ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG OCPROPERTY HDCGRADH \* MERGEFORMAT INFO TIL ENTREPRENØRER, VER 1.00 Lokasjon: <Root>\ SIDE 1 AV 33

2 1 INNHOLD 1 INNHOLD INNLEDNING GRUNNLAGSOPPLYSNINGER FOR IDRETTSLAGET ORGANISERING ORGANISASJONSKART HOVEDSTYRET GRUPPESTYRER AMINISTRATIVT MØTER SAKER FOKUSOMRÅDER POLITIATTESTER DUGNASINNSATS RAPPORTER FRA GRUPPER TURNGRUPPA: SKIGRUPPA FOTBALLGRUPPA HÅNDBALLGRUPPA ORIENTERING SPORTSLIG UTVALG MARKED MARKEDSUTVALGET GRASROTANDELEN SALG AV TOALETTRULLER OG TØRKERULLER MOBILINNSAMLING BINGOAUTOMATER STOKKEDRESS DRIFT AV FOLKEBADET ANLEGG UTFØRT VEDLIKEHOLD PÅGÅENDE OG FERDIGSTILTE PROSJEKTER / PLANER:...20 SIDE 2 AV 33

3 9.3 UTLEIE ØKONOMI LOKALE AKTIVITETS MIDLER ARRANGEMENTER EIERINTERESSER STOKKE IL ARENA AS ANSTAR MEDLEMMER MEDLEMSTALL FORDELT PR GRUPPE TREND MEDLEMSUTVIKLING UTMERKELSER: AVSLUTNING SIDE 3 AV 33

4 2 INNLEDNING Årsberetningen gir et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Hovedstyrets årsberetning gir et overordnet bilde. Mer detaljer finnes i gruppenes egne årsberetninger. Hovedårsberetningen sammen med regnskapet og gruppenes beretninger gir et godt bilde av vår aktivitet og økonomiske status. Stokke IL er et fleridrettslag med ca 1200 medlemmer fordelt på 5 grupper. Dette gjør oss til et av de største idrettslagene i Vestfold. Med så mange medlemmer settes det store krav til struktur og kontroll for å behandle våre medlemmer med den respekt og redelighet som kreves. Dette har vært i fokus i en rekke år, også i For at medlemmer, tillitsvalgte og foreldre/foresatte skal kunne få en så god som mulig informasjon om hvordan Stokke IL fungerer har vi over flere år benyttet hjemmesider, e- post, sms og Facebook som viktige informasjonskanaler. Våre medlemmer skal finne all informasjon på våre hjemmesider: har vært et år med høy aktivitet og god økonomisk styring i alle grupper. SIDE 4 AV 33

5 3 GRUNNLAGSOPPLYSNINGER FOR IDRETTSLAGET Navn: Stokke Idrettslag Stiftet: 15. januar 1931 Idrett: Fleridrettslag Postadresse: Postboks 89 E-postadresse: Bankkonto: Bankforbindelse: DnB Internettadresse: Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: (Stokke IL) (Stokke IL Fotball) (Stokke IL ski) Anleggsadresse: Storås Telefon: Se nettsiden Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/nif: Registrert tilknytning til Vestfold idrettskrets Registrert tilknytning til Stokke idrettsråd Registrert tilknytning til forbund: - Norges fotballforbund - Norges håndballforbund - Norges skiforbund - Norges orienteringsforbund - Norges turnforbund - Norges friidrettsforbund Registrert tilknytning til: - Vestfold fotballkrets - Vestfold håndballkrets - Vestfold og Telemark skikrets - Vestfold o-krets - Vestfold turnkrets - Vestfold friidretskrets Klubbnummer i NIFs medlemsregister: Håndball Fotball Turn Ski Orientering Friidrett Årsmøtemåned: KL GR GR GR GR GR GR Mars SIDE 5 AV 33

6 4 ORGANISERING 4.1 ORGANISASJONSKART Hovedstyret Leder Nestleder Kasserer Leder fotball Sekretær Leder håndball Anleggsleder Leder orientering Sportsligleder Leder turn Markedsleder Leder ski Styremedlem 1 Styremedlem 2 SIDE 6 AV 33

7 4.2 HOVEDSTYRET Rolle Navn Leder Anne Liv Kaarstad Lie Nestleder Øystein Gjennestad Kasserer Inger Johanne Rasmussen Sekretær Guro Gjein Olborg Styremedlem Janne Laksekjønn* Styremedlem Egil berli-johnsen Sportslig koordinator Maria Eriksen Markedskoordinator Erik Marheim Anleggsleder Hans Petter Korsane Gruppeleder fotball Anette Steinbraathen Gruppeleder håndball Svein Fure Larsen Gruppeleder turn Astrid Langeby Kolbekk Gruppeleder ski Edvard Gundersen Gruppeleder orientering Arne Kristensen Varamedlem Egil Andersen Varamedlem Grethe Lervik *Janne Laksekjønn har hatt ansvaret for politiattester i Stokke IL. Web- og dataansvarlig: Revisor Thomas Revetal Kolbekk Revisor Circelen Stokke AS KOMITEER Hedersmerkekomiteen: Kontrollutvalg: Valgkomiteen: Hans Gundersen Kari Alsterberg Frode Stendahl Roy Martin Skjelbred Margaretha Brynhildsen(orientering) Marit Flaatnes(fotball) Morten Stein(turn) Gustav Stavang(håndball) Jon Arne Opstad(ski) SIDE 7 AV 33

8 4.2.2 REPRESENTASJON Representanter til Stokke Idrettsrådets årsmøte: Representanter til Idrettskretsens Ting: Hans Martin Bærefjell Inger Johanne Ihle Rasmussen Arne Kristensen Øystein Gjennestad 4.3 GRUPPESTYRER HÅNDBALLGRUPPA Verv Navn Leder Svein Fure Larsen Nestleder Reidun Almås Kasserer Valery Peggy Korsvik Sekretær Trude H. Didriksen Styremedlem Vibeke B. Kværhellen Styremedlem Merete Westberg Sportsligleder Monica Johansen Markedsleder N/A Anleggsleder N/A Dommerkontakt Gustav Stavang* AMD/Styremedlem Tor Edvard Strand Webansvarlig/ Espen Furuheim Johansen Styremedlem *Dommerkontakten er frivillig styremedlem. Har ingen stemmerett SKIGRUPPA Verv Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportsligleder Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Grete Hangerhagen Jarle Skaug Tom Horntvedt Willy Andersen Egil M. Gjelsås Magne Abrahamsen FOTBALLGRUPPA Verv Navn SIDE 8 AV 33

9 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem/ webansvarlig Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem/ Leder Arrangementkomiteen Sportsligleder Markedsleder Anleggsleder Roar Flaatnes Anette Steinbråten Lars Hangerhagen Siw Anholt Jan Nørgaard Sigrun Meyer Helle Eia Skjelbred Charlotte Moland Sigrun Meyer Øystein Davidsen Roar Flaatnes N/A ORIENTERINGSGRUPPA Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportsligleder Markedsleder Anleggsleder Tur-O kontakt Navn Arne Kristensen Kenneth Dybvik Ragnar Berg Hans Petter Bettum Bjørnar Olsrød Kenneth Dybvik Lars Martin Gjein Ragnar N. Berg TURNGRUPPA Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Økonomisk leder Sportsligleder Styremedlem Styremedlem Anleggsleder Navn Astrid L. Kolbekk Morten Stein Aili Samuelsen Tove Revetal Wenche Havnås Lill Bærefjell Inger Lise Dahl Viktoria Macleoud Ida Hellevammen N/A SIDE 9 AV 33

10 SIDE 10 AV 33

11 5 AMINISTRATIVT 5.1 MØTER Det har i perioden vært avholdt 7 møter i Arbeidsutvalget og 9 Hovedstyremøter. Styret har behandlet 15 saker til behandling og gjennomført ett ekstraordinært årsmøte i løpet av Styret har en rekke orienteringssaker som er rullerende saker. Det er holdt felles styremøte for alle styrene og felles AU-møte for alle AU-ene. Endel av AU møtene var temabasert. 5.2 SAKER Det har vært ett år med flere spennende saker. Noen av dem er vi ferdige med og andre skal vi fortsette å jobbe i Hovedstyret, AU og gruppestyrene er preget av god lagånd, og styrenes medlemmer har bidratt og jobbet til beste for idrettslaget. Årets styremedlemmer har vært flinke til å engasjere seg og bidra. Av saker vi har jobbet med i 2014 kan nevnes: Utformet Stokke ILs visjon: Idrettsglede, felleskap og utfordringer! Deltakelse på Stokkedagene Oppussing av kantina Drift av folkebadet Utarbeiding av kriterier for anleggsfond Blankpolering av avtalen med Stokke Sport Stokkedress Politiattester Ny hovedbane SIDE 11 AV 33

12 5.3 FOKUSOMRÅDER Fokusområde Avtaler med Stokke kommune. Avklaring av eiendomsgrenser og fellesbruk av arealer, samt ny hovedbane og parkering. Oppfølging og fokus på barneidrettsbestemmelser og rettigheter Status I forbindelse med utvidelse av ungdomsskolen er kommunen i dialog med Stokke IL for avklaring av eiendomsgrenser og sambruk av baner. Ved å legge kunstgress på hovedbanen(søknad inne med lånegaranti fra Stokke kommune) er vi i dialog om løpebane evt. Nærmiljøanlegg som tillegg. Fokuset på barneidrett og gode holdninger blant våre tillitsvalgte er en kontinuerlig prosess som må være på agendaen hele tiden. Visjon verdier - mål Stokke ILs visjon er oppnådd enighet om i Vi er et breddeidrettslag med idrettsglede, felleskap og utfordringer! Visjonen er knyttet sammen med egne sportslige mål. Veien videre i 2015 blir å knytte verdier Samarbeid på tvers av grupper for å utnytte hverandres styrker. Vi har gjennomført 2 allstyremøter. I juni var tema å lande en visjon for Stokke IL, samt å dele kunnskap på tvers etter roller. I november inviterte vi Vestfold Idrettskrets for foredrag om hvordan drive styrearbeidet smart. Kriterier og vedtekter for anleggsfond Det ble vedtatt på årsmøtet 2013 at overskudd fra salg av klubbhuset settes i et anleggsfond. Kriterier og vedtekter for fondet har vært til høring i gruppene og legges fram som sak til årsmøtet HMS førstehjelp og livredning Kompetanseheving To av styrets medlemmer har vært på kurs i HMS for idrettslag. Vi har fulgt opp med å bedre rutiner for livredningskurs for ansatte ved Folkebadet og bytte av batterier i hjertestarterne. Dette arbeidet må fortsettes. De siste årene har vi hatt fokus på kompetanseheving både sportslig og administrativt. Kursdeltagelsen angående lederkurs for ungdom kan økes. Vi bør fortsette fokus på trenerkurs for trenere. 5.4 POLITIATTESTER I 2014 har dette gått greit. Alle gruppene er med å ta dette viktige ansvaret og det følges opp på hovedstyremøter. Alt er pr dato ajour på dette området. Det er kun Janne Laksekjønn som har ansvar med å innhente attester i Stokke IL. SIDE 12 AV 33

13 Oversikt over trenere med politiattest(2013-tall) Statistikk Damer Herrer Politiattest Søknad Ikke Gruppe Status sendt levert Fotball Ok Håndball Ok Ski Ok Orientering Ok Turn Ok Totalt DUGNASINNSATS Idrettslager er en frivillig organisasjon som er drevet av og for medlemmer og er avhengig av dugnadsinnsats fra våre medlemmer for å kunne opprettholde aktiviteter, økonomi og utvikling og vedlikehold av våre anlegg. Det er en betydelig mengde timer som legges ned hvert år for å nå de målene som er satt og for å gi medlemmer og innbyggere i Stokke kommune det tilbudet som fortjenes. Legge inn oversikt over tillitsvalgte Kjønn Administrative verv Sportslige Timer (adm, sportslig, pr gruppe, totalt) Dette er nytt av året... Merknad [HMB1]: Venter tilbakemelding fra gruppene. Frsit satt til 17. feb SIDE 13 AV 33

14 6 RAPPORTER FRA GRUPPER Det er i gruppene det meste av aktiviteten i Stokke Idrettslag skjer. Utførlig rapport fra gruppenes aktiviteter finnes i gruppenes årsberetninger. Nedenfor følger derfor kun en kort oppsummering. 6.1 TURNGRUPPA: Merknad [HMB2]: Ok Turngruppa hadde i totalt 409 aktive i Dette er en reduksjon på 37 medlemmer sammenlignet med i fjor. Vi ser at nedgangen i all hovedsak gjelder antall aktive voksne kvinnner. De yngst barnepartiene ser er større i 2013 sammenlignet med i 2012, og vi ser at antall aktive gutter er stabil høyt sammenlignet med de ti siste årene. Turnstyret jobber stadig for å få em god og stabil instruktørgruppe, og har i dag en rekke solide unge instruktører fra Troppen. Det er vi godt fornøyd med. Vi har i 2013 hatt problemer med å gi Troppen instruktører som gir riktig og stabil læring. Turnstyret ser dette som vår hovedutfordring. Turngruppa var også i år med på et prosjekt i regi av fylkeskommunen med innsats for å få inaktive barn og unge i mer aktivitet, og vi har i denne sammenhengen et godt samarbeid med Stokke Kommune. Arrangementer i 2013 har vært Turnsportens dag, Førjulsmoro, samt klubbmesterskap. Stokke IL hadde med 46 deltakere Gymnastikkfestivalen som denne gang ble holdt på Larvik Arena. Turnskolene og Foreldre & Barn har hatt akedag i Moa med servering av pølser og saft. Styrets satsingsområde har vært knyttet til utdanning av instruktører, rekruttere instruktører, samt rekruttering generelt og spesielt i ungdomsgruppen. Styret har også vært aktive i Norges gymnastikk- og turnforbud samt i Vestfold krets. Av inntektsgivende aktivitet har Turngruppa satset på utkjøring av toalett-/kjøkkenpapir. Merknad [HMB3]: Venter 6.2 SKIGRUPPA Aktiviteten i 2012 var uten de helt store svingningene. Årets utøver ble Marte Skaug, som hadde mange gode nasjonale plasseringer med en 10. plass som beste. I kretsmesterskapene for Telemark Vestfold skikrets ble fordelingen 6 gull, 15 sølv og 2 bronse. Vi arrangerte KM i klassisk for skiløperne. For de yngste fortsatte Telenorkarusellen og onsdagsrennene. Det 28. Moaløpet hadde også i år meget god deltagelse med 333 fullførte. Snøproduksjonen for vinteren 2013 var meget god og løypene i Storås var operative fra 10. desember SIDE 14 AV 33

15 Merknad [HMB4]: Venter 6.3 FOTBALLGRUPPA Fotballgruppa har gjennomført 6 styremøter, samt noen planleggingsmøter i forbindelse med TINE fotballskole og Sandarcupen. Fotballen har hatt et bra år både økonomisk og sportslig. Fotballgruppa har ved utgangen av året 408 medlemmer. Vi har hatt 2 lag med i seriesystemet på i gutteklassene 13 år, 14 år og 15/16 år samt et samarbeidslag med Vear på juniorlaget. Gutter 14 år (1998) kvalifiserte seg til interkrets spill i vårsesongen, dette resulterte i et tøft kampprogram mot de beste laga i Vestfold, Telemark og Buskerud i høstsesongen. Laget gjorde det veldig bra og kom på 2.plass kun ett poeng bak vinnerlaget. Det er også stor aktivitet i jenteklassene og det var gledelig at Stokke igjen kunne spille 11 er fotball i aldergruppen 13/14 år i seriesystemet. Vi har hatt spillere som Helene Birkelund Lervik, Didrik Didriksen, Lasse Nørgaard, Ola Thomas, Aden Issak Abdikafar, Kasper Markussen og Sabawon Shamohammed som har representert Stokke på by og kretslag i år. Videre har vi hatt lag som har representert idrettslaget i cuper og turneringer. Å få til sosiale aktiviteter utenom ordinær trening og kamp har vært et hovedmål. Det bør nevnes aktivitetsturneringer for de yngste lagene, og deltagelse i Sandar Cup, Dana Cup og Bø Cup for de litt eldre lagene. A-laget fikk problemer med poengsanking i høstsesongen og klarte ikke å beholde plassen i 4. divisjon. De skal spille i 5. divisjon neste sesong. Vi håper spillerne støtter opp om hverandre og ønsker å fortsette med seniorfotball i Stokke til neste år. Merknad [HMB5]: Venter 6.4 HÅNDBALLGRUPPA Håndballgruppa har 15 lag denne sesongen (2012). Styret har avholdt 11 styremøter og to trenermøter. Dette året har økonomi vært den viktigste styresaken og fokusområde. Etter en innstramming midt i året, kom gruppa godt ut av det i forhold til utgangspunktet. Andre saker som har vært behandlet er blant annet 17. mai-arrangement, sponsorinntekter, ulike dugnadsarrangement og hvordan utnytte trenerressurser. Håndballgruppa er fornøyd med ulike turneringer. Kretsen har gjort et godt grunnarbeid og vi får gode inntekter. For 2013-sesongen skal gruppa ha mer fokus på kreative måter å skaffe sponsorinntekter på. Årsmøtet ble avholdt 6. februar med 37 stemmeberettigede til stede. Merknad [HMB6]: Ok 6.5 ORIENTERING O-gruppa har avholdt 5 styremøter. Medlemsmassen er økende: 5-dobling siden 2005 og bra økning siste året. Camp Stokke med 275 deltakere og Midtsommerløpene med over 800 starter i løpet av 2 dager var årets viktigste inntektskilder og største dugnad. Det ble i 2013 arrangert 4 terminfestede o-løp (vårcup, nattcup og 2-dagers Midtsommerløp), 17 treningsløp, 2 gate-o-løp og klubbmesterskap. Økonomisk gikk 2013 i minus. Dette skyldes hovedsaklig utgifter til kart over Storås (nytt sprintkart og vanlig kart). For øvrig ble revidert kart over Husumåsen godkjent og nytt sprint kart over Gjennestad utarbeidet. Kart over Feenskogen og Ramsum er under arbeid. Et større innkjøp av o-tøy i klubbfarger ble gjort på slutten av året. SIDE 15 AV 33

16 Utenom o-sesongen var det fellestrening fra Bokemoa skole hver onsdag. I o-sesongen ble det registrert 490 starter av Stokke-løpere på 66 løp (tall fra Eventor) en økning i antall starter på 80 % fra I tillegg kommer starter i internasjonale løp. Vi har dessuten hatt deltakelse på MOT TV-samlinger i regi av Vestfold og Telemark o-krets, Hovedløp/O-landsleir og O-troll-leir. En vellykket klubbtur til Sarpsborg i september fremheves også. Av resultater må gullmedalje og kretsmesterskap til Erik Haug i KM lang, klasse H21 nevnes spesielt. I tillegg fikk Bjørnar Olsrød bronsemedalje i KM sprint, klasse H21. Salget av tur-o-konvolutter (i 2013 med poster i Storås, Husumåsen, Holtemyra og Fossnes) gikk noe ned fra 2012 til Til gjengjeld har vi hatt bra oppslutning og interesse for tur-o-quiz for skolene på våren og grønne turer i samarbeid med Frisklivssentralen i kommunen på høsten. O-gruppa har økt markedsføringen av aktivitetene i Dette vil vi fortsette med i tillegg til andre aktiviteter for å øke oppslutningen ytterligere. SIDE 16 AV 33

17 7 SPORTSLIG UTVALG Samarbeid på det sportslige området har dessverre lidd under mangel på sportslig leder i hovedstyret. Leder har gjennom året arrangert 2 koordinerende møter hvor aktuelle tema er vært diskutert. Resultatet av disse møtene er tettere samarbeid rundt temakvelder og felles kurs. Etablering av et barneidrettstilbud kom opp på disse møtene og er videre behandlet i hovedstyret. SIDE 17 AV 33

18 8 MARKED 8.1 MARKEDSUTVALGET Det har vært avholdt et møte i markedsutvalget i Fokus har vært å fornye hovedsponsoravtale med DNB. Den nye avtalen tar sikte på en videreføring av den gamle avtalen og vil være gyldig Hovedsponsoravtalen med Stokke Sport er også fornyet og gjelder for nye 2 år. Denne avtalen inneholder også Puma avtalen som fotball- og håndballgruppa inngikk med Stokke sport i 2012 og utgår Sponsoravtalen med Vestfold elektrodiesel fornyet i 2013 for nye tre år. Brødavtalen med M. Marcussen ble reforhandlet i 2012 og er gyldig til GRASROTANDELEN I 2009 gjorde gruppene i Stokke IL, med god hjelp av utøvere og foreldre, en flott innsats for å knytte til seg spillemidler i Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen. Denne innsatsen har gitt gode inntekter (x,- kr) for Stokke IL i SALG AV TOALETTRULLER OG TØRKERULLER En del av inntektene til hovedlaget, håndball-, turn- og orienteringsgruppa kommer fra salg av toalett- og tørkeruller. Det er en abonnementsordning der våre kunder får tilkjørt sekker med toalett- og tørkepapir 4 ganger i året. Kundene kan endre bestillingen i forkant av utkjøringen. Det er god kvalitet og pris på papiret. Da vi kjøper rett fra produsenten tjener gruppene hardt tiltrengte penger pr sekk vi selger. Sekkene kjøres ut på dugnad. Vi trenger vanligvis 10 kjørere pr utkjøring og de holder som regel på i ca. 1 time. Inntektene fordeles som følger: Håndball 30%, Turn (inkl administrasjon) 40%, Orientering 20%, Hovedlaget 10%. 8.4 MOBILINNSAMLING Telenor og NIF samarbeider om innsamling av brukte mobiltelefoner. Vi har hatt innsamlingspunkter i Stokkehallen, Meny og Expert i Stokke. I 2013 fikk idrettslaget inn 7840 kr på denne avtalen. 8.5 BINGOAUTOMATER Vi har siden 2009 hatt en avtale med en bingo entreprenør i forbindelse med finansiering av kunstgressbane og løpende utgifter rundt dette. Denne avtalen har vi fornyet hvert år. SIDE 18 AV 33

19 I 2012 ble det inngått avtale med bingo entreprenør Egil Hesland AS. Bytte av entreprenør ble innvilget av Lotteritilsynet. Hittil i 2014 er det blitt utbetalt xxx,00kr). Merknad [HMB7]: Har vi fått noe nytt her? 8.6 STOKKEDRESS Det har vært felles prøvedager på dressene i vår og i høst. Vi selger nå den som er kjent som skidressen og resten av lageret med overtrekkdressen som gikk ut av produksjon iår. Skigruppa er den som står for det meste av salget da de andre gruppene har andre avtaler. 8.7 DRIFT AV FOLKEBADET Stokke tok i 2013 på seg ansvaret for drift av Folkebadet på Bokemoa skole. Etter ¾ driftsår har vi gjort oss noen erfaringer om hva som fungerer og ikke fungerer. Vi gjør noen justeringer for kommende år som gjør ay driften blir mer effektiv og avkastningen bedres noe. Vi får ,- kroner av Stokke kommune i støtte for å ta dette ansvaret. Vi har lønnede ansatte badevakter med godkjente livredningskurs. Disse kursene må fornyes hvert år. Samarbeidet med Stokke kommune ved Eiendomssjef, Rektor ved Bokemoa skole og Inger Lise Birkeland ved kulturkontoret er godt og avklaringer kan tas raskt. Statistikk fra første driftsår... sett inn fra fieln fra HP Merknad [HMB8]: Sett inn stattistikk SIDE 19 AV 33

20 9 ANLEGG ANLEGG 9.1 UTFØRT VEDLIKEHOLD O-KART: Mindre revisjoner er utført på diverse kart på dugnad spesielt Melsomkartet SKILØYPER Skigruppa har utført vedlikehold, oppkjøring og tilsyn av løyper iht. egen rapport sendt kommunen (avtale om driftsstøtte.) Denne avtalen ble sagt opp med virkning fra , det har derfor vært reforhandlinger i løpet av året for å få til en ny avtale. Det er også i år utført en del anleggsarbeider i Storåsområdet ifbm arbeidet med å bygge ny fire-felts motorvei. Miljøtunnelen over ny E-18 er ferdig, og arealet på oversiden blir ferdigstilt i løpet av Veidekke bruker deler av anlegget til brakkerigg etc. og «låner» også strøm, vann og avløp STOKKE IDRETTSPLASS Fotballgruppa har gjennomført vedlikehold av Stokke idrettsplass iht. egen rapport sendt kommunen (avtale om driftsstøtte.) Kunstgressbane Stokke IL Arena Det er utført løpende vedlikehold på kunstgressbanen. Ballfangernett langsetter banen er remontert pga feil på betong/fundamenter. 9.2 PÅGÅENDE OG FERDIGSTILTE PROSJEKTER / PLANER: SIDE 20 AV 33

21 9.2.1 SKATEANLEGG Velforeningens «skaterampe» på Stokke idrettsplass er helt ferdigstilt. Denne er plassert bak hovedtribune ved siden av skotthyll KLUBBHUS, STOKKE IDRETTSPLASS: Salg av klubbhuset ble gjennomført i første kvartal i OPPFØRING AV KALDTLAGER, I STORÅS (FOR LØYPEMASKIN OG UTSTYR): Oppført OMREGULERING AV SKIANLEGGET I STORÅS: I forbindelse med planlegging av rulleskiløype m.m. i Storås, kom det krav fra Stokke kommune om en omregulering av Storåsanlegget det er bare stadionområdet som er regulert i dag. Innsendt søknad om igangsetting av planarbeidet er godkjent i kommunen. Planarbeidet er påstartet, og høringsfristen går ut i andre halvdel av januar XXX O-KART XX BASISHALL, STOKKE IDRETTSPLASS: Turn jobber videre med å utrede mulighetene for en basishall. XX MELSOMBAKKEN: Merknad [HMB9]: Mer å legge til her? Her har SIL tidligere fått tildelt spillemidler, og var derfor pliktet til å vedlikeholde og forsikre anlegget. SIL har i 2013 fått tillatelse til å rive anlegget uten å måtte tilbakebetale spillemidler. Anslått kostnad for å rive er beregnet til. SIDE 21 AV 33

22 9.3 UTLEIE ARENAHUSET: Arenahuset, kongegapahuk og lavvoer har også vært leid ut noen ganger i løpet av året. SIL har også avholdt noen møter i Arenahuset i tillegg til skigruppas møter STORÅS OG STOKKE IDRETTSPLASS Ski og fotball (også SIL Arena) har leid ut anleggene sine til flere aktører ila sesongen. Skigruppa har videreført innkreving av parkeringsavgift i Storås. SIDE 22 AV 33

23 10 ØKONOMI(2013-TALL) Hovedstyret jobber kontinuerlig med løsninger for å bedre inntektsmulighetene i hele idrettslaget. Gruppene jobber bra i forhold til å bedre og stabilisere økonomien og inntektene i gruppene. Økonomien er god i hele idrettslaget og gruppene drives økonomisk forsvarlig. Håndballgruppa hadde et tungt år økonomisk i 2012, men med godt arbeid og kostnadskontroll fra styret i håndballgruppa har de snudd et underskudd til et betydelig overskudd. Hovedlaget fikk i år et overskudd på ,93 kr og endte med en egenkapital på ,85. For idrettslaget totalt ble det et overskudd på ,14 og en egenkapital på ,92. Det er viktig for Stokke IL å ha en sunn drift og opparbeide seg en egenkapital for å kunne ta fremtidige og nødvendige investeringer på anlegg. Merknad [HMB10]: Må oppdatere tallene nå de endelige foreligger Merknad [HMB11]: Inger JOhanne Merknad [HMB12]: HMB Merknad [HMB13]: HMB SIDE 23 AV 33

24 10.1 LOKALE AKTIVITETS MIDLER Stokke Idrettsråd har ansvaret for å fordele LAM midlene til idrettslagene i Stokke kommune. I år fikk Stokke IL tildelt: Objektive , år (1/3) , år (2/3) ,34 Fordelt på gruppene: - O-gruppa 9 456,53 - Fotballgruppa ,91 - Turngruppa ,65 - Håndball ,22 - Ski ,70 Subjektive: ,00 Besluttet å dele på 4 på HS møtet 12. november 2013: - O-gruppa 6 250,- - Fotballgruppa 6 250,- - Turngruppa 6 250,- - Håndball 6 250,- Totalt: , O-GRUPPA: Merknad [HMB14]: Ok LAM-midler tildelt i 2013 ble benyttet til deltakelse på Hovedløp/o-landsleir og til klubbtur TURNGRUPPA: Merknad [HMB15]: OK I 2013 fikk Stokke IL turngruppe tildelt kroner. Turngruppa er sårbar når det gjelder instruktører, og spesielt instruktører for troppen, og 7-12 åringene. Vi har satset på Troppen som kilde til instruktører, og prioriterer utdanningstilbud til gruppa innen ordinært budsjett. Vi trenger imidlertid forsterkede tiltak for å gi disse unge troppsturnerne ytterligere kompetanse i forhold til turnsporten og instruktørrollen. Vi ønsker derfor å rette et spesielt fokus på Troppen, år, gjennom tiltak som hever dem som turnere og som instruktører. Dette området er turngruppas største utfordring i 2013 SIDE 24 AV 33

25 Merknad [HMB16]: Venter FOTBALLGRUPPA Med tildelte LAM midler som fotballgruppa fikk tildelt i år for å fremme gode tiltak for barn og ungdom i aldersbestemte klasser arrangerte vi et besøk til Himalaya Park på Brunstad for de laga som ønsket dette som en sesongavslutning i aldersgruppen 6-12 år. Dette var meget populært. Merknad [HMB17]: Venter HÅNDBALLGRUPPA LAM- midler 2012 er brukt til oppstart av nye lag (baller, drakter mm), samt noe førstehjelpsutstyr SKIGRUPPA Skigruppa søkte ikke om subjektive midler for Venter på rapport for objektive Merknad [HMB18]: Ok Merknad [HMB19]: Venter på rapport SIDE 25 AV 33

26 11 ARRANGEMENTER De fleste arrangementene skjer i regi av gruppene. Og aktivitetsnivået er høyt i hele idrettslaget. Hovedstyret har i 2013 hatt ansvaret for 2 arrangementer. Stokkedagene juni. Gruppene samlet seg om dette. Stokkemarsjen Gymnastikkfestivalen i Vestfold samarbeid mellom Håndballgruppa og Turn Stokke IL Turn og Håndball, samt Stag Turn, samarbeidet om å gjennomføre Gymnastikkefestivalen juni. Arrangementet ble holdt i Arena Larvik med over 500 deltagere, og tilbakemeldingene var særdeles positive. Det samme kan sies om det økonomiske overskuddet på over kr. for hver av gruppene SIDE 26 AV 33

27 12 EIERINTERESSER Stokke IL har i enkelte sammenhenger inngått sammarbeid med andre idrettslag eller det er opprettet egne juridiske enheter fordi dette er mest gunstig for driften av Stokke IL. Nedenfor følger en kort oppsummering fra disse organisasjonene STOKKE IL ARENA AS Merknad [HMB20]: Ok Stokke IL eier 100 av aksjene i Stokke IL Arena AS. Stokke IL Arena AS har ansvaret for driften av kunstgressbanen Kunstgressbanen er utleid til Stokke IL Fotballgruppe for en periode på 10 år fra Stokke IL Arena AS har i 2013 måttet foreta større vedlikeholdsarbeider på nett og gjerder i tillegg til normale vedlikeholdskostnader, men har fortsatt god økonomi og har en bokført egenkapital på kr ,- pr Generalforsamlingen i Stokke IL Arena AS vil bli avholdt på hovedstyremøtet i mai/juni ANSTAR Merknad [HMB21]: Ok O-gruppa har videreført samarbeidet mellom Andebu, Stokke og Arnadal (ANSTAR) om innkjøp og bruk av felles arrangementsutstyr. Det har ikke blitt kjøpt inn nytt utstyr i 2013, og det har derfor heller ikke vært noen innbetaling til ANSTAR dette året. Aktiviteten er tilnærmet null dette må bedres slik at vi i alle fall får et regnskap på plass og avholdt et årsmøte. Felles utstyr i Anstar-samarbeidet er: 50 postenheter, 2 målenheter og 6 startenheter i tillegg til startdisplay, MTR4 og RTR2. SIDE 27 AV 33

28 13 MEDLEMMER Medlemstallet for Stokke IL har over en periode vært relativt stabilt og ser ut til å ha stabilisert seg rundt 1300 medlemmer. Variasjonen på de forskjellige alderstrinnene varier noe mer og kan nok være mer påvirket av bølger i forhold til skolekull. Fordelingen mellom kjønnene ser ut til å være stabil på ca 50% av hver MEDLEMSTALL FORDELT PR GRUPPE Alder/kjøn n Fotball Håndbal l Orienterin g Ski Tennis Turn Stokke IL Kvinne > Ukjent Mann > Ukjent Totalt TREND MEDLEMSUTVIKLING Alder/kjønn Kvinner > Ukjent Menn SIDE 28 AV 33

29 > Ukjent Totalt TREND MEDLEMSUTVIKLING KVINNER FORDELT PÅ ALDER Kvinne 1-5 år 6-12 år år år over 26 år Ukjent SIDE 29 AV 33

30 TREND MEDLEMSUTVIKLING MENN FORDELT PÅ ALDER: Mann 1-5 år 6-12 år år år over 26 år Ukjent SIDE 30 AV 33

31 Egenkapital TREND MEDLEMSUTVIKLING MENN VS KVINNER FORDELT PR ÅR: Kvinne 800 Mann Totalt Medlemsutvikling Stokke IL Fotball Hovedlaget Håndball Orientering Ski Skotthyll Tennis Turn SIDE 31 AV 33

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014 http://www.stokkeil.no OCPROPERTY HDCGRADH \* MERGEFORMAT INFO TIL ENTREPRENØRER, VER 1.00 Lokasjon: \ SIDE 1 AV 31 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2012 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig koordinator Markedskoordinator Anleggsleder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder turn Gruppeleder

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2015

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2015 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2015 http://www.stokkeil.no OCPROPERTY HDCGRADH \* MERGEFORMAT INFO TIL ENTREPRENØRER, VER 1.00 Lokasjon: \ SIDE 1 AV 27 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2013 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Reidun Almås

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2012 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig Leder Styremedlem/ Leder Arrangementkomiteen Styremedlem Styremedlem/WEB ansvarlig Markedsleder Navn Roar

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Behandlet på årsmøtet 27.februar 2017. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5.

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. ÅRSBERETNING 2016 1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. Utleie 6. Komiteenes arbeid 1. Løypekomiteen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2013 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem/WEB ansvarlig Markedsleder Navn Roar Flaatnes Anette Steinbråten

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2014

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2014 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2014 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig Leder Markedsleder Styremedlem Styremedlem/WEB ansvarlig Styremedlem Styremedlem Navn Anette Steinbråten

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG TURNGRUPPA 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG TURNGRUPPA 2013 1 Styret, gruppemedlemmer og komiteer: ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG TURNGRUPPA 2013 Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Leder Økonomisk utvalg Leder Sportslig

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball Årsberetning 2010 for Stokke IL Fotball Innhold Saksliste årsmøtet... 3 Styresammensetning... 4 Sportslig utvikling... 5 Økonomisk utvikling... 8 Anlegg... 9 Mål og utfordringer fremover... 10 Vedlegg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Versjon 1.0 Vedtatt på årsmøte 27. mars 2012 Innhold 1. Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 2. Generelt... 3 Medlemmer... 3 Organisering...

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2010

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2010 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2010 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til

Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til Lov for Gran IL jfr. 15 pkt. 9. Gjeldende fra årsmøtet 2016 INNHOLD A. Visjon og kjerneverdier B. Organisering C. Hovedstyrets oppgaver D. Gruppestyrenes

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015. Anette Steinbråten. Rita Dahl Anholt. Ronny Smitt

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015. Anette Steinbråten. Rita Dahl Anholt. Ronny Smitt ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015 STYRET: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Styremedlem Styremedlem/WEB ansvarlig Styremedlem Navn Anette Steinbråten Lars Chr.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Referat fra Årsmøte Stokke Idrettslag 4. mars 2009

Referat fra Årsmøte Stokke Idrettslag 4. mars 2009 Dagsorden: Referat fra Årsmøte Stokke Idrettslag 4. mars 2009 Sak 1 Åpning/konstituering Leder Hans Martin Bærefjell åpnet møtet og ønsket velkommen til årsmøtedeltakerne. Sak 2 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning fra Hovedstyret til årsmøte

Årsberetning fra Hovedstyret til årsmøte Årsberetning fra Hovedstyret til årsmøte 22.02.2017 Styrets sammensetning: Hovedstyret Leder: Medlem mot allidrett / Nestleder: Medlem mot skigruppe: Medlem mot fotball: Medlem mot volleyball: Kasserer:

Detaljer

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning Årsmelding 2013 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Knut Nytun Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Ikke besatt Styremedlem: Ola Holen Styremedlem: Tor Egil Selsjord Varamedlem: Are Bakkhag Møter

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2016

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2016 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2016 http://www.stokkeil.no OCPROPERTY HDCGRADH \* MERGEFORMAT INFO TIL ENTREPRENØRER, VER 1.00 Lokasjon: \ SIDE 1 AV 31 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING...

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og års hjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. bane: Styremedl. informasjon: Styremedl. sponsor: Styremedl. utdanning: Gina Blomberg Stein Ove Haugen

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Årsberetning 2011 for O-gruppa Stokke IL

Årsberetning 2011 for O-gruppa Stokke IL Årsberetning 2011 for O-gruppa Stokke IL 1. Organisasjon Styret: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Sportslig leder/oppmann Øvrige verv: Anleggsleder/kartleder VDG-kontakt Materialforvalter Markedskontakt

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Årsrapport for GØIF Årsberetning GØIF Hovedlag. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsrapport for GØIF Årsberetning GØIF Hovedlag. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Hovedlag 1 1. Styrets arbeid Styremøter Hovedstyret har i perioden mars 2016 til mars 2017 avholdt 12 styremøter i tillegg til årsmøtet og ett ekstraordinært årsmøte. Hovedstyret

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Referat fra styremøte i Ski IL Håndball

Referat fra styremøte i Ski IL Håndball Referat fra styremøte i Ski IL Håndball Møteleder: Referent: Møtedato og tid: Sted: Lene Lothe Kari Norum 07. februar 20007 19:15 Sandertunet 74 (hjemme hos Kari) Til stede: Utkast er utsendt dato: Endelig

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG TURNGRUPPA 2011

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG TURNGRUPPA 2011 1 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG TURNGRUPPA 2011 Styret, gruppemedlemmer og komiteer: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem/ Markedsleder Økonomisk leder Sportslig leder Sportslig

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Idrettens organisering. Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre

Idrettens organisering. Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre Idrettens organisering Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre Idrettens organisering NIF Telemark Idrettskrets NFF NSF NHF Porsgrunn Idrettsråd Stridsklev Idrettslag Telemark

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober Respekt Samhold Trivsel. Tilstede:

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober 2016 Tilstede: Franck Ude Ann Cathrin Fossum Marta Myhr Thore Tvete Magne Christiansen Stine Berg Anton Bryhn Trond Roar Almlid Jarle Selven Tronstad Sak 1) Leder

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Vedtatt årsmøte 2017

ORGANISASJONSPLAN. Vedtatt årsmøte 2017 ORGANISASJONSPLAN Vedtatt årsmøte 2017 Organisasjonsplanen skal være vår «kollektive hukommelse», til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer i Brøstadbotn Idrettslag. Organisasjonsplanen skal revideres årlig

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Skogstrand Idrettslag

Skogstrand Idrettslag Skogstrand Idrettslag Protokoll Fra ekstraordinært årsmøte i SKOGSTRAND IL tirsdag 4. april 2006 på klubbhuset Side 1 av 5 DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Valg av dirigent og referent 4. Valg

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Viktige Årsmøte vedtak 2015: Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Bane / Anlegg: Snøryddingsutstyr til kunstgressbanen skal på plass Klubbkontor over fotballgarderobene (fra

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.februar 2014. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 2015 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Brøttum Idrettslag Stiftet: 1894 Idrett(er): Fotball, ski, sykkel, aikido, barneidrettsskole, trim Postadresse: Postboks 62, 2372 Brøttum E-postadresse:

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer