C u r r i c u l u m v i t a e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C u r r i c u l u m v i t a e"

Transkript

1 C u r r i c u l u m v i t a e PERSONALIA Navn: Ove Jonny Nitter Fødselsår: 1965 Språk: Engelsk flytende Funksjon: Bedriftsleder Tittel/grad: Sivilingeniør, Bedriftsøkonom NØKKELKVALIFIKASJONER Eiendom Eiendomsutvikling i egenregi, utleie av eiendom Prosjektledelse Prosjektledelse av byggeprosjekter i totalentreprise Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse av byggeprosjekter i totalentreprise Kalkulasjon Kalkulasjon av byggeprosjekter i totalentreprise UTDANNING : NTH, Bygningsingeniøravd, linje for konstruksjonsteknikk : NKI Ingeniørhøgskolen, Høgskoleingeniør Bygg, Bedriftsøkonomi : Førde tekniske fagskole, linje for anleggsteknikk 1985: Sjøforsvarets dykker og froskemannsskole, Lettdykkerutdanning 1983: Sørlandets sjøaspirantskole, linje for sjøfart og mekanikk : Førde yrkesskole, linje for maskin og mekanikk ETTERUTDANNING (KURS/SEMINAR) 2006 PTL- skolen 2005 PTL- skolen, innføring i relevante emner vedr. prosjektledelse og utviklingsprosjekter, utveksling av erfaringer og diskusjoner der omkring Dagskurs i NS8405 med Advokatfirmaet Vogt & Wiig 2004 PTL- skolen, innføring i relevante emner vedr. prosjektledelse og utviklingsprosjekter, utveksling av erfaringer og diskusjoner der omkring Foredrag av Dr. Juris Lasse Simonsen, lov om off. anskaffelse og emner der omkring, diskusjoner. 2 dagers kurs i beskrivelsestekster for bygg og anlegg NS 3420 og NS 3420b. Foredrag og kursing i forskjellene mellom NS 3431 og NS 3430, holdt av Advokat Jon Gresset fra Advokatfirmaet Schjødt AS i Trondheim. Oppfølgingskurs i EDB- økonomiprogrammet PROFF for økonomistyring av byggeprosjekter. Oppfølgingskurs i Kalkulasjonsprogrammet BA- kalk Kurs i MS Project versjon 2001 Kurs i Stålfiberarmert betongplater på mark, arrangert av Unicon AS Trondheim. Foredrag og kursing i NS totalentrepriser av Advokat Jon Gresset Grunnkurs i BAKalk- proff, som er et dataprogram for økonomisk oppfølging av byggeprosjekter dagers kurs i NS dagers grunnkurs i BAKalk kalkulasjonsprogram for byggenæringen Foredrag av Dr. juris Lasse Simonsen, totalentreprisen og emner der omkring, diskusjoner. Innføring i Lotus Notes Releas 5 Kurs i Excel 97 videregående No EBA kurs i entrepriserett del II, Totalentrepriser- NS 3431, risiko i totalentrepriser Norsk standard NS 3430 og 3431, Foredrag av Dr. Lasse Simonsen 1997 EBA kurs i Norsk standard NS 3420 og NS /98 AN 3 Dataprogram for kalkulasjon og prosjektoppfølging 1991 Fjellanger Widerøe A/S. Trondheim. Landmålerkurs 1986 Norsk korrespondanseskole. Kurs for skytebaser kl. A 1985 Vestfold truckutleie as. Tønsberg. Yrkesbevis anleggsmaskinførere Side 1 av 7

2 VERV/ANNET Hobbyer skigåing, turer i skog og mark, jakt, fiske- og friluftsliv YRKESERFARING 2006-> TARA EIENDOM v/sivilingeniør Ove J. Nitter, Innehaver og daglig leder : Prosjekt -og teknologiledelse AS (PTL), Prosjektleder : Tara Eiendom, eiendomsutvikler (eget foretak) -2005: GOBO AS, Styreformann og daglig leder, (byggentreprenør) : AS Anlegg/Reinertsen Anlegg AS, Prosjektleder : FN og NATO tjeneste, Ingeniørmaskintroppen i Bosnia. Korporal 1993: Statens vegvesen i Førde, praktikant : Oddvar Røyseth, Naustdal, maskinfører, anleggstekniker 1991: Aut. Entreprenør Ove Helgås, bygningsarbeider. 1990: Einar Nitter, Maskinfører, anleggstekniker : Maskinentreprenør Nitter & Skaflestad, anleggsmaskinfører, anleggstekniker : Sjøforsvaret, Kystvakten KV Andenes, lettdykker 1985: Einar Nitter, Skogsarbeider : Maskinentreprenør Knut Skaflestad, anleggsmaskinfører, anleggsarbeider 1982: Møbel- og båtinnredning, hjelpearbeider 1982: Førde Sementvarefabrikk, betongarbeider Side 2 av 7

3 REFERANSER Tara Eiendom v/sivilingeniør Ove Jonny Nitter (innehaver og daglig leder) 2007 Diverse prosjekterings og byggeoppdrag som pågår p.t Prosjekt: Ny hytte på Storlien i Sverige Areal: 150 BRA nybygg. Kontraktssum/budsjett: ,- kr. Oppdragsgiver: Odd Øvereng 2006 Prosjekt: Tilbygg til enebolig i Vinkelstien 11 i Trondheim. Areal: 70 BRA nybygg + utvendig rehabilitering av boligen herunder nytt tak m.m. Kontraktssum/budsjett: ,- kr. Oppdragsgiver: Sven Olav Lyngstad 2006 Prosjekt: Tilbygg til hytte i Raustein hyttefelt, Agdenes kommune Areal: 25 BTA Oppdragsgiver: Odd J. Valla 2006 Prosjekt: nytt storfjøs i Hegra på Stjørdal Stilling: Arkitekt og prosjekterende Areal: 3430 BTA, prosjekterende av stål, betong og trekonstruksjoner. Oppdragsgiver: Odd Erik Rødde 2006 Prosjekt: Tilbygg til enebolig Stampestien 8 i Trondheim. Areal: 14 BTA Tilbygg i mur med terrasse over. Oppdragsgiver: Hans M. Tharaldsvik Prosjekt: Utvikling og bygging av boligblokk i egenregi i Vinkelstien 9, Trondheim Byggtype: Boligblokk Areal: 350 BRA, 4 leiligheter. Kontraktssum/budsjett: ,- NOK. Oppdragsgiver: Tara Eiendom v/sivilingeniør Ove J. Nitter GOBO AS (styreformann og daglig leder) Prosjekt: Utvikling og bygging av enebolig i egenregi i Remyrvegen på Stjørdal Stilling: Totalentreprenør; ansv. søk/pro/utf Byggtype: Enebolig i 2,5 etg. Areal: 210 BRA Kontraktssum/budsjett: ,- NOK. Oppdragsgiver: GOBO AS 2003 Prosjekt: Utvikling av boligblokkprosjekt i Hegra på Stjørdal Stilling: Arkitekt og prosjekterende, ansv. søk/pro Byggtype: Boligblokk med 20 leiligheter Areal: 1893 BRA Oppdragsgiver: Bovine Eiendom Side 3 av 7

4 Prosjekt og teknologiledelse AS (Prosjektleder) 2006 Utleid som Prosjektleder til Jernbaneverket i Trondheim. Div. arbeider i.f.b.m. oppstart av flere prosjekter. Herunder prosjekter på Nordre avlastningsveg i Trondheim Prosjekt: Rehabilitering av Ugla ungdomsskole i Trondheim Stilling: Byggeleder/Byggherreombud Byggtype: Undervisningsbygg Areal: 8000 m2. Kontraktssum/budsjett: ,- NOK. Oppdragsgiver: Trondheim Kommune v/trondheim Eiendom 2005 Prosjekt: Leietaktertilpasning terminalbygget på Leûthenhaven Stilling: Prosjekteringsleder- og Prosjektleder/byggeleder Byggtype: Kontorbygg Areal: 2500 m2. Kontraktssum/budsjett: ,- NOK. Oppdragsgiver: Leûthenhaven AS v/klp Eiendom AS 2004 Diverse oppdrag: Byggelederoppdrag for St. Olavs Hospital, herav ombygging av 5 stk. barnehager og ombygging av lokaler for Trondheim ortopediske verksted. Ombygging/restaureringsarbeider for Bakke bydelshus. Utarb. av byggesøknader for GSMR prosjektet for jernbaneverket. Trafikkvurderinger for Trondheim kommune omkring Dalgård skole. Mulighetsstudie for utbygging av boliger og P- hus for Ranheimshøgda borettslag. Div. ombyggingsarbeider for Enova. Byggeledelse for ombyggingsarbeider i Prof. Brochs gt. 6 -og 8 og i Teknobyen innovasjonssenter i regi av KLP Eiendom AS. Konsekvensstudie vedr. flytting til nye lokaler for Trondheim Symfoniorkester, med vekt på økonomiske faktorer. Kongensgt. 91, Helhetsvurdering og forslag til kjøper vedr. eiendom utlagt for salg, herunder tekn. stand, muligheter ift. ombygging, branncelleinndelinger, kostnadsestimater m.m Prosjekt: Dalgård skole nye pavillioner E+F Stilling: Ass. Prosjektleder /Byggherreombud, ansv. søker på F- bygget Byggtype: Skolebygg Kontraktssum/budsjett: ,- NOK. Oppdragsgiver: Trondheim Kommune v/trondheim Eiendom 2004 Prosjekt: Delt entreprise Dialyseprosjektet 2004 Stilling: Prosjekteringsleder, leder av prosjektgruppen. Byggtype: Ombygging til ny dialyseavdeling Areal: 720 m2. Kontraktssum/budsjett: ,- NOK. Oppdragsgiver: St. Olavs Hospital Almennteknisk avd. Trondheim AS Anlegg/Reinertsen Anlegg AS 2003 Prosjekt: Totalentreprise Stilling: Driftsleder/fremdriftsplanlegger administrerte alle utførende entreprenører. Byggtype: Hotell Areal: m2. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Rica Nidelven Hotel 2003 Prosjekt: Anbudskalkulasjon. Byggtype: Utstillingshall/verksted/adm. bygg Areal: m2. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Møller Bileiendom AS Side 4 av 7

5 /2003 Prosjekt: Totalentreprise. Stilling: Prosjektleder, byggeleder, prosjekteringsleder, ansv. utf/kut Byggtype: Næringsbygg, lager, prod. hall, kontorer. Riving, nybygg og rehabilitering. Areal: m2 Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Erling Haug AS Prosjekt: Totalentreprise. Stilling: Prosjektleder, prosjekteringsleder, ansv. kalkulatør, anv. utf/kut Byggtype: Næringsbygg, frys, kjøl, tørrlager og kontorer. Areal: 750 m2 Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Bovida Eiendom AS 2001 Prosjekt: Totalentreprise. Stilling: Prosjektleder, ansv. utf/kut Byggtype: Hotellrom, parkkjeller, foajé, suiter, møterom. Areal: 4150 m2. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Britannia Hotell AS 2000 Prosjektledelse totalentreprise Britannia Hotell i Trondheim. Diverse tilbudsarbeider Prosjektledelse totalentreprise Britannia Hotell i Trondheim. Diverse tilbudsarbeider Prosjekt: Totalentreprise. Stilling: Prosjektleder, byggeleder ansv. pro/utf Byggtype: Produksjon -og adm. bygg Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Byggteknikk Prosjekt AS 1999 Prosjekt: Anbudskalkulasjon. Byggtype: Produksjonskjøkken. Areal: m2. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Trondheim Kommune 1999 Prosjekt: Anbudskalkulasjon. Byggtype: Sykehushotell. Areal: m2. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Ullevål sykehushotell AS Prosjekt: Anbudskalkulasjon. Byggtype: Lagerhaller i stål. Areal: m2. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Forsvarets bygningstjeneste Trøndelag Prosjekt: Anbudskalkulasjon Byggtype: Engrosslager i Narvik. Areal: m2. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Rema 1000 Side 5 av 7

6 1997 Prosjekt: Anbudskalkulasjon. Byggtype: Lagerhaller i stål. Areal: m2. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Forsvarets bygningstjeneste Prosjekt: Totalentreprise. Stilling: RIB (ansv. pro/kpr) Byggtype: Lagerhall i stål. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Stormøllen Trondheim 1997 Prosjekt: Totalentreprise. Stilling: RIB. (ansv. pro/kpr) Byggtype: Lagerhall i stål. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Fjeldseth Installasjon AS. 1997/1998 Prosjekt: Totalentreprise. Stilling: Ansv. kalkulatør, prosjekteringsleder og byggeleder Byggtype: Lagerhall i stål. Areal: 830 m2. Kontraktssum: ,- NOK. Oppdragsgiver: Autohuset AS FN og NATO tjeneste i Bosnia 3 sammenhengende tjenesteperioder. 2 perioder ble avtjent mens krigen pågikk i området. Ingeniørsoldat i den norske Ingeniørtroppen med korporals grad. Arbeidsoppgaver: fører av tunge anleggsmaskiner, snekring, vakthold/sikring, minerydding/vegklarering, sprengningsarbeid på veg. Dimensjonering og bygging av div. trekonstruksjoner, veger, broer (element-broer) og dekningsrom (shelter). 2 mnd. arbeid med kartlegging og inntegning/registrering av teigenes veisystemer i vårt operasjonsområde. Arbeidsledelse for diverse byggeprosjekter med polske, baltiske, hollandske og britiske Nato- soldater Statens Vegvesen Vedlikeholdsoppgaver som: merking av veger og gater, rensing av ledninger, vedlikehold i tunneler, asfaltering, rensking av vegskulder Oddvar Røyseth Utstikking og oppmåling, fjellsprengningsarbeid i dagen, bygging av veger, moloer, utgraving av tomter, nydyrkningsarbeider, rørledningsgrøfter, natursteinsmuring med gravemaskin, reparasjon av anleggsmaskiner, massetransport med dumper og bulldoser Maskinentreprenør Nitter & Skaflestad, Naustdal Anbudsregning/kalkulasjon utstikking og oppmåling av veger og tomter samt utførende for tilsvarende prosjekter. Fjellsprengningsarbeider i dagen. Natursteinsmuring med tunge anleggsmaskiner Sjøforsvaret, kystvakten KV Andenes, Sortland Redningsoppdrag i Barentshavet, dykkerstøtte for fiskeflåten i nord, vakthold, dekkstjeneste, inspeksjon av eget fartøy, øvelse i brann og eksplosjonsvern Maskinentreprenør Knut Skaflestad, Naustdal Fjellsprengningsarbeider i dagen, fører av gravemaskin og dumper ved bygging av veger, kai, industritomter. Arbeid for NVE med elvaforbygninger og sikring av erosjonsutsatte områder nære vassdrag. Side 6 av 7

7 Diverse arbeidsoppgaver Sementvarefabrikk 1/2 år Arbeid på skipsverft (sommerjobb) Gårdsarbeide (dreng), hver sommer fra jeg var 8-17 år Gårdsarbeide i egenregi, jeg drev med geiter fra jeg var år Side 7 av 7

Ledererfaring fra forsvaret samt ulike stillinger innenfor entreprenørbransjen.

Ledererfaring fra forsvaret samt ulike stillinger innenfor entreprenørbransjen. CURRICULUM VITAE PERSONALIA ETTERNAVN: DAHLEN FORNAVN: FINN FØDSELSDATO: 11.06.61 NASJONALITET: NORSK SPRÅK: NORSK, SAMT NOE ENGELSK OG TYSK STILLING: DAGLIG LEDER OG PROSJEKTLEDER - FOKUS RÅDGIVNING AS

Detaljer

PROSJEKTSJEF / PROSJEKTLEDER - FOKUS RÅDGIVNING AS SIVILSTAND: GIFT TLF. ARBEID: 95 77 33 48

PROSJEKTSJEF / PROSJEKTLEDER - FOKUS RÅDGIVNING AS SIVILSTAND: GIFT TLF. ARBEID: 95 77 33 48 CURRICULUM VITAE PERSONALIA ETTERNAVN: KASTET FORNAVN: HELGE FØDSELSDATO: 28.04.61 NASJONALITET: NORSK SPRÅK: NORSK, ENGELSK STILLING: PROSJEKTSJEF / PROSJEKTLEDER - FOKUS RÅDGIVNING AS SIVILSTAND: GIFT

Detaljer

PERSONALIA: 1989 1993 Sivilingeniør. University of Glasgow, Skottland Civil Engineering Degree, B.Eng. (Honours)

PERSONALIA: 1989 1993 Sivilingeniør. University of Glasgow, Skottland Civil Engineering Degree, B.Eng. (Honours) CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Etternavn fornavn: Stenhammer, Nils Halvor (f. 29.05.67) Stilling: Direktør UTDANNELSE 1989 1993 Sivilingeniør. University of Glasgow, Skottland Civil Engineering Degree, B.Eng.

Detaljer

ANDERS KRISTIAN HOLM. Født 16. april 1945 i Oslo UTDANNELSE OG PRAKSIS

ANDERS KRISTIAN HOLM. Født 16. april 1945 i Oslo UTDANNELSE OG PRAKSIS 1 ANDERS KRISTIAN HOLM Født 16. april 1945 i Oslo UTDANNELSE OG PRAKSIS Allmennutdannelse: Realartium ved Stabekk høyere skole, Bærum 1964 Teknisk utdannelse: NTH - Bygningslinjen 1969 Hovedfag : Betongkonstruksjoner

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Navn: André Bakken Fødselsår: 1984 Sivilstand: Ugift Liker friluftsliv. Fotball Arnt Jackobsen Slipen AS (750 76 100) Kirkegata 23 8516 Narvik Mail: cosmochill@hotmail.com Mobil: 415 17 681 Åsgata 4 8800

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Sivil status: Annet:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Sivil status: Annet: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Norsk Sivil status: Gift Barn: 2 stk Bosatt: Jevnaker Annet: Hovedoppgaver: 1992-1996 Formann 1996-1998 Prosjektleder ass.

Detaljer

1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør. 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør brann

1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør. 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør brann Curriculum Vitae KONSEPTA Andreas Revheim Født: 06.07.1972 Utdanning 1997-1999 Høgskolen i Stavanger, linje Sikkerhet Offshore Teknologi, Sivilingeniør 1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk,

Detaljer

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad CURRICULUM VITAE Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Drøbakveien 31, 1432 Ås Tel.: 64 96 54 00 E-post: jon.arne.engan@nmbu.no JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult

Detaljer

Ser lysning i boligmarkedet Side 6

Ser lysning i boligmarkedet Side 6 Nr. 1 2009 13. årgang Ser lysning i boligmarkedet Side 6 HMS- og KS-leder ønsker innspill og engasjement Side 20 Storslagent kranselag på Schous Side 8 PROFILEN Hekta på fysiske utfordringer Side 28-29

Detaljer

Einar Brekstad AS 13.09.2013 REFERANSEPROSJEKTER

Einar Brekstad AS 13.09.2013 REFERANSEPROSJEKTER 1 REFERANSEPROSJEKTER 22. Prosjekt: Ny sykeheimsavdeling med 15 pasientrom. Byggherre: Ørland kommune Kontraktssum: 20 mil Utføres: Oppstart sept. 2012-ferdigstilles november 2013 Peskrivelse av Prosjektet:

Detaljer

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Presentasjon. Side 1/37

Presentasjon. Side 1/37 Presentasjon Oppdragssted: Sist revidert: 19.10.09 Prosjektnummer: Dokument-ID: KS-0105-003-D DIN ENTREPRENØR FOR SMÅ OG STORE OPPDRAG! WWW.BNE.NO Side 1/37 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Mars 2014 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter til regnskapet for 2013 9 Revisors beretning

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP forteller deg hvorfor! MELD DEG PÅ du vil ikke angre! markedsavdelingen reklamebyrå TRYGG FRAMTID OG FAGLIG UTVIKLING JOBB I EN AV LANDETS STØRSTE HÅNDVERKSBEDRIFTER

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Iskald start på 2010

Iskald start på 2010 anleggs Langfingret gravejobb toyota Landcruiser tok tyvene med gps 26 34 56 nr. 1-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Iskald start på 2010 Vi ønsker velkommen

Detaljer

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING Einar Haanæs Lunøe Utdanning 2005 - Masterkurs Urbanisme, AHO 1986-92 Sivilarkitekt, NTNU, 1989-90 Arkitektskolen i Århus, (AAA), Danmark 1990-91 Ex. Phil, NTNU, 1991-92 Estetisk kommunikasjon, NTNU, 1991

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Mars 2015 2013 Innhold 3 Forord 4 Fondsstyrets medlemmer 5 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12 9 Noter til regnskapet for

Detaljer

Gjerdrum bo- og behandlingssenter Prosjektering av nye sykehjemsplasser

Gjerdrum bo- og behandlingssenter Prosjektering av nye sykehjemsplasser Gjerdrum bo- og behandlingssenter Prosjektering av nye sykehjemsplasser Tilbud 5445 August 2013 www.mapark.no www.vso.is post@map-ark.no vso@vso.is Gjerdrum bo- og behandlingssenter Prosjektering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal

Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal Utviklet i forbindelse med Statnett SFs bygging av ny kraftlinje Ofoten - Balsfjord. Bedriftene representerer et vidt

Detaljer

Grønn industri er fremtiden

Grønn industri er fremtiden Nr. 2 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Eiendom, bygg og anlegg Grønn industri er fremtiden Pølsemaker og milliardutbygger Nå skal alt for mye styres

Detaljer