GIR ENERGI ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIR ENERGI ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 GIR ENERGI ÅRSRAPPORT

2 2009 INNHOLD KJÆRE LESER 04 NORDKRAFTS ROLLER 05 FORNYBAR ENERGI 06 EN HELT NØDVENDIG INFRASTRUKTUR 08 ENERGIEFFEKTIVISERING 10 SAMFUNNSROLLEN 12 TYSFJORD 14 NORDKRAFT ARENA 16 EIERINTERESSER, NØKKELINFORMASJON 17 NORDKRAFT 18 NORDKRAFT PRODUKSJON 20 NORDKRAFT VIND 22 FJELLKRAFT 24 NARVIK ENERGINETT 26 ENERCONSULT 28 RESULTATUTVIKLING KONSERN, ANSATTE 29 BILDER FRA ET EVENTYRLIG ÅR 30 VÅRE KRAFTVERK 34 Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. DESIGN OG PRODUKSJON: Luto FOTOS: Nordkraft, Luto TRYKK: Nor-Trykk

3 Stetind. Kraftuttrykk Energibransjen har mange ord og uttrykk som kan være vanskelig å huske, forstå eller bruke. Vi gir deg noen uttrykk det kan være nyttig å kjenne til. KIlOwATTImE (kwh) 1 kwh er like mye energi som brukes når en vifteovn på watt står på i en time. Energiforbruket i et vanlig bolighus ligger i snitt på rundt kilowattimer i året. megawattime (mwh) 1 MWh er det samme som kwh. Blide damer i Vinterfestuka gigawattime (gwh) 1 GWh er én million kilowatt produsert eller brukt i én time. TERAwATTImE (Twh) Tilsvarer en milliard kilowattimer. I Norge brukes det totalt rundt 125 TWh elektrisk energi årlig. Kjære leser Det du holder i hånda nå er et forsøk på å fortelle om utviklinga i Nordkraft på en enkel og forhåpentligvis levende måte. Å fortelle om Nordkraft (tidligere Narvik Energi), er å fortelle om grønn verdiskapning. Vi produserer fornybar energi fra vann- og vindkraftverk. På denne måten kan vi yte vårt lille bidrag til løsningene på vår tids store utfordring klimautfordringen. Når dette også skaper arbeidsplasser, både hos oss selv og våre underleverandører, vil grønn verdiskapning både være en riktig og dekkende beskrivelse av våre aktiviteter var resultatmessig det beste året for Nordkraft noen sinne. Halvparten av overskuddet ble utbetalt som utbytte til våre eiere 71,9 mill kr. I 2010 fortsetter veksten. Vi ansetter et høyt antall nye medarbeidere, til sammen mer enn 20. Dermed vil vi være mellom 140 og 150 ansatte ved årsskiftet. Hovedårsaken er utvikling, utbygging og drift av nye kraftverk. I april startet anleggsarbeidet for våre 11 nye vindmøller på Nygårdsfjellet. Nye små vannkraftverk kommer også til, både i vår region og i resten av landet, i år også i Rogaland. Vi har også spennende og helt nødvendig virksomhet lokalt i Narvik gjennom nettselskapet Narvik Energinett den moderne utgaven av det tradisjonelle everket. Et annet datterselskap er Enerconsult, som bl a driver med energirådgivning overfor bedrifter og privatpersoner. De forteller oss rett og slett om hvordan vi kan bruke strømmen mer effektivt og helst bruke minst mulig.. Jeg startet som adm dir i Nordkraft sist høst, etter noen år vekk (langt vekk) fra denne regionen, de siste fem i Tanzania - Afrika. Det jeg har møtt i Nordkraft er en meget kompetent og spennende organisasjon som både har stor driftskompetanse og stor endringsvillighet. Dette har resultert i ei spennende utvikling for konsernet. Samtidig som vi er opptatt av ekspansjon og nyinvesteringer har drift og vedlikehold av eksisterende anlegg topp prioritet. For meg personlig er det også artig å komme tilbake til områder hvor jeg har oppholdt meg før. Tysfjord er etter Narvik den viktigste kommunen vi har virksomhet i. Selvfølgelig har overgangen fra Afrika til hjemlige forhold også hatt sine utfordringer. Med til dels svært lave temperaturer og sur vind som vi opplevde mot slutten av fjor året og starten av året i år er det klart at vi merket klimaforskjellene godt. Men etter trekvart år i den fornybare energibransjen, vet jeg at selv om nedbør og sur vind kan være litt trasig, er det råstoff for fornybar energi. Og et viktig bidrag for å møte klimatrusselen verden står overfor. God lesning! Klaus Hvassing administrerende direktør Nord Pool markedsplassen I Norden er det et felles marked for kraft. Kraftprodusenter og kraftleverandører selger og kjøper kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. KRAFTmARKED, NORD POOl Nord Pool er en markedsplass for kraftomsetning i Europa, og legger gjennom sin virksomhet grunnlaget for et vel fungerende kraftmarked. KRAFTlEVERANDøR En kraftleverandør kjøper kraft og selger den videre til sluttbruker. Du kan velge mellom mange forskjellige kraftleverandører med forskjellige priser og avtalevilkår. Du finner en oversikt over kraftleverandører på KRAFTPRODuSENT Nordkraft er en kraftprodusent, og selger fornybar energi til markedet. Vi selger ikke kraft direkte til sluttbruker.

4 Fornybar energi Fjern gul Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. Fornybare energikilder er for eksempel vannkraft og vindkraft. VANNKRAFT Vannkraft er den desidert viktigste kilden til elektrisitetsproduksjon i Norge i dag, og vil være det i framtida. Nordkraft har for tiden 5 tradisjonelle vannkraftverk i området fra Tysfjord i sør til Nygårdsfjellet i nord. I tillegg har konsernet flere småkraftverk gjennom datterselskapet Fjelkraft. Disse fins over hele landet. SmÅKRAFT Gjennom oppkjøpet av Fjellkraft i 2009, har Nordkraft tatt et strategisk valg med hensyn til miljøet. Små vannkraftverk etableres ofte i bekker og mindre elver uten reguleringsmagasiner. Kraftverkenes produksjon vil da variere med tilsiget av vann. Siden disse kraftverkene sjeldent magasinerer vannet, kan de ofte bygges uten store konsekvenser for natur og miljø. VINDKRAFT På verdensbasis er vindkraft den hurtigst voksende energiteknologien målt i prosentvis økning i årlig installert kapasitet. Foto: Jørn Indresand I vindparken på Nygårdsfjellet bygges det 11 nye vindmøller. Vindparken vil stå ferdig i desember 2011, og da bestå av 14 møller som produserer fornybar energi. Det dekker behovet til ca husstander.

5 Energieffektivisering Den reneste kraften kommer verken fra vannkraft eller vindkraft. Den reneste kraften er den man aldri trenger å produsere. Enerconsult er et heleid datterselskap i Nordkraftkonsernet. Selskapet rådgir og tilbyr løsninger som bidrar til et mer effektivt energibruk som fremmer anvendelsen av fornybare og miljøvennlige energikilder. Å redusere behovet for energi er det mest effektive tiltaket både for deg og for miljøet. Skal du spare energi, bør du vurdere tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen og reduserer det totale energibehovet. En stor andel av strømforbruket vårt går til oppvarming. Derfor har du mest å hente her dersom du virkelig skal spare. EFFEKTIVE TIlTAK FOR STRømSPARINg 1. Reduser oppvarmingsbehovet Mye av energien du bruker går til å varme opp rom og vann. Isolerer du bedre og reduserer varmetap fra vinduer, kan du halvere energibehovet. Husk å kjøpe A-merket elektrisk utstyr. Et godt ventilasjonssystem bruker den gamle varme lufta til å varme opp den kalde friske lufta. Energimerking av bolig Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. For å få energiattesten må du fylle ut et skjema på Du trenger pinkoder til MinID, gårds- og bruksnummer og kommunenummeret der du bor. MinID er din private innlogging til offentlige tjenester. Nye pinkoder kan bestilles på Kommunenummeret finner du for eksempel på Wikipedia. A ER BEST Opplysningene du skal fylle inn dreier seg om byggeår, hvor stor boligen din er og hvordan den varmes opp. 2. Bruk strømmen effektivt Styring av ventilasjon, oppvarming og belysning sørger for at du har det komfortabelt når du er hjemme og sparer energi når du er borte. 3. Alternativer til strøm Varmepumpe, pelletskamin eller effektive vedovner er eksempler på varmekilder som bruker lite strøm, og gir god varme. Etter at du har fylt inn opplysningene, får boligen en karakter på skalaen A til G, hvor A er best. Eksisterende boliger i dag vil får karakteren E, F og G. Nye boliger vil få C eller D hvis de er bygd etter dagens byggeforskrifter. For å få A eller B må du ha et lavenergieller passivhus. Boligeiere kan gjøre flere ting for å få bedre energikarakter: Varmepumpe, etterisolering og utskiftning av vinduer gjør boligen mer energieffektiv. lønner SEg Energimerking blir obligatorisk for alle med bolig og fritidsbolig over 50 kvadratmeter fra 1. juli. Energiattesten er gyldig i ti år og skal ligge ved salgsdokumentene i en salgs- og utleiesituasjon. Enova Svarer kan gratis kontaktes på telefon , eller på 8 9

6 Vi er høy klatrer i t og lavt; graver i bmaster og reparere, akken for å og alltid vedlikeholde du har ly sørge for at sikker for s, varme og strøm. syning av En helt nødvendig infrastruktur Narvik Energinett eier og drifter distribusjonsnettet i Narvik kommune, og har snart 100 års erfaring med det. STABIl Og SIKKER levering AV STRøm Vi planlegger, bygger og vedlikeholder et moderne og sikkert nett Vi jobber hele tiden forå hindre skader forårsaket av strøm NÅR STRømmEN går Det er oss du må kontakte når strømmen går. Ring Ser du noe farlig (ledninger på bakken eller lignende), ber vi deg kontakte oss Skal du grave i bakken eller felle trær nær en ledning, kontakt oss måleravlesning Du kan levere måleravlesning via web, eller telefon. Via våre nettsider logger du deg inn med kundenummer og PIN-kode. Du kan også ringe strømtelefonen: FJERNAVlESNINg On noen få år får vi automatisk fjernavlesning. Da leser vi av strømmen for deg. Narvik Energinett vil være ferdig med innføringen av dette i god tid før 2016, som er målet NVE har satt for innføring i hele landet. NETTlEIEN Narvik Energinett er ansvarlig for å transportere strømmen du kjøper fra en kraftleverandør. For leie av nett til en bolig må du inngå en avtale med oss. Nettleien i Narvik er en av landets billigste. Torbjørn Dåback og Kristian Johansen

7 Samfunnsrollen Nordkraft har et ansvar for å bidra til samfunnet, men vi har samtidig egeninteresse av å ha virksomheten vår i samfunn som er levende og attraktive. Det er en fordel for oss at våre ansatte trives i fritiden, at det er gode kompetansemiljø å samarbeide med og at det er lett å rekruttere nye ansatte som gjerne vil bo i et attraktivt lokalsamfunn. ARBEIDSPlASSER, SKATTEBIDRAg Og OFFENTlIg VElFERD Skatter og avgifter, årlig utbytte til eierne NHOs samfunnsregnskap viser at hver arbeidsplass hos Nordkraft skaper to arbeidsplasser hos leverandører Det samlede skattebidraget er på 153 mill kr i 2009 nger på Ne wton -rom met. VÅR SATS IN.no. vik skole is på Bjerk G PÅ SKAP Ankenes Alpinklubb. : luto URLIG msp Bordtenn 12 LT NA T KulTuR, IDRETT Og FRIluFTSlIV det gode liv Sponsing med vekt på barn og unge og langsiktighet Årlig pengestrøm til natur og friluft gjennom blant annet Sildvikmidlene og Sørfjordmidlene FORN YBAR ENER GI ER V Arbe idspla sser: arbeid 130 e sp gne a levera lass hos nsatt Nord ndøre e. I kraft r to arb tillegg sk Skatt aper einnte eidsp hver lasse eiend kter: r hos omss perso katt, nskatt skatt natu eb fra an 137 m idraget so rressurs sa tt e sk ill kr i 200 m følge av att. Det sa, selskapss 8 Ringv vår vi katt, ir rksom mlede lokalt kninger ve het va d bety r på d elig k Årlig jøp a avka v vare stnin r og tj g/utb Årlig enest ytte peng er og ve estrø rdiøk m til Årlig ning ti nærin peng e g l Sildvi strøm sfond eiern e kmid e ti t l natur lene og fril uft gje nnom blant NORD KRAF annet KRAF T et TF kr ULL, Fotballskole I HE Sk fra avttebid vi år raget kanrksomhe fina t års nsie v 6 r e: 177 barne erk i off syke hage. sek hje pla tor DESIGN NæRINgSlIV Og NæRINgSuTVIKlINg Kjøp av varer og tjenester lokalt Årlig pengestrøm til kommunens næringsfond Medlem i Narvik Næringsforum Medeier i Futurum AS Forskningsparken AS Narvik Kapital AS Funn-IT AS Hurtigruten ASA NERG utdanning Og FORSKNINg Samarbeidsavtale med HiN, som inkluderer finansiering av FoU og vitenskapelige stillinger Samarbeidsavtaler med videregående skoler Samarbeid med grunnskolen 8-åri Skattebidraget i 2009 fra vår virksomhet kan finansiere 290 årsverk i offentlig sektor, eller 190 sykehjemsplasser, eller barnehageplasser GIR E ANSV aftsen ARLI ter for fo rn G OG NYSK ybar ener gi i No APEN DE rd-nor ge EKST Mede ie Kapit r i Futuru m, Fo al, FU rs N Næri ngsfo N-IT, Hurt kningspark igrute rum e Sama n og m n i Narvik rbeid, Na edlem sa av Fo i Narv rvik vtale U ik videre og vitensk med HiN, som in apeli gåen ge st de sk kl u d il erer fi Spon oler o linge sing r. g n a S g n a ru si marb med nnsko eid m ering vekt Utbyg len ed på ba g rn og en sa inga av Ny unge m g og lan forsk funnspak årdsfjelle gsikt t vind ke m ning o ighet ed st park g utb øtt yggin tr g av k e til kultu inn 2 utlø r rigsm ser innesm og idrett, erker Mer in form asjon finne r du p å ww w.no rdkra ft.no Bjørn Framnes, groms Plass. s lasse ser elle eller r r

8 Tysfjord Nordkraft har en sterk tilknytning til Tysfjord. Vi er forpliktet til å gi tilbake til Tysfjordsamfunnet, og er takknemlige for å være i en posisjon som gjør det mulig for oss å bidra. VÅRE KRAFTVERK I TySFJORD Nordkraft driver ett stort og ett lite kraftverk i Sørfjord i Tysfjord. Sørfjord 1 på 60 MW, som utnytter fallet på opptil 515 meter mellom Brynvatn og kraftstasjonen som er bygget 400 meter inne i fjellet. Sørfjord 2 utnytter fallet på opptil 62 meter mellom Kjerringvann og Brynvatn. Denne er på 4 MW. Sørfjord 2 produserer årlig ca 10 GWh, og i Sørfjord 1 er årsproduksjon på ca 260 GWh. ENERGIBANKEN Sparebanken Narvik og Nordkraft har formalisert et samarbeid om tildeling av sponsormidler i Tysfjord kommune. Nyskapningen har fått navnet Energibanken. Felles verdier og felles ambisjoner om å skape livskraftige lokalsamfunn er bakgrunnen for dette initiativet. Gjennom Energibanken har bedriftene satt av en pott på kroner til fordeling i Energibanken vil gjennomføre flere runder med tildelinger i løpet av året, uten at det foreløpig er satt bestemte datoer for dette. Det betyr at man kan sende inn søknader fortløpende. Storjord og omegn Il i viktig kamp. 1 Elevene på Kjøpsvik ungdomsskole lagde eget kraftverk. Sofie Braseth, Trygve André Verdier Pedersen og marius Knutsen Jakobsen. 1

9 Navnet på Narviks nye storstue er Nordkraft Arena. Hallen bygges i byens nye sentrale aktivitetsområde og vil bli et levende og vitalt bygg. Nordkraft Arena ligger i Narvik, men er et bygg for hele regionen. HOVEDSPONSOR Nordkraft Arena er en forutsetning for ishockeyklubben i Narvik sin aktivitet og framtid, nå som ishockeyforbundet satser på å spre sporten i Nord-Norge. Som mangeårig samarbeidspartner har vi med beundring sett på klubbens arbeid for å få et gjennombrudd for hockey i Nord-Norge med en slik hall. Derfor har Nordkraft inngått en stor avtale om profileringsrettigheter til hallen. I tillegg har Narvik Ishockeyklubb og Nordkraft inngått en avtale der Nordkraft er hovedsponsor. miljøvennlig Som stor nordnorsk produsent av fornybar energi, har Nordkraft også lagt stor vekt på at hallen skal være et framtidsrettet og miljøvennlig bygg. Det søkes løsninger basert på fornybar kraft, velges energieffektive løsninger for driften og en energieffektiv bruk av overskuddsenergi og miljøvennlig valg av kjølemiddel. Nordkraft legger veldig stor vekt på at hallen skal være en flerbrukshall. Den skal huse annen idrett og i tillegg være en storstue for kulturopplevelser. Flere viktige investeringer er på gang i det nye sentrumsområdet. Hotell, handelsparker og andre bygg. EIERINTERESSER EIERANDELER I ØVRIGE SELSKAPER: Futurum AS Forskningsparken AS Narvik Kapital AS Narvik Næringsforum Funn IT AS Hurtigruten ASA Hålogaland Kraft AS 16,66 % Narvik Kommune Dong Energy Power A/S 50,01 % 33,33 % NORDKRAFT AS 75,3 % 100 % 100 % 24,7 % Fjellkraft AS Nordkraft Produksjon AS Naturgass Nord AS Enerconsult AS 100 % 15 % 50 % 50 % 50 % 50 % 51 % 50 % 25 % Salten Kraftsamband AS Nordlandskraft AS Nordkraft Vind AS Vesterålskraft Vind AS Lofotkraft Vind AS Narvik Energinett AS Kraftinor AS Nordnorsk Havkraft AS 23,66 % Dong Energy Power A/S 50 % 50 % 50 % Nordland Fylkeskommune Dong Energy Power A/S Vesterålskraft AS 50 % 49 % 50 % Lofotkraft Holding AS Hålogaland Kraft AS Lofotkraft Holding AS 75 % SKS Eiendom AS Troms Kraft AS Lofotkraft Holding AS NØKKELINFORMASJON KRAFTPRODuKSJON 1,3 TWh (Produksjonen selges på den europeiske kraftbørsen Nord Pool) Produksjon fra 12 kraftverk I tillegg eierandeler i andre selskaper som driver kraftproduksjon KRAFTDISTRIBuSJON Konsesjonsområde Narvik kommune nettkunder BRuTTO DRIFTSINNTEKTER 2009: 472 millioner kroner Egenkapital 2009: ca 34 % 1 1

10 NORDKRAFT AS Nordkraft er et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter i Nord-Norge. Vår kjernevirksomhet er utvikling og produksjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har vi eierandeler i lokal nettvirksomhet, energieffektivisering og kraftomsetningsvirksomhet. Nettvirksomheten distribuerer all kraft til sluttbrukere innenfor Narvik Kommune. Konsernet er kun eid av offentlige eide selskaper. Foruten ordinær vannkraft er vi også engasjert innen vindkraft og småskala vannkraftverk (småkraft). I dag består konsernet av Nordkraft AS som morselskap og flere hel- og deleide datterselskap og eierposter i andre selskap. NØKKELTALL NORDKRAFT AS KONSERN Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt Majoritetens andel Minoritetens andel BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA , ,7 Egenkapitalandel % 38,1 % 33,8 % Arbeidskapital 57,6 57,7 SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 41,02 31,09 Årsproduksjon GWh 850,4 827,1 ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr Ordinært utbytte

11 NORDKRAFT PRODUKSJON AS KRAFTPRODuSENT Nordkraft Produksjon er en av Nord-Norges største kraft-produsenter. Selskapet eier og driver 5 vannkraftverk og 1 vindmøllepark, med samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca 1 TWh. Kraftstasjonene ligger i Narvik og Tysfjord kommuner. I tillegg kommer eierposter i andre selskaper som til sammen gir eierskap på ca 1,3 TWh. Til sammen sparer det tonn CO2-utslipp årlig, sammenlignet med hvis energien hadde kommet fra fossile energikilder. Det tilsvarer utslippene til befolkningen i Narvik, Harstad, Svolvær og Sortland til sammen. Eller hele befolkningen i Tromsø. SElSKAP I utvikling Etter omstrukturering og oppkjøp de første årene etter 2000, har selskapet jobbet systematisk med å bygge opp kompetansen. Vi har sterk fokus på optimalisering av brukstid og effektkapasitet på kraftverkene. Markedshåndtering, vind- og småkraft er andre områder som det satses mye på. Energibransjen er langsiktig i tanker, ord og handlinger. Det betyr høy prioritering av eksisterende anlegg. De skal vare lenge. Bare i vedlikehold brukes det derfor millioner kr hvert år. Nordkraft Produksjon har i tillegg ambisjoner om å vokse videre. Energi produksjonen skal først og fremst øke gjennom vindkraft og småskala vannkraft. Småkraftsatsingen skjer gjennom det heleide datterselskapet Fjellkraft. Konsernets oppkjøp av Fjellkraft i 2009 er et kjempeløft for småkraftsatsingen og gir til sammen over 100 prosjekter. Nordkraft Produksjon har ansvar for å drifte og vedlikeholde alle småkraftverkene til Fjellkraft. Nordkraft Vind AS jobber med vindkraft prosjekter. Målene for videre utbygging er definerte. Samtidig er det klart at nasjonale og internasjonale rammebetingelser i høy grad påvirker satsingen på fornybar energi. Mer klimaambisiøse endringer for investerings - støtte, skatte- og avgiftssystemet og støtteordninger til FoU, er eksempler på endringer som kan slå ut i mer utbygging også for Nordkraft Produksjon. NØKKELTALL NORDKRAFT PRODUKSJON AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 40,4 % 32,0 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool 41,02 31,09 Årsproduksjon inkl KK-rettighet, GWh 850,4 827,1 ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr Mottatt konsernbidrag (-) / avgitt (+) Ordinært utbytte

12 NORDKRAFT VIND AS PRODuSERER FORNyBAR ENERgI Nordkraft Vind er et utviklingsselskap med formål å utvikle områder for kommersiell produksjon av vindkraft i regionen. Hensikten er å frembringe gode prosjekter i forhold til førende faktorer som økonomi, driftsikkerhet, mål om fornybar energi, vindressurser med mere. Selskapet er opptatt av balanserte utbygginger, bærekraftige anlegg utviklet i tett dialog med berørte parter. I tillegg er det en sentral målsetting, i samarbeid med Høgskolen i Narvik og andre deltakere, å utvikle et fagmiljø for vindkraftproduksjon i arktisk klima. Selskapet eies av Nordkraft Produksjon AS og Dong Energy Power A/S. Begge eierne er energikonsern med hovedfokus på kraftproduksjon. NygÅRDSFJEllET VINDPARK Nordkraft Vind har siden 2006 hatt 3 vindmøller i drift på Nygårdsfjellet. Etter ar selskapet fikk investeringsstøtte fra ENOVA i juli 2009, ble det tatt en beslutning om å bygge ut trinn 2. Investeringen er samlet på ca 350 millioner korner. Det skal bygges 11 nye møller med en total effekt på 26 MW. Det vil gi en samlet årlig produksjon på ca 81 GWh. Sammen med trinn 1 blir dette 14 møller med årlig produksjon på ca 106 GWh det vil si strøm til mer enn husstander. I parkområdet skal det bygges interne veier, oppstillingsplasser, et servicebygg med mere. I tillegg skal det bygges 9,5 km linjenett som skal koble seg på sentralnettet på Hergot. NØKKELTALL NORDKRAFT VIND AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 94,8 % 95,7 % Arbeidskapital ANDRE FORHOLD Investeringer Investeringstilskudd fra Enova - - Årsproduksjon MWh *I driftsresultat inngår både inntekter fra Nygårdsfjellet Vindpark og kostnader kyttet til utvikling av andre prosjekter. 22 2

13 FJELLKRAFT AS Om FJEllKRAFT AS I 2009 ble Fjellkraft et heleid datterselskap av Nordkraft. Selskapet, som ble etablert i 2003, er landets nest største utvikler av småkraftverk med en samlet prosjektportefølje på nærmere 1,5 TWh fornybar vannkraft. Fjellkraft har 6 kraftverk i drift og planlegger nå bygging av 12 tildelte konsesjoner. I tillegg er det over 100 prosjekter som er konsesjonssøkt eller under planlegging Fjellkrafts prosjekter er fordelt over hele landet med tyngdepunkt i Nord-Norge. Selskapet har hovedkontor i Oslo og virksomhet i Mo i Rana og Narvik. Fjellkraft leier fallretter av private grunneiere. Selskapet tar ansvar for søke konsesjon og planlegge kraftverkene. Når konsesjon er innvilget står Fjellkraft for bygging av kraftverket og betaler en årlig leie til grunneier for retten til å utnytte vannet til kraftproduksjon. Etter at leieavtalen er utløpt kan grunneier overta kraftverket og drive dette videre for egen regning og risiko. Fjellkraft har inngått leieavtale med over 600 grunneiere om utvikling av over 120 småkraftverk. Bygging av småkraftverk gir betydelige økonomiske ringvirkninger lokalt, både takket være investeringene slik virksomhet innebærer og som resultat av de verdier som tilføres lokalt gjennom erstatning for leie av fallretter. NØKKELTALL FJELLKRAFT AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 94,3 % 79,8 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool Årsproduksjon inkl KK-rettighet, GWh ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr Ordinært utbytte 2 2

14 NARVIK ENERGINETT AS HElT NøDVENDIg Det er Narvik Energinett som forsyner alle i kommunen med elektrisk energi til sammen elnettkunder. Når noe skjer med strømforsyningen, er det selskapets jobb å rette det opp så raskt som mulig, med minst mulig ulemper for de som er berørt. Narvik Energinett drifter en uunnværlig infrastruktur i vårt moderne samfunn. Derfor er de helt nødvendig. Formålet er å drifte og forvalte energi- og telenettet. Dette overordnede ansvaret er Narvik Energinett tildelt konsesjon for. Elnett-virksomheten er en monopol basert tjeneste, og er derfor underlagt særskilt myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har fastsatt strenge rammer for virksomheten. INFRASTRuKTuREN Det er tre hovednivåer i kraftnettet i Norge: sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. De tre nivåene er knyttet sammen, men overfører kraft på forskjellig spenningsnivå og har ulike oppgaver. Narvik har en godt utbygd infrastruktur for transport av elektrisk energi, og kraftkundene blir forsynt fra 6 større transformatorstasjoner. Narvik Energinett henter kraften fra disse transformatorstasjonene og transporterer den fram til sluttbrukerne til bolighus, industribygg, butikker, sykehuset osv. Dette er en omfattende virksomhet med mye viktig infrastruktur. Selskapet eier og drifter ca km høyspent- og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler. 442 nettransformatorer installert transformatorytelse på kva. I tillegg eier og driver selskapet gatelysnettet i Narvik på oppdrag fra Narvik kommune. HOVEDuTFORDRINgEN Hovedutfordringen innen elnettvirksomheten er å tilby kundene sikker energiforsyning innenfor gitte økonomiske rammer. Selskapet har et særlig stort ansvar fordi alle innbyggere og bedrifter i Narvik kommune er avhengig at selskapet driver sikkert og effektivt. Kun få timers strømavbrudd har store konsekvenser for kommunens innbyggere. I tillegg skal Narvik Energinett oppfylle eiernes forventninger til avkasting samtidig som effektiviseringskravene fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) skal imøte kommes. Det er gjort store investeringer i nettet de siste årene for å oppfylle alle gitte krav. Selskapet legger stor vekt på å tilrettelegge for at de som selger strøm direkte til forbrukerne kan operere under like konkurransevilkår i Narvik. Narvik Energinett har en uavhengig rolle i forhold til disse. Narvik Energinett er glad for å ha overførings tariffer (nettleie) som er blant landets laveste. Selskapet jobber kontinuerlig med å yte best mulig service også i den direkte kontakten med nettkundene. NØKKELTALL NARVIK ENERGINETT AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 47,2 % 49,0 % Arbeidskapital ANDRE FORHOLD Investeringer Antall ansatte pr Tariffutvikling husholdning v/ kwh 20,9 21,6 2 2

15 ANSATTE utdanning Høgskole/universitet: 3 år eller mer: 61 (49 %) Høgskole/universitet 1-2 år: 7 (6 %) Faglærte: 50 (41 %) Ufaglærte: 4 (4 %) Til sammen: 122 (100 %) GIR ENERGI NORDKRAFT er et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter. Vi er en av Nord-Norges største energi på ca 1,2 TWh. kraftprodusenter, og driver åtte vannkraftverk og en vindmøllepark. Med andre eierandeler gir det en samlet produksjon av ren, fornybar Våre tre kjerneroller er utvikling og produksjon av helt naturlig fornybar energi, utvikling og ivaretakelse av en helt nødvendig infrastruktur og en ikke ubetydelig lokal samfunnsrolle. Antall ansatte pr var 122. Som disse to annonsene viser, vil dette tallet øke i Menneskehetens største utfordring er klimatrusselen. Vil du være med på framtidslaget med oss? NORDKRAFTKONSERNET ønsker å bli ledende på fornybar energi i Nord-Norge. Vi satser sterkt på utbygging av ny fornybar energi og trenger flere på laget til å jobbe med alle prosjektene vi har. NORDKRAFT PRODUKSJON er et selskap i NORDKRAFT et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter. Vi er en av Nord-Norges største kraftprodusenter, og driver ni vannkraftverk og en vindmøllepark. Med andre eierandeler gir det en samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca 1,2 TWh. 6 NYE STILLINGER TIL UTBYGGING AV FORNYBAR ENERGI HELT NATURLIG I mulighetenes landsdel bygger vi ut mer ren, fornybar energi. Vil du være med på framtidslaget med oss? NORDKRAFTKONSERNET ønsker å bli ledende på fornybar energi i Nord-Norge. Vi satser sterkt på utvikling og utbygging av ny fornybar energi og trenger flere på laget til å jobbe med alle prosjektene vi har. 13 NYE STILLINGER TIL UTVIKLING OG DRIFT AV FORNYBAR ENERGI 2 sivilingeniører/ingeniører byggfag 1 sivilingeniør/ingeniør kommunalteknikk 1 sivilingeniør/ingeniør elektro/maskin 1 sivilingeniør/ingeniør nett/distribusjon Vi vil gjerne ha deg med på laget. Se fullstendig utlysning: SØKNADSFRIST 15. februar 2010 Stillingene vil organisatorisk bli plassert i vårt datterselskap Enerconsult AS. 1 daglig leder for Enerconsult AS 2 sivilingeniører/ingeniører byggfag 1 sivilingeniør/ingeniør kommunalteknikk 1 sivilingeniør/ingeniør elektro/mekanikk 1 sivilingeniør/ingeniør nett/distribusjon Vi vil gjerne ha deg med på dette. Se fullstendig utlysning: SØKNADSFRIST 31. august 2009 ENERCONSULT AS DESIGN: luto.no NORDKRAFT et kraftsenter for fornybar energi i Nord-Norge KRAFTFULL, ANSVARLIG OG NYSKAPENDE ENERcONSulTS TJENESTER Selskapet utvikler planer, gjennomfører utredninger og analyser som for eksempel lokale energiutredninger og energi- og klimaplaner. Enerconsult utarbeider også forprosjekter og tilbyr bistand i varmeprosjekter som omfatter distribusjon av nær- og fjernvarme og konverteringsanalyser med spesiell fokus på fornybar energi. Analyser av energibruk i bygg og rådgivning om effektivt energibruk er selskapets viktigste forretningsområde. ENERgIEFFEKTIVISERINg Og ENERgIOmlEggINg Ved hjelp av våre tjenester reduseres energibruken, samtidig som bruken legges om på en mer miljøvennlig måte. Dette er positivt både for den enkeltes økonomi, og samtidig et viktig bidrag i klimkampen. Alle som jobber med eller er opptatt av energispørsmål kan henvende seg til Enerconsult. Selskapets største kunder er private og offentlige byggeiere, offentlig sektor generelt, energiverk samt andre konsulenter, utbyggere og entreprenører. NØKKELTALL ENERCONSULT AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 68,3 % 66,6 % Arbeidskapital ANDRE FORHOLD Investeringer Antall ansatte pr Kapitalinnskudd ved etablering - - Sterk og solid vekst RESULTATUTVIKLING KONSERN (etter skatt) Nordkraft har hatt en solid vekst siden Selskapet har tatt viktige skritt for å realisere strategien om å bli et ledende energikonsern i Nord- Norge, og har styrket posisjonen for deltakelse i ytterligere omstruktureringer i næringen

16 Bilder fra et eventyrlig år med Nordkraft El&IT markerer 25 og 40 års virke for veteraner. Februar For tredje gang har Enova valgt Enerconsult til jobben med nasjonal informasjons- og rådgivningstjeneste for energispørsmål. 3 Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen la ned grunnsteinen til Nygårdsfjellet vindpark trinn 2. September grunneiernes døtre åpnet Virakelva kraftverk juni lappvikelva oktober Anleggsvei til trinn 2, Nygårdsfjellet vindpark. April

17 HVA SKJER I NORDKRAFT-KONSERNET Bilder fra et eventyrlig Det har vært et aktivt år, og mange milepæler, både store og små, er nådd. år med Nordkraft Aksel lund Svindal i Nm i Narvik, mars Elever fra Kjøpsvik ungdomsskole demonstrerer et minikraftverk. 2 Ankenes Skolekorps på gatekonsert i England. 3 Vinterfestuka 2010 groms Plass. 4 Nordkraft samarbeidet med Narvik VAR om et skilt som viser et kinderegg av en ressursutnyttelse. Skiltet ble avduket 18. september Byggingen av Nordkraft Arena har startet, noe guttene i Narvik Ishockeyklubb setter pris på. Faksimile fra Fremover 15. oktober Fra Newton-rommet Vu 2010.

18 KRAFTVERK NORDKRAFT PRODUKSJON NygÅRD KRAFTVERK Satt i drift: 1932 Årsproduksjon: 110 gwh Turbiner: 3 - Francis Effekt: 25 mw HÅKVIK KRAFTVERK Satt i drift: 1954 middelproduksjon: 41 gwh Turbiner: 2 Francis Effekt: 11 mw TARAlDSVIK KRAFTVERK Satt i drift: 1985 middelproduksjon: 10 gwh Turbin: 1 Pelton Effekt: 1,4 mw SøRFJORD KRAFTVERK 1 Satt i drift: 1983 middelproduksjon: 260 gwh Turbiner: 1 Francis Effekt: 67 mw SIlDVIK KRAFTVERK Satt i drift: 1982 middelproduksjon: 220 gwh Turbin: 1 - Pelton Effekt: 60 mw NygÅRDSFJEllET VINDPARK Satt i drift: 2006 middelproduksjon: 25 gwh Turbiner: 3 Effekt: 7 mw SMÅKRAFTVERK FJELLKRAFT SIRKElVANN KRAFTVERK Narvik kommune, Nordland Satt i drift: 1999 middelproduksjon: 4,2 gwh Turbin: 1 Kaplan Effekt: 0,7 mw KJETlAND KRAFTVERK masfjorden kommune, Hordaland Satt i drift: 2003 Årsproduksjon : 6 gwh Turbin: 1 Francis Effekt: 1.5 mw SøRFJORD KRAFTVERK 2 Tysfjord kommune, Nordland Satt i drift: 1982 middelproduksjon: 11 gwh Turbin: 1 Francis Effekt: 4 mw ImSlAND KRAFTVERK Vindafjord kommune, Rogaland Satt i drift: 2010 Årsproduksjon : 18.2 gwh Turbiner: 2 Francis Effekt: 5,0 mw VIRAKElVA KRAFTVERK Narvik kommune, Nordland Satt i drift: 2009 Årsproduksjon: 14 gwh Turbin: 1 - Pelton Effekt: 5 mw leksvik KRAFTVERK leksvik kommune, Nord-Trøndelag Oppstart høst 2010 Årsproduksjon : 9.5 gwh Turbiner: 2 Francis Effekt: : 2.7 mw lappvikelva KRAFTVERK Narvik kommune, Nordland Satt i drift: 2009 Årsproduksjon: 7 gwh Turbin: 1 - Pelton Effekt: 2,4 mw

19 GIR ENERGI NORDKRAFT AS Teknologiveien 2, 8517 Narvik Postboks 55, 8501 Narvik Telefon Faks

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI AS DEL 1 gir Narvik energi 07 Etablert 21. desember 1913 I Håkvik ferdigstilles første generasjons kraftverk i 1913 (Høybakkfoss), 1915 (Silvannsfoss) og 1922 (Mølnfoss) NSB åpnet

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

GIR ENERGI. NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT

GIR ENERGI. NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT GIR ENERGI NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT DEL 1 2008 2008 INNHOLD 04 KJÆRE LESER 06 VÅRE TRE ROLLER 08 HELT NATURLIG 10 HELT NØDVENDIG 12 GIR ENERGI 14 DET GODE LIV

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT Historikk Nordkraft AS Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet.

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESER 04 05 NORDKRAFT 06 07 NORDKRAFT PRODUKSJON 06 07 NORDKRAFT VIND 06 07 FJELLKRAFT 06 07 ANSATTE NYE UTFORDRINGER, NYE HODER 08 09

INNHOLD KJÆRE LESER 04 05 NORDKRAFT 06 07 NORDKRAFT PRODUKSJON 06 07 NORDKRAFT VIND 06 07 FJELLKRAFT 06 07 ANSATTE NYE UTFORDRINGER, NYE HODER 08 09 GIR ENERGI 2010 INNHOLD KJÆRE LESER 04 05 NORDKRAFT 06 07 NORDKRAFT PRODUKSJON 06 07 NORDKRAFT VIND 06 07 FJELLKRAFT 06 07 ANSATTE NYE UTFORDRINGER, NYE HODER 08 09 FORNYBAR ENERGI MILJØ OG KLIMA 10 15

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

kjære leser 04 05 2011 i ord og bilder 06 09 HisTorisk satsing på Fornybar energi 10 11 småkraft 12 13 vindkraft 14 17 magasinkraftverk 18 19

kjære leser 04 05 2011 i ord og bilder 06 09 HisTorisk satsing på Fornybar energi 10 11 småkraft 12 13 vindkraft 14 17 magasinkraftverk 18 19 GIR ENERGI 2011 INNHOLD kjære leser 04 05 2011 i ord og bilder 06 09 HisTorisk satsing på Fornybar energi 10 11 småkraft 12 13 vindkraft 14 17 magasinkraftverk 18 19 nordkraft vokser 20 21 å arbeide med

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

energimerking av boliger - slik gjør du det

energimerking av boliger - slik gjør du det energimerking av boliger - slik gjør du det energimerke? Energiattesten gir relevant informasjon om boligens energistandard for de som skal kjøpe eller leie og for huseieren selv. Energimerkingen vil over

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad

Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 1. Historisk bakgrunn for Narvik Energinett. 2. Å komme ny inn i Nettvirksomhet

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

- Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF -

- Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF - 5 Eiere og organisering av kraftsektoren - Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF - Regnskapsmessige nøkkeltall

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Fastsettelsen av kvotekurven har vært gjort i dialog med NVE som fagmyndighet. Dette er svært markedssensitiv informasjon og dialogen har ikke vært offentlig. I

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Storfjord kommunestyre 11. mai 2011 Jostein Jerkø og Ronald Hardersen Troms Kraft Produksjon Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

GIR ENERGI SØRFJORD VINDPARK. Tysfjord kommune

GIR ENERGI SØRFJORD VINDPARK. Tysfjord kommune SØRFJORD VINDPARK Tysfjord kommune 12 GODE GRUNNER SØRFJORD VINDPARK VIL BIDRA TIL SAMFUNNET til at Nordkraft Vind har søkt om konsesjon for bygging av Sørfjord vindpark: Vindmålemast på Sørfjordfjellet.

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Som Norges nest. E-CO kontinuerlig mer ren kraft inn i markedet

Som Norges nest. E-CO kontinuerlig mer ren kraft inn i markedet De viktige dråpene E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. Som Norges nest

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og selskapsformer Organisering og restrukturering i kraftsektoren Selskaper innen ulike virksomhetsområder Statnett SF Regnskapsmessige nøkkeltall for kraftselskapene

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Økonomiske og administrative utfordringer EBLs temadager 21.-22. januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Kort om BKK 175 000 nettkunder 19 500 km luftledninger og kabler

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: GV-Press 5 Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og eierformer Energiverkene Statnett SF 5.1 Eiere og eierformer Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 57 prosent av produksjonskapasiteten

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: Vassdragsmuseet LABRO Formannskap og byggekomite på befaring, Gravfoss kraftverk 1903 5 Eiere og organisering av kraftsektoren 5.1 Eiere og selskapsformer 5.1.1 Eiere Etableringen av et fritt kraftmarked

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Interesseorganisasjon for produsenter av kraft i mikro-, miniog småkraftverk

Detaljer

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2016 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre

Detaljer

Fornybar energiproduksjon. oljemuseet 4.september et eksempel fra egen banehalvdel. fornybar. stavanger

Fornybar energiproduksjon. oljemuseet 4.september et eksempel fra egen banehalvdel. fornybar. stavanger Fornybar energiproduksjon oljemuseet 4.september 2009 - et eksempel fra egen banehalvdel Fornybare Klimaløsninger og muligheter for Rogaland De globale klimaløsningene -vindkraftens posisjon t Rangering

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017 Presentasjon for formannskapet i Drammen Kommune 21. november 2017 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2017 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning:

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer