Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.01.2012 Tid: 10:00 15.30"

Transkript

1 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10: Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Olsen Ivan FRP Medlem Berg Ronny KYST Medlem Olsen Rut A. KYST Medlem Johansen Bengt S V Medlem Noodt Trine AP Medlem Bakken Geir Ove AP Varamedlem Østlyngen Ole Steinar - Permisjon fra kl 12.45, tom. sak 5/12. Pedersen Anita Håkegård SV Varamedlem Aas Otto Erik Nielsen Monica AP Varamedlem Rosenberg Hanne Karlstrøm Steinar AP Varamedlem Lars Hapalahti - Tiltrådte kl 12.45, fom. sak 6/12. Pedersen Anita Håkegård Fra adm. (evt. andre): Rådmann Bjørn-Atle Hansen Ass.rådmann Målfrid Kristoffersen Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum Innkalling: Saksliste: Merknader: Orienteringer: Datert , godkjent Datert , godkjent Sak fra møte i HNDM den Budsjett 2012 taes ikke til videre behandling. Altapakken v/laila Davidsen Samarbeidsavtaler med Helse Finnmark v/ Bjørn-Atle Hansen og Ivan Olsen Utdelt i møtet: - Finasieringen av sykestuene i samhandlingsreformen - Utkast økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen i nord. Notat diverse utredninger: - Utredning av sykehjemsstrukturen - Skolestruktur

2 Side 2 av 25 Behandlede saker: Sak 1/12 10/12 - Organisering av Alta kommune Spørsmål til ordfører fra Geir Ove Bakken Valg av representanter til arbeidsgruppe Komsa Fjellhall : Trine Noodt Monica Nielsen Valg av representant til samarbeidsgruppe Bassenget i AUS bygget : Trine Noodt Valg av representant til styret i Helse Finnmark: Ivan Olsen Alta, Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

3 Side 3 av 25 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/144 BUDSJETT DETALJERING 2/12 12/5 ALTA SAMISKE SPRÅKSENTER AS - ÁLTTÁ SÁMI GIELLAGUOVDDÁS AS - SØKNAD OM FAST DRIFTSSTØTTE 3/12 12/191 RULLERING AV SKUTERLØYPENETT /12 12/181 DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET /12 12/207 SUPPLERINGSVALG /12 12/275 GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAP I IKS 7/12 12/64 REVIDERING AV GJELDENDE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 8/12 12/78 MAINSTREM NORWAY AS 9/12 12/79 SAMARBEID - ALTA KOMMUNE OG FINNMARKSLØPET AS / /12 12/177 NÆRINGSPOLITISKE KONFERANSER 2012

4 Side 4 av 25 Sak 1/12 Sakstittel: BUDSJETT DETALJERING Innstilling: 1. Formannskapet vedtar detaljering av budsjettrammene for sektor 109 Reserver, 110 Sentrale styringsorganer, 114 Lærlinger, 440 Næringsfonds, 730 Revisjon, 740 Alta havn KF, 750 Alta kirkelige fellesråd, i henhold til vedlagte regneark. 2. Formannskapet vedtar detaljert budsjett for sektor 800 Skatt og rammetilskudd, 900 Renter og avdrag, 940 Fonds, 945 Disp fond til investering og 960 Avskrivninger Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: 1. Formannskapet vedtar detaljering av budsjettrammene for sektor 109 Reserver, 110 Sentrale styringsorganer, 114 Lærlinger, 440 Næringsfonds, 730 Revisjon, 740 Alta havn KF, 750 Alta kirkelige fellesråd, i henhold til vedlagte regneark. 2. Formannskapet vedtar detaljert budsjett for sektor 800 Skatt og rammetilskudd, 900 Renter og avdrag, 940 Fonds, 945 Disp fond til investering og 960 Avskrivninger

5 Side 5 av 25 Sak 2/12 Sakstittel: ALTA SAMISKE SPRÅKSENTER AS - ÁLTTÁ SÁMI GIELLAGUOVDDÁS AS - SØKNAD OM FAST DRIFTSSTØTTE Innstilling fra hovedutvalget i Oppvekst og kultur: Søknad fra Álttá Sámi Giellaguovddás - Alta samiske språksenter om fast driftstilskudd på kr ,- avslås. Begrunnelsen for avslaget er manglende midler i budsjett Det er heller ikke satt av midler til tiltaket i budsjettbehandlingen av økonomiplan Hovedutvalget er positive til å finne en god finansiell løsning for Alta Samiske Språksenter. Hovedutvalget ber administrasjonen gjennomføre en prosess mot Sametinget og andre samarbeidspartnere for å sikre et godt tilbud for den samiske språkopplæringen i Alta. Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: Søknad fra Álttá Sámi Giellaguovddás - Alta samiske språksenter om fast driftstilskudd på kr ,- avslås. Begrunnelsen for avslaget er manglende midler i budsjett Det er heller ikke satt av midler til tiltaket i budsjettbehandlingen av økonomiplan Hovedutvalget er positive til å finne en god finansiell løsning for Alta Samiske Språksenter. Hovedutvalget ber administrasjonen gjennomføre en prosess mot Sametinget og andre samarbeidspartnere for å sikre et godt tilbud for den samiske språkopplæringen i Alta.

6 Side 6 av 25 Sak 3/12 Sakstittel: RULLERING AV SKUTERLØYPENETT 2012 Innstilling fra hovedutvalget i næring, drift og miljø: 1. Alta kommune vedtar å legge ned del av skuterløype 11 fra Suoppatjavri til kommunegrensa på Rohkkojavri, 7,5 km, løypeforslag 21, og ber om følgende forskriftsendring: Suoppatjavri til kommunegrensa på Rohkkojavri. strykes. 2. Det legges til rette for sammenknytning av skuterløype 14 i Alta og løype i Porsanger og Kvalsund med tilknytning til Skaidi, løypeforslag 23. Alta kommune ber om følgende tillegg i forskriften under løype 14: Avstikker fra Martejavri til kommunegrensa mot Porsanger ved vann 452 moh. 3. Det opprettes ny skuterløype fra Isnestoften til Klakketuvvann, 6.3 km, løypeforslag 4. Alta kommune ber om følgende tillegg i forskriften: Løype 19. Isnestoften Klakketuvvannet. 4. Det legges til rette for sammenknytning mellom skuterløype 5 i Alta og skuterløype 5 i Kvænangen ved Lohaccajavri, 0,6 km, løypeforslag 11, og ber om følgende tillegg i forskriften under løype 5: Avstikker fra Lohaccajavri til fylkesgrensa og skuterløype 5 i Kvænangen. 5. Løype 15 i Lille Lerresfjord legges på ubrøytet skogsbilvei inn Lerresfjorddalen, 0,7 km, løypeforslag 32. Det er ikke behov for å endre forskriften ved denne justeringen av løype Startpunktet for løype 1 i Rivarbukt justeres i tråd med grunneiers ønsker. Det forutsettes at kulturminnemyndigheten aksepterer endringen. Justeringen av løypa krever ikke forskriftsendring. 7. Alta kommune anser nødvendig høring og utredning gjennomført for løyper med tilknytning til nabokommuner, nr 3,12 og 33 og forutsetter at disse kan opprettes ved forskrift når nødvendig tilsvarende vedtak foreligger i nabokommuner. 8. Alta kommune ber videre i priorotert rekkefølge i tillegg om tillatelse til å gjennomføre endringer/justeringer av skuterløyper som beskrevet i løypeforslag 9,18,30,31 og 16. Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: 1. Alta kommune vedtar å legge ned del av skuterløype 11 fra Suoppatjavri til kommunegrensa på Rohkkojavri, 7,5 km, løypeforslag 21, og ber om følgende forskriftsendring: Suoppatjavri til kommunegrensa på Rohkkojavri. strykes.

7 Side 7 av Det legges til rette for sammenknytning av skuterløype 14 i Alta og løype i Porsanger og Kvalsund med tilknytning til Skaidi, løypeforslag 23. Alta kommune ber om følgende tillegg i forskriften under løype 14: Avstikker fra Martejavri til kommunegrensa mot Porsanger ved vann 452 moh. 3. Det opprettes ny skuterløype fra Isnestoften til Klakketuvvann, 6.3 km, løypeforslag 4. Alta kommune ber om følgende tillegg i forskriften: Løype 19. Isnestoften Klakketuvvannet. 4. Det legges til rette for sammenknytning mellom skuterløype 5 i Alta og skuterløype 5 i Kvænangen ved Lohaccajavri, 0,6 km, løypeforslag 11, og ber om følgende tillegg i forskriften under løype 5: Avstikker fra Lohaccajavri til fylkesgrensa og skuterløype 5 i Kvænangen. 5. Løype 15 i Lille Lerresfjord legges på ubrøytet skogsbilvei inn Lerresfjorddalen, 0,7 km, løypeforslag 32. Det er ikke behov for å endre forskriften ved denne justeringen av løype Startpunktet for løype 1 i Rivarbukt justeres i tråd med grunneiers ønsker. Det forutsettes at kulturminnemyndigheten aksepterer endringen. Justeringen av løypa krever ikke forskriftsendring. 7. Alta kommune anser nødvendig høring og utredning gjennomført for løyper med tilknytning til nabokommuner, nr 3,12 og 33 og forutsetter at disse kan opprettes ved forskrift når nødvendig tilsvarende vedtak foreligger i nabokommuner. 8. Alta kommune ber videre i priorotert rekkefølge i tillegg om tillatelse til å gjennomføre endringer/justeringer av skuterløyper som beskrevet i løypeforslag 9,18,30,31 og 16.

8 Side 8 av 25 Sak 4/12 Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Innstilling fra hovedutvalget i Næring, drift og miljø: Med bakgrunn i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsloven) 9 og 10, samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet 2-4. Dokumentasjon, vedtas forelagte dokument Dokumentasjon av brannvesenet med tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyse som kommunens overordnede og styrende dokumentasjon vedrørende organisering og dimensjonering av brannvesen. Vedtaket følger tiltaksplanen i kap. 4.2 konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Kommunen som offentlig brann- og redningsmyndighet ivaretar med dette sine plikter i forhold til regelverket. Denne revisjonen skal revideres ved vestlige endringer i forutsetningene for dimensjoneringen, og senest hvert 4-6 år. De viste kostnader må tas med i budsjettet i perioden Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: Med bakgrunn i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsloven) 9 og 10, samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet 2-4. Dokumentasjon, vedtas forelagte dokument Dokumentasjon av brannvesenet med tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyse som kommunens overordnede og styrende dokumentasjon vedrørende organisering og dimensjonering av brannvesen. Vedtaket følger tiltaksplanen i kap. 4.2 konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Kommunen som offentlig brann- og redningsmyndighet ivaretar med dette sine plikter i forhold til regelverket. Denne revisjonen skal revideres ved vestlige endringer i forutsetningene for dimensjoneringen, og senest hvert 4-6 år. De viste kostnader må tas med i budsjettet i perioden

9 Side 9 av 25 Sak 5/12 Sakstittel: SUPPLERINGSVALG Innstilling: Som vararepresentant for Arbeiderpartiet i Dispensasjonsutvalget velges: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra AP v/geir Ove Bakken: Som vararepresentant i Disp.utvalget foreslås Irene Pettersen, AP. Forslaget vedtatt enstemmig. Vedtak: Som vararepresentant for Arbeiderpartiet i Dispensasjonsutvalget velges: Irene Pettersen

10 Side 10 av 25 Sak 6/12 Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAP I IKS Innstilling: Ingen Behandling: Følgende forslag fremmet: Felles forslag fra AP og SV: Godtgjøring representantskap: Leder Vefas/Aurora kr 8000,- Leder Kusek/Vefik/IKAF/Verdensarvsenter kr 4000,- Medlemmer kr 1000,- Ulegitimert tapt arb.fortjeneste kr 1000,- Legitimert tapt arb.fortjeneste inntil kr 2000,- Forslaget falt med 4 mot 7 stemmer. Felles forslag fra H, V, Kyst og FrP: Godtgjøring til medlemmer i representantskap i IKS: Leder kr 8000,- pr år Nestleder kr 4000,- pr år Medlemmer kr 1000,- pr møte Legitimert og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste i tråd med kommunestyrets reglement. Forslaget vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Vedtak: Godtgjøring til medlemmer i representantskap i IKS:

11 Side 11 av 25 Leder kr 8000,- pr år Nestleder kr 4000,- pr år Medlemmer kr 1000,- pr møte Legitimert og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste i tråd med kommunestyrets reglement.

12 Side 12 av 25 Sak 7/12 Sakstittel: REVIDERING AV GJELDENDE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Innstilling: Formannskapet vedtar følgende endringer i gjeldende retningslinjer, vedtatt av formannskapet , sak 41/06 Revidert Endringene i punktene er skrevet med rødt / understreket. Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt av Alta kommune for videre utlån. Prinsipielle problemer ved håndheving av retningslinjene eller endring av retningslinjene fremmes for formannskapet. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato. 1. BEHANDLINGSUTVALG Det opprettes et administrativt utvalg for tildeling av STARTLÅN. Utvalget består av: Rådmannen eller den han/hun bemyndiger, helse- og sosialsjefen eller den han/hun bemyndiger, gjeldsrådgiver i Alta kommune, fagansvarlig utlån og tomter. Utlån og tomter er sekretær i utvalget. Delegasjon: Dagens delegasjon til rådmannen utvides til å omfatte endringer i henhold til vedtatte retningslinjer for tildeling av STARTLÅN. 2. FORMÅL STARTLÅNET skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få muligheter til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. 3. HVEM KAN FÅ LÅN STARTLÅNET er en behovsprøvd ordning og omfatter søkere innenfor gruppene førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og/eller husstander med spesielle behov.

13 Side 13 av 25 Uavhengig av vedtak i privat låneinstitusjon kan kommunen enten innvilge eller avslå søknader. Søknaden kan også avslås hvis det kan stilles spørsmål om søker vil klare framtidige betalingsforpliktelser eller hvis pantesikkerheten er usikker. Husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag bør normalt også være låntakere. Søknaden underskrives av søker og ektefelle/samboer og begge er solidarisk ansvarlig for lånet. Det gis normalt ikke nytt lån til søkere som er under tvangsforfølging grunnet mislighold eller tidligere har misligholdt kommunalt boliglån. I vurderingen kan det også tas hensyn til mislighold i forhold til andre kreditorer og / eller mislighold til andre kommunale instanser. Kommunen kan innhente kredittopplysninger fra selskaper og offentlige organer, samt foreta kredittsjekk av lånesøker. STARTLÅN omfatter følgende grupper med boligetableringsproblemer: 3.1 Førstegangsetablerere, barnefamilier/enslige forsørgere/flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag: Startlånet kan gis som toppfinansiering eller som fullfinansiering. Topplånet gis i de tilfeller der låntaker ikke har økonomi til fullfinansiering i privat bank, eller ikke har andre muligheter for finansiering. Topplånet vurderes ut fra kundens økonomi, uavhengig av bankens krav til egenkapital. Total låneutmåling skal sikres innenfor 100 % av boligens markedsverdi. (3.1 og tidligere 3.2 er slått sammen) 3.2 Funksjonshemmede, økonomisk vanskeligstilte og/eller husstander med spesielle behov. Startlånet kan gis til fullfinansiering, toppfinansiering eller i samfinansiering med Husbankens boligtilskudd til etablering eller utbedring. Opplysninger om funksjonshemming kreves dokumentert ved lege- eller spesialisterklæring. Total låneutmåling skal sikres innenfor 100 % av boligens markedsverdi. 4. HVA DET KAN GIS LÅN TIL Det er en forutsetning at boligen ikke er vesentlig større enn et nøkternt behov for den aktuelle husstanden og at den er rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på søkertidspunktet.

14 Side 14 av 25 For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen i forhold til boligmarkedet forøvrig. Boligen skal være helårs bolig og skal bebos av søker eller person som søker har ansvaret / omsorgen for. Kommunen krever normalt at det er låntaker som er hjemmelshaver til eiendommen. 4.1 Oppføring av ny bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. 4.2 Utbedring av bolig Startlån kan brukes til utbedring i forhold til husstandens areal- eller tilpasningsbehov 4.3 Kjøp av bolig Startlån kan gis til kjøp av selveid bolig- / leilighet eller andelsleilighet i borettslag. Det gis ikke startlån til fritidsbolig. Hvis lånsøker har bolig fra før, skal denne være solgt eller salgskontrakt være underskrevet før startlån åpnes. Dog kan det gis forhåndstilsagn, men under ovennevnte forutsetninger. 4.4 Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Det er en forutsetning å få til en tilfredsstillende løsning på søkers boligsituasjon og økonomiske situasjon over tid. Sikkerhet for lånet skal ligge innenfor boligens markedsverdi. 4.5 Overføring av lån til annen bolig Overføring av Startlån til annen bolig kan skje etter skriftlig søknad dersom søknaden faller innunder gjeldende retningslinjer 4.6 Debitorskifte: Ved søknad om debitorskifte der det har vært to låntakere, blir ny låntaker kredittvurdert som enedebitor og søknad blir behandlet i låneutvalg. Ny debitor kan beholde opprinnelige lånevilkår. Hver enkelt sak blir behandlet ut fra ny låntakers økonomiske situasjon. 4.7 Forhåndsgodkjenning: Kommunen kan gi tilsagn på Startlån med forutsetning av at søker finner en egnet bolig når det gjelder husstandens behov og betalingsevne. Tilsagnet er gyldig i 6 måneder etter vedtaksdato. I spesielle saker kan tidsfristen søkes utsatt. 5 LÅNET

15 Side 15 av Låneutmåling Lånets størrelse vil avhenge av den enkeltes økonomi. Lånet skal normalt være innenfor boligens markedsverdi. Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån Sikkerhet Alta kommune skal som hovedregel ha sikkerhet innenfor 100 % av boligens markedsverdi ved kjøp eller utbedring eller ut fra nybyggingskostnader. Lånene sikres med pant i eiendom eller boligens adkomstdokument. Ved full finansiering sikres lånet med 1. prioritets pant og ved toppfinansiering 2. prioritets pant Prioritetsvikelse: Normalt foretas ikke prioritetsvikelse foran allerede innvilget startlån til fordel for refinansiering av billån eller andre forbrukslån. I de tilfeller der søker ønsker å ta opp lån til utbedring /tilpasning/ påbygg, kan prioritetsvikelse vurderes. 5.3 Rente- og avdragsvilkår For videre utlån fra Alta kommune gjelder samme vilkår som for Husbankens utlån til enhver tid. Ved innvilget lån kan låntaker velge mellom fast eller flytende rente. Rentesatsen som benyttes vil følge Husbankens rente til enhver tid, påplusset 0,25 % til dekning av administrasjonskostnader. Dersom det ikke er inngått avtale om fastrente eller avdragsfri periode gjelder i hovedsak følgende vilkår ved utbetaling av lån: Rentetype: Flytende Lånetype: Løpetid: Terminer: Annuitetslån inntil 30 års løpetid Månedlige terminer med avtalegiro Lånets løpetid justeres ut fra søkers betalingsevne og lånets størrelse, dog ikke utover maksimalgrensene. Overkurs / underkurs: Husbankens bestemmelser om over- / underkurs ved brudd på fastrenteavtale følges.

16 Side 16 av Gebyrer Alta kommune har overført forvaltningen av STARTLÅN og boligtilskudd til eksternt firma som for tiden er Lindorff låneadministrasjon, Trondheim. Firmaet vil kreve innbetalt gebyrer som følger firmaets satser til enhver tid. Korrigering av prisene vil kunne skje og låntaker vil få melding om dette. For tiden er satsene følgende: termingebyr kr 50,- pr. mnd etableringsgebyr max kr 1.875,-. Alta kommune etableringsgebyr kr ,- Tinglysningsgebyr følger statens satser. Kontaktpunkter for lånetakerne: Min Side Lån og Kreditt (lindorff.no) E-post: Telefon: (betjent hverdager ) 6 GENERELT 6.1 Saksgang Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon sendes Alta kommune, eventuelt oversendes fra privat låneinstitusjon. Alle månedlige inntekter og utgifter i søknaden skal dokumenteres, samt siste tilgjengelige selvangivelse 6.2 Klageadgang Vedtak fattet av administrasjonen kan påklages av den avgjørelsen gjelder. Klagefristen er 3 uker fra lånsøker har mottatt vedtaket. Klagen skal være skriftlig og inneholde begrunnelse for klagen samt hvilken endring som ønskes. Dersom klagen ikke gis medhold, oversendes den til klagenemnda i Alta kommune for endelig behandling. Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: Formannskapet vedtar følgende endringer i gjeldende retningslinjer, vedtatt av formannskapet , sak 41/06 Revidert

17 Side 17 av 25 Endringene i punktene er skrevet med rødt / understreket. Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt av Alta kommune for videre utlån. Prinsipielle problemer ved håndheving av retningslinjene eller endring av retningslinjene fremmes for formannskapet. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato. 1. BEHANDLINGSUTVALG Det opprettes et administrativt utvalg for tildeling av STARTLÅN. Utvalget består av: Rådmannen eller den han/hun bemyndiger, helse- og sosialsjefen eller den han/hun bemyndiger, gjeldsrådgiver i Alta kommune, fagansvarlig utlån og tomter. Utlån og tomter er sekretær i utvalget. Delegasjon: Dagens delegasjon til rådmannen utvides til å omfatte endringer i henhold til vedtatte retningslinjer for tildeling av STARTLÅN. 2. FORMÅL STARTLÅNET skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få muligheter til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. 3. HVEM KAN FÅ LÅN STARTLÅNET er en behovsprøvd ordning og omfatter søkere innenfor gruppene førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og/eller husstander med spesielle behov. Uavhengig av vedtak i privat låneinstitusjon kan kommunen enten innvilge eller avslå søknader. Søknaden kan også avslås hvis det kan stilles spørsmål om søker vil klare framtidige betalingsforpliktelser eller hvis pantesikkerheten er usikker. Husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag bør normalt også være låntakere. Søknaden underskrives av søker og ektefelle/samboer og begge er solidarisk ansvarlig for lånet. Det gis normalt ikke nytt lån til søkere som er under tvangsforfølging grunnet mislighold eller tidligere har misligholdt kommunalt boliglån. I vurderingen kan det også tas hensyn til mislighold i forhold til andre kreditorer og / eller mislighold til andre kommunale instanser.

18 Side 18 av 25 Kommunen kan innhente kredittopplysninger fra selskaper og offentlige organer, samt foreta kredittsjekk av lånesøker. STARTLÅN omfatter følgende grupper med boligetableringsproblemer: 3.1 Førstegangsetablerere, barnefamilier/enslige forsørgere/flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag: Startlånet kan gis som toppfinansiering eller som fullfinansiering. Topplånet gis i de tilfeller der låntaker ikke har økonomi til fullfinansiering i privat bank, eller ikke har andre muligheter for finansiering. Topplånet vurderes ut fra kundens økonomi, uavhengig av bankens krav til egenkapital. Total låneutmåling skal sikres innenfor 100 % av boligens markedsverdi. (3.1 og tidligere 3.2 er slått sammen) 3.2 Funksjonshemmede, økonomisk vanskeligstilte og/eller husstander med spesielle behov. Startlånet kan gis til fullfinansiering, toppfinansiering eller i samfinansiering med Husbankens boligtilskudd til etablering eller utbedring. Opplysninger om funksjonshemming kreves dokumentert ved lege- eller spesialisterklæring. Total låneutmåling skal sikres innenfor 100 % av boligens markedsverdi. 4. HVA DET KAN GIS LÅN TIL Det er en forutsetning at boligen ikke er vesentlig større enn et nøkternt behov for den aktuelle husstanden og at den er rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på søkertidspunktet. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen i forhold til boligmarkedet forøvrig. Boligen skal være helårs bolig og skal bebos av søker eller person som søker har ansvaret / omsorgen for. Kommunen krever normalt at det er låntaker som er hjemmelshaver til eiendommen. 4.1 Oppføring av ny bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. 4.2 Utbedring av bolig Startlån kan brukes til utbedring i forhold til husstandens areal- eller tilpasningsbehov 4.3 Kjøp av bolig

19 Side 19 av 25 Startlån kan gis til kjøp av selveid bolig- / leilighet eller andelsleilighet i borettslag. Det gis ikke startlån til fritidsbolig. Hvis lånsøker har bolig fra før, skal denne være solgt eller salgskontrakt være underskrevet før startlån åpnes. Dog kan det gis forhåndstilsagn, men under ovennevnte forutsetninger. 4.4 Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Det er en forutsetning å få til en tilfredsstillende løsning på søkers boligsituasjon og økonomiske situasjon over tid. Sikkerhet for lånet skal ligge innenfor boligens markedsverdi. 4.5 Overføring av lån til annen bolig Overføring av Startlån til annen bolig kan skje etter skriftlig søknad dersom søknaden faller innunder gjeldende retningslinjer 4.6 Debitorskifte: Ved søknad om debitorskifte der det har vært to låntakere, blir ny låntaker kredittvurdert som enedebitor og søknad blir behandlet i låneutvalg. Ny debitor kan beholde opprinnelige lånevilkår. Hver enkelt sak blir behandlet ut fra ny låntakers økonomiske situasjon. 4.7 Forhåndsgodkjenning: Kommunen kan gi tilsagn på Startlån med forutsetning av at søker finner en egnet bolig når det gjelder husstandens behov og betalingsevne. Tilsagnet er gyldig i 6 måneder etter vedtaksdato. I spesielle saker kan tidsfristen søkes utsatt. 5 LÅNET 5.1 Låneutmåling Lånets størrelse vil avhenge av den enkeltes økonomi. Lånet skal normalt være innenfor boligens markedsverdi. Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån Sikkerhet Alta kommune skal som hovedregel ha sikkerhet innenfor 100 % av boligens markedsverdi ved kjøp eller utbedring eller ut fra nybyggingskostnader. Lånene sikres med pant i eiendom eller boligens adkomstdokument. Ved full finansiering sikres lånet med 1. prioritets pant og ved toppfinansiering 2. prioritets pant Prioritetsvikelse: Normalt foretas ikke prioritetsvikelse foran allerede innvilget startlån til fordel for refinansiering av billån eller andre forbrukslån.

20 Side 20 av 25 I de tilfeller der søker ønsker å ta opp lån til utbedring /tilpasning/ påbygg, kan prioritetsvikelse vurderes. 5.3 Rente- og avdragsvilkår For videre utlån fra Alta kommune gjelder samme vilkår som for Husbankens utlån til enhver tid. Ved innvilget lån kan låntaker velge mellom fast eller flytende rente. Rentesatsen som benyttes vil følge Husbankens rente til enhver tid, påplusset 0,25 % til dekning av administrasjonskostnader. Dersom det ikke er inngått avtale om fastrente eller avdragsfri periode gjelder i hovedsak følgende vilkår ved utbetaling av lån: Rentetype: Flytende Lånetype: Løpetid: Terminer: Annuitetslån inntil 30 års løpetid Månedlige terminer med avtalegiro Lånets løpetid justeres ut fra søkers betalingsevne og lånets størrelse, dog ikke utover maksimalgrensene. Overkurs / underkurs: Husbankens bestemmelser om over- / underkurs ved brudd på fastrenteavtale følges. 5.4 Gebyrer Alta kommune har overført forvaltningen av STARTLÅN og boligtilskudd til eksternt firma som for tiden er Lindorff låneadministrasjon, Trondheim. Firmaet vil kreve innbetalt gebyrer som følger firmaets satser til enhver tid. Korrigering av prisene vil kunne skje og låntaker vil få melding om dette. For tiden er satsene følgende: termingebyr kr 50,- pr. mnd etableringsgebyr max kr 1.875,-. Alta kommune etableringsgebyr kr ,- Tinglysningsgebyr følger statens satser. Kontaktpunkter for lånetakerne: Min Side Lån og Kreditt (lindorff.no) E-post: Telefon: (betjent hverdager ) 6 GENERELT

21 Side 21 av Saksgang Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon sendes Alta kommune, eventuelt oversendes fra privat låneinstitusjon. Alle månedlige inntekter og utgifter i søknaden skal dokumenteres, samt siste tilgjengelige selvangivelse 6.2 Klageadgang Vedtak fattet av administrasjonen kan påklages av den avgjørelsen gjelder. Klagefristen er 3 uker fra lånsøker har mottatt vedtaket. Klagen skal være skriftlig og inneholde begrunnelse for klagen samt hvilken endring som ønskes. Dersom klagen ikke gis medhold, oversendes den til klagenemnda i Alta kommune for endelig behandling.

22 Side 22 av 25 Sak 8/12 Sakstittel: MAINSTREAM NORWAY AS Innstilling fra hovedutvalget i Næring, drift og miljø: 1. Formannskapet i Alta anbefaler at Mainstream Norway AS tildeles lokaliteten Ytre Koven til oppdrett av laks og at lokaliteten kan gis MTB med 3599 tonn. 2. Anbealingen forutsetter at samlet MTB på lokalitetene Ytre Koven, Kovholmen, Eidsnes, Tuvan, Sommarbukt og Rivarbukt ikke overstiger nåværende MTB på tonn. Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: 1. Formannskapet i Alta anbefaler at Mainstream Norway AS tildeles lokaliteten Ytre Koven til oppdrett av laks og at lokaliteten kan gis MTB med 3599 tonn. 2. Anbealingen forutsetter at samlet MTB på lokalitetene Ytre Koven, Kovholmen, Eidsnes, Tuvan, Sommarbukt og Rivarbukt ikke overstiger nåværende MTB på tonn.

23 Side 23 av 25 Sak 9/12 Sakstittel: SAMARBEID - ALTA KOMMUNE OG FINNMARKSLØPET AS / 2014 Innstilling fra hovedutvalget i Næring, drift og miljø: 1. Finnmarksløpet innvilges i 2012 et tilskudd til profilering av Alta med kr Tilskuddet dekkes over post Næringsutvikling i kommunen. 2. Kostnader forbundet med praktisk bistand dekkes innenfor årlig budsjettramme til drift og utbygging. 3. Rådmannen oppnevner koordinator for den praktiske bistand fra Alta kommune til Finnmarksløpet AS. 4. Alta kommune vil jobbe aktivt for å få Finnmarksløpet AS inn i nasjonale finansieringsordninger. Behandling: Hanne Rosenberg, AP erklært inhabil. Følgende forslag fremmet: Forslag fra AP v/geir Ove Bakken: Pkt 1-5 som administrasjonen sin innstilling. Pkt 2 endres fra kr ,- til kr ,-. Forslaget falt med 3 mot 7 stemmer. Felles forslag fra H, V, Kyst og FrP: Pkt 5: Formannskapet godkjenner samarbeidsavtale for Alta kommune er positiv til å videreføre en samarbeidsavtale utover 2012, som består av kjøp av profilering og praktisk tilrettelegging. Forslaget vedtatt med 7 mot 3 stemmer. Innstillingen med tillegg vedtatt med 7 mot 3 stemmer. Vedtak:

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte:

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2011 Tid: 09.30-9.40 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2016 Tid: 09:55-10:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.11.2012 Tid: 10.00 11.10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00 12:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Ronny KYST Nestleder Johansen Bengt

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.2012 Tid: 10:20 14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 13:00-14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Hammari Oddveig KYST Medlem

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 10:00 10.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Olsen Ivan FRP Medlem

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 13.00-15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen AP Medlem Østlyngen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 19.03.2013 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Ronny H Medlem Pedersen Arnt Ivar

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2009 Tid: 10.00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Torfinn Reginiussen AP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 22.02.2017 Tid: 10:15-14:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.07.2013 Tid: 09.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2013 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.08.2012 Tid: 10:00 14.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar Permisjon

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 2 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.0216. PS 21/16

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 10:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. desember 2008. Tid: 10.00 14.00. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Alta museum Møtedato: 15.03.2016 Tid: 10:00-15:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy Berg

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2014 Tid: 10:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine UAV Nestleder Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum Alta kommune Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: 10.00-12.45 Administrasjonsutvalget Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Anita Håkegård Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2008 Tid: 10.00 11.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 20.01.2014 Tid: 10:00 14:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2014 Tid: 10:00 13:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila FRP Nestleder Berg Ronny H Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta Alta kommune Møteprotokoll Landbruksnemda for Alta Møtested: Komagfjord Møtedato: 17.06.2010 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Arne Karlstrøm FRP Medlem John Andreas Ellila

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.10.2014 Tid: 10:00 15:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Nestleder Pedersen Arnt Ivar H

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2017 Tid: 10:00-14:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 10:00 12:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Til stede på møtet: AP/SV/SP SV Anita Håkegård Pedersen, leder

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Til stede på møtet: AP/SV/SP SV Anita Håkegård Pedersen, leder Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 10.00 12.00 Til stede på møtet: AP/SV/SP SV Anita Håkegård Pedersen, leder AP Kåre Jonny Finjord

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.08.2013 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila Permisjon fra 12.30 13.00 H Medlem

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta Alta kommune Møteprotokoll Landbruksnemda for Alta Møtested: Kåfjord (DU) Møtedato: 25.2.2010 Tid: 10.30 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Arne Karlstrøm SV Medlem Birgitte M. Dahle

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 17.01.2017 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2014 Tid: kl. 11:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2014 Tid: kl. 11:00 Lebesby kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2014 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Pedersen Svein Slåtsveen Marte Sørbø Rasmussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Komagfjord Møtedato: 10.11.2009 Tid: 10.00 11.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen AP Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Pedersen Anita Håkegård

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.2016 Tid: 10:00-12:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Pedersen Anita Håkegård

Detaljer

Startlån orientering og oppdatering retningslinjer

Startlån orientering og oppdatering retningslinjer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 241/2010 2010/238 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/15 Komite for helse og sosial Bystyret 11.02.2010 Formannskapet 27.01.2010 Startlån

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2015 Tid: 09:00-13:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Nestleder Pedersen Arnt Ivar H

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2016 Tid: 10:00-15:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer