Maintenance Management. Alf Harlem. Dato Ant. sider inkl. forside og vedlegg 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maintenance Management. Alf Harlem. Dato 04.06.04. Ant. sider inkl. forside og vedlegg 9"

Transkript

1 EKSAMENSFORSIDE Fagnr. MAINT261 Ansvarlig faglærer Alf Harlem Tittel Management Ansvarlig avdeling MA Klasse(r) ME-3 Dato Eksamenstid, fra-til Eksamensoppgaven består av følgende : Ant. sider inkl. forside og vedlegg 9 Ant. oppgaver 5 Ant. vedlegg 3 Tillatte hjelpemidler: Alle kalkulatortyper og alle trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Opplysninger om vedlegg: Merknader: Vedlegg 1 skal leveres i 2 eksemplarer sammen med besvarelsen, hhv til hvit og til gult sett Evaluering: Ved evalueringen teller alle oppgavene likt. Hvert delspørsmål, a, b, etc, innenfor en oppgave teller likt. KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG.

2 Maint Tekst Side 1 av 4 Oppgave 1 OREDA-databasen inneholder pålitelighetsdata samlet inn fra diverse offshoreselskaper hovedsakelig på norsk sektor. Basen oppgir følgende gjennomsnittsverdier for kritiske svikt på dieselmotorer til generatordrift: Sviktintensitet: Reparasjonstid: 90 svikt per 10 6 driftstimer 79 timer a) Beregn MTTF, MTBF og tilgjengeligheten til en slik dieselmotor b) Forutsett eksponentsialfordelt levetid og beregn sannsynligheten for kontinuerlig drift i en måned. OREDA: Offshore REliability DAta Oppgave 2 CG 2 Fremdriftsmotor (FM) CG 1 P 2 P 1 Blokkskjema DG 1 CG 1 P 1 FM DG 2 CG 2 P 2 FM = Fremdriftsmotor CG 1 = Clutch og gir 1 CG 2 = Clutch og gir 2 DG 1 = Dieselgenerator 1 Pålitelighetsnettverk DG 2 = Dieselgenerator 2 P 1 = Propell 1 P 2 = Propell 2 Skissene over viser blokkskjema og pålitelighetsnettverk for et konvensjonelt fremdriftssystem på ei norsk bilferge. Ferga er identisk i begge ender og kan dermed gå frem- og tilbake mellom de to anløpsstedene uten å måtte snu. Ved overfart er kun en av de to vribare propellene innkoblet. Ved manøvrering til og fra kai er normalt begge propeller innkoblet, men ferga kan om nødvendig manøvreres til og fra kai med bare en propell. Inn- og utkobling av propeller skjer via clutcher i giret. Fremdriftsmotoren er en 12-sylindret Wichmann 12V28B, med turtall på 600 rpm og et effektuttak på 3600 kw. Ferga er utstyrt med to identiske Volvo Penta dieselgeneratorer, hver med ytelse på 350 kw.

3 Maint Tekst Side 2 av 4 (Fortsettelse av oppgave 2) Ferga planlegges å være i drift 18 timer per dag, 350 dager i året. a) Fremdriftssystemet forventes å være ute av drift pga. svikt 18 driftstimer per år. Beregn fremdriftssystemets tilgjengelighet. b) Følgende tilgjengeligheter er gitt: Dieselgenerator: A DG = 0,9700 Clutch og gir: A CG = 0,9850 Propell: A P = 0,9950 Beregn fremdriftsmotorens tilgjengelighet når fremdriftssystemets tilgjengelighet er som beregnet under oppgavedel a Oppgave 3 b) a) Forenklet består et vedlikeholdssystem av følgende 5 moduler: - Anleggs- og utstyrsregister - Reservedeler og innkjøp - Forebyggende vedlikehold - Arbeidsordre - Historikk I hvilken av disse 5 modulene finner du info om: I) Utestående korrigerende vedlikehold II) Leverandøren til smøreoljeseparator 2 III) Hva som utføres av forebyggende vedlikehold på SB sjøkiste IV) Hvor hydrauliske sylindere av type CD 5 SS er installert om bord V) BB hovedgir har sviktet tidligere VI) Når brennstoffventil på sylinder A4 ble skiftet siste gang Dette viser en jobbtekst fra et vedlikeholdssystem. I) Hva forteller SFI-kode 637 om komponenten det er utført vedlikehold på? II) Er jobben forebyggende eller korrigerende vedlikehold? Begrunn svaret.

4 Maint Tekst Side 3 av 4 Oppgave 4 n W El. motor Kompressor. Trykklufttank Luft Tank T 2 T1 P 2 To P o Filter P 1 Kjøler P 3 T 3 P 4 T 4 P 5 T 5 Kjølevann n Turtallsmåling T Temperaturmåling P Trykkmåling W Effektmåling Trykkluftanlegg Figuren over viser et trykkluftanlegg. Luften komprimeres i en sentrifugalkompressor og kjøles før den leveres til lufttanken. Kompressoren er drevet av en el. motor. a) Trykkluftanlegget er ikke instrumentert slik at k-verdien (varmeovergangstallet) kan beregnes og benyttes som tilstandskontrollparameter for kjøleren. Hvilken målestørrelse mangler? b) Tabellen under viser luft og kjølevannstemperaturer inn/ut kjøler, etter rengjøring av kjøleren og i nåtilstand. Temperaturer ( C) T 2 T 3 T 4 T 5 Etter rengjøring Nåverdier Bruk tilstandsparameteren temperatur overføringseffektivitet som grunnlag for å vurdere kjølerens nåtilstand.

5 Maint Tekst Side 4 av 4 Oppgave 5 a) I vedlegg 1 finner du FMECA for et brenngassystem på et skip. Fyll ut skjema for Task Assignment (MTA) i vedlegget, blant annet ved å bruke beslutningsdiagrammet gjengitt i vedlegg 2 og intervallretningslinjene i vedlegg 3. b) Ved RCM, besvar følgende spørsmål med ja eller nei og gi en kort begrunnelse for valget. I) Har redundans betydning ved fastleggelse av intervall for funksjonstesting? II) III) Har kritikaliteten betydning når oljeskiftintervallet på en maskin skal bestemmes? Gir langt PF-intervall også langt tilstandskontrollintervall?

6 Maint Vedlegg Side 1 av 4 Vedlegg 1 Kandidatnummer. SSTEM: Fuel gas system FUNCTION: Transporting Function failure Function observability Equipment Failure mode Failure rate characteristic Failure root cause FMECA Consequence of failure MTTF P C S E Corrected for frequency or redundancy External leakage Evident Pipe and valves External leakage U Corrosion/ Erosion Fire and explosion risk 7 year es Kritikalitetsklassifisering P (Propulsion downtime) C ( cost) S (Safety) E (Environment) 1 No influence on propulsion 2 Reduced propulsion less than 6 hours 3 No production or reduced propulsion more than 6 hours 1 Costs up to NOK 2 Costs between and NOK 3 Costs exceed NOK 1 No injuries 2 Light or minor injuries which affect the ability to work at most a few days 3 Incidents leading to considerable sickness absence or permanent minor injury 1 Minor leaks/spills of non-toxic substance locally, with no long-term effects 2 Local unintentional leaks or spills, exceeding given limits of substances, with known toxic effects 3 Large leaks or spills, causing large environment damages, and possibly leading to great economical losses and concerns in opinion SSTEM: Fuel gas system FUNCTION: Transporting Task Assignment Function failure Equipment Failure mode Decision logic (/N) strategy Task description PF-interval (Only when maintenance strategy is CBM) interval External leakage Pipe and valves External leakage

7 Maint Vedlegg Side 2 av 4 Vedlegg 1 (kopi) Kandidatnummer. SSTEM: Fuel gas system FUNCTION: Transporting Function failure Function observability Equipment Failure mode Failure rate characteristic Failure root cause FMECA Consequence of failure MTTF P C S E Corrected for frequency or redundancy External leakage Evident Pipe and valves External leakage U Corrosion/ Erosion Fire and explosion risk 7 year es Kritikalitetsklassifisering P (Propulsion downtime) C ( cost) S (Safety) E (Environment) 1 No influence on propulsion 2 Reduced propulsion less than 6 hours 3 No production or reduced propulsion more than 6 hours 1 Costs up to NOK 2 Costs between and NOK 3 Costs exceed NOK 1 No injuries 2 Light or minor injuries which affect the ability to work at most a few days 3 Incidents leading to considerable sickness absence or permanent minor injury 1 Minor leaks/spills of non-toxic substance locally, with no long-term effects 2 Local unintentional leaks or spills, exceeding given limits of substances, with known toxic effects 3 Large leaks or spills, causing large environment damages, and possibly leading to great economical losses and concerns in opinion SSTEM: Fuel gas system FUNCTION: Transporting Task Assignment Function failure Equipment Failure mode Decision logic (/N) strategy Task description PF-interval (Only when maintenance strategy is CBM) interval External leakage Pipe and valves External leakage

8 Maint Vedlegg Side 3 av 4 Vedlegg 2 Criticality Detection Failure characteristics strategy A Is criticality low for all criticality categories? N Is a functional failure evident to the operator during normal operation? N Can the hidden function be verified by scheduled tests or inspections, and is a verification task effective? : PV Periodic verification 2 4 N 6 B Is failure prevention for other reasons clearly costeffective? Is failure development detectable by: a) Operator during normal duties? b) Condition monitoring, inspections or other condition assessment methods and are those methods effective? N Does the component have predictable age, and is a time-based task effective? PM Predetermined maintenance N N C Evaluate: - Modification - Calculated risk - Task combination - Etc. D CBM Condition based maintenance E CM Corrective maintenance

9 Maint Vedlegg Side 4 av 4 Vedlegg 3 Vedlikeholdsintervall PV Periodic Verification PM Predetermined CBM Condition Based NEI Redundans? JA Kritikalitet U Kritikalitet U Kritikalitet % FTTF Kritikalitet % PF 3: S,E,P,C 2: S,E 0,02 3: S,E,P,C 2: S,E 0,02 3: S,E,P,C 2: S,E 50 3: S,E,P,C 2: S,E 25 2: P,C 0,05 2: P,C 0,05 2: P,C 100 2: P,C 50 Testintervall: T = MTBF 2 U Testintervall: T = MTBF (3 U) 0,5

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 8. juni, 2007 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 8. juni, 2007 kl 0900-1300 Side 1 av 15 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 29. juni, 2007 Eksamen

Detaljer

Tittel Objektorientert systemutvikling 2

Tittel Objektorientert systemutvikling 2 EKSAMENSFORSIDE Fagnr. OBJ208 Tittel Objektorientert systemutvikling 2 Ansvarlig faglærer Viggo Holmstedt Klasse(r) Dato IS/IN 2 11.06.2009 Eksamensoppgaven Ant. sider inkl. består av følgende: forside

Detaljer

Revidert PDS metode og håndbøker

Revidert PDS metode og håndbøker Revidert PDS metode og håndbøker PDS forum møte 5. april 2006 Stein Hauge og Knut Øien, SINTEF Innhold 1. PDS metoden ny revisjon av metodehåndboka 2. Ny revisjon av PDS datahåndboka 3. Applikasjonsspesifikke

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk. Stud.techn.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk. Stud.techn. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk Stud.techn. Per Pfister Forord Denne prosjektoppgaven er utført ved Institutt for

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

Rapport. Ulovlig trimming av kjøretøy. Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn

Rapport. Ulovlig trimming av kjøretøy. Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn - Åpen Rapport Ulovlig trimming av kjøretøy Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn Forfatter(e) Terje Moen Kristin Ystmark Bjerkan Cato Mausethagen SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING MASTEROPPGAVE Vårsemester 2009 Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING Jeg erklærer herved på ære og samvittighet at jeg har utført ovennevnte hovedoppgave

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2006 Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant ExxonMobil Bislett Games 2006 fantastisk oppslutning om arrangementer og flott

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell teknologi og driftsledelse Forfatter: Michael Sørensen Fagansvarlig: Vårsemesteret, 2010 Åpen (signatur

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen. Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997. 98/22 Rapporter Reports

Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen. Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997. 98/22 Rapporter Reports 98/22 Rapporter Reports Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr. 1-2004 Lisbet Berg Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr.1-2004 Tittel Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Antall sider 60 Dato.02.2004 Title Adverse

Detaljer

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne R Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne Rapport 2011-04 Proba samfunnsanalyse Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo. http://www.proba.samfunnsanalyse.no - Proba samfunnsanalyse

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag.

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag. SAMMENDRAG AV FOREDRAGENE Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag. SESJON 1: SIKKERHET OG BEREDSKAP Ordstyrere: Olav Hauso, Oljedirektoratet

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Erlend Hoksrud Aakre Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Stein Johannessen, BAT Medveileder: Torbjørn Haugen, Statens vegvesen Tomas Levin,

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger

Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger Christian Sesseng, Nina K. Reitan SP Fire Research AS SPFR-rapport Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger 1 FORFATTER(E) Christian Sesseng, Nina K.

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer