Strategi for samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. 25. Mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. 25. Mai 2013"

Transkript

1 Strategi for samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo 25. Mai 2013

2 Bakgrunn De tre høgskolene Norges Musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo er tildelt SAK-midler fra Kunnskapsdepartementet for å utvikle prosjekter for å styrke samarbeidet mellom de tre institusjonene og vurdere eventuell arbeidsdeling/større konsentrasjon. (SAK= Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon). Det er igangsatt flere delprosjekter for å utrede muligheter for samarbeid på administrative og faglige områder. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo besluttet høsten 2012 å gå videre i å utvikle et felles samarbeidsprosjekt under SAK.

3 Oppdraget Institusjonenes mål er, med utgangspunkt i den enkeltes kjennetegn og styrke, å formulere en felles strategi for ekstern kommunikasjon og formidling basert på en samarbeidsavtale. De to høgskolene skal fortsatt være selvstendige institusjoner som vil dra faglig nytte av å samarbeidet. Følgende momenter skal ligge til grunn for profileringsprosjektet: Ønsket om videreutvikling av samarbeidet mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo Pågående og mulige faglige samarbeidsområder Institusjonenes fysiske og geografiske nærhet til hverandre

4 Prosjektets mål Styrke konkrete samarbeidstiltak Skape en felles profilering som gjør at institusjonene sees mer i sammenheng Resultere i en konkret samarbeidsavtale Prosessen skal bidra til: Definere en ledelsesstrategi for å nå målene Definere aktuelle målgrupper og fellesarenaer Avklare viktige suksessfaktorer - hva som må på plass for å nå målene Foreslå aktuelle innsatsområder, konkrete tiltak, framdrift og resultatmål

5 SAMARBEIDSPLATTFORM

6 Sammen skal Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo ta rollen som en EKSPERT innen kunst-, design- og arkitekturfagene, både nasjonalt og internasjonalt Opprører Helt OPPRØRER utfordrer entreprenør, går sine egne veier HELT handler alene snakkes godt om av andre, skryter ikke MONSTER uønsket posisjon rollen blir gitt samler data for å bevise det motsatte Offer Geelmuyden.Kiese 1999 Ekspert Monster EKSPERT deler læring og kunnskap for å forsterke sin posisjon, belyser alternativer og mulige evt bedre løsninger i debatter og er en viktig premissleverandør i kritiske saker OFFER posisjon som tas for nå oppnå noe

7 Plattform for samarbeidet mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Hensikt Ambisjon Samhandle for å styrke og synliggjøre kunst-, design- og arkitekturfagene. Sammen skal Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitekturog designhøgskolen i Oslo bygge en internasjonal arena for fremragende utdanning og forskning innen kunst-, design- og arkitektur Kulturverdier Åpenhet Respekt Nysgjerrighet Brodd Samarbeidsplattform Løfter Internasjonalt anerkjente akademikere og fremragende utøvere Talentfulle og dedikerte studenter Et unikt fag- og studentmiljø Sterk praksisforankring og i forskningsfronten Smart og effektiv bruk av ressursene Midt i Oslo og én driver av byens puls

8 KOMMUNIKASJONSPLATTFORM

9 Kommunikasjonsplattform For å bygge den ønskede posisjonen for samarbeidet mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, er det viktig å kommunisere enkelt, tydelig og konsistent over tid. All kommunikasjon skal springe ut fra de rammer samarbeidsplattformen trekker opp. For å sikre at kommunikasjonen blir helhetlig, tydelig og konsistent over tid, har vi utarbeidet en overbyggende plattform for all intern og ekstern kommunikasjon. 1) Målsettinger Hvilke mål og ambisjoner skal vi ha for vår kommunikasjon (internt og eksternt)? 2) Kjernebudskap Hva skal vi grunnleggende fortelle om samarbeidet? 3) Løfter Hvilke konkrete løfter skal vi gi gjennom vår kommunikasjon? 4) Stil & tone Med hvilken stil og tone skal vi kommunisere? 5) Utfordringer Hva er våre viktigste kommunikasjonsutfordringer i dag?

10 1) Målsettinger & ambisjoner for samarbeidet mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur- og Designhøgskolen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo er Norges fremste ekspertise innenfor kunst, arkitektur og design. Sammen skal Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo styrke Kunst-, Design- og Arkitekturfagenes (KDA) posisjon i samfunnet. Vi skal sammen skape intern stolthet og tilhørighet i og mellom institusjonene, vise hvordan vi utfyller og styrker hverandre og bygge kjennskap til hvem vi er og hva vi står for, både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal tydelig vise akademia og politiske myndigheter at vi tar styringen for egen utvikling. Vi skal vise en faglig muskel og vitalitet gjennom både nasjonal og internasjonal anerkjennelse. I forhold til arbeids- og samfunnsliv skal vi artikulere og skape forståelse for kunst-, design- og arkitekturfagenes egenart, samt dens skaperkraft og samfunnsbidrag, både materielt og immaterielt. Vi skal vise vårt enestående studentmiljø, fasiliteter, faglige tilbud, ressurser og unike beliggenhet for både nye og eksisterende studenter. Vi skal være en driver av byens puls og være en positiv og synlig del av bydelen for Oslo og byens borgere. 10

11 2) Kjernebudskap Institusjonssamarbeidet Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er ledende når det gjelder utdanning og forskning innen KDA-fagene. Gjennom faglig ekspertise og kompetanse skal Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo sammen skape en internasjonal arena for fremragende utdanning og forskning innen kunst-, design- og arkitekturfagene. Et sterkt ressursgrunnlag, lange tradisjoner og en dynamisk fagkultur gjør det mulig for skolene i felleskap å tilby et unikt utdannings- og forskningsmiljø og utdanningsmuligheter av høy internasjonal standard. 11

12 3) Våre løfter Internasjonalt anerkjente akademikere og fremragende utøvere Talentfulle og dedikerte studenter Et unikt fag- og studentmiljø Felles utdanninger Sterk praksisforankring og i forskningsfronten Smart og effektiv bruk av ressursene Midt i Oslo og én driver av byens puls 4) Stil og tone Åpent Offensivt Positivt 12

13 5) Våre viktigste kommunikasjonsutfordringer 1. Å få gjennomslag og forståelse for KDA-fagenes viktighet for samfunns- og næringsliv. 2. Å overbevise om at det ligger store fordeler og muligheter i samarbeidet og å kommunisere viktigheten og nyhetsverdien av samarbeidet til viktige målgrupper internt og eksternt. 3. Å vise gjennomføringsevne, dokumentere resultater gjennom bevis, vise at det faktisk skjer noe og fylle løftene med konkret innhold. 4. Å ha faglig og administrativ kraft og nok styrke til å løfte oss internasjonalt

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer