Kunstutstilling på Kvarøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunstutstilling på Kvarøy"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER ÅRGANG Kunstutstilling på Kvarøy Tekst og foto: Ida Olsen Itje tell sags Barnehagen på Kvarøya har hatt kunst som tema i en periode nå. De voksne i barnehagen har vært på kurs og lært mange fine maleteknikker som ungene fikk prøve ut. Barna ga uttrykk for at de likte de nye måtene å male på, og det var enkelte teknikker som var så enkle at de aller minste også mestret dem på briljant vis. Hele prosjektet munnet ut i en kunstutstilling i gymsalen på skola. Mange av øyas innbyggere stakk innom for å ta en titt. En av gjestene spurte om det gikk an å få kjøpe bildene, hvorpå en av ungene svarte kontant: De e nok itje tell salgs. I Munchs fotspor Vi har vært inspirert av Edvard Munch i denne perioden. Vi har lest mye om ham, og filosofert rundt bilder som han har malt. Her er litt av det barna har ment om kunsten hans: Han maler med mange farger, det gjør vi også. Han har mange fine bilder. Han har malt ett bilde med noen jenter på og ett bilde som heter hyl. Ett bilde er av en dame som nettopp har stått opp og ser ut av vinduet. Han har malt en annen dame også. Hun har kledd av seg alle klærne fordi det er så varmt. Tror det må være sommer på bildet. Vi liker bildene hans. Ungdommer på Buneset side 6 Kristin Prøis på besøk side 13 Mariakapell side 16

2 2 Fra 16. desember 2008 finner du oss i Lurøy Rådhus Besøksadresse: Lurøy Rådhus 2. etasje Postadresse: NAV Lurøy, Salta, 8766 Lurøy Tlf: Fax: E-post: Internett: Åpningstider: Mandag - Fredag: Endring skjenkebevilling Endring av styrer/stedfortreder ved Lovund Rorbuhotell til Torgrim Olaisen og Sivert Olaisen, godkjennes, under forutsetning av at stedfortreder Sivert Olaisen avlegger og består kunnskapsprøve vedr. alkoholloven. Vi åpner NAV Lurøy Den 16. desember 2008 åpner vi NAV Lurøy. Vi feirer med åpent hus, kaffe og kake mellom kl NAV-kontoret tilbyr tjenester du tidligere fikk fra NAV arbeid, NAV trygd og økonomisk sosialhjelp fra den kommunale sosialtjenesten. Ved å samordne tjenestene ønsker vi å gi brukerne et bedre tilbud enn hva vi greier hver for oss. Et av hovedmålene med NAV-reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi ønsker å skape et inkluderende samfunn med muligheter for alle de som kan og vil. Åpninga av NAV-kontoret i Lurøy skal bidra til at tjenestene våre blir enklere og bedre tilpasset brukernes behov. Vi ønsker alle våre brukere velkommen til nytt kontor! EI DØR TIL ALLE TJENESTER arbeidsmarkedstjenester, trygdeytelser, pensjoner, økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning kompetansekartlegging, arbeidsevne vurdering, rettledning og oppfølging av arbeidssøkere oppfølging og hjelp til sykemeldte arbeidstakere råd og rettledning til arbeidsgivere om rekruttering og arbeidsformidling rettledning og hjelp til å fylle ut søknadsskjema rettledning om selvbetjeningsløsninger på Der kan du: logge deg inn på Din side finne ledige jobber registrere deg som arbeidssøker sende elektronisk meldekort finne din fastlege bestille europeisk helsetrygdekort bestille pensjonsutregning finne lover og regler Kai på Aldra Lurøy kommunestyre vedtok 29. oktober å bygge ny kai og flytebrygge på Aldra, med en kostnadsramme på 1,5 mill. kroner. Kaiet finansieres med kr ,- av havnemidler i 2008 og kr 1 mill. av havnemidler i Det inngås avtale om kjøp av grunn fra Gunnvald Pedersen for kr ,-, og det forutsettes leieavtale for fast bruk av flytekaiet.

3 3 Saksbehandler tilsatt Rita Karlsen er tilsatt som saksbehandler i 50 % stilling, direkte underlagt rådmannen. Hun tiltrådte sin nye stilling 25. november, og gir uttrykk for at hun er fornøyd med å slippe pendlinga til Sandnessjøen. Der har hun jobbet 11 måneder i halv stilling i Alstahaug bibliotek. Rita fortsetter i 50 % stilling som biblioteksjef i Lurøy. Som saksbehandler i Lurøy kommune har hun allerede startet på en gjennomgang av ulike reglementer. I tillegg skal hun samordne ulike oppsett av tilsettingskontrakter, slik at disse blir mer ensartede og oppdaterte. Kan du tenke deg å være støttekontakt i Lurøy? Lurøy kommune har behov for flere støttekontakter. En støttekontakt skal være med å bidra til at brukeren får en meningsfull fritid gjennom ulike aktiviteter, besøk, turer og lignende. Godtgjøring gis etter gjeldende retningslinjer. Er du interessert, kan du ta kontakt på tlf En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Ordførerens spalte Carl Einar Isachsen God Jul Lurøyfjerdinga! Det har vært en travel høst med mye godt arbeid gjort fra hele det politiske miljø i kommunen. Sleneset vindkraft Vi har fått en stor brikke på plass, der fylkesrådet har anbefalt prosjektet og ber NVE behandle konsesjonssøknaden. Nordnorsk Vindkraft har fått bekreftelse på at det er kapasitet i nettet. Lurøy kommune vil sammen med Fylkesmannen, NVE og Nordnorsk Vindkraft arrangere et seminar som tar for seg utfordringene i konflikten mellom fugl (hubro) og vindkraft. Vil her takke alle som har bidratt til måloppnåelsen så langt. Mobildekning Plassene Konsvik, Sila og Sørnesøy har ikke tilfredsstillende mobildeknig. Formannskapet hadde møte med dekningsansvarlig i Telenor tidlig i oktober. Kommunen skal her gjøre et forarbeid som avklarer mulighetene for plassering av sendere og hva som er på plass av antenner, strømtilførsel m.m. Kommunen er ansvarlig for at dette er på plass sammen med trafikkgrunnlaget. Telenor vil deretter stå for installasjon og drift. Vi ser for oss at dette arbeidet skal føre til ei løsning, slik at disse kretsene får mobildekning. Samferdsel Det ble også i år arrangert rutekonferanse på Lovund. Vi arbeider videre med å få på plass arbeidspendling i Lurøy, og spesielt mellom kretsene fra Stokkvågen mot Lovund. Signalanløp for kretsene Onøy/ Lurøy og Sleneset på siste avgang for ferga LURØY fra Lovund til Stokkvågen med retur. Dette er spilt inn overfor Statens Vegvesen på alle nivå og også overfor fylkets samferdselsråd og samferdselskomite. Det er for meg vanskelig å forstå at vi ennå ikke har nådd målet, men vi gir oss ikke! Fergeleie Tonnes Vi har her to alternativer til anløpssted som skal avklares ved kommunene Lurøy og Rødøy. Det er viktig å få avklart anløpssted så raskt som mulig. Det er en selvfølge at Kvarøy i denne sammenhengen skal få sin løsning for fergeforbindelse. Kystriksvegen og Tonnes - Eidhågen Vi hadde møte med fylkets samferdselskomite i slutten av november. Da la vi hovedvekt på disse veiforbindelsene i Lurøy med god hjelp fra aksjonsgruppa v/ Bjørnar Skjæran. Det synes å være forståelse i samferdselskomiteen på fylket for at dette skal være en prioritert vei i de kommende budsjetter, og vi har og støtte for høy prioritet for RV17 Sila - Kilboghavn. DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

5 5 Omsorgsstrukturering Onøy/Lurøy Vi vil i budsjettet for 2009 starte arbeidet med omsorgskretsen On øy/lurøy. I første omgang innebærer dette bygging av omsorgsboliger, og etter hvert også ombygging og tilpassing av sykehjemmet. Dette er et omfattende arbeid vi må stå sammen om, for å få en best mulig struktur for Onøy/Lurøy og hele kommunen. Regiontilknytning Dette er ikke et valg mellom et samla Helgeland regionråd og Indre Helgeland regionråd. Dette er et valg mellom dagens Helgeland regionråd og Indre Helgeland regionråd. Jeg mener Lurøy kommune har større muligheter for en positiv utvikling med et samarbeide med indre Helgeland, bestående av Nesna, Rana, Hemnes, Grane og Hattfjelldal. HUSK: Bruk refleks i høstmørket! Jeg ønsker alle lurøyfjerdinger god jul med Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff! Nordnorsk julesalme Velsigna du dag over fjordan velsigna du lys over land. Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand. Verg dette lille Du gav oss den dagen Du fløtta oss hit. Så vi kjenne Du aldri vil la oss forkomme i armod og slit. Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru. Og ett har vi visselig sanna ; vi e hardhausa vi som Du. Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å kare oss frem mot lyset og adventstida det langt sør til Betlehem. Guds fred over fjellet og åsen, la det gro der vi bygge og bor. Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord. Du ser oss i mørketidslandet du signe med evige ord husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord. God juletradisjon Tall fra NAV i november Arbeidsledige i landet: Arbeidsledige i Nordland: (2,1 %) Arbeidsledige i Lurøy: 10 (1,0 %) Lurøy er blant de kommunene i Nordland med lavest ledighet. Prosenttallet over personer uten arbeid gjelder prosentandel i forhold til totale arbeidsstyrke. Det er spådd større ledighet i Norge i 2009 og det blir spennende å se om denne spådommen slår til også i vårt distrikt. Sykefravær (legemeldt): 6,7 % (landet: 6,0 %) Personer med uføreytelse i Nordland: (landet: ) Tilgang stillinger Nordland: 889 (landet: ) Grunnbeløpet (1 G): kr ,- Tradisjonen tro, serveres gløgg og pepperkaker på Lurøy bibliotek alle åpningsdagene nå i desember. Biblioteksjef Rita Karlsen melder om mange nye bøker, og oppfordrer alle til å stikke innom for en uformell prat og litt julekos. Kan være godt å ha ei god bok å lese i jula.

6 6 Ungdommer samlet på Buneset Ved Turid Istad Avgangselevene i Lurøy kommune får hvert år tilbud om å delta på «Lev i lag»-samlinger. Hensikten med disse samlingene er å bedre samholdet blant 10. klassingene og gjøre dem tryggere i forhold til egne valg og verdier, før de skal bort på videregående skoler. Elevene har ikke egne utgifter i forhold til disse turene, det hele dekkes av Lurøy kommune. Turen til Buneset var første tur/samling av to, neste tur går til Hemavan i mars Vi var 18 ungdommer og tre ledere, turen kolliderte med noen andre arrangement, så ikke alle som hadde lyst til å bli med hadde anledning. Vi kom frem fredag kveld til Gjersvik og tente hodelyktene før vi startet på den halvtimes lange turen til Buneset. Tiden som gjensto brukte vi på en felles kveldsmat og til å bli litt kjent med hverandre. Vi forsøker å ha mye lek og moro på disse samlingene, samtidig som vi tar opp viktige tema Bygningene på Buneset hvor Polarsirkelen Maritime tar i mot sine gjester. som ungdommene jobber med i grupper. Tema på denne samlingen var: vennskap, voksenrollen, foreldrerollen, egne holdninger (hva påvirker disse/ hvem påvirker). Alle skal også bidra sammen, både med rydding, matlaging og prøve å ta hensyn til hverandre så alle kan ha det fint i lag. Lørdag hadde vi en flott tur til et utkikspunkt med utsikt over hele kommunen, og heldigvis var været kaldt og klart så vi fikk nyte dette. Morten Olsen, som er vert på Buneset, tok oss med til Vikingen, hvor han sto for en egen seremoni som inneholdt en litt spesiell dåp. Etter dette fikk vi en luftig tur med «Båremor» ut i bølgene, til stor begeistring for samtlige. På kvelden laget vi noe godt og spise og hadde litt underholdning, før Morten varmet opp badestampene! En flott opplevelse å gå barbent i badetøyet gjennom snøen til stampene, og sitte der kun i lyset fra noen få lykter, med utsikt til all trafikken som seilte forbi på «leia». Eneste skåret i gleden var at den planlagte rappelleringen på søndag, som Rana Spesial Sport skulle stå for, måtte avlyses. Vi hadde ei fin helg i lag, flotte ungdommer og et supert opplegg fra Morten. ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Lev i lag -ungdommene samlet til dåp på Vikingen LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt

7 7 Premier til skoler som bruker under visnings program met FRI Skoler som aktivt bruker undervisningsprogrammet FRI premieres. Tre skoler premieres med kr hver. Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune gjør en felles henvendelse til alle ungdomsskolene i fylket med en oppfordring til å ta i bruk undervisningsleksjonene i undervisningsprogrammet FRI. Programmet er en videreutvikling av VÆRrøykFRI, og er tilpasset LK06 Kunnskapsløftet. Især er den sosiale, muntlige og digitale kompetansen ivaretatt. Programmet er tverrfaglig og kan brukes innenfor fagene norsk, samfunnsfag og KRL. Hovedmålet med FRI er å hjelpe elevene til å være frie og uavhengige. For mer informasjon se www. FRIstedet.no Påmeldingsfrist er 10. desember for nye skoler og klasser. Rebus for de glupe hoder Løsningsordet fra rebusen i nr 3/08 var LANGVEDØYA et lokalt navn i Lurøy. Det var hele 22 som hadde sendt inn forslag til løsning. Blant innsenderne med riktig løsning, ble Bjørg Ervik, Øvre Fallet 6, 7100 Rissa, trukket ut som vinner. Hun får tilsendt et par Lurøy-votter i premie. Vi tar en runde til med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn i Lurøy: Hellig + naturlig stråling fra sola + rike Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, eller til innen 30. januar 2009 (Vinneren belønnes med et par Lurøy-votter) Navn: Adresse: Løsning:......

8 8 Funn i arkivet (del I) Tekst: Cato Rødsand Arkivansvarlig i Lurøy kommune, Karin S. Olufsen kommer stadig over godbiter når det ryddes i arkivet på rådhuset. Her kommer nok en godbit, nemlig Billigste Bade-Indretning for Skoler og Hjem. God fornøyelse! Bade-Indretningen NEP- TUN bestaar af et elegant forniklet ringformet Metalrør med over 50 Udstraalingsaabninger samt en tilhørende 1 _ Meter lang Gummislange. (Længere Gummislange kan i Tilfælde erholdes mod et ubetydelig Pristillæg). 1. Bade-Indretningen Neptun kan, uden Hjælp af en Installatør uden særlige Forberedelser, straks anbringes ved hvilken som helst Tappekran, f. Eks. i Kjøkken, Kjælder, Soveværelse eller Baderum eller paasættes en Vandbeholder blot med Benyttelse af en almindelig Balje, hvis man ikke har særskilt Badekar. 2. Man undgaar ved dette Apparat at faa Vandstraaler i Hovedet, hva flere Læger anser for usundt, og mange badende finder ubehageligt. 3. Samtidig oppnaar man, at Haaret ikke bliver vaadt, hva derisær for Kvinder er en stor Behagelighed. 4. Da Neptun s samtlige Vandstraaler gaar indad og risler langs Kroppen, spruter der ikke Vand paa Gulvet under Badingen. Apparatet, inklusive 1 _ Meter Gummislange, leveres til den billige Pris: 10 Kroner. Et Neptun -Apparat, omhyggelig indpakket, kan forsendes med Pakkeposten over hele Landet mod et Porto-Tillæg af 50 Øre. (Hvor der er Jernbaneforbindelse falder Fragten billigere). Skriv til PARMANS LÆREMIDDEL- ANSTALT, Kristiania

9 9 Lurøy I disse julebaksttider.. Da jeg var unge, bakte mødrene våre alle julekakene selv minst sju sorter! Kakeboksene sto linet opp i høgskapet i kjøkkenet noen store, andre mindre. Her var det sandkaker, pepperkaker, krumkaker og mange flere. Og her renner et av mine klareste barndomsminner meg i hu! Jeg og en av mine yngre brør, jeg var vel omtrent 9 år og han 7, skulle en tidlig søndag morgen overraske mamma og pappa med kaffe på senga. Vi lista oss ned fra loftet og satte på kaffekjelen slik vi hadde sett de voksne gjøre det. Har senere fått høre at kaffen var i tynneste laget, eller nærmest som sangerinnepill, som han pappa kalte det. Vi leita opp et flott serveringsbrett og dekte på med kopper og tefat, og skulle ta fram ei assortert samling med småkaker til kaffen. På øverste hylle sto den største boksen med fine, sprø sandkaker, og det hører med til historien at mamma hadde vært særdeles heldig med sandkakene det året. Som den eldste, klatret jeg opp på en pinnestol for å ta ned boksen. Og mens jeg forteller dere denne historien, rystes min barnlige samvittighet fra langt tilbake, samtidig som jeg synes dette er litt kostelig også. Når man ser tilbake på slike episoder, kan man ikke annet enn å le av det hele. Så til poenget, eller fadesen, alt etter som man ser det. Akkurat i det jeg skulle snu meg for å sette sandkakeboksen på kjøkkenbordet, glapp den og endte på golvet. Resultatet var like sprøtt som de før omtalte kakene; alt var knust! Vi prøvde å lappe i hop et par eksemplarer til kafferunden, men den dårlige samvittigheten lå antakelig klistret utenpå oss. Mamma luktet lunta og gikk ned for å undersøke saken nærmere. Jeg glemmer aldri da det gikk opp for henne hva som åpenbart hadde skjedd. Tårene hennes presset på og hun klarte ikke å skjule hvor lei seg hun var. Jeg skjemtes lenge etterpå. Det hører med til historien at mamma bakte en ny porsjon sandkaker. Og når jeg i ettertid minner henne om denne fadesen, drar hun på smilebåndet og synes dette er et godt minne. Det synes jeg også. God jul til dere alle! Gullring funnet i Lurøy kirke Ringen er merket Inge. Henv. redaksjonen i menighetsbladet. Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

10 10 Lensmannen (Dagfinn Johansen) vil kjøpe bensin av Hevert (Knut Magnus Hagen), og må betale dyrt. Helaften med revy på Onøy Tekst: Cato Rødsand Foto: Tommy Olufsen Dette ga mersmak, oppsummerte både aktører og publikum etter en vellykket og godt gjennomført revy i regi av teaterlaget Optimisten på Onøy lørdag. Det er ti år siden sist, men det blir ikke ti år til neste gang, sier leder og revyspiller Knut Magnus Hagen. Fakta om På kjøkkenet : Genre: Revy Innhold: 8 forskjellige innslag (klassisk med monologer, revyviser og skuespilleri) Publikum: 100 fornøyde i smekkfull sal Generalprøve: Med 50 tilhørere Varighet: 60 minutter Musikalsk støtte: Kørvan Aktører: En gjeng gærningæ med intens trang te å dumm seg ut: Knut Magnus Hagen, Kristel Iversen, Kenneth Aslaksen, Nina Bentzen, Dagfinn Johansen, Karin Sund Olufsen (+ dyktig komite) Lyd/plakat: Hallgeir Greger Scenearbeider/lys: Rune Edvardsen Bonus: 15 min. med lygarhistorier ut på natta (Roar & Knut) Terningkast: 5 Helaften Teaterlaget i UL Havbåra hadde invitert sine sambygdinger til helaften med revyen På kjøkkenet. Med i pakken fikk gjestene servert ost, kjeks, vin, og kunne senere svinge seg i dansen til toner fra Kørvan. Sulteforet på revy gikk folk mann av huse for å få med seg den store begivenheten. Revyen ble så raskt utsolgt, at teaterlaget måtte åpne generalprøven for nærmere 50 publikummere. Innspurt Etter en intens innspurt kom den store dagen. Det ble hektisk, med rigging av lyd og lys i siste liten, og etter en brukbar generalprøve gikk kveldens forestilling nærmest på skinner. Teaterlaget hadde med seg Kørvan som musikals støtte, og drevne musikere satte prikken over i en på en godt gjennomført revy.

11 11 Duinnra (Nina Bentzen) hadde alt ei revyvise skal ha Presten (Dagfinn Johansen) leser Torsbekjennelsen i Det hellige kjøkken Begeistret Et begeistret publikum ga forestillingen terningkast 5, og mente at de seks aktørene på scenen både overrasket og imponerte på hver sin måte. Dette svarte til forventningene og vel så det, var den samstemte dommen da sceneteppet gikk ned etter finalen. Pausemusikk mellom innslagene bandt numrene sammen, slik at det ble god flyt. Lokalt tilsnitt Revyen var ei herlig blanding av lånte, omskrevne og selvskrevne innslag, og skal vi trekke fram noe, står dialogen Før i tida fjellstøtt på egne bein. Her fabulerer to gamle kaller (i Dagfinn Johansens og Kenneth Aslaksens skikkelser) over hvor mye annerledes det var før i tida. Fantasien løper løpsk når kallan mimrer om gamle dager, om fattigdom og om hvor forvent dagens oppvoksende slekt er. To gode skikkelser som det nok har tatt litt tid å få fram. Revyen slo ellers både hit og dit og høyt og lavt, ispedd både satire og komedie i bøtter og spann. Til en helaften av dette slaget var innholdet sånn passe på kanten, og latteren satt veldig løst blant et feststemt publikum. Her fikk vi høre og se om heimebrenning, hvor travle vi mennesker er, slanking, mye rør rundt kongebesøket, samlivskrise, kirka og mye mer, godt servert i både ord og viser. Flott revyvise ble framført av Duinnra (Nina Bentzen) som dras med i slankehysteriet. Målet er 50 kilo ned og resepten er klibrød og gulrot, men til slutt ender hun opp med sin egen trivselsvekt på 100 kilo og feirer det hele med bløtkake. Publikums dom Kunne publikum ønsket seg noe mer? Ja, da ville de fleste hatt en halv time underholdning til. Gode sangstemmer kunne også vært brukt mer, til fordel for et par nummer som kanskje ble litt langtekkelige. Et godt voksent publikum ga mye ros til teaterlaget, og kvelden var en suksess. Alt i alt: kjempeprestasjon fra alle de seks på scenen. Dette vil vi ha mer av, og la det for guds skyld ikke gå ti år til neste gang!

12 12 Tlf Gaveartikler og bruksgjenstander Sender nå et gammelt foto som jeg trenger hjelp til å få bekreftet og få kompletterende opplysninger om: Dette skal angivelig være et fotografi som er tatt på Onøy en gang rundt midten av 1920-årene. Far, Einar Selnes (1) fra Aldra, sitter i bakre rekke helt til venstre (med lærerskolelue). Onkelen hans Nils August Zahl/Aldern (2) fra Aldra, sitter i fremste rekke, helt til venstre. Olav Riise (3) fra Onøy, står helt til høyre i bakerste rekke, og Ågot Aldern (4) kona til Nils August står nest lengst til høyre i bakre rekke. Nest lengst til høyre i fremste rekke finner vi fars kusine Margot Riise (5) fra Onøy (også hun med lærerskolelue). Men hvem er alle de andre på fotografiet? Og kan det stemme at det er på Onøy fotografiet ble tatt? Salg av Angelbruket Kommentarer: Fotografiet kan kanskje være av historisk interesse, blant annet fordi to av personene på bildet har et delvis uniformert antrekk. De bærer begge lærerskolelue, og det trenger en forklaring. Begge gikk på Nesna Lærerskole, og der var det kutyme at elevene gikk med skolelue til daglig den gangen. Ellers ser det ut som det var fremdrift i den fotograferte forsamlingen: Person (5) ble lærerinne i Lurøy, person (3) lensmannsbetjent i Lurøy (2) lensmann i Værøy og (1) skoleetatsjef i Meløy. Hilsen fra Olaf, Aldra og Trondheim. (Olaf M. Gylseth Selnes, Olav Nygardsv. 39, 7023 Trondheim, Tlf ) Opplysninger om bildet kan sendes direkte til Olaf, eller til vår redaksjon. Kravet mot Rødøy kommune på kr ,- frafalles. Formannskapet i Lurøy mener at Angelbruket på Nesøy gir et viktig bidrag til både fiskere og næringslivet i Rødøy. Dette var også noe Lurøy kommune la til grunn i sitt engasjement i Angelbruket. Dette er noe formannskapet i Lurøy vil følge opp med dette vedtaket.

13 Populært forfatterbesøk i Lurøy: Kristin Prøis Heksagon og indianerne Tekst: Rita Karlsen Foto: Cato Rødsand Tirsdag 25.november gikk årets bibliotekhappening av stabelen i Lurøy. Kristin Prøis, kjent for lettlestbøkene om Heksagon og for den store reisen som har gått på NRK i høst, var årets forfatter. Alle ungene fra 1. til 7.klasse i hele Lurøy var invitert, og med ett unntak, var alle til stede. Dette utgjorde over 100 barn, og disse ble fordelt på fire forestillinger, som igjen var fordelt over hele dagen. Mange hadde lest bøkene og gledet seg ordentlig til forfatterbesøket. Noen hadde til og med kjøpt bøkene selv, og ønsket å få forfatterens autograf innskrevet. I tillegg hadde mange av ungene fulgt med på TV-serien, om hvordan det var å leve med indianere, og spørsmålene haglet nesten fortere enn Kristin klarte å svare. Hun hadde ellers en evne til å formidle bøkene sine på en engasjerende måte, og tok barna med etter som historien skred fram, og det var tydelig at ungene koste seg. Fra TVprogrammet Den store reisen fortalte hun om en del av det som ikke ble vist på TV, og sa for øvrig at det som ble vist på TV egentlig ser ganske idyllisk ut i forhold til hvordan familien opplevde det. Og uten å ha opplevd varmen og luktene i jungelen, kan man nesten ikke fatte hvordan det var. Hun sier videre at selv om dette var vidt forskjellig fra deres liv til vanlig, ønsker de å reise tilbake engang, Kristin Prøis hadde en utrolig evne til å engasjere alle. 13 spesielt for å treffe de menneskene som de ble glade i. Kristin Prøis besøkte ellers flere kommuner og noen hundre barn i løpet av den uka hun var på Helgeland. I Lurøy var både ungene og de voksne storfornøyd med forfatterbesøket. Fra bibliotekets side er det gledelig å kunne gi dette tilbudet til ungene i Lurøy, og det må nevnes at uten midler fra Den kulturelle skolesekken, både lokalt og på fylket, hadde ikke dette vært mulig. Til slutt må det sies at Kristin Prøis evne til å formidle både bøker og hendelser til ungene, sto til en klar 6-er. Elever og lærere fra alle skolekretsene hadde tatt turen til Lurøy bibliotek.

14 14 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 Ungdommens kulturmønstring Onøy februar 2009 I 2009 arrangeres Ungdommens Kulturmønstring på Onøy februar. Ungdom mellom år inviteres til å delta og kan melde på bidrag. Arrangementet bygges over samme lest som i fjor og vi sender ut denne informasjonen for å komme i dialog med aktuelle samarbeidspartnere. Informasjon, nyheter, aktuelt stoff og påmelding skjer via nettet på Kategoriene ungdommene kan melde seg på i er: scene (gruppe, artist, musikk, dans, teater), video (film/animasjon), utstilling (kunstverk, skulptur, foto, håndarbeid, el.l.), annet (matkultur, sceneteknikk eller konferansier). Det vil bli nedsatt en jury som plukker ut vinnerbidrag fra Lurøy/Træna. Disse blir sendt til fylkesfinale i Bodø den mars. Mer informasjon kommer, men i mellomtiden kan du gjerne ta kontakt med Janne Sommerseth Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

16 16 Nytt privat Mariakapell på Sørsolvær Siden jeg deltok på Katolsk militærvalfart til Lourdes i 2002, har tanken om å bygge et Mariakapell på mitt hjemsted bare vokst. Selv konverterte jeg til Den Katolske Kirke 31.mai Det sier eier og forvalter Ove Magnus Olsen, opprinnelig fra Sør-Solvær. FULLDISTRIBUSJON Det nye kapellet er en ombygget vanncisterne i betong. Arbeidet med å få ferdigstilt kapellet har foregått i tidsrommet Ombygging, innredning og dekorering er foretatt av ham selv. Ove har selv laget et kors av eik (materialet er funnet i sjøen av hans avdøde far) som er montert inne i kapellet. Krusifiks fra Tyskland er montert på dette. Et alter er også montert, samt benker for ca 5 personer. Det forefinnes også en gammel statuett av Notre Dame de Lourdes (Vår Frue av Lourdes) i porselen fra et nedlagt kloster i Tyskland. Det er også en reproduksjon av et samtidig maleri av St. Bernadette. Et egenprodusert maleri med valgspråket: Festina Lente Excelsior (Skynd deg langsomt høyere (mot toppen)), er også tilstede. Huskapellet ble etter delegasjon fra Bispedømmeadministrator velsignet (vigslet) av Sognepres- Slik ser det ut inne i kapellet. Her har Ove Magnus innredet Mariakapellet. ten i Den Hellige Ånds menighet i Mosjøen, pater Gunther Jäger, 30.august Velsignelsen ble foretatt ihht Reskript fra Tromsø stift av 18.august 2008, signert av Bispedømmeadministrator Msgr. Torbjørn Olsen, og kontrasignert av Kansellist Ågot Kermit. Det kan etter nærmere bestemmelser i reskriptet feires messe og skje kirkelige handlinger som dåp, skriftemål og ektevigsel i huskapellet. Utsikten fra kapelldøren mot den maleriske øya Lovund ute i havet, med sol og speilblankt hav, gjorde at rammen rundt velsignelsesmessen ble meget spesiell. Jeg følte en at dette kan bli et fristed for bønn og ettertanke på en liten øy ute i havgapet med kun to fastboende til daglig. En håper at stedet kan benyttes av besøkende, og at arbeidet med å få opprettet huskapellet vil bære frukter. Kapellet er tilegnet :Vår Frue av Lourdes og St. Bernadette. Det er navngitt: Mariakapellet i Sørsolvær (Sacellum Sanctae Mariae in insula Sørsolvær). For besøk: Kontakt Ded Hellige Ånds menighet i Mosjøen. (Den Katolske kirke: ) KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: PRINFO RØNNES TRYKK, MOSJØEN

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 September 2009 23. ÅRGANG Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

Rekruttering til fiskeryrket

Rekruttering til fiskeryrket Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars 2010 25. ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer

Felles korpstur til Brønnøysund

Felles korpstur til Brønnøysund Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2002 16. ÅRGANG Felles korpstur til Brønnøysund Midt i juni samlet alle 4 korpsene i Lurøy seg

Detaljer

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG Lovund havn Den nye havna vil få stor betydning for det lokale næringslivet på

Detaljer

Stor redningsøvelse. Helse, sosial omsorg. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 12 20 K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE

Stor redningsøvelse. Helse, sosial omsorg. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 12 20 K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FERUAR 2003 17. ÅRGANG Stor redningsøvelse Helse, sosial & omsorg Side 12 20 Sist sommer ble tidenes

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer