NFLB Generalforsamling. Aberdeen September 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFLB Generalforsamling. Aberdeen 26 28 September 2008"

Transkript

1 NFLB Generalforsamling. Aberdeen September 2008

2 Statfjord. Statfjord ble funnet av Mobil i 1974 og den 1. januar 1987 overtok StatoilHydro operatøransvaret. Feltet er utbygd med produksjonsplattformene Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C som har understell og lagerceller i betong (Condeep). Begynte boring av gassløftbrønner i Startet gass leveranse til kontinentet i Statfjord-feltet er et av de eldste og det største oljefeltet i Nordsjøen.

3 Om meg. 49 år, vært styremedlem i NFLB siden seilte til sjøs i min ungdom. forman i Seawell/Seadrill (Smedvig) husforening siden begynte offshore i 1980, på flyterigg i Libya. Siden har han gått gradene innenfor bore hierarkiet, stort sett på Statfjord feltet. teknisk Fagskole på Bergen Maritime tekniske fagkole i 97/98. Jobber nå som Seawell Boresjef på Statfjord feltet.

4 Min hverdag Beskrivelsen tar for seg undertegnedes hverdag som boresjef på Statfjord feltet. De forskjellige riggène på Statfjord gir bare mindre, om noen, variasjoner i denne sammenheng. En sådan beskrivelse vil sjelden bli 100 % dekkende. Der vil alltid være oppgaver eller gjøremål som bare kommer på en.

5 En ny eller uerfaren driller assistent. er et moment som innvirker på min hverdag Løser vanligvis av på boredekk kl , 11.00, og Deltar på møter fast kl , og på møte kl Videre sporadiske boreprogram møter, hms møter og andre med PLS for eksempel. Leter etter utstyr. Sjekker ut utstyr.

6 Et akseptabelt innsig av er, som må besvares. Jevnt innsig av personell med mer eller mindre relevante henvendelser. Eventuelle synergier. Norsok R-003. kran og løft, roller og ansvar, tidkrevende og annsvarsfyllt dokument. Behandler observasjoner i lag med verneombudet

7 Planlegger hms møter. Lage handover til kollega. Modifiseres fortløpende. Levere ut styrende dokumentasjoner, til daglig bruk, sende same inn til revisjoner Legger inn Arbeidstilatelser, for kommende døgn Planlegger etter beste evne vedlikehold i samarbeide med vedlikeholdsleder.

8 Gjennomgår operasjons programmer.(video møte med land) Nesten daglig. Leser innkommende rapporter så som DBR, drillers rapport og annet. Sjekker ut evt. need lister. neste seksjon/brønn. Sjekker ut timelister i samarbeide med natt boresjef. Det meste her delegert til sistnevnte. Sjekker ut/behandler crewlister i forbindelse med skiftedag.

9 VÅR NYE OFFSHORE HVERDAG. HVORDAN TAKLER VI DEN?

10 Korrekt tempo i planlegging og gjennomføring Sikre at det svakeste leddet har kontroll,og nødvendige ferdigheter til å utføre sine oppgaver. Operere utstyret innen dets kapasitet og begrensninger. Ta seg tid til å utføre nødvendige inspeksjoner og vedlikehold av utstyret. Sikre at alle arbeidsoppgåver er planlagt, risikovurderte og diskuterte med alle involverte personer

11 Vårt mål er å være den foretrukne leverandøren i bore og brønntjenester. Å overgå våre kunders forventninger. At vår kompetanse er anerkjent og vårt utstyr er egnet for oppgaven. At våre prestasjoner måles og resultatene brukes til kontinuerligforbedring

12 Hvor var vi tidligere? 7 Meter/dag Norsk Hydro Statoil StatoilHydro 121 Sterk prestasjons driv Høy kvalitet på portofølge basert på både produksjonspotensial og enkelhet for boring Lære kurve fra industrialisert prosess Gjentagende brønndesign Kampanje boring % God planlegging Stabile team

13 Hvor er vi og hvordan kom vi dit? 5 Meter/dag Norsk Hydro Statoil StatoilHydro -37% Tydelig redusert effektivitet over hele porteføljen, ikke bare for en type brønner Høye prestasjonsbrønner med >200 m/dag har forsvunnet Mens 80% av feltene fikk økt prestasjon fra 2001 til 2002, mens bare 40% forbedret seg fra Mens ~50-80% av nye felt kom over 100 m/dag i , Bare 0-30% klarte tilsvarende i

14 Faktorer som har resultert i redusert effektivitet 6 Faktorer Faktor Interne faktorer Mindre fokus på KPI og effektivitet 114 m/dag Eksterne faktorer Mer komplekse brønner Nye HMS standarder Mindre like brønner Redusert erfaringsoverføring 69 m/dag Kapasitet ekspansjon i industrien Kilde: Team analysis

15 StatoilHydro s mål er å øke boreeffektiviteten med 30% 4 Meter/dag ~70 30 m/d

16 Hvordan vil vi snu trenden til en positiv spiral 8 Klare krav til effektivitet Konstruktive dialoger rundt utførelse Endre rolle modell m/dag 70 m/dag HMS og effektivitet hand i hand Hands on og sette prioriteringer Feire suksess

17 Seawell skal være i førersetet StatoilHydro har gitt Seawell anledningen til å være i førersete for å effektivisere operasjonen Seawell har funnet 12 punkter for å oppfylle StatoilHydro s ønske om 30% mer effektiv operasjon innen 2012 Seawell skal med dette Setting the standard in drilling

18 Effektiviseringsområder Forbedret læringsprosess Nytt styringssystem StatoilHydro erfaringsdatabase IO Center Operasjonsplanlegger Styrket Sikkerhets kultur Forbedring av boreutstyr Flytting mellom rigger Mannskapsmodell Kollektivt samhold Integrert vedlikehold Økt kvalitet på opplæring

19 Forbedret læringsprosess Hva er gjort så langt Etablert KPI tall med start og stopp punkter Etablert KPI tavle for ukentlig rapportering av KPI tall Utarbeidet ny driller rapport for styrket KPI fokus Tatt i bruk KPI tall og AAR for beste praksis på flere installasjoner Startet kartlegging for ny Web-basert KPI rapportering Hva gjør vi videre Implementere samme KPI registrering og oppfølgings regime på installasjonene Videreutvikle KPI tall for å styrke planlegging og effektivisering Utarbeide driller rapport med nye KPI tall Opprette prosjektgruppe for å se på Web-basert KPI rapportering Etablere Web-basert KPI rapporterings system Knytte KPI rapportering opp mot styringssystemet Etterspørre og følge opp KPI/daglige mål i operasjonen

20 Forbedret læringsprosess Ny møtestruktur Standard morgenmøter Bi-weekly prestasjonsmøter Scoreboard

21 Nytt styringssystem Utarbeidet prosessbasert styringssystem Setting The Standard Hva er nytt i Setting The Standard Web-basert styringssystem Man kan velge prosedyrer og aktiviteter pr installasjon Rigg spesifikke sjekklister Forenklet og redusert mengde Gir muligheten for økt bruk av bilder Setting The Standard skal sertifiseres i henhold til ISO 9001 og Kontinuerlig forbedring i styringssystemet. Benytte KPI tall og erfaringer fra AAR for å optimalisere prosedyrer Kvalitetssikre erfaringsoverføring slik at alle operasjoner utføres sikkert, effektivt og etter beste praksis første gang / hver gang

22 StatoilHydro erfaringsdatabase For å styrke erfaringsoverføring vil Seawell benytte StatoilHydro s erfaringsdatabase som ligger i DBR Operasjonsplanlegger vil legge inn læring fra positive og negative operasjonelle erfaringer fra KPI tall og AAR Veslefrikk kjører pilot på StatoilHydro s erfaringsdatabase, Operasjonsplanlegger registrerer og følger opp saker i erfaringsdatabasen. Denne modellen vil også bli videreført til Statfjord og Gullfaks

23 IO Center Boresjef Statfjord Boresjef Gullfaks Boresjef Veslefrikk Onshore Bergen Integrated Operation Center IOC Samhandlingsutstyr installeres på boresjefenes kontor Etablere IO Center Seawell i Bergen Etablert Samhandlingsrom Seawell Bergen / Stavanger Onshore Stavanger

24 IO Center Integrerte operasjoner Bindeledd mellom Onshore og Offshore organisasjonen Boring, Vedlikehold, Logistikk og 3-pars leveranser hand i hand Styrket synlig ledelse Avlaste offshore ledelse med administrative oppgaver Ledere får komme seg mer ut i felten Ledere får tid til å være ledere Bindeledd mellom crewene, slik alle jobber likt Kontinuerlig forbedring av styringssystemet KPI historikk benyttes for å etablere beste praksis i styringssystemet Erfaringer på tvers av organisasjonen Forbedrings tiltak Styrke HMS kulturen Alle har samme forståelsen av HMS arbeidet i Seawell Styrket HMS erfaringsoverføring Support av datasystemer Support av vedlikehold Integrert vedlikehold Online support av service personell

25 Operasjonsplanlegger Seawell skal ta større del i planleggingen av operasjonen Vi skal etablere operasjonsplanlegger offshore i StatoilHydro operasjoner Styrke påvirkningsmulighet til å utføre operasjonene sikrere og mer effektivt Styrke våre systemer og rutiner Operasjonsplanlegger vil bidra til å Tilrettelegging for optimalisering av sikker og effektiv operasjon Kvalitetssikre erfaringsoverføring slik at alle operasjoner utføres sikkert, effektivt og etter beste praksis første gang / hver gang. Identifisere hva vi gjør når vi er gode, og hva som hemmer oss når vi ikke har suksess Sørge for at prosedyrer er oppdatert og tilgjengelig i god tid før planlagt operasjon Delta aktivt i utarbeidelse av detaljprogram og 24 timers plan Planlegge og følge opp After Action Review sammen med IO Center )

26 Styrket Sikkerhets kultur Personlig sikkerhet Risiko forståelse Egen selverkjennelse av egen HMS atferd Personlig Prestasjons Kontrakt Forsterket synlig ledelse Synlig HMS ledelse på alle nivå Høyere forventning til førstelinje ledere i felten Utvidede utreisemøter med linjeledelsen HMS atferd husmøter (Offshore / Onshore) Erkjennelse Forsterke Endre

27 Styrket Sikkerhets kultur Safety Coach pool som roterer på installasjonene Safety Coacher med spesialfelt, med HMS som fellesnevner Disse vil følge opp følgende HMS oppgaver Promotere HMS program og instrukser Oppfølging av StatoilHydro s HMS satsing Påse bruk av løpende risikovurdering (4-punktssjekken) HMS Pådriver, og HMS rådgiver Se hvordan vi jobber med nye øyner Granskninger, og oppfølgning Setting The Standard in drilling Samme HMS standard på alle rigger og på alle crew

28 Forbedring av boreutstyr Back-up av kritisk utstyr for boreoperasjonen Innkjøp av mer effektivt boreutstyr Utbedre utstyr som reduserer effektiviteten på kritisk linje Kontinuerlig utskifting av utrangert utstyr

29 Flytting mellom rigger Målsetning Minus 24 timer Etablere gruppe for forberedelse av effektiv flytting Mannskap og tilgangs behov for uttesting av utstyr Elektronisk ID merking Forbedring av logistikk

30 Mannskapsmodell Optimalisere boremannskap Kompetansemodell Boresjef Offshore Onshore Ass boresjef Borer Ass borer Boreoperasjons planlegger Brønn planlegger IO Center Eksempel: IO Leder Boreoppfølger Teknisk oppfølger IO Ingeniør Et IO Center bestående av personell med forskjellige spesialfelt IO Ingeniør Tårnmann Vedlikeholds leder Boredekks arbeidere Elektriker Mekaniker Optimalisere vedlikeholdsmannskap Overta nye arbeidsoppgaver

31 Kollektivt samhold Vi skal være stolte av å jobbe i Seawell Leder samlinger Hus møter Crew samlinger Seawell portal for alle Bedre kommunikasjon onshore offshore Styrket linjeledelse Profesjonelt forhold mellom Seawell og StatoilHydro Vi jobber for et felles mål Samhandling og relasjonsbygging

32 Integrert vedlikehold Tilstandsbasert vedlikehold Økt intervall mellom større overhalinger Vedlikeholdssystem Innføring av nytt vedlikeholdssystem (IFS) i StatoilHydro operasjoner 08/09 Innføring av nytt analyseverktøy for vedlikeholdsstyring (Bi-Cycle) Optimalisering av dagens PM program Standardisering av vedlikeholdsrutiner for likt utstyr på tvers av installasjoner Standard kritikalitet for likt utstyr på tvers av installasjoner Vedlikeholdsplaner Vedlikeholdsplaner optimaliseres opp mot boreoperasjonen Planlagte vedlikeholdsjobber tas inn i boreplaner Kritisk forebyggende vedlikehold (KFV)

33 Økt kvalitet på opplæring Satsing på lærlinger i Seawell Økt skolering av vedlikeholdspersonell Kompetanse heving Økt eierskap til internopplæring

34 Takk for meg.

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2010 [ 3 ] Spennende start på 2010 [ 4 ] Økonomi ONS 2010 [ 5 ] Markedsutsikter [ 6 ] Modifikasjonskonferansen 2010 Sikkerhetshåndbok

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer