Eksempel D Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE"

Transkript

1 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering av bestandighet i ulike miljøer. I eksemplene gjennomgås bare utvalgte elementer og knutepunkter, og baseres fullt ut på grunnlaget i kapitlene D9 til D14. Valgt utførelse begrunnes stort sett ikke, men det angis hvilke punkter, tabeller og figurer som danner grunnlaget. Valg av fugemasser i veggfuger er ikke vist. Det henvises til del 3. Vedlikeholdssystem må normalt bestemmes av byggherren. Det finnes også gode utvidete oppsummeringer i \11\ og \46\. Eksempel D Kontorbygg i innlandsstrøk Miljøpåkjenning innvendig: Relativt tørt. Miljøpåkjenning utvendig: Vanlig utendørs (regn, frost). Elementer og knutepunkter er vist i figur D Figur D Kontorbygg. Illustrasjon til eksemplene D 14.1 og D a) Perspektiv av bygningen Gjengestang, skive, mutter, 3 Understøp, h2 Betong, h1 Hulldekke Sandwich vegg Forankringsbøyle, 6 Gjengehylse, 2 b) Knutepunkt

2 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 109 Miljøklassifisering: Innvendig alle flater: Eksponeringsklasse XC1 [Tabell D 14.4 eller D 14.6] Korrosivitetskategori C1 [Tabell D 14.7] Utvendige vertikale flater: Eksponeringsklasse XF1 [Tabell D 14.4 eller D 14.6] Korrosivitetskategori C2 [Tabell D 14.7] Sandwich vegg: Betong i innersjikt (M60): B30 Industri sement med m 0,6, som er bedre enn kravet til XC1 [Tabell D 14.5 og figur D 11.3] Ingen krav til luftporetilsetning, [Punkt , tabell D 14.5] sulfatresistent sement, [Punkt ] alkalier [Punkt ] Betong i yttersjikt (M60): B30 Industri sement med m 0,6 [Tabell D 14.5 og figur D 11.3] Ingen krav til luftporetilsetning [Tabell D 14.5] Ingen krav til sulfatresistent sement [Tabell D 10.6] Bruk ikke reaktivt tilslag [Tabell D 10.8] Støpes med yttersiden ned i form (M60) og med innsiden opp (M60) [Tabell D 11.1] Innsiden dekkes til med plastfolie umiddelbart etter utstøping (M60) Kan avformes og kjøres ut etter ca. 1 døgn om sommeren og etter ca. 2 døgn om vinteren. [Tabell D 11.1 og D 11.2] Innvendig min. 15 mm, utvendig min. 25 mm [Tabell D 14.2] C må velges og sikring av armeringsoverdekning må beskrives [Tabell D 12.1] Min.tykkelser: Innersjikt 60 mm, yttersjikt 70 mm [Tabell C 4.3 i bind C] Armeringsstoler i plast [Punkt 12.1] Hulldekke: Elementet er forspent og det velges B45 Industri sement for å oppnå tidlig nedspenningsfasthet. Alle krav blir automatisk tilfredsstilt. [Tabell D 14.5, figur D 11.3 og tabell D 11.2] Minimum 25 mm til spenntau [Tabell D 14.2] C må velges og sikring av armeringsoverdekning må beskrives [Tabell D 12.1] Knutepunkt: Alle deler klassifiseres etter eksponeringklasse XC1 og/eller korrosivitetskategori C1. (Tallene i parentes er referansenummer i henhold til tabell D og figur D 14.6 c.) Dimensjonerende armeringsspenninger: (6) Forankringsbøyle B500C, f sd = 400 MPa [Figur C 6.27] (3) Gjengestang K4.6; f sd2 = 288 MPa [Tabell C 6.8] (2) Gjengehylse: d = Elektrolytisk forsinket [Tabell D 14.12] (3) Gjengestang, mutter og skive: d = Elektrolytisk forsinket [Tabell D 14.12] (6) Forankringsbøyle: a + h = Ubehandlet [Tabell D 14.12] (h1) Betong: M60 = Minimum B30, m 0,6 [Tabell D 14.5 og figur D 11.3] (h2) Understøp: Ferdigmørtel [Punkt 11.2] Fasthetsuvikling, herdetiltak [Figur D 11.10] Valg av montasjebolter: [Eksempel C 14.2]

3 110 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE Eksempel D Kontorbygg i kystklima Elementer og knutepunkter er vist i figur D Miljøpåkjenning: Det er forutsatt saltmettet luft utvendig. Bygningen forutsettes så tett at innvendig klima er uten saltpåkjenning. Miljøklassifisering: Innvendig alle flater: Eksponeringsklasse XC1 [Tabell D 14.4 eller D 14.6] Korrosivitetskategori C1 [Tabell D 14.7] Utvendig vertikale flater: Eksponeringsklasse XF1 og XS1 [Tabell D 14.4 eller D 14.6] Korrosivitetskategori C4 [Tabell D 14.7] Sandwich vegg: Betong i innersjikt (M60): B30 Industri sement med m 0,6, som er bedre enn kravet til XC1 [Tabell D 14.5 og figur D 11.3] Ingen krav til luftporetilsetning, [Punkt og tabell D 14.5] sulfatresistent sement, [Punkt ] alkalier [Punkt ] Betong i yttersjikt (M45): B45 Industri sement med m 0,45 [Tabellene D 14.5 og D 11.2] Ingen krav til luftporetilsetning [Tabell D 14.5] Hvis fasaden har en geometri som fører til oppsamling av vann, får man eksponeringsklasse XF3 som krever MF45, dvs. 4 % luftinnhold. Ingen krav til sulfatresistent sement [Tabell D 10.6] Bruk ikke reaktivt tilslag [Tabell D 10.8] Støpes med yttersiden ned i form (M45), og med innsiden opp (M60). Innsiden dekkes til med plastfolie umiddelbart etter utstøping (M60). Ytterside tildekkes med plastfolie etter avforming (hvis det er uten andre belegg/matr.) [Tabell D 11.1] Tildekking fjernes og veggen kjøres ut etter ca. 1 døgn om sommeren, eller etter ca. 2 døgn om vinteren [Tabell D 11.2] Innvendig min. 15 mm, utvendig min. 40 mm [Tabell D 14.2] C må velges og sikring av armeringsoverdekning må beskrives [Tabell D 12.1] Min. tykkelser: Innersjikt 60 mm, yttersjikt 95 mm [Tabell C 4.3 i bind C] Armeringsstoler i plast i innersjikt. Uten armeringsstoler i yttersjikt (armeringen henges opp eller det støpes i flere lag). [Punkt 12.1] Hulldekker og knutepunkt: Alle deler klassifiseres etter eksponeringsklasse XC1 og korrosivitetskategori C1, det vil si samme løsning innvendig som i eksempel D 14.1.

4 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 111 Eksempel D Industribygg i kystklima Elementer og knutepunkter er vist i figur D Miljøpåkjenning: Det forutsettes saltmettet luft utvendig. Bygningen forutsettes så tett at innvendig klima er uten saltpåkjenning. Det forutsettes at innvendig fuktighet kan bli relativt høy. a) Perspektivskisse av bygningen b) Knutepunkt søyle-bjelke c) Knutepunkt vegg-søyle Figur D Industribygg. Illustrasjon til eksemplene D 14.3 og D Miljøklassifisering: Innvendig alle eksponerte flater: Eksponeringsklasse XC3 [Tabell D 14.4 eller D 14.6] Korrosivitetskategori C3 [Tabell D 14.7] Utvendig vertikale flater: Eksponeringsklasse XF1 og XS1 [Tabell D 14.4 eller D 14.6] Korrosivitetskategori C4 [Tabell D 14.7] Sandwich vegg: Betong i innersjikt (M60): B30 Industri sement med m 0,6 [Tabell D 14.5 og figur D 11.3] Ingen krav til luftporetilsetning, [Punkt og tabell D 14.5] sulfatresistent sement, [Punkt ] alkalier [Punkt ] Betong i yttersjikt (M45): B45 Industri sement med m 0,45 [Tabellene D 14.5 og D 11.2] Ingen krav til luftporetilsetning [Tabell D 14.5] Hvis fasaden har en geometri som fører til oppsamling av vann, får man eksponeringsklasse XF3 som krever MF45, dvs. 4 % luftinnhold. Ingen krav til sulfatresistent sement [Tabell D 10.6] Bruk ikke reaktivt tilslag [Tabell D 10.8]

5 112 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE Støpes med yttersiden ned i form (M45), og med innsiden opp (M60), innsiden dekkes til med plastfolie umiddelbart etter utstøping (M60), ytterside tildekkes med plastfolie etter avforming (hvis det er uten andre belegg/matr.) [Tabell D 11.1] Kan avformes, tildekking fjernes og kjøres ut etter ca. 1 døgn om sommeren, eller ca. 2 døgn om vinteren [Tabell D 11.2] Innvendig min. 25 mm utvendig min. 40 mm [Tabell D 14.2] C må velges og sikring av armeringsoverdekning må beskrives [Tabell D 12.1] Min. tykkelser: Innersjikt 70 mm, yttersjikt 95 mm [Tabell C 4.3 i bind C] Armeringsstoler i plast i innersjiktet. Uten armeringsstoler i yttersjiktet (armeringen henges opp eller det støpes i flere lag). [Punkt 12.1] Søyle: Betong (M60): B30 Industri sement med m 0,6 [Tabell D 14.5 og figur D 11.3] Ingen krav til luftporetilsetning, [Punkt og tabell D 14.5] sulfatresistent sement, [Punkt ] alkalier. [Punkt ] Fri flate dekkes til med plastfolie umiddelbart etter utstøping. [Tabell D 11.1] Kan avformes, tildekking fjernes og kjøres ut etter ca. 1 døgn om sommeren, eller ca. 2 døgn om vinteren. [Tabell D 11.2] Minimum 25 mm [Tabell D 14.2] C må velges og sikring av armeringsoverdekning må beskrives [Tabell D 12.1 og eksempel D 12.2] Armeringsstoler i plast [Punkt 12.1] Knutepunkt b) søyle-bjelke: Alle deler klassifiseres etter eksponeringsklasse XC3 og korrosivitetskategori C3 iht. tabell D (4) Stålplater og montasjesveis: b + c = Overdimensjonering og maling [Figur D 14.3b og tabell D 14.12] Periodisk vedlikehold må beskrives [Tabell D 13.2] Knutepunkt c) vegg-søyle: Det anvendes fugemasse i alle innvendige og utvendige fuger. Alle deler klassifiseres derfor med den laveste av innvendig og utvendig miljøpåkjenning det vil si eksponeringsklasse XC3 og korrosivitetskategori C3. (Tallene i parentes er referansenummer i henhold til tabell D og figur D 14.8 b.) (1) Ankerskinne: e = Varmforsinket [Tabell D 14.12] (2) Gjengerør: b + d = Overdimensjonert og elektrolytisk forsinket [Tabell D 14.12] (3) Skrue, bolt: e = Varmforsinket [Tabell D 14.12] (4a)Skiver, plater: e = Varmforsinket [Tabell D 14.12]

6 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 113 Eksempel D Industribygg for kjemisk industri i kystklima Elementer og knutepunkter er vist i figur D Miljøpåkjenning: Det forutsettes saltmettet luft utvendig. Innvendig forutsettes moderat kjemisk aggressivt miljø og med stor sannsynlighet luftbårne klorider gjennom åpning av porter osv. Miljøklassifisering: Innvendig alle eksponerte flater: Eksponeringsklasse XA2 og XD1. Korrosivitetskategori C4. Utvendig vertikale flater: Eksponeringsklasse XF1 og XS1. Korrosivitetskategori C4. [Tabellene D 14.6 og D 14.7] Sandwich vegg: Betong i innersjikt (M45) B45 Industri sement med m 0,45 [Tabell D 14.5 og figur D 11.3] Ingen krav til luftporetilsetning [Punkt ] Kjemisk nedbrytning vurderes [Punkt ] Ingen krav med hensyn til reaktivitet [Punkt ] Betong i yttersjikt (M45) B45 Industri sement med m 0,45 [Tabellene D 14.5 og D 11.2] Ingen krav til luftporetilsetning [Tabell D 14.5] Hvis fasaden har en geometri som fører til oppsamling av vann, får man eksponeringsklasse XF3 som krever MF45, dvs. 4 % luftinnhold. Ingen krav til sulfatresistent sement [Tabell D 10.6] Bruk ikke reaktivt tilslag [Tabell D 10.8] Støpes med yttersiden ned i form, innsiden tildekkes med plastfolie umiddelbart etter utstøping. [Tabell D 11.1] Yttersiden tildekkes også med plastfolie etter avforming (hvis det er uten andre belegg/matr.) [Tabell D 11.1] Kan avformes, tildekking fjernes og kjøres ut etter ca. 1 døgn om sommeren, eller etter ca. 2 døgn om vinteren. [Tabell D 11.2] Innvendig min. 40 mm, utvendig min. 40 mm [Tabell D 14.2] C må velges og sikring av armeringsoverdekning må beskrives [Tabell D 12.1] Min. tykkelser: Innersjikt 95 mm, yttersjikt 95 mm [Tabell C 4.3 i bind C] Armeringsstoler i plast i innersjikt mot isolasjon. Uten armeringsstoler i yttersjiktet (armeringen henges opp eller det støpes i flere lag). [Punkt 12.1] Søyle: Betong (M45): B45 Industri sement med m 0,45 [Tabell D 14.5 og figur D 11.3] Ingen krav til luftporetilsetning [Punkt og tabell D 14.5] Kjemisk nedbrytning vurderes [Punkt ] Ingen krav med hensyn til reaktivitet [Punkt ] Fri flate tildekkes med plastfolie umiddelbart etter utstøping. [Tabell D 11.1] Flate støpt mot forskaling tildekkes også med plastfolie etter avforming. [Tabell D 11.1] Kan avformes, tildekking fjernes og kjøres ut etter ca. 1 døgn om sommeren, eller etter ca. 2 døgn om vinteren. [Tabell D 11.2] Minimum 40 mm [Tabell D 14.3] C må velges og sikring av armeringsoverdekning må beskrives. [Tabell D 12.1 og eksempel D 12.2] Armeringsstoler i betong [Punkt 12.1]

7 114 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE Knutepunkt b) søyle-bjelke: Alle deler klassifiseres etter eksponeringsklasse XA2, XD1 og korrosivitetskategori C4 iht. tabell D og figur D 14.3 b. (Tallene i parentes er referansenummer i henhold til tabell D ) (4) Stålplater og montasjesveis: f = Rustfritt SIS 2333 [Figur D 14.3.b, tabellene D og D 13.3] Knutepunkt c) vegg-søyle: Det anvendes fugemasse i alle innvendige og utvendige fuger. Alle deler klassifiseres likevel lik innvendig og utvendig miljøpåkjenning det vil si eksponeringsklasse XA2, XD1 og korrosivitetskategori C4. (1) Ankerskinne. g = Syrefast SIS 2350 [Figur D 14.8.b, tabellene D og D 13.3] (2) Gjengerør: g = Syrefast SIS 2350 [Figur D 14.8.b, tabellene D og D 13.3] (3) Skrue, bolt: g = Syrefast SIS 2350 [Figur D 14.8.b, tabellene D og D 13.3] (4) Skiver, plater: f = Rustfritt SIS 2333 [Figur D 14.8.b, tabellene D og D 13.3] Tabellariske eksempler på utførelse \47\ Anbefalte løsninger er ikke begrunnet med detaljerte henvisninger slik som i eksemplene foran. Det forutsettes ingen spesielle kjemiske påvirkninger. Fasadeeksemplene overlapper med eksemplene foran for utvendige flater. Det understrekes at det finnes svært mange muligheter med hensyn til valg av materialkvaliteter og kombinasjoner av disse. I tillegg kommer også muligheten til å foreta systematisk vedlikehold, og ikke minst like viktig manglende mulighet til inspeksjon og vedlikehold. Det er derfor ikke mulig å angi absolutte, entydige standardløsninger, og tabellene nedenfor må brukes med fornuft: Eksempel D 14.5 Utvendige fasader Eksempel for betongelementene: Tabell D a. Fasader i innlandet (utvendig) Vertikal flate XF1 25 mm M60 B30 B35 Horisontalt utstikkende XF3 25 mm MF45 B35 B45 deler 4 % luft Gesims med beslag XC3 25 mm M60 B30 B35 Tabell D b. Fasader i kyststrøk (utvendig) Vertikal flate XF1 40 mm M45 B35 B45 XS1 Horisontalt utstikkende XF3 40 mm MF45 B35 B45 deler XS1 4 % luft Gesims med beslag XC3 25 mm M60 B30 B35

8 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 115 Eksempel for knutepunktene: Tabell D a. Fasader i innlandet (utvendig) Vertikal flate XF1 Øket El.forsinket Varmforsinket godstykkelse/maling Horisontalt utstikkende XF3 Varmforsinket El.forsinket Varmforsinket deler (rustfritt) (syrefast) (syrefast) Gesims med beslag XC3 Øket godstykkelse El.forsinket Varmforsinket Tabell D b. Fasader i kyststrøk (utvendig) Vertikal flate XF1 Rustfritt Syrefast Syrefast XS1 Horisontalt utstikkende XF3 Rustfritt Syrefast Syrefast deler XS1 Gesims med beslag XC3 Øket godstykkelse El.forsinket Varmforsinket Eksempel D Balkonger Eksempel for betongelementene: Tabell D a. Balkonger i innlandet Overside XC4 25 mm M60 B30 B35 (XF3) (MF45) (B35 B45, 4 % luft) Underside XC3 25 mm M60 B30 B35 Eksponerte kanter XC4 25 mm M60 B30 B35 (XF3) (MF45) (B35 B45, 4 % luft) Tabell D b. Balkonger i kyststrøk Overside XC4, XS1 40 mm M45 B35 B45 (XF3) (MF45) (4 % luft) Underside XC3, XS1 40 mm M45 B35 B45 Eksponerte kanter XC4, XS1 40 mm M45 B35 B45 (XF3) (MF45) (4 % luft) Eksempel for knutepunktene: Tabell D a. Balkonger i innlandet Overside XC4 Varmforsinket El.forsinket Varmforsinket Underside XC3 Øket godstykkelse/maling El.forsinket Varmforsinket Eksponerte kanter XC4 Varmforsinket El.forsinket Varmforsinket

9 116 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE Tabell D b. Balkonger i kyststrøk Overside XC4, XS1 Rustfritt Syrefast Syrefast Underside XC3, XS1 Rustfritt Syrefast Syrefast Eksponerte kanter XC4, XS1 Rustfritt Syrefast Syrefast Eksempel D Parkeringshus Eksempel for betongelementene: Tabell D Parkeringshus Overside dekker XD3 40 mm M40 B45 (uten tetting oppå) (XF3) (MF40) (4 % luft) Overside dekker XC3 25 mm M60 B30 B35 (med effektivt tettelag) Underside dekker, bjelker XC3 25 mm M60 B30 B35 Søyler, innside av XD3 40 mm M40 B45 fasadebjelker Gesims på fasadebjelker XF3 25 mm MF45 B35 B45 (uten beslag, uten fall) (4 % luft) Fasadebjelker Se Fasader Se Fasader Se Fasader Eksempel for knutepunktene: Tabell D Parkeringshus Overside dekker XD3 Rustfritt Syrefast Syrefast (uten tetting oppå) Overside dekker XC3 Øket godstykkelse El.forsinket Varmforsinket (med asfalt tettelag) Underside dekker, bjelker XC3 Øket godstykkelse/maling El.forsinket Varmforsinket Søyler, innside av XD3 Rustfritt Syrefast Syrefast fasadebjelker Gesims på fasadebjelker XF3 Rustfritt Syrefast Syrefast (uten beslag, uten fall) Fasadebjelker Se Fasader Se Fasader Se Fasader Eksempel på klassifisering av parkeringshus er også beskrevet i \11\. Eksempel D Tribuner Eksempel for betongelementene: (Det forutsettes avrenningssystemer for vann. Hvis ikke, bruk klasse XF3 se balkonger.) Tabell D Tribuner (fotballstadion, uten klorider) Overside XC4 25 mm M60 B30 B35 Underside XC3 25 mm M60 B30 B35 Eksponerte kanter XC4 25 mm M60 B30 B35

10 D15 D14 REFERANSER BESTANDIGHET FOR AVDEL BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER 2 - MILJØ OG UTFØRELSE 117 Eksempel for knutepunktene: Tabell D Tribuner (fotballstadion, uten klorider) Overside XC4 Varmforsinket El.forsinket Varmforsinket Underside XC3 Øket godstykkelse/maling El.forsinket Varmforsinket Eksponerte kanter XC4 Varmforsinket El.forsinket Varmforsinket

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 I D R E T T S - O G S V Ø M M E H A L L ER

Kravspesifikasjon 2009 I D R E T T S - O G S V Ø M M E H A L L ER I D R E T T S - O G S V Ø M M E H A L L ER INNHOLD A Orientering... 3 A1 Hensikt med bøkene... 3 A2 Visjon og mål med bøkene... 5 A3 Brukere av bøkene... 7 A4 Bruk av bøkene... 10 SVØMMEHALLER 19 B Produktbeskrivelse...

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Vann- og frostsikring i tunneler

Vann- og frostsikring i tunneler Vann- og frostsikring i tunneler R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 163 Statens vegvesen Vann- og frostsikring i tunneler Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE Oppdragsgiver Lavenergiprogrammet Rapporttype Utredning 2012.03.02 KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE 3 (25) Oppdragsnr.: 1120080 Oppdragsnavn: Kompetansemål for utførende Dokument

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av: S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 29. februar 2012 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer