DEFA HOME. Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual. Base Unit PRO. Norsk Svenska English

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEFA HOME. Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual. Base Unit PRO. Norsk Svenska English"

Transkript

1 DEFA HOME Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual Base Unit PRO Norsk Svenska English

2 2 Norsk

3 Norsk 5 Svenska 14 English 23 Norsk 3

4 4 Norsk

5 FØR MONTERING (VIKTIG!) Aktivering av produktet Base Unit PRO må aktiveres for å gjøre det mulig å fjernstyre produktet. Så lenge produktet ikke er aktivert er det ikke mulig å teste at kommunikasjonen med DEFA sine servere fungerer. Hvis produktet ikke er aktivert vil det heller ikke kunne fjernstyres. For å kunne aktivere produktet må kunden registreres først. Dette gjøres av kunden selv eller av forhandler på link.mydefa.com Etter at kunden er registrert vil det sendes ut en epost og/eller SMS til kunden. Her må kunden bekrefte at registrert informasjon er korrekt. Når dette er gjort kan produktet sluttaktiveres. Dette gjøres ved at installatør logger inn på link.mydefa.com med sin installatørbruker og sitt passord. 1. Logg inn med din installatørbruker. 2. Velg «Registrer enhet på kunde» i menyen. 3. Søk opp kunden ved å taste inn kundens e-post adresse eller mobilnummer. Merk at dette må være det samme som kunden er registrert med. 4. Når kunden er funnet, legg inn produktets serienummer og trykk deg videre 5. Legg inn et alias for anlegget. Alias skal beskrive anleggets adresse, navn på sted eller navn på bygning. Dette kan endres av kunden i etterkant. Norsk 5

6 6. Velg testmetode, enten test via web eller test via SMS. a. Velger du test via SMS kan du utføre test senere ved å følge instruksjonene på skjermen, og anlegget trenger ikke være installert. b. Velger du test via web må anlegget være installert ved testtidspunkt. 7. Følg testinstruksjonene på skjermen. 8. Bekreft installasjonen som spesifisert, og anlegget er nå klart til bruk. En SMS/epost der kunden må bekrefte abonnementsvilkår blir sendt. Produktet er klart til bruk umiddelbart etter at kunden har bekreftet disse. Kundens innloggingsdetaljer blir tilsendt kunde når kunden oppretter kundekonto. Sjekkliste ved montering Kundens data er registrert på link.mydefa.com Kunden har fått epost og/eller SMS med kvittering på registrering av kundekonto Kunden har bekreftet registreringen ved å følge instruksjonen i tilsendt SMS/epost Installatør har aktivert produktet ved å kople produktets serienummer til kunden på link.mydefa.com 6 Norsk

7 GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET Produktskisse Koblingspunkter NC/COM/NO Spenningstilkobling Batteriluke Soneknapper Temperaturinnganger Antenneinngang Norsk 7

8 Obligatoriske tilkoplinger Produktet strømforsynes med 230V AC. Tilkoplingen er merket N og L på produktet. Det må monteres bryter med 2-polet brudd på strøminntaket til produktet. Når produktet kobles til systemer hvor det eksisterer en N-nøytralleder, skal faseleder (L1) være sikret. Eksempel på slike systemer er TN-C-S systemer. De fleste hyttefelt i Norge har slike systemer. Kobles produktet opp mot system hvor det ikke eksisterer N-nøytralleder, eller systemet består av enfase 2 leder (L1 og L2), skal begge faselederne sikres. IT-system er et eksempel på slikt system. Sikringer som benyttes må være 10A - 16A. Medfølgende antenne koples til antennekontakten på styringsenheten og plasseres på utsiden av sikringsskapet. Antennen skal ikke monteres på innsiden av sikringsskapet eller direkte på selve skapet, da dette vil medføre støy og påfølgende mangel på kommunikasjon. Produktet må kun monteres i godkjent sikringsskap/koblingsskap. 8 Norsk

9 Signalindikator Ved strømsetting og oppstart vil signalindikatoren vise hvilket tilkoblingstrinn den er på i oppstartsprosessen, fra venstre til høyre: Signalindikator Første LED blinker grønt Første LED lyser permanent grønn og andre LED blinker grønt Første og andre LED lyser permanent grønn og tredje LED blinker grønt Første, andre og tredje LED lyser permanent grønn og fjerde LED blinker grønt Tilkoblingstrinn Trinn 1: Slår på enheten Trinn 2: Laster innstillinger Trinn 3: Kobler til GPRS via mobilnettet Trinn 4: Kobler til DEFA-serveren Når oppstartsprosessen er ferdig vil indikatorene vise aktuell signalstyrke angitt i tabellen nedenfor. Oppstart kan ta inntil 2 minutter avhengig av signalstyrken. Ved normal drift viser signalindikatoren aktuell signalstyrke etter følgende skala: Signalindikator Første LED lyser permanent oransje Første LED lyser permanent grønt Første og andre LED lyser permanent grønt Første, andre og tredje LED lyser permanent grønt Alle fire LEDs lyser permanent grønt Signalstyrke Dårlig/ingen signal. En kan ikke regne med stabil drift. Svak signalstyrke Middels signalstyrke God signalstyrke Maksimal signalstyrke Norsk 9

10 TILKOPLINGER Reléutganger Produktet har innebygd 3 stk potensialfrie 16A bistabile reléer. Reléene har en vekselkontakt hvor senterleder veksler fra høyre mot venstre ved aktivering av reléet. Ved belastninger over 16A må eksterne kontaktorer benyttes. Induktiv last styres med ekstern kontaktor. Reléene styres ved å trykke på knappene tilsvarende reléet du ønsker å kontrollere på produktets frontpanel, eller av sluttkunde via fjernstyringsgrensesnitt. Reléutgangene kan brukes for å styre elektrisk utstyr. Temperaturinnganger Produktet har 3 innganger for temperatursensorer.hver enkelt reléutgang kan termostatstyres med bakgrunn i avlest temperatur (Termostatmodus). Temperatursensor 1 styrer relé 1, sensor 2 styrer relé 2, osv. Alternativt kan temperaturinngangene benyttes for ren avlesning av temperatur uten at dette har påvirkning på reléene (Brytermodus). Kabelen til temperaturføleren skal ikke trekkes sammen med 230V ledninger da dette kan forstyrre avlesningen av temperaturen. Tilleggsmoduler Produktet har tilkoplingskontakt «EXT» for kommunikasjon mot eksterne skinnemonterte DEFA-moduler, f.eks. «Base Unit PRO Ext». Disse modulene utvider funksjonaliteten på produktet med flere reléutganger, temperaturinnganger, alarminnganger osv. Se våre nettsider for komplett oversikt over tilgjengelige tilleggsmoduler. 10 Norsk

11 Antennekontakt Antennekontakten er av type SMA-hunn. Du kan benytte hvilken som helst antenne som har antennekontakt av typen SMA-hann. Backupbatteri Det er mulig å sette inn et batteri i produktet slik at det kan være operativt ved bortfall av nettspenning. Batteriluken åpnes ved å skyve batteriluken nedover i pilens retning med en finger. Batteriluken åpner seg av seg selv når den er løsnet, da den er fjærbelastet. Hvis batteri ikke monteres vil produktet fungere som normalt men ikke være i stand til å varsle strømbrudd. Batteriet har en beregnet levetid på 2-3 år og kan byttes av kunden selv. Det er svært viktig at originalt DEFA-batteri benyttes. Bruk av uoriginale batterier kan skade produktet, og eventuelle skader vil ikke dekkes av garanti. TESTPROSEDYRE Når produktet er montert og signalindikatoren indikerer middels dekning eller bedre skal kommunikasjons- og installasjonstest utføres. Testen må gjennomføres for å verifisere at fjernstyringen av produktet virker samt at releene slår riktig. Husk at du som installatør står ansvarlig for at anlegget er koblet opp ihht. kundens ønsker og at du bekrefter dette Denne testen gjøres gjennom nettportalen når du tilknytter enheten til kunde, her er det bare å følge stegene som du får presentert og normal registreringsprosedyre gjennomføres. Norsk 11

12 TEKNISK SPESIFIKASJON Type/modell Base Unit PRO Main Strømtilkobling 230Vrms AC 50Hz (±5.0%) Strømforbruk < 2.0mA 0.5W standby / < 10.0mA 2.5W ved bruk Antall utganger 3 utganger/soner - utbyggbar til tot. 6 utganger/soner Antall innganger 3 temperaturinnganger Max last pr. utgang (sone) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Målingsomr. temp.sensor -29ºC til +49ºC Temperatur i bruk -20ºC til 50ºC Temperatur lager -40ºC til 70ºC IP-klassifisering IP20 Batterispesifikasjon NiMH 3.6V 650Mah GSM-modul Telit GE865 Quadband Dimensjoner 90mm x 90mm x 60mm / Tilpasset DIN-skinne Vekt 248g uten backupbatteri, 293g med backupbatteri Type/modell Base Unit PRO Ext Strømtilkobling Gjennom extensionkabel fra Base Unit PRO Main Antall utganger/innganger 3 utganger/soner, 3 temperaturinnganger Max last pr. utgang (sone) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Dimensjoner 70mm x 90mm x 60mm / Tilpasset DIN-skinne Vekt 173g Temperaturer Som i Base Unit PRO Main 12 Norsk

13 Norsk 13

14 FÖRE MONTERING (OBS!) Aktivering av produkten Base Unit PRO skall aktiveras för att göra det möjligt att fjärrstyra produkten med appen via mobilnätet. Så länge produkten inte är aktiverad, är det inte möjligt att testa kommunikationen via DEFAs servrar. Om produkten inte är aktiverad, kommer det inte vara möjligt att fjärrmanövrera. För att aktivera produkten, måste kunden först registreras. Detta görs av kunden själv eller av återförsäljaren på https://link.mydefa.com När kunden är registrerad kommer det att skickas ut e-post och/eller SMS till kunden. Här måste kunden bekräfta att de registrerade uppgifterna är korrekta. När detta är gjort, aktiveras produkten och mobiltjänsten. Detta görs av installatören på https://link.mydefa.com med sitt installatörsanvändarnamn och sitt lösenord. 1. Logga in med din installatörs ID och lösenord. 2. Välj Registrera enhet till kunden i menyn. 3. Sök upp kunden genom att ange kundens e-postadress eller mobilnummer. Observera att detta måste vara samma som kunden är registrerad med. 4. När kunden hittas, ange produktens serienummer och tryck dig vidare. 5. Ange ett alias för anläggningen. Alias bör beskriva anläggningens adress, namn eller namnet på byggnaden. Detta kan ändras av kunden senare. 14 Svenska

15 6. Välj testmetod, testa antingen via webben eller via SMS. a. Testar du via SMS, kan du utföra testet senare genom att följa instruktionerna på skärmen, och systemet behöver inte vara installert. b. Testar du via webben måste systemet vara installert. 7. Följ testinstruktionerna på skärmen. 8. Bekräfta installationen enligt vad som anges, och systemet är nu klart för användning. Ett SMS/e-post sänds därefter till kunden som bekräftar abonnemangsvillkoren. Produkten är färdig att använda direkt efter att kunden har bekräftat detta. Kundens inloggningsuppgifter kommer att skickas till kunden när kunden skapar kundkonto. Checklista för installation Kundens data registreras på link.mydefa.com Kunden har fått e-post och / eller SMS med kvitto på registreringen av kundkonto Kunden har bekräftat registrering genom att svara på mottaget SMS / e-post Installatör har aktiverat produkten genom att ansluta serienummer till kund på https://link.mydefa.com Svenska 15

16 BEKANTA DIG MED PRODUKTEN Kopplingsschema Kopplingspunkter NC/COM/NO Strömanslutning Batterilucka Zonknappar Temperaturingångar Antenningång 16 Svenska

17 Inkoppling Produkten drivs med 230V AC. Anslutningen är märkt N och L på produkten. Det måste monteras en 2-polig strömbrytare på strömanslutningen till produkten. När produkten är ansluten och det finns en N-neutral, måste fasledaren (L1) säkras. Om det inte finns någon N-neutralledare, eller matning består av enfas 2 ledare (L1 och L2), måste båda fasledare säkras. Säkringar som används måste vara 10A - 16A. Den medföljande antennen anslutas till antennuttaget på styrenheten och placeras på utsidan av säkringsskåpet. Antennen skall inte monteras på insidan av säkringsskåpet eller direkt på skåpet, eftersom detta kommer att orsaka störningar med reducerad möjlighet till uppkopplingen till mobilnätet. Produkten måste installeras i ett godkänd säkringskåp / el-skåp. Svenska 17

18 Signalindikator Vid strömanslutning och uppstart visar signalindikatorn vilket anslutningssteg enheten är i startprocessen, från vänster till höger: Signalindikator Första LED blinkar grönt Första LED är permanent grön och andra LED blinkar grönt Första och andra LED lyser konstant grönt och tredje LED blinkar grönt Första, andra och tredje LED lyser konstant grönt och fjärde LED blinkar grönt Anslutningssteg Trinn 1: Slår på enheten Steg 2: Laddar inställningarna Steg 3: Ansluter till lämpligt mobilnät över GPRS Steg 4: Ansluter till DEFA server När startprocessen slutförts, visar indikatorerna signalstyrkan som anges i tabellen nedan. Uppstartsprocessen kan ta upp till 2 minuter beroende på signalstyrkan. Under normal drift, visar signalindikatorn signalstyrkan på följande skala: Signalindikator Första LED lyser fast orange Första LED lyser fast grönt Första och andra LED lyser fast grönt Första, andra och tredje LED lyser fast grönt Alla fyra LEDs lyser fast grönt Signalstyrke Dålig/ingen signal. Man kan inte förvänta sig stabil drift. Svag signalstyrka Medium signalstyrka Bra signalstyrka Maximal signalstyrka 18 Svenska

19 ANSLUTNINGAR Reläutgångar Produkten har inbyggt 3 st. potentialfria 16A bistabila reläer. Reläerna har en växelkontakt där mittledaren alternerar från höger till vänster genom aktivering av reläet. Vid belastningar över 16A måste externa kontaktorer användas. Induktiv last styras med en extern kontaktor. Reläerna styrs genom att trycka på tillsvarande knapp (1, 2 eller 3) på huvudenhetens framsida, för det relä du vill kontrollera, eller av slutanvändaren via DEFA Link smartphone applikation som laddas ner från App store (iphone/ipad) eller Google Play (Android enheter). Utgångarna kan användas för att styra elektrisk utrustning. Med reläutgången kan 1-fas 230V reglering ske direkt. För styrning av 400V (matning mellan 2-faser) skall reläutgången styra en kontaktor som reglerar båda faserna av/på. Likaledes gäller för 3-fas uppkopplade elappareter som skall styras. Temperaturingånger Produkten har 3 ingångar för temperatursensorer. Varje enskild reläutgång kan termostatregleras genom att använda avläst temperatur (Termostatläge). Temperatursensor 1 styr relä 1, sensor 2 styr relä 2 osv. Alternativt kan temperaturingångar användas till vanlig läsning av temperaturen utan någon inverkan på reläerna (Brytarläge). Kabeln till temperaturgivare bör vara den av DEFA levererade för att inte störa eller ge felaktig temperaturavläsning. Extensionmoduler Produkten har anslutningen EXT för kommunikation med externa skenmonterade DEFA extension moduler, exempelvis; Base Unit PRO Ext Svenska 19

20 Dessa moduler utökar produktens funktionalitet med extra reläutgångar, temperaturingångar, larmingångar etc. Se vår hemsida för en komplett lista över tillgängliga extension moduler. Antennanslutning Antennanslutningen i Base Unit PRO är av typen SMA hona. Du kan använda vilken antenn som helst med antennanslutning av typ SMA hane. Back-up batteri Huvudenheten (Base Unit PRO Main) levereras med ett back-up batteri så att den kan vara i drift vid strömavbrott. Batteriluckan öppnas genom att skjuta batteriluckan nedåt i pilens riktning med ett finger och därefter släppa då öppnas batteriluckan eftersom den är fjäderbelastad. Om back-up batteriet inte är installerat, kommer produkten att fungera normalt, men kommer inte att kunna varna för strömavbrott. Batteriet har en beräknad livslängd på 2-3 år och kan bytas ut av kunden. Det är mycket viktigt att det är ett original DEFAbatteri som används. Användning av icke-originalbatterier kan skada produkten, och eventuella skador täcks inte av garantin. TESTNING AV SYSTEMET När produkten är installerad och signalindikatorn indikerar medium täckning eller bättre skall ett kommunikations- och installationstest utföras. Testet måste utföras för att kontrollera att fjärrstyrningen för produkten fungerar liksom at reläerna skiftar riktigt. Kom ihåg att du som installatör är ansvarig för att säkerställa att anläggningen är ansluten enl. kundkrav och att du verifierar detta. Detta test görs via webbportalen när du registrerat enheten och kunden. Det är bara att följa stegen som presenteras på skärmen. Som installatör skall du registrera dig så att vi kan hjälpa dig med support och underlätta framtida kundinstallationer. 20 Svenska

21 TEKNISK SPECIFIKATION Type/modell Base Unit PRO Main Strömanslutning 230Vrms AC 50Hz (±5.0%) Strömförbrukning < 2.0mA 0.5W standby / < 10.0mA 2.5W vid anv. Antall utgångar 3 utgångar/zoner - kan ökas till totalt 6 Antall ingångar 3 temperaturingångar Max last per. utgång (zon) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Mätningsomr. temp.sensor Mellan -29ºC och +49ºC Temperatur vid drift -20ºC til 50ºC Temperatur lager -40ºC til 70ºC IP-klassifikation IP20 Batterispecifikation NiMH 3.6V 650Mah GSM-modul Telit GE865 Quadband Dimensioner 90mm x 90mm x 60mm / Passar på DIN-skena Vikt 248g utan backupbatteri, 293g med backupbatteri Typ/modell Base Unit PRO Ext Strömanslutning Genom extensionkabel från Base Unit PRO Main Antall utganger/innganger 3 utgångar/zoner, 3 temperaturingångar Max last pr. utgang (sone) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Dimensioner 70mm x 90mm x 60mm / Passar på DIN-skena Vikt 173g Temperaturer Som i Base Unit PRO Main Svenska 21

22

23 BEFORE INSTALLING (IMPORTANT!) Product activation Base Unit PRO needs to be activated before the product can be used. As long as the product is not activated there will be no possibility to test communication with the DEFA servers, and you will not be able to use the remote control functionality. To activate the product the customer needs to register an account. This must be done by the customer or the installer via link.mydefa.com After the customer is registered an and/or SMS will be sent to the customer. To proceed, the customer needs to confirm that the registered information is correct. When this is done the product can be activated. This is done by logging in to link. mydefa.com with your installer user name and password. 1. Log on with your installer user name and password. 2. Choose Register unit on customer in the menu. 3. Find the customer by entering the customers address or mobile phone number. The information entered must be the same information that the customer is registered with. 4. When the customer is found, enter the unit serial number and proceed. 5. Entern an alias for the system. The alias shall describe the systems address, name of place or name of building. This is possible for the customer to change after the registration is completed. English 23

24 6. Choose test method, either web test or SMS test. a. If you choose SMS test you can perform the test later by following the instructions on screen. The system doesn t need to be installed. b. If you choose web test the system must be installed. 7. Follow the test instructions on screen. 8. Confirm that the installation is as specified. The system is now ready to use. An SMS/ where the customer needs to confirm the subscription terms will be sent. The product is ready for use as soon as the customer has confirmed this. The login details for customer is sent when the customer establishes their account. Check list for installation The customers data is registered via link.mydefa.com The customer has received and/or SMS with an account confirmation The customer has confirmed the registration and subscription terms by following the instructions in the / SMS Installes has activated the product by connecting the products serial number to the customer account via link.mydefa.com 24 English

25 GET TO KNOW THE PRODUCT Product outline Connections NC/COM/NO Power connector Battery hatch Zone buttons Temperature inputs Antenna input English 25

26 Obligatory connections The product is served with 230V AC. The connection is marked with N and L on the product. One must install a 2-pole switch on the power intake of the product. When the product is connected to systems where an N-neutral conductor exists, the phase conductor (L1) must be fused. An example of this kind of system is a TN-C-S system. Most cabins and/or houses have this kind of system. If the product is connected to a system where a N-neutral conductor does not exist, or if the system consists of one-phase 2 conductors (L1 and L2) both of the phase conductors must be fused. IT-systems are examples of these kinds of systems. Fuses used must be 10A - 16A. The included antenna must be connected to the antenna input of the unit and must be placed on the outside of the fuse box. The antenna must not be placed on the inside of the fusebox or directly on the fusebox, as this will cause noise and subsequent lack of communication. The product must only be installed in an approved fuse box / installation box. 26 English

27 Signal indicator During powerup and startup the LEDs in the signal indicator will show what steps the connection is in the boot process, from left to right: LED pattern 1st LED is blinking green 1st LED is permanent green and 2nd LED is blinking green 1st and 2nd LED are permanent green and 3rd LED is blinking green 1st, 2nd and 3rd LED are permanent green and 4th LED is blinking green Connection stage Stage 1: Powering up Stage 2: Loading settings Stage 3: Connecting to GPRS network Stage 4: Connecting to the DEFA server Når oppstartsprosessen er ferdig vil indikatorene vise aktuell signalstyrke angitt i tabellen nedenfor. Oppstart kan ta inntil 2 minutter avhengig av signalstyrken. Ved normal drift viser signalindikatoren aktuell signalstyrke etter følgende skala: Signal indicator 1st LED is permanent orange 1st LED is permanent green 1st and 2nd LED are permanent green 1st, 2nd and 3rd LED are permanent green All 4 LEDs are permanent green Signal strength No signal. One can not assume that the unit will operate normally Weak signal strength Average signal strength Good signal strength Full signal strength English 27

28 CONNECTIONS Relay outputs The product has 3 embedded potential free 16A bistable relays. The relays has a PDT contact where the center conductor alternates from right to left when the relay is activated. At loads above 16A external contactors must be used. Inductive loads are also controlled by external contactors. The relays are controlled by pressing the corresponding button you want to check on the product s front panel, or by the end user via the remote interface. The relay outputs may be used to control electrical equipment. Temperature inputs The product has 3 inputs for temperature sensors. Every single relay output can be thermostatically controlled based on the temperature reading (Thermostat Mode). Temperature sensor 1 controls relay 1, sensor 2 controls relay 2, etc. Alternatively, the temperature inputs are used for pure reading of temperature without any impact on the relays (switch mode). The cable to the temperature sensor should be drawn with 230V cords as this can interfere with the reading of the temperature. Extension modules The product has an extension connection contact EXT for communication with external rail mounted DEFA modules, eg. Base Unit PRO Ext. These modules extend the functionality of the product with additional relay outputs, temperature inputs, alarm inputs, etc. See our website for a complete list of available extensions. 28 English

29 Antenna input Antenna connector is of type SMA female. You can use any antenna with antenna connector of type SMA male. Backup battery It is possible to insert a battery into the product so that it can be operational at the event of a power outage. The battery hatch is opened by sliding the battery hatch downward in the specified direction. The battery hatch opens by itself when it is released, as it is spring loaded. If the battery is not installed, the product will operate normally but will not be able to alert any power outages. The battery has an estimated life of 2-3 years and can be replaced by the customer. It is very important that the original DEFA battery is used. Use of non-original batteries may damage the product, and any damage will not be covered by warranty. TEST PROCEDURE When the product is installed and the signal indicator indicates medium coverage or better, the communication and installation test can be performed. The test must be conducted to verify that the remote control of the product works as well as the relays turn as they are supposed to. Remember that you, the installer, are responsible for ensuring that the facility is connected according to customer requirements. You must also verify this after the test is done. This test is done through the web portal when you attach the unit to the customer, ust follow the steps that are presented and the normal registration procedure will be conducted and implemented. English 29

30 TECHNICAL SPECIFICATION Type/model Base Unit PRO Main Power connection 230Vrms AC 50Hz (±5.0%) Power consumption < 2.0mA 0.5W standby / < 10.0mA 2.5W in use Number of outputs 3 outputs/zones - expandable to tot. 6 outputs/zones Number of inputs 3 temperature inputs Max. load pr output(zone) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Measuring area temp.sens. Between -29ºC and +49ºC Usage temperature -20ºC til 50ºC Storage temperature -40ºC til 70ºC IP-classification IP20 Battery specification NiMH 3.6V 650Mah GSM-module Telit GE865 Quadband Dimensions 90mm x 90mm x 60mm / Made to fit DIN rail Weight 248g without backup battery, 293g with backup battery Type/model Base Unit PRO Ext Power connection Through extension cable from Base Unit PRO Main Number of outputs/inputs 3 outputs/zones - expandable to tot. 6 outputs/zones Max. load pr output(zone) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Dimensions 70mm x 90mm x 60mm / Made to fit DIN rail Weight 173g Temperatures As in Base Unit PRO Main 30 English

31 English 31

32 E00_InstallerManual DJH

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit UK - Manual Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit WS210 Product 1. Battery LED 2. Signal/Connection LED 3. Microphone 4. SIM Card Compartment 5. House Code 6. Battery Compartment

Detaljer

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider.

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

WSR 1.5 Wireless mini router. User manual English Svenska Norsk

WSR 1.5 Wireless mini router. User manual English Svenska Norsk WSR 1.5 Wireless mini router User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W UK - Manual Wireless Internet Surveillance VGA P2P Camera Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W - UK - VGA P2P Camera VGA P2P Camera - UK - Table of Content 1. Intro 2 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

Siemens GSM Control 2NC9 870

Siemens GSM Control 2NC9 870 580.053d 07.08.2006 Siemens GSM Control 2NC9 870 N S DK FI Bruksanvisning GSM Control 2NC9 870...2 1 Beskrivelse...2 2 Oppkobling og registrering av abonnement...3 3 Styring og lokal betjening...5 4 Alarm...8

Detaljer

RF9. Wireless Router. Building Technologies. Installation Guide EN SV DA NO

RF9. Wireless Router. Building Technologies. Installation Guide EN SV DA NO RF9 Wireless Router Installation Guide EN SV DA NO A Rotary switches for Segment ID (4 digits 0 9). B Rotary switches for Address (1 digit 1 9). C Battery. Only in case of test purposes. D Socket. E Power

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

Stream RC V. Art.nr. 300 011 Model KH-832A2

Stream RC V. Art.nr. 300 011 Model KH-832A2 Stream RC V Art.nr. 300 011 Model KH-832A2 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 4 Monteringsdeler / Parts details 5 Deleliste / Dellista / Parts List 9 Montering /

Detaljer

SMS-954. English 2-7 SUOMI 32-37

SMS-954. English 2-7 SUOMI 32-37 SMS-954 English 2-7 Deutsch 8-13 Svenska 14-19 NORSK 20-25 DANSK 26-31 SUOMI 32-37 English Introduction The SMS-954 remote control unit enables you to control a heat pump from a remote location with the

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W UK - Manual Wireless Internet Surveillance HD P2P Camera Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W - UK - HD P2P Camera HD P2P Camera - UK - Table of Contents 1. Intro 3 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen Cateno E-post oppsett Cateno AS Gjerdrums vei 14 0484 Oslo Support: Tlf: 23 00 78 80, Faks: 23 00 78 99 Internett: www.cateno.no E-mail: support@cateno.no

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL

Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL Innhold Generell informasjon 1.1) Beskrivelse 1.2) Funksjoner 1.3) Bruksområde 1.4) Deler og betjening Hurtig Start 2.1) Sette inn batterier 2.2) Sette

Detaljer

Wireless Security System WS500S

Wireless Security System WS500S UK - User Guide Wireless Security System WS500S WS500S Table of Content 1. Getting Started... 4 CAUTION! 4 1.1 Introduction to the System 4 1.2 Items included with the System 4 1.3 Introduction to the

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Bruksanvisning. Innholdsoversikt

Bruksanvisning. Innholdsoversikt Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Generell informasjon 1.1 Funksjoner 1.2 Bruksområder 1.3 Illustrasjoner 2. Hurtigstart 2.1 Sett i Sim kort 2.2 Sett i batterier 2.3 Sett i SD kort 2.4 Skru på og Test

Detaljer

150800 Windlass Control Unit

150800 Windlass Control Unit Windlass Systems 10800 Windlass Control Unit Keep this manual onboard! Installasjon og brukermanual Installation and usermanual Rev1.0.0 SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 19-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility Side 1 av 19 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer