GIR ENERGI ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIR ENERGI ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 GIR ENERGI ÅRSRAPPORT

2 2009 INNHOLD KJÆRE LESER 04 NORDKRAFTS ROLLER 05 FORNYBAR ENERGI 06 EN HELT NØDVENDIG INFRASTRUKTUR 08 ENERGIEFFEKTIVISERING 10 SAMFUNNSROLLEN 12 TYSFJORD 14 NORDKRAFT ARENA 16 EIERINTERESSER, NØKKELINFORMASJON 17 NORDKRAFT 18 NORDKRAFT PRODUKSJON 20 NORDKRAFT VIND 22 FJELLKRAFT 24 NARVIK ENERGINETT 26 ENERCONSULT 28 RESULTATUTVIKLING KONSERN, ANSATTE 29 BILDER FRA ET EVENTYRLIG ÅR 30 VÅRE KRAFTVERK 34 Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. DESIGN OG PRODUKSJON: Luto FOTOS: Nordkraft, Luto TRYKK: Nor-Trykk

3 Stetind. Kraftuttrykk Energibransjen har mange ord og uttrykk som kan være vanskelig å huske, forstå eller bruke. Vi gir deg noen uttrykk det kan være nyttig å kjenne til. KIlOwATTImE (kwh) 1 kwh er like mye energi som brukes når en vifteovn på watt står på i en time. Energiforbruket i et vanlig bolighus ligger i snitt på rundt kilowattimer i året. megawattime (mwh) 1 MWh er det samme som kwh. Blide damer i Vinterfestuka gigawattime (gwh) 1 GWh er én million kilowatt produsert eller brukt i én time. TERAwATTImE (Twh) Tilsvarer en milliard kilowattimer. I Norge brukes det totalt rundt 125 TWh elektrisk energi årlig. Kjære leser Det du holder i hånda nå er et forsøk på å fortelle om utviklinga i Nordkraft på en enkel og forhåpentligvis levende måte. Å fortelle om Nordkraft (tidligere Narvik Energi), er å fortelle om grønn verdiskapning. Vi produserer fornybar energi fra vann- og vindkraftverk. På denne måten kan vi yte vårt lille bidrag til løsningene på vår tids store utfordring klimautfordringen. Når dette også skaper arbeidsplasser, både hos oss selv og våre underleverandører, vil grønn verdiskapning både være en riktig og dekkende beskrivelse av våre aktiviteter var resultatmessig det beste året for Nordkraft noen sinne. Halvparten av overskuddet ble utbetalt som utbytte til våre eiere 71,9 mill kr. I 2010 fortsetter veksten. Vi ansetter et høyt antall nye medarbeidere, til sammen mer enn 20. Dermed vil vi være mellom 140 og 150 ansatte ved årsskiftet. Hovedårsaken er utvikling, utbygging og drift av nye kraftverk. I april startet anleggsarbeidet for våre 11 nye vindmøller på Nygårdsfjellet. Nye små vannkraftverk kommer også til, både i vår region og i resten av landet, i år også i Rogaland. Vi har også spennende og helt nødvendig virksomhet lokalt i Narvik gjennom nettselskapet Narvik Energinett den moderne utgaven av det tradisjonelle everket. Et annet datterselskap er Enerconsult, som bl a driver med energirådgivning overfor bedrifter og privatpersoner. De forteller oss rett og slett om hvordan vi kan bruke strømmen mer effektivt og helst bruke minst mulig.. Jeg startet som adm dir i Nordkraft sist høst, etter noen år vekk (langt vekk) fra denne regionen, de siste fem i Tanzania - Afrika. Det jeg har møtt i Nordkraft er en meget kompetent og spennende organisasjon som både har stor driftskompetanse og stor endringsvillighet. Dette har resultert i ei spennende utvikling for konsernet. Samtidig som vi er opptatt av ekspansjon og nyinvesteringer har drift og vedlikehold av eksisterende anlegg topp prioritet. For meg personlig er det også artig å komme tilbake til områder hvor jeg har oppholdt meg før. Tysfjord er etter Narvik den viktigste kommunen vi har virksomhet i. Selvfølgelig har overgangen fra Afrika til hjemlige forhold også hatt sine utfordringer. Med til dels svært lave temperaturer og sur vind som vi opplevde mot slutten av fjor året og starten av året i år er det klart at vi merket klimaforskjellene godt. Men etter trekvart år i den fornybare energibransjen, vet jeg at selv om nedbør og sur vind kan være litt trasig, er det råstoff for fornybar energi. Og et viktig bidrag for å møte klimatrusselen verden står overfor. God lesning! Klaus Hvassing administrerende direktør Nord Pool markedsplassen I Norden er det et felles marked for kraft. Kraftprodusenter og kraftleverandører selger og kjøper kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. KRAFTmARKED, NORD POOl Nord Pool er en markedsplass for kraftomsetning i Europa, og legger gjennom sin virksomhet grunnlaget for et vel fungerende kraftmarked. KRAFTlEVERANDøR En kraftleverandør kjøper kraft og selger den videre til sluttbruker. Du kan velge mellom mange forskjellige kraftleverandører med forskjellige priser og avtalevilkår. Du finner en oversikt over kraftleverandører på KRAFTPRODuSENT Nordkraft er en kraftprodusent, og selger fornybar energi til markedet. Vi selger ikke kraft direkte til sluttbruker.

4 Fornybar energi Fjern gul Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. Fornybare energikilder er for eksempel vannkraft og vindkraft. VANNKRAFT Vannkraft er den desidert viktigste kilden til elektrisitetsproduksjon i Norge i dag, og vil være det i framtida. Nordkraft har for tiden 5 tradisjonelle vannkraftverk i området fra Tysfjord i sør til Nygårdsfjellet i nord. I tillegg har konsernet flere småkraftverk gjennom datterselskapet Fjelkraft. Disse fins over hele landet. SmÅKRAFT Gjennom oppkjøpet av Fjellkraft i 2009, har Nordkraft tatt et strategisk valg med hensyn til miljøet. Små vannkraftverk etableres ofte i bekker og mindre elver uten reguleringsmagasiner. Kraftverkenes produksjon vil da variere med tilsiget av vann. Siden disse kraftverkene sjeldent magasinerer vannet, kan de ofte bygges uten store konsekvenser for natur og miljø. VINDKRAFT På verdensbasis er vindkraft den hurtigst voksende energiteknologien målt i prosentvis økning i årlig installert kapasitet. Foto: Jørn Indresand I vindparken på Nygårdsfjellet bygges det 11 nye vindmøller. Vindparken vil stå ferdig i desember 2011, og da bestå av 14 møller som produserer fornybar energi. Det dekker behovet til ca husstander.

5 Energieffektivisering Den reneste kraften kommer verken fra vannkraft eller vindkraft. Den reneste kraften er den man aldri trenger å produsere. Enerconsult er et heleid datterselskap i Nordkraftkonsernet. Selskapet rådgir og tilbyr løsninger som bidrar til et mer effektivt energibruk som fremmer anvendelsen av fornybare og miljøvennlige energikilder. Å redusere behovet for energi er det mest effektive tiltaket både for deg og for miljøet. Skal du spare energi, bør du vurdere tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen og reduserer det totale energibehovet. En stor andel av strømforbruket vårt går til oppvarming. Derfor har du mest å hente her dersom du virkelig skal spare. EFFEKTIVE TIlTAK FOR STRømSPARINg 1. Reduser oppvarmingsbehovet Mye av energien du bruker går til å varme opp rom og vann. Isolerer du bedre og reduserer varmetap fra vinduer, kan du halvere energibehovet. Husk å kjøpe A-merket elektrisk utstyr. Et godt ventilasjonssystem bruker den gamle varme lufta til å varme opp den kalde friske lufta. Energimerking av bolig Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. For å få energiattesten må du fylle ut et skjema på Du trenger pinkoder til MinID, gårds- og bruksnummer og kommunenummeret der du bor. MinID er din private innlogging til offentlige tjenester. Nye pinkoder kan bestilles på Kommunenummeret finner du for eksempel på Wikipedia. A ER BEST Opplysningene du skal fylle inn dreier seg om byggeår, hvor stor boligen din er og hvordan den varmes opp. 2. Bruk strømmen effektivt Styring av ventilasjon, oppvarming og belysning sørger for at du har det komfortabelt når du er hjemme og sparer energi når du er borte. 3. Alternativer til strøm Varmepumpe, pelletskamin eller effektive vedovner er eksempler på varmekilder som bruker lite strøm, og gir god varme. Etter at du har fylt inn opplysningene, får boligen en karakter på skalaen A til G, hvor A er best. Eksisterende boliger i dag vil får karakteren E, F og G. Nye boliger vil få C eller D hvis de er bygd etter dagens byggeforskrifter. For å få A eller B må du ha et lavenergieller passivhus. Boligeiere kan gjøre flere ting for å få bedre energikarakter: Varmepumpe, etterisolering og utskiftning av vinduer gjør boligen mer energieffektiv. lønner SEg Energimerking blir obligatorisk for alle med bolig og fritidsbolig over 50 kvadratmeter fra 1. juli. Energiattesten er gyldig i ti år og skal ligge ved salgsdokumentene i en salgs- og utleiesituasjon. Enova Svarer kan gratis kontaktes på telefon , eller på 8 9

6 Vi er høy klatrer i t og lavt; graver i bmaster og reparere, akken for å og alltid vedlikeholde du har ly sørge for at sikker for s, varme og strøm. syning av En helt nødvendig infrastruktur Narvik Energinett eier og drifter distribusjonsnettet i Narvik kommune, og har snart 100 års erfaring med det. STABIl Og SIKKER levering AV STRøm Vi planlegger, bygger og vedlikeholder et moderne og sikkert nett Vi jobber hele tiden forå hindre skader forårsaket av strøm NÅR STRømmEN går Det er oss du må kontakte når strømmen går. Ring Ser du noe farlig (ledninger på bakken eller lignende), ber vi deg kontakte oss Skal du grave i bakken eller felle trær nær en ledning, kontakt oss måleravlesning Du kan levere måleravlesning via web, eller telefon. Via våre nettsider logger du deg inn med kundenummer og PIN-kode. Du kan også ringe strømtelefonen: FJERNAVlESNINg On noen få år får vi automatisk fjernavlesning. Da leser vi av strømmen for deg. Narvik Energinett vil være ferdig med innføringen av dette i god tid før 2016, som er målet NVE har satt for innføring i hele landet. NETTlEIEN Narvik Energinett er ansvarlig for å transportere strømmen du kjøper fra en kraftleverandør. For leie av nett til en bolig må du inngå en avtale med oss. Nettleien i Narvik er en av landets billigste. Torbjørn Dåback og Kristian Johansen

7 Samfunnsrollen Nordkraft har et ansvar for å bidra til samfunnet, men vi har samtidig egeninteresse av å ha virksomheten vår i samfunn som er levende og attraktive. Det er en fordel for oss at våre ansatte trives i fritiden, at det er gode kompetansemiljø å samarbeide med og at det er lett å rekruttere nye ansatte som gjerne vil bo i et attraktivt lokalsamfunn. ARBEIDSPlASSER, SKATTEBIDRAg Og OFFENTlIg VElFERD Skatter og avgifter, årlig utbytte til eierne NHOs samfunnsregnskap viser at hver arbeidsplass hos Nordkraft skaper to arbeidsplasser hos leverandører Det samlede skattebidraget er på 153 mill kr i 2009 nger på Ne wton -rom met. VÅR SATS IN.no. vik skole is på Bjerk G PÅ SKAP Ankenes Alpinklubb. : luto URLIG msp Bordtenn 12 LT NA T KulTuR, IDRETT Og FRIluFTSlIV det gode liv Sponsing med vekt på barn og unge og langsiktighet Årlig pengestrøm til natur og friluft gjennom blant annet Sildvikmidlene og Sørfjordmidlene FORN YBAR ENER GI ER V Arbe idspla sser: arbeid 130 e sp gne a levera lass hos nsatt Nord ndøre e. I kraft r to arb tillegg sk Skatt aper einnte eidsp hver lasse eiend kter: r hos omss perso katt, nskatt skatt natu eb fra an 137 m idraget so rressurs sa tt e sk ill kr i 200 m følge av att. Det sa, selskapss 8 Ringv vår vi katt, ir rksom mlede lokalt kninger ve het va d bety r på d elig k Årlig jøp a avka v vare stnin r og tj g/utb Årlig enest ytte peng er og ve estrø rdiøk m til Årlig ning ti nærin peng e g l Sildvi strøm sfond eiern e kmid e ti t l natur lene og fril uft gje nnom blant NORD KRAF annet KRAF T et TF kr ULL, Fotballskole I HE Sk fra avttebid vi år raget kanrksomhe fina t års nsie v 6 r e: 177 barne erk i off syke hage. sek hje pla tor DESIGN NæRINgSlIV Og NæRINgSuTVIKlINg Kjøp av varer og tjenester lokalt Årlig pengestrøm til kommunens næringsfond Medlem i Narvik Næringsforum Medeier i Futurum AS Forskningsparken AS Narvik Kapital AS Funn-IT AS Hurtigruten ASA NERG utdanning Og FORSKNINg Samarbeidsavtale med HiN, som inkluderer finansiering av FoU og vitenskapelige stillinger Samarbeidsavtaler med videregående skoler Samarbeid med grunnskolen 8-åri Skattebidraget i 2009 fra vår virksomhet kan finansiere 290 årsverk i offentlig sektor, eller 190 sykehjemsplasser, eller barnehageplasser GIR E ANSV aftsen ARLI ter for fo rn G OG NYSK ybar ener gi i No APEN DE rd-nor ge EKST Mede ie Kapit r i Futuru m, Fo al, FU rs N Næri ngsfo N-IT, Hurt kningspark igrute rum e Sama n og m n i Narvik rbeid, Na edlem sa av Fo i Narv rvik vtale U ik videre og vitensk med HiN, som in apeli gåen ge st de sk kl u d il erer fi Spon oler o linge sing r. g n a S g n a ru si marb med nnsko eid m ering vekt Utbyg len ed på ba g rn og en sa inga av Ny unge m g og lan forsk funnspak årdsfjelle gsikt t vind ke m ning o ighet ed st park g utb øtt yggin tr g av k e til kultu inn 2 utlø r rigsm ser innesm og idrett, erker Mer in form asjon finne r du p å ww w.no rdkra ft.no Bjørn Framnes, groms Plass. s lasse ser elle eller r r

8 Tysfjord Nordkraft har en sterk tilknytning til Tysfjord. Vi er forpliktet til å gi tilbake til Tysfjordsamfunnet, og er takknemlige for å være i en posisjon som gjør det mulig for oss å bidra. VÅRE KRAFTVERK I TySFJORD Nordkraft driver ett stort og ett lite kraftverk i Sørfjord i Tysfjord. Sørfjord 1 på 60 MW, som utnytter fallet på opptil 515 meter mellom Brynvatn og kraftstasjonen som er bygget 400 meter inne i fjellet. Sørfjord 2 utnytter fallet på opptil 62 meter mellom Kjerringvann og Brynvatn. Denne er på 4 MW. Sørfjord 2 produserer årlig ca 10 GWh, og i Sørfjord 1 er årsproduksjon på ca 260 GWh. ENERGIBANKEN Sparebanken Narvik og Nordkraft har formalisert et samarbeid om tildeling av sponsormidler i Tysfjord kommune. Nyskapningen har fått navnet Energibanken. Felles verdier og felles ambisjoner om å skape livskraftige lokalsamfunn er bakgrunnen for dette initiativet. Gjennom Energibanken har bedriftene satt av en pott på kroner til fordeling i Energibanken vil gjennomføre flere runder med tildelinger i løpet av året, uten at det foreløpig er satt bestemte datoer for dette. Det betyr at man kan sende inn søknader fortløpende. Storjord og omegn Il i viktig kamp. 1 Elevene på Kjøpsvik ungdomsskole lagde eget kraftverk. Sofie Braseth, Trygve André Verdier Pedersen og marius Knutsen Jakobsen. 1

9 Navnet på Narviks nye storstue er Nordkraft Arena. Hallen bygges i byens nye sentrale aktivitetsområde og vil bli et levende og vitalt bygg. Nordkraft Arena ligger i Narvik, men er et bygg for hele regionen. HOVEDSPONSOR Nordkraft Arena er en forutsetning for ishockeyklubben i Narvik sin aktivitet og framtid, nå som ishockeyforbundet satser på å spre sporten i Nord-Norge. Som mangeårig samarbeidspartner har vi med beundring sett på klubbens arbeid for å få et gjennombrudd for hockey i Nord-Norge med en slik hall. Derfor har Nordkraft inngått en stor avtale om profileringsrettigheter til hallen. I tillegg har Narvik Ishockeyklubb og Nordkraft inngått en avtale der Nordkraft er hovedsponsor. miljøvennlig Som stor nordnorsk produsent av fornybar energi, har Nordkraft også lagt stor vekt på at hallen skal være et framtidsrettet og miljøvennlig bygg. Det søkes løsninger basert på fornybar kraft, velges energieffektive løsninger for driften og en energieffektiv bruk av overskuddsenergi og miljøvennlig valg av kjølemiddel. Nordkraft legger veldig stor vekt på at hallen skal være en flerbrukshall. Den skal huse annen idrett og i tillegg være en storstue for kulturopplevelser. Flere viktige investeringer er på gang i det nye sentrumsområdet. Hotell, handelsparker og andre bygg. EIERINTERESSER EIERANDELER I ØVRIGE SELSKAPER: Futurum AS Forskningsparken AS Narvik Kapital AS Narvik Næringsforum Funn IT AS Hurtigruten ASA Hålogaland Kraft AS 16,66 % Narvik Kommune Dong Energy Power A/S 50,01 % 33,33 % NORDKRAFT AS 75,3 % 100 % 100 % 24,7 % Fjellkraft AS Nordkraft Produksjon AS Naturgass Nord AS Enerconsult AS 100 % 15 % 50 % 50 % 50 % 50 % 51 % 50 % 25 % Salten Kraftsamband AS Nordlandskraft AS Nordkraft Vind AS Vesterålskraft Vind AS Lofotkraft Vind AS Narvik Energinett AS Kraftinor AS Nordnorsk Havkraft AS 23,66 % Dong Energy Power A/S 50 % 50 % 50 % Nordland Fylkeskommune Dong Energy Power A/S Vesterålskraft AS 50 % 49 % 50 % Lofotkraft Holding AS Hålogaland Kraft AS Lofotkraft Holding AS 75 % SKS Eiendom AS Troms Kraft AS Lofotkraft Holding AS NØKKELINFORMASJON KRAFTPRODuKSJON 1,3 TWh (Produksjonen selges på den europeiske kraftbørsen Nord Pool) Produksjon fra 12 kraftverk I tillegg eierandeler i andre selskaper som driver kraftproduksjon KRAFTDISTRIBuSJON Konsesjonsområde Narvik kommune nettkunder BRuTTO DRIFTSINNTEKTER 2009: 472 millioner kroner Egenkapital 2009: ca 34 % 1 1

10 NORDKRAFT AS Nordkraft er et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter i Nord-Norge. Vår kjernevirksomhet er utvikling og produksjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har vi eierandeler i lokal nettvirksomhet, energieffektivisering og kraftomsetningsvirksomhet. Nettvirksomheten distribuerer all kraft til sluttbrukere innenfor Narvik Kommune. Konsernet er kun eid av offentlige eide selskaper. Foruten ordinær vannkraft er vi også engasjert innen vindkraft og småskala vannkraftverk (småkraft). I dag består konsernet av Nordkraft AS som morselskap og flere hel- og deleide datterselskap og eierposter i andre selskap. NØKKELTALL NORDKRAFT AS KONSERN Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt Majoritetens andel Minoritetens andel BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA , ,7 Egenkapitalandel % 38,1 % 33,8 % Arbeidskapital 57,6 57,7 SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 41,02 31,09 Årsproduksjon GWh 850,4 827,1 ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr Ordinært utbytte

11 NORDKRAFT PRODUKSJON AS KRAFTPRODuSENT Nordkraft Produksjon er en av Nord-Norges største kraft-produsenter. Selskapet eier og driver 5 vannkraftverk og 1 vindmøllepark, med samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca 1 TWh. Kraftstasjonene ligger i Narvik og Tysfjord kommuner. I tillegg kommer eierposter i andre selskaper som til sammen gir eierskap på ca 1,3 TWh. Til sammen sparer det tonn CO2-utslipp årlig, sammenlignet med hvis energien hadde kommet fra fossile energikilder. Det tilsvarer utslippene til befolkningen i Narvik, Harstad, Svolvær og Sortland til sammen. Eller hele befolkningen i Tromsø. SElSKAP I utvikling Etter omstrukturering og oppkjøp de første årene etter 2000, har selskapet jobbet systematisk med å bygge opp kompetansen. Vi har sterk fokus på optimalisering av brukstid og effektkapasitet på kraftverkene. Markedshåndtering, vind- og småkraft er andre områder som det satses mye på. Energibransjen er langsiktig i tanker, ord og handlinger. Det betyr høy prioritering av eksisterende anlegg. De skal vare lenge. Bare i vedlikehold brukes det derfor millioner kr hvert år. Nordkraft Produksjon har i tillegg ambisjoner om å vokse videre. Energi produksjonen skal først og fremst øke gjennom vindkraft og småskala vannkraft. Småkraftsatsingen skjer gjennom det heleide datterselskapet Fjellkraft. Konsernets oppkjøp av Fjellkraft i 2009 er et kjempeløft for småkraftsatsingen og gir til sammen over 100 prosjekter. Nordkraft Produksjon har ansvar for å drifte og vedlikeholde alle småkraftverkene til Fjellkraft. Nordkraft Vind AS jobber med vindkraft prosjekter. Målene for videre utbygging er definerte. Samtidig er det klart at nasjonale og internasjonale rammebetingelser i høy grad påvirker satsingen på fornybar energi. Mer klimaambisiøse endringer for investerings - støtte, skatte- og avgiftssystemet og støtteordninger til FoU, er eksempler på endringer som kan slå ut i mer utbygging også for Nordkraft Produksjon. NØKKELTALL NORDKRAFT PRODUKSJON AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 40,4 % 32,0 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool 41,02 31,09 Årsproduksjon inkl KK-rettighet, GWh 850,4 827,1 ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr Mottatt konsernbidrag (-) / avgitt (+) Ordinært utbytte

12 NORDKRAFT VIND AS PRODuSERER FORNyBAR ENERgI Nordkraft Vind er et utviklingsselskap med formål å utvikle områder for kommersiell produksjon av vindkraft i regionen. Hensikten er å frembringe gode prosjekter i forhold til førende faktorer som økonomi, driftsikkerhet, mål om fornybar energi, vindressurser med mere. Selskapet er opptatt av balanserte utbygginger, bærekraftige anlegg utviklet i tett dialog med berørte parter. I tillegg er det en sentral målsetting, i samarbeid med Høgskolen i Narvik og andre deltakere, å utvikle et fagmiljø for vindkraftproduksjon i arktisk klima. Selskapet eies av Nordkraft Produksjon AS og Dong Energy Power A/S. Begge eierne er energikonsern med hovedfokus på kraftproduksjon. NygÅRDSFJEllET VINDPARK Nordkraft Vind har siden 2006 hatt 3 vindmøller i drift på Nygårdsfjellet. Etter ar selskapet fikk investeringsstøtte fra ENOVA i juli 2009, ble det tatt en beslutning om å bygge ut trinn 2. Investeringen er samlet på ca 350 millioner korner. Det skal bygges 11 nye møller med en total effekt på 26 MW. Det vil gi en samlet årlig produksjon på ca 81 GWh. Sammen med trinn 1 blir dette 14 møller med årlig produksjon på ca 106 GWh det vil si strøm til mer enn husstander. I parkområdet skal det bygges interne veier, oppstillingsplasser, et servicebygg med mere. I tillegg skal det bygges 9,5 km linjenett som skal koble seg på sentralnettet på Hergot. NØKKELTALL NORDKRAFT VIND AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 94,8 % 95,7 % Arbeidskapital ANDRE FORHOLD Investeringer Investeringstilskudd fra Enova - - Årsproduksjon MWh *I driftsresultat inngår både inntekter fra Nygårdsfjellet Vindpark og kostnader kyttet til utvikling av andre prosjekter. 22 2

13 FJELLKRAFT AS Om FJEllKRAFT AS I 2009 ble Fjellkraft et heleid datterselskap av Nordkraft. Selskapet, som ble etablert i 2003, er landets nest største utvikler av småkraftverk med en samlet prosjektportefølje på nærmere 1,5 TWh fornybar vannkraft. Fjellkraft har 6 kraftverk i drift og planlegger nå bygging av 12 tildelte konsesjoner. I tillegg er det over 100 prosjekter som er konsesjonssøkt eller under planlegging Fjellkrafts prosjekter er fordelt over hele landet med tyngdepunkt i Nord-Norge. Selskapet har hovedkontor i Oslo og virksomhet i Mo i Rana og Narvik. Fjellkraft leier fallretter av private grunneiere. Selskapet tar ansvar for søke konsesjon og planlegge kraftverkene. Når konsesjon er innvilget står Fjellkraft for bygging av kraftverket og betaler en årlig leie til grunneier for retten til å utnytte vannet til kraftproduksjon. Etter at leieavtalen er utløpt kan grunneier overta kraftverket og drive dette videre for egen regning og risiko. Fjellkraft har inngått leieavtale med over 600 grunneiere om utvikling av over 120 småkraftverk. Bygging av småkraftverk gir betydelige økonomiske ringvirkninger lokalt, både takket være investeringene slik virksomhet innebærer og som resultat av de verdier som tilføres lokalt gjennom erstatning for leie av fallretter. NØKKELTALL FJELLKRAFT AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 94,3 % 79,8 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool Årsproduksjon inkl KK-rettighet, GWh ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr Ordinært utbytte 2 2

14 NARVIK ENERGINETT AS HElT NøDVENDIg Det er Narvik Energinett som forsyner alle i kommunen med elektrisk energi til sammen elnettkunder. Når noe skjer med strømforsyningen, er det selskapets jobb å rette det opp så raskt som mulig, med minst mulig ulemper for de som er berørt. Narvik Energinett drifter en uunnværlig infrastruktur i vårt moderne samfunn. Derfor er de helt nødvendig. Formålet er å drifte og forvalte energi- og telenettet. Dette overordnede ansvaret er Narvik Energinett tildelt konsesjon for. Elnett-virksomheten er en monopol basert tjeneste, og er derfor underlagt særskilt myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har fastsatt strenge rammer for virksomheten. INFRASTRuKTuREN Det er tre hovednivåer i kraftnettet i Norge: sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. De tre nivåene er knyttet sammen, men overfører kraft på forskjellig spenningsnivå og har ulike oppgaver. Narvik har en godt utbygd infrastruktur for transport av elektrisk energi, og kraftkundene blir forsynt fra 6 større transformatorstasjoner. Narvik Energinett henter kraften fra disse transformatorstasjonene og transporterer den fram til sluttbrukerne til bolighus, industribygg, butikker, sykehuset osv. Dette er en omfattende virksomhet med mye viktig infrastruktur. Selskapet eier og drifter ca km høyspent- og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler. 442 nettransformatorer installert transformatorytelse på kva. I tillegg eier og driver selskapet gatelysnettet i Narvik på oppdrag fra Narvik kommune. HOVEDuTFORDRINgEN Hovedutfordringen innen elnettvirksomheten er å tilby kundene sikker energiforsyning innenfor gitte økonomiske rammer. Selskapet har et særlig stort ansvar fordi alle innbyggere og bedrifter i Narvik kommune er avhengig at selskapet driver sikkert og effektivt. Kun få timers strømavbrudd har store konsekvenser for kommunens innbyggere. I tillegg skal Narvik Energinett oppfylle eiernes forventninger til avkasting samtidig som effektiviseringskravene fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) skal imøte kommes. Det er gjort store investeringer i nettet de siste årene for å oppfylle alle gitte krav. Selskapet legger stor vekt på å tilrettelegge for at de som selger strøm direkte til forbrukerne kan operere under like konkurransevilkår i Narvik. Narvik Energinett har en uavhengig rolle i forhold til disse. Narvik Energinett er glad for å ha overførings tariffer (nettleie) som er blant landets laveste. Selskapet jobber kontinuerlig med å yte best mulig service også i den direkte kontakten med nettkundene. NØKKELTALL NARVIK ENERGINETT AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 47,2 % 49,0 % Arbeidskapital ANDRE FORHOLD Investeringer Antall ansatte pr Tariffutvikling husholdning v/ kwh 20,9 21,6 2 2

15 ANSATTE utdanning Høgskole/universitet: 3 år eller mer: 61 (49 %) Høgskole/universitet 1-2 år: 7 (6 %) Faglærte: 50 (41 %) Ufaglærte: 4 (4 %) Til sammen: 122 (100 %) GIR ENERGI NORDKRAFT er et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter. Vi er en av Nord-Norges største energi på ca 1,2 TWh. kraftprodusenter, og driver åtte vannkraftverk og en vindmøllepark. Med andre eierandeler gir det en samlet produksjon av ren, fornybar Våre tre kjerneroller er utvikling og produksjon av helt naturlig fornybar energi, utvikling og ivaretakelse av en helt nødvendig infrastruktur og en ikke ubetydelig lokal samfunnsrolle. Antall ansatte pr var 122. Som disse to annonsene viser, vil dette tallet øke i Menneskehetens største utfordring er klimatrusselen. Vil du være med på framtidslaget med oss? NORDKRAFTKONSERNET ønsker å bli ledende på fornybar energi i Nord-Norge. Vi satser sterkt på utbygging av ny fornybar energi og trenger flere på laget til å jobbe med alle prosjektene vi har. NORDKRAFT PRODUKSJON er et selskap i NORDKRAFT et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter. Vi er en av Nord-Norges største kraftprodusenter, og driver ni vannkraftverk og en vindmøllepark. Med andre eierandeler gir det en samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca 1,2 TWh. 6 NYE STILLINGER TIL UTBYGGING AV FORNYBAR ENERGI HELT NATURLIG I mulighetenes landsdel bygger vi ut mer ren, fornybar energi. Vil du være med på framtidslaget med oss? NORDKRAFTKONSERNET ønsker å bli ledende på fornybar energi i Nord-Norge. Vi satser sterkt på utvikling og utbygging av ny fornybar energi og trenger flere på laget til å jobbe med alle prosjektene vi har. 13 NYE STILLINGER TIL UTVIKLING OG DRIFT AV FORNYBAR ENERGI 2 sivilingeniører/ingeniører byggfag 1 sivilingeniør/ingeniør kommunalteknikk 1 sivilingeniør/ingeniør elektro/maskin 1 sivilingeniør/ingeniør nett/distribusjon Vi vil gjerne ha deg med på laget. Se fullstendig utlysning: SØKNADSFRIST 15. februar 2010 Stillingene vil organisatorisk bli plassert i vårt datterselskap Enerconsult AS. 1 daglig leder for Enerconsult AS 2 sivilingeniører/ingeniører byggfag 1 sivilingeniør/ingeniør kommunalteknikk 1 sivilingeniør/ingeniør elektro/mekanikk 1 sivilingeniør/ingeniør nett/distribusjon Vi vil gjerne ha deg med på dette. Se fullstendig utlysning: SØKNADSFRIST 31. august 2009 ENERCONSULT AS DESIGN: luto.no NORDKRAFT et kraftsenter for fornybar energi i Nord-Norge KRAFTFULL, ANSVARLIG OG NYSKAPENDE ENERcONSulTS TJENESTER Selskapet utvikler planer, gjennomfører utredninger og analyser som for eksempel lokale energiutredninger og energi- og klimaplaner. Enerconsult utarbeider også forprosjekter og tilbyr bistand i varmeprosjekter som omfatter distribusjon av nær- og fjernvarme og konverteringsanalyser med spesiell fokus på fornybar energi. Analyser av energibruk i bygg og rådgivning om effektivt energibruk er selskapets viktigste forretningsområde. ENERgIEFFEKTIVISERINg Og ENERgIOmlEggINg Ved hjelp av våre tjenester reduseres energibruken, samtidig som bruken legges om på en mer miljøvennlig måte. Dette er positivt både for den enkeltes økonomi, og samtidig et viktig bidrag i klimkampen. Alle som jobber med eller er opptatt av energispørsmål kan henvende seg til Enerconsult. Selskapets største kunder er private og offentlige byggeiere, offentlig sektor generelt, energiverk samt andre konsulenter, utbyggere og entreprenører. NØKKELTALL ENERCONSULT AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 68,3 % 66,6 % Arbeidskapital ANDRE FORHOLD Investeringer Antall ansatte pr Kapitalinnskudd ved etablering - - Sterk og solid vekst RESULTATUTVIKLING KONSERN (etter skatt) Nordkraft har hatt en solid vekst siden Selskapet har tatt viktige skritt for å realisere strategien om å bli et ledende energikonsern i Nord- Norge, og har styrket posisjonen for deltakelse i ytterligere omstruktureringer i næringen

20. ÅRGANG. Best i klassen. Fornybart Narvik-miljø

20. ÅRGANG. Best i klassen. Fornybart Narvik-miljø Nr. 4 2010 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG FOKUS: Fornybar energi: Vindkraft, småkraftverk, havkraft og alternativ energi. Denne utgave av NæringsRapport: Nærgående om kraftmarkedet i Nord Norge Best

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 INNHOLD 9 Dette Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, Istockphoto.com og Tank En

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge Nr. 4 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Kraft og Energi -Fornybar energi Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge I mer enn 10 år har Boris Benulic ledet Troms Kraft sin satsning i Sverige,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 05 ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling... 18 Årsberetning... 23 Årsregnskap... 31 English Summary...

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i 2011 2013 bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 4:5 KUN FORNYBAR ENERGI Vi garanterer at kundene kun mottar kraft fra fornybare energikilder, og håper å inspirere flest mulig til å ta et større ansvar for miljøet.

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Verdsettelse NTE Holding AS Corporate Valuation NTE Holding AS Tom Kenneth Green ØKA 390 Bachelorgradsoppgave i Økonomi og administrasjon HINT Steinkjer Høgskolen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Grenlands nye storstue for idrett og kultur

Grenlands nye storstue for idrett og kultur SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2006 06 ÅRSRAPPORT 2006 Skagerak Arena: Grenlands nye storstue for idrett og kultur Energiskolen: Lærer elever el-sikkerhet Skagerak-eierskap: Gullgruve for kommunene i Grenland

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Utålmodig langsiktighet yses oppdrag

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Forsanvatn kraftverk

Forsanvatn kraftverk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Byggingen av Forsanvatn kraftverk godt i gang Forsanvatn kraftverk skal stå ferdig våren 2013 med

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer