Den regionale sparebankens rolle som utviklingsmotor - og hvordan dette konkretiseres i bankens virksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den regionale sparebankens rolle som utviklingsmotor - og hvordan dette konkretiseres i bankens virksomhet"

Transkript

1 Den regionale sparebankens rolle som utviklingsmotor - og hvordan dette konkretiseres i bankens virksomhet Vinterkonferansen, Høyskolen i Hedmark Tore Anstein Dobloug

2 Agenda 1. Sparebankenes rolle 1. Opprinnelsen 2. Kapitalens kretsløp 2. Bankens rolle som utviklingsmotor i dag 1. Samfunnsliv 2. Næringsliv 3. Bankens rolle som utviklingsmotor i fremtiden 1. Hva er regionens hovedutfordringer? 2. Entreprenørskap 3. Hvordan kan banken bidra? 4. Avslutning - oppsummering

3 Kort om Sparebanken Hedmark 1. Bankens rolle i utviklingen av lokalsamfunnet 2. Bankens rolle som utviklingsmotor i dag 3. Bankens rolle som utviklingsmotor i fremtiden 4. Avslutning - oppsummering Sparebanken Hedmark er Norges 5.største sparebank 28 bankkontorer i Hedmark Oppland og Akershus 55 milliarder kroner i forretningsvolum 5,9 milliarder kroner i egenkapital Ca 700 ansatte i konsernet kunder Markedsandel på vel 40 prosent Sparebanken Hedmark er en selveiende institusjon uten egenkapitalbeviseiere (aksjonærer) Ratet A1 av Moodys

4 Sparebankenes utvikling; Fra kornmagasin og bytteøkonomi til sparebanker og pengeøkonomi Opprinnelig formål: Bidra til sparing Utvikle økonomien i det lokale området Bidra til sosial utvikling i lokalmiljøet Kornmagasinet som dannet startkapitalen til Hofs sparebank i 1845 og som i dag står plassert ved Kongsvinger festning. Den første sparebanken i Norge Bygdesparebanken Hof Sparebank Lokale sparebanker etableres i de fleste sokn Sentral rolle i utviklingen av bygdene, moderniseringen av landbruket og småbedrifter 601 sparebanker i Norge Konsolideringsfase: - kompetanse - nye krav fra kunden - Stordrift - Større bedrifter 110 sparebanker i Norge 1822 Ca tallet Frem til

5 Sparebanken Hedmarks røtter Fra Hof Sparebank i 1845 til Sparebanken Hedmark i lokale sparebanker har utviklet seg til å bli Innlandets største lokale kapitalkilde med hovedsete i Hamar. Sparebanken Hedmark tok sitt nåværende navn i

6 Samspillet mellom sparebanken og samfunn: Kapitalens kretsløp i lokalsamfunnet Kapital fra bankene til etablerte og nye bedrifter Styrket egenkapital grunnlag for nye utlån og økt evne til å tåle tap Lokale investeringer skaper ny vekst i lokalt næringsliv Gaver til lokalsamfunnet Overskudd tilbakeføres til lokalsamfunnet og til banken Ny sparekapitel til banken Økt sysselsetting og få lokale tap Nye lokale arbeidsplasser og opprettholdelse av nåværende aktivitet Tap på risikolån reduserer bankens lønnsomhet

7 Banken som utviklingsmotor; Kapitaltilgang 1. Bankens rolle i utviklingen av lokalsamfunnet 2. Bankens rolle som utviklingsmotor i dag 3. Bankens rolle som utviklingsmotor i fremtiden 4. Avslutning - oppsummering Kapital er en nødvendig forutsetning for bedrifters og dermed regioners vekst. Grunnleggende sett er den viktigste årsaken til kapitalrasjonering informasjonsproblemer mellom bedrift og kapitaltilbyder. Ulike studier viser at jo nærmere bedriften befinner seg kapitaltilbyder, desto mindre er informasjonsproblemene. Ergo; Regional utvikling forutsetter lokale kapitaltilbydere.

8 Regional utvikling er viktig for banken Sparebanken Hedmark lever i et gjensidig avhengighetsforhold til den regionen banken er en del av. Banken har vært til stede i Hedmark i 165 år og er engasjert i fylkets utvikling. At banken er solid er over tid viktig for innbyggerne og bedriftene. Å ha en solid kapitalkilde med hovedsete i fylket gir trygghet, forutsigbarhet nærhet til beslutningene. Vår rolle som utviklingsmotor kan konkretiseres i vår virksomhet ut fra to dimensjoner: Samfunnsliv Næringsliv

9 Utviklingsmotor: Samfunnsliv og bosetting Gavefond Støtter forskning, utdanning, ungdom, idrett og kultur. Gavemidler Årlige gavemidler til lag, foreninger og andre gode formål. Kunstfond Sparebanken Hedmarks kunstfond skal bidra til at kunst og kultur får gode vekstvilkår i Hedmark. Miljø Viktig rolle som utviklingsaktør. Ønsker å være et forbilde på god forretningsdrift, miljø-, HR- og etiske spørsmål. Sponsor Stor sponsor av breddeidrett og andre tiltak for barn og unge... Og som Bank Omkring halvparten av alle Hedmarkinger har lån eller er kunde hos oss 9

10 Utviklingsmotor: Næringsliv Uten vekst i næringslivet tilføres regionen mindre aktivitet og færre arbeidsplasser. Dermed svekkes bankens markedsgrunnlag og selve forutsetningen for bankens virksomhet. Uten potente banker reduseres bedriftenes forutsetninger for fremgang fordi kapital er et nødvendig drivstoff for utvikling og vekst. Sparebanken Hedmark har omkring 15 milliarder i utlån til bedrifter (og 33 milliarder til husholdninger) Går det dårlig for regionen går det dårlig for banken og vice versa. Altså: Vi er begge avhengig av hverandre

11 Hva er våre utfordringer i Innlandet? 1. Bankens rolle i utviklingen av lokalsamfunnet 2. Bankens rolle som utviklingsmotor i dag 3. Bankens rolle som utviklingsmotor i fremtiden 4. Avslutning - oppsummering Hovedproblemstillingen: Hva driver økonomisk vekst, og hva skaper næringsutvikling? En grunnleggende betingelse for fremgang er entreprenørskap Entreprenørskap er opprinnelsen til (nesten) enhver økonomisk aktivitet

12 Jørn fra Sundet.. - til Silicon Valley Meltwater Group er et av verdens ledende online medieselskaper med kontorer i alle verdensdeler. - Vi overvåker aviser og sosiale medier for store kunder som Apple, IBM, Coca Cola, McDonalds, Intel og paven Han medgir at kontrasten er stor fra oppveksten på landsbygda i Trysil til å reise jorda rundt med Meltwater. - Men jeg har med meg verdiene jeg fikk hjemme. Jeg er veldig takknemlig for de sunne perspektivene jeg fikk av dem; bondevett, nøkternhet og hardt arbeid. Det er dette jeg alltid har navigert ut fra, sier Lyseggen. - Vi startet Meltwater Group på Tjuvholmen i Oslo med to mann, en kaffemaskin og kr i egenkapital i Nå har vi 50 kontorer og en omsetning på 500 millioner (Intervju med Dagbladet,

13 ...og Atle fra Innbygda - Da vi kom på markedet i år 2002, gikk hjelm fra å være noe mamma tvang deg til å bruke til å bli en naturlig del av antrekket. I dag er beskyttelsesutstyr en like selvfølgelig del av imaget som alpinbriller og skallbekledning*. «Designed in Trysil» blitt et begrep i internasjonal ekstremsport. - Nå girer vi opp, tar med oss et sterkt merkenavn og går ut i verden. * Atle Enberget i intervju med DN (D2)

14 Entreprenørskap; en kritisk kilde til regional vekst I 1994 publiserte Birch og Medoff en studie som viste at tilveksten av nye jobber først og fremst kom fra en liten gruppe hurtigvoksende, små bedrifter, og ikke fra store og etablerte selskaper. De fant at fire prosent av bedriftene stod for 70 prosent av de nye jobbene i USA. I 2007 var 3,8 % av landets bedrifter høyvekstbedrifter, mens de stod for 54 prosent av sysselsettingsveksten i treårsperioden fra 2004 til 2007 I Innlandet skapte gasellene alle de nye jobbene i perioden

15 Birch og Medoffs metaforer: Mus, gaselle og elefant Gasellen Hurtigvoksende selskap med mellom 20 og 500 ansatte Noen få Radikal og kreativ Høy vekst Lønnsom Sårbar Mus Små foretak med mellom 0 og 20 ansatte Vanlig Forutsigbar Liten betydning Elefanten Modne og store selskaper med over 500 ansatte Få Sterke Trege Synlige Konservativ

16 Våre utfordringer; Nærings NM 2012

17 Hva med NM for fylkene? I 1800 var Hedmark og Oppland blant de mest folkerike fylkene i landet med til sammen 14,4 prosent av befolkningen Dette var omtrent samme størrelsen som Oslo og Akershus. Sammen med Sogn og Fjordane har Innlandet siden den gang hatt den sterkeste relative tilbakegangen i folketallet i landet. Med samme relative andel av befolkningen skulle Innlandet i dag hatt nær innbyggere

18 Over eller underrepresentasjon av høyvekstbedrifter 50 % 40 % Andel av høyvekstbedrifter i forhold til andel alle AS 38 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % 2 % -8 % -5 % -16 % 9 % 10 % 6 % -18 % 3 % -1 % 16 % -17 % 12 % -24 % -11 % -18 % -22 % -40 % -32 % Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsd. Sogn og Fjord. Hordaland Rogaland Vest-Agder Øst-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold

19 Hvor må vi sette inn støtet? The GEM Entrepreneurial Framework Conditions Kultur og sosiale normer Finansiering Internt marked og fysisk infrastruktur Entreprenør-p olitikk Kommersiell rådgivning Utdannelse og trening F & U- overføring Kilde: GEM Global Report, p. 35, 2012

20 Hva sier ekspertene ut fra dette rammeverket? Norge Danmark Sverige Tyskland USA Innlandet Topp tre Etterutdannelse Offentlige program Offentlige program Offentlige program F & U overføring Kommersiell rådgivning (?) Kommersiell rådgivning Kommersiell rådgivning Internt markedåpnehet Kommersiell rådgivning Kultur og sosiale normer Fysisk infrastruktur (?) Fysisk infrastruktur Fysisk infrastruktur Fysisk infrastruktur Fysisk infrastruktur Fysisk infrastruktur Bunn tre Finansiering Finansiering Grunnutdannelse Grunnutdannelse Grunnutdannelse Kultur og sosiale normer (?) Entreprenørskapspolitikk Entreprenørskapspolitikk Etterutdannelse Kultur og sosiale normer Offentlige program F & U overføring (?) Markedsbarrierer F & U overføring F & U overføring F & U overføring Nasjonale reguleringer Kilde: GEM Global Report, 2012

21 Policy områder: Hvor kan Sparebanken Hedmark bidra? Etablering og exit Redusere barrierer for etablering og exit Regulering påbud arbeidsmarked skatt etc. Kultur og normer Ambisjoner og holdninger Entreprenørskaps utdannelse Entreprenøriell aktivitet Bistand ved etablering og vekst Private og offentlige aktører Fremme interessen for entreprenørskap Finansiering Såkornkapital - Venture Capital -Bank Kilde: Swedish Foundation for Small Business Research, (2007) (IPREG)

22 Oppsummering 1. Bankens rolle i utviklingen av lokalsamfunnet 2. Bankens rolle som utviklingsmotor i dag 3. Bankens rolle som utviklingsmotor i fremtiden 4. Avslutning - oppsummering Sparebanken Hedmark: Kapitalkilde for bedriftene som holder til i regionen Kapitalkilde for folk som bor i regionen Kapital til entreprenører Bidrar til at folk blir boende og at nye flytter til regionen Kultur Idrett Utdanning Bidrar til at vi utvikler entreprenørskapskulturen i regionen. Behov for økt innsats

Å r s r a p p o r t 2011

Å r s r a p p o r t 2011 Årsrapport 2011 Det beste med å jobbe i Sparebanken Hedmark er å oppleve den gode viljen til å skape resultater sammen. Geir Inge Brelin regionbanksjef bedriftsmarked Oppland Innhold 2011 - et år i endring

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Å r s r a p p o r t 09

Å r s r a p p o r t 09 Årsrapport 09 3 Innhold Med hjertet i Sparebanken Hedmark 04 25 år med Harry 06 Dette er Sparebanken Hedmark 13 2009 Et tilbakeblikk 15 Samfunnsengasjert 17 Styrets beretning 19 Resultatregnskap 28 Balanse

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Personlige eiere lokal tilhørighet

Personlige eiere lokal tilhørighet lokal tilhørighet NHOs politikk for personlige eiere NHOs politikk for personlige eiere Bedrifter som er eid av privatpersoner og familier har stor betydning for Norge. De personlig eide bedriftene kjennetegnes

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

Sogn og Fjordane modellen

Sogn og Fjordane modellen Foto: Anders Gjengedal Visitnorway.com Sogn og Fjordane modellen Hvordan utløse det entreprenørielle potensialet i unge mennesker slik at flere etablerer egne bedrifter? 0 FORORD Kunnskapsparken Bodø AS

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 // Rapport 2 // 2014 Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 NAV Juni 2014 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo Rapporten er tilgjengelig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer