DX - DX/S - ES - TC - CW

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DX - DX/S - ES - TC - CW"

Transkript

1 mp20 DX - DX/S - ES - TC - CW MIKROPROSESSOR KONTROLL FOR DIREKTE EKSPANSJON OG VANNKJØLTE UNITER INSTRUKSJONS MANUAL NO COPYRIGHT KLIMAX AS 2001 Version: 1.4NO 04/08/01

2 Sider Cod. 05MP112A1A 1. INNHOLD 1. INNHOLD 2 2. VIKTIG 2 3. INTRODUKSJON 3 4. KARAKTERISTIKKER Hovedkretskort Eprom Minne Valgfrie kretskort Bruker terminal 4 5. FJERNKONTROLL 5 6. SPESIELLE FUNKSJONER Automatisk omvending av strand-by unit Tilbakeslag funksjon Automatisk tidsbånd operasjon Nød funksjon 7 7. KONFIGURASJON AV KONTROLLEN Direkte ekspansjon kretsløp innstillinger Strøm sparing kretsløp innstillinger Innstillinger på twin-cool kretsløp Avfuktnings og høg temperatur alarm innstillinger Innstillinger for gass gjenoppvarming, eksterne apparater, 10 befukter og avsats sensorer 7.6. Tids forsinkelse innstillinger Fjernkontroll, tilsyn og stand-by ledelse Endre passord Slette minne og gjenopprette fabrikk innstillinger ALARMER Historikk over alarm sekvens Beskrivelse av alarm hendelser FEILSØKING FABRIKK INNSTILLINGER/KALIBRASJONS 16 OMRÅDER 10.1 Gjenopprette fabrikk innstillinger 16 DIAGRAM I APPENDIKS LAY-OUT AV HOVEDKRETSLØP - STANDARD VERSJON SKJERM STRØM KART 2. VIKTIG Elektroniske komponenter er sensitive for statisk elektrisitet fra menneske kroppen, før du tar i de elektriske komponentene ta hånda di borti en plass som er jordet. Ikke ta ut komponentene (hovedkretsløp, bruker terminal, EPROM) fra beholderene før du er klar til å montere. Før du føretar en operasjon (tilkobling, frakobling, ekstern linking), må du koble uniten fra strømforsyninga 2

3 Kontroll systemet består av et hovedkretsløp som inneholder mikroprosessoren, et read-only minne (EPROM) som inneholder regulasjons programmet, et read/write minne (RAM) for operasjons variabler, er permanent read/write minne (EEPROM) for vedlikehold av dei mest viktige data og pre-sette parametere i tilfelle strøm brudd eller lignende; kretsløpet innholder også terminaler for elektronisk in og ut tilkobling og strømforsyning. Brukerterminalen brukes til å programmere kontroll parametrene (sette punkt, differansialer, alarm terskler etc.) og vise data og hendelser (lese punkt om er sett og kontrollere verdier, funksjons handlinger og/eller alarmer etc.). Dette er blir også kontroller med ein mikroprosessor utstyrt med et LCD display, et tastatur, LEDs og alarm summer). En enkel brukerterminal kan brukes til å programmere og vise parametrene av mer en et hovedkretsløp; dette kan gjøres Ved å linke terminalen der det er nødvendig til en passende unit, med 6 leders telefon kabel med en lett fjernbar kontakt. 3. INTODUKSJON 4. KARAKTESTIKK 4.1. Hovedkretskort Hovedkretsløpet (se lay-out i appendiks) I det elektriske panelet av uniten er koblet til brukerterminalen to tråds halv-duplex asynkron kabel med seks leders telefon kontakt; maksimum lengde på kabel for brukerterminal for fjernkontrollering er 50m. For lengre distanser må et T-kryss med 6-polt beskyttet kabel (AWG24-type med twisted pair beskyttelse, wire og motstand <80ohm/M) med en maks lengde på 200m brukes. Inntak og uttak er oppsumert her: DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 OPTOISOLERT DIGITALE INNTAK Fjernkontroll skru-på/skru-av inntak Strøm bryter pressostat Tilstoppet filter pressostat Krets 1. låg trykk-stat / fase sekvens kontroll rele / CW uniter: vann strøm bryter Krets 1. høg trykk-stat Krets 2. låg trykk-stat Krets 2. høg trykk-stat Sikkerhets termostat for elektrisk motstand Befukter grensesnitt modul (høg nivå) Oversvømmelse detektor Røyk - brann detektor T+H rom grense sensor ANALOGE INNTAK - NTC SENSORER Rom luft temperatur sensor Avgitt luft temperatur sensor Resiruklert vann / CW temperatur sensor (NTC) Ekstern luft temperatur sensor (NTC) ANALOGE INNTAK - AKTIVE SENSORER -1 1V cc Rom relativ luftfuktighets sensor Varmt vann temperatur sensor Luftfukter grensesnitt modul B7 Luftfukter grensesnitt modul B8 Sette opp en nettverk link av kretsløpene og terminalen som kan utveksle data med det forhandvalgte kretsløpet. Rett etter at det er programmert, kan hovedkretsløpet automatisk sette i gang funskjson av forhandssett data lagret i EEPROM minne. Hovedkretsløpet kan derfor brukes alene: denne løsningen, som ikke skaffer noen form for grensesnitt for brukeren til å stille inn parametrene og visning av data og hendelser er anbefalt for uniter der programmeringen av funskjoner og/eller funksjons parametrene kommer til og skje sjelden eller aldri - som for eksempel ubemannede installasjoner. For å se dato og klokke og for og bruke subrutiner koblet til en tid (tidsbånd, huske tiden for alarm hendelser) kan et tidskretsløp kobles til hovedkretsløpet Kontrollen kan kobles til et sentralt overvåkingssystem; et valgfritt serial kort er tilgjengelig for dette, som gjør et grensesnitt for RS422 nettverk for data overføring tilgjengelig. DIGITAL RELÉ UTTAK DO1 Vifte relé DO2 Kompressor 1 relé / Kjøler anløp for avfukting (CW uniter) DO3 Kompressor 2 relé DO4 Gjenoppvarmings relé 1 / varm gass spole DO5 Gjenoppvarmings relé 2 DO6 Luftfukter relé / ekstern luftfukter call-on DO7 Luftfukter tilførsels ventil relé DO8 Luftfukter tømmeventil relé DO9 Switch-over kontakt for kontroll av avfukter/spole dele sett (i avfukter/cw) DO10 Switch-over kontakt for 2. nivå alarm signal (tilgjengelig) DO11 Switch-over kontakt for felles alarm signal AO1 (DO12) AO2 (DO13) ANALOGE UTTAK - SIGNAL 0 10V= Kaldt vanns ventil Varmt vanns ventil / ekstern radiator kontroll 4.2. EPROM MINNE Regulasjons programmer til kontrollen ligger i EPROM mine på hovedkretsløpet og er identifiserts med en alphanummersik kode mp20 v. 5.1 EN 25/06/99 SB n.1 Mikroprosessor kontroll Versjon Språk Oppdatert SB = Hovedkretsløp SE = Ekspansjonskretsløp LAN Adresse n. 1-5 for Hovedkretsløp n. 6-7 for Ekspansjonskretsløp 3

4 Skal du bytte EPROM, gjør følgene: Koble systemet fra strømfosyningen (skru av hovedbrytere på det elektriske panelet) sjå etter at det gule LED lyset er av; ta ut EPROM fra sokkelen ved hjelp av riktig verktøy, fjern den forsiktig, ikke ta borti komponentene som er festet på kretskortet; sett inn den nye EPROM i slik at den halvsirkelformede merke er i rett posisjons ifølge el-skjemaet for kredtskortet.: pass på at alle pinnen er i rett hull av sokkelen før du presser EPROMen forsiktig ned, som vist på fig. 1. Hvis en EPROM med en nyere versjon av kontroll programmet blir sett i, vil dette automatisk slette minne. Hvis den nye EPROMen har samme versjon av programmet, er det ikke nødvendig og slette minnet. I dette tilfelle vil det være som det var før du byttet. Elektriske komponenter er sensitive for statiskelektrisitet som kommer fra menneske kroppen. Ta i en ting som er tilkoblet jord før du tar på komponenter eller kretskortet. Ikke ta ut EPROMen fra beholderen før du er klar til å montere den: ikke ta på metall pinnene Valgfrie Kretskort a RS422 SERIAL KONTAKT FOR TILKOBLING AV OVERVÅKNINGS/ VEDLIKEHOLDS SYSTEM Overføring av data er mulig via RS422 serial kontakt (se fig 2.a.) som du finner på hovedkretskortet. Serial kontakten har 9 pins tilkobling. 4.3.b. KLOKKE KRETS Dette viser brukeren klokke og dato, den er uunvælig for operativprogram som er koblet til tid (tidsbånd og memorisering klokke og dato for alarm hendelser). Klokke kretsen (se fig 2b) er utstyrt med et oppladbart batteri som kan gå i en måned uten å lades opp. RS422 SERIAL KRETSKORT Fig. 2a pin 1: pin 2: pin 3: pin 4: pin 5: GND TX+ TX- RX+ RX- 4.3.c. LAN ADRESSE KRETS LAN adresse kretsen gjør det mulig for mikroprosessoren å være tilkoblet et Local Area Network (se egen LAN manual). 4.3.d. KLOKKE KRETS/LOKALT NETTVERK Det er kun en tilkobling på mp20 kretsen for enten klokke kretskortet eller LAN kortet. Hvis begge funksjoner er nødvendig trenger du et singel CLOCK+LAN kort. 4.3.e. RS485 SERIAL TILKOBLING FOR OVERVÅKING OG FJERNKONTROLL Fig. 2.e. viser RS485 serial kort som gjør opto-isolert grensesnitt tilgjengelig via et RS485 data overføringsnettverk Dette valgfrie kortet skal plasseres på egen kontakt på hovekretskortet.(se hovedkort diagram som følger med). Tilkobling til RS483 netverk skjer via en utvinnbar terminal på hovedkortet. KLOKKE KRETS Fig. 2b pin 1: M1 pin 2: pin 3: LAN ADRESSE KRETS GND RX+ / TX+ RX- / TX- Fig. 2c JS2 RS485 SERIAL TILKOBLING Fig. 2e 4

5 4.4. BRUKERTERMINAL LCD ALPHANUMMERISK DISPLAY PANEL ÅPNER PROGRAMERINGS PANEL ALARM LED UNIT PÅ LED Fig. 3 Brukerterminalen er utstyrt med: 4 linjers LCD display, 20 alphanummeriske tegn for kontsultasjon og programmering av systemet. LED som viser om det er støm på (grønn) og alarm (rød); Alarm summer, som kan skrues av ved en spesiell nøkkel, eller skues helt av ved hjelp av programvaren; Kommando og programerings taster. De 3 knappen på frontpanelet har følgende funksjoner: Skrur systemet av og på Innstillingene er lagret i minne så den kan utføre intelligent restart. Hvis den er programmert (se KONTROLL INNSTILLINGER: SKRU AV AUTO RESTART) trur maskinen at den har samme satus (PÅ/AV) før et strømbruddet. Skrur summeren av og resetter alarmer. Hvis du trykker en gang går alarm summeren av; hvis du trykker to ganger sletter den alarm minne og alarm hendelsene blir slettet. Sekvensen av de 30 siste alarmene er oppretholdt i minne og kan visest ved bruk at rett prosedyre. De 7 membran tastene som er tilgjenglige hvis du åpner panel luken, har følgende funksjoner: scrolling tast for etterfølgende skjermer og vertikal fløtting av markøren tast for å gå inn valgt skjerm og hosisontal fløtting av markøren tast for å øke verdier tast for å minke verdier tast for å modifisere eller godta endringer (Enter) escape tast: går tilbake til hoved skjerm for den inneværande read/write rutinen Full escape tast: returnerer til STATUS skjerm Leser parametrene og hendelsene. Viser statusen på uniten og alarm sekvens minne. 5

6 FJERNTLIGGENDE TERMINAL En ekstra veggmonterbar fjerntliggende terminal for installasjon med metallboks er tilgjengelig. Terminalen kobles til hovedkretskortet med medfølgende kabel: koble til kontaktet i sokkel A som du finner bak på terminalen (se fig 4). A A Fig. 5 Du kan montere den på veggen ved hjelp av medfølgende monterings brakett. (se fig 6). Du fester metal braketten til veggen ved hjelp av skruene B (se fig 7); Etterpå fester du terminalen til braketten med skruen C. (se fig. 7) Fig. 4 A a Fig. 7a 6 Fig. 7b7 c b Wall plate code PAKT070X3A can be used for the remote fixing of the user terminal with a coonecting cable with plugs at both ends. (See section on Basic Circuit). The terminal is connected by inserting the plug in socket A on the back of the casing (see fig. 5). Important: the wall fixing kit for the terminal is suitable for indoor installations only. For outdoor installations a housing with an adequate IP level of protection must be used - please contact the nearest service centre for further information. 5. FJERNKONTROLL Uniten kan skrues av og på ved å bruke et ekstern fjernkontroll system. Resurssene til untien er allikevel kontrollert av mikroprosessoren. Typene av fjernkontroller som følger med er: OVERVÅKNINGS SYSTEM: et overvåknings system utveklser data via en serial kabel til hovedkortet som har fjernovervåkning og fjern kontroll. For flere detaljer se passende rapport. FJERNKONTROLL: The unit is turned on by closing a potential-free remote N.O. contact linked to the base circuit (see electronic diagram of the circuit and lay-out of the base circuit). 6

7 6. SPESIELLE FUNKSJONER 6.1. AUTOMATISK OMVENDING AV STAND-BY UNIT Mikroprosessoren er programmert til å kjøre to uniter automatisk, der den ene opperer normalt (hoved unit) og den andre er reserve (stand-by unit), uten eksterne systemer. For å iverksette denne funksjonen er nødvendig og koble til terminalene (2. nivå adreserbare alarm relé ) på den første uniten til terminalene (fjernkontroll) på den andre uniten og vise versa. Terminalene for sammenkobling av to uniter er vist på el-skjema som følger med unitene. For å kjøre mer enn to uniter trengst det en kobling til det lokale nettverket: se den relevante tekniske guiden. Administrasjon av stand-by uniten inkluderer: AUTOMATISK TIDS INVERSJON som, ved programmerte intervaller, bytter mellom stand-by uniten og den oppererende uniten; Tidsintervallen kan settes ved Cycle Duration. For å resette telleren som AUTOMATISK AVSLÅING AV STAND-BY UNITEN hvis den opererende uniten får en funksjonsfeil, inkludert strømfeil, signalisert av hovedalarmen (se Konfigurering av kontroller: sette alarmer). Stand-by uniten kan settes til å skrues på isteden for hoveduniten (se KONFIGURASJON AV KONTROLLER: ADMINISTRASJON AV STAND-BY UNITEN). Tillegsfunksjonen er nytting, f.eks når alarmen for høg rom temperatur er aktivert, på grunn av overoppheting. Hvis strømforsyningen bare er stor nok for en unit, er det mulig å programmere stand-by uniten til å operere isteden for hoved uniten. kontrollerer stand-by operasjonen, press du hørrer et dobbelt pip er den reset. knappen i 5 sekund. Når 6.2. TILBAKELAG FUNKSJON Tilbakeslags funksjonen som kan aktiveres eller de-aktiveres ved tastaturet, som består av autmatisk oppstarting av uniten som er av, men som har strøm, når følgende rom grensene er overstege: minimum temperatur maksimum temperatur minimum relative fuktighet maksimum relative fuktighet Oppgava til sikkerhets kretsen er å kontrollere rom tilstanden skjønt i et videre område selv om uniten er skrudd av; its activation is not therefore conditioned by signals from any remote control systems, over which it takes priority. It is possible to programme the recycled air fan to operate during the setback function in order better to regulate the room temperature (see CONFIGURATION OF THE CONTROL, VARIOUS CONTROL PARAMETERS). The intervention of the unit caused by the setback mode is not considered to be an alarm condition AUTOMATISK TIME BAND OPERASJON Denne funksjonen kan bare benyttes når du har et klokke kort. Det tillater automatisk aktivasjon og deaktivasjon av unitene. Unitene kan settes på tids basis (time band operation). Følgande kan lagres i minne: (se KLOKKE KALENDER -TIME BANDS): opp til tre av-på sykluser per dag, kva enkelt med en start tid og stopp tid. a weekly cycle distinct from the daily cycles, divided into weekdays, preholidays (automatic for Saturdays), holidays (automatic for Sundays) Det er mulig å overstyre timer programmer i syv dager ved å programere ukedagene som pre-helligdager eller helligdager. (f.eks. Jul og andre helligdager). Ein spesiell versjon er tilgjengelig for nød kontroll. Mikroprossen er i stand til å ta imot eksterne elektriske signal for å indikere strøm tap (istedenfor AV/PÅ fjernkontrollen). Kontrolleren stopper deretter eletrisk motstand til strømen er gjennopptatt. Dette kan manuelt overkjøres via bruker terminalen NØDFUNKSJON (spesiell versjon) 7

8 7. KONFIGURASJON AV KONTROLLEN Mikroprosessoren må konfigureres, eks. installeres i enheten der hvor den ikke er det. Denne operasjonen blir normalt utført når kontrollen er installert med uniten. eks.i fabrikken. Det kan hende at modifikasjoner må gjøres etter endringer på unit eller system. Det er ein spesifikk del av programmet som gir tilgang til KONFIGURASJONEN s subrutine og andre intstillinger som normalt blir styrt av service personer. Får å få tilgang til dette følg instruksene under til skjerm 75, som trenger SERVICE passord. _ Alarm Display Service Alarm Display _ Service Access to Menu Enter Password: Operat on Memory (skjerm 11) (skjerm 11) (skjerm 75) (skjerm 76) Hardware _ Konfigurasjon Delay Instillinger Manuell Kontroll Unit Type DX Kompressor Nr. 1 Elektrisk Reheat 3 Varmtvann Reheat N Lukket krets installasjon Set Point. C 28.0 Rad-Cooler On-Off Lukket krets installasjon Temp. E.S. C 08.0 Sommer Temp. C 28.0 Rad-Cooler On-Off (skjerm 76a) (screen 84a) (skjerm 85a - DX, DX-S e TC) (skjerm 85b - ES) Lukket krets installasjon Kaldt vann Activ. Set Point C 07.0 (maschera 86 - TC) Skjerm 84 tillater konfigurasjon av unit type: direkte ekspansjon strømsparende med fri kjøling, twin-cool, vannkjøler. Avhengig av konfigurasjonen, ein av skjermene fra 85 til 87 viser innstillinger for: - luft temperatur ute, set tid for aktivivisjon av fri kjøling; - vann temperatur, set tid for bytte til vannkjølings funksjon; - temperatur, set tid for vannkjølings funksjon. Chilled Water setup Dehum. Cycle Start Set Point C 07.0 High Temo. C 15.0 Hot Gas Coil N External Dehumid. N External Humidif. N Humidifier Mod. : --- V: --- Ph. - TAM: --- Steam Cap. kg/h: -- Nom. Curr. A: Offset Adj. (sonda interessata) Read value C 22.7 Adjustament C 0.0 (skjerm 87- CW) (skjerm 88) (skjerm 89) (skjerm fra 90 a 93) 8

9 DX 7.1. DIREKTE EKSPANSJON KRETSLØP INSTILLINGER Lukket krets installasjon Set Point C a Rad-Cooler On-Off Aktiverer innstillingene for lukket krets, vann temperatur sett punkt er nødvendig for kondensering. Radiator kontroll kan være på-av eller modulerende. ES TC 7.2. STRØM SPARING KRETSLØP INNSTILLINGER Lukket krets innstalasjon Temp. E.S. C 08.0 Summer Temp. C b Rad-Cooler Av-På/Modul. Dette viser kun i strømsparingsversjon og tillater nødvendige innstillinger for å opprettholde vann temperaturen i den lukkede kretsen på følgende to punkt: ved minimumsverdi (ES temperatur) under strøm gjennopretningsfasen; ved en passende verdi for kondisjonering (Sommer Temp.) under den mekaniske kjølefasen (kun når kompressorene er i gang). Radiator kontroller som er tilkoblet kan være, AV, PÅ eller Modulerende INNSTILLINGER FOR TWIN-COOL KRETSLØP Lukket krets innstallasjon Set Point C 28.0 Rad-Cooler Av-På/Modul 85a Close Circuit Setup Chiller Water Activ. Set Point C 07.0 Dette tillater nødvendige innstillinger for å opprettholde vann temperaturen i den lukkede kretsen på to nivå: på minimum (ES temperatur) mens den gjennopptar strøm og på ein verdi tilstrekkelig for kondenserning (Sommer Temp.) Mens den mekaniske nedkjølings prosess foregår. (kun mens kompressorene fungerer). Radiator kontrolleren kan være (Rad-Cooler) Av-På eller Modulerende. Kommer kun med Twin-Cool versjon. Tillater nødvendige instillinger for aktivering av overgang til kjølevannsfunksjon. 86 CW 7.4. AVFUKTNING OG ALARM INNSTILLINGER Chilled Water setup Dehum. Cycle Start Set Point C 07.0 High Temp. C Når vann temeperatur sensoren er installert er det automatisk mulig å kontrollere uniten som følbar varme kun, f.eks. som en forstor enhete som tar i bruk kjøltvann ved temperaturer høyre enn normalt, 7/12 C. Ein spesiell kontroll i desse unitene blir aktivert sammen med avfukting, funksjonene er som følger: - når avfuktning er aktivert blir den tilhørande digitale utgang også aktivert (som sender beskjed til den vannkjølte produksjons gruppen om å produsere vann med en lavere temepratur for avfuktning) - temperatur sensor for vannkjøleinntak er i avlesning; - Når avlesningstemperaturen har nådd settpunkt (se skjerm 87) blir ventilen overkjørt og åpnet maks; - Hvis set-point ikke er nådd etter 15 min. vil det komme ein lyd som indikerer ein tilstands feil, en alarm status og en detaljert beskjed (se seksjon for Alarmer). Behovet for å ha sensor på inntaket for kjøltvann tillater innstillingen for Høy temp. grense alarm som signaliserer enhver feil i vannkjøle sysemet (f.eks. vann temperaturen er for høy til å kjøle ned.) (se seksjon for alarmer). 9

10 7.5. INNSTILLINGER FOR GASS GJENNOPPVARMING, EKSTERNE APPARATER, BEFUKTER OG AVSATS SENSORE _ Alarm Display Service Alarm Display _ Service Access to Menu Enter Password: Operat on Memory (screen 11) (screen 11) (screen 75) (screen 76) Hardware _ Delay Setting Manual Control Unit Type DX Compressor No. 1 Electric Reheat 3 Hot Water Reheat N (screen 76a) (screen 84)... (screen 85a - DX,DX-S) (screen 85a, 86 - TC) (screen 55b - ES) (screen 87 - CW) Closed circuit Setup Chilled Water Activ. Set Point C 07.0 Chilled Water setup Dehum. Cycle Start Set Point C 07.0 High Temp. C 15.0 Hot Gas Coil External Dehumid. External Humidif. N N N Humidifier Mod.: -- V: --- Ph. - TAM: --- Steam Cap. kg/h: -- Nom. Curr. A: (screen 86 - TC) (screen 87 - CW) (screen 88) (screen 89) Offset Adj. (sensor) Read Value C 22.7 Adjustament C 00.0 Cl. Filter P-stat Flood detector Smoke/Fire-stat T+H Instruments N N N N (screen: 90-93) (screen: 93b) Skjerm 88 viser ved ved: tilstedeværelse av varm gass gjennoppvarmings coil; ved bruk av ekstern avfukter kontrollert av uttak DO9, som erstatter avukter i enheten. ved bruk av ekstern av/på befukter kontrollert av relèuttak D06 isteden for enhetens befuktersystem. Skjerm 89 blir brukt til å sette opp den innebygde befukteren, nominell volt, antall faser, modell av amperemetrisk transformer (TAM) og dampmengde produksjonen (Steam Cap.). Den nåværende nominelle absorpsjon viser også (Nom. Curr.A). Skjermene 90,91,92 og 93 kan brukes til å justere vediene til temperatur sensorene ved å se avlesningsverdiene i et display på et måleinstrument. Justeringene kan være i intervallet mellom 0.1 C maksimale justeringer er mellom -9.9 C to +9.9 C. Når uniten blir konfigurert på fabrikken, analyserer mikroprosessoren dei analoge og digitale innganger for å automatisk finne sensorer some er tilkoblet terminalen. Hvis ekstra sensore (tett filter, flooding, røyk/brann eller temperatur & befukting) blir tilkoblet etter at uniten er levert, må desse programeres inn i skjerm 93b. NB: EL- skjermaet som følger med viser tydeligt hvor de analoge og digitale sensorene for tilkobling er. _ Alarm Display Service 7.6. INNSTILLINGER FOR TIDS FORSINKELSE Alarm Display _ Service Access to Menu Enter Password: Operat on Memory (screen 11) (screen 11) (screen 75) (screen 76) Harware s _..Delay...Manual Control Power On Delay s 000 LP-Stat Delay s 180 Start Trans. s 60 T+H Al. Delay min 15 Anti-Hunting Time Constant of Room Temp. Control min 01 (screen 76a) (screen 94) (screen 94b) Første skjermbilde (n 94) viser ved: Re-starts forsinkelse etter strøm brudd (Power On Delay); initialiseringsfasen etter oppstart av kompressor, lavtrykkspressostat blir ignoert under denne fasen (LP-Stat Delay); forsinkelsen mellom oppstart av uniten og regulasjonen av untien. (Start Trans.);. forsinkelsen mellom oppstart av unit og aktivering av tilstands alarmer i rommet (T+H Al. Delay) Den neste skjermen (n 94b) setter romtemperatur kontroll i antimodus for å søk etter svingninger i temperaturen. Denne verdien må økes med den termiske treghet i det luftkondisjonerte rommet. 10

11 7.7. FJERNKONTROLL, TILSYN OG STAND-BY KONTROLL _ Alarm Display Service Alarm Display _ Service Access to Menu Enter Password: Operat on Memory (skjerm 11) (skjerm 11) (skjerm 75) (skjerm 76) I/O via Contact N I/O via Serial N Id# 01 Speed 1200 Units Switch-Over N (skjerm 77) Autom. Switch-Over Base / Std-by Pair Cycle Time h Unit On Limit N (skjerm 78) Autom. Switch-Over Base / Std-by Pair Cycle Time h 175 No. of Unit (2-5) 2 (skjerm 79 LAN) Usage of T+H values Mode: Mean Aut.Changeover Mean/Loc.Diff. C 2.0 (skjerm 79a LAN) _Renote Control Operat on Memory (skjerm 76) Skjerm 77 brukes til: remote control via potential-free contact (I/O via Contact) fjernkontroll ved hjelp av overvåknings systemet via RS422 eller RS485 serial linje - (I/O via Serial) serial adressen til uniten hvis den er tilkoblet et overvåknings nettverk serial overførings fart (Fart) -1200, 2400, 4800 (og for RS485) 9600 og Gruppe konfigurasjonen med en unti i stand-by (Unit Switch-Over). Som beskreve i spesielle funksjoner, å kontrollere to uniter med stand-by funksjon. Skjerm 78 (som ikke viser hvis uniten er tilkoblet et lokalt nettverk): Rotasjons tid for stand-by unit (Cycle Time) Muligheten for bare og ha en unit i funksjon (1 Unit On Limit), for å unngå å overbelaste strøm forsyninga som vil ramme begge unitene. (e.g. UPS) Skjerm 79 viser kun ved: a. Unit switch-over - YES er valgt i skjerm 77; b. Uniten er i et lokalt nettverk. Skjermen tillater innstillinger for: Rotasjons tida for stand-by uniten (Cycle Time) Antall uniten tilkoblet det lokale nettverket (Nr. av Uniter (2-5) og i rotasjonsgruppen. Hvis kontrollen av stand-by uniter i LAN ikke er nødvendig: velg Unit Switch-Over - YES i skjerm 77 set antall uniter i LAN, skjerm 79 gå til skjerm 77 i Fjernkontroll subrutinen igjen og velg Unit Switch-Over - NO i skjerm 77. Skjerm 79.a (viser kun ved LAN konfigurasjon) tillater valg av med middel temperature og befukter verdi eller med lokale verdier. - Tilstand: Lokal: unitkontrollen bruker temperature og befuktning verdier gitt av locale sensore. -Tilstand: Gjennomsnitt: unitkontrollen bruker gjennomsnits temperature og befuktnings verdier fra alle sensorene i LAN. I denne tilstanden kan du sette en differens verdi (default 2 C) som automatisk bytter mellom lokal tilstand og gjennomsnits tilstand ENDRE PASSORD _ Alarm Display Service Alarm Display _ Service Access to Menu Enter Password: Operat on Memory (skjerm 11) (skjerm 11) (skjem 75 ) (skjerm 76) _ Operat. on Memory _ Password Memory Clear-up Factory Pre-set Set-up of Passwords for Accessing to: Service (skjerm 76) (skjerm 80) (skjerm 81) Skjerm 81 tillater endring av passord for Innstilling og Service meny. Siden tilgang til KONFIGURASJONS subrutine kun er tilgjengelig med dette passordet, skriv ned det nye passordet på en lapp før du endrer det gamle.. 11

12 7.9. SLETTE MINNE OG GJENNOPPRETTE FABRIKK INNSTILLINGER _ Alarm Display Service Alarm Display _ Service Access to Menu Enter Password: Operat on Memory (skjerm 11) (skjerm 11) (skjerm 75) (skjerm 76) _ Operat. on Memory Password _ Memory Clear-up Factory Pre-set The Memory Clear-up Involves the Loss of all Recorded Data Confirm? _NO YES The Set Point Reset Involves the Loss of all Recorded Data Confirm? _NO YES (skjerm 76) (skjerm 80) (skjerm 82) (skjerm 83) Skjerm 82 interacts med dataen i mikroprosessorens EEPROM. Slette minne ( memory clear-up ) er nødvendig ved bytte av EPROM (for eksempel for å oppdatere programvaren) eller hvis data (set-points, konfigurasjons valg, osv.) er skadet. Etter sletting av minne er det nødvendig og resette til fabrikk innstillinger, rekonfigurere kontrollen og stille inn parametre som er annerledes enn standard vedier.. (Se FABRIKK INNSTILLINGER SEKSJON). Set Point Reset stiller automatisk til fabrikk innstillinger (Se FABRIKK INNSTILLINGER SEKSJON) når mine har blitt sletter eller når det er nødvendig sette parametrene til standard verdier ved kun en kommando. Etter denne prosesdyren er det nødvendig og re-konfugrere kontrolleren og re-justere settpunkt hvis ønsket innstilling er ulik fra standard innstillinger. 9. ALARMER Alle alarmstilstander er signalisert: 1. akkustisk, ved summer i bruker terminal; 2. visuelt, ved det røde LED lyset i front og ved en av beskjedene nedenfor i felt E i displayet: ALARM, hvis det er en feil; SERV., hvis ein av dei programerte komponentenes service terskel er passert. 3. Ved lukking av en potensiell ledig NO kontat (se LAYOUT AV BASE CIRCUIT): NO8-C8, med en resirkulasjons vifte alarm; NO6-C6, med en kompressor alarm; NO11-C11, med ein elektrisk gjenoppvarmins alarm; NO7-C7, med et skjete filter alarm (valgfri) Kun hvis programert (se SETTE 2nd NIVÅ ALARMER), det spesifiserte komponent til alarm tilstand: Utveksling av generell alarm signal C10-NO10- NC10,; automatisk oppkalling av stand-by unit (se FJERNKONTROLL, TILSYN OG STAND-BY KONTROLL) Trykk på knappen for å deaktivere summeren (hvis aktiv) og alarm beskrivelsen. Trykk på å lese andre alarmers hendelses sekvenser og for å komme til STATUS LOOP (se STATUS LOOP: Visning av funksjonsparametere). Beskjeden ALARM viser til årsaken for alarmen er ordnet. Hvis årsaken til alarmen ikke er tilstede lenger, sletter du alarm meldinga ved å trykke på denne knappen Hvis årsaken til alarmen fremdeles er tilstede vil summeren fortsatt lage lyd. Beskjeden SERV. viser til timeteller er resett (se timeteller operasjoner). 12

13 9.1. HISTORIKK OVER ALARMSEKVENS For å kunne rekonstruere tidligere alarm sekvenser, lagrer mikroprosessoren de siste 30 alarm hendelsene i minne Alle alarmene i minne kan lesest, uansett hvilket skjermbilde du har, i STATUS LOOP og ved å følge sekvensen her ved å presse _ ALARM DISPLAY SET POINT DISPLAY SETTINGS SERVICE FUNZIONI OROLOGIO (skjerm 11) knappen. SERV hendelser (når timeteller terskelen er nådd) er ikke memmorisert og kan ikke leses. I sekvensen er den første alarmen den som var nyligst.. Alle alarm beskrivelser inkluderer et nummer fra 01 til 30 i tilleg til bokstaver. Alle oppe i høgre hjørne av displayet. Dette nummeret indikerer tidsrekkefølgen for hendelsen. Etter den 30. hendelsen er passert, starter nummert igjen på 01. Mikroprosessore med det valgfrie klokkekorte assosierer tida og datoen i lag med alarm hendelsene. Pressing the key returns to the STATUS screen from any alarm reading screen. AL12 AIR FILTER BLOCKED 12:44 12 / 10 / 97 AL12 AIR FILTER BLOCKED Alle alarm beskrivelser som kan vise i displayet på terminalen er listet opp nedenfor. Noen av desse meldingen er for uniten med speielle innstillinger og vil ikke vise hvis uniten ikke har desse innstillingene BESKRIVELSE AV ALARM HENDELSER For å finne løsning på et problem se sekjson FEILSØKING og instruksjons manual for uniten kontrollert av mikroprosessoren. For alarmen som pågår (i.e. ikke alarmer som har skjedd tidligere), viser de to siste linjene i displayet en mulig løsning på problemet. EEPROM Failure: Replace Control Board Attempt to Access With Wrong(Min. 3 Occurrences) Password Compr.1 Low Pressure Check refrig. Circuit /Refrigerant Charge Indikerer EEPROM skrive feil, må erstattes Tilgangs alarm Kompressor alarm: kun på DX, ES, TC uniter. Gjør at krets 1 kompressor stopper. Se NB 1. Clogged Filters Clean or Replace Filter Element Flood Alarm Check Water Connections Presence of SMOKE/FIRE Oppdaget av skit i filter differensial pressostat. Lager kun et alarm signal har ingen innvirkning på funksjonen til uniten. Kun for CW uniter. Oppdaget oversvømmings sensor. Gjør at uniten slår seg av hvis den er innstilt på det på 2. nivås alarmer. Oppdaget av røyk/brann sensor. Gjør at uniten slår seg av hvis den er innstilt på det på 2. nivås alarmer. Compr.1 High Press. Check Refrig. Circuit and/or Condenser Compr.2 Low Pressure Check Refrig. Circuit /Refrigerant Charge Kompressor alarm: kun på DX, ES, TC uniter. Gjør at krets 1 kompressor stopper. Kompressor alarm: kun på DX, ES, TC uniter. Gjør at circuit 2 kompressorene slår seg av. Se NB 1. Alarm CW Valve Failure or Water Flow too Low Room Limit Exceeded (by Ext. Sensors) Kun på TC uniter. Gjør at funksjonen endres fra vannkjøling til direkte ekspansjon. Viser også når temperaturen når det som er sett som maks temperatur første gang.. Kun signal. Compr.1 High Press Check Refrig. Circuit and/or Condenser Loss of Air Flow Check Fan/Switch WARNING! LAN 1 Wrong Power Phases Sequence: Please Change-Over 2 Phases Heaters Overheating Check Air Flow and/or Safety Switch Kompressor alarm: kun på DX, ES, TC uniter. Gjør at circuit 2 kompressorene slår seg av Vifte alarm: oppdaget pga luftstrømning differesial pressostat. Gjør at kompressor, elektrisk re-oppvarming og befukter slår seg av, kun vifta er i funksjon. Gjør at uniten slår seg av. Se NB 1. Alarm oppdaget av sikkerhets termostat, gjør ar elektrisk gjennoppvarming slår seg av. Room Temperature Above Max. Limit Room Temperature Below Min. Limit Room Rel. Humidity Above Max. Limit Room Rel. Humidity Below Min. Limit Kun signal. Kun signal. Kun signal. Kun signal. 13

14 Humidifier: High Current: Check Cylinder / Draining Humidifier: Loss of Water: Check Water Supply Humidifier: Loss of Power: Check Electrical Circuit Room Rel. Hum. Sensor Failed/Disconnected Room Temp. Sensor Failed/Disconnected Water In Temp. Sensor Failed/Disconnected Outdoor Temp. Sensor Failed/Disconnected Deliv. Temp. Sensor Failed/Disconnected Befukter alarm; deaktiverer befuktings funksjonen Befukter alarm; deaktiverer befuktings funksjonen Befukter alarm; deaktiverer befuktings funksjonen Gjør at kompressor, elektrisk reoppvarming og befukter slår seg av, kun vifta er i funksjon. Gjør at kompressor, elektrisk reoppvarming og befukter slår seg av, kun vifta er i funksjon. Deaktiverer uniten sin funksjon til å være linket til sensor for måling (tørr kjøler kontroll) Deaktiverer uniten sin funksjon til å være linket til sensor for måling (fri-kjøling kontroll). Deaktiverer uniten sin funksjon til å være linket til sensor for measurement Service El. Heater 1 Service El. Heater 2 Service Humidifier Water too Warm to get Dehumidification Check Chiller Group High Chilled Water Temperature: Check Chiller Group Local Area Network Interrupted Check Wiring No alarm LAN 1 Kun signal. Viser kun hvis terskelen ikke er null Kun signal. Viser kun hvis terskelen ikke er null Kun signal. Viser kun hvis terskelen ikke er null Kun CW uniter. Oppdaget av temperatur sensor når vannkjølings temperaturen ikke når verdien some er sett i terminalen innen 15 minutter set on the terminal within 15 minutes er forsøk på avfuktning. Kun for CW uniter (Kun signal). Kun signal. Hot Water Temp. Sensor Failed/Disconnected Service Air Filter Service Unit Service Compressor 1 Service Compressor 2 Service Compressor 2 Service Compressor 2 Deaktiverer uniten sin funksjon til å være linket til sensor for measurement Kun signal. Viser kun hvis terskelen ikke er null Kun signal. Viser kun hvis terskelen ikke er null Kun signal. Viser kun hvis terskelen ikke er null. Ikke tilgjengelig på CW uniter. Kun signal. Viser kun hvis terskelen ikke er null. Ikke tilgjengelig på CW uniter Kun signal. Viser kun hvis terskelen ikke er null. Ikke tilgjengelig på CW uniter Kun signal. Viser kun hvis terskelen ikke er null. Ikke tilgjengelig på CW uniter NB: 1. Hvis alarm for feil på fase sekvens viser, sjekk elektriske tilkoblinger og om LP pressostaten har koblet inn. Det kan være at det må fylles på mer kuldemedie (se unit instruksjons manual). På samme måte, hvis det er lav trykk krets xx alarm, må årsaken undersøkes (innkobling av LP pressostat eller dfase sekvensrelè). 2. Hivs uniten er i et LAN, viser LAN addressen til uniten i displayet i tillegg til alarm og service meldinger. 14

15 10. FEILSØKING Mange problemer kan oppstå ved dårlig kontakt. Når det kommer en alarm, sjekk at alle koblinger er skikkelige. I alle tilfeller er det annbefalt at du tar kontakt med ditt nærmeste service senter, med en generell indikasjon om hva som er feil. For å fastsette en diagnose om hva problemet er, er det til stor hjelp og ha elskjema over uniten fore deg når du går over den. PROBLEM MULIG ÅRSAK SJEKK / RETTE HANDLINGER UNITEN SLÅR SEG IKKE PÅ (Hoved LED på hovedkort er av, A) Det elektriske panelet på uniten er ikke tilkoblet Sjekk hovedstrøm. Sjekk at strøm knappen på el.panelet er lukket. display er av, andre LED er av) B) Hovedkortet til uniten er ikke tilkoblet 1) Kontroller at tillegsbryter for spenning er som den skal; 2) Kontroller hovedstrøm ved G og G0 på hovedkrets; 3) Sjekk at sikringen på hovedkortet er inntakt; 4) Sjekk elektriske koblinger (se el-skjema). ETTER Å HA SKRUDD PÅ, ER IKKE KONTROLLEN I NORMAL TILSTAND (alarm LED på; ikke LCD display eller A) EPROM er ikke festet sikkelig Koble ifra strøm og fest EPROM skikkelig (se KARAKTERISTIKKER) og prøv på nytt. N.B.: les VIKTIG på side 2 nøye. random display; summer aktiv) B) Noen av EPROM pinnen ble bøyd Samme som over under installasjon C) Mikroprosessor chipen har ikke blitt behandlet riktig Kontrollen må erstattes, ta kontakt med service senter BRUKERTERMINALEN REAGERER IKKE PÅ KNAPPER SOM BLIR TRYKT PÅ EN IKKE EKSISTERENDE ALARM TILSTAND REPETERES KONSTANT DISPLAYET VISER: EEPROM SKADET BYTT KONTROLL KRETS D) Brukerterminalen er ikke tilkoblet Koble ifra strøm og fest EPROM skikkelig (se KARAKTERISTIKKER) og prøv på nytt. N.B.: les VIKTIG på side 2 nøye. E) EPROM er ikke festet riktig Koble ifra strøm og fest EPROM skikkelig (se KARAKTERISTIKKER) og prøv på nytt. N.B.: les VIKTIG på side 2 nøye. F) Kontakten tilkoblet den digitale Bytt kontakten over (se LAYOUT OF HOVEDKORT) inngangen er åpen istedenfor igjen G) Defekte kabel på det digitale utstyret Kontroller kontakten på hovedkrets. som tilkobles H) Feil på den digitale inngangen Kontroll må erstattes, kontakt service senter Minne brikken er skadet Kontakt servive senter, hovedkort må byttes. 15

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse 1. Medfølgende tilleggsutstyr og tiltenkt bruk... 1 2. Generell utforming og oppsett for et system... 2 3. Installering... 3 3.1. Monteringssted... 3

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerhåndbok - Nettverksveiledning 020-000608-01 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av denne prosjektøren. Denne

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Fjernstarter GSM Sunwind ART NR 514500 NO Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON... 5 0.2 UTSTYRS LISTE...

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL

Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL Innhold Generell informasjon 1.1) Beskrivelse 1.2) Funksjoner 1.3) Bruksområde 1.4) Deler og betjening Hurtig Start 2.1) Sette inn batterier 2.2) Sette

Detaljer