Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr."

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Satser på nett Side 7 Stipend til 20 elever Side 2 og 3 Sponset speidere på leir Side 8

2 Arnt Johan Hugaas organisasjonssjef Det går an! Idagens opphetede debatt om sykefravær og innstramming/endring av eksisterende sykefraværs ordning er det på sin plass å vise at det er mulig å redusere fraværet dersom en legger forholdene til rette for det. HelgelandsKraft hadde ved årtusenskiftet et sykefravær på vel 6,5% pr år. I forhold til fraværet på landsplan kanskje ikke så ekstremt høyt men høyt nok til at vi ikke kunne si oss fornøyd. I forhold til de oppgaver vi er satt til å løse både av beredskaps -, vedlikeholdsmessig og utbyggingsmessig art er det viktig for oss at flest mulig av våre medarbeidere er klar for innsats. Skal vi kunne gi våre kunder god service med god kvalitet er alle våre medarbeidere viktige. Vår satsing på Helse, Miljø og Sikkerhet har vært fokusert på forbyggende aktiviteter med dreining mot omtanke for hverandre i tillegg til omsorg for den enkelte når situasjonen krever det. Det dreier seg om å holde fokus, være utholdene i positiv betydning. Vi ser nå resultatene også innenfor fraværsområdet. Vi har hatt en gradvis nedgang i sykefravær vel fra 6,5% til vel 3,7% pr nov Vi er stolte av de resultater vi i dag ser. Personlig helse er i hovedsak den enkeltes ansvar. Omtanke for hverandre er alles ansvar. Bevisstheten om det, hos den enkelte, både medarbeider/kollega og leder, tror vi er den viktigste grunn til at vi når ser positive resultater på sykefraværsutvikling. Klimastipend til to- Takket være et stipend på kroner fra Klima Helgeland kan 20 elever fra Mosjøen videregående skole starte et toårig studium av klimautfordringer. Ikke rart at elevene smilte fra øre til øre da Lene Tokle og Helge Nes på vegen av de samarbeidende klimabedriftene kunngjorde at de var vinnere av hele stipendet. Prosjektet skal gjennomføres i fellesskap med en samarbeidende skole på Azorene under tittelen «Different Languages the same Echo» (forskjellig språk samme ekko). I tillegg til det lokale klimastipendet bidrar EU betydelig i finansieringen. Elevene får også studere både klima, språk og kultur. Klimamisjonærer Prosjektet er så spennende at vi valgte å gi dem hele beløpet, sier Tokle og Nes, og legger til at de regner med å lære noe av ungdommen. Gang på gang ser vi at ungdom tenker annerledes enn oss etablerte. De er kreative, har nye ider og ser andre utfordringer. I tillegg håper vi selvsagt at alle 20 gjennom prosjektet skal bli gode «klimamisjonærer». Et viktig mål for Klima Helgeland er jo nettopp å få ungdommen med på laget, sier de. Klart vi er kjempeglade dette gleder vi oss virkelig til, sier Christine Forsmo (helse og sosial), Julie Sørum (idrett) og Silje Grønvik (teknikk og industri) på vegene av de 20 elevene. Vi skal gjøre vårt beste til pengene blir brukt på en fornuftig måte. Arbeidet med prosjektet må vi gjøre på fritida i tillegg til de ordinære studieplanene. Hver tirsdag har vi en fritime, og den vil bli øremerket prosjektet. Men så får vi jo en to ukers studietur til Azorene til våren, og den turen gleder vi oss virkelig til, sier prisvinnerne. Global oppvarming I løpet av to år skal de to elevgruppene studere lokale klimautfordringer på Helgeland og Azorene, konsekvenser av Økt bevissthet om miljøspørsmål Partene i nettverket Klima Helgeland har oppsummert første året og bestemt seg for å fortsette samarbeidet. Klart det er stor forskjell på oss i HelgelandsKraft og Alcoa Mosjøen. Men erfaringen tilsier at det er mye å hente i nettverk med ulike deltakere, nettopp fordi vi har ulike utfordringer og dermed tenker veldig forskjellig, sier adm dir Ove Brattbakk. Hos oss er det transport som bidrar til størst utslipp. Vi har et vidstrakt og terrengmessig vanskelig forsyningsområde. Vi må bruke både biler, båt, helikopter og snøscooter for å sikre strømforsyning fram til kundene. Det må vi fortsette med, men vi skal se kritisk på om deler av transporten kan utføres mer miljøvennlig. Vårt største bidrag til miljøet er likevel å levere grønn energi. Vannkraft er i Helge Nes og Lene Tokle (t.v.) forteller elevene at Lene Tokle (HK), Stein Olsen (TTS), Jørgen Hoffmann (Statskog), Torleif Olaisen (Nova Sea), Ove Brattbakk (HK), Øistein Aagesen (Statskog), Eivind Mikalsen (Alcoa) og Helge Nes (Alcoa). seg selv meget miljøvennlig. I framtida må vi ha ei bevisst holdning til hvilke kraftprosjekter vi involverer oss i. Uansett kan vi skjerpe miljøfokuset når vi planlegger og bygger ut nye kraftverk, sier Brattbakk. 2

3 rig elevprosjekt Fem på gata Hva tenker du om utviklkinga for kraftkrevende industri i? Er du bekymret? Torbjørn Kristensen (69), Ja, det er jeg. Utviklinga er ikke bra. Uten industrien måtte vi ha flytta. de får stipendet til KlimaHelgeland på kroner. Ann Hege Almås tilbyr fine premier for gode bilder. Fotokonkurranse med fine premier Rundt om på Helgeland finnes det mange dyktige amatørfotografer. HelgelandsKraft vil gjerne vise fram noen av bildene på nettsiden. Derfor inviterer kunderådgiver Anne Hege Almås til fotokonkurranse og frister med fine premier. Vi har allerede et ganske bra fotoarkiv, men det er nok dominert av typiske «kraftlags-motiv». Nå jakter vi helst på andre motiv fra Helgeland. Vi vet at kundene våre tar en masse bilder i løpet av et år, og vi vet at mange av dem er meget gode. De beste har vi lyst til å vise fram på internettsidene våre, forteller Almås. Fotokonkurransen er åpen for nær sagt alle kategorier. Vi ser for oss global oppvarming, energikilder som brukes og kan tas i bruk, og de skal sette seg inn hvordan det jobbes for å hindre økt global oppvarming. Målet med prosjektet er at elevene skal få økt bevissthet rundt morgendagens miljøutfordringer både globalt og lokalt. For oss som har arbeidet med prosjektet var det veldig kjærkomment å få stipendet. Ekstra hyggelig var det at bedriftene bak KlimaHelgeland ønsker å følge prosjektet hele veien. De besitter jo hver for seg mye erfaring og kompetanse om klimaspørsmål som vi kan trekke veksler på, sier Geir Solli, som er internasjonal koordinator ved skolen. motiv fra alle fire årstider; natur, by, mennesker, dyr, osv. Men det er et ufravikelig krav; bildene må være tatt på Helgeland. I tillegg til nettsidene kan det være aktuelt å bruke noen av bildene i kundebladet Regn med oss. Andre bruksområder kan være brosjyrer eller andre former for profilering. Alle innsendte bilder blir med i trekning av fine premier. Bilder som brukes på HKs internettsider blir med i trekning av gavekort på 1000 kwh kraft, sier Anne Hege Almås. Bilder kan sendes til HelgelandsKraft AS Industriveien 7, 8657 Mosjøen. epost: Du kan sende papirkopier, dias eller digitale bilder. Marianne Lundnes (43), Ja. Hvis industrien skal overleve, må kraftprisene dumpes. Kurt Jøran Johansen (37), Ja, utviklinga går i feil retning. Skal vi ha tungindustri, må vi legge til rette for det. Å redusere kraftprisen er en av tiltakene som bør gjennomføres. Børge Johansen (34), Ja. De er avhengig av billig strøm for å produsere. Veronica Jakobsen (27), Ettersom vi har overskudd på kraft synes jeg industrien skal dra fordeler av billigere strøm. Samtidig synes jeg det blir for mye negativt fokus rundt dette. Finnes det andre måter å løse det på? Alternativ energiforsyning? 3

4 Polarsirkelkabelen til Polarsirkelbyen Alle bilder fra utleggingen av Polarsirkelkabelen gjennom Sjona sist høst. Slik ser kabelen ut, viser Asle Bardal. I høst kom Polarsirkelkabelen helt fram til Polarsirkelbyen Mo i Rana. Dermed har flere institusjoner og bedrifter både i Rana og Hemnes fått bredbåndforbindelse. Selskapet KystTele har lagt en fiberoptisk sjøkableforbindelse mellom Narvik og Trondheim. Helgelandskraft gikk inn på eiersiden i selskapet for vel tre år siden. Vårt motiv for å delta i prosjektet var både industrielt og finansielt. Trafikk i kabelen gir overskudd, og i tillegg bruker vi kabelen til å dekke våre egne behov, forklarer Asle Bardal i Helgelandskraft. Han er også styreleder i KystTele. Underveis har sjøkablene flere landtak. Et av dem er på Nesna. Disse tilkoplingspunktene er forholdsvis dyre, men de er helt nødvendige for å kunne forgrene kabelen til ulike kunder. Og her er det ikke snakk om privatkunder, men storbrukere av bredbånd som bedrifter og ulike offentlige virksomheter. For to måneder siden ble det lagt kabel mellom Nesna og. Kabelen går via Sjona og Hemnesberget, og dermed har flere storkunder kunnet koble seg til. På Helgeland er Polarsirkelkabelen også innom Sandnessjøen, Vega og Brønnøysund. I Herøy er det dannet fiberselskap med sikte på å koble seg til landtaket i Sandnessjøen. Det vurderes også en forgrening fra Brønnøysund via Kolsvik til Namsskogan, forklarer daglig leder i KystTele, Roar Eriksen. Ventelo (tidligere Bane Tele) hadde fra før fiberkabel langs jernbanen. Av sikkerhetsmessige grunner krever myndighetene at det må finnes et alternativ. Denne sikkerheten ble tidligere løst ved å kjøpe plass i det svenske nettet. Polarsirkelkabelen har gjort at bredbåndskapasiteten mellom Nord- og Sør-Norge er fordoblet, og dermed er det ikke lenger behov for det svenske alternativet. Kapasiteten i Polarsirkelkabelen er langt fra utnyttet. Et fiberpar (to tråder) kan i prinsipp bære alle datatrafikk mellom nord og sør. Polarsirkelkabelen har 24 par (48 tråder), og det er flere enn det som i sum fantes før vi la kabelen, sier Roar Eriksen. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Velg kraftleverandør og spar mye penger I underkant av 1000 helgelendinger betaler mer for strømmen enn nødvendig. Årsaken er at de ikke har valgt kraftleverandør. Som strømforbruker må du inngå en skriftlig avtale med en kraftleverandør når du for eksempel flytter inn i en ny boenhet. Hvis ikke blir du automatisk satt på netteiers leveringsplikt (en såkalt ventetariff), og kan regne med en merkostnad på om lag 1500 kroner pr. år. Nesten 1000 helgelendinger betaler unødvendig mye for strømmen, sier Frode Dorp. Kraftpris på leveringsplikten er bevisst ugunstig. De første 6 ukene er det markedspris pluss 5 øre/kwh i påslag, og deretter økes påslaget. Dette er regulert i NVEs forskrift om måling, avregning mv, slik at kundene skal føle seg «tvunget» til velge en ordinær kraftleverandør. Alle har fått brev om at de må velge kraftleverandør, men kundeansvarlig nettsaker Frode Dorp i HK nett medgir at det er vanskelig å nå fram med budskapet. Muligens er det noen som ikke bryr seg, men vi frykter at mange ikke har forstått hvordan systemet fungerer, sier han, og legger til at dette fungerer likt over hele landet. Når du ringer HelgelandsKraft for å bestille strøm til ditt nykjøpte hus, har Kundesenteret plikt til å opptre nøytralt. Uten å favorisere Helgelandskraft skal de spørre om du har inngått kraftavtale. Hvis svaret er nei, må Kundesenteret sette deg på netteiers leveringsplikt. Du får da tilsendt brev om dette, en oversikt over aktuelle kraftleverandører i området og brev fra NVE om hva netteiers leveringsplikt er. Jeg har en viss forståelse for at det kan være vanskelig å velge kraftleverandør i en jungel av tilbydere der alle har flere ulike produkter. Men den dyreste løsningen er uansett å utsette valget. Da havner du automatisk på ventetariffen, og må da betale en ugunstig pris, forklarer Frode Dorp. Nyheter fra eierne Folkevekst ga bedre budsjett Målt i innbyggere er Vevelstad den klart minste eierkommunen til Helgelandskraft. Kommunen startet fjoråret med 485 innbyggere. Men i løpet av 2009 fikk Vevelstad 20 innflyttere, og dermed passerte innbyggertallet 500 før året var omme og er i dag oppe på 507. Det er ei utvikling ordfører Ken- Richard Hansen er svært godt fornøyd med. Kommunikasjoner er kanskje den enkeltsaken vi bruker mest tid på. Vi sliter virkelig med trafikken i Tjøttabassenget. Det er ingen tvil om at samferdselen påfør alle innbyggerne mye Ken-Richard Hansen, ordfører i Vevelstad frustrasjon. Over år tar det på å se utredning etter utredning uten at det skjer noe som helst, sier ordføreren. For oss som er avhengige av ferjene er det viktig hvilke løsning som blir valgt. Hovedsaken er at tilbudet må bli bedre og at reisetiden mellom regionsentrene Brønnøy og Sandnessjøen blir redusert. Kapasiteten er sprengt. Spesielt i sommermånedene er det fortvilet. Vi ønsker altså nye ferjeleier slik at reisetida kan kortes ned, og vi ønsker oss båter med stor nok kapasitet. Like før jul ble avgjørelsen utsatt ytterligere en gang skal brukes til arbeidsår for å utrede ytterligere flere alternativer. Vi ser for en løsning med stålbru og fylling til Hamnøya flytting av fergelei fra Forvik til Vistnesodden, med denne løsningen har du med en gang fått ned reisetiden med 20 min. Og hvis man på lengre sikt bygger tunnel til Brønnøy og etter dette tunnel mellom Mindland og Tjøtta da har man virkelig knyttet Helgeland sammen.. Men vi kan ikke leve med at beslutningen blir utsatt år etter år. En gang må utredningene avløses av konkrete handlinger og fylkespolitikeren må ta et valg. Likevel er det optimisme som preger kommunen. Før jul fikk vi vedtatt et budsjett uten nedskjæringer. Økt folketall slår positivt ut. Nova Sea er kommet i gang med reparasjon av nøter, og den virksomheten gir fem nye arbeidsplasser. Og så håper vi selvfølgelig at det skal dryppe litt på oss også etter hvert som vi får tilrettelagt for turisme i den nye nasjonalparken. Bønå bør ha et godt utgangspunkt, den ligger jo nesten midt i parken. Men ellers har kommunestyret sagt at Forvikgården skal være vår hovedport til Lomsdal/- Visten nasjonalpark, sier Ken-Richard Hansen. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. 5

6 Jeg jobber i HK NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND Optimisme etter historisk bunnår Navn: Roy Nilsen Funksjon i HK: Montør, Sandnessjøen Alder: 46 Bosted: Sandnessjøen Hva er du opptatt av nå? Ettersom jeg er fylkesleder i Norges Jeger og Fiskeforbund, avd. Nordland, er jeg mye opptatt med møtevirksomhet. I forhold til jobben er jeg opptatt med å gjøre de arbeidsoppgavene som blir tildelt og få de ferdigstilt. Hva er det beste med å jobbe i HK? Veldig variert arbeid. Mulighet å være ute hele året. Mye frisk luft. De jeg jobber sammen med er flotte. Jeg trives kjempegodt. Hva gjør du i fritida? Er mye på jakt. Jakter både på små- og storvilt i tillegg til fiske. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Siv Jensen, lederen i Frp, fordi hun er en flott dame som tør å stå for sine meninger. Hva serverer du? Indrefilet av elg eller steinbit. Hvilken bok vil du anbefale? En spenningsroman av Wilbur Smith. Hva er du villig til å demonstrere for? Storflyplass i Drevja. Også 2010 blir et tøft år for Alcoa Mosjøen. Alcoa Mosjøen er Helgelands største forbruker av elektrisk kraft. Fjoråret ble det tøffeste i bedriftens vel 50-årige historie. Likevel er det en optimistisk direktør Eivind Mikalsen (bildet) som tar fatt på Finanskrisen fikk alvorlige konsekvenser for denne bransjen. På verdensbasis lå det ved årsskiftet 4,6 millioner tonn aluminium på lager. Eierne våre har lagt ned fem aluminiumverk, og jeg tror det blir flere kanskje aluminiumverk også i Norge, men det skal ikke bli oss, sier Mikalsen og virker veldig overbevisende. Enestående innsats De fleste konkurrentene våre har produksjonsutstyr og rammevilkår minst på høyde med oss. Vår styrke er at vi har en organisasjon med ekstremt godt eierskap til arbeidsplassen. Det fikk vi til fulle demonstrert under krevende omstillinger i fjor. Takket være denne innsatsen klarte vi å kutte kostnadsbudsjettet med 32 mill kroner. Det hadde ikke vært mulig uten den unike viljen til å dra lasset sammen i denne organisasjonen. Støyperiet. Et annet stikkord er sikkerhet. Ingen jobb er så viktig at vi er villig til å fire på sikkerhetskravene. Jeg er enormt fornøyd med at vi ikke hadde skader i Det bidrar sterkt til vårt konkurransefortrinn. I et krevende omstillingsår klarte vi å redusere sykefraværet ned til 4,2 prosent (inkludert en periode med svineinfluensa). Det er utrolig bra og sier mye om hva som bor i denne organisasjonen. Krevende år 2010 blir et krevende år. Men det er optimistiske tegn i markedet, og på lengre sikt får vi igjen kraftig økning i aluminiumbehovet. Vi er midt i en maraton, så nå gjelder det å stå ut løpet. Utsiktene for dem som holder ut er virkelig lovende. Kraftkontrakter er avgjørende for vår framtid, og da snakker vi om forutsigbarhet og konkurransedyktige priser. Dessverre frykter jeg at noen aluminiumverk vil bli nedlagt før myndighetene våkner opp. Men det skal ikke bli oss vi har tross alt kontrakter fram til Utbyggingsplanene? Dette er nok ikke rette tid til å snakke om utbygging. Fortsatt må produksjonen på verdensbasis reduseres. Likevel er det ingen tvil om at vi ønsker å ha utbyggingsplanene klarer når den tid kommer. Målsettingen vår er å levere så knallgode resultater, at eierne blir nødt til å se til Mosjøen når utbyggingsbehovet melder seg, sier Eivind Mikalsen. Elektrolysen. 6

7 Håper på lik nettleie over hele landet Fra årsskiftet stiger nettleie på Helgeland med ca 10 prosent. Vi liker det ikke, men her er det i stor grad utenforliggende faktorer som styrer oss, forklarer nettsjef Frode Valla, og legger til at han hilser en utredning om lik nettleie over hele landet velkommen. Transport av elektrisk kraft krever omfattende infrastruktur med lang levetid og høye anskaffelseskostnader. Infrastrukturen er så kostbar at parallelle (konkurrerende) nett ikke vil lønne seg for samfunnet. Nettselskapene utgjør derfor naturlige monopol, men samfunnet ønsker ikke at de skal misbruke situasjonen. Derfor regulerer NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) nettselskapene. Statnett har allerede vedtatt at de skal øke prisen for uttak i sine hovedlinjer med 260 prosent. Denne kostnadsøkningen må de lokale nettselskapene fordele videre til hver enkelt kunde. Det er denne prisøkningen som blant andre Alcoa Mosjøen har protestert heftig mot. I tillegg fastsetter NVE årlig en individuell inntektsramme for hvert enkelt nettselskap. I utgangspunktet er det et tak for hvor store inntekter selskapene kan hente inn. Men NVE krever også at nettet skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte. Heri ligger også et krav om at nettet til enhver tid skal vedlikeholdes og oppgraderes slik at alle kunder har en sikker og stabil strømforsyning. Det er i denne sammenheng NVE har Kundesenteret svarer Hvorfor har jeg fått så stort forbruk på fakturaen? En av grunnene kan være at du ikke har lest av måleren og det har blitt stipulert (beregnet forbruk) over en periode, og det viser seg at stipulert forbruk blir for lite i forhold til det du har brukt. Det forbruket som ikke er tatt med på tidligere avregninger er tatt med på denne og er korrekt i og med at vi nå har fått avlesning. Med andre ord: HUSK Å LES AV MÅLEREN! Blir klager på for eksempel flimmer og spenning registrert hos kraftlaget når vi ringer om det? Ja, den som mottar klagen registrerer dette, skriver ned navn og adresse i eget skjema for kundeklager, og rette vedkommende får det oversendt. åpnet for at Helgelandskraft kan øke sin nettleie for Jeg innrømmer så gjerne at det er vanskelig å forklare de inntektsrammer og kostnadsnormer NVE legger til grunn. Målsettingen er uansett å stimulere nettselskapene til å drive mest mulig effektivt og lønnsomt for kundene selv om de har monopol i sitt marked, sier Valla. HKs kundesenter hjelper deg. F.v. Inger Lise Abrahamsen, Laila Sandvik, Linda Wikkelsmo, Rigmor Lande og Mona Nicolaisen. Kontakt kundesenteret på e-post: NVE passer på at nettselskapene verken tar for mye eller for lite i nettleie, forklarer Frode Valla. Nytt fra web Fellesmåling opphører Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har fra 1. januar 2010 opphørt retten til å kreve fellesmåling av strøm. Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal nå måles og avregnes hver for seg. Dette gjelder ikke næringsanlegg. Arbeidet med endringen i energiloven samt endringer i kontroll-forskriften vil etter NVEs oppfatning gi flere kunder lovfestede rettigheter mht leveringskvalitet, valg av strømleverandør, tariffering, fakturering, måling og avregning m.v. Fra årsskiftet skal alle nye boenheter være målt med HKs utstyr, mens næringsanlegg som kjøpesenter etc fortsatt kan være fellesmålt, sier Øyvind Nordgård, som er ansvarlig for Måling & AMS i HelgelandsKrafts Nettdivisjon. Les mer om fellesmåling opphører på Grønn spalte To enkle vintertips Bruk motorvarmer med tidsur, da kobles strømmen på en tid før du skal bruke bilen og enn unngår strømbruk hele natten. Unngå å sette møbler fremfor varmeovn. Dette fordi det er mer brannsikkert og en får best mulig sirkulasjon i lufta og dermed bedre innetemperatur? 7

8 SPONSOR Velvillige sponsorer sikret speiderleir for 100 ungdommer. 100 speidere fra Brønnøy på leir Vel 100 speidere fra Brønnøy brukte pinsen i fjor til leir på Bønå i Visten. En så stor leir er et stort økonomisk løft for en frivillig organisasjon. Vi ble helt avhengig av velvillige sponsorer, og vi er veldig glad for at HelgelandsKraft med sitt bidrag var med å virkeliggjøre leiren, sier Kjell Petter Voldsund i leirkomiteen. På en slik leir har vi med både gutter og jenter, aldersspredningen er stor, og vi ønsket å ha med gruppen for psykisk utviklingshemmede. Det gir en betydelig utfordring for planlegging og gjennomføring. Komiteen drog innover torsdag 28. mai for å bygge opp leiren og sette opp lavvoer til resten skulle komme fredag. Hensikten med leiren var å få god tid til å være ute, leve på naturens premisser og kose seg. Mange leirer har en tendens til å bli stressende, med mange aktiviteter og gjøremål. Denne leiren skulle være annerledes med høy «kosefaktor», men også utfordringer for de som ønsket det. Vi hadde en fin heldagstur opp til Bønådalen, hvor vertskapet som var guider fortalte hvordan det var å drive primærnæring inne i Visten. Det ble også fortalt historier om mer overnaturlige fenomener, noe som fenget tilhørerne stort. De eldste speiderne gikk opp dager før og overnattet ute. Det var en fin tur i godt vær. Leiren het 65 grader nord, så da måtte det legges opp til en litt mer krevende konkurranse. Denne konkurransen inneholdt blant annet teorispørsmål, løping, bading, armhevinger, staurbæring osv. Konkurransen var delt inn i 4 klasser, jenter 7 13 år og 13 år og oppover samme klasseinndeling blant guttene. Her ble det mye «blod, svett og tårer». Vertskapet på Bønå hadde ei økt hvor speiderne fikk se på dyra og konkurrere i forskjellige ting. Leirskolevertinne Margit hadde mye å engasjere speiderne i. De som var mest barsk tok seg sågar en svømmetur i 9 graders vann! Dette skjedde selvsagt under kontrollerte former, med oppsyn, flytevester og redningsbåt i nærheten. Bønå vil nok sikkert få besøk av speiderne senere også. Men dette er som sagt kostbare arrangement, og i speiderbevegelsen er vi opptatt av at ingen skal bli nødt til å sitte hjemme av økonomiske grunner. Derfor er sponsorer svært viktig for å få egenandelen for deltakerne så lav som mulig, sier Kjell Petter Voldsund. De barskeste badet i sjøen som holdt 9 grader. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

2010 det kaldeste året siden 1987

2010 det kaldeste året siden 1987 Nr. 2 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 2010 det kaldeste året siden 1987 Våren nærmer seg, men vi har fortsatt et stramt kraftmarked Din måleravlesning er viktig for riktig faktura Grønne Elsertifikater,

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik?

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Nr. 2 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Våren titter frem Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Måleravlesning er viktig

Detaljer

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013 Nr. 1 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 30 % lavere kraftpris i 2012 Støtte til barn og unge i 2013 Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Er du som kunde, fornøyd med oss som din kraftleverandør?

Detaljer

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Lars Egidius Helle Tennisveien 10 0777 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1596-11.12.2015 Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Det vises til brev av 11. mai 2015 med klage på Norges

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Utredning OED Gjennomgang av samlet reguleringen av nettselskapene Sentralnettets utstrekning Nasjonale tariffer

Detaljer

Nettselskapenes nøytralitetsplikt

Nettselskapenes nøytralitetsplikt Nettselskapenes nøytralitetsplikt Temadag 4. november 2009 advokat Charlotte Heberg Trondal www.thommessen.no Nøytralitet - generelt Energiloven 4-1 og avregningsforskriften 1-1 Nøytral og ikke-diskriminerende

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Våt sommer = Lave kraftpriser

Våt sommer = Lave kraftpriser Nr. 3 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Våt sommer = Lave kraftpriser Våt sommer = Lave kraftpriser Besøk våre nye hjemmesider! Din side gir deg god oversikt over ditt forbruk og kundeforhold Ditt bilde

Detaljer

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Møte med Olje- og energiministeren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm dir, EBL Møte i OED, 9. november

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

KS Bedrift Energi. Vi forvalter landets mest kritiske infrastruktur. Nasjonale nettariffer Olav Forberg Styreleder KS Bedrift Energi

KS Bedrift Energi. Vi forvalter landets mest kritiske infrastruktur. Nasjonale nettariffer Olav Forberg Styreleder KS Bedrift Energi KS Bedrift Energi Vi forvalter landets mest kritiske infrastruktur Nasjonale nettariffer Olav Forberg Styreleder KS Bedrift Energi Disposisjon Innledning hva er KS Bedrift Energi Behovet for utjevning

Detaljer

Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning?

Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning? Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning? SET/NEF-konferansen 20.10.2015 Velaug Mook Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester Hvorfor skal

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren Nr. 3 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftsituasjonen for vinteren Opprett efaktura og spar fakturagebyr Bytt til elektronisk strømregning og bli med i trekningen av en ipad Kundemagasinet Fokus blir

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil!

Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil! Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil! Kjetil Storset, 2.12.2008 Når alt er sagt bør noe bli gjort... Vi har sagt det før sier det igjen og igjen og

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007 Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag Trude Frydenberg 11. september 2007 Innhold - Opprinnelsesgaranterte strømavtaler Vi surfer på en klimabølge. Målet er at forbrukere skal ta i bruk opprinnelsesgaranterte

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED Nyhetsbrev januar 2015 VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED KUNDER ER SVÆRT FORNØYDE NY MILLION TIL UTDELING LOS-DAGER HOS VITENSENTERET www.los.no VÅT HØST SENDTE PRISEN NED Strømprisene i Norge var betydelig

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Bjørn Kjetil Mauritzen 9. august 2011 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til

Detaljer

Elsertifikater - Veien videre

Elsertifikater - Veien videre Elsertifikater - Veien videre Torkel Rolfseng Adm. Dir. Trondheim Kraft AS Konst. Direktør Storkunde og Allianse Fjordkraft AS Den endelige forskriften om elsertifikater kom Fjordkraft i hende fredag

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Vi møter morgendagen i ny profil

Vi møter morgendagen i ny profil Alltid til stede Vi møter morgendagen i ny profil Vi ønsker å fremstå som en nær og solid bedrift som er til stede for kunden. Godt forankret med verdiskapning og nyskapning i høysete. Valdres Energiverk

Detaljer

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Kommentarer fra Norsk Fjernvarme på OED s høringsmøte 27.11.2007 til konsulentrapporter fra Cream, Sefas og Econ Pöyry Evaluering av energiloven

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Nils-Martin Sætrang 15.03.2014 NMS Deres dato: Deres referanse: Til alle våre kunder KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Tariffgrunnlaget

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme Norges vassdrags-og energidirektorat N V E I III Sameiet Union Brygge - Pollenkvartalet v/roar Grøttvik Postboks 2177 Strømsø 3003 DRAMMEN Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon:

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201505637-2 Arkiv: 623

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvordan kan AMSinformasjon brukes for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvor Smart Grid har vi i dag? Regionalnettet Smart, men dyrt Distribusjonsnettet Ikke så smart Kunde/lavspentnettet Blir

Detaljer

Nettopp ferdig, og bra ble det

Nettopp ferdig, og bra ble det Nettopp ferdig, og bra ble det 2VK-seminar EBL 12. juni 2007 Adm. direktør Hans Kolden A/S Eidefoss tirsdag, 4. september 2007 1 Her er vi tirsdag, 4. september 2007 2 tirsdag, 4. september 2007 3 tirsdag,

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft Sømmelig adferd 31.10.2012 1 Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft «Sømmelig adferd» - regler for god kundebehandling.» Regler for god kundebehandling» Erfaringer og innspill

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer