Nutec. Prosjekt nr.: Rapportnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutec. Prosjekt nr.: Rapportnr.: 8-90 05.10.90 10850"

Transkript

1 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) Telex: nutec fl Dato: Prosjekt nr.: Rapportnr.: Rapportens tittel: Godkjent av: SJEKKLISTER FOR DYKKERKOMMUNIKASJON Klientioppdragsgiver: Klientlkontaktperson referanse: Norsk Hydro, Statoil, BP Norway Limited U.A. H. Mæland, Norsk Hydro, Oljedirektoratet R.Bråthen,Statoil,M. Magnussen, 0. Hansen, BP Norway Ltd. U.A. Arbeidet utført av: Terje Karlsen, Jan M. Tangen R.pportskrivers signatur: Sammendrag: Det finnes pr. i dag ingen fulfgod metode for å avgjøre om et kommunikasjonssystem er godt eller dårlig. Det finnes flere metoder for å måle forståelighet, men dette alene er ikke nok. Forståelighet kan tallfestes, men et godt kommunikasjonssystem for operasjonell dykking må tilfredsstille flere krav enn et visst minimum forståelighetstall. Ved hjelp av en visuell inspeksjon og bruk av sjekklister kan en langt på vei avgjøre om systemet tilfredsstiller visse minimumskrav, og påvise de mest vanlige feil eller mangler. Emneord på engelsk: Diving communication Checklists Emneord på norsk: Dykkerkommuriikasjon Sjekklister ERKLÆRING VED FORDELING: ISBN Fortrolig Graderingen gjelder til: Ant&I sder: X Fri distribusjon :4

2 2 1. INNLEDNING 1.1 BRUKAVSJEKKLISTER 1.2 STATUS 2. SJEKKLISTER 2.1 INSPEKSJON AV KONTROLLROM 2.2 INSPEKSJON AV KABELROM (VÅTROM) OG HOVEDNAVLESTRENG 2.3 INSPEKSJON AV KLOKKE 2.4 INSPEKSJONAVKAMMER 2.5 INSPEKSJON AV HJELMER, MASKER OG HODETELEFONER 2.6 FUNKSJONSTESTAVTRAFIKKFLYT 2.7 TEKNISK KONTROLLNURDERING AV SIGNAL OG STØY I SYSTEMET 2.8 TEKNISK KONTROLL AV JORDINGSSYSTEM OG TERMINERING 2.9 KONTROLL AV VEDLIKEHOLDSRUTINER 2.10 KONTROLL AV DOKUMENTASJON 2.11 KONTROLL AV RESERVEDELER 2.12 NØDPROSEDYRER OG OMKOBLING 2.13 OPPLÆRING OG KOMPETANSE 2.14 KOMMENTARERTILSJEKKLISTER Rapp89O.TKAJRE

3 - planlagt - verifikasjonsprogram 3 1. INNLEDNING Det er vanskelig å avgjøre om et kommunikasjonssystem er godt eller dårlig. Det finnes flere metoder for å måle forståelighet, men dette alene er ikke nok. Forståeligheten kan tallfestes, men et godt kommunikasjonssystem for operasjonell dykking må tilfredsstille flere krav enn et visst minimum forståelig hetstall. Ved hjelp av en visuell inspeksjon og bruk av sjekklister kan en langt på vei avgjøre om systemet tilfredsstiller visse minimumskrav, og påvise de mest vanlige feil eller mangler. 1.1 BRUKAVSJEKKLISTENE I utgangspunktet er det meningen at sjekklistene skal brukes av dykkerteknikerne selv, som en del av et internt kvalitetssikringssystem. Hvordan dette utføres i praksis, er opp til rederiet å bestemme. Sjekklistene kan f.eks. brukes i forbindelse med: - etter vedlikehold verkstedsopphold/ombygginger ( acceptance test ) - Denne utgaven av sjekklisten er ment som et generelt utgangspunkt. Det er viktig at tistene blir tilpasset det aktuelle dykkesystem, slik at de blir korrekt og enkle å bruke. 1.2 STATUS Ved utsjekking kan en benytte følgende status: - Ikke relevant Kontrollen er ikke relevant (f.eks. utstyret ikke finnes). Når sjekklisten er tilpasset et spesifikt dykkesystem, bør denne statusen kunne utgå, idet ikke relevante sjekker fjernes fra listen. Rapp89O.TKAJRE

4 Sjekkpunktet tilfredsstiller alle krav. medfører ingen sikkerhetsrisiko, og er ikke å betrakte som noe avvik. operasjon påbegynnes. 1. Godkjent 2. Mindrefeil. Rettessnarest Det er påvist mindre feil, som bør rettes snarest mulig. Feilen 3. Feil. Rettesføroperasjon Alvorlige feil som er å betrakte som et avvik. Rettes før dykke 4 Hvis det er behov for utfyllende kommentarer, kan en bruke ark. 7.14, og henvise til sjekknr. Rapp89O.TKAJRE

5 2. SJEKKLISTER

6 Ikke Fartøy: STATUS - Revisjon: 4 relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.1 Inspeksjon avkontrolirom Side 1 Av: 2 3 Feil. Rettesføroperasjon G ene reit i Finnes det en utfylit kommunikasjons matrise? 2 Sjekk ergometrisk plassering av utstyr. 3 Sjekk om merking er riktig og forståelig. 4 Er merking utført med tape/tusj? 5 Er merking fastskrudd? 6 Hva er båndopptakers spilletid? 7 Er det foretatt modifikasjoner på utstyret? 8 Er det montert egen-produserte paneler for kommunikasjon? Ved li ke hold sn i vå i Er utstyret fastskrudd? 2 Er brytere og knapper på plass? 3 Er utstyret rent? 4 Mangler blindplater, deksler, etc. 5 Virker alle kontrollamper? Kabelterminering i Går kabler direkte til utstyr eller er de terminert vhja. rekkeklemmer? 2 Er kabler og rekkeklemmer merket? 3 Er kommunikasjonskabler fast på kabel broer? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

7 STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.1 Inspeksjon av kontrollrom Side 2 Av: 2 3 Feil. Rettesføroperasjon 4 Er alle skjermer jordet ved rekkeklemme? 5 Er der en kraftig jordskinne ved rekke klemme? 6 Har jordskinnen mere enn en skrogkontakt? 7 Finnes det løse kabelender? 8 Fines det skjermer som ikke erjordet/ terminert? D Håndverksmessig nivå i Gir utstyret inntrykk av å være produsert og installert på en skikkelig fagmessig måte? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

8 STATUS Fartøy Revisjon: 4 - Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.2 Inspeksjon av kabelrom (våtrom) Side i Av: 3 3 Feil. Rettes før operasjon og hovednavlestreng Ka be I merk in g i Er kablene og koblingsboksene merket slik at man lett kan finne frem? 2 Er hver enkelt leder merket? 3 Er rekke klemmer ordentlig merket slik at der er overenstemmelse mellom rekke klemme og kabel og den enkelte leder og skruklemme? Kabelopplegg i Hvilken kabeltype er brukt mellom kontroll og våtrom? 2 Hvordan er hovedskjerm terminert? 3 Ersignalparene individuelt skjermet? 4 Hvordan er individuell skjerm terminert? 5 Hvilket kvadrat er det på signallederne? 6 Er alle kabler lagt på kabelbroer? 7 Er der separate kabelbroer for lavnivå signalkablerog kraftkabler? 8 Hva er minste avstand mellom parallelt installerte kraft- og kommunikasjons sig nalkabler? Koblingsboks for navlestreng i Erkoblingsboksen lukket og tett? [ Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

9 koblingsboksen? - Revisjon: 4 Ikke relevant i Dato: Godkjent 2 Mindre feil. Rettes snarest 2.2 Inspeksjon av kabelrom (vätrom) Side 2 Av: 3 3 Feil. Rettes før operasjon og hovednavlestreng 2 Har alle kabler pakninger som slutter tett om kablene og låser dem mekanisk? 3 Er der synlig korrosjon inne i Utført av: Dato: Godkjent av: Dato: Hovednavlestreng fagmannsnivå? Stemmer merking med eksisterende boksen? eventuell nødomkobling av kommunikasjonskabler i navlestreng. merket? LFart0Y: STATUS 4 Er der synlig korrosjon på kabelskjermer eller på koblingsskinner? 5 Er det lagt inn ekstra kabellengde for 6 Er kommunikasjonskablene i navlestreng 8 installasjon og kabellister? Er kabelliste for koblingsboks hengt opp i Ved Iikeholds-/håndverksnivå 2 Er der fremmedlegemer i koblingsboksen? Er kabler installert og terminert etter godt i Bærer kabelen tydelig preg av mekanisk slitasje? 2 Har kabelen: a) hel yttterkappe, b) flettet ytterkappe,

10 Fartøy: 2.2 Inspeksjon av kabelrom (våtrom) og hovednavlestreng Revisjon: 4 Dato: Side 3 Av: 3 STATUS - Ikke relevant 1 Godkjent 2 Mindre feil. Rettes snarest 3 Feil. Rettesføroperasjon 3 4 Er det skader eller hull i Er der skader eller hull i ytterkappen? fletting? 5 Er surring og tape i orden og vedlikeholdt? Er der andre synhige tegn på at navlestrengen kan være skadet? Finnes det reserve navlestreng? Er den ferdig terminert? Utført av: Dato: Godkjentav: Dato:

11 Ikke STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.3 Inspeksjon av dykkerklokke Side i Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Klokke nr.: 1 Gir den mekaniske strekkavlastning på hovednavlestreng god beskyttelse av kabel? 2 Er der god mekanisk låsing på kontakter for kom m u ni kasj on s ka be I? 3 Har kommunikasjonskabel separat penetrator i klokken? 4 Er kabling på utsiden fast og beskyttet? 5 Er transduser for nødkommunikasjon montert slik at den får minst mulig ekko og refiekser fra annet utstyr? 6 Er utvendige kabler, kabelfester og undervannskontakter godt vedlikeholdt? 7 Er merking av kommunikasjonsutstyret inne i klokken forståelig og riktig? 8 Sjekk kabler og kontakter for: - Sound - Through power telefon water - Hodetelefoner - Høyttaler 9 Sjekk kontakter i begge ender av dykker navlestreng. 10 Har dykker-navlestreng mye slitasje? il Foreligger det sertifikater på penetratorer? 12 Er det brukt godkjente kabler? (brannhemmende/ikke avgi farlige gasser) 13 Er alle kabler lagt i rør eller på kabelbroer for god mekanisk beskyttelse? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

12 STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.3 Inspeksjon av dykkerklokke Side 2 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Klokke nr.: 14 Ernoeavutstyretberegnetpå purging. I tilfelle Ja: Blir purging brukt? Når ble det utført lekkasjetest av purging system? 15 Er det brukt plastplugger på noen gjennom føringer i dykkerklokke? 16 Blir batterikapasitet på nødbatteri sjekket regelmessig? Hvordan? 17 Sjekk alle koblingsbokser mht: - merking - skjermer - terminering - fuktighet - korrosjon - overtrykksventiler (begge veier) - kabelopplegg Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

13 STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.4 Inspeksjon av Kammer Side 1 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Kammer nr.: 1 Kontroller kabelføring fra kontrollrom til koblingsbokser på/ved kamrene. 2 Er kraftkabler og kommunikasjonskabler separert? 3 Er koblingsboksertette og lukket, og alle kabelgjennomføringer og fastskrudd? 4 Har kommunikasjonskabel separat penetrator til kammeret? 5 Er merking av kommunikasjonsutstyr forståelig og korrekt? 6 Er det brukt kabler av godkjent type inne i kammeret? (brannhemmende/ikke avgi farlige gasser) 7 Kontroller om skjøting av kabel mellom penetratorog installasjonskabel i er av permanent type. kammer 8 Foreligger det sertifikater på penetratorer? 9 Kontroller høyttaler tilkobling, er kabel fagmessig installert mekanisk og elektrisk? 10 Erdetutvendigeskaderellerkorrosjon på h øytta ler? i i Kontroller sound power telefon, er kabler og kontakter i orden? 12 Kontroller hodetelefoner. Er de mekanisk i orden? Er kabler og kontakter i orden? Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

14 Fartøy: 2.4 Inspeksjon av Kammer Kammer nr.: Revisjon: 4 Dato: Side 2 Av: 2 STATUS - Ikke relevant i Godkjent 2 Mindre feil. Rettes snarest 3 Feil. Rettesføroperasjon 13 Sjekk alle koblingsbokser mht: - merking - skjermer - terminering - fuktighet - korrosjon - overtrykksventiler (begge veier) - kabelopplegg Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

15 Ikke STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.5 Inspeksjon av hjelmer, Side i Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon maske og hodetelefoner i Kontroller om det er synlig korrosjon på kontaktflatene på tilkoblingspiugg. 2 Kontroller om det er skader i isolasjon på utvendig pigtail. 3 Trekk i lederne fra innsiden av hjelmen for å kontrollere om det er brudd eller nesten brudd i penetrator. 4 Kontroller at koblinger inne i hjelm/maske er hele og at isolasjonen er inntakt. 5 Kontroller mikrofon for synlige skader og korrosjon. 6 Ermikrofonen våt? 7 Kontroller øretelefoner for syn lige skader. 8 Vedlikeholdes hjelmer og masker daglig? 9 Sjekk kontakter i begge ender av dykker navlestreng. 10 Foreligger det sertifikater på penetratorer? Lf0rta Dato: Godkjent av: Dato:

16 Fartøy STATUS Revisjon: 4 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.6 Funksjonstestavtrafikkflyt Side i Av: i 3 Feil. Rettesføroperasjon i Gjennomgå matrisen praktisk ved å opprette kontakt mellom de aktuelle posisjoner. Vurder hørbar støy og klassifiser linjene subjektivt. i = God 2 = Akseptabelt, men litt støy 3 = Sjenerende støy 4 = Ikke akseptabelt Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

17 STATUS [_Faøy: - Revisjon: 4 Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.7 Teknisk kontroll/vurdering av Side i Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon sig nal og støy i systemet Kontroller kanaler med (3) sjenerende og (4) ikke akseptabel støy fra sjekk 2.6 med oscilloskop. Vurder om støyen er generert akustisk og plukket opp av mikrofon. 2 Kontroller med oscilloskop støyfrekvens for å detektere opprinnelse/årsak. a) = 50Hz nettbrum eller video overhøring b) = 100 Hz DC kraftforsyning eller - elektronisk kontroll av AC-utstyr. c) ved høyere signifikante frekvenser må man sjekke overhøring av puls repetisjonsfrekvenser (PRF) fra radar, sonarpingere og lignende. 3 Mål støy-amplitude og opprett så kommunikasjon på normalt talenivå på linjen. Mål taleamplitude. Noter forholdstallet mellom signal og støy. NB: Taleomformere som bruker tale pitch puls fortrigging vil være spesielt følsomme for støy som ligner pitch pulser( Hz) Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

18 Fartøy: STATUS - Revisjon: 4 Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.8 Teknisk kontroll avjordingssystem Side i Av: 1 3 Feil. Rettes før operasjon og terminering av skjermen i Definer hvordan utstyrsrack erjordet. 2 Definer om kommunikasjonsutstyret er aktivt jordet (med enjordiedning). 3 Definer om kommunikasjonsutstyr erjordet til AC-jord. 4 Definer om kommunikasjonsutstyr erjordet til DC-jord. 5 Er DC-kraftforsyninger aktivt jordet? 6 Mål med et ohm-meter om skjerm på signalkabler er terminert andre steder enn ved taleomformer. Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

19 [ Fartøy: STATUS Revisjon: 4 - Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.9 Kontroll av vedlikeholdsrutiner Side 1 Av: 1 3 Feil. Rettes før operasjon 1 Finnes det et planlagt vedlikeholdssystem for kommunikasjonsanlegget? 2 Finnes det en oversiktlig komponentliste? 3 Finnes det vedlikeholdsrutiner for alle komponentene, evt. for hvor mange? 4 Er vedlikeholdsrutinene fulgt opp (arbeids ordrer, planlegging, utførelse, komponent historie?) 5 Er ansvarsforholdet klart for oppfølging av vedlikehold? 6 Hvem er overordnet ansvarlig? 7 Hvem er ansvarlig for den praktiske utførelse? 8 Finnes dettekniske sjekklister som skal utføres før hvert dykk? 9 Blir det hovedsaklig kun utført vedlikehold etter at det har oppstått feil? 10 Foreliggerdetanbefalingerfra leverandørene om vedlikeholdsrutiner og feilsøking? Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

20 STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.10 Kontrofl avdokumentasjon Side i Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon i Erdetetsentralttegningsarkiv? 2 Foreliggerdetentegningsoversiktfor kommu ni kasjonssystemet? 3 Erdetinstruksjonsbøker/tegningerforalle installasjoner i kommunikasjonssystemet? 4 Er tegninger/instruksjonsbøker oppbevart og registrert på en skikkelig måte? 5 Erdetlettåfinnefremitegningssystemet? 6 Er det rutiner for oppretting av tegninger og koblingslister? 7 Er det noen som har ansvaret for oppretting av dokumentasjon? 8 Blir oppretting utført på en skikkelig måte? 9 Blir revisjoner påført tegningene? 10 Finnes det flere sett med dokumentasjon? 11 Hvis det finnes eget-produsert utstyr (koblingspaneler etc.) finnes det tegninger på dette? 12 Foreta en stikkprøve ved å følge etsignal fra begynnelse til slutt, og kontroller at det er mulig å følge signalet ut fra eksisterende do ku mentasj on. Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

21 Ikke STATUS Fartøy - Revisjon: 4 relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.11 Kontroll av reservedeler Side 1 Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon i Finnes det et reservedelsiager ombord? 2 Finnes det en oversikt over reservedeler til kom m u ni kasj on sa ni egg et? 3 Er det foretatt en behovsevaluering? 4 Er dykketekniker fornøyd med reservedels statusen? 5 Er det reservedeler nok ombord til å kunne opprettholde en sikker kommunikasjon ved feil på anlegget? 6 Mangler det kritiske komponenter? Hvilke? 7 Blir reservedelene oppbevart på en forsvarlig måte? 8 Er det en oversikt over plugger/kontakter som er i bruk, og hva som er i reserve? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

22 muligheter for 2 Blir det utført øvelser? svikt? 2.12 Nødprosedyrerog omkobling Side i Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon ( Fartøy: Dato: STATUS i Godkjent relevant Ikke Dokref: Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato: 4 Er det reserve-enheter/omkoblings 6 Hvor lang tid tar det å etablere 5 Synes nødprosedyrer og omkobling til i Er det nødprosedyrer for kommunikasjons kraner, etc. til kammerkompleks til klokke reserve-enheter? 3 Er det et fast opplegg for omkobling til - kommunikasjon - kommunikasjon - båndopptaker - bro - vinsjkontrolt - arbeidsstasjoner, nødkommunikasjon til klokke? reserve-enhet å være tilfredsstillende? Revisjon: 4-2 Mindre feil. Rettes snarest

23 Fartøy 2.13 Opplæring og kompetanse Revisjon: 4 Dato: Side 1 Av: 1 STATUS - Ikke relevant 1 Godkjent 2 Mindre feil. Rettes snarest 3 Feil. Rettesføroperasjon Utføres vedlikeholdet av personell med elektronisk utdannelse eller kurs innen elektronikk? Har utstyrsfabrikanten tilbud om kurs på utstyret? Har vedlikeholdstekniker vært på kurs? Menerteknikerneatdeerfaglig kompetent til å utføre vedlikehold på utstyret? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

24 STATUS Fartøy: Revisjon: 2 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.14 Kommentarertil sjekklister Side 1 Av: 1 3 Feil. Rettes før operasjon Nr. Ref. Kommentarer Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

25 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) Telex: nutec n Dato: Prosjekt nr.: Rapportnr.: Rapportens tittel: Godkjent av: SJEKKLISTER FOR DYKKERKOMMUNIKASJON Klientioppdragsgiver: Klientlkontaktperson referanse: Norsk Hydro, Statoil, BP Norway Limited U.A. H. Mæland, Norsk Hydro, Oljedirektoratet R.Bråthen,Statoil,M. Magnussen, 0. Hansen, BP Norway Ltd. U.A. Arbeidet utført av: Terje Karlsen, Jan M. Tangen R.pportskrivers signatur: ) Sammendrag: Det finnes pr. i dag ingen fullgod metode for å avgjøre om et kommunikasjonssystem er godt eller dårlig. Det finnes flere metoder for å måle forståelighet, men dette alene er ikke nok. Forståelighet kan tallfestes, men et godt kommunikasjonssystem for operasjonell dykking må tilfredsstille flere krav enn et visst minimum forståelighetstall. Ved hjelp av en visuell inspeksjon og bruk av sjekklister kan en langt på vei avgjøre om systemet tilfredsstiller visse minimumskrav, og påvise de mest vanlige feil eller mangler. Emneord på engelsk: Diving communication Checklists Emneord på norsk: Dykkerkommunikasjon Sjekklister ERKLÆRING VED FORDELING: ISBN: Fortrolig Graderingen gjelder til: Antall sider: [ X Fri distribusjon 24

26 2 1. INNLEDNING 1.1 BRUKAVSJEKKLISTER 1.2 STATUS 2. SJEKKLISTER 2.1 INSPEKSJON AV KONTROLLROM 2.2 INSPEKSJON AV KABELROM (VÅTROM) OG HOVEDNAVLESTRENG 2.3 INSPEKSJON AV KLOKKE 2.4 INSPEKSJON AV KAMMER 2.5 INSPEKSJON AV HJELMER, MASKER OG HODETELEFONER 2.6 FUNKSJONSTESTAVTRAFIKKFLYT 2.7 TEKNISK KONTROLIJVURDERING AV SIGNAL OG STØY SYSTEMET 2.8 TEKNISK KONTROLL AV JORDINGSSYSTEM OG TERMINERING 2.9 KONTROLL AV VEDLIKEHOLDSRUTINER 2.10 KONTROLL AV DOKUMENTASJON 2.11 KONTROLL AV RESERVEDELER 2.12 NØDPROSEDYRER OG OMKOSLING 2.13 OPPLÆRING OG KOMPETANSE 2.14 KOMMENTARERTILSJEKKLISTER Rapp89O.TKAJRE

27 - verifikasjonsprogram - Ikke - planlagt - etter forstå el i g h etsta Il. Det er vanskelig å avgjøre om et kommunikasjonssystem er godt eller dårlig. INNLEDNING BRUKAVSJEKKLISTENE Rapp89OTKA/RE 1.2 STATUS dykkerteknikerne selv, som en del av et internt kvalitetssikringssystem. nok. Forståeligheten kan tallfestes, men et godt kommunikasjonssystem Det finnes flere metoder for å måle forståelighet, men dette alene er ikke I utgangspunktet er det meningen at sjekklistene skal brukes av kan f.eks. brukes i forbindelse med: for operasjonell dykking må tilfredsstille flere krav enn et visst minimum Hvordan dette utføres i praksis, er opp til rederiet å bestemme. Sjekklistene Ved hjelp av en visuell inspeksjon og bruk av sjekklister kan en langt på vei avgjøre om systemet tilfredsstiller visse minimumskrav, og påvise de mest vanlige feil eller mangler. viktig at tistene blir tilpasset det aktuelle dykkesystem, slik at de blir korrekt og enkle å bruke. Denne utgaven av sjekklisten er ment som et generelt utgangspunkt. Det er Ved utsjekking kan en benytte følgende status: tilpasset et spesifikt dykkesystem, bør denne statusen kunne utgå, idet ikke Kontrollen er ikke relevant (f.eks. utstyret ikke finnes). Når sjekklisten er relevante sjekker fjernes fra listen. verkstedsopphold/ombygginger vedlikehold ( acceptance test ) relevant

28 4 1. Godkjent Sjekkpunktettilfredsstiller alle krav. 2. Mindre feil. Rettes snarest Det er påvist mindre feil, som ber rettes snarest mulig. Feilen medfører ingen sikkerhetsrisiko, og er ikke å betrakte som noe avvik. 3. Feil. Rettesføroperasjon Alvorlige feil som er å betrakte som et avvik. operasjon påbegynnes. Rettes før dykke Hvis det er behov for utfyllende kommentarer, kan en bruke ark. 7.14, og henvise til sjekknr. Rapp89O.TKAJRE

29 2. SJEKKLISTER

30 Ikke STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.1 Inspeksjon av kontrollrom Side 1 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Generelt 1 Finnes det en utfyllt kommunikasjons matrise? 2 Sjekk ergometrisk plassering av utstyr. 3 Sjekk om merking er riktig og forståelig. 4 Er merking utført med tape/tusj? 5 Er merking fastskrudd? 6 Hva er båndopptakers spilletid? 7 Er det foretatt modifikasjoner på utstyret? 8 Er det montert egen-produserte paneler for kommunikasjon? Ved likeholdsn ivå 1 Er utstyret fastskrudd? 2 Er brytere og knapper på plass? 3 Er utstyret rent? 4 Mangler blindplater, deksler, etc. 5 Virker alle kontrollamper? Kabelterminering 1 Går kabler direkte til utstyr eller er de terminertvhja. rekkeklemmer? 2 Er kabler og rekkeklemmer merket? 3 Er kommunikasjonskabler fast på kabel broer? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

31 Ikke STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.1 nspeksjon avkontrollrom Side 2 Av: 2 3 Feil. Rettesføroperasjon Nr. Ref Sjekkpunkt Kommentar Status 4 Er alle skjermer jordet ved rekkeklemme? 5 Er der en kraftig jordskinne ved rekke klemme? 6 Har jordskinnen mere enn en skrogkontakt? 7 Finnes det løse kabelender? 8 Fines detskjermer som ikke er jordet] terminert? D Håndverksmessig nivå 1 Gir utstyret inntrykk av å være produsert og installert på en skikkelig fagmessig måte? Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

32 STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.2 Inspeksjon av kabelrom (våtrom) Side i Av: 3 3 Feil. Rettes før operasjon og hovednavlestreng Kabelmerking 1 Er kablene og koblingsboksene merket slik at man lett kan finne frem? 2 Er hver enkelt leder merket? 3 Er rekke klemmer ordentlig merket slik at der er overenstemmelse mellom rekke klemme og kabel og den enkelte leder og skruklemme? Kabelopplegg i Hvilken kabeltype er brukt mellom kontrollog våtrom? 2 Hvordan er hovedskjerm terminert? 3 Ersignalparene individuelt skjermet? 4 Hvordan er individuell skjerm terminert? 5 Hvilket kvadrat er det på signallederne? 6 Er alle kabler lagt på kabelbroer? 7 Er der separate kabelbroer for lavnivå signalkablerog kraftkabler? 8 Hva er minste avstand mellom parallelt installerte kraft- og kommunikasjons signalkabler? Koblingsboks for navlestreng i Er koblingsboksen lukket og tett? Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

33 STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.2 Inspeksjon av kabeirom (våtrom) Side 2 Av: 3 3 Feil. Rettes før operasjon og hovednavlestreng 2 Har alle kabler pakninger som slutter tett om kablene og låser dem mekanisk? 3 Er der synlig korrosjon inne i koblingsboksen? 4 Er der synlig korrosjon på kabeiskjermer eller på koblingsskinner? 5 Er det lagt inn ekstra kabellengde for eventuell nødomkobling av kommunikasjonskabler i navlestreng. 6 Er kommunikasjonskablene i navlestreng merket? 8 Stemmer merking med eksisterende installasjon og kabellister? Er kabelliste for koblingsboks hengt opp i boksen? i Ved li keholds-/håndverksn ivå Erderfremmedlegemer i koblingsboksen? 2 Er kabler installert og terminert etter godt fagmannsn ivå? i Hovednavlestreng Bærer kabelen tydelig preg av mekanisk slitasje? 2 Harkabelen: a) hel yttterkappe, b) f lettet ytterkappe, Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

34 STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.2 Inspeksjon av kabeirom (våtrom) Side 3 Av: 3 3 Feil. Rettes før operasjon og hovednavtestreng 3 Er det skader eller hull i ytterkappen? 4 Er der skader eller hull i fletting? 5 Ersurring og tape i orden og vedlikeholdt? 6 Er der andre synlige tegn på at navlestrengen kan være skadet? 7 Finnes det reserve navlestreng? 8 Er den ferdig terminert? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

35 hovednavlestreng god beskyttelse av kabel? navlestreng. - Through - Sound kom m u ni k a sj on s ka be I? 2 Er der god mekanisk låsing på kontakter for i Gir den mekaniske strekkavlastning på Klokke nr.: c 2 Mindrefeil.Rettessnarest Fartøy: Dato: Godkjent Revisjon: 4 - relevant Ikke STATUS 2.3 Inspeksjon av dykkerklokke Side 1 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Utført av: Dato: Godkjent av: Dato: 10 Har dykker-navlestreng mye slitasje? 11 Foreligger det sertifikater på penetratorer? 12 Er det brukt godkjente kabler? 13 Er alle kabler lagt i rør eller på kabelbroer 4 Er kabling på utsiden fast og beskyttet? 5 Ertransduserfornødkommunikasjon 6 Er utvendige kabler, kabelfester og 7 Er merking av kommunikasjonsutstyret inne 8 Sjekk kabler og kontakter for: 9 Sjekk kontakter i begge ender av dykker penetrator i klokken? 3 Har kommunikasjonskabel separat montert slik at den får minst mulig ekko og refiekser fra annet utstyr? undervannskontakter godt vedlikeholdt? i klokken forståelig og riktig? - Høyttaler - Hodetelefoner for god mekanisk beskyttelse? (brannhemmende/ikke avgi farlige gasser) power telefon water

36 Fartøy: STATUS Revisjon: 4 ikke relevant i Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.3 Inspeksjon av dykkerklokke Side 2 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Klokke nr.: 14 Er noe av utstyret beregnet på purging. I tilfelle Ja: Blir purging brukt? Når ble det utført lekkasjetest av purging system? 15 Er det brukt plastplugger på noen gjennom føringer i dykkerklokke? 16 Blir batterikapasitet på nødbatteri sjekket regelmessig? Hvordan? 17 Sjekk alle koblingsbokser mht: - merking - skjermer - terminering - fuktighet - korrosjon - overtrykksventiler (begge veier) - kabelopplegg Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

37 Er de mekanisk i orden? høyttaler? sep a re rt? er av permanent type. farlige gasser) Kammer nr.: 1 Godkjent relevant Ikke Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato: 10 Er det utvendige skader eller korrosjon på 11 Kontroller sound power telefon, er kabler 12 Kontroller hodetelefoner. 4 Har kommunikasjonskabel separat 5 Er merking av kommunikasjonsutstyr C Dato: Er det brukt kabler av godkjent type inne i 7 Kontroller om skjøting av kabel mellom 8 Foreligger det sertifikater på penetratorer? 2.4 Inspeksjon av Kammer Side 1 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon 9 Kontroller høyttalertilkobling, er kabel kabelgjennomføringer og fastskrudd? 1 Kontroller kabelføring fra kontrollrom til forståelig og korrekt? koblingsbokser på/ved kamrene. penetrator til kammeret? 2 Er kraftkabler og kommunikasjonskabler kammeret? (brannhemmende/ikke avgi 3 Er koblingsbokser tette og lukket, og alle penetratorog installasjonskabel i kammer fagmessig installert mekanisk og elektrisk? og kontakter i orden? Er kabler og kontakter i orden? Revisjon: 4 - Fartøy STATUS 2 Mindre feil. Rettes snarest

38 c STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.4 Inspeksjon av Kammer Side 2 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Kammer nr.: 13 Sjekk alle kobtingsbokser mht: - merking - skjermer - terminering - fuktighet - korrosjon - overtrykksventiler (begge veier) - kabelopplegg Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

39 STATUS Fartøy: Revisjon: 4 Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.5 Inspeksjon av hjelmer, Side 1 Av: 1 3 Feil. Rettes før operasjon maske og hodetelefoner 1 Kontroller om det er synlig korrosjon på kontaktflatene på tilkoblingsplugg. 2 Kontroller om det er skader i isolasjon på utvendig pigtail. 3 Trekk i lederne fra innsiden av hjelmen for å kontrollere om det er brudd eller nesten brudd i penetrator. 4 Kontroller at koblinger inne i hjeim/maske er hele og at isolasjonen er inntakt. 5 Kontroller mikrofon for synlige skader og korrosjon. 6 Ermikrofonen våt? 7 Kontroller øretelefoner for synlige skader. 8 Vedlikeholdes hjelmer og masker daglig? 9 Sjekk kontakter i begge ender av dykker navlestreng. 10 Foreligger det sertifikater på penetratorer? Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

40 ( STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.6 Funksjonstest av trafikkflyt Side 1 Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon i Gjennomgå matrisen praktisk ved å opprette kontakt mellom de aktuelle posisjoner. Vurder hørbar støy og klassifiser linjene subjektivt. i = God 2 = Akseptabelt, men litt støy 3 = Sjenerende støy 4 = Ikke akseptabelt Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

41 STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.7 Teknisk kontroll/vurdering av Side i Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon sig nal og støy i systemet Kontroller kanaler med (3) sjenerende og (4) ikke akseptabel støy fra sjekk 2.6 med oscilloskop. Vurder om støyen er generert akustisk og plukket opp av mikrofon. 2 Kontroller med oscilloskop støyfrekvens for å detektere opprinnelse/årsak. a) = 50 Hz nettbrum eller video overhøring b) = 100 Hz DC kraftforsyning eller elektronisk kontroll av AC-utstyr. c) = ved høyere signifikante frekvenser må man sjekke overhøring av puls repetisjonsfrekvenser (PRF) fra radar, sonarpingere og lignende. 3 Mål støy-amplitude og opprett så kommunikasjon på normalt talenivå på linjen. Mål taleamplitude. Noter forholdstallet mellom sig nal og støy. NB: Taleomformere som bruker tale pitch puls for trigging vil være spesielt følsomme for støy som ligner pitch pulser( Hz) Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

Monteringsanvisnin. EPJMe-1C-12/24-D-T3

Monteringsanvisnin. EPJMe-1C-12/24-D-T3 Monteringsanvisnin EPJMe-1C-12/24-D-T3 EL NR 11 652 00 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper tråd

Detaljer

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel.

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. TEKNOLOGI OG METODIKKER Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. Sverre Hvidsten SINTEF Energi AS Sverre.Hvidsten@sintef.no 1 Innhold Design (12 /24 kv PEX-kabler) Feiltyper Diagnostiske

Detaljer

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24/36-D-T3

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24/36-D-T3 Monteringsanvisning EPJMe-1C-12/24/36-D-T3 EL NR 11 652 03 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper

Detaljer

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec fl Rapport nr.: 2 5-90 Rapportens tittel: Dato: Prosjekt nr.: 26.02.91 10850 Godkjer

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox

Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox Omgivelseskontroll EFP 2005 dørtelefon For bruk sammen med Picolo, PicoCombi og Erifox Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen 19.09.14 1 1 7 Instruks for bygging av nye provisoriske forsøksinstallasjoner og endring av eksisterende provisoriske installasjoner. 1. Instruksens formål. Instruksen gir praktiske retningslinjer for

Detaljer

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Under

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15. Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181.

Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15. Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15 Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. For 1-leder 24 kv PEX-isolert kabel med skjermtråder. Type: RSSS-5251 Sikkerhetsadvarsel: Gjeldende

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 25-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer

Montasjebeskrivelse MB 613-12/2013. Skjøtesett TXOI, TXOI(i) For skjøting av skjermet skipskabel. Flame retardant. Halogen-free. 1 kv.

Montasjebeskrivelse MB 613-12/2013. Skjøtesett TXOI, TXOI(i) For skjøting av skjermet skipskabel. Flame retardant. Halogen-free. 1 kv. Montasjebeskrivelse MB 613-12/2013 Skjøtesett TXOI, TXOI(i) For skjøting av skjermet skipskabel. Flame retardant. Halogen-free. 1 kv. Før start Forsikre deg om at det utstyret du skal bruke passer til

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181.

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14 Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. For 1-leder 24 kv PEX-isolert kabel med skjermtråder. Type: RSES-5251 Sikkerhetsadvarsel: Gjeldende

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

IFEA Subsea Kraftforsyning-elektro 26 mai 2011 Subsea Switchgear

IFEA Subsea Kraftforsyning-elektro 26 mai 2011 Subsea Switchgear IFEA Subsea Kraftforsyning-elektro 26 mai 2011 Subsea Switchgear Boosting Separation Compression Power Ruben Johansen Svend Rocke Slide1 Applikasjon, virkemåte og teknologi Evaluering og konseptvalg Spesifikasjon

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Rapporttittel Tilsyn med beredskap og radio- og telekommunikasjonssystemer på Ula innretningen Aktivitetsnummer 010019015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Vedlikehold av Ex-utstyr

Vedlikehold av Ex-utstyr Vedlikehold av Ex-utstyr IFEA Ex-forum Gardemoen 20.09.2011 Vedlikeholdskonsept iht EN 60079-17 Vedlikeholdsintervall Erfaringer med Ex-utstyr Arne Nossum Ansvarshavende for elektriske anlegg på Statoil

Detaljer

UniVox Mentor Art. nr.: 1104030

UniVox Mentor Art. nr.: 1104030 UniVox Mentor Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning UniVox Mentor INNHOLD UniVox Mentor Art. nr.: 1104030 UniVox Mentor... 1 Beskrivelse av systemet:... 2 Følg punktene under for en vellykket

Detaljer

Installasjon i panel FP60/65

Installasjon i panel FP60/65 Installasjon i panel FP60/65 VEILEDNING IV506-N Utgave F Side av 6 Innhold. Generelt... 2. Materiell... 3. Alternativ montering av festebrakett... 2 4. Installasjon av preterminert kabel med fast kledning...

Detaljer

LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap

LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap NR 9104 VER 2.2 APR / 2013 LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap NR 9104 VER 2.2 APR / 2013 Side 1 av 6 Formål Det skal foretaes korrekt montasje av kabelfordelingsskap. Innhold 1. Sjekk planlagt

Detaljer

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 KABEL...3 3 AVSPORINGSINDIKATOR...4 4 SVEIVSKAP...5 5 S-LÅS...6 6 TEKNISKE ROM OG TILHØRENDE SYSTEM...7 6.1 Generelt...7 6.2 Tekniske rom...7

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

En utvikling av originalen.

En utvikling av originalen. De nye koblingsboksene. En utvikling av originalen. Nivå 2 - Vanntett 2014 1950 www.enycase.eu Hensels koblingsboks: En suksesshistorie! Gustav Hensel GmbH & Co. KG har alltid taklet tidens utfordringer!

Detaljer

Sjekkliste for sluttkontroll - sporvekseldrivmaskin

Sjekkliste for sluttkontroll - sporvekseldrivmaskin for sluttkontroll - sporvekseldrivmaskin Stasjon: Sporvekseldrivmaskin: Kilometer: NB! Dette er en veiledende sjekkliste. Ved enhver bruk må det vurderes om punktene som er listet opp her er dekkende eller

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) PFSP Cu 3x35/16 4 C 30 -W3 M Hovedpumpe 1 55kW. PFSP Al 4x25/10 5 C 1

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) PFSP Cu 3x35/16 4 C 30 -W3 M Hovedpumpe 1 55kW. PFSP Al 4x25/10 5 C 1 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 Hovedfordeling A L1,L2,L3,N,PE M +H01 -Q1 3+N 630A +H01 -F1 3+N

Detaljer

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24-I-T3

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24-I-T3 Monteringsanvisning EPJMe-1C-12/24-I-T3 EL NR 11 652 04/11 652 08/11 652 09 Kabel leder Kabeltyper Spenningsomr åde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

1 GENERELT. Jernbaneverket TELE Kap.: 6.a Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.04.08 Nedpløying av kabel langs jernbanen Rev.

1 GENERELT. Jernbaneverket TELE Kap.: 6.a Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.04.08 Nedpløying av kabel langs jernbanen Rev. Kabelanlegg Side: 1 av 13 1 GENERELT...2 2 KABELTYPER SOM EGNER SEG FOR PLØYING, BEHANDLING AV KABLENE...3 3 FORBEREDENDE ARBEIDER FØR PLØYING. FORPLØYING....4 4 KABELPLOG...5 5 KRYSSINGER...6 6 SIKKER

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide PS1-LCD 3 4 5 1 2 Tilførselsstrøm 1 Klemmer på 1-fas L1, N + jording ( 3-fas= L1, L2 og L3 + jord ) Motorkabler 2 Kontaktorklemme 2 og 4 på 1-fas (

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 9.b Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Sjekklister for installasjon av SCANET mobilstasjon Rev.

Jernbaneverket TELE Kap.: 9.b Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Sjekklister for installasjon av SCANET mobilstasjon Rev. Radioanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PROSEDYRESJEKKLISTE FOR INSTALLASJON OG START UP, SET UP AV SCANET TOGRADIO MOBILSTASJON... 3 3 SJEKK INSTALLASJON AV SCANET MOBILSTASJON... 4 4 COMMISSIONING

Detaljer

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. --

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. -- Bruksanvisning Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service Art.nr. LIC-SS HMS art.nr. -- Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese...

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 50-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer

Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband

Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband I disse oppdragene skal du utføre nødvendig kabling og kobling for telesamband tilknyttet en hussentral. Telesambandet skal kobles opp og testes. Oppgaven er

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 1 ventil 1/2 : NRF 5648184 2 ventiler 1/2 : NRF 5648185 1 ventil 3/4 : NRF 5648186 KOMPONENTER I PAKKEN ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❶ MAGNETVENTIL (1

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as LSEN - VERDRAG TELEFN VER SKILLETRANSFRMATRER I HYSPENT- G FAREMRÅDER! VERSJN 6M.! Skytterveien 14D Tlf. 71 58 70 60 Fax. 71 58 70 61 For analoge telefoner og nyere modem! LSEN-overdrag, Versjon 6M. SYSTEMBESKRIVELSE

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. HDTV digital. Rev. 1236. Manual for HDTV-D Rev. 1236 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. HDTV digital. Rev. 1236. Manual for HDTV-D Rev. 1236 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS HDTV digital Rev. 1236 Manual for HDTV-D Rev. 1236 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 2.1 Overordnet systemoversikt... 4

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Jan Mayen JMI - Trolldalen

Jan Mayen JMI - Trolldalen NNSN Norsk nasjonalt seismisk nettverk Universitetet i Bergen, Institutt for geovitenskap Jan Mayen JMI - Trolldalen Installasjon av ny Strong-motion sensor: Nanometrics modell Titan Kontaktperson: Ole

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Diehtosiida. Samisk Vitenskapsbygg, Kautokeino Beskrivelse av undervisningsutstyr i journalistutdanning. Kapittel

Diehtosiida. Samisk Vitenskapsbygg, Kautokeino Beskrivelse av undervisningsutstyr i journalistutdanning. Kapittel Diehtosiida Samisk Vitenskapsbygg, Kautokeino Beskrivelse av undervisningsutstyr i journalistutdanning Kapittel 2 Undervisningsutstyr journalistutdanning radio Dato Revisjon Beskrivelse Ansvar 11.11.2008

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Vedlikeholdslogg for Elektrisk og Elektronikk Versjon: 16. mars 2014-17:57

Vedlikeholdslogg for Elektrisk og Elektronikk Versjon: 16. mars 2014-17:57 Vedlikeholdslogg for Elektrisk og Elektronikk Føres av alle som utfører vedlikehold og skipper/mannskap. Innhold: 1. Mangler noteres av alle som oppdager feil og mangler. 2. Batterier 3. Landstrøm 4. VHF

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1 INSTALLERINGSHÅNDBOK Digitalt trykkmålersett BHGP6A BHGP6A Digitalt trykkmålersett Installeringshåndbok INNHOLD Side INSTALLERING Tilbehør... Installering... Arbeidsprosedyre... Driftskontroll... 3 Feilsøking...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller pr. installasjonsmetode...

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt:

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: Side: 1 av 7 Side: 2 av 7 Fra strømforsyningsanleggene som omformerstasjoner, koblingshus o.a. legges matekablene som jordkabler, enten liggende direkte i jord eller i kabelkanaler frem til kontaktledningene.

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor Omgivelseskontroll Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor PICOMED ES 2 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Vedlikeholdsforum 26. 27. september 2011 Rica Nidelven

Vedlikeholdsforum 26. 27. september 2011 Rica Nidelven EnergiNorge Vedlikeholdsforum 26. 27. september 2011 Rica Nidelven Tilstandskontrollhåndbøker for massekabel - og PEX - kabelanlegg Sverre Hvidsten SINTEF Energi AS Sverre.Hvidsten@sintef.no Teknologi

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 PRODUKSJON AV KABEL... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Prøver i fabrikk... 4 4 LEGGING AV KABEL... 5 4.1 Ingeniørarbeider... 5 4.2 Forlegning...5

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren ENO-REC3

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren ENO-REC3 Generelt: Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren Funksjonsprinsipp Mottakeren gjør det mulig å styre to parkeringsadkomster: "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med fjernkontrollene HF 868MHz med

Detaljer

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere.

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere. 03 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Eksisterende stigekabler til sorteringsanlegget skal suppleres med to stk nye kabler. Prisen for gravearbeidene skal være komplett med tilbakefylling av

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Eskeland Electronics AS

Eskeland Electronics AS Eskeland Electronics AS Etablert 1993 Adresse: Haugenvn. 10, 1400 Ski Leverandør av: Dataloggere Metalldetektorer Rør og kabelsøkere Lekkasjesøkere Radar for grunnundersøkelser Kurs i ledningsøking og

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC.

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Installasjons og brukerveiledning. PHONO*elektro akustikk as Postadresse: Pb. 1020Hoff 0218 OSLO Besøksadresse: Hoff Terrasse 2 0275 OSLO Web: www.phono.no Tlf:

Detaljer

1 GENERELT... 1 2 RAPPORTERING OG DOKUMENTASJON... 1 3 FORSKRIFTSKRAV... 2 4 UTFØRELSE... 2 5 PRØVER OG MÅLINGER... 2

1 GENERELT... 1 2 RAPPORTERING OG DOKUMENTASJON... 1 3 FORSKRIFTSKRAV... 2 4 UTFØRELSE... 2 5 PRØVER OG MÅLINGER... 2 132-01 VEDLIKEHOLD AV KRAFTTRANSFORMATORER Utarbeidet av: Siste revisjon: Godkjent av: Kjetil Ryen Asgeir Mjelve- v2 Jan C. Andreassen 2002-11-29 2005-11-04 2005-11-10 Spesifikasjon Org.sted: Distribusjon:

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Monteringsanvisning. MCEA 630A 12/24 kv Kompakt T-kontakt EL NR : 95/25-95 mm² EL NR : / mm². Bruk og karakteristikk:

Monteringsanvisning. MCEA 630A 12/24 kv Kompakt T-kontakt EL NR : 95/25-95 mm² EL NR : / mm². Bruk og karakteristikk: Monteringsanvisning MCEA 630A 12/24 kv Kompakt T-kontakt EL NR 11 653 97: 95/25-95 mm² EL NR 11 653 98: 150-240/95-240 mm² Bruk og karakteristikk: Bruksomeråde: Utendørs og innendørs. Merkestrøm: MCEA

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...

UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG... Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG... 3 2.1 Bygninger og rom... 3 2.1.1 Temperatur... 3 2.1.2 Fuktighet... 4 2.1.3 Støv... 4 2.2 Omformerrom...

Detaljer

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 .DEHODQOHJJ Side: 1 av 10 +(16,.72*20)$1* )81.6-21(//(.5$9 3DUNDEHO )LEHUNDEHO *5(16(61,77.5$97,/6,..(5+(7 3HUVRQVLNNHUKHW /DVHUO\V,QGXVHUWHVSHQQLQJHU.9$/,7(7 7LOJMHQJHOLJKHWVEHUHJQLQJHU (UIDULQJVWDOONDEHO

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24-H-T3

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24-H-T3 Monteringsanvisning EPJMe-1C-12/24-H-T3 EL NR 11 652 07 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper tråd

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn Statoil Mongstad - elektriske anlegg og oppfølging av krakkerhendelsen Aktivitetsnummer 001902013 / 001902015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning Sprinkelalarm Esser Installasjonsveiledning 1. Installasjon Novars utstyr er pakket for å kunne tåle de normale påkjenningene ved transport og lagring. Imidlertid må utstyret ikke utsettes for slag, ekstrem

Detaljer

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 1 kurs 3 2 kurs 4 3 kurs 4 4 kurs 5 håndtering 5 lagring 6 utpakking 7 kontroll av tilbehør 8 tekniske data 8 identifisering 9 installasjonsanvisning 11 kabelgrøft

Detaljer