Registrering av sætermiljø i Odalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrering av sætermiljø i Odalen"

Transkript

1 Rapport: Registrering av sætermiljø i Odalen Solør-Odal Forsøksring Februar 2007 Kvinnemuseet/ Solør-Odalmuseene September 2007 Knut Ola B. Storbråten

2 Innholdsfortegnelse: Registrering av sætermiljø i Odalen...6 Nord-Odal 1. Dalsætra/Suterudsvangen: Raudåssætra: Grenisætra: Mellomsætra/Millomsætervangen: Kroksrudsætra Svarverudsætra Søgnessætra Rabbsætra/Geitrabben Bjelkersætra Illgosætra Ekornholsætra Viksætra Sandsætra Galterudsætra Mørktjernsætra Rudsætra Bjørnstadsætra Gammelsætra (Bjørnstad) Nysætra (Føsker) Tempelsætra Slåmotsætra Føskersætra Sundsætra Botshaugsætra Lisætra Rovelstadsætra Nysætra (Rovelstad) Plassætra (Rovelstad) Sætervangene nord for Trautgruva Brontjennsætra Gamlevangen (Linder) Vatningssætra Holtsætra Skinnarbu Nysætra (Øvre Holt) Lindersætra Eriksætra Gammelvangen Fjellsætra Svarttjennsætra Gammalsætra (Fjell) Kroktjennsætra Gørtjennsætra Jomfrusætra

3 45. Gardsætra/Kolstadsætra Skyrudsætra/Nybyggersætra Bergesætra Skirshaugsætra Knappersætra Holtslåtten/Høltisætra Holsætra Dalsæterdammen Grytsætra Gjelbekksætra Nysætra (Tannes) Rotsætra Paradissætra Hølsætra Puttsætra Bjønnstampen Stømnersætra Korbølsætra Aurtjennsætra Rudsætra Garviksætra Odals-Østmosætra Bakkesætra Skålbergsætra Solungs-Østmosætra Nordgardsætra Hundbysætra Nersætra Nysætra (Søndre Berg) Sillerudsætra Abborsætra Bergsætra Husmannsætra (Søndre Berg) Kuggerudsætra Øvre Grasberget...30 Sør-Odal 1. Børstadsætra Fuluvangen Mellandsvangen/Mellandsætra Grimslandsætra Rudsætra Valstadsætra Kjølstadsætra Brattfallsætra Sundbysætra, gamle Granbergsætra, gamle Nysætra (Taugl) Taulsætra Vestbyvangene-Bergervangene

4 14. Tonersætra Jerstadsætra og Osvangen Nordre Øfstgardsæter Øfstgardsætra, søndre Plassætra Toerkoia Hokjølsætra Rognhaugsætra Trondsætra/ Einsætra Kolltjernsætra Nordsetsætra Viksæter Gamlevangen-Osvangen-Igletjernet Bjørkerudsætra Sætergrenda vest for Mangsethøgda Krakerudvangen / Krakerudsætra Bjørtjernsbråten Fresvollsætra Øvre Fresvollia Huvenesvangen / Raustadsætra Syversvangen / Høybyvangen Jelsnesengene sæter Fresvoll eng Hauggardssætra/Hauggardsvangen Oppistuvangen Jelsnesvangen/Jelsnessætra Nyvangen (Fresvoll) Dingsrudvangen Presterudsætra Mjøgsjøvangen Hærnesvangen Skårillvangen Torgersætra Skårersætra/Skåråvangen Flinterudvangen Hærnessætra Bergersætra, øvre- og nedre Låksåvangen Branerudvangen /-sætra Søndre Krogsrudvangen/-sætra Nordre Kroksrudvangen Strømsvangen Samarivangen/Prestsætra Nysætra Bråtåsætra Vålberget/Villberget sæter Kollsrudsætra/Gammelsætra Olsrudvangen Sætergrenda ved Høljeren: Kollsrudsætra

5 64. Kamphaugsætra Galterudsætra Isakrudsætra Hamnbergsætra Ånerudvanga / Ånerudsætrene Josefbergsætra Høgdasætra Lurholsætra / Lurhølvangen Husmannssætra Nedre Lissetsætra / Hagensætra Øvre Lissetsætra / Fjøslisætra Norddisisætra Meldisisætra Ullarsætra / Ullernvangen Disisætra Mjøgsjøsætra / Kolsetsætra Vesle-Røyser / Skøyensætra Nysætra Stimannsberget Masterud Gjersøysætra Amundvangen-Meilivangen Råskjell Prestbråtåsætra/Prestbråtån Klommasætrene Gammelsætra Gamlevangen / Gammelvangen (mellom Flaen og Brenna) Vålhaugsætra Spiksetsætra / Leirhuluvangen Børjesætra Vestbysætra Moasætra Hornessætra Branvollsætra Lurhølvangen Skjulstadsætra Hagasætra Gurikollsætra Nysætra Blenkjopp Nord-Aulivangen Aulisætra...58 Sætrer i Sør-Odal som ikke er funnet:...59 Bebodde småbruk/gårder i Sør-Odal som tidligere har vært sætrer (uten spor av sæterdrift)...59 Kartreferanser og tilstand: Sætrer i Nord-Odal...61 Kartreferanser og tilstand: Sætrer i Sør-Odal...63 Registeringsskjema

6 Registrering av sætermiljø i Odalen Feltarbeidet ble utført sommeren 2005 og Til registreringen ble det utarbeidet et skjema, se bakerst i rapporten. For hver av sætrene er det registrert grunneiere med gards- og bruksnummer, hva som finnes av bygninger og andre landskapselementer, hvem som har brukt sætra og hvor lenge sæterdrifta pågikk. I Sør-Odal ble beliggenheten målt nøyaktig med GPS. I Nord-Odal hadde vi ikke tilgjengelig og beliggenheten anslått mer grovt. For å angi hvordan sæterlandskapet framstår i dag, ble det laget bokstavkoder: A) Sætervangen er lite preget av gjengroing B) En del busker og trær (begynnende gjengroing) C) Gjengroing kommet langt D) Skog E) Plantefelt F) Nyryddet / restaurert Noen sætrer har mangelfulle opplysninger, andre har rikholdige. Grunneierforholdet kan være omtvistet i noen tilfeller. I denne rapporten er det brukt de opplysningene som finnes i økonomisk kartverk (ØK-kart) for kommunene. Der det er flere sætrer i nærheten av hverandre, blir disse gjerne omtalt som ei sætergrend, men praksisen her har variert litt for de to kommunene. En del av opplysningene om hvem som har brukt sætra er hentet fra Bygdebøkene for Nordog Sør-Odal av Birger Kirkeby. Noe er dessuten hentet fra sæterundersøkelsen til Instituttet for sammenlignende kulturforskning v/ Gunnar Mandt i 1935, Mari Moss i 1934 og nedtegnelser gjort av Magne Aurom. I tillegg kommer et utall muntlige kilder. Enkelte, svært gamle sætrer er ennå ikke registrert. Dette har bakgrunn i at beliggenheten ikke lenger er kjent. Når og om disse blir gjenfunnet, vil de bli registret og føyd til i rapporten. For Sør-Odal er de aktuelle sætrene listet opp i en egen tabell. Prosjektleder vil med dette få takke hele registreringsmannskapet for en flott innsats! Roverud 22. februar 2007 Registrering av sætermiljøer i Odalen kom i gang i 2005 etter initiativ fra Nord- og Sør-Odal kommune og Sør-Odal Slekts- og historielag v/ Ole Sverre Moss. Prosjektet er ledet av Solør- Odal Forsøksring v/ Knut Ola B. Storbråten, mens registreringen i felt er utført av et frivillig registreringsmannskap i begge kommuner. Prosjektledelsen er finansiert gjennom SMILmidler. -Prosjektleder- 6

7 Nord-Odal: 1. Dalsætra/Suterudsvangen: Arealet tilhører Nord-Odal kommune (1/22). Landskapselementer: Ingen registrerte. Sæter til Suterud og Dal (Jordfetdalen). Arealet solgt fra Suterud Skog til Nord-Odal kommune i Sætra ble lagt ned før Se også sæter nr 60 i Sør-Odal. Var en del av sætergrenda Aulisætra. Tilstand: Det er fortsatt mulig å se preget av sætervang, men gjengroinga har kommet langt. 2. Raudåssætra: Arealet tilhører Jan Thore Helgedagsrud (2/1), Anne Ljønerholth (3/5) og Hans Jacob Luker (3/7). Bygninger: Stabburet i Kroken ble flyttet til Raudåssætervangen og laftet opp der det opprinnelige størhuset stod. Landskapselementer: Rester etter stall (mur). Sæterdrifta ble lagt ned ca Brukt til ca 1877 av Helgedagsrud. Skiftlige kilder forteller at Nust brukte sætra i 1687 og at den tidligere var brukt av Årstad. Den ble også kalt Årstadsætra Tilstand: Deler av sætervangen har fortsatt en del urter og gras. Resten bærer fortsatt noe preg av sætervang. 3. Grenisætra: Arealet tihører Halvor Haukerud (4/3) og Solveig og Kari Rolstad Liland (4/2). Landskapselementer: Rester etter laftestokker. Sæter med to vanger for søndre og nordre Haukerud. De siste som lå her var Kari Svarverud og Kari H. Svenneby. Størhuset ble brukt som koie ca Det brant visstnok opp til slutt. Sætra ble opprinnelig brukt av Greni i Nes, derav navnet. Areal ca 4 daa. Sætra ble tatt i bruk før 1800 av Greni og ble siden brukt av Haukerud fram til ca 1890 Tilstand: Delvis gjengrodd. 4. Mellomsætra/Millomsætervangen: Arealet tilhører Reidun Gjersaas Arnesen (4/4) Landskapselementer: Steintrapp. 7

8 Var enkeltsæter til Millom Haukerud. Sæterdrifta ble nedlagt ca Løa brant opp ca 1909 og størhuset ble revet og kjørt ned til ved ca Tilstand: Delvis gjengrodd. 5. Kroksrudsætra Arealet tilhører?. Størhuset tilhører Hans M Krogsrud. Bygninger i stand: Størhus (ca 1903), flyttet 300 m sørover i 1979 etter jordskifte. Fjøs (1903). Sætra ble brukt av nordre og søndre Kroksrud, samt Kroksrudvangen. Sætra ble tatt i bruk ca 1800 og nedlagt i Den har også blitt brukt som skogshusvær. Tilstand: Fortsatt mulig å se preget av sætervang med gjengroinga har kommet langt. 6. Svarverudsætra Arealet tilhører Eva og Kjell Haukerud (8/2) Landskapselementer: Ingen registrerte. Enkeltsæter til Sø-Klengerud og Nord-Klengerud (Svarverud). Sætra ble lagt ned ca 1915 Tilstand: Skog. 7. Songnessætra Arealet tilhører Lars-Ole Saugnes (8/4) Bygninger: Størhus, restaurert. Var sæter for Nord-Songnes. Sæterdrifta ble lagt ned Tilstand: Det er fortsatt mulig å se preget av sætervang, men gjengroinga har kommet langt. 8. Rabbsætra/Geitrabben Arealet tilhører Odd Arne Farsethås (8/3) Bygninger: Størhus, restaurert. Sæterdrifta ble lagt ned ca Var sæter for Nord-Klengerud. Tilstand: En del trær og busker. Vangen fortsatt dominert av urter og gras. 8

9 9. Bjelkersætra Arealet tilhører Odd Arne Farsethås (8/3) Landskapselementer: Ingen registrerte. Sæterdrifta ble lagt ned litt etter Randi Vangen lå her med dyr etter Størhuset og fjøset stod ca Ble seinere brukt som stall. Sø-Songnes hadde egne hus. Var sæter for Bjelker og Sø-Songnes (Kirkeby, 1969). Tilstand: Fullstendig gjengrodd. 10. Illgosætra Arealet tilhører Jan Petter Haugen (10/5) og Tom Gabrielsen (10/4) Landskapselementer: Hustufter av størhus og stall, samt sætervegen. Illgosætra ble brukt av Illgo, Illgoshaugen, Grønnerud og Velta. Sætra er nevnt i 1723 og drifta ble lagt ned ca Tilstand: Det er fortsatt grasdekket sætervang, men store trær dominerer landskapet. 11. Ekornholsætra Arealet tilhører Per Thoner (11/16), Thor Ekornhol (11/8), Ola Haukerud (11/4), Kai Nesset (11/1), Kjell Oddvar Lervik (11/12). Bygninger: 2 størhus (Per Thoner og Kjell Oddvar Lervik) Begge i god stand. Andre landskapselementer: Ruiner av 1 størhus, 1 kokeri, 3 fjøs og 1 skåle/bu. Sætergrenda Ekornholsætra ble brukt av Nord- og Sør-Ekornhol, Haugen, Åsen og Hagen. Det var tre størhus med tilhørende fjøs, løer etc. Sæterdrift fram til ca Tilstand: En del trær og busker, men fortsatt stor sætervang. 12. Viksætra Arealet tilhører Ronny Nordseth (12/1) og Helge Hansen (11/19) Landskapselementer: Ruiner av størhus, mjølkebu, 2 fjøs og 2 låver samt synlig ile og sæterveg. Viksætra var sæter med to vanger; Ner-Vik og Tjernet. De delte størhus og mjølkebu, men hadde hvert sitt fjøs og løe Viksætra er nevnt i 1865 men er eldre. Det ble slutt med sæterdrift i Vangen var på 20 daa. Tilstand: Alle husa har rast sammen, og sætervangen gror igjen. Det er fortsatt mulig å se preget av sætervang. 9

10 13. Sandsætra Arealet tilhører Kirsti Tangen og Terje Stensrud (34/11), Dagfinn Vik (34/5), Elin og Roger Trøftmoen (34/15), Kjetil Andreassen (13/1), Willy Stenshagen (13/5). Brit Snekkerlien (14/1), Tor Harald Soløst (14/3), Gine Skolbekken og Roar Ilbråten (14/5,6), Arne Olaf Sween (14/7) og Tom Helstad (14/19). Bygninger og landskapselementer: Tangenvangen: Størhus, gammalt, noe forfall, men tett tak. Uthus, fjøstuft, brønn. Viksvangen: Nedrast størhus, Stall, OK tilstand (brukt som kalvefjøs av Morten Soløst til 1992). Finnstu-/Trondstuvangen: Størhus bygd 1942, god tilstand, fjøs, god tilstand, hønehus, OK tilstand Steinsvangen: Fjøstufter. Trondstuvangen: Tuft etter størhus. Søstuvangen: Tuft etter størhus og et annet hus, brønn i bruk. Nordstu- og Oppistuvangen: Tuft etter størhus, nedrast fjøs, fjøstuft. Tom Helstads hytte: Hytte i bruk. Sætergrenda Sandsætra ligger om lag 460 moh vest for Sand., 1,5 times gange fra bygda. Den gamle sætervegen går fra bygda og er fortsatt i bruk. I Sandsætra var det sju vanger. Her sætret nedre Sand (Prestgarden), Stein og Steinshagen, to Viksgarder og fire Soløstgarder. Sandsætra er nevnt i Siden var det sæterdrift helt fram til Morten Soløst hadde da ligget her 50 somre. Tilstand: Tangenvangen: Fortsatt preg av sætervang. Viksvangen: Noe preg av sætervang, men skog. Finnstu-/Trondstuvangen: Drift fram til 1992, inngjerdet. Steinsvangen: Skog. Trondstuvangen: Lite preg av sætervang. Søstuvangen: Lite preg av sætervang. Nordstu- og Oppistuvangen: Skog. 14. Galterudsætra Arealet tilhører Gunvor Røhne (17/1) Bygninger og landskapselementer: Størhus i stand, falleferdig mjølkebu, brønn, tuft etter låve. Sætra ble brukt av Løkker og Galterud og er nevnt i Sætra ligger på Løkker skog.1 times gange fra bygda. De hadde hvert sitt fjøs og låve, men felles størhus. Løkker brukte sætra til tidlig på 1920-tallet. Margit Skyrud var den siste budeia. Galterud sætret til Sætra ble brukt som koie en periode, mjølkebua ble brukt som stall. (Gammalsætra lå nordvest for Masthaugen og ble brukt av Løkker til tidlig på 1800-tallet. Løkkerlia er nå eier. Husmanssætra lå i nordenden av Mørktjernet. Husmennene til Løkker og Galterud brukte denne fram til 1890-åra. Vangen er nå tilvokst). 10

11 Tilstand: Fortsatt mulig å se preg av sætervang. Vangen er på 7-8 daa. Noe av vangen er plantet igjen. 15. Mørktjernsætra Arealet tilhører Hans Håkon Heier (16/1) Bygninger og landskapselementer: Hytte/ombygd gammalt størhus, god tilstand. Ble flyttet 60 m østover før krigen. Hadde mjølkebu før flyttingen. Lå på ei hylle ved Mørktjernet. Fjøset ble revet i forbindelse med bygging av veg. Tuft etter størhus, rydningsrøyser, brønn. Sætra ble brukt av Heer som heimesæter først på sommeren. Utesætra eller bortesætra var Murukollsætra (ved Tennungsaga). Sætra er nevnt i Seim hadde stort fjøs her (gammal sæterrett). Sæterdrifta opphørte omkring Brukt av en tropp av Hjemmefronten under andre verdenskrig. Tilstand: Fortsatt preg av sætervang. 16. Rudsætra Arealet tilhører Henrik Tronbøl, Kari-Anne Linner og Harald Hove (Skjulstadskogen) (15/2). Landskapselementer: Tufter etter størhus. Sætra ble brukt av tre bruk på Rud. De leide da sæter fra Galterud. Den ligger like ved Eidsvolldelet på Galterud skog. Bjertbekken renner forbi og ned i sjøen Bjugen. Sætringa tok slutt tidlig på 1900-tallet. Tilstand: Eidsvollvegen (1946) avskar noe av vangen. Preg av sætervang her og der, men er delvis fullstendig gjengrodd. Deler av vangen er plantet til. 17. Bjørnstadsætra Arealet tilhører Astrid og Ivar Natland (19/1) og Arnfinn Fossen (19/4,5,6) Bygninger: Størhus m/ mjølkebu. God tilstand. 2 hus av nyere dato. Landskapselementer: Tufter etter fjøs (revet ca 1980) og størhus på Hauvavangen. Sætervegen i bruk. Sætra ble brukt av Bjørnstad og Bjørnstadhaugen. Den ligger i Bjørnstad skog, om lag 1 times gange fra bygda. To vanger, til sammen om lag 10 daa. Bjørnstadhaugens vang ble nedlagt først. Alle hus er borte, kun tufter igjen. Bjørnstad hadde den største sætervangen. De to gardene sætret sammen på denne vangen til det ble slutt på 1920-tallet. Vangen ble slått under krigen og noe seinere. Bjørnstad var egentlig heimesæter. Den gamle sætra var Gammelsætra ved Bjerten. Sætra ble brukt som koie. Tilstand: Bjørnstadvangen blir holdt i hevd. Den andre har fortsatt preg av sætervang. 11

12 18. Gammelsætra (Bjørnstad) Arealet tilhører Arnfinn Fossen (19/4) Landskapselementer: Tufter etter størhus (flyttet), fjøs og låve. Synlig sæterveg. Dette var den gamle sætra til Bjørnstad (Søvangen). Eidsvollinger lå her tidlig på 1900-tallet. Fra ble sætra brukt av Breibyneset (budeie i alle år var Tolline Breibyneset). Vangen var på daa og inngjerdet. Tilstand: Sætervangen, den indre delen rundt hustomtene, er fortsatt ganske åpen. I ytterkanten har den større trær. 19. Nysætra (Føsker) Arealet tilhører Inger Johanne Delphin (20/5) Føsker skog Landskapselementer: Tufter etter 2 størhus, 2 fjøs og ett annet hus. Skogskoie og stall litt sør for sætra. Sætra ble brukt av Eidsvoll-gardene Milli, Hemli og Hol. Den ligger ved delet mot Eidsvoll 530 moh. Sætra ble tatt i bruk ca og var i drift til Tilstand: Den indre vangen er åpen og fin med mindre trær. Den ytre vangen er mest skog. 20. Tempelsætra Arealet tilhører Inger Johanne Delphin (20/5) Landskapselementer: Tufter etter størhus og et annet hus. Tempelseterkoia m/uthus. (ca 1950). Sætra ble brukt av Eidsvoll-gardene Milli, Hemli og Hol. Sæterdrifta ble lagt ned før Tilstand: En del av vangen er åpen, mens noe er plantet igjen. 21. Slåmotsætra Arealet tilhører Inger Johanne Delphin (20/5) Landskapselementer: Alt er borte. Sætra ble brukt av Slåmot, Føskerbråten, Nord-Verket, og Klengerud. Sæterdrifta ble lagt ned ca Tilstand: Arealet er fullstendig gjengrodd. 22. Føskersætra Arealet tilhører Inger Johanne Delphin (20/5) 12

13 Landskapselementer: Tufter etter størhus m/mjølkebu og to fjøs. Rydningsrøyser, brønn og sæterveg. Sætra ble brukt av Nord- og Sør-Føsker som hadde felles størhus men egne fjøsa og egne vanger. Sørli og Verket hadde slåttevanger. Heile sætervangen var på 70 daa og inngjerdet. Sætra er nevnt i Sør-Føsker sætret fram til Breiby brukte sætra fram til tidlig på 1950-tallet. Magnhild Eidsæther f. Strand (1909) var den siste budeia. Arealet ble solgt fra gardene som opprinnelig eide sætra til nåværende eier. Tilstand: Det er mulig å se preg av sætervang på deler av arealet. Noe er plantet igjen på 1950-tallet. Noe er ryddet/tynnet. 23. Sundsætra Arealet tilhører Alf Tveter d.b. (20/6) Bygninger: Størhus m/ mjølkebuer og fjøs (1800-tallet). God tilstand. Tette tak. Landskapselementer: Tufter etter fjøs og låve, rydningsrøyser og sæterveg. Sætra ble brukt av Breiby (østsida av Råsen) og Breibyhaugen. De hadde hvert sitt fjøs men felles størhus med mjølkebuer i hver sin ende. Sætringa tok slutt i Tilstand: En del av sætervangen blir beitet jevnlig (ikke inngjerding). Ca 20 daa har en del trær og busker, men også mye urtevegetasjon. Hele vangen er på 60 daa. 24. Botshaugsætra Arealet tilhører Astrid og Ivar Natland (19/1) Landskapselementer: Tuft etter størhus. Sætra ble brukt av Botshaug og Tynsak i Eidsvoll fra 1700-tallet. Bjørnstad eide sætra. Sæterdrifta tok slutt ca Det er usikkert hvem som lå her de siste åra. Tilstand: Det indre av vangen har åpent preg, mens det er skog i ytterkanten av vangen. 25. Lisætra Arealet tilhører Tor Kjøstel Lie (22/8) Bygninger: Størhus og mjølkebu, god tilstand (brukes som hytte). Landskapselementer: Sammenrast sommerfjøs, tufter etter sauefjøs, sæterveg. Tidligere var det ei å, Løsetåa, som rant forbi. Den ble demt opp på 1960-tallet og dannet en sjø, Nydammen, ved sætra. Sætra er hovedsaklig brukt av Li. Sæterdrifta ble avsluttet i Torbjørg Fossen g. Verket) lå her på slutten. 13

14 Tilstand: Arealet rundt husa slås jevnlig som en plen. Mesteparten av vangen har gras og urter og er forholdsvis åpen. 26. Rovelstadsætra Arealet tilhører Nord-Odal kommune (23/1, 24/1,3) Landskapselementer: Ingen. Planert med bulldoser ca Noen steiner kan antyde hustomter. Ottvegen går over vangen. Vangen er skiltet. Sætra ble brukt av Rovelstad og Røne som lå her sammen. Sæterdrifta ble lagt ned pga plager med bjørn. Flyttet til Nysætra. (se neste). Tilstand: Få synlige tegn på sætervang. Bulldosert på slutten av 1950-tallet. 27. Nysætra (Rovelstad) Arealet tilhører Nord-Odal kommune (23/1, 24/1,3) Landskapselementer: Tufter etter et hus, rydningsrøyser. Har stått ljørkoie her. Koie m/ uthus (rett før krigen) i god stand. Sætra ble brukt av Rovelstad og erstattet den gamle Rovelstadsætra (se forrige) ca Sæterdriftas ble lagt ned ca 1900 (usikkert). Tilstand: Noe grasvekst på den indre vangen. 28. Plassætra (Rovelstad) Arealet tilhører Nord-Odal kommune (23/1, 24/1,3) Landskapselementer: Rydningsrøyser. Sætra ble brukt av plasser under Rovelstad, Rovelstadstuen og Rovelstadmoen. Den er nevnt i Usikkert når drifta ble lagt ned. Ligger på Plassæterhøgda, 327 moh. Skiltet. Tilstand: Skog, men fortsatt mulig å se preget av sætervang. 29. Sætervangene nord for Trautgruva Arealet tilhører Erik M. Haug (25/29), Aud Østby Amundsen (25/8), Tosten Trøften (25/1) og Nord-Odal Kommune (25/2). Landskapselementer: Tufter etter bolig på Nilsrudvangen. Ellers ikke registrert. Husa på Nestuvangen ble flyttet til Øvergruva (størhus og fjøs). God tilstand. Nilsrudvangen/Jakobsvangen var bebodd av Ole Jakobsen m/ fam. Tilstand: Naturskog. Sø-Østbyvangen ble brukt av Sø-Østby. Tilstand: Naturskog. Nestuvangen ble brukt av Nestua Trøften. Tilstand: Naturskog. Nord-Østbyvangen ble brukt av Nord-Østby u. Trauten. Tilstand: Naturskog. 14

15 Det antas at sætringa tok slutt tidlig (ca 1860?) 30. Brontjennsætra Arealet tilhører Esther T. Haug (27/6,11) og Kari-Anne Linner (26/1) Landskapselementer: Nedrast størhus, fjøs og løe, falleferdig størhus samt tufter etter 3 andre bygninger. Den ene sætra ble brukt av Nordstua Haug hvor Astrid Haugsmoen ( ) var budeie. Den andre ble brukt av Søstua Haug. Her var det mjølkeku fram til 1930-tallet og ungdyr til slutten av 40-tallet. Budeier var Maria Laben, Olga Kjølstad og Anne Sannerud. Tilstand: Sætevangene er ganske gjengrodde. Noe er plantet igjen. 31. Gamlevangen (Linder) Arealet tilhører Kari-Anne Linner (26/1) Landskapselementer: Tufter etter 1-2 hus. På en låg rygg 70 m sør for Gamlevangdøsset. Sætra ble brukt av Linder til ca Sæterdrifta ble gitt opp fordi bjørnen var plagsom. De begynte derfor å bruke Lindersætra innunder Skuta (nr 36). Tilstand: Vangen er fullstendig gjengrodd. 32. Vatningssætra Vatningssætra består av Øststuvangen, Monstuvangen og Plassvangen. Arealet tilhører Fredrik Haug (27/12), Erik M. Haug (27/14) og Kari-Anne Linner (26/1). Bygninger: 2 Størhus ( ett fra 1800, ett 95 år), 1 mjølkebu (1800), 1 fjøs (1800), alle i god stand. Landskapselementer: Fjøstomt og låvetomt. Sætra ble brukt av Øststua og Monsstua Haug. De hadde felles størhus fram til 1911, da det andre ble bygd. Sætervegen gikk over Linder. De brukte kløv og sleip derfra og fram til sætra. Denne vegen ble brukt fram til ny-vegen kom på slutten av 1930-tallet. Den var ferdig ca 1 km sør for Sætersjøen i 1939, og ble fullført i Mjølka ble da hentet med bil og satt på rampa ved Bruvoll Landhandleri før kl Mjølka ble kjølt i bekken vest for Romedalsvegen. Budeier var Gunvor Nilsrud ( ), Hjørdis Bråten (1952), Edle Haugsmoen (1953) og Dagmar Vik (1954). Øststua sætret til Monsstua fram til 1959/60. Det ble dyrket korn på Monstuvangen fram til 1980-tallet. Plassvangen lå trolig der rasteplassen er i dag. Dette var sæter for husmennene til Haug og Linder. 15

16 Tilstand: Øststu-vangen blir slått inn til husa. Noe er også nyryddet. Monsstu-vangen ble plantet til på 1990-tallet. 33. Holtsætra Arealet tilhører Anders Holth (29/16) Bygninger: Størhus, stabbur (mjølkebu?) gamle og velholdte. Ny skåle. Sætra ble brukt av Ner-Holt (Hansstua) og dessuten Inngjerdingen, Huken og muligens Moen. Vangene ble slått sammen på slutten av 1800-tallet (drifta opphørt på de andre vangene). En del gamle hus ble da revet og erstattet av nye. Det har dessuten stått gamle høybuer på vangen som ble revet i Et fjøs ble revet på 1980-tallet. Dette ble solgt og befinner seg i dag ved Skjerdingen Høyfjellshotell. Er i bruk som stall. Alf Sæther ( ) var den siste sveiseren. Hadde med seg søsteren Ragnhild ( ). Sæterdrifta ble lagt ned Tilstand: Sætervangen er gjengrodd med naturskog. Noe er nyryddet. 34. Skinnarbu Arealet tilhører Arne Stenberg (29/5) Bygninger: Størhus og fjøs i god stand. Den var tilholdssted for flyktninger under 2. verdenskrig. Sæterdrifta trolig avsluttet ca Tilstand: Preg av sætervang. 35. Nysætra (Øvre Holt) Arealet tilhører Per Thomas Nyhuus (29/1) Landskapselementer: Nedrast størhus (?), Har også fungert som stall. Lemkoie, forfalt. Rydningsrøyser og hustufter. Sætra ble brukt av Øvre Holt. Ukjent når drifta ble lagt ned. På Skinnarmyra, rett sør for Nysætra, var det flyslipp under 2. verdenskrig. Tilstand: Fullstendig gjengrodd, men det er tydelig å se hvor grensene til sætervangen har gått. 36. Lindersætra Arealet tilhører Erik M. Haug (27/14) Landskapselementer: Ingen registrerte. 16

17 Sætra ble brukt av Linder etter at sæterdrifta på Gamlevangen opphørte. Dette skjedde trolig ca Eriksætra Arealet tilhører Ellen-Karine Aarvig Hauge (29/53) Bygninger: Størhus, stort og nyrestaurert, uthus. Høystandard fritidshus. Inngjerdet hage/tun. Sætra ble brukt av Øvre Holt til ca Ida Amundsen og Trygve Malerud var budeie og sveiser til ca Eriksætra har vært fast bebodd i perioder. Tilstand: Sætervangen er hage og tun. 38. Gammelvangen Arealet tilhører Erik M. Haug (25/29) Ingen registrerte landskapselementer. Ingen opplysninger om når det har vært drift der. 39. Fjellsætra Arealet tilhører Hans Petter Skinstad (40/1) Sætra lå meter ova Tostensbråten. Landskapselementer: Det skal være tufter etter størhus og fjøs på sætervangen. Var sæter for Søstua og Nordstua Fjell. Sætra var i bruk til vel Natalie fra Ner-Fjell lå der og Arne Løfsgaard var der og fridde. Det gikk gutu gjennom Tonerroa som munnet ut nedenfor Kjølbråten. 40. Svarttjennsætra Arealet tilhører Ola Thesen (41/1) Landskapselementer: Skogshusvær brant ca 2000 etter lynnedslag. Ellers tufter etter hustomt (størhus?) på sørsida. Sætra ble brukt av Mellom-Fjell. Fra omkring 1860 ble den bebodd husmannsplass. Fra 1907 bodde det ingen der. Stuehuset ble flyttet til Mobråten i Knapper. Et skogshusvær for Mellom-Fjell ble oppført seinere som brant ned ca

18 Tilstand: Fortsatt preg av sætervang på noe av arealet. 41. Gammalsætra (Fjell) Arealet tilhører Ola Thesen (41/1,5) Landskapselementer: Hustomter og røyser. Dette var den eldste sætra til Øver-Fjell, som lå 1,5 times gange litt nord-vest for garden. Etter hvert ble garden delt; Fjell nordre, Øver-Fjell og Fjellstad. Sætra ble brukt av alle tre gardene (tre fjøs, ett størhus) fram til omkring Da bygde de tre gardene hver si nye sæter. Årsaken var visstnok at Gammalsætra lå høgt, og dyra hadde lett for å legge seg langt nede. 42. Kroktjennsætra Arealet tilhører Ola Thesen (41/1) Landskapselementer: Mur, trolig mur i størhuset. Muligens ei synlig klopp i myra nede ved Kroktjennet. Røys. Sæter til Mellom-Fjell. Sætervangen var 20 daa, var inngjerdet og gikk helt ned til Kroktjennet. Sæterdrifta ble trolig avsluttet mellom Noe av husa stod att i åra fortalte Nils Johnsrud. Tilstand: Skog (mye ungskog). 43. Gørtjennsætra Arealet tilhører Ove Nygaard (42/7) Landskapselementer: Hustufter. Sætra ble etablert ca 1870 av Fjellstad etter at Gammalsætra ble nedlagt. Den lå 5 min sørover fra Gammalsætra og var i bruk til ca Det var oppdyrket 30 daa jord der som ble slått med slåmaskin. Denne teigen lå sør for husa. Sætra hadde størhus, fjøs, kalvhus og stor låve, samt en ualminnelig fin do. Låven ble solgt til nedriving, størhuset råtnet ned, men en del av huset, trolig mjølkebua, stod i Jomfrusætra Arealet tilhører Erik Fjeld Rasmussen (42/5) Landskapselementer: Hustufter etter størhus, låve, fjøs og do. 18

19 Sætra ble bygd av Øver-Fjell, gammalsætra ble nedlagt. Det gamle størhuset brant litt før 1. verdenskrig. Et nytt ble satt opp men er nå revet. Sætra ble brukt til 1947, da Ole P Myrer og Marius Ringkilen lå her. Fra Skulstad ble sætra brukt til ca Doen var fire stolper og et nevertak. Sætervangen var pløyd. Tegning finnes hos Ola Kolstad. Tilstand: Skog, men med grasslette midt på. 45. Gardsætra/Kolstadsætra Arealet tilhører Ola Kolstad (42/1) Bygninger: Størhus, egentlig koie (1943), fjøs, skåle og do. Tette tak og bra stand (fjøset noen dårlige stokker). Tømmerbygning under oppføring. Sætra ble bygd av Nordre Fjell, da Gammalsætra ble nedlagt. Sæterdrifta ble lagt ned ca Fjøset ble flyttet til Øiset, siden flyttet tilbake og om gjort til koie. Tilstand: Sætervangen har en god del ungskog, men har fortsatt preg av sætervang. 46. Skyrudsætra/Nybyggersætra Arealet tihører Hans Gustav Henriksen (46/1) Landskapselementer: Steinrøyser på et hogstfelt. Sætra ble brukt av Køyen, Skyrud, og Finnbråten. Ikke sæterdrift etter Bergesætra Arealet tilhører Hans Gustav Henriksen (46/1) Landskapselementer: Steinrøyser og muligens ei hustuft. Koie og stall som aldri har vært sæterhus. Sætra ble brukt av Mellomberget, Ner-Myrer, Sjåoppiberget og Nordre Ringkilen. Sæterdrifta ble avsluttet like før Mellomberget hadde retten til å bruke sætra så lenge de hadde bruk for den. 48. Skirshaugsætra I Skirshaugen er det opprinnelig to sætrer: Øversætra og Nersætra. Arealet i Øversætra tilhører Hans Gustav Henriksen (46/1). Arealet i Nersætra tilhører Kjell Ola Bakke (44/1) Ingen registrerte landskapselementer i Øversætra. 19

20 Bygninger i Nersætra: Størhus (gml, påbygd ca 1930?), løe (slutten av 1700), do, God stand. (Fjøstomt). Øversætra ble brukt av Mesundstad. Sæterdrifta her ble avsluttet ca Trolig brukte Nordre Morterud den tidligere, men de ga seg tidlig med sæterdrift. Nersætra ble brukt av Søstua Morterud. De ga seg med sæterdrift i 1954, men det ble gjort slåttonn på vangen til Tilstand: Øversætra: Gjengroinga har kommet langt. Nersætra: Slått rundt husa. Vangen er inngjerdet og holdes rein for skog. I god hevd. 49. Knappersætra Arealet tilhører Tove Enerhaugen (47/3) Landskapselementer: Husa er borte. Størhuset ble flyttet til Momyrene som hytte, løa til Fallet. Knappersætra ble brukt av Søstua Knapper til Tidligere hadde både Søstua og Nordstua Knapper, Vangen av Stormoen og Mellomberget skal ha sætret der. Sætervangen gikk ned i Knappersætertjennet. Løa lå nederst på vangen. 50. Holtslåtten/Høltisætra Arealet tilhører Frank Holtet (46/45) Bygninger: Størhus og fjøs fra ca God stand. Høltisætra ble brukt som utslått til Holtet i Knapper. I ca 1930 ble det bygd størhus. Sæterdrifta ble nedlagt ca De siste åra sætret de helt til fôret var oppbrukt, vanligvis til uti oktober. Husa er satt opp av sidebord fra Rasen-saga. Tilstand: Sætevangen er åpen. Det blir beitet på vangen. 51. Holsætra Arealet tilhører Hans Gustav Henriksen (46/1). Kåre Aamodt har hytte her. Landskapselementer: Hustomter etter fjøs og størhus. Hytte. Sætra ble brukt av Bakken, Oppi og Jonsrud i Knapper. Ingen husker at Holen har sætret der, sjøl om navnet tilsier det. Sæterdrifta ble nedlagt ca Tilstand: Sætervangen er åpen, hyttetomt. 20

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud 1 Skogen JSK 1 466 802563 Ove Gjermund Seigerud 472 1592616 Stian Myrvang 192 425 1588734 Nikolai Torp 585 2 Eidskog JFF 1 779 244533 Kai Haug 196 771 1532106 Kjell Magne Tråstadkjølen 712 1514 Emil Sandbakken

Detaljer

Grue JFF. Grue JFF. Klasse

Grue JFF. Grue JFF. Klasse 2.5.26-2.5.26 5.5.26 2:4 A 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Forening 2 3 4 5 6 7 8 9 Straff Kenth Bjerkeli A 6 Furnes JFF 2 Olav Jonas Høiby A 52 Skogen JSK 9 3 Kjell Magne Tråstadkjølen A 5 Eidskog JFF 8 4 Stian Rudberg

Detaljer

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr. 24.5.214-24.5.214 1 24.5.214 15:26 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Wilhelm Sønsterud A 6 Grue-Finnskog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kjell

Detaljer

RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG

RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 22.01.2012 ARRANGØR: Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Eirik Nymoen Olsen Sørskogbygda 49 48 48 100 245 8* Raufossmedalje 2 Vegard Nordhagen Elverum 50 47 50

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE

RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE 8. DESEMBER 2012 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Simen S Lund Østre Gausdal 49 50 50 99 98 346 14* Sølv medalje 2 Vegard S. Nordhagen Elverum 49 50 50 99 98 346 12* 3 Nils

Detaljer

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015 Du tar sjøl kontakt med aktuell utleier. Det er bare å slå på tråden! 1 Setrer og hytter til leie (ta kontakt med utleier): Vangrøftdalen (Vestfeltet og Østfeltet): Steinar Ytterhaug, seter i Mastukåsa...

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

Resultatliste klasse. 1.mai sk jegertrap - FM Hedmark. Løiten JFF. Antall premier:

Resultatliste klasse. 1.mai sk jegertrap - FM Hedmark. Løiten JFF. Antall premier: - 20:49 A 11 1 Thomas Nyberget Åmot JFF 24 24 23 24 0 0 0 0 95 2 Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J 24 24 21 25 0 0 0 0 94 3 Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J 23 21 25 24 0 0 0 0 93 4 Arild Hemli Kvam

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Aina H Nordby Tangen 181 0,-kr Gave 1. Maria Helene Hagen Tangen 227 0,-kr Gave 1. Hans Kristian Lundby Stange og Romedal 217 0,-kr Gave 1. Ingeborg Lundby Stange og Romedal

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Elverum skytterlag. Vårstevne Elverum skl Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Elverum skytterlag. Vårstevne Elverum skl Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R 1. Nils Erik Nordhagen Elverum * *XXX 50 9XXXX 49 9XX* * 49 148 9 *9X* * * * *X 98 246 XXX*9XX9X* 98 344 (12*) 2. Vegard Nordhagen Elverum X9XX* 49 XX*XX 50 XX9X* 49 148 X99 *X9 *99X 95

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt Jenter Rekrutt 100 m Malene Nordvi KIL Skøyter 16,1 Lene Hoberg Stange SK 18,4 Selma Bø Lysø KIL Skøyter 26,9 Else Marie Venholen Stange SK 27,8 F Martine Ripsrud Stange SK 15,4 Thea Fløiten Sand IF 18,2

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Gamle setre på Krokskogen

Gamle setre på Krokskogen Kopiert fra gammel hjemmeside: Gamle setre på Krokskogen Holekalenderen for 1997 har som tema: Gamle setre på Krokskogen. Kalenderen inneholder fotografier av 12 gamle Hole-setre på Krokskogen. Til hvert

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

GRENSESTEVNET 9. JULI 2011

GRENSESTEVNET 9. JULI 2011 GRENSESTEVNET 9. JULI 2011 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Kim- Andre Lund Jondalen 5 50 48 49 100 100 347 20* Gylt medalje 2 Lars Bugge Oslo Østre 5 50 49 50 96 99 344 8* Sølv medalje 3 Henry Håkansson

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG Klasse ASP 25 Skudd 1 Agnethe Kval_engstad Fåberg 41 40 45 83 209 0* Gjenstand Klasse R 15 Skudd 1 Simen S.lund Østre Gausdal 50 48 49 147 3* Kr 88 2 Marthe Køhl Elverum

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter ØVELSE ; M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Marie Særther 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:4,9 Eline Vig 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:40, 3 Hanne Hilan Bekken 00 Odal Svømmeklubb

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen Resultater 2. runde Bygdakampen 08.06.17 arrangert av IL Nansen 6km 1 Jan Jacob Verdenius Tolga/Vingelen 40.38 4 2 Jon Arve Engebakken Tolga/Vingelen 41.07 3 Anders Tingstad Nansen 45.13 3 4 Vegard Haugseggen

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Eidskog JFF LISENS: Eidskog JFF. Antall premier: Klasse

Resultatliste klasse. Jaktfelt Eidskog JFF LISENS: Eidskog JFF. Antall premier: Klasse A - 1 Hans Petter Løberg Vang JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 25 19 150 2 Trond Holter Åslia JSK 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 23 22 150 3 Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 21 25 150

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Haakon Z. Kleppang Hauen Tangen 45 45 42 87 219 0,- Gave 1. Andre Sletli Tangen 45 47 44 90 226 0,- Gave 1. Jens Østli Tangen 46 49 46 90 231 0,- Gave Pengepremier 15 skudd

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG

RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG 03.01.2009 KLASSE BARN - 26 registrerte deltakere 1 Eivind Øverheim 160 2 Andrea? Maarud 110 3 Kristian Bjørke Hansen Gjøvik &

Detaljer

Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015

Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015 Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Helene Lillekvelland Nordstrand 5 50 49 50 100 100 349 17* Gylt medalje 2 Knut Olav Olsen Skarpskytten 5 50 50 49 98 100 347

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

LIK - Mila

LIK - Mila 4-nov tid 11-nov tid 18-nov tid 25-nov tid 2-des tid 9-des Odd Arild Ødegaard 10 000 21:30 10 000 20:59 10 000 21:37 10 000 21:28 10 000 21:21 10 000 Gunnar Liegaarden 10 000 19:48 10 000 19:05 10 000

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Turinebråten var borte i Huset ble revet, satt opp ved Hugsted og døpt Villand.

Turinebråten var borte i Huset ble revet, satt opp ved Hugsted og døpt Villand. Her bodde naboene 1. Turinehogget (Iglebråtan) Opprinnelig husmannsplass. Navnet skriver seg fra den siste som bodde der, Turine Bjørnsdatter Hugget. Hun mistet et øye og måtte flytte til datteren Marie

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Ved Kjell Ivar Aune 10. oktober 2016 GÅRDEN MARKEN I boka Nes eller Bynes fra 1894 har O.J. Høyem

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA ÅSERAL KOMMUNE Hodna, Austre Øygard gnr 20, bnr 3,4 og 10

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. Pengepremier 15 skudd kl.

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. Pengepremier 15 skudd kl. Vartdal Miniatyrbane Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Oddvar Gjelstenli Vestnes 49 48 50 147 70,- 2. Harald Viddal Vartdal 44 45 42 131 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Svein Johnsen Vartdal 47 42 48 137

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram 30-skudd kl. ASP 1. Aleksander Arnesen Tangen 1/0 3/0 4/1 4/1 5/0 17/02 1. Anton S Brattvoldsengen Stange og Romedal 6/2 4/0 5/1 6/3 5/4 26/10 1. Jens Østli Tangen 5/1 6/1 2/0 5/5 5/5 23/12 1. Heine R

Detaljer

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag Åpent stevne 02.02 04.02.2017 Arrangør : Inderøy skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ane R. Melting Mosvik 50 44 50 100 244 11* 2 Espen By Dyrendahl Rissa 49 48 50 97 244 5* 2 Kristin Dyrendahl

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * *XXX 50 *X* * * 50 *XXX* 50 150 XX9999 * * * * 96 246 X*9 * *XX9X9 97 343 (15*) 2. Lars Myrstuen Søndre Land 5 *XX*

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer