Klinisk kompetanse. - framtidsperspektiver for sykepleiere i kommunehelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk kompetanse. - framtidsperspektiver for sykepleiere i kommunehelsetjenesten"

Transkript

1 Klinisk kompetanse - framtidsperspektiver for sykepleiere i kommunehelsetjenesten Ellen Karine Grov Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus Framtidsperspektiver for sykepleiere i kommunehelsetjenesten Alt er greit så lenge våre pasienter er i stand til å håndtere hverdagslivets aktiviteter (ADL), holde seg i aktivitet (fysisk funksjon), håndtere penger (kognitiv funksjon) og så lenge kommunen har en velorganisert hjemmetjeneste med dyktige medarbeidere som klarer å se endringer i pasientens tilstand. 1

2 Den aldrende befolkning Karakteristika: Mange samtidige sykdommer (komorbiditet) Mange tap (kroppslige tap, tap av familie/venner) Mange medikamenter (polyfarmasi) Svekket sosialt nettverk Ernæring (måltider - hurtigmat) Aktivitet og balanse Aktivhet År Konsekvenser for sykepleie: Kunnskaper: omfattende! Ferdigheter: krevende teknisk, kommunikativt, pedagogisk/opplæringsmessig Generell kompetanse: kompetanse om samfunn, politikk, økonomi, samarbeid/samhandling Registrert og framtidig utvikling i forventet levealder ved fødselen for menn og kvinner (Syse og Pham, 2014) IPLOS-registrering viktig kunnskap om mottakergruppa 5 2

3 De store sykdomsgruppene Dødelighet (prosent) 0 Hjerte- og karsykdommer Kreft Lungesykdommer: astma, kols Demenssykdommer Diabetes Psykisk sykdom Muskel- og skjelettsykdommer - Og så kan det vel være slik at norsk helsevesen er bedre på overlevelse enn opplevelse. 3.august 2014 Ansatte i kommunehelsetjenesten - the first seers behov for økt klinisk kompetanse til å vurdere syke, eldre pasienters helsetilstand, identifisere problemer, iverksette adekvate tiltak raskt og følge opp pasienter med betydelig komorbiditet og polyfarmasi i en ustabil helsesituasjon 3

4 Når endringer skjer de ustabile situasjonene 8 Mengdetrening til å observere og til å iverksette tiltak 02/80 Når vi har det travelt når vi er alene 01/13 9 4

5 Mot til å tåle den palliative fasen 10 Rammedokumentenes krav til systematikk Før vi vet hva vi kan gjøre, må vi kartlegge: helseundersøkelse systematisk med inspeksjon, palpasjon, perkusjon, auskultasjon Oppfølging av pasientens problemer med ADL, symptombyrde og komplekse sykdommer hvor den ene sykdommen kan kamuflere den andre Bruk av standardiserte kartleggingsinstrumenter dermed felles referanseramme som gir trygge tjenester (kvalitetssikring) Ivaretar brukerperspektiv (både pasientens og pårørendes perspektiv), deltar i fagutvikling og bruker forskning for å iverksetter tiltak (forebygge progresjon av sykdom) 11 Estabrooks CA, Rutakumwa W, O'Leary KA, ProfetorGrath,J, Milner M, Levers JM, Scott-Findlay S. (2005): Sources of Practice Knowledge Among Nurses. Qual Health Res. 15: Valen K, Ytrehus S, Grov EK (2011): Tilnærminger anvendt i nettverksgrupper for kunnskapsutvikling i det palliative fagfeltet. Vård i Norden, 31(4):4-9. 5

6 Kunnskap om og ferdigheter til oppdatert kunnskap om helseproblemer og om den beste gjeldende praksis ferdigheter til å iverksette virksomme tiltak og følge opp behandlingsstrategiene 12 Grønnsåpe, is og føn 13 Fra Googles bildearkiv. 6

7 Grønnsåpe, is og føn 14 Fra Googles bildearkiv. Rammedokumentenes mantra: lengst mulig hjemmetid Suksessfaktorer for kortest mulig (komprimert) sykdomsperiode å bo hjemme lenge, øke overlevelse og øke funksjonsnivå - for eldre omfattende geriatrisk vurdering (comprehensive geriatric evaluation) og nær oppfølging over tid (strong long-term management) Ellis, G et al, 2011; Stuck AE et al. Lancet 1993;342:

8 Modifisert modell etter: Clegg, A, Young, J, Iliffe, S, Olde Rikkert, M, Rockwood, K. (2013): Frailty in elderly people. Lancet. Published online February 8, Kompetanse og kapasitet til å hjelpe SYSTEMATISK KARTLEGGING KUNNSKAPSINNHENTING KLINISK UTØVELSE DOKUMENTASJON OG EVALUERING 17 Straus, S.E., Tetroe, J.M, Graham, I.D. (2011): Knowledge translation is the use of knowledge in health care decision making. Journal of Clinical Epidemiology 64 (1): Gardner A, Hase S, Gardner G et al. (2008): From competence to capability: a study of nurse practitioners in clinical practice. Journal of Clinical Nursing 17 (2): Kim, H.S. (2006): Knowledge synthesis and use in practice-debunking evidence based. Klinisk sygepleje 20(2) :

9 Observasjon av endringer (evaluering) - krever sammenlikning 18 Aune-kalenderen Felles referanseramme kommuniserer effektivt og helsepersonell blir lettere enige om tiltak enn uten en standard Standardiserte kartleggingsskjema (objektive mål testet og egnet for målgruppen) SAMTIDIG standardisert kartlegging og behandling (altså ikke tilfeldig!) Individuell tilpasning av tiltak* (fleksibel tilnærming til den enkelte) 19 * eksempelvis eldre, skrøpelige pasienter med komorbiditet og polyfarmasi 9

10 E-læring om helsekartlegging 20 Kartlegging kognitiv funksjon MMSE 10

11 Klokketesten 22 Pårørendes situasjon 11

12 24 Eksempler på kartleggingsskjema Kognitiv svikt Mini Mental Status Evaluering (MMSE-NR) Klokketesten Trial Making Test (TMT a og b) Farge-ord-test Kims spill (Mnemoteknikk minneteknikk hukommelse) Mental status Geriatrisk Depresjonsskala Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) Montgomery and Aasberg Depression Rating Scale (MADRS) Cornell skala for depresjon Confusion Assessment Method (CAM) Fysisk funksjon Funksjonsstatus og ADL: WHO funksjonsstatus/ecog Eastern Cooperative Oncology Group Barthel ADL-index Lawton & Brodys P-ADL og I-ADL vurdering Katz Index for vurdering av uavhengighet i ADL Bergs balanseskala, Time-up-and-go Spesifikke symptomer og helseproblemer: ESAS med grafisk oversikt Sjekkliste for Nonverbale smerteindikatorer Braden skala for prediksjon av trykksår Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) Munntørrhet: Thomson Xerostomia Inventory Thomson WM, Chalmers JM, Spencer AJ, Williams SM. The Xerostomia Inventory: a multi-item approach to measuring dry mouth. Community Dent Health Mar;16(1):12-7. Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) Ernæringsvurdering: Pårørendes situasjon/reaksjon Mini Nutritional Assessment (MNA)* Belastningsskala pårørende Ernæringsjournal* The Caregiver Reaction Assessment (CRA-N) Mini Underernæring ScreeningverkTøy (MUST)* * Anbefalt i Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring (2009)

13 ESAS 26 ESAS revidert 27 13

14 De fire grunnleggende undersøkelsesteknikkene Inspeksjon Inspeksjon ved bruk av otoskop Auskultasjon Auskultasjon av lunger Palpasjon Palpasjon av abdomens fire kvadranter Perkusjon Perkusjon av rygg 28 Bilder fra Gooles bildearkiv Hør på hjertelyder på nettet! 14

15 Komorbiditet Komorbiditet 0 % 0 % Hjerte- og karsykdommer Kreft Lungesykdommer: astma, kols Demenssykdommer Diabetes Psykisk sykdom Muskel- og skjelettsykdommer Sykdommer - lag på lag Systematisk kartlegging Kartlegging: Hva er viktigst (forståelse, betydning og konsekvenser)? For pasienten For pårørende For overlevelse Forebyggende for ytterligere komorbiditet Behandling og oppfølging: Hva ønsker pasienten? Hva er nødvendig for pårørende? Hva er kostnadseffektivt samfunnsøkonomisk? Sykepleie av høy kvalitet avansert, verdig, personsentrert? Sykdoms- og aldersvekting for Charlson-indeksen 1 poeng Alderspoeng Hjerteinfarkt 0-49 år: 0 Hjertesvikt år: 1 Perifer karsykdom år: 2 Cerebrovaskulær sykdom år: 3 Demens år: 4 Kronisk lungesykdom år: 5 Bindevevssykdom Mage-/tarmsår Mild leversykdom Diabetes 2 poeng Hemiplegi Moderat/alvorlig nyresykdom Diabetes med organskade Alle kreftsykdommer 3 poeng Moderat/alvorlig leversykdom 6 poeng Kreft med metastaser Aids 15

16 Symptombyrde systematisk kartlegging Hva er et symptom? Hva er et symptomknippe? Fysisk plageopplevelse eller sett av plager Bekymring eller sett av psykiske stressituasjoner som oppleves som avvik eller feil Pasienten og pårørende enheten for sykepleie: Kartlegging av pasientens og pårørendes situasjon Mandat overfor pasienter og pårørende Kartlegging av plager og symptomer: Inntreden Lokalisasjon Varighet Forverringsfaktorer Forbedringsfaktorer Vedvarende plager Alvorlighet Kartlegginginstrumenter Psykometrisk testede instrumenter? Spesifikke for pasientens plager eller situasjon Lindberg MF, Grov EK, Gay CL, Rustøen T, Granheim TI, Amlie E, Lerdal A (2013): Pain, function and self-rated health after elective orthopedic surgery a cross sectional survey. Journal of Clinical Nursing, 22( 9-10): Torp S, Thoresen L, Grønningsæter AB, Grov EK, Gustavsen K (2013): Financial and social effects on children and adolescents when a parent is diagnosed with cancer. Child & Adolescent Social Work Journal, 30(4): Myhra CB, Grov EK (2010): Sykepleieres bruk av Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS). Sykepleien Forskning, 5(3):

17 Litteratursøk 34 En av lesesalene, Berkeley, 2012 Litteratursøk i hverdagen

18 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer 18

19 En modell eller et kart gir et forenklet bilde av virkeligheten, fanger ikke opp alle detajer, men hjelper oss til å rydde og strukturere. Standardisering og individualisering Ellen Karine Grov 39 19

20 Tverrfaglig samarbeid Det er tydelig ved auskultasjon av hjertet at. Pasienten rapporterer smerteskåre 5 på VAS. Samhandlingsreformen (St.meld. 47 ( ): Størst mulig grad av poliklinisk behandling og mest mulig hjemmetid/hjemmebehandling. Konsekvenser for helsepersonell: Helsehjelp: diagnose, behandling, omsorg og oppfølging tillegges i større grad kommunehelsetjenesten. Oppsummering: Oppfølging først og fremst i kommunehelsetjenesten Grov EK (2014): Pleie og omsorg ved livets slutt. I: Kirkevold M, Brodtkorb K, Ranhoff AH. Geriatrisk sykpleie. Gyldendal Akademisk. Pasientene er ofte eldre, med komorbiditet og plager som krever behandling, omsorg og oppfølging. Sømløse strukturer Grøthe ÅA, Biong S, Grov EK (2014): Acting with dedication and expertice: Relatives experience of nurses caring performance in a palliative unit. Palliative & Supportive Care,12(4):

21 Nåværende og framtidige kliniske, utdannings- og forskningsmessige utfordringer to ensure that nurses and home care staff have the right level of skills to provide care for patients who likely have a higher complexity of needs than in many longterm care settings (s.30) act as a navigator between different care settings in order to ensure that discharge leads into appropriate follow-up care (s.37) develop a culture of information sharing (s.37) assessment of its mental health system through further developing appropriate indicators of quality of care (s.37) Kilde: 21

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Omsorg ved livets slutt 1

Omsorg ved livets slutt 1 Omsorg ved livets slutt 1 Innledning Omdømmet til et hvert helseforetak er avhengig av at pasientene opplever at de blir ivaretatt på en god måte. Inge Lønning har omtalt døden som den siste helsetjeneste.

Detaljer

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014 Økonomi når mor e Hvilke materielle og sosiale konsekvenser får det for barna når en av foreldrene får kreft? Denne studien viser at det går bra for de fleste, men barn i familier som allerede er i en

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Behandling av døende i sykehjem Siste levedager i sykehus Hjemmedød Geriatrisk sykepleie nr. 3-2012 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens Pleie av døende Landskonferanse

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

1. Omsorg ved livets slutt 1. 1.1 Innledning

1. Omsorg ved livets slutt 1. 1.1 Innledning 1. Omsorg ved livets slutt 1 1.1 Innledning Omdømmet til et hvert helseforetak er avhengig av at pasientene opplever at de blir ivaretatt på en god måte. Inge Lønning har omtalt døden som den siste helsetjeneste.

Detaljer

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning02 14 Tannhelse etter hjerneslag 114 forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING

Detaljer

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M.

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M. eldre og Tannhelse Foto: Erik M. Sundt 100 101 Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner. Dårlig tannhelse kan få

Detaljer

Geriatrisk. sykepleie. Kreft hos eldre. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens. nr. 2-2013 årgang 5. Tema

Geriatrisk. sykepleie. Kreft hos eldre. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens. nr. 2-2013 årgang 5. Tema I DETTE NUMMERET: Hjemmeboende med kreft Eldre med kreft på sykehjem Lindrende pleie på Akerselva sykehjem Geriatrisk sykepleie nr. 2-2013 årgang 5 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens Tema

Detaljer

Pårørendes utfordringer

Pårørendes utfordringer Tema: Pårørende Pårørendes utfordringer Pårørende til pasienter med kreft møter en rekke utfordringer som helsepersonell kan hjelpe dem til å håndtere, ved blant annet å gi informasjon, støtte og avlastning.

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; X: 242-248 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0133 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Hjemmesykepleier har en unik mulighet til å oppdage pasienter med depressive symptomer,

Detaljer

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning03 11 Ungdom med leddgikt 212 forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Ergoterapi har som mål å fremme aktivitet og deltakelse for alle (Borg, Runge, Tjørnov, Brandt & Madsen, 2007; Christiansen

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen 64 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen Home care nurses perspectives of factors of importance for their ability

Detaljer

Behandlingsmål for eldre med diabetes

Behandlingsmål for eldre med diabetes RETNINGSLINJER Behandlingsmål for eldre med diabetes Av Irit Titlestad, sykepleier, masterstudent ved Høgskolen i Bergen. Diabetessykepleier i Askøy kommune Introduksjon I følge International Diabetes

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

GERIATRISK SYKEPLEIE

GERIATRISK SYKEPLEIE GERIATRISK SYKEPLEIE Tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens 2011, ÅRGANG 3, NUMMER 3 T E M A : Sansesvikt hos eldre mennesker, del 2 Landsstyret NSF FGD 2010/2012 Lokalgruppeledere Fylkeskontakter

Detaljer

Rusproblemer blant eldre er ofte

Rusproblemer blant eldre er ofte Rus Rusproblemer blant eldre Av Siri Ytrehus professor ved Diakonhjemmet høgskole, Institutt for sykepleie og helse, Oslo, hvor hun er faglig ansvarlig for et masterprogram i helse- og sosial faglig arbeid

Detaljer

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien IS-1887 Rapport Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien Forslag til tiltak Heftets tittel: Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer