NORSK MARITIMT MUSEUM 23 MAPS 2015 HURUMKOMMUNE. Buskerud fylkeskommune Postboks Drammen. Hurum kommune Nordre Sætrevei Sætre Avct:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK MARITIMT MUSEUM 23 MAPS 2015 HURUMKOMMUNE. Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen. Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 Sætre Avct:"

Transkript

1 Likelydende NORSK MARITIMT MUSEUM brev til: Buskerud fylkeskommune Postboks Drammen Hurum kommune Nordre Sætrevei Sætre Avct: HURUMKOMMUNE Hurum driftpan oa samfunn saksrir. 23 MAPS 2015 Conceptor Eiendomsutvikling AS Postboks Billingstad Deres ref. Vår ref Dato: 19. mars 2015 Viser til tidligere korrespondanse i saken. Norsk Maritimt Museum (NMM) har gjennomført en undervanns-arkeologisk registrering i reguleringsområdet. Rapport fra registreringen er vedlagt. Askeladden ID og ID er verna etter kulturminnelovens (kml) 14 og anbefales regulert til «spesialområde bevaring». Alternativt kan det søkes Riksantikvaren om dispensasjon fra loven. NMM kan bistå i utarbeidelse av en slik søknad. Undersøkelsesplikten etter kml 9 anses som oppfylt etter registreringen. Faktura for dekning av kostnader oversendes tiltakshaver Conceptor Eiendomsutvikling AS iht. kml 10. Vennlig hilsen Norsk M kimt Museum t Ahrens I Morten Reitan Omradeansvarlig Arkeolog Kopi: Halvorsen og Reine AS, Postboks 9407, 3023 Drammen

2 MARITIMT MUSEUM Ri<EOLOG ISE: RAPPORT ARKEOLOGISKREGISTRERING UNDER VANN FOR OMRÅDET SÆTRE SENTRUM HURUM KOMMUNE BUSKERUD FYLKE SAKSNUMMER: PROSJEKTLEDER: MORTEN REITAN "lar: ' ;,, NORSK MARIIHM1 MUEUM

3 c. NORSK MARIT1MTMUSEUM Kommune: Hurum Fylke: Buskerud Saksnummer: Navn på sak: Sætre sentrum øst Tiltakshaver: Adresse: Conceptor eiendom Billingstadsletta Billingstad NMM funn- nr.: Askeladden ID- nr.: , , , Kulturminnetype: Feltleder: Ballast Morten Reitan Prosjektleder: Rapport utført: Morten Reitan 9. mars 2015 Rapport ved: Kvalitetssikret (navn/dato) Morten Reitan Tori Falck, 10. mars 2015 I forbindelse med regulering av Sætre sentrum øst har Norsk Maritimt Museum gjennomført en registrering av kulturminner under vann. Det har tidligere blitt registrert et fartøyvrak og to ballasthauger her, Askeladden ID Ballasten ble gjenfunnet, men vraket er overdekket av blåskjell eller moringer. De registrerte kulturminnene var oppført som én lokalitet i Askeladden, men har etter registreringen blitt splittet opp i to; en for vraket (ID ) og en for ballasten (ID ). Begge bør reguleres som spesialområde bevaring der det ikke tillates inngrep i sjøbunnen. Forside: Fortøyningsring på Kavringen. Foto: Tori Falck, NMM 2

4 MARIT1MTMUSEUM NMM mottok saken i epost fra Buskerud fylkeskommune 4. februar Etter en felles vurdering med oss uttalte fylket at det kunne bli behov for en kontrollregistrering av tidligere registrerte kulturminner i planområdet. I telefonsamtale mellom Morten Reitan ved NMM og Morten Dyrstad i Hurum kommune 10. februar ble dette bekreftet og kommunen ønsket å få gjennomført registreringen før politisk behandling av planen. Etter avtale med Halvorsen og Reine som står for reguleringen på vegne av tiltakshaver Conceptor Eiendom ble registreringen gjennomført 25.februar Det har vært gjennomført registreringer i deler av reguleringsområdet tidligere. Traseen til en rørledning ble befart av NMM i Det ble da gjort funn av ballast og vrak av et plattgattet, lite seilfartøy fra siste del av 1800-tallet. Funnene ble oppført i kulturminnebasen Askeladden som lokalitet med enkeltminner 1 (skipsvrak), 2 og 3 (ballasthauger). Etter dette har flytebryggeanlegget i Sætrepollen blitt utvidet i flere omganger. I forbindelse med en utvidelse ble det i 2007 gjennomført en tilstandssjekk av vraket. Det ble da ikke gjenfunnet. Ettersom flytebryggeanlegg danner gode vekstvilkår for blåskjell, konkluderte vi i 2007 med at vraket var blitt begravd i blåskjellavfall som akkumuleres i store mengder under slike anlegg. Det er i tillegg mange moringer lagt ut på sjøbunnen. Mange av disse er i bruk som fortøyning for bryggeanlegget, men flere ligger også uten å være i funksjon. 3

5 MARIT1MTMUSEUM Målet med registreringen var å kvalitetssikre tidligere registreringer og å få mer presis kartfesting av kulturminnene samt å undersøke det utvida reguleringsområdet. Registreringen ble gjennomført onsdag 25. februar av arkeologene Tori Falck, Frode Kvalø og Morten Reitan fra NMM. Det var gode forhold med klart vær, lite vind og god sikt i vannet. Vi gjennomførte først punktdykking på de tidligere registrerte kulturminnene. Et område med flere små konsentrasjoner av ballast ble påvist i tillegg til en klart definert ballasthaug. Skipsvraket som ikke ble gjenfunnet i 2007 ble forsøkt gjenfunnet uten hell. Vi gikk deretter over reguleringsområdet med svømmedykker på slep. Området under flytebryggeanlegget er dekket av et tykt lag blåskjellavfall. Vraket som befinner seg der er på den måten gjort utilgjengelig, men er sannsynligvis bevart, med mindre det ligger under en av de store moringene. Ballasten i området nord for bryggeanlegget består av et jevnt teppe ballast av flint og annen småstein. Det ble observert noe brekkasje av keramikk og flasker som dateres til tallet og seinere. Den klart definerte ballastrøysa består i nordenden av større stein og i sørenden av flint, sand og grus. Den er rund i formen med en diameter på 7-8 m og ca. 1 m høy. k j iit 4

6 MARITIMT MUSEUM Både ballasthaugen og de spredte konsentrasjonene består av ulike typer stein, flint og annen småstein, sand og grus. Det tolkes dithen at dette ikke stammer fra ett anløp, men har blitt dumpet av flere fartøyer over en periode. Å datere ballast byr på problemer, men det hender vi finner daterbart materiale gjennom brekkasje som er dumpet sammen med ballasten. Det ligger noe keramikk og flasker spredt i området som dateres til 1800-tallet. Sætre var som flere steder i Hurum og Røyken eksporthavn for is i siste halvdel av 1800-tallet. Isen gikk til England, Europa og Nord-Afrika for bruk i isskap. Det var en rekke isdammer i området og i noen hektiske tiår ble det tjent store summer på isen. Eksporten dabbet av og tok etter hvert helt slutt da det ble mulig å produsere is mekanisk. Det er sannsynlig at den påviste ballasten stammer fra denne trafikken. Slik kulturminnet var presentert i Askeladden var et stort område, fra skipsvraket til ballastområdet, definert som et sammenhengende havneområde (fig. 1). Dette er nå korrigert. Mellom ballasthaugen og skipsvraket er det fast mudder uten gjenstander eller kulturhistorisk materiale. Ballasten har derfor blitt skilt ut som egen lokalitet (fig. 4) og den opprinnelige lokaliteten omfatter nå kun vraket. 5

7 MARITIMT MUSEUM Det ble ikke påvist nye kulturminner under registreringen. Vi fikk hevet kvaliteten på avgrensinga av kulturminnet og skilt ballastområdet ut som et separat kulturminne uten tilknytning til vraket. Begge kulturminnene er freda etter Kulturminnelovens 14 om skipsfunn. 6

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL

FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL BERETNING FRA ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER AV HAVN OG SKIPSFUNN BATTERISTRANDA, LARVIK I VESTFOLD 2010 FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL Beretning fra arkeologiske undersøkelser

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN

Detaljer

Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland

Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland Figur 1: Bilde fra typisk situasjon for en metallsøker. Medlem av Rygene Detektorklubb måler inn funn med håndholdt GPS i nypløyd mark. Foto: Rygene Detektorklubb

Detaljer

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Rapport 13/2008 Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Einar Eythórsson Elin Rose Myrvoll Forsidebilde: Napparvárri/Nabbaren på Stierdna/Stjernøya Foto Elin Rose Myrvoll 2008 II

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Mottakerliste Vår ref. 12/4680-7 ADR C50/HAUD Dato 18.11.2013 Forslag til fredning - offentlig høring - Bandakkanalens bygninger og tekniske installasjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/90 Innklaget virksomhet: Molde kommune, Klager: Saksnummer: 2007/90 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status. Databeskrivelse: Kulturminner

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status. Databeskrivelse: Kulturminner I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status Databeskrivelse: Kulturminner 1 I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status

Detaljer

(rteknologisk Institutt usys u. ISO 9001:2008 sertifisert

(rteknologisk Institutt usys u. ISO 9001:2008 sertifisert Advokattirmaet Frøstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984497 504 Gruppelederne for Høyre, Frp, Venstre, SV, Rødt, By- og næringsmiljøpartiet og Miljøpartiet de grønne i

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik M/S Hamen c/o Arne Øistein Holm John colletts alle 67 0854 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/00467-41 200503081-46/ETB 14.10.2010 Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning NOTAT DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.2015 Til: Glenn Anderson Teknisk forvaltning NOTAT FRA

Detaljer

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer