B Y G G D O K NOR PROSJEKT CONSULT AS P R O S J E K T S T Y R I N G. Beskrivelsessystem for bygg og anlegg Versjon BD2.3 PROSJEKTERING KONTRAHERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B Y G G D O K NOR PROSJEKT CONSULT AS P R O S J E K T S T Y R I N G. Beskrivelsessystem for bygg og anlegg Versjon BD2.3 PROSJEKTERING KONTRAHERING"

Transkript

1 B Y G G D O K P R O S J E K T S T Y R I N G PROGRAM PROSJEKTERING KONTRAHERING UTFØRELSE BRUK PLANLEGGING TID OG ØKONOMI KVALITET HJELPEMIDLER Beskrivelsessystem for bygg og anlegg Versjon BD2.3

2 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BYGGDOK...3 INNHOLD...3 FORDELER...3 SYSTEMINFORMASJON...3 BYGGDOK DATABASEN...4 INSTALLASJON OG OPPSTART...5 SYSTEMKRAV...5 NETTVERKSKRAV...5 SKJERMKRAV...5 INSTALLASJON AV FILER...5 FØRSTE GANGS OPPSTART...6 ARBEID MED PROSJEKT...6 SKRIVEBORD OG MENYER...6 NYTTIGE TIPS...7 BD HOVEDDATA...7 BD BESKRIVELSE...7 BD MENGDER...7 BD ELEMENTER...7 BD KOSTNADER...7 BD TEK KATALOG...7 SIKKERHET...8 SUPPORT...8 RETTIGHETER...8 NPC BYGGDOK BD2.3 - brukerhåndbok 2006 Side 2 av 8

3 GENERELT OM BYGGDOK BYGGDOK er et dataprogram utviklet for brukere med ansvar for utarbeidelse av byggdokumentasjon i prosjekter innen bygg og anlegg. BYGGDOK inneholder nødvendige hjelpemidler for å etablere og vedlikeholde byggdokumentasjonen (unntatt tegninger), fra ide- til ferdigstillelse og ibruktaking. Innhold BYGGDOK er inndelt i følgende hovedområder: Hoveddata (utarbeidelse av romprogram, registrering av måledata, utarbeidelse av grunnlagsdata for mengdeberegning m.v.). Beskrivelse (utarbeidelse av anbuds-/tilbudsdokumenter, herunder bestemmelser, krav, orientering, tilbudsskjemaer for utfylling av entreprenør, samt det faglig beskrivende stoffet med poster). Mengder (registrering av spesifikasjoner sortert etter fagområde/bygningsdel og lokalisering, utførelse av mengdeberegning/-kontroll, registrering av status, base for erfaringsdata/historikk som grunnlag for FDV). Elementer (registrering av dører, vinduer, beslag og andre elementer). Kostnader (grunnlag for utarbeidelse av budsjetter, kostnadskontroll, endringslister og regnskap). TEK katalog (registrering av tiltak, entrepriser og kapittelinndelinger m.v.). BYGGDOK inneholder en rekke hjelpemidler, og brukeren kan selv velge hvilke av disse han ønsker å bruke avhengig av oppgaven, og skreddersy dem til sine behov ettersom han ønsker dette. Fordeler BYGGDOK gir brukeren og dermed prosjektet en rekke fordeler som; En optimalisering av kostnader, tid og ressurser ved bruk gjennom hele prosjektet Et bedre grunnlag for utarbeidelse av byggdokumentasjon i alle faser av prosjektet Enhetlig håndtering av byggdokumentasjonen Bedre kontroll for den enkelte med ansvar for utarbeidelse av byggdokumentasjon Grunnlag for å trekke nødvendig erfaringsmateriale fra det gjennomførte prosjekt til senere bruk Ved hjelp av BYGGDOK kan brukeren ivareta sine oppgaver effektivt og med et godt resultat! SYSTEMINFORMASJON BYGGDOK er utviklet av, og er basert FileMaker Pro versjon 6, som er et relatert databaseprogram for flerbrukere fra FileMaker Inc. NPC BYGGDOK BD2.3 - brukerhåndbok 2006 Side 3 av 8

4 BYGGDOK DATABASEN BYGGDOK kan skjematisk fremstilles som vist i følgende skjematiske illustrasjon: Startmeny Systeminformasjon Hjelpefunksjoner Valgmenyer Rapporter (Under revisjon) Prosjektfiler Hoveddata Beskrivelse Mengder Elementer Romprogram Måledata Grunnlagsdata for mengdeberegning Alminnelig del (bestemmelser, krav og orientering, samt tilbudsskjemaer) Teknisk beskrivelse (det faglig beskrivende Sted-/rom Fagområde/bygn.del Spesifikasjon Mengdebereging Status (fase, revisjon, godkjent) Dører Vinduer Andre elementer Beslag Kostnader TEK katalog Budsjett Regnskap Tiltak Entrepriser Kapittelfortegnelse (Under revisjon) Standarder NS 3420 NS 3451 NS 3459 Firmastandard Beskrivelsestekster for bygg og anlegg Bygningsdelstabell Elektronisk overføring av prosjektdata Standard tekster Prosjekter etc. Rapporter Romprogram Beskrivelser Rombok / -skjemaer Elementlister (dører, etc.) FDV / sluttdokumentasjon Budsjetter Økonomiske rapporter Endringslister NPC BYGGDOK BD2.3 - brukerhåndbok 2006 Side 4 av 8

5 INSTALLASJON OG OPPSTART Systemkrav BYGGDOK stiller følgende minimumskrav for å fungere tilfredsstillende: Pentium 300 MHz prosessor eller mer. 128 MB RAM eller mer. Microsoft Windows XP/2000. FileMaker Pro MB harddiskplass Nettverkskrav BYGGDOK stiller følgende krav til nettverket for å fungere tilfredsstillende: I et peer-to-peer nettverk: Windows NT 4.0/XP/2000/2003 eller høyere. I et klient-server nettverk: Windows NT 4.0/2000/2003. Skjermkrav BYGGDOK sine applikasjoner er tilpasset for bruk på 19 skjerm, og følgende krav bør være oppfylt: Skjermoppløsningen bør være satt til minimum 800x600. Anbefalt oppløsning er 1280x1024. Farger bør være satt til minimum 256 farger. Anbefalt er farger. Installasjon av filer Det første som må gjøres for å kunne ta BYGGDOK i bruk er å installere programfilene fra FileMaker. For installasjon av FileMaker vises til disses installasjonsveiledning og support. Programfilene til BYGGDOK installeres enten direkte på den maskinen som BYGGDOK skal brukes på eller på server dersom det er flere brukere. En lokal installasjon vil gi raskere aksess til BYGGDOK og vil dermed oppleves å være raskere ved bruk. Fordelen med nettverksinstallsjon er imidlertid at flere kan jobbe samtidig på samme beskrivelse og dele felles databaser. Følgende matrise gir en oversikt over installasjon, kataloger, filer, mv. Katalog Fil Ver. Type Kilde Tilgang //Byggdok/Prosjekt BD Beskrivelse 2.3 Prosjektfil Egen applikasjon Lese, redigere, utskrift " BD Dørdata " " " " " BD Hoveddata " " " " " BD Mengder " " " " " BD TEK katalog " Felles fil " " //Byggdok/NS Avsnitt " NS3420 NS3420 Beskrivelsestekster Lese " Hefte " " fra NSF versjon FNOK " " Overskrift " " " " " SpesmatCelle " " " " " SpesmatKolonne " " " " " Spestekst " " " " " SpestekstHovtekst " " " " " SpestekstUndertekst " " " " " Veboksref " " " " " NS3451 BD " NS3451 NS3451 Bygningsdelstabell Lese m/egne tilleggsdefinisjoner " NS3459 script " NS3459 NS3459 Konvertering data Lese, skrive fil NPC BYGGDOK BD2.3 - brukerhåndbok 2006 Side 5 av 8

6 Første gangs oppstart Etter å ha installert programfilene til FileMaker og BYGGDOK kan programmet åpnes for første gang. BYGGDOK kan enten åpnes ved å dobbeltklikke på ikonet for de enkelte filene eller fra Startmenyen hvor du velger Programmer og FileMaker, for deretter å åpne BYGGDOK. Ved første gangs oppstart anbefales at man åpner filen BD Beskrivelse og deretter velger Teknisk Beskrivelse fra skrivebordsmenyen. Dette vil medføre at programmet igangsetter vil søke å lokalisere relaterte filer. Dersom programmet ikke finner aktuelle filer må det henvises til aktuelle katalog og fil, slik at filrelasjoner blir ivaretatt. Denne prosedyren vil antakelig måtte skje ved hver gangs oppstart inntil alle enkeltfiler er angitt. Arbeid med prosjekt Det kan velges om man skal ha alle prosjektbeskrivelser i en filkatalog eller om man vil splitte disse på enkeltstående filkataloger. Om det velges kun en filkatalog vil man kunne samle alle prosjektbeskrivelser i samme katalog, og dermed gjøre det lettere å kopiere og håndtere informasjon mellom de forskjellige prosjektene. Dette vil imidlertid gjøre databasen både stor og kanskje uoversiktlig over tid, og det bør derfor vurderes å splitte kopiere filene i katalogen //Byggdok/Prosjekt filer over til en Prosjektkatalog. Dersom det velges å kopiere prosjektfiler til egen katalog må de enkelte filer gis nytt navn, som for eksempel: - BD Beskrivelse; gis nytt navn Beskrivelse + Prosjektnavn - BD Dørdata; gis nytt navn Dørdata + Prosjektnavn - BD Hoveddata; ; gis nytt navn Hoveddata + Prosjektnavn - BD Mengder; ; gis nytt navn Mengder + Prosjektnavn - BD TEK katalog; ; gis nytt navn TEK + Prosjektnavn Ved første gangs oppstart av prosjektfiler anbefales at man følger prosedyren som ved første gangs oppstart av program, dvs. at det må gis ny henvisning til de enkelte prosjektfiler som er opprettet. Skrivebord og menyer Det vises til FileMaker brukehåndbok og support. NPC BYGGDOK BD2.3 - brukerhåndbok 2006 Side 6 av 8

7 NYTTIGE TIPS BYGGDOK består av filer som angitt under avsnittet BYGGDOK databasen. I den daglige bruken av BYGGDOK benyttes Prosjekt filer, mens NS filer er hjelpefiler for programmet. Prosjekt filer har relasjoner mellom hverandre og til NS filer, hvor det ved lookup valg gis tilgang til prosjektopplysninger, lokaliseringer, automatiserte mengdeberegninger, elementer, norske standarder m.v. Dette gir brukeren muligheten for en effektiv registrering og behandling av data i alle faser av prosjektet, fra ide til etablert bruk av byggeriet. Videre oppnås en rasjonalisert bruk av ressursene i arbeidet ved at en registrering av måledata gjennomføres kun en gang, samt ved eventuelle senere revisjoner. I tillegg gis brukeren mulighet for senere å kunne dokumentert og verifisere registrerte opplysninger. I følgende er gitt en del nyttige tips om bruk av de enkelte prosjekt filer. BD Hoveddata Brukes ved utarbeidelse av romprogram, registrering av måledata, utarbeidelse av grunnlagsdata for mengdeberegning, for eksempel bredde, dybde, høyder, arealer for gulv, vegger og himlinger ekskl. utsparinger, samt volum og omkrets. BYGGDOK kan dermed danne grunnlaget for mengdeberegningen i både romprogram, beskrivelser, kalkyler, rombok (rombehandlingsskjemaer), endringshåndtering og sluttdokumentasjon (FD V). BD Beskrivelse Bukes ved utarbeidelse av anbuds-/tilbudsdokumenter, herunder alminnelige bestemmelser, krav, orientering, tilbudsskjemaer for utfylling av entreprenør, samt det faglig beskrivende stoffet med poster, spesifikasjonskrav og NS3420 kode (også benevnt tekniske beskrivelse el. beskrivende mengdeberegning). BYGGDOK kan dermed danne grunnlaget for komplette prosjektbeskrivelser (omslagssider, kapittelfortegnelser, innholdsfortegnelser, generell beskrivelse (felles bok) og teknisk beskrivelse, samt senere endringshåndtering. Vær oppmerksom på følgende ved valg av NS3420 kode og tekst: 1. Manuelt valg brukes for spesifering av egendefinert kode og tekst, når relevant NS3420 kode ikke fins. Dette valget overstyrer eventuelt valgt kode og tekst fra NS3420 databasen. 2. NS3420 valg brukes for spesifikasjon av NS3420 kode og tekst fra NS3420 databasen. Det skal spesifiseres / velges kode og tekst i følgende rekkefølge; a. Hefte (Heftekode og -tekst). b. Overskrift (overskriftskode og -tekst). c. SpesHovtekst (hovedkode og -tekst). d. Egenskaper (siffer i koden og alternativersvalg/-tekst). NB. Dersom koden skal endres må eksisterende kode slettes! 3. Utskrift viser valgt NS3420 kode og tekst. BD Mengder Brukes for registrering av enkle spesifikasjoner sortert etter lokalisering og fagområde/bygningsdel, utførelse av mengdeberegning/-kontroll, endringshåndtering, registrering av status, base for erfaringsdata / historikk som grunnlag for FDV. BYGGDOK kan dermed danne grunnlaget for rombok (rombehandlingsskjemaer), mengdeberegning, endringslister, og sluttdokumentasjon (FDV) i prosjekter. BD Elementer Brukes for registrering av dører, vinduer, beslag og andre elementer, og danner dermed grunnlag for utarbeidelse av fortegnelse over dører og vinduer, samt beslagslister. BD Kostnader Brukes som grunnlag for utarbeidelse av budsjetter, kostnadskontroll, endringslister og regnskap. Filen er under revisjon og dermed ikke med i BYGGDOK versjon 2.3 BD TEK katalog Brukes ved registrering av prosjektopplysninger, dvs. byggherre, prosjekt, entrepriser og kapittelinndelinger m.v., og benyttes som hjelpefil for øvrige prosjektfiler. NPC BYGGDOK BD2.3 - brukerhåndbok 2006 Side 7 av 8

8 SIKKERHET Viktigheten av sikkerhetskopiering kan aldri understrekes godt nok. Brukeren eller systemansvarlig er selv ansvarlig for å opprette en rutine for sikkerhetskopiering av datafiler (backup). Frekvensen av sikkerhetskopiering er avhengig av hvor ofte programmet brukes og måten programmet brukes på. Men som hovedregel bør det tas sikkerhetskopi hver dag. Ved en eventuell systemkrasj vil det være både tidkrevende og vanskelig å rekonstruere datafilene. Ved aktivt bruk av BYGGDOK anbefales derfor å ta daglige sikkerhetskopier. Ved filkrasj kan det benyttes kommandoen Recover under File menyen dersom programmet ber om dette. Bruk av FileMaker og BYGGDOK siden 1994 og et hundretalls prosjekter har vist at det er svært sjelden at prosjektdata går tapt, og at det som regel vil være den aktive posten (record) / feltet i programmet som mister data, øvrige data blir som regel ikke ødelagt under krasj. Erfaring viser at krasj som regel er forårsaket av kompatibilitetsproblemer i nettverket eller systemkonflikter og ikke som følge av selve programmet. SUPPORT For support vises til FileMakers betingelser og supportavdelinger. Support for BYGGDOK gis i form av for eksempel opplæring eller timebasert support. Det henvises generelt til våre standard betingelser. RETTIGHETER For rettighet og bruk av programmet BYGGDOK vises til de til enhver tid gjeldende standard betingelser for selskapet. BYGGDOK er beskyttet i samsvar med åndsverksloven. BYGGDOK eies av. NPC BYGGDOK BD2.3 - brukerhåndbok 2006 Side 8 av 8

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

FireWin presentasjon 4

FireWin presentasjon 4 FireWin presentasjon 4 Istallasjonsveiledning Grafisk presentasjon & kontrollsystem for brannalarminstallasjoner 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for NOVAR

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 11. juni 2007 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med -0 ansatte SIDE INNHOLD TIPS FØR START 0 BEGREPER I MAMUT

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: i samarbeid med AS Bygganalyse Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Innhold Velkommen til Byggeweb-manualen... 11 Innledning... 11 Byggewebs historie... 11 Prosjektweb som prinsipp... 12 Prosjektering... 12 Byggeweb Prosjekt

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 13. juni 2008 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1 Visma AutoPay Helautomatisk betalingsformidling Versjon 3.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 Om denne brukerdokumentasjonen... 1 Nødvendige forkunnskaper... 1 Hvordan komme i gang med Visma AutoPay?...

Detaljer