REDNINGSHELIKOPTERSAKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REDNINGSHELIKOPTERSAKEN"

Transkript

1 REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 8 5. november 2004 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken. Norge står som kjent foran innkjøp av nye redningshelikoptre som skal erstatte dagens Sea-King-flåte. Sikorsky er med sin nye modell S-92 en av kandidatene til å overta etter dagens Sea-King. Dette er den åttende utgaven av et slikt nyhetsskriv. Nye helikoptere forsinket Leverandøren av Forsvarets nye enhetshelikoptre (NH90), Nato Helicopter Industries, melder om leveranseforsinkelse på 6 til 12 måneder. Helikoptrene som skal brukes av Kystvakten er planlagt levert i desember 2005, og vil kunne blir forsinket inntil september Helikoptrene som skal brukes av Sjøforsvaret på de nye fregattene er planlagt levert i november 2006 og kan bli forsinket inntil juni Forsinkelsen skyldes hovedsakelig at den komplekse sertifiseringsprosessen som er nødvendig for militære helikoptre, med flere varianter av helikopteret som skal utvikles i parallell, tar lengre tid enn planlagt. Problemene med en forsinkelse er at opplæring av flybesetning og teknisk personell kan blir berørt, slik at operative tester ikke kan utføres i tide. Imidlertid kan dette foreløpig løses både for kystvaktfartøyene og fregattene gjennom en forskyvning i innfasningsplanene. Luftforsvaret opplyser at det for Kystvakten ikke er noe problem å la Lynx helikopterne, som skal fases ut når de nye NH90 kommer, fortsatt være operative til godt inn i Tilsvarende melder ledelsen for fregattprosjektet at testprogrammet kan gjennomføres i tide til tross for forsinkelsen. Fregattenes øvrige testaktiviteter er ikke avhengige av helikoptertestene. Testprogrammet for helikopterne kan godt gjøres på fregatt nummer to eller tre. (Kilde: Forsvarsnett, 5. nov 2004) Karantenetid for tidligere offiserer? For noen måneder siden hadde stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap), leder av forsvarskomiteen, meldt inn en interpellasjon om karantenetid og klare kjøreregler ved overgang fra stilling i Forsvaret til forsvarsleverandører. Både hun og Åse Wisløff Nilssen (KrF) kom spesielt inn på anskaffelsen av nye redningshelikoptre og markedsføringen av NH90. Hun uttalte blant annet: - Da Stortinget 5. april 2001 debatterte St.meld. nr. 11, ble det understreket at det hittil hadde vært liten gjennomtrekk av arbeidskraft i embetsverket. Men denne tendensen mente man var i ferd med å snu, det ble påpekt at det er riktig og viktig å få en klar grenseoppgang. En samrøre mellom offentlig byråkrati og næringsinteresser kan føre galt av sted. Forsvaret og Forsvarsdepartementet er spesielt sårbare dersom private interesser får tilgang til sensitive eller strategisk viktig informasjon. For eksempel vil en utviklingsprosess for et produkt som Forsvaret trenger, eller en 1 av 6

2 planleggingsfase for strategisk valg av forsvarsinvesteringer, måtte være gradert eller unntatt offentlighet. Hvis en person engasjert i et slikt prosjekt slutter og headhuntes til et av de konsernene som har økonomiske interesser i å få produksjon eller leveranse, vil den bedriften ha skutt gullfuglen i forhold til konkurrentene rett og slett ved å sitte på strategisk informasjon og vite hvilke knapper det skal trykkes på. Lenger ut i innlegget peker hun spesielt på: - Fra pressen er vi gjort kjent med historien om offiserer som praktisk talt gikk direkte fra prosjektarbeid med Forsvarets helikoptre til et av de flernasjonale konserner som konkurrerer om framtidas redningshelikopter. Henvendelsene fra profesjonelle lobbyister som ønsker å markedsføre konkrete forsvarsleveranser eller spesielle produkter og produktideer overfor medlemmer av komiteen, er mange, og slik skal det selvfølgelig være. Men en påfallende stor andel av disse er offiserer eller tidligere ansatte i Forsvarsdepartementet, i Forsvaret eller i FLO. Representanten Åse Wisløff Nilssen (KrF) fulgte opp disse synspunktene med blant annet å uttale følgende: - Debatten om habilitet knyttet til norske representanter når det gjelder NH90 redningshelikoptre, viser at det er behov for et klart regelverk i forhold til personellovergang. Det er viktig for tilliten til Forsvaret at det er størst mulig åpenhet og kontroll av anskaffelsesrelatert virksomhet Forsvarsministeren lovet å se nærmere på dette spørsmålet. NH90 som redningshelikopter utstyr og oppgaver I forrige utgave av vårt Nyhetsskriv pekte vi på at Regjeringens innstilling i forhold til anskaffelse av nye redningshelikoptre var noe gåtefull, men det er trolig Forsvarets primærinteresser som spiller en stor rolle. Forsvaret har åpenbart satt meget inn på å påvirke Regjeringen til å velge NH90 som Justisdepartementets nye redningshelikopter. Regjeringen har annonsert at den ønsker å utøve en opsjon, forhandlet frem av Forsvaret, på anskaffelse av 10 NH90 helikoptre til redningstjenesten uten åpen anbudsrunde. En del offentlig tilgjengelig informasjon kan kanskje forklare hvorfor dette er så viktig for Forsvaret. I en av de siste utgavene av Flynytt finner vi en meget omfattende reportasje om 330 skvadronen (Luftforsvarets redningshelikopterskvadron). I den forbindelse skrives det en god del om samlingen av Forsvarets maritime helikoptre på Sola flystasjon med 330 skvadronen, 337 skvadronen (kystvakthelikoptre) og 334 skvadronen (fregatthelikoptre). Forsvaret går som kjent sterkt inn for at alle disse skvadronene skal benytte samme helikopter, NH90, i litt forskjellige varianter. Artikkelforfatteren stiller følgende spørsmål til oberst Helge O. Sandnes: - Kan vi si at skvadronene får helt forskjellige fly, bortsett fra at de har samme basic airframe? Sandnes svarer: - Ja det blir et slags plug and play-konsept og de kan omkonfigureres. 2 av 6

3 Dersom Norge anskaffer NH90 som nytt redningshelikopter, kan det være grunn til å spørre om dette betyr at Justisdepartementets redningshelikoptre skal utstyres med kabler og ledninger (wireing) som skal gjøre det mulig raskt å plugge inn våpensystemer og militære sensorer ved behov. Dette innebærer at maskinene trolig vil fly rundt med kilo ekstra vekt. Dette betyr at helikoptret kan ta om bord en person mindre i en kritisk situasjon. På Forsvarets nettside Forsvarsnett finner vi en del informasjon om de nye fregatthelikoptrene av typen NH90 og Forsvarets nye datalinker Link 16 og Link 11 Om fregatthelikoptrene skrives det blant annet: - Helikoptrene er en svært viktig del av de nye fregattene og vil fungere som en utstrakt sensor- og våpenplattform i kampsystemet Fridtjof Nansen. Helikoptret øker fartøyets kapasitet innen overflate- og anti-ubåt operajoner betraktelig. Det uttales også: - NH90 er utrustet med synkeminer og torpedoer, i tillegg til akustisk sonar, og har en rekkevidde på over 500 nautiske mil. På et annet sted opplyses det at maskinene også skal ha maskinkanoner i dører. I tillegg pekes det på: - Helikoptrene vil være en viktig støtte som øker mobiliteten og gjør det mulig å dekke et område mye mer effektivt enn med dagens fregatter. Helikoptrene vil være utstyrt med kommunikasjonsmidler og datalinker for å videreformidle taktisk kommunikasjon til moderskipet og samarbeidsstyrker. Om de taktiske datalinker skrives det følgende: - Link 16 er et nettverksbasert kommunikasjonssystem som brukes for å utveksle taktisk sanntidsinformasjon mellom enheter i Forsvaret. De nye fregattene blir alle utrustet med Link 16. Link 16 blir fremtidens primære samband for felles stridsledelse mellom land-, sjø- og luftenheter. Den store fordelen med Link 16 er at den gir operatørene og beslutningstakerne det taktiske situasjonsbildet med angivelse av egen posisjon, egne styrkers posisjon og aktivitet, samt all gjenkjent fiendtlig og ukjent aktivitet. Kommunikasjonen foregår på Ultra High Frequency (UHF) eller over satellittkommunikasjon, SATCOM. En aktiv enhet med Link 16 kan videreføre data til andre enheter innen rekkevidde. Linken har stor kapasitet og har stor grad robusthet mot jamming. Med datalinksystemet Link 16 er fregattene rustet til å følge med for å møte endrede krav for nettverksbasert forsvar. De nye fregattene blir alle utrustet med Link 16, i tillegg til Link 11, som er et lignende system, men mindre kapasitet og større sårbarhet ved jamming. Kostnadsrammen for fem Link 16- terminaler på fregattene er 480 millioner kroner. Det kan spørres om Justisdepartementets eventuelle redningshelikoptre av typen NH90 også skal utstyres med dette militærtaktiske sambandssystemet. Mye kan vel tyde på at Forsvaret ønsker det, for i Avisa Nordland for 28. november 2003 skrives det følgende: - Etter flere års beinharde kamper har Regjeringen endelig valgt nytt redningshelikopter. - Det blir NH90 som skal erstatte dagens Sea King-helikoptre, sier regjeringskilder til Avisa Nordland. Og det er maskinen som Forsvaret har kjempet for hele tiden. Hvis dette medfører riktighet er vi meget godt fornøyd. Dette gir 3 av 6

4 oss en optimal løsning, sier generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Tomas Colin Archer til Avisa Nordland. For NH90 er maskinen som Forsvaret allerede har valgt til sine fregatter og kystvaktfartøyer. Med det samme helikoptret i redningstjenesten kan man spare store penger. Vi slipper å drive to typer. Det betyr innsparinger på forsyninger, opplæring og administrasjon, sier Tomas Colin Archer. Nå kan Forsvaret rotere pilotene mellom maskinene og samdrifte NH90 helikoptrene med resten av organisasjonen. Her blir det ikke bare snakk om en tjeneste, men et helt system i form av radarer, kystvakt, Orion overvåkingsfly, jagerfly og kommandosentraler, sier Tomas Colin Archer. Dette systemet skal trolig samordnes gjennom militære datalinker. (Archers referanser til synergier med øvrige maskiner i forsvaret er sikkert en god nok sannhet for dem som velger å innskrenke sitt syn til å utelukke alle andre typer enn NH-90 som nytt redningshelikopter. For andre, som ville finne det fordelaktig å med åpent sinn vurdere alle de aktuelle helikopterkandidatene, er det viktig å forstå at Sikorsky s S-92 kan høste store synergifordeler fra det norske offshoremiljøet, der det allerede fra 2005 vil være minst fem S-92-helikoptre i trafikk mellom fastlands-norge og oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Utnyttelsesgraden for offhorehelikoptre er langt større enn for militære helikoptre, slik at det samlede årlige erfaringsgrunnlaget og logistikkfunksjoner som akkumuleres for de fem S-92 i Nordsjøen vil være langt større enn for Forsvarets 14 NH-90.) Avisa Nordland peker også på et annet forhold: - Og etter det AN erfarer ligger det dype og langsiktige planer bak motstanden mot NH90. - Hvis vi kunne kjøpe sivile helikopterversjoner fra Sikorsky eller AgustaWestland, vil et framtidig Storting stå helt fritt til å privatisere hele redningstjenesten. - Når Norge nå velger NH90, blir denne muligheten låst inne i de nærmeste 30 årene, sier sentrale kilder i Forsvarsdepartementet til Avisa Nordland. For ordens skyld peker vi på at det ennå ikke er truffet noen endelig avgjørelse med hensyn til anskaffelse av nye norske redningshelikoptre, men avisen viser til at det særlig er høyrestatsrådene Kristin Krohn Devold, Per Kristian Foss og Ansgar Gabrielsen som støtter utøvelse av opsjonen på NH90 som nytt redningshelikopter. De er med andre ord i mot å konkurranseutsette anskaffelsen. Dette har som kjent både ført til en klage til ESA og et søksmål ved Oslo Tingrett for brudd på EØSavtalen og reglene om offentlige anskaffelser. Det ovenstående gir grunnlag for noen spørsmål og kommentarer vedrørende et eventuelt valg av NH90 som redningshelikopter: Bør Justisdepartementets fremtidige redningshelikoptre utstyres med ekstra vekt i form av kabler og ledninger for rask montering av militære sensorer og våpensystemer? Bør Justisdepartementets redningshelikoptre utstyres med datalinker for militærtaktisk stridsledelse med sikte på overvåking og våpeninnsats? Bør fremtidens redningsflygere roteres med tanke på å perfeksjonere dem for antiubåtjakt og anvendelse av våpensystemer? Er det dokumentert at det billigste redningshelikoptervalg for Justisdepartementet, når det gjelder anskaffelses- og levetidskostnader, er NH90? Oppnår man nevneverdige positive synergier, med tanke på vedlikehold, ved å 4 av 6

5 velge NH90 som nytt redningshelikopter, når vi vet at dette trolig skal overlates til sivile vedlikeholdsselskaper som kanskje kan oppnå vel så store kostnadsreduksjoner ved at det velge en redningshelikoptertype som allerede er inne i selskapets vedlikeholdssystem? Skal det legges mer vekt på Forsvarets interesser enn på rene redningsfaglige hensyn? Helikopterfaglig Forum, nedsatt av Justisdepartementet etter Stortingets ønske, konkluderte enstemmig med at det ikke var hensiktsmessig å utstyre Justisdepartementets nye redningshelikoptre for skarpe oppdrag, våpeninnsats eller militære oppgaver. Videre ble det anbefalt en åpen anbudsrunde for å sikre anskaffelse av det beste og rimeligste redningshelikopter. Regjeringen har avvist denne anbefalingen, og det virker som om Forsvarets primærinteresser til en viss grad overskygger rent redningsfaglige hensyn i denne saken. I prinsippet kan selvfølgelig Regjering og Storting beslutte at Justisdepartementets nye redningshelikoptre skal velges ut fra et ønske om å integrere dem i størst mulig grad i Forsvarets primæroppgaver og stridssystemer, men da må dette gjøres i full åpenhet og med skikkelig og tilstrekkelig informasjon overfor publikum og potensielle leverandører. Et slikt opplegg vil på den annen side innebære et brudd med de forutsetninger Stortinget la til grunn da Sea King helikoptrene ble anskaffet av Justisdepartementet i 1970, og det har heller ikke blitt nevnt noe om at redningshelikoptrene skal ha slikt utstyr og oppgaver av denne art i offisielle stortingsdokumenter. Datalinker og andre militære systemer kan om ønskelig - selvfølgelig dessuten monteres i andre helikoptertyper enn NH90. Det er imidlertid en fare for at redningshelikoptertjenestens effektivitet kan bli skadelidende hvis helikoptre og utstyr velges ut fra slike kriterier. Redningsbesetningene bør dessuten konsentrere seg om å trene på redningstjeneste, og ikke militære oppgaver, hvis vi skal oppnå en optimal redningsberedskap. Til syvende og sist er dette et politisk valg som Regjering og Storting må fatte i åpenhet og på grunnlag av et skikkelig beslutningsgrunnlag hvor alle nødvendige fakta kommer på bordet. Normalt skjer det gjennom åpne anbudsrunder og konkurranseutsetting. NH90-opsjonen løper ut 1. februar 2005 Den norske opsjonen, forhandlet frem av Forsvaret, på anskaffelse av 10 nye redningshelikoptre av typen NH90 fra NH Industries løper ut 1. februar Regjeringen gikk som kjent høsten 2003 inn for at denne opsjonen skulle benyttes i forbindelse med Justisdepartementets kjøp av nye redningshelikoptre. Den enstemmige anbefalingen fra Helikopterfaglig Forum om at kjøpet burde settes ut på åpent anbud ble avvist av Regjeringen. På grunn av at denne beslutningen ble klaget inn til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, under henvisning til at opplegget var i strid med reglene om offentlige anskaffelser, har opsjonen blitt forlenget. Regjeringens beslutning har nå også ført til en stevning til Oslo Tingrett med påstand om at staten ikke er berettiget til å utøve opsjonen. I forslag til neste års statsbudsjett uttales det at saken vil bli stilt i bero til det foreligger en endelig avgjørelse i ESA, men det ser nå ut som om dette kan trekke ut. Derfor må Regjeringen i løpet av relativt kort tid ta stilling til om opsjonen skal søkes ytterligere forlenget eller om man skal la den løpe ut. Hvis den skal forlenges, må det trolig forhandles om nye betingelser med hensyn til kravspesifikasjoner, 5 av 6

6 leveringstid, pris med videre. Stortinget må også informeres på en hensiktsmessig måte. Anskaffelsen av nye redningshelikoptre er derfor blitt et meget problematisk spørsmål som også begynner å komme under et viss tidspress. Den enkleste måten å få saken inn på skinner igjen, vil åpenbart være å sette anskaffelsen ut på åpent anbud. Med vennlig hilsen Aircontactgruppen AS, representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation Fremdrift av Florø-basen Når det gjelder fremdrift av den nye sivile redningshelikopterbasen i Florø, har vi grunn til å tro at Justisdepartementet vil sende ut en anbudsinnbydelse like over nyttår. Målet er sannsynligvis å få etablert tjenesten i tidsrommet mai-august Meget taler for at Justisdepartementet vil be om tilbud på ulike alternativer med hensyn til funksjonskrav når det gjelder primær- og reservehelikopter. I tillegg til krav til helikoptre og utstyr, vil det trolig også komme definerte krav til personellet med hensyn til erfaring og kompetanse. I utgangspunktet ønsker antagelig departementet en lang kontrakt, f. eks år, for å få de årlige utgifter så lave som mulig. Dette vil imidlertid kreve at departementet sikrer seg på best mulig måte i kontrakten mot uregelmessigheter med hensyn til forutsatte og avtalte ytelser. Nyhetsskriv på web Aircontactgruppens Nyhetsskriv vil nå også bli å finne på web-siden Alle tidligere utgivelser vil bli lagt inn på denne siden, slik at alle som ønsker det, kan få en total oversikt over alle artikler som er skrevet etter oppstart våren av 6

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2010 årgang 63 Materiell anskaffelser del III Side 20-21 Vedlegg 8 sider: Kvinner i Forsvaret mangfoldet? Fornebu 9. april 1940 Side

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Indirekte ildstøtte til landoperasjoner s.38 Kystvakten året 2005 s.48 Respekt Ansvar Mot s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Indirekte ildstøtte til landoperasjoner s.38 Kystvakten året 2005 s.48 Respekt Ansvar Mot s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 1 februar 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Indirekte ildstøtte til landoperasjoner s.38 Kystvakten året 2005 s.48 Respekt Ansvar Mot

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot Fagrådet for våtroms godkjenningsordning

Detaljer

Innst. 272 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. 272 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. 272 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 1 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38):

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38): 2003 11. juni Endringer i universitetsloven 895 Møte onsdag den 11. juni kl. 12 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden 3307 Møte onsdag 19. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo D a g s o r d e n (nr. 102): 1. Innstilling fra forsvarskomiteen om Gjennomføringsproposisjonen

Detaljer

ved Forsvarssjef general Sverre Diesen

ved Forsvarssjef general Sverre Diesen Foredrag i Oslo Militære Samfund 28. november 2005 ved Forsvarssjef general Sverre Diesen MODERNISERINGEN AV FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER Innledning Selv om Regjeringens omstillingsmål for perioden

Detaljer

Dokument nr 3:4 (1998 99)

Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonen Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

ffisersbladet ØVELSE BOLD AVENGER 2007 Framtidens våpensystem Valkyrie full fart mot India s.52-53 Jegervåpenet leverer s.10-13

ffisersbladet ØVELSE BOLD AVENGER 2007 Framtidens våpensystem Valkyrie full fart mot India s.52-53 Jegervåpenet leverer s.10-13 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2007 årgang 60 ØVELSE BOLD AVENGER 2007 ffisersbladet 1947-2007 60 år Jegervåpenet leverer s.10-13 Framtidens våpensystem i bruk

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer