Sørfold Menighetsblad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørfold Menighetsblad"

Transkript

1 Sørfold Menighetsblad nr Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og fra arbeidsstua på Straumen

2 Andakt Vi nærmer oss påskehøytiden, og våren begynner så vidt å snike seg frem rundt oss. Vi tenker på skiturer og hyttebesøk, og varm kakao og appelsin ute i solveggen. Og vi håper på litt lett bruning før våren setter inn støtet. I kirken er påsken den aller største festen, selv om julen er den tiden da flest folk kommer til kirke. Påsken er den største høytiden, fordi det som skjedde den første påsken er det som gjør at vi er kirke. Hele Jesu liv leder fram, mot hans lidelse, død og oppstandelse. Palmesøndag rir Jesus inn i Jerusalem som en konge, og blir hyllet av folket, som roper hosianna og vifter med palmegrener. Men han rir på et esel istedenfor en hest. Kanskje for å markere at han er en konge som er forskjellig fra andre konger? Hans kongerike er nemlig i en annen verden, Guds rike eller Himmelriket. Skjærtorsdag spiser Herren det siste måltid sammen med sine disipler, og han sier at han ikke skal drikke av vintreets frukter før han igjen skal drikke den sammen med oss i sitt rike. Derfor er nattverden, som Jesus innstiftet på skjærtorsdag, en forsmak på den evige himmelske festen og gleden. Foto: Leif Strømdal. Langfredag er en hard dag for Frelseren. Han blir bedratt av sine venner, han blir arrestert og torturert, og han blir dømt til å dø på korset. Han henger på korset til han dør, og han blir forlatt av Gud, sin egen Far. En mann som vet hvem Jesus er, begraver ham i en hule i fjellet, og alt er tilsynelatende over. Men på påskedag er graven tom. Jesus har stått opp fra de døde, og han har vunnet seier over alt det onde. Derfor er påsken den viktigste høytiden i kirken. Fordi Jesus, vår Frelser, tilintetgjorde den ondes makt, og vant oss tilbake til Gud, vår Far og Skaper. Det står skrevet i profeten Jesajas bok: «Han skal oppsluke døden for evig. Herren vår Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt Vi ventet på ham, og han frelste oss; dette er Herren som vi satte vårt håp til. La oss juble og glede oss over hans frelse!» Derfor er det tomme korset vårt viktigste kristne symbol. Det forteller oss at døden ikke kunne holde på Jesus, og det minner oss om at vi også skal få del i den seier som Frelseren vant for oss. God påske, og Guds velsignelse over dere alle sammen. Hilsen Bård prest.

3 Utdrag av årsmelding Et glimt fra feiringen av Røsvik kirke 29. august. (Foto Halvard Toften.) Hvert år har sitt særpreg i menigheten. Året som nå er gått over i historien var et jubileumsår for Røsvik kirke. Kirka fylte 125 år og vi hadde mange arrangementer som dro både gamle og unge til kirka. Vi startet feiringen ut over våren og i mai hadde vi 70 barn i kirka fra Straumen barnehage og skole. I juni hadde vi en kjempeflott avslutning av kraftfestivalen som var lagt til Røsvik kirke. Det var både musikk, sang, opplesning og dans alt gitt som gave av kulturkreftene i kommunen. En stor takk nok en gang. På denne samme dagen var biskop Tor B. Jørgensen og prosten i Salten til stede og holdt gudstjeneste før konserten. Spesielt vil vi også nevne den flotte bursdagsfeiringen 29. august hvor skolebarn fra hele Sørfold var invitert til å være med i kirka. Det deltok vel 70 barn fra Mørsvik, Leirfjorden og Røsvik skole. Kirkegårder Kirkegården i Mørsvik er godt vedlikeholdt og den første gravlegging på dette nye feltet på kirkegården ble foretatt i Med god bistand fra Siso Vekst på Straumen og mange skoleelever har vi klart å holde kirkegården ved Røsvik kirke og det store området oppe i Røsvikdalen, kirkegården på Helland og på Rørstad, i relativt god stand. Når det gjelder Helland kirkegård har den en særstilling i forhold til at de fleste skoleelevene har tilhold på Straumen og det er dermed enklere å ha dem i arbeid på Helland, enn å frakte dem til Røsvik. I fjor la vi en dag til Rørstad med elever for å gjøre en større innsats oppe på kirkegården. Vi fjernet en del kratt i tillegg til bruk av kantmaskiner for å kutte gress. Ellers må vi dessverre bare si at når det gjelder Rørstad er tilkomsten til kirkegården like vanskelig som tidligere. Vi hadde også sist sommer en Fra brua på Rørstad. Fredrik og Ole Aleksander fra Røsvik sammen med Jan Wiik er klar for arbeid oppe på kirkegården etter at arbeidet ved kirka er gjort unna. (Foto: Mariann Strømdal.) avtale med en familie på Rørstad som sto for klippingen rundt kirka. Dette er vi glade for. Det ser fort ustelt ut og vi får raskt klager og tilbakemeldinger når området rundt kirka er ustelt. Sørfold Menighetsblad 3

4 Parkering fra torsdagstreff på Vaffelhjørnet. (Foto: Mariann Strømdal.) Diakoni Den 1.mai 2008 gikk diakoniarbeider Ingrid Santi over i 50 % stilling. Likevel har vi forsøkt å holde i gang så mange av aktivitetene som mulig. Det blir bare litt mindre av hvert. For å nevne noe har vi ukentlige treff på Vaffelhjørnet. For småbarnsforeldre og barn på torsdag og for de litt eldre på fredag. Diakoniarbeideren er også med å arrangere en kafe til inntekt for Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Til sammen kom det inn 12783,50 til fasteaksjonen i Videre har diakoniarbeider samarbeid med Straumen og Omegn Husflidslag om arbeidsstue for barn. Det har vært 60 barn fra 1.klasse til og med 5-klasse fordelt på 8 møter. Eldres Venner som styres av Diakoniarbeider, gir trivselstilbud til eldre på institusjon og hjemmeboende på Straumen. Det er hver 14.dag tilstelninger enten på Eldresenteret eller Strandmyra omsorgsbolig hvor vi har kaffe eller kveldsmat. Vi henter inn underholdning gjennom lokale utøvere. Eldres Venner finansierer tilbudet gjennom åresalg. Vi har også hatt samarbeid med kulturetaten, musikkskolen og eldrerådet. Den årlige kirketuren/festen i Røsvik blei arrangert av Sørfold Menighet, Eldrerådet, Pensjonistvennan og Eldres Venner med ca 60 deltakere medregnet komité og musikere. Gjennom hele året har vi andakter på alle institusjonene i Sørfold, ca. 5 i måneden. I tillegg har diakoniarbeider Ingrid og prestevikar Guri Lise hatt 2 sangstunder på Sørfold Sykehjem og 1 på Strandmyra omsorgsbolig. Det har også blitt foretatt en del hjemmebesøk i menigheten av både diakoniarbeider og prest. Kirkemusikk Mye av musikken er knyttet til gudstjenester og andre kirkelige handlinger. I forbindelse med begravelser går det en del tid til å arrangere spesielle ønsker som de pårørende har. Organisten er også med å spiller under forskjellige arrangementer: treff for 50-års konfirmanter og eldre, og ved besøk i kirke av skole og barnehage. Vår organist har etablert et barnekor som øver i Røsvik kirke. Barnekoret deltok på gudstjenester i Røsvik og Mørsvikbotn gjennom hele De var med på julekonserten som Sangria hadde i Røsvik kirke før jul, på julaften og på konsert i Røsvik kirke under Kraftfestivalen. Det er fortsatt et godt samarbeid med lokale musikalske krefter. Vi hadde besøk i Røsvik kirke av Sørfold Trekkspillorkester, Foldklang, Sangria, Salten Brass, Straumen skole- og ungdomskorps og Nordbygda skolekorps. 4 Sørfold Menighetsblad

5 De deltok på blant annet: lysmesse, lovsangkveld og på gudstjenester. På en av lovsangskveldene hadde vi også mulighet til få oppleve liturgiskdans. Organisten er for øvrig sammen med presten på en del av konfirmantenes undervisningsdager. Gudstjenester og kirkelige handlinger Fra statistikken kan vi finne at det i 2008 har det vært lite endringer når det gjelder gudstjenestene rundt om i menigheten vår. Det er biskop i Sør Hålogaland som setter opp et antall forordnede gudstjenester i hver menighet, og soknepresten setter opp hvor i soknet gudstjenestene skal være. Det er krav at gudstjenestene på første juledag, påskedag og pinsedag er i hovedkirken som hos oss er Røsvik kirke, andredagene er lagt til kapellet i Mørsvik og så har vi tradisjoner å følge som for eksempel 17. mai i Røsvik, palmesøndag på Straumen, konfirmasjonene mot slutten av mai i Røsvik og Mørsvik. Så er det Hestvik, Kvarv, Straumen og Rørstad som skal ha sine antall gudstjenester. Også i 2008 holdt vi tre gudstjenester på julaften. Det blir travelt for presten, men veldig trivelig for menighetens medlemmer. Alle tre gudstjenestene hadde mange frammøtte. Vi hadde kun 1 vielse i Røsvik kirke. Vi hadde 21 døpte, som er noen færre enn året før. 29 konfirmanter ble konfirmert våren Og det var det 31 begravelser foretatt i Røsvik, Helland og Mørsvik. I disse tider hvor det hevdes at folk forlater kirken kan Lille Agnete Sofia Hjelm Bergholt ble døpt på vår jubileumsgudstjeneste 31. august. (Foto: Øystein Bergholt.) vi henvise til vår statistikk som forteller at ingen meldte seg ut her i Sørfold. Annet Også i 2008 har vi gitt ut fire menighetsblad. Vi sliter med å holde bladet i gang fordi vi er få ansatte og arbeidsmengden har økt på kontorsiden. Vi kjemper likevel alt vi kan for å holde bladet i gang. Det er viktig å få ut informasjon. Vi er nå også på plass med egen hjemmeside for Sørfold menighet, og vi håper at vi kan få oppgradert siden etter hvert. Menigheten har et misjonsprosjekt. Det er knyttet opp mot Normisjon. Vi har tidligere gitt midlene til hjelp for radioproduksjon i Equador. Normisjonen har nå trukket seg ut av dette prosjektet og vi har nå knyttet oss opp mot et nytt prosjekt. Fremdeles til Normisjon, og fremdeles til Equador, men nå mot et skoleprosjekt. Det er en skole som gir grunnutdanning til indianerbarn opp til 8. klasse. Til sammen samlet vi inn kr 5860,50 i 2008 Mer utfyllende årsmelding finner du i kirke og kapell samt på vår nettside, Sørfold Menighetsblad 5

6 Når desember kommer og det nærmer seg jul er vi vanligvis veldig opptatt. Dagene blir litt for korte og vi tenker på alt som burde ryddes, vaskes og kjøpes inn. Og midt mellom disse tingene prøver vi å få en tid til årets julekonsert i Røsvik kirke. Den 13. desember var en kveld da Sangria, Straumen skole og- ungdomskorps, barnekor og barnehagebarn samlet folk i kirken for å delta på en julekonsert. Konsertens program bestod av mange kjente og kjære melodier og sanger som vi alltid er glade for å høre. Det startet med Luciaprosesjon med barnekor og barnehagebarn akkompagnert på piano av organist Piotr Repnik. Og så fikk vi høre «Nå tennes tusen julelys» framført av barnekoret og korpset. Det var Ole-Anders Seines som var dirigent. Etterpå spilte korpset noen kjente julesanger blant annet: «Nordnorsk julesalme», «En stjerne skinner i natt», og «En rose er utsprungen». Så var det Sangria sin tur. Med sin dirigent Torleif Engan og sine solister tok Sangria oss med gjennom stemningsfulle sanger som Ave Maria, Sanctus, Agnus Dei og andre. Korets pianist Anders Bjørknes deltok og han var også komponist av noen av stykkene som ble framført denne kvelden. Til avslutning hadde koret med seg korpset og barnekoret i et felles nummer «I en natt». Til slutt fikk også Torleif Engan dirigerer samspill mellom deltakerne på konserten i Røsvik kirke. Barnekoret i forgrunn og Sangria bak. (Foto Piotr Repnik.) 6 Sørfold Menighetsblad

7 Det kommer et lite jubileum i april Bilde fra en øvingskveld i kirka. Piotr på gitar og barna synger og spiller rytmeinstumenter. (Foto: Janne M. Bjørknes.) Forsidebildet viser barnekoret i aksjon i forbindelse med en sangkveld i Røsvik kirke i november. (Foto: Mariann Strømdal.) Da er det et år! siden vi møttes for vår første øvelse med sangglade barn for å etablere barnekor. Koret fikk ganske snart en stor oppgave: vi skulle synge på jubileumsgudstjeneste og på Kraftfestivalens avslutning i Røsvik kirke. Dette var viktig for oss. Det var mange folk til stede denne dagen og fikk høre oss synge. Vi er ikke mange men vi klarte oss bra og vi fikk flere gode ord fra biskop og prost med at de ser fram til å høre mer fra koret. Så etter sommerferien begynte vi å jobbe hardt igjen. Vi øvde mye til en lovsangkveld i Røsvik, sanggudstjeneste i Mørsvik, julekonsert og julaften. Alt dette er bare mulig med sangglade barn og ikke minst foreldrene som hjelper til å lære tekster og kjører hver onsdag til kirken i Røsvik. Tusen takk for det! publikum være med i fellessangen «Deilig er jorden». Det ble en vakker konsert denne lørdagskvelden i Røsvik kirke og inntekten av konserten gikk til vedlikehold av orgelet. Vi takker Sangria for initiativet til denne gaven som skal være en investering i en verdifull kulturgjenstand. Sørfold Menighetsblad 7

8 Menighetsrådsvalg Høsten 2009 er det kirkevalg og du inviteres til å være med på å forme din kirke. Når vi nå her i Sørfold har startet arbeidet med høstens valg skulle vi ønske at flere ser at det er spennende å være med på å forme kirken framover. Den lokale kirke er viktigere enn mange tenker over, og den er så mye mer enn gudstjenesten på søndag. Mange har et forhold til kirka si i Sørfold. Enten den nå er det konkrete kirkebygget i Røsvik, kapellet i Mørsvik, Rørstad kirke eller Helland kapell. Det som mange også etter hvert erfarer og forstår er at kirken er mer enn det konkrete kirkebygget. For å nevne noe kan vi minne om at når en trenger råd og hjelp tar en ofte kontakt med presten, er det ting omkring kirkegårdene i Sørfold tar en kontakt med kirkevergen. Mange eldre henvender seg til diakoniarbeideren som kommer på besøk, og organisten samarbeider med noen av de andre musikerne og kulturarbeiderne i Sørfold i forbindelse med kulturarrangementer. I Sørfold har vi også gudstjeneste flere steder enn i kirkebyggene, og vi har flere typer aktiviteter i menigheten i tilknytning til langt mer enn bygningene våre. Vi har også frivillige som hjelper oss i de mange oppgavene som vi ansatte gjennomfører. Alt dette er kirken i Sørfold. Den er et sted der vi kan inspirere til medarbeiderskap, 8 Sørfold Menighetsblad der vi kan bygge kirke sammen. Vi håper du vil være en del av dette fellesskapet! Kirken er for alle mennesker som ønsker å være en del av den. Den som tror og den som tviler. Vi arbeider hele tiden for at menigheten skal være et trygt fellesskap med åpne relasjoner, dette for at den skal være et møtested for tro, kultur og hverdagsspørsmål. Den skal gi mennesker tilhørighet og fellesskap. Det er viktig å få fram at kirken skal ha rom for folk som vil gi av sin tid for andre, og for folk som mest av alt har behov for å ta imot. Menighetsrådet består av et team av ulike mennesker som utfyller hverandre du vil lære mye ved å delta i et slikt team. Sammen har dere et

9 Vårt menighetsråd i denne perioden har bestått av bak fra venstre; Lisbeth Eidissen, Jan Åsmund Nilsen, Halvdan Haug, Erling Horndal og sittende foran vararep. Kari Mette N. Johnsen og Janne Myhr Bjørknes. Torill Linde var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Lars Evjenth.) ansvar for det som skjer i menigheten, og skal være med på å skape en levende kirke, som er åpen for alle. Sammensetningen av menighetsrådet har betydning for menigheten og lokalsamfunnet. En kirke trenger et menighetsråd med meninger. I Sørfold har menighetsrådet også funksjon som fellesråd. Og hvordan får vi så et Godt Råd. Det får vi ved at så mange som mulig svarer ja på henvendelsen de får fra vår nominasjonskomite. Hører du ikke fra komiteen er vi takknemlig for at du selv tar kontakt for å stille deg til disposisjon for menigheten. Har du lyst og engasjement for å gjøre noe for din kirke i Sørfold så ta kontakt snarest med kirkekontoret på telefon nummer Eller ta kontakt med et av medlemmene i det sittende menighetsråd. Se forøvrig side 20 i bladet Det er viktig at akkurat DU deltar ved valget til høsten. Kanskje ved å stemme på akkurat «deg selv»! Et verv i menighetsrådet gir deg mulighet til å støtte den viktige hjørnesteinen nettopp din kirke er. Gjennom å sitte i menighetsrådet er du med og former kirkens viktige arbeid og posisjon på ditt hjemsted. Hvis du har bestemte meninger om hvordan nettopp kirken din skal virke, er det vel investert tid å delta i menighetsrådet. Sørfold Menighetsblad 9

10 Årets konfirmanter i Sørfold menighet Det gleder oss å kunne fortelle at også i år ha vi god oppslutning omkring vår konfirmantordning i Sørfold. Vi har riktignok den minste gruppen med konfirmanter som vi noen gang har hatt, men særlig større er ikke dette årskullet. Konfirmantene har hatt prestevikar Guri Lise Stavrum som sin konfirmantlærer gjennom høsten og Hamarøynatta, og nå har vår sokneprest overtatt og skal følge dem fram utover våren fram til konfirmasjonen. Konfirmanter i Røsvik kirke søndag 31. mai Charlotte Joselin Lilleløkken Andersen Høgdaveien Straumen Isabel Berg, Hermannstolveien Straumen Martin Berntzen, Megården 8226 Straumen Magnus Hansen Evjenth, Kvarv 8226 Straumen Malin - Katrin Hansen, Elgveien Straumen Anette Johansen, Strømveien Straumen Annika Lund Ånsvik 8220 Røsvik Amalie Charlotte Sletbakk Olsen Bratthaugen 7i 8210 Fauske Ida Skoglund Nordfjord 8226 Straumen Sondre Benjamin. Larsen Sørgård Heggveien Straumen Lill Sofi Vassvik 8220 Røsvik Fredrik Vollan Gråtbakkveien Straumen Ilse Åsbakk Slettliveien Straumen Konfirmanter i Mørsvikbotn kapell 1. juni Anita Helen Arntzen Styrkesnes 8264 Engan Katrine Eliassen Sørfjorden 8264 Engan Lene Kristin Mehlum Johansen Mørsvik 8264 Engan Martin Aleksander Mehlum Johansen Mørsvik 8264 Engan Anette Therese Simonsen Kobbvatn 8264 Engan Sindre Viljar Sørgård Sørfjorden 8264 Engan 10 Sørfold Menighetsblad

11 Kåre Fylling for tilbud! DIN LOKALE KRAFTLEVERANDØR BILLIGST I LANDET? Sørfold Kraftlag har levert lys og varme i over 50 år. Vi produserer selv tilnærmet 100 % av den kraften som blir solgt til våre husholdningskunder. Siden har vi vært kommisjonær for SKS Kraftsalg. Dette gjør oss til en av landets billigste kraftleverandører!! Du har til enhver tid anledning til å tegne fast kraftprisavtale med oss. Du kan selv velge om du vil ha en kort- eller langsiktig avtale. SØRFOLD KRAFTLAG INSTALLASJON Våre dyktige elektrikere utfører alt av el.installasjoner i privat- og næringsbygg. Har du behov for elektriker? Ta kontakt med oss for tilbud på: tlf eller e-post: SPAR PÅ STRØMMEN KJØP TOSHIBA VARMEPUMPE * Sørfold Kraftlag er godkjent av ENOVA og har montert TOSHIBA varmepumper i hele Salten med gode referanser. * Våre varmepumpemontører Kåre Fylling og Svein Gunnar Fjelde kommer gjerne hjem til deg for en uforpliktende presentasjon av produktene, plassering, lønnsomhetskalkyle og pristilbud på montering Dersom du ønsker ytterligere informasjon kan du ta kontakt med oss: Tlf: web: e-post: Sørfold Menighetsblad 11

12 Velkommen til gudstjeneste APRIL 05. april. Palmesøndag Tekst: Joh 12, 1-13 Straumen, eldresenteret kl april. Skjærtorsdag Tekst: Matt 26, Røsvik kirke, kl april. Langfredag Tekst: Matt 27, (62-66) Mørsvikbotn kapell, kl april.1. Påskedag Tekst: Matt 28, 1-8 Røsvik kirke, kl Offer: Kirkens nødhjelp 13. april. 2. Påskedag Tekst: Luk 24, Mørsvikbotn kapell, kl Offer: Kirkens nødhjelp 19. april. 1. S. e. påske Tekst: Joh 20, Hestvik skole, kl Offer: Kirkens nødhjelp MAI 03. mai. 3. s. e. påske Straumen, Rådhussalen, kl Samtalegudstjeneste Offer: KFUK/KFUM 10. mai. 4. S. e. påske Mørsvikbotn kapell, kl Samtalegudstjeneste Offer: KFUK/KFUM 17. mai. Grunnlovsdag Tekst: Jer 29, 11-14a Røsvik kirke, kl Offer: Redd Barna 24. mai. 6. S. e. påske Tekst: Joh 15, 26-16,4a Helland kapell kl mai. 1. Pinsedag Røsvik kirke kl Konfirmasjon Offer: Menighetens arbeid 26. april. 2. S. e. påske Tekst: Joh 10, Røsvik kirke, kl Offer: Kirkens nødhjelp 12 Sørfold Menighetsblad

13 JUNI 01. juni. 2. Pinsedag Mørsvikbotn kapell, kl Konfirmasjon Offer: Menighetens arbeid 07. juni. Treenighetssøndag Tekst: Joh. 3, 1-15 Røsvik kirke, kl Offer: Kirkens bymisjon i Bodø 14. juni. 2. S. e. pinse Tekst: Luk 16, Hestvik skole, kl Offer: Misjonsprosjekt i Equador 21. juni 3.s.e.pinse Tekst; Luk 14, Rørstad kirke, kl 1200 Offer til Rørstad kirke 28. juni. 4. S. e. Pinse Tekst: Luk 15, 1-10 Mørsvikbotn kapell, kl Offer: Viken senter i Bardu JULI 5. juli. 5. s. e. Pinse Tekst: Jak 4, Røsvik kirke, kl Offer: Kirkelig utdanningssenter i Tromsø 12. juli. 6. s. e. pinse Tekst: Luk 5, 1-11 Mørsvikbotn kapell, kl Offer: Kirkens bymisjon i Bodø 19. juli. 7. s. e. pinse Tekst: Matt 5, (25-26) Rørstad kirke, kl Offer: Rørstad kirke 26. juli. 8. s. e. pinse Tekst: Mark 8, 1-9 Røsvik kirke kl 1100 Offer: Kirkens SoS Trenger du en å snakke med Vi kommer gjerne på besøk ta kontakt! Presten Diakoniarbeideren Sørfold Menighetsblad 13

14 sørfold kommune informerer Hamsun i ord, toner og bilder Alle over 60 bør merke seg datoen 19. mai. Da kommer den kjente skuespillerinnen Henny Moan til Sørfold. Sammen med sopranen Åse Helen Krystad og Sveinar Aase på flygel vil hun presentere Hamsun i ord, toner og bilder. Den kulturelle spaserstokken Fra før av har skolene sin statlige ordning som sikrer elevene påfyll av profesjonell kultur og kunst. Den heter Den kulturelle skolesekken. Nå har seniorene fått en tilsvarende mulighet, som har fått navnet Den kulturelle spaserstokken. Kultursamarbeidet i Salten, der Sørfold er med, har fått 14 Sørfold Menighetsblad midler til å gjennomføre en turné som består av en konsert og en utstilling. Den skal innom alle kommunene i Salten, fra Meløy til Steigen, og kommer til Rådhussalen tirsdag 19. mai kl Det settes opp buss fra Styrkesnes/Mørsvik, og i tillegg kjører kommunens aktivitetsbuss sin vanlige rute fra Kvarv/Nordfjord og Røsvik. Vi tar utgangspunkt i tirsdagsarrangementet på Bakeriet og utvider det i anledning denne begivenheten. Detaljer om busstider og påmelding kommer i kulturkalenderen for mai/juni. Hamsunjubileum I år er det 150 år siden Knut Hamsuns fødsel. Dette blir markert i hele landet, ikke minst i Hamarøy der Hamsunsenteret åpnes i august. Også i resten av Salten legges det opp til arrangementer som er inspirert av Hamsuns forfatterskap, blant annet med en felleskonsert for alle kulturskolene utpå høsten. Men første handler det altså om turnéen «Hamsun i ord, toner og bilder». Førsteutgaver Med temaet «kjærlighet» som rød tråd, vil publikum få oppleve en konsert med musikk som knyttes til Hamsun og opplesning/dramatisering fra Hamsuns bøker. Programmet består i tillegg av en utstilling av historiske gjenstander, bilder, førsteutgaver og lignende knyttet til Hamsun. Utstillingen vises i vestibylen Henny Moan, opprinnelig fra Finnmark, er kjent fra en rekke roller i teater, film og TV. Hun medvirket bl.a. i Benoni og Rosa. Tirsd. 19. mai kommer hun til Sørfold. (Foto: Jonas Rein Seehuus.)

15 Åse Helen Krystad, sopran, er fra Flakstad i Lofoten og har hatt mange roller på Den Norske Opera. Hun har også vært med på flere konserter i Sørfold tidligere, og har ofte samarbeidet med Sveinar Aase (også på bildet) ved pianoet. Sistnevnte er distriktsmusiker i Sørfold. Du møter disse to kunstnerne sammen med Henny Moan i konserten «Hamsun i ord og toner» i Rådhussalen 19. mai kl (Foto: Nadia Norskott.) på Rådhuset i tilknytning til konserten, og den er et samarbeid mellom Salten Kultursamarbeid og Salten Museum. Etter konserten blir det anledning til å kjøpe middag i kantinen, før bussene returnerer. Bakeriet Tirsdag 19. mai er fra før av satt av til et av de faste arrangementene på Bakeriet på Straumen. Dette går som oppsatt, med kåseri om stedsnavn i Sørfold v/ Torleif Engan kl Etter litt tid med hyggelig samvær og kaffe/ vafler går bussene opp til Rådhuset, der konserten starter kl Populært tilbud Tirsdagene på Bakeriet har slått godt an. Folk ser ut til å hygge seg, og aktivitetsbussen blir benyttet av stadig flere. Gode hjelpere i lag og foreninger sørger for vafler, kaffe og praktisk tilrettelegging. Sørfold kommune og styret for Bakeriet vil rette en varm takk til disse. Siden oppstarten i februar har følgende foreninger stilt opp som arrangører: Eldres Venner, Tørfjorden Sanitetsforening, Pensjonistforeningen ved Elkem Salten, Sørfold Helsesportslag og Røde Kors i Nordfjord. Vi håper det blir like lett å få arrangører i fortsettelsen som det har vært til nå. Siste gang før sommerferien er 2. juni, men tilbudet starter opp igjen i august/september. Informasjon om opplegget og bussen: Velkommen til Bakeriet annnenhver tirsdag, åpent kl : Tirsd kl : Marie Zakariassen leser egne og andres fortellinger. Tirsd kl Lunsjkonsert med kulturskoleelever Tirsd kl Torleif Engan kåserer om stedsnavn i Sørfold. NB! «Hamsun i ord, toner og bilder» kl i Rådhussalen, se artikkel. Tirsd kl Lunsjkonsert med John Kristian Karlsen og visning av Kvantolandbilder v/ Finn Rønnebu fra Salten Museum. Sørfold Menighetsblad 15 sørfold kommune informerer

16 sørfold kommune informerer Husflidsverksted for eldre Fra tilskuddsordningen Den kulturelle spaserstokken har Sørfold kommune fått midler til å gjennomføre samlinger med husflidsaktivitet for eldre, i samarbeid med husflidslagene. Det vil bli samlinger til høsten både på Nordsida og på Straumen, og etter planen skal disse munne ut i en eller flere salgsutstillinger nærmere jul, enten alene eller som innslag på andre julemesser i samråd med arrangørene for disse. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om opplegget for husflidssamlingene etter sommerferien. 16 Sørfold Menighetsblad Servicekontoret har åpnet Rådhuset har fått nytt inngangsparti, med nytt venteareal for legekontoret og servicekontor rett innenfor hovedinngangen. Fra september i år vil også NAV Sørfold være i full drift med trygd, aetetat og sosialtjeneste som et samlet tilbud. Etter en byggeperiode med provisoriske løsninger for inngang og parkering, kan Sørfold kommune ønske sine innbyggere velkommen til det nye servicekontoret. Det er godt synlig til venstre like innenfor hovedinngangen. Der kan du henvende deg uansett hva slags ærend du har til de kommunale kontorene, og du trenger ikke å vite hvem som har ansvaret for hva. Servicevertene vil hjelpe deg så langt de kan, men hvis du vil snakke med

17 en saksbehandler vil de undersøke om vedkommende er til stede eller ordne avtale, slik at du slipper å gå bomtur. Telefonnummeret til Sørfold kommune er som før: Ombygging ved NAV Men ombyggingen på Rådhuset er ikke ferdig. Nå er det NAV som står for tur, og vi er inne i en periode med «unntakstilstand» for disse kontorene. Servicen blir opprettholdt, men enkelte dager vil NAV holde stengt. Dette vil bli annonsert i dagspressen. Onsdag 2. september er åpningsdag etter ombyggingen, og da med alle brikker i NAV på plass. Forkortelsen NAV står for Ny arbeids- og velferdsforvaltning, og omfatter trygd, aetat og sosialtjeneste. sørfold kommune informerer Til tjeneste! Disse møter du på servicekontoret på Rådhuset. F.v. Lillian Martinussen, Gerd Pedersen, Kurt P. Hjelvik, Anne Buvik og Bente Storåker. (Foto: Sørfold kommune/steinar Strand.) Sørfold Menighetsblad 17

18 Kirkelige handlinger Døpte i Røsvik kirke Mia Melissa Pettersen Mali Øysteindatter Ellingsen Mariel Schei Hjelvik Madeleine Celine Leirvik Nyquist Ronja Elvebakk Helland Frida Dervola Vollan Foto: Leif Strømdal. Døde Jørgen Ivar Movik f d Hans Ragnvall Mikal Hanssen, Fauske f d Magnus Peder Johan Pedersen, f d Arne Olsen Valjord f d Karoline Johanne Fredriksen f d Grethe Terese Eriksson, Tverlandet f d Dorothy Skog f d John Peder Arntzen f d Helen Petrine Ørnes, Fauske f d Eilif Andreas Hansen, Leknes f d Hilmar Johan Olsen f d Åshild Marie Johansen f d Torbjørn Kåre Thorstensen f d , gr.l i Narvik Lovise Birgithe Pedersen f d Aud Johanne Lilleløkken f d , gr.l. i Steinkjer Katarina Arvida Johansen f d Sørfold Menighetsblad

19 Sørfold Menighetsblad 19

20 Ønsker du kontakt med oss? Kontoret finner du i Straumen sentrum. Vår postadresse er: Postboks 26, 8232 Straumen. Vår åpningstid er fra mandag til fredag fra kl Onsdag stengt. Kontorets telefoner: Sokneprestens kontor: Kirkevergens kontor: Diakoniarbeider: Organist: E-post E-post E-post Webadresse:...www.kirken.sorfold.no Telefaks kirkekontoret: Boligtelefoner: Sokneprest Bård Valle: Kirkeverge/menighetsekr. Mariann Strømdal Organist Piotr Repnik Diakoniarbeider Ingrid Santi tlf.: / Kirketjener/graver Jann Wiik tlf.: Kirketjener/graver Steinar Johansen: Menighetsrådet/fellesrådets medlemmer: Halvdan Haug, Straumen, leder Janne Myhr Bjørknes, Kines, nestleder Lisbeth Eidissen, Røsvik Erling Horndal, Mørsvikbotn Jan Åsmund Nilsen, Røsvik Torill Linde, Evjen Varamedlemmer; Kari Mette N. Johnsen, Joar Bjørnådal, Karin Larsen, Svein Pedersen og Kari Reinvik 20 Sørfold Menighetsblad Ansvarlig utgiver av menighetsbladet: Sørfold menighetsråd Bankgiro for Sørfold Menighetsblad:

21 Sørfold Menighetsblad 21

22 Arbeidsstua på Vaffelhjørnet Vi hadde så lyst til å reklamere for Arbeidsstua for barn som vi har på Vaffelhjørnet på Straumen. Menigheten med diakoniarbeider Ingrid har sammen med gode hjelpere fra Husflidslaget på Straumen hatt arbeidsstue for barn på vaffelhjørnet en gang i måneden gjennom vinteren. Tiltaket er gratis for barna. Det er viktig å bringe videre håndarbeidstradisjonene og det er fint å gjøre ting sammen, og voksne og barna. Dessuten er det fint å møte barna som er ivrige på å lage ting med hendene. Som avslutning på kvelden spiser vi kveldsmat sammen, og det er svært populært å leke hviskeleken sammen med de voksne mens vi prater om løst og fast rundt bordet. Voksne medarbeidere etterlyses! La oss slippe å legge ned dette populære tiltaket. Vi trenger flere godt voksne som kan bidra. Ta kontakt med oss! Diakoniarbeider Ingrid er den holder arbeidsstua i gang. Her viser hun hvordan en snor skal hekles, og det skal bli et smykke av resultatet. (Alle fotos: Mariann Strømdal.) 22 Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON INFORMASJON Nr. 1 2014 Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Blankpusset salmeskatt Side 3 Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 God påske! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer