VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret"

Transkript

1 M VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret

2 Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M År: 2014 Sidetall: 26 Utgiver: Miljødirektoratet Forfatter(e): Miljødirektoratet Tittel - norsk og engelsk: Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret 4 emneord: Miljøvedtaksregisteret, naturmangfoldloven, enkeltvedtak og offentlig register Forside: Foto: istockphoto Layout: Guri Jermstad AS

3 Innhold 1 Dette finner du i Miljøvedtaksregisteret Søk etter vedtak på tre måter Informasjonsside for sak Finn vedtak i kart Oversikt over søkekriterier Vis treffliste i kart Søkekriterier knyttet til tema Få treffliste i tabell Abonner og få vedtak på e-post Søk etter forskrift

4 1 Dette finner du i Miljøvedtaksregisteret Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register der enkeltvedtak knyttet til naturmangfoldloven blir publisert for allmenheten. I Miljøvedtaksregisteret finner du følgende: enkeltvedtak om felling etter rovviltforskriften enkeltvedtak etter forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål enkeltvedtak etter verneforskrifter for verne områder og naturmangfoldloven 48 enkeltvedtak etter forskrifter om prioriterte arter og artsfredninger enkeltvedtak som berører utvalgte naturtyper forskrifter på ovennevnte områder I Miljøvedtaksregisteret kan du lese vedtakene i fulltekst. Enkeltvedtakene skal være registrert av vedtaksmyndigheten senest 3 virkedager etter at vedtaket er sendt til parten. Du finner Miljøvedtaksregisteret på eller via Miljødirektoratet sine nettsider 4

5 2 Søk etter vedtak på tre måter Du kan søke etter vedtak på tre måter: 1. «Se vedtak innen tema». Ved å klikke på en av temaknappene får du se alle vedtak som er registrert på valgte tema. 2. «Søk etter vedtak» i øvre fane. Du får opp en meny med noen utvalgte kriterier for å avgrense søket. 3. «Finn vedtak i kart». Kartet på forsiden gir rask tilgang til vedtak i fylke/kommune. Tallene inne i sirklene er antall vedtak

6 Uansett hvordan du starter, vil du få frem en liste over vedtak (treffliste). Trefflista kan sorteres på dato, tema og myndighet via en knapp øverst i høyre hjørne. Trefflista ser slik ut: 6

7 3 Informasjonsside til hver sak Klikk på vedtakstittel på trefflista leder deg til informasjonssiden om saken. På informasjonssiden finner du opplysninger om saken og tilhørende vedtak. Hvis saken er påklaget og behandlet av klageinstansen, vil både førsteinstansens vedtak og klageinstansens vedtak ligge på saken. Dersom du vil se hvor saken gjelder, kan du klikke på knappen «Vis i kart» i høyre hjørne (gjelder bare saker som har representasjonspunkt). Du kan også gå direkte til hjemmelen for vedtaket (forskriften) ved å klikke på forskriftstittelen. Informasjonssiden ser slik ut: 7

8 4 Finn vedtak i kart Det lille kartet I det lille kartet på forsiden av Miljøvedtaksregisteret kan du finne vedtak i fylker og kommuner. Du kan også velge tema. I kartet er det en sirkel pr. fylke og kommune. Kommunesirklene blir synlig når kommune er valgt, eller ved innzooming i kartet. Tallet i sirkelen viser hvor mange vedtak som er registrert per tema/fylke/kommune. Tallene vil derfor endre seg automatisk som følge av de valgene du gjør. Ved å klikke på sirklene får du anledning til å gå til trefflisten. Vi anbefaler at det lille kartet bare brukes til å finne vedtak per tema, fylke og kommune. Til annen bruk av kart (zoome inn osv.) anbefales det store kartet. 8

9 Det store kartet Dersom du skal finne vedtak i et bestemt geografisk område, anbefaler vi at du bruker det store kartet fordi dette gir bedre oversikt og er bedre å bruke. Du kan gå til stort kart ved å klikke på «Vis stort kart» i høyre hjørne på det lille kartet på forsiden. I kartet kan du finne saker som er stedfestet med representasjonspunkt. De fleste vedtak som gjelder verneområder, utvalgte naturtyper og utsetting av utenlandske treslag er stedfestet med representasjonspunkt. Punktet skal representere sakens geografiske kjerne så godt som mulig, men er ikke nødvendigvis eksakt. Når du zoomer inn i kartet, finner du representasjonspunktene som røde punkter. Ved å klikke på punktet får du opp sakstittel og kan gå direkte til informasjonssiden om saken. 9

10 Noen saker vil ikke være stedfestet slik, men bare være registrert på kommune og fylke. Disse vedtakene er imidlertid representert i statistikken i sirklene for fylker og kommuner. Fellingstillatelser (rovvilt) er et eksempel på vedtak som ikke er stedfestet annet enn på kommune/fylke. I tillegg til å avgrense søket på tema, fylke og kommune, kan du i det store kartet velge å slå på tematiske karttjenester for bl.a. verneområder og utvalgte naturtyper. I bildet under er disse to kartlagene påslått. 10

11 Forklaringer på hva skravur og punkter betyr, finner du ved å klikke på +-tegnet foran de ulike kartlagene. 11

12 5 Oversikt over søkekriterier Du kan avgrense søket nærmere fra trefflista ved hjelp av ulike kriterier i venstre meny. 1 2 Under «Avgrens søk» (1) kan du avgrense søket på: Fylke. Søket kan avgrenses på kommune når fylke er valgt. Tema. Søket kan avgrenses på tema detaljert når tema er valgt. Myndighet som har truffet vedtaket. Vedtaksdato til og fra. Ord i vedtakstittel i Miljøvedtaksregisteret. Stedfesting. Søk etter saker som er stedfestet med representa sjonspunkt og saker som ikke er stedfestet med punkt. Hvis du klikker på «Flere valg» (2), får du mulighet til å avgrense søket ytterligere på: Offentlige vedtak eller vedtak som er unntatt fra offentlighet Forskrifter. Søk etter vedtak etter en bestemt forskrift. For tema verneområder kan det søkes på vedtak etter naturmangfoldloven 48. Status. Søk etter vedtak som er gjeldende, vedtak som er omgjort av klageinstansen eller vedtak som er stadfestet av klageinstansen. Utfall. Søk etter tillatelser eller avslag. Ord i sakstittel. Søk i fritekst på ord i sakstittel. Når søket er avgrenset på tema, vil det dukke opp flere søkekriterier, du kan lese mer om disse i kap.7. 12

13 De kriteriene du avgrenser søket på, vil stå øverst i venstre marg. Ved å klikke på krysset foran valgte kriterier kan du nullstille valgene. 13

14 6 Vis trefflisten i kart Ved siden av sorteringsknappen i trefflista finner du en knapp som heter «Vis i kart». Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig for de vedtakene som er stedfestet med representasjonspunkt. For at knappen skal aktiveres, må du avgrense søket til saker som er stedfestet med representasjonspunkt. 14

15 Når du har valgt Stedfestet med representasjonspunkt i kart, blir knappen «Vis i kart» aktiv. 15

16 Ved å klikke på knappen får du opp et kart over Norge med representasjonspunktene fra trefflista. Zoomer du inn i kartet, vil du se at representasjonspunktene i utvalget ditt vises med en gul sirkel rundt (1). Representasjonspunkter som ikke er med i utvalget ditt vil være synlig i kartet som røde punkter (2). Hvis utvalget ditt er avgrenset til ett tema, og du ønsker å se bare representasjonspunktene for dette temaet, kan du velge bort andre tema ved å fjerne hake for tema i venstre marg (3)

17 7 Søkekriterier knyttet til tema I Miljøvedtaksregisteret er det også søkekriterier som er tilpasset det enkelte tema. I tabellen under ser du hvilke kriterier du kan søke på for det enkelte tema. Enkelte kriterier forutsetter overordnet valg først. For verneområder må for eksempel «Tiltak» velges før «Tiltak detaljert» blir valgbart. 17

18 Tema Søkekriterier Alternativer Tips Rovvilt Tiltak Velg mellom skadefelling, lisensfelling, kvote for betinget skadefelling og kvotejakt Velg tema rovvilt først Art Velg mellom rovviltarter i liste (listen viser aktuelle arter ut fra valgt tiltak) Velg tema rovvilt og tiltak først Verneområder Vernekategori Velg mellom nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat mm Velg tema verneområder først Verneområde Skriv inn navn på verneområde Velg tema verneområder først Tiltak Tiltak detaljert Velg fra liste med tiltak, som bl.a. omfatter bygninger, tilrettelegging for friluftsliv og motorferdsel. Velg fra liste med detaljering under hvert enkelt tiltak. F.eks. for motorferdsel kan det bl.a. søkes på barmark og snødekt mark. Velg tema verneområder først Velg tema verneområder og tiltak først. Utsetting av utenlandske treslag Detaljert tema Velg mellom juletre- og pyntegrøntproduksjon og annet skogbruksformål Velg tema utsetting av utenlandske treslag først Treslag Velg i liste over ulike treslag Velg tema utsetting av utenlandske treslag først Artsfredninger Art Velg i liste over arter Velg tema artsfredning først Tiltak Velg i liste over tiltak Velg tema artsfredning først Prioriterte arter Art Velg i liste over arter Velg tema prioriterte arter først Tiltak Velg i liste over tiltak Velg tema prioriterte arter først Utvalgte naturtyper Utvalgt naturtype Velg i liste over naturtyper Velg tema utvalgte naturtyper først Tiltak Velg i liste over tiltak Velg tema utvalgte naturtyper først 18

19 8 Få treffliste i tabell Hvis du ønsker å lage statistikk eller en samlet oversikt over vedtak, kan det være praktisk å ta med seg trefflisten over i et dokument. Trefflisten kan eksporteres til OpenOffice Spreadsheet eller Microsoft Excel Workbook ved å klikke på knappen Eksport nederst under trefflista. 19

20 Når du har klikket på eksport får du anledning til å velge hvilke egenskaper du vil ha med deg over i fila. Du velger selv hvilke egenskaper ved saken, vedtaket og tiltaket du vil ta med deg over i fila. For enkelhets skyld kan du gjerne ta med deg alle feltene i tabellen og gjøre all redigering i regnearket. Hvis du vil ha med alt i eksporten, klikker du på knappen «Velg alle» under Sak egenskaper, Vedtak egenskaper og Tiltak egenskaper. Til slutt klikker du på den grønne knappen «Eksport». 1 2 I bildet under ser du et eksempel på et eksportresultat. 20

21 Med sletting av unødvendige kolonner, endring av overskrifter og litt formatering kan sluttresultatet bli slik: Sakstitlene i eksemplet er anonymisert mht. stedsnavn m.m. Du kan altså bearbeide fila og lage rapporter, herunder lage statistikk på avslag og tillatelser mm. Eksempler på hva du kan ta ut er: Antall turer motorferdsel i et verneområde. Antall tillatelser etter naturmangfoldloven 48 (verneområder). Antall omgjorte vedtak på et tema. Antall skadefellingstillatelser (eventuelt fordelt pr. rovviltart). Antall tillatelser og avslag for utsetting av et bestemt treslag (eventuelt i et bestemt fylke/kommune). 9 Abonner og få vedtak på e-post Du kan abonnere på fremtidige vedtak i Miljøvedtaksregisteret ved å gå til «Abonner på vedtak» i øvre meny. Gjennom et abonnement får du melding på e-post om nye vedtak som er registrert det siste døgnet. Du vil også få melding dersom det i løpet av det siste døgnet er gjort endringer i registreringene på tidligere registrerte vedtak. Du kan velge å abonnere på vedtak som bare oppfyller bestemte kriterier. Abonnement kan f.eks. gjelde vedtak innen et bestemt tema, fylke eller kommune, myndighet osv. Abonnementet kan begrenses ved bruk av de samme kriteriene som gjelder ved søk etter vedtak, jf. ovenfor. 21

22 1 2 Når du har valgt hva du vil abonnere på (1) klikker du på knappen «Abonner på vedtak (2)». Skriv inn e-posten og verifiser gjennom å skrive inn tall fra bildet. Etter å ha lagret med klikk på den grønne knappen «Lagre» vil du få en bekreftelse på abonnementet pr. e-post. Abonnementet kan slettes via senere e-post-varsel om vedtak. 22

23 23 Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret M

24 Du kan også abonnere direkte fra trefflisten etter at du har søkt etter vedtak. Abonnementet vil da gjelde de vedtakene som i fremtiden blir lagt inn og som oppfyller de kriteriene som søket gjaldt. Knappen abonner på vedtak blir tilgjengelig når det er avgrenset på minimum ett kriterium (f.eks. tema). 24

25 10 Søk etter forskrift Alle forskrifter på aktuelle tema ligger i Miljøvedtaksregisteret. Du kan finne forskrifter ved å klikke på søk etter forskrift i øvre fane. Du kan søke etter forskrift på tema. For verneområder kan du i tillegg søke på verneområdets navn og verneform. 25

26 Miljødirektoratet Telefon: 03400/ Faks: E-post: Nett: Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Besøksadresse Oslo: Strømsveien 96, 0602 Oslo Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. Våre viktigste funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Veiledning for TwinSpace

Veiledning for TwinSpace Velkommen Veiledning for TwinSpace Denne veiledningen er laget for lærere som er nye som administratorer i TwinSpace. Den viser deg hvordan du kan: - Komme inn på TwinSpace - Redigere profilen - Opprette

Detaljer

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen,

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Introduksjon Fra skoleåret 2013/2014 er Fronter valgt som læringsplattform. Implementeringen av Fronter kommer til å gjennomføres i 4 faser. Denne håndboken

Detaljer

Hva er nytt i 3.1? 1

Hva er nytt i 3.1? 1 Hva er nytt i 3.1? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.1... 3 Undervisningsplanlegger...3 it s learning mobile...5 Pålogging...5 Brukergrensesnitt...6 SSO og mobilpassord...6 eportfolio...7 Blogg...9 Innstillinger

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Intro i hvordan bruke Vann-Nett

Intro i hvordan bruke Vann-Nett Intro i hvordan bruke Vann-Nett Vannforvaltningen i Norge samler miljødata om vann i databasen Vann-Nett. Alle registrerte data er tilgjengelige for allmennheten dvs at det er mulig å gå inn og se på den

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer