Tjenestebeskrivelse SSG Entre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse SSG Entre"

Transkript

1 (7) Side Tjenestebeskrivelse (bilag 1 til lisensavtale SSG Entre) Tittel Dato 3.0 Utgave/versjon Tjenestebeskrivelse SSG Entre Innholdsfortegnelse 1 Innledning SSG Entre Overordnet beskrivelse Servicenivåer SSG Entre Standard og SSG Entre Extra SSG Entre Basic Pris og leveranse Priser Fakturering av medlems- og serviceavgift Lisens og eierskap Tjenester Konsulenttjenester Opplæring Fakturering av tjenester Leveranse av tjenesten Tilgjengelighet og support Tilgjengelighet - definisjon Åpningstider og bemannet support Rutiner Samarbeid Bestillinger Administrasjon av brukere Registrering av ny bruker Problemhåndtering... 7 Köpmangatan 1, SE Sundsvall, Sweden. PHONE REG NO WEB

2 1 Innledning Dette dokumentet beskriver tjenesten SSG Entre. Formålet er å avklare forholdet mellom kunden og SSG, beskrive tjenestens innhold og servicenivå, og hvordan tjenesten kan kjøpes. Forandringer i dette dokumentet forankres løpende mellom SSG og selskapets kunder. 2 SSG Entre 2.1 Overordnet beskrivelse SSG tilbyr sikkerhetsopplæring for entreprenører. Målet er å øke kunnskap om sikkerheten og derigjennom redusere antall uheldige hendelser og ulykker i forbindelse med entreprenøroppdrag. Konseptet skal også bidra tilå effektivisere opplæringsprosessen. SSG Entre er et konsept utviklet for å sikre at entreprenører som utfører arbeid i industrien oppfyller kravene til grunnleggende sikkerhetsopplæring, som er regulert gjennom lover, forskrifterog næringens regler. SSG Entre omfatter næringens sikkerhetsopplæringer og tilhørende systemstøtte for å administrere opplæringene. Grunnopplæringen i SSG Entre utføres via Internett. En godkjent sertifiseringstest bekrefter at deltakeren oppfyller bransjekravene. Informasjon om lokale sikkerhetsregler som gjelder på det respektive industriområdet støttes av konseptet og kan tas med som en del av adgangskravene. Konseptet innebærer at anlegg som er knyttet til SSG Entre stiller krav (i henhold til SSG 2200 ) på at entreprenører har den kompetanse som kreves, gjennom én eller flere godkjente opplæringer. 2.2 Servicenivåer SSG Entre inneholder funksjoner som sørger for at entreprenører får fullgod sikkerhetskompetanse. Disse funksjonene er alltid de samme for entreprenørselskapene. Imidlertid har SSG definert, priset og delt tjenesten inn i tre servicenivåer som baserer seg på bransjens behov SSG Entre Standard og SSG Entre Extra SSG Entre Standard og SSG Entre Extra er de servicenivåene som gir tilgang til samtlige funksjoner oppført i listen nedenfor: Kravdokument SSG 2200 Registrering av selskap Veiledning ved innføringen Webtjeneste Administrasjonsverktøy

3 SSG Entre nettkurs Drift av en eller flere lokale sikkerhetskurs på SSGs server Område på SSGs offentlige nettside Håndtering av personopplysninger Support Kravdokument SSG 2200 Industrianlegget har tilgang til kravdokumentet SSG 2200 og kan referere til det i forbindelse med tildeling av kontrakter. Registrering av selskap Registrering av både industri- og entreprenørselskap gjøres via SSG står for administrasjonen og gir angitt kontaktperson personlig innloggingsinformasjon. Veiledning for gjennomføring Inkludert i medlemsavgiften får industrianlegget tilbud om en SSG-representant som gir råd og veiledning under gjennomføringen av SSG Entre. Rådgivning gjøres på distanse, vanligvis i form av et webmøte med mindre annet er avtalt. Webtjeneste SSG Access En del av tjenesten blir tilgjengelig for kunden gjennom anleggsspesifikk innlogging. SSG Access gir muligheten til å gjennomføre adgangskontroll på enkelt vis. Administrasjonsverktøy Oppdragsgiveren får tilgang til et administrasjonsverktøy og kan på denne måten få oversikt over alle entreprenørselskapene og entreprenørenes opplæringsstatus. Det er også mulig å stille inn adgangskontroll på et tidsbegrenset anbud. Administrasjonsverktøyet hånderer også påminnelser via e-post for opplæringer som behøver fornyes. SSG Entre nettkurs En sikkerhetsopplæring som dekker bransjens grunnleggende krav i henhold til lover og forskrifter er tilgjengelig. Denne går under navnet SSG Entre Grunnopplæring. Opplæringen er tilgjengelig på svensk, engels, tysk, polsk, finsk norsk, italiensk och tsjekkisk. For ansatte hos enterprenørselskapene blir opplæringen tilgjengelig etter registrering i SSG Entre, og en avgift vil pålegges for hver entreprenør. Utskrift og distribusjon av Accesskort Når entreprenøren er registrert og får tilgang til opplæringen kreves det at kontaktpersonen i entreprenørselskapet legger inn et godkjent bilde av personen som har fullført opplæringen. Utlevering av Accesskort skjer vanligvis innen en uke etter at opplæringen har blitt attestert og godkjent fotografi erlagret. Hvis et Accesskort er tapt eller ødelagt, er det mulig å bestille et erstatningskort i administrasjonsverktøyet.

4 Produksjon av lokal opplæring og drift av denne på SSGs server SSG produserer lokal opplæring basert på materiale fra det kravstillende anlegget. Opplæringsproduksjonen belastes gjennom løpende timepris. SSG forplikter seg til å legge ut kurset/kursene på sin egen server for at /de skal kunne fungere sammen med den generelle SSG Entre Grunnutdanningen. Område på SSGs offentlige nettside Hvert industrianlegg får et område på SSGs offentlige webside hvor informasjon til entreprenørselskapene kan formidles. Håndtering av personopplysninger Personnummer brukes for å koble registrerte opplysninger til riktig person, og for å gjøre det mulig å sikkert identifisere entreprenørene som kommer til et anlegg for å arbeide. Utenlandske statsborgere identifiseres med ID-nummeret som er registrert i gyldig legitimasjon. For å oppfylle kravene i henhold til den svenske personopplysningsloven har SSG utnevnt et personvernsombud. SSGs brukervilkår er tilgjengelig i sin helhet på under Om SSG/Användarvillkor. Support Support vedrørende SSG Entre kan man få enten per telefon ( ) eller via e-post Åpningstidene for telefonsupport er hverdager kl SSG Entre Basic Servicenivået SSG Entre Basic gir tilgang til alle de samme administrative funksjonene som ovenfor, bortsett fra produksjon og drift av lokal opplæring. 2.3 Pris og leveranse Priser Prisen for den oppdragsgivende industrien består av en serviceavgift som faktureres årlig. Serviceavgiften for SSG Entre Basic inkluderer service av tjenesten samt support. Serviceavgiften for SSG Entre Standard og SSG Entre Extra inkluderer dessuten en servicepakke med fem timer for revidering av respektive lokale utdanning. SSG har ansvar for at tjenesten er tilgjengelig og fungerer tilfredsstillende for kunden. Kunden belastes ikke for feilsøking og feilretting i tilfeller hvor problemene viser seg å være forskyldt av SSG eller noen av SSGs leverandører. Entreprenørselskapene betaler for hver ansatt som tar opplæringen Fakturering av medlems- og serviceavgift Den årlige serviceavgiften faktureres i forbindelse med at kunden signere fraskrivelsen. Kunden har da tilgang til SSG Entre i ett år fremover. Avgift for kursdeltakere faktureres månedsvis på etterskudd per tildelt opplæring. Avgiftsgrunnlaget for abonnementet er basert på en årlig oppdatert prisliste, se

5 2.3.3 Lisens og eierskap Kunden kjøper tjenesten via et abonnement. Kunden har rett til å motta en kopi av opplæring om så kunden velger å avslutte avtalen. 2.4 Tjenester Nedenfor følger noen eksempler på tjenester som SSG utfører på oppdrag fra kunder: Konsulenttjenester Produksjon av lokal opplæring SSG påtar seg å produsere lokal opplæring knyttet til SSG Entre Grunnopplæring. Omfanget av engasjementet avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Oversetting av lokal opplæring SSG kan tilby oversetting av materialet brukt i lokal opplæring til ønsket språk samt produksjon og administrasjon av materialet Opplæring Ved behov kan SSG gi opplæring i bruken av systemet Fakturering av tjenester Alle aktiviteter som utføres på oppdrag 11 fra ansvarlig innkjøper hos kunden er vanligvis aktiviteter som faktureres. Kunden skal ved bestilling alltid oppgi navn på hvem som er oppdragsgiver og eventuelt saksnummeret. Nedenfor følger eksempler på aktiviteter som faktureres: Konsulenttjenester: Faktureres løpende basert på SSGs ordinære prisliste. Opplæring: Faktureres i henhold til avtale. Øvrige aktiviteter som utføres på oppdrag fra kunden, og som ikke nevnes ovenfor, faktureres løpende i samsvar med SSGs ordinære prisliste. Hvis noen aktiviteter krever ekstern bistand, vil disse kostnadene viderefaktureres i samråd med kunden. 2.5 Leveranse av tjenesten Følgende hjelpemiddel og programvare kreves for å kunne gjennomføre den interaktive opplæringen: Standard-PC med Win 7/Windows 8/Windows XP/Vista. Macintosh med Mac os x 10.5/10.6 Nettleser; Nyere versjoner av Microsoft Internet Explorer, Firefox eller Safari. Nettleser med Flash-plugin (9 eller høyere). Lydkort med hodetelefon/høyttaler for å lytte til speakertext. Bredbåndstilkobling til Internett, minst 0,5 Kbit/s, helst raskere. 1 Se punkt 4.2 Bestillinger

6 Tilkobling for opplæring med video bør være minst 1 Mbit/s Tillatte pop-up -vinduer 3 Tilgjengelighet og support 3.1 Tilgjengelighet - definisjon SSG Entre anses å være tilgjengelig når tjenesten kan nås fra Internett. Ved eventuelle problemer med kundens internettforbindelse, kan SSG Entre fortsatt defineres som tilgjengelig. Hvis tjenesten slutter å fungere, vil SSG utføre tiltak, innenfor det som kan anses å være rimelig, for å løse problemet uavhengig av tidspunktet for avbruddet. 3.2 Åpningstider og bemannet support Åpningstider Tjenesten er tilgjengelig og kan brukes døgnet rundt, bortsett fra ved planlagt vedlikehold. Bemannet support Tjenesten inkluderer bemannet support i kontortid på ukedager. Åpningstid Dager Nivå dager i året Tjeneste åpen Ukedager 2 Bemannet support 4 Rutiner 4.1 Samarbeid SSG har kontinuerlig kontakt med kundens kontaktperson og involverte underleverandører. Til støtte for drift og utvikling av tjenesten organiserer SSG en referansegruppe. Hensikten er å sørge for en tjeneste som dekker bransjens ønsker og behov. Referansegruppen består av representanter fra deltagende Ved planlagte driftsavbrudd eller større forstyrrelser vil kundens kontaktperson kontaktes for å få overlevert handlingsplan og tidsskjema. 4.2 Bestillinger Bestillinger av konsulenttjenester og opplæring utføres av autorisert innkjøper hos kunden. Bestillingen må gjøres via e-post til avtalt adresse. Tidsplan for gjennomføring formidles snarest mulig til oppdragsgiveren. Bestillinger blir fakturert fortløpende eller etter avtale. 2 Svensk kalender gjelder. Trettendedagsaften, skjærtorsdag, 30. april, fredag etter Kristi himmelfartsdag, sankthans, fredag før allehelgensdag, julaften og nyttårsaften regnes som helligdager.

7 4.3 Administrasjon av brukere Registrering av ny bruker Etter registreringen av selskapet får den oppgitte kontaktpersonen innloggingsdetaljer som gir tilgang til systemet. Her kan man registrere ytterligere opplysninger om selskapet og dets ansatte. Deretter sendes personlige innloggingsdetaljer til hver og en av de ansatte somregistreres. Ved oppgitt e-postadresse vil innloggingsdetaljene sendes direkte til brukeren. I annet fall vil informasjonen sendes til selskapets kontaktperson Problemhåndtering Ved problemer med tjenesten kontaktes SSGs supportfunksjon. Ved behov vil saken videresendes til kunde- eller produktansvarlig.

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Lisensavtale Pindena AS

Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS 2 Innhold INNHOLD AVTALEN GJELDER: DEFINISJONER BAKGRUNN BESKRIVELSE AV STANDARD PD LISENSTYPER PINDENA FORPLIKTELSER KUNDE ER FORPLIKTET TIL Å PINDENA AS

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Kapittel 1 - Hoveddel

Kapittel 1 - Hoveddel Kapittel 1 - Hoveddel 1. - BAKRGUNN - FORMÅL Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter forbundet med Kundens bruk av tjenesten SMARTDAY, en skybasert tjeneste som hostes for Kunden av epocket

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Ved å registrere deg for tjenesten(e), godtar du følgende vilkår, betingelser og retningslinjer.

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Etat X OG Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning VERSJON 2.1.0 24.11.2008 Merkantilt ansvarlig hos Tjenesteeier: Kari Merkantil, Innkjøpssjef kari.merkantil@etatx.no,

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

PRODUKTSPESIFIKASJON DATA MANAGEMENT FI, SE, NO

PRODUKTSPESIFIKASJON DATA MANAGEMENT FI, SE, NO PRODUKTSPESIFIKASJON 1 (20) PRODUKTSPESIFIKASJON DATA MANAGEMENT FI, SE, NO PRODUKTSPESIFIKASJON 2 (20) Innhold 1. STRUKTUR - DATA MANAGEMENT... 3 1.1 Grunnleggende funksjonalitet... 3 1.2 Datamottak...

Detaljer

ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom

ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom Side 1 av 7 ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom Kjøperbedrift: Organisasjonsnummer: Kjøperbedriftens avtalenr.: Type avtale : 1. Individuell kjøperbedriftsavtale 2. konsernavtale (kryss av for valgt alternativ)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret GENERELLE VILKÅR 1. Formålet med Bysykkel Skedsmo 1.1. Generell informasjon om bysykkeltjenesten Bysykkel Skedsmo er et samarbeid mellom Skedsmo kommune og JCDecaux Norge AS ("JCDecaux"). Tjenesten innebærer

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer