IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.gymogturn.no IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr"

Transkript

1 IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr Side 1

2 Utgitt av: Norges Gymnastikk- og Turnforbund Trykk: 1. utgave. Februar utgave. Juni utgave. September 2014 Foto: Christian Thomassen Sandra Lund-Andersen Øistein Leren Margunn Øverås Svein Hagberg Side 2

3 Idrettens basishall er av kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Stadig flere basishaller bygges og har et stort utvalg av matter og skumapparater, samt nedfelt trampoline og grop fyllt med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at hallene blir et meget bra treningssted for turn og basistrening for mange idretter. Innhold 1 Innledning s. 4 2 Behovsanalyse s Brukergrupper s. 7 4 Idrettens basishall s. 8 5 Turnanlegg s Anleggsutfordringer i nær framtid s Tegninger og beskrivelser s Ansvarsfordeling i organisasjonen s Sjekkpunkter - fra idé til ferdig hall s. 13 Side 3

4 1 Innledning De tradisjonelle gymnastikksalene i Norge var en bekreftelse på betydningen av barn og unges behov for god motorisk trening og sunt oppvekstmiljø. Her fikk utøverne god innføring i riktig trening enten de deltok i skolens gymnastikkundervisning eller i idrettslagenes aktiviteter. Gymnastikk var en hovedsak i skoleplanen og bygging av gymnastikksaler var en lovpålagt oppgave for kommunene. Kulturpolitiske endringer, både i spillemiddelfordeling og kommunale investeringer har ført til bygging av mer enn 800 idrettshaller som primært er tilrettelagt for lagidretter og ballspill. Vår påstand er at dette gir skoler og andre idretter store utfordringer. Det lette valget blir ofte ballspill, da andre treningskonsepter krever innkjøp, lagring og sjauing av utstyr. Dette er ikke forenlig med Norges Gymnastikk- og Turnforbunds (NGTF) ønske om aktivitetsutvikling på alle plan. Vi har derfor lansert idrettens basishall som et tillegg eller alternativ til de ordinære idrettshallene. Se video om Idrettens Basishall på Youtube på denne linken: https://www.youtube.com/watch?v=sdnj4ndwdkg I 2008 var det i henhold til KUD sitt register på www. idrettsanlegg.no kun 24 turnforeninger som hadde regelmessig trening i haller der utstyret var permanent oppmontert. I perioden er det bygget 23 nye basishaller. Hallene brukes hver dag av lokale turnforeninger, skoler og andre idretter. Disse har en unik mulighet til å tilby barn og unge en god motorisk trening uten å bruke ressurser til kostbare innkjøp og tidstap av sårt tiltrengt treningstid med montering / demontering av utstyr. De øvrige 400 lag og foreninger tilsluttet NGTF antas å bruke minimum 3 timer i snitt pr. uke til sjauing, montering og demontering av utstyr i gymsaler og flerbrukshaller. Dette utgjør ca tapte treningstimer og en enorm dugnadsinnsats. Utstyret er verd 10-talls millioner kroner og står innelåst i trange lager og materialrom når det ikke er trening. Mange av landets skoler har den samme opplevelsen med tilrigging / rydding og lagring av apparater hver dag. Grunnlaget legges i Gym og Turn Skal gym og turn utøves på best mulig måte, med minimal risiko, trengs det hall med grop og permanent oppmonterte apparater. Det er også stort behov for oppgradering av utstyret i de haller som allerede finnes. Mye av dagens idrettsmateriell er så nedslitt at det kan utgjøre en fare for brukerne. Nytt og moderne utstyr i hallene vil øke motivasjonen og gjøre treningstimene både sikrere og morsommere. Utvikling av barns grunnmotorikk som balanse, koordinasjon, styrke, spenst og bevegelighet gjøres best i en basishall der alle apparatene står framme. Her får de mulighet til fri utfoldelse med varierte utfordringer, og den fysiske aktiviteten utvikles på barnas premisser. Toppidrett Det er ikke bare barn som har gevinst av den trening en basishall gir muligheter til. Olympiatoppen og en rekke toppidrettsutøvere bruker den allerede, men flere bør følge i samme spor. Dette fordi basistrening Hydrauliske løsninger kan bidra til mye mer effektiv bruk av arealene, uten omfattende sjauing. Side 4

5 er svært viktig i alle idretter, både for å oppnå bedre resultater og for å forebygge skader. Basistreningens formål er å bygge en plattform av basisferdigheter som skal være med å gi en optimal utvikling for en utøver i sin idrett. Det skal trenes mye, men med variasjon. Framtidige toppidrettsutøvere skal være trent for å trene (Olympiatoppen, 2000). NGTF ser det som naturlig at Olympiatoppens regionale sentre og videregående skoler med idrettsfag, samt høyskoler med idrettsutdanning, har tilgang til treningstid i en basishall. Idrettens basishall vil gi gode treningsmuligheter for toppturnere, men også for alle andre toppidrettsutøvere som trenger variert grunnleggende trening for å kunne prestere på toppnivå innen sin idrett. Gullvinner i OL og VM, spydkasteren Andreas Thorkildsen er en av dem. Side 5

6 2 - Behovsanalyse Gymnastikk og turn er en basisidrett som barn vil nyte godt av å drive i ung alder uansett hvilken idrett de senere velger å spesialisere seg i. Alle idretter vil ha nytte av at utøverne får utvikle en grunnmotorisk plattform i ung alder. Barns motoriske gullalder er fra 5 til 12 år. Det er i denne alderen barn tilegner seg ferdigheter lettest. Det er derfor viktig at barn i denne alderen får beveget seg i et trygt, utfordrende og variert miljø med et mangfold av bevegelsesmuligheter. Innendørs gjøres dette best i en basishall der de har mulighet til å utføre alle de grunnleggende bevegelsesferdighetene som å gå, løpe, hinke, hoppe, balansere, rulle, krabbe, klatre, henge, slenge og kaste/fange. Dette er trening som gir kondisjon, muskelstyrke, spenst, bevegelighet, hurtighet, gode reaksjonsevner og koordinasjon. Regelmessig og variert fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling av muskelstyrke og motoriske ferdigheter hos barn og unge. Det vi trenger framover er tilrettelegging av flere arenaer for fysisk aktivitet, og i den sammenheng ønsker turnforbundet å fokusere på bygging av basishaller tilpasset lokale forhold. Vi mener det er viktig at slik planlegging skjer i samhandling mellom skole, barnehage og turnforening. Det er også viktig at personell som jobber i barnehager og skoler har kompetanse innen idrett og fysisk aktivitet slik at basishallens potensial kan nyttes fullt ut. Turntrening i basishall er optimal trening. Man bruker alle kroppens muskler, uten at det oppfattes som styrketrening. God koordinasjon er viktig i turn, og barn vil utvikle sine koordinative ferdigheter ved innlæring av turnmomenter. Gleden ved å mestre et turnelement er enorm, og er noe alle barn bør få oppleve. Side 6

7 3 - Brukergrupper Basistrening defineres som trening av grunnleggende fysisk, koordinativ-, sosial-, og mental kapasitet på et generelt og idrettspesifikt nivå. Balanse Allsidighet Styrke Indre forståelse Smidighet Ut i fra dette aspektet ser vi at brukergruppene som vil ha nytte av trening i Idrettens Basishall er mange og favner alle idretter samt befolkningen generelt. Generell og spesifikk trening av koordinative, fysisk, psykiske og sosiale egenskaper er noe alle vil ha nytte av i alle aldre uansett om en driver aktivt innen en spesifikk idrett eller bare ønsker å holde seg i form. 3.1 Turnforeningen /- gruppen: Alle landets turnforeninger har som målsetting å tilby god og allsidig trening i lokalmiljøet. Ofte er disse aktivitetene spredt i flere gymnastikksaler og haller, noe som krever mye utstyr og lagerplass. Det bør være et mål å samle aktivitetene på ett sted og sørge for optimale treningsforhold for alle. 3.2 Breddeidrett for barn, ungdom og voksne: Idrettens Basishall vil være den naturlige arenaen for organisert idrettsaktivitet for alle barn, ungdom og voksne som driver fysisk aktivitet på et lavt/ moderat nivå. Treningskonsepter utviklet av NGTF er utmerkede verktøy for slike aktiviteter, se Breddeidretten kan også danne grunnlag for å finne og utvikle talenter som senere satser stort og lykkes i sin idrett. Norges Idrettsforbund har en strategiplan for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn og skal bl.a. utrede og iverksette foreningsfitness (treningssentervirksomhet) i regi av idrettslag. Basishallen vil være et naturlig sted å starte slik virksomhet, fordi det her finnes utstyr og varierte treningsmuligheter. 3.3 Barnehager / SFO / skoler: Mange barnehager/sfo/skoler har dårlige eller ingen arealer for fysisk utfoldelse. Kanskje har man bare en gammel gymnastikksal med utstyr som er utgått på dato for flere tiår siden. For å utvikle barns motorikk, som en naturlig del av barnas hverdag, bør det legges inn gymnastikk- og turnaktiviteter i deres aktivitetstilbud. En doktorgradsstudie av Pétur Benedikt Júliusson (2010) fastslår at i aldersgruppen 6-12 år, er 17 prosent overvektige. Det er nesten hvert femte barn i barneskolealder. Forskning fra Helsedirektorartet i 2008 viser at det er et klasseskille sosialt i forhold til trening og fysisk aktivitet i Norge. Studien antyder at det er de med høyest utdannelse som trener mest. Og som foreldre er det disse som vil best klare å formidle helseverdier til sine barn. Mens i svakere kulturelle miljøer spiller kroppsøvingslæreren og skolens lærere en mye viktigere rolle. Ifølge Tove Brita Eriksen, førstelektor og forsker ved Høgskolen i Oslo, vil mer fysisk aktivitet i skolehverdagen fungere som en ideell motvekt til det moderne samfunnet, hvor vi sitter mer og er mindre i bevegelse. Dette er en av samfunnets viktigste oppgaver i dag. Norsk idrett har lenge satt søkelyset på økende inaktivitet og for lite og for dårlig fysisk aktivitet i dagens skole og samfunnet generelt. Med Idrettens basishall vil gymnastikk- og turnaktiviteter bli en naturlig del av barns motoriske utvikling fra barnehagen av og dermed senere bli en naturlig del av kroppsøvingsfaget og bidra til å motvirke den økende inaktiviteten i befolkningen. Se også 3.4 Funksjonshemmede: Idrettens basishall egner seg for tilrettelegging av aktivitet for både barn og voksne med fysiske og psykiske lidelser. Med sitt myke frittståendegulv, Side 7

8 småapparater og skumapparater vil trening/aktivitet med denne brukergruppen kunne foregå i trygge omgivelser. Dette reduserer faren for skader, og rehabilitering av fysiske skader vil også kunne utføres bedre. 3.5 Fysisk aktivitet for ungdom, lavterskeltilbud: Mange ungdommer faller i dag utenfor de organiserte aktiviteter som finnes fordi de ikke ønsker å delta i ballspill eller en konkurranserettet og voksenstyrt aktivitet som ofte innebærer spesialisering. I Idrettens Basishall kan barn og ungdom boltre seg fritt i alle apparatene og utvikle seg motorisk uten organisert styring av aktiviteter, men kun med overoppsyn av utdannet trener i forhold til sikkerhet og riktig bruk av utstyret. 3.6 Toppidrett: Se mer om Olympiatoppens basistrening her Olympiatoppen har samlet treningsmetodikk fra mange idretter og har i mange år hatt suksess med bruk av den norske modellen for trening av toppidrettsutøvere mot store mesterskap. Den norske modellen vektlegger kompetanseutveksling mellom flere idretter i et tverrfaglig miljø. Parallelt med utviklingen av den norske modellen har det også blitt stadig mer vektlagt trening av grunnleggende ferdigheter i basishall. Dette for å forebygge skader og lykkes i kampen om medaljene. Mange av disse topputøverne har fortalt media om sine positive opplevelser i basishallen. 4 Idrettens basishall Norges Gymnastikk- og Turnforbund har innført begrepet Idrettens basishall som en betegnelse av en treningshall med permanent oppmontert utstyr, et stort utvalg av matter og skumapparater samt nedfelt trampoline og grop fylt med fast eller løs skumgummi. Utformingen av Idrettens basishall og utstyret bør være etter grundige behovsanalyser lokalt. De minste basishallene kan/bør bygges inntil en ny eller eksisterende fleridrettshall for å utnytte kombinasjonsmuligheten ballspill og basistrening, men også for å kunne bruke felles garderober, utearealer osv. Idrettens basishall vil være et felles møtepunkt for idrettsutøvere på tvers av idrettsgrener. Det sosiale, og det å møte andre idrettsutøvere som trener mye, kan være med på å holde flere i idretten lenger. Samtidig åpner det seg mulighet for samarbeid og læring mellom idrettsutøvere og mellom ledere. Det er like viktig å ha idrettsanlegg som legger til rette for god basistrening, som å tilrettelegge for konkurranser og kampavvikling. Utstyret i de ulike basishallene kan variere, men det må være permanent oppmonterte apparater og inneholde ulike former for skumapparater og en nedfelt grop fylt med fast eller løs skumgummi. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732, blir revidert av Kulturdepartementet hvert år. Ny utgave av bestemmelsene blir lagt ut på 15. juni hvert år. De kommuner som ønsker å satse på et godt aktivitets- og idrettstilbud til sine innbyggere, bør prioritere bygging av Idrettens basishaller i sitt nærmiljø. Fra 2008 har Kulturdepartementet gitt spillemidler til bygging av Idrettens basishall. Den minste er angitt til 23 x 20 m = 460 m 2 aktivitetsflate. Tilskudd spillemidler er pr 2014 på inntil 4 millioner kroner. Dersom det i tillegg bygges garderober (1 dame- og 1 herregarderobe) gis det spillemidler også for disse på inntil 0,5 millioner kroner pr Vi har angitt andre alternativer 23 x 30 m = 690 m 2 og 23 x 44 m = 1012 m 2 hvor spillemidlene vurderes spesielt. Andre størrelser vurderes også spesielt. Side 8

9 5 Turnanlegg Basishaller med aktivitetsflate på minimum 23 x 44 m vil være fullverdige turnhaller for trening og konkurranser, dersom de i tillegg kan tilby minimum 500 tilskuerplasser. Målet er å få minst ett turnanlegg med tilskuerplasser og fasiliteter tilpasset Norges Gymnastikkog Turnforbunds grener i hvert fylke der det enkelt kan arrangeres krets-, regionale og nasjonale konkurranser. Terningen Arena på Elverum er et eksempel på et turnanlegg som både fungerer som treningsfasilitet for turnere og andre idretter, og som kan være arena for større arrangementer. 6 - Anleggsutfordringer i nær framtid 6.1 Anlegg Det er kommunenes ansvar å bygge og drive idretts-anlegg, og de må kontinuerlig prioritere hvor de økono- miske midlene skal brukes. Dagens utfordring i kommunal anleggsutbygging blir derfor å tenke helhetlig og ivareta innbyggernes behov og muligheter til variert og god aktivitet. Kommunene må samtidig ta hensyn til tilgjengelig areal, økonomi, anleggenes utforming og plassering i forhold til øvrig infrastruktur. Det må også gjøres en grundig vurdering av hvilken investeringsmodell og driftsmodell som vil være mest hensiktsmessig. Nærhet til skoler er viktig for kommunene, og derfor bygges slike anlegg ofte i tilknytning til skoler for å ivareta kommunens lovpålagte oppgave med å legge til rette for kroppsøving i skolen. Det er derfor viktig at idretten selv, gjennom lagene, tidlig blir trukket inn i planlegging av haller. Gjennom dette vil skolens og dermed kommunens lovpålagte oppgaver blir løst samtidig som at idrettens behov for haller blir ivaretatt. I denne prosessen er det viktig med involvering både kulturpolitisk og i det stedlige idrettsrådet. Det er her beslutningene blir tatt, og det er viktig å huske at spillemidlene skal dekke anlegg for alle som driver idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Det må samtidig arbeides for at de statlige programsatsningsmidlene økes slik at kommunene har mulighet til å imøtekomme framtidens krav og forventninger til utforming av, og antall idrettsanlegg som må bygges. Her har NIF, idrettskretsene og idrettsrådene også et stort ansvar. Side 9

10 6.2 Utstyr Idrettens basishall, slik den nå er definert, er en idrettshall der apparater står oppmontert permanent. Derfor ligger innkjøp av utstyr inne i rammene på spillemidler for basishaller. I tillegg til dette er det også mulighet til å søke om spillemidler til innkjøp av utstyr. Gjennom denne ordningen har man en mulighet til å gjøre en tom gymsal på skolen om til basishall for trening av grunnleggende bevegelsesferdigheter, som koordinasjon, balanse, styrke og spenst. (Se egen utlysning på Andre muligheter Det finnes også lag som har bygd om eksisterende hall til basishall. Det er mulig å få spillemidler i slike tilfeller. Videre er det enkelte som har tatt i bruk nedlagte lokaler (f.eks. en fabrikkhall) og bygd denne om til basishall. I Sverige finnes det også eksempler på kombinasjonshaller der man ved bygging av friidrettshall har en basishall i midten innenfor løpebanene. Røroshallen, en idrettshall ombygd til Basishall, ferdig Tegninger og beskrivelser Idrettens basishall kan bygges i tilknytning til en fleridrettshall, slik vi har et eksempel på her. BASISHALL I LØTEN KOMMUNE. Etter et grundig forarbeid i Løten Turn, idrettsrådet og kommunen ble det i 2010 bygget en ny basishall i Løten kommune. Hallen er bygget som et tilbygg på den eksisterende fleridrettshallen på Løten og de bruker felles inngangsparti, toaletter, garderober og parkering. Basishallen er 20 x 23 m = 460 m 2 og har en takhøyde på 7 m. I hallen har de fått plass til nedfelt grop fylllt med løs skumgummi, trampoline, frittståendefelt og alle nødvendige turnapparater og matter. Nybygget ga plass til en tribune, møterom, lager og kontor for brukere og vaktmester. Hallen ble bygget ferdig for vel 14 millioner kroner og kommunen fikk 2,5 millioner kroner i spillemidler (pr er satsen økt til 4 millioner kroner). I saksutredningen før byggestart påpekte rådmannen at det er viktig å legge forholdene til rette for fysisk fostring, aktiv fritid og trening for alle i kommunen. Slik har det blitt, og basishallen brukes nå på dagtid av barnehage og ungdomsskole, mens turnforeningen har turn, cheerleading, tricking og basistrening på kveldene. Håndball, friidrett og skihoppere har også periodisk trening i basishallen. Hvis noen var i tvil om bruksfrekvensen i basishallen før den ble bygget, så er den tvilen nå borte. Det er kamp om treningstimene i basishallen. Side 10

11 Løtenhallen, åpnet i Basishallen som tilbygg til eksisterende idrettshall. Nedre Glomma Turnforening, ombygging og påbygg, åpnet 5. mars Idrettens basishall - eksempeltegning 20 x 23 m, tilskudd på inntil 4 millioner kroner i spillemidler (pr. 2014) + garderobesett, tilskudd på inntil 0,5 millioner kroner. Det er verdt å merke seg at det finnes muligheter for tilskudd til andre typer lokaler også i tillegg til de nevnte tilskudd for basishaller. Side 11

12 Eksempeltegning på basishall alternativ 1, er utarbeidet av IPAS SPORT AS. På forespørsel til IPAS SPORT AS er pris på hallen pr. 2014, oppgitt til ca 10 millioner kroner pluss mva. Dette forutsetter byggeklar tomt. Eksempeltegningen på inneredning av hallflaten er utført av Janssen Fritsen. Side 12

13 Eksempeltegning på basishall alternativ 2, er utarbeidet av IPAS SPORT AS. På forespørsel til IPAS SPORT AS er pris på hallen pr. 2014, oppgitt til ca millioner kroner pluss mva. Dette forutsetter byggeklar tomt. Eksempeltegningen på inneredning av hallflaten er utført av Janssen Fritsen. Side 13

14 Eksempeltegning på basishall alternativ 3, er utarbeidet av IPAS SPORT AS. På forespørsel til IPAS SPORT AS er pris på hallen pr. 2014, oppgitt til ca millioner kroner pluss mva. Dette forutsetter byggeklar tomt. Eksempeltegningen på inneredning av hallflaten er utført av Janssen Fritsen. Side 14

15 Side 15

16 8 - Ansvarsfordeling i organisasjonen NGTF Bidra til å øke bevisstheten omkring gymnastikk- og turns behov Bidra til å øke kunnskap om basistrening og gymnastikk- og turn som grunnlagsidrett Bidra til bedre rammevilkår for optimal basistrening Bidra til at det bygges haller og anlegg til rettelagt for basistrening Påvirkning overfor departement Forankring av halltyper og spillemidler Forhåndsgodkjenninger Programsatsninger Særkretsene Bidra til kompetanseheving på regionalt nivå Delta på møter og konferanser og bidra med informasjon Avholde lagsmøter med utstyr og an legg som eget tema Videreformidle løpende informasjon og kompetanse fra NGTF Bistå lagene i lokale møter med idrettsrådene, kommuner og andre utbyggere Bidra til at det bygges minst ett basisanlegg eller turnhall for trening og konkurranser i fylket Oppdatere regional informasjon om utstyr og anlegg Turnforeningene Bidra med kunnskap om gymnastikk- og turns treningsverdi Bidra med kunnskap om anleggsbehovet i egen forening og i lokalmiljøet Bistå med faglig kompetanse evt. henvise til hvor kompetansen finnes - Bidra til at det bygges minst en basishall i egen kommune eller inter kommunalt Bidra til en bedre utnyttelse av hallkapasiteten i kommunen samle partiene i basishall og frigjøre andre spilleflater spare apparatmontering og frigjøre treningstid tilby kompetanseutvikling, kurs og trening i basishall Utarbeide oppdatert behovsanalyse for lagets anleggsbehov, i dag og i framtiden Utarbeide tegningsforslag og presentasjoner for idrettsrådet og kommunen Side 16

17 9 - Sjekkpunkter - fra idé til ferdig hall Forutsetning: Kommunen står som byggherre 1) Vurder turnforeningens status og behov i framtiden; Antall medlemmer, partier, utstyr som kreves etc. Hvor skal foreningen være om 5 år / 10 år? 2) Styre- og årsmøtebehandling, vedtak og protokoll om å bygge basishall. 3) Nedsette en arbeidsgruppe / anleggskomité (personer med teknisk kompetanse og politisk erfaring. Hvor kan du finne hjelp og støtte?) 4) Utarbeide en enkel skisse over hvordan man vil at hallflaten skal se ut (NB! Tenk stort nok - ny hall medfører ofte en dobling av medlemsmassen) og hvilke aktiviteter det skal tilrettelegges for. 5) Få utarbeidet en profesjonell tegning ut fra skissen (plassering av nedfelt grop, trampoline, apparater etc.) 6) Kontakte idrettsrådet og spille inn forslag om basishall. Hva er planlagt av idrettsbygg i den 4-årige kommunedelplanen? 7) Påvirkningsarbeid overfor idrettsrådet til å prioritere basishallen. 8) Kommunedelplanen for anlegg og friluftsliv er starten den viser prioriteringen av framtidige anlegg 9) Kommunen har ansvaret mht. prioritet (etter innspill fra idrettsrådet), tilgjengelige arealer og finansiering av anlegget. 10) Avtal møte om bygging av basishall med kommunens administrasjon (kultur-/idrettskontoret) der temaet er kommunale prioriteringer, tomtespørsmål, spillemidler, momskompen sasjon (se klubbguiden/moms/sider/moms.aspx ) og finansiering. 11) Påvirkning overfor politikere (ordfører og øvrige kommunestyrerepresentanter) og administrasjon (rådmann og kultur- og idrettskonsulent) 12) Bygg allianser med potensielle brukere av basishallen (barnehager, skoler, SFO, funksjonshemmede, andre idretter med behov for basistrening, toppidrettsutøvere og uorganiserte ungdomsgrupper (free-running, tricking etc.) 13) Følg med på kommunens rullering av kommunedelplanen (rykker basishallen stadig framover i køen?) 14) Kommunen har ansvar for behandling av alle reguleringsplaner, tegninger, finansiering og politiske vedtak. 15) Når positivt politisk vedtak er fattet; Følg med på prosessen, og kom med innspill og «ekspertråd» (bl.a. når det gjelder å utarbeide detaljert utstyrsliste og innplassering av dette) overfor konsulentfirma, entreprenør, arkitekt etc. 16) Lag forslag til driftsavtaler og brukerplan Side 17

18 Official Dealer Norway: Scandi Sport - - Side Advertentie Scandi.indd :16

19 Grop/Springgrav & Trampoliner Vippebord til Air-Track+ Idémyldring Storage - med heve/senke funksjon Prosjektstyring Fra begynnelse til slutt Når det er tatt en beslutning om å bygge en grop/springgrav, er PE-Redskaber med fra begynnelse til slutt. Hos PE-Redskaber er vi glade for å utvikle spesielle løsninger basert på individuelle ønsker og/eller behov. Hvordan ønsker du at din halldrøm eller springsenter skal se ut? PE-Redskaber hjelper deg med å gjøre drømmen til virkelighet. Vi er din sikkerhet for en profesjonell prosjektstyring. Du er alltid velkommen til å kontakte oss Tlf.: Byggefase Sluttmontasje Møt oss på Side 19

20 SPORTSHALLER Fra ide til realisering! IPAS Sport AS og Hugaas Entreprenør AS har i samarbeid utviklet flere ny typer sportshaller: Flerbrukshaller for håndball-basket-innebandy Elitehall for håndball Basishaller for turn og gym Fotballhaller for fotball Curlinghaller Ishaller Skøytehaller Velodromhaller Friidrettshaller Kombihaller (fotball + flerbrukshall) Tennishaller Ridehaller Vi tilpasser haller etter kundens/klubbens ønsker. Hvis dere ønsker realisert drømmen om sportshall-treningshall, utløses det støtte i form av spillemidler. Kontakt for nærmere info rettes til IPAS Sport AS: Tor Helgeton Tlf.: E-post: Roar Monsen Tlf.: E-post: Nor-Trykk Narvik AS God finansiering med spillemidler for våre løsninger. Godkjent kunstgressleverandør Se mere info på: Side 20

21 TOTALLEVERANDØR AV IDRETTSANLEGG OG IDRETTSRELATERT UTSTYRT ENELEVERANDØR Ifact er sammen med Espen Jansen eneleverandør for Gymnova i Norge. Vi bistår kundene våre med planlegging, prosjektering og forslag l skreddersydde løsninger. Gymnova er en ledende leverandør innenfor turn og gymnas kk. Fra fabrikken i Frankrike kommer produkter som er spesial lpasset turn og kon nuerlig forbedret i løpet av de 30 siste årene. KONTAKT ww.ifact.no Side 21

22 Selvfølgelig håper du på seier enten du konkurrerer selv, følger med fra tribunen eller deltar i noen av Norsk Tippings spill. Uansett er det fint å vite at spillemidlene har avgjørende betydning for både små og store idrettsdrømmer. Alt fra å kunne trene og ha det gøy i Norges mange idrettsanlegg, til det å skape store idrettsøyeblikk for hele nasjonen. Foto: Colourbox.com VÅRT OVERSKUDD BYGGER IDRETTSANLEGG Når du spiller hos Norsk Tipping fortsetter du å bidra til spenning og idrettsglede for alle. Side 22

23 Side 23

24 Norges Gymnastikk- og Turnforbund har medlemmer (hvorav barn og ungdom) og er landets eldste særforbund. Forbundet organiserer konkurranse- og breddeaktiviteter for barn, ungdom og voksne samt har ansvaret for tilbudet til funksjonshemmede innen alle aktiviteter og grener. Forbundsadministrasjonen har kontorer på Ullevål Stadion i Oslo. Se også Dette står NGTF for: NGTFs aktiviteter skal være spenstige, spennende og gi livslang mestringsglede. Emosjonelle verdier: Spennende Inkluderende Visjonære Troverdige Rasjonelle løfter: God og riktig trening i et trygt, sosialt miljø Treningstilbud i egnede anlegg i nærmiljøet Tilrettelagt toppidrettskultur Idretten er ren og bidrar til god helse Side 24

BASISHALL - Et eldorado for motorisk trening

BASISHALL - Et eldorado for motorisk trening BASISHALL - Et eldorado for motorisk trening Nedre Glomma Turnforenings hall i Fredrikstad 1 Hva er en basishall? En basishall er en treningshall med fast oppmontert utstyr, samt et stort utvalg av skumapparater.

Detaljer

Balanse - Allsidighet- Styrke - Indre forståelse- Smidighet

Balanse - Allsidighet- Styrke - Indre forståelse- Smidighet Basishall 2015 Treningshall med permanent oppmontert utstyr. Idrettens basishall er av kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Stadig flere basishaller

Detaljer

Presentasjon av sentrale temaer innen utstyr og anlegg

Presentasjon av sentrale temaer innen utstyr og anlegg Presentasjon av sentrale temaer innen utstyr og anlegg Hva er basishall? Status anleggsutbygging Nye anlegg under bygging Utstyr Aktuelle leverandører NGTF som støttespiller i prosessen Råd og tips i prosessen

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

FOU Turn og basistrening i skolen. Et prosjekt for samspill med skolen

FOU Turn og basistrening i skolen. Et prosjekt for samspill med skolen FOU Turn og basistrening i skolen Et prosjekt for samspill med skolen Forskning Kristin B. Axberg er ansatt i NGTF og er doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøgskole på et prosjekt med arbeidstittelen:

Detaljer

HVA ER BASISTRENING? HVORFOR BASISTRENING?

HVA ER BASISTRENING? HVORFOR BASISTRENING? HVA ER BASISTRENING? Generell og spesifikk trening av koordinative, fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, bevegelighet, koordinasjon og psykiske egenskaper

Detaljer

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Avd.dir. Ole Fredriksen Oslo 1 Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TROMSØ TURNFORENING EN AV NORGES ELDSTE IDRETTSFORENINGER Tromsø Turnforening ble etablert allerede i 1862. Vi er den eldste idrettsforeninga

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Vi har begrenset antall plasser til 20 gymnaster på hver aldersgruppe pr dag for å sikre at gymnastene får et godt tilbud.

Vi har begrenset antall plasser til 20 gymnaster på hver aldersgruppe pr dag for å sikre at gymnastene får et godt tilbud. Hvem er vi? Nedre Glomma Turn er en ideell organisasjon med demokratisk valgt styre og non-profitt strategi. Vi holder til i Tomteveien 21 på Lisleby i Fredrikstad, under samme tak som Fredrikstad Klatreklubb,

Detaljer

IDRETTSSKOLE SNØGG FRIIDRETT RAMMEPLAN

IDRETTSSKOLE SNØGG FRIIDRETT RAMMEPLAN IDRETTSSKOLE SNØGG FRIIDRETT RAMMEPLAN Planen bygger på erfaringer gjort i Gransherad IL gjennom skoleåret 2014/15, 15/16 og 16/17 Planen er styrebehandlet 13.02.-17 og Årsmøtebehandlet 06.03.-17 Innhold:

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Strategisk plan 2010 2014

Strategisk plan 2010 2014 Strategisk plan 2010 2014 Utkast til Norsk friidrett mot 2014 Strategiplanen er gjeldende for perioden 2010-2014 Verdigrunnlag Friidretten skal være preget av: Glede, helse, ærlighet og fellesskap Sunne

Detaljer

Velkommen! Utstyr- og anleggskonferansen november 2017 på Gardermoen/Oslo. Arrangør:

Velkommen! Utstyr- og anleggskonferansen november 2017 på Gardermoen/Oslo. Arrangør: Velkommen! Utstyr- og anleggskonferansen 3.- 4. november 2017 på Gardermoen/Oslo Arrangør: Norges Gymnastikk- og Turnforbund v/ utstyr og anleggskomiteen Ole Ivar Folstad, leder Veslemøy Viervoll Morten

Detaljer

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges 1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. 4 Bli det mest attraktive treningsfellesskapet

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TROMSØ TURNFORENING EN AV NORGES ELDSTE IDRETTSFORENINGER Tromsø Turnforening ble etablert allerede i 1862. Vi er den eldste idrettsforeninga

Detaljer

MANDALS TURNFORENING

MANDALS TURNFORENING MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 TILSLUTTET: NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND - NORGES IDRETTSFORBUND VEST-AGDER GYMNASTIKK- OG TURNKRETS VEST-AGDER IDRETTSKRETS 05.12.2017 Behovsanalyse Mandals

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.)

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) Norsk Friidrett - 2009 1 1. Forord Aktivitetslederkurs barnefriidrett Vi mennesker er skapt for å røre oss, være i bevegelse og stimulere kroppens

Detaljer

God motorikk som helsekapital og TURN som virkemiddel

God motorikk som helsekapital og TURN som virkemiddel God motorikk som helsekapital og TURN som virkemiddel Frøydis Lislevatn Prosjektmedarbeider Turn i skolen - www.turniskolen.no Prosjektet Turn i skolen Kompetanseutvikling kroppsøvingslærere og ressurselever

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik

Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik I Bodø er det i perioden 1990-2017 bygget. En Fotballhall, med klatrevegg og friidrettsbaner. Syv flerbrukshaller(handballhaller) En konkurransesvømmehall

Detaljer

Basistrening Arbeidskrav Kapasitet

Basistrening Arbeidskrav Kapasitet Basistrening Arbeidskrav Kapasitet Idretter utvikler seg hvert år med 5-7% Treningsmetodikk Ernæring Mental trening Prestasjonskulturer Fysisk trening Sunne holdninger Restitusjon Skadeforebygging 16.02.12

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Hvorfor basistrening? v/lars-arne Andersen. Olympiatoppen 1

Hvorfor basistrening? v/lars-arne Andersen. Olympiatoppen 1 Hvorfor basistrening? v/lars-arne Andersen Olympiatoppen 1 Hva er basistrening? Bakgrunn: De siste 10-20 år har det skjedd en kraftig endring innen toppidretten: Økt fokus på konkurranser, seirer og prestasjoner

Detaljer

Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik

Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik Tema for diskusjon: Hva skal barneidrett være? Hvorfor trenger barn rettigheter eller

Detaljer

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging.

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Isbjørn Arena er et anleggs selskap som er eiet av tre særforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Curlingforbund og Norges Ishockeyforbund. Vi tror at for å få

Detaljer

TURNHALL FORPROSJEKT. Harstad

TURNHALL FORPROSJEKT. Harstad TURNHALL FORPROSJEKT Harstad 15 Innhold Innledning... 2 Dagens situasjon... 2 Idrettens basishall... 3 Kravspesifikasjon... 3 Areal:... 3 Høyde:... 3 Parkering:... 3 Offentlig kommunikasjon:... 4 Arealer

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

«Fra idé til ferdig hall»

«Fra idé til ferdig hall» «Fra idé til ferdig hall» Case «Fredrikstad Turnforening» Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen 1 INNHOLD 1. Klubbutvikling og planarbeid 2. Organisering 3. Opprettelse av plankomité 4. Anlegg og anleggstyper

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Foto DT. tirsdag 21. mai 13

Foto DT. tirsdag 21. mai 13 Foto DT Nye Drammen Foto DT Foto DT Idrettsbyen Drammen Foto DT Dette er Norges fineste idrettsanlegg - midt i byen Foto dt Idretts byen Drammen Drammenshallen Drammensbadet Gamle Gress Tennishall Turnhall

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Saksfremlegg Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Rådmannens innstilling:

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

Aktivitetslederkurs. Høsten 2017

Aktivitetslederkurs. Høsten 2017 Aktivitetslederkurs Høsten 2017 Pensum Presentasjon av kurset Forstå og vite hva god barneidrett er ( i sammenheng med Idrettens verdigrunnlag, Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter)

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Kampidrettenes utviklingsplan anlegg

Kampidrettenes utviklingsplan anlegg Kampidrettenes utviklingsplan anlegg Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 6 2. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 7 3. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE... 8 4. EKSISTERENDE POLITISKE

Detaljer

Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga >

Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga > Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga 2016-01-22 -> 2016-02-06 Kartlegging av brukarbehov Haust 2015 Kvinnherad kommune og idretten

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Barneidrettsansvarlig Dette må du vite som ny barneidrettstrener!

Barneidrettsansvarlig Dette må du vite som ny barneidrettstrener! Barneidrettsansvarlig Dette må du vite som ny barneidrettstrener! Av: Geir Owe Fredheim Publisert: 15.09.2016 Høsten er høysesong for rekruttering av nye trenere og ledere til barneidretten i Norge. I

Detaljer

Produktkatalog-Info vedr våre produkter

Produktkatalog-Info vedr våre produkter Produktkatalog-Info vedr våre produkter MSO Sport & Invest AS vil med dette sende ut info om produkter vi har i vårt sortiment. MSO Sport & Invest AS er et selskap som i samarbeid med Hugaas Entreprenør

Detaljer

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Veien mot toppen. Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere

Veien mot toppen. Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere Veien mot toppen Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere Bakgrunnsinformasjoner Flere nasjoner konkurrerer. I karate VM hvor Stein Rønning vant VM-gull deltok

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Fra ide til byggestart

Fra ide til byggestart Presentasjon fra turnforening som er i prosessen med å bygge hall. Hvilke erfaringer de har gjort underveis. Fra ide til byggestart NGTFs utstyr og anleggskonferanse 2015 Ann-Mari Steinsland, Oslo Turnforening

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Til barn og unges beste

Til barn og unges beste Til barn og unges beste God oppvekst god folkehelse Konferanse, FM i Sør-Trøndelag, Røros 2/10-13 Ingrid Nelvik Barndomstid hos far og mor Glem den ei når du blir stor Hva du lærte i ditt hjem Vil deg

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett Voksenidrett NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett UTVIKLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sendt på høring i organisasjonen 20. mai 2016 Sist endret

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx Barneidrett Bestemmelser om Barneidrett: Barneidrettsbestemmelsene omfatter alle barn til og med 12

Detaljer

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016 Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Januar 2016 Formål med dokumentet: Som grunnlag for eget arbeid med ny strategisk plan, og behandling på kretstinget i juni 2016 er det

Detaljer

Nyhetsbrev. Utstyr & anlegg, våren 2016

Nyhetsbrev. Utstyr & anlegg, våren 2016 Nyhetsbrev Utstyr & anlegg, våren 2016 Byggeboom for nye haller! Rekordår 2016 tegner til å bli et rekordår når det gjelder nye haller. I perioden mai til oktober i år vil hele sju nye basishaller/turnhaller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal prege måten vi organiserer

Detaljer

HARESTUA IDRETTSLAG. Veien fram til Harestua Arena

HARESTUA IDRETTSLAG. Veien fram til Harestua Arena HARESTUA IDRETTSLAG Veien fram til Harestua Arena Om Harestua IL Stiftet 1. mars 1931 som en videreføring av Harestuen Sportsforening fra 1916. Formål, visjon og verder Harestua idrettslags formål er å

Detaljer

Handlingsplan for Snøgg Turn

Handlingsplan for Snøgg Turn Handlingsplan for 016-2019 Snøgg Turn Handlingsplan 2016-2019 09.05.17 Notodden Idrettshall,Telemark 3679 TELEFON WEB 934 95 010 Snoggturn.no Innholdsfortegnelse Visjon:... 3 Virksomhetside:... 3 Overordnede

Detaljer

Strategiplan for Halden Idrettsråd 2011-2015

Strategiplan for Halden Idrettsråd 2011-2015 Strategiplan for Halden Idrettsråd 2011-2015 Strategiplan HIR 2011-2015 1 Strategiplan Halden Idrettsråd 2011-2015 Halden Idrettsråd besluttet i 2010 å oppdatere strategiplanen for perioden 2006 2010.

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Foto: Robert Magnussen Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Erling Lange Styreleder NHF Reg Sørvest 01.11.17 Samarbeidende organisasjoner i Stavanger Håndballalliansen

Detaljer

Idrettsråd SVØMMEANLEGG

Idrettsråd SVØMMEANLEGG Idrettsråd OG SVØMMEANLEGG Organisasjon Idrettsråd Fellesorgan for idretten i kommunene Organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettsrådene består av alle idrettslagene

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

Velkommen til høstmøte

Velkommen til høstmøte Velkommen til høstmøte For ISU er og særkretser i Oslo 4.november 2015 Agenda Utfordringer og muligheter for Norsk idrett Prioriterte oppgaver for det nye idrettsstyret - idrettspresident Tom Tvedt Arbeidet

Detaljer

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal prege måten vi organiserer og

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT med utfyllende kommentarer Revidert pr. 1. april 2000 Vil du vite mer: www.nif.idrett.no (Punktene som er uthevet er bestemmelsene om barneidrett vedtatt på Idrettstinget i

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Anleggsdekningen i Østfold Klubbenes situasjonsrapport

Anleggsdekningen i Østfold Klubbenes situasjonsrapport Anleggsdekningen i Østfold Klubbenes situasjonsrapport 1 Innholdsfortegnelse: 3 Bakgrunn 3 Metode 4 Analyse 10 Resultater og konklusjoner 2 Bakgrunn I den årlige statistikksamlingen utgitt av Kulturdepartementet

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6 16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF Åsgårdstrand 22.08.2012 Anleggsbygging Hvor mye investeres det i bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Norge i året? eller hvor mye bør

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Historien om hvordan Turngruppa klarte å selge inn idéen om basishall.

Historien om hvordan Turngruppa klarte å selge inn idéen om basishall. Historien om hvordan Turngruppa klarte å selge inn idéen om basishall. Kjell Normann Leder Kabelvåg IL Turngruppe Kabelvåg ligger i Lofoten 5 km fra Svolvær som er kommunesenter. Kommunen har 10000 innbyggere.

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer