Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr."

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Satser på nett Side 7 Stipend til 20 elever Side 2 og 3 Sponset speidere på leir Side 8

2 Arnt Johan Hugaas organisasjonssjef Det går an! Idagens opphetede debatt om sykefravær og innstramming/endring av eksisterende sykefraværs ordning er det på sin plass å vise at det er mulig å redusere fraværet dersom en legger forholdene til rette for det. HelgelandsKraft hadde ved årtusenskiftet et sykefravær på vel 6,5% pr år. I forhold til fraværet på landsplan kanskje ikke så ekstremt høyt men høyt nok til at vi ikke kunne si oss fornøyd. I forhold til de oppgaver vi er satt til å løse både av beredskaps -, vedlikeholdsmessig og utbyggingsmessig art er det viktig for oss at flest mulig av våre medarbeidere er klar for innsats. Skal vi kunne gi våre kunder god service med god kvalitet er alle våre medarbeidere viktige. Vår satsing på Helse, Miljø og Sikkerhet har vært fokusert på forbyggende aktiviteter med dreining mot omtanke for hverandre i tillegg til omsorg for den enkelte når situasjonen krever det. Det dreier seg om å holde fokus, være utholdene i positiv betydning. Vi ser nå resultatene også innenfor fraværsområdet. Vi har hatt en gradvis nedgang i sykefravær vel fra 6,5% til vel 3,7% pr nov Vi er stolte av de resultater vi i dag ser. Personlig helse er i hovedsak den enkeltes ansvar. Omtanke for hverandre er alles ansvar. Bevisstheten om det, hos den enkelte, både medarbeider/kollega og leder, tror vi er den viktigste grunn til at vi når ser positive resultater på sykefraværsutvikling. Klimastipend til to- Takket være et stipend på kroner fra Klima Helgeland kan 20 elever fra Mosjøen videregående skole starte et toårig studium av klimautfordringer. Ikke rart at elevene smilte fra øre til øre da Lene Tokle og Helge Nes på vegen av de samarbeidende klimabedriftene kunngjorde at de var vinnere av hele stipendet. Prosjektet skal gjennomføres i fellesskap med en samarbeidende skole på Azorene under tittelen «Different Languages the same Echo» (forskjellig språk samme ekko). I tillegg til det lokale klimastipendet bidrar EU betydelig i finansieringen. Elevene får også studere både klima, språk og kultur. Klimamisjonærer Prosjektet er så spennende at vi valgte å gi dem hele beløpet, sier Tokle og Nes, og legger til at de regner med å lære noe av ungdommen. Gang på gang ser vi at ungdom tenker annerledes enn oss etablerte. De er kreative, har nye ider og ser andre utfordringer. I tillegg håper vi selvsagt at alle 20 gjennom prosjektet skal bli gode «klimamisjonærer». Et viktig mål for Klima Helgeland er jo nettopp å få ungdommen med på laget, sier de. Klart vi er kjempeglade dette gleder vi oss virkelig til, sier Christine Forsmo (helse og sosial), Julie Sørum (idrett) og Silje Grønvik (teknikk og industri) på vegene av de 20 elevene. Vi skal gjøre vårt beste til pengene blir brukt på en fornuftig måte. Arbeidet med prosjektet må vi gjøre på fritida i tillegg til de ordinære studieplanene. Hver tirsdag har vi en fritime, og den vil bli øremerket prosjektet. Men så får vi jo en to ukers studietur til Azorene til våren, og den turen gleder vi oss virkelig til, sier prisvinnerne. Global oppvarming I løpet av to år skal de to elevgruppene studere lokale klimautfordringer på Helgeland og Azorene, konsekvenser av Økt bevissthet om miljøspørsmål Partene i nettverket Klima Helgeland har oppsummert første året og bestemt seg for å fortsette samarbeidet. Klart det er stor forskjell på oss i HelgelandsKraft og Alcoa Mosjøen. Men erfaringen tilsier at det er mye å hente i nettverk med ulike deltakere, nettopp fordi vi har ulike utfordringer og dermed tenker veldig forskjellig, sier adm dir Ove Brattbakk. Hos oss er det transport som bidrar til størst utslipp. Vi har et vidstrakt og terrengmessig vanskelig forsyningsområde. Vi må bruke både biler, båt, helikopter og snøscooter for å sikre strømforsyning fram til kundene. Det må vi fortsette med, men vi skal se kritisk på om deler av transporten kan utføres mer miljøvennlig. Vårt største bidrag til miljøet er likevel å levere grønn energi. Vannkraft er i Helge Nes og Lene Tokle (t.v.) forteller elevene at Lene Tokle (HK), Stein Olsen (TTS), Jørgen Hoffmann (Statskog), Torleif Olaisen (Nova Sea), Ove Brattbakk (HK), Øistein Aagesen (Statskog), Eivind Mikalsen (Alcoa) og Helge Nes (Alcoa). seg selv meget miljøvennlig. I framtida må vi ha ei bevisst holdning til hvilke kraftprosjekter vi involverer oss i. Uansett kan vi skjerpe miljøfokuset når vi planlegger og bygger ut nye kraftverk, sier Brattbakk. 2

3 rig elevprosjekt Fem på gata Hva tenker du om utviklkinga for kraftkrevende industri i? Er du bekymret? Torbjørn Kristensen (69), Ja, det er jeg. Utviklinga er ikke bra. Uten industrien måtte vi ha flytta. de får stipendet til KlimaHelgeland på kroner. Ann Hege Almås tilbyr fine premier for gode bilder. Fotokonkurranse med fine premier Rundt om på Helgeland finnes det mange dyktige amatørfotografer. HelgelandsKraft vil gjerne vise fram noen av bildene på nettsiden. Derfor inviterer kunderådgiver Anne Hege Almås til fotokonkurranse og frister med fine premier. Vi har allerede et ganske bra fotoarkiv, men det er nok dominert av typiske «kraftlags-motiv». Nå jakter vi helst på andre motiv fra Helgeland. Vi vet at kundene våre tar en masse bilder i løpet av et år, og vi vet at mange av dem er meget gode. De beste har vi lyst til å vise fram på internettsidene våre, forteller Almås. Fotokonkurransen er åpen for nær sagt alle kategorier. Vi ser for oss global oppvarming, energikilder som brukes og kan tas i bruk, og de skal sette seg inn hvordan det jobbes for å hindre økt global oppvarming. Målet med prosjektet er at elevene skal få økt bevissthet rundt morgendagens miljøutfordringer både globalt og lokalt. For oss som har arbeidet med prosjektet var det veldig kjærkomment å få stipendet. Ekstra hyggelig var det at bedriftene bak KlimaHelgeland ønsker å følge prosjektet hele veien. De besitter jo hver for seg mye erfaring og kompetanse om klimaspørsmål som vi kan trekke veksler på, sier Geir Solli, som er internasjonal koordinator ved skolen. motiv fra alle fire årstider; natur, by, mennesker, dyr, osv. Men det er et ufravikelig krav; bildene må være tatt på Helgeland. I tillegg til nettsidene kan det være aktuelt å bruke noen av bildene i kundebladet Regn med oss. Andre bruksområder kan være brosjyrer eller andre former for profilering. Alle innsendte bilder blir med i trekning av fine premier. Bilder som brukes på HKs internettsider blir med i trekning av gavekort på 1000 kwh kraft, sier Anne Hege Almås. Bilder kan sendes til HelgelandsKraft AS Industriveien 7, 8657 Mosjøen. epost: Du kan sende papirkopier, dias eller digitale bilder. Marianne Lundnes (43), Ja. Hvis industrien skal overleve, må kraftprisene dumpes. Kurt Jøran Johansen (37), Ja, utviklinga går i feil retning. Skal vi ha tungindustri, må vi legge til rette for det. Å redusere kraftprisen er en av tiltakene som bør gjennomføres. Børge Johansen (34), Ja. De er avhengig av billig strøm for å produsere. Veronica Jakobsen (27), Ettersom vi har overskudd på kraft synes jeg industrien skal dra fordeler av billigere strøm. Samtidig synes jeg det blir for mye negativt fokus rundt dette. Finnes det andre måter å løse det på? Alternativ energiforsyning? 3

4 Polarsirkelkabelen til Polarsirkelbyen Alle bilder fra utleggingen av Polarsirkelkabelen gjennom Sjona sist høst. Slik ser kabelen ut, viser Asle Bardal. I høst kom Polarsirkelkabelen helt fram til Polarsirkelbyen Mo i Rana. Dermed har flere institusjoner og bedrifter både i Rana og Hemnes fått bredbåndforbindelse. Selskapet KystTele har lagt en fiberoptisk sjøkableforbindelse mellom Narvik og Trondheim. Helgelandskraft gikk inn på eiersiden i selskapet for vel tre år siden. Vårt motiv for å delta i prosjektet var både industrielt og finansielt. Trafikk i kabelen gir overskudd, og i tillegg bruker vi kabelen til å dekke våre egne behov, forklarer Asle Bardal i Helgelandskraft. Han er også styreleder i KystTele. Underveis har sjøkablene flere landtak. Et av dem er på Nesna. Disse tilkoplingspunktene er forholdsvis dyre, men de er helt nødvendige for å kunne forgrene kabelen til ulike kunder. Og her er det ikke snakk om privatkunder, men storbrukere av bredbånd som bedrifter og ulike offentlige virksomheter. For to måneder siden ble det lagt kabel mellom Nesna og. Kabelen går via Sjona og Hemnesberget, og dermed har flere storkunder kunnet koble seg til. På Helgeland er Polarsirkelkabelen også innom Sandnessjøen, Vega og Brønnøysund. I Herøy er det dannet fiberselskap med sikte på å koble seg til landtaket i Sandnessjøen. Det vurderes også en forgrening fra Brønnøysund via Kolsvik til Namsskogan, forklarer daglig leder i KystTele, Roar Eriksen. Ventelo (tidligere Bane Tele) hadde fra før fiberkabel langs jernbanen. Av sikkerhetsmessige grunner krever myndighetene at det må finnes et alternativ. Denne sikkerheten ble tidligere løst ved å kjøpe plass i det svenske nettet. Polarsirkelkabelen har gjort at bredbåndskapasiteten mellom Nord- og Sør-Norge er fordoblet, og dermed er det ikke lenger behov for det svenske alternativet. Kapasiteten i Polarsirkelkabelen er langt fra utnyttet. Et fiberpar (to tråder) kan i prinsipp bære alle datatrafikk mellom nord og sør. Polarsirkelkabelen har 24 par (48 tråder), og det er flere enn det som i sum fantes før vi la kabelen, sier Roar Eriksen. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Velg kraftleverandør og spar mye penger I underkant av 1000 helgelendinger betaler mer for strømmen enn nødvendig. Årsaken er at de ikke har valgt kraftleverandør. Som strømforbruker må du inngå en skriftlig avtale med en kraftleverandør når du for eksempel flytter inn i en ny boenhet. Hvis ikke blir du automatisk satt på netteiers leveringsplikt (en såkalt ventetariff), og kan regne med en merkostnad på om lag 1500 kroner pr. år. Nesten 1000 helgelendinger betaler unødvendig mye for strømmen, sier Frode Dorp. Kraftpris på leveringsplikten er bevisst ugunstig. De første 6 ukene er det markedspris pluss 5 øre/kwh i påslag, og deretter økes påslaget. Dette er regulert i NVEs forskrift om måling, avregning mv, slik at kundene skal føle seg «tvunget» til velge en ordinær kraftleverandør. Alle har fått brev om at de må velge kraftleverandør, men kundeansvarlig nettsaker Frode Dorp i HK nett medgir at det er vanskelig å nå fram med budskapet. Muligens er det noen som ikke bryr seg, men vi frykter at mange ikke har forstått hvordan systemet fungerer, sier han, og legger til at dette fungerer likt over hele landet. Når du ringer HelgelandsKraft for å bestille strøm til ditt nykjøpte hus, har Kundesenteret plikt til å opptre nøytralt. Uten å favorisere Helgelandskraft skal de spørre om du har inngått kraftavtale. Hvis svaret er nei, må Kundesenteret sette deg på netteiers leveringsplikt. Du får da tilsendt brev om dette, en oversikt over aktuelle kraftleverandører i området og brev fra NVE om hva netteiers leveringsplikt er. Jeg har en viss forståelse for at det kan være vanskelig å velge kraftleverandør i en jungel av tilbydere der alle har flere ulike produkter. Men den dyreste løsningen er uansett å utsette valget. Da havner du automatisk på ventetariffen, og må da betale en ugunstig pris, forklarer Frode Dorp. Nyheter fra eierne Folkevekst ga bedre budsjett Målt i innbyggere er Vevelstad den klart minste eierkommunen til Helgelandskraft. Kommunen startet fjoråret med 485 innbyggere. Men i løpet av 2009 fikk Vevelstad 20 innflyttere, og dermed passerte innbyggertallet 500 før året var omme og er i dag oppe på 507. Det er ei utvikling ordfører Ken- Richard Hansen er svært godt fornøyd med. Kommunikasjoner er kanskje den enkeltsaken vi bruker mest tid på. Vi sliter virkelig med trafikken i Tjøttabassenget. Det er ingen tvil om at samferdselen påfør alle innbyggerne mye Ken-Richard Hansen, ordfører i Vevelstad frustrasjon. Over år tar det på å se utredning etter utredning uten at det skjer noe som helst, sier ordføreren. For oss som er avhengige av ferjene er det viktig hvilke løsning som blir valgt. Hovedsaken er at tilbudet må bli bedre og at reisetiden mellom regionsentrene Brønnøy og Sandnessjøen blir redusert. Kapasiteten er sprengt. Spesielt i sommermånedene er det fortvilet. Vi ønsker altså nye ferjeleier slik at reisetida kan kortes ned, og vi ønsker oss båter med stor nok kapasitet. Like før jul ble avgjørelsen utsatt ytterligere en gang skal brukes til arbeidsår for å utrede ytterligere flere alternativer. Vi ser for en løsning med stålbru og fylling til Hamnøya flytting av fergelei fra Forvik til Vistnesodden, med denne løsningen har du med en gang fått ned reisetiden med 20 min. Og hvis man på lengre sikt bygger tunnel til Brønnøy og etter dette tunnel mellom Mindland og Tjøtta da har man virkelig knyttet Helgeland sammen.. Men vi kan ikke leve med at beslutningen blir utsatt år etter år. En gang må utredningene avløses av konkrete handlinger og fylkespolitikeren må ta et valg. Likevel er det optimisme som preger kommunen. Før jul fikk vi vedtatt et budsjett uten nedskjæringer. Økt folketall slår positivt ut. Nova Sea er kommet i gang med reparasjon av nøter, og den virksomheten gir fem nye arbeidsplasser. Og så håper vi selvfølgelig at det skal dryppe litt på oss også etter hvert som vi får tilrettelagt for turisme i den nye nasjonalparken. Bønå bør ha et godt utgangspunkt, den ligger jo nesten midt i parken. Men ellers har kommunestyret sagt at Forvikgården skal være vår hovedport til Lomsdal/- Visten nasjonalpark, sier Ken-Richard Hansen. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. 5

6 Jeg jobber i HK NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND Optimisme etter historisk bunnår Navn: Roy Nilsen Funksjon i HK: Montør, Sandnessjøen Alder: 46 Bosted: Sandnessjøen Hva er du opptatt av nå? Ettersom jeg er fylkesleder i Norges Jeger og Fiskeforbund, avd. Nordland, er jeg mye opptatt med møtevirksomhet. I forhold til jobben er jeg opptatt med å gjøre de arbeidsoppgavene som blir tildelt og få de ferdigstilt. Hva er det beste med å jobbe i HK? Veldig variert arbeid. Mulighet å være ute hele året. Mye frisk luft. De jeg jobber sammen med er flotte. Jeg trives kjempegodt. Hva gjør du i fritida? Er mye på jakt. Jakter både på små- og storvilt i tillegg til fiske. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Siv Jensen, lederen i Frp, fordi hun er en flott dame som tør å stå for sine meninger. Hva serverer du? Indrefilet av elg eller steinbit. Hvilken bok vil du anbefale? En spenningsroman av Wilbur Smith. Hva er du villig til å demonstrere for? Storflyplass i Drevja. Også 2010 blir et tøft år for Alcoa Mosjøen. Alcoa Mosjøen er Helgelands største forbruker av elektrisk kraft. Fjoråret ble det tøffeste i bedriftens vel 50-årige historie. Likevel er det en optimistisk direktør Eivind Mikalsen (bildet) som tar fatt på Finanskrisen fikk alvorlige konsekvenser for denne bransjen. På verdensbasis lå det ved årsskiftet 4,6 millioner tonn aluminium på lager. Eierne våre har lagt ned fem aluminiumverk, og jeg tror det blir flere kanskje aluminiumverk også i Norge, men det skal ikke bli oss, sier Mikalsen og virker veldig overbevisende. Enestående innsats De fleste konkurrentene våre har produksjonsutstyr og rammevilkår minst på høyde med oss. Vår styrke er at vi har en organisasjon med ekstremt godt eierskap til arbeidsplassen. Det fikk vi til fulle demonstrert under krevende omstillinger i fjor. Takket være denne innsatsen klarte vi å kutte kostnadsbudsjettet med 32 mill kroner. Det hadde ikke vært mulig uten den unike viljen til å dra lasset sammen i denne organisasjonen. Støyperiet. Et annet stikkord er sikkerhet. Ingen jobb er så viktig at vi er villig til å fire på sikkerhetskravene. Jeg er enormt fornøyd med at vi ikke hadde skader i Det bidrar sterkt til vårt konkurransefortrinn. I et krevende omstillingsår klarte vi å redusere sykefraværet ned til 4,2 prosent (inkludert en periode med svineinfluensa). Det er utrolig bra og sier mye om hva som bor i denne organisasjonen. Krevende år 2010 blir et krevende år. Men det er optimistiske tegn i markedet, og på lengre sikt får vi igjen kraftig økning i aluminiumbehovet. Vi er midt i en maraton, så nå gjelder det å stå ut løpet. Utsiktene for dem som holder ut er virkelig lovende. Kraftkontrakter er avgjørende for vår framtid, og da snakker vi om forutsigbarhet og konkurransedyktige priser. Dessverre frykter jeg at noen aluminiumverk vil bli nedlagt før myndighetene våkner opp. Men det skal ikke bli oss vi har tross alt kontrakter fram til Utbyggingsplanene? Dette er nok ikke rette tid til å snakke om utbygging. Fortsatt må produksjonen på verdensbasis reduseres. Likevel er det ingen tvil om at vi ønsker å ha utbyggingsplanene klarer når den tid kommer. Målsettingen vår er å levere så knallgode resultater, at eierne blir nødt til å se til Mosjøen når utbyggingsbehovet melder seg, sier Eivind Mikalsen. Elektrolysen. 6

7 Håper på lik nettleie over hele landet Fra årsskiftet stiger nettleie på Helgeland med ca 10 prosent. Vi liker det ikke, men her er det i stor grad utenforliggende faktorer som styrer oss, forklarer nettsjef Frode Valla, og legger til at han hilser en utredning om lik nettleie over hele landet velkommen. Transport av elektrisk kraft krever omfattende infrastruktur med lang levetid og høye anskaffelseskostnader. Infrastrukturen er så kostbar at parallelle (konkurrerende) nett ikke vil lønne seg for samfunnet. Nettselskapene utgjør derfor naturlige monopol, men samfunnet ønsker ikke at de skal misbruke situasjonen. Derfor regulerer NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) nettselskapene. Statnett har allerede vedtatt at de skal øke prisen for uttak i sine hovedlinjer med 260 prosent. Denne kostnadsøkningen må de lokale nettselskapene fordele videre til hver enkelt kunde. Det er denne prisøkningen som blant andre Alcoa Mosjøen har protestert heftig mot. I tillegg fastsetter NVE årlig en individuell inntektsramme for hvert enkelt nettselskap. I utgangspunktet er det et tak for hvor store inntekter selskapene kan hente inn. Men NVE krever også at nettet skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte. Heri ligger også et krav om at nettet til enhver tid skal vedlikeholdes og oppgraderes slik at alle kunder har en sikker og stabil strømforsyning. Det er i denne sammenheng NVE har Kundesenteret svarer Hvorfor har jeg fått så stort forbruk på fakturaen? En av grunnene kan være at du ikke har lest av måleren og det har blitt stipulert (beregnet forbruk) over en periode, og det viser seg at stipulert forbruk blir for lite i forhold til det du har brukt. Det forbruket som ikke er tatt med på tidligere avregninger er tatt med på denne og er korrekt i og med at vi nå har fått avlesning. Med andre ord: HUSK Å LES AV MÅLEREN! Blir klager på for eksempel flimmer og spenning registrert hos kraftlaget når vi ringer om det? Ja, den som mottar klagen registrerer dette, skriver ned navn og adresse i eget skjema for kundeklager, og rette vedkommende får det oversendt. åpnet for at Helgelandskraft kan øke sin nettleie for Jeg innrømmer så gjerne at det er vanskelig å forklare de inntektsrammer og kostnadsnormer NVE legger til grunn. Målsettingen er uansett å stimulere nettselskapene til å drive mest mulig effektivt og lønnsomt for kundene selv om de har monopol i sitt marked, sier Valla. HKs kundesenter hjelper deg. F.v. Inger Lise Abrahamsen, Laila Sandvik, Linda Wikkelsmo, Rigmor Lande og Mona Nicolaisen. Kontakt kundesenteret på e-post: NVE passer på at nettselskapene verken tar for mye eller for lite i nettleie, forklarer Frode Valla. Nytt fra web Fellesmåling opphører Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har fra 1. januar 2010 opphørt retten til å kreve fellesmåling av strøm. Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal nå måles og avregnes hver for seg. Dette gjelder ikke næringsanlegg. Arbeidet med endringen i energiloven samt endringer i kontroll-forskriften vil etter NVEs oppfatning gi flere kunder lovfestede rettigheter mht leveringskvalitet, valg av strømleverandør, tariffering, fakturering, måling og avregning m.v. Fra årsskiftet skal alle nye boenheter være målt med HKs utstyr, mens næringsanlegg som kjøpesenter etc fortsatt kan være fellesmålt, sier Øyvind Nordgård, som er ansvarlig for Måling & AMS i HelgelandsKrafts Nettdivisjon. Les mer om fellesmåling opphører på Grønn spalte To enkle vintertips Bruk motorvarmer med tidsur, da kobles strømmen på en tid før du skal bruke bilen og enn unngår strømbruk hele natten. Unngå å sette møbler fremfor varmeovn. Dette fordi det er mer brannsikkert og en får best mulig sirkulasjon i lufta og dermed bedre innetemperatur? 7

8 SPONSOR Velvillige sponsorer sikret speiderleir for 100 ungdommer. 100 speidere fra Brønnøy på leir Vel 100 speidere fra Brønnøy brukte pinsen i fjor til leir på Bønå i Visten. En så stor leir er et stort økonomisk løft for en frivillig organisasjon. Vi ble helt avhengig av velvillige sponsorer, og vi er veldig glad for at HelgelandsKraft med sitt bidrag var med å virkeliggjøre leiren, sier Kjell Petter Voldsund i leirkomiteen. På en slik leir har vi med både gutter og jenter, aldersspredningen er stor, og vi ønsket å ha med gruppen for psykisk utviklingshemmede. Det gir en betydelig utfordring for planlegging og gjennomføring. Komiteen drog innover torsdag 28. mai for å bygge opp leiren og sette opp lavvoer til resten skulle komme fredag. Hensikten med leiren var å få god tid til å være ute, leve på naturens premisser og kose seg. Mange leirer har en tendens til å bli stressende, med mange aktiviteter og gjøremål. Denne leiren skulle være annerledes med høy «kosefaktor», men også utfordringer for de som ønsket det. Vi hadde en fin heldagstur opp til Bønådalen, hvor vertskapet som var guider fortalte hvordan det var å drive primærnæring inne i Visten. Det ble også fortalt historier om mer overnaturlige fenomener, noe som fenget tilhørerne stort. De eldste speiderne gikk opp dager før og overnattet ute. Det var en fin tur i godt vær. Leiren het 65 grader nord, så da måtte det legges opp til en litt mer krevende konkurranse. Denne konkurransen inneholdt blant annet teorispørsmål, løping, bading, armhevinger, staurbæring osv. Konkurransen var delt inn i 4 klasser, jenter 7 13 år og 13 år og oppover samme klasseinndeling blant guttene. Her ble det mye «blod, svett og tårer». Vertskapet på Bønå hadde ei økt hvor speiderne fikk se på dyra og konkurrere i forskjellige ting. Leirskolevertinne Margit hadde mye å engasjere speiderne i. De som var mest barsk tok seg sågar en svømmetur i 9 graders vann! Dette skjedde selvsagt under kontrollerte former, med oppsyn, flytevester og redningsbåt i nærheten. Bønå vil nok sikkert få besøk av speiderne senere også. Men dette er som sagt kostbare arrangement, og i speiderbevegelsen er vi opptatt av at ingen skal bli nødt til å sitte hjemme av økonomiske grunner. Derfor er sponsorer svært viktig for å få egenandelen for deltakerne så lav som mulig, sier Kjell Petter Voldsund. De barskeste badet i sjøen som holdt 9 grader. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no HK til stede i alt næringsliv Side 5 Personlighet gir suksess Side 7 Bedre samhold på Helgeland Side 8 «Monstermast» eller kabelgrøft Side

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

Studenter og forskere

Studenter og forskere HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2010 Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2010 Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 Laksen kraftverk Norges eldste martna Side 4 Side 8 Produksjonssjef Ottar Olsen Lysfest i 53 hytter

Detaljer

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2009 Undervisningsfilm om klima Side 4 Ny tråkk i løypa Side 8 Ny trafo på Bjørn Side 3 Arild Markussen, Markedssjef Finanskrisen påvirker

Detaljer

Tja til grønn kraft Side 4 og 5

Tja til grønn kraft Side 4 og 5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2010 Tja til grønn kraft Side 4 og 5 Illustrasjon: Stein Hamre arkitektkontor AS Ny trafo sikrer kysten Side 6 Sponser skieliten til

Detaljer

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2009 Smeltedigelen skaper stemning Side 8 F.v.: Per Ulrik Arntsen, Bjørn Bonsaksen, Dag-Arild Berg, Mona Kristansen, Unni Vedal, Torstein

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 42011 2 leder Framtiden

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2005

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2005 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2005 Markedssjef Arild Markussen Det gode HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper på Helgeland Etter vel en måned i stolen som markedssjef

Detaljer

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 1-2015 RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE 2 Kommentar Arild Markussen Markedssjef

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer