Prosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. Omfang i studiepoeng: 15. Fagområde: Elkraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. Omfang i studiepoeng: 15. Fagområde: Elkraft"

Transkript

1 1 Prosjektrapport Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: 15 Fagområde: Elkraft Fritt tilgjengelig etter: Tilgjengelig etter avtale med samarbeidspartner Rapporttittel: AMS i morgendagens strømnett Test og dokumentasjon av AMS som sensor i distribusjonsnettet. Dato: 6/ Antall sider: 50 Antall vedlegg: 0 Forfattere: Kim Tore Sørli Andreas Nilsen Veileder: Kamil Dursun Helge Mordt Avdeling / linje: Høgskolen i Østfold, Elkraft Prosjektnummer: H13E01 Utført i samarbeid med: Fredrikstad Energinett AS Kontaktperson hos samarbeidspartner: Vidar Kristoffersen

2 2 Project Report Category of Project : Main Project Free accessible: x Number of stp (1stp=1ECTS) Engineering field : Electricity Free access after: Acessible after Agreement: Project title: AMS i morgendagens strømnett Test og dokumentasjon av AMS som sensor i distribusjonsnettet. Date: 6/ Number of pages: 50 Number of attachments: 0 Authors: Kim Tore Sørli Andreas Nilsen Councellor: Kamil Dursun Helge Mordt Department / line: Høgskolen i Østfold, Elkraft Project code: H13E01 Produced in cooperation with: Fredrikstad Energinett AS Contact person at the contractor: Vidar Kristoffersen

3 3 Forord

4 4 Sammendrag Figurliste Tabell-liste Nomenklatur

5 5 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Figurliste... 4 Tabell-liste... 4 Nomenklatur Innledning Prosjektorganisering Oppdragsgiver Prosjektgruppe Veiledere Veiledere Fredrikstad Energinett Veiledere Høgskolen i Østfold Organisasjonskart Prosjektbeskrivelse Oppgavetekst Bakgrunn for oppgaven Mål Kartlegging av komponenter Dokumentere kapasitet Effektivisering av planlegging og drift Anbefale konfigurasjon Prosessmål Prosjektets avgrensninger Eksisterende anlegg Kartlegging av komponenter Funksjonskrav AMS Avanserte måle- og styringssystem Kamstrup 162 / Funksjoner og virkemåte Registre og måleteknologi Tidsfunksjoner Tariffunksjoner... 17

6 Maksimaleffekt og effektterskel Spenningskvalitetmåling Loggere Overføring av måle- og registreringsdata RF-Konsentrator RF Ruter Ledningsnettet i Norge Sentralnettet Regionalnett Distribusjonsnett Dokumentasjon og eksperimentering av kapasitet Effekttester Test 1 - Målenøyaktighet Test 2 - Frekvensomformer Test 3 - Svitsjefrekvens Test 4 - Spenningsfall Test 5 - Spenningsutfall Over- og underspenning AMS's rolle i ett smartgrid Nytteverdi av AMS Er AMS måleren god nok til å erstatte dagens diagnoseverktøy? Midtveisevaluering... 48

7 7 1 Innledning Denne oppgaven utføres i samarbeid med Fredrikstad Energinett AS. Oppgaven går ut på å teste og dokumentere hvilken nytte AMS kan ha som sensor i distribusjonsnettet. Bakgrunnen for oppgaven er at Olje- og Energidepartementet krever at alle hus og hytter skal utstyres med avanserte måle- og styringssystem, AMS, som en del av utbyggingen til smartnett. Fristen for dette er satt til 1. Januar Det er de enkelte nettselskapene som har ansvaret for den lokale utrulling og installasjon til sluttforbruker. Med AMS slipper kundene og gjøre avlesning på sine målere, og når de grafiske brukergrensesnittene kommer opp vil det gi en mye bedre oversikt over forbruk, pris og strømsparing. Måleren vil også lette nettselskapenes jobb betraktelig, med korrekt avregning, planlegging av utbygging og mer oversikt over distribusjons- og fordelingsnett. Oppgaven består av fire hoveddeler: - Kartlegge hvilke komponenter som inngår i et smartnett (Morgendagens strømnett) fra høyspenning og frem til forbruker med AMS. - Undersøke (Eksperimentere/dokumentere) hvilken kapasitet har AMS til å registrere og rapportere på leveranseforhold/leveransekvalitet? - Utrede hvordan denne informasjonen utnyttes i arbeidsprosessene for planlegging og drift av distribusjonsnettet. - Anbefale en konfigurasjon av AMS målerne Grenseverdier for rapportering av alarmer Registre som bør logges Loggeintervall

8 8 2 Prosjektorganisering 2.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver for oppgaven er Fredrikstad Energinett AS. Selskapet ble opprettet i XX.XX, og er ett datterselskap av Fredrikstad Energi AS. Fredrikstad Energinett har igjennom sin områdekonsesjon ansvaret for drift, vedlikehold og utbygging av nettet i Fredrikstad kommune (unntatt kommunedel Onsøy) og Hvaler kommune. Selskapet har omkring kunder og hadde i 2011 en omsetning på 227,5 millioner kroner. Innmatningen i FEN sitt nett som videredistribueres til kundene, var i 2011, 1034 GWh. 2 Fredrikstad Energi AS består av datterselskapene Fredrikstad Energinett AS, Energi1 Follo Røyken, Askøy Energi, FEAS Bredbånd, Maik AS, Nettpartner AS, Energi1kraft, Askøy Energi Kraftsalg, Røyken Kraft og E20 Strøm AS. Totalt hadde konsernet en omsetning på Mrd. kroner i Fredrikstad Energinett AS Tlf. sentralbord: Prosjektgruppe Kim Tore Sørli Andreas Nilsen Prosjektleder og Prosjektmedlem Kontaktperson Tlf: Tlf:

9 9 2.3 Veiledere Veiledere Fredrikstad Energinett Vidar Kristoffersen Kim Bergli Bjørn Birkeland Oppdrag ansvarlig Kontaktperson Kontaktperson Veiledere Høgskolen i Østfold Helge Mordt Kamil Dursun Veileder Veileder Tlf: Tlf: Organisasjonskart Figur 1 - Organisasjonskart. Eget arbeid.

10 10 3 Prosjektbeskrivelse 3.1 Oppgavetekst Fredrikstad Energinett (FEN) har ansvaret for store deler av strømnettet i Fredrikstad samt Hvaler kommune. De ønsker en analyse av AMS som sensor i distribusjonsnettet. Til avlesning av strømmen brukes måler Kamstrup 162/382. Det skal utarbeides dokumentasjon for testanlegget. 3.2 Bakgrunn for oppgaven Ved hjelp av nye målere som snakker direkte med strømnettet gjennom radiosignaler, vil gamle målere bli erstattet. Dette vil gjøre det lettere finne feil når de oppstår, enklere å følge med på strømforbruket og åpner mange nye muligheter for smart strømstyring. AMS skal installeres i alle hus og hytter innen 1. Januar 2019, og som et ledd i denne utrullingen ønsker oppdragsgiver dokumentasjon på hvordan AMS som sensor oppfører seg i forskjellige driftssituasjoner. Det vil bli tatt hensyn til over og underspenninger, manglende faser, harmoniske strømmer/spenninger og forskjellige frekvenser. 3.3 Mål Målet for denne oppgaven er å teste og dokumentere mulighetene man har med AMS. Fredrikstad Energinett ønsker dokumentasjon på følgende punkter: Kartlegge hvilke komponenter som inngår i et smart nett fra høyspenning og fram til forbruker. Dokumentere hvilken kapasitet AMS har til å registrere og rapportere på leveranseforhold/kvalitet. Utrede hvordan denne informasjonen utnyttes for å effektivisere planlegging og drift av nettet. Anbefale en konfigurasjon av AMS målere med hensyn på grenseverdier for rapportering av alarmer, registre som bør logges og loggeintervall. Prosjektet vil tilføre gruppen økt erfaring og kunnskap innen planlegging, utførelse og gruppesamarbeid.

11 11 Nedenfor følger en detaljert beskrivelse av de forskjellige hovedpunktene Kartlegging av komponenter Få en bedre totaloversikt over systemet som helhet. Bedre bakgrunn for beregning av økonomisk kostnad ved utbygging. Utførelsen av prinsippskissen gjøres ved hjelp av designprogrammet Microsoft Visio Professional Dokumentere kapasitet Få oversikt over allerede fastsatte muligheter og begrensninger i loggekapasiteten på Kamstrup 162/382. Eksperimentere hvordan ulike driftstilstander påvirker måleren, dette inkluderer overog underspenninger, manglende faser, harmoniske strømmer/spenninger og frekvens. Testing av feiltilstander vil foregå med utstyr fra Høgskolen i Østfold, i høyspenningslaboratoriet, og ved FEN sine lokaler. Benytter programmet Kamstrup EMS10 som er tilgjengelig hos FEN, for logging av målerdata Effektivisering av planlegging og drift Utrede hvordan informasjonen og dokumentasjon som er utarbeidet ved punkt og 3.3.2, kan utnyttes i arbeidet med planlegging og drift av distribusjonsnettet. Ønsker å finne svar på om AMS kan hjelpe til med å lokalisere feil i distribusjonsnettet. Hvor må kommunikasjonssystemer og datainnsamlingsenheter plasseres? Anbefale konfigurasjon Ønsker å finne optimal konfigurasjon av Kamstrup 162/382 for bruk i morgendagens smartnett med spesielt hensyn på: Grenseverdier for rapportering av alarmer Hvilke registre som bør logges Loggeintervaller for de ulike loggefunksjonene

12 Prosessmål Får at gruppen skal kunne nå målsettingen må følgene tiltak gjennomføres: Følge opp grupperegler Sørge for at fremtidsplanen er à jour Føre prosjektdagbok Veiledning og møter 3.5 Prosjektets avgrensninger For å teste ut kapasiteten til AMS måleren blir det kun brukt tilgjenglig programvare hos oppdragsgiver (EMS10) og eksisterende funksjoner på Kamstrup 162/ Eksisterende anlegg I oppdragsgivers lokale har det blitt satt opp en AMS testrigg som består av en strømmåler, kommunikasjonslink mellom sluttbruker og nettselskap, samt en innsamlingssentral. For konfigurasjon av systemet skal programmet Kamstrup EMS10 brukes. Det er også arbeidsplasser og datamaskiner til disposisjon hos oppdragsgiver.

13 13 4 Kartlegging av komponenter Figur 2- Prinsippskisse av et smartnett Figur XX viser en prinsippskisse av et smartnett. I prinsippskissen vises det hvordan kraftnettet er bygd opp helt fra kraftproduksjonen og ned til kunde. Skissen viser også hvordan man implementerer såkalte prosumers som også kan tilføre egenprodusert energi til nettet. 4.1 Funksjonskrav AMS Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har utarbeidet en forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Formålet med forskriften er listet opp i 1-1. Den skal sikre at kraftleverandører gis tilgang til overføringsnettet ved å legge til rette for at sluttbrukere på en enkel måte kan byttekraftleverandør. Videre i 1-1 er det satt opp regler om hvordan AMS skal bidra til korrekt avregning, nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk og økt mulighet for nettselskapet til å effektivisere driften av nettet. ( 1-1)

14 14 Følgende funksjonskrav er satt for AMS: ( 4-2) AMS skal: Lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter, la et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder, kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere, sikre at lagrede data ikke går tapt ved spenningsavbrudd, kunne bryte og begrense effektuttaket i det enkelte målepunkt, unntatt trafomålte anlegg, kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal, gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner og registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger. 4.2 Avanserte måle- og styringssystem I tråd med de nye bestemmelsene som er gitt av Olje- og Energidepartementet kreves det alle husstander utstyres med avanserte måle- og styringssystem, AMS, som en del av utbyggingen til smartnett. Fristen for dette er satt til 1. Januar Norges Vassdrag og Energidirektorat laget i tråd med dette et høringsforslag om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av netttjenester 1 I tilegg til selve AMS måleren, kreves det en konsentrator som samler inn dataene fra AMS målerne som igjen videresender dette til nettselskapets databasesystemer for logging, ofte kalt front end database Kamstrup 162 / Funksjoner og virkemåte Måleren har en rekke funksjoner for automatisert datafangst til nettselskapene. Måleren er hel-elektronisk og helt uten bevegelige deler.

15 Registre og måleteknologi Kamstrup 162/382 er en direktemåler og gir en sikker registrering av forskjellige måledata som importert og eksportert energi for både aktiv og reaktiv energi, inkludert energi, effekt, spenning og strøm 2. Måleren er i sin oppbygning konstruert som en 4-kvadrant måler som vist i figur 2. Basiskonfigurasjonen for måleren leveres kun med importmåler, men kan konfigureres for de kundene som behøver en registrering av eksportert energi til nettet. Det finnes ikke mange kunder som eksporterer energi per dags dato, men det godkjennes stadig flere konsesjoner på dette området. De ulike kvadrantene, i figur 3 representerer flere mulige registrerte energityper. Figur 3-4-kvadrant direktemåling. Kamstrup 162/382.

16 16 Figur 4-4-kvadrant direktemåling. Nærmere beskrivelse av uthentet energi. Eget arbeid etter Kamstrup 162/382.

17 17 Innebygd i måleren finnes det ett effektregister som benytter informasjonen den leser ut ifra direktemåling i henhold til 4-kvadrant figur 2 og 3. Det finnes mange forskjellige konfigurasjoner på hvor mye av denne informasjonen som skal være tilgjengelig for kunde, og det er nettleverandøren som bestemmer hvilken forhåndskonfigurasjon som blir bestilt fra fabrikken. I tilegg til effektregisteret finnes det ett tripptellerregister som kan benyttes av kunden for å overvåke forbruket over en gitt tidsperiode, for eksempel hver dag eller over en uke. Denne typen register kan også konfigureres til å brukes ved overvåking av hvor mye energi kunden tilfører til nettet. Dette er aktuelt når kunden har en egen elektrisitetsproduksjon tilkoblet nettet ved eksempelvis solcellepanel eller vindmølle Tidsfunksjoner Måleren inneholder som standard en driftstimeteller, og kan som mulighet leveres med ett realtidsur som benytter enten ett batteri- eller en oppladbar backup-enhet. Driftstimetelleren fungerer som et tidsur, og synkroniseres med ett krystall dersom ikke måleren har ett realtidsur, og alle tidsfunksjoner baseres da på denne. Driftstimetelleren regner med at det er 730 timer i en måned og dermed 12 * 730 timer = 8760 timer i ett år. Denne funksjonen kan også gjøre det mulig for nettselskapet og lese ut hvor lenge måleren har vært uten netttilknytning ved beregning av erstatningskostnader blant annet. Realtidsuret muliggjør en meget korrekt avlesning eller påtrykning av tid til de forskjellige registre- og loggeaktiviteter, og derfor bidrar den også til korrekt debiteringsberegning samt tariffskifte m.m. Innebygd i måleren finnes også ett datosystem som også kan programmeres med aktuelle helligdager, for opptil 20år, mer om dette under punkt Tarifffunksjoner Tariffunksjoner En av de viktige funksjonene til Kamstrup 162/382 er at de har mulighet for registrering i 8 tariffer for hver energitype. Tariffene stilles inn av strøm/nett leverandør og er ett viktig hjelpemiddel for å dempe toppene i ett netts samlede effektkurve, slik at det enklere kan foretas utbyggingsanalyser. Tariffene kan styres på tre forskjellige måter: via kommunikasjonskommandoer fra en modul, igjennom modul I/O eller som tidstyring via realtidsuret, hvis måleren har dette innebygd. Tariffindikatoren i displayet oppdateres raskt, hvert 10. sekund. 2

18 Maksimaleffekt og effektterskel Måleren har en funksjon som registrerer den største midlere effekt som er registrert i debiteringsperioden. Tilgjengelige maksimaleffekter kan hentes ut for : P+ max, P- max, Q+ max og Q- max. Når en ny debiteringsperiode starter, nullstilles maksimaleffekten fra forrige debitering automatisk. I tilegg finnes det en funksjon som kan styre effektterskelen til anlegget. Det vil da registreres hver gang forbruker overskrider denne terskelen. Dette gir økt effektbelastningskontroll for nettselskapene og det kan således også brukes som ett verktøy i utbygningsplaner. Økt nettleie eller strømpris kan virke som en motiverende faktor for at kunder ikke skal overskrive grensene Spenningskvalitetmåling Kamstrup 382 har mulighet for registrering og måling av spenningskvalitet. Spenningskvalitetsmålingen består av følgende funksjoner: spenningsmåling, strømmåling, registrering av maksimum og minimumspenning, over- og underspenningsmåling samt spenningsutfall. Alle disse registreringene foregår per fase. Spenningsmålingen gjøres i RMS verdier per fase midlet hver sekund. Denne målingen utgjør også grunnlaget for over- og underspenningsmåling, samt måling av spenningsutfall. Strøm måles per fase og har mulighet for visning i display. Effekt beregnes for aktiv/reaktiv og positiv/negativ, hvor aktiv positiv energi kan vises i display på måler. Over- og underspennings målingen er en av de viktigste egenskapene til måleren når det gjelder fjerndiagnose for nettselskapene, den muliggjør forenklet måling og logging av overog underspenninger hos kunde slik at man slipper montering av egnet måleutstyr med logging hos kunde. Denne funksjonen brukes også mye i forbindelse med nettverksanalyse. Den fungerer ved at den kan logge antall ganger spenningen har vært over eller under de konfigurerte grenser nettselskapet har satt. Det kan maksimalt settes 20% under normal spenning, som vil tilsi 230 VAC. Det vil da si at grensen for underspenning er satt til 184 VAC og grensen for overspenning er satt til 276 VAC. ( kan bidra TIL fjerndiagnose/nettverksdiagnose, ikke operativt idag ) Figur for spenningskvalitetsmåling fra Kamstrup her? Spenningsutfall registreres i hendelsesloggen så lenge de har et tidsforløp som varer lengre enn 10 sekunder. Nettleverandør kan utover dette velge en grenseverdi for logging av spenningsutfall, helt opp til 2550 sekunder. 2

19 Loggere Måleren innehar flere forskjellige loggere for registrering av data og hendelser, deriblant, debiteringslogger, samt forskjellige loggere som sikrer registrering av interne feil, magnetisk påvirkning, adgangsregistrering og spenningsutfall. I målere som er av en senere generasjon en K finnes det også en analyselogger. Debiteringsloggeren logger relevant info for at nettselskapet skal kunne fakturere kunden etter korrekt forbruk. Den logger frem til den mottar kommandoen som gir debiteringstopp. Måleren har en loggedybde på 32 og dette gir flere muligheter til konfigurasjon for måleren hva gjelder debiteringsperioder. Hendelseslogger for status registrerer interne feil og brukes som et analyseverktøy for målerens tilstand. Måleren viser en varseltrekant i displayet ved påvist intern feil. Hendelseslogger for realtidsur er kun aktiv når måleren har realtidsur installert fra fabrikk. Loggeren registrerer når uret blir stilt eller justert. Hendelseslogger for spenningskvalitet registrerer at det er spenningsutfall på 1 eller 2 uavhengige faser, eller om alle 3 faser har spenningsutfall samtidig, så lenge spenningsutfallet er mer enn 2 sekunder. Det blir registrert når spenningen faller ut og når den kommer tilbake igjen, slik at dette er ett godt verktøy for nettleverandøren for å undersøke spenningsutfall hos kunde. Definisjonen for ett spenningsutfall på Kamstrup 162/382 er spenninger under 160 VAC +- 5 %. Under dette klarer heller ikke måleren og tilføre seg selv, og har en gitt tidsperiode til å logge at spenningen forsvinner før den blir helt spenningsløs. Lastprofilloggeren loggfører registrert energi med et gitt intervall slik at det senere er mulig og hente ut disse dataene ved behov. 2

20 Overføring av måle- og registreringsdata Man har to ulike prinsipper for overføring, som er aktuelt innenfor AMS; Punkt til punkt, og punkt til multipunktløsning. I punkt til punkt overføring har man direkte sending av signalet fra terminalen til databasen, ofte kalt Frontend. Bruksområdet til punkt til punkt vil ofte være i spredt bebygde områder og industri, og vil derfor ikke være så vanlig i tettbebygde strøk, da hver oppkobling og oppkoblingstid koster penger. I tettbebygde strøk bruker man heller punkt til multipunktløsning som innebærer at data fra flere målere sender informasjon til en konsentrator som samler signalene og sender dataen videre til nettselskapet RF-Konsentrator Når det skal fjernavleses brukes det en sentral nettverkskomponent kalt konsentrator. Konsentratorens oppgave er å sende ut forespørsel til hver enkelt energimåler og lagrer de avleste verdiene som blir sendt tilbake. Kapasiteten til Kamstrups konsentrator ligger på 680 energimålere/ nettverksenheter. 4 Det blir opprettet forbindelse mellom måler og konsentrator ved hjelp av radiosignaler fra en RF Ruter. For at konsentratoren skal oppnå best mulig rekkevidde er den utstyrt med ekstern antenne. Ved hjelp av radiosignaler kan også konsentratoren motta softwareoppdateringer. Fra konsentrator til nettselskapets database blir det sendt videre via GSM, GPRS eller IP. 5 Figur 5- Viser hvordan kamstrups konsentrator kan se ut.

21 RF Ruter Ruteren brukes der det er behov for fjernavlesing av data fra strømmåleren. Kapasiteten til ruteren er opptil 70 energimålere/nettverksenheter. 6 Hovedoppgaven til ruteren er å etablere radioforbindelse mellom energimålerne og konsentratoren. Den leveres med integrert antenne, men det kan tilkobles en ekstern antenne for å øke rekkevidden. Ruteren er nettforsynt, men har også mulighet for batteridrift. 7

22 Ledningsnettet i Norge Ledningsnettet i Norge er delt i tre nivåer: Sentralnett, Regionalnett og Distribusjonsnett. Her trenger vi litt mer info Sentralnettet Sentralnettet overfører elektrisitet over lange distanser både nasjonalt og internasjonalt. For å få minst mulig tap ved lange overføringer opererer nettet med spenningsnivåer på 132kV, 300kV og 420kV. Det gjennomsnittlige tapet i 2006 var på 2,5 %. 8 Sentralnettet anses allerede for å gå under kategorien smart. Grunnen til dette beskrives under og kan oppsummeres i følgende punkter: IKT og avanserte kontrollsystemer Frequency Restoration Reserves(FRR) Flytbasert markedskobling Analyseverktøy Robuste nett IKT og avanserte kontrollsystemer Sentralnettet i dag driftes av IKT og avanserte kontrollsystemer. Ved hjelp av driftsentralsystemer som SCADA, samles og presenteres driftsmålinger som gir en kontinuerlig oversikt over tilstanden i kraftsystemet. På grunn av smartere drift har man fått en mer optimal utnyttelse av eksisterende infrastruktur, og gjort det mulig å øke overføringskapasiteten uten å foreta betydelige nettinvesteringer. 9 Frequency Restoration Reserves(FRR) I regi av Statnett og de andre nordiske sentralnettselskapene skal det innføres automatiske sekundærreserver i løpet av Teknologien går under navnet Frequency Restoration Reserves(FRR), og er en følge av at frekvenskvaliteten de seneste årene har hatt en negativ trend med ustabil frekvens. De nye reservene skal aktiviseres mellom dagens primærreserver og regulærkraftmarkedet, og skal i tillegg til å stabilisere frekvensen også bedre driftsikkerheten i det nordiske kraftsystemet med tanke på økt utveksling og mer fornybar energi. 10

23 23 Flytbasert markedskobling Prinsippet bak flytbasert markedskobling innebærer at overføringskapasiteten i sentralnettet bestemmes ved fordeling mellom forbruk og produksjon i selve markedsklareringen. Ved å bestemme overføringskapasitet, produksjon og forbruk samtidig, vil utnyttelsen av det eksisterende nettet bli høyere, og er det foretrukne løsningen på EU- nivå. 11 Analyseverktøy Nye analyseverktøy gjør det mulig for Statnett å ha bedre oversikt over risikobildet, slik at de kan utnytte eksisterende nett bedre, samt øker driftssikkerheten og kapasiteten. Nye løsninger omfatter blant annet forbedrede teknologier for sjøkabler og andre nettanlegg. 12 Robuste nett På grunn av den vedtatte satsningen på fornybar kraft, står nettet over nye og store utfordringer. I en konseptvalgutredning fra Statnett, som omhandler neste generasjons sentralnett på Sør-Vestlandet, har de som langsiktig plan å etablere neste generasjons sentralnett innen Planen er å oppgradere dagens ledninger og stasjoner fra 300 kv til 420 kv, slik at nettet blir mer robust. Oppgraderingen skjer enten ved at eksisterende 300 kv linjer blir oppjustert til 420 kv, eller hvis dette ikke er mulig blir nye linjer lagt av typen triplex Grackle. Ved å bruke triplex linjer, som er 3 ledere per fase, vil man øke overføringskapasiteten og samtidig redusere nettapene. 14 Videre er det også planer om å redusere skjevfordeling av nettflyten ved hjelp av spesifikke komponenter: 15 Fasevridertransformator: En mekanisk komponent som brukes til å styre hvor strømmen går i nettet. Mest egnet der flyten går i samme retning. Dette pågrunn av at innstillingene må endres hver gang det skiftes retning. Seriereaktor: Komponent som bremser strømmen i en ledning ved å øke motstanden Seriebatteri: Komponent som øker strømmen i en ledning ved å redusere motstanden. Bidrar også med å stabilisere nettet og holder spenningen jevn. Fasekompensator: Generator som går på tomgang. Holder nettet mer robust ved at den holder spenningen konstant. Static VAR Compensator (SVC): Komponent for reaktiv kompensering. Den holder spenning jevn og kan regulere spenningen raskt opp og ned. SVC har en ulempe at den produserer elektrisk støy som går ut på nettet. Kondensatorbatteri: Passiv komponent som hever spenningen ved å endre motstanden i nettet.

24 Regionalnett Når den elektriske energien går ned i regionalnettet blir spenning transformert ned til 132 kv og 66 kv. Regionalnettet brer seg vanligvis over et til to fylker, og har en et gjennomsnittlig tap på 3,2 %. Industri og kraftkrevende forbrukere henter ofte elektrisitet rett fra regionalnett. 16 Regionalnettet bruker mange av de samme prinsippene og komponentene som sentralnettet og ansees derfor også som smart Distribusjonsnett Distribusjonsnettet er delt opp med en MV/LV nettstasjon. På høyspentsiden ligger spenningen på kv, mens på lavspent blir spenningen transformert ned til 400 V og 230V. Det gjennomsnittlige tapet ligger på 7,3 %. 17 I det norske distribusjonsnettet er det foreløpig ikke implementert tilsvarende smart teknologi som Sentralnettet og Regionalnettet, og per dags dato er nettselskapene avhengig av at kunde ringer inn og forteller om strømmen er borte, for deretter å dra ut å lete etter feilen. Med AMS hos kunde vil denne i samarbeid med en god database og programvare fungere som en sensor i distribusjonsnettet. Så fort selve systemet for dette er oppe, kan det også vurderes og sette ut flere kontrollpunkter som kan kontrolleres lokalt i samme system, f.eks ved viktige nettstasjoner / trafostasjoner, linjer, knutepunkter og lignende. Dette kan være med på hjelpe nettselskapene å oppdage feil raskere og noen ganger før feilen oppstår hos kunde, hvilket kan bety store kostnadsreduksjoner i feilsøking og straffegebyrer. AMS kan også hjelpe nettselskapene ved avstengning av strømmen, ved at de kan gjøre dette direkte fra sentralen. Noe som kun var mulig tidligere ved fysisk besøk. Måleren muliggjør også en bedre kontroll over effektbruk og effektkurver, noe som blant annet er meget vesentlig per dags dato med økende bruk effektkrevende induksjonsprodukter samt det fremtidlige problemet med ladning av el-biler.

25 25 5 Dokumentasjon og eksperimentering av kapasitet Dokumentasjon og eksperimentering av kapasiteten til den aktuelle måler er viktig for videre arbeid med konfigurasjon. Måleren vil bli utsatt for flere mulige scenarioer for å prøve å fremprovosere feil på måler og i avregning. 5.1 Effekttester Som tidligere nevnt i kapittel , har måleren mulighet til å registrere både positive og negative verdier av aktiv, kapasitiv og induktiv effekt. Det er kun den aktive effekten som kunde blir avregnet for, og derfor meget viktig at denne er korrekt. Målt effekt er gitt ved effektformelen. Hvor P = Effekt. U = Spenning. I = Strøm. Det utføres tester med flere forskjellige parametre for å finne ut det kan fremprovoseres målefeil. Følgende parametre vil testes: Overspenning Underspenning Normalspenning Frekvens i driftsområde Frekvens utenfor driftsområde Forstyrrelse med overharmoniske strømmer og spenninger Støy Alle effekttester vil utføres ved at det direktemåles spenning, strøm, effekt og cosinus φ via et effektmeter over belastningen. Dette sammenlignes med spenning, målt effekt og utregnet strøm på Kamstrup 162.

26 Test 1 - Målenøyaktighet Hva: Teste nøyaktighet av Kamstrup 162, med hensyn på effektavregning. Hvor: Høgskolen I Østfold-Fredrikstad S302 Når: Tilstede: Andreas Nilsen, Kim Tore Sørli og Arne Johan Østenby (Labansvarlig) Hvorfor: Ønsker å sjekke nøyaktigheten til Kamstrup 162, for å se at det kunden forbruker faktisk stemmer med det måleren avleser. Ved å simulere en resistiv last, kan man sammenligne Kamstrup 162 sine måledata, mot eksternt måleutstyr. Hvordan: Utstyret ble koblet opp som vist i figur X. Elcontrol VIPD Powermeter blir brukt som måleutstyr opp til 5A, videre er det benyttet tangamperemeter og voltmeter for høyere strømmer. Pågrunn av begrensinger i testutstyret ble høyeste målte strøm på 50A. Utstyr: Koblingsoppsett: Kamstrup 162 Kamstrup konsentrator 3 stk Terko load resistor TB40 3 stk Multimeter Escort EDM 168 Variac - The superior company electric Elcontrol VIPD Powermeter Biltema tangamperemeter Ledningsett med isolerte plugger

27 27 Målinger: Kamstrup 162 Strøm (A) Spenning (V) Effekt (W) 1 241,5 241,5 3, , , , Powermeter Kommentar Strøm(A) Spenning (V) Effekt (W) , Målt med tangampermeter , Målt med tangampermeter Målt med tangampermeter Diskusjon: Gruppen forventet ingen store avvik i forkant av testen, noe som viste seg å stemme veldig bra. De små avvikene som oppsto skyldes at avlesingene flukterer over et visst nivå, og målenøyaktighet i instrumentene. Konklusjon: Utifra den effekten vi fikk belastet med, samt nøyaktigheten på måleutstyret, kan det ikke konkluderes med at Kamstrup 162 har feil i målenøyaktigheten.

Forprosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. med samarbeidspartner. Dato: 6/4-2013

Forprosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. med samarbeidspartner. Dato: 6/4-2013 Forprosjektrapport Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Elkraft Rapporttittel: AMS i morgendagens strømnett Test og dokumentasjon

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS idag Fra innføring av energiloven i -91 til i dag - Sluttbrukermarkedet for

Detaljer

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvordan kan AMSinformasjon brukes for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvor Smart Grid har vi i dag? Regionalnettet Smart, men dyrt Distribusjonsnettet Ikke så smart Kunde/lavspentnettet Blir

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2.

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2. Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS Klaus Livik Nettkonferansen 2009 1. og 2. desember Innhold Smart Grid en realitet, mulighet eller forbigående floskel?

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag 1. Sammendrag REN har laget en standardisert beskrivelse av overvåkning i nettstasjon. Versjon 1. Dette omfatter funksjonskrav, kommunikasjons muligheter, nettnytte, og teknologiske løsninger for dette.

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Elbilladning Muligheter og utfordringer

Elbilladning Muligheter og utfordringer Elbilladning Muligheter og utfordringer Seminar ELiSØR 29. og 30.10.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Innholdsplan 1. Agder Energi Nett tall 2. Effektkrevende apparater 3. Hva er svake nett 4. Elbilladning

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet

Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 SINTEF

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Typer

Detaljer

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder EIDEFOSS: Kraft 7 Forslag til forskriftstekst Kraft Alle måleverdier

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Energiforskningskonferansen 2014 Smartgrid sesjon Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder Sluttbrukermarkedet, Elmarkedstilsynet, NVE Et strømmarked

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften NVE nve@nve.no Vår ref.: Arvid Bekjorden Vår dato: 25.09.17 Deres ref.: Saksreferanse 201700443. Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften Distriktsenergi

Detaljer

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Agenda Ringeriks-Kraft AMS Generelt Vurderinger hos Ringeriks-Kraft Erfaringer hos Ringeriks-Kraft

Detaljer

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: 200701944 Vår ref.: 2009/100 MAB JAPF 478.1 Dato: 12.02.2009 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS)

Detaljer

Effektutfordringer med plusshus KSU-seminar 2016

Effektutfordringer med plusshus KSU-seminar 2016 Effektutfordringer med plusshus KSU-seminar 206 Bodø 7.9 206 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema. AEN-tall 2. Utfordringer svake nett, effektkrevende apparater 3. Skarpnes prosjektet nullenergihus 4. Målinger

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

Bruk av ny teknologi for måling og avregning

Bruk av ny teknologi for måling og avregning Bruk av ny teknologi for måling og avregning Toveiskommunikasjon i Norge. Er ventetiden over? 12. juni 2007 Lars Olav Fosse, Kraftmarkedsseksjonen Norges vassdrags- og energidirektorat Disposisjon Utviklingen

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Risikovurdering av AMS

Risikovurdering av AMS Risikovurdering av AMS Frank Skapalen Seksjon for beredskap, energiavdelingen NVEs BfK-seminar 11. januar 2012 Rekkefølge Formål med AMS, funksjoner Hva vi har jobbet med i risikovurderingen Scenarioer

Detaljer

Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet

Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet Informasjonsmøte installatører 29.1.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. Tendenser mot mer effektkrevende utsyr og utfordringer 2. Hva er utfordrende

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Har norske lavspenningskunder for høye spenninger? Fra Teknisk Rapport på Spenningskvalitet i svake lavspenningsnett

Har norske lavspenningskunder for høye spenninger? Fra Teknisk Rapport på Spenningskvalitet i svake lavspenningsnett Har norske lavspenningskunder for høye spenninger? Fra Teknisk Rapport på Spenningskvalitet i svake lavspenningsnett Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning

Detaljer

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nettnivå og konsesjon 420kV 300kV 145kV 24kV 12kV 400V 230 V De ulike spenningsnivå i Norge. (foretrukne) Overføring av strøm er et monopol

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

Storskala AMS. - en snarvei til Smart Grid. Stian Reite. Prosjektleder, Metor AS.

Storskala AMS. - en snarvei til Smart Grid. Stian Reite. Prosjektleder, Metor AS. Storskala AMS - en snarvei til Smart Grid Stian Reite Prosjektleder, Metor AS stian.reite@metor.no Fakta om Metor Resultat av fusjon mellom Nota og Enita. Fusjonert med virkning fra 01.01.2009 Metor, er

Detaljer

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Høring Energipolitiske Udvalg, Folketinget, København 26/02-09 Ove S. Grande ove.s.grande@sintef.no 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Framtidens byer Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Igjennom følgende Sett fra et nettselskaps ståsted 1. Hva bestemmer kapasiteten på

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Plusskundeordningen i Klepp Energi Plusskundeordningen

Plusskundeordningen i Klepp Energi Plusskundeordningen i Klepp Energi Godkjent av: HÅ Rev. dato: 20.12.2016 Side 1 av 12 Innhold 1. PLUSSKUNDEORDNINGEN...3 1.1. Hvem kan bli plusskunde?...3 1.2. Hvordan bli plusskunde?...3 2. TILKNYTNINGSVILKÅR OG TEKNISKE

Detaljer

AMS Måleforum Vest November 2010

AMS Måleforum Vest November 2010 AMS Måleforum Vest November 2010 Arne Venjum, NVE Resymé av AMS-prosessen 2007: OED: Bør AMS-prosessen settes i gang? Econ-rapport (mai 2007) - Kost/nytteanalyse NVE (juni 2007): AMS-prosessen bør igangsettes

Detaljer

Bli kjent med den nye str mmaleren din

Bli kjent med den nye str mmaleren din Bli kjent med den nye str mmaleren din JÆEV013 fg AMS-folder Jæren Everk.indd 1 10.02.2016 13.46 1. Display (LCD) 2. Statusindikator 3. Målernummer 4. Forbruksindikator 5. Trykknapp til strømbryter 6.

Detaljer

Tekniske krav - Plusskunde

Tekniske krav - Plusskunde 1. Krav til spenningskvalitet Innledning Den kraft som mates inn på Nettselskapets nett skal overholde de til enhver tid gjeldende krav til spenning og effektflyt som følger av Avtaleforholdet, med mindre

Detaljer

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 Januar 2016 Nytt fra Skagerak Nettleien endres Side 2 Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 AMS til høsten byttes de første målerne Side 5 Husk måleravlesning fra 25. til 1. hver måned!

Detaljer

Måleutstyr for spenningskvalitet

Måleutstyr for spenningskvalitet Måleutstyr for spenningskvalitet Ulike målesystemer og instrumenter. Begrensninger og muligheter. Prioriteringer. Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 INSTRUMENTER FOR Å MÅLE

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

SmartGrid i et norsk perspektiv Vi er på vei. Vidar Kristoffersen, AMS/SmartGrid Fredrikstad Energi

SmartGrid i et norsk perspektiv Vi er på vei. Vidar Kristoffersen, AMS/SmartGrid Fredrikstad Energi SmartGrid i et norsk perspektiv Vi er på vei Vidar Kristoffersen, AMS/SmartGrid Fredrikstad Energi CV = Automasjon +IT + Energi 1995 1995 1998 1998 2004 2004 2008 Siv.ing. Prosessautomasjon / IT Energi

Detaljer

AMS og forskriftskrav. Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE

AMS og forskriftskrav. Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE AMS og forskriftskrav Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale standarder er en viktig forutsetning for å sikre reell

Detaljer

Smarte hus krever smarte nett

Smarte hus krever smarte nett Smarte hus krever smarte nett Er nettselskapene forberedt på dette? Teknologisk Møteplass 15.januar 2014 Bjarne Tufte, Agder Energi Nett Innhold Aktive hus og elproduksjon i fordelingsnettet Skarpnesprosjektet

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Lyse AS BIPV workshop 6.10.2015 Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Innhold Om Lyse Noen store utfordringer Vår løsning Demo Lyse Fremtiden Mikroprosjektet Smart Styring Lyse er et norsk industrikonsern

Detaljer

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet?

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? - Er Smart grid løsningen på bedret forsyningssikkerhet? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU Energidagene NVE 2011-10-14 1 The Norwegian Smartgrid

Detaljer

NVE Rammevilkår for smartgrid

NVE Rammevilkår for smartgrid Smartgridkonferansen 2014 NVE Rammevilkår for smartgrid Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder Sluttbrukermarkedet, Elmarkedstilsynet, NVE Et strømmarked i endring Internasjonalisering av marked og regelverk

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - første skrittet på veien mot det integrert kraftnett Sett fra installatørene

Detaljer

FOU Laststyring Sørnettet AMS

FOU Laststyring Sørnettet AMS FOU Laststyring Sørnettet AMS Virginia Hyde Smartgridkonferansen 2014, 110914 Agenda Målsetting Smart samarbeid Prosjektfakta Mulighetsrom vs begrensninger Bakgrunn Fremtidens kraftsystem inkl. økt renewables,

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer

Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer Brukermøte Spenningskvalitet 2007 12. og 13. september Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22 95 94 57 Norges vassdrags-

Detaljer

Pilotprosjekt Nord-Norge

Pilotprosjekt Nord-Norge 2016 Pilotprosjekt Nord-Norge "Utviklingsplattform for testing og validering av nye løsninger for drift av kraftsystemet i Nord-Norge" Statnett FoU Innhold OPPSUMMERING... 3 1.1 NASJONAL DEMO - SMARTGRIDSENTERET...

Detaljer

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS AUTOMATISK HENDELSESANALYSE Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS Sammendrag SINTEF har utviklet et analyseverktøy i Matlab som kan brukes til hendelsesanalyse, kalt A-HA (automatisk hendelsesanalyse). Verktøyet

Detaljer

Analyseverktøy. Eltransport Hva trenger vi å vite

Analyseverktøy. Eltransport Hva trenger vi å vite Eltransport Hva trenger vi å vite Spenninger: for lave eller for høye? Tapene: for store? Overlast på linjer? Reaktiv effekt produsert i generatorer Konsekvenser av feil i nettet: for eksempel utfall av

Detaljer

1. Generelt / innledning

1. Generelt / innledning 1. Tariffvilkår for nettleie med fleksibelt forbruk Sist endret : asthil - 06.09.2013 1. Generelt / innledning 1.1. Avtaleforholdet Disse vilkår for fleksibelt forbruk inngår som vedlegg til standard nettleie

Detaljer

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Måleforum Vest Høstkonferanse Bergen 4. 5.november v/trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innhold Bakgrunn Smart Grid hva

Detaljer

Uavhengig måling av strømforbruk med måleinstrumentet «Power and Energy Logger PEL 103» fra leverandøren «Chauvin Arnoux»

Uavhengig måling av strømforbruk med måleinstrumentet «Power and Energy Logger PEL 103» fra leverandøren «Chauvin Arnoux» Uavhengig måling av strømforbruk med måleinstrumentet «Power and Energy Logger PEL 103» fra leverandøren «Chauvin Arnoux» Undersøkelse som er utført av Kim Remy Holtet Innhold I. Innledning II. Bakgrunn

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak t E Norges vassdrags- og energidirektorat N V Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 08. 05. 2009 Vår ref.: emp/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

NYE METODER FOR PLANLEGGING AV SMARTGRIDS AV ANDREAS HAMMER, NTNU, JAN FOOSNÆS, NTE NETT AS, TROND TOFTEVAAG, NTNU

NYE METODER FOR PLANLEGGING AV SMARTGRIDS AV ANDREAS HAMMER, NTNU, JAN FOOSNÆS, NTE NETT AS, TROND TOFTEVAAG, NTNU NYE METODER FOR PLANLEGGING AV SMARTGRIDS AV ANDREAS HAMMER, NTNU, JAN FOOSNÆS, NTE NETT AS, TROND TOFTEVAAG, NTNU Sammendrag Leveringskvaliteten og påliteligheten i distribusjonsnettet blir utfordret

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prøveprosjekt vannmålere Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prosjektets formål og mål Ø Prosjektet skal gi beslutningsgrunnlag for å vurdere om Oslo kommune skal innføre vannmåler hos privatabonnenter

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Brukermøte spenningskvalitet NVEs Høringsdokument 3:2012: Foreslåtte endringer i leveringskvalitetsforskriften Quality Airport Hotel Gardermoen 20.-21. september 2012

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet

Forskrift om leveringskvalitet Forskrift om leveringskvalitet Brukermøte spenningskvalitet 2008 17. og 18. september Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer