Et ja til frisk luft. Jan Nordstrøm Askøy SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et ja til frisk luft. Jan Nordstrøm Askøy SV"

Transkript

1 Et ja til frisk luft I kommunestyret på torsdag i forrige uke ble det flertall for strengere forskrifter for bålbrenning i Askøy. Dette har vært en sak vi i SV lenge har vært opptatt av. Takket være stemmene fra Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Upolitisk ble det vedtatt forbud mot bråtebrann i tettbygde strøk. Vi kunne ønske at forbudet gjaldt hele Askøy, men ideelle forslag er det vanskelig å få flertall for! Høyre, Frp og Krf ønsket ikke dette forbudet. De synes det var greitt nok slik det er, at hver mann må få brenne sitt rask der og da. Disse partiene sa de hadde stor forståelse for astmatikere og allergikere, men likevel, det var greitt nok slik det var. Jan Mikkelsen fra Høyre uttrykte redsel for at det skulle bli slutt på St. Hansbålene, men denne frykten kan vi se bort fra. Det vil være mulig å søke dispensasjon. Jeg vil anta at slike kulturbål får tillatelse under forutsetning at avbrenningen skjer forsvarlig og på rene materialer. Mikkelsen syntes også at undertegnede gikk for langt da jeg i mitt innlegg roste biskop Hageseter for hans positive holdninger til tog- fremfor forurensende flyreiser. Det er da jeg lurer på hva som er grunnlaget for de nevnte partiers miljøpolitikk. Er det bare de store utslippene som er farlige? Jeg utfordret tilhengerne av bråtebrann å gi oss et eneste godt argument for å brenne opp ressursene. Vi fikk ikke noe svar, men jeg har forstått at man mener dette må til for å opprettholde kulturlandskapet. Jeg synes også det er flott med åpne grønne enger der sauer gresser, men når sauen ikke er der lenger, så er det helt feil å svi av krattskogen for å bevare et beitelandskap. Hvis man virkelig vil ta vare på de åpne landskapsformene, så kan man kutte vegetasjonen til flis og tørke veden for å benytte den i ovner med god forbrenning. Å brenne trevirke i friluft er både ressurssløsing og skaper unødvendig luftforurensning. Vi har både et lokalt og globalt ansvar for å sikre ren luft. Jeg vil påstå at akkurat denne saken om bålbrenning viser tydelig hvem som tar miljøansvar og hvem som ikke gjør det. Denne gangen stod Høyre, Frp og Krf avkledd tilbake, men jeg håper likevel at dette var en engangsglipp. Jeg forventer at askøyværingene respekterer forbudet og at kompostkvernene blir flittig brukt og at Revura erstatter røyklegging av nabolaget. Askøy SV

2 Den ødeleggende uroen Vi bruker millioner på nasjonale prøver. Vi bruker milliarder på Kunnskapsløftet. Vi bygger og renoverer skoler, og vi utdanner lærere som er gode undervisere. Og vi lurer på hvorfor norsk skole ikke er verdens beste i resultater. Når vi bruker nærmere halvparten av skoletiden til konfliktløsing og demping av uro, så sier det seg selv at læringsresultatet ikke blir det beste. Vi må gjerne bruke millioner på ulike opplegg som skal fjerne urolig atferd, men det vil bety minimalt i det store bildet. Det finnes klasser som har et rolig og harmonisk arbeidsmiljø, det finnes klasser som lar seg belønne til bedre atferd, men den gemene hop lar seg ikke endre gjennom slike tiltak fordi de viktigste arenaene er helt andre steder: hjemme og fritiden. Når elevene er urolige og bråkete så er det ikke fordi de er ondskapsfulle, men fordi de ikke er tilpasset og klargjort for en klasseromssituasjon der de må ta hensyn til andre enn seg selv. Det var ingen fordel for elevene å begynne i skolen som seksåringer. Ikke kan de kle på seg og de blir fortere skoletrøtte. Vi lærer barn at de har rettigheter, men glemmer at det også følger med plikter. Barn av i dag har sjelden problemer med å ta ordet! Vi har rett og slett oppdratt barna til å bli selvopptatte individualister. Da sier det seg selv at å være fanget i et klasserom med opptil tretti av samme slag, må skape håpløse situasjoner. Og når elevene sliter med ulike vansker og stundom ikke snakker samme språk, så har vi en tilstand som vi ikke kan betale eller belønne oss ut av. Erfaren lærer og politiker Kleppestø

3 Det er enklest å velge når man bare har en ting å velge mellom, men det er frustrerende å ikke ha alternativer! Frp seiler opp som Norges største parti. Hvor all denne medvinden kommer fra er ikke godt å vite, men det er ikke bra for landet. Vi har nok utfordringer på klimafronten om vi ikke også skal måtte ri oss gjennom en storm mot velferdsstaten. Frp har aldri styrt landet. De har styrt noen kommuner, og folk har overlevd det. Det er noen eksperimenter vi ikke bør våge og det er at Frp får styre flere kommuner for Frp finansierer ekstra kostnader med å selge unna de verdiene som generasjoner har bygget opp. På Askøy fikk Frp flertall for å selge ut Askøy Energi til stor glede for Fredrikstad Energi som fikk hånd om verdiene. De tjener store penger og det er ganske vanskelig å få skiftet et utbrent veilys. Strømmen er blitt dyrere og tjenestene dårligere. Hvis Frp får mer makt vil de prøve å selge aksjene i BKK. Dette vil de nok få problemer med for da må de andre kommunene også selge. De vil selge aksjene i BIR, men jeg tenker at dersom noen vil kjøpe så er det for å tjene penger, penger som vi trenger og som vi får i aksjeutbytte.

4 På god og sikker kurs! På det siste kommunestyremøtet før ferien stod årsmeldingen for 2005 på sakskartet. Mens Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti gledet seg over en veldrevet kommune som utnytter sine ressurser maksimalt, så fortalte Roald Steinseide og Siv Høgtun at de hadde mest lyst å grine sammen. Hva som er virkelig kan folk se ved selvsyn. Det bygges enormt i Askøy kommune, både offentlig og privat! Skal vi holde tritt med utviklingen, så kan vi ikke gjøre slik Frp og Høyre ønsker, å selge verdiene våre og konkurranseutsette kommunale tjenester. Hvis det var mulig å selge alt Frp vil selge, så hadde det tatt lang tid å realisere disse verdiene. Jeg lurer ofte på hvorfor Steinseide bor i eget hus når han mener det er best å selge og deretter leie. Høyre er mest interessert i å få mer igjen for pengene gjennom konkurranseutsetting. Jeg vil tro at tiden snart har løpt fra Høyre sitt magiske mantra. Konkurranseutsetting gir ikke billigere tjenester, og når det gjelder kvalitet så er det noe kommunale tjenester alltid må ha som mål å forbedre. At noe er kommunalt skal ikke bety at det gjøres slett arbeid! Kvaliteten på tjenestene ved for eksempel Ravnanger Sykehjem er meget god, både ansatte og pasienter trives, men det skulle nå bare mangle. Et flott moderne sykehjem har kommunen bygget for at private skulle få drive, mens kommunen selv sliter med et foreldet sykehjem i Kleppestø. Jeg gleder meg til det nye sykehjemmet står klart for da får også det kommunale pleiepersonellet gode arbeidsforhold. Og så må vi sørge for at det gamle blir opprustet til moderne standard. Det er nok av oppgaver å gripe fatt i. Til å være en rekordvekstkommune gjør vi det meget bra. Jeg er ganske sikker på at de snart tre årene som Askøy har hatt flertallstyre, har gjort det tydelig at dette var en god løsning selv om vi også ser at mye mer må gjøres. Jeg ser også frem til nå når broen er nedbetalt at vi får opp igjen diskusjonen om eiendomsskatt. Det er nemlig slik at hvis vi vil ha gode tjenester, så må vi betale for det, ikke gjennom å bruke mer oljepenger, men ved å redusere vår private kjøpekraft. Der er eiendomsskatt en fin sak, vi gir noe igjen for den verdiøkning god infrastruktur har gitt våre private eiendommer og virksomheter. Vi må få til en bedre fordeling av midlene mellom privat og offentlig forbruk. De siste års utvikling har gått i feil retning. Det offentlige må slite for at mange av oss privat skal kunne leve i luksus. Hvis vi skal få et bedre samfunn, så må vi ikke la egoismen styre oss i retning Frp. Hele tanken bak å leve i et samfunn er at fellesskapet skal gi oss trygghet på alle områder. Å leve i et samfunn krever at vi gjør vår plikt, at vi deler godene av vår overflod. Askøy SV

5 En skole for alle for fremtiden Det så mørkt ut for noen dager siden. Kommunenes Sentralforbund hadde hisset lærerne til strid og det var lite lystelige utsikter for våren. Men i tolvte time ble det en løsning, regjeringen kom på banen og ga tydelige signaler om at det var ikke slik man hadde sett for seg gjennomføring av kunnskapsløftet. Det ble ingen streik og vi kan fortsette med det vi holder på med. Ved de siste valgene har skolen stått sentralt på partienes dagsorden. Også Fremskrittspartiet som knapt har en eneste lærer blant sine medlemmer, sympatisører og velgere, vil satse på skolen. Det er med andre ord ikke tvil om at skolen er viktig og at det som foregår der har konsekvenser for samfunnsutviklingen. Undertegnede er representant for det styrende flertall i kommunen og det ledende flertall på Stortinget, så da burde jeg jo være fornøyd med alt som skjer. Og det har skjedd mye positivt. Askøy er i ferd med å få velutrustede skoler. Vi er ferdig med Erdal, Kleppe nærmer seg ferdigstillelse. Når Hop, Davanger og de tre eldste ungdomsskolene er fornyet i løpet av de neste valgperiodene, så har vi gode forhold for å drive undervisning i hele kommunen. Men dette har kostet oss mye! Vi er i ferd med å få mye datakraft inn i skolen, men det kan stilles spørsmål om ikke teknikken har kommet før innholdet. Undersøkelser viser at læringsutbyttet ikke står i forhold til investeringene, men her har vi bare en ting å gjøre: Satse mer på å utnytte dataverktøyet bedre pedagogisk og kanskje må vi avsette mye større summer til programmer. I dag satser Askøy mye på gratis programvare. Det er ikke holdbart på sikt. Både lærere og foreldre er opptatt av at nye lærebøker kommer på plass nå som vi skal gjennomføre nye læreplaner. Lærebøker er kostbare og skolene blir i disse dager bombardert med flotte prøveeksemplarer. Det er tydelig at dette er et attraktivt marked for forlagene, men vi har foreløpig ikke penger til å kjøpe alt nytt. Spørsmålet mitt er om det betyr så mye. For all del: jeg liker lukten av fersk trykksverte, men jeg tror at det meste av læringen skjer uavhengig av lærebøkene. Den viktigste ressursen skolen har er læreren og den to-veis-kommunikasjon hun/han står for. Den vesentligste enkeltfaktoren for en god skole er den solide lærer. Det skolen vår trenger mest er flere voksne, fortrinnvis profesjonelle voksne som er utdannet for å ta seg av og undervise barn. Hvis jeg må velge mellom nye lærebøker eller mer data i skolen, så velger jeg den entusiastiske og begeistrede pedagogen, helst støttet av fagfolk som kan ta seg av barn som strever med seg selv i klasserommet. Det blir sagt at vi bare bruker halvparten av tiden i klasserommet til undervisning. Det er kanskje den største utfordringen for fremtidens skole! Askøy SV

6 Et ja til frisk luft I kommunestyret på torsdag i forrige uke ble det flertall for strengere forskrifter for bålbrenning i Askøy. Dette har vært en sak vi i SV lenge har vært opptatt av. Takket være stemmene fra Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Upolitisk ble det vedtatt forbud mot bråtebrann i tettbygde strøk. Vi kunne ønske at forbudet gjaldt hele Askøy, men ideelle forslag er det vanskelig å få flertall for! Høyre, Frp og Krf ønsket ikke dette forbudet. De synes det var greitt nok slik det er, at hver mann må få brenne sitt rask der og da. Disse partiene sa de hadde stor forståelse for astmatikere og allergikere, men likevel, det var greitt nok slik det var. Jan Mikkelsen fra Høyre uttrykte redsel for at det skulle bli slutt på St. Hansbålene, men denne frykten kan vi se bort fra. Det vil være mulig å søke dispensasjon. Jeg vil anta at slike kulturbål får tillatelse under forutsetning at avbrenningen skjer forsvarlig og på rene materialer. Mikkelsen syntes også at undertegnede gikk for langt da jeg i mitt innlegg roste biskop Hageseter for hans positive holdninger til tog- fremfor forurensende flyreiser. Det er da jeg lurer på hva som er grunnlaget for de nevnte partiers miljøpolitikk. Er det bare de store utslippene som er farlige? Jeg utfordret tilhengerne av bråtebrann å gi oss et eneste godt argument for å brenne opp ressursene. Vi fikk ikke noe svar, men jeg har forstått at man mener dette må til for å opprettholde kulturlandskapet. Jeg synes også det er flott med åpne grønne enger der sauer gresser, men når sauen ikke er der lenger, så er det helt feil å svi av krattskogen for å bevare et beitelandskap. Hvis man virkelig vil ta vare på de åpne landskapsformene, så kan man kutte vegetasjonen til flis og tørke veden for å benytte den i ovner med god forbrenning. Å brenne trevirke i friluft er både ressurssløsing og skaper unødvendig luftforurensning. Vi har både et lokalt og globalt ansvar for å sikre ren luft. Jeg vil påstå at akkurat denne saken om bålbrenning viser tydelig hvem som tar miljøansvar og hvem som ikke gjør det. Denne gangen stod Høyre, Frp og Krf avkledd tilbake, men jeg håper likevel at dette var en engangsglipp. Jeg forventer at askøyværingene respekterer forbudet og at kompostkvernene blir flittig brukt og at Revura erstatter røyklegging av nabolaget. Askøy SV

7 Farlig å si ifra? Det er alltid en viss fare for at hvis man påpeker at andre mangler folkeskikk, så kan man bli beskyldt for det samme selv. Men det gjør ingenting hvis det er mulig å få til en positiv forandring hos motparten. Jeg forstår ikke hvor Roald Steinseide har det i fra når han sier at politikere må tåle å bli utsatt for usaklig kritikk? Arbeidsmiljøloven gjelder vel også for oss politikere? Hvis noen hadde skreket til meg på gaten, så hadde jeg enten gått vekk fra vedkommende eller ringt 113, men det kan vi ikke i kommunestyre- eller formannskapssalen! I kommende kommunestyreperiode ønsker jeg en pause fra politikken. Steinseide har lyst til å fortsette som representant for et parti som av og til er landets største på gallupene. Da håper jeg at han tar dette signalet, om enn motvillig, og henvender seg til andre politikere som normalt mellom mennesker. Selv om Steinseide er uenig med meg i det meste, så betyr ikke det at han har rett til å krenke min person på omtrent hvert eneste møte. Det er ikke et spørsmål om jeg personlig tåler det, det er mer et ønske om praktisering av vanlig folkeskikk. Det går fint an å få frem motsetningene i politikken uten å gå til personangrep. Dersom Steinseide skal fortsette å representere sitt parti, så ber jeg om han tar hensyn til dette. Ikke for min del, men for at folk fortsatt skal få lyst til å bli valgt inn i styre og stell på Askøy. Jeg tror at Steinseide også ville fått et bedre ettermæle hvis han viste litt respekt for sine motstandere. Det ville jo også være i demokratiets ånd! SV-representant

8 Fokus på skole Skolen er tema som alle kan være med på å debattere og som alle samfunnsinteresserte skal ha en mening om. Etter at vi fikk en ny rød-grønn regjering, så har søkelyset stått brennende sterkt på skole, først negativt, men nå etter hvert meget positivt! At Askøy også fikk en statssekretær har gjort det naturlig for Askøyfolk å være særlig opptatt at emnet og vi som lokalpolitikere har fått en øket mulighet til å påvirke den nasjonale skoleutviklingen. Og på flere områder går det faktisk an å se på Askøy som et lysende eksempel på god skole. Vi har vært flinke til å få på plass en god leseopplæring, vi har et godt bibliotek som tenker skole, vi har satset kraftig på bredbånd, vi hever standarden på bygningene og vi ønsker å benytte ulike læringsstiler for å gi alle elever tilpasset opplæring. Vi kan trygt skryte av Askøyskolen med hensyn til å få mye ut av små midler, men samtidig må vi si at skolen vår kan bruke mye mer hvis vi mener alvor med kunnskapsløftet. Kunnskap er lett å bære, men den er ikke gratis! Den forrige undervisningsministeren satte søkelyset på skole, det skal hun ha, men hun satte feil fokus. Hun mente at vi var for dårlig i forhold til pengebruken, og hun brukte mye penger for å bevise det. Jeg mener det var feil ressursbruk for vi vet hvorfor norsk skole ikke slår for eksempel Finland på morsmål og matematikk. Norge har hittil vært åpen for innvandring. Det har ikke Finland. Språket vårt er mer konkurranseutsatt enn det finske. Hadde det ikke vært for nynorsken, så hadde vi vært enda mer engelskutvannet. Norge har hatt for lite fokus på matematikk og realfag, men det er mer et resultat av den generelle velstandsutviklingen. Vi har det godt, vi vil streve minst mulig, og matematikk kan oppleves som et vanskelig fag. Nå har Askøy blant annet satset ganske mye for å få lærerne til å bli enda bedre på matematikk. Jeg vil tro at vi vil få samme positive utvikling som norskfaget og særlig leseopplæringen. Og nøkkelen til suksess ligger hos foreldrene. Hvis foreldrene leser med og for sine barn, så gir dette både forbedret språklæring og gode relasjoner mellom barn og voksne. Det samme kan vi oppnå i matematikken. Snakk matematikk når dere handler, når dere utveksler telefonnummer, når dere reiser med Snarveien. Det er matematikk i alt og det er gøyt med matematikk. Foreldrene er en mye større ressurs enn de selv er klar over- og jeg anbefaler herved å sette fokus på skole med å gjøre en dugnadsinnsats for egne og andres barn. Slik forbedrer vi livskvaliteten på Askøy. Slik øker vi vår lokale konkurranseevne. Slik sikrer vi den gode skolekulturen. Askøy SV

9 Vi vil ha, men ikke betale! Fra det ganske land ser vi skoler der ytterveggene er en blanding av malingflass, rust, mose, sopp og lav. Innvendig kan man risikere å få murpuss i hodet, i hvert fall hodepine pga dårlig ventilert luft. Noen tenker sikkert at dette må være lite inspirerende både for elever og lærere. Det kan ikke bli noe kunnskapsløft i slike omgivelser. Men kommer man til å gjøre noe med det? Høyre og Frp som stønner mest over det såkalte kunnskapsforfallet i norsk skole, er de siste partiene som vil gi bygningene et løft. De vil helst selge bygningsmassen til private slik at samfunnet kan leie dem tilbake igjen! Man trenger ikke være siviløkonom for å forstå at dette ikke blir billigere! Er det ikke snart på tide at folk får øynene opp for at det ikke er mulig å få mer både til privat forbruk og til offentlige tjenester uten at det blir overoppheting av økonomien? På Askøy der et flertall bestående av SV, Arbeiderpartiet og Krf har valgt å satse sterkt på gode offentlige bygg, opplever vi nå at prisene stiger enormt fordi det også er kraftig vekst i private byggeprosjekter. Dette er en skikkelig ond sirkel: Mindre igjen for de offentlige midlene, mer til entreprenørene, mer til håndverkerne og enda mer privat forbruk! Flere feriereiser og flere kunnskapshull hos elevene! Hvis ikke folk er villig til å skatte mer av sin overflod, så vil vårt velferdssamfunn få seg en alvorlig knekk. Man må gjerne stemme på Frp fordi man ikke liker mennesker som snakker fremmede språk og har andre religioner, men ikke hvis man ønsker bedre offentlige tjenester eller en bedre skole. En stemme til Frp er det galeste svaret man kan gi på dagens problemer. Frp sin store oppslutning er ikke bare en politisk utfordring, men også et sykdomstegn: Det betyr at en tredjedel av det norske folk nå tror at de kan få mer uten å betale for det! Ikke rart at vi strever med å lære elevene matematikk og naturfag! Jeg vil også kritisere den sittende regjeringen for at de tar løftet om å ikke øke skattetrykket mer alvorlig enn alle de andre løftene. Det er umulig å gjennomføre alle løftene uten å måtte øke skattene. Å bruke mer oljepenger uten å reduserte kjøpekraften vil på sikt bare gjøre dagens tilstand enda verre. Vi trenger ikke mer penger i våre private lommebøker! Det norske folk har aldri hatt så mye penger mellom hendene som nå. Selv om folk synes at bensinen er dyr, så kjører man bil som aldri før. Man kjøper båt og hytte. Luksusforbruket er høyt, men prisen vi betaler er høyere: Et samfunn i forfall. Enten vi kaller oss sosialister, liberalister eller kapitalister er vi nødt til å øke innsatsen på det offentlige hvis vi fortsatt skal ha et velferdssamfunn. Askøy

10 Hallo?! Det hadde vært rart hvis opposisjonen ikke fant noe å kritisere posisjonen for, men påstandene både Høyre og Frp prøver seg på her i kommunen, holder ikke mål. Ved flere anledninger har de to partienes representanter nevnt at det er for få saker på den politiske dagsorden. Jeg har tidligere etterlyst hva det er de mener som ikke blir tatt opp, uten å få noen fornuftige svar. Det blir bare klippe, klippe, sa kjerringa! Skolene i Askøy blir fylt opp, sykehjemmet vil være fullt når det er ferdig, sa de i siste AV. Ja, det er jo helt naturlig med den veksten vi har, men vi har jo ikke tenkt å gi oss med utbyggingen. Den går sin gang tilpasset våre økonomiske rammer. Vi har vedtatt en kommunedelplan for skole - enstemmig!. Vi ønsker å fortsette sykehjemsutbyggingen. Vi har vedtatt en barnehageplan enstemmig!og vi har snart full barnehagedekning i kommunen. Det er jo bare helt fabelaktig for barnehageutbygging har jo ikke alltid vært en selvsagt ting. Det er ikke så mange årene sine Steinseide hadde lite til overs for barnehageutbygging! Men nå er han positiv. SV har alltid vært positiv til barnehager! Engang ble vi nærmest mobbet for å være Barnehagepartiet. Nå er alle partier positive - og vi gleder oss over at vi har fått til full dekning på Askøy! Vi har muligens satt verdensrekord i barnehageutbygging, fra under femti prosent for to år siden til full dekning i 2007 gjennom et godt samarbeid mellom offentlige og private utbyggere. Partiene som er i opposisjon må gjerne ta opp nye saker. Jeg skal være den første til å støtte dem, men samtidig ser det ut som om vi faktisk gjør en god jobb. I Os kommune avlyser de aldri et møte blir det sagt: Jeg håper inderlig at de møtes for å diskutere saker og ikke bare for å møtes. Jeg mener at hvis vi kan klare oss med færre møter og samtidig få gjort jobben vår, så er det kun en fordel. Også med tanke på skattebetalernes penger. Det koster å arrangere møter! Jeg mener som komitéleder at vi tar opp de sakene vi skal og siden vi er fritidspolitikere er jeg utrolig takknemlig for den jobben administrasjonen gjør. Men vi er også lydhøre for opposisjonens kreativitet hvis den finnes! Å sette saker på dagsorden er alle politikernes ansvar, så bare kom igjen med sakene Berland og Steinseide, men vær konkrete takk! Mvh Komitéleder oppvekst og kultur

11 I AV 24. oktober kunne vi lese at Skolen er på vei utfor stupet. Grunnlaget for den skremmende påstanden var et intervju med leder for utdanningsforbundet på Askøy, Frode Wollberg. Hvis Utdanningsforbundet ( hvor jeg selv er medlem) virkelig mener at det står så dårlig til, så burde man heller hjelpe til å få aksept for at det koster mer å drive et samfunn enn hva mange mennesker er villig til å betale. I disse dager nedbetales broen og mange pendlere får to tusen kroner mer pr måned å rutte med. Hadde Askøy fått den samme summen fra hver husstand bare en gang i året, så hadde vi hatt de pengene vi trengte for å gi både skole, pleie og omsorg et nødvendig løft. Dessverre er det slik at de fleste partiene vegrer seg for å innføre eiendomsskatt fordi de frykter at da vil Frp få enda flere velgere. Det betyr faktisk at selv om Frp ikke har noe flertall på Askøy, så er det de som sikrer Askøy dårligere drift enn nødvendig. Frp vil også bruke mye penger, men de vil i stedet selge aksjene i BKK. For å vise hvor vanskelig dette er så la meg lage et tilsvarende scenario: Tenk at jeg ville selge huset mitt, men for å få det til må alle de sytten naboene mine selge sitt hus samtidig. Da trenger man ikke ha så mye fantasi for å forstå at dette er umulig. Ergo: Frp har enda mindre penger enn oss andre å bruke, men de skremmer de andre partiene fra å ta inn de inntektene vi burde ha hatt. Det er dette Wollberg og Utdanningsforbundet burde gått løs på, men samtidig vil jeg si at det står noe bedre til med skolen enn det kan virke etter å ha lest nevnte artikkel. Det at vi har bygget så mye nytt og fortsetter med det, gjør at vi en periode vil måtte tåle mindre driftsmidler til skolen når man ikke får nye inntektskilder. På sikt er jeg sikker på at det vi gjør nå er det rette. Jeg ber både lærere og foreldre å kanskje gjøre litt ekstra for skolen i stedet til å legge seg på en klage og sytelinje. Det er mye som kan bli bedre, men det er også svært mye som fungerer godt i Askøyskolen.

12 Ta vare på Vi hadde nylig en debatt i både komité for oppvekst og kultur og i kommunestyret om vi skulle ta vare på maleriene som en tysk fange hadde tegnet på veggene i et kjellerrom i en av skolebrakkene i Florvåg. Både Høyre og Frp var ivrige etter å ta vare på disse krigsminnene, ja, gruppefører Steinseide gikk så langt at han angrep undertegnede for å ikke ha gjennomført en befaring på rette måten! Nå synes faktisk jeg og at disse bildene ideelt sett burde vært tatt vare på, men et slikt prosjekt ville blitt både for dyrt og risikabelt, og kunstverkene hadde blitt tatt ut av sin sammenheng. Nå er bildene avfotografert, slik er de reddet for fremtiden, men diskusjonen har fått meg til å fundere litt på hva vi tar og hva vi bør ta vare på. Vi har skapt et velferdssamfunn som tross sine svakheter er verd å ta vare på. Mens høyresiden mener at dette gjør vi best ved å konkurranseutsette flest mulig tjenester, så mener jeg at dette skaper et press som kan redusere både kvalitet og kvantitet. Vi ønsker at samfunnet skal ansette dem som skal jobbe med utdanning og omsorg. Vi vil ta vare på det beste generasjonen før oss har skapt. Dette gjelder også våre lokale kraftleverandører. Her om dagen raste den lokale Frp-sjefen over at vi fikk for lite aksjeutbytte fra dyr BKK-strøm. Det er vel ingenting som tyder på at strømmen blir billigere når private overtar? Strømprisene har jo bare økt etter at kraftmarkedet ble fritt! Her burde vi faktisk reversert utviklingen! Frihet er også noe som er verd å ta vare på. I disse dager forhandles det om lønn, arbeidstid og gode pensjonsordninger for tusenvis av arbeidstakere. Det er verd å ta vare på respekten for folkets arbeidsinnsats og sikre trygghet for at vi har gode levekår også når vi har redusert yrkesmessig yteevne. Naturen er en ressurs som må sikres for fremtiden. Det betyr blant annet at ikke alle kan få bygge der de vil. Mesteparten av Askøy er i privat eie. Det skal bli spennende å se hvordan høyresiden både skal gi alle grunneiere mulighet til å bygge der de måtte ha lyst og samtidig ha grønne arealer til dem som kommer etter oss. Er den store folkeveksten Askøy har et gode å ta vare på, eller må vi sette inn tiltak for en langsommere vekst? Skal vi ta vare på dem som allerede er her eller skal vi bare la veksten styre seg selv? Noe av det viktigste vårt samfunn har, er de sosiale nettverkene. Disse bygger på og skaper trygghet og trivsel. Anbud på offentlige tjenester er en trussel mot de gode mellommenneskelige forholdene fordi alt regnes om til kroner. Konkurranse skaper lett motsetninger fordi det forutsetter at noen skal tape! Noe av det beste våre lokalsamfunn kan vise til, er viljen til å gjøre dugnad. Når folk yter i lag skapes det også gode oppvekstvilkår. Derfor blir min oppfordring til alle askøyværinger: Når valg skal gjøres, så velg det som tjener fellesskapet. Da tar vi faktisk vare på våre beste tradisjoner! Askøy SV

13 Surmaget redaktør? Det var med stor forundring jeg leste lederen i Askøyværingen tirsdag 22. august. Aldri har det vært bygget så mye på Askøy som i dag. Både privat og offentlig sektor har hatt og har en kraftig vekst og fornying, men så skrives det i lederen at posisjonen ikke klarer å få satt ting på dagsorden, at de kun forsvarer seg mot angrep? Jeg vil be AV om å lage en mangellapp over de sakene redaktøren mener det ikke blir gjort noe med og samtidig fortelle folket hvordan de ulike partiene har tenkt å løse disse sakene. Det kunne blitt skikkelig spennende og en god hjelp i neste års valgkamp! Jeg er enig med AV at det var et tap for Askøy at Åge Rosnes ble kalt østover, men desto større blir gevinsten for nasjonen. Men det finnes heldigvis politikere i flere partier som kan fylle tomrommet og som gjør det. Hvis AV ønsker å stimulere til en ny politisk giv på Askøy, så kunne kanskje avisen prøve av og til å se virkeligheten fra posisjonens side? For her ser det ganske lyst ut. Jeg regner med at de samme partiene styrer Askøy også til neste år selv om dette ikke ser ut til å passe AV! Jeg synes også at avisen har en spesiell måte å vurdere politikere på. Hvis det er en gjengs oppfatning at Roald Steinseide er en dyktig opposisjonspolitiker, ja, da har jeg personlig kastet bort tjue år i Askøypolitikken. Steinseide bryter totalt med verdier som jeg mener en seriøs politiker skal stå for, verdier som for eksempel toleranse, ærlighet og ydmykhet. Heldigvis har også Fremskrittspartiet politikere som kan få frem sine meninger uten å slenge dritt mot sine meningsmotstandere ved hver anledning. Så vidt jeg vet er Steinseide den eneste folkevalgte på Askøy som har stått frem i lokalavisen og beskyldt de andre politikerne for å være feige. Jeg håper for Askøypolitikkens fremtid at også vår lokalavis klarer å finne at det er mange som jobber godt selv om de ikke løper til lokalavisen til stadighet for å fortelle om sine bragder og hvor dumme de andre er! Jeg har fortsatt problemer med å forstå AVs motiver for svartmalingen av en posisjon som virkelig har fått ting til og som får mye utav små ressurser. Jeg skulle ønske at den avgående redaktøren tok noen grep for å tilrettelegge positivt for sin etterfølger. Lokalavisen må kunne bidra positivt slik at flere askøyværinger får lyst til å drive med politikk. Det kan umulig være pressens oppgave å gjøre politikken uspiselig. Lokalpolitiker fra SV

14 ÅPENBARINGER En meningsmåling fortalte oss at over tredve prosent av velgerne på Askøy ville stemme Frp hvis det var valg nå! Jeg tror det er altfor mange fornuftige sjeler på Askøy til at dette tallet kan stemme! Hvis man ser seg rundt, så vil en fort oppdage at det er SV, Arbeiderpartiet og Krf som har fått ting til å skje på Askøy de siste tre årene. Opposisjonen har hele tiden påstått at vi gjør en dårlig jobb til tross for at skoler, barnehager og sykehjem dukker opp som paddehatter! Det meste Frp har kunnet bidra med er uberettiget kritikk i verste husmanns- og jantelovsånd. Vi som styrer har lyst til å yte enda mer for Askøy, og jeg vil dele med velgerne en aldri så liten åpenbaring om at fremskrittet er det ikke Fremskrittspartiet som står for! Det finnes mange seriøse politikere i Frp, men Frp er intet seriøst parti! Steinseide sier at partiet er mot bompenger og eiendomsskatt. Det sa Søviknes i Os også, helt til han var valgt! Nå går Frp inn for bompenger på E39 for å få fart på veiutbyggingen. Det er mange Frp-styrte kommuner som har eiendomsskatt, muligens ikke innført av dem, men de klarer fint å leve med disse inntektene som alltid er gode å ha - og som gir lokalpolitikerne handlingsrom. Kommuner med eiendomsskatt får gjort mer! Hvor skal Frp få sine inntekter for når de er mot bompenger og eiendomsskatt? Jo her på Askøy vil de selge kommunens aksjer i BKK ( Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap). For å lage en liten sammenligning: Å selge disse aksjene er like lett som om jeg ville selge huset mitt og forventet at alle mine sytten naboer skulle gjøre det samme med sine. Og selv om jeg skulle ha slike overtalelsesevner, er det ikke bedre å motta tjue millioner i utbytte hvert år i stedet for at disse pengene går til private investorer? Det var Frp som var pådriver for å få solgt våre aksjer i Askøy Energi. Kjøperen Fredrikstad Energi tjener store penger på verdiene som Askøysamfunnet møysommelig hadde bygget opp! Det kommer neppe til å bli innført eiendomsskatt i Askøy de første årene av redsel for å miste velgere. Det er ingen vinnersak å love mer skatt! Det som er det store paradokset er at da får vi heller ikke gjennomført utbyggingen og vedlikeholdet av Askøy så raskt som vi burde for å holde tritt med både veksten og forfallet. Det er nå en gang slik i denne verden at vi må betale for det vi vil ha uansett om det er til private eller offentlige formål. En verdi som de fleste setter høyt er de grønne arealene og mulighetene til friluftsliv og rekreasjon i naturen. Åtti prosent av kommunen vår er privat eiendom. Hvis Frp noen gang skulle få makten, så vil de la hver mann få bygge både for seg selv og kommende slekter på fedrejorden. Jeg ser det ikke som urimelig at samfunnet på sikt kjøper opp og sikrer disse fellesverdiene, men det er ikke noe poeng når naturen først er borte. Derfor er det viktig å ikke la Frp få denne muligheten. De gutta har ikke noe ønske om å ta vare verken på natur eller miljø i motsetning til f.eks SV som ønsker å sikre mest mulig for dem som kommer etter oss. Leder Askøy SV

15 Kommuner med eiendomsskatt får gjort mer! En meningsmåling fortalte oss at over tredve prosent av velgerne på Askøy ville stemme Frp hvis det var valg nå! Jeg tror det er altfor mange fornuftige sjeler på Askøy til at dette tallet kan stemme! Hvis man ser seg rundt, så vil en fort oppdage at det er SV, Arbeiderpartiet og Krf som har fått ting til å skje på Askøy de siste tre årene. Opposisjonen har hele tiden påstått at vi gjør en dårlig jobb til tross for at skoler, barnehager og sykehjem dukker opp som paddehatter! Det meste Frp har kunnet bidra med er uberettiget kritikk i verste husmanns- og jantelovsånd. Vi som styrer har lyst til å yte enda mer for Askøy, og jeg vil dele med velgerne en aldri så liten åpenbaring om at fremskrittet er det ikke Fremskrittspartiet som står for! Det finnes mange seriøse politikere i Frp, men Frp er intet seriøst parti! Steinseide sier at partiet er mot bompenger og eiendomsskatt. Det sa Søviknes i Os også, helt til han var valgt! Nå går Frp inn for bompenger på E39 for å få fart på veiutbyggingen. Det er mange Frp-styrte kommuner som har eiendomsskatt, muligens ikke innført av dem, men de klarer fint å leve med disse inntektene som alltid er gode å ha - og som gir lokalpolitikerne handlingsrom. Kommuner med eiendomsskatt får gjort mer! Det kommer neppe til å bli innført eiendomsskatt i Askøy de første årene av redsel for å miste velgere. Det er ingen vinnersak å love mer skatt! Det som er det store paradokset er at da får vi heller ikke gjennomført utbyggingen og vedlikeholdet av Askøy så raskt som vi burde for å holde tritt med både veksten og forfallet. Det er nå en gang slik i denne verden at vi må betale for det vi vil ha uansett om det er til private eller offentlige formål. Leder Askøy SV

16 På god og sikker kurs! På det siste kommunestyremøtet før ferien stod årsmeldingen for 2005 på sakskartet. Mens Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti gledet seg over en veldrevet kommune som utnytter sine ressurser maksimalt, så fortalte Roald Steinseide og Siv Høgtun at de hadde mest lyst å grine sammen. Hva som er virkelig kan folk se ved selvsyn. Det bygges enormt i Askøy kommune, både offentlig og privat! Skal vi holde tritt med utviklingen, så kan vi ikke gjøre slik Frp og Høyre ønsker, å selge verdiene våre og konkurranseutsette kommunale tjenester. Hvis det var mulig å selge alt Frp vil selge, så hadde det tatt lang tid å realisere disse verdiene. Jeg lurer ofte på hvorfor Steinseide bor i eget hus når han mener det er best å selge og deretter leie. Høyre er mest interessert i å få mer igjen for pengene gjennom konkurranseutsetting. Jeg vil tro at tiden snart har løpt fra Høyre sitt magiske mantra. Konkurranseutsetting gir ikke billigere tjenester, og når det gjelder kvalitet så er det noe kommunale tjenester alltid må ha som mål å forbedre. At noe er kommunalt skal ikke bety at det gjøres slett arbeid! Kvaliteten på tjenestene ved for eksempel Ravnanger Sykehjem er meget god, både ansatte og pasienter trives, men det skulle nå bare mangle. Et flott moderne sykehjem har kommunen bygget for at private skulle få drive, mens kommunen selv sliter med et foreldet sykehjem i Kleppestø. Jeg gleder meg til det nye sykehjemmet står klart for da får også det kommunale pleiepersonellet gode arbeidsforhold. Og så må vi sørge for at det gamle blir opprustet til moderne standard. Det er nok av oppgaver å gripe fatt i. Til å være en rekordvekstkommune gjør vi det meget bra. Jeg er ganske sikker på at de snart tre årene som Askøy har hatt flertallstyre, har gjort det tydelig at dette var en god løsning selv om vi også ser at mye mer må gjøres. Jeg ser også frem til nå når broen er nedbetalt at vi får opp igjen diskusjonen om eiendomsskatt. Det er nemlig slik at hvis vi vil ha gode tjenester, så må vi betale for det, ikke gjennom å bruke mer oljepenger, men ved å redusere vår private kjøpekraft. Der er eiendomsskatt en fin sak, vi gir noe igjen for den verdiøkning god infrastruktur har gitt våre private eiendommer og virksomheter. Vi må få til en bedre fordeling av midlene mellom privat og offentlig forbruk. De siste års utvikling har gått i feil retning. Det offentlige må slite for at mange av oss privat skal kunne leve i luksus. Hvis vi skal få et bedre samfunn, så må vi ikke la egoismen styre oss i retning Frp. Hele tanken bak å leve i et samfunn er at fellesskapet skal gi oss trygghet på alle områder. Å leve i et samfunn krever at vi gjør vår plikt, at vi deler godene av vår overflod. Askøy SV

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar.

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. BARNEHAGE 1. Barnehageloven angir maksimalt antall barn pr. pedagogisk leder i barnehagen. Den sier 7-9 barn under 3 år og 14-18 barn

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning

Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning Hva krever den fremtidige debatten av forskere, politikere, mediefolk og andre regionale

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Rapportene om ildspåsettelser av nåværende og tidligere elever er mange.

Rapportene om ildspåsettelser av nåværende og tidligere elever er mange. Den andre dagen av professor Tom Tiller Skolen brenner Rapportene om ildspåsettelser av nåværende og tidligere elever er mange. Skolen har tatt utvendig fyr. Et enda større problem er det når skolen setter

Detaljer

7.1 Barn og eleves egenverdi. Årsmøte 2015. Momenter fra debatten

7.1 Barn og eleves egenverdi. Årsmøte 2015. Momenter fra debatten . Barn og eleves egenverdi Styring og utvikling av skole- og barnehagesektoren sett i et profesjonsetisk perspektiv Momenter fra debatten 0 ÅM sak 0. Barn og elevers egenverdi Sekretær IK Terje Lerberg

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Innhold. Forord 11. Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13. Innledning 41

Innhold. Forord 11. Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13. Innledning 41 Innhold Forord 11 Kapittel 1 Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13 Innledning 13 Et svært jevnt valg 14 En hektisk, men litt uklar valgkamp 18 Individuelle velgervandringer 21 Færre velgere på vandring

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

KONFLIKTER OG KONFLIKTLØSING

KONFLIKTER OG KONFLIKTLØSING KONFLIKTER OG KONFLIKTLØSING Konflikt er en forutsetning for forandring Et foredrag basert på boken av Bo Ahrenfelt og Roland Berner LØS KONFLIKTENE DEFINISJONER Konflikt En situasjon der en eller flere

Detaljer

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. - med Klasse 10B som eksempel

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. - med Klasse 10B som eksempel Kulturendring og motivasjon i klasserommet - med Klasse 10B som eksempel Den store utfordringen Det høye frafallet på videregående skole er et rop etter muligheten til å få en mer relevant og praktisk

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Røykenskolen - en skole for det 21. århundre.

Røykenskolen - en skole for det 21. århundre. Røykenskolen - en skole for det 21. århundre. Røyken kommune ønsker gjennom skolen å gi våre barn sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og lede vårt samfunn videre.

Detaljer

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid?

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid? Tove Stangnes: OBS OBS OPS Nye betegnelser og virksomhetsformer flommer på i hele kommune-norge. Felles for alle er at de har fine og lokkende navn, navn som skal få oss til å tenke positivt. Tenk på FRITT

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Skrive drøftingstekst

Skrive drøftingstekst Skrive drøftingstekst Et forsøk med modelltekst Skriveseminar Blindern 19.09.13 Tonje Krogdahl Asker vgs Utgangspunktet O Fag: norsk i samarbeid med samfunnsfag O Læringsmål: å lage struktur i tekst og

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen?

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Avslutningskonferansen for IMER-programmet Ottar Hellevik Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Økonomisk, kulturell og religiøs innvandrerskepsis. Konsekvensen av økt innvandring for holdningene.

Detaljer

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål til de folkevalgte politikerne Svaralternativer: 1. Passer svært dårlig 2. Passer ganske dårlig 3. Passer ganske godt 4. Passer svært godt 0.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hva kreves av læreren for at skolen og barnehagen skal bli god?

Hva kreves av læreren for at skolen og barnehagen skal bli god? Hva kreves av læreren for at skolen og barnehagen skal bli god? Høyskolen i Nesna, 9.april 2013 Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne Kunnskap i skolen Vi jobber for et samfunn med muligheter

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer