Dette er FESIL. Dette er FESIL. Dette er FESIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er FESIL. Dette er FESIL. Dette er FESIL"

Transkript

1 Dette er FESIL Dette er FESIL Dette er FESIL FESIL-konsernet er en betydelig produsent av ferrosilisium (FeSi) og silisiummetall (SiMetall). Produksjonen skjer ved konsernets tre smelteverk i Norge, Holla Metall på Kyrksæterøra, Lilleby Metall i Trondheim og Rana Metall i Mo i Rana. Spesialprodukter, herunder granulerte og raffinerte kvaliteter, utgjør den vesentligste del av produksjonen. Konsernet eier også FESIL-Brikettfabrikken i Porsgrunn som produserer briketter av FeSi og silisiumkarbid (SiC). Alle produksjonsanleggene har ISO 9000 godkjenning. En nærmere presentasjon av FESILs produksjonsanlegg fremgår på side 41. Historikk FESIL har sitt utgangspunkt i smelteverket Lilleby Metall i Trondheim som startet produksjon av FeSi i Eierselskapet Ila og Lilleby Smelteverker AS ble registrert som aksjeselskap 5. desember Selskapets navn var uforandret helt frem til 1995 da det ble endret til FESIL ASA. FESIL ASA ble notert på Oslo Børs i juni FESIL ASA har i dag sitt hovedkontor på Ensjø i Oslo. Salg og markedsføring Alt salg og markedsføring av FeSi og SiMetall ivaretas av konsernets heleide salgsselskap FESIL Sales AS, som har et nett av egne salgskontorer og agenter i alle de viktigste markedene. FESIL Sales AS er i tillegg forhandler av FeSiproduksjonen ved smelteverkene Finnfjord Smelteverk AS i Finnsnes og Globe Norge AS Hafslund Metall i Sarpsborg. FESILs kunder er blant verdens ledende stålverk, støperier og kjemi-konsern. Omsetning pr. marked 1998 EU, 83% USA, 7% Østen, 6% Norge + øvrige verden, 4% Miljø Norsk ferrolegeringsindustri er underlagt de strengeste konsesjonskravene. FESILs verk har ingen utslipp til sjø utenom prosesskjølevann og ordinære sanitærutslipp. Avgassene til luft renses for støv i egne renseanlegg. Støvet, microsilica, selges som tilsetningsstoff i en rekke produkter blant annet i betong. FESILs produksjon skjer med bruk av ren og fornybar vannkraft. Eierforhold FESIL ASAs aksjer er notert og omsettes på Oslo Børs. Største enkeltaksjonær er den amerikanske metallprodusenten Globe Metallurgical Inc. som har 39% av aksjene i FESIL ASA. Globe er verdens største produsent av spesiallegeringer til støperiindustrien og verdens nest største produsent av SiMetall. FESIL ÅRSRAPPORT

2 Dette er FESIL FeSi produksjon 1998 Lav AL/C, 34% High Purity, 14% Standard, 26% Granulat, 26% SiMetall produksjon 1998 High Purity, 12% Standard, 12% Kjemi, 76% Dette er FESIL Strategi FESILs mål er å befeste og videreutvikle den etablerte internasjonale posisjonen som ledende produsent og markedsfører av silisiumlegeringer og beslektede/driftsavhengige produkter. Det er et mål å gi eierne en avkastning på den innskutte kapital som over tid minst er på nivå med avkastningen på andre investeringer med samme risiko. Eiernes avkastning må vurderes over tid da ferrolegeringsmarkedene er sterkt sykliske. For å redusere eksponeringen mot konjunktursvingningene søker FESIL å vri sin produksjon bort fra standardvarer og over til spesialprodukter som krever mer erfaring og teknologisk kunnskap å produsere. Arbeidet med å sikre stabil og god kvalitet på produktene har høy prioritet. FESIL søker kontinuerlig å redusere sine kostnader ved bl.a. billigere innkjøp, rasjonalisering, prosessforbedringer og effektivisering av ovnsdriften. Lavest mulige kostnader er en forutsetning for langsiktig overlevelsesevne og lønnsomhet. Produksjonen av FeSi og SiMetall er svært energi-intensiv. Langsiktig kraft til konkurransedyktige betingelser er helt avgjørende og har selskapets kontinuerlige fokus. I sin markedsføring baserer FESIL seg på stabile og varige relasjoner til kundene. Markedsapparatet skal være integrert i FESILs øvrige organisasjon for å sikre at konsernet er markedsorientert og hurtig fanger opp signaler fra markedet. 2

3 Hovedtall konsern Hovedtall konsern Resultat konsern (i NOK mill.) Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsresultat 84 (3) Andel resultat i andre selskaper Netto finansposter (48) (35) (42) (63) (55) Resultat før skatt 45 (27) Skatter (11) (1) (9) (7) (8) Overskudd/underskudd 34 (29) Fortjeneste pr. aksje (etter skatt) (i NOK) Balanse konsern (i NOK mill.) Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Sum gjeld + egenkapital Aksjekurs mot totalindex (i NOK) 150 Nøkkeltall balanse (i NOK mill.) Egenkapitalandel 37% 37% 35% 27% 5% Rentebærende gjeld Investeringer jun jan jan jan des 1998 Totalindex FESIL 3

4 Hovedtrekk 1998 Mål og oppgaver i 1999 Forbedret driftsresultat på tross av svakere marked FESIL hadde et driftsresultat i 1998 på 84 millioner mot et driftsresultat i 1997 på -3 millioner. Det bedrede driftsresultatet i 1998 i forhold til 1997 skyldes i hovedsak salget av Hafslund Metall i I tillegg til at salget av Hafslund Metall belastet driftsresultatet med 64 millioner, bidro verket negativt til FESILs driftsresultat for 1997 sålenge det var i FESILs eie. Verdens samlede stålproduksjon var 2,3% lavere i 1998 sammenlignet med Dette innebar at de oppnådde priser på de fleste FeSi-kvaliteter var lavere i 1998 enn i Størst var prisnedgangen på standard FeSi. Markedsprisene på SiMetall har falt i hele En stor del av FESIL-konsernets SiMetall selges på årskontrakter. Grunnet Asia-krisen ble salget til kjemi-industrien mindre enn forventet i 4.kvartal Dette, kombinert med fallende priser i de øvrige markedssegmenter, resulterte i redusert inntjening på SiMetall i 4.kvartal Spesialiseringen fortsetter I 1998 ble den siste FeSi-ovnen på Holla Metall konvertert til SiMetall. Samtidig ble produksjonen ved Rana Metall lagt om til også å omfatte raffinerte FeSi-kvaliteter. Effekten av dette er at FESILs årskapasitet på produksjon av SiMetall er økt med tonn, samtidig som årskapasiteten på produksjon av FeSi er redusert med ca tonn. Det innebærer at konsernets produksjon av FeSi er ytterligere rettet inn mot spesialkvaliteter, og at en svært begrenset del av produksjonen fremover vil være standard FeSi. Mål og oppgaver i 1999 Den viktigste utfordringen for FESIL i 1999 blir å arbeide for en tilfredsstillende avkastning på eiernes kapital tatt i betraktning av forventninger om lave priser på produktene også i Dette skal oppnås gjennom tett kostnadskontroll samt ved å fortsette arbeidet med å effektivisere produksjonsprosessen. FESIL vil også sette krefter inn på å snu utviklingen hva angår sykefravær og skader i bedriften. Av noe mer langsiktig karakter vil arbeidet med å sikre en fornuftig fremtidig krafttilgang fortsette i En annen prioritert oppgave vil være å bidra til et rettferdig regime hva gjelder avgiftsbelegging av FESILs (og andre tilsvarende bedrifters) produksjon. 4

5 Styrets beretning Styrets beretning 5

6 Styrets beretning FeSi produksjon 1999 Lav AL/C, 45% High Purity, 14% Standard, 5% Granulat, 36% SiMetall produksjon 1999 High Purity, 16% Standard, 10% Kjemi, 74% Året 1998 I 1998 tok FESIL ytterligere et viktig steg i sin strategi mot spesialisering og risikodeling. En av konsernets større ferrosilisiumovner ble bygget om til produksjon av silisium metall. Med dette har FESIL oppnådd en fleksibilitet i sin egenproduksjon av ferrosilisium (FeSi) og silisium metall (SiMetall), som gjør at tilnærmet hele produksjonen vil kunne være spesialprodukter. Samtidig er fleksibiliteten beholdt slik at det fortsatt kan produseres standardprodukter i perioder hvor dette skulle være optimalt. Videre har konsernet ved konverteringen gjort seg mindre sårbar mot prissvingninger på FeSi ved at egenproduksjonen av FeSi er redusert. Risikoen er jevnere fordelt på de to hovedproduktene, FeSi og SiMetall. På markedssiden ble 1998 preget av stadig større effekter av den finansielle krisen i deler av Asia. Et fortsatt stort tilbud av både FeSi og SiMetall kombinert med forverrede markedsforhold, resulterte i fallende priser for begge produktene. Ferrosilisium benyttes hovedsakelig som en liten, men vesentlig innsatsvare i stål- og støperiindustrien. Verdens forbruk og således produksjon av stål er derfor en viktig indikator for utviklingen i FeSi-bransjen, ettersom behovet for FeSi øker i takt med økende stålproduksjon. Etter et fall i verdens samlede stålproduksjon frem til høsten 1996, steg den igjen i hele Veksten i 1997 endte på 6,3%. Samlet produksjon i 1998 endte 2,3% lavere enn i Mens stålproduksjon i EU og Nord-Amerika var svakt høyere i 1998, henholdsvis 0,8% og 0,6%, var produksjonen i Asia 2,4% lavere. Størst var nedgangen i Japan med en reduksjon på 10,5%. P.g.a. økt tilbud og til tross for økende stålproduksjon, begynte FeSi-prisene å falle i Med redusert stålproduksjon i 1998 ble overskuddet av FeSi ytterligere forsterket og prisene fortsatte å falle. Inntjeningen fra FESILs FeSi-virksomhet ble dermed lavere enn forventet i Silisium metall benyttes i kjemi-, aluminiums- og elektronikkindustrien. FESIL har spesialisert seg mot kjemi-industrien og leverer mesteparten av sin produksjon til denne. Forbruket av SiMetall innen kjemisektoren har lenge vist vekst. Omslaget kom i 1998, også dette som en konsekvens av Asia-krisen. Etterspørselen etter SiMetall sank, samtidig som produksjonskapasiteten var økt. Det oppstod et overskudd på SiMetall, med et betydelig prisfall som resultat. Dog var en stor del av FESILs produksjon solgt på årskontrakter til faste priser, noe som begrenset effekten av prisfallet for året. Dette til tross, inntjeningen fra FESILs SiMetall-virksomhet i 1998 ble ikke så god som forventet ved inngangen til året. FESIL endret i 1998 sin produksjon ved at en FeSi-ovn ved smelteverket Holla Metall ble bygget om til produksjon av SiMetall. Samtidig ble produksjonen ved smelteverket Rana Metall lagt om til også å omfatte raffinerte FeSikvaliteter. Nettoeffekten av disse endringene er at FESILs årskapasitet på FeSi er redusert med ca tonn, samtidig som produksjonskapasiteten av SiMetall er økt med ca tonn. Endringen fant sted i løpet av 2. halvår FESILs samlede produksjon i 1998 har derfor vært lavere enn i et normalår, noe som har påvirket resultatet negativt. 6

7 Styrets beretning Resultat og utbytte FESIL-konsernets resultat før skatt i 1998 ble et overskudd på 45 millioner kroner, mot et underskudd på 27 millioner kroner foregående år. I tillegg til lavere priser på ferrosilisium og silisiummetall, er resultatet for 1998 negativt påvirket av den reduserte produksjonen som følge av nevnte endringer på produksjonssiden. Konsernets driftsinntekter falt med 3% i 1998 til millioner kroner (1997: millioner kroner). Driftsresultatet ble på 84 millioner kroner i 1998 (1997: minus 3 millioner kroner). I driftsresultatet for 1997 inngikk tap og kostnader i forbindelse med salg av smelteverket Hafslund Metall med 64 millioner kroner. Korrigert for dette forholdet ville driftsresultatet vært på 61 millioner kroner i Økningen i driftsresultatet for 1998, til tross for lavere metallpriser, skyldes først og fremst at Hafslund Metall belastet konsernets ordinære driftsresultat for 1997 negativt så lenge det var i FESILs eie. Videre er driftsresultatet for 1998 positivt påvirket av reduserte kostnader og mer stabil produksjon ved konsernets verk. Netto finansposter var i 1998 minus 39 millioner kroner (1997: minus 24 millioner kroner). Netto rentekostnader var 22 millioner kroner (1997: 25 millioner kroner). Kontantstrømmen fra de operasjonelle aktiviteter var i millioner kroner (1997: 133 millioner kroner). Konsernets skattekostnad var i millioner kroner (1997: 1 million kroner). Av dette utgjør betalbar skatt 11 millioner kroner (1997: 3 millioner kroner). Ordinært årsresultat etter skatt for 1998 ble et overskudd på 34 millioner kroner (1997: Underskudd 29 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje ble 4,29 kroner (1997: Minus 3,58 kroner). Prisene på FESILs produkter er nå på et meget lavt nivå. Det er grunn til å forvente at de vil holde seg på et lavt nivå også i På denne bakgrunn, samt for å bibeholde en sterk finansiell stilling, vil styret foreslå for generalforsamlingen at det ikke deles ut utbytte for 1998 (utbytte for 1997: Kroner 0) Resultat etter skatt (i NOK mill.) Rentebærende gjeld mot egenkapital (NOK mill.) Kapitalforhold, finansiering og investeringer 300 FESILs finansielle stilling er vesentlig styrket i løpet av de siste fire årene. Mens konsernets egenkapital ved utløpet av 1994 var 60 millioner kroner, var 200 den pr millioner kroner. Bokført verdi av konsernets eiendeler er den samme, millioner kroner. Dette innebærer at egenkapitalandelen i 100 perioden har økt fra 5% til 37%. Konsernets netto rentebærende gjeld var 406 millioner kroner pr mot 387 millioner kroner ved utløpet av Av gjelden pr var 10% trukket i tyske mark (DEM) og resten i norske kroner (NOK). Herav hadde Gjeld EK % flytende rente eller en rentebinding kortere enn 12 måneder. Ved utløpet av 1998 utgjorde konsernets ubenyttede trekkrettigheter 243 millioner kroner. Konsernets investeringer i nye driftsmidler utgjorde i millioner kroner. Av disse var ca. 3/4-deler knyttet til konverteringen av en smelteovn 7

8 Styrets beretning ved Holla Metall, samt oppstart av raffinert ferrosilisiumsproduksjon ved Rana Metall. Aksjonærforhold I november 1997 kjøpte den amerikanske metallprodusenten Globe Metallurgical Inc. (Globe) 33,0% av aksjene i FESIL. I august 1998 kjøpte Globe ytterligere 6,25% av aksjene. Globe er verdens største produsent av spesiallegeringer til støperiindustrien og verdens nest største produsent av SiMetall. Globe er med sin eierandel på 39,25% den største aksjonæren i FESIL ASA. Nest største aksjonær ved utløpet av 1998 var Tennant Nordic. Ltd. (England) med 12,63% av aksjene. Samlet utenlandsandel pr var 57,7%. Kursen på FESIL-aksjen beveget seg i 1998 i området kroner. Pr var kursen kroner 30,00, mens den pr var kroner 82,00. Pr hadde FESIL 342 aksjonærer. Antall utstedte aksjer var Alle aksjene var stemmeberettigede. Selskapets aksjekapital er kroner. Ved utgangen av 1998 var børsverdien 240 millioner kroner. Miljø Ferrolegeringsindustrien i Norge er underlagt de strengeste konsesjonskrav i verden. Det betyr at utslippsgrensene er satt ut fra det som er mulig å oppnå ved normalt god drift. Ved Holla Metall har en hatt store ombygginger i Ved innkjøring av nytt utstyr vil en lett få perioder med noe unormal drift. Av den grunn har Holla hatt visse mindre overskridelser av sine utslippsgrenser. Statens forurensningstilsyn (SFT) har imidlertid blitt holdt løpende orientert uten at dette har medført noen inngripen. Lilleby overholdt sine konsesjonsgrenser i 1998, men siden verket har naboer tett innpå er det målt over 50 dba støy i omgivelsene. SFT foretok en grundig kontroll hvor det ble registrert 2 avvik og 6 anmerkninger. Lilleby satte ny rekord i salg av gjenvunnet energi i form av fjernvarme til Trondheim by. Det ble solgt 88 GWh, som utgjør 29 % av eget forbruk av elektrisk kraft. Denne energimengden tilsvarer det som går med til å varme opp ca leiligheter i Trondheim. Rana Metall overholdt sine konsesjonsgrenser bortsett fra en hendelse i oktober da en med aksept fra SFT måtte kjøre en ovn i 14 timer uten røykavsug på grunn av et viftehavari. Stortinget besluttet i 1998 at utslipp av svoveldioksid (SO 2 ) fra bruk av kull, koks og pertrolkoks i prosessindustrien skal belegges med avgift fra Avgiften er for 1999 satt til 3,00 kroner per kilo SO 2. Ved full drift vil alle FESILs tre verk slippe ut ca tonn SO 2 pr. år, noe som betyr ca. 7-8 millioner kroner i avgift. Ved klimaforhandlingene i Buenos Aires kom en noe nærmere en global avtale for å begrense utslippene av klimagasser. For FESIL er fossil CO 2 den viktige klimagassen, og våre utslipp representerer litt over 1% av Norges samlede utslipp av klimagasser. Utslipp av CO 2, som kommer fra trevirke, anses å 8

9 Styrets beretning være biologisk CO 2 som ikke innregnes i det globale regnskapet for klimagasser så lenge trærne gjenplantes. For å vurdere hvorledes mest mulig fossil CO 2 kan erstattes med biologisk CO 2, arbeider FESIL aktivt både internt og gjennom Ferrolegeringsindustriens ForskningsForening (FFF), bl.a. som deltaker i et stort biokarbonprosjekt som vil strekke seg over flere år. En overgang til biokarbon vil bli begrenset av at biokarbon koster mye mer enn de aller fleste kvaliteter av fossilt karbon. Det er derfor viktig å satse på både rasjonell produksjon av biokarbon samt optimalisering av prosessene slik at de klarer å utnytte de spesielle fordelene som biokarbon gir i form av renhet og reaktivitet. År 2000 FESIL har i lengre tid arbeidet med å kartlegge og om nødvendig eliminere eventuelle IT-problemer forbundet med overgangen til år Alt prosessutstyr og alle prosessprogrammer er vurdert og om nødvendig gjennomgått med de respektive leverandører for samtlige verk. Samtlige råvareleverandører og kraftleverandører har blitt kontaktet. Alle sentrale administrative løsninger, både maskin- og programvare, er gjennomgått. På bakgrunn av disse gjennomgangene er tiltak iverksatt der hvor dette har vist seg nødvendig. Tiltakene medfører ikke vesentlige økonomiske konsekvenser for selskapet. FESIL mener å ha tilfredsstillende kontroll med den interne problematikken forbundet med år Personalforhold og arbeidsmiljø Ved utløpet av 1998 hadde FESIL 442 fast ansatte (1997: 447). Av disse var 24 ansatt ved FESILs virksomheter i utlandet. Sykefraværet ved konsernets bedrifter i prosent av arbeidstid var i ,7% (1997: 6,4%). Utviklingen har vært negativ de tre siste årene, noe som også gjenspeiler seg i den øvrige smelteverksindustri i Norge. Antall skader med fravær utover skadedagen var 42 i Det ga en H-verdi på 52 (1997: 34). Utviklingen på skadesiden har vært negativ ved alle verkene til tross for at HMS-arbeidet har vært et prioritert arbeidsområde i FESIL har en kontinuerlig oppfølging av helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS), og disse prosessene blir kvalitetssikret via skrevne instrukser/rutiner. Lokal vernetjeneste er med aktivt. Oppfølging av skader og nesten-uhell har høy prioritet og blir gjennomført i henhold til skrevne instrukser. Forbedringstiltak blir gjennomført på bakgrunn av systematiske undersøkelser/verifikasjoner samt registrerte avvik. En følger kravspesifikasjoner fra myndigheter og gir oppfølging av dette prioritet. På bakgrunn av den negative utviklingen i sykefravær og skader ble det høsten 1998 avviklet en større HMS-konferanse i konsernet. Konferansen hadde som formål å klarlegge årsakene til sykefravær og skader, samt å utarbeide en tiltaksplan for å redusere disse. I tiltaksplanen inngår bl.a. økt fokus på orden og renhold, felles rapportering mellom verkene, tilrettelegge arbeid for an- 9

10 Styrets beretning satte med nedsatt arbeidsevne, samt opplæring/kompetansehevning. Det er forventet at den økte fokusering på helse, miljø og sikkerhet i 1999 skal snu den negative utviklingen selskapet har hatt de siste årene. På ordinær generalforsamling fratrådte styremedlemmene Engebret O. Fekene og Widar Salbuvik. Som nye styremedlemmer ble valgt John F. Lalley og Knut Øversjøen. Styret takker de avgåtte styremedlemmer for deres innsats for selskapet. Tillitsvalgtes og administrasjonens aksjeinnehav fremgår på side 33. Samlet godtgjørelse til styrets medlemmer i 1998 utgjorde kroner Lønn til administrerende direktør i 1998 utgjorde kroner og fordel knyttet til fri bil, forsikringer m.v. utgjorde kroner Han har rett til ett års lønn ved ensidig oppsigelse fra foretakets side. Honorar til FESIL ASAs revisor for 1998 utgjorde kroner for revisjon og kroner for rådgivning og avtalte kontrollhandlinger. Fremtidsutsikter Prisene på FESILs produkter er på et meget lavt nivå ved inngangen til Så lenge den økonomiske krisen i Asia fortsetter, er det styrets oppfatning at det vil være et overskudd av FeSi og SiMetall også i 1999, selv om produksjonskutt må forventes. I tillegg kommer at Brasil, som er en betydelig produsent av såvel FeSi som SiMetall, har devaluert sin valuta kraftig. Dette har forbedret deres konkurranse-situasjon på kort sikt. Styret forventer derfor lave priser i hele For FESIL stiller dette større krav til stabil drift, effektivitet i alle ledd og lavere kostnader. Produksjonen vil måtte tilpasses markedet ved at ovner blir stanset i perioder. Som del av en slik tilpasning har FESIL besluttet å stanse produksjonen av SiMetall ved Lilleby Metall inntil videre. Verket har en produksjonskapasitet på ca tonn SiMetall pr. år. Finansielt såvel som operasjonelt, er det styrets oppfatning at FESIL er godt rustet til å møte en periode med lave priser. På lengre sikt mener styret det er grunn til optimisme. Behovet for forbedret infrastruktur i mange land og generelt økende velstand vil gi økt etterspørsel etter FESILs produkter. Det pågår nå en revurdering av EUs dumpingtoll som ble innført i desember 1993 for mange av FESILs FeSi-konkurrenter. Konsekvensene ved eventuelle reduksjoner i tollsatsene er usikre, blant annet fordi tilgjengelig statistikk indikerer at tollsystemet omgås i stor grad i dag. FESILs kraftdekning er i gjennomsnitt tilfredsstillende i 1999 og vil i stor grad være det frem til år Det forventes at de politiske beslutninger som skal fattes i 1999, både på fremtidig kraftregime og på eventuelle miljøavgifter, vil sikre FESIL nødvendig konkurransekraft også i fremtiden. Styret er opptatt av at det i Norge føres en energipolitikk som fortsatt sikrer at landets viktigste naturressurs, vannkraften, videreforedles i Norge. Videre er det viktig at det ikke blir innført ensidige norske miljøavgifter som vil virke konkurransevridende i forhold til våre konkurrenter. 10

11 Styrets beretning Fra venstre: Arne Byrkjeflot, Berit Gatland, Hans Tormod Hansen, Knut Øversjøen, John F. Lalley, Jonathan O. Lee, Arden C. Sims, Åge Sakariassen. Roald Eggen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Disponering av årets resultat Årets resultat for FESIL ASA ble et overskudd på kroner Resultatet forslås disponert slik: Avsettes til disposisjonsfond kroner I styret for FESIL ASA Oslo, 18. februar 1999 Jonathan O. Lee Arne Byrkjeflot Roald Eggen Formann Hans Tormod Hansen John F. Lalley Åge Sakariassen Arden C. Sims Knut Øversjøen Berit Gatland Observatør Odd Samstad Adm. dir. 11

12 Resultatregnskap 1998 MORSELSKAP (BELØP I NOK 1000) KONSERN Note Driftsinntekter Vareforbruk Lønn og andre personalkostnader Andre driftskostnader Tap og andre kostn. ved salg av Hafslund Metall Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Beholdn. endringer ferdigvarer Sum driftskostnader Driftsresultat Andel av resultat i andre selskaper Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Resultat før skatter Skatter Årets underskudd/overskudd Som disponeres/dekkes slik: Disposisjonsfond Resultat pr. aksje (hele NOK) 26 4,29-3,58 FESIL ÅRSRAPPORT

13 Balanse 1998 MORSELSKAP (BELØP I NOK 1000) KONSERN Note EIENDELER Omløpsmidler Betalingsmidler Kundefordringer Fordringer konsern / tilknyttede selskaper Andre kortsiktige fordringer Varebeholdning Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer i datterselskaper Aksjer i andre selskaper Investeringer i andre selskaper Utsatt skattefordel Langsiktige fordringer konsern Pensjonmidler Andre langsiktige fordringer Driftsmidler 15, Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Driftskreditter Leverandørgjeld Skyldig mva, skattetrekk, feriepenger o.l Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Egenkapital Aksjekapital Reservefond Fri egenkapital Fond i konsern Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Pantestillelser Garantier

14 Kontantstrømoppstilling 1998 MORSELSKAP (BELØP I NOK 1000) KONSERN KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap(gevinst) ved salg av anleggsmidler Tap ved salg av kraftkontrakt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Effekt av valutakursendringer Endring balanseført pensjonspremiefond Resultatendring tilknyttet selskap (egenkapitalmetoden) Netto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved salg av kraftkontrakt Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger på langsiktige lånefordringer Innbetalinger på andre investeringer Utbetalinger på kortsiktige lånefordringer konsern Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto utbetaling kassakreditt Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Ubenyttet driftskreditt Ubenyttet del andre trekkfasiliteter

15 Regnskapsprinsipper GENERELT Årsoppgjøret er avlagt etter norsk selskapslovgivning og god norsk regnskapsskikk. Alle beløp er angitt i hele tusen med mindre annet er angitt. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsoliderte selskaper Konsernregnskapet omfatter FESIL ASA og datterselskaper hvor FESIL ASA direkte eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene/andelene, eller gjennom egen avtale, har bestemmende innflytelse i selskapet. Investeringer i selskap hvor konsernet eier fra 20 til 50% av den stemmeberettigede kapital og hvor konsernet har betydelig innflytelse, behandles etter egenkapitalmetoden (tilknyttede selskaper). Eliminering av aksjer i datterselskaper (DS) Aksjer i datterselskaper elimineres etter oppkjøpsmetoden. Differansen mellom kostpris for datterselskapenes aksjer og bokført verdi av egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet er tillagt de respektive poster i balansen. Merverdier som ikke er tillagt enkeltposter i balansen, er oppført som goodwill og avskrives lineært over 5 år. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskapene i konsernet er eliminert. Dette omfatter også internfortjeneste selskapene imellom. Andeler i kommandittselskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. For investeringer hvor egenkapitalmetoden anvendes, innarbeides andel av selskapets årsoverskudd etter fradrag for avskrivninger av merverdier og goodwill på egen linje i resultatregnskapet. Resultatandelen tillegges investeringens bokførte verdi i balansen. Ved kostmetoden oppføres investeringen til anskaffelsesverdi. Eventuelt utdelt utbytte inntektføres. SELSKAPSOVERSIKT Oversikt over selskaper som inngår i konsernet ved utgangen av 1998: Selskaper: Tilknytning Eierandel Datterselskaper av FESIL ASA: ILAB Ltda (Brasil) DS 100% Rana Metall KS DS 100% Rana Metall AS DS 100% FESIL Komplementar AS DS 100% FESIL Sales AS DS 100% Datterselskaper av FESIL Sales AS: FESIL-Brikettfabrikken AS DS 100% FESIL Legierungshandel GmbH DS 100% FESIL International AS DS 100% FESIL Metales S.L. DS 100% FESIL AB DS 100% Gemalco Rohstoffhandel GmbH DS 100% Minoritetsinteresser Det er ikke knyttet minoritetsinteresser til noen av de eierandeler som FESIL ASA eller konsernet har. Omregning av utenlandske datterselskaper Utenlandske datterselskapers resultatregnskap omregnes til norske kroner etter gjennomsnittskurs for året, mens balansen omregnes til sluttkurs ved regnskapsårets slutt. Eventuelle omregningsdifferanser er ført mot fond i konsern. Tilknyttede selskaper (TS) Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet mens kostmetoden benyttes i selskapsregnskapet. Tilknyttet selskap av Rana Metall KS: Norsk Jern Eiendom AS TS 20% Tilknyttet selskap av FESIL ASA: Nor-Kvarts AS TS 33% Tilknyttet selskap av FESIL Sales AS: FESIL Metalli S.r.l. TS 50% Gemalco SAH TS 50% Morselskapets regnskap består av morselskapet FESIL ASA, samt investering i Rana Metall KS (90%) medtatt etter egenkapitalmetoden. 15

16 Regnskapsprinsipper VURDERINGS- OG KLASSIFISERINGSPRINSIPPER Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter resultatføres når de er opptjent. Varesalg regnskapsføres på leveringstidspunktet. Driftskostnader sammenstilles med tilhørende driftsinntekter. Kostnader til frakt og forsikring er tatt med under andre driftskostnader. Kraftkostnader Kraftkostnader kostnadsføres fortløpende i den perioden kraften blir forbrukt. Langsiktige kontrakter bokføres til avtalt pris og spot-kjøp til spot-pris. Deler av spot-behovet er sikret ved bruk av futures kontrakter. Futureskontrakter resultatføres ved realisasjon. Det avsettes for eventuelle urealiserte tap. Varebeholdninger Beholdning av varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og antatt salgspris etter fradrag for salgskostnader. Anskaffelseskost for innkjøpte varer er inntakskost. Anskaffelseskost for varer under tilvirkning og egenproduserte varer er tilvirkningskost. Fordringer og gjeld Kortsiktige fordringer og gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år, men inkluderer ikke første års avdrag på langsiktig gjeld. Valuta Omløpsmidler og kortsiktig gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurser. Langsiktige fordringer og gjeld er omregnet til balansedagens kurs i den utstrekning den urealiserte valutagevinsten som oppstår, kan motregnes mot urealisert valutatap på langsiktige poster i samme valuta. Netto urealiserte gevinster på langsiktige poster inntektføres ikke. Eiendeler og inntektsstrømmer i fremmed valuta er sikret delvis via opplåning i valuta og delvis gjennom bruk av ulike finansielle instrumenter utenfor balansen. I hovedsak bruker FESIL ASA valutaterminforretninger i sikringsøyemed. Valutasikring av balanseposter føres til sikringskurs. For øvrige sikringsforretninger benyttes sikringsprinsippet, det vil si at forretningene hensyntas når det tilhørende varesalg foretas. Selskapet benytter ikke finansielle instrumenter med spekulasjon som formål. Både omregning av valuta og sikring av valuta regnskapsføres under finansielle poster. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til kostpris med tillegg for oppskrivninger og fradrag for lineære avskrivninger. De planmessige avskrivninger er medtatt i resultatregnskapet som ordinære avskrivninger. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser, som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes kostnadsføres. År 2000 FESIL kartlegger p.t. hvorvidt det eksisterer problemområder for konsernets Edb-systemer forbundet med årtusenskiftet (år 2000). Alle kostnader i.f.m. kartleggingsfasen blir kostnadsført fortløpende. Eventuelle nødvendige investeringer vil bli regnskapsmessig behandlet tilsvarende som varige driftsmidler. 16

17 Regnskapsprinsipper Pensjoner og pensjonsforpliktelser Det foreligger pensjonsordninger som gir konsernets ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser (ytelsesplaner), hvor ytelsene er basert på antall opptjeningsår og lønnsnivå ved pensjonsalder. Pensjonsytelsene er dels finansiert gjennom FESIL s egen pensjonskasse (sikrede ordninger) og dels over drift (usikrede ordninger). Pensjoner er regnskapsført i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard om pensjonskostnader. Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og andre personalkostnader og består av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner samt resultatført avvik mellom faktisk og forventet avkastning. Netto beregnede pensjonsforpliktelser er differansen mellom nåverdien av beregnede pensjonsforpliktelser og virkelig verdi av pensjonsmidlene. Virkningen av endring av estimater og avvik mellom faktisk og forventet avkastning av pensjonsmidlene regnskapsføres først når netto avvik overstiger 10% av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler for den enkelte ordning. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultat, men som kommer til betaling i senere perioder. Det blir beregnet utsatt skatt av netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier etter utligning av negative midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring. Utsatt skatt i forbindelse med oppkjøp og inntektsførte resultatandeler etter egenkapitalmetoden er hensyntatt. Dette er i samsvar med reglene i revidert «Foreløpig norsk regnskapsstandard for behandling av skatt». I konsernregnskapet er skattefordelene utlignet eller balanseført mot utsatt skatteforpliktelse i andre heleide konsernselskaper hvor dette har vært mulig. Både morselskapet og konsernet har netto skattefordel som ikke er regnskapsført på grunn av «øvregrense regelen» i aksjeloven. Aksjer og verdipapirer Aksjer og verdipapirer oppført i balansen som anleggsmidler (medregnet aksjer i datterselskaper), er ført til kostpris. Hvis virkelig verdi er lavere enn kostpris og dette ikke antas å være av forbigående karakter, er det foretatt nedskrivning. Forskning og utvikling Alle kostnader i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter blir kostnadsført etterhvert som de påløper. Ekstraordinære inntekter og kostnader Som ekstraordinære poster føres poster som er av vesentlig størrelse og dessuten er av uvanlig natur i forhold til ordinær drift og som ikke forventes å opptre regelmessig. Gevinst og tap ved avhendelse av anleggsmidler og nedskriving av disse føres som ordinære inntekter/kostnader dersom transaksjonen ikke tilfredsstiller nevnte kriterier. 17

18 Noter Noter (Alle beløp i NOK hvor ikke annet er oppgitt) 1. PROFORMA RESULTATREGNSKAP 1997 FESIL ASA solgte med regnskapsmessig virkning fra 21. oktober 1997 smelteverket Hafslund Metall til Globe Norge AS, som er et datterselskap av Globe Metallurgical Inc. Organisatorisk var Hafslund Metall en avdeling av FESIL ASA og inngikk i morselskapets selskapsregnskap frem til transaksjonstidspunktet. FESIL's tap på salget inklusive transaksjonskostnader var NOK 63,9 mill. Virksomheten ved Hafslund Metall gikk i 1997 med underskudd og belastet FESIL's driftsresultat med NOK 23 mill. FESIL har i 1998 endret estimert økonomisk levetid for smelteverket RANA Metall KS, jfr. note 15. Estimatendringen medfører en reduksjon av årlige ordinære avskrivninger på NOK 14 mill. Nedenfor følger en tabell hvor tallene for 1997 er omarbeidet for å bli sammenlignbare med 1998-tallene med hensyn til effekt av Hafslund Metall samt estimatendring av økonomisk levetid for Rana Metall KS. MORSELSKAP KONSERN Driftsinntekter Driftskostnader ekskl.ordinære avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper Netto finansposter Resultat før skatter TAP PÅ FORDRINGER MORSELSKAP KONSERN Konstaterte tap Inngått på avskrevne fordringer Endring i avsetning for tap SUM FINANSINNTEKTER MORSELSKAP KONSERN Renteinntekter Kursgevinster valuta Andre finansinntekter SUM

19 Noter Noter 4. FINANSKOSTNADER MORSELSKAP KONSERN Rentekostnader Kurstap valuta Andre finanskostnader SUM BETALINGSMIDLER Av betalingsmidler utgjør bundne bankinnskudd KNOK for morselskapet og KNOK for konsernet. 6. KUNDEFORDRINGER Samlede avsetninger for tap på kundefordringer er KNOK 270 for morselskapet og KNOK for konsernet. Avsetningene er trukket fra i kundefordringer. 7. KORTSIKTIGE FORDRINGER PÅ KONSERNSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAP MORSELSKAP FESIL-Brikettfabrikken AS FESIL Sales AS Rana Metall KS FESIL Legierungshandel GmbH SUM 8. ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER I andre kortsiktige fordringer inngår krav på Fylkesskattesjefen for inngående mva på KNOK for morselskapet og KNOK for konsernet. 19

20 Noter Noter 9. VAREBEHOLDNINGER MORSELSKAP KONSERN Råvarer og hjelpematerialer Egenproduserte ferdigvarer Varer innkjøpt for videresalg SUM AKSJER I DATTERSELSKAPER Selskapets Antall Pålyd. Bokført Eierandel aksjekap. aksjer verdi verdi i% ILAB Ltda % Rana Metall AS (komplementar) % FESIL Komplementar AS (kompl.) % FESIL-Brikettfabrikken AS % FESIL Sales AS % SUM Konsernet eier 100% av FESIL-Brikettfabrikken AS og FESIL Sales AS. 11. AKSJER I ANDRE SELSKAPER Selskapets Antall Pålyd. Bokført Eierandel Valuta aksjekapital aksjer verdi verdi (NOK) i% Eiet av morselskap: Tennant Metallurgical Group Ltd. GBP GBP % Diverse 451 Sum morselskap Eiet av konsern: Eletrosilex S.A. 1 SUM

21 Noter Noter 12. INVESTERINGER I ANDRE SELSKAPER Nor-Kvarts Rana Metall Sum AS KS Eiet av morselskap: Eierandel 33 % 90 % Bokført verdi Resultatandel Utbet. andel resultat/konsernbidrag Bokført verdi Norsk Jern Nor-Kvarts FESIL Gemalco SUM Eiendom AS (1) AS Metalli S.r.l. SAH Eiet av konsern: Eierandel 20 % 33 % 50 % 50 % Bokført verdi Agio Resultatandel Utbetalt utbytte/egenkapital Egenkap.justering Bokført verdi ) Det heleide datterselskapet Rana Metall KS, Mo er eier av 20% av aksjene i Norsk Jern Eiendom AS, Mo. Aksjene ble ervervet vederlagsfritt i forbindelse med etableringen av smelteverket i Mo. 0,18 % er ervervet i 1998 for KNOK 231. Ervervet var beheftet med en rekke betingelser med hensyn til overdragelse/salg av aksjene. Disse er bortfalt ved utgangen av Norsk Jern Eiendom AS er etter dette behandlet som et tilknyttet selskap. Egenkapitalmetoden er anvendt i konsernregnskapet. Bokført egenkapital ved overtagelse var 165,0 mill. Vår andel av dette var 33,0 mill. Mindreverdien periodiseres over 10 år. 13. LANGSIKTIGE FORDRINGER I KONSERNSELSKAPER MORSELSKAP FESIL-Brikettfabrikken AS SUM 14. BETINGEDE UTFALL I forbindelse med en eksplosjonsulykke i 1988 ombord i båt som fraktet briketter, har rederiets forsikringsselskap reist erstatningssak mot FESIL-Brikettfabrikken AS (FESIL). Det fremsatte erstatningskrav tilsvarer ca. NOK 16,0 mill. inkl. renter. FESIL mener rederiet er ansvarlig og følgelig at kravet er ubegrunnet. Det er i konsernets balanse pr avsatt for FESIL's eventuelle omkostninger. 21

22 Noter Noter 15. VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner/ Bygninger/ Boliger/ Anlegg MORSELSKAP transp.m. ind.anlegg eiend. under utf. Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Oppskrivning / Akk. ordinære avskrivninger Ordinære avskrivninger Akk. ordinære avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 8-25% 3-20% 0-10% 0% Maskiner/ Bygninger/ Boliger/ Anlegg KONSERN transp.m. ind.anlegg eiend. under utf. Sum Anskaffelseskost Omregningsdifferanser Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Oppskrivning / Akk. ordinære avskrivninger Omregningsdifferanser Ordinære avskrivninger Avgang Akk. ordinære avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 8-25% 3-20% 0-10% 0% Resterende goodwill i forbindelse med oppkjøp av andel i FESIL Sales AS er belastet regnskapet med KNOK under ordinære avskrivninger. Oppskrivning på industrianlegg avskrives og avskrivningene utgjør for 1998 KNOK Bokført verdi av de totale oppskrivninger er pr på KNOK Avskrivningsplanen for Rana Metall KS er endret. Som en følge av at økonomisk levetid er økt fra 10 til 15 år er årlige avskrivningskostnader redusert med MNOK

23 Noter Noter VARIGE DRIFTSMIDLER - TILGANG OG SALG DE SISTE 5 ÅR Maskiner/ Bygninger/ Boliger/ Anlegg MORSELSKAP transp.m. ind.anlegg eiend. Goodwill under utf. Sum 1994: Investeringer Salg : Investeringer Salg : Investeringer Salg : Investeringer Salg : Investeringer Salg Sum 5 år: Investeringer Salg Maskiner/ Bygninger/ Boliger/ Anlegg KONSERN transp.m. ind.anlegg eiend. Goodwill under utf. Sum 1994: Investeringer Salg : Investeringer Salg : Investeringer Salg : Investeringer Salg : Investeringer Salg Sum 5 år: Investeringer Salg

24 Noter Noter 16. LEASING AV DRIFTSMIDLER Morselskapet har pr løpende leasingkontrakter med gjenværende varighet på fra 1 til 2 år ved utgangen av Løpende leasingkontrakter behandles som operasjonell eller finansiell leasing avhengig av avtalens karakter. Konsernet har 26 leasingkontrakter med gjenværende varighet på fra 1 til 2 år ved utgangen av Kontraktene omfatter følgende: MORSELSKAP KONSERN Kontormaskiner Edb-anlegg Transportmidler Produksjonsanlegg Årlig leasing-kostnad DRIFTSKREDITTER Morselskapet har en driftskreditt på NOK 120 mill. gjennom en flervaluta kassakredittavtale. Datterselskapet Rana Metall KS har tilsvarende driftskreditt NOK 20 mill., samt at FESIL Sales AS med datterselskaper disponerer flervaluta driftskreditt på i sum NOK 100 mill. I tillegg har konsernet andre kommiterte trekkrettigheter pr på ialt NOK 225 mill.(morselskapet NOK 100 mill.) hvorav 5 mill. (morselskapet NOK 1 mill) ikke var benyttet pr ANNEN KORTSIKTIG GJELD MORSELSKAP KONSERN Skyldige renter Periodiseringer etc Benyttet flervaluta trekkfasilitet Annen kortsiktig gjeld SUM

25 Noter Noter 19. LANGSIKTIGE LÅN OG VALUTA MORSELSKAP KONSERN Saldo NOK lån pr Saldo valuta lån pr Sum lån Første års avdrag på langsiktig gjeld LÅNEKLAUSULER (DEBT COVENANTS) Det foreligger låneklausuler knyttet til konsernets rentebærende langsiktige gjeld. Pr var samtlige krav oppfylt med tilfredsstillende margin. VALUTAFORHOLD I KONSERNET Utestående kontrakter (terminer/opsjoner) pr (i mill. valuta) Valuta Kjøp Salg USD 0 20 DEM GBP 0 6 FRF 0 10 ESP ITL Med unntak av enkelte USD-kontrakter er forretningene gjort for å sikre kontantstrømmen for året Enkelte av USD-kontraktene er gjort for å sikre kontantstrømmen i år

26 Noter Noter 20. PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER MORSELSKAP KONSERN Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning av pensjonsmidler Amortisering m.m Netto pensjonskostnad Tidligere ikke balanseført overfinansiering i sikrede ordninger Regnskapsført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse, sikrede ordninger Estimert verdi av pensjonsmidler, sikrede ordinger Ikke regnskapsført avvik fra beregningsforutsetninger Netto pensjonsforpliktelse sikrede ordninger Kapitalisert verdi av ikke sikrede ordninger inkl. arbeidsgiveravgift Utsatt forpliktelse v/planendring Utsatt forpliktelse v/estimeringsgevinst/(tap) Netto pensjonsforpliktelse usikrede ordninger inkl. arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse sikrede og usikrede ordninger inkl. arbeidsgiveravgift Sikrede Usikrede Medlemsinformasjon ordninger ordninger Morselskapet: Antall aktive personer Antall pensjonister Konsernet: Antall aktive personer Antall pensjonister Økonomiske forutsetninger Avkastning pensjonmidler 7% 7% Diskonteringssats 6% 6% Årlig lønnsvekst 3,50% 3,50% Forventet regulering av Folketrygdens G-beløp 3% 3% Årlig regulering av pensjonene 2,50% 2,50% Forventet fratredelseshyppighet AFP 25% 26

27 Noter Noter 21. SKATTER Skattekostnaden består av betalbare skatter og endring i utsatte skatter. Nedenfor er det gitt en spesifikasjon av forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad i morselskapet Permanente forskjeller Andel skattepliktig inntekt Rana Metall KS Endring i øvrige midlertidige forskjeller (ex. Rana Metall KS) Årets skattegrunnlag i morselskapet Utsatt skatteforpliktelse/utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterte ved utgangen av regnskapsåret. De midlertidige forskjellene utgjøres av forskjellen mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene. Nedenfor er det gitt en spesifikasjon av de midlertidige forskjellene og fremførbart underskudd, samt beregning av utsatt skatteforpliktelse/utsatt skattefordel ved utgangen av regnskapsåret. De midlertidige forskjellene knytter seg i sin helhet til Norge. Anvendt skattesats ved beregning av utsatt skatt er 28%. I henhold til regnskapsstandard for regnskapsføring av skatt er positive og negative midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode utlignet. Utsatt skatt i balansen er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller etter utligning. Fremføringsadgangen for underskudd utløper i årene Utsatt skatteforpliktelse knytter seg til oppskrivning av driftsmidler. Deler av oppskrivningen gjelder tomt og industrianlegg som ikke avskrives og som ikke skal selges. Det er dog valgt å føre opp hele forpliktelsen i balansen. Den utsatte skattefordel som er balanseført, vil bli nyttiggjort gjennom fremtidig inntjening. MORSELSKAP KONSERN Endring Positive midlertidige forskjeller Endring (grunnlag for utsatt skatt) Beholdninger Netto pensjonsmidler Andre poster Driftsmidler (ekskl. oppskrivning) Oppskrivning driftsmidler Tilknyttede selskaper Sum positive midlertidige forskjeller Herav utlignet Herav grunnlag for balanseføring Sum

28 Noter Noter MORSELSKAP KONSERN Endring Negative midlertidige forskjeller Endring (grunnlag for utsatt skattefordel) Fordringer Andeler i KS Aksjer Netto pensjonsforpliktelse Avsetninger Sum negative midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Sum Herav utlignet Herav grunnlag for balanseføring Gr.lag ikke balanseført utsatt skt.fordel Balanseført utsatt skatteforpliktelse Balanseført utsatt skattefordel De negative midlertidige forskjeller som ikke er utlignet eller balanseført, representerer en skattefordel som ved positiv inntjening de nærmeste år kan realiseres helt eller delvis. Årets skattekostnad knytter seg til ordinært resultat og fremkommer som følger: Morselskap Konsern Betalbare skatter - andre land Endring i utsatt skatt - Norge 0 0 Endring i utsatt skatt - andre land 0 0 Skattekostnad EGENKAPITALENDRING MORSELSKAP KONSERN Egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanser valuta Egenkapital

29 Noter Noter 23. PANTSTILLELSER MORSELSKAP KONSERN Bokført gjeld som er sikret ved pant Bokført verdi i pantsatte eiendeler: Aksjer Fordringer Varelager Varige driftsmidler SUM GARANTIER Innenfor konsernet har datterselskapet FESIL Sales AS med datterselskaper, avgitt garantier på tilsammen KNOK Dette er garantier i form av mva-garanti og diskonterte veksler. 25. FORRETNINGSOMRÅDER - KONSERN Driftsinntekter pr. geografisk område ( i NOK mill.): Norge EU USA Østen Andre Sum Egne produkter 58,1 928,0 87,0 94,0 2, ,7 Handelsprodukter 16,9 774,4 65,3 31,6 2,7 890,9 SUM 75, ,4 152,3 125,6 5, ,6 Driftsinntekter og driftsresultat pr. forretningsområde (i NOK mill): Driftsinntekter Driftsresultat Total Total Total Total Egne produkter 1 169, ,7 62,2 49,1 Handelsprodukter 890,9 641,6 22,1 11,7 SUM 2 060, ,3 84,3 60,8 26. RESULTAT OG RISK-BELØP PR. AKSJE Antall aksjer i FESIL ASA er pr : à kr 10. Det foreligger ingen ordninger som medfører utvanningseffekt på resultat pr. aksje. Resultat pr. aksje (i kroner) , , , ,01 RISK-beløp pr. aksje (i kroner) pr * 0,00 pr ,00 pr ,50 pr ,00 * RISK-beløpet pr er estimert. I løpet av 1999 vil skattemyndighetene fastsette det endelige RISK-beløpet på grunnlag av FESIL s selvangivelse for

30 Revisjonsberetning Revisjonsberetning for 1998 Vi har revidert årsoppgjøret for FESIL ASA for 1998 som viser et årsoverskudd på kr for morselskapet og et årsoverskudd på kr for konsernet. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter og konsernoppgjør, er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å granske selskapets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dets anliggender for øvrig. Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått selskapets formuesforvaltning og interne kontroll. Styrets forslag til disponering av årsoverskuddet tilfredsstiller de krav allmennaksjeloven stiller. Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med aksjelovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling pr og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Oslo, 18. februar 1999 PricewaterhouseCoopers DA Erling Elsrud Statsautorisert revisor 30

31 Finansiell informasjon Aksjonærinformasjon Produksjon Marked Logistikk Produksjon Finansiell informasjon Logistikk Marked Aksjonærinformasjon FESIL ÅRSRAPPORT

32 Finansiell informasjon Finansielle nøkkeltall Kommentar Driftsmargin % 4,1-0,1 6,6 9,2 3,6 Driftsresultat/driftsinntekter Fortjenestemargin % 1,7-1,4 4,7 6,4 0,9 Årsresultat etter skatt/driftsinntekter Totalkapitalrentabilitet % 8,2 0,7 12,0 17,2 7,2 Res. før finanskostnader/gj.snittlig tot.kap. Egenkapitalrentabilitet % 3,0-2,5 8,0 11,6 2,9 Årsresultat etter skatt/gjennomsnittlig EK Egenkapitalandel % 36,8 37,2 35,3 27,2 5,0 Egenkapital/totalkapital Netto renteb.gjeld / egenkapital 0,90 0,94 1,12 1,41 12,42 Egenkapital / anleggsmidler 1,00 1,14 0,98 0,78 0,12 Likviditetsgrad 1 1,67 1,88 1,77 1,53 1,01 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Sensiviteter En 5 prosents endring i pris på hovedprodukter/innsatsfaktorer vil innebære omtrent denne endringen på driftsresultatet: Tall i NOK mill. 5% endring Salg FeSi (egenprodusert) 23 Salg SiMet (egenprodusert) 29 Kjøp kraft spot (i 1999) 0 Kjøp råvarer FeSi (egen produksjon) 10 Kjøp råvarer SiMet (egen produksjon) 15 Kurs Euro/NOK 40 Merk: En prisendring som beskrevet over vil ikke nødvendigvis gi en umiddelbar effekt, da det i mange tilfeller ligger kontrakter av en viss varighet til grunn. Rentebærende gjeld mot egenkapital (NOK mill.) 800 Anleggsinvesteringer og ordinære avskrivninger (NOK mill.) Gjeld EK Investeringer Avskrivninger 32

33 Aksjonærforhold Aksjonærforhold Aksjer og aksjonærer Antall utstedte aksjer i selskapet pr var Aksjekursen notert ved Oslo Børs ved årets utgang kr. 30,00 mot kr. 82,00 året før. Omsetningshastighet på aksjekapitalen 2,0 Selskapets største aksjonærer pr (større enn 1% eierandel) Antall aksjer % Globe Metallurgical Inc. (USA) ,25 Tennant Nordic Ltd. (GBR) ,63 Nanok AS ,44 Armadillo AS ,44 Kommunal Pensjonskasse ,37 Omega Investment Fund ,94 Skandinaviska Enskilda Foreign Securities ,07 Vesta Forsikring AS v/fondsavd ,97 Fokus Bank ASA- Kap. egenhandelskonto ,21 Vesta Liv AS c/o Vesta forsikring ,20 Verdipapirfondet Skagen Vest ,31 Intersettle 25 Pct. (CHE) ,25 Gjensidige Aksjespar v/gjensidige Fonds ,25 Meieribrukets Pensjonskasse ,12 Tennant Midgley Group Ltd ,06 Sum største aksjonærer ,56 Følgende aksjeposter er eiet av styremedlemmer og tillitsmenn: Arne Byrkjeflot (styremedlem) 100 (via nærstående) Jonathan Lee (styrets formann) (via Globe Metallurgical Inc.) Arden C. Sims (styremedlem) Åge Sakariassen (styremedlem) 100 Følgende aksjeposter er eiet av ledelse: Odd Samstad (administrerende direktør) 100 Stein Anderssen (økonomi/-finansdirektør) 100 Svein Johnsen (personaldirektør) 100 Ragnar Vaksdal (markedsdirektør) 400 Revisor (PricewaterhouseCoopers DA v/erling Elsrud) eier ingen aksjer. 1,5 1,0 0,5 0, Antall ganger aksjekapitalen omsatt Aksjerelaterte nøkkeltall Kommentar Fortjeneste pr. aksje 4,3-3,6 12,5 21,0 3,4 1995: Gj.snittlig ant.aksjer lagt til grunn Kontantstrøm pr. aksje 12,7 16,7 21,2 16,2 17,4 1995: Gj.snittlig ant.aksjer lagt til grunn Egenkapital pr. aksje 55,1 50,6 54,2 50,9 11,2 1995: Gj.snittlig ant.aksjer lagt til grunn Børsverdi NOK mill. 240,0 656,0 660,0 476,0 N.A. P/E-ratio ,0 N.A. 6,6 3,3 N.A. Børsverdi i % av bokført EK 54,4 162,0 152,3 137,0 N.A. RISK-beløp pr. aksje (pr året etter) 0,0 0,0-1,5-1,0 N.A. Pr : Antatt beløp 33

34 Produksjon Produksjon Elektrisk kraft Kull Jern Kvarts Transformatorer Renset r yk Gassrensing Smelteovn Microsilica Tapping Granulering Utst ping Knusing/sikting Bulk lager Bulk Papirposer Fat Pall-bokser Storsekker Container Emballasje Str m: FeSi: 8500kWh / SiMetall: 12000kWh Kvarts: FeSi: 1900 kg SiMetall: 2700 kg 1000 kg SiMetall 1000 kg FeSi 75% Jern: FeSi: 300 kg Kull: FeSi: 1300 kg / SiMetall: 2800 kg 34

35 Produksjon Produksjon Produksjon FESIL er blant verdens største produsenter av silisiumlegeringer, og er i fremste rekke når det gjelder teknologi. Produksjonsprosessen kan synes enkel, men på FESILs kvalitetsnivå kreves know-how og utstyr som er på linje med annen "high-tech"-virksomhet. Det er norsk vannkraft som omformer råmaterialene kvarts, jern og kull/koks/trekull til metallurgiske produkter med nøyaktige og konstante kjemiske og fysiske egenskaper. - Et resultat av generasjoners søken etter kvalitet og forbedringer. Alle verk i FESIL-systemet er i dag sertifisert ISO Det samme gjelder for FESILs salgs- og logistikksystemer over hele verden. Det har vært et naturlig valg for FESIL å gjøre mest mulig ut av sin avanserte teknologiske posisjon, ved å gjøre om produksjonen mer og mer til spesialprodukter og -kvaliteter. Ved FESILs egne verk vil produksjonen av standardvare bli begrenset til et minimum. FESIL-verkene var internasjonalt blant de første til å utvinne microsilica fra ovnsrøyken. En tidligere forurensing ble forvandlet til handelsvare. Lilleby Metall var det første verk av sitt slag til å utvikle et energigjenvinningssystem som forsyner industri og institusjoner i nabolaget med varmt vann. Nå, mer enn noensinne, er det et sentralt mål for FESIL-organisasjonen å redusere energiforbruket til et minimum og å beskytte omgivelsene mot uønskede utslipp. 35

36 Marked Marked/logistikk FESIL er blant de største leverandørene til det internasjonale marked av ferrosilisium og silisium metall. I den vestlige verden har vi tre hovedmarkeder: EU, USA og Japan. FESIL selger i alle tre områder, med hovedvekt på EUmarkedet. Mer enn 70% av vår FeSi-produksjon og 90% av SiMetall produksjonen går til EU. FESILs markedsandel er betydelig i EUlandene. FESIL har seks salgsselskaper i EU og ett i Japan. Det meste av salget blir gjort gjennom disse selskapene, inkludert gruppens trading. Andre markeder dekkes gjennom agenter eller direkte. I tillegg til å selge produksjonen fra FESILs fire verk, selger det samme salgsapparatet ferrosilisium på vegne av to andre norske verk: Finnfjord Smelteverk AS og Globe Norge AS Hafslund Metall. Et viktig element i FESILs salgspolitikk er å fjerne maksimalt av kundens risiko i og rundt produktet. Derfor er det blitt investert adskillig i utvikling av pålitelige og punktelige transport- og lagersystemer. Dette inkluderer 10 lagerpunkt i Europa og 5 lagre i USA. Leveranser "just-in-time" er en integrert del av varemerket "FESIL". Vi krever den samme punktlighet av våre leverandører av container-transport til andre destinasjoner rundt i verden. Logistikk 36

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

MNOK Note 1998 1997 1996 1995 1994 Omsetning 568 155 73,8 44,4 30,3 Produktandel % 44 51 55 51 44 Utenlands-andel produkt % 79 54 48 49 44

MNOK Note 1998 1997 1996 1995 1994 Omsetning 568 155 73,8 44,4 30,3 Produktandel % 44 51 55 51 44 Utenlands-andel produkt % 79 54 48 49 44 N ø k k e l t a l l MNOK Note 1998 1997 1996 1995 1994 Omsetning 568 155 73,8 44,4 30,3 Produktandel % 44 51 55 51 44 Utenlands-andel produkt % 79 54 48 49 44 Driftsresultat før F&U 104 30,1 18 16,9 11,3

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s.

Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s. ÅRSRAPPORT 2002 Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s. 27 Årsberetning 2002 Det globale markedet for telekomutstyr

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer