Et ja til frisk luft. Jan Nordstrøm Askøy SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et ja til frisk luft. Jan Nordstrøm Askøy SV"

Transkript

1 Et ja til frisk luft I kommunestyret på torsdag i forrige uke ble det flertall for strengere forskrifter for bålbrenning i Askøy. Dette har vært en sak vi i SV lenge har vært opptatt av. Takket være stemmene fra Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Upolitisk ble det vedtatt forbud mot bråtebrann i tettbygde strøk. Vi kunne ønske at forbudet gjaldt hele Askøy, men ideelle forslag er det vanskelig å få flertall for! Høyre, Frp og Krf ønsket ikke dette forbudet. De synes det var greitt nok slik det er, at hver mann må få brenne sitt rask der og da. Disse partiene sa de hadde stor forståelse for astmatikere og allergikere, men likevel, det var greitt nok slik det var. Jan Mikkelsen fra Høyre uttrykte redsel for at det skulle bli slutt på St. Hansbålene, men denne frykten kan vi se bort fra. Det vil være mulig å søke dispensasjon. Jeg vil anta at slike kulturbål får tillatelse under forutsetning at avbrenningen skjer forsvarlig og på rene materialer. Mikkelsen syntes også at undertegnede gikk for langt da jeg i mitt innlegg roste biskop Hageseter for hans positive holdninger til tog- fremfor forurensende flyreiser. Det er da jeg lurer på hva som er grunnlaget for de nevnte partiers miljøpolitikk. Er det bare de store utslippene som er farlige? Jeg utfordret tilhengerne av bråtebrann å gi oss et eneste godt argument for å brenne opp ressursene. Vi fikk ikke noe svar, men jeg har forstått at man mener dette må til for å opprettholde kulturlandskapet. Jeg synes også det er flott med åpne grønne enger der sauer gresser, men når sauen ikke er der lenger, så er det helt feil å svi av krattskogen for å bevare et beitelandskap. Hvis man virkelig vil ta vare på de åpne landskapsformene, så kan man kutte vegetasjonen til flis og tørke veden for å benytte den i ovner med god forbrenning. Å brenne trevirke i friluft er både ressurssløsing og skaper unødvendig luftforurensning. Vi har både et lokalt og globalt ansvar for å sikre ren luft. Jeg vil påstå at akkurat denne saken om bålbrenning viser tydelig hvem som tar miljøansvar og hvem som ikke gjør det. Denne gangen stod Høyre, Frp og Krf avkledd tilbake, men jeg håper likevel at dette var en engangsglipp. Jeg forventer at askøyværingene respekterer forbudet og at kompostkvernene blir flittig brukt og at Revura erstatter røyklegging av nabolaget. Askøy SV

2 Den ødeleggende uroen Vi bruker millioner på nasjonale prøver. Vi bruker milliarder på Kunnskapsløftet. Vi bygger og renoverer skoler, og vi utdanner lærere som er gode undervisere. Og vi lurer på hvorfor norsk skole ikke er verdens beste i resultater. Når vi bruker nærmere halvparten av skoletiden til konfliktløsing og demping av uro, så sier det seg selv at læringsresultatet ikke blir det beste. Vi må gjerne bruke millioner på ulike opplegg som skal fjerne urolig atferd, men det vil bety minimalt i det store bildet. Det finnes klasser som har et rolig og harmonisk arbeidsmiljø, det finnes klasser som lar seg belønne til bedre atferd, men den gemene hop lar seg ikke endre gjennom slike tiltak fordi de viktigste arenaene er helt andre steder: hjemme og fritiden. Når elevene er urolige og bråkete så er det ikke fordi de er ondskapsfulle, men fordi de ikke er tilpasset og klargjort for en klasseromssituasjon der de må ta hensyn til andre enn seg selv. Det var ingen fordel for elevene å begynne i skolen som seksåringer. Ikke kan de kle på seg og de blir fortere skoletrøtte. Vi lærer barn at de har rettigheter, men glemmer at det også følger med plikter. Barn av i dag har sjelden problemer med å ta ordet! Vi har rett og slett oppdratt barna til å bli selvopptatte individualister. Da sier det seg selv at å være fanget i et klasserom med opptil tretti av samme slag, må skape håpløse situasjoner. Og når elevene sliter med ulike vansker og stundom ikke snakker samme språk, så har vi en tilstand som vi ikke kan betale eller belønne oss ut av. Erfaren lærer og politiker Kleppestø

3 Det er enklest å velge når man bare har en ting å velge mellom, men det er frustrerende å ikke ha alternativer! Frp seiler opp som Norges største parti. Hvor all denne medvinden kommer fra er ikke godt å vite, men det er ikke bra for landet. Vi har nok utfordringer på klimafronten om vi ikke også skal måtte ri oss gjennom en storm mot velferdsstaten. Frp har aldri styrt landet. De har styrt noen kommuner, og folk har overlevd det. Det er noen eksperimenter vi ikke bør våge og det er at Frp får styre flere kommuner for Frp finansierer ekstra kostnader med å selge unna de verdiene som generasjoner har bygget opp. På Askøy fikk Frp flertall for å selge ut Askøy Energi til stor glede for Fredrikstad Energi som fikk hånd om verdiene. De tjener store penger og det er ganske vanskelig å få skiftet et utbrent veilys. Strømmen er blitt dyrere og tjenestene dårligere. Hvis Frp får mer makt vil de prøve å selge aksjene i BKK. Dette vil de nok få problemer med for da må de andre kommunene også selge. De vil selge aksjene i BIR, men jeg tenker at dersom noen vil kjøpe så er det for å tjene penger, penger som vi trenger og som vi får i aksjeutbytte.

4 På god og sikker kurs! På det siste kommunestyremøtet før ferien stod årsmeldingen for 2005 på sakskartet. Mens Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti gledet seg over en veldrevet kommune som utnytter sine ressurser maksimalt, så fortalte Roald Steinseide og Siv Høgtun at de hadde mest lyst å grine sammen. Hva som er virkelig kan folk se ved selvsyn. Det bygges enormt i Askøy kommune, både offentlig og privat! Skal vi holde tritt med utviklingen, så kan vi ikke gjøre slik Frp og Høyre ønsker, å selge verdiene våre og konkurranseutsette kommunale tjenester. Hvis det var mulig å selge alt Frp vil selge, så hadde det tatt lang tid å realisere disse verdiene. Jeg lurer ofte på hvorfor Steinseide bor i eget hus når han mener det er best å selge og deretter leie. Høyre er mest interessert i å få mer igjen for pengene gjennom konkurranseutsetting. Jeg vil tro at tiden snart har løpt fra Høyre sitt magiske mantra. Konkurranseutsetting gir ikke billigere tjenester, og når det gjelder kvalitet så er det noe kommunale tjenester alltid må ha som mål å forbedre. At noe er kommunalt skal ikke bety at det gjøres slett arbeid! Kvaliteten på tjenestene ved for eksempel Ravnanger Sykehjem er meget god, både ansatte og pasienter trives, men det skulle nå bare mangle. Et flott moderne sykehjem har kommunen bygget for at private skulle få drive, mens kommunen selv sliter med et foreldet sykehjem i Kleppestø. Jeg gleder meg til det nye sykehjemmet står klart for da får også det kommunale pleiepersonellet gode arbeidsforhold. Og så må vi sørge for at det gamle blir opprustet til moderne standard. Det er nok av oppgaver å gripe fatt i. Til å være en rekordvekstkommune gjør vi det meget bra. Jeg er ganske sikker på at de snart tre årene som Askøy har hatt flertallstyre, har gjort det tydelig at dette var en god løsning selv om vi også ser at mye mer må gjøres. Jeg ser også frem til nå når broen er nedbetalt at vi får opp igjen diskusjonen om eiendomsskatt. Det er nemlig slik at hvis vi vil ha gode tjenester, så må vi betale for det, ikke gjennom å bruke mer oljepenger, men ved å redusere vår private kjøpekraft. Der er eiendomsskatt en fin sak, vi gir noe igjen for den verdiøkning god infrastruktur har gitt våre private eiendommer og virksomheter. Vi må få til en bedre fordeling av midlene mellom privat og offentlig forbruk. De siste års utvikling har gått i feil retning. Det offentlige må slite for at mange av oss privat skal kunne leve i luksus. Hvis vi skal få et bedre samfunn, så må vi ikke la egoismen styre oss i retning Frp. Hele tanken bak å leve i et samfunn er at fellesskapet skal gi oss trygghet på alle områder. Å leve i et samfunn krever at vi gjør vår plikt, at vi deler godene av vår overflod. Askøy SV

5 En skole for alle for fremtiden Det så mørkt ut for noen dager siden. Kommunenes Sentralforbund hadde hisset lærerne til strid og det var lite lystelige utsikter for våren. Men i tolvte time ble det en løsning, regjeringen kom på banen og ga tydelige signaler om at det var ikke slik man hadde sett for seg gjennomføring av kunnskapsløftet. Det ble ingen streik og vi kan fortsette med det vi holder på med. Ved de siste valgene har skolen stått sentralt på partienes dagsorden. Også Fremskrittspartiet som knapt har en eneste lærer blant sine medlemmer, sympatisører og velgere, vil satse på skolen. Det er med andre ord ikke tvil om at skolen er viktig og at det som foregår der har konsekvenser for samfunnsutviklingen. Undertegnede er representant for det styrende flertall i kommunen og det ledende flertall på Stortinget, så da burde jeg jo være fornøyd med alt som skjer. Og det har skjedd mye positivt. Askøy er i ferd med å få velutrustede skoler. Vi er ferdig med Erdal, Kleppe nærmer seg ferdigstillelse. Når Hop, Davanger og de tre eldste ungdomsskolene er fornyet i løpet av de neste valgperiodene, så har vi gode forhold for å drive undervisning i hele kommunen. Men dette har kostet oss mye! Vi er i ferd med å få mye datakraft inn i skolen, men det kan stilles spørsmål om ikke teknikken har kommet før innholdet. Undersøkelser viser at læringsutbyttet ikke står i forhold til investeringene, men her har vi bare en ting å gjøre: Satse mer på å utnytte dataverktøyet bedre pedagogisk og kanskje må vi avsette mye større summer til programmer. I dag satser Askøy mye på gratis programvare. Det er ikke holdbart på sikt. Både lærere og foreldre er opptatt av at nye lærebøker kommer på plass nå som vi skal gjennomføre nye læreplaner. Lærebøker er kostbare og skolene blir i disse dager bombardert med flotte prøveeksemplarer. Det er tydelig at dette er et attraktivt marked for forlagene, men vi har foreløpig ikke penger til å kjøpe alt nytt. Spørsmålet mitt er om det betyr så mye. For all del: jeg liker lukten av fersk trykksverte, men jeg tror at det meste av læringen skjer uavhengig av lærebøkene. Den viktigste ressursen skolen har er læreren og den to-veis-kommunikasjon hun/han står for. Den vesentligste enkeltfaktoren for en god skole er den solide lærer. Det skolen vår trenger mest er flere voksne, fortrinnvis profesjonelle voksne som er utdannet for å ta seg av og undervise barn. Hvis jeg må velge mellom nye lærebøker eller mer data i skolen, så velger jeg den entusiastiske og begeistrede pedagogen, helst støttet av fagfolk som kan ta seg av barn som strever med seg selv i klasserommet. Det blir sagt at vi bare bruker halvparten av tiden i klasserommet til undervisning. Det er kanskje den største utfordringen for fremtidens skole! Askøy SV

6 Et ja til frisk luft I kommunestyret på torsdag i forrige uke ble det flertall for strengere forskrifter for bålbrenning i Askøy. Dette har vært en sak vi i SV lenge har vært opptatt av. Takket være stemmene fra Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Upolitisk ble det vedtatt forbud mot bråtebrann i tettbygde strøk. Vi kunne ønske at forbudet gjaldt hele Askøy, men ideelle forslag er det vanskelig å få flertall for! Høyre, Frp og Krf ønsket ikke dette forbudet. De synes det var greitt nok slik det er, at hver mann må få brenne sitt rask der og da. Disse partiene sa de hadde stor forståelse for astmatikere og allergikere, men likevel, det var greitt nok slik det var. Jan Mikkelsen fra Høyre uttrykte redsel for at det skulle bli slutt på St. Hansbålene, men denne frykten kan vi se bort fra. Det vil være mulig å søke dispensasjon. Jeg vil anta at slike kulturbål får tillatelse under forutsetning at avbrenningen skjer forsvarlig og på rene materialer. Mikkelsen syntes også at undertegnede gikk for langt da jeg i mitt innlegg roste biskop Hageseter for hans positive holdninger til tog- fremfor forurensende flyreiser. Det er da jeg lurer på hva som er grunnlaget for de nevnte partiers miljøpolitikk. Er det bare de store utslippene som er farlige? Jeg utfordret tilhengerne av bråtebrann å gi oss et eneste godt argument for å brenne opp ressursene. Vi fikk ikke noe svar, men jeg har forstått at man mener dette må til for å opprettholde kulturlandskapet. Jeg synes også det er flott med åpne grønne enger der sauer gresser, men når sauen ikke er der lenger, så er det helt feil å svi av krattskogen for å bevare et beitelandskap. Hvis man virkelig vil ta vare på de åpne landskapsformene, så kan man kutte vegetasjonen til flis og tørke veden for å benytte den i ovner med god forbrenning. Å brenne trevirke i friluft er både ressurssløsing og skaper unødvendig luftforurensning. Vi har både et lokalt og globalt ansvar for å sikre ren luft. Jeg vil påstå at akkurat denne saken om bålbrenning viser tydelig hvem som tar miljøansvar og hvem som ikke gjør det. Denne gangen stod Høyre, Frp og Krf avkledd tilbake, men jeg håper likevel at dette var en engangsglipp. Jeg forventer at askøyværingene respekterer forbudet og at kompostkvernene blir flittig brukt og at Revura erstatter røyklegging av nabolaget. Askøy SV

7 Farlig å si ifra? Det er alltid en viss fare for at hvis man påpeker at andre mangler folkeskikk, så kan man bli beskyldt for det samme selv. Men det gjør ingenting hvis det er mulig å få til en positiv forandring hos motparten. Jeg forstår ikke hvor Roald Steinseide har det i fra når han sier at politikere må tåle å bli utsatt for usaklig kritikk? Arbeidsmiljøloven gjelder vel også for oss politikere? Hvis noen hadde skreket til meg på gaten, så hadde jeg enten gått vekk fra vedkommende eller ringt 113, men det kan vi ikke i kommunestyre- eller formannskapssalen! I kommende kommunestyreperiode ønsker jeg en pause fra politikken. Steinseide har lyst til å fortsette som representant for et parti som av og til er landets største på gallupene. Da håper jeg at han tar dette signalet, om enn motvillig, og henvender seg til andre politikere som normalt mellom mennesker. Selv om Steinseide er uenig med meg i det meste, så betyr ikke det at han har rett til å krenke min person på omtrent hvert eneste møte. Det er ikke et spørsmål om jeg personlig tåler det, det er mer et ønske om praktisering av vanlig folkeskikk. Det går fint an å få frem motsetningene i politikken uten å gå til personangrep. Dersom Steinseide skal fortsette å representere sitt parti, så ber jeg om han tar hensyn til dette. Ikke for min del, men for at folk fortsatt skal få lyst til å bli valgt inn i styre og stell på Askøy. Jeg tror at Steinseide også ville fått et bedre ettermæle hvis han viste litt respekt for sine motstandere. Det ville jo også være i demokratiets ånd! SV-representant

8 Fokus på skole Skolen er tema som alle kan være med på å debattere og som alle samfunnsinteresserte skal ha en mening om. Etter at vi fikk en ny rød-grønn regjering, så har søkelyset stått brennende sterkt på skole, først negativt, men nå etter hvert meget positivt! At Askøy også fikk en statssekretær har gjort det naturlig for Askøyfolk å være særlig opptatt at emnet og vi som lokalpolitikere har fått en øket mulighet til å påvirke den nasjonale skoleutviklingen. Og på flere områder går det faktisk an å se på Askøy som et lysende eksempel på god skole. Vi har vært flinke til å få på plass en god leseopplæring, vi har et godt bibliotek som tenker skole, vi har satset kraftig på bredbånd, vi hever standarden på bygningene og vi ønsker å benytte ulike læringsstiler for å gi alle elever tilpasset opplæring. Vi kan trygt skryte av Askøyskolen med hensyn til å få mye ut av små midler, men samtidig må vi si at skolen vår kan bruke mye mer hvis vi mener alvor med kunnskapsløftet. Kunnskap er lett å bære, men den er ikke gratis! Den forrige undervisningsministeren satte søkelyset på skole, det skal hun ha, men hun satte feil fokus. Hun mente at vi var for dårlig i forhold til pengebruken, og hun brukte mye penger for å bevise det. Jeg mener det var feil ressursbruk for vi vet hvorfor norsk skole ikke slår for eksempel Finland på morsmål og matematikk. Norge har hittil vært åpen for innvandring. Det har ikke Finland. Språket vårt er mer konkurranseutsatt enn det finske. Hadde det ikke vært for nynorsken, så hadde vi vært enda mer engelskutvannet. Norge har hatt for lite fokus på matematikk og realfag, men det er mer et resultat av den generelle velstandsutviklingen. Vi har det godt, vi vil streve minst mulig, og matematikk kan oppleves som et vanskelig fag. Nå har Askøy blant annet satset ganske mye for å få lærerne til å bli enda bedre på matematikk. Jeg vil tro at vi vil få samme positive utvikling som norskfaget og særlig leseopplæringen. Og nøkkelen til suksess ligger hos foreldrene. Hvis foreldrene leser med og for sine barn, så gir dette både forbedret språklæring og gode relasjoner mellom barn og voksne. Det samme kan vi oppnå i matematikken. Snakk matematikk når dere handler, når dere utveksler telefonnummer, når dere reiser med Snarveien. Det er matematikk i alt og det er gøyt med matematikk. Foreldrene er en mye større ressurs enn de selv er klar over- og jeg anbefaler herved å sette fokus på skole med å gjøre en dugnadsinnsats for egne og andres barn. Slik forbedrer vi livskvaliteten på Askøy. Slik øker vi vår lokale konkurranseevne. Slik sikrer vi den gode skolekulturen. Askøy SV

9 Vi vil ha, men ikke betale! Fra det ganske land ser vi skoler der ytterveggene er en blanding av malingflass, rust, mose, sopp og lav. Innvendig kan man risikere å få murpuss i hodet, i hvert fall hodepine pga dårlig ventilert luft. Noen tenker sikkert at dette må være lite inspirerende både for elever og lærere. Det kan ikke bli noe kunnskapsløft i slike omgivelser. Men kommer man til å gjøre noe med det? Høyre og Frp som stønner mest over det såkalte kunnskapsforfallet i norsk skole, er de siste partiene som vil gi bygningene et løft. De vil helst selge bygningsmassen til private slik at samfunnet kan leie dem tilbake igjen! Man trenger ikke være siviløkonom for å forstå at dette ikke blir billigere! Er det ikke snart på tide at folk får øynene opp for at det ikke er mulig å få mer både til privat forbruk og til offentlige tjenester uten at det blir overoppheting av økonomien? På Askøy der et flertall bestående av SV, Arbeiderpartiet og Krf har valgt å satse sterkt på gode offentlige bygg, opplever vi nå at prisene stiger enormt fordi det også er kraftig vekst i private byggeprosjekter. Dette er en skikkelig ond sirkel: Mindre igjen for de offentlige midlene, mer til entreprenørene, mer til håndverkerne og enda mer privat forbruk! Flere feriereiser og flere kunnskapshull hos elevene! Hvis ikke folk er villig til å skatte mer av sin overflod, så vil vårt velferdssamfunn få seg en alvorlig knekk. Man må gjerne stemme på Frp fordi man ikke liker mennesker som snakker fremmede språk og har andre religioner, men ikke hvis man ønsker bedre offentlige tjenester eller en bedre skole. En stemme til Frp er det galeste svaret man kan gi på dagens problemer. Frp sin store oppslutning er ikke bare en politisk utfordring, men også et sykdomstegn: Det betyr at en tredjedel av det norske folk nå tror at de kan få mer uten å betale for det! Ikke rart at vi strever med å lære elevene matematikk og naturfag! Jeg vil også kritisere den sittende regjeringen for at de tar løftet om å ikke øke skattetrykket mer alvorlig enn alle de andre løftene. Det er umulig å gjennomføre alle løftene uten å måtte øke skattene. Å bruke mer oljepenger uten å reduserte kjøpekraften vil på sikt bare gjøre dagens tilstand enda verre. Vi trenger ikke mer penger i våre private lommebøker! Det norske folk har aldri hatt så mye penger mellom hendene som nå. Selv om folk synes at bensinen er dyr, så kjører man bil som aldri før. Man kjøper båt og hytte. Luksusforbruket er høyt, men prisen vi betaler er høyere: Et samfunn i forfall. Enten vi kaller oss sosialister, liberalister eller kapitalister er vi nødt til å øke innsatsen på det offentlige hvis vi fortsatt skal ha et velferdssamfunn. Askøy

10 Hallo?! Det hadde vært rart hvis opposisjonen ikke fant noe å kritisere posisjonen for, men påstandene både Høyre og Frp prøver seg på her i kommunen, holder ikke mål. Ved flere anledninger har de to partienes representanter nevnt at det er for få saker på den politiske dagsorden. Jeg har tidligere etterlyst hva det er de mener som ikke blir tatt opp, uten å få noen fornuftige svar. Det blir bare klippe, klippe, sa kjerringa! Skolene i Askøy blir fylt opp, sykehjemmet vil være fullt når det er ferdig, sa de i siste AV. Ja, det er jo helt naturlig med den veksten vi har, men vi har jo ikke tenkt å gi oss med utbyggingen. Den går sin gang tilpasset våre økonomiske rammer. Vi har vedtatt en kommunedelplan for skole - enstemmig!. Vi ønsker å fortsette sykehjemsutbyggingen. Vi har vedtatt en barnehageplan enstemmig!og vi har snart full barnehagedekning i kommunen. Det er jo bare helt fabelaktig for barnehageutbygging har jo ikke alltid vært en selvsagt ting. Det er ikke så mange årene sine Steinseide hadde lite til overs for barnehageutbygging! Men nå er han positiv. SV har alltid vært positiv til barnehager! Engang ble vi nærmest mobbet for å være Barnehagepartiet. Nå er alle partier positive - og vi gleder oss over at vi har fått til full dekning på Askøy! Vi har muligens satt verdensrekord i barnehageutbygging, fra under femti prosent for to år siden til full dekning i 2007 gjennom et godt samarbeid mellom offentlige og private utbyggere. Partiene som er i opposisjon må gjerne ta opp nye saker. Jeg skal være den første til å støtte dem, men samtidig ser det ut som om vi faktisk gjør en god jobb. I Os kommune avlyser de aldri et møte blir det sagt: Jeg håper inderlig at de møtes for å diskutere saker og ikke bare for å møtes. Jeg mener at hvis vi kan klare oss med færre møter og samtidig få gjort jobben vår, så er det kun en fordel. Også med tanke på skattebetalernes penger. Det koster å arrangere møter! Jeg mener som komitéleder at vi tar opp de sakene vi skal og siden vi er fritidspolitikere er jeg utrolig takknemlig for den jobben administrasjonen gjør. Men vi er også lydhøre for opposisjonens kreativitet hvis den finnes! Å sette saker på dagsorden er alle politikernes ansvar, så bare kom igjen med sakene Berland og Steinseide, men vær konkrete takk! Mvh Komitéleder oppvekst og kultur

11 I AV 24. oktober kunne vi lese at Skolen er på vei utfor stupet. Grunnlaget for den skremmende påstanden var et intervju med leder for utdanningsforbundet på Askøy, Frode Wollberg. Hvis Utdanningsforbundet ( hvor jeg selv er medlem) virkelig mener at det står så dårlig til, så burde man heller hjelpe til å få aksept for at det koster mer å drive et samfunn enn hva mange mennesker er villig til å betale. I disse dager nedbetales broen og mange pendlere får to tusen kroner mer pr måned å rutte med. Hadde Askøy fått den samme summen fra hver husstand bare en gang i året, så hadde vi hatt de pengene vi trengte for å gi både skole, pleie og omsorg et nødvendig løft. Dessverre er det slik at de fleste partiene vegrer seg for å innføre eiendomsskatt fordi de frykter at da vil Frp få enda flere velgere. Det betyr faktisk at selv om Frp ikke har noe flertall på Askøy, så er det de som sikrer Askøy dårligere drift enn nødvendig. Frp vil også bruke mye penger, men de vil i stedet selge aksjene i BKK. For å vise hvor vanskelig dette er så la meg lage et tilsvarende scenario: Tenk at jeg ville selge huset mitt, men for å få det til må alle de sytten naboene mine selge sitt hus samtidig. Da trenger man ikke ha så mye fantasi for å forstå at dette er umulig. Ergo: Frp har enda mindre penger enn oss andre å bruke, men de skremmer de andre partiene fra å ta inn de inntektene vi burde ha hatt. Det er dette Wollberg og Utdanningsforbundet burde gått løs på, men samtidig vil jeg si at det står noe bedre til med skolen enn det kan virke etter å ha lest nevnte artikkel. Det at vi har bygget så mye nytt og fortsetter med det, gjør at vi en periode vil måtte tåle mindre driftsmidler til skolen når man ikke får nye inntektskilder. På sikt er jeg sikker på at det vi gjør nå er det rette. Jeg ber både lærere og foreldre å kanskje gjøre litt ekstra for skolen i stedet til å legge seg på en klage og sytelinje. Det er mye som kan bli bedre, men det er også svært mye som fungerer godt i Askøyskolen.

12 Ta vare på Vi hadde nylig en debatt i både komité for oppvekst og kultur og i kommunestyret om vi skulle ta vare på maleriene som en tysk fange hadde tegnet på veggene i et kjellerrom i en av skolebrakkene i Florvåg. Både Høyre og Frp var ivrige etter å ta vare på disse krigsminnene, ja, gruppefører Steinseide gikk så langt at han angrep undertegnede for å ikke ha gjennomført en befaring på rette måten! Nå synes faktisk jeg og at disse bildene ideelt sett burde vært tatt vare på, men et slikt prosjekt ville blitt både for dyrt og risikabelt, og kunstverkene hadde blitt tatt ut av sin sammenheng. Nå er bildene avfotografert, slik er de reddet for fremtiden, men diskusjonen har fått meg til å fundere litt på hva vi tar og hva vi bør ta vare på. Vi har skapt et velferdssamfunn som tross sine svakheter er verd å ta vare på. Mens høyresiden mener at dette gjør vi best ved å konkurranseutsette flest mulig tjenester, så mener jeg at dette skaper et press som kan redusere både kvalitet og kvantitet. Vi ønsker at samfunnet skal ansette dem som skal jobbe med utdanning og omsorg. Vi vil ta vare på det beste generasjonen før oss har skapt. Dette gjelder også våre lokale kraftleverandører. Her om dagen raste den lokale Frp-sjefen over at vi fikk for lite aksjeutbytte fra dyr BKK-strøm. Det er vel ingenting som tyder på at strømmen blir billigere når private overtar? Strømprisene har jo bare økt etter at kraftmarkedet ble fritt! Her burde vi faktisk reversert utviklingen! Frihet er også noe som er verd å ta vare på. I disse dager forhandles det om lønn, arbeidstid og gode pensjonsordninger for tusenvis av arbeidstakere. Det er verd å ta vare på respekten for folkets arbeidsinnsats og sikre trygghet for at vi har gode levekår også når vi har redusert yrkesmessig yteevne. Naturen er en ressurs som må sikres for fremtiden. Det betyr blant annet at ikke alle kan få bygge der de vil. Mesteparten av Askøy er i privat eie. Det skal bli spennende å se hvordan høyresiden både skal gi alle grunneiere mulighet til å bygge der de måtte ha lyst og samtidig ha grønne arealer til dem som kommer etter oss. Er den store folkeveksten Askøy har et gode å ta vare på, eller må vi sette inn tiltak for en langsommere vekst? Skal vi ta vare på dem som allerede er her eller skal vi bare la veksten styre seg selv? Noe av det viktigste vårt samfunn har, er de sosiale nettverkene. Disse bygger på og skaper trygghet og trivsel. Anbud på offentlige tjenester er en trussel mot de gode mellommenneskelige forholdene fordi alt regnes om til kroner. Konkurranse skaper lett motsetninger fordi det forutsetter at noen skal tape! Noe av det beste våre lokalsamfunn kan vise til, er viljen til å gjøre dugnad. Når folk yter i lag skapes det også gode oppvekstvilkår. Derfor blir min oppfordring til alle askøyværinger: Når valg skal gjøres, så velg det som tjener fellesskapet. Da tar vi faktisk vare på våre beste tradisjoner! Askøy SV

13 Surmaget redaktør? Det var med stor forundring jeg leste lederen i Askøyværingen tirsdag 22. august. Aldri har det vært bygget så mye på Askøy som i dag. Både privat og offentlig sektor har hatt og har en kraftig vekst og fornying, men så skrives det i lederen at posisjonen ikke klarer å få satt ting på dagsorden, at de kun forsvarer seg mot angrep? Jeg vil be AV om å lage en mangellapp over de sakene redaktøren mener det ikke blir gjort noe med og samtidig fortelle folket hvordan de ulike partiene har tenkt å løse disse sakene. Det kunne blitt skikkelig spennende og en god hjelp i neste års valgkamp! Jeg er enig med AV at det var et tap for Askøy at Åge Rosnes ble kalt østover, men desto større blir gevinsten for nasjonen. Men det finnes heldigvis politikere i flere partier som kan fylle tomrommet og som gjør det. Hvis AV ønsker å stimulere til en ny politisk giv på Askøy, så kunne kanskje avisen prøve av og til å se virkeligheten fra posisjonens side? For her ser det ganske lyst ut. Jeg regner med at de samme partiene styrer Askøy også til neste år selv om dette ikke ser ut til å passe AV! Jeg synes også at avisen har en spesiell måte å vurdere politikere på. Hvis det er en gjengs oppfatning at Roald Steinseide er en dyktig opposisjonspolitiker, ja, da har jeg personlig kastet bort tjue år i Askøypolitikken. Steinseide bryter totalt med verdier som jeg mener en seriøs politiker skal stå for, verdier som for eksempel toleranse, ærlighet og ydmykhet. Heldigvis har også Fremskrittspartiet politikere som kan få frem sine meninger uten å slenge dritt mot sine meningsmotstandere ved hver anledning. Så vidt jeg vet er Steinseide den eneste folkevalgte på Askøy som har stått frem i lokalavisen og beskyldt de andre politikerne for å være feige. Jeg håper for Askøypolitikkens fremtid at også vår lokalavis klarer å finne at det er mange som jobber godt selv om de ikke løper til lokalavisen til stadighet for å fortelle om sine bragder og hvor dumme de andre er! Jeg har fortsatt problemer med å forstå AVs motiver for svartmalingen av en posisjon som virkelig har fått ting til og som får mye utav små ressurser. Jeg skulle ønske at den avgående redaktøren tok noen grep for å tilrettelegge positivt for sin etterfølger. Lokalavisen må kunne bidra positivt slik at flere askøyværinger får lyst til å drive med politikk. Det kan umulig være pressens oppgave å gjøre politikken uspiselig. Lokalpolitiker fra SV

14 ÅPENBARINGER En meningsmåling fortalte oss at over tredve prosent av velgerne på Askøy ville stemme Frp hvis det var valg nå! Jeg tror det er altfor mange fornuftige sjeler på Askøy til at dette tallet kan stemme! Hvis man ser seg rundt, så vil en fort oppdage at det er SV, Arbeiderpartiet og Krf som har fått ting til å skje på Askøy de siste tre årene. Opposisjonen har hele tiden påstått at vi gjør en dårlig jobb til tross for at skoler, barnehager og sykehjem dukker opp som paddehatter! Det meste Frp har kunnet bidra med er uberettiget kritikk i verste husmanns- og jantelovsånd. Vi som styrer har lyst til å yte enda mer for Askøy, og jeg vil dele med velgerne en aldri så liten åpenbaring om at fremskrittet er det ikke Fremskrittspartiet som står for! Det finnes mange seriøse politikere i Frp, men Frp er intet seriøst parti! Steinseide sier at partiet er mot bompenger og eiendomsskatt. Det sa Søviknes i Os også, helt til han var valgt! Nå går Frp inn for bompenger på E39 for å få fart på veiutbyggingen. Det er mange Frp-styrte kommuner som har eiendomsskatt, muligens ikke innført av dem, men de klarer fint å leve med disse inntektene som alltid er gode å ha - og som gir lokalpolitikerne handlingsrom. Kommuner med eiendomsskatt får gjort mer! Hvor skal Frp få sine inntekter for når de er mot bompenger og eiendomsskatt? Jo her på Askøy vil de selge kommunens aksjer i BKK ( Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap). For å lage en liten sammenligning: Å selge disse aksjene er like lett som om jeg ville selge huset mitt og forventet at alle mine sytten naboer skulle gjøre det samme med sine. Og selv om jeg skulle ha slike overtalelsesevner, er det ikke bedre å motta tjue millioner i utbytte hvert år i stedet for at disse pengene går til private investorer? Det var Frp som var pådriver for å få solgt våre aksjer i Askøy Energi. Kjøperen Fredrikstad Energi tjener store penger på verdiene som Askøysamfunnet møysommelig hadde bygget opp! Det kommer neppe til å bli innført eiendomsskatt i Askøy de første årene av redsel for å miste velgere. Det er ingen vinnersak å love mer skatt! Det som er det store paradokset er at da får vi heller ikke gjennomført utbyggingen og vedlikeholdet av Askøy så raskt som vi burde for å holde tritt med både veksten og forfallet. Det er nå en gang slik i denne verden at vi må betale for det vi vil ha uansett om det er til private eller offentlige formål. En verdi som de fleste setter høyt er de grønne arealene og mulighetene til friluftsliv og rekreasjon i naturen. Åtti prosent av kommunen vår er privat eiendom. Hvis Frp noen gang skulle få makten, så vil de la hver mann få bygge både for seg selv og kommende slekter på fedrejorden. Jeg ser det ikke som urimelig at samfunnet på sikt kjøper opp og sikrer disse fellesverdiene, men det er ikke noe poeng når naturen først er borte. Derfor er det viktig å ikke la Frp få denne muligheten. De gutta har ikke noe ønske om å ta vare verken på natur eller miljø i motsetning til f.eks SV som ønsker å sikre mest mulig for dem som kommer etter oss. Leder Askøy SV

15 Kommuner med eiendomsskatt får gjort mer! En meningsmåling fortalte oss at over tredve prosent av velgerne på Askøy ville stemme Frp hvis det var valg nå! Jeg tror det er altfor mange fornuftige sjeler på Askøy til at dette tallet kan stemme! Hvis man ser seg rundt, så vil en fort oppdage at det er SV, Arbeiderpartiet og Krf som har fått ting til å skje på Askøy de siste tre årene. Opposisjonen har hele tiden påstått at vi gjør en dårlig jobb til tross for at skoler, barnehager og sykehjem dukker opp som paddehatter! Det meste Frp har kunnet bidra med er uberettiget kritikk i verste husmanns- og jantelovsånd. Vi som styrer har lyst til å yte enda mer for Askøy, og jeg vil dele med velgerne en aldri så liten åpenbaring om at fremskrittet er det ikke Fremskrittspartiet som står for! Det finnes mange seriøse politikere i Frp, men Frp er intet seriøst parti! Steinseide sier at partiet er mot bompenger og eiendomsskatt. Det sa Søviknes i Os også, helt til han var valgt! Nå går Frp inn for bompenger på E39 for å få fart på veiutbyggingen. Det er mange Frp-styrte kommuner som har eiendomsskatt, muligens ikke innført av dem, men de klarer fint å leve med disse inntektene som alltid er gode å ha - og som gir lokalpolitikerne handlingsrom. Kommuner med eiendomsskatt får gjort mer! Det kommer neppe til å bli innført eiendomsskatt i Askøy de første årene av redsel for å miste velgere. Det er ingen vinnersak å love mer skatt! Det som er det store paradokset er at da får vi heller ikke gjennomført utbyggingen og vedlikeholdet av Askøy så raskt som vi burde for å holde tritt med både veksten og forfallet. Det er nå en gang slik i denne verden at vi må betale for det vi vil ha uansett om det er til private eller offentlige formål. Leder Askøy SV

16 På god og sikker kurs! På det siste kommunestyremøtet før ferien stod årsmeldingen for 2005 på sakskartet. Mens Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti gledet seg over en veldrevet kommune som utnytter sine ressurser maksimalt, så fortalte Roald Steinseide og Siv Høgtun at de hadde mest lyst å grine sammen. Hva som er virkelig kan folk se ved selvsyn. Det bygges enormt i Askøy kommune, både offentlig og privat! Skal vi holde tritt med utviklingen, så kan vi ikke gjøre slik Frp og Høyre ønsker, å selge verdiene våre og konkurranseutsette kommunale tjenester. Hvis det var mulig å selge alt Frp vil selge, så hadde det tatt lang tid å realisere disse verdiene. Jeg lurer ofte på hvorfor Steinseide bor i eget hus når han mener det er best å selge og deretter leie. Høyre er mest interessert i å få mer igjen for pengene gjennom konkurranseutsetting. Jeg vil tro at tiden snart har løpt fra Høyre sitt magiske mantra. Konkurranseutsetting gir ikke billigere tjenester, og når det gjelder kvalitet så er det noe kommunale tjenester alltid må ha som mål å forbedre. At noe er kommunalt skal ikke bety at det gjøres slett arbeid! Kvaliteten på tjenestene ved for eksempel Ravnanger Sykehjem er meget god, både ansatte og pasienter trives, men det skulle nå bare mangle. Et flott moderne sykehjem har kommunen bygget for at private skulle få drive, mens kommunen selv sliter med et foreldet sykehjem i Kleppestø. Jeg gleder meg til det nye sykehjemmet står klart for da får også det kommunale pleiepersonellet gode arbeidsforhold. Og så må vi sørge for at det gamle blir opprustet til moderne standard. Det er nok av oppgaver å gripe fatt i. Til å være en rekordvekstkommune gjør vi det meget bra. Jeg er ganske sikker på at de snart tre årene som Askøy har hatt flertallstyre, har gjort det tydelig at dette var en god løsning selv om vi også ser at mye mer må gjøres. Jeg ser også frem til nå når broen er nedbetalt at vi får opp igjen diskusjonen om eiendomsskatt. Det er nemlig slik at hvis vi vil ha gode tjenester, så må vi betale for det, ikke gjennom å bruke mer oljepenger, men ved å redusere vår private kjøpekraft. Der er eiendomsskatt en fin sak, vi gir noe igjen for den verdiøkning god infrastruktur har gitt våre private eiendommer og virksomheter. Vi må få til en bedre fordeling av midlene mellom privat og offentlig forbruk. De siste års utvikling har gått i feil retning. Det offentlige må slite for at mange av oss privat skal kunne leve i luksus. Hvis vi skal få et bedre samfunn, så må vi ikke la egoismen styre oss i retning Frp. Hele tanken bak å leve i et samfunn er at fellesskapet skal gi oss trygghet på alle områder. Å leve i et samfunn krever at vi gjør vår plikt, at vi deler godene av vår overflod. Askøy SV

4 velmente tips til Kristin Clemet

4 velmente tips til Kristin Clemet 4 velmente tips til Kristin Clemet Kjære utdannings- og forskningsminister! Hvis du virkelig vil at norsk skole skal bli bedre, så gir jeg deg 4 gratis tips ( gratis fra meg, dyre for deg, men prisen for

Detaljer

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det.

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det. Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Slik startet forfallet i norsk politikk. Da Anders Lange kom inn på stortinget i 1973, kom han inn på andre premisser

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. april Dagsorden 3137 Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2013 (Innst.

Detaljer

Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler. Nyhetsklipp

Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler. Nyhetsklipp Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler Nyhetsklipp Penger å spare på konkurranse Fjordenes Tidende 22.11.2010 08:08 2 Vil kutte tøft i kultur Agderposten 17.11.2010 13:39 3 - Lenvik kan spare 25 millioner

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015))

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015)) 1. des. Finansdebatt 617 Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 20): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber»

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber» Uførereformens virkninger sett i et økonomisk og menneskelig perspektiv. Utarbeidet i forbindelse med ULOs deltakelse på Arbeids og sosialkomiteens høringsmøte, 17 mars 2015 Det ligger et formidabelt arbeide

Detaljer