TILSKUDDSKURS Kristiansund kommune. Anders A. Vik. Mobil: Nett tilgangen til; Himmelen..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSKUDDSKURS 2013. Kristiansund kommune. Anders A. Vik. Mobil: 926 34 131. anders.vik@kristiansund.kommune.no Nett tilgangen til; Himmelen.."

Transkript

1 TILSKUDDSKURS 2013 Kristiansund kommune Anders A. Vik Mobil: Nett tilgangen til; Himmelen.. Send Send hyggelig en mail og e-post. få elektronisk tilgang -Noen til tanker kurskompendiet. om hvordan du opplevde Dette gjelder kurset. tekstfoliene. - AHA-opplevelser? Alle tekst foliene, - Prosjekt du nå vil søke husk å skrive ned gullkorn og midler refleksjoner på. rundt temaet. 1

2 Fakta om TILSKUDD Årlig tildeles bl.a. følgende: Spillemidler, IDRETT kr millioner Spillemidler, KULTUR kr millioner (18% til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, over 600 millioner). Grasrotandelen kr 340 millioner ulike stipend og legat kr 500 millioner Næringslivet deler hvert år ut kr millioner Kulturrådet kr millioner De 17 ulike departementene kr millioner ulike stiftelser kr millioner Momskompensasjon kr millioner Gaver til organisasjoner kr millioner EØS midlene kr millioner EU sitt Kulturfond, kulturutveksling kr 400 millioner Nordiske Fond kr 600 millioner millioner.. Fakta om TILSKUDD Årlig tildeles bl.a. følgende: Spillemidler, IDRETT kr millioner Spillemidler, KULTUR kr millioner (18% til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, over 600 millioner). Grasrotandelen kr 340 millioner ulike stipend og legat kr 500 millioner Få eller Næringslivet deler hvert år ut kr millioner Kulturrådet kr ingen millioner har De 17 ulike departementene kr full oversikt millioner ulike stiftelser kr i denne millioner Momskompensasjon kr jungelen? millioner Gaver til organisasjoner kr millioner EØS midlene kr millioner EU sitt Kulturfond, kulturutveksling kr 400 millioner Gjensidige deler alene ut over kr 200 millioner i 2013! Nordiske Gjensidige FondNordmøre og Romsdal delte i 2006 kr ut over 8 millioner. 600 millioner millioner.. 2

3 Sareptas krukke Sparebankstiftelsen. 2. Gjensidigestiftelsen. 3. Tryg Almennyttige Stiftelse. 4. UNI Stiftelsen. 5. IF Trygghetsfond. 6. Hydrofondet. 7. Norske Shell. 8. Skagen Fondet. 9. Frifond.no 10. Rusfri Oppvekst. 11. Legathåndboken, over Kraftleverandørene, Benjamins Minnefond & IMDI. 14. Helsedirektoratet. 15. Næringsfondet x Innovasjon Norge. 17. Danske Engasjement 18. Kulturrådet. 19. K - Råd. 20. Nordisk Kulturfond. 21. Sametinget. 22. Aktiv Ungdom. 23. Leverandører til kommunen. 24. Sparebanken Vest eller Nord! 25. ExtraStiftelsen. 26. Felleseuropeiske fond. 27. Norsk Latsabbstiftelse For å kunne ta del i av disse pengene.. Da må vi: Tenke litt nytt. Samarbeide, finne flere samarbeidspartnere. Kommunen må samarbeide med de frivillige og nabokommunene... og omvendt. Tørre å være litt dristig 3

4 Tenk nytt! SAMARBEID OG LITT DRISTIG.. 4

5 5

6 Rauma har to årlige festivaler: 1. Fjellfestivalen 2. RaumaRock Visjonen lyder slik: Vi skal bli verdens beste kommune for naturglade mennesker. Dette har medført økt bevistgjøring og bruk av naturen. Turistnæringen har hatt en bevist markedføring mot naturbaserte opplevelser, blant annet ved tilrettelegging av Romsdalseggen som tursti. 6

7 Dyktig, kreativ og blid festivalleder, Frode Nakken! 7

8 Kreativt! - Nytt og spennende tenkt! Rockerne tenker på miljøet. De kjørte; ROCKETOG! 8

9 Kanskje blir neste års RaumaRock, finansiert fra Sametinget! Med gamme-scene, øl-lavvu og rockejoik som hovedattraksjon! 5 om dagen.. 6 om dagen? - eller om kvelden? Tenk nytt, annerledes, ta gjerne noen sjanser.. Litt ditt eller litt dristig! 9

10 For å kunne ta del i av disse pengene.. Da må vi: Samarbeide Tenke litt nytt Tørre å være litt dristig Og så må vi sende søknader.. FOLKEHELSE, lurt å satse på.. Røykingen halvert på 10 år. Det hjelper for forebygge.. Siden 2001 er andelen nordmenn som røyker halvert. I 2011 stumpet røyken. Verdens beste samarbeidspart! - det kan bli du.. Anders A. Vik 10

11 Venneforening KULTURSKOLENS VENNER KULTURSKOLENS VENNER SYKEHJEMMETS VENNER Skolens Venner VENNEFORENINGEN KAN SØKE PÅ PENGER SOM DET ER VANSEKLIG FOR EN OFFENTLIG INNSTANS Å SØKE PÅ.. Frivillighetsregisteret 11

12 12

13 Dette trenger du ved etablering av en FRIVILLIG ORGANISASJON 1. 5 ildsjeler 2. Navn, adresse, personnummer, telefon 3. Gå til 4. Lage enkle vedtekter 5. Eksempel på nett 6. Etablere kontonummer etter du har fått organisasjonsnummer 7. Kostnad ved etablering kr 8. Årlig driftskostnad kr 13

14 14

15 Stryk det som ikke passer.. 15

16 Ønsker noen bibliotek å etablere en venneforening, BIBLOS VENNER..? Anders hjelper ett bibliotek med registreringen og dokumentene / vedleggene. Alle får tilgang til dokumentene, og prosessen. Sendes på e-post til de som ønsker tilgang. 16

17 Alle FINANS SELSKAP har tilskuddsordninger Her er bare ett Lær av de flinke SKAGEN FONDENE 17

18 Noen som har fått penger herfra? Google på: Skagenfondene + sponsormidler 18

19 Søknadsfrist: 15. juni og svar innen 1. september. Enkel søknad -Ikke plass til mange ord her -Max 8 minutt og 42 sekunder Kilde: DN

20 Vannleiren BaseCamp Preikestolen, Stavanger. Finansiert av Skagen fondet! 20

21 Fjell-leiren BaseCamp Preikestolen, Stavanger. Finansiert av Skagen fondet! 21

22 Treleiren BaseCamp Preikestolen, Stavanger. Finansiert av Skagen fondet! 22

23 Foto: Stavanger Turistforening 23

24 ORDVALG RETT ORDVALG ER vinn eller forsvinn. Tilskudd til dette. Det ene idrettsanlegg, 33% tilskudd. Det andre nærmiljøanlegg, 50% tilskudd. 33% 50% 24

25 Tilskudd til dette. LEKEAPPARAT Installasjon for fysisk fostring. Armstyrke, koordinasjon, balanse. Ikke bord og benk men, - HVILEBENK 25

26 Lekeapparat? Niks Installasjon for balanse, koordinasjon, armstyrke. Klatrejungelen på Frei skole fikk tilskudd til dette da det l.a. ble endel av den store klatrejungelen. TRAPP? APPARAT Men, installasjon for spensttrening. 26

27 Tør å tenke utradisjonelt! FRILUFTSLIV, hva er det? UTEAKIVITET = FRILUFTSLIV Nye muligheter til pengekilder.. Enkel BALANSEBOM ikke benk ØLTELT SERVERINGS TELT 27

28 Ord - valg Bruk de rette ord og begrepene. Ikke lekeapparat, men apparat for økt fysisk aktivitet, koordinasjon og armstyrke. Ikke benk, men hvilebenk, balanseapparat.. FLERE? EXTRA STIFTELSEN 28

29 ExtraStiftelsen har i dag 28 medlemsorganisasjoner. Alle frivillige organisasjoner med helseformål kan søke om midler til prosjekter innenfor forebyggende helsearbeid, rehabilitering og forskning. Siden etableringen i 1993 har ExtraStiftelsen fordelt over 3 milliarder til gode formål. wwww.extrastiftelsen.no Eksempler fra ExtraStiftelsen Se egen prosjektkatalog på nettet: 29

30 Du finner alle her: Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- 30

31 Kr ,- Hvem kan vi samarbeide med? Medlemmer til Extrastiftelsen Kreftforeningen. Nasjonalforeningen for folkehelsen. Landsforeningen for hjerte lungesyke. FFO. Norsk Folkehjelp. ADHD foreningen. Norske Kvinners Sanitetsforening. Redd Barna. Landsforbundet Mot Rusmisbruk. Norges Astma og Allergiforbund Hørselshemmedes Landsforbund. Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Norges Epilepsiforbund Norges Diabetsforbund. Norsk Revmatikerforening. Rådet for psykisk helse. Landsforeningen til støtte ved krybbedød. Forbundet mot rusgift. Norges Døvefforbund. NFU. Norges Handikapforbund. Norges Mosjons og bedriftsidrettsforbund. Foreningen for hjertesyke barn. Norges Blindeforbund. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Hest og Helse Norges Bedriftsidrettsforbund Flere andre organisasjoner er også godkjente som søkere! 31

32 Kategorier i Extrastiftelsen Forebygging 65 millioner 698 søknader, 208 prosjekter ble gjennomført. Rehabilitering 65 millioner 462 søknader, 208 prosjekter ble gjennomført. Forskning 70 millioner 349 søknader, 112 prosjekter ble gjennomført. Uavhengige fagutvalg behandler søknadene. Tall & opplysninger fra Extrastiftelsen, Forebygging eller rehabilitering? Tursti med bruk av fiberduk og veigrus. PS: Universell utforming.. Så langt som mulig. 32

33 Definisjoner Forebygging Med forebygging menes tiltak som fremmer helse og begrenser forhold som skaper helseproblemer. Forebyggende arbeid omfatter også tiltak som søker å hindre videreutvikling eller tilbakefall av sykdom eller funksjonshemming. Forebyggende virksomhet omfatter også tiltak som kan øke den enkeltes livskvalitet og bidra til omsorg og trivsel. Opplysningsarbeid kan være en del av det forebyggende arbeidet. Rehabilitering Det kan søkes om midler til prosjekter som helt eller delvis fremmer et rehabiliteringsopplegg. Rehabiliteringsprosjektene skal vektlegge brukeres/brukergruppers egen erfaring og innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. Habilitering inngår i virksomhetsområdet rehabilitering. Det samme gjelder behandlingstiltak som er en del av et rehabiliteringsopplegg. Det kan også søkes om opplysningstiltak. Over 70% går til idretten, Men idretten taper terreng Kultur SPONSING Hvert år fordeles over 4,2 milliarder i Norge. 33

34 Kultursponsing Næringslivet bidrar hvert år med: Sponsorkaka utgjør i Norge over 4 milliarder Kultur henter inn kr 520 millioner kroner 17% Idretten henter inn kr 1,2 milliarder - 34% Fotballen henter inn kr 1,3 milliarder 37% Ny bok av BI-forsker Anne Britt Gran og Sophie Hofplass. Kilde: BI-forsker Anne-Britt Gran har sammen med Sophie Hofplass gjennomført omfattende studier av kultursponsing i Norge. Kultur vinner terreng.. Kulturområdet vinner terreng.. Vi må jobbe for å bli bedre.. Her må det jobbes mer aktivt for å holde på markedsandelen. Hva kan vi gi tilbake? 34

35 Fra DN Anders A. Vik Fra DN Anders A. Vik 35

36 Undersøkelse juni 2012 av DN og Sponsor Insight AS Undersøkelse juni 2012 av DN og Sponsor Insight AS 36

37 Undersøkelse juni 2012 av DN og Sponsor Insight AS Bli flinkere til å bruke media. -Involver dine samabeidspartnere. -Inkluder i redaksjonelle vendinger. 37

38 Anders A. Vik Redaksjonell omtale ditt beste VÅPEN 38

39 Bruk MEDIA og lokalavisa. Plei media, ofte.. Ikke bare lokalavisa Nettverk Hver uke, notiser er kanskje de beste Bilder, viktig også her Vær varsom.. Plakaten Skaff deg e-post adresser til media i hele fylket Stikkord: Omdømmebygging Redaksjonell omtale Kontra annonser.. Mediaomtale / treff Vær aktiv mot media Vær varsom plakaten Tekstreklame Lær av de flinke! Bli flinkere Lag en mediaplan Innslag hver måned Bruk ordføreren oa 39

40 HYDROFONDET 40

41 Alle store firma og konsern, har gjerne store FOND. Ormen Lange Aukra kommune 41

42 42

43 Fond 43

44 44

45 Stiftelser Stiftelsestilsynet, fører tilsyn med norske stiftelser. Lotteritilsynet, forvalter og kontrollerer lotteri, og kontrollerer statlige pengespeill. 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 LEGAT 52

53 Anne fikk ! 53

54 Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg. 54

55 ONKEL 55

56 Trond Mohn gir enormt mye, - om ikke mest.. 60 ballbinger 20 idrettshaller 10 KGB.. og mye mer Har til nå gitt nesten millioner kroner. Har to forskningsfond. 56

57 57

58 Kongehuset Det finst tre Kongelege fond som alle blir forvalta av eigne styre etter oppsette statuttar. 58

59 59

60 AKTIV UNGDOM Abonner på NYHETSBREVET! 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 Polen / Norge Polsk-norsk kulturutveksslingsfond har finansiert over 70 samarbeidsprosjekter i perioden Prosjektmidlene ble fordelt innen fire tematiske områder: 1. Musikk og scenekunst 2. Visuell kunst 3. Litteratur og arkiv 4. Kulturarv. Figuren viser hvordan prosjektene er fordelt tematisk. 69

70 EØS PENGER: Kulturutveksling Norge Polen. 10 millioner Euro. EUs Kulturprogram

71 400 millioner N kr EUs kulturprogram Hvem kan søke: Private og offentlige kulturinstitusjoner. Privatpersoner. De konkrete målene er å fremme: Grenseoverskridende samarbeid mellom mennesker som jobber i kultursektoren. Spredning av kunst og kulturuttrykk. Interkulturell dalog. 71

72 Budsjett Driftstilskudd 7,7 mill. Tredjelands prosjekt 2,7 mill. 2-års prosjekter 18,5 mill. 3-5 års prosjekter 20,2 mill. Oversettelser 2,7 mill. Kulturfestivaler 2,6 mill. EUs kulturprogram Hvilke prosjekter kan få støtte: Flerårlige samarbeidsprosjekter, 3 5 år. Minst 6 ulike deltakerland. Inntil 50% støtte, max euro pr år ( NKR). Samarbeidstiltak, max 2 år. Minst 3 deltakerland. Inntil 50% støtte, max euro totalt. Litterærer oversettelser. Max 2 år, max euro som skal dekke 100% av oversetterkostnader, ikke mer enn 50% av talkostn. 72

73 EUs kulturprogram Hvilke prosjekter kan få støtte: Kulturfestivaler. Avholdt minst fem ganger og hvor festivalen inneholder minst syv deltakerland. Varighet: Inntil 12 måneder. Inntil euro, EU dekker inntil 60% av de godkjente kostnadene. Dvs inntil Nkr ,- Norden 73

74 74

75 75

76 Søke om prosjektstøtte? Last ned eget hefte på 39 sider: - ABC til deg som søker prosjektstøtte. Frister: 15. november og 15. mai 76

77 Søknadsfrist: 15. januar 77

78 78

79 KULTUR RÅDET 79

80 80

81 81

82 Viktig med den kunstneriske IDE`! Søknader 82

83 Natur KLATREJUNGEL 83

84 NATURKLATREJUNGEL Utgifter: Tau kr (Manillatau 20mm x 220 m. + 8mm x 110 m.) Bolter mm kr Rydding,skog kr Montering kr Fallunderlag kr HMS kr Administrasjon kr Byggeledelse kr Sum kr Finansiering: Tilskudd kr Dugnad kr (eks. mva) Gavebrev kr Rabatt kr Administrasjon kr Sum kr Vi trenger kr , og vi får kr ,- NATURKLATREJUNGEL Dugnad Rydding av skog. Utlegging av kutterflis. Kutting av flis. Anslag 40 timer á kr 250,- Totalt kr Montering av stasjoner. Taukryss, balansebommer x 2, burmabru x 2, armgangstasjon. Anslag 84 timer á kr 250,- Totalt kr Alle priser er eks. mva. Kristiansund, Med vennlig hilsen AAV Jungeleksperten 84

85 Gavebrev Jeg Kari Traktor gir herved en gave pålydende verdi kr (+ mva) for bruk av traktor med fliskutter. Lykke til med klatrejungelen. Rabatt Jeg, Anders Jungelbygger, gir en rabatt pålydende kr på tilbudet på kroner for veiledning i jungelarbeidet. Alle priser er eks. mva. Traktorbygda, Med vennlig hilsen Kari Traktor Lykke til med klatrejungelen. Jungelbygda, Med vennlig hilsen Anders A. Jungel Plan for vedlikehold, drift og ettersyn Virksomheten påtar seg å vedlikeholde naturklatrejungelen de neste 10 årene. Dette med en årlig dugnad på våren sammen med FAU ved skolen. Vi utarbeider også en internkontroll manual som ivaretar HMS rutiner etter krav i lekeplassforskriften. Alle kostnader i forbindelse med dette dekkes i sin helhet av skolens driftsbudsjett. Med vennlig hilsen ANDEBY SKOLE Andrea Andersdatter rektor 85

86 Vedlegg som skal være med søknaden Plan for vedlikehold, ettersyn og drift. Dokumentasjon av dugnad, gaver og rabatter. Bekreftelse av disposisjon av grunn, min 10 år. Dokumentasjon av egenkapital. Trengs ikke! Ikke vanskelig, men ENKELT! Kart 1 :

87 Natur HELSESTUDIO 87

88 88

89 Søknader «BIBELEN» 89

90 V-0732B BIBELEN -for å få tilskudd fra spillemidlene og for å skrive godkjente søknader. 90

91 Hvor mye tilskudd kan vi få? Hovedregelen er max. kr , inntil 1/3 av total kostnad. 1. Idrettshus kr Garderobe kr Lager kr Lysanlegg kr Flerbrukshall kr Sosiale rom i idrettshaller kr Stadionanlegg kr 8. Friluftsanlegg (50%) kr Bandybane (is) kr Klatrehall kr Klatreruter i fjell kr Styrketreningsrom kr Snøproduksjonsutstyr kr Ridehall kr Padleanlegg kr Båthus, kajakker, kr

92 Hvor mye tilskudd kan vi få? Tilskudd max kr, 1/3 av godkjent kostnad inntll. Idrettshus kr Lysanlegg på utedørs idrettsanlegg kr Rehabelitering av gammelt lysanlegg (50%) kr Aktivitetssale kr Stadionanlegg kr Friidrettsanlegg kr Fotball / trening (grus eller naturgress) kr KGB inkl. lysanlegg kr Rehab KGB kr Undervarme kr Fotballhall kr Friidrettshall kr Hvor mye tilskudd kan vi få? Tilskudd max kr, 1/3 av godkjent kostnad inntll. Turvei, stursti og turløype (50%) kr Dagsturhytter (50%) kr Sanitæranlegg, knyttet til aktivitetsanlegg kr Sjøsportkart kr Turkart kr Golfanlegg, 18 hulls ban kr Mindre golfanlegg kr Idrettshall (stor) kr Sosiale rom til idrettsanlegg kr Styrketreningsrom kr Orienteringskart kr Skiorienteringskart kr

93 Hvor mye tilskudd kan vi få? Tilskudd max kr, 1/3 av godkjent kostnad inntll. Padle - anlegg kr Ro - anlegg kr Utsettingsrampe (til vannsportsanlegg) kr Vannskianlegg kr Båthus (padling, roing, seiling, vannki) kr Brygge / flytebrygge til vannsportsanlegg kr Sykkelanlegg Etter avtale. kr kr kr Hvor mye tilskudd kan vi få? Tilskudd max kr, 1/3 av godkjent kostnad inntll. Ridehall (20 x 60 m) kr Garderober til rideanlegg kr Stall (inntil 30 plasser) kr Utendørs ridebane kr Ridesti kr Klatrehall kr Buldrevegg kr Klatreruter i fjellvegger kr Anlegg for lassokasting (samiske idretter) kr Anlegg for reinkappkjøring kr Skatepark, utendørs kr

94 Søknader Gode søknader Skal være ENKLE & KORTE.. 94

95 PITCHING «Pitching det handler om at noen prøver å overbevise andre om at deres idé er den beste. Kilde: Teatermannen, Tom Remlov, med et enkelt budskap. Alt må være kortfattet Dette kalles: Tenk deg at du kommer inn i en heis sammen med en person PITCHING som muligens kan bidra med penger til prosjektet På teaterspråket.. ditt. «Pitching Da det må du handler kunne om presentere at noen alt prøver sammen å overbevise underveis fra andre første om til at øverste deres idé er etasje, den beste. slik at når dere går ut av heisen, er vedkommende overbevist om at dette er noe å satse på.» «Det er lurt å formulere ideen bak prosjektet i én setning, eller høyst to linjer. Den må formuleres på en begripelig måte, som er lett å fange og lett å bære med seg videre. Avslutt med: Ønsker dere mer utfyllende dokumentasjon, kan vi tilby følgende tilleggsdokumenter, eller utfyllende informasjon Kilde: Teatermannen, Tom Remlov, med et enkelt budskap. 95

96 Søknad om tilskudd FAU ved Langset skole er en frivillig forening i Eidsvoll. Vi ønsker å etablere en sosial møteplass med Gapahuk samt grillplass og sittegrupper. Et positivt folkehelseprosjekt som fremmer både fysisk aktivitet for alle samt psykisk helse. Budsjett Utgifter: Materialer til gapahuk og benker kr Montering, dugnad kr Sum utgifter kr Finansiering: Tilskudd fra Hutiheita Sparebank kr Egeninnsats kr Sum kr Søkeren. Beskrivelse. Budsjett. Bilde. Kun ei A4 side 1. Søkeren 2. Beskrivelse 3. Budsjett 4. Bilde 5. Mer info. Deretter endre ett ord, GAPAHUK, med ordet TURSTI. Ny søknad.. på ett minutt. Gapahuk + laftet Kontaktinformasjon: Fabian Langst Stang, mobil: Mer informasjon. Søkeren. Beskrivelse. Budsjett. Bilde. Mer informasjon. Denne var først på 45 sider. Så koket vi den ned på en A4 side. 1. Søkeren 2. Beskrivelse 3. Budsjett 4. Bilde 5. Mer info.. Men, dette er jo også litt for langt.. 96

97 Gode søknader er ENKLE & KORTE.. Momentene som bør med: 1. Søkeren 2. Beskrivelse av prosjektet 3. Budsjett 4. Bilde 5. Mer info Og her er alt med.. Gode søknader er ENKLE, KORTE.. - visittkortsøknad Momentene som bør med: 1. Søkeren 2. Beskrivelse av prosjektet 3. Budsjett 4. Bilde 5. Mer info Og her er alt med.. Ta også med ORGANISASJONSNUMMER. 97

98 32 etasjer på å presentere deg Hellsten i Aftenposten påpeker at det å kunne presentere seg godt muntlig er minst like viktig. -Til syvende og sist er det mennesker man ansetter, og da er det viktig å kunne presentere seg muntlig på en god måte. Tenk deg at du skal ta heisen opp fra første til 33. etasje på Oslo Plaza. Der møter du den personen du virkelig kunne tenke deg å snakke med. -Du har 32 etasjer, eller rundt 30 sekunder på deg. -Hva ville du sagt da? Kilde: Aftensposten, 21. mars 2011 Om du har eitt eple og eg har eitt eple, og vi byter dei, har vi framleis eitt eple kvar. Men om du har ein idé og eg har ein idé, og vi byter dei, då vil kvar av oss ha to idear. George Bernhard Shaw 98

99 SAMHANDLING TILSKUDDSORDNINGER Del info om tilskuddsordninger til andre. Da vil du også en gang få tilgang til flere.. 99

100 Oppsummering.. Hva skal din virksomhet fokusere på? milliarder ligger og venter 2. Samarbeid.. med hverandre. 3. Etablere eller bruke dine venneforeninger 4. Offentlige kilder 5. Private, stiftelser, fond 6. Næringslivet 7. SØKNADENE MÅ SKRIVES.. og sendes! Neste skritt.. Hva med en søknadsskrivedag? 1. Gjennomføre en hel søknadsdag. 2. Søknadsskrivekurs OSLO - Tirsdag 8. oktober 2013 Men, billigere å arrangere eget kurs for skolene i din kommune. 100

101 Nett tilgangen til; Himmelen.. Send Send hyggelig en mail og e-post. få elektronisk tilgang -Noen til tanker kurskompendiet. om hvordan du opplevde kurset. - AHA-opplevelser? Du får alle foliene. - Prosjekt du nå vil søke Husk å skrive ned ideene du får.. midler på. Takk for meg og takk for oppmerksomheten, - og lykke til! 101

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

PROSJEKTENE. Nyttig kunnskap om voldsutsatte innvandrerkvinners tilbud. Berøring tillatt!

PROSJEKTENE. Nyttig kunnskap om voldsutsatte innvandrerkvinners tilbud. Berøring tillatt! PROSJEKTENE Berøring tillatt! Nyttig kunnskap om voldsutsatte innvandrerkvinners tilbud Bokollektiv for kvinner med minoritetsbakgrunn er et oppfølgingstilbud for kvinner som først har hatt kontakt med

Detaljer

Tilskudd. Steinkjer kommune 4.juni 2012. Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news

Tilskudd. Steinkjer kommune 4.juni 2012. Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news Tilskudd Steinkjer kommune 4.juni 2012 Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news Side 2 Fakta Tilskudd. Det finnes over 13 milliarder kroner dere kan søke på Staten satser på følgende «faste» formål:

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten Jakten på penger... «Penger er ikke alt,» er det noe som heter - Men du verden hvor mye idrettsaktivitet vi kan skape hvis

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer