil valideres når Opprett eller Opprett og bestill trykkes. Som rekvirent vil det gis et varsel når en rekvisisjon opprettes og det eksisterer en rekvisisjon på samme pasient innenfor samme tidsrom. Dette for å minske risiko for å legge inn samme rekvisisjon flere ganger

40 Det sjekkes mot behandlingstidspunktet som legges inn, og det sjekkes innenfor intervallet +/- 15 minutter (konfigurerbart). Dersom det finnes rekvisisjoner innenfor intervallet, vil det bli vist en advarsel når knappen Opprettes trykkes:

41 9 Rekvisisjonsmal På bakgrunn av at Datatilsynet ikke aksepterte at det ligger bekreftede rekvisisjoner i systemet langt frem i tid, er det laget funksjonalitet for å legge inn gjentagende/ repeterende rekvisisjoner på inntil 30 dager. Frekvensen bestemmes i dette skjermbildet, og endringer kan gjøres underveis. Rekvisisjonene vil bestilles et gitt antall timer før hentetidspunktet per bestilling. Generering og bekrefting av rekvisisjoner kan settes opp. I tillegg kan malen gjenbrukes/aktiveres på nytt

42 - 41 -

43 Rekvirent: Her legger man inn rekvirent ID på vanlig måte og trykker Hent rekvirent. Dersom man ikke er innlogget bruker, må også Ansvarlig rekvirent fylles ut. Rekvirentens behandlingssted fylles ut på høyere side. Det er muligheter for å bytte behandlingssted og koststed. Passordet kan endres fra dette skjermbildet ved å klikke på linken for dette, og følgende skjermbilde kommer opp: Aktivert: Denne er standard satt som valgt når man lager en ny mal. Dette betyr at man kan deaktivere en mal dersom systemet ikke skal generer flere rekvisisjoner av forskjellige årsaker. Det vil da være mulig å aktivere en mal igjen etter et opphold. Person: Her legger man inn personnummer til pasienten og trykker Enter. Det er mulig å søke en pasient via fødselsdato/kommune dersom man bruker linken Søk pasient. Videre er det mulig å legge inn en ny pasient dersom man benytter Ny pasient linken. Behandlingstid: Her legges det inn behandlingstid og reisetid, eventuelt returtid. NB! Dette er klokkeslettene, og ikke datoene som skal legges inn! Datoene legges inn der man bestemmer regelmessighet (se lenger ned i samme skjermbilde). Man kan også velge om man skal til eller fra behandling på vanlig måte

44 Dersom man fyller ut feltene, og eventuelt huker av for retur, kommer det opp et felt til: I feltet for returtidspunktet kan det legges inn timer og minutter etter behandlingstiden. Dersom man legger inn 00:15, betyr det 15 minutter etter behandlingstiden. 01:15 betyr 1 time og 15 minutter etter behandlingstiden. Mønster for regelmessighet og Område for regelmessighet: Mønster for regelmessighet: Her velger man Ukentlig eller Daglig. Dersom Daglig velges, kan man videre si at det skal være Alle dager, eventuelt sette opp at det skal være hver 2. dag, hver 3. dag, osv. Velger man ukentlig, så får man opp dette skjermbildet: Her velger man om aktiviteten skal skje hver 1. Uke, 2. uke, osv, samt hvilke dager det skal skje på. Område for regelmessighet: Her legger man inn dato når malen skal starte, hvor mange forekomster som man skal ha, eventuelt når malen skal avsluttes. NB! det er ikke mulig å ha startdato på gjeldene dag. Den må settes opp for påfølgende virkedag. Når man har lagt inn data for regelmessighet, trykker man på Vis Liste, og følgende liste vises:

45 Her ser man alle rekvisisjonene som vil bli laget basert på denne rekvisisjonsmalen. Dersom en av linjene er merket med rød tekst (se eksempelet over), betyr dette at datoen er lagt inn i helligdagskalenderen. For mer informasjon om helligdagskalenderen, se egen beskrivelse i administrasjonsdokumentasjonen. Denne listen kan man endre, og da vil feltet for regelmessighet bli borte. Dette er fordi man da ikke har en rettlinjet regelmessighet. Ønsker man seg tilbake til den oppgitte regelmessigheten så trykker man bare på Nullstill listen, og man er tilbake til den opprinnelige listen. NB! Vær spesielt observant på at systemet ikke tillater rekvisisjoner lengre enn 30 dager frem i tid. Etter denne perioden, må malen redigeres og aktiveres på nytt. Varsel om utløpte maler kan settes opp, se mailvarsling lenger ned. Adresser: Hentested og leveringssted feltene blir automatisk fylt ut når man legger inn rekvirent og pasient. Det er mulig å endre disse adressene ved å trykke Søke hentested/søk leveringssted eller trykke Rediger. Feltene som er grå inntil Rediger er valgt. Spesielle behov: Her vises alle de spesielle behovene som er satt i systemet. Det er ikke lagt inn støtte for fjerning av spesielle behov slik det er i 4 stegs rekvisisjon (satt opp per kjørekontor). Dette fordi vi ikke vet noe om adressene på hentested og leveringssted før man har lagt inn disse data lenger ned på siden. Transporttype og Årsak: Her legges det inn hvilken transporttype og eventuell årsak til transporten (årsak er kun tilgjengelig for påloggede brukere). Melding til transportør og Pasientreisekontor: Her legger man inn kommentarene man ønsker å sende med ut til transportøren, eller det som skal vises på pasientreisekontoret

46 Mailvarsling ved utløp og Malmerknad: Forutsatt at rekvirenten har registrert en mailadresse på sin bruker, vil denne mailadressen vises i dette feltet når man legger inn rekvirent på toppen i skjermbildet. Det er selvfølgelig mulig å endre denne mailadressen til hva man ønsker for denne rekvisisjonsmalen. Når en rekvisisjonsmal går ut på dato, det vil si at alle rekvisisjoner er ferdig, blir det sendt ut en melding til denne mailadressen med malens rekvisisjonsnummer. Denne kan da søkes opp via rekvisisjonsmodulen og endringer kan gjøres. Malmerknad er en merknad til malen, slik at andre som ikke kjenner all historikk på malen, kan få informasjon om hva denne malen brukes til. For eksempel kan en slik merknad være Dialyse, oddetallsuker osv. Bestilling automatisk: Dersom det krysses av i dette feltet, vil rekvisisjonene bli generert og bekreftet automatisk. Dersom det finnes avtaler som plukker opp rekvisisjonen, vil også turen bli automatisk tilordnet (autoassign). Passord: Ikke pålogget rekvirent må legge inn passordet sitt. Kopier mal: Når man har lagret en rekvisisjonsmal, kan den redigeres ved å søke den opp under Hent rekvisisjon. Da vil man også få mulighet til å kopiere en mal. Rekvisisjonsmaler vises i alle lister der man søker opp rekvisisjoner. Her ser man rekvisisjonsmalene i blått og kursiv. Rekvisisjoner som blir generert av en slik mal, vises på vanlig måte som en vanlig rekvisisjon. En rekvisisjonsmal kan man bare redigere og slette, men den kan kopieres dersom man går inn og redigerer på malen:

47 10 Ditt behandlingssted Når rekvirent velger Ditt behandlingssted i rekvisisjonsmodulen vises modulen i et eget vindu(tilsvarende som for Transportstatus). Ditt behandlingssted skal på en enkel måte gi oversikt over alle pasienter som skal reise fra ditt behandlingssted. Du må alltid fylle inn brukernavn og passord for å få vist oversikt over transporter. Modulen vil vise feilmeldinger i rosa felt ved manglende informasjon. Valget Vis transporter viser resultatliste avhengig av hva som er valgt i Ditt behandlingssted: Hvilke transporter som vises i resultatlisten og hvordan listen ser ut (farger, font, bredde etc.) settes opp av systemadministrator/ administrator. Resultatlisten kan for eksempel avhenge av bestemte statuser og hentetidspunkt på transportene (slikt oppsett utføres i Administrasjonsmodulen). Resultatlisten som vises via Ditt behandlingssted kalles også for Infoskjermmodul. Denne modulen kan også kjøres/vises på storskjerm f.eks. i en ventehall eller et resepsjonsområde. Detaljer rundt oppsettet og bruken av slike infoskjermer finnes i et eget dokument. Se Brukerveiledning for administrasjon og bruk av Infoskjerm

48 11 Generelt om feltvalidering Dersom det legges inn feil dataformat i de ulike feltene, vil en feilmelding med rosa bakgrunn vises i toppen av hovedfeltet. Dersom ikke alle obligatoriske felt er utfylt når steget Ferdigstill velges, vil steg som mangler obligatorisk innhold vises i listen

49 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Bruk av knappesnarveier i rekvirentmodulen Registrering av rekvisisjoner går svært mye raskere dersom man bruker knappesnarveier for å navigere i stede for å bruke mus. Bruk av mus krever at du fjerner hånden fra tastaturet, flytter musen riktig, trykker og deretter flytter hånden tilbake til tastaturet. Det er tre typer knappesnarveier som virker i NISSY: Standardknapper for et skjermbilde Hurtigknapper Navigeringsknapper Standardknapper for et skjermbilde Mange skjermbilder inneholder en standardknapp som blir aktivert ved å trykke ENTER /linjeskift. En STANDARDKNAPP er merket med en kraftigere, mørk ramme når skjermbilde først vise: Her er det Hent rekvirentknappen som er STANDARDKNAPPEN. Du kan når som helst trykke Enter i dette skjermbildet for å aktivere denne knappen i stede for å flytte musepekeren og klikke. For å registrere rekvirenten kan du nå kun skrive din rekvirent ID og trykke Enter. Rekvirenten vil nå bli søkt opp og neste side i rekvisisjonsmodulen vil vises. Samme funksjon kan brukes mange steder i applikasjonen. Siden for å søke frem pasienten ser slik ut:

50 Vedlegg 1 Hurtigknapper All tekst som er understreket markerer HURTIGKNAPPER. En HURTIGKNAPP aktiveres med å holde ALT-knappen nede og trykke den respektive knapp, etterfulgt av Enter. I skjermbildet under er det seks HURTIGKNAPPER, tallene 1-4, F og N. I tillegg er det en STANDARDKNAPP. For å navigere til Forrige skjermbilde trykker du ALT+F etterfulgt av Enter. HURTIGKNAPPER finnes hele veien igjennom rekvisisjonsmodulen. Navigeringsknapper I nettleseren er det en rekke NAVIGERINGSKNAPPER som kan brukes for å forflytte deg mellom felter på siden og mellom sider på en rask og effektiv måte uten bruk av mus. Tab (Tabulator) Shift-Tab Shift-Venstrepil Shift-Høyrepil Home End Ctrl-Venstrepil Ctrl-Høyrepil Ctrl-X Ctrl-V Shift-Home Shift-End Flytte markør til neste felt Flytte markør til forrige felt Hopp til forrige side Hopp tilbake til opprinnelig side etter en shift-venstrepil Flytt markør til begynnelsen av linjen/feltet Flytt markør til slutten av feltet Flytt markør ett ord til venstre Flytt markør ett ord til høyre Klipp ut valgt tekst Lim inn tekst som tidligere er klippet ut Velg tekst fra markør til begynnelsen av feltet Velg tekst fra markør til slutten av feltet

51 Vedlegg 1 Shift-Venstrepil Shift-Høyrepil Shift-Ctrl-Venstrepil Shift-Ctrl-Høyrepil Pil opp/pil ned i en radioknappliste Velg ett tegn mer (mot) venstre Velg ett tegn (mer) mot høyre Velg ordet til venstre for markøren Velg ordet til høyre for markøren Marker forrige/neste alternativ. Trykk Tab for å flytte markør til neste felt. Mellomrom i et avkrysningsfelt Velg eller fjern valg

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Brukerhåndbok v.20.04.2013

Brukerhåndbok v.20.04.2013 Brukerhåndbok v.20.04.2013 Innholdsfortegnelse Brukerhåndbok... 1 Introduksjon... 5 Systemkrav... 5 Registrering... 6 Komme i gang... 6 Brukergrensesnitt (og hvordan bevege seg i systemet)... 6 Innlogging...

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Brukermanual Visma TendSign Pro

Brukermanual Visma TendSign Pro Brukermanual Visma TendSign Pro VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Innholdsfortegnelse 1. Visma TendSign Anskaffelse... 2 2. Innloggning til Visma TendSign... 3 3.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

CarCare - Dokumentasjon

CarCare - Dokumentasjon CarCare - Dokumentasjon Introduksjon CarCare er et skybasert system for bilpleiebransjen. Systemet gir bilpleiesentre muligheten til å holde oversikt over ansatte, produkter, avtaler m.m. i ett og samme

Detaljer