ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG OCPROPERTY HDCGRADH \* MERGEFORMAT INFO TIL ENTREPRENØRER, VER 1.00 Lokasjon: <Root>\ SIDE 1 AV 33

2 1 INNHOLD 1 INNHOLD INNLEDNING GRUNNLAGSOPPLYSNINGER FOR IDRETTSLAGET ORGANISERING ORGANISASJONSKART HOVEDSTYRET GRUPPESTYRER AMINISTRATIVT MØTER SAKER FOKUSOMRÅDER POLITIATTESTER DUGNASINNSATS RAPPORTER FRA GRUPPER TURNGRUPPA: SKIGRUPPA FOTBALLGRUPPA HÅNDBALLGRUPPA ORIENTERING SPORTSLIG UTVALG MARKED MARKEDSUTVALGET GRASROTANDELEN SALG AV TOALETTRULLER OG TØRKERULLER MOBILINNSAMLING BINGOAUTOMATER STOKKEDRESS DRIFT AV FOLKEBADET ANLEGG UTFØRT VEDLIKEHOLD PÅGÅENDE OG FERDIGSTILTE PROSJEKTER / PLANER:...20 SIDE 2 AV 33

3 9.3 UTLEIE ØKONOMI LOKALE AKTIVITETS MIDLER ARRANGEMENTER EIERINTERESSER STOKKE IL ARENA AS ANSTAR MEDLEMMER MEDLEMSTALL FORDELT PR GRUPPE TREND MEDLEMSUTVIKLING UTMERKELSER: AVSLUTNING SIDE 3 AV 33

4 2 INNLEDNING Årsberetningen gir et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Hovedstyrets årsberetning gir et overordnet bilde. Mer detaljer finnes i gruppenes egne årsberetninger. Hovedårsberetningen sammen med regnskapet og gruppenes beretninger gir et godt bilde av vår aktivitet og økonomiske status. Stokke IL er et fleridrettslag med ca 1200 medlemmer fordelt på 5 grupper. Dette gjør oss til et av de største idrettslagene i Vestfold. Med så mange medlemmer settes det store krav til struktur og kontroll for å behandle våre medlemmer med den respekt og redelighet som kreves. Dette har vært i fokus i en rekke år, også i For at medlemmer, tillitsvalgte og foreldre/foresatte skal kunne få en så god som mulig informasjon om hvordan Stokke IL fungerer har vi over flere år benyttet hjemmesider, e- post, sms og Facebook som viktige informasjonskanaler. Våre medlemmer skal finne all informasjon på våre hjemmesider: har vært et år med høy aktivitet og god økonomisk styring i alle grupper. SIDE 4 AV 33

5 3 GRUNNLAGSOPPLYSNINGER FOR IDRETTSLAGET Navn: Stokke Idrettslag Stiftet: 15. januar 1931 Idrett: Fleridrettslag Postadresse: Postboks 89 E-postadresse: Bankkonto: Bankforbindelse: DnB Internettadresse: Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: (Stokke IL) (Stokke IL Fotball) (Stokke IL ski) Anleggsadresse: Storås Telefon: Se nettsiden Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/nif: Registrert tilknytning til Vestfold idrettskrets Registrert tilknytning til Stokke idrettsråd Registrert tilknytning til forbund: - Norges fotballforbund - Norges håndballforbund - Norges skiforbund - Norges orienteringsforbund - Norges turnforbund - Norges friidrettsforbund Registrert tilknytning til: - Vestfold fotballkrets - Vestfold håndballkrets - Vestfold og Telemark skikrets - Vestfold o-krets - Vestfold turnkrets - Vestfold friidretskrets Klubbnummer i NIFs medlemsregister: Håndball Fotball Turn Ski Orientering Friidrett Årsmøtemåned: KL GR GR GR GR GR GR Mars SIDE 5 AV 33

6 4 ORGANISERING 4.1 ORGANISASJONSKART Hovedstyret Leder Nestleder Kasserer Leder fotball Sekretær Leder håndball Anleggsleder Leder orientering Sportsligleder Leder turn Markedsleder Leder ski Styremedlem 1 Styremedlem 2 SIDE 6 AV 33

7 4.2 HOVEDSTYRET Rolle Navn Leder Anne Liv Kaarstad Lie Nestleder Øystein Gjennestad Kasserer Inger Johanne Rasmussen Sekretær Guro Gjein Olborg Styremedlem Janne Laksekjønn* Styremedlem Egil berli-johnsen Sportslig koordinator Maria Eriksen Markedskoordinator Erik Marheim Anleggsleder Hans Petter Korsane Gruppeleder fotball Anette Steinbraathen Gruppeleder håndball Svein Fure Larsen Gruppeleder turn Astrid Langeby Kolbekk Gruppeleder ski Edvard Gundersen Gruppeleder orientering Arne Kristensen Varamedlem Egil Andersen Varamedlem Grethe Lervik *Janne Laksekjønn har hatt ansvaret for politiattester i Stokke IL. Web- og dataansvarlig: Revisor Thomas Revetal Kolbekk Revisor Circelen Stokke AS KOMITEER Hedersmerkekomiteen: Kontrollutvalg: Valgkomiteen: Hans Gundersen Kari Alsterberg Frode Stendahl Roy Martin Skjelbred Margaretha Brynhildsen(orientering) Marit Flaatnes(fotball) Morten Stein(turn) Gustav Stavang(håndball) Jon Arne Opstad(ski) SIDE 7 AV 33

8 4.2.2 REPRESENTASJON Representanter til Stokke Idrettsrådets årsmøte: Representanter til Idrettskretsens Ting: Hans Martin Bærefjell Inger Johanne Ihle Rasmussen Arne Kristensen Øystein Gjennestad 4.3 GRUPPESTYRER HÅNDBALLGRUPPA Verv Navn Leder Svein Fure Larsen Nestleder Reidun Almås Kasserer Valery Peggy Korsvik Sekretær Trude H. Didriksen Styremedlem Vibeke B. Kværhellen Styremedlem Merete Westberg Sportsligleder Monica Johansen Markedsleder N/A Anleggsleder N/A Dommerkontakt Gustav Stavang* AMD/Styremedlem Tor Edvard Strand Webansvarlig/ Espen Furuheim Johansen Styremedlem *Dommerkontakten er frivillig styremedlem. Har ingen stemmerett SKIGRUPPA Verv Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportsligleder Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Grete Hangerhagen Jarle Skaug Tom Horntvedt Willy Andersen Egil M. Gjelsås Magne Abrahamsen FOTBALLGRUPPA Verv Navn SIDE 8 AV 33

9 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem/ webansvarlig Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem/ Leder Arrangementkomiteen Sportsligleder Markedsleder Anleggsleder Roar Flaatnes Anette Steinbråten Lars Hangerhagen Siw Anholt Jan Nørgaard Sigrun Meyer Helle Eia Skjelbred Charlotte Moland Sigrun Meyer Øystein Davidsen Roar Flaatnes N/A ORIENTERINGSGRUPPA Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportsligleder Markedsleder Anleggsleder Tur-O kontakt Navn Arne Kristensen Kenneth Dybvik Ragnar Berg Hans Petter Bettum Bjørnar Olsrød Kenneth Dybvik Lars Martin Gjein Ragnar N. Berg TURNGRUPPA Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Økonomisk leder Sportsligleder Styremedlem Styremedlem Anleggsleder Navn Astrid L. Kolbekk Morten Stein Aili Samuelsen Tove Revetal Wenche Havnås Lill Bærefjell Inger Lise Dahl Viktoria Macleoud Ida Hellevammen N/A SIDE 9 AV 33

10 SIDE 10 AV 33

11 5 AMINISTRATIVT 5.1 MØTER Det har i perioden vært avholdt 7 møter i Arbeidsutvalget og 9 Hovedstyremøter. Styret har behandlet 15 saker til behandling og gjennomført ett ekstraordinært årsmøte i løpet av Styret har en rekke orienteringssaker som er rullerende saker. Det er holdt felles styremøte for alle styrene og felles AU-møte for alle AU-ene. Endel av AU møtene var temabasert. 5.2 SAKER Det har vært ett år med flere spennende saker. Noen av dem er vi ferdige med og andre skal vi fortsette å jobbe i Hovedstyret, AU og gruppestyrene er preget av god lagånd, og styrenes medlemmer har bidratt og jobbet til beste for idrettslaget. Årets styremedlemmer har vært flinke til å engasjere seg og bidra. Av saker vi har jobbet med i 2014 kan nevnes: Utformet Stokke ILs visjon: Idrettsglede, felleskap og utfordringer! Deltakelse på Stokkedagene Oppussing av kantina Drift av folkebadet Utarbeiding av kriterier for anleggsfond Blankpolering av avtalen med Stokke Sport Stokkedress Politiattester Ny hovedbane SIDE 11 AV 33

12 5.3 FOKUSOMRÅDER Fokusområde Avtaler med Stokke kommune. Avklaring av eiendomsgrenser og fellesbruk av arealer, samt ny hovedbane og parkering. Oppfølging og fokus på barneidrettsbestemmelser og rettigheter Status I forbindelse med utvidelse av ungdomsskolen er kommunen i dialog med Stokke IL for avklaring av eiendomsgrenser og sambruk av baner. Ved å legge kunstgress på hovedbanen(søknad inne med lånegaranti fra Stokke kommune) er vi i dialog om løpebane evt. Nærmiljøanlegg som tillegg. Fokuset på barneidrett og gode holdninger blant våre tillitsvalgte er en kontinuerlig prosess som må være på agendaen hele tiden. Visjon verdier - mål Stokke ILs visjon er oppnådd enighet om i Vi er et breddeidrettslag med idrettsglede, felleskap og utfordringer! Visjonen er knyttet sammen med egne sportslige mål. Veien videre i 2015 blir å knytte verdier Samarbeid på tvers av grupper for å utnytte hverandres styrker. Vi har gjennomført 2 allstyremøter. I juni var tema å lande en visjon for Stokke IL, samt å dele kunnskap på tvers etter roller. I november inviterte vi Vestfold Idrettskrets for foredrag om hvordan drive styrearbeidet smart. Kriterier og vedtekter for anleggsfond Det ble vedtatt på årsmøtet 2013 at overskudd fra salg av klubbhuset settes i et anleggsfond. Kriterier og vedtekter for fondet har vært til høring i gruppene og legges fram som sak til årsmøtet HMS førstehjelp og livredning Kompetanseheving To av styrets medlemmer har vært på kurs i HMS for idrettslag. Vi har fulgt opp med å bedre rutiner for livredningskurs for ansatte ved Folkebadet og bytte av batterier i hjertestarterne. Dette arbeidet må fortsettes. De siste årene har vi hatt fokus på kompetanseheving både sportslig og administrativt. Kursdeltagelsen angående lederkurs for ungdom kan økes. Vi bør fortsette fokus på trenerkurs for trenere. 5.4 POLITIATTESTER I 2014 har dette gått greit. Alle gruppene er med å ta dette viktige ansvaret og det følges opp på hovedstyremøter. Alt er pr dato ajour på dette området. Det er kun Janne Laksekjønn som har ansvar med å innhente attester i Stokke IL. SIDE 12 AV 33

13 Oversikt over trenere med politiattest(2013-tall) Statistikk Damer Herrer Politiattest Søknad Ikke Gruppe Status sendt levert Fotball Ok Håndball Ok Ski Ok Orientering Ok Turn Ok Totalt DUGNASINNSATS Idrettslager er en frivillig organisasjon som er drevet av og for medlemmer og er avhengig av dugnadsinnsats fra våre medlemmer for å kunne opprettholde aktiviteter, økonomi og utvikling og vedlikehold av våre anlegg. Det er en betydelig mengde timer som legges ned hvert år for å nå de målene som er satt og for å gi medlemmer og innbyggere i Stokke kommune det tilbudet som fortjenes. Legge inn oversikt over tillitsvalgte Kjønn Administrative verv Sportslige Timer (adm, sportslig, pr gruppe, totalt) Dette er nytt av året... Merknad [HMB1]: Venter tilbakemelding fra gruppene. Frsit satt til 17. feb SIDE 13 AV 33

14 6 RAPPORTER FRA GRUPPER Det er i gruppene det meste av aktiviteten i Stokke Idrettslag skjer. Utførlig rapport fra gruppenes aktiviteter finnes i gruppenes årsberetninger. Nedenfor følger derfor kun en kort oppsummering. 6.1 TURNGRUPPA: Merknad [HMB2]: Ok Turngruppa hadde i totalt 409 aktive i Dette er en reduksjon på 37 medlemmer sammenlignet med i fjor. Vi ser at nedgangen i all hovedsak gjelder antall aktive voksne kvinnner. De yngst barnepartiene ser er større i 2013 sammenlignet med i 2012, og vi ser at antall aktive gutter er stabil høyt sammenlignet med de ti siste årene. Turnstyret jobber stadig for å få em god og stabil instruktørgruppe, og har i dag en rekke solide unge instruktører fra Troppen. Det er vi godt fornøyd med. Vi har i 2013 hatt problemer med å gi Troppen instruktører som gir riktig og stabil læring. Turnstyret ser dette som vår hovedutfordring. Turngruppa var også i år med på et prosjekt i regi av fylkeskommunen med innsats for å få inaktive barn og unge i mer aktivitet, og vi har i denne sammenhengen et godt samarbeid med Stokke Kommune. Arrangementer i 2013 har vært Turnsportens dag, Førjulsmoro, samt klubbmesterskap. Stokke IL hadde med 46 deltakere Gymnastikkfestivalen som denne gang ble holdt på Larvik Arena. Turnskolene og Foreldre & Barn har hatt akedag i Moa med servering av pølser og saft. Styrets satsingsområde har vært knyttet til utdanning av instruktører, rekruttere instruktører, samt rekruttering generelt og spesielt i ungdomsgruppen. Styret har også vært aktive i Norges gymnastikk- og turnforbud samt i Vestfold krets. Av inntektsgivende aktivitet har Turngruppa satset på utkjøring av toalett-/kjøkkenpapir. Merknad [HMB3]: Venter 6.2 SKIGRUPPA Aktiviteten i 2012 var uten de helt store svingningene. Årets utøver ble Marte Skaug, som hadde mange gode nasjonale plasseringer med en 10. plass som beste. I kretsmesterskapene for Telemark Vestfold skikrets ble fordelingen 6 gull, 15 sølv og 2 bronse. Vi arrangerte KM i klassisk for skiløperne. For de yngste fortsatte Telenorkarusellen og onsdagsrennene. Det 28. Moaløpet hadde også i år meget god deltagelse med 333 fullførte. Snøproduksjonen for vinteren 2013 var meget god og løypene i Storås var operative fra 10. desember SIDE 14 AV 33

15 Merknad [HMB4]: Venter 6.3 FOTBALLGRUPPA Fotballgruppa har gjennomført 6 styremøter, samt noen planleggingsmøter i forbindelse med TINE fotballskole og Sandarcupen. Fotballen har hatt et bra år både økonomisk og sportslig. Fotballgruppa har ved utgangen av året 408 medlemmer. Vi har hatt 2 lag med i seriesystemet på i gutteklassene 13 år, 14 år og 15/16 år samt et samarbeidslag med Vear på juniorlaget. Gutter 14 år (1998) kvalifiserte seg til interkrets spill i vårsesongen, dette resulterte i et tøft kampprogram mot de beste laga i Vestfold, Telemark og Buskerud i høstsesongen. Laget gjorde det veldig bra og kom på 2.plass kun ett poeng bak vinnerlaget. Det er også stor aktivitet i jenteklassene og det var gledelig at Stokke igjen kunne spille 11 er fotball i aldergruppen 13/14 år i seriesystemet. Vi har hatt spillere som Helene Birkelund Lervik, Didrik Didriksen, Lasse Nørgaard, Ola Thomas, Aden Issak Abdikafar, Kasper Markussen og Sabawon Shamohammed som har representert Stokke på by og kretslag i år. Videre har vi hatt lag som har representert idrettslaget i cuper og turneringer. Å få til sosiale aktiviteter utenom ordinær trening og kamp har vært et hovedmål. Det bør nevnes aktivitetsturneringer for de yngste lagene, og deltagelse i Sandar Cup, Dana Cup og Bø Cup for de litt eldre lagene. A-laget fikk problemer med poengsanking i høstsesongen og klarte ikke å beholde plassen i 4. divisjon. De skal spille i 5. divisjon neste sesong. Vi håper spillerne støtter opp om hverandre og ønsker å fortsette med seniorfotball i Stokke til neste år. Merknad [HMB5]: Venter 6.4 HÅNDBALLGRUPPA Håndballgruppa har 15 lag denne sesongen (2012). Styret har avholdt 11 styremøter og to trenermøter. Dette året har økonomi vært den viktigste styresaken og fokusområde. Etter en innstramming midt i året, kom gruppa godt ut av det i forhold til utgangspunktet. Andre saker som har vært behandlet er blant annet 17. mai-arrangement, sponsorinntekter, ulike dugnadsarrangement og hvordan utnytte trenerressurser. Håndballgruppa er fornøyd med ulike turneringer. Kretsen har gjort et godt grunnarbeid og vi får gode inntekter. For 2013-sesongen skal gruppa ha mer fokus på kreative måter å skaffe sponsorinntekter på. Årsmøtet ble avholdt 6. februar med 37 stemmeberettigede til stede. Merknad [HMB6]: Ok 6.5 ORIENTERING O-gruppa har avholdt 5 styremøter. Medlemsmassen er økende: 5-dobling siden 2005 og bra økning siste året. Camp Stokke med 275 deltakere og Midtsommerløpene med over 800 starter i løpet av 2 dager var årets viktigste inntektskilder og største dugnad. Det ble i 2013 arrangert 4 terminfestede o-løp (vårcup, nattcup og 2-dagers Midtsommerløp), 17 treningsløp, 2 gate-o-løp og klubbmesterskap. Økonomisk gikk 2013 i minus. Dette skyldes hovedsaklig utgifter til kart over Storås (nytt sprintkart og vanlig kart). For øvrig ble revidert kart over Husumåsen godkjent og nytt sprint kart over Gjennestad utarbeidet. Kart over Feenskogen og Ramsum er under arbeid. Et større innkjøp av o-tøy i klubbfarger ble gjort på slutten av året. SIDE 15 AV 33

16 Utenom o-sesongen var det fellestrening fra Bokemoa skole hver onsdag. I o-sesongen ble det registrert 490 starter av Stokke-løpere på 66 løp (tall fra Eventor) en økning i antall starter på 80 % fra I tillegg kommer starter i internasjonale løp. Vi har dessuten hatt deltakelse på MOT TV-samlinger i regi av Vestfold og Telemark o-krets, Hovedløp/O-landsleir og O-troll-leir. En vellykket klubbtur til Sarpsborg i september fremheves også. Av resultater må gullmedalje og kretsmesterskap til Erik Haug i KM lang, klasse H21 nevnes spesielt. I tillegg fikk Bjørnar Olsrød bronsemedalje i KM sprint, klasse H21. Salget av tur-o-konvolutter (i 2013 med poster i Storås, Husumåsen, Holtemyra og Fossnes) gikk noe ned fra 2012 til Til gjengjeld har vi hatt bra oppslutning og interesse for tur-o-quiz for skolene på våren og grønne turer i samarbeid med Frisklivssentralen i kommunen på høsten. O-gruppa har økt markedsføringen av aktivitetene i Dette vil vi fortsette med i tillegg til andre aktiviteter for å øke oppslutningen ytterligere. SIDE 16 AV 33

17 7 SPORTSLIG UTVALG Samarbeid på det sportslige området har dessverre lidd under mangel på sportslig leder i hovedstyret. Leder har gjennom året arrangert 2 koordinerende møter hvor aktuelle tema er vært diskutert. Resultatet av disse møtene er tettere samarbeid rundt temakvelder og felles kurs. Etablering av et barneidrettstilbud kom opp på disse møtene og er videre behandlet i hovedstyret. SIDE 17 AV 33

18 8 MARKED 8.1 MARKEDSUTVALGET Det har vært avholdt et møte i markedsutvalget i Fokus har vært å fornye hovedsponsoravtale med DNB. Den nye avtalen tar sikte på en videreføring av den gamle avtalen og vil være gyldig Hovedsponsoravtalen med Stokke Sport er også fornyet og gjelder for nye 2 år. Denne avtalen inneholder også Puma avtalen som fotball- og håndballgruppa inngikk med Stokke sport i 2012 og utgår Sponsoravtalen med Vestfold elektrodiesel fornyet i 2013 for nye tre år. Brødavtalen med M. Marcussen ble reforhandlet i 2012 og er gyldig til GRASROTANDELEN I 2009 gjorde gruppene i Stokke IL, med god hjelp av utøvere og foreldre, en flott innsats for å knytte til seg spillemidler i Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen. Denne innsatsen har gitt gode inntekter (x,- kr) for Stokke IL i SALG AV TOALETTRULLER OG TØRKERULLER En del av inntektene til hovedlaget, håndball-, turn- og orienteringsgruppa kommer fra salg av toalett- og tørkeruller. Det er en abonnementsordning der våre kunder får tilkjørt sekker med toalett- og tørkepapir 4 ganger i året. Kundene kan endre bestillingen i forkant av utkjøringen. Det er god kvalitet og pris på papiret. Da vi kjøper rett fra produsenten tjener gruppene hardt tiltrengte penger pr sekk vi selger. Sekkene kjøres ut på dugnad. Vi trenger vanligvis 10 kjørere pr utkjøring og de holder som regel på i ca. 1 time. Inntektene fordeles som følger: Håndball 30%, Turn (inkl administrasjon) 40%, Orientering 20%, Hovedlaget 10%. 8.4 MOBILINNSAMLING Telenor og NIF samarbeider om innsamling av brukte mobiltelefoner. Vi har hatt innsamlingspunkter i Stokkehallen, Meny og Expert i Stokke. I 2013 fikk idrettslaget inn 7840 kr på denne avtalen. 8.5 BINGOAUTOMATER Vi har siden 2009 hatt en avtale med en bingo entreprenør i forbindelse med finansiering av kunstgressbane og løpende utgifter rundt dette. Denne avtalen har vi fornyet hvert år. SIDE 18 AV 33

19 I 2012 ble det inngått avtale med bingo entreprenør Egil Hesland AS. Bytte av entreprenør ble innvilget av Lotteritilsynet. Hittil i 2014 er det blitt utbetalt xxx,00kr). Merknad [HMB7]: Har vi fått noe nytt her? 8.6 STOKKEDRESS Det har vært felles prøvedager på dressene i vår og i høst. Vi selger nå den som er kjent som skidressen og resten av lageret med overtrekkdressen som gikk ut av produksjon iår. Skigruppa er den som står for det meste av salget da de andre gruppene har andre avtaler. 8.7 DRIFT AV FOLKEBADET Stokke tok i 2013 på seg ansvaret for drift av Folkebadet på Bokemoa skole. Etter ¾ driftsår har vi gjort oss noen erfaringer om hva som fungerer og ikke fungerer. Vi gjør noen justeringer for kommende år som gjør ay driften blir mer effektiv og avkastningen bedres noe. Vi får ,- kroner av Stokke kommune i støtte for å ta dette ansvaret. Vi har lønnede ansatte badevakter med godkjente livredningskurs. Disse kursene må fornyes hvert år. Samarbeidet med Stokke kommune ved Eiendomssjef, Rektor ved Bokemoa skole og Inger Lise Birkeland ved kulturkontoret er godt og avklaringer kan tas raskt. Statistikk fra første driftsår... sett inn fra fieln fra HP Merknad [HMB8]: Sett inn stattistikk SIDE 19 AV 33

20 9 ANLEGG ANLEGG 9.1 UTFØRT VEDLIKEHOLD O-KART: Mindre revisjoner er utført på diverse kart på dugnad spesielt Melsomkartet SKILØYPER Skigruppa har utført vedlikehold, oppkjøring og tilsyn av løyper iht. egen rapport sendt kommunen (avtale om driftsstøtte.) Denne avtalen ble sagt opp med virkning fra , det har derfor vært reforhandlinger i løpet av året for å få til en ny avtale. Det er også i år utført en del anleggsarbeider i Storåsområdet ifbm arbeidet med å bygge ny fire-felts motorvei. Miljøtunnelen over ny E-18 er ferdig, og arealet på oversiden blir ferdigstilt i løpet av Veidekke bruker deler av anlegget til brakkerigg etc. og «låner» også strøm, vann og avløp STOKKE IDRETTSPLASS Fotballgruppa har gjennomført vedlikehold av Stokke idrettsplass iht. egen rapport sendt kommunen (avtale om driftsstøtte.) Kunstgressbane Stokke IL Arena Det er utført løpende vedlikehold på kunstgressbanen. Ballfangernett langsetter banen er remontert pga feil på betong/fundamenter. 9.2 PÅGÅENDE OG FERDIGSTILTE PROSJEKTER / PLANER: SIDE 20 AV 33

21 9.2.1 SKATEANLEGG Velforeningens «skaterampe» på Stokke idrettsplass er helt ferdigstilt. Denne er plassert bak hovedtribune ved siden av skotthyll KLUBBHUS, STOKKE IDRETTSPLASS: Salg av klubbhuset ble gjennomført i første kvartal i OPPFØRING AV KALDTLAGER, I STORÅS (FOR LØYPEMASKIN OG UTSTYR): Oppført OMREGULERING AV SKIANLEGGET I STORÅS: I forbindelse med planlegging av rulleskiløype m.m. i Storås, kom det krav fra Stokke kommune om en omregulering av Storåsanlegget det er bare stadionområdet som er regulert i dag. Innsendt søknad om igangsetting av planarbeidet er godkjent i kommunen. Planarbeidet er påstartet, og høringsfristen går ut i andre halvdel av januar XXX O-KART XX BASISHALL, STOKKE IDRETTSPLASS: Turn jobber videre med å utrede mulighetene for en basishall. XX MELSOMBAKKEN: Merknad [HMB9]: Mer å legge til her? Her har SIL tidligere fått tildelt spillemidler, og var derfor pliktet til å vedlikeholde og forsikre anlegget. SIL har i 2013 fått tillatelse til å rive anlegget uten å måtte tilbakebetale spillemidler. Anslått kostnad for å rive er beregnet til. SIDE 21 AV 33

22 9.3 UTLEIE ARENAHUSET: Arenahuset, kongegapahuk og lavvoer har også vært leid ut noen ganger i løpet av året. SIL har også avholdt noen møter i Arenahuset i tillegg til skigruppas møter STORÅS OG STOKKE IDRETTSPLASS Ski og fotball (også SIL Arena) har leid ut anleggene sine til flere aktører ila sesongen. Skigruppa har videreført innkreving av parkeringsavgift i Storås. SIDE 22 AV 33

23 10 ØKONOMI(2013-TALL) Hovedstyret jobber kontinuerlig med løsninger for å bedre inntektsmulighetene i hele idrettslaget. Gruppene jobber bra i forhold til å bedre og stabilisere økonomien og inntektene i gruppene. Økonomien er god i hele idrettslaget og gruppene drives økonomisk forsvarlig. Håndballgruppa hadde et tungt år økonomisk i 2012, men med godt arbeid og kostnadskontroll fra styret i håndballgruppa har de snudd et underskudd til et betydelig overskudd. Hovedlaget fikk i år et overskudd på ,93 kr og endte med en egenkapital på ,85. For idrettslaget totalt ble det et overskudd på ,14 og en egenkapital på ,92. Det er viktig for Stokke IL å ha en sunn drift og opparbeide seg en egenkapital for å kunne ta fremtidige og nødvendige investeringer på anlegg. Merknad [HMB10]: Må oppdatere tallene nå de endelige foreligger Merknad [HMB11]: Inger JOhanne Merknad [HMB12]: HMB Merknad [HMB13]: HMB SIDE 23 AV 33

24 10.1 LOKALE AKTIVITETS MIDLER Stokke Idrettsråd har ansvaret for å fordele LAM midlene til idrettslagene i Stokke kommune. I år fikk Stokke IL tildelt: Objektive , år (1/3) , år (2/3) ,34 Fordelt på gruppene: - O-gruppa 9 456,53 - Fotballgruppa ,91 - Turngruppa ,65 - Håndball ,22 - Ski ,70 Subjektive: ,00 Besluttet å dele på 4 på HS møtet 12. november 2013: - O-gruppa 6 250,- - Fotballgruppa 6 250,- - Turngruppa 6 250,- - Håndball 6 250,- Totalt: , O-GRUPPA: Merknad [HMB14]: Ok LAM-midler tildelt i 2013 ble benyttet til deltakelse på Hovedløp/o-landsleir og til klubbtur TURNGRUPPA: Merknad [HMB15]: OK I 2013 fikk Stokke IL turngruppe tildelt kroner. Turngruppa er sårbar når det gjelder instruktører, og spesielt instruktører for troppen, og 7-12 åringene. Vi har satset på Troppen som kilde til instruktører, og prioriterer utdanningstilbud til gruppa innen ordinært budsjett. Vi trenger imidlertid forsterkede tiltak for å gi disse unge troppsturnerne ytterligere kompetanse i forhold til turnsporten og instruktørrollen. Vi ønsker derfor å rette et spesielt fokus på Troppen, år, gjennom tiltak som hever dem som turnere og som instruktører. Dette området er turngruppas største utfordring i 2013 SIDE 24 AV 33

25 Merknad [HMB16]: Venter FOTBALLGRUPPA Med tildelte LAM midler som fotballgruppa fikk tildelt i år for å fremme gode tiltak for barn og ungdom i aldersbestemte klasser arrangerte vi et besøk til Himalaya Park på Brunstad for de laga som ønsket dette som en sesongavslutning i aldersgruppen 6-12 år. Dette var meget populært. Merknad [HMB17]: Venter HÅNDBALLGRUPPA LAM- midler 2012 er brukt til oppstart av nye lag (baller, drakter mm), samt noe førstehjelpsutstyr SKIGRUPPA Skigruppa søkte ikke om subjektive midler for Venter på rapport for objektive Merknad [HMB18]: Ok Merknad [HMB19]: Venter på rapport SIDE 25 AV 33

26 11 ARRANGEMENTER De fleste arrangementene skjer i regi av gruppene. Og aktivitetsnivået er høyt i hele idrettslaget. Hovedstyret har i 2013 hatt ansvaret for 2 arrangementer. Stokkedagene juni. Gruppene samlet seg om dette. Stokkemarsjen Gymnastikkfestivalen i Vestfold samarbeid mellom Håndballgruppa og Turn Stokke IL Turn og Håndball, samt Stag Turn, samarbeidet om å gjennomføre Gymnastikkefestivalen juni. Arrangementet ble holdt i Arena Larvik med over 500 deltagere, og tilbakemeldingene var særdeles positive. Det samme kan sies om det økonomiske overskuddet på over kr. for hver av gruppene SIDE 26 AV 33

27 12 EIERINTERESSER Stokke IL har i enkelte sammenhenger inngått sammarbeid med andre idrettslag eller det er opprettet egne juridiske enheter fordi dette er mest gunstig for driften av Stokke IL. Nedenfor følger en kort oppsummering fra disse organisasjonene STOKKE IL ARENA AS Merknad [HMB20]: Ok Stokke IL eier 100 av aksjene i Stokke IL Arena AS. Stokke IL Arena AS har ansvaret for driften av kunstgressbanen Kunstgressbanen er utleid til Stokke IL Fotballgruppe for en periode på 10 år fra Stokke IL Arena AS har i 2013 måttet foreta større vedlikeholdsarbeider på nett og gjerder i tillegg til normale vedlikeholdskostnader, men har fortsatt god økonomi og har en bokført egenkapital på kr ,- pr Generalforsamlingen i Stokke IL Arena AS vil bli avholdt på hovedstyremøtet i mai/juni ANSTAR Merknad [HMB21]: Ok O-gruppa har videreført samarbeidet mellom Andebu, Stokke og Arnadal (ANSTAR) om innkjøp og bruk av felles arrangementsutstyr. Det har ikke blitt kjøpt inn nytt utstyr i 2013, og det har derfor heller ikke vært noen innbetaling til ANSTAR dette året. Aktiviteten er tilnærmet null dette må bedres slik at vi i alle fall får et regnskap på plass og avholdt et årsmøte. Felles utstyr i Anstar-samarbeidet er: 50 postenheter, 2 målenheter og 6 startenheter i tillegg til startdisplay, MTR4 og RTR2. SIDE 27 AV 33

28 13 MEDLEMMER Medlemstallet for Stokke IL har over en periode vært relativt stabilt og ser ut til å ha stabilisert seg rundt 1300 medlemmer. Variasjonen på de forskjellige alderstrinnene varier noe mer og kan nok være mer påvirket av bølger i forhold til skolekull. Fordelingen mellom kjønnene ser ut til å være stabil på ca 50% av hver MEDLEMSTALL FORDELT PR GRUPPE Alder/kjøn n Fotball Håndbal l Orienterin g Ski Tennis Turn Stokke IL Kvinne > Ukjent Mann > Ukjent Totalt TREND MEDLEMSUTVIKLING Alder/kjønn Kvinner > Ukjent Menn SIDE 28 AV 33

29 > Ukjent Totalt TREND MEDLEMSUTVIKLING KVINNER FORDELT PÅ ALDER Kvinne 1-5 år 6-12 år år år over 26 år Ukjent SIDE 29 AV 33

30 TREND MEDLEMSUTVIKLING MENN FORDELT PÅ ALDER: Mann 1-5 år 6-12 år år år over 26 år Ukjent SIDE 30 AV 33

31 Egenkapital TREND MEDLEMSUTVIKLING MENN VS KVINNER FORDELT PR ÅR: Kvinne 800 Mann Totalt Medlemsutvikling Stokke IL Fotball Hovedlaget Håndball Orientering Ski Skotthyll Tennis Turn SIDE 31 AV 33

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer