DEFA HOME. Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual. Base Unit PRO. Norsk Svenska English

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEFA HOME. Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual. Base Unit PRO. Norsk Svenska English"

Transkript

1 DEFA HOME Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual Base Unit PRO Norsk Svenska English

2 2 Norsk

3 Norsk 5 Svenska 14 English 23 Norsk 3

4 4 Norsk

5 FØR MONTERING (VIKTIG!) Aktivering av produktet Base Unit PRO må aktiveres for å gjøre det mulig å fjernstyre produktet. Så lenge produktet ikke er aktivert er det ikke mulig å teste at kommunikasjonen med DEFA sine servere fungerer. Hvis produktet ikke er aktivert vil det heller ikke kunne fjernstyres. For å kunne aktivere produktet må kunden registreres først. Dette gjøres av kunden selv eller av forhandler på link.mydefa.com Etter at kunden er registrert vil det sendes ut en epost og/eller SMS til kunden. Her må kunden bekrefte at registrert informasjon er korrekt. Når dette er gjort kan produktet sluttaktiveres. Dette gjøres ved at installatør logger inn på link.mydefa.com med sin installatørbruker og sitt passord. 1. Logg inn med din installatørbruker. 2. Velg «Registrer enhet på kunde» i menyen. 3. Søk opp kunden ved å taste inn kundens e-post adresse eller mobilnummer. Merk at dette må være det samme som kunden er registrert med. 4. Når kunden er funnet, legg inn produktets serienummer og trykk deg videre 5. Legg inn et alias for anlegget. Alias skal beskrive anleggets adresse, navn på sted eller navn på bygning. Dette kan endres av kunden i etterkant. Norsk 5

6 6. Velg testmetode, enten test via web eller test via SMS. a. Velger du test via SMS kan du utføre test senere ved å følge instruksjonene på skjermen, og anlegget trenger ikke være installert. b. Velger du test via web må anlegget være installert ved testtidspunkt. 7. Følg testinstruksjonene på skjermen. 8. Bekreft installasjonen som spesifisert, og anlegget er nå klart til bruk. En SMS/epost der kunden må bekrefte abonnementsvilkår blir sendt. Produktet er klart til bruk umiddelbart etter at kunden har bekreftet disse. Kundens innloggingsdetaljer blir tilsendt kunde når kunden oppretter kundekonto. Sjekkliste ved montering Kundens data er registrert på link.mydefa.com Kunden har fått epost og/eller SMS med kvittering på registrering av kundekonto Kunden har bekreftet registreringen ved å følge instruksjonen i tilsendt SMS/epost Installatør har aktivert produktet ved å kople produktets serienummer til kunden på link.mydefa.com 6 Norsk

7 GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET Produktskisse Koblingspunkter NC/COM/NO Spenningstilkobling Batteriluke Soneknapper Temperaturinnganger Antenneinngang Norsk 7

8 Obligatoriske tilkoplinger Produktet strømforsynes med 230V AC. Tilkoplingen er merket N og L på produktet. Det må monteres bryter med 2-polet brudd på strøminntaket til produktet. Når produktet kobles til systemer hvor det eksisterer en N-nøytralleder, skal faseleder (L1) være sikret. Eksempel på slike systemer er TN-C-S systemer. De fleste hyttefelt i Norge har slike systemer. Kobles produktet opp mot system hvor det ikke eksisterer N-nøytralleder, eller systemet består av enfase 2 leder (L1 og L2), skal begge faselederne sikres. IT-system er et eksempel på slikt system. Sikringer som benyttes må være 10A - 16A. Medfølgende antenne koples til antennekontakten på styringsenheten og plasseres på utsiden av sikringsskapet. Antennen skal ikke monteres på innsiden av sikringsskapet eller direkte på selve skapet, da dette vil medføre støy og påfølgende mangel på kommunikasjon. Produktet må kun monteres i godkjent sikringsskap/koblingsskap. 8 Norsk

9 Signalindikator Ved strømsetting og oppstart vil signalindikatoren vise hvilket tilkoblingstrinn den er på i oppstartsprosessen, fra venstre til høyre: Signalindikator Første LED blinker grønt Første LED lyser permanent grønn og andre LED blinker grønt Første og andre LED lyser permanent grønn og tredje LED blinker grønt Første, andre og tredje LED lyser permanent grønn og fjerde LED blinker grønt Tilkoblingstrinn Trinn 1: Slår på enheten Trinn 2: Laster innstillinger Trinn 3: Kobler til GPRS via mobilnettet Trinn 4: Kobler til DEFA-serveren Når oppstartsprosessen er ferdig vil indikatorene vise aktuell signalstyrke angitt i tabellen nedenfor. Oppstart kan ta inntil 2 minutter avhengig av signalstyrken. Ved normal drift viser signalindikatoren aktuell signalstyrke etter følgende skala: Signalindikator Første LED lyser permanent oransje Første LED lyser permanent grønt Første og andre LED lyser permanent grønt Første, andre og tredje LED lyser permanent grønt Alle fire LEDs lyser permanent grønt Signalstyrke Dårlig/ingen signal. En kan ikke regne med stabil drift. Svak signalstyrke Middels signalstyrke God signalstyrke Maksimal signalstyrke Norsk 9

10 TILKOPLINGER Reléutganger Produktet har innebygd 3 stk potensialfrie 16A bistabile reléer. Reléene har en vekselkontakt hvor senterleder veksler fra høyre mot venstre ved aktivering av reléet. Ved belastninger over 16A må eksterne kontaktorer benyttes. Induktiv last styres med ekstern kontaktor. Reléene styres ved å trykke på knappene tilsvarende reléet du ønsker å kontrollere på produktets frontpanel, eller av sluttkunde via fjernstyringsgrensesnitt. Reléutgangene kan brukes for å styre elektrisk utstyr. Temperaturinnganger Produktet har 3 innganger for temperatursensorer.hver enkelt reléutgang kan termostatstyres med bakgrunn i avlest temperatur (Termostatmodus). Temperatursensor 1 styrer relé 1, sensor 2 styrer relé 2, osv. Alternativt kan temperaturinngangene benyttes for ren avlesning av temperatur uten at dette har påvirkning på reléene (Brytermodus). Kabelen til temperaturføleren skal ikke trekkes sammen med 230V ledninger da dette kan forstyrre avlesningen av temperaturen. Tilleggsmoduler Produktet har tilkoplingskontakt «EXT» for kommunikasjon mot eksterne skinnemonterte DEFA-moduler, f.eks. «Base Unit PRO Ext». Disse modulene utvider funksjonaliteten på produktet med flere reléutganger, temperaturinnganger, alarminnganger osv. Se våre nettsider for komplett oversikt over tilgjengelige tilleggsmoduler. 10 Norsk

11 Antennekontakt Antennekontakten er av type SMA-hunn. Du kan benytte hvilken som helst antenne som har antennekontakt av typen SMA-hann. Backupbatteri Det er mulig å sette inn et batteri i produktet slik at det kan være operativt ved bortfall av nettspenning. Batteriluken åpnes ved å skyve batteriluken nedover i pilens retning med en finger. Batteriluken åpner seg av seg selv når den er løsnet, da den er fjærbelastet. Hvis batteri ikke monteres vil produktet fungere som normalt men ikke være i stand til å varsle strømbrudd. Batteriet har en beregnet levetid på 2-3 år og kan byttes av kunden selv. Det er svært viktig at originalt DEFA-batteri benyttes. Bruk av uoriginale batterier kan skade produktet, og eventuelle skader vil ikke dekkes av garanti. TESTPROSEDYRE Når produktet er montert og signalindikatoren indikerer middels dekning eller bedre skal kommunikasjons- og installasjonstest utføres. Testen må gjennomføres for å verifisere at fjernstyringen av produktet virker samt at releene slår riktig. Husk at du som installatør står ansvarlig for at anlegget er koblet opp ihht. kundens ønsker og at du bekrefter dette Denne testen gjøres gjennom nettportalen når du tilknytter enheten til kunde, her er det bare å følge stegene som du får presentert og normal registreringsprosedyre gjennomføres. Norsk 11

12 TEKNISK SPESIFIKASJON Type/modell Base Unit PRO Main Strømtilkobling 230Vrms AC 50Hz (±5.0%) Strømforbruk < 2.0mA 0.5W standby / < 10.0mA 2.5W ved bruk Antall utganger 3 utganger/soner - utbyggbar til tot. 6 utganger/soner Antall innganger 3 temperaturinnganger Max last pr. utgang (sone) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Målingsomr. temp.sensor -29ºC til +49ºC Temperatur i bruk -20ºC til 50ºC Temperatur lager -40ºC til 70ºC IP-klassifisering IP20 Batterispesifikasjon NiMH 3.6V 650Mah GSM-modul Telit GE865 Quadband Dimensjoner 90mm x 90mm x 60mm / Tilpasset DIN-skinne Vekt 248g uten backupbatteri, 293g med backupbatteri Type/modell Base Unit PRO Ext Strømtilkobling Gjennom extensionkabel fra Base Unit PRO Main Antall utganger/innganger 3 utganger/soner, 3 temperaturinnganger Max last pr. utgang (sone) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Dimensjoner 70mm x 90mm x 60mm / Tilpasset DIN-skinne Vekt 173g Temperaturer Som i Base Unit PRO Main 12 Norsk

13 Norsk 13

14 FÖRE MONTERING (OBS!) Aktivering av produkten Base Unit PRO skall aktiveras för att göra det möjligt att fjärrstyra produkten med appen via mobilnätet. Så länge produkten inte är aktiverad, är det inte möjligt att testa kommunikationen via DEFAs servrar. Om produkten inte är aktiverad, kommer det inte vara möjligt att fjärrmanövrera. För att aktivera produkten, måste kunden först registreras. Detta görs av kunden själv eller av återförsäljaren på https://link.mydefa.com När kunden är registrerad kommer det att skickas ut e-post och/eller SMS till kunden. Här måste kunden bekräfta att de registrerade uppgifterna är korrekta. När detta är gjort, aktiveras produkten och mobiltjänsten. Detta görs av installatören på https://link.mydefa.com med sitt installatörsanvändarnamn och sitt lösenord. 1. Logga in med din installatörs ID och lösenord. 2. Välj Registrera enhet till kunden i menyn. 3. Sök upp kunden genom att ange kundens e-postadress eller mobilnummer. Observera att detta måste vara samma som kunden är registrerad med. 4. När kunden hittas, ange produktens serienummer och tryck dig vidare. 5. Ange ett alias för anläggningen. Alias bör beskriva anläggningens adress, namn eller namnet på byggnaden. Detta kan ändras av kunden senare. 14 Svenska

15 6. Välj testmetod, testa antingen via webben eller via SMS. a. Testar du via SMS, kan du utföra testet senare genom att följa instruktionerna på skärmen, och systemet behöver inte vara installert. b. Testar du via webben måste systemet vara installert. 7. Följ testinstruktionerna på skärmen. 8. Bekräfta installationen enligt vad som anges, och systemet är nu klart för användning. Ett SMS/e-post sänds därefter till kunden som bekräftar abonnemangsvillkoren. Produkten är färdig att använda direkt efter att kunden har bekräftat detta. Kundens inloggningsuppgifter kommer att skickas till kunden när kunden skapar kundkonto. Checklista för installation Kundens data registreras på link.mydefa.com Kunden har fått e-post och / eller SMS med kvitto på registreringen av kundkonto Kunden har bekräftat registrering genom att svara på mottaget SMS / e-post Installatör har aktiverat produkten genom att ansluta serienummer till kund på https://link.mydefa.com Svenska 15

16 BEKANTA DIG MED PRODUKTEN Kopplingsschema Kopplingspunkter NC/COM/NO Strömanslutning Batterilucka Zonknappar Temperaturingångar Antenningång 16 Svenska

17 Inkoppling Produkten drivs med 230V AC. Anslutningen är märkt N och L på produkten. Det måste monteras en 2-polig strömbrytare på strömanslutningen till produkten. När produkten är ansluten och det finns en N-neutral, måste fasledaren (L1) säkras. Om det inte finns någon N-neutralledare, eller matning består av enfas 2 ledare (L1 och L2), måste båda fasledare säkras. Säkringar som används måste vara 10A - 16A. Den medföljande antennen anslutas till antennuttaget på styrenheten och placeras på utsidan av säkringsskåpet. Antennen skall inte monteras på insidan av säkringsskåpet eller direkt på skåpet, eftersom detta kommer att orsaka störningar med reducerad möjlighet till uppkopplingen till mobilnätet. Produkten måste installeras i ett godkänd säkringskåp / el-skåp. Svenska 17

18 Signalindikator Vid strömanslutning och uppstart visar signalindikatorn vilket anslutningssteg enheten är i startprocessen, från vänster till höger: Signalindikator Första LED blinkar grönt Första LED är permanent grön och andra LED blinkar grönt Första och andra LED lyser konstant grönt och tredje LED blinkar grönt Första, andra och tredje LED lyser konstant grönt och fjärde LED blinkar grönt Anslutningssteg Trinn 1: Slår på enheten Steg 2: Laddar inställningarna Steg 3: Ansluter till lämpligt mobilnät över GPRS Steg 4: Ansluter till DEFA server När startprocessen slutförts, visar indikatorerna signalstyrkan som anges i tabellen nedan. Uppstartsprocessen kan ta upp till 2 minuter beroende på signalstyrkan. Under normal drift, visar signalindikatorn signalstyrkan på följande skala: Signalindikator Första LED lyser fast orange Första LED lyser fast grönt Första och andra LED lyser fast grönt Första, andra och tredje LED lyser fast grönt Alla fyra LEDs lyser fast grönt Signalstyrke Dålig/ingen signal. Man kan inte förvänta sig stabil drift. Svag signalstyrka Medium signalstyrka Bra signalstyrka Maximal signalstyrka 18 Svenska

19 ANSLUTNINGAR Reläutgångar Produkten har inbyggt 3 st. potentialfria 16A bistabila reläer. Reläerna har en växelkontakt där mittledaren alternerar från höger till vänster genom aktivering av reläet. Vid belastningar över 16A måste externa kontaktorer användas. Induktiv last styras med en extern kontaktor. Reläerna styrs genom att trycka på tillsvarande knapp (1, 2 eller 3) på huvudenhetens framsida, för det relä du vill kontrollera, eller av slutanvändaren via DEFA Link smartphone applikation som laddas ner från App store (iphone/ipad) eller Google Play (Android enheter). Utgångarna kan användas för att styra elektrisk utrustning. Med reläutgången kan 1-fas 230V reglering ske direkt. För styrning av 400V (matning mellan 2-faser) skall reläutgången styra en kontaktor som reglerar båda faserna av/på. Likaledes gäller för 3-fas uppkopplade elappareter som skall styras. Temperaturingånger Produkten har 3 ingångar för temperatursensorer. Varje enskild reläutgång kan termostatregleras genom att använda avläst temperatur (Termostatläge). Temperatursensor 1 styr relä 1, sensor 2 styr relä 2 osv. Alternativt kan temperaturingångar användas till vanlig läsning av temperaturen utan någon inverkan på reläerna (Brytarläge). Kabeln till temperaturgivare bör vara den av DEFA levererade för att inte störa eller ge felaktig temperaturavläsning. Extensionmoduler Produkten har anslutningen EXT för kommunikation med externa skenmonterade DEFA extension moduler, exempelvis; Base Unit PRO Ext Svenska 19

20 Dessa moduler utökar produktens funktionalitet med extra reläutgångar, temperaturingångar, larmingångar etc. Se vår hemsida för en komplett lista över tillgängliga extension moduler. Antennanslutning Antennanslutningen i Base Unit PRO är av typen SMA hona. Du kan använda vilken antenn som helst med antennanslutning av typ SMA hane. Back-up batteri Huvudenheten (Base Unit PRO Main) levereras med ett back-up batteri så att den kan vara i drift vid strömavbrott. Batteriluckan öppnas genom att skjuta batteriluckan nedåt i pilens riktning med ett finger och därefter släppa då öppnas batteriluckan eftersom den är fjäderbelastad. Om back-up batteriet inte är installerat, kommer produkten att fungera normalt, men kommer inte att kunna varna för strömavbrott. Batteriet har en beräknad livslängd på 2-3 år och kan bytas ut av kunden. Det är mycket viktigt att det är ett original DEFAbatteri som används. Användning av icke-originalbatterier kan skada produkten, och eventuella skador täcks inte av garantin. TESTNING AV SYSTEMET När produkten är installerad och signalindikatorn indikerar medium täckning eller bättre skall ett kommunikations- och installationstest utföras. Testet måste utföras för att kontrollera att fjärrstyrningen för produkten fungerar liksom at reläerna skiftar riktigt. Kom ihåg att du som installatör är ansvarig för att säkerställa att anläggningen är ansluten enl. kundkrav och att du verifierar detta. Detta test görs via webbportalen när du registrerat enheten och kunden. Det är bara att följa stegen som presenteras på skärmen. Som installatör skall du registrera dig så att vi kan hjälpa dig med support och underlätta framtida kundinstallationer. 20 Svenska

21 TEKNISK SPECIFIKATION Type/modell Base Unit PRO Main Strömanslutning 230Vrms AC 50Hz (±5.0%) Strömförbrukning < 2.0mA 0.5W standby / < 10.0mA 2.5W vid anv. Antall utgångar 3 utgångar/zoner - kan ökas till totalt 6 Antall ingångar 3 temperaturingångar Max last per. utgång (zon) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Mätningsomr. temp.sensor Mellan -29ºC och +49ºC Temperatur vid drift -20ºC til 50ºC Temperatur lager -40ºC til 70ºC IP-klassifikation IP20 Batterispecifikation NiMH 3.6V 650Mah GSM-modul Telit GE865 Quadband Dimensioner 90mm x 90mm x 60mm / Passar på DIN-skena Vikt 248g utan backupbatteri, 293g med backupbatteri Typ/modell Base Unit PRO Ext Strömanslutning Genom extensionkabel från Base Unit PRO Main Antall utganger/innganger 3 utgångar/zoner, 3 temperaturingångar Max last pr. utgang (sone) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Dimensioner 70mm x 90mm x 60mm / Passar på DIN-skena Vikt 173g Temperaturer Som i Base Unit PRO Main Svenska 21

22

23 BEFORE INSTALLING (IMPORTANT!) Product activation Base Unit PRO needs to be activated before the product can be used. As long as the product is not activated there will be no possibility to test communication with the DEFA servers, and you will not be able to use the remote control functionality. To activate the product the customer needs to register an account. This must be done by the customer or the installer via link.mydefa.com After the customer is registered an and/or SMS will be sent to the customer. To proceed, the customer needs to confirm that the registered information is correct. When this is done the product can be activated. This is done by logging in to link. mydefa.com with your installer user name and password. 1. Log on with your installer user name and password. 2. Choose Register unit on customer in the menu. 3. Find the customer by entering the customers address or mobile phone number. The information entered must be the same information that the customer is registered with. 4. When the customer is found, enter the unit serial number and proceed. 5. Entern an alias for the system. The alias shall describe the systems address, name of place or name of building. This is possible for the customer to change after the registration is completed. English 23

24 6. Choose test method, either web test or SMS test. a. If you choose SMS test you can perform the test later by following the instructions on screen. The system doesn t need to be installed. b. If you choose web test the system must be installed. 7. Follow the test instructions on screen. 8. Confirm that the installation is as specified. The system is now ready to use. An SMS/ where the customer needs to confirm the subscription terms will be sent. The product is ready for use as soon as the customer has confirmed this. The login details for customer is sent when the customer establishes their account. Check list for installation The customers data is registered via link.mydefa.com The customer has received and/or SMS with an account confirmation The customer has confirmed the registration and subscription terms by following the instructions in the / SMS Installes has activated the product by connecting the products serial number to the customer account via link.mydefa.com 24 English

25 GET TO KNOW THE PRODUCT Product outline Connections NC/COM/NO Power connector Battery hatch Zone buttons Temperature inputs Antenna input English 25

26 Obligatory connections The product is served with 230V AC. The connection is marked with N and L on the product. One must install a 2-pole switch on the power intake of the product. When the product is connected to systems where an N-neutral conductor exists, the phase conductor (L1) must be fused. An example of this kind of system is a TN-C-S system. Most cabins and/or houses have this kind of system. If the product is connected to a system where a N-neutral conductor does not exist, or if the system consists of one-phase 2 conductors (L1 and L2) both of the phase conductors must be fused. IT-systems are examples of these kinds of systems. Fuses used must be 10A - 16A. The included antenna must be connected to the antenna input of the unit and must be placed on the outside of the fuse box. The antenna must not be placed on the inside of the fusebox or directly on the fusebox, as this will cause noise and subsequent lack of communication. The product must only be installed in an approved fuse box / installation box. 26 English

27 Signal indicator During powerup and startup the LEDs in the signal indicator will show what steps the connection is in the boot process, from left to right: LED pattern 1st LED is blinking green 1st LED is permanent green and 2nd LED is blinking green 1st and 2nd LED are permanent green and 3rd LED is blinking green 1st, 2nd and 3rd LED are permanent green and 4th LED is blinking green Connection stage Stage 1: Powering up Stage 2: Loading settings Stage 3: Connecting to GPRS network Stage 4: Connecting to the DEFA server Når oppstartsprosessen er ferdig vil indikatorene vise aktuell signalstyrke angitt i tabellen nedenfor. Oppstart kan ta inntil 2 minutter avhengig av signalstyrken. Ved normal drift viser signalindikatoren aktuell signalstyrke etter følgende skala: Signal indicator 1st LED is permanent orange 1st LED is permanent green 1st and 2nd LED are permanent green 1st, 2nd and 3rd LED are permanent green All 4 LEDs are permanent green Signal strength No signal. One can not assume that the unit will operate normally Weak signal strength Average signal strength Good signal strength Full signal strength English 27

28 CONNECTIONS Relay outputs The product has 3 embedded potential free 16A bistable relays. The relays has a PDT contact where the center conductor alternates from right to left when the relay is activated. At loads above 16A external contactors must be used. Inductive loads are also controlled by external contactors. The relays are controlled by pressing the corresponding button you want to check on the product s front panel, or by the end user via the remote interface. The relay outputs may be used to control electrical equipment. Temperature inputs The product has 3 inputs for temperature sensors. Every single relay output can be thermostatically controlled based on the temperature reading (Thermostat Mode). Temperature sensor 1 controls relay 1, sensor 2 controls relay 2, etc. Alternatively, the temperature inputs are used for pure reading of temperature without any impact on the relays (switch mode). The cable to the temperature sensor should be drawn with 230V cords as this can interfere with the reading of the temperature. Extension modules The product has an extension connection contact EXT for communication with external rail mounted DEFA modules, eg. Base Unit PRO Ext. These modules extend the functionality of the product with additional relay outputs, temperature inputs, alarm inputs, etc. See our website for a complete list of available extensions. 28 English

29 Antenna input Antenna connector is of type SMA female. You can use any antenna with antenna connector of type SMA male. Backup battery It is possible to insert a battery into the product so that it can be operational at the event of a power outage. The battery hatch is opened by sliding the battery hatch downward in the specified direction. The battery hatch opens by itself when it is released, as it is spring loaded. If the battery is not installed, the product will operate normally but will not be able to alert any power outages. The battery has an estimated life of 2-3 years and can be replaced by the customer. It is very important that the original DEFA battery is used. Use of non-original batteries may damage the product, and any damage will not be covered by warranty. TEST PROCEDURE When the product is installed and the signal indicator indicates medium coverage or better, the communication and installation test can be performed. The test must be conducted to verify that the remote control of the product works as well as the relays turn as they are supposed to. Remember that you, the installer, are responsible for ensuring that the facility is connected according to customer requirements. You must also verify this after the test is done. This test is done through the web portal when you attach the unit to the customer, ust follow the steps that are presented and the normal registration procedure will be conducted and implemented. English 29

30 TECHNICAL SPECIFICATION Type/model Base Unit PRO Main Power connection 230Vrms AC 50Hz (±5.0%) Power consumption < 2.0mA 0.5W standby / < 10.0mA 2.5W in use Number of outputs 3 outputs/zones - expandable to tot. 6 outputs/zones Number of inputs 3 temperature inputs Max. load pr output(zone) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Measuring area temp.sens. Between -29ºC and +49ºC Usage temperature -20ºC til 50ºC Storage temperature -40ºC til 70ºC IP-classification IP20 Battery specification NiMH 3.6V 650Mah GSM-module Telit GE865 Quadband Dimensions 90mm x 90mm x 60mm / Made to fit DIN rail Weight 248g without backup battery, 293g with backup battery Type/model Base Unit PRO Ext Power connection Through extension cable from Base Unit PRO Main Number of outputs/inputs 3 outputs/zones - expandable to tot. 6 outputs/zones Max. load pr output(zone) 230VAC / 400VAC cos(φ) = 1.0 Dimensions 70mm x 90mm x 60mm / Made to fit DIN rail Weight 173g Temperatures As in Base Unit PRO Main 30 English

31 English 31

32 E00_InstallerManual DJH

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk DEFA HOME Bruksanvisning Base Unit PRO Norsk 2 Norsk Innholdsfortegnelse Oversikt 5 Funksjonalitet 6 DEFA Link app guide 8 Logge inn på appen 8 Laste ned appen 9 Hjem 10 Kalender 13 Legg til hendelse 14

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_custom, otherproperty:

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning FLEXIT Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions 112550-02 2013-01 ART.NR.: 112441 112442 09364 Timer Mekanisk timer Pulsbrytare Inkopplingsanvisning Timer Mekanisk timer Impulsbryter

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch 112550-03 2016-01 Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: 112441

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Om DEFA Link. Full kontroll på bilen og DEFA bilvarme med mobilen.

Om DEFA Link. Full kontroll på bilen og DEFA bilvarme med mobilen. DEFA Link på 1-2-3 DEFAs verden Om DEFA Link Om DEFA Link Full kontroll på bilen og DEFA bilvarme med mobilen. DEFA Link er et brukervennlig system som revolusjonerer måten bileieren kommuniserer med DEFA

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

MT-107. NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler. SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler

MT-107. NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler. SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler MT-107 NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler EN - ENGLISH User Manual for Brecom Tenderizingtimer 8 channels NO- NORSK Brukermanual

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

En kort innføring i Link

En kort innføring i Link En kort innføring i Link Hvordan komme i gang med Link? Verksted: Montører må registrere seg som installatør på www.defa.com Verksted monterer Link Hub og installasjonssett for WarmUp Link og/eller GPS

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

manual Mini drone Item: 50099

manual Mini drone Item: 50099 manual Mini drone Item: 50099 EN NO SV ENGLISH Start Batteries Start by charging the drone. Connect the charging cable to the drone and a computer or a USB charger. The charging cable s LED will shine

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring Monteringsanvisning Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Montering i sikringsskap 2 1.2 Installasjonssikring 3 1.3 Temperaturstyring 3 1.4 Innsetting av SIM-kort 3

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

Guide for bruk av virtuelle møterom

Guide for bruk av virtuelle møterom Innhold Pin koder... 2 For å starte videokonferanse... 2 Ringe fra Lync / Skype for Business... 3 Logge på møte fra nettleser... 4 Visning av presentasjon i nettleseren... 4 Presentere fra nettleseren...

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

TANA L-1 QUICK START GUIDE

TANA L-1 QUICK START GUIDE TANA L-1 QUICK START GUIDE EN NO ENGLISH SET UP PROCEDURE: PAIRING THE SPEAKERS To complete this procedure you will need a streamer, for example (TANA SL-1 Speaker & Streamer). Check if the streamer is

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock Quick Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll / Innhold / Indholdsfortegnelse / Content Översikt produkt / Oversikt produktet / Oversigt produkt / Overview product 3 Ställ

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08 FLEXIT SP -0 0-0 ART.NR.: 0 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation instructions Motion detector Produktbeskrivelse... Plassering... Monteringsveiledning... Innstilling av

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions FLEXIT T8013 11099-04 013-1 ART.NR.: 110991 Tilkoblingsveiledning -føler for montering i rom Inkoblingsanvisningar -givare för montering i rum Installation instructions sensor for room installation! Alle

Detaljer

GUIDE TIL STREAM BOX.

GUIDE TIL STREAM BOX. GUIDE TIL STREAM BOX. HVA KAN JEG GJØRE I IPTV BOXEN 1. Hvordan kan jeg se på TV, filmer, lytte til radiokanaler ved hjelp av YouTube 2. Lag en favorittliste 3. Endre lydspråk når du ser video og TV-kanaler

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger

MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger 1x20A / 2x20A Bruksanvisning - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Time & Attendance Timeregistrering. End User Sluttbruker

Time & Attendance Timeregistrering. End User Sluttbruker Time & Attendance Timeregistrering End User Sluttbruker Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the time registration process in our HR system. The information is presented

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Brukerveiledning SafeUse. English version: slide 15

Brukerveiledning SafeUse. English version: slide 15 Brukerveiledning SafeUse English version: slide 15 5/27/2016 Pålogging Pålogging via intranett eller https://safeuse.essenticon.com Påloggingsinformasjon: Språk: Brukernavn: Passord: Kunde: Norsk leser

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer