Informasjon fra Norsk Vann. Einar Melheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon fra Norsk Vann. Einar Melheim"

Transkript

1 1 Informasjon fra Norsk Vann Einar Melheim

2 Norsk Vann Ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren Eiere Norske kommuner Kommunalt eide VA-selskaper Kommunenes driftsassistanser 2 Representerer ca 340 kommuner med over 90 % av landets innbyggere

3 Visjon Rent vann vår framtid 3

4 4 Ny strategiplan vedtatt - Norsk Vann skal bidra til at VA-sektoren. Samfunnsutvikling God kommunikasjon Viktig samfunnsaktør Gode rammebetingelser Effektivitet og kvalitet Effektive tjenester med høy kvalitet Utvikling for å møte morgendagens utfordringer Kompetanse Rekruttere og beholde aktuell kompetanse Kunnskapsformidling og kurstilbud Kunnskapsutvikling og innovasjon Organisasjon og økonomi Aktiv og åpen organisasjon Samarbeid, engasjement og involvering

5 Finansiering og styring Omsetning: ca 25 mill kroner Halvparten av virksomheten finansieres gjennom kontingenter fra medlemmene Kurs- og konferanser er i utgangspunktet selvfinansierende 5 Norsk Vann styres av eierne gjennom årsmøtet og av et styre sammensatt av representanter for eierne

6 6 Organisasjonsplan

7 7 Ansatte

8 8 Ansatte

9 Samarbeid med andre tilknyttede organisasjoner Rådgivere / servicefirma Leverandører Undervisningsinstitusjoner Samarbeidsavtaler bl.a. med KS Avfall Norge NKF Tekna RIN Internasjonalt samarbeid Nordiske søsterorganisasjoner EUREAU IWA

10 10

11 Norsk Vanns prosjektsystem 11 Felles kompetanse- og utviklingsløft for VAsektoren Innsats 1,38 kr per innbygger årlig Aktivitetsnivå ca 7 mill kroner per år 4-årige programperioder, årlig bevilgningsrunde Deltakerne bestemmer programområdene, foreslår prosjekter og avgjør hvilke prosjekter som skal prioriteres Deltakerne har fri tilgang til alle resultater av prosjektsystemet

12 Norsk Vann rapporter Noen eksempler fra 20-års produksjon 12 Kommer: Lærebok i VA for universiteter og høyskoler

13 Norsk Vann Prosjekt 13 Kunnskapsbase Brukerstyrt Separat finansiering

14 Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng 14 Veiledningen gir konkrete råd og anbefalinger om Lagring av vann i basseng Planlegging og prosjektering Bygging og utstyr Nødvendige sikringstiltak Krav til kontroller før overtakelse og idriftsetting Drift av basseng Utførelse av utbedring og reparasjoner

15 Veiledning for kjøp av VA-kjemikalier 15 Innkjøp av VA-kjemikalier skal følge regelverket for offentlige anskaffelser Tildelingskriteriene og vektingen av disse skal listes opp i konkurransegrunnlaget Veiledningen omhandler ulike alternativer for vurdering av tilbud Samarbeid om innkjøp kan være nyttig for mindre anleggseiere Bruk av rammeavtaler muliggjør mer langsiktige kontrakter, kontrakter med flere leverandører og større fleksibilitet Tildeling av leveranse bør skje på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet der både pris, leveringssikkerhet, resultatoppnåelse ved forsøk mm legges til grunn Pris er vanskelig å sammenlikne direkte (kr/kg) og bør derfor vurderes som kr/m 3 renset vann, kr/kg P fjernet e.l. Eksempler på vurdering av både pris og andre kriterier er beskrevet.

16 Helsemessig sikkert vannledningsnett 16 Det er økt fokus på godt og sikkert drikkevann Hvor er farene for forurensning størst på drikkevannsnettet? I rapporten er potensielle forurensningsfarer på nettet gjennomgått, og det er laget forslag til bedre rutiner for å sikre hygienisk betryggende drikkevann

17 Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering 17 Erstatter rapport 144 fra 2005 Det er tatt inn stoff om forventede klimaendringer og effekten av disse Det er gitt anbefalinger for dimensjonerende gjentaksintervall, og det legges fortsatt vekt på bruk av lokal overvannshåndtering med åpne løsninger, forsinkelse og fordrøyning osv. Samspill overvannshåndtering og arealplanlegging gjør at rapporten også er viktig for arealplanleggere og politikere

18 Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg 18 Veiledningen er en revisjon av innholdet i TA-525 Retningslinjer for dimensjonering av avløpsrenseanlegg, tidligere utgitt av SFT Dekker konvensjonelle anlegg > ca. 50 pe, men ikke minirenseanlegg og naturbaserte anlegg Den gir anvisninger for prosessmessig dimensjonering av renseanlegg samt for behandling av slam Veiledningen omhandler dimensjoneringsgrunnlag, herunder ulike typer avløpsvann, mengde og sammensetning, og det gis anbefalinger om hydraulisk dimensjonering, dimensjonerende stoffmengder samt om dimensjonering av renseanlegg for turistområder Dimensjonering av enhetsprosesser omfatter metoder for forbehandling av avløpsvann fraseparering av slam biologiske rensemetoder kjemiske rensemetoder metoder for behandling av slam

19 Håndbok i kildesporing i avløpssystemet 19 Håndboka er utviklet med økonomisk støtte fra SFT. Håndboka gir en innføring og anbefaling i hvordan man bør gå frem ved kildesporing av miljøgifter i avløpssystemet. Sentrale begreper er tørr kildesporing (gjøres ved skrivebordet) og våt kildesporing, som er målinger/prøvetaking ute på nettet.

20 Arbeidsmiljø ved avløpsrenseanlegg 20 Prosjektet er knyttet til et case Lillevik renseanlegg i Larvik kommune. Det utvikles eksempler på risikokartlegging, prosedyrer og rutiner. Oversikt over regelverk på området. STAMI har sammenstilt undersøkelser fra 2006 og Det er etablert et eget nettsted der eksempler, sjekklister mv. legges ut. Prosjektet videreføres i 2009 med utvikling av e-læringskurs.

21 Veiledning for oljeutskilleranlegg Om dimensjonering, bygging, konstruksjon/ montering og drift av oljeutskillere 21 Nyttig hjelpemiddel for alle som skal anskaffe, dimensjonere, bygge og drive drifte oljeutskillere for at utskilleren skal oppfylle intensjonene i forurensningsforskriftens kapittel 15, Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann Det vil i 2008 bli utarbeidet et kurs der innholdet i veiledningen skal gjennomgås

22 Veiledning for vedlikeholdssystemer 22 Veiledningen gir innføring i behov for å systematisere drift og vedlikehold Bruk av vedlikeholdssystemer vil medføre en mer forutsigbar og oversiktlig arbeidssituasjon for de ansatte og vil endre organiseringen av arbeidet Systematiske drift- og vedlikeholdssystemer er en forutsetning for å tilfredsstille en rekke myndighetskrav Rapporten tar sikte på å hjelpe kommune og VA-verk med å innføre vedlikeholdssystem

23 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann 23 UV er en enkel og kosteffektiv behandling Effektiv mot parasitter Prosjektering, anskaffelse og drift er ikke så enkelt som mange tror Utfordringer er bl.a: Underdimensjonering Svakheter i elektronikk og automatisk styring Belegg på kvartsrør og sensorer Sviktende effekt og levetid på lamper

24 Erfaringer med lekkasjekontroll 24 Lekkasjekontroll viktig pga: Kostnader Helserisiko Seriøsitet Resultater / erfaringer: Lekkasjenivå % Soneinndeling av nettet Organisere lekkasjelag Strategi, utstyr og metoder Forebygge ved prosjektering Trykkreduksjon

25 Nybegynnerkurs 25 Mange begynner i VAjobber uten VAutdannelse Ofte i lederstillinger Utviklet læreplan Kurs i 2 etapper basert på e-læring og samlinger 1. Oversikt og innføring i de mest sentrale tema 2. Fordypning i utvalgte tema Prøvekurs høsten 2010

26 Aktuelle adresser

27 27 Takk for meg

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Nytt fra Norsk Vann (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon Vi hjelper medlemmene å ivareta sine

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007

Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007 Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007 Kildesporing av miljøgifter - viktig arbeid for å forbedre avløpsslammets kvalitet. Ny håndbok i kildesporing er under utarbeidelse. Steinar Nybruket, NORVAR 1

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Nyheter fra Norsk Vann

Nyheter fra Norsk Vann 1 Nyheter fra Norsk Vann 2 bedreva 3 www.norskvann.no Verktøykassa di: Norsk Vann prosjekt 4 Full ut brukerstyrt Prosjektkontingent 2kr/innbygger for 2013-2015 Nye satsingsområder for 2013-2015 Sikkerhet

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hvordan håndtere vegvann?

Hvordan håndtere vegvann? Kommunaltekniske fagdager 2014 Hvordan håndtere vegvann? Einar Melheim, Norsk Vann 1 Dagens tekst 2! Norsk Vann! Norsk Vanns prosjektsystem! Aktuelle prosjekter! Klimatilpasning! Håndtering av overvann

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

VANNKLYNGEN RAPPORT. Beskrivelse av hvem som naturlig hører hjemme i vannklyngen og hva som er deres felles interesser og muligheter.

VANNKLYNGEN RAPPORT. Beskrivelse av hvem som naturlig hører hjemme i vannklyngen og hva som er deres felles interesser og muligheter. RAPPORT Et resultat av en erkjennelse av at samhandling skaper merverdi Beskrivelse av hvem som naturlig hører hjemme i vannklyngen og hva som er deres felles interesser og muligheter. Terje Andersen/BårdHaug/Anne

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer